Een nog weinig innovatieve markt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een nog weinig innovatieve markt"

Transcriptie

1 UITGELICHT IN UITGELICHT brengt de redactie van Zorgvisie ict een ontwikkeling of een onderwerp extra onder de aandacht van de lezer. Een nog weinig innovatieve markt Een overzicht van de ecd-keuze van de vijftig grootste gehandicaptenzorginstellingen laat zien dat twee leveranciers bijna tweederde van de markt in handen hebben. Ook opvallend is dat er nog weinig geïnnoveerd wordt op ecd-gebied in de gehandicaptenzorg. AUTEURS FABIENNE EURLINGS EN JOOST ADAMS FOTO M&I/PARTNERS D e afzetmarkt van elektronische cliëntendossiers (ecd) in Nederland is carebreed. Oftewel zowel de ouderenzorg als de gehandicaptenzorg gebruiken voor het merendeel dezelfde ecd s. Dit is makkelijk te verklaren door de grote overeenkomsten in productieregistratie, en de opzet van het zorgplan. De gehandicaptenzorg is te verdelen in zorg voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke en zintuigelijke beperking. De meeste instellingen richten zich op de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking in zowel intramurale als ambulante setting. De gehandicaptensector kent momenteel een roerige tijd. De GEGEVENS- UITWISSELING MET EXTERNE PARTIJEN ONT- BREEKT NOG IN DE MEESTE ECD S overheveling van de AWBZ naar de Wet langdurige zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning en Zorgverzekeringswet heeft, als gevolg van tarievendruk en bezuinigingen, druk op het beschikbare budget gezet. De toenemende - zowel financieel als zorginhoudelijk - maken dat de sector een inhaalslag aan het maken is met de implementatie van ecd s. Kenmerkend voor de sector is de prominente plek van familie en verwanten, die actief betrokken willen worden in het zorgproces. Dit in combinatie met de hoeveelheid zorgverleners, therapeuten en artsen die met de cliënt werken, maakt dat een ecd meer noodzaak dan wens is geworden. Zorgplan Het ecd ondersteunt in de gehandicaptenzorg al jaren de cliënten- en productieregistratie. De digitalisering van het zorgplan is echter nog niet sectorbreed ingevoerd. De verschillen hierin zijn groot. In de sector is een aantal instellingen al vergevorderd met het digitaliseren van het zorgplan en gebruikt het ecd ook in het primaire proces. Bij een aantal instellingen worden zorgmedewerkers hierin ondersteund door een tablet voor het mobiel gebruik van een ecd. Maar een deel van de sector is nog druk bezig met de implementatie van een ecd of staat aan de vooravond van de implementatie en werken nog op papier. Dit artikel geeft een overzicht van de ecd-keuze van de vijftig grootste instellingen in de gehandicaptenzorg (zie tabel 3 op pagina 25). Van deze vijftig hebben negen instellingen een omzet van meer dan 150 miljoen euro. Hiervan hebben zeven instellingen een omzet die varieert tussen de miljoen en zijn er twee uitschieters met een omzet van rond de 300 en 600 miljoen euro. De 22 ZORGVISIEICT 02 MAART 2015

