Brand - Bluschapparateii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brand - Bluschapparateii"

Transcriptie

1 Brand - Bluschapparateii verzekeren U succes in den strijd tegen het De schuimtetra-, en koolzuurbrandbluschapparaten staan door hun uiterst solide constructie en directe afdoende werking * De schuimgenerator is een eenvoudig, zeer gemakkelijk te bedienen apparaat en voldoet aan alle gestelde eischen. Wij leveren tevens: voor alle doeleinden OP U HET U OOK Inlichtingen en prospecti gaarne verstrekken. zullen wij U *f ROTTERDAM LEUVEHAVEN 32 TEL. 5O3O

2 '1 fel BRANDKASTEN Brandvrije Opbergkasten voor Correspondentie, Kaartsystemen, enz. Brandvrije Stellingen voor Magazijnen, Archieven en Bibliotheken. Brandvrije Lessenaars, Prullebakken, enz, AMSTERDAM ROTTERDAM OEN HAAG UTRECHT GRONINGEN ENSCHEDE ARNHEM EINDHOVEN HAARLEM

3 S. De Directie van de Internationale Brandweer- Tentoonstelling 1930 kan met voldoening terugzien op het werk, door haar besteed aan dezen gids. Het blijkt wel (en speciaal in de laatste paar maanden) hoe catastrophaal in ons land het vuur om zich heen grijpt en steeds vaker moet er een beroep worden gedaan op de Brandweer. Dit boekwerk geeft een handleiding voor hen, die hetzij preventief willen werken en hun gebouwen zoo brandvrij mogelijk willen optrekken, dan wel het brandweermateriaal willen uitbreiden en moderniseeren. Wanneer daardoor bereikt wordt, dat in ons land overal die maatregelen genomen worden, door welke het brandgevaar zoo veel mogelijk wordt gekeerd, dan zal deze tentoonstelling een heilzamen invloed hebben gehad en daarmede zal het doel van hen, die gewerkt hebben aan het tot stand komen daarvan, volkomen zijn bereikt. Gaarne hoop en verwacht ik, dat het studiemateriaal, dat op deze Tentoontoonstelling is tezamen gebracht, nuttig zal kunnen worden aangewend door al degenen, die daarvoor belangstelling h ebben en dat na den inspannenden arbeid in de Technische Hal, men op de overige terreinen van onze Tentoonstelling een aangename verpoozing zal vinden. Rotterdam, Juli B. C. D. HANEGRAAFF, voorzitter Alg Bestuur. Beschermheer: Z. K. H. PRINS ihiendrik DER NEDERLANDEN, HERTOG VAN MECKLENBURG. EERE-COMITÉ; JHR. MR. OH. J. M. RUYS DE BEERENBROUCK, Minister van Staat^jVlinister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw. * v "'* J fv, v y JHR. M. F. BEELAERTS VAN BLO'KLAND.^Minister van Buitenlandsche Zaken. JHR. MR. A. W. L. TJARDA VAN STARKENBORGH STAGHOUWER, Commissaris der Koningin in> Groningen. * MR. J. T. LINTHORST HO'MAN, Commissaris der Koningin in Drente. > MR. S. BARON VAN HEEMSTRA. Commissaris der Koningin in Gelderland. x MR, A. E. BARON VAN VOORST TOT VOORST, Commissaris der Koningin in Overijsel. ^ DR. H. TH. 's JACO'B, Commissaris der Koningin in Utrecht. XJHR. MR. DR. H. A. VAN KARiNEBEEK, Minister van Staat, Commissaris der Koningin in Zuid-Heiland. <)HR. MR. DR. A. ROELL, Commissaris der Koningin in Noord-(Holland.,JHR. MR. J. W. QUARLES VAN UFFORD, Commissaris der Koningin in Zeeland.,MR. DR. A. B. G. M. VAN RYCKEVORSEL, Commissaris ' der Koningin in Noord>-<Brabant. / MR. E. J. M. BARON VAN HöVELL TOT WESTER- '_, FLIER, Commissaris der Koningin in Limburg. / W. DE VLUGT, Burgemeester van Amsterdam. MR. J. A. N. PATIJ'N, Burgemeester van 's-gravenhage. / MR. P. DROOGLEEVER PORTUYN, Burgemeester van / MR. J. P. FOCKEiMA ANDREAE, Burgemeester van Utrecht. ^ MR. j DYCK.MEESTER, Voorzitter der Kon. Ned. Brandweer Vereen, l^^l-i^^ J C. F. H. TUGKBRMANN, Eerelid der K. N. B. V., Oud- Commandan.t der Brandweer te 's-gravenhage.

4 ALGEMEEN BESTUUR: B. C. D. HANEGRAAFF, Voorzitter. Assuradeur. " Lid d'èr Fa. F. < W. van Dam, Consul-Generaal van Hongarije. A. P. VAN HOEY-SMITH, Secretaris. Lid der Fa. P. A. - van Es & Co. MR. R. VAN HASSELT, Penningmeester., K * Directeur der Rotterdamsche Bankvereeniging, Bijbank Coolsingel., IR.,H. B. J. AIKEMA, Commandant van de Brandweer, «' Schiedam. y ^DR. IR. M. F. DE BRUIJNÉ, Directeur v. d. Gemeentelijken Vervoer^-j en Motordienst, y H. VAN DAM^oofdman ven de Brandweer, Lid van he/hoofdbestuur der K. N. B. V. /*~ /f *,*-', x /A. E. P. M. DRIEBEEK, vpresident-4ioofdman van cle Brandweer, rv " v ' f L. W. H. VAN DIJK, Directeur van Gemeentewerken, yi C. GORDIJN JR., Commandant van de Brandweer, Amsterdam. Lid van het Hoofdbestuur der K. N. B. V. 4 J. J. HAARSELHORST, Commandant van de Brandweer, Tilburg. Lid van het Uitvoerend Bestuur der K.N.B.V. ^ IR. P. KLIJNËN, Commandant van de Brandweer, ' MR. DR. K. F. O. JAMES, Hoofdcommies Afd. Alg. Zaken Maastricht. yj^i" "" Secretarie, ' IR. A. DE J<ANTER, /Hoofdman van de Brandweer JHR. M. J. I. DE JONGE VAN ELLEMEET, Directeur ^ *")/^*- < ' der Bouwpolitie en van den Woningdienst, IR. MEIJER, Dir. Bouw- en Woningtoezicht, Den Haag ƒ,w. A. KEEMAN, Hoofdman van de Brandweer, Rotter- *»" "" dam. Voorzitter Zuid-iHoll. Provinciale Brandweerbond. Lid van het Uitvoerend Bestuur der K. N. B. V. r IR. P. H. C. KLIJNËN, Directeur Gemeentelijk Electrici- X teitsbedrijf en Commandant van de Brandweer. Lid van het Uitvoerend Bestuur der K.N.B.V., Maastricht. J. J. A. DE LEUR, Voorzitter Utrechtsche Provinciale Brandweerbond. //-1 f «/.»-. f ' Luitenant-Generaal b. d. R. B. A, N. DE QUAIJ, ijr Regeeringsvertegenwoordiger in het Hoofdbestuur dei K. N. B. V., :. ', J. RUYS, Lid der Fa. Ruys & Co. ~ F. VAN 'T SANT, Hoofdcommissaris van Politie en * Commandant van de Bandweer te 's-gravenhage. L " / van het Hoofdbestuur der K. N. B. V. A. A. BARON SWEERTS DE LAND AS WYBORGH, / Voorzitter der Vereeniging van Assuradeuren, D. VLEMING, Commandant van het Brandwezen te Utrecht. Lid van het Uitvoerend Bestuur der K.N.B.V. LEDEN DER TECHNISCHE COMMISSIE. H..VAN DAM, Voorzitter, Hoofdman van de Brandweer, tr. W. VAN TIJEN, Secretaris, Techn. Directeur Tentoonstelling, IR. H. B. J. AI KEMA, Commandant van de Brandweei, Schiedam. DR. IR. M. F. DE B'RUIJiNE, Directeur Gem. Vervoer- en Motordienst, C. GORDIJN JR., Commandant van de Brandweer, Amsterdam. P. DE GRAAFF, Commandant van de Brandweer, Dordrecht. J. J. HAARSELHORST, Commandant van de Brandweer,' Tilburg. W. A. KEBMAN, Hoofdman van de Brandweer, 'J. PELLENKOFT, Hoofdopzichter Afd. Brandbluschmiddelen,. f J. B. ROELOFSEN, Chef van de Brandweer, Delft. """,'*, F. VAN 'T SANT, Commandant van de Brandweer, Den Haag. IR. L. J. E. C. v. D. TAS, Hoofdman van de Brandweer, IR. M. E. H. TJADEN, Dir. Bouwpolitie en Woningdienst,/ Amsterdam. IR. W. VALDERPOORT, Hoofdingenieur v. d. Bouwpolitie, IR. P. VISSER, Ir. Gemeente Werken, D. VLEMING, Commandant v. h. Brandwezen, Utrecht. IR. C. F. WTTEWAAL, Dir. N.V. Techn. Inspectie- en Expertisebedrijf v/. J. F. Rebel, Amsterdam-C. IR. G. DE ZWART, Dir. van Bouw- en Woningtoezicht, Utrecht.! '" DIRECTIE: C. W. VAN HASSELT, President-Directeur. P. N. GAANiDERSE, Directeur-Secretaris. IR. W. VAN TIJEN, Technisch Directeur.

