SYMPOSIUM DE 6 DIMENSIES VAN KWALITEIT PROGRAMMA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SYMPOSIUM DE 6 DIMENSIES VAN KWALITEIT PROGRAMMA"

Transcriptie

1 SYMPOSIUM DE 6 DIMENSIES VAN KWALITEIT PROGRAMMA

2 Organisatie Symposium: Prof. dr. Willy Spaan Dr. Kees Smulders Drs. Miriam Casarotto 2 JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS

3 Geachte genodigde, In het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) willen we zorg bieden van voortreffelijke kwaliteit in een veilige en gastvrije omgeving. Het JBZ staat voor kwaliteit. Om dit te bereiken werken we als eerste ziekenhuis in Nederland volgens de zes dimensies van kwaliteit die door het Institute of Medicine zijn geformuleerd. Het begon voor mij allemaal in 2008 met een persoonlijke ontmoeting met Donald Berwick, de toenmalige CEO van het Institute of Health Improvement, het topinstituut op het gebied van kwaliteit en veiligheid in de zorg. Hij inspireerde mij om samen met Kees Smulders en zijn afdeling Kwaliteit en Veiligheid de zes dimensies van kwaliteit (veiligheid, patiëntgerichtheid, effectiviteit, efficiëntie, tijdigheid en gelijkheid) als bedrijfsstrategie in het JBZ te implementeren. De zes dimensies geven aan wat we in het JBZ onder kwaliteit van zorg verstaan en welke doelen we willen bereiken. De dimensies geven richting bij het maken van beleid en plannen voor de toekomst, maar kunnen ook worden toegepast in de dagelijkse praktijk of bij projecten als toetsingsinstrument. Iedereen die in het ziekenhuis werkt kan de dimensies toepassen. Want iedereen draagt een steentje bij aan een betere kwaliteit van zorg. Als organisatie willen we het elke dag een beetje beter doen en leren van de dag van gisteren. Tijdens het symposium Focus op de zes dimensies geven tal van sprekers hun visie op de zes dimensies. Zij zullen u meenemen in de transformatie naar voortreffelijke zorg. Ik wens u een inspirerend symposium! Prof. dr. Willy Spaan Voorzitter Raad van Bestuur Jeroen Bosch Ziekenhuis SYMPOSIUM DE 6 DIMENSIES VAN KWALITEIT 3

4 EFFECTIVITEIT Het JBZ viert haar koperen jubileum Het symposium Focus op de zes dimensies wordt georganiseerd in het jaar dat het JBZ haar koperen jubileum viert. Ook tijdens dit jubileumjaar staan de zes dimensies van kwaliteit centraal, samen met de vier kernwaarden van het JBZ. Er worden tal van activiteiten georganiseerd om de dimensies en kernwaarden betekenis te geven. Zo worden er enkele tientallen ontbijten pizzasessies georganiseerd. Tijdens deze sessies wisselen medewerkers en medisch specialisten met elkaar van gedachten over wat de dimensies en kernwaarden voor hen betekenen. De sessies worden zo georganiseerd dat alle medewerkers van alle afdelingen en niveaus gemixt worden. Uiteindelijk heeft iedere JBZ er deelgenomen aan één van de sessies. Van schoonmaker tot RvB lid, van verpleger tot medisch specialist. Elke JBZ er draagt namelijk met zijn of haar werk bij aan het succes van de organisatie. Of, zoals het thema van het jubileumjaar aanduidt: we zijn better together. DE ZES HOOFDDEUGDEN PATIËNTVEILIGHEID PATIËNTGERICHTHEID GELIJKHEID PATIËNT EFFICIËNTIE TIJDIGHEID 4 JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS

5 Kwaliteit en veiligheid De visie van het JBZ is: het bieden van voortreffelijke zorg in een veilige en gastvrije omgeving, waarbij we streven naar het voorkomen van onnodige schade en vermijdbare mortaliteit. Om de visie waar te maken hanteert het JBZ de strategie van de zes dimensies van kwaliteit. Donald Berwick, voormalig CEO van het Institute of Healthcare Improvement (IHI) heeft deze zes dimensies, in zijn bezoek aan ons ziekenhuis in 2006, uitgebreid toegelicht. Het balanceren en de relatie leggen tussen de zes dimensies, geeft de beste garantie voor continue verbetering van de kwaliteit van zorg voor de patiënten die aan ons zijn toevertrouwd. De Stafafdeling Kwaliteit en Veiligheid heeft de coördinatie over de implementatie van deze zes dimensies. Onderwerpen die centraal staan in onze werkzaamheden zijn onder andere: het opstellen van de kaderbrief kwaliteit van zorg, de coördinatie van de indicatoren, het gehele palet aan patiëntveiligheidsonderwerpen, zoals het VMS-systeem: veilig incidenten melden, prospectief en retrospectief risicoanalyses en de coördinatie van de HSMR-cijfers. Belangrijk intern onderzoek wordt verricht door het calamiteitenteam en het analyseteam van dossieronderzoek van alle overleden patiënten. Overige onderwerpen waarbij wij ondersteunen, adviseren en mee innoveren zijn onder andere zorgpaden en lean- en capaciteitsmanagement. Daarnaast ondersteunt de afdeling specifiek de ouderenzorg in een toekomstig Senior Friendly Hospital. Een belangrijke activiteit van onze afdeling is sinds 2012, de algehele coördinatie van het traject naar accreditatie van JCI, welke in medio 2015 moet gaan plaatsvinden. Vanaf 1996 organiseert mijn afdeling jaarlijks de kwaliteitsdag. Vanaf 2008 wordt er driejaarlijks een groot symposium georganiseerd met nationale- en internationale aansprekende sprekers. Het huidige symposium van de zes dimensies is het derde symposium. Dr. Kees Smulders Manager Stafafdeling Kwaliteit & Veiligheid SYMPOSIUM DE 6 DIMENSIES VAN KWALITEIT 5