2 Een ecd in de gehandicaptensector moet geschikt zijn voor meerdere zorgvisies meeste instellingen uit het overzicht hebben een omzet tussen de 50 en 150 miljoen. Ecd-keuzes Het overzicht van de ecd-keuzes is gebaseerd op een inventarisatie van adviseurs van M&I/ Partners. Daaruit blijkt dat alle vijftig gehandicaptenzorginstellingen met een ecd werken. Opvallend is de verdeling van de markt. Maar liefst 63 procent is in handen van twee leveranciers: De Heer Software en Unit4. Dit is opvallend te noemen omdat deze leveranciers in de ouderenzorg op nummer 4 en 5 staan, achter Pink Roccade, Nedap en Cegeka. Laatstgenoemde leverancier heeft geen klanten bij de vijftig grootste gehandicaptenzorginstellingen. MijnCaress van PinkRoccade en ONS van Nedap worden beide door drie instellingen (6 procent) gebruikt. De Heer Software is met 40 procent marktleider te noemen in de gehandicaptensector. Dit wordt onder andere verklaard doordat de Carante Groep heeft gekozen voor Plancare van De Heer Software. Carante Groep is een samenwerking van twaalf Tabel 1 Omvang 50 grootste gehandicaptenzorginstellingen instellingen waarvan tien instellingen met Plancare werken. Dit rijtje gebruikers van Plancare wordt aangevuld door onder andere Gemiva, Cordaan en recent door Amarant. Met 23 procent wordt de tweede plaats ingenomen door Unit4 met > Omvang (omzet) x 1000 Aantal instellingen % > % % % < , 28 56% Totaal % MAART 2015 ZORGVISIEICT 02 23

3 Tabel 2 Gebruikte ecd s bij de 50 grootste gehandicaptenzorginstellingen ECD Leverancier % Plancare De Heer Software 40% Cura Unit4 23% mijncaress PinkRoccade 6% ONS Nedap 6% Care4 Nedercare 4% PA-ECD Prodware Healthcare 4% User Impulse 4% Mextra Symax 3% Vinova VCD 2% Pluriform Adapcare 2% Careview Simac 2% Eigen maatwerkoplossing 4% > Cura. Unit4 kan met Ipse de Bruggen en Philadelphia twee instellingen uit de top-3 tot haar klanten rekenen. Gevestigde orde Met De Heer Software en Unit4 wordt de gehandicaptenzorgmarkt aangevoerd door twee leveranciers uit de gevestigde orde. Ondanks het feit dat recentelijk gevestigde namen als Cegeka uit de markt zijn gestapt, hebben deze twee leveranciers hun marktpositie weten te behouden. Zij staan bekend om hun zeer betrouwbare functionaliteit als het aankomt op financiële verantwoording; in deze tijd geen onbelangrijk onderdeel. Ook bij de recente stelselwijzigingen waren deze leveranciers een van de eersten met een groene vink voor de i-wmo en de i-jw (kwaliteitsborging van het Zorginstituut Nederland). Voor de zorginhoudelijke registratie bieden beide ecd s voldoende ondersteuning op het gebied van het cliëntplan, ondersteuning aan (para)medici, registratie van middelen en maatregelen (in afwachting van de wet zorg en dwang) en mogelijkheden om de eigen vragenlijsten een plek te geven. In zijn algemeenheid kan nog de meeste innovatie verwacht worden op het gebied van zorginhoud. Hierin loopt de markt van ecd-leveranciers blijkbaar parallel aan de ontwikkelingen binnen zorginstellingen. De innovaties in deze sector zijn op een uitzondering na - nog meer gericht op behandelingswijze van cliënten en de toepassing van domotica dan op het ecd-gebied. Wat verder opvalt zijn de nieuwe namen in de ecdwereld: leveranciers als Simac, VCD, Symax en Nedercare komen niet voor in de lijst voor de ouderenzorg. En omgedraaid ontbreken bij deze vijftig instellingen namen als Cormel IT, Centric, Fontaneda en Ecare, duidelijk leveranciers die voornamelijk gericht zijn op de ouderenzorg. De oplossingen van Nedercare, Prodware, Impulse en eigen maatwerkoplossingen worden elk door twee instellingen (4 procent) gebruikt. De oplossingen van Symax wordt door 3 procent gebruikt en de oplossingen van VCD, Adapcare en Simac worden elk door één instelling gebruikt. Dit geeft een bont gezelschap van ecd-leveranciers dat bij de top-50 van gehandicaptenzorginstellingen over de vloer komt. Intramuraal en ambulant Alle zorginstellingen gebruiken op één uitzondering na hetzelfde ecd voor de intramurale zorg en de ambulante zorg. Het voordeel om alle clienten in dezelfde clientendatabase te hebben weegt hierbij zwaar. Ook wordt op dit moment voor beide cliëntengroepen nog eenzelfde zorgdossier gebruikt. De scheiding van financiering en de enorme druk VEEL ONTWIKKEL- CAPACITEIT VAN ECD-LEVERANCIERS WORDT BESTEED AAN HET BIJHOUDEN VAN WET- EN REGEL- GEVING op de extramurale tarieven zal de komende jaren uitwijzen of instellingen op zoek gaan naar andere digitale oplossingen voor de ambulante zorg. We hebben de eerste geluiden al gehoord dat de huidige ecd-kosten niet meer gefinancierd kunnen worden uit de extramurale omzet. Meer flexibele, goedkope en mobiele oplossingen zijn nodig. Verschillen met de ouderenzorg Ondanks de overeenkomsten tussen de ouderenzorg en gehandicaptenzorg zijn er wel degelijk verschillen tussen de sectoren aan te wijzen. Waar binnen de ouderenzorg het vierdomeinenmodel voor het zorgplan gemeengoed is, kiest de gehandicaptensector meer voor zorgvisiemodellen. In onze praktijk komen wij onder andere Schalock, het hooi-op-je-vork model en Triple C tegen. Een ecd in de gehandicaptensector moet dus geschikt zijn voor meerdere zorgvisies. Andere verschillen zitten onder meer in een grotere wirwar aan regels en toeslagen voor cliënten in de gehandicaptenzorg. Ook de rol van de familie en verwanten is anders. Ouders van gehandicapte kinderen spelen een heel actieve rol in het zorgproces, al was het maar door de ouderlijke bevoegdheid. Contact met de ouders, maar ook met verwanten van oudere cliënten, is een nadruk- 24 ZORGVISIEICT 02 MAART 2015

