Praktijkboek voor de verkeersouder

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Praktijkboek voor de verkeersouder"

Transcriptie

1 Praktijkboek voor de verkeersouder

2 Het Praktijkboek voor de verkeersouder is een uitgave van Veilig Verkeer Nederland in het kader van het project Verkeersouders. Het praktijkboek vormt samen met het startwerkplan een belangrijk hulpmiddel voor de verkeersouder. Het project Verkeersouders is een project van Veilig Verkeer Nederland en de vier landelijke organisaties voor ouders in het onderwijs (NKO,VOO, LOBO, OUDERS & COO). Door het aanstellen van een verkeersouder op de basisschool kan de betrokkenheid van de overige ouders bij de verkeersveiligheid van hun kinderen vergroot worden, met als uiteindelijk doel vergroting van de verkeersveiligheid van kinderen. Landelijk Steunpunt Verkeersouders Vanuit het Landelijk Steunpunt Verkeersouders ontvangen de verkeersouders ondersteuning en begeleiding. Verkeersouders kunnen er terecht met vragen en problemen en worden eventueel in contact gebracht met andere verkeersouders. Het Landelijk Steunpunt organiseert de bijeenkomsten voor verkeersouders en verstuurt nieuwsbrieven met actuele informatie over zaken waar de verkeersouder mee te maken heeft. Bereikbaarheid: telefoon: (035) op maandag t/m vrijdag van uur. Adres: Postbus 423, 1270 AK Huizen. Inhoud Inleiding 4 1 De vier landelijke organisaties voor ouders in het onderwijs en Veilig Verkeer Nederland 5 2 De verkeersouder 7 3 Verkeerseducatie 12 4 Knelpunten 18 5 Veilig brengen en halen 22 6 Ouders betrekken bij de verkeersveiligheid van hun kinderen 26 7 Kinderen zelf actief 30 8 Voorbeelden om te kopiëren en te gebruiken 33

3 INLEIDING Dit praktijkboek vormt samen met het startwerkplan het materiaal voor de verkeersouder. Het praktijkboek biedt achtergrondinformatie bij activiteiten die verkeersouders uitvoeren. Het boek is samengesteld op basis van ervaringen en activiteiten van verkeersouders. Het startwerkplan is een leidraad voor de verkeersouder met specifieke startersinformatie. Het bevat onder meer een activiteitenkalender voor verkeer, die gedeeltelijk is ingevuld met landelijke verkeersactiviteiten, zoals het verkeersexamen en de campagne De scholen zijn weer begonnen en verder met mogelijke activiteiten op school en lokale knelpunten rond verkeersveiligheid. Nadat u zich heeft aangemeld als verkeersouder, krijgt u de verkeersoudermap opgestuurd. Daarin vindt u het praktijkboek en het startwerkplan. Tijdens de introductiebijeenkomst voor verkeersouders wordt u onder andere uitgelegd hoe u met deze materialen kunt werken. Het praktijkboek bestaat uit 7 hoofdstukken. Hoofdstuk 1 geeft informatie over de vier landelijke organisaties voor ouders en Veilig Verkeer Nederland. In hoofdstuk 2 wordt uitgebreid stilgestaan bij de mogelijke taken van de verkeersouder, de samenwerking met anderen en het onderhouden van de contacten. Hoofdstuk 3 biedt achtergrondinformatie over verkeerseducatie en schoolverkeersbeleid. Hoe knelpunten op schoolroutes aangepakt kunnen worden, leest u in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 staat hoe het vervoer van kinderen naar en van school veilig geregeld kan worden. Hoofdstuk 6 gaat nader in op het vergroten van de betrokkenheid van ouders bij de verkeersveiligheid van hun kinderen. Het gaat om activiteiten die ouders thuis en op school kunnen uitvoeren. Over de wijze waarop kinderen zelf kunnen bijdragen aan de verbetering van hun verkeersveiligheid staat informatie in hoofdstuk 7. Tot slot worden er achterin het praktijkboek voorbeelden gegeven van een brief voor ouders, een enquête, tips voor het brengen en halen van kinderen en informatie voor een verkeersrubriek in de schoolkrant. In de meeste hoofdstukken van het praktijkboek komen ook verkeersouders aan het woord over hun ervaringen in de proeffase van het project Verkeersouders. Ook wordt steeds vermeld wat u als verkeersouder kunt doen. Actuele informatie leest u geregeld in het VVNblad Veiligheid Voorop.Verder kunt u met vragen en problemen terecht bij het Landelijk Steunpunt Verkeersouders. Wij wensen u veel succes bij uw werkzaamheden als verkeersouder! BEREIKBAARHEID LANDELIJK STEUNPUNT VERKEERSOUDERS. Telefoon: (035) Het Steunpunt is telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van uur en van uur. Adres: Postbus 423, 1270 AK Huizen. Tijdens de schoolvakanties is het Steunpunt gesloten. 4