5 H and el-maatschappij AD.VOIGT&Co. Heerengracht 317, TeS AMSTERDAM Specfaliteit Alle soorten Hennep- m Viissfatigeii meten lender rubbervoerlng. traalpijpen s Koppelingen, irandkransii 9 Standpijpen, ïerdealstykksn, eni., enz, Helmers, Oordei 9 Bijlen, Ridil nen s ini. VOIG'T" S PRE N K L ER S volgens voorschrift dar Amsterdamsche Brandweer en ieetiioliche fabricaat CAftL METZ, als geleverd aan de Amsierdamsche, Reiterdamsche en Tilburgsciis Braüdweer EN

6 STRAATNAMEN D, A, B!jden4ijkstraat Jan v, d. Hefjdenplein Jan Hudigstraat Commandant Meierstraat Jan Rooster laan Torley Duwellaan Achterom zijn alle te \$hiden in het in Ericadorp De BOYCE Fabrieken OMVAL AMSTERDAM VERVAARDIGEN : BOYCE biurachers de eenige automatisch werkende brandblusscfaers T.B.A. nat-koolzuurjioudende blusschers T.B.A schuimblusschers T B.A. chemische blusschers Z m öm 2 O (D O ï V Firma^s ie het Ericadorp e A-C Amand, Oude Molstraat 32, Den Haag. Jan Hudigstraat 3 Andnesse & Zn, IJsclubstraat 13/31, Jan Roosterlaan 8 Auke Bergsma, Bijerlandschelaan 7, Torley Duwellaan 12. D. A Bijdendrjkstraat 9. Corn. Begeer, Oud Kerkhof 27, Utrecht. Jan Hudigstraat 2. Spiritusverkoopkantoor Bergen op Zoom-Delft te Delft. Torley Duwellaan 19 De Boer & van Rijn, Heerenstraat, Rotterdam D. A Btjdendijkstraat 4, Jan Roosterlaan 3. Bossart & Cie., Lyon. Torley Duwellaan 17, Bourguignon, Witte de Withstraat, Jan van der Heijdenplem 3. van Boxmeer, Benthuizerstraat 103b, Jan Roosterlaan 9. Verkoopcentrale Cleanus, Sibergstraat 2, Den Haag. Jan Roosteftaan 11. O a leveranciers van: Nederl Spoorwegen; Konlnkl Neder]. Marine; Holland Amerika Lijn; Rotterd Lloyd; Maatschappij Fyenoord", N V Wilton; Kon Ned Hoogovens en Staalfabrieken; N V Margarine Unie, etc, alsmede van Gemeentebedrijven, Rijks Instellingen,Ziekenhuizen,Sanatoria, Musaa, Scholen, Bankinstellingen, etc etc. Het üollandsche Paviljoen op de wereldtentoonstelling te Antwerpen is geheel met onze toestellen uitgerust. Il l Uil ÖU1UM nulul«tnilu.lllul OMVAL AMSTERDAM Adres HOTTERQAi: Spoorsingel 18 - Telefoon Wals K* ÖJ

7 Firma's in het Ericadorp (vervolg). C S Cliever's Toffeefabriek, Oo=tzeedijk 234, Jan Hudigstraat l ~A. Driessen, R Rottekade, Rotterdam Jan van der Heijdenplem 8. Dubé Tafelzilver, Schiekade, D. A. Bijdendijkstraat 2. Stofzuigercentrale P. Elzerman, v. Oldenbarneveldstraat 111, Jan Roosterlaan 1. Flongaza, Frans Halsstr. 25, Haarlem. Achterom 5. De Haan, N. Binnenweg 126, Rotterdam D. H. Bijdendijkstraat 6. D Hepper, Dr v Welylaan 7, Den Haag. (Lozon). Jan Hudigstraat 6. Hennig en Co, Bildersstraat 65, Den Haag. Torley Duwellaan No. 13. Hoevels, Bergweg 285, Jan Roosterlaan 4. C. Jamin, Hugo de Grootstraat, (Stille Armen) D. A. Bijdendijkstraat 3 5. De Joodsche Invalide, Nieuwe Achtergracht 88, Amsterdam. Jan Hudigstraat 6 Ignac Klein, Eindhoven, Kleine berg 17, D A. Bijdendijkstraat 11. Kolen Centrale, Wijnhaven 22, Torley Duwellaan 3. Wed Kraus, Hoogstraat 181, Jan van der Heijdenplem l en 2. Krüger, Staaktraat 6, Amsterdam Jan Hudigstr. 4. Kulman, Goudscheweg, Rotterdam Torley Duwellaan!0. Mary Lietz, Peterbergstraat 84, Köln Jan Hudigstraat 5. Lmtas Ltd., Parkstraat. Torley Duwellaan 23, 25 en 2. D. A. Bijdendijkstraat l B. Mak, Jagerspad 9, Laren Torley Duwellaan 15. Ing bureau Metha", Mathenesserplem 15 Rotterdam Jan Roosterlaan t. Fa. Ostermann's Handelmij. Keizersgracht 288, Amsterdam. Jan Roosterlaan 17 en 20. Fa. Peek & Cloppenburg, Hoogstraat, Jan Roosterlaan 15 en 18. M Reuchlm & Zoon, Bierstraat 16, J. v. d. Heijdenplein 5. Rodenburg, N. Binnenweg 239, Jan Hudigstraat 10. A. Schets Regentesselaan 3, Rijswijk. Jan Roosterlaan 10. SNELBLUSSCHERS HOLLANDIA" VOOR ALLE DOELEINDEN OOK VORSTVRIJ SCHUIMBLUSSCHERS TETRA-BLUSSCHERS GEHEEL NEDERUNDSGH FABRIKAAT 30-JARIGE ERVARING 1a FABRIEK IN NEDERLAND GARANTIE FABRIEK ESPANA" CONTROLE

8 Firma's in het Ericadorp (vervolg) S-Y G. van Schrevendijk, Lusthofstraat 108, Torley Duwellaan 6. Slyk, Goudscheweg 63, Torley Duwellaan 11. B. M. Spanjersberg, Gr. Kerkplein 56, D. A. Bijdendijkstraat 7. v. d. Spek. Tiendstraat, D. A. Bijdendijkstraat J. Spetter, Oppert 74, Jan Roosterlaan 14. P. H. Stark, Houtmankade 93, Amsterdam. D. A. Bijdendijkstraat 10. Fa. W. Taub, Samuel Mullerplein 20, Torley Duwellaan 8. Freule de Tombe, Was enaarscheweg 42, Den Haag. (Nationale Dierenzorg) Torley Duwellaan 5, 7, 9. Fa. v. Toorenburg & Damme, Nw Binnenweg 340, D. A. Bijdendijkstraat 8; Jan Roosterlaan 7. F. Vervloet, Boompjes 82, (Minahassa Comité). Torley Duwellaan 1. G. de Vor, KI. Gartmanplantsoen 391, Amsterdam C. Jan Roosterlaan 12. Walg, Coolsingel 67, Achterom 7. West-Indische Bananen-Import-Compagnie, R. Rottekade 67, Jan van der eijdenplein 4. Fa. E. E. Weyrich-Troschke, Ie Middellandstraat 32a, Jan Roosterlaan 13. Ysendijk, Leuvehaven, Achterom 2, Jan van der Heijdenplein 6. KIOSK. J. van Leer, Alkemadeplein 15, Willebrand, Schiekade 3, Bosohbrandverzekering onder Directie van dsüedsriaiidsclie Heidemaüscliappïj Billijke premiën. Coulante schaderegeling Inlichtingen: Stand Brandweer tentoonstelling en bij de Directie te Arnhem^. Zij, die U voorgingen... 1 Juli 1927 was het FIAT Brandweermaterieel in Nederland nog onbekend. Nu, slechts 3 jaar later, zijn de moderne FIAT Brandweermachines hetzij autospuit, motorspuit of gecombineerde sproeiwagen-brandspuit aangeschaft door: De Gemeenten: De Bilt Dirksland Enschede Ginneken Goedereede Hardinxveld Herkingén Laren Melissant Naaldwijk Schaesberg Veisen Philips Brandweer te Ei'ndhoven Deze feiten bewijzen terj duidelijkste de waarheid, dat het moderne FIRT irmas r i l voldoet aan een in Nederland gevoelde behoefte L Stadhouderskade 114 -Telefoon 271OO

9 EXPOSANTEN IN HAL B. Vak A Hendrichs, Brandbluschmateriaal, vjbteeyi >. - _».,.' J Den Brandweermuseum Utrecht. Penders,.Mauritsweg 20, B Roode Kruis, Princessegracht 27, Den Haag. Mr. Ernest Jones, Vert. Mather & Platt Ltd. Amersfoort. Wall & Co., Westerstraat 16, C v. d. Linden & Veldhuis, Leuvehaven 177, E. B, v. Tussenbroek, Pieter Bothsiraat 63, Den Haag., ^ D Sicli Snelblusscher Mij., Groote Koppel l, Amersfoort. Gemeente Oosterbeek. F. &W. van Dam, Wijnbrugstraat, R'dam. Kolf & Molijn, Noordsingel 183, R'dam. E Lewis & Tylor (p/a Solomite), The Pyrene Cy. Ltd., Westerslraat 6a, Dorrepaal & van Vreeswijk, Duysstraat 62, Fa. Kraayer, Wormerveer. F N.V. Alma, Marnixstraat 70, De Rotterdamsche Droogdok Mij., R'dam. G Rotterd. Nieuwsblad, Schiekade, R'dam. H I J Rotterd. Nieuwsblad, Schiekade, R'dam. Model bioscoop cabine, Normalisatie Commissie, Koningskade 23, Den Haag. Morks' Uitgevers Mij., Passage 64, Den Haag. De Haas, Brandkastenfabriek, Apeldoorn. ; K Petroleum Persgasfabriek, Kerkstraat 65,V Voorburg. ; Holl. Constructiewerkplaatsen, Leiden. Technisch Bureau Rijksen, Wijde Begijne- ": straat 15, Utrecht. : The Boyce Automatic Inc., Omval 1 5, Amsterdam. \ l L Nicolaitf Zoon, Dr. Kuyperstr. 2, Den Haag. 10 L Amsterdam. Sinds meer dan 30 jaren geniet het m af r een wereldreputatie. Ook hebben alle, in den loop der MERCEDES-BENZ steeds glansrijk a. d. zwaarste MERCEDES-BENZ zijn sedert-jaren in gebruik Gemeenten: in Nederland jaren, geleverde br'andspuiteu eischen voldaan brandspuiten in de volgende AMSTERDAM APELDOORN BAARN DE BILT BREDA GRONINGEN 's-hertogenbosch DEN HAAG HEERLEN LEIDEN MAASTRICHT NAARDEN NIJMEGEN VEENDAM VENLO -

10 Exposanten in Hal B (vervolg). Vak L Fa E. Schneider, Catherynesingel 47a, Utrecht. Ned. Staalindustrie, Keileweg 24, Alhier. Electro Zuur- en Waterstoffabriek, Distelweg 90, Amsterdam. \, M Asbestfabriek v/h J. de Boer & Co, Czaar Peterstraat, Amsterdam. N Ned. Iffa Minimax Mij., Keizersgracht 302, Amsterdam. O Valkenier & de Haas, Mauritsweg 43, Mozes Knap & Zoon, N Haven 29, R'dam. Jac. Vrij, Straatweg C38, N. Heivoet. P Schreuder & Co., Leuvehaven 32, R'dam. Q Oxygenmm Mij., Schiedam. Spanjaard & Co, Bemuurde Weerd OZ 53, Utrecht. R Qem. Electriciteitsbedriji, Oostzeedijk 167, Alhier. S Brandweermuseum Utrecht. T Siemens & Halske, Huygenspark Den Haag. Collectie Vaandels Stedelijke Brandweer- Tentoonstelling, Rotterd Nieuwsblad, Kaars Sypesteyn, Krommeme. U Gemeente Gasbedrijf, Oostzeedijk Christiani & Nielsen, Paxkstraat 105, Den Haag. R-a^~^, N.V. Producten en Grondstoffenhandelmijl, Sarphatikade l, Amsterdam. Westhoff & Zn., Groningen. Steengaas Mij., Valkenboschkade 313, Den Haag. V Eerestands van de Gemeenten Amsterdam, Rotterdam, 's-gravenhage, Utrecht. W Ruys' Handelsvereeniging, Noordblaak 51, Ups' Brandkastenfabrieken, Dordrecht. Ned Ver. tot Bescherming van Dieren. Baarn, Emmalaan 11. Haag, Prinses Mariestraat 40. IFFA-MINIMAX OP EEN BRANDBLUSCH-APPARAAT IS EEN ABSOLUTE WAARBORG VOOR ONOVERTROFFEN DUUR- ZAAMHEID EN CAPACITEIT Wanneer U derhalve tot aanschaffing van BRANDBLUSCHAPPARATEN werkende volgens het NAT SCHUIM BLUSCH-SYSTEEM TETRA of van erooï-sghülmblüseh-laterieel wilt overgaan, maakt U zich dan onze ruim 28-jarige ervaring ten nutte, en wendt U om kostelooze informaties of vertegenwoordigersbezoek tot de NED, IFFA-MINIMAX-MIJ, AMSTERDAM Keizersgracht 3O2-3O4 - Te! Wij op Stand Vak 12 Geesink & Zonen, Weesp. v. d. Ploeg's Fabrieken, Apeldoorn. A. Bikkers & Zonen, Nijverheidstraat 15, Rotterdam Kronenberg, Achterstraat, Culemborg.