6 Programma ochtend 08:30-09:00 Ontvangst 09:00 09:10 Opening dagvoorzitter Wim Schellekens, MD 09:10 09:30 6 dimensies als strategie voor voortreffelijke kwaliteit Prof. dr. Willy Spaan, Voorzitter Raad van Bestuur JBZ 09:30 10:10 Flipping Health Care: The Power of Patient and Family Engagement Maureen Bisognano, President and CEO Institute of Healthcare Improvement 10:10 10:50 CRM: de rode draad? Prof. dr. Hans van der Hoeven, Intensivist en hoogleraar Intensive Care 10:50 11:20 Pauze 11:20 12:00 Kwaliteit en kostenreductie: vriend of vijand? Prof. dr. Rob Tollenaar, Hoogleraar Heelkunde en voorzitter van de wetenschappelijke commissie van de DSCA 12:00 12:35 Taal: ons een zorg? Drs. Merel Heimens Visser, Algemeen directeur Stichting Lezen & Schrijven 12:35 12:45 Toolkit Gezondheidsvaardigheden CBO 12:45 13:40 Lunchpauze 6 JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS

7 Programma middag 13:40 14:10 Intermezzo Erik van Muiswinkel 14:10 14:50 Kwaliteit van Leiderschap: het verschil tussen falen en succes Generaal b.d. Dick Berlijn, Senior Board Advisor Deloitte 14:50 15:20 Pauze 15:20 16:00 Zero harm, no waits, no waste: Transforming Healthcare at Great Ormond Street Hospital Dr. Peter Lachmann, Deputy Medical Director for Patient Safety and Consultant in Service Redesign and Transformation 16:00 16:40 Putting it All Together: Leading Transformation Maureen Bisognano, President and CEO Institute of Healthcare Improvement 16:40 17:00 Afsluiting door dagvoorzitter Wim Schellekens, MD 17:00 Borrel SYMPOSIUM DE 6 DIMENSIES VAN KWALITEIT 7

8 Gastheer Prof. dr. Willy J.M. Spaan Voorzitter Raad van Bestuur Jeroen Bosch Ziekenhuis 6 dimensies als strategie voor voortreffelijke kwaliteit 09:10 09:30 uur Prof. dr. Willy Spaan (1954) kent een lange carrière als viroloog en bestuurder in de gezondheidszorg. Vanaf 1990 tot 2008 heeft hij als hoogleraar diverse functies bekleed binnen het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Sinds begin 2008 is prof. dr. Spaan werkzaam als voorzitter van de Raad van Bestuur van het JBZ in s-hertogenbosch, en is hij als part-time hoogleraar verbonden aan het LUMC. Willy Spaan was jarenlang lid van het ZonMw bestuur en lid van de commissie Gezondheidszorgonderzoek, van de programmacommissie Kwaliteit van Zorg en voorzitter van de commissie Veilige Zorg van ZonMw. Als lid van de onderwijs- en opleidingscommissie van de NVZ en STZ draagt hij bij aan de ontwikkeling van onderwijs en (medische)-opleidingen in de gezondheidszorg. In zijn functie als voorzitter van de Raad van Bestuur van het JBZ is hij onder meer verantwoordelijk voor de implementatie van de zes dimensies van kwaliteit (veiligheid, patiëntgerichtheid, effectiviteit, efficiëntie, tijdigheid en gelijkheid) als bedrijfsstrategie in het JBZ, en ook voor het accreditatietraject Joint Commission International (JCI). Op 17 april jongstleden mocht hij de titel zorgmanager van het jaar in ontvangst nemen. Een mooi cadeau voor het JBZ. De titel kan gezien worden als een hele mooie stimulans om kwaliteit en patiëntveiligheid nog verder in de haarvaten van de organisatie door te laten dringen. 8 JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS

9 Dagvoorzitter Wim Schellekens, MD Wim Schellekens heeft al een lange carrière in de gezondheidszorg. Hij is in 1973 begonnen als huisarts in Leiden (10 jaar); daarna medisch adviseur van de Ziekenfondsraad (5 jaar), directeur patiëntenzorg van het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft (9 jaar) en algemeen directeur van het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO (7 jaar). Tot april 2011 was hij Hoofdinspecteur Curatieve Gezondheidszorg bij de Inspectie. Officieel is hij nu met pensioen, maar hij zet zich graag parttime in om via innovatie en implementatie de kwaliteit en veiligheid van zorg te helpen verbeteren. Hij heeft aan de wieg gestaan van het kwaliteitsbeleid in ziekenhuizen, eerst in zijn eigen ziekenhuis in Delft en later landelijk via zijn functies bij het CBO en de Inspectie. Hij heeft op het gebied van kwaliteit, veiligheid, implementatie, leiderschap, governance en de rollen van professionals, bestuurders, zorgverzekeraars en overheid veel publicaties op zijn naam staan. In zijn vrije tijd is hij een enthousiast fotograaf en jogger. SYMPOSIUM DE 6 DIMENSIES VAN KWALITEIT 9

10 Spreker Maureen Bisognano President and CEO Institute of Healthcare Improvement Flipping Health Care: The Power of Patient and Family Engagement 09:30 10:10 uur Putting it All Together: Leading Transformation 16:00 16:40 uur Maureen Bisognano, President and CEO, Institute for Healthcare Improvement (IHI), previously served as IHI s Executive Vice President and COO for 15 years. She is a prominent authority on improving health care systems, whose expertise has been recognized by her elected membership to the Institute of Medicine and by her appointment to The Commonwealth Fund s Commission on a High Performance Health System, among other distinctions. Ms. Bisognano advises health care leaders around the world, is a frequent speaker at major health care conferences on quality improvement, and is a tireless advocate for change. She is also an Instructor of Medicine at Harvard Medical School, a Research Associate in the Brigham and Women s Hospital Division of Social Medicine and Health Inequalities, and serves on the boards of the Commonwealth Fund, ThedaCare Center for Healthcare Value, and Mayo Clinic Health System d Eau Claire. Prior to joining IHI, she served as CEO of the Massachusetts Respiratory Hospital and Senior Vice President of The Juran Institute. 10 JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS

11 Abstracts Maureen Bisognano Flipping Health Care: The Power of Patient and Family Engagement Responding to the challenges of health care in the 21st century requires new models of care and new ways to leverage the extraordinary power of patient and family engagement. Leaders need to flip their mindset - from a needs-based approach to care, to an assets-based approach to health. Seeing, understanding, and utilizing all of the assets in the care system, in the community, and in patients and their families is the key to co-producing health. Drawing on lessons from education, and from patients themselves, this session will describe a new vision for a health care system that promotes and sustains health. Putting it All Together: Leading Transformation Leading in health care has never been more challenging and complex. The speed of change, the breadth of new designs and models, and the burdens of an aging population and chronic disease require a comprehensive approach. Leaders today have to think holistically - understanding that producing health is a collaborative effort that engages every stakeholder. This session will examine a new model of leadership with a tempo and scope to accomplish all that our patients and communities need. SYMPOSIUM DE 6 DIMENSIES VAN KWALITEIT 11

12 Spreker Prof. dr. Hans van der Hoeven Intensivist en hoogleraar Intensive Care CRM: de rode draad? 10:10 10:50 uur Prof. dr. Van der Hoeven studeerde cum laude af en volgde zijn opleiding tot internist-intensivist aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Hij werkte als chef de clinique op de Intensive Care in het LUMC. Hij promoveerde in 1994 en werd in 1997 hoofd van de Intensive Care in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Later werd hij benoemd tot hoogleraar Intensive Care aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, waar hij nu ook werkt als afdelingshoofd en intensivist. Prof. dr. Hans van der Hoeven ontving de Radboudpenning in 2011 onder andere voor zijn belangrijke rol in het verbeteren van de patiëntveiligheid in het Radboudumc. Hij is ambassadeur van het patiëntveiligheidsprogramma dat als motto heeft: Iedere patiënt altijd veilig. Prof. dr. Hans van der Hoeven is dit jaar genomineerd voor de titel Toparts JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS

13 Abstract Hans van der Hoeven CRM: de rode draad? Crew Resource Management (CRM) training wordt gezien als een methode om de cultuur in ziekenhuizen te veranderen en de samenwerking tussen de verschillende disciplines te vergroten. Het bewijs is echter gering en de inspanning die geleverd moet worden groot. Een echte standaard is niet voorhanden. In een poging de bewijskracht te vergroten onderzochten wij het effect van CRM introductie in een grote academische intensive care unit. Introductie van CRM leidde tot een verbeterde veiligheidscultuur, een afname van het aantal complicaties en een daling van de mortaliteit. Tijdens deze voordracht worden de details van deze studie en de toekomst van CRM besproken. SYMPOSIUM DE 6 DIMENSIES VAN KWALITEIT 13