4 1 DE VIER LANDELIJKE ORGANISATIES VOOR OUDERS IN HET ONDERWIJS EN VEILIG VERKEER NEDERLAND IN DIT HOOFDSTUK: het project Verkeersouders LOBO NKO OUDERS & COO VOO Veilig Verkeer Nederland Landelijk Steunpunt Verkeersouders HET PROJECT VERKEERSOUDERS In het project Verkeersouders werken de vier landelijke organisaties voor ouders in het onderwijs en Veilig Verkeer Nederland samen. Door het aanstellen van een verkeersouder op school kan naar de mening van deze vijf organisaties de betrokkenheid van de overige ouders bij de verkeersveiligheid van hun kinderen vergroot worden. Op 9 november 1995 is een convenant getekend tussen Veilig Verkeer Nederland en de vier landelijke organisaties voor ouders in het onderwijs. Gezamenlijk willen deze vijf organisaties het samenspel tussen schoolleiding, leerkrachten en de oudervertegenwoordiging, waar het gaat om de verkeersveiligheid van kinderen binnen de basisschool, verbeteren. Men wil op schoolniveau komen tot een gerichte aanpak. Daarbij is het de bedoeling dat ouders, leerkrachten en schoolleiding in goed overleg de zorg voor de verkeersveiligheid van de kinderen delen. Om dit voor elkaar te krijgen moet er voor de ouders een vast aanspreekpunt zijn binnen de school over de verkeersveiligheid: de verkeersouder. LOBO: LANDELIJKE OUDERVERENIGING BIJZONDER ONDERWIJS OP ALGEMENE GRONDSLAG Landelijke Oudervereniging Bijzonder Onderwijs op algemene grondslag Laan van Nieuw Oost Indië 277b 2593 BS Den Haag tel fax internet: De LOBO behartigt de belangen van ouders waarvan de kinderen naar een school voor algemeen bijzonder onderwijs gaan. Oorspronkelijk alleen de ouders in de ouderen medezeggenschapsraad, de laatste tijd ook van individuele ouders. De LOBO heeft regelmatig contact met de overheid, onderwijsorganisaties en verwante organisaties. Het overleg met Veilig Verkeer Nederland over verkeersveiligheid om de school is hier een voorbeeld van. Wanneer verkeersouders in het algemeen bijzonder onderwijs (zowel basis-, voortgezet- als speciaal onderwijs) te maken krijgen met de ouderraad en/of medezeggenschapsraad kunnen zij met vragen bij de LOBO terecht. NKO: NEDERLANDSE KATHOLIEKE OUDERVERENIGING Nederlandse Katholieke Oudervereniging Postbus 97805, 2509 GE Den Haag tel fax internet: Ouders kunnen met vragen over de verkeersouder contact opnemen met de NKO-Informatietelefoon. Elke woensdag van tot uur: tel Ouders kunnen een beroep doen op de snelle service van de NKO. Binnen één werkdag krijgt u reactie. Via het magazine Ouders en School en de website worden ouders regelmatig op de hoogte gehouden van actualiteiten met betrekking tot het thema verkeersveiligheid. Op de genoemde website staat ook informatie over folders, brochures, cursussen en thema-avonden die door de NKO worden uitgegeven en verzorgd. 5