11 Exposanten in Hal B (vervolg). H. T. en H. A Van Bergen, Heiligerlee, Bilthoven. Vak 2 Leonard Lang, Stadhouderskade, A'dam Citroen, Weteringschans 81, Amsterdam. Techn. Bur. Duiker, Rijnstr. 30, Den Haag. Voigt&Co, Heerengracht 317, Amsterdam. Morris' Automobielfabneken, Delft. 3 Akkerman & Co., J. de Oraefflaan l, Den Haag. 3/4 Vacantiehuisje Insuhte". Dit huisje was hoofdprijs voor de verloting, doch is door afwijzende beschikking te koop. 5 Betondak N.V., Arkel Aerocrete-Holland N.V., Wassenaarscheweg 20, Den Haag. _ Landré & Glinderman, Spuistraat 6, Amsterdam C. N V. Snelbouw, Amstelveenscheweg 686, Amsterdam. Model garage. * Vergelijkende stands in Vak 6. J J. H. Wones, Oosteinde 24, Amsterdam v Wijngaarden & Co., Pelgrimstraat, ' 4 Kehlenbnnk, Zuidblaak 2, f^steengaas Mij., Valkenboschkade 313, Den Haag ' N.V. Solomite, Diergaardelaan, * Kon. Ned. Hoogovens en Staalfabrieken, IJmulden Fa. Visser, P. C Hooftstraat 29, Amsterdam Christiani & Nielsen, Parkstraat 105, Den Haag. Syndicaat Handl., Damel de Langestr. 7, A'dam Betonfabriek Cornic, Waddinxveen. Humck & Imhofen, Oroote Draaisteeg 2, R'dam. NV. Itema, Singel 262, Amsterdam N.V Aerocrete-Holland, Wassenaarscheweg 10, Den Haag. pliiniilhiilllllllilllllllllllllllllllllllllllllillllnllllllllllllllllllllniin de Vergeet U vooral niet aan de Kiosk onze I ECHTE Fransche üoygat te koopen, want men zegt: VAN LEER'S NOUGAT is toch ügcnerder., Speciaal adres voor VRUCHTEN-NOUBAT l l V. ALKEMADEPLEIN 15 A B - ROTTERDAM t Aanbevelend, <J. VJ&Ü L.EEÜ ^2ffi«jj IlllllllllllllHIHIIIIIIIH 14 NAAMLOOZE VEMNOOTSCHAP WEESP OPGERICHT1875 Uitmuntend geoutilleerde Nederlandsche Fabriek voor Brandspuiten vrijstaande ladderwagens en klein materieel der wereldberoemde irus Fabrieken Uim s.

12 HAL B N.V. Aerocrete-Holland Vak 5 A-H Fa H. T. & H A van Bergen Jr. (Ing.) Heiligerlee Bilthoven. Brandweermateriaal. Vak 1. N.V. Betondak", Fabriek van Bouwmaterialen. ArkelZ.H. Bimsbelondaken, Trottoirtegels, Rioolbuizen, Bimsplaten, Drijfsteenen. Vloerconstructies Vak 5. N.V. Brandspuitenfabriek voorheen A. Bikkers & Zoon, Brandweermateriaal op elk gebied. Vak 1. N.V. Handel-Mij. Bix", Noordsingel 183, Handbrandbluschapparaten. Vak D N.V. Noord-Hollandsche Asbestfabriek- v/h J de Boer & Co., Amsterdam, Czaar Peterstraat 255. Telefoon en Brandweermateriaal. Vak M. Celotex-bouwplaten, tegelijkertijd sterk isoleerend, vochtwerend, geluiddempend en decoratief. Vak U. F. & W. van Dam. Makelaars in Assurantiën, Rotterdam Vak D. Firma P. R. van Duinen, Prinsengracht 530, Amsterdam, Tel Alleenvertegenwoordiger voor Zeiss Ikon theatermachines voor theater bioscoop- en theaterinstallateurs, leveranciers aan Rijks- en Gemeente-instellingen, school- en vereemgmgstoestellen, verhuur van onderwijsfilms, kinderfilms, enz. Vak I Gasmaskers, N.V. Electro", Distelweg No. 90, Amsterdam-N. Vak L Bezoekt den stand van het Gemeente-Electriciteitsbedrijf en doe dan méér electrisch! Vak V. Gemeente Gasbedrijf Rotterdam Toonzaal: Kantoor Oostzeedijk 199, Telefoon Het Gas als veilige, zindelijke en goedkoope brandstof in huishouding, winkel en kantoor, bedrijf en nijverheid. Vak V. Gebr. Gorter, uitsluitend gevestigd Wormerveer. Branddeuren. Stalen ramen (bij den stand Model Cabine Bioscoop). Vak I. Hoofdcommissie voor de Normalisatie in Nederland. Tentoonstelling van het tot dusverre genormaliseerde brandweermateriaal. Vak J. Firma GEBR, CULEMBURG Leveranciers van slangen, koppelingen, standpijpen, zuigbuszen, enz. Door ons werden geleverd in korten tijd Motorbrandspuiten met een capaciteit van 1000 liter per minuut aan de Gemeenten: Po'sbroek, Wamel, Leeuwen, Lexmond, Goudriaan, Noordeloos, Ottoland, Heukelürn, Hoorst, Zeeland, Qeldermalsen, Kerkdnel, Wijngaarden, Bandwijk, Ammerzoden, Varik, Asperen, Nederhemert, Boekei, enz. Vraagt den Heeren Burgemeesters, waar door ons werd geleverd, om hunne bevindingen en U zult nader met ons werk kennis maken. BEVEILIGT U tegen BRAND met de lii Het eenige apparaat dat NOOIT LEKT en waarvan de inhoud NOOIT VERDAMPT, en dus steeds, ook na jaren gestaan te hebben, tot gebruik gereed is. W. J. WALL & Co. Waterstraat 16o - Eettertfim 17

13 H-AL B (vervolg). H M Technisch Bureau Hubscher & Versfeit, Amsterdam, -Singel 309a, Tel Qasverwarmmg o.a. voor Garages. Vak 5. Ned. Iffa Minimax My. Vak N. JLO" A/lotorbrandspuit. Norddeutsche Maschinenfabrik, Pinneberg. Vertegenwoordigers: Penders & Co., Vak A. Firma Kaars Sypestem. Vak T Firma G. Keienbrink Jr. Upson platen voor plafonden wandbekleeding Upson Blue Stripe isolatie tegen temperatuur en geluid. Vak 6. Firma Kranenburg Vak l. Fiat automobiel en motorbrandspuiten. Importeur: J Leonard Lang, Stadhouderskade 114, Amsterdam (Z). Vak 2. Lewis & Tylor Ltd., London. Waterslang-fabrikanten. Vertegenwoordiger voor Nederland: L H. A. Jerschavek, Anna van Hannoverstraat 35, Den Haag, Telefoon Vak E v. d. Linden & Veldhuis, Asbest- Rubber-Pakking. Vak C. G. L. Loos & Co.'s fabrieken, Amsterdam. Hoofdkantoor: Keizersgracht 689 Autogene lasch-en snij-apparaten. Medicinale zuurstof voor inhalatie. Mather & Platt, Ltd., Londen en Manchester Vert. Mr. Ernest Jones, Amersfoort. (Vak 5). N.V. Morks' Erkend Advertentie-Bureau en Erkende Uitgevers My. Passage 64. 's-gravenhage. Opgericht Uitgeefster van Vuur en Water. Officieel Orgaan der Koninkl. Ned. Brandweer- Vereeniglng. Handboek Brandweer door J. B. Roelofsen, Inspecteur van Politie-Brandweer te Delft en het Brandwezen m België door A. W. Leeflang. Plaatsing van advertenties in alle bladen. Vak J. N.V. Morris Automobielfabrieken, Delft. Telefoon 1440/1 Telegr.-adres: Monsmotor. Motorspuit op 4 wielig chassis (capaciteit ± 2000 Liter per minuut). 18 TOTAL 9 * DROGE VULLING, waardoor: bevriezen onmogelijk, geen electr. stroomgeleiding, geen aanvreten v. h. apparaat, geen nevenschade bluscht alle soort branden, bereikt secondenblussching, kan afgesloten worden en dus voor meerdere branden dienen. Vraagt het gratis interessante SS OTAL," dossier. Vrijblijvende demonstratie. l T AT U 1AL-HAUD A I UAITQ" RYSENBURG - UTRECHT Ui bedrijf? SPRIHKLERS stuiten elk begin van brand in het eerste stadium Goedgekeurd door de Amsterd. Brandweer Voorradig met een smelttemperatuur van F. Onderlinge afstand der sprinklers ca. 3 M., afhankelijk v/d plaatselijken druk. Wij verstrekken gaarne nadere inlichtingen EENIGE VERTEGENWOORDIGERS: & CO. - ie V r"""

