Regionale bedrijvendynamiek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regionale bedrijvendynamiek"

Transcriptie

1 M Regionale bedrijvendynamiek Oprichtingen en opheffingen van bedrijven in de Nederlandse regio s in de periode A. Bruins J.A.C. Vollebregt Zoetermeer, juli 2012

2 Regionale bedrijvendynamiek In deze minirapportage schetsen we een beeld van oprichtingen en opheffingen van bedrijven in de veertig Nederlandse regio s in de periode We laten zien welke regio s jaar op jaar (dus 23 jaren) of bijna alle jaren (22 jaren) positief dan wel negatief afwijken van de Nederlandse ontwikkeling. In slechts één regio is in (bijna) alle jaren het groeisaldo voor alle bedrijven hoger dan het Nederlandse groeisaldo, namelijk in Flevoland. In geen enkele regio blijft het groeisaldo voor alle bedrijven in (bijna) alle jaren achter bij het Nederlandse groeisaldo. Wel zijn er zestien regio s waar het groeisaldo vaker lager dan hoger is in vergelijking met het groeisaldo voor Nederland. In veertien regio s is het groeisaldo vaker hoger dan lager in vergelijking met het groeisaldo voor Nederland. In drie regio s is in (bijna) alle jaren het aandeel startende bedrijven hoger dan het aandeel startende bedrijven in Nederland, namelijk in Overig Groningen, de Zaanstreek en Flevoland. In twee regio s blijft in (bijna) alle jaren het aandeel startende bedrijven achter bij het aandeel startende bedrijven in Nederland, namelijk in de Achterhoek en Zeeuwsch-Vlaanderen. In drie regio s is in (bijna) alle jaren het aandeel opheffingen van bedrijven hoger dan het aandeel opheffingen van bedrijven in Nederland, namelijk in Oost-Groningen, de Agglomeratie Den Haag en Flevoland. In vijf regio s blijft in (bijna) alle jaren het aandeel opheffingen van bedrijven achter bij het aandeel opheffingen van bedrijven in Nederland, namelijk in Noord- Friesland, Zuidwest-Friesland, Zuidoost-Friesland, de Veluwe en de Achterhoek. 2

3 1 Inleiding Elk jaar verschijnt in het programma MKB en Ondernemerschap een publicatie over de bedrijvendynamiek in Nederland. De meest recente editie 1 laat zien dat in de periode het aantal bedrijven per saldo elk jaar is toegenomen. In deze periode is het aantal nieuwe bedrijven bijna verdrievoudigd. Startende bedrijven vormen het grootste deel van de nieuwe bedrijven. Vergeleken met de oprichtingen van nieuwe bedrijven is het aantal opheffingen van bedrijven sterker toegenomen. De publicatie laat ook zien dat oprichting en opheffing van bedrijven een positief effect hebben op de werkgelegenheid: het werkgelegenheidsverlies door opheffing van bedrijven wordt, met uitzondering van de jaren 2003, 2009 en 2010, meer dan gecompenseerd door werkgelegenheid bij nieuw opgerichte bedrijven. In aansluiting op de landelijke publicatie geeft deze minirapportage een beeld van de bedrijvendynamiek in de Nederlandse regio s in de periode De regio s worden gevormd door de veertig corop-gebieden. In deze minirapportage komen, net als in de landelijke publicatie, achtereenvolgens aan de orde het groeisaldo van bedrijven, oprichtingen van bedrijven - onderverdeeld naar startende bedrijven en nieuwe dochterbedrijven (bedrijven die zijn opgericht door reeds bestaande bedrijven) - en opheffingen van bedrijven. Vanuit de optiek van regionaal en lokaal economisch beleid en het beleid gericht op het ondernemingsklimaat, is er veel aandacht voor startende bedrijven. Daarom kijken we in deze minirapportage nog eens nader naar de aantallen startende bedrijven in de regio s op basis van de jaarlijkse startersquotiënten van de regio s per sector. Met het startersquotiënt wordt het aandeel startende bedrijven in een sector in een regio vergeleken met het aandeel startende bedrijven in die sector in Nederland. De informatie is gebaseerd op de database Regionale bedrijvendynamiek. 2 Toe- en afname van het aantal bedrijven Wat betreft de ontwikkeling van het aantal bedrijven in de periode hebben wij de regio s vergeleken met Nederland op de volgende aspecten: het jaarlijkse groeisaldo van bedrijven t.o.v. het totale aantal bedrijven; het jaarlijkse aandeel startende bedrijven t.o.v. het totale aantal bedrijven; het jaarlijkse aandeel nieuwe dochterbedrijven t.o.v. het totale aantal bedrijven; 1 K. Bangma, A. Bruins, Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid; , mei

4 het jaarlijkse aandeel opheffingen van bedrijven t.o.v. het totale aantal bedrijven. De aandelen zijn hierbij uitgedrukt in percentages van de populatie bedrijven (de standcijfers per jaar). We laten met name zien welke regio s op de genoemde componenten van de bedrijvendynamiek jaar op jaar (dus 23 jaren) of bijna alle jaren (22 jaren) positief dan wel negatief afwijken van de Nederlandse ontwikkeling. Behalve naar de ontwikkeling van het totaal aantal bedrijven kijken we ook naar de ontwikkeling van de sectoren. Daarbij onderscheiden we: bouw, handel, industrie, vervoer en communicatie, diensten 1. De toe- of afname van het aantal bedrijven in een regio wordt behalve door oprichting en opheffing van bedrijven ook bepaald door immigratie en emigratie van bedrijven. We beschrijven immigratie en emigratie in deze minirapportage echter niet. Immigratie en emigratie bepalen wel mede de standcijfers per jaar en dus het groeisaldo van bedrijven, alsmede de aandelen van startende bedrijven, nieuwe dochterbedrijven en opheffingen van bedrijven ten opzichte van het totale aantal bedrijven. 2.1 Het groeisaldo van bedrijven In slechts één regio is in (bijna) alle jaren het groeisaldo voor alle bedrijven hoger dan het Nederlandse groeisaldo, namelijk in Flevoland. We zullen Flevoland ook tegenkomen bij de regio s waar het aandeel startende bedrijven in (bijna) alle jaren hoger is dan het aandeel startende bedrijven in Nederland. Flevoland behoort echter ook tot de regio s waar in (bijna) alle jaren het aandeel opheffingen van bedrijven hoger is dan het aandeel opheffingen van bedrijven in Nederland. In veertien regio s is het groeisaldo vaker hoger dan lager in vergelijking met het groeisaldo voor Nederland (zie kaart). Dit is onder meer het geval in de hele provincie Drenthe en in drie van de vier regio s in Noord-Brabant. In negen regio s is het groeisaldo even vaak (namelijk elf of twaalf jaar) hoger als lager dan het groeisaldo voor Nederland. Vier van deze regio s liggen in Noordoost-Nederland en drie in Noord-Holland. In zestien regio s is het groeisaldo vaker lager dan hoger in vergelijking met het groeisaldo voor Nederland. Dit is onder meer het geval in de hele provincie Limburg en in op een na alle regio s in Zuid-Holland. In geen enkele regio blijft het groeisaldo voor alle bedrijven in (bijna) alle jaren achter bij het Nederlandse groeisaldo. 1 Naast deze vijf sectoren wordt in de database Regionale bedrijvendynamiek ook de sector delfstoffenwinning onderscheiden, maar vanwege de beperkte omvang van deze sector besteden we hieraan geen aparte aandacht. Deze sector telt wel mee in informatie over alle bedrijven. 4

