christelijke basisschool genderen TIENDE JAARGANG NIEUWSBRIEF 1 ARIL 2015 (14)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "christelijke basisschool genderen TIENDE JAARGANG NIEUWSBRIEF 1 ARIL 2015 (14)"

Transcriptie

1 het fundament christelijke basisschool genderen TIENDE JAARGANG NIEUWSBRIEF 1 ARIL 2015 (14) De Heer is waarlijk opgestaan. Het lijden is voorbij, de dood is overwonnen, Jezus leeft! We hebben gezongen, een verhaal gehoord, foto s van de kijktafel gezien, uitleg gekregen en mochten naar huis gaan met de woorden van het lied: U zij de glorie, opgestane Heer. MEELEVEN MET ELKAAR Juf Ellen is op dit moment niet op school. Zij heeft een broertje van de ziekte van pfeiffer. Daardoor bleef ze ondanks medicijnen erg moe. Gelukkig is de oorzaak van haar moeheid bekend. Ze hoopt half april weer te komen werken. Van harte beterschap gewenst. Met juf Jacqueline gaat het de goede kant op. Zij zal binnenkort op maandag weer voor de klas staan. We bedanken juf Renske voor de vervanging. We nemen afscheid van Lynn (gr. 3) en Thom de Koning (gr. 6). Zij gaan verhuizen naar Alphen aan de Rijn. We wensen jullie veel plezier op je nieuwe school. GODSDIENST Deze week vertellen we het sterven en de opstanding van Jezus (Joh. 19 en 20). We behandelen de kijktafel en oefenen de liturgie voor de paasviering. Volgende week vertellen we de verschijningen. Ooggetuigen komen aan het woord. Zij hebben Jezus met eigen ogen gezien. We horen de Emmaüsgangers (Luc. 24), Thomas (Joh. 20) en Petrus. Jezus is niet dood, Hij leeft! Lied van de week gr. 5/6: Gez. 234: 1: Al heeft Hij ons verlaten. Lied van de week gr. 7/8: Opw. 585: Er is een dag. SCHOOLREIS Gisteren zijn de groepen 3 t/m 7 op schoolreis geweest. Alles is heel goed verlopen. De kinderen hebben het erg naar hun zin gehad. Ook de schoolreis van gr. 1/2 en het schoolkamp van groep 8 zijn erg leuk geweest. Zowel leerlingen als juffen hebben ervan genoten. SKATE-CLINIC Wat hebben we geboft met het weer vorige week dinsdag. Zelfs het zonnetje liet zich zien. De leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben skate-les gekregen en hebben laten zien hoe bedreven ze zijn. Voor sommigen was evenwicht houden al een hele klus. Foto s zijn hier te vinden op de site. van der Beekstraat HS GENDEREN Tel.: website: - pag. 1 van 7