4 Tabel 3 De ecd-keuze van de 50 grootste instellingen in de gehandicaptenzorg Naam ECD ECD leverancier 1 Abrona PA-ECD Prodware Healthcare 2 Alliade Zorggroep Cura Unit 4 3 Amarant Groep Plancare De Heer Software 4 Ambiq User Impulse 5 Amerpoort Plancare De Heer Software 6 ASVZ Plancare De Heer Software 7 AveleijnSDT Cura Unit4 8 Bartiméus Sonneheerdt ONS Nedap 9 Cello Care4 Nedercare 10 Cordaan (alleen GZ omzet) Plancare De Heer Software 11 Daelzicht Plancare De Heer Software 12 De Driestroom Mextra Symax 13 De Hartekamp Groep ONS Nedap 14 De Opbouw Cura Unit4 15 De Twentse Zorgcentra Plancare De Heer Software 16 De Zijlen Plancare De Heer Software 17 Dichterbij Cura (intramuraal), Mextra (extramuraal) Unit 4 (intramuraal), Symax (extramuraal) 18 Esdégé-Reigersdaal Eigen maatwerk oplossing 19 Espria (alleen GZ omzet) mijncaress PinkRoccade 20 Frion Plancare De Heer Software 21 Gemiva-SVG Plancare De Heer Software 22 Humanitas DMH Plancare De Heer Software 23 Interakt Contour Groep Care4 Nedercare 24 Ipse de Bruggen Cura Unit4 25 J.P. van den Bent Plancare De Heer Software 26 Kentalis User Impulse 27 Koninklijke Visio Plancare De Heer Software 28 Koraal Groep Cura Unit4 29 Lunet Cura Unit4 30 Middin (Steinmetz-de Compaan) Vinova VCD 31 NOVO Plancare De Heer Software 32 Ons Tweede Thuis Plancare De Heer Software 33 Oro ONS Nedap 34 Pameijer Plancare De Heer Software 35 Pergamijn PA-ECD Prodware Healthcare 36 Philadelphiazorg Cura Unit4 37 Pluryn mijncaress PinkRoccade 38 Prisma Pluriform Adapcare MAART 2015 ZORGVISIEICT 02 25