5 Kaart Groeisaldo van de Nederlandse regio's (afwijking t.o.v. het groeisaldo voor Nederland in de periode ) Altijd boven Vaker boven dan onder Even vaak boven als onder Vaker onder dan boven Bij uitsplitsing naar sectoren is het ook alleen Flevoland waar in enkele sectoren het groeisaldo in (bijna) alle jaren hoger is dan het Nederlandse groeisaldo, namelijk in de handel en in de sector vervoer en communicatie (zie tabel 1). Er is geen enkele regio waar het groeisaldo uitgesplitst naar sector (bijna) alle jaren achterblijft bij het Nederlandse groeisaldo. 5

6 Tabel 1 Regio's waar het groeisaldo in (bijna) alle jaren hoger resp. lager is dan het Nederlandse groeisaldo, per sector bouw handel industrie vervoer en communicatie diensten het groeisaldo is in (bijna) alle jaren hoger in: -- Flevoland -- Flevoland -- het groeisaldo is in (bijna) alle jaren lager in: Oprichtingen van nieuwe bedrijven Startende bedrijven In drie regio s is in (bijna) alle jaren het aandeel startende bedrijven hoger dan het aandeel startende bedrijven in Nederland, namelijk in: Overig Groningen Zaanstreek Flevoland In twee regio s blijft in (bijna) alle jaren het aandeel startende bedrijven achter bij het aandeel startende bedrijven in Nederland, namelijk in: Achterhoek Zeeuwsch-Vlaanderen Tabel 2 Regio's waar het aandeel startende bedrijven in (bijna) alle jaren hoger resp. lager is dan het Nederlandse aandeel startende bedrijven, per sector bouw handel industrie vervoer en communicatie diensten het aandeel startende bedrijven is in (bijna) alle jaren hoger in: Flevoland Utrecht Flevoland Utrecht Overig Groningen Zaanstreek Flevoland Flevoland Flevoland het aandeel startende bedrijven is in (bijna) alle jaren lager in: Achterhoek Kop N-Holland Achterhoek IJmond Achterhoek Aggl. Haarlem Groot-Amsterdam Delft & Westland Midden-N-Brabant 6

7 Voor alle sectoren geldt dat Flevoland behoort tot de groep regio s waar in (bijna) alle jaren het aandeel startende bedrijven hoger is dan het aandeel startende bedrijven in Nederland (zie tabel 2). Voor de handel en de sector vervoer en communicatie voegt de aangrenzende regio Utrecht zich daarbij. Voor drie sectoren, namelijk de bouw, de industrie en de diensten, behoort de Achterhoek tot de regio's waar het aandeel startende bedrijven in (bijna) alle jaren lager is dan het aandeel startende bedrijven in Nederland (zie tabel 2). In relatief veel regio s blijft voor de handel het aandeel startende bedrijven in (bijna) alle jaren achter bij het aandeel startende bedrijven in Nederland. Drie van die regio s liggen in Noord- en Zuid-Holland. Enigszins verrassend is dat in de regio Groot-Amsterdam het aandeel startende bedrijven in de diensten in (bijna) alle jaren achterblijft bij het aandeel startende bedrijven in Nederland Nieuwe dochterbedrijven In vier regio s is in (bijna) alle jaren het aandeel nieuwe dochterbedrijven hoger dan het aandeel nieuwe dochterbedrijven in Nederland, namelijk in: Agglomeratie Haarlem Groot-Amsterdam Het Gooi en Vechtstreek Groot-Rijnmond Nieuwe dochterbedrijven worden dus relatief veel opgericht in en rond Amsterdam en Rotterdam. In acht regio s blijft in (bijna) alle jaren het aandeel nieuwe dochterbedrijven achter bij het aandeel nieuwe dochterbedrijven in Nederland, namelijk in: Noord-Friesland Zuidwest-Friesland Zuidoost-Friesland Zuidwest-Gelderland Zuidoost-Zuid-Holland Noord-Limburg Midden-Limburg Zuid-Limburg Dit betekent dat in de hele provincie Friesland en de hele provincie Limburg in (bijna) alle jaren het aandeel nieuwe dochterbedrijven achterblijft bij het aandeel nieuwe dochterbedrijven in Nederland. 7

8 Tabel 3 Regio's waar het aandeel nieuwe dochterbedrijven in (bijna) alle jaren hoger resp. lager is dan het Nederlandse aandeel nieuwe dochterbedrijven, per sector bouw handel industrie vervoer en communicatie diensten het aandeel nieuwe dochterbedrijven is in (bijna) alle jaren hoger in: Groot-Amsterdam Groot-Amsterdam Groot-Rijnmond -- Groot-Amsterdam Groot-Rijmond Aggl. Den Haag West-N-Brabant Delft & Westland Flevoland het aandeel nieuwe dochterbedrijven is in (bijna) alle jaren lager in: ZW-Friesland Noord-Friesland Noord-Limburg ZW-Gelderland Noord-Friesland ZO-Z-Holland Noord-Overijssel Midden-Limburg ZO-Z-Holland ZW-Friesland Noord-Limburg Overig Zeeland Midden-Limburg ZO-Z-Holland Noord-Limburg Midden-Limburg Midden-Limburg Zuid-Limburg Zuid-Limburg Voor drie sectoren, namelijk de bouw, de handel en de diensten, geldt dat het aandeel nieuwe dochterbedrijven in Groot-Amsterdam in (bijna) alle jaren hoger is dan het aandeel nieuwe dochterbedrijven in Nederland (zie tabel 3). Voor de handel voegen zich daar een drietal Randstedelijke regio s bij. Daarnaast is in Groot-Rijnmond in de bouw en in de industrie het aandeel nieuwe dochterbedrijven in (bijna) alle jaren hoger dan het aandeel nieuwe dochterbedrijven in Nederland. Dat uitgesplitst naar sector het aandeel nieuwe dochterbedrijven in (bijna) alle jaren achterblijft bij het aandeel nieuwe dochterbedrijven in Nederland, komt voornamelijk voor in Limburg en in Friesland, alsmede in Zuidoost- Zuid-Holland (zie tabel 3). 2.3 Opheffingen van bedrijven In drie regio s is in (bijna) alle jaren het aandeel opheffingen van bedrijven hoger dan het aandeel opheffingen van bedrijven in Nederland, namelijk in: Oost-Groningen Agglomeratie Den Haag Flevoland In vijf regio s blijft in (bijna) alle jaren het aandeel opheffingen van bedrijven achter bij het aandeel opheffingen van bedrijven in Nederland, namelijk in: Noord-Friesland Zuidwest-Friesland Zuidoost-Friesland Veluwe Achterhoek 8