14 HAL B (vervolg). M-S 6 wielig chassis voor motorspuit (voor vervoer over zachte en moerassige grond en wegen). Ambulance-Automobiel. AHes van de Engelsche fabriek : Morris Commercial Cars Ltd, Soho Birmingliam. Vak 2. J. P. C. Nicolai & Zoon Kleermakers. 's-gravenhage. Hof, Rijk en Gemeenten Leveranciers. Dr. Kuyperstraat 2, telefoon Vak L. N.V. Petroleumpersgasfabnek v/h J. Bleuland van Oort, Voorburg (Z.-H.) Toestellen voor gecomprimeerd petroleumgas voor industrieel- en huishuishoudelijk gebruik. Apparaten voor autogene metaalbewerking met petr. pèrsgas. Snij- en laschproeven. Apparaten voor loodlasschen met petr. pèrsgas. Het goedkoopste gas voor dit doel. Vak K. JT* The Pyrene Co. Ltd., Westerstraat 6a, Rotterdam, l Telefoon Vak E. Boschbi and weer van de gemeente Renkum te Oosterbeek. De eerste gemeentelijke organisatie ra Nederland met gebruikmaking van alle aanwezige vakkundige krachten, wonende in de bosschen. Vak D. Nederlandsen Roode Kruis Modern Zieken vervoer. Princessegracht 27, Den Haag. Vak B. Ruys Handelsvereeniging N.V. 's-gravenhage, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Groningen, Enschede, Eindhoven, Arnhem, Haarlem.,,G. F. Allsteel" stalen installaties voor kantoren, magazijnen, archieven, bibliotheeken, enz. Vak W. N.V. J. Schreuder & Co's Handelmaatschappij. ƒ x,,foamite" Brandbluschapparaten Vak P., NV. S. I C. L. I. Snelblusscher Mij. Amersfoort. / Schuimblusschers voor alle soorten branden. Handapparaten Standard 6 L. Auto 3'/ 2 L* App. op wielen van 100 en 200 L. inhoud. Vak D. N.V. Solomite". Kantoren en fabrieken te Oosterhout (N.-Br.). Tel Het bouwmateriaal met de onbegrensde mogelijkheden tegen warmte, koude en lawaai. De onbrandbaarheid is meerdere malen door de hoogste autoriteiten vastgesteld. Vak 6. N.V. Snelbouw", Amsterdam, Amstelveenseheweg 686a Tel Staalskeletbouw. Wijdragende holle steenen vloeren. Moderne holle 'steenen bouwmaterialen. Vak o o: D DO: BRANDSLANG is een artikel van vertrouwen. Koopt daarom het fabrikaat van de grootste en oudste fabriek, die bij de vervaardiging niet, alléén rekening houdt met de ontwikkeling der techniek, doch ook met de moderne eischen welke aan het materiaal gesteld worden. GOTHANIA1 brandslangen met en zonder rubbervoering van Hennep, Vlas en Rameh, zijn de beste en hebben een wereldreputatie. GENERAAL-VERTEGENWOORDIGER E.B.VAN TUSSENBROEK 83 Flater Bothstr., Oss Haag- T! G. o N.V. TECHNISCH INSPECTIE EN EXPERTISE-BUREAU :ao D IQO voorh. J. F. REBEL c.i. Directie Ir D W VAN DAM VAN HEKENDORP en Ir. G F. W.TTEWAALL, Civiel-lngemeurs BLAUWBURGWAL 12 hoek LANGESTR. TELEFOON AMSTERDAM (C.) immimmimiimimiinmiimnmmiiimiiimtiiiiiimmimtimiiiiimmmmmiiimiimiiiimiimmiiiiiiiiii voor vermindering van brandgevaar in fabrieken, pakhuizen, garages, schouwburgen, e. d (vërdeeling van risico's, brandvrije afscheidingen, btandbluschiaiddélen, enz., etó.) :PD o 3BÖ 21

15 HAL B (vervolg). Snelblusschers Hollandia", Spanjaard & Co., - Utrecht. Fabriek Espana". Vak Q. Nederlandsche Staalindustrie N. V., Keileweg, Metaalgaas voor plafonds en scheidingswanden. Vak L. Steengaasmaatschappij N.V., 's-gravenhage. Steengaasfabriek N. N., Hengelo '(O). Brandvrije *"- bekleeding, plafonds, wanden, enz. Vak U. H. Visser, P. C. Hooftstraat 29, Amsterdam, Heraklithplaten. Vak 6. N.V. Handelmaatschappij Ad. Voigt & Co. Heerengracht 317, Amsterdam. Levert'alles op Brandweergebied. Zie annonce op pagina Firma Carl Metz, Karlsruhe/Baden, Feuerwehrgeratefabriek. Mercedes-Benz, Amsterdam. Vak 2. Vereinigte Gothania Werke A.G. Gotha. Brandslangen in iedere gewenschte uitvoering, van hennep, vlas, rameh.generaal-vertegenwoordiger E. B van Tussenbroek, Pieter Bothstraat 63 Den Haag. Vak C. Stand Vak L. In 'alle landen gepatenteerd VOOR PLAFONDS EN WANDEN ZIJN ABSOLUUT ONBRANDBAAR EVENEENS DE ETERNIT LE' (GEGLASUURDE ETERNIT" PLATEN) DE AANGEWEZEN MATERIALEN VOOR SOLIEDE WONINGBOUW VRAAGT BUIZEN HOOFDVER TEGEHWOORDIQER VOOR NEDERLAND Ei KOLONIËM: E.SCHNEIDER «JSTBOX 4 - TEL UTRECHT V Zuur- en 'Amsterdam i., Tel,» 3 lijnen 23

16 -HAL D. A-M Andriesse, Borduurfabriek IJsclubstraat 13/31, R'dam ANDRISONA"-Artikelen Jan Roosterlaan 8 N.V. de Boer & van Rijn's Tapijt en Meubelgandel, Heerenstraat Tel Laat uw Huis door Ons inrichten". Jan Roosterlaan 3. Het Spiritusverkoopkantoor Bergen op Zoom- Delft" te Delft demonstreert in stand No. 19 Torley Duwellaan, de vele nuttige doeleinden waarvoor brandspiritus gebruikt kan worden. Ongetwijfeld zijn enkele daarvan, die voor U van veel nut zijn, U nog onbekend Torley Duwellaan 19. Cleanus (Verkoopkantoor), Sibergstraat 2, den Haag, tel Reinigingsmiddelen. Jan Roosterlaan 11. Cliever's -Toffee- en Caramelfabrieken, L. J. Gillet Jzn., Jan Hudigstraat 1. A EGYPTIAN CIGARETTES Maatschappij A. Driessen, opgericht Cacao en Chocolaad. Specialiteit: Bonbons. Jan v. d. Heijdenplein 8. Dubé Tafelzilver. 25 jaar garantie. Vraagt prijscourant en betalingscondities (ook voor Indiëj D. A. Bijdendijkstraat 2. FYFFES" BANANEN Jan v. d. Heijdeplein 4. Kunsthandel A. de Haan, Nieuwe Binnenweg 126a, D. A. Bijdendijkstraat 6. Ignac Klein, Findhoven, Kleine Berg 17. Origineele Hougaarsche Bonte Madyo" Handwerken. Tafelkleeden, Kussens, Schoorsteenloopers, Kinderjurkjes, Damesblouses. Alles Handwerk. D. A. Bijdendijkstraat 11. Het Haardenhuis, Wed. Kraus, Hoogstraat 181 Groene Hilledijk 194, Jan v. d' Heijdenplein l en 2. Ing. Bureau M. E. T. H. A. Hoofdkantoor: Mathenesserplein 15, Rotterdam, telefoon Filialen: Amsterdam, Den Haag, Haarlem, Leiden. Radio, Kuppersbusch Gasfornuizen, Hera waschmachines, Stofzuigers. Jan- Roosterlaan Automatische Brandalarm Installaties MONITO" 1. Alarmsignaal na nauwelijks 3O seconden. 2. Absolute werking bij abnormale warmte-toename 3. Ongevoelig voor normale temperatuurs-wlsselingen 4. Contacten beveiligd tegen alle invloeden 5. Betrouwbaar In eiken stand - Ongevoelig voor trillingen Hst ingrijpen binnen 5 minuten na het ontstaan van den brand is betrekkelijk nog eenvoudig! Daarna zijn de gevolgen niet meer te overzien! Brand in Uw ARCHIEF is ONHERSTELBAAR! Raad- Kuis te Leiden. Palels voor Volksvlijt SCHEEPS-INSTAL- LATIES! Fabrieken voor HOUTBEWERKING, OPSLAG- PLAATSEN, enz.! Vraagt demonstratie! IMPORTEUR: ING. BUR. C, N. H. VAN LAWICK DEN HAAG SUEZKADE 118 il UIL Wel Mi JAGQB OE GRAEFFLAAH \ - DEH HAAG AGENTE VOOR HOLLAND VAN: AHRENS FOX FIRE ENGINE Co., CINC1NNATI. Geleverd in 1928 Zeven Motorbrandspuiten aan Capaciteit 3750 Liter per mfnuut bij 10 Atm. druk. E. C. FLADE8, JOHSTAÖT. Motorbrandspuïten in capaciteit van 400 tot 2500 Liter per minuut bij 8 Atm. druk. In Holland reeds 15 stuks in gebruik. SIRENO COMPANY, NEW-YORK. Sirenes voor brandweerauto's, Geleverd 14 stuks aan de Brandweer te Rotterdam, 35 stuks aan de Brandweer te Amsterdam enz. enz. i Het gebruik van VOOR DE J bevordert in hooge mate een doeltreffende onderljnf luilpverleening bij brand

17 HAL D (vervolg). " N Y Rotterdamsche Electrische Nougatfabriek. Van Alkemadeplein 15a/b, Echte fransche Nougat. Vruchtennougat. Kiosk. Peek & Cloppenburg, Jan v. d. Heydenplein 13-14, (stand) Hoogstraat 211, Apart genre Heeren- en Kinderkleeding. Jan Roosterlaan 15 en 18. Muziekhandel G.VANSCHREVENDIJK Lusthofstraat 108, Tel , Rotterdam Torley Duwellaan 6. Electr. Banketbakkerij J. Spetter, firma S. Koster, Oppert 74, Tel Speciaal verpakte boterkoek. Jan Roosterlaan 14. Toorenburg en Damme. Speciaal in Old Finish", Bazaan- en Rundieder Clubfauteuils. Fabriek: Passerelstraat 15. Showroom: N. Binnenweg 340, Tel Jan Roosterlaan 7. Op den duur leert de praktijk. Koffie en Jhee van Ifsendijk". Jan van der Heijdenplein 6. Mather & Flatt Ltd. London - Manchester Grinnell automatische Sprinkler en Brandalarm Installaties Amersfoort - Rotterdam Simplex Snelblusschers en s DIRECTIE: ANDQÉ DE IA PORT E* 27

