Overheid vs. privé. Hoe groot is het verschil nog? VERLEIDEN MET WOORDEN BART CANNAERTS COLUMN. Hoe overtuigend zijn jouw mails?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overheid vs. privé. Hoe groot is het verschil nog? VERLEIDEN MET WOORDEN BART CANNAERTS COLUMN. Hoe overtuigend zijn jouw mails?"

Transcriptie

1 Zaterdag 29 en zondag 30 mei 2010 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen Overheid vs. privé Hoe groot is het verschil nog? VERLEIDEN MET WOORDEN Hoe overtuigend zijn jouw mails? blz. 11 BART CANNAERTS Grappig zijn, is mijn beroep blz Enquête: de mening van werknemers COLUMN Ruth Lasters over voetbal blz jobs op jobat.be Jobs bij de Overheid vanaf blz. 14

2 ... Edito Donker Overheid vs. privé, hoe groot is het verschil nog? Met die gedachte in het achterhoofd legden we enkele maanden geleden de eerste stenen van de onderzoeksresultaten die u vandaag in deze Jobat vindt. Bijna werknemers uit zowel overheid als privé werden de voorbij weken bevraagd. Valt er iets op? Zeker. Dat de loonkloof overheidprivé minder groot is dan verwacht bijvoorbeeld. Of dat een kwart van de ambtenaren met een afschaffing van de vaste benoeming kan leven. Al gebiedt de nuance daaraan toe te voegen dat contractuelen en vastbenoemden daar niet evenredig overtuigd van zijn. Die contractuelen zijn volgens UA-professor Ria Janvier overigens zowat de slechtst beschermde werknemers in loondienst. Ze hebben noch de (extralegale) voordelen zoals die in de private sector bestaan, noch het aanlokkelijke pensioen van hun vastbenoemde collega s. Ook voor hen is de discussie over de tweede pensioenpijler van levensbelang. Sommige lokale overheden hebben die dit jaar al doorgevoerd voor hun contractuelen. Een mooie geste, maar budgettair een zware beslissing. Een waarvan je je kan afvragen of er de komende jaren überhaupt nog ruimte voor zal zijn. We staan voor jaren van besparen. De overheid zal daar niet aan ontsnappen. In Italië bevroor Berlusconi de lonen in de publieke sector deze week voor zomaar even vier lange jaren. Welke maatregelen ons te wachten staan, weten we pas na 13 juni. En dan nog hopelijk binnen een redelijke termijn. Maar misschien zijn de moeilijke jaren waar we voorstaan wel het moment bij uitstek om overheid en privé echt dichter bij elkaar te brengen. De pensioengolf die binnen enkele jaren bij de overheid op gang komt, is in dat opzicht een geschenk uit een donkere hemel. Minder mensen zullen meer werk moeten verzetten en gedwongen worden om na te denken over efficiëntie.van die dynamiek kan gebruikt gemaakt worden om pakweg de vaste benoeming niet langer als een recht te beschouwen, maar als een beloning, als iets dat je moet verdienen. Wim Verdoodt Hoofdredacteur Jobat De volgende moeilijke jaren zijn een kans om overheid en privé dichter bij elkaar te brengen Quote Als artiest krijg je voortdurend met de mening van anderen te maken, vaak mensen die je van haar noch pluim kent. Onnozele praat, maar ik doe mijn job met passie, en het doet pijn als iemand je dan uitlacht Mijn loon Jan Talboom (37), Gent Beroep: bankbediende Nettoloon: euro Extra s: maaltijdcheques, groepsverzekering, producten van de bank Wat vind je van je inkomen? Ik ga ervan uit dat je moet kijken naar de verhouding tussen je loon en het werk dat je ervoor moet doen. En dan is het aanvaardbaar. Zou je van werk veranderen voor een hoger loon? Niet voor een hoger loon op zich. Ik geef er de voorkeur aan te werken in de stad waar ik woon. Dat heeft een enorme impact op onze levenskwaliteit. Daarnaast vind ik de collega s ook heel belangrijk. Spaar je? Als je een huis afbetalen een vorm van sparen noemt, ja. Maandelijks gaat daar een derde van mijn loon naartoe. Er blijft niet zoveel over om nog extra te sparen. Zijn er zaken waarop je bespaart? Voor sommige zaken hecht ik heel veel belang aan kwaliteit. Maar dan nog kun je besparen door bijvoorbeeld naar tweedehands uit te kijken. Ik koop liever een kwaliteitsfiets via Kapaza dan een nieuwe in de Aldi, ook al is die eerste duurder. Stand-upcomedian Alex Agnew in Humo Waar geef je met plezier geld aan uit? Ik ben gek op Engelse schoenen, omdat die een tijdloze degelijkheid uitstralen. Waar kan je echt geen geld aan geven? Aan gadgets zoals een iphone. Opzichtige dingen zijn ook niets voor mij. Stel dat je een fikse opslag krijgt. Wat doe je met het geld? Er mijn verbouwingen mee afwerken en op reis gaan. Ik zou heel graag Zuid- Amerika verkennen op mijn motorfiets: Argentinië, Chili, Uruguay Daar droom ik al lang van. (bvdb) JOBAT.BE/MIJNLOON

3 .. Mijn Jobat 3 Arbeidsvraag werkgever verwacht dat ik verplaatsingen maak voor het werk met mijn eigen wagen. Kan ik dat weigeren? Als het gebruik van je eigen wagen voor professionele verplaatsingen uitdrukkelijk voorzien werd bij het sluiten van je arbeidsovereenkomst, kan je in principe niet weigeren je met je eigen wagen te verplaatsen. Indien dit echter niet overeengekomen was, zou je kunnen zeggen dat je niet bereid bent je eigen wagen te gebruiken, zeker als je dikwijls op verplaatsing moet of als je lange afstanden moet afleggen. Hou hier dus rekening mee wanneer je afspraken maakt met je (toekomstige) werkgever. Indien het maken van veelvuldige verplaatsingen inherent is aan je functie, kan je werkgever in bepaalde gevallen zelfs verplicht worden om je een wagen ter beschikking te stellen. De wetgeving voorziet immers dat de werkgever je de nodige arbeidsmiddelen ter beschikking moet stellen om je werk naar behoren te kunnen uitoefenen. Zelfs als dit niet het geval is, loont het misschien wel de moeite om aan je werkgever te vragen dat hij jou een bedrijfswagen ter beschikking stelt. Deze formule is ook voor hem interessant. Het voordeel dat voortvloeit uit het privégebruik van een bedrijfswagen kent immers een gunstige sociale en fiscale behandeling. Veel werkgevers optimaliseren op die manier het loon van hun werknemers. Indien je toch met je eigen wagen professionele verplaatsingen maakt voor het werk, vallen de kosten die hieraan verbonden zijn uiteraard ten laste van je werkgever. Ze worden beschouwd als beroepskosten eigen aan de werkgever en niet als loon waarop sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing verschuldigd zijn. De terugbetaling van de verplaatsingen voor het werk met eigen wagen bestaat uit een kilometervergoeding. Voor 2010 bedraagt deze 0,3026 euro per kilometer. Dit bedrag stemt overeen met de kilometervergoeding die wordt toegekend aan de ambtenaren voor hun professionele verplaatsingen met de eigen wagen. Deze vergoeding is eveneens van toepassing voor verplaatsingen uitgevoerd met de motor of de bromfiets. Iris Tolpe, manager legal departement, information & know how bij Securex JOBAT.BE/RECHTEN-PLICHTEN Lees het antwoord op deze vragen: Krijg ik een vergoeding als ik met mijn wagen verplaatsingen moet doen? Kan mijn werkgever me verplichten om met de wagen naar het werk te komen? Welke jobs lenen zich het best tot thuiswerk? Bandwerk

4 . Overheid vs. Privé Tekst: Katrien Stragier / Foto s: Koen Bauters Contractuele ambtenaren zijn er het slechtst aan toe Negen op de tien werknemers uit de private sector vinden het pensioenverschil met de overheid te groot is. Driekwart wil dat er een pensioenhervorming komt. Maar het zijn de contractuele ambtenaren die er het slechtst van al aan toe zijn, zegt Ria Janvier. Over het onderzoek Overheid vs. privé, hoe groot is het verschil nog? Met die vraag in het achterhoofd bevroegen Jobat, Jobpunt Vlaanderen en Selor tijdens de maanden maart en april van dit voorjaar werknemers uit de publieke en private sector. Het onderzoek werd uitgevoerd door Profacts. Het resultaat van die bevraging hebben we verdeeld over vier grote thema s: jobinhoud en -tevredenheid, arbeidsethos, loon- en prestatiemanagement en het verschil tussen overheid en privé op het vlak van statuten en pensioenen. Of de resulaten verrassend zijn? Toch wel. Zo blijkt het water tussen overheid en privé vaak minder diep dan vaak gemakshalve wordt verteld. Een aantal clichés moeten er op de volgende pagina s dan ook aan geloven: over het grote loonverschil tussen beide sectoren bijvoorbeeld, of over de luie ambtenaar. Commentaar bij het onderzoek krijgt u van Ria Janvier, professor politieke en sociale wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. Ria Janvier is specialiste in onder andere volgende onderzoeksdomeinen: arbeidsverhoudingen in de publieke sector, contractanten in overheidsdienst en sociale bescherming van het overheidspersoneel. Alle resultaten: JOBAT.BE/OVERHEID-PRIVE Een goede oude dag. Het is een van de strijdpunten in de huidige kiescampagne. Heel wat werknemers, vooral uit de privé, liggen wakker van hun pensioen. Slechts 6 procent ziet die periode rooskleurig tegemoet, zeggen ze in ons onderzoek. Bij de overheid is dat een op de vijf medewerkers. Driekwart van wie in de privé werkt, vindt dat - om redenen van betaalbaarheid - een hervorming van de pensioenen zich opdringt. Twee derde van het overheidspersoneel gaat daar mee akkoord. En maar liefst negen op de tien private werknemers vinden het verschil tussen hun pensioen en dat van hun collega s bij de overheid te groot, wat overigens wordt bevestigd door 56 procent van de ambtenaren. Het ambtenarenpensioen is op verschillende punten voordeliger dan het pensioen van werknemers in de privé, reageert Ria Janvier. Contractueel overheidspersoneel is wat pensioen betreft dan weer veel minder verwend. Zij krijgen hetzelfde wettelijk pensioen als privéwerknemers. De contractanten bij de overheid zijn in feite de slechtst beschermde categorie die in ondergeschikt verband werkt. Ik noem dat de stelling Janvier. Enerzijds lopen ze extra voordelen mis die statutaire ambtenaren wel hebben, zoals het ambtenarenpensioen. Tegelijk mankeren ze een aantal voordelen die werknemers uit de particuliere sector hebben, zoals een groepsverzekering. Op die manier vallen ze tussen twee stoelen. Duur pensioen In zijn groenboek stelde ontslagnemend minister van Pensioenen Michel Daerden voor om een aanvullend pensioenstelsel voor contractueel overheidspersoneel in het leven te roepen. Met alle respect, maar Daerden loopt achter, zegt Janvier. Er bestaat al een akkoord om vanaf 1 januari 2010 contractuele personeelsleden bij de Vlaamse lokale besturen een aanvullend pensioenregime toe te kennen. Het is echter vooral een aanbeveling. Het lokale bestuur kan daar al dan niet op ingaan. Het ene bestuur heeft ook meer centen dan het andere. Het is niet altijd zo eenvoudig om de financiële middelen daarvoor op te hoesten en dat maakt het moeilijk om Het is niet fair om na een jarenlange carrière bij de overheid te zeggen: en nu gaan we het pensioen terugschroeven Professor Ria Janvier dit overal op te leggen. Janvier ziet nog een bijkomende moeilijkheid. Als je 20 jaar contractueel in dienst bent geweest en je wordt naderhand vast benoemd, dan tellen die jaren mee voor je ambtenarenpensioen. Als je dan tegelijkertijd een aanvullende pensioenregeling opstart - wat een individueel opgebouwd recht is en waar dus niet aan geraakt kan worden - dan ga je op een bepaald moment van twee walletjes eten. Dat kan ook niet. Het dure ambtenarenpensioen is volgens Janvier de reden dat lokale besturen steeds meer contractuele Wat vind je van je pensioenperspectief? % 20% 48% Overheid Heel goed Eerder goed 6% 39% 46% 27% 5% 9% Privé Eerder slecht Heel slecht Bron: Jobat / Profacts

5 Jobat 5 Jongeren verdienen goed als ambtenaar Ambtenaren krijgen een hoger pensioen omdat ze tijdens hun loopbaan minder verdienen dan werknemers uit de privé. Dat is de redenering. Maar die geldt niet voor elke ambtenaar. Ambtenaren krijgen meer pensioen omdat ze minder verdienen dan werknemers uit de privé. Toch? Het verschil in gemiddeld brutoloon blijkt minder groot dan verwacht (zie grafiek), al moet dat resultaat genuanceerd worden. Het is juist dat wat beloning betreft de overheid geen slechte werkgever is, zegt Ria Janvier. Wie een functieniveau tot en met hoger secundair onderwijs heeft, krijgt een relatief hoog loon in vergelijking met de particuliere sector. Die lonen zijn perfect marktconform. Zeker als je het ambtenarenpensioen en de werkzekerheid meerekent, wat in benchmarks wordt gedaan. De facto verdienen ze minder. Als je naar de hogere en de topfuncties kijkt, staan de salarissen van ambtenaren absoluut niet in verhouding tot die van de particuliere sector, aldus Janvier. Voor pas afgestudeerde Voor pas afgestudeerde universitairen is de overheid een goede betaler, maar na vijf jaar krijg je een tweespalt en kan je in de privé veel sneller veel meer verdienen Professor Ria Janvier universitairen is de overheid nog concurrentieel qua verloning, maar na vijf jaar krijg je een tweespalt en kan je in de privé veel sneller veel meer verdienen. Bij de overheid bouw je langzaam anciënniteit op tot je de volgende trap bereikt. Het is allemaal nogal mechanisch en voorspelbaar. Ook in ons onderzoek liggen de gemiddelde brutomaandlonen van 30 tot 49-jarigen bij de overheid lager dan die van werknemers uit de private sector. Voordelen Komt daarbij dat in de privésector extralegale voordelen een pak zwaarder doorwegen in het loonpakket. Meer dan driekwart van de bevraagde werknemers geniet er van extralegale voordelen. Bij de ambtenaren is dat iets meer dan de helft. Vooral de groepsverzekering toont zich een typisch voordeel voor de privéwerknemer. In de privé heeft 66 procent zo n verzekering, bij de overheid amper 12 procent. Logisch, aangezien zeker voor statutaire ambtenaren het pensioen sowieso royaal te noemen is. Ook bedrijfswagens komen in de privé vaker voor (25 tegenover 2 procent). De overheid kent dan weer vlugger een vergoeding toe voor de vervoersonkosten (53 versus 46 procent), bijvoorbeeld in de vorm van een treinabonnement. Opvallend: ecocheques lijken enkel in de privésector door te breken. Daar krijgt meer dan de helft van de werknemers ze. Bij de overheid is dat nog geen 2 procent. Toch zijn ambtenaren en privéwerknemers door de band even tevreden met hun loonpakket: zeven op de tien is blij met zijn loonzakje. In welke van de volgende categorieën situeert je brutomaandloon zich? Heb je in je loonpakket extralegale voordelen? % % Dat zeg ik liever niet > euro bruto euro bruto Ja 7% 7% 7% 44% 9% 17% 17% 44% 58% 25% Overheid 46% 54% Overheid Neen 88% 41% 26% 12% Privé euro bruto < euro bruto Bron: Jobat / Profacts 22% 78% Privé Bron: Jobat / Profacts werknemers aanwerven. De pensioenen van de meeste lokale besturen zitten in een solidariteitssysteem. Een percentage van het loon van de huidige, actieve statutaire ambtenaren moet dienen om de pensioenen te financieren van de statutaire ambtenaren van dat lokale bestuur die op rust zijn. Dat percentage zwelt jaar na jaar aan. Daardoor is het beterkoop om contractueel personeel aan te werven. Voor de Vlaamse overheidsadministratie en de federale ministeries is een contractueel personeelslid dan weer net duurder dan een vastbenoemd ambtenaar. Voor statutairen betalen zij geen pensioenbijdragen. Die pensioenen zijn voor rekening van de schatkist. Op de barricade Van de helft van de respondenten uit de privésector mag het statuut van vastbenoemde overigens verdwijnen. Bij de overheid schaart een kwart van de werknemers, vooral contractuelen, zich achter dit initiatief. Al blijft het een teer punt. Ik ben zelf vastbenoemd ambtenaar en niet geneigd om voor van alles en nog wat te betogen, zegt Janvier. Maar zou men drastisch aan het ambtenarenpensioen beginnen sleutelen, ben ik een van de eersten om op de barricaden te staan. Ik ben ambtenaar geworden onder bepaalde condities. Het is niet fair om na een jarenlange carrière te zeggen: en nu gaan we de ambtenarenpensioenen terugschroeven. Geen bonus bij overheid Overheidspersoneel dat minder goed of net beter presteert, voelt dat niet in de portemonnee. De variabele verloning is nauwelijks ingeburgerd bij de overheid. Amper 4 procent van de ambtenaren verdient meer, in de vorm van een bonus, bij betere prestaties. Onderzoek wijst uit dat ambtenaren zelf geen vragende partij zijn voor een variabele verloning, aldus Ria Janvier. Toch wordt bij de Vlaamse overheid deze vorm van verlonen al toegepast. Wie bovenmaats gepresteerd heeft, krijgt er een stukje bonus. In bepaalde diensten wordt die bonus bijna bij beurtrol toegekend omdat de medewerkers vinden dat ze die als team behaald hebben. Ze willen vooral niet tegen elkaar worden opgezet om beter te doen dan de collega s, of om meer in het oog te springen. Verdien je meer als je beter presteert (bonus)? % 96% Overheid 4% De werkcultuur is heel anders dan in de privé, vertelt Janvier. De variabele verloning bij de overheid zet trouwens niet per definitie aan tot betere prestaties. 25% 75% Privé Ja Neen Bron: Jobat / Profacts Zo kan je een toelage krijgen voor projectmanagement, omdat je dan een grotere inspanning levert. Maar die hangt eigenlijk niet af van je prestaties.

6 . Overheid vs. Privé Tekst: Katrien Stragier / Foto s: Koen Bauters De spagaat van het ambtenarenapparaat De overheid roept gemengde gevoelens op. Als er bespaard moet worden, vinden we dat er ambtenaren te veel zijn. Raken de putten in de weg niet gevuld, vragen we ons gegarandeerd af waar dat overheidspersoneel nu weer uithangt. Ondanks die spagaat is de toekomst duidelijk: de overheid zal meer moeten doen met minder mensen en middelen. Rest de vraag: hoe gaat Vadertje Staat dat regelen? Een vaste benoeming moet iets zijn waar je je voor moet inzetten. Geen win for life, zoals het vroeger te vaak bekeken werd Marc Van Hemelrijck, gedelegeerd bestuurder Selor Sinds het Planbureau vorige week aankondigde dat ons land voor zware besparingen staat, waren onder andere Unizo en het VBO er als de kippen bij om de ontvetting van het staatsapparaat nog maar eens op de agenda te plaatsen. Ook een aantal politici steekt in campagnetijd niet onder stoelen of banken dat er gesnoeid mag worden bij de overheid wegens te groot, te log, te duur. In tegenstelling tot Griekenland, Italië en Spanje, waar er momenteel duchtig bespaard wordt op onder andere de lonen van de ambtenaren, blijft het bij ons voorlopig bij grote woorden. Toch heeft ook onze regering sinds het uitbreken van de crisis de overheid enigszins op dieet gezet. Alle departementen en agentschappen van de Vlaamse overheid moesten 2,5 procent besparen op personeelskosten. De federale overheidsdiensten zagen hun personeelskredieten op twee jaar tijd met 3,4 procent dalen. Niet weinig als je weet dat er in België bij de verschillende overheden ruim mensen aan de slag zijn. Ons overheidsapparaat is inderdaad duur, geeft Mireille Deziron toe. Zij staat aan het hoofd van Jobpunt Vlaanderen, het rekruteringsbureau van de Vlaamse overheid. Maar dat hangt samen met de taken van de overheid. Bovendien is een sterke overheid in crisistijd erg belangrijk. Kijk maar naar de verwachtingen tijdens de bankencrisis. En dan spreken we nog niet over goed openbaar vervoer, onderwijs, drinkwater enzovoort. Ik vind ook dat er bespaard moet worden, maar liefst niet lineair. Het is niet altijd de beste oplossing om te zeggen: elke dienst moet evenveel bezuinigen. Zo dreig je functies te verliezen die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening. Het is wel belangrijk dat we controleren of we bepaalde taken binnen de overheid niet dubbel uitvoeren, op verschillende bestuursniveaus bijvoorbeeld. Daarnaast moeten we ons voortdurend afvragen of we bepaalde diensten kunnen verbeteren en of tussenstappen kunnen weggelaten of anders georganiseerd worden. Aangezien de overheid werkt met geld van de belastingbetaler is ze dat aan zichzelf verplicht. Door te digitaliseren voeren wij nu met hetzelfde aantal personen de helft meer opdrachten uit dan in 2002, zegt Marc Van Hemelrijck, gedelegeerd bestuurder van Selor, dat instaat voor de aanwervingen op federaal niveau. Maar eigenlijk gaat het hier om een breder vraagstuk. De maatschappij eist een meer performante dienstverlening van de overheid, zodat iedereen meer en meer aan zijn gegevens kan en alles kan opvolgen. Geef je die dienstverlening of niet? Zo ja, dan moeten er mensen zijn die dit kunnen uitvoeren. Meer parttimers Kandidaten om die taak op zich te nemen, zijn er alvast genoeg. In tijden van crisis krijgen we heel wat nieuwsgierigen over de vloer die anders niet aan de overheid denken, vervolgt Van Hemelrijck. Wat goed is, want zo ontdekken ze een onontgonnen terrein en worden er vooroordelen weggewerkt. Die vooroordelen over het verschil tussen werken bij de overheid en de privé blijken soms kleiner dan gedacht. Zo liggen de brutomaandlonen gemiddeld even hoog en wordt er quasi evenveel uur per week gewerkt. Dat komt uit het onderzoek (zie p.5) duidelijk naar voor. Het zijn geen twee blokken meer die tegenover elkaar staan, vindt Deziron. Werkzekerheid is momenteel de grote rekruteringstroef van de overheid. Bedrijfswagens en andere extralegale voordelen werken verblindend en helpen om de kandidaat over de streep te halen. Maar ze breken vaak zuur op als de werknemer als gevolg van een economische dip moet inleveren of zijn job verliest. Het verlies is dan dubbel: niet alleen moet de werknemer een stap achteruit zetten, ook de statussymbolen en de daarbij horende sociale waarde gaan verloren. Wat in het voordeel van de overheid speelt, is dat generatie Y - jongeren geboren na minder belang lijkt te hechten aan dergelijke statussymbolen.

7 Jobat 7 Mireille Deziron, algemeen directeur Jobpunt Vlaanderen: Ik vind ook dat er bespaard moet worden, maar niet lineair. Zo dreig je functies te verliezen die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening. Hoewel de overheid stappen zet in de richting van prestatiemanagement, blijft de gouden zetel waar vastbenoemde ambtenaren in lijken te zitten veel privéwerknemers een doorn in het oog. Negen op de tien zien dat statuut liefst verdwijnen. Van de bevraagde overheidsmedewerkers uit ons onderzoek zegt 54 procent vastbenoemd te zijn. Binnen de federale overheid is het verschil statutair-contractueel nog meer uitgesproken: 75 tegenover 25 procent, zegt Marc Van Hemelrijck. Voor een afschaffing van het statuut pleit hij niet, wel voor een nieuwe visie op de inhoud ervan. Hoeveel statutairen zijn ooit uit hun statuut gezet? Immens weining. Als de beoordelingsprincipes consequent worden toegepast, kan het duidelijk worden dat het statuut van vastbenoemde iets is waar men zich moet voor inzetten in plaats van een verworven recht. Een vaste benoeming werd vroeger te vaak als een win-for-life bekeken. In de privé is het toch ook niet zo dat werknemers tot hun pensioen opgevangen worden in een veilige positie? Ook Mireille Deziron stelt zich vragen bij de statutaire benoeming. Het verschil tussen statutairen en contractuelen zoals het nu bestaat, is niet meer gezond. Een statutaire ambtenaar heeft veel meer, bijna automatische, rechten op loopbaanevolutie die nog altijd samenlopen met het aantal dienstjaren en de vereiste om tenminste redelijk presteren. En dat terwijl contractuelen soms zelfs niet naar dezelfde functies kunnen doorgroeien als statutairen, ook al presteren ze beter. Ook wat het pensioen betreft, is het verschil niet houdbaar. Er moet dringend werk gemaakt worden van een tweede pensioenpijler voor contractuelen. Maar dat kost veel geld en het is de vraag of dat er is. Liever kiezen ze voor een goede balans werk-privé. De overheid kan die beter garanderen dan de privé. Wij hebben in verhouding meer deeltijdse werknemers in dienst, aldus Mireille Deziron. De aard van onze functies laat dat ook toe. Er zijn veel administratieve functies, ook op universitair niveau, waar je perfect parttime aan de slag kan. Vergeleken met de privé, is de overheid inmiddels ook een goede betaler voor jongeren met een universitair diploma, vult Deziron aan. Net omdat we het moeilijk hadden om in die groep te rekruteren, hebben we die lonen opgetrokken. Op latere leeftijd daalt het loonvoordeel wat. Voor 30 tot 49-jarigen ligt het gemiddelde brutomaandloon hoger in de privésector. De overheid kent minder grote loonsprongen, maar er is wel een gestage evolutie. Bovendien bieden we maatschappelijk engagement, volgens mij voor velen een motivatie om bij de overheid te werken. Negatieve evaluatie In tegenstelling tot de privé kent de overheid nauwelijks financiële impulsen om bijzondere prestaties te belonen. Al wat verloning is, hangt vast aan barema s, verduidelijkt Marc Van Hemelrijck. Maar misschien is het een piste om projecten te belonen. Nu al zien we een evolutie naar projectgericht in plaats van tijdsgericht werken. Daarbij is het minder belangrijk waar en wanneer je werkt, maar telt vooral wat je oplevert en wat er van jou verwacht wordt op bepaalde momenten. Verlonen kan trouwens op verschillende manieren. Dat hoeft niet geldelijk te zijn, inhoudelijk kan ook. Het is bij de overheid ook minder makkelijk om de output te meten. Een verkoper kan je perfect een target geven en daar een variabel loon aan koppelen. De return inschatten van iemand die bij Natuur en Bos werkt, is veel moeilijker, merkt Mireille Deziron op. Toch is er ook bij de overheid een tendens om te kijken naar resultaat, waardoor bijvoorbeeld telewerk mogelijk is geworden. Ambtenaren worden dus voldoende afgerekend op hun prestaties? Tegenwoordig wordt het overheidspersoneel zeker regelmatig geëvalueerd. Tijdens die evaluaties worden er ook ontwikkelpunten genoteerd, wat de juiste hr-attitude is. Toch blijven negatieve evaluaties geen evidentie. Statutaire ambtenaren kunnen pas ontslagen worden na twee negatieve evaluaties. En dat gebeurt, maar het blijft een moeilijk proces, vertelt Mireille Deziron. Bij contractuelen kunnen we korter op de bal spelen. Als er echt grote aandachtspunten zijn, is een ontslag veel eenvoudiger. Anderzijds is een positieve evaluatie bij de overheid geen garantie voor meer loon of voordelen. De meningen over variabele verloning zijn zeer verdeeld binnen de overheid. Sommigen pleiten er bijvoorbeeld voor om de functioneringspremie af te schaffen. Anderen, die een modern personeelsbeleid nastreven, vinden die premie net een middel om mensen iets extra s te geven, zonder ze ineens naar een hogere functie te laten doorklimmen. Gouden zetel Weinig diversiteit Heikel punt is tot slot het lage aantal allochtonen en mensen met een arbeidshandicap in het personeelsbestand van de overheid. Van de ambtenaren die aan ons onderzoek deelnamen, zegt slechts 3 procent allochtoon te zijn en heeft 1 procent een handicap of functiebeperking. Voor de overheid, die tenslotte een voorbeeldfunctie heeft, is dat een laag cijfer. Nochtans doen we heel wat inspanningen om die kansengroepen te bereiken. Op onze website merk je dat bijvoorbeeld aan de foto s. We verspreiden onze vacatures ook naar doelgroepenorganisaties en vragen hen om hun leden aan te sporen om te solliciteren. En toch doen ze dat nauwelijks, zegt Mireille Deziron. Kandidaten met een arbeidshandicap krijgen tijdens de selectieprocedures nochtans alle faciliteiten. Bovendien is een deel van de functies binnen de Vlaamse overheid expliciet voorbehouden voor personen met een arbeidshandicap. Het zal wellicht nog een tijdje duren voor de effecten van die inspanningen op de werkvloer zichtbaar zijn. Hopelijk vormt het overheidspersoneel op middellange termijn een betere afspiegeling van onze maatschappij.

8 . Overheid vs. Privé Tekst: Katrien Stragier / Foto s: Koen Bauters Een ambtenaar op twee geeft statuut op voor meer loon Iets meer dan de helft van de vastbenoemde ambtenaren uit ons onderzoek houdt vast aan zijn statuut. Wie het wil inruilen, doet dan enkel voor meer voordelen of loon. Minder statutairen zou het personeelsbeleid meer flexibel maken, maar dat is niet zo eenvoudig, zegt Ria Janvier. Het verwondert dat contractuelen amper aanvechten dat ze heel wat voorrechten missen Professor Ria Janvier Veel contractuele overheidsmedewerkers doen keer op keer mee aan examens om vastbenoemd te worden. Statutaire ambtenaren zijn immers beter beschermd, hebben een hoger pensioen en nog een rist andere voordelen. Hoewel na twee negatieve evaluaties het ontslag lonkt, worden statutaire ambtenaren nauwelijks aan de deur gezet. Het statuut is niet erg flexibel, geeft Ria Janvier toe. Als je iemand wil sanctioneren, zelfs al gaat het maar om een blaam, moet er een zware interne administratieve procedure gevolgd worden. Bij de geringste procedurefout kan de betrokken ambtenaar in beroep gaan en de zaak ongedaan maken op procedurele gronden en niet wegens de inhoud van de zaak. Dat maakt het moeilijk om rotte appels, die je ook in privébedrijven vindt, te ontslaan. Ruim de helft van de privéwerknemers vindt dat een vaste benoeming niet past binnen een flexibel personeelsbeleid. Van het contractueel overheidspersoneel sluit 46 procent zich daarbij aan. Enkel de statutaire ambtenaren zelf vinden dat hun statuut een flexibel personeelsbeleid niet in de weg staat, al geeft ook van hen ruim een vijfde toe dat het statuut een rem zet op die flexibiliteit. Bovendien vinden zes op de tien privéwerknemers en een derde van de ambtenaren dat dit statuut de werkprestaties niet ten goede komt. Je zou kunnen voorstellen om het statuut flexibeler te maken. Maar de ervaring leert dat dat niet zo simpel is. Vakbonden laten het niet zomaar gebeuren dat er van een aantal zogenaamd verworven rechten, die eigenlijk nooit verworven zijn in de publieke sector, afbreuk gedaan wordt, werpt Janvier op. Bij de vastbenoemde ambtenaren die in ons onderzoek bevraagd werden, lijkt er evenwel een draagvlak te bestaan om komaf te maken met de vaste benoeming, op voorwaarde dat ze hun statuut kunnen ruilen voor meer loon (35 procent) of extralegale voordelen (13 procent). 52 procent van de vastbenoemden uit ons onderzoek wil van geen wijken weten. Discriminatie Vraag is of statutairen daadwerkelijk de stap zetten naar een contractueel dienstverband als ze daardoor meer centen in de portemonnee krijgen. Met hun statuut geven ze immers ook andere voordelen op. Een vastbenoemd ambtenaar wordt in principe altijd aangeworven voor een ambt met volledige prestaties, met andere woorden: voltijds. Maar het aantal verlofmogelijkheden is zeer uitgebreid. Dat betekent dat die ambtenaren na de proefperiode de facto bijna altijd deeltijds gaan werken: via loopbaanon- Vind je dat het statuut 'vastbenoemd ambtenaar' zou moeten verdwijnen? % Nee 63% 11% 26% Overheid Geen idee 28% 24% 48% Privé Ja Bron: Jobat / Profacts derbreking of door allerlei vormen van verlof te combineren. Terwijl ze toch als voltijds ambtenaar beschouwd worden, merkt Ria Janvier op. Als die afwezigheid de kwalificatie dienstactiviteit krijgt, telt die periode zelfs mee voor de opbouw van anciënniteit binnen de geldende salarisschaal en veelal ook om door te stromen naar een volgende salarisschaal. Contractueel overheidspersoneel geniet dit voorrecht niet. Discriminatie, vindt Janvier. Het verwondert mij dat ze weinig ondernemen om dat aan te vechten, bijvoorbeeld voor het Grondwettelijk Hof. Daar kunnen zij denk ik een punt maken. Het omgekeerde is wel al gebeurd. De burgerlijke aansprakelijkheid van contractuelen ging minder ver dan die van de vastbenoemde ambtenaren. Die zijn naar het toenmalige Arbitragehof getrokken met de boodschap: eigenlijk doen zij arbeid in vergelijkbare omstandigheden en dus kan het niet dat contractuelen zich kunnen beroepen op een Zou je jouw statuut als 'vastbenoemde' willen inruilen?* % 52% 13% 35% Overheid Ik zou dit statuut nooit willen inruilen Ja, voor meer extralegale voordelen Ja, voor een hoger loon * Enkel indien statutair ambtenaar Bron: Jobat / Profacts

9 Jobat 9 Ambtenaar van 9 to 5? Overheidspersoneel werkt iets meer nine-to-five dan privéwerknemers, blijkt uit ons onderzoek. Maar dat betekent niet dat ze geen overuren willen presteren. Een derde van de respondenten uit de private sector zegt dat er bij hen op de werkvloer een nineto-five sfeertje hangt. Van de ambtenaren zegt 46 procent dat. Een mogelijke verklaring is dat er van privéwerknemers meer overuren verwacht worden. Ons onderzoek lijkt dat alvast te bevestigen. Een op de twee uit de privé zegt dat overuren een vereiste zijn. Bij de overheid geldt dat voor 37 procent van de werknemers. Dat lijkt het beeld van de ietwat luiere ambtenaar te bevestigen, ware het niet dat negen op de tien, precies net zo veel als in de privé, zeggen er niet mee in te zitten om meer uren te presteren als dat gevraagd wordt. Het aantal gewerkte uren per week scheelt trouwens niet zo gek veel tussen overheid en privé. De meerderheid werkt tussen de 31 en 40 uur: 51 procent klopt zo n werkweek bij de overheid, 58 procent in de privé. Dertig procent van het overheidspersoneel werkt tussen de 41 en 50 uur per week tegenover 27 procent in de private sector, waar we wel meer werkweken van meer dan 50 uur vinden. Toch ligt het stressniveau van ambtenaren net iets lager. Van de privéwerknemers zegt 32 procent veel stress te ervaren door zijn job. Bij de overheid ligt dat 5 procent lager. In crisistijd maakt de werkzekerheid het een stuk comfortabeler om bij de overheid te werken, meent Ria Janvier. De dreiging van een ontslag is quasi onbestaande. Dat geldt ook voor contractuelen. In de praktijk blijven ook zij 20 tot 30 jaar in dienst. In welke mate ga je akkoord met onderstaande uitspraken? Ik ben bereid om meer uren te presteren wanneer mij dit gevraagd wordt Ik krijg respect/waardering voor het werk dat ik doe Er heerst een nine-to-five cultuur op de werkvloer Er wordt van mij verwacht dat ik overuren doe Overheid Privé 3% 3% 11% 57% 29% 11% 59% 27% 10% 23% 51% 16% 10% 24% 52% 14% 21% 33% 34% 12% 31% 36% 26% 7% 21% 42% 27% 10% 14% 35% 35% 16% % % helemaal niet akkoord Eerder niet akkoord Eerder akkoord Helemaal akkoord Bron: Jobat / Profacts aansprakelijkheidsbeperking en wij niet. En de wetgeving werd aangepast. Hoewel ze dikwijls hetzelfde werk doen, zijn er grote verschillen in arbeidsvoorwaarden tussen contractueel en statutair overheidspersoneel. Er gaan stemmen op om ook voor ambtenaren een eenheidsstatuut te ontwikkelen, zoals de sociale partners dat willen onderhandelen voor arbeiders en bedienden. Ambtenaar: een roeping? Wie bij de overheid werkt, doet dat met een iets bredere glimlach dan in de privé. Het klinkt wat wollig, maar ambtenaar worden, is nog steeds een stukje roeping, meent Ria Janvier. Eenheidsstatuut Wij hebben een voorstel uitgewerkt dat vertrekt van de contractuele tewerkstelling. In dat model dooft de vaste benoeming uit omdat alle nieuwe personeelsleden bij de overheid contractueel worden aangeworven. Dat gebeurt nu al bij de VRT en het Havenbedrijf Antwerpen. Verder hebben we bekeken of contractuelen wettelijk dezelfde bescherming kunnen krijgen als statutairen. En eigenlijk zou je zover kunnen gaan, weet Janvier. Vraag is of het - politiek - wenselijk is om het overheidspersoneel in die mate te beschermen. Want dan wordt ook de contractuele tewerkstelling minder flexibel, net op een moment dat overheden meer worden afgerekend op performantie. En dan zijn er nog de verschillen in arbeidsvoorwaarden tussen de besturen onderling. Een contractueel personeelslid bij de Vlaamse overheid kan niet bevorderen, hierarchisch noch in salarisschaal. In lokale besturen kan dat wel. Waarom? Omdat 65 procent van het personeel daar contractueel is en het niet houdbaar is om voor een selecte keure de mogelijkheden in te bouwen om progressie te maken en die 65 procent links te laten liggen. Vanaf het moment dat de contractuelen in de meerderheid zijn, kunnen de vakbonden het ook niet tegenhouden dat de arbeidsvoorwaarden naar elkaar toegroeien. Wie bij de overheid werkt, voelt zich best gelukkig op het werk, zowel met de inhoud van zijn job als met zijn prestaties. Uit ons onderzoek blijkt ook dat driekwart van de ambtenaren zijn werkgever zou aanprijzen bij familie en vrienden. In de privé zou zes op de tien dat doen. Meer dan werknemers uit de privé hebben ambtenaren het gevoel iets bij te dragen aan de maatschappij. Het klinkt misschien wollig, maar wat ambtenaren vooral drijft, is het gevoel ten dienste te staan van de gemeenschap. Ze vinden het fijn dat hun baan niet louter om commerciële motieven draait, zoals in de privé doorgaans het geval is, vertelt Ria Janvier. Ambtenaar worden, is nog steeds een stukje een roeping. Heb je ooit de overstap privé/overheid gemaakt? % Heb je ooit een overstap van privé naar overheid gedaan? Overheid Ja 44% 56% Neen Heb je ooit een overstap van overheid naar privé gedaan? 88% 12% Privé Bron: Jobat / Profacts Ook de werkzekerheid, de werkuren en het aantal vakantiedagen lokt werklustigen naar de overheid. Wij hebben zelf nog onderzoek gedaan naar het psychologisch contract van ambtenaren en daar blijkt dat onder andere de verlofstelsels en het facet werkzekerheid hoog in het vaandel worden gedragen en dat die ook in belangrijke mate meespelen in de beslissing om voor de overheid te gaan werken, vult Janvier aan. Ondenkbaar in privé Velen kiezen voor een job als ambtenaar om werk en privé te combineren. Ambtenaren hebben recht op 6 jaar voltijdse en 6 jaar halftijdse loopbaanonderbreking. Je kan zelfs verlof krijgen om even van een andere werkgever te proeven. Is het daar niet beter, keer je terug. In de privé is dat ondenkbaar. Meer en meer privéwerknemers trekken dan ook naar de overheid. 56 procent van het overheidspersoneel uit ons onderzoek komt uit de privé. De omgekeerde beweging, van overheid naar privé, komt veel minder voor. Slechts 12 procent van de privéwerknemers onder de respondenten werkte ooit voor de overheid. Meer mensen uit de privé (54 procent) overwegen ook om voor de overheid te werken dan omgekeerd (45 procent). In de keuze voor de privé spelen jobinhoud (21 procent) en loon (11 procent) de grootste rol. Wie naar de overheid trekt, doet dat vooral voor de werkzekerheid (42 procent).

10 . Werkbeeld Alpro Foto s: Marco Mertens In 1980 bouwde Philippe Vandemoortele, kleinzoon van de oprichter van de Vandemoortele Groep, een eerste sojafabriek op het eiland Madagaskar. Dat project haalde het om logistieke redenen niet, maar het bedrijf richtte in dat jaar wel dichter bij huis een aparte divisie op, gespecialiseerd in natuurlijke soja: Alpro. Negen jaar later bouwde Alpro in het West-Vlaamse Wevelgem Europa s grootste productie-eenheid voor sojavoeding, gebaseerd op het UHT-procedé. Momenteel worden de voedingswaren op basis van soja in vier Europese landen geproduceerd. Daar worden niet alleen sojadrinks gemaakt, maar ook yofu (een alternatief voor yoghurt), desserts, vleesvervangers, roomalternatieven en smeerbare producten. De onderneming telt vandaag meer dan 800 werknemers en stelt via partnerships in heel Europa indirect meer dan medewerkers tewerk. JOBAT.BE/WERKBEELD Bekijk meer foto s van dit bedrijf

11 . Praktisch Jobat 11 Tekst: Katia Grosemans / Illustratie: Raf Pietercil Verleiden met woorden Praten met papier ertussen, dat is volgens schrijftrainer Mark Van Bogaert wat schrijven eigenlijk is. In zijn boek Verleiden met Woorden verklapt hij hoe je dat zowel mooi als efficiënt doet. Handig, ook op het werk. Wat is het geheim van een goede mail, tekst of verslag? Het is vooral een kwestie van efficiëntie. Heldere mails vermijden een lawine van heen-en-weerberichten. De meeste mensen mailen te slordig. Ze herlezen niet wat ze schrijven, met soms onbegrijpelijke zinnen tot gevolg. Wie zijn mail herleest, haalt de onbegrijpelijke dingen eruit. De tijd die je daarin steekt, win je achteraf gemakkelijk terug. In een wind je je best niet op. Het internet is geen geschikt medium om ruzie te maken Mark Van Bogaert, schrijftrainer Dat is de theorie. Hoe doe je dat in de praktijk? Bekijk eerst en vooral of een mail wel het geschikte medium is om je boodschap over te brengen. Netelige kwesties of emotionele boodschappen breng je beter rechtstreeks of via de telefoon. Ook je onderwerpregel is belangrijk. Het is een selectiecriterium voor de lezer om je mail al of niet te openen. Hou je mails kort en spreek de ontvanger persoonlijk aan. Mails waar andere mensen in kopie (cc) staan, worden minder gelezen. De lezer moet kunnen zappen in je mail. Zet dus het belangrijkste eerst en zorg voor een duidelijke, sprekende onderwerpregel. Tegenwoordig lezen mensen slechts een derde van hun mails. Dat blijkt uit onderzoek van de Amerikaanse Stephanie Miller uit 2007 en wordt bevestigd door gegevens van de Belgische beroepsvereniging Interactive Advertising Bureau. Verslagen schrijven van vergaderingen is nooit echt leuk. Hoe pak je dat best aan? In die verslagen zijn de mensen het belangrijkst. De eerste vraag die ik krijg als ik naar een vergadering ben geweest is: wie was er allemaal? Mensen zijn geïnteresseerd in wat andere mensen zeggen en doen. Dus moet je ook in je verslagen de mensen goed naar voor laten komen. Een verslag moet ook scanbaar zijn. Zet daarom de to do s in de kijker en zet er namen bij. Dat vergroot de kans dat de to do s ook worden uitgevoerd. Je mag niet vergeten dat zo n verslag een werkinstrument is. Powerpoints dan maar, nog een schrik van velen. Kan u ons verlossen? Mensen hebben een bloedhekel aan bullets in powerpointpresentaties. Het scherm waarop je je presentatie projecteert, is een beeldmedium. Daarop projecteer je beelden die emotioneel ondersteunen wat je vertelt. Belangrijk is dat je een sterk verhaal hebt dat ondersteund wordt met beelden op het scherm en dat samengevat terug te vinden is in je hand-outs. Als ik spreek over milieuvervuiling, toon ik bijvoorbeeld een dode vogel op het scherm, maar ik vertel over de statistische gegevens. Een woord dat me intrigeerde in de aankondiging van uw boek is mailigheid. Ik schrijf een satirische rubriek in een vakblad en die draagt de titel Mailigheid. Het is een satirische kijk op teksten die ik vind in mijn brievenbus en mailbox. Ik ben onlangs 50 geworden en kreeg van mijn ziekenfonds een felicitatiebrief. Ik kon een gratis cadeau krijgen - een digitale koortsthermometer of een kookboek - als ik een antwoordkaart terugstuurde. Op de antwoordkaart kon ik aanduiden over welke onderwerpen ik een informatiefolder wilde ontvangen: rugklachten, kanker, opvliegers, vervelende maandstonden Die minder aangename infoaanvragen staan natuurlijk haaks op de verjaardagswensen. Dat is satire op zich. Bovendien kan een ziekenfonds toch inschatten dat ik als man nooit last zal hebben van opvliegers. Bij de rugklachten stond zelfs dat ook onze koning (met een hoofdletter K) last had van rugklachten. Dat is een man van dik in de zeventig. Daar vergelijk ik mijzelf niet mee. 9 tips om efficiënt te mailen 1) Vraag je af of een wel het meest geschikte medium voor je boodschap is. 2) Zeg duidelijk wat het onderwerp van je mail is. 3) Hou je bericht kort. Zo toon je respect voor de tijd van je lezer. 4) Spreek je lezer persoonlijk aan en wees zuinig met kopietjes (cc) van je . 5) Maak je niet dik. Het internet is geen geschikt medium om ruzie te maken. 6) Neem je tijd. Herlees je mails voor je ze verstuurt. 7) Pas op met afkortingen en smileys. Verstaat je lezer alle afkortingen en symbooltjes? 8) Zeg het belangrijkste eerst. Start je bericht met het antwoord op de vragen wie, wat, waarom, waarmee en wanneer. 9) Antwoord snel. is een snel medium. Wie een mailtje stuurt, verwacht binnen 24 uur een antwoord.