9 Dit betekent dat in de hele provincie Friesland in (bijna) alle jaren het aandeel opheffingen van bedrijven achterblijft bij het aandeel opheffingen van bedrijven in Nederland. Tabel 4 Regio's waar het aandeel opheffingen van bedrijven in (bijna) alle jaren hoger resp. lager is dan het Nederlandse aandeel opheffingen van bedrijven, per sector bouw handel industrie vervoer en communicatie diensten het aandeel opheffingen van bedrijven is in (bijna) alle jaren hoger in: Aggl. Den Haag Oost-Groningen Aggl. Den Haag Groot-Amsterdam Zaanstreek Groot-Rijnmond Groot-Amsterdam Groot-Rijnmond Flevoland Flevoland Flevoland Groot-Rijnmond Flevoland het aandeel opheffingen van bedrijven is in (bijna) alle jaren lager in: ZW-Friesland Noord-Friesland ZO-Friesland ZW-Friesland Veluwe ZO-Friesland ZW-Friesland Veluwe ZO-Friesland Achterhoek Veluwe ZO-Friesland Achterhoek Noord-Overijssel Utrecht Achterhoek Noord-Overijssel ZO-Z-Holland Delft & Westland Veluwe Midden-N-Brabant Oost-Z-Holland Achterhoek ZW-Gelderland Leiden & B-streek Uitgesplitst naar sector behoort Flevoland voor vier van de vijf sectoren tot de regio s waar het aandeel opheffingen van bedrijven in (bijna) alle jaren hoger is dan het aandeel opheffingen van bedrijven in Nederland (zie tabel 4). Daarnaast zijn er verschillende Randstedelijke regio s waar dit geldt voor een of meer sectoren. Uitgesplitst naar sector blijft in relatief veel regio s het aandeel opheffingen van bedrijven in (bijna) alle jaren achter bij het aandeel opheffingen in Nederland (zie tabel 4). Dit is vaak het geval in zowel Zuidoost- als Zuidwest- Friesland (resp. vier en drie sectoren) en in de Achterhoek en de Veluwe (vier sectoren). 9

10 3 Startersquotiënt Als besluit van deze minirapportage kijken we nog eens nader naar de aantallen startende bedrijven in de regio s op basis van de jaarlijkse startersquotiënten van de regio s per sector in de periode Met het startersquotiënt wordt het aandeel startende bedrijven in een sector in een regio (als % van totaal aantal startende bedrijven in een regio) vergeleken met het aandeel startende bedrijven in die sector in Nederland (als percentage van het totale aantal startende bedrijven). Tabel 5 geeft een overzicht van regio s waar de startersquotiënten in (bijna) alle jaren positief resp. negatief zijn. Er zijn achttien regio s waar het startersquotiënt voor een of meer sectoren in (bijna) alle jaren positief is. In deze regio s worden dus jaar in jaar uit relatief veel bedrijven in een bepaalde sector gestart. In twee regio s is dat het geval in twee sectoren: in Zuidwest-Friesland en in de Kop van Noord- Holland worden relatief veel bedrijven gestart in zowel de bouw als in de industrie. Er zijn eenentwintig regio s waar het startersquotiënt voor een of meer sectoren in (bijna) alle jaren negatief is. In deze regio s worden dus jaar in jaar uit relatief weinig bedrijven in een bepaalde sector gestart. Dit komt bij de diensten vaker voor dan bij de andere sectoren. In vier regio s is het startersquotiënt in (bijna) alle jaren negatief voor twee sectoren: in Zuidwest- Overijssel worden relatief weinig bedrijven gestart in de bouw en de diensten, in Alkmaar en in de agglomeratie Haarlem worden relatief weinig bedrijven gestart in de handel en in de sector vervoer en communicatie, en in de agglomeratie Den Haag worden eveneens relatief weinig bedrijven gestart in de sector vervoer en communicatie, maar daarnaast ook weinig in de industrie. In Utrecht worden relatief weinig bedrijven gestart in drie sectoren: de bouw, de handel en de industrie. 10

11 Tabel 5 Regio's waar de startersquotiënten in (bijna) alle jaren positief resp. negatief zijn bouw handel industrie vervoer en communicatie diensten de startersquotiënten zijn in (bijna) alle jaren positief in: ZW-Friesland Oost-Groningen Noord-Friesland Groot-Rijnmond Overig Groningen Kop N-Holland ZW-Drenthe ZW-Friesland ZO-Z-Holland Utrecht Zaanstreek Twente Kop N-Holland Gooi & Vechtstreek Leiden & B-streek Noord-Limburg ZO-N-Brabant Delft & Westland Zuid-Limburg Oost-Z-Holland de startersquotiënten zijn in (bijna) alle jaren negatief in: Overig Groningen Utrecht Utrecht Twente Oost Groningen ZW-Overijssel Kop N-Holland Aggl. Den Haag Alkmaar e.o. Delfzijl e.o. Utrecht Alkmaar e.o. Aggl. Haarlem Noord-Friesland Groot-Amsterdam Aggl. Haarlem Gooi & Vechtstreek ZW-Friesland Delft & Westland Leiden & B-streek ZW-Overijssel Oost-Z-Holland Aggl. Den Haag IJmond Groot-Rijnmond Noord-Limburg Midden-Limburg 11

Eindexamen aardrijkskunde havo 2002-II

Eindexamen aardrijkskunde havo 2002-II Politiek en Ruimte bron 10 Aandeel van de lidstaten in de handel van de Europese Unie in procenten, 1998 30 % 25 20 22 25 Legenda: invoer uitvoer 15 10 8 8 15 15 10 11 9 9 15 12 5 0 6 5 2 2 1 0 België

