Inventaris van het archief van het Provinciale VVV Zuid-Holland,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventaris van het archief van het Provinciale VVV Zuid-Holland, 1939-1983"

Transcriptie

1 Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van het Provinciale VVV Zuid-Holland, Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

2

3 VVV / Zuid-Holland 3 I N H O U D S O P G A V E Beschrijving van het archief...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6 Openbaarheidsbeperkingen...6 Beperkingen aan het gebruik...6 Aanvraaginstructie... 6 Citeerinstructie... 6 Geschiedenis van het archiefbeheer...6 Verwant materiaal...7 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen...9 DIVERSE ONDERWERPEN... 9 FOTO'S EN DIA'S VVV COMBINATIE "HOLLAND"...17 VERENIGING VAN VVV-DIRECTEUREN...19 ALGEMENE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR VREEMDELINGENVERKEER...20 Beleidsadvies Commissie van Nationaal Bureau voor Toerisme...21 PROVINCIALE VVV ZUID HOLLAND...22

4

5 VVV / Zuid-Holland 5 Beschrijving van het archief B E S C H R I J V I N G V A N H E T A R C H I E F Naam archiefblok: Provinciale Vereniging voor Vreemdelingenverkeer (VVV) Zuid-Holland Periode: Archiefbloknummer: Omvang: 10,60 meter; 424 inventarisnummers. Taal van het archiefmateriaal: Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Soort archiefmateriaal: Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Archiefbewaarplaats: Nationaal Archief, Den Haag Archiefvormers: VVV Zuid-Holland Samenvatting van de inhoud van het archief: Het archief van de V.V.V. Zuid-Holland over de periode bevat naast stukken die de organisatie zelf betreffen onder meer correspondentie met de plaatselijke V.V.V.-kantoren en andere organisaties op het gebied van toerisme en recreatie, toeristische statistieken en persberichten, voorlichtingsfolders en kaarten, plannen voor verbetering van accommodaties, en lijsten van horeca en instellingen als kampeerterreinen en zwembaden. Daarnaast bevat het archief stukken afkomstig van de Vereniging van V.V.V.-directeuren en van de Algemene Nederlandse Vereninging voor Vreemdelingenverkeer (A.N.V.V.). Ook zijn er diverse foto's en dia's van Zuid-Hollandse plaatsen en evenementen bewaard gebleven.

6 6 VVV / Zuid-Holland Aanwijzingen voor de gebruiker Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN Deels openbaar, deels beperkt openbaar (B). Van foto's mogen geen reproducties worden vervaardigd zonder schriftelijke toestemming van de directeur van de provinciale VVV in Zuid- Holland. Beperkingen aan het gebruik BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK Van foto's mogen geen reproducties worden vervaardigd zonder schriftelijke toestemming van de directeur van de provinciale VVV in Zuid Holland. Voor de overige stukken geldt dat reproductie van originele bescheiden uit dit archief, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig is en dat daarvoor geen beperkingen krachtens het auteursrecht gelden. Aanvraaginstructie AANVRAAGINSTRUCTIE Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: 1. U maakt een profiel aan op en logt vervolgens in; 2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; 3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; 4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; 5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen. Citeerinstructie CITEERINSTRUCTIE Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling. VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Provinciale Vereniging voor Vreemdelingenverkeer (VVV) Zuid- Holland, nummer toegang , inventarisnummer... VERKORT: NL-HaNA, VVV / Zuid-Holland, , inv.nr.... Geschiedenis van het archiefbeheer GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER

7 VVV / Zuid-Holland 7 Verwant materiaal Verwant materiaal

8

9 VVV / Zuid-Holland 9 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen B E S C H R I J V I N G V A N D E S E R I E S E N A R C H I E F B E S T A N D D E L E N DIVERSE ONDERWERPEN DIVERSE ONDERWERPEN 1-53 Ingekomen en afschriften van uitgaande brieven van de Provinciale VVV Zuid- Holland. 1 VVV Alblasserdam, VVV Alphen a/d Rijn, VVV Bergambacht, VVV Boskoop, VVV Den Briel, VVV Capelle a/d IJssel, VVV Delft, VVV Dordrecht, VVV Geervliet, VVV Gorinchem, VVV Gouda, VVV Den Haag, VVV Hellevoetsluis, VVV Herkingen, VVV Hillegom, VVV Hoek van Holland, VVV Dorp de Kaag, VVV Katwijk aan Zee, VVV Krimpen a/d IJssel, VVV Leiden, VVV Leimuiden/Rijnsaterwoude, VVV Lekkerker, VVV De Lier, VVV Lisse, VVV Maassluis, VVV Middelharnis, VVV Naaldwijk/Nieuwe-Tonge, VVV Nieuw Helvoet, VVV Nieuwkoop, VVV Nieuwveen, VVV Noordwijkerhout, VVV Noordwijk, VVV Oostvoorne, VVV Ouddorp, VVV Oude Tonge/Oudewater, VVV Oude-Wetering, VVV Pijnacker, VVV Reeuwijk, VVV Rockanje, VVV Rotterdam,

