Equinix (EMEA) B.V. discrimineerde een vrouw door haar af te wijzen voor een baan vanwege haar accent.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Equinix (EMEA) B.V. discrimineerde een vrouw door haar af te wijzen voor een baan vanwege haar accent."

Transcriptie

1 Oordelen Equinix (EMEA) B.V. discrimineerde een vrouw door haar af te wijzen voor een baan vanwege haar accent. Oordeelnummer Datum: Grond: Terrein: Ras Arbeid - Overig, nl Volledig oordeel Oordeel Datum: 19 januari 2015 Dossiernummer: Oordeel in de zaak van [....] wonende te [....], verzoekster tegen Equinix (EMEA) B.V. gevestigd te Amsterdam, verweerster 3/detail/print 1/7

2 1 Procesverloop 1.1 Bij verzoekschrift van 29 juli 2014, dat op 30 juli 2014 is ontvangen, heeft verzoekster het College voor de Rechten van de Mens (hierna: het College) gevraagd te onderzoeken of verweerster jegens haar verboden onderscheid op grond van ras heeft gemaakt bij het besluit om haar af te wijzen voor de functie van Opportunity Development Representative vanwege haar accent. 1.2 Daarna zijn de volgende stukken gewisseld: - van verzoekster van 20 augustus 2014; - verweerschrift van 19 september Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 9 december Partijen zijn verschenen. Verzoekster werd vergezeld door J. Silversmith, klachtbehandelaar bij Meldpunt Discriminatie Regio-Amsterdam. Verweerster werd vertegenwoordigd door [....], bedrijfsjurist. Tevens was W.J. van Maarschalkerweerd- Bakker, tolk Engels-Nederlands, aanwezig. 2 Feiten 2.1 Verzoekster is van Indiase afkomst. Zij heeft op 19 april 2014 gesolliciteerd bij verweerster, een bedrijf dat gespecialiseerd is in advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering, naar de functie van Opportunity Development Representative. 2.2 De sollicitatieprocedure kende vier fases. Fase 1: telefonisch interview door de Senior Talent Aquisition Manager (hierna: de Manager). Fase 2: telefonisch rollenspel en een zaaksimulatie, uitgevoerd door een extern bureau. 3/detail/print 2/7

3 Fase 3: videoconferentie op het kantoor van verweerster, waarbij verzoekster werd geïnterviewd door twee Sales Directors uit de Verenigde Staten. Fase 4: gesprek met de Sales Operation Director EMEA (hierna: de Operation Director) en een medewerker van de afdeling Human Resources. 2.3 Op 17 juni 2014 is verzoekster gebeld door de Manager. Hij deelde haar mee dat ze niet was aangenomen. Verzoekster heeft dit gesprek opgenomen. In het gesprek is het volgende gezegd: Manager: [ ] we collect all the data and unfortunately for you, [verzoekster], we have decided not to go ahead. Verzoekster: OK... No problem, but what is the reason? Manager: Well, the reason is, there are a few things. First of all, your competitor is somebody with more technology IT sales. Verzoekster: OK, I'm just asking so that, you know, if I need to make any improvements for the next time. Manager: Yeah, yeah, ok. Verzoekster: And? Manager: And the other one is... well, yeah, that's not, you cannot do something about that point. Verzoekster: Yeah, l understand, where you come from within the industry. Manager: Yeah, that s very normal. Well, we liked you as a candidate. But the other thing is that.. eh.. I'm not native English myself, that regarding... eh.. when you call a customer in this case in the UK, we want to give them a feeling that they are speaking not with a call center...and that was, to be honest, we had a little bit doubt and face to face we have decided, no we should definitely hire a native English British because in your English you hear a little bit, let's say, the accent from India. I don t hear that but that is when the native speakers are, let's say, having an interview with you... 3 Beoordeling van het verzoek 3.1 Ter beoordeling ligt de vraag voor of verweerster jegens verzoekster (verboden) onderscheid op grond van ras heeft gemaakt bij de afwijzing voor de functie van Opportunity Development Representative. Wettelijk kader 3/detail/print 3/7