5 OUDERS & COO: VERENIGING VOOR OUDERS, CHRISTELIJK ONDERWIJS EN OPVOEDING VEILIG VERKEER NEDERLAND Vereniging voor Ouders, Christelijk Onderwijs en Opvoeding Postbus 125, 3970 AC Driebergen tel fax internet: Veilig Verkeer Nederland Postbus 423, 1270 AK Huizen tel fax internet: 6 OUDERS & COO kent een rechtstreeks lidmaatschap van ouders, ouderraden en medezeggenschapsraden van christelijke scholen. Voor leden van OUDERS & COO is de ombudstelefoon en de opvoedtelefoon van OUDERS & COO beschikbaar. OUDERS & COO streeft met de deelname aan het project Verkeersouders naar veilige christelijke scholen en stimuleert dat op iedere christelijke school een verkeersouder actief is. VOO: VERENIGING VOOR OPENBAAR ONDERWIJS Vereniging voor Openbaar Onderwijs Postbus 10241, 1301 AE Almere tel fax internet: Voor alle betrokkenen leerlingen, ouders, leerkrachten, schoolleiders, schoolbesturen, politici, onderwijsambtenaren, ouderraden en medezeggenschapsraden is de VOO bereikbaar. De VOO geeft informatie en advies, is er voor ondersteuning en begeleiding, geeft cursussen voor medezeggenschapsraden, scholing aan ouderraden, training voor besturen, kent een onderwijsmagazine en een reeks van uitgaven voor uw onderwijspraktijk. Lokaal, regionaal en landelijk komt de VOO op voor de belangen van het openbaar onderwijs. Leden van de VOO hebben voorrang op nietleden. Zij krijgen een uitgebreider antwoord op vragen en hebben recht op korting op uitgaven en activiteiten van de VOO. Bovendien ontvangen leden zeven keer per jaar het onderwijsmagazine Inzicht. Verkeersouders die werkzaam zijn binnen het openbaar onderwijs kunnen contact opnemen met het landelijk VOO-bureau in Almere. Zij kunnen gebruikmaken van de deskundigheid en de contacten waarover het VOO-bureau beschikt. Een werkgroep (openbare) verkeersouders behoort tot de mogelijkheden. Veilig Verkeer Nederland wil de verkeersveiligheid voor de kwetsbare verkeersdeelnemers zo groot mogelijk maken. Dus ook voor kinderen! De vereniging heeft veel actieve vrijwilligers die nauw samenwerken met beroepskrachten. De beroepskrachten werken vanuit het hoofdkantoor in Huizen. Daarnaast zijn er beroepskrachten (regionale projectleiders) die werken vanuit provinciale kantoren (steunpunten). De vrijwilligers zijn georganiseerd in 450 plaatselijke VVN-afdelingen. Deze plaatselijke afdelingen kunnen de verkeersouders ondersteunen. Daarnaast heeft Veilig Verkeer Nederland zgn. Adviseurs Educatie. Ook zij kunnen plaatselijke afdelingen en ver- keersouders ondersteunen. Ondersteuning vanuit VVN-afdelingen en Adviseurs Educatie bestaat uit coördinatie, contacten leggen met gemeente, politie en andere instanties. Verder beschikt Veilig Verkeer Nederland natuurlijk over veel kennis over de verkeersveiligheid van kinderen en geeft materialen uit. Verkeersouders kunnen bij het Landelijk Steunpunt Verkeersouders adressen opvragen van VVN-afdelingen, regionale projectleiders en Adviseurs Educatie. Landelijk Steunpunt Verkeersouders: LOBO, NKO,VOO, OUDERS & COO en Veilig Verkeer Nederland Postbus 423, 1270 AK Huizen. tel Het Steunpunt is telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van uur en van uur. Tijdens de schoolvakanties is het Steunpunt gesloten. HET LANDELIJK STEUNPUNT VERKEERSOUDERS Vanuit het Landelijk Steunpunt Verkeersouders ontvangen de verkeersouders ondersteuning en begeleiding. Verkeersouders kunnen er terecht met vragen en problemen.