2 ERFGOEDWANDELING MET I-PADS Juf Sanne heeft voor haar afstudeerproject een erfgoedwandeling door Genderen m.b.v. I-pads ontwikkeld. Samen met Erfgoed Brabant, bewoners van Genderen, juf Jacqueline en cultuurpunt Altena is nieuw en oud met elkaar verbonden. Zelfs burgemeester Naterop heeft een stukje meegewandeld. Deze opdracht is ook een onderdeel van ons project: Cultuur met Kwaliteit, waarbij wij bezig zijn met de doorlopende leerlijn Erfgoed op papier te zetten. Het was voor de kinderen van groep 4 en 5 een hele ervaring. KANJERTRAINING Afgelopen woensdagmiddag en avond hebben we als team de laatste cursusdag van de kanjertraining gevolgd. Over twee jaar volgt een herhalingsdag. We hebben nog meer vertrouwensoefeningen gedaan en we hebben het leerlingvolgsysteem bekeken. Hiermee gaan we volgend schooljaar mee aan de slag. CURSUS FLITSBEZOEKEN De directies, teamleiders en IB-ers van de Stromingsscholen zijn maandagmorgen gestart met de cursus flitsbezoeken. Dit houdt in dat een directeur of IB-er 4 á 5 min. in de klas komt en a.d.h. van een kijkwijzer observeert in de klas. Na 3 of 4 bezoekjes vindt er een gesprek plaats met de leerkracht en bespreken we de bezoekjes en formuleren we een reflectieve vraag. De eerste cursusdag was op het Fundament, de andere dagen zijn in Andel en in Werkendam. KONINGSDAG/SPORTDAG Vrijdag 24 april vieren we op school Koningsdag. We doen dit d.m.v. een sportdag. We beginnen de dag om half 9 met het lied: Energie. Daarna gaan de groepen met allerlei spelletjes/sporten aan de gang. Groep 1 t/m 4 eten tussen en uur op school. Ze krijgen dit aangeboden. Na de lunch mogen ze naar huis. De groepen 5 t/m 8 eten om 12 uur en zijn om uur uit. De kinderen moeten zelf bord, beker en bestek meenemen. Verder zijn we op zoek naar ouders die mee willen helpen met de sportdag. (van half 9-12 uur). Dit geldt voor onder-en bovenbouw. U kunt dit doorgeven aan de groepsleerkracht. VERKEERSEXAMEN Groep 7 gaat 13 april praktijkexamen doen in Eethen. Op donderdag 16 april volgt het theorie examen. Er is hard geoefend in de klas, dus het gaat vast lukken. Groep 6 zal de route ook alvast een keer rijden. Alle leerlingen van gr. 6 en 7 moeten op 13 april s ochtend hun fiets meenemen! CITO EINDTOETS Groep 8 gaat zich 21, 22 en 23 april buigen over de cito-toets. Dit jaar voor het eerst in april. De leerlingen hebben al een advies gekregen en hebben zich ook al op een VO-school aangemeld. We wensen jullie veel succes. van der Beekstraat HS GENDEREN Tel.: website: - pag. 2-7

3 LOKALE JAARVERGADERING Op dinsdag 14 april hopen we onze lokale jaarvergadering te houden. Tussen uur en uur zal het schoolorkest optreden. Daarna wordt er koffie geschonken en willen we om uur beginnen. Eerst zal het officiële gedeelte gepresenteerd worden (jaarverslag LB/MR). We zullen afscheid nemen van een LB en een MR lid. Na de pauze zal Mevr. M. Huis spreken over het onderwerp: je kind als spiegel. Ben jij een ouder die zich druk maakt over het welzijn, gedrag of ontwikkeling van je kind? En wil je zelf actief bijdragen aan een verbetering daarvan? Kindercoach Marga Huis in 't Veld van BinnensteBoven Kindercoaching vertelt tijdens de ouderavond waarom en op wat voor manieren kinderen ons spiegelen. Wanneer je dat gaat zien gebeuren er bijzondere dingen met die kinderen: de boze buien of alsmaar terugkerende koortsaanvallen verdwijnen als sneeuw voor de zon, een kind wordt zindelijk of laat zich niet langer pesten, de (leer)ontwikkeling wordt gestimuleerd, zelfs PDD-nos of ADHD kan sterk verbeteren. En je wordt er zelf ook nog beter van! We verwelkomen u graag op 14 april in t Kofschip. MR Op dinsdag 24 maart heeft de MR weer vergaderd samen met het Lokaal Bestuur. De MR bestaat uit 2 ouders; Marja Thur en Marjon in t Veld. Namens het team hebben Alie Boll en Marjan den Hartog zitting in de MR. Marjan en Marjon hebben ook zitting in de GMR. Heeft u zaken die met ons wilt bespreken dan kunt u één van ons altijd aanspreken. Tijdens deze vergadering hebben we gekeken naar de invulling van de Jaarvergadering. Bij deze Nieuwsbrief vindt u daar de officiele uitnodiging van. U komt toch zeker ook? Daarnaast hebben we de Ouderenquete besproken die u een aantal weken geleden heeft kunnen invullen. In deze Nieuwsbrief kunt u daar wat Tips en Tops over vinden. Fijn dat er zoveel ouders bereid waren om de enquete in te vullen. Ook het Peuterwerk in Genderen is aan bod gekomen. Hierin gaat een hoop veranderen en onze school zal hier actief in deel gaan nemen. Wilt u de notulen van de MR graag ontvangen? Dan kunt u een mail sturen naar Marjan den Hartog: De notulen worden u dan per mail toegestuurd. De volgende vergadering vindt plaats op 2 juni Tot aan de pauze zijn deze vergaderingen openbaar. U bent dus altijd van harte welkom. ENQUÊTES In februari is er onder u als ouders, onder de leerkrachten en onder de leerlingen een tevredenheidsonderzoek gehouden. De score loopt van 0-4, waarvan 3.0 ons streefdoel was. We zijn blij te kunnen constateren dat we bij de ouders op de hoofdthema s 3.1 t/m 3.6 gescoord hebben, bij de leerlingen van 2.9 t/m 3.6 en bij de leerkrachten van 3.3 t/m 3.8. Uit de eerste 2 enquêtes hebben we 3 tops en 3 tips gehaald. De leerling enquête zal binnenkort in de klas worden besproken. De leerkracht enquête is intern besproken. De opmerkingen zijn gelezen. Wat regelmatig terugkwam was de grote plas op het kleuterplein (hier is inmiddels actie op ondernomen. Deze heeft nog niet tot een oplossing geleid. Volgende week een 2 e poging) en het feit dat de vragenlijst niet voor elk kind apart kan worden ingevuld. Dit is niet mogelijk. Bij een uiteenlopende mening zal er een gemiddelde moeten worden ingevuld. van der Beekstraat HS GENDEREN Tel.: website: - pag. 3-7