4 3.2 Artikel 5, eerste lid, onderdeel a, van de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB) verbiedt, in samenhang met artikel 1 AWGB, onderscheid op grond van ras bij de behandeling bij de vervulling van een openstaande betrekking. 3.3 Het College legt het begrip ras, overeenkomstig het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie, ruim uit. Het begrip ras omvat tevens huidskleur, afkomst en nationale of etnische afstamming (zie ook: Kamerstukken II 1990/91, 22014, nr. 3, p. 13). 3.4 In artikel 1 AWGB staat wat onder direct en indirect onderscheid wordt verstaan. Van direct onderscheid is sprake indien een persoon op een andere wijze wordt behandeld dan een ander in een vergelijkbare situatie wordt, is of zou worden behandeld, op grond van ras. Van indirect onderscheid is sprake indien een ogenschijnlijk neutrale bepaling, maatstaf of handelwijze personen van een bepaald ras in vergelijking met andere personen bijzonder treft. 3.5 Er is niet alleen sprake van onderscheid wanneer de beschermde grond de enige reden is geweest voor de afwijzing, maar ook als deze grond mede een rol heeft gespeeld bij het besluit om iemand af te wijzen voor een functie (College voor de Rechten van de Mens 5 november 2013, , overweging 3.5). 3.6 Ingevolge artikel 10, eerste lid, AWGB dient degene die meent dat te zijnen nadeel onderscheid is of wordt gemaakt in rechte feiten aan te voeren die dat onderscheid kunnen doen vermoeden. Indien de verzoekende partij daarin slaagt, dient de verwerende partij te bewijzen dat niet in strijd is gehandeld met de AWGB. Feiten die onderscheid kunnen doen vermoeden? 3.7 Verzoekster is van mening dat verweerster jegens haar onderscheid op grond van ras heeft gemaakt door haar af te wijzen voor de functie van Opportunity Development Representative. Ter onderbouwing van haar stelling verwijst zij naar het telefoongesprek met de manager van 17 juni 2014 (zie 2.3), waaruit volgens haar kan worden opgemaakt dat zij is afgewezen vanwege haar Indiase accent. Verzoekster vindt dat het hebben van een accent geen afwijzingsgrond kan zijn voor de functie van Opportunity Development Representative, nu het in de functie gaat om verkoopvaardigheden. Verzoekster ervaart de 3/detail/print 4/7

5 mededeling van de Manager als beledigend jegens haar en haar land. 3.8 Het College stelt vast dat uit het gespreksverslag van het telefoongesprek van 17 juni 2014 (zie 2.3) blijkt dat tegen verzoekster is gezegd dat verweerster klanten niet het gevoel wil geven dat ze 'met een call center spreken, het Indiase accent van verzoekster hoorbaar is en verweerster een native English British [speaker] wilde aannemen. Hoewel de Manager heeft aangegeven zich het gesprek niet meer te herinneren, heeft verweerster de weergave van het gesprek niet betwist. Het College gaat dan ook uit van de juistheid van de gespreksweergave en is van oordeel dat daarmee feiten zijn komen vast te staan die kunnen doen vermoeden dat verzoekster (mede) is afgewezen vanwege haar accent. Het is dan ook aan verweerster om te bewijzen dat zij geen onderscheid op grond van ras heeft gemaakt bij de afwijzing. Heeft verweerster bewezen dat zij geen onderscheid heeft gemaakt? 3.9 Verweerster betwist dat zij verzoekster heeft afgewezen vanwege haar Indiase accent en dat het zijn van een native English British speaker een selectiecriterium was. Verweerster stelt dat verzoekster is afgewezen vanwege (1) haar gebrek aan ervaring in een relevante industrie; (2) haar gebrek aan ervaring met een 'targeted quota'; (3) het feit dat de ervaring die door verzoekster als 'inside sales' werd beschreven, bij verweerster als 'sales support' zou worden beschreven, hetgeen op een heel andere functie betrekking heeft; en (4) haar manier van praten en communiceren, welke door sommigen als onprettig en opdringerig is ervaren. Verweerster voert aan dat zij een multicultureel bedrijf is, dat veel werknemers in dienst heeft die Engels of een andere taal met een accent spreken Verweerster voert verder aan dat de beslissing om verzoekster niet aan te nemen bij de Operation Director lag en niet bij de Manager. De Operation Director heeft de Manager op de hoogte gesteld van haar beslissing verzoekster niet aan te nemen. Tijdens dat gesprek is wel over het accent van verzoekster gesproken. De Operation Director heeft hierover opgemerkt dat het accent van verzoekster sterker werd als zij onder druk kwam te staan. Het hebben van een accent was echter geen argument om verzoekster af te wijzen voor de functie. Een andere kandidaat met dezelfde vaardigheden als verzoekster, die Engels met een keurig Brits accent spreekt, zou ook worden afgewezen. Dit heeft de Manager echter niet zo verwoord in het gesprek met verzoekster. De Manager benoemde verzoeksters accent, terwijl dit niet de afwijzingsreden was, aldus verweerster Tot slot voert verweerster aan dat een van de aangenomen kandidaten een Libanese ouder heeft en de andere kandidaat uit de Oekraïne komt. Beiden beheersen de Engelse taal goed, maar spreken niet met een zuiver Brits accent. Daarnaast heeft verweerster veel medewerkers in dienst die met een Indiaas accent spreken. 3/detail/print 5/7