10 10 VVV / Zuid-Holland VVV Rijswijk, VVV Schiedam, VVV Schoonhoven, VVV Sliedrecht/Sassenheim, VVV Sommelsdijk, VVV Vianen, VVV Vlaardingen, VVV Voorhout, VVV Voorschoten, VVV Warmond, VVV Wassenaar, VVV Wateringen, VVV Woerden, Bloembollen persconferenties, Algemene Nederlandse Vereniging voor Vreemdelingenverkeer (ANVV); Werkvergaderingen Ingekomen en afschriften van uitgaande stukken betreffende de Zuid-Hollandse Gids, Persconferenties Krimpenerwaard, Ingekomen en afschriften van uitgaande brieven van de Provinciale VVV Zuid- Holland. 59 VVV Westland, VVV Flakkeesche Gemeenschap, VVV Krimpenerwaard en Streek-commissie, Correspondentie met ANVV, Medewerking aan overige uitgaven van de Provinciale VVV Zuid-Holland, Jaarverslagen, Enquete formulieren in ordners, Stukken betreffende de stand van zaken Stichting VVV Noordwijk, Notulen van de vergadering van het Algemeen bestuur van Prov. VVV Zuid-Holland, Notulen van de vergadering van het Dagelijks bestuur van Prov. VVV Zuid-Holland,

11 VVV / Zuid-Holland Bestuurs vergaderingen, Oud bestuursleden. 70 Werkplannen van Prov. VVV Zuid-Holland, Jaarvergaderingen van Pro v. VVV Zuid-Holland, Afschriften van uitgaande brieven betreffende de Normaalbladen van de Prov. VVV Zuid-Holland, Persconferenties meren gebied, Keukenhof, Ingekomen en afschriften van uitgaande brieven van de Prov. VVV Zuid-Holland aan Kamer van Koophandel en Fabrieken, Dossiers van overlijden en afgetreden Bestuursleden van de Provinciale VVV Zuid- Holland, nr. 1 t/m G.J.M. Moussault, Wassenaar M. Kropveld, Rijswijk P.J. d'artillac Brill, Den Haag L.W. IJzerman, Dordrecht L.Ch.A.v.d. Kasteele, Katwijk F. Tieter, Gouda D. Rijnders, Middelharnis K.H.J. Flint, Naaldwijk R. Tappenbeck, Noordwijk B.B.C. Felix, Den Haag Medewerking uitgaven A.N.V.V., A.N.V.V. - Hotellijst, Notulen van de vergadering van de Prov. Planologische Dienst in Zuid-Holland, Notulen van de vergadering van de Prov. Planologische Commissie in Zuid-Holland, Beschouwing van uit VVV oogpunt van het algemeen schetsplan voor recreatie

12 12 VVV / Zuid-Holland gelegenheid in Zuid-Holland (aug/sept. 1957) in de Commissie Vreemdelingenverkeer Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, gehouden op 19 dec en 23 jan Provinciale Commissie voor de Recreatie in Zuid-Holland, Provinciale Raad voor de de Recreatie in Zuid-Holland, Nota verblijfstoerisme Zuid-Holland, voor de Provinciale Recreatie Commissie, Notulen van de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Stichting "Het Zuid- Hollands Landschap", Nota's van de Stichting "Het Zuid-Hollands Landschap", Provinciaal Bestuur VVV Zuid-Holland: a. Notulen bestuursvergadering, b. Bestuurssamenstelling, c. Correspondentie, d. Provinciaal Bestuur, VVV Combinatie "Holland", Algemene ledenvergaderingen Provinciale VVV Zuid-Holland, en Stukken betreffende de invoering van de differentiatie toerisme aan M.E.A.O. scholen, Stukken betreffende de subsidie aanvragen voor Provinciale VVV Zuid-Holland, Exploitatie rekeningen en begrotingen; Exploitatie Begrotingen 93 Vereniging van VVV directeuren in Nederland, Culturele Gemeenschap Delft, Behoud van Landschap en Natuurschoon: a. Stichting Natuurfonds, b. Heemschut-commissie "Stad en Dorp", c. Stichting Zuid-Hollands Landschap,

13 VVV / Zuid-Holland 13 d. Propaganda commissie Zuid-Hollands Landschap, e. Nationaal Plan, 1945 f. De Hollandse Molen, g. Jaarverslagen Rijnlandse Molen stichting, h. Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, i. Stichting Voorbehoud Nationaal poldermuseum, j. Stichting Recreatie, RESEARCH EN STUDIE, Commissie van het VVV in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht - algemeen, VVV Combinatie Holland, Vereniging van VVV Directeuren, Epidemieberichten, Vergelijkbaar materiaal, Resultaten onderzoek, Opvoering productiviteit in het VVV wezen, Schema opstelling jaarverslag, aarverslag, ( ) 10. Statistieken van diverse jaren, Centraal Bureau van de statistiek, Verbetering accommodatie op het gebied van Verkeer, Verblijf en Vertier, Verbetering accommodatie op het gebied van Verkeer: a. Wegennet, b. Plan Sportvliegveld, Verbetering accommodatie op het gebied van Verblijf in het algemeen, Verbetering accommodatie op het gebied van Vertier: a. Braassermeer, b. Kon. Militaire Kapel, c. Strandverontreiniging, d. Luchtverontreiniging, Organisatie van Manifestaties of medewerking daarbij, a. Medailles, b. B.U.M.A., Organisatie van bezoek aan eigen plaats of streek, a. Vakantie spreiding, b. Logeerbelasting, Financiën, a. Algemeen, b. Belastingen, Culturele Gemeenschap Delft, Stukken betreffende de Lid-commissie, Stukken betreffende de Algemene Vakopleiding VVV cursussen,