Nadere informatie

Het midden- en kleinbedrijf naar regio

Het midden- en kleinbedrijf naar regio Het midden- en kleinbedrijf naar regio 11 0 Gusta van Gessel-Dabekaussen Publicatiedatum CBS-website: 30 juni Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader

Nadere informatie

Grensoverschrijdende stedelijke netwerken. Gerard Marlet Abdella Oumer Roderik Ponds Clemens van Woerkens Sittard - 14 april 2014

Grensoverschrijdende stedelijke netwerken. Gerard Marlet Abdella Oumer Roderik Ponds Clemens van Woerkens Sittard - 14 april 2014 Grensoverschrijdende stedelijke netwerken Gerard Marlet Abdella Oumer Roderik Ponds Clemens van Woerkens Sittard - 14 april 2014 Grensregio s Ontwikkeling aantal inwoners tussen 2005 en 2010 als percentage

Nadere informatie

Krimp in Woerden? Gemeenteraad Woerden 11 april 2013. Frits Oevering. Kennis & Economisch Onderzoek

Krimp in Woerden? Gemeenteraad Woerden 11 april 2013. Frits Oevering. Kennis & Economisch Onderzoek Krimp in Woerden? Gemeenteraad Woerden 11 april 2013 Frits Oevering Prangende vragen? Krimp in Woerden? Vergrijzing en krimp Verhuispatroon Krimp in Woerden? Disclaimers diverse databronnen (ABF, CBS,

Nadere informatie

Economisch presteren van het regionale bedrijfsleven in 2010

Economisch presteren van het regionale bedrijfsleven in 2010 De Regio Top 40 Economisch presteren van het regionale bedrijfsleven in 2010 And the winner is In onze editie van vorig jaar kondigden we het al aan. De Regio Top 40 van 2010 zou in het teken staan van

Nadere informatie

Woningmarktontwikkelingen landelijk en regionaal

Woningmarktontwikkelingen landelijk en regionaal Woningmarktontwikkelingen landelijk en regionaal Bouw en woonweken in Drenthe Platform Wonen Assen Paul de Vries Senior Woningmarkteconoom Rabobank Kennis en Economisch onderzoek 11 juni 2015 Agenda Actuele

Nadere informatie

De ruimtelijke structuur van de clusters van nationaal belang. Otto Raspe en Martijn van den Berge

De ruimtelijke structuur van de clusters van nationaal belang. Otto Raspe en Martijn van den Berge De ruimtelijke structuur van de clusters van nationaal belang Otto Raspe en Martijn van den Berge Samenvatting Het ministerie van Economische Zaken werkt aan de herijking van zijn economische stimuleringsprogramma

Nadere informatie

Graag meer windenergie, maar liever niet in de buurt

Graag meer windenergie, maar liever niet in de buurt Graag meer windenergie, maar liever niet in de buurt 4 september 2014 Er is veel draagvlak voor windenergie in het algemeen onder de Nederlandse bevolking. Voor de aanleg van windturbines op betrekkelijk

Nadere informatie

Bedrijven en bevolking in beweging

Bedrijven en bevolking in beweging M201110 Bedrijven en bevolking in beweging Regionale bedrijvendynamiek en -migratie in relatie tot verstedelijking, periode 1988-2009 drs. R. Braaksma drs. W.V.M. van Rijt-Veltman Zoetermeer, 20 juni 2011

Nadere informatie

perspectief Delft en Westland Utrecht Agglomeratie Haarlem

perspectief Delft en Westland Utrecht Agglomeratie Haarlem Agglomeratie s-gravenhage Groot-Amsterdam Flevoland Regio s Zaanstreek in economisch Arnh Delft en Westland Utrecht Agglomeratie Haarlem Noord-Overijssel perspectief Kop van 2013 Noord-Holland Veluwe Groot-Rijnmond

Nadere informatie

Rapport Huizenprijsontwikkelingen regio's in Nederland

Rapport Huizenprijsontwikkelingen regio's in Nederland Rapport Huizenprijsontwikkelingen regio's in Nederland Prijsindex Bestaande Koopwoningen naar COROP-gebieden en 25 grootste gemeenten CBS Den Haag Henri Faasdreef 312 2492 JP Den Haag Postbus 24500 2490

Nadere informatie

We kunnen de vergrijzing betalen. Dick Scherjon, bestuursadviseur

We kunnen de vergrijzing betalen. Dick Scherjon, bestuursadviseur We kunnen de vergrijzing betalen Dick Scherjon, bestuursadviseur Duurzaamheidsscore Oost-Groningen Zeeuws-Vlaanderen Groot-Rijnmond Zuidoost-Drenthe Zuid-Limburg Delfzijl en omgeving Overig Groningen Midden-Limburg

Nadere informatie

Stagnatie zet door op startersmarkt Randstad trekt extra startende ondernemers

Stagnatie zet door op startersmarkt Randstad trekt extra startende ondernemers Starters ING Economisch Bureau Stagnatie zet door op startersmarkt Randstad trekt extra startende ondernemers In het eerste kwartaal van 2012 zijn er circa 39.000 mensen een onderneming gestart, ruim 4%

Nadere informatie

Huurbeleid en. verhuurderheffing

Huurbeleid en. verhuurderheffing Huurbeleid en verhuurderheffing Huurbeleid en verhuurderheffing Uitgevoerd in opdracht van Ministerie van BZK / DG WBI ir. C. Poulus, dr. Ir. B. Marchal Februari 2013 r2013-0011cp 11212-WON ABF Research

Nadere informatie

Cijfers rond structurele bevolkingsdaling in chronologisch perspectief

Cijfers rond structurele bevolkingsdaling in chronologisch perspectief Cijfers rond structurele bevolkingsdaling in chronologisch perspectief Mei 2013 Als gevolg van de omvangrijke publiciteit rond het rapport Structurele bevolkingsdaling, Een urgente nieuwe invalshoek voor

Nadere informatie

Heffing en. investeringsaftrek

Heffing en. investeringsaftrek Heffing en investeringsaftrek Heffing en investeringsaftrek Uitgevoerd in opdracht van ir. C. Poulus Mei 2013 r2013-0027cp 13174-WON ABF Research Verwersdijk 8 2611 NH Delft 015-27 99 300 Copyright ABF

Nadere informatie

M200514. Midden in het land. Regionale verdeling van innovatieve bedrijven in het MKB. J. Telussa. J.P.J. de Jong

M200514. Midden in het land. Regionale verdeling van innovatieve bedrijven in het MKB. J. Telussa. J.P.J. de Jong M20054 Midden in het land Regionale verdeling van innovatieve bedrijven in het MKB J. Telussa J.P.J. de Jong N. Sipma Zoetermeer, januari 2006 Innovatieve MKB-bedrijven midden in de regio Hoe centraler