6 3.12 Ten aanzien van de vraag of verweerster heeft bewezen dat zij geen onderscheid op grond van ras heeft gemaakt bij de afwijzing van verzoekster overweegt het College als volgt. Het College is van oordeel dat verweerster niet in dat bewijs is geslaagd. Een van de redenen om verzoekster af te wijzen was dat haar Indiase accent in contacten met klanten associaties met een call center zou oproepen. Deze reden wordt niet weerlegd door het feit dat de twee aangenomen kandidaten geen native British English speakers zijn en er medewerkers in dienst zijn die met een Indiaas accent spreken. De Operation Director heeft in het gesprek met de Manager aangegeven dat het accent van verzoekster sterker werd naarmate ze meer onder druk kwam te staan. Het accent van verzoekster is derhalve tijdens dat gesprek aan de orde gekomen. Volgens verweerster heeft het accent van verzoekster echter geen rol gespeeld bij het afwijzingsbesluit en heeft de Manager de afwijzingsgronden niet goed verwoord. Het College wijst er op dat verweerster verantwoordelijk is voor het handelen van haar medewerkers. Daarom kan de stelling dat de Manager in het afwijzingsgesprek niet de juiste redenen heeft genoemd verweerster niet baten. De door de Manager aan verzoekster gedane mededelingen worden aan verweerster toegerekend Op grond van het voorgaande is het College van oordeel dat verweerster jegens verzoekster onderscheid heeft gemaakt op grond van ras. Er is sprake van direct onderscheid, daar verweerster in de afwijzing rechtstreeks naar het Indiase accent en daarmee naar de afkomst van verzoekster heeft verwezen. Het maken van direct onderscheid is verboden tenzij een wettelijke uitzondering op het verbod van toepassing is. Voor de grond ras zijn die limitatief neergelegd in artikel 2, derde en vierde lid, AWGB. Gesteld noch gebleken is dat een uitzondering van toepassing is. 4 Oordeel Het College voor de Rechten van de Mens spreekt als zijn oordeel uit dat Equinix (EMEA) B.V. jegens [....] verboden onderscheid heeft gemaakt op grond van ras bij de afwijzing voor de functie van Opportunity Development Representative. Aldus gegeven te Utrecht op 19 januari 2015 door mr. P. de Casparis, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. N. Günes, secretaris. mr. P. de Casparis 3/detail/print 6/7

7 namens deze, prof. mr. J.C.J. Dute collegelid mr. N. Günes 3/detail/print 7/7

Stichting Mooiland discrimineert woonwagenbewoners door vrijkomende standplaatsen op hun woonwagenlocatie niet meer te verhuren.