4 OUDERTEVREDENHEISPEILING Top: -ouders voelen zich welkom op school (3.7) -ouders voelen zich serieus genomen (3.6) -ouders zijn tevreden over hoe leerkrachten aandacht geven aan normen en waarden (3.5) Tip: -ouders zijn tevreden over hoe de school omgaat met klachten en kritiek (2.9) -de school organiseert activiteiten die inzicht geven in het onderwijs op school (2.9) -daarmee samenhangend: informatie over aanpak in de groep (2.8) LEERLINGTEVREDENHEIDSPEILING Top: -kinderen vinden het fijn op school (3.5) en vinden dat ze veel leren (3.6) -de leerkracht legt nieuwe dingen duidelijk uit (3.5) -wanneer een kind klaar is, is er genoeg extra werk (3.5) Tip: -de leerkracht legt altijd uit waarom ze iets moeten leren (2.6) en vraagt aan de kinderen wat ze geleerd hebben (2.5) -de leerkracht praat met kinderen over hoe ze hun werk nog beter kunnen doen (2.7) -de leerkracht begrijpt hoe kinderen zich voelen (2.8) FILM OORLOGSGEHEIMEN De groepen 6, 7 en 8 gaan op 10 april, samen met de bovenbouw groepen van CBS De Ark uit Meeuwen naar de film Oorlogsgeheimen. Op school worden de lesbrieven behandeld. Groep 8 brengt op 11 mei een bezoek aan kamp Vught. In groep 7 komt dhr. C. de Gast nog een gastles geven. Op deze manier wordt in de bovenbouw aandacht besteed aan 70 jaar vrijheid. GENDEREN SCHOON De groepen 7 en 8 helpen op 17 april weer mee om zwerfafval op te ruimen in de wijk van de school. We helpen graag mee met dit initiatief van de Dorpsraad. Om uur starten we. Wilt u meehelpen? Altijd welkom. SCHOOLVOETBAL Vandaag is de eerste ronde van het schoolvoetbal. Er doen 4 teams van onze school mee. De meisjes spelen in Eethen op het GDC veld en de jongens moeten naar Rijswijk. Zet m op! van der Beekstraat HS GENDEREN Tel.: website: - pag. 4-7

5 BIJLAGE Als bijlage kunt u het programma lezen voor Koningspelen in Genderen en informatie over de Aalburgse puzzeltocht. BELANGRIJKE DATA *maandag Even groepen bieb *woensdag Oneven groepen bieb 3 t/m 6 april: Paasvakantie 8 april: Bieb: even en oneven 8 en 9 april: GGD onderzoeken leerlingen geboren in april: Jaarvergadering 20 t/m 22 april: Cito 22 april: Groep 1 vrij 24 april: Koningsspelen/sportdag (continue rooster gr. 5 t/m 8 27 april t/m 8 mei: Meivakantie 11 mei: Luizencontrole 12 mei: Nieuwsbrief Het team van het Fundament wenst u gezegende Paasdagen. van der Beekstraat HS GENDEREN Tel.: website: - pag. 5-7