5 39 Promens Care Plancare De Heer Software 40 RADAR Cura Unit4 41 Raphaëlstichting Careview Simac 42 Reinaerde Plancare De Heer Software 43 s Heeren Loo mijncaress PinkRoccade 44 Sherpa Cura Unit4 45 Siza Dorp Groep Cura Unit4 46 Trajectum Plancare De Heer Software 47 Triade Plancare De Heer Software 48 Vanboeijen Plancare De Heer Software 49 Zozijn Eigen maatwerk oplossing 50 Zuidwester Cura Unit4 > kelijke wens vanuit de zorginstellingen. Als de ouders van de cliënten Facebooken en WhatsAppen, dan moeten familiegesprekken en zorgplannen toch ook digitaal te plannen en te delen zijn? Gegevensuitwisseling Wordt de sector nu al echt geholpen door een ecd? Dat valt op dit moment nog te betwijfelen. Natuurlijk zijn de financiële en de zorginhoudelijke rapportages aan bijvoorbeeld zorgkantoren en zorgverzekeraars veel te complex om nog zonder ecd op te leveren. En natuurlijk zijn met een ecd de gegevens nu voor iedereen toegankelijk en heeft daarmee het multidisciplinair werken een boost gekregen. Maar we zijn nog ver verwijderd van digitale dossiers die echt voor je werken. Met name gegevensuitwisseling met externe partijen als huisartsen en apothekers en koppelingen met domoticatoepassingen ontbreken nog in de meeste ecd s. Hoe ondersteunend zou het zijn als je realtime je lab-uitslagen zou kunnen inzien? Of dat het aantal oproepen in de nacht geregistreerd wordt in je ecd met de bijbehorende rapportages? Wensen die in de curatieve wereld al realiteit zijn. En dan hebben we het nog niet eens over het integreren van beeldzorg in ecd s of het uitlezen van zogenoemde wearables of gps-trackers. Deze voorbeelden gaan niet alleen voordelen opleveren voor de DE INNOVATIE- KRACHT PER LEVERANCIER BLIJFT BEPERKT medewerkers, maar zullen ook de leefwereld van de cliënten aanzienlijk vergroten. Innovatie Natuurlijk is het ontbreken van deze innovatie te verklaren. Een groot deel, misschien wel 70 procent van de ontwikkelcapaciteit van de ecd-leveranciers wordt besteed aan het bijhouden van wet- en regelgeving in de applicaties. De stelselwijziging van afgelopen januari zorgt ervoor dat leveranciers én zorginstellingen nu maanden lang alleen maar bezig zijn de nieuwe contracten met gemeenten en zorgverzekeraars in te richten. De ontwikkeling van zorginhoudelijke innovaties ligt dan zo goed als stil. Een ander punt is het aantal leveranciers in de ecd-markt. Het aantal is zo groot, dat de innovatiekracht per leverancier daarmee beperkt blijft. Een shake-out zoals in de wereld van de epd-leveranciers in de ziekenhuizen heeft plaatsgevonden, lijkt nog niet aanstaande in deze markt. Ook bundelen de gehandicaptenzorginstellingen nog maar beperkt de krachten om samen te werken met een leverancier. Carante Groep is hier wel een mooi voorbeeld van. In dit samenwerkingsverband werken tien instellingen samen aan de doorontwikkeling van het ecd en daarmee aan de ontwikkelkalender van De Heer Software. Bundeling van krachten op grotere schaal, ook tussen leveranciers kan écht meer opleveren. Ook voor de zorginstellingen. En in niet in de laatste plaats voor de client, om wie het allemaal zou moeten draaien. Fabienne Eurlings (principal adviseur) en Joost Adams (adviseur) werken allebei bij M&I/Partners. Bart Bosch (adviseur bij M&I/Partners) werkte mee aan de ecdinventarisatie. 26 ZORGVISIEICT 02 MAART 2015