Stichting Mooiland discrimineert woonwagenbewoners door vrijkomende standplaatsen op hun woonwagenlocatie niet meer te verhuren. Oordelen Stichting Mooiland discrimineert woonwagenbewoners door vrijkomende standplaatsen op hun woonwagenlocatie niet meer te verhuren. Oordeelnummer 2014-166 Datum:19-12-2014 Grond:Ras Terrein:Leveren

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK

SAMENVATTING UITSPRAAK 102450 SAMENVATTING Berisping wegens afwezigheid bij cursus en wegens ongeldig BAPO-gebruik BVE Docent heeft zijn leidinggevende vooraf medegedeeld niet aanwezig te zullen zijn bij de cursus vanwege detacheringswerkzaamkeheden.

Nadere informatie

ADVIES. Aan Dazure B.V. over premiedifferentiatie op basis van postcode bij de Finvita overlijdensrisicoverzekering

ADVIES. Aan Dazure B.V. over premiedifferentiatie op basis van postcode bij de Finvita overlijdensrisicoverzekering ADVIES Aan Dazure B.V. over premiedifferentiatie op basis van postcode bij de Finvita Januari 2014 SAMENVATTING Geen discriminatie bij Finvita. Discussie in de Tweede Kamer over postcodediscriminatie bij

Nadere informatie

COMMISSIE HANDHAVING GEDRAGSCODE SMS-DIENSTVERLENING

COMMISSIE HANDHAVING GEDRAGSCODE SMS-DIENSTVERLENING COMMISSIE HANDHAVING GEDRAGSCODE SMS-DIENSTVERLENING Beslissing van 12 december 2008 op de verzoeken van 1 de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VODAFONE B.V. (hierna: Vodafone), gevestigd

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK. het College van Bestuur van het ROC D, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer F

SAMENVATTING UITSPRAAK. het College van Bestuur van het ROC D, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer F SAMENVATTING 105474 - Geschil over toepassing van art. H-60 CAO BVE Werknemer heeft jarenlang gewerkt als docent maar is, na een periode van arbeidsongeschiktheid, werkzaam als onderwijsassistent. De werkgever

Nadere informatie

SAMENVATTING. het College van Bestuur van de Stichting C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever

SAMENVATTING. het College van Bestuur van de Stichting C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever SAMENVATTING 105250 - Geschil over toepassing artikel H-60 De werknemer is op grond van artikel H-60 CAO BVE (herplaatsing in lagere functie vanwege disfunctioneren) vanuit een schaal 14-functie zonder

Nadere informatie

Besluit Openbaar. 1 Samenvatting. 2 Achtergrond en verloop van de procedure

Besluit Openbaar. 1 Samenvatting. 2 Achtergrond en verloop van de procedure Ons kenmerk: OPTA/ACNB/2011/200904_OV Datum: 19 april 2011 Zaaknummer: 11.0041.37 / 11.0042.37 Besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit tot oplegging van een boete

Nadere informatie

1. Procedure. 2. Feiten

1. Procedure. 2. Feiten Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 155 d.d. 23 augustus 2010 (mr. V. van den Brink, voorzitter, en de heren G.J.P. Okkema en prof. drs. A.D. Bac RA) 1. Procedure De Commissie

Nadere informatie

Betreft. Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

Betreft. Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. BIJLAGE 2: Openbare versie boetebesluit M.E.J. Verrest, advocaat Aangetekend MBVO Strikt vertrouwelijk O&B Finance Nederland B.V. Het Bestuur Plotterweg 24 3821 BB AMERSFOORT Datum 30 december 2010 - Pagina

Nadere informatie

Wat u over een procedure bij het College voor de Rechten van de Mens moet weten

Wat u over een procedure bij het College voor de Rechten van de Mens moet weten Wat u over een procedure bij het College voor de Rechten van de Mens moet weten Informatie over de procedure bij het College voor de Rechten van de Mens Deze brochure bevat informatie die van belang is

Nadere informatie

ABN AMRO Schadeverzekering N.V., gevestigd te Zwolle, hierna te noemen Aangeslotene.