6 van der Beekstraat HS GENDEREN Tel.: website: - pag. 6-7

7 5 mei 1945: Aalburgs Bevrijdingsfeest op een kapotgeschoten dak. 5 mei 2015: 70 jaar Bevrijding! Aalburgse Bevrijdingsfeest puzzel tochten. De gezamenlijke Aalburgse Oranjeverenigingen organiseren op 5 mei een fiets- en autopuzzeltocht door alle dorpen van de Gemeente Aalburg. Deze puzzeltocht mag je eigenlijk niet missen. Neem er rustig de tijd voor, want het is: recreatief, informatief, sportief en educatief... De fietstocht is 33km, starttijd van tot 14.00uur. Sluitingstijd: 18.00uur Bij de fietstocht is er in elk dorp een winnaar en die krijgt een prachtige prijs. De uitslag wordt in de kranten bekend gemaakt. De tocht voert langs alle oorlogsmonumenten en in elk dorp is in het startpunt, dat tevens stempelpost is, een mini-expositie ingericht met dorpsfoto s in oorlogstijd. In Genderen is het startpunt het Dorpshuis. Door het gehele dorp zijn foto s geplaatst die de oorlogsvernielingen goed in beeld brengen. Autotocht: Starttijd van tot 14.00u bij de feesttent in Meeuwen. Bij de autotocht zijn drie mooie prijzen te winnen. De prijsuitreiking is meteen na de puzzeltocht in de feesttent in Meeuwen. van der Beekstraat HS GENDEREN Tel.: website: - pag. 7-7

christelijke basisschool genderen TIENDE JAARGANG NIEUWSBRIEF 28 JANUARI 2015 (10)

christelijke basisschool genderen TIENDE JAARGANG NIEUWSBRIEF 28 JANUARI 2015 (10) het fundament christelijke basisschool genderen TIENDE JAARGANG NIEUWSBRIEF 28 JANUARI 2015 (10) MEELEVEN MET ELKAAR We willen Hugo van Wijk welkom heten bij ons in groep 1. We zijn blij dat juf Alie haar

Nadere informatie

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was.

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was. Datum: 9 januari 2015 Jaargang: 25 Nummer: 6 @pcbdebranding Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige nieuwszaken niet te vermelden.

Nadere informatie

Nieuwsbrief November 2014

Nieuwsbrief November 2014 Nieuwsbrief November 2014 Beste ouders / verzorgers, In deze nieuwsbrief informeren wij u over de volgende onderwerpen: De lat omhoog bij de vakken rekenen, lezen, begrijpend lezen en spelling. Voor uw

Nadere informatie

Beste ouders, 13 februari 2015

Beste ouders, 13 februari 2015 Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 13 februari 2015 Hierbij ontvangt u van ons de info, de laatste

Nadere informatie

N i e u w s b r i e f 1 6

N i e u w s b r i e f 1 6 N i e u w s b r i e f 1 6 Deltaweg 109, 2134XS Hoofddorp Tel: 023 561 91 87 e-mail: directie@obsoptimist.nl website: www.obsoptimist.nl Nieuw op school Kyan Abdelaziz is gestart in groep 12a en Mitch de

Nadere informatie

t levensteken Nieuwsbrief van de gbs de Levensboom 2010-2011 nummer 30 19 april 2011

t levensteken Nieuwsbrief van de gbs de Levensboom 2010-2011 nummer 30 19 april 2011 t levensteken Nieuwsbrief van de gbs de Levensboom 2010-2011 nummer 30 19 april 2011 Hoofdzakelijk Voor Rouveen zijn wij op zoek naar een nieuwe verkeersouder. In Staphorst is mw. Ingrid Leeftink dat.