14 14 VVV / Zuid-Holland M.E.A.O. 106 T.C.O. 107 S.V.A.T.O.R. 108 B.C.T Algemene ledenvergaderingen van de Prov. VVV Zuid-Holland, Notulen van de directeurenvergadering van de Prov. VVV Zuid-Holland, Stukken betreffende het contact Zuid-Hollandse VVV's, Stukken betreffende het contact bijeenkomst van de Prov. VVV Zuid-Holland, Stukken betreffende de studie bijeenkomst van de Prov. VVV Zuid-Holland, Jaarverslagen Stichting Vreemdelingenverkeer Zuid-Holland, Stukken betreffende de Stempeltocht, Notulen van de algemene leden vergadering van de Prov. VVV Zuid-Holland, Notulen van de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Prov. VVV Zuid- Holland, Stukken betreffende de Uniformen informaties, Stukken betreffende de verbetering accommodatie in het algemeen, Notulen van de werkvergadering van de ANVV, Stukken betreffende de taak en werkzaamheden der Prov. VVV Zuid-Holland, Begrotingen, Exploitatierekeningen, Balansen etc. etc. van de Prov. VVV Zuid- Holland,

15 VVV / Zuid-Holland Stukken betreffende de subsidie aanvragen van het Provinciaal Bestuur, Provinciale Raad voor de recreatie en de natuurbescherming in Zuid-Holland, Stukken betreffende de verzending van propogandamateriaal buitenland, Stukken betreffende de VVV-borden en vlaggen, Stukken betreffende de Logies inlichtingen dienst (L.I.D.), Stukken betreffende de persberichten ANVV logiesbezetting kust, 15 juni-1 sept Stukken betreffende de richtlijnen voor de Kampeerinformatiedienst, (KID) Persberichten-ANVV, Stukken betreffende de berichtgeving hoogtijdagen, Stukken betreffende de ledenwerf acties, Kopieën van uitgaande stukken van de Provinciale VVV Zuid-Holland, Rapport inzake controle van de administratie over het boekjaar (kopie), Correspondentie, 1975

16 16 VVV / Zuid-Holland FOTO'S EN DIA'S. FOTO'S EN DIA'S. 138 Diverse foto's 's-gravenhage (Leidschendam en Wassenaar). Niet openbaar voor Diverse foto's en dia's Rotterdam en omgeving. Niet openbaar voor Diverse foto's Keukenhof. Niet openbaar voor Diverse foto's en negatieven etc. Niet openbaar voor ANVV - PROJECTGROEPEN. a. Inhoud nieuwe structuur taak Nationaal Bureau voor Toerisme (NBT) VVV-wezen, 1973 b. Projectgroep LID, 1973 c. Projectgroep registratie drukwerk, d. Projectgroep distributie drukwerk, e. Projectgroep reservering bungalows, 1973 f. Projectgroep Public relations, 1974 g. Projectgroep opleiding VVV-informatrices, 1973 h. Projectgroep samenwerking ANWB, i. Projectgroep drukwerk behoefte bepaling, k. Projectgroep Landelijk fietsdag, 1974 o. Projectgroep dienst verlening aan NBT, Stukken betreffende de gegevens voor de ANVV-almanak, 1975, Den Haag, 1 juli Stukken betreffende de toeristische statistieken, Stukken betreffende de organisatie 1973 van de ANVV. 146 Financiën: Exploitatie overzichten - begrotingen, contributie voorstellen enz., Lijsten van besluiten werkvergaderingen ANVV, Mededelingen van de leden werkvergadering en overige steunpunt-directeuren, Notulen van de werkvergadering van Provinciale- en grote stads VVV-directeuren alsmede van de steunpunt VVV's, Stukken betreffende de positie van VVV-directeuren, Opleiding: Tijdschrift voor sociologie en sociaal onderzoek L'en seignement professionel du tourisme au niveau scolaire secondaire (Palermo 1954)