ABN AMRO Schadeverzekering N.V., gevestigd te Zwolle, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-076 d.d. 9 maart 2015 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. I.M.L. Venker, secretaris) Samenvatting Inboedelverzekering. Bestemmingswijziging.

Nadere informatie

Datum 18 november 2013 Ons kenmerk ------------------------ Pagina 1 van 35. Telefoon ----------------------- E-mail --------------------------------

Datum 18 november 2013 Ons kenmerk ------------------------ Pagina 1 van 35. Telefoon ----------------------- E-mail -------------------------------- Aangetekend verstuurd Openbare versie Ferratum Netherlands B.V. Het bestuur Asterweg 19, D12, unit17 1031 HL AMSTERDAM Datum 18 november 2013 Pagina 1 van 35 Telefoon ----------------------- E-mail --------------------------------

Nadere informatie

Rapport. Datum: 4 mei 1999 Rapportnummer: 1999/206

Rapport. Datum: 4 mei 1999 Rapportnummer: 1999/206 Rapport Datum: 4 mei 1999 Rapportnummer: 1999/206 2 Openbaar Rapport Rapportnummer: 99/228 25 mei 1999 Verzoekschrift van X BV te 's-hertogenbosch met een klacht over een gedraging van de Regionaal Directeur

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 Rapport Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 2 Klacht Op 12 januari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van X BV te 's-hertogenbosch, met een klacht over een gedraging van de Regionaal

Nadere informatie

Klik hier om het document te openen in een browser venster Instantie: Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) Datum: 5 september 2013

Klik hier om het document te openen in een browser venster Instantie: Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) Datum: 5 september 2013 RO 2013/78: Enquêterecht. Is een beroep op een aandeelhoudersovereenkomst in verband met een beoogde ontbinding van een vennootschap gegronde reden... Klik hier om het document te openen in een browser

Nadere informatie

Onderlinge Verzekering Maatschappij Univé 'Het Zuiden' U.A., gevestigd te Wouw, hierna te noemen Aangeslotene.

Onderlinge Verzekering Maatschappij Univé 'Het Zuiden' U.A., gevestigd te Wouw, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-050 d.d. 13 februari 2015 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. M. van Pelt, secretaris) Samenvatting Consument claimt een schade

Nadere informatie

Advies van 2014 van het LOWI inzake de klacht van 2013 van tegen het gezamenlijke voorgenomen besluit van Bestuur en Bestuur van 2013.

Advies van 2014 van het LOWI inzake de klacht van 2013 van tegen het gezamenlijke voorgenomen besluit van Bestuur en Bestuur van 2013. LOWI Advies 2014, nr. 02 Advies van 2014 van het LOWI inzake de klacht van 2013 van tegen het gezamenlijke voorgenomen besluit van Bestuur en Bestuur van 2013. 1. De klacht Op 2013 heeft (hierna te noemen

Nadere informatie

Tilburg University. Arbeidsduur en aard van de arbeidsovereenkomst Baltussen, M.F.

Tilburg University. Arbeidsduur en aard van de arbeidsovereenkomst Baltussen, M.F. Tilburg University Arbeidsduur en aard van de arbeidsovereenkomst Baltussen, M.F. Published in: Oordelen Bundel 2009: Gelijke behandeling: Oordelen en commentaar Document version: Publisher final version

Nadere informatie

Feitenonderzoek naar twee klachten jegens de heer Leutscher, raadslid in gemeente IJsselstein

Feitenonderzoek naar twee klachten jegens de heer Leutscher, raadslid in gemeente IJsselstein Feitenonderzoek naar twee klachten jegens de heer Leutscher, raadslid in gemeente IJsselstein Ronald van der Mark Thomas Wesselink 27 maart 2015 52249 Feitenonderzoek naar twee klachten jegens de heer

Nadere informatie

Datum 20 december 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 34. Kopie aan. Telefoon E-mail. Betreft

Datum 20 december 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 34. Kopie aan. Telefoon E-mail. Betreft Geschoonde versie boetebesluit [ ] [.] Quotiënt Groep B.V. [..] [..] Datum 20 december 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 34 Kopie aan Telefoon E-mail Betreft Kienhuis Hoving N.V. t.a.v. mr. A. M. Gunckel

Nadere informatie

JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige...

JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige... Page 1 of 6 JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige... Wetsbepaling(en): BW Boek 3 Artikel 13, BW Boek 7 Artikel 677 Aflevering 2013 afl. 12 College Datum 31

Nadere informatie

REQUISITOIR IN DE ZAAK

REQUISITOIR IN DE ZAAK REQUISITOIR IN DE ZAAK J.G. Andreae (993039-04) en T.R. Fahlin (993038-04) en C.H. van der Hoeven (993222-04) en A.M. Meurs (993016-03) Meervoudige strafkamer van de rechtbank te Amsterdam Zitting van

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/448593 / KG ZA 13-925

zaaknummer / rolnummer: C/09/448593 / KG ZA 13-925 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter zaaknummer / rolnummer: C/09/448593 / KG ZA 13-925 Vonnis in kort geding van in de zaak van de vennootschap naar vreemd recht EKSMO PUBLISHING

Nadere informatie

Rijswijk DE OCTROOIGEMACHTIGDEN telefoon 070-3905578 -------- fax 070-3905171 Beschikking A. - B.

Rijswijk DE OCTROOIGEMACHTIGDEN telefoon 070-3905578 -------- fax 070-3905171 Beschikking A. - B. Postbus 3219, 2280 GE Rijswijk -------- Beschikking A. - B. 1.1 Bij brief van 6 juni 2000 heeft de heer A. (hierna A.) aan de Raad van Toezicht (hierna de Raad) verzocht om een oordeel te geven over een

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen. h2>klacht

Beoordeling Bevindingen. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) te Rotterdam sinds de overname van de inning van de kinderalimentatie per 15 november 1996 onvoldoende

Nadere informatie

Partijen: De medezeggenschapsraad van "De Goudse Scholengemeenschap" te Gouda, nader aan te duiden als medezeggenschapsraad (MR)

Partijen: De medezeggenschapsraad van De Goudse Scholengemeenschap te Gouda, nader aan te duiden als medezeggenschapsraad (MR) Uitspraaknr. G530 Datum: 7 juni 1995 Soort geschil: Interpretatiegeschil Partijen: De medezeggenschapsraad van "De Goudse Scholengemeenschap" te Gouda, nader aan te duiden als medezeggenschapsraad (MR)

Nadere informatie

Autotrust Europe B.V., gevestigd te Assen, hierna te noemen Aangeslotene.

Autotrust Europe B.V., gevestigd te Assen, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-136 d.d. 14 mei 2013 (mr. P.A. Offers, voorzitter, prof. mr. M.L. Hendrikse en mr. E.M. Dil-Stork, leden, en mevrouw mr. F.E. Uijleman,

Nadere informatie

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Naar diversiteit 1725-4760 Grondrechten & anti-discriminatie Werkgelegenheid sociale zaken Europese Commissie Indien u geínteresseerd bent in toezending

Nadere informatie

28 maart 2013 2013/02. De vennootschap onder firma A-meubel, respectievelijk de heer A.G. Damen

28 maart 2013 2013/02. De vennootschap onder firma A-meubel, respectievelijk de heer A.G. Damen BESLISSING Datum uitspraak : 28 maart 2013 Zaaknummer : 2013/02 Appellant : De vennootschap onder firma A-meubel, respectievelijk de heer A.G. Damen Verweerder : Stichting Internet Domeinregistratie Nederland

Nadere informatie

Samenvatting. Consument, tegen. Unigarant N.V., gevestigd te Hoogeveen, hierna te noemen Aangeslotene. 1. Procesverloop

Samenvatting. Consument, tegen. Unigarant N.V., gevestigd te Hoogeveen, hierna te noemen Aangeslotene. 1. Procesverloop Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-081 d.d. 13 maart 2015 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting Consument heeft een woonhuis-

Nadere informatie