14 Spreker Prof. dr. Rob Tollenaar Hoogleraar Heelkunde LUMC, Voorzitter van het Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) Kwaliteit en kostenreductie: vriend of vijand? 11:20 12:00 uur Prof. Tollenaar heeft zijn studie geneeskunde gevolgd aan de Universiteit Leiden, waar hij in 1993 afstudeerde als arts. Hij promoveerde tot doctor in de geneeskunde in 1997 op het proefschrift Aspects of tumour progression in colorectal carcinoma. De opleiding tot chirurg heeft hij gevolgd in het LUMC en is sinds 1995 staflid Heelkunde in het LUMC. Van 2003 tot 2011 was prof. dr. Tollenaar subafdelingshoofd gastrointestinale, endocriene en oncologische chirurgie als ook waarnemend afdelingshoofd. In 2004 heeft hij het hoogleraarschap Heelkunde met in het bijzonder oncologie, aanvaard. Tevens is hij hoofd polikliniek erfelijke mammatumoren en chirurgisch oncologisch consulent van het Integraal Kankercentrum West. Sinds 2011 is prof. Tollenaar afdelingshoofd van de afdeling Heelkunde in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Momenteel is hij voorzitter van de wetenschappelijk commissie van de DSCA. Tevens is hij voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH). 14 JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS

15 Abstract Rob Tollenaar Kwaliteit en kostenreductie: vriend of vijand? In de Nederlandse ziekenhuiszorg gaat jaarlijks circa 23 miljard om. Toch is er opvallend weinig betekenisvolle informatie over de geleverde kwaliteit van de zorg. De afgelopen jaren is er vanuit verscheidene medisch specialistische beroepsgroepen een begin gemaakt met het meten van uitkomsten van zorg. Hierbij is het essentieel dat dit zo gebeurt, dat er rekening wordt gehouden met verschillen tussen de patiëntenpopulaties per ziekenhuis. Men moet voor case-mix kunnen corrigeren. DICA is één van de instituten die uitkomstregistraties verzorgt. Opvallend is dat als kwaliteitsinformatie op een goede en snelle manier wordt terug gegeven aan de beroepsbeoefenaren, dit een duidelijke prikkel is voor kwaliteitsverbetering. Tevens blijkt dat de kosten van de geleverde zorg hierbij dalen. Dit zal aan de hand van de gegevens uit de DSCA (Dutch Surgical Colorectal Audit) worden toegelicht. SYMPOSIUM DE 6 DIMENSIES VAN KWALITEIT 15

16 Spreker Drs. Merel Heimens Visser Algemeen directeur Stichting Lezen & Schrijven Taal: ons een zorg? 12:00 12:40 uur Drs. Merel Heimens Visser heeft onder andere Taalonderwijskunde en Bedrijfscommunicatie gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Ze beschikt over ruime strategische, inhoudelijke en management ervaring binnen de overheid en maatschappelijke organisaties, zowel regionaal, nationaal als op Europees niveau. Drs. Heimens Visser was onder meer directeur van de Kennisalliantie, een netwerkorganisatie voor innovatie, en nationaal expert bij de Europese Commissie. Van 2006 tot 2012 was zij werkzaam bij het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie evenals lid van het managementteam van het Octrooicentrum. 16 JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS

17 Abstract Merel Heimens Visser Taal: ons een zorg? In Nederland zijn 1,3 miljoen volwassenen laaggeletterd. Er is een relatie tussen geletterdheid en gezondheid. (Chronische) aandoeningen en depressies komen bij laaggeletterden vaker dan gemiddeld voor. Bij ouderen met een inadequate geletterdheid is het sterfterisico 1,5 maal zo groot als bij ouderen met een adequate geletterdheid. Ook onder zorgpersoneel komt laaggeletterdheid voor. Van de werknemers in de zorg- en welzijnssector is 8% laaggeletterd. Mensen die een cursus lezen en schrijven volgen worden niet alleen meer geletterd. Het levert zowel zachte als harde opbrengsten. Van de totale jaarlijkse kosten van laaggeletterdheid in Nederland, 556 miljoen, is 127 miljoen te herleiden tot de gezondheidszorg. Met name onjuist medicijngebruik en verkeerde gezondheidskeuzes veroorzaken meer ziekenhuisopname en meer huisartsen bezoek. Daarentegen maken zij minder gebruik van preventieve programma s en bereikt gezondheidsinformatie hen onvoldoende. Het JBZ heeft met de pilot quick scan gezondheidsvaardigheden met het CBO en CZ vooral stappen gezet om haar zorgverlening aan te passen aan mensen die lage gezondheidsvaardigheden hebben. Stichting Lezen & Schrijven werkt aan een samenleving waarin dat niet of minder nodig is. De praktijk leert dat beide processen nodig zijn om de kwaliteit van zorg te verbeteren, dus: 1. Werk aan het verhogen van geletterdheid van patiënten en medewerkers; 2. Houdt in uw communicatie rekening met laaggeletterde patiënten en medewerkers. SYMPOSIUM DE 6 DIMENSIES VAN KWALITEIT 17