18 OP HET TERREIN: De Vries Robbé, Gorinchem. Betondak, N.V., Arkel. G. L. Loos en Co.'s fabrieken, Amsterdam, Keizersgracht 689. Jac. Vrij, Straatweg C 38, N. Heivoet. Silica en Ovenbouw Mij, Raamweg 17, Den Haag. Bureau voor Economische Stroomproductie, Admiraliteitskade 75, Rotterdam, stelt de pyrometers voor den demonstratie-oven gratis beschikbaar. Steengaas Mij. Den Haag, proefgebouw Landré en Glinderman, Amsterdam. Brandadviezen op Hoofdkantoren. van de Behalve des Dinsdags, 29 Juli en 5 Augustus, en Dorjderdags, 3' Juli en 7 Augustus, wordt op alle andere werkdagen, des voormiddags om 10 uur een aanvang gemaakt met het beproeven van wand-, plafond- en balkconstructies, alsmede van omkleedingsmaterialen van staalconstructies in den demonstratie-oven. Des namiddags zal gelegenheid zijn tot het bezichtigen van de uitkomsten der gehouden beproevingen. Verder demonstraties met handbluschapparaten, gasmaskers en zuurstof-apparaten. Des Dinsdags, 29 Juli, 5 Augustus en Donderdags 31 Juli, 7 Augustus demonstraties met rollend brandweermateriaal (spuiten en ladders). Op Woensdag 30 Juli, 2 uur n.m., eerste Amsterdamsche Brandweermiddag. Uitvoering van het muziekcorps der Amsterdamsche Brandweer en demonstraties met de bijzondere hulpmiddelen (ramei, rolstraalpijp, boor, enz.) bij dezen dienst in gebruik. Op Zaterdag 2 Augustus tweede Amsterdamsche Brandweerdag met programma als boven, doch met zanguitvoering Op Woensdag 6 en 13 Augustus herhaling der demonstraties door de Amsterdamsche Brandweer. Bovendien op Dinsdag 12 Augustus groote brandproef met het proefgebouw, opgericht door de Irma de Vries Röbbé te Gorinchem en N.V Betondak te Arkei Op 15 Augustus brandproef met het proefgebouw, opgericht door de Steengaas-Mij. uit Den Haag. Op een nader te bepaien dag demonstraties met het blusschen van een brandende olietank met een diameter van 9 M. met behulp van schuimbluschapparaten. 28 AEROCRETE HET NIEUWSTE BOUWMATERIAAL LICHT ISOLEEREND WEERBESTENDIG VUURVAST GELUIDDEMPEND - SPIJKER- EN ZAAGBAAR - W. AEROCRETE - HOLLAND DEN HAAG - TELEF WASSENAARSCHE WEG 20 FABRIEK VOOR GASBETON j HOOGE RIJNDIJK - 20ETERWOUDE - TEL 2952 BEZOEKT DE STAND Mode! Cabine Bioscoop VAN '6EBR.60RTER WORMERVEER OPG.~1837 TELEFOON 1535 STALEN BRANDDEUREM 29

19 3 ö m Electroreddingskoffer Revivator Reddingsgordels N 5 CO 50 oo l» «l o-!h ÏÓ

20 P R O T 0 8i luurstof-apparaat Absolute BeveHiglng 3e WEREL&BEHQEiflBE ml&m ROTTERDAM VERTEQENWOORD1GERS VAN: & O 9 LONDON Steeds in voorraad: PURETHA Rookliilmeii lilirnilt capaciteit plm. 2OOO Liter p. minuut, bevindt zich op STAND ak 2 van de L B. T. Let ook op het aldaar tentoongestelde waarop deze motorspuit kan gebouwd worden voor het rijden over zachte, moerassige en oneffen gronden en wegen. Voorts op de op dezen stand tentoongestelde Ambulance-Automobiel Alles vervaardigd door de Engelsche mm Gis Üd, Solo - en geregeld geleverd a. h, Engelsche Gouvernement en groote en kleine steden en wereldbekende ondernemingen, etc. etc. \ Tth-AÉm; 3ï

INTERNATIONALE TENTOONSTELLING 35 JULI 1O AUGUSTUS 193O ROT T ERÜD» STAT I ONS SINGEL TELEFOON 4I5OO. i e a- ft

INTERNATIONALE TENTOONSTELLING 35 JULI 1O AUGUSTUS 193O ROT T ERÜD» STAT I ONS SINGEL TELEFOON 4I5OO. i e a- ft INTERNATIONALE TENTOONSTELLING 35 JULI 1O AUGUSTUS 193O \ ROT T ERÜD» STAT I ONS SINGEL TELEFOON 4I5OO i e a- ft r JL-BZE DOEL DER TENTOONSTELLING: Een zoo overzichtelijk mogelijk beeld te geven van BRANDBLUSSCHING.

Nadere informatie

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016 Woningen 2017 Provincie / Steden Marktgegevens en prognoses Prijzen en transacties Aantal inwoners 2016 Aantal woningen 2016 Woningvoorraad/ huishoudens/inwoners 2020 2025 Koopwoningen Aantal verkochte

Nadere informatie

De waarde van de Academie. Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013

De waarde van de Academie. Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013 De waarde van de Academie Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013 Een stad met een Academie heeft meer 1,8% Aantal kunstenaars als percentage van de bevolking 18 Aanbod galerieën per 100.000 inwoners 1,6%

Nadere informatie

Platform Detailhandel Nederland 1 van 7. Gemeente. Emmen

Platform Detailhandel Nederland 1 van 7. Gemeente. Emmen Gemeenten moeten vaart maken met rooftassenverbod Uit onderzoek van het Platform Detailhandel Nederland naar de 50 grootste gemeenten blijkt dat in slechts 13 plaatsen de winkeliers gesteund worden met

Nadere informatie

SNS rechtsvoorgangers

SNS rechtsvoorgangers Overzicht van de bestemming van de archieven van de rechtsvoorgangers van de Samenwerkende Nederlandse Spaarbanken (SNS) In deze versie zijn de verschillen tussen Scope, inleiding(en) en stamboom gecontroleerd

Nadere informatie

thema 1 Nederland en het water topografie

thema 1 Nederland en het water topografie thema 1 Nederland en het water topografie Argus Clou Aardrijkskunde groep 6 oefenkaart met antwoorden Malmberg s-hertogenbosch thema 1 Nederland en het water topografie Gebergten Vaalserberg Plaatsen Almere

Nadere informatie

2e Paasdag maandag 17 april

2e Paasdag maandag 17 april T-Shop 14 zondag 16 Alkmaar 10:00-18:00 gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten Almelo 10:00-17:00 gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten Almere Traverse 10:00-18:00 gesloten

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS Om tot de ProductRating Prijs te komen heeft MoneyView de gemiddelde marktpositie van elk product berekend over 28.656 fictieve klantprofielen. Deze klantprofielen

Nadere informatie

Foto van de Drechtsteden

Foto van de Drechtsteden Foto van de Drechtsteden Raadscommissie ABZ 3 september 2012 Sjoerd Veerman Rien Val 1 De aantrekkingskracht van de Drechtsteden Gerard Marlet 6 maart 2012 The paradox of urban triumph bereikbaarheid banen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie van Bijstand voor de uitvoering van de Beurswet 1914, 1914-1946

Inventaris van het archief van de Commissie van Bijstand voor de uitvoering van de Beurswet 1914, 1914-1946 Nummer archiefinventaris: 2.08.29 Inventaris van het archief van de Commissie van Bijstand voor de uitvoering van de Beurswet 1914, 1914-1946 Auteur: SSA-AvF Nationaal Archief, Den Haag 1980 Copyright:

Nadere informatie

Gastvrije Stad. Meest. van Nederland

Gastvrije Stad. Meest. van Nederland Meest Gastvrije van Nederland 2009 Meest Gastvrije 2009 is een onderzoek van Van Spronsen Partners horeca-advies in samenwerking met VVV Nederland Top 2 Meest Gastvrije van Nederland De uitkomsten zijn

Nadere informatie

Beantwoording vragen inzake overdracht van archiefmateriaal. Aan de Raad der gemeente Haarlem

Beantwoording vragen inzake overdracht van archiefmateriaal. Aan de Raad der gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 39/2008 5 februari 2008 SBA 2008/123996 Beantwoording vragen inzake overdracht van archiefmateriaal Aan de Raad der gemeente Haarlem Ingevolge het bepaalde

Nadere informatie

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia Volume netwerk Horeca Doelgroep 13-49 Alkmaar 1 2 weken 34 17 10 950,- 135,- 495,- 115,- Almere 1 2 weken 17 8 5 475,- 115,- 250,- 110,- Amersfoort 1 2 weken 50 25 15 1.425,- 150,- 745,- 125,- Amsterdam

Nadere informatie

Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet. Gerard Marlet 11 oktober 2016

Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet. Gerard Marlet 11 oktober 2016 Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet Gerard Marlet 11 oktober 2016 De triomf van de stad... 400.000 Prijs standaardwoning (in euro's) 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 Gemiddelde van

Nadere informatie

Pasteur. Vraag ons dagtochtenboekje, het gehele jaar door bieden wij een zeer gevarieerd programma. Stationsweg 108 Tel.

Pasteur. Vraag ons dagtochtenboekje, het gehele jaar door bieden wij een zeer gevarieerd programma. Stationsweg 108 Tel. ADVERTENTIES Pasteur Verhuur van luxe touringcars van 30 84 personen voor elk vervoer in binnen- en buitenland tegen zeer aantrekkelijke prijzen. Schoolreizen, excursies, studiereizen en uitstapjes voor

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS

CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS Om tot de ProductRating Prijs te komen heeft MoneyView de gemiddelde marktpositie van elk product berekend over 28.368 fictieve klantprofielen. Deze klantprofielen

Nadere informatie

Zeven weken lang acties met Allure

Zeven weken lang acties met Allure Zeven weken lang acties met Allure 13 april t/m 29 mei 2015 * Mits toegepast en onderhouden volgens voorgeschreven verfsysteem. Kijk op sigma.nl/voorjarenklaar voor de voorwaarden. Met 10 jaar garantie*

Nadere informatie

Stad Adres Openingstijden Aalsmeer (warenhuis) Oosteinderweg AV

Stad Adres Openingstijden Aalsmeer (warenhuis) Oosteinderweg AV Stad Adres Openingstijden Aalsmeer (warenhuis) Oosteinderweg 249 1432 AV 0297-346660 Alkmaar Laat 90 1811 EK 072-5129059 Almelo Grotestraat 36 7607 CP 06-53878562 Almere (warenhuis) Washingtonstraat 45

Nadere informatie

MAANDELIJKSE OPGAVE EX ARTIKEL 50 LID 2 BESLUIT GEDRAGSTOEZICHT FINANCIËLE ONDERNEMINGEN. 28 februari 2014

MAANDELIJKSE OPGAVE EX ARTIKEL 50 LID 2 BESLUIT GEDRAGSTOEZICHT FINANCIËLE ONDERNEMINGEN. 28 februari 2014 Op de inhoud van dit overzicht is geen accountantscontrole toegepast. RENPART VASTGOED HOLDING N.V. Datum overzicht: 28 februari 2014 A. Totale waarde van de beleggingen De in dit overzicht gepubliceerde

Nadere informatie

Bijlage 1: Uitwerking per regio

Bijlage 1: Uitwerking per regio De locatiekeuzes worden in deze bijlage per regio weergegeven. Daarbij volg ik de grenzen van het arrondissement / de politie-eenheid. 1. Regio Noord-Nederland eenheid Noord-Nederland leidt eenduidig tot

Nadere informatie

Eerste Aanzet Stamboom Achmea Zorg

Eerste Aanzet Stamboom Achmea Zorg Eerste Aanzet Stamboom Achmea Zorg Achmea Zorg, samengesteld uit: Onderling Medisch Steunfonds (Shell) [Noordwijk, opgericht 1952; oz 1952] overdracht portefeuille 2006. Zorgverzekeraar OZF [Hengelo, opgericht