Nadere informatie

Afname banen in 2002 in Groot-Amsterdam

Afname banen in 2002 in Groot-Amsterdam Afname banen in 2002 in Groot-Amsterdam Gerda Gringhuis Eind december 2002 hadden werknemers in Nederland in totaal ruim 7 miljoen banen. Ten opzichte van december 2001 is het aantal banen toegenomen met

Nadere informatie

DE WOX 4E KWARTAAL 2007

DE WOX 4E KWARTAAL 2007 DE WOX 4E KWARTAAL 2007 Regio Den Haag en Rotterdam blijven achter bij landelijke prijsontwikkeling Delft, 29 januari In het afgelopen kwartaal is de gemiddelde woningprijs met 4,3% gestegen ten opzichte

Nadere informatie

De Regio Top 40. Economisch presteren van het regionale bedrijfsleven

De Regio Top 40. Economisch presteren van het regionale bedrijfsleven Economisch presteren van het regionale bedrijfsleven September 2008 Een nieuwe naam, een nieuw model Ook dit jaar kent onze Regio Top 40 weer enkele verrassende uitkomsten. Lees in deze uitgave hoe winnaars

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 43757 2 december 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 november 2015, 2015-0000289457,

Nadere informatie

Hoge groei ten noordoosten van de Randstad in 2017

Hoge groei ten noordoosten van de Randstad in 2017 januari Hoge groei ten noordoosten van de Randstad in Themabericht RaboResearch Nederland economie.rabobank.com Rogier Aalders Senior onderzoeker -9 Samenvatting Amsterdam en Utrecht en hun omgeving hebben

Nadere informatie

Totaal geleverde zorg per zorgkantoor. DWH Bijgewerkt: 28 juli 2006

Totaal geleverde zorg per zorgkantoor. DWH Bijgewerkt: 28 juli 2006 Totaal geleverde zorg per zorgkantoor ** Het totaal aantal unieke personen wat in de eerste vijf periodes van het zorgjaar zorg heeft ontvangen. code Zorgkantoor 2004* 2005* 2006* Groei 2005 501 Zorgkantoor

Nadere informatie

MKB Regionaal Bekeken

MKB Regionaal Bekeken M201214 MKB Regionaal Bekeken Economische specialisatie van het MKB H.S. van der Kroon Zoetermeer, 8 oktober 2012 MKB draagt substantieel bij aan economische specialisaties van regio's Economische specialisatie

Nadere informatie

Economie van de Woningmarkt: universele en regionale marktmechanismen

Economie van de Woningmarkt: universele en regionale marktmechanismen Economie van de Woningmarkt: universele en regionale marktmechanismen Steunpunt Wonen Vlaanderen: Universiteiten Leuven, Hasselt, Antwerpen en Delft 17 mei 2016 Dr. Paul de Vries Woningmarkteconoom Kennis

Nadere informatie

Regio s in economisch perspectief 2013

Regio s in economisch perspectief 2013 Regio s in economisch perspectief 213 Colofon Auteurs Stef Bais Henk van den Brink Thijs Geijer Rico Luman Ferdinand Nijboer Robbert-Jan Visser Redactie Ferdinand Nijboer Marcel Peek Disclaimer De informatie

Nadere informatie

Minste. nieuws. van kleine banen. werkgelegenheidsdaling LANCERING BANENVERLIES IN 2013. Voor feiten en cijfers over werkgelegenheid

Minste. nieuws. van kleine banen. werkgelegenheidsdaling LANCERING BANENVERLIES IN 2013. Voor feiten en cijfers over werkgelegenheid 28 2 4 6 7 10 12 Voor feiten en cijfers over werkgelegenheid Jaargang 19, mei 2014 nieuws Banenverlies in 2012 Minste werkgelegenheidsdaling Het Bruto Gemeentelijk Product LISA Klantendag 2013 van kleine

Nadere informatie

Rekentool bijstandsbudgetten 2015

Rekentool bijstandsbudgetten 2015 Rekentool bijstandsbudgetten 2015 Handleiding Deze handleiding bevat een beknopte toelichting op het gebruik van de rekentool. Een nadere toelichting op de werking van het verdeelmodel vindt u in het document

Nadere informatie

Regio Factsheets 2014

Regio Factsheets 2014 ING Economisch Bureau Regio Factsheets Groningen Friesland Drenthe Overijssel Gelderland Utrecht Flevoland Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg Colofon Eindredactie Thijs Geijer Auteurs

Nadere informatie

BEDRIJVENDYNAMIEK 2004

BEDRIJVENDYNAMIEK 2004 BEDRIJVENDYNAMIEK 2004 Oprichting en opheffing van bedrijven in Nederland Vereniging van Kamers van Koophandel Vereniging van Kamers van Koophandel, Woerden, 2005 Het gebruik van cijfers en/of tekst als

Nadere informatie

Revisie regionale gegevens

Revisie regionale gegevens M&O.015 Revisie regionale gegevens 1987-1994 Peter Arts De weergegeven opvattingen zijn die van de auteur en komen niet noodzakelijk overeen met die van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie

Nadere informatie

DE WOX 2E KWARTAAL 2008

DE WOX 2E KWARTAAL 2008 DE WOX 2E KWARTAAL 2008 Woningprijs stagneert: eerste dalingen op gemeenteniveau zichtbaar Delft, 21 juli De gemiddelde prijs van een woning steeg ten opzichte van het vorige kwartaal met slechts 0,1%.

Nadere informatie

Dynamiek in de steden, stilte aan de randen van het land

Dynamiek in de steden, stilte aan de randen van het land Dynamiek in de steden, stilte aan de randen van het land Eigen huis verliest gouden glans De regionale huizenmarkten tot 2025 Visie op de Nederlandse huizenmarkt 2015-2025 ING Economisch Bureau ING April

Nadere informatie

Economisch presteren van het regionale bedrijfsleven

Economisch presteren van het regionale bedrijfsleven 3 De Regio Top 40 Economisch presteren van het regionale bedrijfsleven And the winner is... Groei en kracht in de regio s Nu de kredietcrisis ook onze reële economie op alle fronten raakt, kijken economen

Nadere informatie

Oversluitingen brengen hypotheekmarkt nieuw record Renegotiated mortgages involve new record for mortgage market

Oversluitingen brengen hypotheekmarkt nieuw record Renegotiated mortgages involve new record for mortgage market Oversluitingen brengen hypotheekmarkt nieuw record Renegotiated mortgages involve new record for mortgage market W.T. Vissers In 1999 werden 717 duizend nieuwe hypotheken ingeschreven met een totaalbedrag

Nadere informatie

Verhuizingen en huishoudensveranderingen in Nederland: verschillen tussen COROP-regio s

Verhuizingen en huishoudensveranderingen in Nederland: verschillen tussen COROP-regio s Verhuizingen en huishoudensveranderingen in Nederland: verschillen tussen COROP-regio s Peter Ekamper 1) en Mila van Huis 2) In 2002 hing ruim de helft van het aantal verhuizingen samen met een huishoudensverandering.