17 VVV / Zuid-Holland Stukken betreffende de collectieve pensioenen en verzekeringen, Stukken betreffende de W.A.-verzekering van VVV's door tussenkomst van de ANVV, Stukken betreffende de logies verstrekkende bedrijven; inschrijvingsplicht Horeca, Stukken betreffende de naslagwerken te gebruiken bij het verstrekken van inlichtingen over de bezienwaardigheden van Nederland, Een stuk betreffende de spreiding VVV materiaal tegen betaling, Circulaire aan alle VVV's, betreft: Inkoop bij Rijksinkoopbureau, Rijkskantoormachine centrale en Rijksautomobiel centrale, 3 april Kopie van een stuk betreffende de mogelijkheden voor een ANVVcontributieregeling, Stukken betreffende de Stichting behendigheidsspelen, Stukken betreffende de ANVV-dienstverlening, 1963 en Stukken betreffende de uniform briefpapier, Richtlijnen voor de opstelling en de indeling van z.g., "Normaal bladen" ten behoeve van het "Toeristisch Handboek voor Nederland" van ANVV, Stukken betreffende de aanduiding VVV in telefoon -en giroboeken, 1961 en Stukken betreffende de Portokosten verzending propaganda materiaal, 1961 en Stukken betreffende de verzending ANVV drukwerk materiaal aan VVV-bureau's, VVV COMBINATIE "HOLLAND". VVV COMBINATIE "HOLLAND". 166 Agenda voor de Bestuursvergadering van de VVV Combinatie "Holland",

18 18 VVV / Zuid-Holland Notulen van de Directoriumvergadering van de VVV Combinatie "Holland", Financien: Begrotingen en Exploitatie overzichten, Stukken betreffende het Hollandboekje en andere uitgaven, Stukken betreffende de badplaatsen campagne, badplaatsen commissie en badplaatsen brochure, Stukken betreffende de rapporteringen en marktverkenning, Stukken betreffende de reorganisatie Buro VVV Combinatie Holland, Diverse stukken van de VVV Combinatie Holland, Memo's, VVV Combinatie Holland,

19 VVV / Zuid-Holland 19 VERENIGING VAN VVV-DIRECTEUREN. VERENIGING VAN VVV-DIRECTEUREN. 175 Notulen op de vergadering van VVV-directeuren in Zuid-Holland, Agenda leden bijeenkomst van de Vereniging van VVV-directeuren, Notulen op de vergadering van de Vereniging van VVV-directeuren, Jaarvergaderingen en jaarverslagen van de Vereniging VVV-directeuren, Statuten; Huishoudelijk reglementen en rapporten van de Ballatage Commissie, Stukken betreffende de financiële overzichten van de Vereniging van VVVdirecteuren, Ledenlijsten van de Vereniging van VVV-directeuren, Stukken betreffende de lezingen van de Vereniging VVV-directeuren, Diverse stukken van de Vereniging VVV-directeuren,

20 20 VVV / Zuid-Holland ALGEMENE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR VREEMDELINGENVERKEER. ALGEMENE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR VREEMDELINGENVERKEER. 184 Lijst van werkvergadering besluiten van de ANVV te Den Haag, Mededelingen aan leden van de werkvergadering en aan overige directeuren van steunpunten van de ANVV te Den Haag, Notulen van de werkvergadering van de Provinciale en Grote Stads VVVdirecteuren, alsmede van alle overige steunpunt directeuren, Agenda voor de werkvergadering van Provinciale en Grote Stads VVV-directeuren, alsmede van alle overige steunpunt directeuren, Ingekomen stukken en reacties van ANVV, ANVV-Werkvergadering: Agenda's, memoranda buitenlandse kantoren, Stukken betreffende de zitdagen van de buitenlandse vertegenwoodigers van de ANVV ten behoeve van de directeuren der Provinciale, Streek en Grote Stads VVV's, Stukken betreffende de Commissie propaganda Binnenland, Stukken betreffende de correspondentie met Buitenlandse kantoren van ANVV, Stukken betreffende de toeristisch beleid en klimaat in Nederland, Stukken betreffende de arbitrage commissie ANVV, inzake het geschil in Bergen, Noord-Holland, Stukken betreffende het badplaatsen probleem etc., Stukken betreffende de verhouding van ANWB - ANVV en VVV-wezen, Stukken betreffende de ANVV-cursussen, Stukken betreffende de verhouding VVV-wezen/Nederlandse reisbureaus,

21 VVV / Zuid-Holland Algemene correspondentie, Stukken betreffende de personeelsmededelingen en kantoororganisatie van ANVV, Stukken betreffende de afvaardiging in het bestuur ANVV, Stukken betreffende de werkplannen ANVV, Statuten en Huishoudelijk reglementen van de ANVV, Stukken betreffende het bevordering binnenlandse toerisme, Stukken betreffende de subsidie aan Provinciale VVV's, Notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van de ANVV, Beleidsadvies Commissie van Nationaal Bureau voor Toerisme. BELEIDSADVIES COMMISSIE VAN NATIONAAL BUREAU VOOR TOERISME. 207 Agenda voor de vergadering van kontaktcommissie VVV - NBT, Notulen van de vergadering van de kontaktcommissie VVV-NBT, Konclusies van de Beleidsadvies commissie NBT-VVV, (communique's) Promotie plannen, Beleidsnota van het Nationaal Bureau voor Toerisme, Stukken betreffende de samenwerking VVV-wezen en NBT, Diversen NBT,