18 Spreker Generaal b.d. Dick Berlijn Senior Board Advisor Deloitte Kwaliteit van Leiderschap: het verschil tussen falen en succes 14:10 14:50 uur De militaire loopbaan van generaal b.d. Berlijn begon in 1969 aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Hij begon in 1973 met de militaire vliegeropleiding in Canada, die hij in 1975 afrondde met het behalen van het Groot Militair Brevet. Hierna volgde hij op vliegbasis Twente de conversieopleiding voor de NF-5. Van 1989 tot 1991 volgde hij de cursus Hogere Stafvorming bij de Luchtmacht Stafschool. Hierna volgde een plaatsing als Hoofd Sectie Operatiën Trainingen bij de Luchtmachtstaf. In 1994 werd hij Hoofd Afdeling Jachtvliegtuig Operatiën bij de Luchtmachtstaf en in 1995 werd hij benoemd tot Souschef Operatiën bij de Directie Operatiën Koninklijke Luchtmacht. Generaal Berlijn werd in 1997, in de functie van Souschef Operatiën Defensie Staf, belast met de leiding van het Defensie Crisis Beheersings Centrum. Per 1 december 1998 volgde de benoeming tot Commandant Tactische Luchtmacht tevens Directeur Operatiën Koninklijke Luchtmacht. Op 24 maart 2000 werd Generaal b.d. Dick Berlijn Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten onder gelijktijdige bevordering tot luitenant-generaal. Op 24 juni 2004 werd hij, onder gelijktijdige bevordering tot generaal, benoemd tot Chef Defensiestaf. Op vijf september 2005 aanvaardde hij zijn nieuwe functie als Commandant der Strijdkrachten. Op 17 april 2008 droeg hij deze functie over aan zijn opvolger generaal Van Uhm. Generaal b.d. Dick Berlijn is tegenwoordig werkzaam bij Deloitte waar hij onder meer adviseert over Openbare Orde en Veiligheid en Cyber Security. Daarnaast zit hij in meerdere Raden van Toezicht en advies, en is hij lid van het bestuur van Fonds Slachtofferhulp en het Nederlandse Rode Kruis. 18 JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS

19 Abstract Dick Berlijn Kwaliteit van leiderschap: het verschil tussen falen en succes Generaal b.d. Dick Berlijn gaat in zijn presentatie in op de grote veranderingen bij Defensie na het vallen van de muur. Hij schetst de problemen waar de organisatie mee te maken kreeg en spreekt over de manier waarop hij, als Commandant der Strijdkrachten, daarmee omging. Berlijn stelt dat alles dat beweegt sturing nodig heeft. Hoe beter de kwaliteit van de sturing (het leidinggeven) des te groter de kans dat het doel wordt bereikt. Volgens hem is de kwaliteit van het leidinggeven de dominante factor die het verschil maakt tussen falen en succes. Hij spitst in zijn verhaal toe op de praktische kanten van goed leiderschap. SYMPOSIUM DE 6 DIMENSIES VAN KWALITEIT 19

20 Spreker Dr. Peter Lachmann Deputy Medical Director for Patient Safety and Consultant in Service Redesign and Transformation Zero harm, no waits, no waste: Transforming Healthcare at Great Ormond Street Hospital 15:20 16:00 uur Peter is the Deputy Medical Director for Safety at Great Ormond Street Hospital in London and does clinical work at Royal Free Hospital with children with complex neuro-disabilities and epilepsy. As a Deputy Medical Director Peter introduced and led on the transformation program at Great Ormond Street Hospital. He has developed a model of care to decrease variability with 24/7 consultant delivered care at the Royal Free in paediatric care. He was previously Consultant Paediatrician and Clinical Director of Woman and Children s Services at the North West London Hospitals NHS Trust, as well as Deputy Medical Director. His prior posts include Consultant Paediatrician and Senior Lecturer at Red Cross War Memorial Children s Hospital and the University of Cape Town, South Africa, and Consultant Paediatrician at Queens Medical Centre and Nottingham University. Peter s current interests are in patient safety and in designing services that are safe and friendly at the same time. Improving the flow of patients in order to improve safety and decrease of variation are central to this work. His main interests are in transformation of complex organizations; understanding the constraints of change; engaging professionals in change; developing leaders at an early time in their careers; management of complex conditions; and the political environment needed for change. 20 JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS

21 Abstract Peter Lachmann Zero harm, no Waits, no Waste: Transforming Healthcare at Great Ormond Street Hospital When the Institute of Medicine (IOM) published the six domains of quality, the context of quality improvement was defined for the next few years. The issues addressed in this presentation is how to translate an abstract concept into reality in the front line. In this presentation the experience at Great Ormond Street. Hospital Foundation NHS Trust will be discussed, both successes and challenges in our Zero Harm, No Waits, No Waste programme. Results and the way to build sustainability will be discussed. SYMPOSIUM DE 6 DIMENSIES VAN KWALITEIT 21

22 Notities 22 JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS

23 SYMPOSIUM DE 6 DIMENSIES VAN KWALITEIT 23

24 Jeroen Bosch Ziekenhuis Afdeling Kwaliteit & Veiligheid Postbus ME s-hertogenbosch Tel: (073) JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS

IMAGINE. Leiderschapsnetwerk

IMAGINE. Leiderschapsnetwerk IMAGINE Leiderschapsnetwerk Het IMAGINE programma richt zich op het beter, veiliger en goedkoper maken van de zorg. Het unieke van het programma is dat binnen de deelnemende ziekenhuizen bestuurders samen

Nadere informatie

commitment excellence focus on results and performance

commitment excellence focus on results and performance commitment excellence focus on results and performance SAMEN ONTWIKKELEN VAN CARIBISCH NEDERLAND & SURINAME Succesvolle organisaties zijn permanent in ontwikkeling: zij spelen in op de veranderende wereld

Nadere informatie

BI & IM SYMPOSIUM 2013. Sessie overzicht

BI & IM SYMPOSIUM 2013. Sessie overzicht BI & IM SYMPOSIUM 2013 Sessie overzicht Maandag 9.40 uur 10.10 uur Podium 1 Tim Jennings Chief Analyst and Research Fellow Ovum Data-driven industry transformation Data is the powerful change agent for

Nadere informatie

PROGRAMMA DCTF Jaarcongres 2014 "De toekomst van klinisch onderzoek in Nederland Stof tot nadenken"

PROGRAMMA DCTF Jaarcongres 2014 De toekomst van klinisch onderzoek in Nederland Stof tot nadenken PROGRAMMA DCTF Jaarcongres 2014 "De toekomst van klinisch onderzoek in Nederland Stof tot nadenken" 1 Welkom! Het onderzoek op het gebied van de biomedische wetenschappen staat in Nederland op hoog niveau.

Nadere informatie

Patiëntveiligheid, de rol van de bestuurder. Ian Leistikow

Patiëntveiligheid, de rol van de bestuurder. Ian Leistikow Patiëntveiligheid, de rol van de bestuurder Ian Leistikow Patiëntveiligheid, de rol van de bestuurder Patiëntveiligheid, de rol van de bestuurder Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan

Nadere informatie

IBD-DIAGNOSTIEK BIJ KINDEREN EN ADOLESCENTEN

IBD-DIAGNOSTIEK BIJ KINDEREN EN ADOLESCENTEN STAND VAN ZAKEN 106 / INTERVIEW ERNST KUIPERS 108 ORATIE 111 / INTERVIEW ROLAND VALORI 112 BEVOLKINGSONDERZOEK 115 / NATIONAAL HEPATITIS CENTRUM 117 / EUROPA 119 / THEMA: KINDER-MDL 120 127 LAXANTIA 129

Nadere informatie

Prof. dr. Nardo van der Meer MBA Professor Expertisegebieden: Health & Education (Health Care Management)

Prof. dr. Nardo van der Meer MBA Professor Expertisegebieden: Health & Education (Health Care Management) Prof. dr. Nardo van der Meer MBA Professor Expertisegebieden: Health & Education (Health Care Management) Nardo van der Meer (1970) behaalde zijn mastergraad aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij

Nadere informatie

Permanente Vorming KU Leuven - Opleidingen Kwaliteitszorg

Permanente Vorming KU Leuven - Opleidingen Kwaliteitszorg AANBOD 2013-2014 Permanente Vorming KU Leuven - Opleidingen Kwaliteitszorg DEPARTEMENT MAATSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSZORG EN EERSTELIJNSZORG Welkomstwoord Het verlenen van hoogstaande kwalitatieve zorg

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Catharina Ziekenhuis

Jaarverslag 2013 Catharina Ziekenhuis jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Catharina Ziekenhuis Op de cover staat Peter van Slooten. Peter lag voor een hartoperatie 10 weken in het Catharina Ziekenhuis. Om het hoesten te ondersteunen had Peter

Nadere informatie

DCTF Congres 2 oktober 2013 te Ede. Synergie in klinisch onderzoek 1 jaar DCTF MasterPlan