Nadere informatie

Onderzoek naar fietsgedrag

Onderzoek naar fietsgedrag J a a r g a n g 1 0, n r. 3 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 Onderzoek naar fietsgedrag 1 Onderzoek naar fietsgedrag Beste ouders, Op de vorige Nieuwsbrief stond aangekondigd dat Hartenaas is benaderd met de

Nadere informatie

Informantje 19 17 juni 2015 Jaargang 2014-2015

Informantje 19 17 juni 2015 Jaargang 2014-2015 Predikant Swildensstraat 35 5421 VA Gemert tel. 0492-361419 directie@kcsamenstroom.nl www.kcsamenstroom.nl Informantje 19 17 juni 2015 Jaargang 2014-2015 Inhoud Berichten voor het hele kindcentrum.2 Berichten

Nadere informatie

Maandag 24 maart 2014, week 13

Maandag 24 maart 2014, week 13 Maandag 24 maart 2014, week 13 Open dag 13 maart jl. cbs Koning Willem Alexander Op de open dag (donderdagmiddag en avond) hebben we een aantal ouders met jonge kinderen mogen ontmoeten. Jodocus stond

Nadere informatie

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen hebben, stelt u deze dan gerust. Met vriendelijke groet, Team OBS Waterrijk

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen hebben, stelt u deze dan gerust. Met vriendelijke groet, Team OBS Waterrijk Beste ouders, verzorgers, De laatste nieuwsbrief is alweer even geleden. In deze nieuwsbrief kunt u volop de belevenissen van de kinderen van de afgelopen periode lezen. Zo kijken we terug naar een succesvolle

Nadere informatie

Schooljaar 2014/2015 Uitgave 31 16-04-2015

Schooljaar 2014/2015 Uitgave 31 16-04-2015 Agenda 16 april 20 april Dinsdag 21 april 22 april 23 april Vrijdag 24 april 11 mei 13 mei 14 mei Vrijdag 15 mei 18 mei Dinsdag 19 mei 20 mei 20 mei 21 mei 25 mei Portfolio mee naar huis Alle groepen 1

Nadere informatie

Vrijwillige ouderbijdrage De ouderbijdrage is een vrijwillige, jaarlijkse bijdrage van de ouders aan de school. Met dit geld organiseren en

Vrijwillige ouderbijdrage De ouderbijdrage is een vrijwillige, jaarlijkse bijdrage van de ouders aan de school. Met dit geld organiseren en nieuwsbrief 4 oktober 2014 Agenda 6 oktober dag van de leraar! 9 oktober informatieavond met verschillende workshops 10 oktober studiedag: alle kinderen zijn vrij! 11 t/m 19 oktober herfstvakantie Kijk

Nadere informatie

KJS- nieuwsbrief 12 Schooljaar 2014-2015 26 maart. 2015 *Volgende nieuwsbrief 16 april 2015

KJS- nieuwsbrief 12 Schooljaar 2014-2015 26 maart. 2015 *Volgende nieuwsbrief 16 april 2015 KJS- nieuwsbrief 12 Schooljaar 2014-2015 26 maart. 2015 *Volgende nieuwsbrief 16 april 2015 Een bewogen week Vorige week was een week met veel afwisseling. Het was de week van het openbaar onderwijs. Deze

Nadere informatie

Westfrankelandsestraat 152 3117 AZ Schiedam 010-4261885

Westfrankelandsestraat 152 3117 AZ Schiedam 010-4261885 Schiedam, 01-06-2015 Aan de ouder(s)/verzorger(s), De maand juni is vandaag begonnen. De laatste volle maand van het schooljaar. Achter de schermen zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het komende

Nadere informatie

BASISSCHOOL ST. JOZEF NIEUW BERGEN

BASISSCHOOL ST. JOZEF NIEUW BERGEN 8 BASISSCHOOL ST. JOZEF NIEUW BERGEN Mei 2015 Beste ouders, verzorgers, Jaarverslag en nieuwe plannen Er is dit jaar weer hard gewerkt door het team. De leerkrachten hebben gewerkt vóór en ín de groep,

Nadere informatie

Beste Ouders, Verzorgers

Beste Ouders, Verzorgers 22 januari 2015 Nieuwsbrief: 7 Belangrijke data: 23-01 Gr. 1/2 Alle kinderen vrij 03-02 Kunst Centraal,gr.1/2 05-02 Kunst Centraal gr. 6 05-02 Oud Papier 11-02 Catechese viering Alle groepen 12-02 Kunst