22 22 VVV / Zuid-Holland PROVINCIALE VVV ZUID HOLLAND. PROVINCIALE VVV ZUID HOLLAND. 214 Begrotingen; Exploitatierekeningen; Balansen enz. van de Provinciale VVV Zuid- Holland, Ingekomen stukken betreffende de gegevens aanbiedingen Evenementenbureau Zuid-Holland, Stukken betreffende de samenwerking binnen het gewest Holland, Knipsels en actie "Voorlichting eigen Bevolking" (VEB), april Gegevens Zuid-Hollandse VVV's en andere plaatsen na mei Kopie rapport werkplan 1941 Provinciale VVV Zuid-Holland. (2 ex.) 220 Polderkaarten van de provincie Zuid-Holland, 1956 (12 ex.) 221 Stukken betreffende de informatie bulletin van de Provinciale VVV Zuid-Holland, Stukken betreffende de besprekingen tussen bestuursdelegaties en begrotingen van de Prov. VVV Zuid-Holland, Stukken betreffende de Badplaatsen folders Krant knipsels (Hoek van Holland), Jaarverslagen van diverse VVV's leden in Zuid-Holland, Stukken betreffende de VVV jubileum, Lijst van Contractanten Stichting Landelijke VVV-Geschenkbon etc. etc Exploitatierekeningen (net + klad), 1975

23 VVV / Zuid-Holland Begrotingen van Prov. VVV Zuid-Holland, Stukken betreffende de contributie regeling commissie, Stukken betreffende de ontwikkeling van de binnenlandse organisatie van het Nederlandse Vreemdelingenverkeer en de consequenties daarvan voor de Vreemdelingenverkeer-organisatie in Zuid-Holland, Stukken betreffende de structuur en finaciering VVV-wezen, Aantekeningen, Mr. R.H. Woltjer directeur van Prov. VVV Zuid-Holland, Stukken betreffende de subsidie aanvrage; ere voorzitterschap en pensioenwet, Stukken betreffende de taakopvatting en taakuitvoering van de Prov. VVV Zuid- Holland, Jaarverslagen, Jaarverslagen ( ontbreken), Rapport uitgebracht aan het bestuur van de Prov. VVV Zuid-Holland inzake jaarrekeningen, Stukken betreffende de wijziging der statuten en huishoudelijk reglement van de ANVV, en Kaarten, vakantie en vrijetijds folders van de Prov. VVV Zuid-Holland. 240 Alblasserwaard en Vijfheerenland 241 Bloembollenstreek 242 Beijerland-Oud 243 Bodegraven 244 Boskoop 245 Brielle 246 Delft 247 Den Haag 248 Dordrecht 249 Dorp de Kaag 250 Goeree-Overflakkee

24 24 VVV / Zuid-Holland Gorinchem 252 Gouda 253 's-gravenzande 254 Hellevoetsluis 255 Hillegom 256 Katwijk 257 Krimpen a/d Lek 258 Krimpen a/d IJssel 259 Krimpenerwaard 260 Kijkduin 261 Leerdam 262 Leiden 263 Leidschendam 264 Leimuiden 265 Lekkerkerk 266 Lisse 267 Maasland 268 Maassluis 269 Middelharnis 270 Moerkapelle 271 Monster 272 Moordrecht 273 Naaldwijk 274 Nieuwerkerk 275 Nieuwkoop 276 Nieuw Lekkerland 277 Nieuwveen 278 Nieuwvliet 279 Noordwijk 280 Noordwijkerhout 281 Oegstgeest 282 Oostvoorne 283 Ouddorp 284 Oudewetering 285 Oudewater 286 Oudekerk a/d IJssel 287 Reeuwijk 288 Rockanje 289 Rotterdam 290 Rozenburg 291 Rijnsaterwoude 292 Rijnsburg 293 Rijswijk 294 Rijnstreek 295 Sassenheim 296 Schiedam 297 Schipluiden 298 Schoonhoven 299 Sliedrecht

25 VVV / Zuid-Holland Sommelsdijk 301 Vlaardingen 302 Vlist 303 Voorhout 304 Voorschoten 305 Voorne/Putten 306 De Heerenlanden 307 Warmond 308 Wassenaar 309 Westland 310 Woerden 311 Woubrugge 312 Zegwaart-Zoetermeer-Zoeterwoude 313 Zevenhuizen 314 Zwijndrecht Ingekomen en afschriften van uitgaande brieven van de Provinciale VVV Zuid- Holland. 315 VVV Alblasserdam, VVV Alkemade, VVV Bodegraven, VVV Boskoop, VVV Brielle, VVV Geervliet, VVV Goedereede, VVV Goeree -en Overflakkee, VVV Gorinchem/Loevestein, ; VVV Hellevoetsluis, VVV Herkingen, VVV Hillegom, VVV De Kaag, VVV Krimpen a/d IJssel, VVV Krimpenerwaard, VVV Leerdam, VVV Leimuiden/Rijnsaterwoude, 1954; VVV Lekkerkerk, VVV Lekkerland Nieuw VVV Lisse, VVV Moordrecht, 1947;1949; VVV Middelharnis, VVV Nieuwkoop, VVV Nieuwveen, VVV Noordwijkerhout, VVV Ooltgensplaat, 1959;1964; VVV Oostvoorne, VVV Ouddorp, VVV Oudekerk a/d IJssel, VVV Oudewater, VVV Oudewetering,