DCTF Congres 2 oktober 2013 te Ede. Synergie in klinisch onderzoek 1 jaar DCTF MasterPlan DCTF Congres 2 oktober 2013 te Ede Synergie in klinisch onderzoek 1 jaar DCTF MasterPlan Welkom! DCTF op weg naar een MasterPiece! Wat is er gebeurd nadat het MasterPlan op het DCTF congres van 2012 is

Nadere informatie

Tussen de modder van de praktijk en de schone wetenschap

Tussen de modder van de praktijk en de schone wetenschap Tussen de modder van de praktijk en de schone wetenschap instituut Beieid & Management Gezondheidszorg Oratie 26 november 2010 Prof.dr. Jan Klein Tussen de modder van de praktijk en de schone wetenschap

Nadere informatie

THEMA: PATIËNTVEILIGHEID. "Een patiënt is geen vliegtuig"

THEMA: PATIËNTVEILIGHEID. Een patiënt is geen vliegtuig THEMA: PATIËNTVEILIGHEID "Een patiënt is geen vliegtuig" Zie productinformatie elders in dit tijdschrift 13.FRG.1.119 Voorkom de behandeling van een acute DVT ACTUELE RICHTLIJNEN VERLENGDE PROFYLAXE? BEZOEK

Nadere informatie

Hier werk je veilig, of je werkt hier niet. Sneller Beter - De veiligheid in de zorg

Hier werk je veilig, of je werkt hier niet. Sneller Beter - De veiligheid in de zorg Hier werk je veilig, of je werkt hier niet Sneller Beter - De veiligheid in de zorg Eindrapportage Shell Nederland november 2004 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 5 Inleiding 6 Analyse patiëntveiligheid

Nadere informatie

PROGRAMMA PLANET AGILE. 17 e BPUG SEMINAR 3 JUNI 2014. Best Practices voor Project-, Programma- en Portfoliomanagement

PROGRAMMA PLANET AGILE. 17 e BPUG SEMINAR 3 JUNI 2014. Best Practices voor Project-, Programma- en Portfoliomanagement PROGRAMMA PLANET AGILE 17 e BPUG SEMINAR 3 JUNI 2014 Best Practices voor Project-, Programma- en Portfoliomanagement 1 Welkom op het 17 e BPUG seminar 2014 3 Keynote 4 Sessie 1 en 2 5 Sessie 3 en 4 6 Sessie

Nadere informatie

Een nieuw kwaliteitsprogramma binnen de zorgsector IMAGINE: DOKTERS IN THE LEAD

Een nieuw kwaliteitsprogramma binnen de zorgsector IMAGINE: DOKTERS IN THE LEAD 20 De IMAGINEbijeen komsten zijn bedoeld om te inspireren en om instrumenten aan te reiken. Een nieuw kwaliteitsprogramma binnen de zorgsector IMAGINE: DOKTERS IN THE LEAD Onlangs startte een nieuw kwaliteitsprogramma

Nadere informatie

Special 2011 LEIDERSCHAP

Special 2011 LEIDERSCHAP Special 2011 LEIDERSCHAP What s in it for me? Voor u ligt de derde special van AAA (Triple A) Total Facility Management Het lezen en gebruiken van deze special kan u helpen met; Index Leiders gezocht m/v,

Nadere informatie

2007/2008. Wie is wie? Overzicht CV s, visies en actiepunten Ambassadeursnetwerk 2007/2008 ( smoelenboek ) www.ambassadeursnetwerk.

2007/2008. Wie is wie? Overzicht CV s, visies en actiepunten Ambassadeursnetwerk 2007/2008 ( smoelenboek ) www.ambassadeursnetwerk. 2007/2008 Wie is wie? Overzicht CV s, visies en actiepunten Ambassadeursnetwerk 2007/2008 ( smoelenboek ) www.ambassadeursnetwerk.nl Inhoudsopgave Het Ambassadeursnetwerk Leden van het Ambassadeursnetwerk:

Nadere informatie

Transparantie en Toezicht:

Transparantie en Toezicht: Transparantie en Toezicht: Heeft (de) Compliance (Officer) nog een toekomst? 4 juni 2015 jan sijbrand Merel van Vroonhoven programma Lexis Diligence Bescherm uw organisatie tegen fraude- en witwaspraktijken

Nadere informatie

Thesis ter afronding van de MBA Health Erasmus Universiteit Rotterdam

Thesis ter afronding van de MBA Health Erasmus Universiteit Rotterdam Thesis ter afronding van de MBA Health Erasmus Universiteit Rotterdam Drs. J. (Johan) ter Maaten Manager Bedrijfsvoering Cardea Jeugdzorg B. (Bas) van der Hoorn Psychiater, directeur Zorg Palier (Forensisch

Nadere informatie

Jaarrapportage 2010. Dutch Surgical Colorectal Audit. Uitkomst van zorg registratie; transparantie, uitkomst van zorg en kwaliteit.