Nadere informatie

Kansen voor regionale

Kansen voor regionale ING Economisch Bureau November 2011 Kansen voor regionale woningbouw Themavisie projectontwikkeling woningbouw Colofon Auteur ING Economisch Bureau Maurice van Sante 020 576 85 47 Redactie ING Business

Nadere informatie

Reacties op bevolkingsdaling

Reacties op bevolkingsdaling Reacties op bevolkingsdaling Wim Derks Kenniscentrum voor Bevolkingsdaling en Beleid, Universiteit Maastricht en Etil www.bevolkingsdaling.nl w.derks@beoz.unimaas.nl 1 Inhoud 1996-2006 Structurele bevolkingsdaling

Nadere informatie

Regionale vestigingspatronen van immigranten,

Regionale vestigingspatronen van immigranten, Regionale vestigingspatronen van immigranten, 1988 22 Ron Tas en Andries de Jong Er bestaan duidelijke regionale verschillen in de omvang en samenstelling van de immigratie. In Noord-Nederland is de laatste

Nadere informatie

Verhuurderheffing en huurmaatregelen in krimpregio s. Doorwerking op financiën van corporaties van enkele varianten

Verhuurderheffing en huurmaatregelen in krimpregio s. Doorwerking op financiën van corporaties van enkele varianten Verhuurderheffing en huurmaatregelen in krimpregio s Doorwerking op financiën van corporaties van enkele varianten Verhuurderheffing en huurmaatregelen in krimpregio s Doorwerking op financiën van corporaties

Nadere informatie

Rapportage (N)WW< 27 jaar. Augustus 2015

Rapportage (N)WW< 27 jaar. Augustus 2015 Rapportage (N)WW< 27 jaar Augustus 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden 12 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon 18 Rapportage (N)WW< 27 jaar 1 WW-uitkeringen < 27

Nadere informatie

Cijfers rond structurele bevolkingsdaling in chronologisch perspectief

Cijfers rond structurele bevolkingsdaling in chronologisch perspectief Cijfers rond structurele bevolkingsdaling in chronologisch perspectief April 2012 Derks, Hovens, Klinkers) is het onderwerp bevolkingsdaling op de agenda gekomen. Er zijn inmiddels veel publicaties verschenen

Nadere informatie

Regionale verschillen in arbeidsaanbod

Regionale verschillen in arbeidsaanbod Regionale verschillen in arbeidsaanbod Hendrika Lautenbach Tussen de regio s in Nederland bestaan significante verschillen in de mate waarin de bevolking van 15 64 jaar participeert op de arbeidsmarkt.

Nadere informatie

Regionale innovatie in Nederland

Regionale innovatie in Nederland Regionale innovatie in Nederland Community Innovation Survey 2004 en 2006 109 Mathilda Copinga Wilco de Jong Centrum voor Beleidsstatistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer

Nadere informatie

Toewijzing sociale huurwoningen. In het licht van de 90% EC richtlijn

Toewijzing sociale huurwoningen. In het licht van de 90% EC richtlijn Toewijzing sociale huurwoningen In het licht van de 90% EC richtlijn Toewijzing sociale huurwoningen In het licht van de 90% EC richtlijn Uitgevoerd in opdracht van Ministerie van VROM Drs. B. Ferment

Nadere informatie

Regionale economische jaarcijfers 2003

Regionale economische jaarcijfers 2003 Regionale economische jaarcijfers 003 Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen 00 Colofon Inhoud Samenstelling Divisie Macro-economische statistieken en publicaties Sector Nationale rekeningen

Nadere informatie

Visie op provinciale dynamiek 2005

Visie op provinciale dynamiek 2005 Visie op provinciale dynamiek 2005 Focus op economie en duurzaamheid in de Nederlandse regio s Kennis en Economisch Onderzoek Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 Groei en kracht in de regio s 5 Triple

Nadere informatie

RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl Regionale leefbaarheidskaarten

RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl Regionale leefbaarheidskaarten RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl De Leefbaarometer ten opzichte van het regionaal gemiddelde De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het gebruik

Nadere informatie

Sectorplannen zorgsector

Sectorplannen zorgsector Sectorplannen zorgsector Tussen 6 mei en 9 september 2014 hebben de zorgsectoren/-regio s de beschikking van SZW ontvangen voor de uitvoering van hun landelijke en regionale sectorplannen. Al in april

Nadere informatie

Sociaal-economische trends

Sociaal-economische trends Sociaal-economische trends Statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen 26, aflevering 1 Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen, 26 Verklaring der tekens. = gegevens

Nadere informatie

Dynamiek in de steden, stilte aan de randen van het land

Dynamiek in de steden, stilte aan de randen van het land Dynamiek in de steden, stilte aan de randen van het land Eigen huis verliest gouden glans De regionale huizenmarkten tot 2025 Visie op de Nederlandse huizenmarkt 2015-2025 ING Economisch Bureau ING April

Nadere informatie

TROUW!SCHOOLPRESTATIES!2011

TROUW!SCHOOLPRESTATIES!2011 Stan van Alphen Jaap Dronkers TROUWSCHOOLPRESTATIES2011 Eenminimumstandaardinhetonderwijs Inhetonderwijswordenminimumeisenaandeprestatiesvanleerlingengesteldendieworden middels tests en examens gemeten.

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Regionale prognoses 2014 Special 13 december 2013

Regionale prognoses 2014 Special 13 december 2013 Regionale prognoses 2014 Special 13 december 2013 Inleiding De Nederlandse economie is sinds eind 2008 op z n zachtst gezegd tumultueus. Na de vrijwel ongekende recessie van 2009 herstelde zij ten dele

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Vierde kwartaal 2015

Conjunctuurenquête Nederland. Vierde kwartaal 2015 Conjunctuurenquête Nederland Vierde kwartaal 15 Ondernemers positiever over werkgelegenheid 16 Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het vierde

Nadere informatie

Overzicht van openbaarvervoerconcessies in Nederland, uitgave 2012

Overzicht van openbaarvervoerconcessies in Nederland, uitgave 2012 Overzicht van openbaarvervoerconcessies in Nederland, uitgave 2012 Overzicht openbaarvervoerconcessies in Nederland uitgave 2012 De jaarlijkse uitgave van het Overzicht openbaarvervoerconcessies in Nederland