Nadere informatie

Steeds minder startersleningen beschikbaar

Steeds minder startersleningen beschikbaar RAPPORT Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar Uitgevoerd in opdracht van www.starteasy.nl INHOUD Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar

Nadere informatie

Zes weken lang acties met Sigmapearl

Zes weken lang acties met Sigmapearl Zes weken lang acties met Sigmapearl 14 september t/m 25 oktober 2015 Nu ook in Satin. Doekje erover. Klaar! Sigmapearl Clean Matt. Waarschijnlijk de best reinigbare matte muurverf ter wereld. Verras uw

Nadere informatie

Nijverheidsstatistiek Struve en Bekaar

Nijverheidsstatistiek Struve en Bekaar Nijverheidsstatistiek Struve en Bekaar 1887-1889 Nederlandsch Economisch-Historisch Archief (NEHA) Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch03875 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Nijverheidsstatistiek

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief Jager- collectie

Plaatsingslijst van het archief Jager- collectie Plaatsingslijst van het archief Jager- collectie Architect: Nieuwland en v/d Vegte Franeker Naam: fabriek met woning voor de landbouw coorporatie Franeker Jaar: 1929 Aanvraag nummer: t1 Architect: W. Duijff

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio 2015. www.dtz.nl

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio 2015. www.dtz.nl Factsheets Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt medio 215 www.dtz.nl 1 Factsheet kantorenmarkt medio 215 Kantoorbanen 2.236.85 214 t.o.v. 213,9% Aanbod 8.36 m 2,6% Voorraad 49.533. m 2,1% Opname 497. m 2 1

Nadere informatie

Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen

Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen AMSTERDAM - Het aantal banen dat verloren gaat aan automatisatie is nog steeds kleiner dan de vraag naar werknemers van vlees en bloed. Het aantal vacatures

Nadere informatie

CHINEESCHE IMMIGRANTEN

CHINEESCHE IMMIGRANTEN PUBLICATIES VAN HET GEOGRAFISCH EN SOCIOGRAFISCH SEMINARIUM DER UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM F. VAN HEEK CHINEESCHE IMMIGRANTEN IN NEDERLAND N. V. DRUKKERIJ,,'T KOGGESCHIP" - AMSTERDAM CHINEESCHE IMMIGRANTEN

Nadere informatie

LANDELIJKE VERSPREIDING POSTERS, FLYERS EN MAGAZINES

LANDELIJKE VERSPREIDING POSTERS, FLYERS EN MAGAZINES LANDELIJKE VERSPREIDING POSTERS, FLYERS EN MAGAZINES Hieronder volgt een overzicht van de aantallen posters en flyers in de meest gevraagde steden alsmede de tarieven die we hiervoor hanteren. We zijn

Nadere informatie

BRAND. oorzaken. verzorgd door N.V. Erven B. van der Kamp, Groningen

BRAND. oorzaken. verzorgd door N.V. Erven B. van der Kamp, Groningen BRAND oorzaken Verslag van het verhandelde op het eerste symposium, gehouden op 2 en 3 April 1947 te Leiden, onder auspiciën van de rijksinspectie brandweerwezen van het ministerie van binnenlandse zafceu.

Nadere informatie

Bijlage I, Auto- en tankautospuiten5

Bijlage I, Auto- en tankautospuiten5 bradweermaterieel, Hieroder volgt ee overzicht va het i os lad i gebrik zijde bradweermotormaterieel, aar de toestad op September * Dit overzicht is samegesteld aa de had va de door de districtsispecters

Nadere informatie

Collectie Documentatie en afbeeldingen industrie (tweede aanvulling)

Collectie Documentatie en afbeeldingen industrie (tweede aanvulling) Collectie Documentatie en afbeeldingen industrie (tweede aanvulling) 1885-20001885-1979 Nederlandsch Economisch-Historisch Archief (NEHA) Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch04229

Nadere informatie

Bijlage verzuimcijfers

Bijlage verzuimcijfers Bijlage cijfers 1. Landelijke cijfers De cijfers over het schooljaar - zijn afkomstig uit de leerplichttelling die jaarlijks onder de gemeenten wordt uitgevoerd. De respons van gemeenten bedroeg dit jaar

Nadere informatie

Bijpostkantoren AMSTERDAM AMSTERDAM-AMSTEL

Bijpostkantoren AMSTERDAM AMSTERDAM-AMSTEL Bijpostkantoren Een aantal bijpostkantoren van o.a. Amsterdam, Apeldoorn, Scheveningen en s-gravenhage ontving, naast de dagtekeningstempels ook een nummerstempel, gelijk aan het postkantoor waaronder

Nadere informatie

Axioma Custom Media Lt. Gen. Van Heutszlaan 4 3743 JN Baarn 035 548 81 40 informatie@axioma.nl www.axioma.nl

Axioma Custom Media Lt. Gen. Van Heutszlaan 4 3743 JN Baarn 035 548 81 40 informatie@axioma.nl www.axioma.nl Axioma Custom Media Lt. Gen. Van Heutszlaan 4 3743 JN Baarn 035 548 81 40 informatie@axioma.nl www.axioma.nl Beklijf P/a muzyq - ruimte 4.06 Atlantisplein 1 1093 NE Amsterdam 06 11390997 info@beklijf.nu

Nadere informatie

Urbanisatie-effecten en vastgoedwaardeontwikkeling: Human Capital = Capital Growth. Richard Buytendijk, MSc, MSRE

Urbanisatie-effecten en vastgoedwaardeontwikkeling: Human Capital = Capital Growth. Richard Buytendijk, MSc, MSRE Urbanisatie-effecten en vastgoedwaardeontwikkeling: Human Capital = Capital Growth Richard Buytendijk, MSc, MSRE Research, ASR Vastgoed Vermogensbeheer Even voorstellen.. - achtergrond sociale geografie

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.04.41 Inventaris van het archief van de Algemene Commissie belast met het Beheer en de Aanwending der Giften ingezameld voor de Noodlijdenden door de Watersnood in 1820 Auteur:

Nadere informatie

Algemene Rooms-Katholieke Ambtenaren-Vereniging

Algemene Rooms-Katholieke Ambtenaren-Vereniging Plaatsingslijst Archief Algemene Rooms-Katholieke Ambtenaren-Vereniging Archiefnummer: Archiefnaam: ARKA Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1919-1983 Katholiek

Nadere informatie

BESCHERMHEER: (PATRON) Z.K.H. PRINS BERNHARD DER NEDERLANDEN ERE-COMITÉ (COMMITTEE OF HONOUR)

BESCHERMHEER: (PATRON) Z.K.H. PRINS BERNHARD DER NEDERLANDEN ERE-COMITÉ (COMMITTEE OF HONOUR) BESCHERMHEER: (PATRON) Z.K.H. PRINS BERNHARD DER NEDERLANDEN ERE-COMITÉ (COMMITTEE OF HONOUR) Zijne Excellentie de Minister van Onderwijs, Künsten en Wetenschappen, Mr J. M. L. TH. CALS Zijne Excellentie

Nadere informatie

Nederlandse spoorwegen. rapportage schoonste stationsgebied verkiezing 2015

Nederlandse spoorwegen. rapportage schoonste stationsgebied verkiezing 2015 Nederlandse spoorwegen rapportage schoonste stationsgebied verkiezing 0 VOORWOORD Voor u ligt een onderzoeksrapportage naar de schoonbeleving van reizigers in verschillende stationsgebieden. Voor dit onderzoek

Nadere informatie

Trickle down in de stad

Trickle down in de stad Trickle down in de stad Roderik Ponds (RUG/Atlas) ponds@atlasvoorgemeenten.nl Gerard Marlet (RUG/Atlas) Harry Garretsen (RUG) Clemens van Woerkens (Atlas) & de steden Arnhem, Delft, Haarlem, Leeuwarden

Nadere informatie

Den Haag, 17 mei 2000

Den Haag, 17 mei 2000 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 mei 2000 Hierbij leg ik aan uw Kamer over, conform artikel 10a, lid 6 van de Welzijnswet 1994, de tekst van de algemene maatregel

Nadere informatie

Tarievenkaart commercieel, 2013

Tarievenkaart commercieel, 2013 Tarievenkaart commercieel, 2013 Opvallen doe je met... CITYDOGS DISPLAY NETWERK 3.376 locaties in de 50 grootste binnensteden van Nederland. 2 wekelijke campagneperioden. CITYDOGS FLYERING 23.290 locaties

Nadere informatie

Nederlands Architectuurinstituut Amsterdam

Nederlands Architectuurinstituut Amsterdam LIJST VAN WERKEN VAN DE ARCHITECTEN A. Jacot (1864-[1925] en. A.Zinsmeister Alfred Marks Nederlands Architectuurinstituut Amsterdam 1991 INHOUDSOPGAVE Projecten - pag. 1-8 Diversen - pag. 9-10 Verzamelde

Nadere informatie

AANMELDING CURSUS 2016

AANMELDING CURSUS 2016 BEDRIJFSGEGEVENS Bedrijfsnaam (evt) Contactpersoon Adres Postcode Plaats Telefoonnummer e-mailadres CURSUS / CURSUSPRIJS* Keuren elektrische arbeidsmiddelen NEN 3140 ( 239,-) Keuren elektrische arbeidsmiddelen

Nadere informatie

,- UNIEKE KANS! Hollandia-gebouw biedt de gemeente Vlaardingen te koop aan! Bestemming. Hoofdbestemming. Bouwjaar.

,- UNIEKE KANS! Hollandia-gebouw biedt de gemeente Vlaardingen te koop aan! Bestemming. Hoofdbestemming. Bouwjaar. Hollandiagebouw Oosthavenkade 42 3134 NW Vlaardingen 1.250.000,- Contactpersoon Nanette Speelman speelman@briq.nl 0105119955 UNIEKE KANS! Hollandia-gebouw biedt de gemeente Vlaardingen te koop aan! Kenmerken

Nadere informatie

DE OMNIBUSDIENST TUSSEN RHENEN EN VEENENDAAL-DE KLOMP

DE OMNIBUSDIENST TUSSEN RHENEN EN VEENENDAAL-DE KLOMP DE OMNIBUSDIENST TUSSEN RHENEN EN VEENENDAAL-DE KLOMP Onder OUD(heidkundig) NIEUWS elders in dit nummer van Oud Rhenen kwam reeds de omnibusdienst ter sprake, die er eind 19e eeuw bestond tussen Rhenen

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van Nederlands Werkliedenverbond

Plaatsingslijst van het archief van Nederlands Werkliedenverbond Plaatsingslijst van het archief van Nederlands Werkliedenverbond Patrimonium (1889-1997) 696 Samengesteld door mr. M.A. Urbanus-Kamper Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

Nadere informatie

WAT ANDEREN DOEM. NAERDINCKLANT 9 november 1983 Lezing door dr.ir. T. van Tol: Nederzettingsgeschiedenis van Laren.