Jaarrapportage 2010. Dutch Surgical Colorectal Audit. Uitkomst van zorg registratie; transparantie, uitkomst van zorg en kwaliteit. Dutch Surgical Colorectal Audit Jaarrapportage 2010 Uitkomst van zorg registratie; transparantie, uitkomst van zorg en kwaliteit Beloop 100% 100 90% 80% 80 Percentage patiënten 70% 60% 50% 40% 30% 20%

Nadere informatie

dica-rapportages 2011 transparantie, keuzes en verbetering van zorg transparantie, keuzes en verbetering van zorg

dica-rapportages 2011 transparantie, keuzes en verbetering van zorg transparantie, keuzes en verbetering van zorg DSCA DSCA dica-rapportages 2011 transparantie, keuzes en verbetering van zorg rapportages 2011 transparantie, keuzes en verbetering van zorg 1 rapportages 2011 3 rapportages 2011 rapportages 2011 transparantie,

Nadere informatie

Ondernemerschap Het product

Ondernemerschap Het product 2 Ondernemerschap Het product Ondernemerschap Het product In 2009 waren er, na het crisisjaar 2008, tekenen van opleving zichtbaar. Beetje bij beetje kwam het vertrouwen terug en werd ogenschijnlijk in

Nadere informatie

Visie op informatiemanagement

Visie op informatiemanagement Masterscriptie MSc Zorgmanagement Peter Visser Visie op informatiemanagement Onderzoek naar het verbeteren van de bedrijfsvoering in ziekenhuizen Scriptie MSc Zorgmanagement Juni 2007 Student Dhr. P.B.

Nadere informatie

...de afgelopen 10 jaar. hebben we hard gewerkt aan het overbruggen van de kloof tussen de wetenschap en de praktijk. Verslag 2010...

...de afgelopen 10 jaar. hebben we hard gewerkt aan het overbruggen van de kloof tussen de wetenschap en de praktijk. Verslag 2010... ...de afgelopen 10 jaar 1 hebben we hard gewerkt aan het overbruggen van de kloof tussen de wetenschap en de praktijk. Verslag 2010... 2...de afgelopen 10 jaar hebben we hard gewerkt aan het overbruggen

Nadere informatie

Samenvatting Achtergrond: Theoretisch kader: Doel: Methoden: Resultaten: Conclusie: Discussie:

Samenvatting Achtergrond: Theoretisch kader: Doel: Methoden: Resultaten: Conclusie: Discussie: Leiderschap Leiderschap bij de borging van verandering gestuurd door verschillende verbeterstrategieën Naam: MSc. Studentnummer: 331491 Datum: 12 juni 2010 Begeleider: Dhr E. (Bert) Huisman MBA Meelezer:

Nadere informatie

CIRO + Jaarverslag 2014. Inhoudsopgave

CIRO + Jaarverslag 2014. Inhoudsopgave CIRO + Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 3 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1. Algemene identificatiegegevens... 4 2.2. Juridische

Nadere informatie

kwaliteit op de kaart Ontwikkelingen en resultaten op het gebied van kwaliteit van ziekenhuiszorg

kwaliteit op de kaart Ontwikkelingen en resultaten op het gebied van kwaliteit van ziekenhuiszorg kwaliteit op de kaart Ontwikkelingen en resultaten op het gebied van kwaliteit van ziekenhuiszorg Inhoudsopgave Voorwoord 5 Samenvatting 6 1 Hoezo kwaliteit? 8 2 Hoe meet je de kwaliteit van ziekenhuiszorg?

Nadere informatie

andelijke onitor opulatie- Deel 2: Ontwerprapport Landelijke monitor populatiemanagement

andelijke onitor opulatie- Deel 2: Ontwerprapport Landelijke monitor populatiemanagement andelijke onitor Landelijke monitor populatiemanagement opulatie- Deel 2: Ontwerprapport Landelijke Monitor Populatiemanagement Deel 2: Ontwerprapport RIVM Rapport 133001002/2014 Colofon RIVM 2014 Delen

Nadere informatie

Werk voor je toekomst!

Werk voor je toekomst! Bedrijvendagen 2015 Universiteit Twente 17 februari - 26 maart Werk voor je toekomst! www.bedrijvendagentwente.nl Bedrijvendagen 2015 Universiteit Twente Colofon Dit is een uitgave van de Stichting Bedrijvendagen

Nadere informatie

Meten van zorguitkomsten: de heilige graal binnen handbereik. kpmg.nl kpmgplexus.nl

Meten van zorguitkomsten: de heilige graal binnen handbereik. kpmg.nl kpmgplexus.nl healthcare Meten van zorguitkomsten: de heilige graal binnen handbereik kpmg.nl kpmgplexus.nl 2 Meten van zorguitkomsten: 2012 KPMG Advisory N.V. Inhoud Voorwoord Inleiding Van het waarderen wat gemeten

Nadere informatie