Nadere informatie

Indicatieve verdeling garantiebanen naar regio s en sectoren

Indicatieve verdeling garantiebanen naar regio s en sectoren Indicatieve verdeling garantiebanen naar regio s en sectoren In deze notitie geeft De Werkkamer een indicatieve verdeling van de garantiebanen over de verschillende arbeidsmarktregio s en sectoren voor

Nadere informatie

Visie op regio s in 2014

Visie op regio s in 2014 ingen Noord-Friesland Zuidwest-Friesland Zuido e Zuidwest-Drenthe ING Economisch BureauNoord-Overijssel Zuidwest-O Nijmegen Zuidwest-Gelderland Utrecht Kop van N lomeratie Haarlem Zaanstreek Groot-Amsterdam

Nadere informatie

MKB Regio Top 40 Economische kracht van het MKB in 2011

MKB Regio Top 40 Economische kracht van het MKB in 2011 MKB Regio Top 40 Economische kracht van het MKB in 2011 And the winner is De nieuwe Regio Top 40 is uit! Stond deze de afgelopen jaren in het teken van het economisch presteren van de veertig Nederlandse

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-049 8 juli 2008 9.30 uur In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad Sterkste groei aan noordoostzijde Randstad Ook meer huishoudens in Noord-Brabant

Nadere informatie

Arbeidsmarktmonitor Amstelland en De Venen

Arbeidsmarktmonitor Amstelland en De Venen Arbeidsmarktmonitor Amstelland en De Venen Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van de regio Amstelland en De Venen Bijlagenrapport Een onderzoek in opdracht van de regio Amstelland en De Venen drs. P.M.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Rapportage (N)WW< 25 jaar. Augustus 2013

Rapportage (N)WW< 25 jaar. Augustus 2013 Rapportage (N)WW< 25 jaar Augustus 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Signalen 2 WW-uitkeringen 3 Niet-werkende werkzoekenden 7 Colofon 18 Rapportage (N)WW< 25 jaar 1 Signalen WW-uitkeringen < 25 jaar

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Bij UWV ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden

Niet-werkende werkzoekenden Januari 2012 Niet-werkende werkzoekenden 2 WW-uitkeringen 3 Vacatures ingediend bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt September 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid

Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid M201207 Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid 1987-2010 drs. K.L. Bangma drs. A. Bruins Zoetermeer, mei 2012 Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid In de periode 1987-2010 is het aantal bedrijven per saldo

Nadere informatie

Grote regionale verschillen in woon-werkbalans Scheve banenverhouding zorgt voor mobiliteitsdruk

Grote regionale verschillen in woon-werkbalans Scheve banenverhouding zorgt voor mobiliteitsdruk Kwartaalbericht Regio's ING Economisch Bureau Grote regionale verschillen in woon-werkbalans Scheve banenverhouding zorgt voor mobiliteitsdruk Nederlandse werknemers reizen gemiddeld 14 km om op hun werk

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Overzicht openbaar vervoer concessies in Nederland uitgave 2005

Overzicht openbaar vervoer concessies in Nederland uitgave 2005 Overzicht openbaar vervoer concessies in Nederland uitgave 2005 Overzicht openbaar vervoerconcessies in Nederland uitgave 2005 Ruim drie jaar na invoering van de Wet personenvervoer is een groot aantal

Nadere informatie

Calcasa rapport goedkope koopwoningen 2013

Calcasa rapport goedkope koopwoningen 2013 Inhoud: Prijsontwikkeling Voorraadontwikkeling Aanbod & transacties Verschil koopsom en vraagprijs Goedkoopste enclaves, buurten en straten Calcasa rapport goedkope koopwoningen 2013 Aantal koopwoningen

Nadere informatie

Het belang van het MKB

Het belang van het MKB MKB Regio Top 40 Themabericht Rogier Aalders De nieuwe MKB Regio Top 40 is uit. Zoals u van ons gewend bent, rangschikken we daarin de veertig Nederlandse regio s op basis van de prestaties van het MKB

Nadere informatie

Overzicht van openbaarvervoerconcessies in Nederland, uitgave 2011

Overzicht van openbaarvervoerconcessies in Nederland, uitgave 2011 Overzicht van openbaarvervoerconcessies in Nederland, uitgave 2011 Overzicht openbaarvervoerconcessies in Nederland uitgave 2011 De jaarlijkse uitgave van het Overzicht openbaarvervoerconcessies in Nederland

Nadere informatie

Rapportage WW< 27 jaar. November 2016

Rapportage WW< 27 jaar. November 2016 Rapportage WW< 27 jaar November 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting NWW/WW/WBB 12 Colofon 13 Rapportage WW< 27 jaar 1 WW-uitkeringen < 27 jaar WW-uitkeringen 1 2016 2015 nov

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens van Wethouders

Persoonlijke gegevens van Wethouders Persoonlijke gegevens van Wethouders Dit document bevat de volgende gegevens van wethouders: Aantal wethouders naar gemeentegrootte 1998-2014 Aandeel wethouders naar politieke partij 1998-2014 Aandeel

Nadere informatie

De economieën van Amsterdam en Rotterdam vergeleken

De economieën van Amsterdam en Rotterdam vergeleken De Nederlandse economie De economieën van Amsterdam en Rotterdam vergeleken 2017 Wouter Jonkers Inhoud Samenvatting 3 1. Inleiding 3 2. Financiële instellingen grootste bedrijfstak in Groot-Amsterdam 4

Nadere informatie

Arnhem-Nijmegen. Een analyse van de economische groei

Arnhem-Nijmegen. Een analyse van de economische groei Arnhem-Nijmegen Een analyse van de economische groei 1996-2015 1 Arnhem Nijmegen een analyse van de economische groei 1996-2015 augustus 2016 Menno Walsweer Bureau Economisch Onderzoek 2 Provincie Gelderland

Nadere informatie

Monitor Nieuwe Woningen tot en met het derde kwartaal 2011

Monitor Nieuwe Woningen tot en met het derde kwartaal 2011 Monitor Nieuwe Woningen tot en met het derde kwartaal 2011 INHOUD INHOUD... 3 AANBOD VAN NIEUWE KOOPWONINGEN OP BASIS VAN DOOR DE AANGESLOTEN ORGANISATIES GEACCEPTEERDE PLANNEN... 7 TABEL 1 NIEUW AANGEBODEN

Nadere informatie

Van welvaart naar welzijn. Aangeboden door Rabobank Kromme Rijnstreek. www.rabobank.nl/krs. Samen sterker. Duurzaamheid van 40 Nederlandse regio's.