Nadere informatie

BRONNIEUWS. 15 maart 2013

BRONNIEUWS. 15 maart 2013 BRONNIEUWS 15 maart 2013 *Trefwoord Week 12 t/m 14 (18 maart t/m 5 april): Het verhalen waard! Inhoud: Over verhalen die het waard zijn om bewaard en doorverteld te worden. Verhalen over naastenliefde,

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18 30 april 2015

Nieuwsbrief 18 30 april 2015 Westervalge 5 9989 EB Warffum Telefoon: 42 2330 email: obsjanseniusdevries@lauwerseneems.nl http://www.janseniusdevries.nl Nieuwsbrief 18 30 april 2015 Agenda. 2 t/m 17 mei Meivakantie 4 mei Dodenherdenking

Nadere informatie

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Locatie; Aanvang; De Driesprong 20.30 uur Leerkrachten MR Aanwezig de Swart (groep 8) Esther de Rooij (groep 1 2B) Myriam Picard (groep 3A) Carla Snijders

Nadere informatie

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 6 19-09-2013

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 6 19-09-2013 Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 6 19-09-2013 Schoolkamp groep 8 Volgende week maandag, dinsdag en woensdag gaan de 40 kinderen van groep 8 naar Markelo.

Nadere informatie

Nieuwsbrief week 13 Dinsdag 24 maart 2015

Nieuwsbrief week 13 Dinsdag 24 maart 2015 Nieuwsbrief week 13 Dinsdag 24 maart 2015 Formatie Zoals ieder jaar zijn we in deze periode druk met de formatie voor volgend schooljaar. Dit houdt in dat we eerst bespreken hoe we de groepen voor volgend

Nadere informatie

De Wijckwijzer. Deze week was de Avondvierdaagse. Alle kinderen die meededen: gefeliciteerd met deze sportieve prestatie!

De Wijckwijzer. Deze week was de Avondvierdaagse. Alle kinderen die meededen: gefeliciteerd met deze sportieve prestatie! De Wijckwijzer is de nieuwsbrief van onze school en wordt maandelijks per mail verstuurd aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van de van Asch van Wijckschool. Ook is de Wijckwijzer te vinden op het

Nadere informatie

PASEN AGENDA. nieuwsbericht voor ouders en leerlingen

PASEN AGENDA. nieuwsbericht voor ouders en leerlingen nieuwsbericht voor ouders en leerlingen Ds. Kuypersstraat 3 3863 CA Nijkerk T 033 245 64 34 F 033 245 20 23 corlaer@corlaercollege.nl www.corlaercollege.nl Jaargang 13 nummer 13 27 maart 2015 PASEN Het

Nadere informatie

Agenda 16-29 mei 2009 schoolkamp groep 8, groep 0, 1 & 2 vrij. Jarigen

Agenda 16-29 mei 2009 schoolkamp groep 8, groep 0, 1 & 2 vrij. Jarigen Jaargang 17 nummer 17 Vrijdag 15 mei 2009 Agenda 16-29 mei 2009 maandag 18 mei schoolkamp groep 8, groep 3 & 4 vrij dinsdag 19 mei schoolkamp groep 8, groep 0, 1 & 2 vrij woensdag 20 mei schoolkamp groep

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder november december 2014 In deze nieuwsbrief leest u onder andere over: * het Sinterklaasfeest * het Kerstfeest * het speelgoedmuseum van groep ¾ * het gedragsprotocol

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015 Nummer 16, 22 mei 2015

Schooljaar 2014-2015 Nummer 16, 22 mei 2015 Schooljaar 2014-2015 Nummer 16, 22 mei 2015 Kalender: 25 mei Tweede Pinksterdag 26 mei Waardendag studiedag voor de leerkrachten, alle leerlingen vrij 28 mei Verjaardag juf Mascha 28 mei Hercontrole hoofdluis

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10. Algemeen:

NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10. Algemeen: Algemeen: NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10 HERINNERING OPROEP: INSCHRIJVEN NIEUWE LEERLINGEN Omdat wij graag enig zicht willen krijgen op het aantal leerlingen op onze scholen in het schooljaar 2011-2012

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie