Stagegids voor de BOL-opleiding Medewerker Beheer ICT (95070) Beoordelingsdocument

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stagegids voor de BOL-opleiding Medewerker Beheer ICT (95070) Beoordelingsdocument"

Transcriptie

1 Stagegids voor de BOL-opleiding Medewerker Beheer ICT (95070) Beoordelingsdocument Rijn IJssel, Techniek & ICT ICT-opleidingen: Medewerker Beheer ICT Crebo: 95070

2 Voorwoord De beroepspraktijkvorming of bpv is een belangrijk onderdeel van alle mbo-opleidingen. De bpv vindt plaats in een erkend leerbedrijf en tijdens de bpv ontwikkelt de deelnemer zijn praktijkvaardigheden. De bpv kan alleen succesvol zijn als iedereen die hierbij betrokken is zo goed mogelijk samenwerkt en ook goed is geïnformeerd. Let op: de opzet van deze BPV documentatie is gewijzigd. In dit document staat m.n. de beoordeling van de cursist met de in te vullen formulieren. Daarnaast is het kwalificatiedossier van deze opleidingen en jaren te vinden op : Wij hopen dat u met deze documenten de door u gewenste informatie krijgt. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Bemiddelingsbureau Techniek Rijn IJssel Bemiddelingsbureau (voor alle BPV-zaken) Rijn IJssel, Techniek & ICT Thorbeckestraat 6 Velperweg TV Arnhem 6824 BG Arnhem Postbus 5461 Postbus EL Arnhem 6802 ED Arnhem Telefoon: (026) Telefoon: (026) Fax: (026) Fax: (026) BPV-coördinator ICT Dhr. Bilal Akkurt Rijn IJssel, Techniek & ICT Velperweg BG Arnhem Telefoon: www: Pagina - 2 -

3 Inhoud Voorwoord... 2 Bemiddelingsbureau Techniek... 2 BPV-coördinator ICT... 2 Overzicht van het kwalificatiedossier... 4 Kerntaak 1-matrix Installeren van hard- en software... 5 Kerntaak 2-matrix Onderhouden en beheren van hard- en software... 6 Kerntaak 3-matrix Ondersteunen van systeemgebruikers... 7 Beoordelen Beoordeling BPV-periode niveau 3 opleiding... 9 Tussentijdse beoordeling... 9 Eindbeoordeling... 9 Tussentijdse Beoordeling werkprocessen: Formulier Tussentijdse Beoordeling Beoordeling verslag(en): Medewerker Beheer ICT Crebo-code Medewerker Beheer ICT Bijlage feedback formulier Bijlage zelfreflectie formulier Bijlage feedback gedrag formulier Bijlage pop formulier Pagina - 3 -

4 Overzicht van het kwalificatiedossier Een kwalificatiedossier kan één of meerdere uitstromen bevatten. Met behulp van onderstaande matrix wordt, door te markeren welke kerntaken en werkprocessen de verschillende uitstromen gemeen hebben, duidelijk gemaakt waar de verwantschap tussen de verschillende uitstromen zich bevindt en waar uitstromen van elkaar verschillen. Indien een dossier slechts 1 uitstroom bevat, wordt in deze matrix alleen het overzicht gegeven van de kerntaken en werkprocessen die bij deze uitstroom horen. Kerntaak Werkproces Uitstroom Medewerker ICT Uitstroom Medewerker beheer ICT 1 Installeren van hard- en software 2 Onderhouden en beheren van harden software 3 Ondersteunen van systeemgebruikers 1.1 Assembleren van systemen x x 1.2 Demonteren van systemen x 1.3 Installeren en configureren van x x systemen en (standaard) applicaties 1.4 Realiseren van de bekabelingsinfrastructuur x x 2.1 Voorkomen van (ver)storingen x x 2.2 Lokaliseren en verhelpen van x x (ver)storingen 3.1 Instrueren van gebruikers x 3.2 In behandeling nemen van x x incidentmeldingen 3.3 Afhandelen van incidentmeldingen x x Pagina - 4 -

5 Bedrijfsmatig handelen Ondernemend en commercieel handelen Gedrevenheid en ambitie tonen Met druk en tegenslag omgaan Omgaan met verandering en aanpassen Instructies en procedures opvolgen Kwaliteit leveren Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten Plannen en organiseren Leren Creëren en innoveren Onderzoeken Analyseren Materialen en middelen inzetten Vakdeskundigheid toepassen Formuleren en rapporteren Presenteren Overtuigen en beïnvloeden Relaties bouwen en netwerken Ethisch en integer handelen Samenwerken en overleggen Aandacht en begrip tonen Begeleiden Aansturen Beslissen en activiteiten initiëren Kerntaak 1-matrix Installeren van hard- en software O=Medewerker ICT X=Medewerker Beheer ICT Kerntaak 1 Installeren van hard- en software Competenties A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Werkprocessen 1.1 Assembleren van systemen 1.2 Demonteren van systemen 1.3 Installeren en configureren van systemen 1.4 Realiseren van de bekabelingsinfrastruc tuur ox ox ox x x ox ox o o o o o ox x ox x x ox ox ox ox ox ox x x ox ox Pagina - 5 -

6 Bedrijfsmatig handelen Ondernemend en commercieel handelen Gedrevenheid en ambitie tonen Met druk en tegenslag omgaan Omgaan met verandering en aanpassen Instructies en procedures opvolgen Kwaliteit leveren Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten Plannen en organiseren Leren Creëren en innoveren Onderzoeken Analyseren Materialen en middelen inzetten Vakdeskundigheid toepassen Formuleren en rapporteren Presenteren Overtuigen en beïnvloeden Relaties bouwen en netwerken Ethisch en integer handelen Samenwerken en overleggen Aandacht en begrip tonen Begeleiden Aansturen Beslissen en activiteiten initiëren Kerntaak 2-matrix Onderhouden en beheren van hard- en software O=Medewerker ICT X=Medewerker Beheer ICT Kerntaak 2 Onderhouden en beheren van hard- en software Competenties A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Werkprocessen 2.1 Voorkomen van (ver)storingen 2.2 Lokaliseren en verhelpen van (ver)storingen ox ox x x x ox ox ox x x x ox ox Pagina - 6 -

7 Bedrijfsmatig handelen Ondernemend en commercieel handelen Gedrevenheid en ambitie tonen Met druk en tegenslag omgaan Omgaan met verandering en aanpassen Instructies en procedures opvolgen Kwaliteit leveren Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten Plannen en organiseren Leren Creëren en innoveren Onderzoeken Analyseren Materialen en middelen inzetten Vakdeskundigheid toepassen Formuleren en rapporteren Presenteren Overtuigen en beïnvloeden Relaties bouwen en netwerken Ethisch en integer handelen Samenwerken en overleggen Aandacht en begrip tonen Begeleiden Aansturen Beslissen en activiteiten initiëren Kerntaak 3-matrix Ondersteunen van systeemgebruikers O=Medewerker ICT X=Medewerker Beheer ICT Kerntaak 3 Ondersteunen van systeemgebruikers Competenties A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Werkprocessen 3.1 Instrueren van gebruikers 3.2 In behandeling nemen van incidentmeldingen 3.3 Afhandelen van incidentmeldingen x x x x x o ox ox x x x x ox ox o ox ox x x ox x x ox Pagina - 7 -

8 Beoordelen. Inleiding Voor de beoordeling van de uitwerking van de BPV opdrachten,projecten of werkzaamheden wordt het praktijktoetsinstrument gebruikt. Het praktijktoetsinstrument geeft voor iedere beroepscompetentie weer welke beheersingscriteria beoordeeld moeten worden. Beoordeling Afhankelijk van de aard van de opdracht, vindt de beoordeling plaats op basis van observatie van de uitvoering en/of wordt het resultaat beoordeeld. Nagesprek Elke opdracht dient te worden nabesproken. Daarbij wordt met de kandidaat teruggeblikt (reflectie) op de uitvoering om te achterhalen of de kandidaat: - kan motiveren wat hij gedaan heeft - inzicht heeft in de kwaliteit van zijn eigen werk en eventueel suggesties voor verbetering kan geven - voor een andere situatie kan aangeven hoe hij daarin zou handelen. In het nagesprek kan in een aantal gevallen tevens aan de opdracht gerelateerde kennis en inzicht getoetst worden. Beoordelingsformulier Werkprocessen met competenties en componenten Per werkproces is een beoordeling opgenomen. Dit formulier bevat de competenties die horen bij de gehele opleiding. Over die werkprocessen dient dus altijd een oordeel gegeven te worden. Als bepaalde competenties in de gegeven situatie niet beoordeeld (kunnen) worden, kan de beoordelaar dit aangegeven met N.V.T. (niet van toepassing). De beoordelaar dient per competentie de waardering in een score van 1 t/m 5 weer te geven: 1 = zeer onvoldoende 2 = onvoldoende 3 = voldoende 4 = goed 5 = zeer goed Er wordt tevens de mogelijkheid geboden om de beoordeling per competentie toe te lichten. Dit kan uiteraard ook in het nagesprek gebeuren. Het is voor een kandidaat belangrijk te weten wat zijn verbeterpunten zijn voor een bepaalde competentie, zodat hij daar aan kan werken. Door het noteren van verbeterpunten, wordt in de loop van de tijd ook de groei in beheersing van competenties zichtbaar. De uiteindelijke beoordeling wordt vastgesteld in overleg tussen een vertegenwoordiger van de betrokken onderwijsinstelling (verantwoordelijk voor de examinering) en de betrokken beoordelaar.

9 Beoordeling BPV-periode niveau 3 opleiding Door meer competentiegericht op te leiden neemt het belang van de beroepspraktijkvorming (BPV) toe. De beoordeling daarvan wordt daardoor ook belangrijker. Bovendien is de beoordeling onderdeel van het examen, dat door het Kwaliteitscentrum Examinering (KCE) op kwaliteit wordt gecontroleerd. Dit betekent dat de werkzaamheden tussentijds en aan het einde van de bpv-periode op werkproces en daarbinnen op competentieniveau beoordeeld moeten worden. De door de Minister goedgekeurde werkprocessen en competenties zijn ter bewaking van de kwaliteit van de opleiding. Deze kwalificatiedossiers zijn digitaal op te vragen bij de bpv-coördinator van de school voor ICT. Het beroepscompetentieprofiel van de Medewerker ICT en Medewerker Beheer ICT laat zien dat er voor de stageperiodes van deze studenten sprake is van een drietal kerntaken. Deze kerntaken zijn onder te verdelen in: - 1. Installeert Hard- en Software - 2. Beheert Hard- en Software - 3. Ondersteunt Systeemgebruikers De drie genoemde kerntaken zijn onderverdeeld in werkprocessen (zie schema kwalificatiedossier van de opleiding pagina 4). Tussentijdse beoordeling Gedurende de stage krijg je tenminste één tussentijdse beoordeling. Aan de hand van de tussentijdse beoordeling volgt er een gesprek, het beoordelingsformulier wordt besproken. Het doel van deze tussentijdse beoordeling is om jouw voortgang vast te leggen en te bespreken. Aan het einde van de tussentijdse beoordeling is er plaats om een toelichting te geven op deze beoordeling en om de stage in het geheel te beoordelen (algemeen oordeel). Er kunnen ook besproken leerdoelen en verwachtingen worden vastgelegd. TIP: Het is nuttig en raadzaam om zelf al, voor je gesprek met je stagebegeleider, je eigen tussentijdse beoordeling op een kopie in te vullen en daarbij gebruik te maken van het reflectieformulier die je kan vinden in het andere deel van het BPV-document, in de Toelichting. Eindbeoordeling Aan het eind van de stageperiode vindt een eindbeoordelingsgesprek plaats. Tijdens dit gesprek zal de eindbeoordeling aan de hand van de beoordelingsformulieren worden doorgenomen. Aandachtspunten voor de eindbeoordeling zijn: vaststellen welke werkzaamheden je hebt uitgevoerd; bespreken van de resultaten van je stageopdrachten; bespreken van het ingevulde eindbeoordelingsformulier Pagina - 9 -

10 Tussentijdse Beoordeling werkprocessen: 1 = zeer onvoldoende, 2 = onvoldoende, 3 = voldoende, 4 = goed, 5 = zeer goed Werkprocessen: De Medewerker ICT / Medewerker Beheer ICT is in staat om op adequate wijze: 1 Installeren van hard- en software 1.1 Assembleren van systemen 1.2 Demonteren van systemen 1.3 Installeren en configureren van systemen 1.4 Realiseren van de bekabelinginfrastructuur 2 Onderhouden en beheren van hard- en software 2.1 Voorkomen van (ver)storingen 2.2 Lokaliseren en verhelpen van (ver)storingen 3 Ondersteunen van systeemgebruikers 3.1 Instrueren van gebruikers 3.2 In behandeling nemen van incidentmeldingen 3.3 Afhandelen van incidentmeldingen n.v.t. Pagina

11 Formulier Tussentijdse Beoordeling Algemeen oordeel van de stage tot nu toe: onvoldoende, matig, voldoende, ruim voldoende, goed uitstekend Toelichting: Ontwikkelpunten: Datum:... Paraaf stagebegeleider:... Paraaf stagiair:... Pagina

12 Beoordeling verslag(en): 1 = zeer onvoldoende, 2 = onvoldoende, 3 = voldoende, 4 = goed, 5 = zeer goed Werkprocessen: Beoordeling verslag(en) Naam student: Vastgesteld d.d.: Naam beoordelaar: Beoordeling: Handtekening Pagina

13 BPV beoordeling Medewerker Beheer ICT Crebo-code Aanvullende burgerschapscompetenties: De student functioneert adequaat binnen het bedrijf / instelling en maakt zich algemeen aanvaarde regels en standaard (bedrijfs)procedures eigen en houdt zich daaraan. De student kent de rechten en plichten van de beroepsbeoefenaar en stelt zich collegiaal op. Eindbeoordeling burgerschapcompetenties tijdens BPV (zeer onvoldoende/ onvoldoende/ voldoende/ goed/ zeer goed) Eindoordeel BPV Naam student: Vastgesteld d.d.: Stagedata: Naam bedrijf: Naam beoordelaar: Functie: Beoordeling: Handtekening: Pagina

14 BPV beoordeling Medewerker Beheer ICT Eindbeoordeling BPV (zeer onvoldoende/ onvoldoende/ voldoende/ goed/ zeer goed) Eindoordeel BPV Naam student: Vastgesteld d.d.: Crebocode N3: Stagedata: Naam bedrijf: Naam beoordelaar: Functie: Beoordeling: Handtekening: Pagina

15 Kerntaak 1: Installeren van hard- en software Werkprocessen MET COMPETENTIES EN COMPONENTEN Werkproces 1.1 Assembleren van systemen De medewerker beheer ICT assembleert informatiesystemen in stand-alone situaties en binnen een netwerkomgeving. Hij selecteert aan de hand van richtlijnen onderdelen, componenten, hulpmiddelen en gereedschap ten behoeve van de assemblage. De medewerker beheer ICT herkent de te assembleren onderdelen en assembleert het geheel in een logische (eventueel opgegeven) volgorde. Hij test tijdens en direct na de assemblage de werking en lokaliseert mogelijke fouten. Deze lost hij (waar mogelijk) zelfstandig op, rekening houdend met de geldende procedures. Gewenst resultaat - Correct geassembleerde en werkende systemen die voldoen aan de gestelde eisen en de opdracht. - Assemblage- en testgegevens, documenten, administratie en rapportages zijn correct, tijdig en volledig opgeleverd en goed gedocumenteerd. - Indien noodzakelijk doet de medewerker beheer ICT verbetervoorstellen aan zijn leidinggevende ter verbetering van het assemblageproces. Competentie - Componenten Beoordeling (1,2,3,4,5) Formuleren en rapporteren - Nauwkeurig en volledig rapporteren Vakdeskundigheid toepassen - Vakspecifieke manuele vaardigheden aanwenden - Gevoel voor ruimte en richting tonen Materialen en middelen inzetten - Geschikte materialen en middelen kiezen - Materialen en middelen doeltreffend gebruiken - Materialen en middelen doelmatig gebruiken - Goed zorg dragen voor materialen en middelen Analyseren - Conclusies trekken - Oplossingen voor problemen bedenken Creëren en innoveren - Verandering zoeken en introduceren Kwaliteit leveren - Kwaliteitsniveaus halen - Productiviteitsniveaus halen - Systematisch werken Instructies en procedures opvolgen Producten/werkzaamheden die opgeleverd zijn per competentie (in te vullen door student) - Werken conform voorgeschreven procedures - Werken conform veiligheidsvoorschriften Motivatie beoordeling en Aandachtspunten Kerntaak 1: Installeren van hard- en software Pagina

16 Werkprocessen MET COMPETENTIES EN COMPONENTEN Alleen voor Medewerker ICT invullen Werkproces 1.2 Demonteren van systemen De medewerker ICT demonteert hardware op basis van mondelinge en schriftelijke opdrachten en werkinstructies. Hij test de componenten en bepaalt de bruikbaarheid van deze componenten aan de hand van een standaard checklist. Bruikbare componenten neemt hij op in de voorraad, onbruikbare componenten voert de medewerker af, waarbij hij informatie op gegevensdragers verwijdert. De medewerker ICT registreert en administreert testresultaten en de voorraad (on)bruikbare componenten. Tevens registreert hij bestede uren en uitgevoerd werk en rapporteert hierover schriftelijk en mondeling aan zijn leidinggevende. Gewenst resultaat - Volgens gestelde eisen en de opdracht gedemonteerde systemen. - Bruikbare en onbruikbare componenten zijn van elkaar gescheiden, waarbij de werkende componenten op de juiste wijze behandeld worden en de onbruikbare componenten op correcte wijze worden afgevoerd, waarbij informatie op gegevensdragers verwijderd zijn. - Documenten en rapportages met betrekking tot de testresultaten, (on)bruikbare componenten en de voorraad zijn correct, tijdig en volledig opgeleverd en correct en toegankelijk gedocumenteerd en geregistreerd. Competentie - Componenten Beoordeling (1,2,3,4,5) Formuleren en rapporteren - Nauwkeurig en volledig rapporteren Vakdeskundigheid toepassen - Vakspecifieke manuele vaardigheden aanwenden - Gevoel voor ruimte en richting tonen Materialen en middelen inzetten - Geschikte materialen en middelen kiezen - Materialen en middelen doeltreffend gebruiken - Materialen en middelen doelmatig gebruiken - Goed zorg dragen voor materialen en middelen Kwaliteit leveren - Kwaliteitsniveaus halen - Productiviteitsniveaus halen - Systematisch werken Instructies en procedures opvolgen Producten/werkzaamheden die opgeleverd zijn per competentie (in te vullen door student) Motivatie beoordeling en Aandachtspunten - Instructies opvolgen - Werken conform voorgeschreven procedures - Werken conform veiligheidsvoorschriften Pagina

17 Kerntaak 1: Installeren van hard- en software Werkprocessen MET COMPETENTIES EN COMPONENTEN Werkproces 1.3 Installeren en configureren van systemen De medewerker beheer ICT installeert en configureert informatiesystemen in stand-alone situaties en netwerkomgevingen. Onderdelen, componenten, gereedschappen en hulpmiddelen ten behoeve van de installatie/configuratie selecteert hij zelfstandig waarna hij het geheel in een logische volgorde installeert en/of configureert. Tevens test hij tijdens en direct na de installatie en/of configuratie de werking en lokaliseert hij mogelijke fouten. Deze lost hij (waar mogelijk) zelfstandig op, rekening houdend met de geldende procedures. De medewerker beheer ICT controleert na installatie/configuratie bij de gebruiker of de systeeminstellingen naar wens zijn. Daarnaast controleert hij of de systeeminstellingen volgens (veiligheids)specificatie zijn. De medewerker beheer ICT documenteert installatie-, configuratie- en testgegevens volgens de binnen de organisatie geldende procedures en regels. Op basis van verkregen informatie doet hij ook verbetervoorstellen voor de installatie- en/of configuratie- en testprocessen. Van de gebruikte componenten, de bestede uren en het uitgevoerde werk houdt hij een administratie bij. De medewerker beheer ICT legt verantwoording af over zijn werkzaamheden aan zijn direct leidinggevende door middel van een schriftelijke of mondelinge rapportage. Gewenst resultaat - De geïnstalleerde en geconfigureerde informatiesystemen voldoen aan de gestelde eisen en de opdracht. - (Installatie- en configuratie)documentatie, administratie en rapportages zijn correct, tijdig en volledig opgeleverd en correct en toegankelijk opgeslagen, geregistreerd en gedistribueerd. - Indien noodzakelijk doet de medewerker beheer ICT verbetervoorstellen aan zijn leidinggevende ter verbetering van het installatie-, configuratie- en testprocessen. Competentie Componenten Beoordeling (1,2,3,4,5) Formuleren en rapporteren - Nauwkeurig en volledig rapporteren - - Vakdeskundigheid toepassen - Vakspecifieke manuele vaardigheden aanwenden - Gevoel voor ruimte en richting tonen Materialen en middelen inzetten - Geschikte materialen en middelen kiezen - Materialen en middelen doeltreffend gebruiken - Materialen en middelen doelmatig gebruiken - Goed zorgdragen voor materialen en middelen Analyseren - Conclusies trekken - Oplossingen voor problemen bedenken - Verbanden leggen Creëren en innoveren - Verandering zoeken en introduceren - - Kwaliteit leveren - Kwaliteitsniveaus halen - Productiviteitsniveaus halen - Systematisch werken Instructies en procedures opvolgen - Werken conform voorgeschreven procedures - Werken conform veiligheidsvoorschriften Pagina

18 Producten/werkzaamheden die opgeleverd zijn per competentie (in te vullen door student) Motivatie beoordeling en Aandachtspunten Pagina

19 Kerntaak 1: Installeren van hard- en software Werkprocessen MET COMPETENTIES EN COMPONENTEN Werkproces 1.4 Realiseren van de bekabelingsinfrastructuur De medewerker beheer ICT verzorgt de aanleg van de gehele bekabelingsinfrastructuur in een pand. Hij leest en maakt schema's waarna hij aan de slag gaat met het plaatsen van kabelgoten, leggen en monteren de bekabeling en aansluiten van het geheel. Ook monteert hij de bekabeling af in de patchkast. De medewerker beheer ICT test de bekabelingsinfrastructuur op fouten, lokaliseert eventuele storingen en afwijkingen en heft deze op. Wanneer een storing/afwijking niet is te verhelpen, rapporteert de medewerker beheer ICT dit aan zijn leidinggevende. De medewerker beheer ICT documenteert en registreert al zijn uitgevoerde werkzaamheden volgens de binnen de organisatie geldende procedures en regels. Van de gebruikte materialen, de voorraad (on)bruikbare componenten, de bestede uren en het uitgevoerde werk houdt hij tijdens al zijn werkzaamheden een administratie bij. De medewerker legt verantwoording af over zijn werkzaamheden aan zijn direct leidinggevende door middel van een schriftelijke of mondelinge rapportage. De medewerker beheer ICT formuleert, indien nodig, verbetervoorstellen die het realiseren van de bekabelingsinfrastructuur ten goede komen. Gewenst resultaat - Gerealiseerde infrastructuur voldoet aan de gestelde eisen en opdracht. - (Test)documentatie, administratie en rapportages zijn correct, tijdig en volledig opgeleverd en correct en toegankelijk opgeslagen, geregistreerd en gedistribueerd. Competentie Componenten Beoordeling (1,2,3,4,5) Formuleren en rapporteren - Nauwkeurig en volledig rapporteren Vakdeskundigheid toepassen - Vakspecifieke manuele vaardigheden aanwenden - Vakspecifieke fysieke kwaliteiten tonen - Gevoel voor ruimte en richting tonen Materialen en middelen inzetten - Geschikte materialen en middelen kiezen - Materialen en middelen doeltreffend gebruiken - Goed zorgdragen voor materialen en middelen Analyseren - Conclusies trekken - Oplossingen voor problemen bedenken - Verbanden leggen Creëren en innoveren - Verandering zoeken en introduceren - Kwaliteit leveren - Kwaliteitsniveaus halen - Systematisch werken Instructies en procedures opvolgen - Instructies opvolgen - Werken conform voorgeschreven procedures - Werken conform veiligheidsvoorschriften Pagina

20 Producten/werkzaamheden die opgeleverd zijn per competentie (in te vullen door student) Motivatie beoordeling en Aandachtspunten Pagina

21 Kerntaak 2: Onderhouden en beheren van hard- en software Werkprocessen MET COMPETENTIES EN COMPONENTEN Werkproces 2.1 Voorkomen van (ver)storingen De medewerker beheer ICT onderhoudt en beheert de hard- en software door preventief testen en het controleren van de harden software en beveiliging op onregelmatigheden. Wanneer hij onregelmatigheden signaleert bedenkt hij hiervoor een oplossing en past deze, na overleg met zijn leidinggevende, toe. De medewerker beheer ICT beveiligt bovendien waar mogelijk de diverse onderdelen van het systeem om zo (ver)storingen te voorkomen. De medewerker beheer ICT weet wat de consequenties voor zijn onderhouds- en beheerwerkzaamheden en het informatiesysteem zijn van mogelijke (preventieve) oplossingen om storingen te verhelpen of te voorkomen. Naar aanleiding hiervan doet hij in voorkomende gevallen verbetervoorstellen om toekomstige werkzaamheden te optimaliseren. Voorafgaand, tijdens en na afloop van het beheren en onderhouden van hard- en software documenteert hij zijn uitgevoerde werkzaamheden. Van de gebruikte componenten, de bestede uren en het uitgevoerde werk houdt hij een administratie bij. De medewerker beheer ICT legt verantwoording af over zijn werkzaamheden aan zijn direct leidinggevende door middel van een schriftelijke of mondelinge rapportage. Gewenst resultaat - Werkende hard- en software waardoor de continuïteit van het informatiesysteem gewaarborgd is. - Mogelijke (ver)storingen zijn tijdig gesignaleerd en voorkomen door het uitvoeren van preventieve onderhouds-, test- en beveiligingsactiviteiten (welke op zichzelf geen mogelijke (ver)storingen veroorzaken). - Verbetervoorstellen die bijdragen aan een efficiënter en adequater gebruik en beheer van de hard- en software en de effectiviteit van het beheerwerkzaamheden.. Competentie Componenten Beoordeling (1,2,3,4,5) Formuleren en rapporteren - Nauwkeurig en volledig rapporteren Materialen en middelen - Geschikte materialen en middelen kiezen - Materialen en middelen doeltreffend gebruiken inzetten Analyseren - Conclusies trekken - Oplossingen voor problemen bedenken - Verbanden leggen Creëren en innoveren - Verandering zoeken en introduceren Kwaliteit leveren - Kwaliteitsniveaus halen - Systematisch werken Instructies en procedures opvolgen Producten/werkzaamheden die opgeleverd zijn per competentie (in te vullen door student) Motivatie beoordeling en Aandachtspunten - Werken conform voorgeschreven procedures - Werken conform veiligheidsvoorschriften Pagina

22 Kerntaak 2: Onderhouden en beheren van hard- en software Werkprocessen MET COMPETENTIES EN COMPONENTEN Werkproces 2.2 Lokaliseren en verhelpen van (ver)storingen De medewerker beheer ICT lokaliseert storingen en afwijkingen, achterhaalt waar mogelijk de oorzaak ervan en verhelpt de storing/afwijking. Zo nodig demonteert en test de medewerker beheer ICT systemen en componenten. Wanneer een storing/afwijking niet is te verhelpen, rapporteert de medewerker beheer ICT dit aan zijn leidinggevende. De medewerker beheer ICT weet wat de consequenties voor zijn onderhouds- en beheerwerkzaamheden en het informatiesysteem zijn van mogelijke (preventieve) oplossingen om storingen te verhelpen of te voorkomen. Naar aanleiding hiervan doet hij in voorkomende gevallen verbetervoorstellen om toekomstige werkzaamheden te optimaliseren. Voorafgaand, tijdens en na afloop van het beheren van hard- en software documenteert hij de geconstateerde storingen, afwijkingen, oplossingen en uitgevoerde werkzaamheden. Van de gebruikte componenten, de bestede uren en het uitgevoerde werk houdt hij een administratie bij. De medewerker beheer ICT legt verantwoording af over zijn werkzaamheden aan zijn direct leidinggevende door middel van een schriftelijke of mondelinge rapportage. Gewenst resultaat - De storing is zo snel als mogelijk achterhaald en opgelost, eventueel met een tijdelijke oplossing (workaround). - Een correcte en volledige storingsdocumentatie. - Verbetervoorstellen die bijdragen aan een efficiënter en adequater gebruik en beheer van de hard- en software en de effectiviteit van het beheerwerkzaamheden. Competentie Componenten Beoordeling (1,2,3,4,5) Formuleren en rapporteren - Nauwkeurig en volledig rapporteren - Structuur aanbrengen Materialen en middelen - Geschikte materialen en middelen kiezen inzetten - Materialen en middelen doeltreffend gebruiken Analyseren - Conclusies trekken - Oplossingen voor problemen bedenken - Verbanden leggen Creëren en innoveren - Verandering zoeken en introduceren Kwaliteit leveren - Kwaliteitsniveaus halen - Systematisch werken Instructies en procedures - Werken conform voorgeschreven procedures opvolgen - Werken conform veiligheidsvoorschriften Met druk en tegenslag omgaan - Effectief blijven presteren onder druk Producten/werkzaamheden die opgeleverd zijn per competentie (in te vullen door student) Motivatie beoordeling en Aandachtspunten Pagina

23 Kerntaak 3: Ondersteunen van systeemgebruikers Werkprocessen MET COMPETENTIES EN COMPONENTEN Geldt niet voor Medewerker ICT Werkproces 3.1 Instrueren van gebruikers De medewerker beheer ICT ondersteunt de gebruikers van het informatiesysteem bij het dagelijkse gebruik ervan. Hij licht de werking van het systeem mondeling toe en schrijft beknopte, stapsgewijze instructies die begrijpelijk zijn voor de gebruiker. Aan de hand van gebruikersmeldingen stelt hij FAQ's op. De medewerker beheer ICT legt verantwoording af over zijn werkzaamheden aan zijn direct leidinggevende door middel van een schriftelijke of mondelinge rapportage. Gewenst resultaat - Toelichting en uitleg zijn praktisch en to-the-point. - Toelichting, instructies en uitleg zijn afgestemd op de gebruikers. - Volledig, juist geïnformeerde en tevreden gebruikers. Competentie Componenten Beoordeling (1,2,3,4,5) Aandacht en begrip tonen - Verdraagzaamheid en welwillendheid tonen Presenteren - Duidelijk uitleggen en toelichten Formuleren en rapporteren - Nauwkeurig en volledig rapporteren - Structuur aanbrengen - Vlot en bondig formuleren - Communicatie op de ontvanger(s) richten Vakdeskundigheid toepassen - Expertise delen Op de behoeften en - Klanttevredenheid in de gaten houden verwachtingen van de klant richten Producten/werkzaamheden die opgeleverd zijn per competentie (in te vullen door student) Motivatie beoordeling en Aandachtspunten Pagina

24 Kerntaak 3: Ondersteunen van systeemgebruikers Werkprocessen MET COMPETENTIES EN COMPONENTEN Werkproces 3.2 In behandeling nemen en van incidentmeldingen De medewerker beheer ICT neemt incidentmeldingen van gebruikers in ontvangst en registreert deze. Hij gaat na of hij de melding zelfstandig kan oplossen. Hij stelt vast welke incidentmeldingen de hoogste prioriteit hebben en past hierop zijn volgorde van verwerking aan. Wanneer een incidentmelding niet door de medewerker beheer ICT in behandeling genomen mag worden, zet hij deze door naar een collega die dit wel mag. De medewerker beheer ICT documenteert en registreert alle meldingen en bijbehorende oplossingen. Hij houdt een administratie bij van de gebruikte materialen, de bestede uren en het uitgevoerde werk. De medewerker beheer ICT legt verantwoording af over zijn werkzaamheden aan zijn direct leidinggevende door middel van een schriftelijke of mondelinge rapportage. Gewenst resultaat - Informatieverzoeken en meldingen van gebruikers zijn volgens voorgeschreven werkprocedures en naar tevredenheid van de gebruikers in behandeling genomen. - Informatieverzoeken, meldingen, oplossingen en rapportages zijn op correcte wijze gedocumenteerd, geregistreerd en opgeleverd. Competentie Componenten Beoordeling (1,2,3,4,5) Formuleren en rapporteren - Nauwkeurig en volledig rapporteren - Communicatie op de ontvanger(s) richten Vakdeskundigheid toepassen - Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden - Expertise delen Materialen en middelen inzetten Plannen en organiseren - Doelen en prioriteiten stellen - Activiteiten plannen - Tijd indelen - Mensen en middelen organiseren Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten - Geschikte materialen en middelen kiezen - Materialen en middelen doeltreffend gebruiken - Aansluiten bij behoeften en verwachtingen - Klant tevredenheid in de gaten houden Kwaliteit leveren - Systematisch werken Instructies en procedures - Werken conform voorgeschreven procedures opvolgen - Werken conform veiligheidsvoorschriften Met druk en tegenslag omgaan - Effectief blijven presteren onder druk - Constructief omgaan met kritiek Producten/werkzaamheden die opgeleverd zijn per competentie (in te vullen door student) Motivatie beoordeling en Aandachtspunten Pagina

25 Kerntaak 3: Ondersteunen van systeemgebruikers Werkprocessen MET COMPETENTIES EN COMPONENTEN Werkproces 3.3 Afhandelen van incidentmeldingen De medewerker beheer ICT lost de incidentmelding volgens richtlijnen op of onderneemt, indien nodig, passende vervolgacties. Ter afronding koppelt hij aan de gebruiker terug op welke wijze en wanneer de incidentmelding is/wordt afgehandeld. Wanneer een incident door de medewerker beheer ICT niet is te verhelpen, rapporteert hij dit aan zijn leidinggevende. Tot slot test de medewerker of de apparatuur werkt en controleert hij of de incidentmelding naar tevredenheid van de gebruiker is afgehandeld. De medewerker beheer ICT documenteert en registreert alle meldingen en bijbehorende oplossingen. Hij houdt een administratie bij van de gebruikte materialen, de bestede uren en het uitgevoerde werk. De medewerker beheer ICT legt verantwoording af over zijn werkzaamheden aan zijn direct leidinggevende door middel van een schriftelijke of mondelinge rapportage. Gewenst resultaat - Incidentmeldingen worden snel, volgens richtlijnen en naar tevredenheid van de gebruikers afgehandeld, eventueel met behulp van een tijdelijke oplossing (workaround). - Volledige en correcte registratie en documentatie van alle (beveiligings)incidenten, meldingen en oplossingen. Competentie Componenten Beoordeling (1,2,3,4,5) Formuleren en rapporteren - Nauwkeurig en volledig rapporteren - Communicatie op de ontvanger(s) richten Vakdeskundigheid toepassen - Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden - Expertise delen Materialen en middelen inzetten Plannen en organiseren - Doelen en prioriteiten stellen - Activiteiten plannen - Tijd indelen - Mensen en middelen organiseren Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten - Geschikte materialen en middelen kiezen - Materialen en middelen doeltreffend gebruiken - Aansluiten bij behoeften en verwachtingen - Klant tevredenheid in de gaten houden Kwaliteit leveren - Systematisch werken Instructies en procedures - Werken conform voorgeschreven procedures opvolgen Met druk en tegenslag omgaan - Effectief blijven presteren onder druk - Constructief omgaan met kritiek Producten/werkzaamheden die opgeleverd zijn per competentie (in te vullen door student) Motivatie beoordeling en Aandachtspunten Pagina

26 Leerdoel 2 Leerdoel 1 Bijlage feedback formulier Persoonlijkegegevens Volgnummer: Naam leerling: ID-nummer: Klas/groep: Datum: BPV begeleider: SLB docent: Wat was de situatie? (ga uit van een situatie die te maken heeft met een werkproces uit het Kwalificatie Dossier zie bijlage A ). Wanneer was deze situatie? Wie waren erbij aanwezig? Waar gebeurde het? Wat gebeurde er? Wat was de taak van de stagiair/leerling (medewerker ICT)? Wat deden anderen? Wat heeft de stagiair/leerling met deze actie bereikt (resultaat)? Wat verdient een compliment en waarom? Wat behoeft aandacht? Wat heeft de stagiair geleerd? Welk leerdoel(en) zou u de student willen opdragen? Pagina

27 Leerdoel 2 Leerdoel 1 Bijlage zelfreflectie formulier Persoonlijkegegevens Volgnummer: Naam leerling: ID-nummer: Klas/groep: Datum: BPV begeleider: SLB docent: Wat was de, situatie, taak, wat wilde je leren? (ga bijvoorkeur uit van een situatie die te maken heeft met een werkproces uit het KD zie bijlage A ). Wat wilde ik bereiken? Hoe heb ik het uitgevoerd en wat heb ik bereikt? Is het gegaan zoals ik verwacht had? Wat ging goed? Wat ging minder goed? Welke problemen ben ik tegengekomen? Zijn er dingen die ik de volgende keer anders zou doen? Wat heb je hiervoor nodig en wie kan je daarbij helpen? Welk leerdoel(en) zou je in verband met hiervoor genoemde zaken voor jezelf willen stellen? Pagina

28 Bijlage feedback gedrag formulier Persoonlijkegegevens Volgnummer: Naam leerling: ID-nummer: Klas/groep: Datum: BPV begeleider: SLB docent: Wat is het onderwerp? Welke competentie, situatie of taak betreft het? Welke gedragsvoorbeelden kunnen er genoemd worden? Gedragsvoorbeelden Effect van dit gedrag a b c Gewenst gedrag / gewenste gedragsverandering: Suggestie activiteiten ter verbetering: Pagina

29 Bijlage pop formulier Persoonlijkegegevens Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Volgnummer: Naam leerling ID-nummer Klas/groep Datum BPV begeleider SLB docent Wat wil ik? Welke competenties wil je ontwikkelen? (zie competentiemodel KBB van het KD) Competentie 1 Leerdoel 1; Zet competentie om in leerdoel en geef je leerdoel aan met: Ik wil Competentie 2 Leerdoel 1; Zet competentie om in leerdoel en geef je leerdoel aan met: Ik wil Waarom wil ik dit? Welke resultaten wil ik bereiken met dit gedrag? (noem redenen) Omdat ik. Hoe pak ik dit aan? Welke activiteiten onderneem ik? (via training, lessen volgen, projecten, zelfstudie) Binnen welke tijd? (periode noemen, tijdsbesteding, uren, datum voor welke activiteiten) Wie begeleidt mij? Wie geeft mij ondersteuning? (Wie/wat kan mij hierbij helpen? Van welke faciliteiten kan ik gebruik maken?) Hoe word ik beoordeeld? (bewijzen, onderbouwing, observatie, assessment?) Ondertekening: (Datgene wat ter sprake is gekomen, is op correcte wijze weergegeven.) Deelnemer /student: BPV/SLB Begeleider: Datum: Datum: Pagina

Kerntaak 1: Installeren van hard- en software

Kerntaak 1: Installeren van hard- en software Kerntaak 1: Installeren van hard- en software Werkproces 1.1: Assembleren van systemen De medewerker ICT assembleert, op basis van opdrachten en werkinstructies, informatiesystemen in stand-alone situaties.

Nadere informatie

Kerntaak 1: Installeren van hard- en software

Kerntaak 1: Installeren van hard- en software Kerntaak 1: Installeren van hard- en software Werkproces 1.1: Assembleren van systemen De medewerker beheer ICT assembleert informatiesystemen in stand-alone situaties en netwerkomgevingen. Hij selecteert

Nadere informatie

Mogelijkheden BPV-bedrijf Medewerker beheer ICT

Mogelijkheden BPV-bedrijf Medewerker beheer ICT Mogelijkheden -bedrijf Medewerker beheer ICT Naam -bedrijf: Naam praktijkopleider: Kerntaken, werkprocessen en omschrijvg werkprocessen Kerntaak 1 Installeren van hard- en software 1.1 werkproces Assembleren

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 1: Installeren van hard- en software Kwalificatie en crebocode Medewerker beheer ICT 95070 Leeromgeving Buitenschools

Nadere informatie

Beoordelingsdocument voor de BOL-opleidingen

Beoordelingsdocument voor de BOL-opleidingen Beoordelingsdocument voor de BOL-opleidingen ICT-opleiding: Applicatieontwikkelaar Crebo: 90020 Voorwoord De beroepspraktijkvorming of bpv is een belangrijk onderdeel van alle mbo-opleidingen. De bpv vindt

Nadere informatie

Houdingsaspecten 2.1: Voorkomen van (ver)storingen 2.2: Lokaliseren en verhelpen van (ver)storingen 1 e beoordeling 2 e beoordeling eindbeoordeling

Houdingsaspecten 2.1: Voorkomen van (ver)storingen 2.2: Lokaliseren en verhelpen van (ver)storingen 1 e beoordeling 2 e beoordeling eindbeoordeling Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 2: Onderhouden en beheren van hard- en software Kwalificatie en crebocode Medewerkerbeheer ICT 95070 Leeromgeving

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 1: Installeren van hard- en software Kwalificatie en crebocode Medewerker ICT 95060 Leeromgeving Buitenschools (BPV

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 3: Ondersteunen van systeemgebruikers Kwalificatie en crebocode Medewerker beheer ICT 95070 Leeromgeving Buitenschools

Nadere informatie

Stagegids. Beoordelingsdocument. ICT opleidingen. Applicatieontwikkelaar. Crebo 95311

Stagegids. Beoordelingsdocument. ICT opleidingen. Applicatieontwikkelaar. Crebo 95311 Stagegids Beoordelingsdocument ICT opleidingen Applicatieontwikkelaar Crebo 95311 Voorwoord De beroepspraktijkvorming of bpv is een belangrijk onderdeel van alle mbo-opleidingen. De bpv vindt plaats in

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 3: Ondersteunen van systeemgebruikers Kwalificatie en crebocode Medewerker ICT 95060 Leeromgeving Buitenschools (BPV

Nadere informatie

Kwalificatiedossier MBO: ICT support Profiel(en):

Kwalificatiedossier MBO: ICT support Profiel(en): Kwalificatiedossier MBO: ICT support Profiel(en): Medewerker ICT Medewerker beheer ICT Dit dossier is een conceptversie en is vrijgegeven ten behoeve van de praktijktest. Opleidingsdomein: Informatie en

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Medewerker beheer ICT

Landelijke Kwalificaties MBO. Medewerker beheer ICT Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker beheer ICT Sector: Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Branche: Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Cohort: 2008-2009 VBScript error: The script

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 3: Beheren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321 Leeromgeving

Nadere informatie

Eindbeoordelingsformulier (Applicatieontwikkelaar 4)

Eindbeoordelingsformulier (Applicatieontwikkelaar 4) Eindbeoordelingsformulier (Applicatieontwikkelaar 4) Eindbeoordeling werkprocessen Naam stagiair BPV bedrijf Datum BPV Begeleider Praktijkopleider Periode Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media

Nadere informatie

Vaardighedenhiërarchie Blauwdruk

Vaardighedenhiërarchie Blauwdruk CREBOTRAJECT Medewerker ICT Algemene informatie Crebotraject Gebaseerd op de blauwdruk 95060 Medewerker ICT 1.0 versie: Ontwerper: Hans van Rheenen Ontwerpdatum: 03-07-2012 Versie: 1.3 Domein: Techniek

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Landelijke Kwalificaties MBO Sector: Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Branche: Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Beroepengroep: Medewerker beheer ICT Versie 2009-2010 Medewerker

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-medewerker

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-medewerker Landelijke Kwalificaties MBO ICT-medewerker Crebonummer: 22094, 95060, 95070 Sector: Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Branche: Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Opleidingsdomein:

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-medewerker

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-medewerker Landelijke Kwalificaties MBO ICT-medewerker Crebonummer: 95060, 95070 Sector: Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Branche: Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Cohort: Cohort 2011-2012

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 2: Onderhouden en beheren van hard- en software Kwalificatie en crebocode Medewerker ICT 95060 Leeromgeving Buitenschools

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Medewerker ICT mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Medewerker ICT mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Medewerker ICT mbo-beroep, niveau 2 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent

Nadere informatie

Competentieprofiel beoordelaar

Competentieprofiel beoordelaar Competentieprofiel beoordelaar LTTR, SHE en SLEBB Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in

Nadere informatie

Voorbeelden van taken op de werkplek voor de ICT-medewerker. Kwalificatie: Medewerker beheer ICT

Voorbeelden van taken op de werkplek voor de ICT-medewerker. Kwalificatie: Medewerker beheer ICT Voorbeelden van taken op de werkplek voor de ICT-medewerker Kwalificatie: Medewerker beheer ICT Kwalificatiedossier ICT-medewerker 2012-2013, 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier

Nadere informatie

Cluster: Techniek. Afdeling: ICT-Lyceum. Opleiding: Medewerker Beheer ICT

Cluster: Techniek. Afdeling: ICT-Lyceum. Opleiding: Medewerker Beheer ICT Werkboek Beroepspraktijkvorming Cluster: Techniek Afdeling: ICT-Lyceum Opleiding: Medewerker Beheer ICT Copyright Drenthe College Cluster Techniek 2 Postbus 173 7800 AD Emmen Alle rechten voorbehouden

Nadere informatie

LEEREENHEID Installeren. Dit document bestaat uit twee onderdelen - Onderdeel Leereenheid - Onderdeel Onderwijsproduct

LEEREENHEID Installeren. Dit document bestaat uit twee onderdelen - Onderdeel Leereenheid - Onderdeel Onderwijsproduct LEEREENHEID Installeren Dit document bestaat uit twee onderdelen - Onderdeel Leereenheid - Onderdeel Onderwijsproduct 1 Naam leereenheid In deze tabel staat de naam en het type van de leereenheid Leereenheid

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-medewerker

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-medewerker Landelijke Kwalificaties MBO ICT-medewerker Dossierstatus: Eindtoets Crebonummer: 95060, 95070 Sector: Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Branche: Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Nadere informatie

Medewerker ICT. Mbo-kwalificaties in de sector ICT. Medewerker ICT

Medewerker ICT. Mbo-kwalificaties in de sector ICT. Medewerker ICT Medewerker ICT Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen leggen

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling:

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling: Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak Applicatie- en mediaontwikkeling 2012-2013, 2013-2014 Kerntaak 4: Onderhouden van de applicatie, (cross)media-uiting of game Kwalificatie en crebocode

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Medewerker ICT

Landelijke Kwalificaties MBO. Medewerker ICT Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker ICT Sector: Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Branche: Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Cohort: 2008-2009 Inhoudsopgave Inleiding Deel A:

Nadere informatie

2 Stappen en fasen. 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35

2 Stappen en fasen. 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35 2 Stappen en fasen 8 ICT-beheerder - Netwerkbeheerder 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35 De projectwijzers brengen je in realistische situaties die te maken hebben met het ICT-vakgebied zodat je niet

Nadere informatie

Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus. Crebocode 93420, dossier 2013-2014

Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus. Crebocode 93420, dossier 2013-2014 Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus Versie 130901 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Kerntaken, werkprocessen en competenties... 3 Wat

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Medewerker beheer ICT mbo-beroep, niveau 3. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Medewerker beheer ICT mbo-beroep, niveau 3. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Medewerker beheer ICT mbo-beroep, niveau 3 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

BPV BEOORDELINGSFORMULIER. Naam: BPV bedrijf: BPV periode:

BPV BEOORDELINGSFORMULIER. Naam: BPV bedrijf: BPV periode: BPV BEOORDELINGSFORMULIER Naam: BPV bedrijf: BPV periode: Opleiding 95321 ICT-Beheerder BPV eindbeoordeling Deze eindbeoordeling is gebaseerd op de beoordelingsformulieren. BPV BPV I Oriënterend BPV II

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Technicus elektrotechnische installaties woning en utiliteit, Niveau 4, crebo 25263

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Technicus elektrotechnische installaties woning en utiliteit, Niveau 4, crebo 25263 Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van de school: Noteer A, B, C deze score geldt voor het niveau van de beginnend beroepsbeoefenaar. Toelichting : A B C De student

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Technicus elektrotechnische industriële installaties en systemen, niveau 4, crebo 25262

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Technicus elektrotechnische industriële installaties en systemen, niveau 4, crebo 25262 Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van de school: Noteer A, B, C deze score geldt voor het niveau van de beginnend beroepsbeoefenaar. Toelichting : A B C De student

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

SHL competenties Definities Componenten

SHL competenties Definities Componenten Een schematische weergave van de SHL-competenties met de definities en bijbehorende componenten: SHL competenties Definities Componenten A. Beslissen en activiteiten initiëren - neemt tijdig en duidelijk

Nadere informatie

BPV BEOORDELINGSFORMULIER. Naam: BPV bedrijf: BPV periode:

BPV BEOORDELINGSFORMULIER. Naam: BPV bedrijf: BPV periode: BPV BEOORDELINGSFORMULIER Naam: BPV bedrijf: BPV periode: Opleiding: 95323 Netwerkbeheerder BPV eindbeoordeling Deze eindbeoordeling is gebaseerd op de beoordelingsformulieren. BPV BPV I Oriënterend BPV

Nadere informatie

Toetsmatrijs praktijktoets

Toetsmatrijs praktijktoets Toetsmatrijs praktijktoets Opleidingsgebied ICT Code toetsmatrijs AMO_2011_AO_TM_PB_KT4_1 Kwalificatiedossier Applicatie- en mediaontwikkeling 2011-2015 Kwalificatie en crebocode Applicatieontwikkelaar

Nadere informatie

Analyseren Informatie genereren uit gegevens Gegevens controleren en aannames toetsen Conclusies trekken Verbanden leggen

Analyseren Informatie genereren uit gegevens Gegevens controleren en aannames toetsen Conclusies trekken Verbanden leggen Kerntaak 1 Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen 1.1 werkproces: Stelt de vraag en/of informatiebehoefte van de opdrachtgever vast taal: mondeling en Beheerst de Nederlandse Kan

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

Taaltaken (globale descriptoren) Luisteren Lezen Gesprekken voeren Spreken Schrijven 1. Gesprekken tussen

Taaltaken (globale descriptoren) Luisteren Lezen Gesprekken voeren Spreken Schrijven 1. Gesprekken tussen TAALPROFIEL MODERNE VREEMDE TALEN KWALIFICATIEPROFIEL MEDEWERKER ICT Beroepscompetentie: 1. De medewerker ICT is in staat om op adequate wijze systemen te assembleren (kerntaak 1) 2. De medewerker ICT

Nadere informatie

KWALIFICATIEDOSSIER MEDEWERKER BEHEER ICT (conform CVQ NIVEAU 2)

KWALIFICATIEDOSSIER MEDEWERKER BEHEER ICT (conform CVQ NIVEAU 2) N A T U U R T E C H N I S C H I N S T I T U U T M I D D E L B A R E B E R O E P S O P L E I D I N G E N Kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001: 2000 NATIN-MBO KWALIFICATIEDOSSIER MEDEWERKER BEHEER ICT (conform

Nadere informatie

Veel begeleiding [vakdocent, instructeur]

Veel begeleiding [vakdocent, instructeur] Opleiding Alle opleidingen ICT oriëntatie Netwerkbeheer en ICT beheer Periode Cluster 1 ALA IB/NB Alle opleidingen Taakklasse 1 Ontwikkelaar F. Zuijdendorp / J. Kaatee Complexiteit Taakklasse 1 determinatieproject

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader

PVB 3.4 Aansturen van sportkader PVB 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je vier kerntaken op niveau 3 beheersen.

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 PVB 2.1 Geven van lessen (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Leider Sportieve ecreatie niveau 2 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve ecreatie niveau 2 te

Nadere informatie

Kerntaak 1: Installeert technische installaties

Kerntaak 1: Installeert technische installaties Kerntaak 1: Installeert technische installaties Werkproces 1.1: Voorbereiden isolatie-/installatiewerkzaamheden De eerste monteur elektrotechnische installaties ontvangt de werkopdracht van de leidinggevende.

Nadere informatie

Medewerker beheer ICT

Medewerker beheer ICT Medewerker beheer ICT Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren BPV

Beoordelingsformulieren BPV Beoordelingsformulieren BPV ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Beoordelingsformulieren Basisjaar van de 3 jarige opleiding BBL DSMA Cohort

Nadere informatie

BPV Begeleidingsmap Groenhorst Almere Cursusjaar 2015-2016

BPV Begeleidingsmap Groenhorst Almere Cursusjaar 2015-2016 BPV Begeleidingsmap Groenhorst Almere Cursusjaar 2015-2016 Naam deelnemer Naam opleiding BPV bedrijf : : : Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Checklist te gebruiken bij start- en eind BPV-periode 4 1.2 Omvang

Nadere informatie

Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment

Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment bereidt het assessment voor informeert kandidaat over de praktische kant van het

Nadere informatie

5 Leerdoelen leereenheid Leerdoelen: 1. Aan het einde van deze ALA kan de student de belangrijkste hardware compomenten foutloos deassembleren

5 Leerdoelen leereenheid Leerdoelen: 1. Aan het einde van deze ALA kan de student de belangrijkste hardware compomenten foutloos deassembleren LEEREENHEID Installeren Dit document bestaat uit twee onderdelen - Onderdeel Leereenheid - Onderdeel Onderwijsproduct 1 Naam leereenheid In deze tabel staat de naam en het type van de leereenheid Leereenheid

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

Academie voor Sportkader. Kwalificatieprofiel Wedstrijdadministratie (Official 2)

Academie voor Sportkader. Kwalificatieprofiel Wedstrijdadministratie (Official 2) Academie voor Sportkader Kwalificatieprofiel Wedstrijdadministratie (Official 2) 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. Functiebenaming Wedstrijdadministratie,

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur

Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur 2013, NGS Nederlands Genootschap voor Sportmassage Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

Instructie Praktijkopleider of BPV Beoordelaar

Instructie Praktijkopleider of BPV Beoordelaar Instructie Praktijkopleider of BPV Beoordelaar Ontwikkelingsgericht Praktijkbeoordelen.nl DOSSIER : Alle DOSSIERCREBO : Alle KWALIFICATIE : Alle KWALIFICATIECREBO : Alle NIVEAU : Alle COHORT : Vanaf 2015

Nadere informatie

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Medewerker Beheer ICT ECABO 2007-2008

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Medewerker Beheer ICT ECABO 2007-2008 Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Medewerker Beheer ICT ECABO 2007-2008 Vertaaldocument MBI, juni 2007 Pagina 1 van 8 Vertaaldocument MBI, juni 2007 Pagina 2 van 8

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader

PVB 3.4 Aansturen van sportkader PVB 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je 2 kerntaken op niveau 3 beheersen.

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Technicus elektrotechnische installaties woning en utiliteit, crebo 25263

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Technicus elektrotechnische installaties woning en utiliteit, crebo 25263 Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van de school: Noteer deze score geldt voor het niveau van de beginnend beroepsbeoefenaar. Toelichting : A B C De student is in

Nadere informatie

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit werkplanning Werkproces 1.5 Ondersteunt bij (sociale) activiteiten STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je te maken met het helpen bij creatieve activiteiten.

Nadere informatie

Formulier Beoordeling Proeve van Bekwaamheid

Formulier Beoordeling Proeve van Bekwaamheid Formulier Beoordeling Proeve van Bekwaamheid Eerste Monteur Vliegtuigonderhoud, crebo 25321 Naam student: Inschrijfnummer: ROC en contactpersoon ROC: / BPV-bedrijf en contactpersoon: / Kwalificatiedossier

Nadere informatie

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Proeve van bekwaamheid Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Ter beoordeling van de werkprocessen 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4 worden (onderzoeks)opdrachten

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling:

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling: Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak Applicatie- en mediaontwikkeling 2012-2013, 2013-2014 Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game Kwalificatie en crebocode

Nadere informatie

Opleidingsplan. ICT-medewerker beheer. Uitstromen : Crebo nummer : 95070. Cohort : 2011-2012. Medewerker Beheer ICT 95070

Opleidingsplan. ICT-medewerker beheer. Uitstromen : Crebo nummer : 95070. Cohort : 2011-2012. Medewerker Beheer ICT 95070 Versie 24-10-11 Opleidingsplan ICT-medewerker beheer Crebo nummer : 95070 Leerweg Sector Afdeling : BOL : Techniek : ICT Cohort : 2011-2012 Uitstromen : Medewerker Beheer ICT 95070 TE-IC-95070-BOL-2011-medewerker

Nadere informatie

Gewenst resultaat. Vakkennis en vaardigheden. Prestatie-indicator

Gewenst resultaat. Vakkennis en vaardigheden. Prestatie-indicator Kerntaak 1 Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen 1.1 werkproces: Stelt de vraag en/of informatiebehoefte van de opdrachtgever vast taal: Nederlandse de actuele de binnen de organisatie

Nadere informatie

Handleiding examinering student 1e stage

Handleiding examinering student 1e stage Handleiding examinering student 1e stage Handleiding voor het uitvoeren van examinering in de beroepspraktijk. ICT Beheerder P1-K1: Ondersteunen van systeemgebruikers P1-K1-W1: Behandelt en handelt incidentmeldingen

Nadere informatie

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- Masterplan Onderhoudsmonteur Installatietechniek niveau 2, crebo 95472 Naam student: Bedrijf: : nummer: Praktijkbegeleider: -begeleider:

Nadere informatie

Beroepsprestatie 1.5 Zorg voor veiligheid in onverwachte situaties.

Beroepsprestatie 1.5 Zorg voor veiligheid in onverwachte situaties. Beroepsprestatie 1.5 Zorg voor veiligheid in onverwachte situaties. Werkproces: 1.1 Schrijft een casus met hierin 10 EHBO vaardigheden. 1.2 Schrijft een rollenspel en voert deze uit 1.3 Neemt kennis van

Nadere informatie

Presentatieruimte inrichten

Presentatieruimte inrichten praktijkobservatie Presentatieruimte inrichten Toetscode: SD 3.3 Behorende bij OER Vormgeving ruimtelijke presentatie & communicatie cohort 2009-2010 uitstroom: vormgever productpresentatie crebo nr: 91542

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers VMBO

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers VMBO Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Dossiers VMBO Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie BPV-beoordeling... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels... 4

Nadere informatie

INtheMC. Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4. Aanvinken v=voldoende a = aanpassen 2=2e gelegenheid

INtheMC. Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4. Aanvinken v=voldoende a = aanpassen 2=2e gelegenheid Over internationalisering en I-BPV; student opdrachten INtheMC Opdracht/titel: 7 Werken in het buitenland De taal Naam student: Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4 Beoordeling: Aanvinken Inleverdatum

Nadere informatie

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Autoschadehersteller Crebonummer 91750 / 95030 PvB 01 Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

1. Algemene informatie over de kwalificatie. A. Functienaam Wellnessmasseur (NGS) 1

1. Algemene informatie over de kwalificatie. A. Functienaam Wellnessmasseur (NGS) 1 Kwalificatieprofiel Wellnessmasseur Versie 04-04-2014, gebaseerd op Servicedocument 2008 en doorvertaling keuzedeel mbo 2013 sportmasseur. Format KSS 2012 1. Algemene informatie over de kwalificatie A.

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur

Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur 2013, NGS Nederlands Genootschap voor Sportmassage Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Competentiepaspoort. Facilitair medewerker

Competentiepaspoort. Facilitair medewerker Competentiepaspoort Facilitair medewerker Dit competentiepaspoort blijft gedurende de BPV (Beroeps Praktijk Vorming) op het leerbedrijf. Edu Aktueel Niets uit deze uitgave mag gekopieerd worden. Informatie

Nadere informatie

Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer. Dossiers VMBO

Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer. Dossiers VMBO Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer Dossiers VMBO Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie Proeve... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties en beoordelingscriteria... 4 De beoordeling

Nadere informatie

BPV werkboek. Technicus elektrotechnische industriële installaties en systemen niveau 4 BBL Crebonummer: BPV-werkboek 25262/versie sept.

BPV werkboek. Technicus elektrotechnische industriële installaties en systemen niveau 4 BBL Crebonummer: BPV-werkboek 25262/versie sept. BPV werkboek Technicus elektrotechnische industriële installaties en systemen niveau 4 BBL Crebonummer: 25262 Naam student: BPV-werkboek 25262/versie sept. 16 1 Inhoudsopgave 1 Algemeen...3 1.1 Begin en

Nadere informatie

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl.

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. STER opdracht ADL Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. In de eerste 10 weken van je opleiding heb je

Nadere informatie

Ontwerp visualiseren

Ontwerp visualiseren productbeoordeling Ontwerp visualiseren Toetscode: SD 1.4 Behorende bij OER Vormgeving ruimtelijke presentatie & communicatie cohort 2009-2010 uitstroom: vormgever productpresentatie crebo nr: 91542 Inleiding

Nadere informatie

producttoets Financiën

producttoets Financiën producttoets 7 Kerntaak 2 producttoets Financiën Toetscode: PR7-KT2 Behorende bij OER creatief vakman / keramist cohort 2009/2010 Inleiding Het volgende document bevat alle relevante informatie en materialen

Nadere informatie

Werken op een servicedesk

Werken op een servicedesk 10 BEROEPSTAAK Werken op een servicedesk Opleiding MEDEWERKER ICT 69310128 Bestelnummer 00615780011 COLOFON Leden werkgroep Wilfred Kempers en Ton Zuijderduin Ontwikkelgroepleider Taco Vos Eindredactie

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL)

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2015 Crebo 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten dat de student

Nadere informatie

Beoordelingsformulier beroepspraktijkvorming

Beoordelingsformulier beroepspraktijkvorming Beoordelingsformulier beroepspraktijkvorming Secretarieel & Administratie Juridisch-administratieve beroepen Juridisch-administratief dienstverlener Niveau 4 - crebo: 25145 (praktijkopleider) Naam student

Nadere informatie

LABORATORIUM ONDERWIJS

LABORATORIUM ONDERWIJS LABORATORIUM ONDERWIJS LABORANT Bpv-document Voornaam Achternaam Studentnummer Leerbedrijf School Bpv-periode Opleiding Allround laborant (crebo 25044) BPV-document LABORANT LABORATORIUMONDERWIJS 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Niveau : 4 Crebonr. : 25185 Kerntaak : B1-K2 Dossier :

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling. A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau

Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling. A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau B: Reproductief niveau. Op reproductief niveau handelt de beroepsbeoefenaar volgens routines

Nadere informatie

Studentopdracht INtheMC

Studentopdracht INtheMC Over internationalisering en I-BPV Studentopdracht INtheMC Opdracht/titel: 1. ALGEMENE ACHTERGROND Internationalisering in je eigen land Naam student: Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4 Beoordeling:

Nadere informatie

CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens

CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Medewerker ICT Cohort 2010 Crebocode 90560 Versie van het 2010 Kwalificatiedossier Studie

Nadere informatie

Competenties. KBB-competentiemodel

Competenties. KBB-competentiemodel Competenties Competenties zijn ontwikkelbare vermogens van mensen waarmee ze in voorkomende situaties adequaat, gemotiveerd, proces- en resultaatgericht kunnen handelen. Competenties zijn samengesteld

Nadere informatie

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- Masterplan Eerste Monteur Werktuigkundige Installaties niveau 3, crebo 94282 Naam student: Bedrijf: : nummer: Praktijkbegeleider: -begeleider:

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van activiteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten Niveau

Nadere informatie

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3*

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3* Competentiekaart verzorgende IG (de eisen ten aanzien van loopbaan en de burgerschapsdimensies zijn in de kaart verwerkt, behalve de politiek-juridische dimensie die geheel op school wordt behandeld) Competentiekaart

Nadere informatie

Applicatieontwikkelaar

Applicatieontwikkelaar Overview kwalificatie Applicatieontwikkelaar Crebo: 90020 2009-2010 Niveau: 4 Kwalificatiedossier: Applicatieontwikkelaar Kerntaken 1. Ontwerpen van applicaties 2. Realiseren van applicaties 3. Implementeren

Nadere informatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie pagina 1 4 Profiel praktijkopleider Norm Een praktijkopleider speelt in het leerbedrijf een cruciale rol in het succesvol opleiden van onderwijsdeelnemers tot goed geschoolde vakmensen. Het is daarom dat

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

Opleidingsplan. Medewerker ICT. Uitstromen : Crebo nummer :95060. Leerweg :BOL, Niveau 2. Cohort :2011-2012. Medewerker ICT 95060

Opleidingsplan. Medewerker ICT. Uitstromen : Crebo nummer :95060. Leerweg :BOL, Niveau 2. Cohort :2011-2012. Medewerker ICT 95060 Versie 24-10-11 Opleidingsplan Medewerker ICT Crebo nummer :95060 Leerweg :BOL, Niveau 2 Sector Afdeling :TECHNIEK :ICT-LYCEUM Cohort :2011-2012 Uitstromen : Medewerker ICT 95060 TE-IC-95060-BOL-2011-medewerker

Nadere informatie

Netwerkbeheerder. desktopsoftware kantoorautomatisering

Netwerkbeheerder. desktopsoftware kantoorautomatisering Overview kwalificatie Netwerkbeheerder Crebo: 93192 2009-2010 Niveau: 4 Kwalificatiedossier: ICT-beheer Kerntaken 1. Ontwikkelen van (onderdelen van) informatiesystemen 2. Implementeren van (onderdelen

Nadere informatie

Beoordelingsformulier Certificaat B Duurzaamheid Kerntaak 1

Beoordelingsformulier Certificaat B Duurzaamheid Kerntaak 1 Beoordelingsformulier Certificaat B Duurzaamheid Kerntaak 1 Naam deelnemer: Inschrijfnummer: Contactpersoon ROC: BPV-bedrijf en contactpersoon: Kwalificatieprofiel Uitstroomdifferentiatie Crebonummer Niveau

Nadere informatie