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland in opdracht van Gehandicaptensport Nederland W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, september 2010 instituut - centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek W.J.H. Mulier Instituut Centrum voor

Nadere informatie

Toepassing van domotica in de zorg moet zorgvuldiger

Toepassing van domotica in de zorg moet zorgvuldiger Toepassing van domotica in de zorg moet zorgvuldiger Den Haag, oktober 2009 2 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG 3 RAPPORT Inhoudsopgave Voorwoord 5 Samenvatting 7 1 Inleiding 9 1.1 Aanleiding en belang

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

Innoveren met ICT meer dan ooit noodzaak. ICT in het ziekenhuis

Innoveren met ICT meer dan ooit noodzaak. ICT in het ziekenhuis Innoveren met ICT meer dan ooit noodzaak ICT in het ziekenhuis ICT Benchmarks Tijdens de ICT Benchmarks van M&I/Partners staat het verhaal achter de cijfers centraal. Doel is om op basis van informatieoverdracht

Nadere informatie

Communicatie in de zorg van scherm tot scherm. Praktijkvoorbeelden en aandachtspunten voor de implementatie van beeldcommunicatie.

Communicatie in de zorg van scherm tot scherm. Praktijkvoorbeelden en aandachtspunten voor de implementatie van beeldcommunicatie. Communicatie in de zorg van scherm tot scherm Praktijkvoorbeelden en aandachtspunten voor de implementatie van beeldcommunicatie. Colofon Auteur Foppe Rauwerda Johan Krijgsman Met dank aan Robert Blaas,

Nadere informatie

Ouderen van de toekomst

Ouderen van de toekomst >%> ±< >%> ±< >%> ±< >%> ±< overzichtstudies >%> ±< Ouderen van de toekomst >%> ±< >%> ±< Verschillen in de wensen en mogelijk- >%> ±< heden voor wonen, welzijn en zorg >%> ±< >%> ±< >%> ±< >%> ±< >%>

Nadere informatie

Leren om van elkaar te leren

Leren om van elkaar te leren Leren om van elkaar te leren Samenwerking en kennisdeling. De combinatie daarvan is voor directeur Zorgontwikkeling Hanneke Kooiman de sleutel tot het verbeteren van de zorgkwaliteit. ZORGONTWIKKELING

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

Stand van de zorgmarkten 2014

Stand van de zorgmarkten 2014 Stand van de zorgmarkten 2014 Stand van de zorgmarkten 2014 De zorg in 2014 De uitdagingen voor 2015 nederlandse zorgautoriteit 2 Inhoud De zorg in 2014 6 Decentralisatie in de langdurige zorg 8 Toezicht

Nadere informatie

Zoveel mogelijk kinderen samen naar school

Zoveel mogelijk kinderen samen naar school Zoveel mogelijk kinderen samen naar school 2 inleiding De wet is gewijzigd en dat brengt vernieuwingen met zich mee op de basisschool. Met de invoering van de wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014

Nadere informatie

Sociale (wijk)teams in vogelvlucht

Sociale (wijk)teams in vogelvlucht Sociale (wijk)teams in vogelvlucht State of the art najaar 2014 Auteur(s) Datum Movisie Silke van Arum en Rosanna Schoorl Utrecht, februari 2015 Movisie: kennis en aanpak van sociale vraagstukken Movisie

Nadere informatie

Zijn gemeenten klaar om mensen met psychische problemen aan het werk te helpen?