12 . Interview Tekst: Katrien Stragier Grappig zijn is mijn beroep Comedian Bart Cannaerts: Een keer riep iemand uit het publiek: slécht! Afgaan is in dit vak geen nachtmerrie, maar een realiteit. Het gaat hard voor Bart Cannaerts. In 2006 zette hij zijn eerste stappen in comedy. Intussen is hij met zijn eerste avondvullende show Ik tel tot tien! op tournee. Daarnaast bedenkt hij grappen voor Benidorm Bastards en M!LF. Ik ben altijd een Je tournee met je soloshow loopt ten einde. Is het hard werken op het podium? Eens je op de planken staat, is het zwaarste werk eigenlijk voorbij. Ik heb twee maanden intensief aan de 1,5 uur durende show geschreven, al heb ik ook dingen gebruikt die ik al twee jaar eerder bedacht had. Het was vooral een samenrapen van mijn beste grappen. Op 1 oktober was de show klaar, en dan hoefde ik hem enkel nog te spelen. Voor een avondvoorstelling ben ik s middags al onderweg. Ik speel met vier muzikanten en heb geen roadie om alles klaar te zetten. Ik help dus zelf mee met de opbouw. Daarna is het hopen dat alles vlot verloopt en dat het publiek met mijn grappen kan lachen. Is dat altijd het geval? Absoluut niet (lacht). Eén keer riep iemand: slécht!. Nu, het is geen nachtmerrie voor een stand-upcomedian om af en toe af te grappige Frans geweest. gaan. Dat is gewoon realiteit. Maar als alles goed loopt, is een voorstelling zo voorbij en voel je niet dat je aan het werken bent. Als je comedy al werk kan noemen. Als het tegenzit, is het soms trekken en sleuren om het publiek mee te krijgen. In een zaal is de appreciatie heel direct. Op basis van de reacties heb ik aan mij soloshow ook hier en daar wat bijgeschaafd. Je hebt een paar jaar voor de klas gestaan. Helpt die ervaring? Ik heb voor bio-ingenieur gestudeerd en heb een aantal jaar wetenschappelijke vakken en wiskunde gegeven in het secundair. Gezag uitstralen was niet mijn sterkste punt, maar ik vond het wel plezant om zo n bende tieners een uur geboeid te houden. Dat was het leukste aan die job. Ik denk ook wel dat ik er een aantal heb kunnen warm maken voor die vakken. Daar is ook het idee gegroeid om ooit op een podium te staan, al was het een late roeping. Thuis werden er wel platen van Toon Hermans opgelegd en ik was altijd al een vrolijke Frans, maar aan comedy dacht ik niet. Tot ik voor de klas stond. Veel comedians zijn trouwens ooit leraar geweest. Ik ben uiteindelijk naar het conservatorium getrokken om woordkunst te volgen. Wanneer dacht je van comedy je beroep te kunnen maken? In 2007 heb ik Humo s Comedy Cup gewonnen. De winnaars van de vorige edities waren toen goed op baan om van stand-upcomedian hun hoofdberoep te maken. Ik dacht: misschien kan het toch, hoewel ik het nog altijd niet voltijds doe. Ik werk ook voor een productiehuis, waar ik grappen bedenk voor tv-programma s. Die job wil ik niet opgeven, hoewel het lastig is om na een werkdag van 8 uur nog grappen voor jezelf te bedenken. Grappig zijn, is in feite mijn beroep. Je hebt onder andere aan M!LF en Benidorm Bastards meegewerkt. Ja, daar maak ik moppen voor andere mensen. Voor M!LF was ik eindredacteur en moest ik voor Philippe Geubels, een collega comedian, grappen schrijven. Wat ik erg graag deed (lacht). Sommige andere comedians vragen me soms of ik er geen problemen mee heb dat hij succes oogst met mijn verzinsels. Zo bekijk ik dat niet. Ik zou het ook niet kunnen, wat hij in dat programma doet. Ik vind het leuk om voor M!LF in het hoofd van Philippe te kruipen en te bedenken hoe hij een grap zou vertellen. Zijn shows op het podium schrijft hij uiteraard wel allemaal zelf. Is humor op tv moeilijker? Een zaal heb je veel meer in de hand. Voor tv zitten mensen chips te eten of zijn ze met hun kinderen bezig. Als het niet grappig is, zappen ze weg. In een zaal hebben ze die optie niet. Daar kan je vijf minuten naar een gigantische clou toe werken. Stand-upcomedy is momenteel een hype. Helpt dat om de stap naar de planken te wagen? Hype impliceert dat de interesse voorbij zal gaan en ik hoop dat het niet zover komt. Toen ik drie jaar geleden begon, zat comedy bij het grote publiek in de lift met Comedy Casino en Humo s Comedy Cup. Toen waren Raf Coppens en Nigel Williams al 10 jaar aan de weg aan het timmeren. Ik heb het veel gemakkelijker gehad. Zij moesten in cafés gaan vragen of ze een paar minuten kregen om op de toog hun grappen te vertellen. Ik weet niet of ik dat zou gedaan hebben. Wat staat er de komende maanden op stapel? Het wordt rustig qua comedy-optredens. Vanaf juni beginnen we te brainstormen over iets totaal nieuws. Wat het wordt, staat nog niet vast. Het wordt alleszins iets grappigs voor tv.

13 .. Jobat 13 Lunchtime door Katrien Stragier Niet alleen voor veggies Column 18:05:45 De zoektocht naar een geschikte eettent om met die vegetarische collega na het werk een hapje te gaan eten, loopt niet altijd over rozen. De vegetarische optie beperkt zich meestal tot een lasagne of spaghetti waar het gehakt achterwege gelaten is. Bij Greenway in Gent is het aanbod voor groenteliefhebbers gelukkig uitgebreider. Het enige vlees dat je hier aantreft, zijn de twee koeien op het schilderij aan de wand. Paul Floorizone startte de zaak in Intussen is er ook een vestiging in Leuven. Wie niet in een van deze studentensteden raakt, kan een vegetarische hap van zijn signatuur vinden in de koelrekken van Delhaize. Sinds drie jaar vind je er kant-en-klare veggiegerechten met een knipoog naar de wereldkeuken. Kortom, gezonde fastfood. Vooral de groenteburgers sloegen snel aan en niet alleen bij overtuigde vegetariërs. Logisch dus dat deze formule dertien jaar na de start van Greenway heel wat navolging kent in andere gezonde snackbars. Maar is het origineel beter dan de kopieën die her en der zijn opgedoken? Ik spring net voor de avonddrukte binnen in de zaak op de Nederkouter. 18:10:50 Het is er tamelijk rustig. Op de menukaart boven de besteltoog prijkt het gebruikelijke aanbod van belegde broodjes (3,80 euro), salades (7 euro) en uiteraard groenteburgers (5 euro, met slaatje 7,50 euro). De vegetarische pasta s schommelen tussen de 8 en 9 euro. Zelf besluit ik die betreden paden te verlaten en uit het wisselende aanbod op het krijtbord rechts van de toog te kiezen. Na wikken en wegen wordt het een Griekse wrap (7,50 euro). De Franstalige dienster neemt vriendelijk mijn bestelling op, die ze aan tafel belooft te brengen. Daar moet ik een tiental minuten wachten. Intussen komen er druppelsgewijs andere klanten binnen: een studente, een alternatief koppeltje, een jonge professional mét hemdje van Ralph Lauren. Niet alleen geitenwollensokken dus. Het aanbod groenten op mijn goedgevulde bord blijkt al even divers. Naast de wrap is er nog een salade voorzien met onder meer tomaten, wortelen, komkommer en kool. Lekker met de yoghurtvinaigrette die je samen met het bestek op tafel vindt. Ook de warm geserveerde wrap biedt veel smaken. Jammer dat vooral de smaak van de ui, die verre van fijn is gesneden, blijft hangen. Ook met de feta is men royaal, terwijl de dille en munt in al dat smaakgeweld een beetje verloren gaan. Zo blijft het gerecht een beetje vlak. Met wat meer verfijning zou het beter tot zijn recht komen. Greenway Nederkouter Gent JOBAT.BE/LUNCHTIME Voetbal Toen bedrijfsleider en voetbalfanaat Kuypers, een nieuwe verkoopsmanager zocht en keuze had uit twee interne kandidaten, besloot hij om hen elk een zo rendabel mogelijk elftal te laten samenstellen. Hij nam het geld uit de monopolydoos van zijn kroost, voegde op elk briefje met potlood een paar nullen toe en verdeelde toen al die kleurige biljetten onder Ludo en Patrick die de managerspost ambieerden. Aan de hand van een prijslijst die Kuypers had opgesteld op basis van de laatste productiviteitscijfers van het personeel, dienden Ludo en Patrick elk elf verkopers aan te werven met het monopolygeld. De coach wiens team na één maand de meeste transpaletten zou hebben verkocht, werd de nieuwe commerciële manager. Het sprak voor zich dat bijvoorbeeld een keeper een personeelslid dat zelden zelf iets verkocht veel goedkoper was dan een spits een werknemer die vorig jaar een erg hoog rendement had gehaald. Eenmaal klaar, hing Kuypers de ploegopstelling boven zijn bureau. Hij volgde op de voet hoeveel transpalletten er werden verkocht en mijmerend over welk elftal nu uiteindelijk de overhand zou nemen, voelde hij zich voor het eerst sinds lang ontspannen. De anders zo stuurse ceo vroeg nu zelfs soms Irène Daveel, de sirene der smalltalk, binnen in zijn bureau voor de gezelligheid. Irène, die het voetbalschema zag hangen, vermoedde dat haar baas een echte wedstrijd aan het plannen was ter bevordering van de groepsgeest, en in een mum van tijd had zij het nieuws verspreid. Enthousiast om het sportieve initiatief, vroeg het ene na het andere personeelslid aan Kuypers waar en wanneer de match dan precies zou doorgaan en om van al dat gezeur af te zijn, mompelde hij dan maar in het wilde weg een tijdstip en locatie. Uitgelaten omdat zij een balletje mochten trappen tijdens de werkuren, bereikten de personeelsleden het voetbalterrein. De grote baas bleek niet meegekomen, of toch niet in levende lijve. Irène bleek wel zijn opstellingsschema te hebben overgetekend en zwierde met het vel in de lucht, tot iedereen er op kwam kijken en er onbegrip en zelfs tumult ontstond over de ploegopstelling. Uiterst fitte Robby begreep niet waarom hij bij de bankzitters stond vermeld, terwijl Bruno en Lionel, de vethopen van het bedrijf, als spitsen waren aangeduid. De plaatsen hebben niets met voetbal te maken, alleen met productiviteit!, riep Ludo die inmiddels walgde van de rol die hij van zijn baas had moeten spelen. En Patrick die er al evenzeer genoeg van had, nam een kopie van Kuypers prijslijst uit zijn zak en begon de monopolybedragen die op elk van de personeelshoofden stonden, voor te lezen. Verdediger Joeri die met amper vier briefjes nepgeld gekocht bleek, stortte zich op middenvelder Ming die het dubbel had gekost en Koen, de spotgoedkope scheidsrechter, gaf peperdure aanvalster Lies een duw. Het goalnet raakte verstrikt in Irènes haren en zowel Ludo als Patrick werden over het gras getrokken, als karretjes voor het bijkalken van de backlijnen. JOBAT.BE/COLUMN Greenway blijft een gevestigde waarde voor groenteliefhebbers op zoek naar een snelle hap. Ruth Lasters is leerkracht Frans in Borgerhout. In 2007 won ze met haar roman Poolijs de Debuutprijs. Om de beurt schrijven zij en Thomas Blondeau de werkweek van zich af.