WAT ANDEREN DOEM. NAERDINCKLANT 9 november 1983 Lezing door dr.ir. T. van Tol: Nederzettingsgeschiedenis van Laren. WAT ANDEREN DOEM NAERDINCKLANT 9 november 1983 Lezing door dr.ir. T. van Tol: Nederzettingsgeschiedenis van Laren. Plaats : De Vaart, Hilversum, aanvang 20.00 uur. 25 januari 1984 Lezing, samen met "Albertus

Nadere informatie

Ledenlijst SSZ op arrondissement ARRONDISSEMENT ALKMAAR

Ledenlijst SSZ op arrondissement ARRONDISSEMENT ALKMAAR Ledenlijst SSZ op arrondissement ARRONDISSEMENT ALKMAAR Advocatenkantoor Oudegracht Mevr. mr. G.A.M. van Dijk Dhr. mr. W.A. Swildens Oudegracht 90 Postbus 3092 1801 GB ALKMAAR tel.: 072-512 22 13 fax:

Nadere informatie

Nederlandse Katholieke Grafische Bond

Nederlandse Katholieke Grafische Bond Plaatsingslijst Archief Nederlandse Katholieke Grafische Bond Archiefnummer: 1208 Archiefnaam: RKGB Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1909-1982 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2010

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2010 April 2011 ugu Toeristisch bezoek aan in 2010 Al zeven jaar doet mee aan Toeristisch bezoek aan steden, onderdeel van het Continu Vakantie Onderzoek (CVO). Het CVO is een panelonderzoek waarbij Nederlanders

Nadere informatie

OP 23 september 1987 bestond de Stichting 'Economisch

OP 23 september 1987 bestond de Stichting 'Economisch OPRICHTING VAN HET ECONOMISCH TECHNOLOGISCH INSTITUUT VOOR ZUID-HOLLAND TE ROTTERDAM EN DE VOORGESCHIEDENIS DOOR DRS. M. VAN DER VELDEN OP 23 september 1987 bestond de Stichting 'Economisch Technologisch

Nadere informatie

De staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Mevrouw drs. C.I.J.M Ross-van Dorp, Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG

De staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Mevrouw drs. C.I.J.M Ross-van Dorp, Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG De staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Mevrouw drs. C.I.J.M Ross-van Dorp, Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Bijlagen 3 Inlichtingen bij Uw kenmerk GVM2522185 Dossier/volgnummer 55807A-051

Nadere informatie

natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten marmer polijsten

natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten marmer polijsten almelo almere amersfoort amsterdam apeldoorn arnhem amsterdam belgisch hardsteen belgische hardsteen blauwe hardsteen boxmeer breda vloer schuren vloer schuren vloer schuren schuren schuren schuren vloeren

Nadere informatie

SECTION III. Meat of farmed game,cutting plant. Name of the establishment 192 KAMMINGA'S SLACHTBEDRIJF B.V. SURHUISTERVEEN

SECTION III. Meat of farmed game,cutting plant. Name of the establishment 192 KAMMINGA'S SLACHTBEDRIJF B.V. SURHUISTERVEEN 84 FA. GEBRS. GIJZELS SLUIS 146 FARM FRESH B.V. BORN 192 KAMMINGA'S SLACHTBEDRIJF B.V. SURHUISTERVEEN 293 H. MEIJERINK B.V. TEUGE 322 VEE- EN VLEESHANDEL MULDER B.V. TWELLO 357 DIVIANDE B.V. TWELLO 360

Nadere informatie

U kunt nog steeds subsidie aanvragen!

U kunt nog steeds subsidie aanvragen! U kunt nog steeds subsidie aanvragen! Het beste halen uit mensen en organisaties, zodat ze optimaal kunnen functioneren. Dat is het doel van het A+O fonds Gemeenten. Om dit doel te bereiken, ondersteunen

Nadere informatie

De waarde van winkels

De waarde van winkels De waarde van winkels Gerard Marlet Nederlandse Raad Winkelcentra 20 januari 2015 Smart people, strong cities (Cpb) aandeel hoogopgeleiden 50,9% tot 79,2% 46,5% tot 50,9% 39,8% tot 46,5% 37,7% tot 39,8%

Nadere informatie

Absoluut verzuim. Absoluut verzuim totaal verzuim. > 3 maanden. Opgelost in schooljaar

Absoluut verzuim. Absoluut verzuim totaal verzuim. > 3 maanden. Opgelost in schooljaar Bijlage 1. Landelijke gegevens De gegevens over het schooljaar 2014-2015 zijn afkomstig uit de leerplichttelling die jaarlijks onder de gemeenten wordt uitgevoerd. De respons op de leerplichttelling bedroeg

Nadere informatie

halve dag 185 Voldoende onderricht persoon (VOP) NEN 3140

halve dag 185 Voldoende onderricht persoon (VOP) NEN 3140 Keuren Elektrische arbeidsmiddelen NEN 3140 239 Elektrische arbeidsmiddelen NEN 3140 herhaling, halve dag 185 Elektrische arbeidsmiddelen gevorderden 295 Landbouw-, tuin-, park- en bouwmachines 295 Hoogwerkers

Nadere informatie

halve dag 185 Voldoende onderricht persoon (VOP) NEN 3140

halve dag 185 Voldoende onderricht persoon (VOP) NEN 3140 Keuren Elektrische arbeidsmiddelen NEN 3140 239 Elektrische arbeidsmiddelen NEN 3140 herhaling, halve dag 185 Elektrische arbeidsmiddelen gevorderden 295 Landbouw-, tuin-, park- en bouwmachines 295 Hoogwerkers

Nadere informatie

Clear Channel lanceert permanent interactief netwerk. Outdoor gaat mobiel

Clear Channel lanceert permanent interactief netwerk. Outdoor gaat mobiel Clear Channel lanceert permanent interactief netwerk. Outdoor gaat mobiel 2 3 Waarom een interactief netwerk? Outdoor gaat mobiel Het nieuw gelanceerde netwerk maakt outdoor interactief. Het maakt het

Nadere informatie

Kruidvat Kerstmarktactie Opstapplaatsen en -tijden

Kruidvat Kerstmarktactie Opstapplaatsen en -tijden Provincie Drenthe Er zijn helaas geen opstpplaatsen (meer) beschikbaar in deze provincie Provincie Flevoland Er zijn helaas geen opstpplaatsen (meer) beschikbaar in deze provincie Provincie Friesland Drachten

Nadere informatie

Traject/station Wat Verbetering

Traject/station Wat Verbetering Bijlage 2 Verbeteringen in ontwerp dienstregeling 2007 In deel II en bijlage II van het besluit over de dienstregeling 2007 (kenmerk CC/PA/KK-342) hebben wij u een aantal verbeteringen in de dienstregeling

Nadere informatie

Staatssecretaris Infrastructuur en Milieu. 16 november ProRail / Nederlandse Spoorwegen. 28 november Arriva / Veolia / Connexxion

Staatssecretaris Infrastructuur en Milieu. 16 november ProRail / Nederlandse Spoorwegen. 28 november Arriva / Veolia / Connexxion Staatssecretaris Infrastructuur en Milieu 2012 16 november / 28 november Arriva / Veolia / Connexxion 10 december / 11 december Nederlandse Vereniging voor Duurzame Biobrandstoffen Koninklijke Luchtvaart

Nadere informatie

GGN Holding N.V. Tevens handelend onder de naam GGN Incasso B.V. en GGN Support B.V. Stationsplein 50 5211 AP 's-hertogenbosch Nederland

GGN Holding N.V. Tevens handelend onder de naam GGN Incasso B.V. en GGN Support B.V. Stationsplein 50 5211 AP 's-hertogenbosch Nederland Certificaat INFORMATIEBEVEILIGINGSSYSTEEM - ISO/IEC 27001:2005 Hierbij verklaren wij dat: GGN Holding N.V. Tevens handelend onder de naam GGN Incasso B.V. en GGN Support B.V. Certificaatnummer: ISC 080

Nadere informatie

Naamloos. Floor Point natuursteen vloeren polijsten

Naamloos. Floor Point natuursteen vloeren polijsten almelo almere amersfoort amsterdam apeldoorn arnhem amsterdam belgisch hardsteen belgische hardsteen blauwe hardsteen boxmeer breda betonvloer schuren betonvloer schuren betonvloer schuren beton schuren

Nadere informatie

OMTVANGSTBEVEST!G!NG VERZONDFN Nationaai Archief Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. reg.nr.: procesverantw. ciass.nr.

OMTVANGSTBEVEST!G!NG VERZONDFN Nationaai Archief Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. reg.nr.: procesverantw. ciass.nr. OMTVANGSTBEVEST!G!NG VERZONDFN Nationaai Archief Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap > Retouradres Postbus 90520 2509 LM Den Haag Regionaal Archief Nijmegen t.a.v. gemeente archivaris dhr.

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio Factsheets Nederland Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt medio 216 www.dtz.nl 1 Factsheets kantorenmarkt medio 216 Kantoorbanen 2.275. 215 t.o.v. 214 1,7% Aanbod 7.861. m 2 3,6% Voorraad 49.2. m 2,7% Opname

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen CAFAS database t/m Q1 2016

Overzicht wijzigingen CAFAS database t/m Q1 2016 Ablasserdam Dordrecht (+ Spijkenisse) A0 Centercom 01.05.2013 9/01.07.2013 Bergen op zoom Roosendaal+Breda A0 Centercom 01.07.2013 10/01.10.2013 Bloemendaal Haarlem+Haarlemmermeer A0 Centercom 01.10.2011

Nadere informatie

2. Het vierde lid vervalt, onder vernummering van het vijfde tot en met achtste lid tot vierde tot en met zevende lid.

2. Het vierde lid vervalt, onder vernummering van het vijfde tot en met achtste lid tot vierde tot en met zevende lid. 32 021 Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet op de rechterlijke indeling, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt Factsheets Nederland Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt medio 17 1 Factsheets kantorenmarkt medio 17 KANTOORBANEN 2.38.3 16 t.o.v. 15 4,6% AANBOD 7.92. m 2 medio 17 t.o.v. ultimo 16 7,2% VOORRAAD 48.612.

Nadere informatie

Ruiter Dakkapellen Veelzijdig, duurzaam en doordacht

Ruiter Dakkapellen Veelzijdig, duurzaam en doordacht Veelzijdig, duurzaam en doordacht In één dag geplaatst, met 15 jaar garantie! Ruiter Dakkapellen In de stijl van het huis! Dé dakkapelspecialist van Nederland nodigt u uit in één van de vele showrooms.

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt Factsheets Nederland Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt december 16 1 Factsheets kantorenmarkt december 16 KANTOORBANEN 2.2. t.o.v. 14 1,7% AANBOD 7.643. m 2 16 t.o.v. 6,2% VOORRAAD 48.9. m 2 16 t.o.v. 1,3%

Nadere informatie

donderdag 14 november :10 2 Blerick Borne Boskoop Bovenkarspel Flora Bovenkarspel-Grootebroek Boxtel Breda Breda-Prinsenbeek Breukelen Brummen

donderdag 14 november :10 2 Blerick Borne Boskoop Bovenkarspel Flora Bovenkarspel-Grootebroek Boxtel Breda Breda-Prinsenbeek Breukelen Brummen donderdag 14 november 2013 14:10 1 Overzicht stations Locatie Abcoude Alkmaar Alkmaar Noord Almelo Almelo de Riet Almere Buiten Almere Centrum Almere Muziekwijk Almere Oostvaarders Almere Parkwijk Alphen

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de Vrijwillige Brandweer van Hoensbroek, 1922 1969.