Zijn gemeenten klaar om mensen met psychische problemen aan het werk te helpen? Zijn gemeenten klaar om mensen met psychische problemen aan het werk te helpen? Landelijke tussenrapportage Open voor Werk van het Landelijk Platform GGz Belangrijkste resultaten uit het onderzoek Open

Nadere informatie

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking mede Samenwerken: hoe doe je dat? De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over mededinging en samenwerking Een verslag

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3)

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) J. Hamers E. van Rossum J. Peeters V. Rameckers N. Meijs Maastricht, Juli 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Rekenschap en transparantie moet je omarmen Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Eindrapportage AEGON mei 2005 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 5 Ontwikkelingen in de

Nadere informatie

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G Zorg en opleidingen partners in innovatie Advies van de Verkenningscommissie hbo gezondheidszorg I N H O U D S O P G A V E WOORD VOORAF HBO-ZORGPROFESSIONAL VAN DE

Nadere informatie

Bouwen voor de zorg. Perspectief voor de Nederlandse bouw

Bouwen voor de zorg. Perspectief voor de Nederlandse bouw Bouwen voor de zorg Perspectief voor de Nederlandse bouw Bouwen voor de zorg Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch Instituut voor de Bouw. Overnemen van de inhoud (of

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma.

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma. wensen wensen beleggen beleggen geld geld Zwolle Zwolle Amsterdam Amsterdam vragen mening vragen mening Den Bosch financiële sector Den Bosch financiële sector Op 17, 24 en 26 september hebben de eerste

Nadere informatie

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden?

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Romy Bes Emiel Kerpershoek Anne Brabers Margreet Reitsma-van

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 INLEIDING Er wordt heel veel gezegd en geschreven over de veranderingen in de jeugdzorg van 1 januari 2015. En terecht. Het gaat namelijk over

Nadere informatie

Rapport Stade over kwetsbare gezinnen in Woerden. Aangeboden door Woerden.dichtbij.nl

Rapport Stade over kwetsbare gezinnen in Woerden. Aangeboden door Woerden.dichtbij.nl Rapport Stade over kwetsbare gezinnen in Woerden. Aangeboden door Woerden.dichtbij.nl Rapportage Kwetsbare gezinnen Woerden Pagina 1 Stade Advies Kwaliteit van samenleven Pagina 2 Stade Advies BV Rapportage:

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Elke dag goed besteed. Onderzoek dagbesteding gehandicaptenzorg

Onderzoeksrapport. Elke dag goed besteed. Onderzoek dagbesteding gehandicaptenzorg Onderzoeksrapport Elke dag goed besteed Onderzoek dagbesteding gehandicaptenzorg Onderzoeksrapport Elke dag goed besteed Onderzoek dagbesteding gehandicaptenzorg januari 2008 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting

Nadere informatie

De Kanteling financieel

De Kanteling financieel De Kanteling financieel KOSTEN EN BATEN VAN EEN NIEUWE AANPAK IN DE WMO 2010-094 De Kanteling financieel Kosten en baten van een nieuwe aanpak in de Wmo Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG

Nadere informatie

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Afgelopen jaar hebben we diverse pioniers op het gebied van Foto s Ad en Clara Cultuur in de Spiegel geïnterviewd om een beeld te

Nadere informatie

Omgaan met armoede. Frontliniewerkers aan het woord. Auteur(s) Datum Movisie

Omgaan met armoede. Frontliniewerkers aan het woord. Auteur(s) Datum Movisie Omgaan met armoede Frontliniewerkers aan het woord Auteur(s) Datum Movisie Bard Briels & Barbara Panhuijzen Utrecht, april 2015 1 Movisie: kennis en aanpak van sociale vraagstukken Movisie is het landelijke

Nadere informatie

Gemeenten aan zet. Twee wegen naar ggz voor zorggezinnen

Gemeenten aan zet. Twee wegen naar ggz voor zorggezinnen Gemeenten aan zet Twee wegen naar ggz voor zorggezinnen Drs. M.P. (Marcel) van Gastel ABD TOP consultant Oktober 2012 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 Welk probleem willen we oplossen?...4 Opdracht...4

Nadere informatie