14 14 Jobs OVERHEID bij de Evenwicht tussen mens en omgeving IGEMO is een dynamisch bedrijf dat een duurzame ontwikkeling van de regio Mechelen nastreeft. De voorbije jaren is IGEMO uitgegroeid tot een middelgrote organisatie die voor de lokale besturen tal van initiatieven, campagnes en projecten uitvoert. Momenteel zijn we op zoek naar m/v: 1 RUIMTELIJK PLANNER STEDENBOUWKUNDIG ONTWERPER Jouw uitdaging: In functie van de ruimtelijke ontwikkeling van het arrondissement Mechelen werk je als Ruimtelijk planner / Stedenbouwkundig ontwerper in teamverband mee aan de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen, stedenbouwkundige ontwerpen, inrichtingsplannen en ondersteun je collega s bij projectrealisaties en ontwikkelingen (woonzones, bedrijventerreinen, dorpskern- en stadshernieuwing ). PREVENTIEADVISEUR NIVEAU 2 Jouw uitdaging: Als lid van het team preventie & bescherming assisteer je de preventieadviseur, belast met de leiding van de Gemeenschappelijke Interne Dienst, bij de uitwerking en uitvoering van het intern preventiebeleid in de 19 aangesloten besturen (steden, gemeenten, OCMW s, politiezones en intercommunales). PROJECT- EN WERFLEIDER Jouw uitdaging: In functie van de duurzame ontwikkeling van het arrondissement Mechelen werk je als project- en werfleider in teamverband mee aan enerzijds het realiseren van projecten en opdrachten die bijdragen tot een duurzame en gebiedsgerichte ontwikkeling van de regio en anderzijds de ontwikkeling van bedrijventerreinen, woon-, bouw- en infrastructuurprojecten. 1 JURIST / SUBSIDIOLOOG Jouw uitdaging: Als Jurist ben je verantwoordelijk voor de advisering, het beheer en de opvolging van de interne juridische dossiers en de juridische adviesverlening en begeleiding van lokale besturen. In functie van de financiering van projecten en ontwikkelingen bied je als Subsidioloog ondersteuning aan zowel IGEMO als de lokale besturen in hun zoektocht naar subsidies en betoelagingen door Europese, Federale, Vlaamse, Provinciale, e.a. overheden en organisaties. Ons aanbod: een boeiende job met verantwoordelijkheid en ondersteuning van collega s. Een voltijds contract van onbepaalde duur en een loon volgens de weddenschalen van de openbare sector met extralegale voordelen. Meer info? Voor een uitgebreide functiebeschrijving kan je terecht op de website: Interesse? Stuur dan een gemotiveerde sollicitatiebrief met c.v. vóór 5 juni 2010 naar IGEMO, t.a.v. dhr. P. De Bruyne, Algemeen Directeur, Schoutetstraat 2, 2800 Mechelen of per Voorwaarden: - houder zijn van een diploma behaald in het Nederlandstalig onderwijs van Licentiaat/Master of Doctor in een economische, financiële, administratieve of juridische richting Ons aanbod: - functie met verantwoordelijkheden - interessant barema - aantrekkelijk kader - aangename arbeidsomstandigheden - positieve werksfeer Het OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe werft aan een AFDELINGSHOOFD Financiën - goede kennis van de Nederlandse en de Franse taal - managementcapaciteiten; bij voorkeur met kennis van de OCMW s wetgeving. - hospitalisatieverzekering - soepele verlofregeling - vlot bereikbaar met openbaar vervoer (100% terugbetaald) - bedrijfsrestaurant - mogelijkheid tot overname anciënniteit - permanente opleiding Geïnteresseerd?: Gelieve uw CV en motivatiebrief over te maken t.a.v. de heer J. DE COSTER, voorzitter, Karrestraat 27 te 1200 Brussel of per mail Bijkomende inlichtingen: of 02/ deskundige wonen Voltijdse betrekking - contractuele aanstelling (na volbrengen van een proefperiode) Diplomavereisten: in het bezit zijn van een diploma van graduaat of bachelor. Waar kan ik terecht voor loopbaanbegeleiding? De stad Lommel is een dynamische organisatie waarbij kwaliteitsbewaking en klantgerichtheid centraal staan. Om onze diensten verder uit te bouwen gaan wij over tot de aanwerving van (m/v): Profiel: in het bezit zijn van een rijbewijs B beroepservaring in de privésector of als zelfstandige wordt in aanmerking genomen voor de toekenning van periodieke salarisverhogingen voor een maximum van tien jaar op voorwaarde dat ze relevant is voor de uitoefening van de functie. Wij bieden: geïndexeerd brutojaarsalaris : min ,07 euro - max ,77 euro bijkomende extralegale voordelen o.a. hospitalisatieverzekering en maaltijdcheques. Proeven: Schriftelijk: 22 juni 2010 en mondeling: 28 juni 2010 Interesse? Vraag de uitgebreide aanwervingsvoorwaarden en functiebeschrijving aan bij het stadsbestuur van Lommel (Hertog Janplein 1, 3920 Lommel, tel of Solliciteren kan enkel met een aangetekend schrijven ten laatste op 14 juni 2010 (postdatum geldt als bewijs). Surf naar jobat.be en ga aan de slag

15 Jobs OVERHEID bij de 15 zoveel talent gemotiveerde mannen en vrouwen: zoveel personen stelt Stad Gent tewerk om haar beleid te vertalen naar een optimale dienstverlening. controleur bouw m/v niveau B In statutair dienstverband bij diverse diensten Uw functie: als controleur (bouw) (m/v) kan u zowel centraal als decentraal ingeschakeld worden en dit voor één of meer van de kerntaken van de dienst waar u terecht komt. Het betreft niet alleen nieuwbouw, renovatie, restauratie of verbouwingswerken maar ook het onderhouden en het in stand houden van het huidige stadspatrimonium. Dit behelst zowel het preventief onderhoud als het toepassen van innoverende technieken. Als controleur (m/v) staat u in voor de organisatie en de opvolging van de werken op technisch, administratief en financieel vlak. Voorwaarden: u bent in het bezit van een bachelordiploma architectuur of industriële wetenschappen en technologie (bouw, houttechnologie of vastgoed), of u bent in het bezit van een bachelordiploma aangevuld met 2 jaar professionele ervaring in de bouwsector. U bent in het bezit van een rijbewijs B (handgeschakeld). adjunct van de directie personeelsbudgettering m/v niveau A In statutair dienstverband bij de Dienst Personeelsbeheer Departement Personeel & Organisatie Uw functie: als adjunct van de directie beleidsvoorbereidend en -uitvoerend (m/v) werkt u als stafmedewerker van de directeur van de Dienst Personeelsbeheer. U staat o.m. in voor de budgetopmaak en -wijziging van de personeelskosten van de Stad Gent en het vertalen hiervan naar onderrichtingen voor alle betrokken partijen. U beheert de personeelskosten, inclusief subsidies, en volgt deze op binnen de strategische planningscyclus. U staat in voor de opmaak en opvolging van personeelsbudgetten en houdt hierbij rekening met regelgeving, beleidsbeslissingen en diverse vaste en variabele parameters en u rapporteert hieromtrent op proactieve wijze. Voorwaarden: u bent in het bezit van een masterdiploma. adjunct van de directie leidinggevend bouw m/v niveau A In statutair dienstverband bij diverse diensten Uw functie: als adjunct van de directie leidinggevend (m/v) kan u tewerkgesteld worden in diverse diensten van de Stad Gent zoals o.m. de Dienst Onderhoud Gebouwen, de Dienst Bouwprojecten of het Parkeerbedrijf. Uw kernopdracht is het leiden van een team medewerkers en het coördineren van de activiteiten van uw team, binnen het ruime werkveld van bouw. Samen met uw medewerkers staat u in voor het realiseren van werken of projecten binnen het specifieke werkdomein van uw dienst. U behandelt vragen vanuit uw technische expertise en fungeert als centraal aanspreekpunt van uw team. Voorwaarden: u bent in het bezit van een masterdiploma architectuur of industriële wetenschappen bouwkunde of ingenieurswetenschappen bouwkunde, of u bent in het bezit van een masterdiploma aangevuld met minimum 1 jaar relevante professionele ervaring in het domein van bouw. Ons aanbod: wij bieden uitdaging en variatie, de mogelijkheid tot permanente vorming, initiatiefname en diverse interne en externe contacten. Voor de graad van controleur (m/v) bieden we een brutoaanvangswedde van 2 164,46 euro per maand, voor de graad van adjunct van de directie (m/v) is dit 2 705,58 euro per maand. Deze weddes zijn eventueel vermeerderbaar met relevante anciënniteit en worden verhoogd met reglementaire vergoedingen en bijkomende extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, enz.). Interesse? Solliciteer online voor deze vacatures via onze website U vindt er ook meer informatie terug over de functies, voorwaarden en selectieprocedures. De uiterste inschrijvingsdatum is 15 juni Bij Stad Gent worden kandidaten geselecteerd op basis van hun competenties en wordt geen onderscheid gemaakt op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, enz. Dienst Rekrutering en Selectie Administratief Centrum Portus Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent Verder doorgroeien in jouw carrière. Alle tips op

16 iets voor Werken voor een wereldstad als Antwerpen, dat is de handen uit de mouwen steken en samen streven naar een stad waar het aangenaam wonen, werken en vertoeven is. Antwerpen is een stad met ambities en plannen. En daarvoor zijn enthousiaste en gemotiveerde medewerkers nodig. Heb je een hoofd voor cijfers, ben je een inspirerende coach, heb je een hart voor jongeren of voor senioren of wil je je actief inzetten voor een degelijke woon- en leefsituatie in de stad? Solliciteer dan online voor: Boekhouder Jeugdregisseur voor kansengroepen Medewerker seniorenbeleid Coördinator voor het bedrijvenloket Hoofd van het voertuigencentrum van de stad Meer weten over deze en andere vacatures nu en in de loop van juni? De stad Antwerpen vindt jouw kwaliteiten belangrijker dan je leeftijd, je geslacht, je seksuele voorkeur of je afkomst.

17 Jobs bij de OVERHEID 17 Haviland Intercommunale IgSv wenst aan te werven (m/v) Algemeen Directeur voor de dagelijkse leiding van de organisatie. Je beheert, geeft leiding en stuurt de organisatie operationeel aan. Je geeft advies en je neemt deel aan de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur en het Directiecomité. Je bent het eerste aanspreekpunt van de diverse vennoten binnen Haviland. Je bent met andere woorden het gezicht van de organisatie. Je onderhoudt en zet regelmatige contacten op met enerzijds de leden van de Raad van Bestuur en anderzijds de leden van de verschillende schepencolleges, van de diverse aangesloten OCMW s en de beleidsorganen van de aangesloten intercommunales binnen het arrondissement. Je zal eveneens regelmatig contact hebben met het provinciebestuur, de grootste aandeelhouder van de intercommunale. In al deze contacten word je bijgestaan door het diensthoofd Externe Relaties. Samen met de afdelings- en diensthoofden vertegenwoordig je de organisatie in diverse commissies, verenigingen en belangengroepen. Je zetelt zoveel als mogelijk in deze organen waarin strategische beleidslijnen voorgesteld of uitgezet worden. In samenspraak met het Directiecomité en de diverse leden van de staf bepaal je de standpunten van Haviland, die binnen deze vertegenwoordigingen ingenomen dienen te worden. Deze standpunten zijn steeds in lijn met diverse strategische visieteksten, die door de beleidsorganen van Haviland werden goedgekeurd. Technische competenties : Je hebt ervaring met en kennis van people management. Je hebt ervaring met en kennis van change management. Je hebt een goede kennis van het Frans : vlot spreken en schrijven. Vereist diploma op 11 juni 2010 : - Diploma van basisopleiding van de 2e cyclus (bv. master/licentiaat) afgeleverd door een universiteit of een hogeschool, behaald in één van volgende richtingen : (toegepaste) economie, bestuurskunde, rechten of burgerlijk ingenieur. Voor verdere info verwijzen wij naar / vacatures waar u uitleg vindt over de jobinhoud, de vereiste deelnemingsvoorwaarden en andere relevante gegevens. Solliciteren kan tot en met 11 juni 2010 via of per post : SELOR, t.a.v. Katleen Vermeire, Bischoffsheimlaan 15 te 1000 Brussel Brasschaat is een groene gemeente die ligt aan de rand van de grootstad Antwerpen. Als lokaal bestuur trachten we de dienstverlening naar de zowat inwoners van Brasschaat zo optimaal mogelijk te organiseren. Hiertoe bouwden we een stevige organisatie uit met zo n 400 medewerkers. Om dit team te versterken gaat het gemeentebestuur van Brasschaat, door middel van een selectieproef, nu over tot de aanwerving van (m/v): DUURZAAMHEIDSAMBTENAAR VERVANGINGSCONTRACT B1-B3 indiensttreding op 1 oktober 2010 Profiel: U bent minimaal 18 jaar. U bent van onberispelijk gedrag en geniet van de burgerlijke en politieke rechten. U bent in het bezit van een diploma professionele bachelor of een diploma hoger onderwijs korte type. U heeft een goede communicatieve uitdrukkingsvaardigheid. U kan diverse doelgroepen sensibiliseren en via overleg concrete milieuacties realiseren op het terrein. U bent klantvriendelijk en behulpzaam. U heeft basiskennis van toepasselijke wetgeving. U heeft kennis van informaticagebruik. U kan snel wetten, reglementen en voorschriften eigen maken en u kan ze juist interpreteren. Laatstejaarsstudenten die een studiebewijs voorleggen en een verklaring dat ze binnen een termijn van maximum 5 maanden zullen deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van hun diploma zullen ook kunnen deelnemen aan de selectieprocedure. GEMEENSCHAPSWACHT VASTSTELLENDE AMBTENAAR ONBEPAALDE DUUR C1-C3 Profiel: U bent minimaal 18 jaar. U bent niet veroordeeld, zelfs niet met uitstel, tot een correctionele of een criminele straf bestaande uit een boete, een werkstraf of gevangenisstraf, behoudens veroordelingen wegens inbreuken op de wetgeving betreffende de politie over het wegverkeer. U hebt geen feiten gepleegd die, zelfs als ze niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een strafrechtelijke veroordeling, raken aan het vertrouwen in de betrokkene doordat ze in hoofde van de betrokkene een ernstige maatschappelijke tekortkoming uitmaken of een tegen indicatie voor het gewenste profiel van de gemeenschapswacht. U hebt de Belgische nationaliteit. U oefent niet tegelijkertijd werkzaamheden van privédetective uit, u oefent geen functie in het kader van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid uit, u bent geen lid van een politiedienst of een door de Koning bepaalde activiteit. U bent in het bezit van een diploma hoger secundair onderwijs en u hebt een attest waaruit blijkt dat u een opleiding gemeenschapswacht-vaststellende ambtenaar met goed gevolg hebt gevolgd of u bent bereid aan deze voorwaarde te voldoen binnen een periode van 1 jaar na indiensttreding. U hebt respect voor plichten en procedures. U hebt een sterk gevoel voor burgerzin. Sollicitaties moeten uiterlijk 2 augustus 2010 binnen zijn op de dienst personeel en onderwijs. Als deze uitdaging u aanspreekt, kunt u een inschrijvingsformulier, de volledige functiebeschrijving en de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden verkrijgen bij het Gemeentebestuur, dienst personeel en onderwijs, Frilinglei 1, 2930 Brasschaat Tel.: Fax Het OCMW van Schaarbeek, lokaal bestuur in volle ontwikkeling, zoekt voor zijn Dienst Financiën een (M/V): Adjunct bij de Verantwoordelijke Niveau A Hij zal onder andere worden gelast met de conceptie en de implementatie van hulpmiddelen voor het beheer en voor de verbetering van de performantie, de toepassing van een analytische boekhouding, management en organisationeel beheer van een sectie en deelname aan het opstellen van de begroting. Hij zal eveneens, als adjunct, het geheel van de taken van de verantwoordelijke op zich nemen ingeval van afwezigheid. Master (universitair niveau) - oriëntatie in Economische wetenschappen, Ingenieur Beheer, Commerciële wetenschappen Assertief en proactief, uitstekende communicatie, doorzettingsvermogen, analytische geest, nauwkeurig, positief en constructief. Wij bieden: Een functie met een hoge graad van verantwoordelijkheid en een hoog potentieel voor ontwikkeling. Een contract van onbepaalde duur, maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering na 6 maanden anciënniteit, een tussenkomst in de verplaatsingskosten met het openbaar vervoer, een aantrekkelijk vakantieregime en uurrooster. Geïnteresseerd? Stuur uw CV, een motivatiebrief en uw diploma ten laatste tegen 27 juni 2010 Per Per brief: Mevr. Dominique DECOUX, Voorzitster van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW van Schaarbeek, t.a.v. HR, Vifquinstraat 2,1030 Schaarbeek Tel.:

18 Beter met de jaren De VDAB doet inspanningen om 50-plussers langer aan de slag te houden. 50-plussers zijn niet uitgeteld! Ze zijn intelligent, competent, integer, fit en in balans. Hun ervaring, loyaliteit, motivatie, competenties en verantwoordelijkheidszin zijn hun kwaliteitslabel. Oudere werknemers bieden meestal een meerwaarde voor bedrijven en werkgevers hechten veel belang aan deze kwaliteiten. Zijn 50-plussers welkom bij bedrijven? Het is voor bedrijven van levensbelang dat ze oudere werknemers zo lang mogelijk in dienst houden of herinschakelen. Het lage geboortecijfer in ons land zal op termijn tot een verminderde instroom van nieuwe arbeidskrachten leiden en de vergrijzing van de bevolking maakt dat er in diezelfde periode meer mensen het arbeidscircuit zullen verlaten. Bedrijven die niet alleen de crisis het hoofd willen bieden, maar ook over vijftig jaar nog willen bestaan, zullen dan ook zonder voorbehoud het potentieel van deze arbeidsreserve moeten benutten. Tewerkstellingsmaatregelen voor werkgevers Toch stellen we vast dat er extra aandacht nodig is voor hun tewerkstelling. Daarom biedt de overheid financiële stimuli aan werkgevers, zodat ze ervaren mensen kunnen tewerkstellen en hun competenties kunnen valoriseren. De 50-plusclubs voor oudere werkzoekenden Ben je een 50-plusser op zoek naar werk, dan kun je je laten begeleiden in de 50-plusclubs van de VDAB. De VDAB-consulenten screenen er alle werkzoekende 50-plussers op competenties, motivatie, fysieke en psychische geschiktheid. Daaruit groeit een individuele begeleiding op maat voor elke werkzoekende. In de 50-plusclubs wisselen de deelnemers ervaringen uit, krijgen ze een diepgaande sollicitatietraining, een overzicht van complexe reglementeringen en overzichtelijke informatie over diensten en instellingen. Ze leren er hun cv aanpassen en overlopen er de aangeboden vacatures. Zo versterken ze hun inzet om doelgericht te blijven solliciteren. De ondersteuning, het advies en de sturing door de consulenten is een niet te onderschatten meerwaarde bij de voorbereiding van de (her)tewerkstelling van de deelnemers. Daarnaast biedt deze samenwerking in groep een extra mogelijkheid voor de vernieuwing van hun netwerk. Zo moet de kans om vlugger een betrekking te vinden gevoelig stijgen. Ontdek de webcursus Ontwikkel je denkkracht. Met z n allen langer werken, is meer dan ooit een hot item. Willen we als werknemer onze mentale en lichamelijke gezondheid op peil houden, dan is daarin de ontwikkeling van onze denkkracht een machtig wapen. De VDAB ontwikkelde hierover een webcursus. Met de webcursus Ontwikkel je denkkracht willen we je aanmoedigen om je gedachten en je gedrag kritisch te bekijken. Denken maakt je immers tot wie je bent, tot wat je doet en tot hoe je je voelt. Waarom doe je wat je doet? En wat zijn de effecten van dit gedrag? Misschien denk en doe je zoals je in het verleden altijd hebt gedaan, namelijk volgens bepaalde rituelen en patronen. Als je wil veranderen, zal je moeten beginnen om anders te denken. Je leert wat krachtig denken is en je komt meer te weten over verschillende intelligenties. Je krijgt het inzicht dat interne en externe beperkingen erbij horen en dat je die kan doorbreken. Je leert jezelf beter kennen en durft meer vertrouwen op je intuïtieve krachten. Als je je denkkracht inzet, opent dit nieuwe perspectieven die ook belangrijk zijn in je loopbaan (ook als oudere werknemer) in je sociale contacten en in het uitbouwen van je netwerk. Zo kent de Vlaamse overheid een tewerkstellingspremie toe als een bedrijf een niet-werkende werkzoekende 50-plusser in dienst neemt. De premie varieert naargelang het loon van de werknemer en wordt gedurende 1 jaar toegekend. Daarnaast hebben werkgevers voor hun werknemers ouder dan 50 jaar recht op een vermindering van de sociale bijdragen per kwartaal en per werknemer, tot de uitdiensttreding. De 50-plusser die opnieuw aan de slag gaat, kan in aanmerking komen voor een werkhervattingstoeslag. Ga je dus als oudere werkzoekende op sollicitatie, gebruik dan deze tewerkstellingsmaatregelen als extra troef naar je potentiële werkgever. Meer info? Ga naar surf naar de flap Opleidingen. Vul onder Zoek een opleiding aan of je werkzoekende of werknemer bent en vul als trefwoord ontwikkel je denkkracht in en denk eraan: Zij die denken zoals ze altijd dachten, zullen doen wat ze altijd deden en zullen krijgen wat ze altijd kregen (elke werkdag van 8 tot 20 uur)

19 Uw functie: Als lid van het managementteam bent u verantwoordelijk voor hetfinancieel,fiscaal,juridischenadministratiefbeheervanbpieurope. Uvolgt budgetten & forecasts op en rapporteert die maandelijks aan de groep. De verdere professionalisering van de beheersystemen is voor u een permanente uitdaging. U stuurt het achtkoppige financieel en IT-team aan en u participeert in de besluitvormingrondacquisitieseninvesteringsdossiers. Urapporteertaande Managing Director BPI Europe en aan de Group Finance Director BPI. LOKATIE GENT BPI Europe (België, Nederland & Frankrijk) maakt deel uit van de multinationale beursgenoteerde groep British Polythene Industries (BPI), De activiteiten van BPI concentreren zich in de productie en commercialisatie van soepele kunststofverpakkingen. Met haar producten richt BPI zich op een professioneel en internationaal klantenbestand en draagt daarbij kwaliteitsmanagement hoog in het vaandel. Met 370 medewerkers realiseert BPI Europe een omzet van ongeveer 130 miljoen euro. In het kader van opvolging, zijn wij voor BPI Europe op zoek naar een (m/v) Financial Director Ons aanbod: Een boeiende directiefunctie binnen een sterke, internationale en groeiende groep waar u de drijvende kracht bent in de verdere ontwikkeling van de financiele en IT-afdeling. U mag een aantrekkelijk salarispakket verwachten dat in de lijn ligt met uw ervaring. Uw profiel: U heeft een Master diploma en een tiental jaar relevante ervaring in een productiebedrijf. U schrikt er niet voor terug om hands-on te werken binnen een kmo-sfeer. Regelmatig reizen naar Nederland vormt geen probleem. U werkt planmatig en communiceert vlot in het Nederlands, Frans en Engels. Erkenningsnummer werving & selectie VG. 206/B BHG B-AA W.RS.98 Lid van Federgon Interesse? Stuur vandaag nog uw sollicitatiebrief en cv met vermelding van referentie BE naar Hudson, t.a.v. Liesbeth Reychler, Moutstraat 56, 9000 Gent, tel , fax , Uw sollicitatie wordt snel en discreet behaneld. Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson. Aankoper-Purchaser Lotus Bakeries is een dynamische en internationaal georiënteerde onderneming. Samen met 1265 medewerkers, gedreven door een sterke bedrijfscultuur, produceren en verkopen wij kwaliteitsvolle en lekkere producten. Lotus Bakeries focust op authentieke specialiteiten uit de koekjes- en gebakwereld zoals speculoos, peperkoek, gebakspecialiteiten, wafels en pepparkakor-koekjes. Zo realiseerden we in 2009 een omzet van 261 miljoen euro. Om ons aankoopteam in LEMBEKE te versterken, zijn we op zoek naar een Aankoper-Purchaser (m/v). Je functie: Je streeft ernaar om de total cost van de ingekochte materialen, voornamelijk verpakkingen en grondstoffen, zo laag mogelijk te houden binnen de vereiste kwaliteitseisen en gevraagde levertermijnen. Je bereidt prijsaanvragen voor en je voert deze uit, je behandelt offertes en voert de onderhandelingen met de leveranciers binnen jouw verantwoordelijkheidsdomein. Je volgt eventuele kwaliteitsklachten op en handelt deze af. Je rapporteert rechtstreeks aan de Aankoopdirecteur. Ons aanbod: Lotus Bakeries staat voor een sterk merk, een internationaal succesvol groeiend en rendabel bedrijf. Je komt terecht in een professionele omgeving met duidelijke groeiambities. Lotus Bakeries biedt jou verantwoordelijkheden en ruimte om mee te denken, gekoppeld aan een competitief salarispakket in functie van je ervaring en competenties. Je profiel: Je beschikt minimum over een bachelor- of masterdiploma in een relevante richting. Je beschikt over een 5-tal jaar relevante ervaring met aankoop of verkoop in een gelijkaardige functie. Je bent gedreven, resultaatgericht en je hebt sterke onderhandelingsvaardigheden. Jouw analytische geest, je stressbestendigheid en administratieve nauwkeurigheid zijn vanzelfsprekend. Je communiceert vlot in het Nederlands en Frans. Je bent ervan overtuigd dat je inbreng een hoge toegevoegde waarde heeft voor het aankoopteam en het bedrijf. Goede kennis van Excel is vereist en kennis van SAP vormt een pluspunt. Erkenningsnummer werving & selectie VG. 206/B BHG B-AA W.RS.98 Lid van Federgon Interesse? Stuur vandaag nog je motivatiebrief met cv naar Lotus Bakeries nv., t.a.v. Katia Dobbelaere, Gentstraat 52, 9971 Lembeke of mail naar Je kandidatuur wordt snel en discreet behandeld. Kan mijn werkgever controleren of ik echt ziek ben? Surf naar ik ben er

20 Vandecappelle (www.vandecappelle-electro.be) is een sterk groeiende familiale KMO die actief is op 3 terreinen: technische groothandel in industrieel elektrisch materiaal, distributeur van regelapparatuur voor verwarming, koeling en luchtbehandeling, en machine- en procesautomatisering. Het succes van het bedrijf steunt op 2 peilers m.n. topmerken en topleveranciers enerzijds en anderzijds hoge technische knowhow en service gewaarborgd door hooggeschoolde medewerkers. Om onze marktpositie verder te versterken kijken we op korte termijn uit naar een uitstekend (m/v) uw professionele partner in Verkoop- en PersoneelsZorg VERKOOPINGENIEUR HVAC Hoofdzetel Wetteren Functie-inhoud: U bent het aanspreekpunt voor installateurs, studieburelen en projectengineering, kortom B-to-B, waarbij u een analyse maakt van hun HVAC-projecten en behoeften u capteert ook zelfnieuwe projecten in de markt en maakt offertes, verkoopt onze diensten en materialen, en overlegt intern met uw collega-ingenieurs naar de beste oplossingen voor de klant u zet marketingacties op en volgt ze op over al uw activiteiten rapporteert u rechtstreeks aan de General Manager. Functieprofiel: hoger opleidingsniveau ingenieur elektriciteit, automatisering, elektromechanica of gelijkwaardig door ervaring sterke affiniteit naar HVAC-technieken uitgesproken extravert en commercieel profiel goed logisch en analytisch denkvermogen een teamplayer die samen met de talenten van zijn collega s klanten kan overtuigen van de door Vandecappelle aangeboden oplossingen en service talenkennis N/F/E. Functievoordelen: Aan een uitstekend medewerker biedt Vandecappelle een zeer competitief remuneratiepakket en alle nodige opleidingen en tools om te slagen in de job een ruime mate van werkautonomie binnen een KMO die in zijn sector tot de top behoort. Interesse in deze functie? Aarzel dan niet en mail, schrijf of fax ons met volledig cv op onderstaand adres. Contactpersoon: dhr. Antoon Bulcke. We behandelen uw kandidatuur zeer vertrouwelijk. Indien u aan het gevraagde profiel beantwoordt, zal u uiterlijk 10 dagen na uw schrijven uitgenodigd worden voor een persoonlijk onderhoud. Schoolstraat 59 bus 22, 8800 Roeselare-Beveren - Tel.: Fax: Erkend wervings- en selectiebureau VG. 60/B - Lid van Federgon Binnen Ackroyd Publishing zijn we op zoek naar een (m/v) SALES MANAGER Ackroyd, de multimedia uitgever van o.a. The Bulletin en xpats. com, is dé absolute referentie voor de Engelssprekende community die werkt en leeft in België. Ackroyd maakt sinds 2007 deel uit van de Corelio-groep en is ook uitgever van Brussels Unlimited, Newcomer en Expat Directory. Het publiceert ook de wekelijkse krant Flanders Today in opdracht van de Vlaamse Overheid en het driemaandelijkse WAB (Wallonia and Brussels) in opdracht van AWEX & WBI. Naast gedrukte uitgaven is Ackroyd organisator van talrijke evenementen voor zijn doelgroep, zoals o.a. de Welcome Fair. Jouw uitdaging Als Sales Manager Ackroyd Publishing ben je de stuwende en sturende kracht achter een steeds belangrijker wordend bedrijf binnen Corelio. Je neemt de eindverantwoordelijkheid over de inkomsten van Ackroyd Publishing. Dit betekent de inkomsten uit lezers- en advertentiemarkten. Teneinde de inkomsten te laten stijgen bepaal je samen met de general manager en de hoofdredactie een marketing & sales strategie die op korte en lange termijn geïmplementeerd dient te worden. In dat kader bekijk je de verdere synergiën met Corelio om de interne organisatie te optimaliseren. Hiervoor kan je rekenen op een team van medewerkers die aan jou rapporteren. Samen met 3 commerciële medewerkers sta je in voor de verkoop van alle advertentieruimte (thema en rubrieken) in onze publicaties en op onze sites. Je speelt zowel een rol als coach, trainer en motivator van het sales team. Je zet de juiste doelstellingen, volgt nauw op en coördineert het behalen van deze doelstellingen. Je bent ook in staat om nieuwe projecten te bedenken, ontwikkelen en te coördineren. Samen met de marketing event coördinator werk je acties uit die resulteren in meerverkoop of meerbereik van onze titels en events. Jullie doel: in de beste verstandhouding de beste resultaten halen. Interesse? Naast jouw coaching taken neem je zelf nog een aantal key dossiers (zoals Flanders Today) in handen en vertegenwoordig je Ackroyd op de markt. Als professioneel commercieel talent geloof je in een lange termijnrelatie met jouw eigen klanten, waarbij een win win relatie wordt nagestreefd. Daarnaast ben je geïnteresseerd in de community van Expats en in staat om creatief nieuwe dingen te ontwikkelen. Jouw profiel Jouw commercieel talent is bewezen door een aantal jaar succesvolle relevante commerciële ervaring, bij voorkeur in advertentieverkoop en een ondersteunend diploma hoger onderwijs. Je bent in staat te onderhandelen op hoog niveau en mee te denken op managementniveau. Je bent een gedreven en communicatieve teamspeler, een people manager en een geloofwaardig voorbeeld voor je collega s. Je bent in staat om op strategisch niveau te denken en te handelen. Je hebt een pro-actieve houding met een hands-on mentaliteit waarbij je telkens op korte termijn kan anticiperen op marktbewegingen. Je bent in staat om actieplannen samen met het team om te zetten in concrete resultaten. Je beheerst vlot het Engels en het Frans. Klaar voor de job van je leven? Stuur dan je cv met motivatiebrief naar of naar Gossetlaan 30, 1702 Groot-Bijgaarden t.a.v. Jeroen Verhasselt Brussels unlimited

HET SALARIS. Welke factoren bepalen je loon?