Van welvaart naar welzijn. Aangeboden door Rabobank Kromme Rijnstreek. www.rabobank.nl/krs. Samen sterker. Duurzaamheid van 40 Nederlandse regio's. Van welvaart naar welzijn. Duurzaamheid van 40 Nederlandse regio's. Samen sterker. Aangeboden door Rabobank Kromme Rijnstreek. www.rabobank.nl/krs Van welvaart naar welzijn Duurzaamheid van veertig Nederlandse

Nadere informatie

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016 Woningen 2017 Provincie / Steden Marktgegevens en prognoses Prijzen en transacties Aantal inwoners 2016 Aantal woningen 2016 Woningvoorraad/ huishoudens/inwoners 2020 2025 Koopwoningen Aantal verkochte

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Eerste kwartaal 2016

Conjunctuurenquête Nederland. Eerste kwartaal 2016 Conjunctuurenquête Nederland Eerste kwartaal 16 Ondernemers beginnen positief aan 16 Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het eerste kwartaal

Nadere informatie

Graydon Kwartaal Monitor. Kwartaal

Graydon Kwartaal Monitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 1 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 5 Vergelijking Q4-214, Q1 215 en Q2 215 Starters per branche 5 Opheffingen per branche 6 Faillissementen

Nadere informatie

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen - 483.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf - Vooral meer jonge werkzoekenden - Sterke toename werkzoekenden met transport beroep maar

Nadere informatie

Verdiepingsonderzoek naar vergrijzing en flexibilisering arbeidsmarkt

Verdiepingsonderzoek naar vergrijzing en flexibilisering arbeidsmarkt Verdiepingsonderzoek naar vergrijzing en flexibilisering arbeidsmarkt Arbeidsmarkt en Onderwijs Monitor Noord-Holland Henry de Vaan I&O Research 23 november 2012 Onderzoeksvragen 1. Hoe zit het met de

Nadere informatie

Diversiteit in de Provinciale Staten

Diversiteit in de Provinciale Staten Onderzoek Diversiteit in de Provinciale Staten Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale Staten (PS) onderzocht. Het gaat

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 55plus. Augustus 2013

Rapportage (N)WW 55plus. Augustus 2013 Rapportage (N)WW 55plus Augustus 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Signalen 2 WW-uitkeringen 3 Niet-werkende werkzoekenden 7 Colofon 14 Rapportage (N)WW 55plus 1 Signalen WW-uitkeringen >=55 jaar - Lopende

Nadere informatie

Welkom bij Visie op Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek

Welkom bij Visie op Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek Welkom bij Visie op 216 Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek Visie op 216 Stabiele groeivooruitzichten omgeven door onzekere wereldeconomie Tim Legierse 28 januari 216 Agenda Wereldeconomie Nederland Achterhoek

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 50plus. Augustus 2015

Rapportage (N)WW 50plus. Augustus 2015 Rapportage (N)WW 50plus Augustus 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden 12 Toelichting WW/NWW/WBB 13 Colofon 14 Rapportage (N)WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

nieuws Voor feiten en cijfers over werkgelegenheid Banenverlies in 2012 Het Bruto Gemeentelijk Product LISA Klantendag 2013 Economische variëteit

nieuws Voor feiten en cijfers over werkgelegenheid Banenverlies in 2012 Het Bruto Gemeentelijk Product LISA Klantendag 2013 Economische variëteit 27 2 Voor feiten en cijfers over werkgelegenheid Jaargang 18, november 2013 nieuws Banenverlies in 2012 1 4 Het Bruto Gemeentelijk Product 6 LISA Klantendag 2013 7 Economische variëteit 10 LISA in beeld

Nadere informatie

Formatieraming Voortgezet Onderwijs

Formatieraming Voortgezet Onderwijs Formatieraming Voortgezet Onderwijs Onderzoeksnotitie Onderzoek in opdracht van het SBO Sil Vrielink april 2011 2010 Nijmegen in opdracht van het SBO. Alle rechten voorbehouden. Het is niet geoorloofd

Nadere informatie

Woningbouw in VINEX-bouwgemeenten: aantallen en bouwkosten

Woningbouw in VINEX-bouwgemeenten: aantallen en bouwkosten Auteur: Bert Bunschoten Centraal Bureau voor de Statistiek Telefoon: (070) 337 42 09 E-mail: bbnn@cbs.nl Woningbouw in VINEX-bouwgemeenten: aantallen en bouwkosten Geleidelijk worden er meer woningen gebouwd

Nadere informatie

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. 1e KWARTAAL publicatie augustus 2016

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. 1e KWARTAAL publicatie augustus 2016 REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK 1e KWARTAAL 2016 publicatie augustus 2016 Regionale trendrapportage banenafspraak: stand 1e 2016 UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Verhuurderheffing en huurmaatregelen in krimpregio s. Doorwerking op financiën van corporaties van enkele varianten

Verhuurderheffing en huurmaatregelen in krimpregio s. Doorwerking op financiën van corporaties van enkele varianten Verhuurderheffing en huurmaatregelen in krimpregio s Doorwerking op financiën van corporaties van enkele varianten Verhuurderheffing en huurmaatregelen in krimpregio s Het auteursrecht voor de inhoud

Nadere informatie

Wachtlijsten WLZ op Zorg op de kaart

Wachtlijsten WLZ op Zorg op de kaart Wachtlijsten WLZ op Zorg op de kaart De gegevens van de wachtlijsten zijn afkomstig van het Zorginstituut Nederland. Voor Zorg op de kaart zijn gegevens geaggregeerd per zorgkantoorregio. Waarbij de stand

Nadere informatie

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Tweede kwartaal Publicatie oktober 2016

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Tweede kwartaal Publicatie oktober 2016 REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK Tweede 2016 Publicatie oktober 2016 Regionale trendrapportage banenafspraak: tweede 2016 UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens raadsleden

Persoonlijke gegevens raadsleden Persoonlijke gegevens raadsleden Dit document bevat de volgende gegevens van raadsleden: Aantal raadsleden naar gemeentegrootte 1998-2014 Aantal raadsleden naar politieke partij 1998-2014 Aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

Minder startende ondernemers

Minder startende ondernemers Starters ING Economisch Bureau Minder startende ondernemers in 2012 Aantal starters loopt in alle provincies terug Dit jaar zijn er tot en met september circa 95.000 mensen een onderneming gestart, ruim

Nadere informatie

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia Volume netwerk Horeca Doelgroep 13-49 Alkmaar 1 2 weken 34 17 10 950,- 135,- 495,- 115,- Almere 1 2 weken 17 8 5 475,- 115,- 250,- 110,- Amersfoort 1 2 weken 50 25 15 1.425,- 150,- 745,- 125,- Amsterdam

Nadere informatie