Inventaris van de archieven van de Vrijwillige Brandweer van Hoensbroek, 1922 1969. Inventaris van de archieven van de Vrijwillige Brandweer van Hoensbroek, 1922 1969. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Inventaris... 4 3. Overzicht van vernietigde archiefbescheiden... 5 2 1. Inleiding

Nadere informatie

Provincie Friesland Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden

Provincie Friesland Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden Overzicht van contactpersonen bij: Provincie en Plusregio COA, team plaatsing Decentraal COA, contactpersonen bestuurlijke contacten COA, medewerkers helpdesk, ambtelijke contacten en servicelijn Ministerie

Nadere informatie

Gelet op artikel 21b, eerste lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van

Gelet op artikel 21b, eerste lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van Besluit van houdende aanwijzing van zittingsplaatsen van rechtbanken en gerechtshoven (Besluit zittingsplaatsen gerechten) Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 2012, nr., Gelet

Nadere informatie

AET. 287. De gebouwen mo9ten voorzien zijn van gasmeters, ten getale en ter plaatse door den Kommandant der Brandweer te bepalen*

AET. 287. De gebouwen mo9ten voorzien zijn van gasmeters, ten getale en ter plaatse door den Kommandant der Brandweer te bepalen* AANVULLING en WIJZIGING der ALGEMEENE POMTIE-YEEOEDEHTK'ö, De BTEGEMEESTEB en WETHOUDEES van Amsterdam doen te weten, dat door den Raad dier Gemeente, in zijne vergadering van den l sten Maart 1882, is

Nadere informatie

Bijl age B hor ende bij het besl uit op bezwaar in de zaak 5211 boomkweker ijen

Bijl age B hor ende bij het besl uit op bezwaar in de zaak 5211 boomkweker ijen Gemeenten waarbij de betrokken ondernemingen in 1998 onderling contact hebben opgenomen, de Gemeente Betrokken onderneming Documentnummer Alphen aan de Rijn 04200593390201 Amsterdam Baarsjes 04200593390205,

Nadere informatie

Stationspostkantoren AMSTERDAM AMSTERDAM-STATION AMSTERDAM-CENTRAAL STATION

Stationspostkantoren AMSTERDAM AMSTERDAM-STATION AMSTERDAM-CENTRAAL STATION Stationspostkantoren Bij de afdrukken van de tweeletter- en kleinrondstempels van de stationskantoren zijn géén afdrukken aangebracht van nummerstempels, die verwijzen naar die stations. Uitzondering is

Nadere informatie

en. [32. 1-2.] Tweede Kamer, BI* i

en. [32. 1-2.] Tweede Kamer, BI* i en. [32. 1-2.] Tweede Kamer, BI* i Adres v. Holtheijer omtrent het in het openbaar verhuren van alle Staatsgebouwen die voor het krijgswezen geen nut hebben. [SS. L] MISSIVE, ingekomen in de zitting van

Nadere informatie

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002.

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002. Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek UITSTROOM UIT DE UITKERING NA START REÏNTEGRATIETRAJECT IN EERSTE HALFJAAR 2002 Paula van der Brug en Robert Selten April 2005 Op 1 januari

Nadere informatie

We know where people go. Retail Wat Nu? Presentatie Huib Lubbers September 2014 Huib Lubbers 22-09-14 1

We know where people go. Retail Wat Nu? Presentatie Huib Lubbers September 2014 Huib Lubbers 22-09-14 1 Retail Wat Nu? Presentatie Huib Lubbers September 2014 Huib Lubbers 22-09-14 1 De oplossing voor de gemiste omzet 22-09-14 2 We know where people go CityTraffic in het kort Onderzoeksbureau met eigen unieke

Nadere informatie

UITNODIGING G23 Netwerkdag 13 februari 2012

UITNODIGING G23 Netwerkdag 13 februari 2012 UITNODIGING G23 Netwerkdag 13 februari 2012 Op: donderdag 12 april 2012 in Utrecht Graag nodigen wij u uit voor de eerste Stadsingenieurs G23 Netwerkdag in Utrecht. Deze dag staat vooral in het teken om

Nadere informatie

Analyse vraaghuurprijzen kantoorruimte 2012-2014

Analyse vraaghuurprijzen kantoorruimte 2012-2014 Analyse vraaghuurprijzen kantoorruimte 2012-2014 Kantorenmarkt uit balans De situatie op de Nederlandse kantorenmarkt is zeer ongunstig. Het aanbod van kantoorruimte ligt structureel op een zeer hoog niveau

Nadere informatie

Lokaal en landelijk de handen ineen

Lokaal en landelijk de handen ineen Lokaal en landelijk de handen ineen 1 Lokaal en landelijk de handen ineen Als lid van de NVN staat u er niet alleen voor. We bieden u hulp, advies, een luisterend oor, lotgenotencontact, ontmoeting en

Nadere informatie

Lijst van geschorste en geschrapte advocaten (artikel 8b van de Advocatenwet)

Lijst van geschorste en geschrapte advocaten (artikel 8b van de Advocatenwet) Lijst van geschorste en geschrapte advocaten (artikel 8b van de Advocatenwet) De algemeen secretaris is verplicht om op grond van artikel 8b van de Advocatenwet schriftelijk een lijst openbaar te maken

Nadere informatie

Bedrijfsruimte. Kerkweg 23 te Klundert. Flexibele huurcontracten Lage huurprijzen. Te huur

Bedrijfsruimte. Kerkweg 23 te Klundert. Flexibele huurcontracten Lage huurprijzen. Te huur Te huur Bedrijfsruimte Kerkweg 23 te Klundert Flexibele huurcontracten Lage huurprijzen Deze informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd. Alle gegevens zijn door ons met

Nadere informatie

OVERZICHT 2015 PRIJSLIJST LEVERINGSPRGRAMMA 2015. 06-31 04 62 82 info@schommels.net www.schommels.net

OVERZICHT 2015 PRIJSLIJST LEVERINGSPRGRAMMA 2015. 06-31 04 62 82 info@schommels.net www.schommels.net OVERZICHT 2015 PRIJSLIJST LEVERINGSPRGRAMMA 2015 2 COMPACT 3 SUPER COMPACT 4 PERGOLA 5 SOLIDE 14x14 6 ACCESSOIRES 7 TRANSPORT 8 INSTALLATIE 8 BESTELLEN 8 PORTFOLIO 9 3 COMPACT SCHOMMEL 1p 2.0 m 160,00

Nadere informatie

RDC Regio-indeling Nederland

RDC Regio-indeling Nederland RDC Regio-indeling Nederland De RDC Regio-indeling Nederland is gebaseerd op gebieden met een socio-demografische samenhang. Elke regio wordt in AutoMotive Dashboard verder uitgesplitst in Nederlandse

Nadere informatie

INLICHTINGEN OMTRENT ENKELE INSTELLIN- GEN TOT BEVORDERING VAN WETENSCHAP EN KUNST

INLICHTINGEN OMTRENT ENKELE INSTELLIN- GEN TOT BEVORDERING VAN WETENSCHAP EN KUNST INLICHTINGEN OMTRENT ENKELE INSTELLIN- GEN TOT BEVORDERING VAN WETENSCHAP EN KUNST ARCHIEF Het Archief der Gemeente is gevestigd in het gebouw aan de Mathenesserlaan 315 en geopend op werkdagen van half

Nadere informatie

Werken in de Sociale Werkvoorziening. Informatie voor mensen met een beperking

Werken in de Sociale Werkvoorziening. Informatie voor mensen met een beperking Werken in de Sociale Werkvoorziening Informatie voor mensen met een beperking Wat staat er in dit boekje? Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4-5 Waarom dit boekje? Wat is de Sociale Werkvoorziening? Voor

Nadere informatie

VvE Amaryllis. Plaats: Castricum. Bouwjaar: 1965. Aantal Appartementen: 30. VvE Amelander Paradijs. Plaats: Buren. Bouwjaar: 1993

VvE Amaryllis. Plaats: Castricum. Bouwjaar: 1965. Aantal Appartementen: 30. VvE Amelander Paradijs. Plaats: Buren. Bouwjaar: 1993 MJOP VvE Amaryllis Plaats: Castricum Bouwjaar: 1965 Aantal Appartementen: 30 VvE Amelander Paradijs Plaats: Buren Bouwjaar: 1993 Aantal Appartementen: 93 VvE Annadal Plaats: Maastricht Bouwjaar: 1961 Aantal

Nadere informatie

Provincie Groningen. Provincie Friesland

Provincie Groningen. Provincie Friesland Groningen Ikea Groningen Sontweg 9 9723 AT GRONINGEN Provincie Groningen Winschoten NS Station bij de bushaltes Stationsweg 22 9671 AN Winschoten Delfzijl Station, aan de voorzijde Kornputplein 1 9934

Nadere informatie

Opstaplocaties en vertrektijden

Opstaplocaties en vertrektijden Provincie Groningen Groningen Ikea Groningen Sontweg 9 9723 AT GRONINGEN VERTREKTIJD: 08.15 UUR Delfzijl Station, aan de voorzijde Kornputplein 1 9934 EA Delfzijl VERTREKTIJD: 07.45 UUR Winschoten NS Station

Nadere informatie

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche:

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche: Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche: Id Naam Plaats Eindspecialisatie InstroomPersonen InstroomFTE 2412004 Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond Rotterdam Arts infectieziektenbestrijding 1e fase 0 0,00

Nadere informatie

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Hogeschool Postbus 732 5201 AS DEN BOSCH Azusa Theologische Hogeschool De Boelelaan 1105 1081

Nadere informatie

CONVENANT TOT VIERDE WIJZIGING VAN HET CONVENANT STIMULERING SCHONE VRACHTAUTO'S EN MILIEUZONERING

CONVENANT TOT VIERDE WIJZIGING VAN HET CONVENANT STIMULERING SCHONE VRACHTAUTO'S EN MILIEUZONERING CONVENANT TOT VIERDE WIJZIGING VAN HET CONVENANT STIMULERING SCHONE VRACHTAUTO'S EN MILIEUZONERING DE PARTIJEN 1. DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU EN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

Nadere informatie

Een aantal archiefstukken zijn in slechte staat, deze zijn momenteel niet raadpleegbaar.

Een aantal archiefstukken zijn in slechte staat, deze zijn momenteel niet raadpleegbaar. Raadpleging van het archief. Het archief bestaat uit tekeningen, foto's, knipsels en bestekken. Het is verpakt in archief- en rollendozen. De grote tekeningen zijn verpakt in rollendozen, (t-t3) zie voor

Nadere informatie