HET SALARIS. Welke factoren bepalen je loon? HET SALARIS Welke factoren bepalen je loon? Inhoudstafel 1. Functie, sector en grootte van het bedrijf p4 2. Je diploma p5 3. De loonkloof p6 4. Plaats waar je werkt p9 5. Anciënniteit p10 Welke factoren

Nadere informatie

Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie. Mei 2009

Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie. Mei 2009 Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie Mei 2009 1 Inleiding De crisis kan ook een opportuniteit zijn voor werknemers om hun job veilig te stellen en zelfs hun kansen

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Jongeren. Redactioneel onderzoek 516 pas afgestudeerden (Juni of Sept 2009) Afname enquête 22okt 2 nov 2009. Jobat.be Nieuwsblad.be Standaard.

Jongeren. Redactioneel onderzoek 516 pas afgestudeerden (Juni of Sept 2009) Afname enquête 22okt 2 nov 2009. Jobat.be Nieuwsblad.be Standaard. Jongeren Redactioneel onderzoek 516 pas afgestudeerden (Juni of Sept 2009) Afname enquête 22okt 2 nov 2009 Jobat.be Nieuwsblad.be Standaard.be -1- Belangrijkste bevindingen 1. Eén op twee van de in juni

Nadere informatie

Onderzoek Jobat: Bedrijfsvoertuigen

Onderzoek Jobat: Bedrijfsvoertuigen Onderzoek Jobat: Bedrijfsvoertuigen Enquête afgenomen eind april/begin mei 2009 bij de lezers/abonnees van Jobat.be Jobat Kort Jobat Express Nieuwsblad.be Standaard.be Respondenten: 650 lezers die over

Nadere informatie

Onderzoek Jobat: Ontslag

Onderzoek Jobat: Ontslag Onderzoek Jobat: Ontslag Enquête afgenomen tussen 26 december 28 en 5 januari 29 bij de lezers/abonnees van Jobat.be Jobat Kort Jobat Express Respondenten: 71 lezers die ooit al eens door hun werkgever

Nadere informatie

LEESWIJZER ONDERZOEK LOONKLOOF BIEDT VERRASSENDE INZICHTEN

LEESWIJZER ONDERZOEK LOONKLOOF BIEDT VERRASSENDE INZICHTEN (/) zaterdag 1 oktober 2016 - Binnenland LEESWIJZER ONDERZOEK LOONKLOOF BIEDT VERRASSENDE INZICHTEN Mannen die deeltijds werken, krijgen in verhouding tot vrouwen minder opslag. Ze wijken te hard af van

Nadere informatie

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo?

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo? Wablieft praat met Paul Verhaeghe De maatschappij maakt mensen ziek Materieel hebben we het nog nooit zo goed gehad. De meesten van ons hebben een inkomen, een dak boven ons hoofd Toch voelen veel mensen

Nadere informatie

Presentatie GVF Onderwijs 1

Presentatie GVF Onderwijs 1 Presentatie 20 05 2016 GVF Onderwijs 1 #GENOEG 20 mei 2016 Gemeenschappelijk vakbondsfront onderwijs Langer werken voor minder pensioen. * Druk op onze ziekteregeling. ** Loopbaanonderbreking wordt afgeschaft

Nadere informatie

Schrijf duidelijke en aantrekkelijke. teksten in 5 stappen

Schrijf duidelijke en aantrekkelijke. teksten in 5 stappen Schrijf duidelijke en aantrekkelijke teksten in 5 stappen 09/2013 Beste lezer, Gefeliciteerd! Je hebt je ingeschreven voor mijn Schrijftips, dus je bent geïnteresseerd in schrijven. Dat is mooi! Want goede

Nadere informatie

Werk gevonden? Waarop letten?

Werk gevonden? Waarop letten? Werk gevonden? Waarop letten? ACLVB Jongeren Telefoon gekregen dat je binnenkort aan de slag kan? Proficiat! Al die verstuurde cv s en stresserende gesprekken hebben eindelijk geloond. Je zal binnenkort

Nadere informatie

#GENOEG LANGER WERKEN VOOR MINDER PENSIOEN. 20 mei 2016 Gemeenschappelijk vakbondsfront onderwijs

#GENOEG LANGER WERKEN VOOR MINDER PENSIOEN. 20 mei 2016 Gemeenschappelijk vakbondsfront onderwijs #GENOEG 20 mei 2016 Gemeenschappelijk vakbondsfront onderwijs Langer werken voor minder pensioen. * Druk op onze ziekteregeling. ** Loopbaanonderbreking wordt afgeschaft terwijl er net maatregelen nodig

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

Medewerkers met schulden

Medewerkers met schulden Medewerkers met schulden oplossen en voorkomen Financieel inzicht met de digitale loonstrook We verkeren wereldwijd in een financiële crisis. Deze economische situatie heeft z n weerslag op ieder persoonlijk.

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

Vrouwenraadinfofiche 2016

Vrouwenraadinfofiche 2016 Vrouwenraadinfofiche 2016 Drie decennia deeltijds werk en de gevolgen voor vrouwen Evolutie deeltijdse arbeid De overheid en de sociale partners zijn deeltijds werk (gebaseerd op een deeltijdse arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

HET SALARIS. Alles wat je moet weten over je loonpakket

HET SALARIS. Alles wat je moet weten over je loonpakket HET SALARIS Alles wat je moet weten over je loonpakket Inhoudstafel Je loonpakket van a tot z 1. Waaruit bestaat je loon? p4 2. Een waaier aan klassieke extralegale voordelen p7 3. New age benefits p10

Nadere informatie

hoe we onszelf zien, hoe we dingen doen, hoe we tegen de toekomst aankijken. Mijn vader en moeder luisteren nooit naar wat ik te zeggen heb

hoe we onszelf zien, hoe we dingen doen, hoe we tegen de toekomst aankijken. Mijn vader en moeder luisteren nooit naar wat ik te zeggen heb hoofdstuk 8 Kernovertuigingen Kernovertuigingen zijn vaste gedachten en ideeën die we over onszelf hebben. Ze helpen ons te voorspellen wat er gaat gebeuren en te begrijpen hoe de wereld in elkaar zit.

Nadere informatie

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ...

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ... Thema 1: De kern van het ondernemen overheid klanten leveranciers leefomgeving onderneming werknemers... mede-eigenaars drukkingsgroepen en actiecomités U Ondernemen doet iemand in de eerste plaats uit

Nadere informatie

Uitdoving van de vaste benoeming bij de Federale Overheid

Uitdoving van de vaste benoeming bij de Federale Overheid Uitdoving van de vaste benoeming bij de Federale Overheid Het Zomerakkoord bevat volgende passage ivm de federale ambtenaren Een moderne administratie: Hervorming van het Openbaar Ambt: Wetgeving wordt

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job.

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Werk en studies : een prima huwelijk Hoofdstuk 2 Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Het maakt niet uit of die beslissing een vrije keuze is of gebeurt om financiële redenen,

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR INSTITUTIONELE EN BESTUURLIJKE HERVORMING EN AMBTENARENZAKEN

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR INSTITUTIONELE EN BESTUURLIJKE HERVORMING EN AMBTENARENZAKEN C208 IBH7 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 29 april 2003 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR INSTITUTIONELE EN BESTUURLIJKE HERVORMING EN AMBTENARENZAKEN Vraag om uitleg van mevrouw Ann De

Nadere informatie

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt?

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? Beste kinderen, Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? In mijn vrije tijd ben ik natuurgids. Met mijn verrekijker en vergrootglas trek ik naar allerlei plekjes om de natuur

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

#GENOEG 20 mei 2016 Gemeenschappelijk vakbondsfront onderwijs

#GENOEG 20 mei 2016 Gemeenschappelijk vakbondsfront onderwijs #GENOEG 20 mei 2016 Gemeenschappelijk vakbondsfront onderwijs Presentatie 20 05 2016 GVF Onderwijs 1 Langer werken voor minder pensioen. * Druk op onze ziekteregeling. ** Loopbaanonderbreking wordt afgeschaft

Nadere informatie

DRASTISCHE AFBOUW VAN UW PENSIOEN

DRASTISCHE AFBOUW VAN UW PENSIOEN DRASTISCHE AFBOUW VAN UW PENSIOEN De federale regering wil de berekeningswijze voor het pensioen van de ambtenaren hervormen. Dit houdt een drastische afbouw van het ambtenarenpensioen in. En de regering

Nadere informatie

www.nexttalent.nl > Inkijkexemplaar

www.nexttalent.nl > Inkijkexemplaar > Inkijkexemplaar Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. De rol van werk in een leven 3. Wat ben je, wat kun je, wat wil je? 4. Waar vind je die baan? 5. Talentontwikkeling & Flow Copyright 2011, Martijn Leonard,

Nadere informatie

Knabbel en Babbeltijd.

Knabbel en Babbeltijd. Knabbel en Babbeltijd. (zorg ervoor dat je deze papieren goed leest, uitprint en meeneemt naar de VBW) Het thema van deze VBW-week is Zeesterren. Het thema is de titel van de week (dus geen kreet of korte

Nadere informatie

Onderzoek Jobat: Werkdruk

Onderzoek Jobat: Werkdruk Onderzoek Jobat: Werkdruk Enquête afgenomen tussen 23 januari 2009 en februari 2009 bij 348 lezers/abonnees van Jobat.be Jobat Kort Jobat Express nieuwsblad.be destandaard.be Vlaamse werkende bevolking

Nadere informatie

Persvoorstelling Een breed draagvlak voor aanvullende pensioenen voor contractanten

Persvoorstelling Een breed draagvlak voor aanvullende pensioenen voor contractanten Een breed draagvlak voor aanvullende pensioenen voor contractanten Pensioenstelsels voor lokale besturen Pagina 2 Het Belgisch pensioenstelsel steunt op drie pijlers: Eerste pijler: wettelijk pensioen

Nadere informatie

Presentatie 20-05-2016 - GVF Onderwijs

Presentatie 20-05-2016 - GVF Onderwijs #GENOEG 20 mei 2016 Gemeenschappelijk vakbondsfront onderwijs Langer werken voor minder pensioen. * Druk op onze ziekteregeling. ** Loopbaanonderbreking wordt afgeschaft terwijl er net maatregelen nodig

Nadere informatie

Peiling Flexibel werken in de techniek 2015

Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Inleiding Voor goede bedrijfsresultaten is het voor bedrijven van belang om te kunnen beschikken over voldoende goede,

Nadere informatie

Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach

Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach Je ouders kunnen perfecte last minute studie oriëntatiecoaches zijn, maar weten ze eigenlijk wel wat je dromen en ambities zijn? En omgekeerd: weet jij hoe jouw

Nadere informatie

Het koken en eten mag je zelf doen, maar ik begeleid je daarbij. Stap voor stap.

Het koken en eten mag je zelf doen, maar ik begeleid je daarbij. Stap voor stap. Het koken en eten mag je zelf doen, maar ik begeleid je daarbij. Stap voor stap. EET PALEO 3 Inhoudsopgave Inleiding 6 Mijn Paleo verhaal 8 De 7 stappen in het kort 12 Stap 1 Richt je op de praktijk 14

Nadere informatie

Aan de slag in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten

Aan de slag in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten Aan de slag in de openbare sector ACV-Openbare Diensten mei juli 2013 2014 De openbare sector als wergever De openbare sector is de laatste jaren aantrekkelijker geworden als werkgever. Niet alleen vervul

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

Wat je voelt is wat je denkt! De theorie van het rationeel denken

Wat je voelt is wat je denkt! De theorie van het rationeel denken Wat je voelt is wat je denkt! De theorie van het rationeel denken Mensen zoeken hulp omdat ze overhoop liggen met zichzelf of met anderen. Dit kan zich op verschillende manieren uiten. Sommige mensen worden

Nadere informatie

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET TEKST: JUDITH KATZ, KARIN BOJORGE ILLUSTRATIE EN INFOGRAPHICS: MAREN BRUIN FORUM-ONDERZOEK WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET Wat vinden ondernemers nou het leukste aan het

Nadere informatie

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. 2012 In samenwerking met 1 547.259 uitzendkrachten 547.259 motieven 2 Inhoudstafel 1. Uitzendarbeid vandaag 2. Doel van het onderzoek 3. De enquête 4. De verschillende

Nadere informatie

Loonwijzer-rapport. Loopbaanonderbreking. Inleiding. Waarom de loopbaan onderbreken? Loopbaanonderbreking Een Loonwijzer-onderzoek

Loonwijzer-rapport. Loopbaanonderbreking. Inleiding. Waarom de loopbaan onderbreken? Loopbaanonderbreking Een Loonwijzer-onderzoek Loonwijzer-rapport Loopbaanonderbreking Fernando Pauwels en Tom Vandenbrande Hoger Instituut voor de Arbeid Katholieke Universiteit Leuven In dit Loonwijzer-rapport 1 Inleiding 2 Waarom de loopbaan onderbreken?

Nadere informatie

V O L G E R S F A C E B O O K / D E D R E S S C O A C H W W W. G L A N C Y. N L

V O L G E R S F A C E B O O K / D E D R E S S C O A C H W W W. G L A N C Y. N L SIMPEL STAPPENPLAN VAN JE PASSIE JE WERK MAKEN 3.278 VOLGERS FACEBOOK/DEDRESSCOACH WWW.GLANCY.NL Mijn reis: van passie naar ondernemer Gefeliciteerd! Je hebt een eerste stap gezet. Wat fantastisch dat

Nadere informatie

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid. Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid. Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex Leeftijdsbewust personeelsbeleid Overzicht Tewerkstellingsmaatregelen: doel Federale tewerkstellingsmaatregelen

Nadere informatie

E-PAPER. Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken!

E-PAPER. Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken! Dé expert in praktische apotheektrainingen E-PAPER Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken! 1 Inhoudsopgave De cliënt en ik 3 Weet jij nog waarom je in de apotheek wilde

Nadere informatie

De meest gestelde sollicitatievragen

De meest gestelde sollicitatievragen De meest gestelde sollicitatievragen Vertel eens iets meer over jezelf? Wat kan je vermelden: Naam Woonplaats Studies Werkervaring Motivatie Positieve eigenschappen Gebruik eventueel je cv als leidraad

Nadere informatie

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis.

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis. Respons Van 25 juni tot en met 5 juli is aan de leden van het Brabantpanel een vragenlijst voorgelegd met als thema Kredietcrisis. Ruim de helft van de 1601 panelleden (54%) vulde de vragenlijst in. Hieronder

Nadere informatie

Eenzaam. De les. Inhoud. Doel. Materiaal. Belangrijk. les

Eenzaam. De les. Inhoud. Doel. Materiaal. Belangrijk. les 8 Inhoud 1 Eenzaam De Soms ben je alleen en vind je dat fijn. Als alleen zijn niet prettig aanvoelt, als je niet in je eentje wilt zijn, dan voel je je eenzaam. In deze leren de leerlingen het verschil

Nadere informatie

Het houden van een spreekbeurt

Het houden van een spreekbeurt Het houden van een spreekbeurt In deze handleiding staan tips over hoe je een spreekbeurt kunt houden. Waar moet je op letten? Wat moet je wel doen? En wat moet je juist niet doen? We hopen dat je wat

Nadere informatie

HUMO enquête naar de koopkracht

HUMO enquête naar de koopkracht HUMO enquête naar de koopkracht Steekproef N= 1000 respondenten representatief voor de Nederlandstalige 20-plussers (geen studenten) Methode Combinatie van telefonisch (23%; bij 65-plussers) en online

Nadere informatie

Gefeliciteerd. De allerbelangrijkste regel als we het hebben over kinderen en honden is:

Gefeliciteerd. De allerbelangrijkste regel als we het hebben over kinderen en honden is: Gefeliciteerd. Je bent zwanger en je hebt één of meerdere honden. Het wordt jullie eerste kind. Je bent net bij de verloskundige geweest, het gaat goed met je kindje, en je hebt deze folder meegekregen.