26 26 VVV / Zuid-Holland VVV Reeuwijk, VVV Rockanje, VVV Rozenburg, VVV Rijnsburg, VVV Stad a/h Haringvliet, VVV Sassenheim, VVV Schiedam, VVV Schoonhoven, VVV Sliedrecht, VVV Stellendam, VVV Stolwijk, VVV Tonge, Nieuwe VVV Tonge, Oude VVV Voorburg, VVV Voorhout, VVV Voorne, VVV Warmond, VVV Wassenaar, VVV Wateringen, VVV Westland, VVV Woerden, VVV Woubrugge, Stukken betreffende de VVV etalages van Prov. VVV Zuid-Holland, Stukken betreffende de opbouw en steunpunten van de Prov. VVV Zuid-Holland, Stukken betreffende de organisatie steunpunten van de Prov. VVV Zuid-Holland, Affiches van Nederlandse VVV's. 372 Stukken betreffende de artikelen Nederlandse- dag- week- en maandbladen, Stukken betreffende de Hotelgids ANVV, Stukken betreffende de kampeerterreinen van de Prov. VVV Zuid-Holland, Stukken betreffende de reisgidsen e.d. van de Nederlandse Instellingen, Registratiecommissie, VVV propaganda drukwerk en richtlijnen, Stukken betreffende de registratie folders, Zuid-Hollandse VVV's,

27 VVV / Zuid-Holland Stukken betreffende het retourneren van foto's en dia's, Ingekomen stuk betreft de "Oud Hollandse Herberg" te Pijnacker, 7 aug Stukken betreffende de propaganda Manchester etc., Stukken betreffende de folder "Inkomend Toerisme voor Jongeren", ANVV-manifestaties in het Buitenland, Stukken betreffende de Bloembollen conferentie en Bloembollen seizoen ( ), ANVV-sight seeing Brochure, met bijlagen Propaganda acties Amerika, Propaganda acties Frankrijk, en Stukken betreffende de "Holland Promotion", Lezingen, Stukken betreffende de voorbespreking opening bollen seizoen 1971 en notulen etc. etc. van de Prov. VVV Zuid-Holland, Stukken betreffende de Bloembollen vouwblad, Stukken betreffende de VVV- adressenlijst in Nederland, Diversen 1. Richtlijnen voor VVV propaganda drukwerk 2. Huishoudelijk reglement en statuten 3. Schema voor het opstellen van jaarverslagen 4. Verenigingen en Naamloze Vennootschappen

28 28 VVV / Zuid-Holland Lijst van kastelen en ruïnes in Zuid-Holland, Stukken betreffende de adressen van instellingen van uitkijktoren, Folders van kampeerterreinen etc. etc., Congreszalen in Zuid-Holland, Stukken betreffende de goedkope accommodatie; eetgelegenheden (eethuisjes) in Nederland, Stukken betreffende de botenverhuur (Holland vanaf het water), Stukken betreffende de IJsinlichtingen in Zuid-Holland, Stukken betreffende de congresaccommodatie, Lijst van Fabrieken, die voor het bezichtigen in aanmerking komen. 402 Stukken betreffende de natuurmonumenten in Zuid-Holland, Stukken betreffende de openluchttheaters in Zuid-Holland, Statuten en Huishoudelijk reglement van de Prov. VVV Zuid-Holland, Stukken betreffende de scholen in de Prov. Zuid-Holland, Stukken betreffende de kampeergelegenheden, zwembaden en speeltuinen in Zuid-Holland, Stukken betreffende de verkeersinlichtingen van de Prov. VVV Zuid-Holland, Veerdiensten in Zuid-Holland, Een stuk betreffende de verkeerstekens voor buitenlanders,

29 VVV / Zuid-Holland 29 9 jan Toerboekje, "Orgaan van de Nederlandse Rijwiel Toer Unie", 1963 (2 ex.) 411 Stukken betreffende de folkloristische gebruiken in Zuid-Holland, met bijlagen Stukken betreffende de watersport in Zuid-Holland, etc. etc Stukken betreffende de zangverenigingen in Zuid-Holland, Stukken betreffende de evenementen in het bollenstreek, Ontwerp: Organisatie der Prov. VVV's van Noord- en Zuid-Holland. z.j. 416 Besluitlijst personeelsbespreking, 22 maart Agenda van algemene ledenvergadering van 15 juni Hotellijsten, 1964, 1967 en Boottochten in Zuid-Holland, Notulen op de ledenvergadering van de Prov. VVV Zuid-Holland, Exploitatierekeningen en begrotingen, Folders en VVV kranten, eerste gedeelte 423 tweede gedeelte 424 Diverse dia's en foto's Niet openbaar voor 2020 Provincie Utrecht Provincie Gelderland Provincie Friesland Provincie N. Holland Provincie Z. Holland Provincie Limburg

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Inventaris van het werkarchief van M.J.C.M. Kolkman als voorzitter van de Commissie van Advies tot Vaststelling van het Aandeel der Gemeenten in de Opbrengst van de

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Nummer archiefinventaris: 2.08.39 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Auteur: E.A.T.M. Schreuder Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Economische Zaken: Bureau Aardolieprodukten (Suez-crisis), 1956-1957

Inventaris van het archief van het Ministerie van Economische Zaken: Bureau Aardolieprodukten (Suez-crisis), 1956-1957 Nummer archiefinventaris: 2.06.039.06 Inventaris van het archief van het Ministerie van Economische Zaken: Bureau Aardolieprodukten (Suez-crisis), Auteur: CAB-EZ Nationaal Archief, Den Haag 1965 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Projectgroep Beleid Informatietoepassingen (BIT), (1970) 1983-1984

Inventaris van het archief van de Projectgroep Beleid Informatietoepassingen (BIT), (1970) 1983-1984 Nummer archiefinventaris: 2.14.23 Inventaris van het archief van de Projectgroep Beleid Informatietoepassingen (BIT), (1970) 1983-1984 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1985 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.15.28

Nummer archiefinventaris: 2.15.28 Nummer archiefinventaris: 2.15.28 Inventaris van de archieven van de Afdeling Werkverschaffing en Steunverlening, (1930) 1931-1939 (1943); Afdeling Werkverruiming; Rijksdienst voor de Werkverruiming, 1939-1945;

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid (RAWB), 1966-1990

Inventaris van het archief van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid (RAWB), 1966-1990 Nummer archiefinventaris: 2.14.82 Inventaris van het archief van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid (RAWB), 1966-1990 Auteur: Bruil Archief Advisering Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991)

Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991) Nummer archiefinventaris: 2.08.5298 Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991) Auteur: Centrale Archief Selectiedienst,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Deli Spoorwegmaatschappij (DSM), 1883-1970

Inventaris van het archief van de Deli Spoorwegmaatschappij (DSM), 1883-1970 Nummer archiefinventaris: 2.20.11 Inventaris van het archief van de Deli Spoorwegmaatschappij (DSM), 1883-1970 Auteur: J.W.T. van het Hekke Nationaal Archief, Den Haag 1975 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Directie Organisatie en Automatisering (DOA), 1960-1992

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Directie Organisatie en Automatisering (DOA), 1960-1992 Nummer archiefinventaris: 2.04.93 Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Directie Organisatie en Automatisering (DOA), 1960-1992 Auteur: CAS 1202 Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de uitvinder F.B.A. Prinsen, 1919-1976

Inventaris van het archief van de uitvinder F.B.A. Prinsen, 1919-1976 Nummer archiefinventaris: 3.20.74.01 Inventaris van het archief van de uitvinder F.B.A. Prinsen, 1919-1976 Auteur: H.W. Dokkum, A. Meddens, A. Versteege, H.J.Ph.G. Kaajan Nationaal Archief, Den Haag 1983

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Beleidsterrein Recreatie, 1949-1982

Inventaris van het archief van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Beleidsterrein Recreatie, 1949-1982 Nummer archiefinventaris: 2.27.5215 Inventaris van het archief van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Beleidsterrein Recreatie, 1949-1982 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.08.45

Nummer archiefinventaris: 2.08.45 Nummer archiefinventaris: 2.08.45 Inventaris van het archief van de Beheerder van Nederlandsche Eigendommen later Afdeling Beheer van Nederlandsche Eigendommen ressorterend onder het bureau van de Financiële

Nadere informatie

Inventaris van de Notariële archieven van Stompwijk na 1842 1843-1861

Inventaris van de Notariële archieven van Stompwijk na 1842 1843-1861 Nummer Toegang: 390 Inventaris van de Notariële archieven van Stompwijk na 1842 1843-1861 Nationaal Archief Nationaal Archief This finding aid is written in Dutch. 390 390 3 I N H O U D S O P G A V E

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987

Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987 Nummer archiefinventaris: 2.05.323 Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987 Auteur: CAS 1257 Nationaal Archief, Den Haag 2009 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.02.17. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 1995. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.02.17. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 1995. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.02.17 Inventaris van de archieven van de Buitengewone Algemene Rekenkamer te Londen, 1941-1946; de Accountant-Generaal van de Nederlandse Regering, 1942-1952; de Gouvernements-Accountantsdienst

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Directie Financiering en Deelnemingen van het Ministerie van Economische Zaken, (1946) 1950-1975

Inventaris van het archief van de Directie Financiering en Deelnemingen van het Ministerie van Economische Zaken, (1946) 1950-1975 Nummer archiefinventaris: 2.06.113 Inventaris van het archief van de Directie Financiering en Deelnemingen van het Ministerie van Economische Zaken, (1946) 1950-1975 Auteur: CAS 2081 Nationaal Archief,

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.11.26

Nummer archiefinventaris: 2.11.26 Nummer archiefinventaris: 2.11.26 Inventaris van het archief van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening: Regeringscommissariaat voor de Buitenlandse Agrarische Aangelegenheden (ReCoBAA),

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Lettergroep Verzoeken om Recht (bijzondere onderwerpen), 1949-1980

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Lettergroep Verzoeken om Recht (bijzondere onderwerpen), 1949-1980 Nummer archiefinventaris: 2.09.69 Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Lettergroep Verzoeken om Recht (bijzondere onderwerpen), 1949-1980 Auteur: CAS 736 Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Guus van Bladel inzake de processen tegen Van Damme en Krol, (1986) 1991-2001

Inventaris van het archief van Guus van Bladel inzake de processen tegen Van Damme en Krol, (1986) 1991-2001 Nummer archiefinventaris: 2.21.314 Inventaris van het archief van Guus van Bladel inzake de processen tegen Van Damme en Krol, (1986) 1991-2001 Auteur: S.J. Schipper Nationaal Archief, Den Haag 2002 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946 Nummer archiefinventaris: 2.14.12 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946 Auteur: F.G.A.H.H. van Abeelen Nationaal Archief, Den Haag 1969

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staten van Holland, vóór 1572

Inventaris van het archief van de Staten van Holland, vóór 1572 Nummer archiefinventaris: 3.01.03 Inventaris van het archief van de Staten van Holland, vóór 1572 Auteur: P.A. Meilink Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Van Gend en Loos NV, ca. 1800-1983

Inventaris van het archief van Van Gend en Loos NV, ca. 1800-1983 Nummer archiefinventaris: 2.18.22 Inventaris van het archief van Van Gend en Loos NV, ca. 1800-1983 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.13.62.06. Auteur: H.H. Jongbloed, H.E.M. Mettes. Nationaal Archief, Den Haag 1993. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.13.62.06. Auteur: H.H. Jongbloed, H.E.M. Mettes. Nationaal Archief, Den Haag 1993. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.13.62.06 Inventaris van het archief van de Inspecteur(- Generaal) van de Geneeskundige Dienst der Landen Zeemacht en daarbij gedeponeerde archieven, 1814-1940 (1950) Auteur:

Nadere informatie

3.20.76. Inventaris van het archief van de familie Del Court van Krimpen, (1506) 1611-1979. Nummer archiefinventaris: Auteur: G.M.

3.20.76. Inventaris van het archief van de familie Del Court van Krimpen, (1506) 1611-1979. Nummer archiefinventaris: Auteur: G.M. Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van de familie Del Court van Krimpen, (1506) 1611-1979 Auteur: G.M. van Aalst Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Legerraad, 1945-1994

Inventaris van het archief van de Legerraad, 1945-1994 Nummer archiefinventaris: 2.13.182 Inventaris van het archief van de Legerraad, 1945-1994 Auteur: J.C.D. de l'ecluse Nationaal Archief, Den Haag 1998 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Inventaris van het fotoarchief van de Directie Communicatie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, (1961) 1973-1995

Inventaris van het fotoarchief van de Directie Communicatie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, (1961) 1973-1995 Nummer archiefinventaris: 2.24.28 Inventaris van het fotoarchief van de Directie Communicatie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, (1961) 1973-1995 Auteur: PWAA Nationaal Archief,

Nadere informatie

1.10.27. Inventaris van het archief van de familie Van Erp Taalman Kip, 1399-1954. Nummer archiefinventaris: Auteur: P. Douglas

1.10.27. Inventaris van het archief van de familie Van Erp Taalman Kip, 1399-1954. Nummer archiefinventaris: Auteur: P. Douglas Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van de familie Van Erp Taalman Kip, 1399-1954 Auteur: P. Douglas Nationaal Archief, Den Haag 1976 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de familie Van Bylandt: Supplement II, 1669-1923

Inventaris van het archief van de familie Van Bylandt: Supplement II, 1669-1923 Nummer archiefinventaris: 1.10.90.02 Inventaris van het archief van de familie Van Bylandt: Supplement II, 1669-1923 Auteur: H.H. Jongbloed Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15826 13 augustus 2012 Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair onderwijs Fonds voor Cultuurparticipatie

Nadere informatie

JOURNAAL VOOR DE GEMEENTEN. Jaargang 2012 nummer 01

JOURNAAL VOOR DE GEMEENTEN. Jaargang 2012 nummer 01 Uitgave Secretariaat VZHG Postbus 45 2800 AA Gouda Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten (0182) 545 513 (0182) 545 510 Email: vzhg@ismh.nl JOURNAAL VOOR DE GEMEENTEN Jaargang 2012 nummer 01 Januari 2012

Nadere informatie