Nadere informatie

Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Anneke Onderwijs 9-10-2013

Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Anneke Onderwijs 9-10-2013 Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Anneke Onderwijs 9-10-2013 Beste Anneke, Dit rapport geeft een totaaloverzicht van jouw energie- en stressbronnen op organisatie- en functieniveau. De antwoorden die jij

Nadere informatie

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering?

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Als ik mijn baan kwijtraak Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke

Nadere informatie

Magie voor het verkopen van je huis Leer hoe je in korte tijd je huis kunt verkopen en ook nog voor een gunstige prijs. Desirée

Magie voor het verkopen van je huis Leer hoe je in korte tijd je huis kunt verkopen en ook nog voor een gunstige prijs. Desirée Life Coach Désirée Snelling Berg Magie voor het verkopen van je huis Leer hoe je in korte tijd je huis kunt verkopen en ook nog voor een gunstige prijs. Desirée 2011 Magie voor het verkopen van je huis

Nadere informatie

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach.

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Karin de Galan Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Ze heeft zich gespecialiseerd in het trainen van trainers en richtte in 2007 de galan school voor training op. Eerder werkte ze als

Nadere informatie

Het Generatiepact. Inhoudsopgave. 3 Wat is het Generatiepact?

Het Generatiepact. Inhoudsopgave. 3 Wat is het Generatiepact? het Generatiepact Inhoudsopgave 3 Wat is het Generatiepact? 5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 6 De 55-jarigenregeling 11 De 60-jarigenregeling 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar

Nadere informatie

5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar de 60-jarigenregeling

5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar de 60-jarigenregeling het Generatiepact Inhoudsopgave 3 Wat is het Generatiepact? 5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 6 De 55-jarigenregeling 11 De 60-jarigenregeling 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar

Nadere informatie

EEN E MAIL STUREN NAAR EEN DOCENT

EEN E MAIL STUREN NAAR EEN DOCENT Monitoraat op maat Academisch Nederlands 1 EEN E MAIL STUREN NAAR EEN DOCENT De communicatie tussen een student en een docent verloopt vaak per e mail. Een groot voordeel van het medium is namelijk de

Nadere informatie

Outplacement: voor de werknemer

Outplacement: voor de werknemer Outplacement: voor de werknemer Ontslag: een keerpunt voor werkgever en werknemer De aanleiding tot outplacement is een ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever, om

Nadere informatie

+12% +10% +9% -1% -20% Sterkste stijgers. Grootste dalers

+12% +10% +9% -1% -20% Sterkste stijgers. Grootste dalers Naast compensatie in loon omvat het salarispakket ook extra vergoedingen in de vorm van extralegale voordelen. Deze koopkrachtverhogende voordelen zijn voor assistants goed voor 15 tot zelfs 20% van het

Nadere informatie

Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen.

Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen. Een klein gesprekje met God Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen. God lachte breed. Dat is waar!, zei God. Jij bent ook het licht.

Nadere informatie

Hoe je je voelt. hoofdstuk 10. Het zal je wel opgevallen zijn dat je op een dag een heleboel verschillende gevoelens hebt. Je kunt bijvoorbeeld:

Hoe je je voelt. hoofdstuk 10. Het zal je wel opgevallen zijn dat je op een dag een heleboel verschillende gevoelens hebt. Je kunt bijvoorbeeld: hoofdstuk 10 Hoe je je voelt Het zal je wel opgevallen zijn dat je op een dag een heleboel verschillende gevoelens hebt. Je kunt bijvoorbeeld: zenuwachtig wakker worden omdat je naar school moet, vrolijk

Nadere informatie

Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering.

Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering. Bij SNAP leren we ouders en kinderen vaardigheden om problemen op te lossen en meer zelfcontrole te ontwikkelen. Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering. SNAP (STOP

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

Inleiding. Autisme & Communicatie in de sport

Inleiding. Autisme & Communicatie in de sport Sanne Gielen Inleiding Starten met een nieuwe sport is voor iedereen spannend; Hoe zal de training eruit zien? Zal de coach aardig zijn? Heb ik een klik met mijn teamgenoten? Kán ik het eigenlijk wel?

Nadere informatie

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51 Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land. Daardoor heb ik geen thuis meer. De wind neemt me mee. Soms hierheen, soms

Nadere informatie

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU?

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? Thuis en op school heb je allerlei waarden meegekregen. Sommigen passen bij je, anderen misschien helemaal niet. Iedereen heeft waarden. Ken

Nadere informatie

Jobpoll: Hou jij van je job? Februari 2010, afgenomen bij 5.854 werkende Vlamingen -1-

Jobpoll: Hou jij van je job? Februari 2010, afgenomen bij 5.854 werkende Vlamingen -1- Jobpoll: Hou jij van je job? Februari 2010, afgenomen bij 5.854 werkende Vlamingen -1- Jobpoll: Hou jij van je job? Samengevat Ongeveer 7 op 10 werkende Vlamingen (67%) vindt dat zijn/haar job hen gelukkig

Nadere informatie

Bibliotheek Mysterie

Bibliotheek Mysterie Bibliotheek Mysterie Eerste druk, 2014 2014 Nicole van Oudheusden isbn: 9789048432257 nur: 284 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave

Nadere informatie

FLEXI-JOBS : DREIGINGSNIVEAU 4 IN DE HORECASECTOR!

FLEXI-JOBS : DREIGINGSNIVEAU 4 IN DE HORECASECTOR! FLEXI-JOBS : DREIGINGSNIVEAU 4 IN DE HORECASECTOR! FLEXI-JOBS : DREIGINGSNIVEAU 4 IN DE HORECASECTOR! De wet betreffende de nieuwe horecamaatregelen werd op 26 november 2015 gepubliceerd. Sinds 1 december

Nadere informatie

ATTRIBUEREN OF TOESCHRIJVEN

ATTRIBUEREN OF TOESCHRIJVEN ATTRIBUEREN OF TOESCHRIJVEN De meeste mensen, en dus ook leerlingen, praten niet alleen met anderen, maar voeren ook gesprekken met en in zichzelf. De manier waarop leerlingen over, tegen en in zichzelf

Nadere informatie

Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Wilma Zorg 18-10-2013

Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Wilma Zorg 18-10-2013 Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Wilma Zorg 18-10-2013 Beste Wilma, Dit rapport geeft een totaaloverzicht van jouw energie- en stressbronnen op organisatie- en functieniveau. De antwoorden die jij hebt

Nadere informatie

Les 3 Voorspellen Leestekst: Mijn droom. Introductiefase:

Les 3 Voorspellen Leestekst: Mijn droom. Introductiefase: Les 3 Voorspellen Leestekst: Mijn droom "Welkom:..." Introductiefase: 1. "Vandaag gaan we voor de laatste keer voorspellen." 2. Vraag: "Kan iemand mij vertellen welke vraag wij onszelf moeten stellen om

Nadere informatie

UGENT-MENUKAART VOOR PERSONEELSLEDEN

UGENT-MENUKAART VOOR PERSONEELSLEDEN UGENT-MENUKAART VOOR PERSONEELSLEDEN De Universiteit Gent biedt haar personeelsleden twee menu's aan die volledig willekeurig worden geserveerd. We vatten alvast kort de belangrijkste kenmerken samen van

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken is vooral nog een mannenzaak

Het Nieuwe Werken is vooral nog een mannenzaak Het Nieuwe Werken is vooral nog een mannenzaak Enquêteresultaten Kluwer Opleidingen 2011 Dit document bevat de enquêteresultaten over het onderzoek rond Het Nieuwe Werken dat in België werd gevoerd. Kluwer

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

Het verkoop-adviesgesprek. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? Verkopen

Het verkoop-adviesgesprek. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? Verkopen Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over verkopen aan en adviseren van gasten in horecabedrijven. Oftewel: het verkoopadviesgeprek. Wat wordt er van je verwacht? Na het bestuderen van deze kaart

Nadere informatie

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Alfahulp en huishoudelijke hulp Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Inhoudsopgave Geschreven voor Achtergrond & doelstelling 3 Conclusies 5 Resultaten 10 Bereidheid tot betalen 11 Naleven regels 17

Nadere informatie

foto s sina willmann haar mannetje

foto s sina willmann haar mannetje foto s sina willmann Sina Willmann staat haar mannetje De wereld van quadraces staat bij het brede publiek voornamelijk bekend als een echte mannenwereld. Er zijn echter ook dames die hun mannetje weten

Nadere informatie

Weer naar school. De directeur stapt het toneel op. Goedemorgen allemaal, zegt hij. * In België heet een mentor klastitularis.

Weer naar school. De directeur stapt het toneel op. Goedemorgen allemaal, zegt hij. * In België heet een mentor klastitularis. Weer naar school Kim en Pieter lopen het schoolplein op. Het is de eerste schooldag na de zomervakantie. Ik ben benieuwd wie onze mentor * is, zegt Pieter. Kim knikt. Ik hoop een man, zegt ze. Pieter kijkt

Nadere informatie

Flexibiliteit in de job, een opstap naar flexibele loopbaan?

Flexibiliteit in de job, een opstap naar flexibele loopbaan? Flexibiliteit in de job, een opstap naar flexibele loopbaan? Zo n 1 op 4 werknemers die we bevraagd hebben vinden dat hun werkgever niet flexibel genoeg is. De anderen geven aan dat er heel wat mogelijk

Nadere informatie

WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk

WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk WERKEN AAN m a g a z i n e over m e t goesting werken WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk Fluitend naar je werk! De Juiste Stoel Waarom talent en competentie even belangrijk zijn

Nadere informatie

Inspirerend Presenteren

Inspirerend Presenteren Inspirerend Presenteren Door Kai Vermaas & Charis Heising Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla Inleiding Wil je leren hoe jij een presentatie kunt geven waar je zeker bent van je verhaal? En

Nadere informatie

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost Beantwoord eerst de volgende vragen: 1. Welke inzichten heb je gekregen n.a.v. het vorige deel en de oefeningen die je hebt gedaan? 2. Wat heb je er in de praktijk mee gedaan? 3. Wat was het effect op

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

speciaal onderwijs lesbrief gokken UITGAVE: STICHTING VOORKOM! T (030) 637 31 44 E-MAIL: STICHTING@VOORKOM.NL WWW.VOORKOM.NL

speciaal onderwijs lesbrief gokken UITGAVE: STICHTING VOORKOM! T (030) 637 31 44 E-MAIL: STICHTING@VOORKOM.NL WWW.VOORKOM.NL speciaal onderwijs UITGAVE: STICHTING VOORKOM! T (030) 637 31 44 E-MAIL: STICHTING@VOORKOM.NL WWW.VOORKOM.NL inhoud LES 1: KENNISMAKING MET GOKKEN 3 HOE KUN JE GOKKEN? 3 WIE IS DE WINNAAR? 4 EENS OF ONEENS?

Nadere informatie

Timemanagement? Manage jezelf!

Timemanagement? Manage jezelf! Timemanagement? Manage jezelf! Trefwoorden Citeren timemanagement, zelfmanagement, stress, overtuigingen, logische niveaus van Bateson, RET, succes citeren vanuit dit artikel mag o.v.v. bron: www.sustrainability.nl

Nadere informatie

Ga eens even bij jezelf na waarom je dit programma bent gaan volgen: wil je weg van iets of wil je ergens naartoe?

Ga eens even bij jezelf na waarom je dit programma bent gaan volgen: wil je weg van iets of wil je ergens naartoe? Je bent waarschijnlijk begonnen met Het VoedingsKompas vanuit het verlangen om iets te veranderen in je leven. Misschien wil je alleen maar méér energie, misschien wil je af van enkele lichamelijke klachten

Nadere informatie

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Soms voel je je gevangen door het leven. Vastgezet door de drukte, en beklemd in je eigen hoofd. Je voelt je niet vrij en je voelt geen liefde. Met deze tips breng

Nadere informatie

Boris van Norren TI1A. Reflectieverslag. Boris van Norren 0835560 TI1A

Boris van Norren TI1A. Reflectieverslag. Boris van Norren 0835560 TI1A Reflectieverslag Boris van Norren 0835560 1 Inhoudsopgave Zelfreflectie week 1... 3 Zelfreflectie week 2... 4 Zelfreflectie week 3... 5 Zelfreflectie week 4... 6 Zelfreflectie week 5... 7 Zelfreflectie

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

Communicatie in het horecabedrijf. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? Wat is communicatie?

Communicatie in het horecabedrijf. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? Wat is communicatie? Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over communicatie in het horecabedrijf. In de horeca ga je om met gasten en communiceer je met ze. Je gaat als medewerker ook om met je collega s en je zult het

Nadere informatie

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197 Inhoud Aan jou de keuze 7 D/2012/45/239 - isbn 978 94 014 0183 8 - nur 248 Tweede druk Vormgeving omslag en binnenwerk: Nanja Toebak, s-hertogenbosch Illustraties omslag en binnenwerk: Marcel Jurriëns,

Nadere informatie

Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven

Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven Een goed evenwicht tussen werk en privéleven bij werknemers heeft een positieve invloed op de resultaten van het bedrijf.

Nadere informatie

Een goed praktijkvoorbeeld in woonzorgcentrum Sint Vincentius in Deinze

Een goed praktijkvoorbeeld in woonzorgcentrum Sint Vincentius in Deinze Een goed praktijkvoorbeeld in woonzorgcentrum Sint Vincentius in Deinze Als je als persoon met een arbeidsbeperking op zoek gaat naar werk verloopt dit niet altijd van een leien dakje. In het kader van

Nadere informatie

Beertje Anders. Lief zijn voor elkaar. Afspraak 2

Beertje Anders. Lief zijn voor elkaar. Afspraak 2 Beertje Anders Lief zijn voor elkaar. Afspraak 2 H. Vos Beertje Anders Wat zonlicht is voor bloemen, is een glimlach voor een beer. Beertje Anders en Beertje Bruin gaan bij oma spelen. Het was maar even

Nadere informatie

Redactioneel onderzoek: Evaluatie Februari 2010, afgenomen bij 4.014 werkende Vlamingen -1-

Redactioneel onderzoek: Evaluatie Februari 2010, afgenomen bij 4.014 werkende Vlamingen -1- Redactioneel onderzoek: Evaluatie Februari 2010, afgenomen bij 4.014 werkende Vlamingen -1- Redactioneel onderzoek: Evaluatie Samengevat Een evaluatiegesprek is duidelijk de meest gebruikte feedbackvorm

Nadere informatie

Vakantieland of crisisland

Vakantieland of crisisland Vakantieland of crisisland Crisis graad 1 Lesvoorbereiding Projecteer de foto's van Zuid-Europa. Print de 4 tekeningen van kinderen: Dora uit Griekenland, Carlos uit Spanje, Sofia uit Italië, Thomas uit

Nadere informatie