6 2 DE VERKEERSOUDER IN DIT HOOFDSTUK: wat doet de verkeersouder? het onderhouden van contacten hoeveel tijd kost het verkeersouderschap? Wat verwachten school en ouders van de verkeersouder en wat zijn de taken van een verkeersouder? Een verkeersouder is de contactpersoon tussen ouders, school en derden als het gaat om de verkeersveiligheid van kinderen. Dat wil echter niet zeggen dat een verkeersouder er alleen voor staat en alles zelf moet doen. De verkeersouder is aanspreekpunt en coördinator en werkt samen met andere ouders, met het team van de school en met organisaties buiten de school. U bent verkeersouder en u vraagt zich misschien af:hoe pak ik dit nu aan in de praktijk? Dit hoofdstuk helpt u op weg met praktische tips en adviezen en met ervaringen van andere verkeersouders. WAT DOET DE VERKEERSOUDER? U hebt zich aangemeld als verkeersouder. Of u bent benaderd door het team of de ouderraad/oudercommissie met de vraag of u verkeersouder wilt worden en u hebt daarop positief gereageerd.verwachten school en ouders nu van u dat u in uw eentje even alle verkeersproblemen rond de school oplost? Dat is natuurlijk niet haalbaar, maar wat kunt u wel doen? * Bekendmaken dat u er bent Als verkeersouder bent u contactpersoon. Ouders, leerkrachten, schoolbestuur, ouderraad/oudercommissie en medezeggenschapsraad moeten weten dat u er bent en hoe ze u kunnen bereiken. Daarom begint u met u voor te stellen als verkeersouder. Hoe u dat kunt doen, leest u in de volgende tips. Tips om u voor te stellen: stel u voor op een vergadering van het team, van de OR/OC en MZR via de schoolkrant, het weekjournaal of de nieuwsbrief van de school kunt u zich voorstellen aan de ouders (Zie voorbeeldbrief in kopieergedeelte) als het lang duurt voordat de schoolkrant uitkomt, kunt u een aparte brief schrijven voor de ouders die de kinderen mee naar huis krijgen verstrek informatie op een tien-minutenavond de jaarlijkse ouderavond is ook een goede gelegenheid om u persoonlijk voor te stellen. Omdat niet alle ouders naar de ouderavond komen, is het raadzaam om u ook nog via de schoolkrant of met een brief voor te stellen. * Contact zoeken en het onderhouden van contacten Als contactpersoon is het ook belangrijk om zelf contacten te leggen: wie is voor u de contactpersoon van het team? als u geen lid bent van OR/OC of MZR, wie is uw contactpersoon van de OR/OC of MZR? Goede contacten met school, ouders en derden zijn erg belangrijk. Als u een activiteit wilt uitvoeren, maakt u duidelijke afspraken over wie wat doet en wanneer. Zodat er geen misverstanden ontstaan. De school kan u niets opleggen. Er moet altijd overleg zijn over de taken die u op zich neemt en uitvoert. TIP Met persoonlijke contacten bereikt u vaak meer dan met alleen schriftelijke informatie. Voorbeeld: als u toch op school bent, kunt u een leerkracht even aanspreken of op het schoolplein andere ouders benaderen. Ouderraad: OR Oudercommissie: OC Medezeggenschapsraad: MZR Op pag. 34 staat een voorbeeldbrief om u als verkeersouder voor te stellen. Op pag. 8 leest u meer over het onderhouden van contacten. 7

7 HALLO, HEEFT U EVEN TIJD? * Veilige schoolroutes Als uit de enquêtegegevens (onder ouders) gevaarlijke situaties naar voren komen, kunt u contacten leggen met de politie, de gemeente, de VVN-afdeling en de wijkvereniging om samen naar een oplossing te zoeken. Lees meer over theoretisch en praktisch verkeersonderwijs in hoofdstuk 3 over verkeerseducatie. Over het KANS-project leest u meer vanaf pag. 22 In hoofdstuk 4 over knelpunten leest u meer over schoolroutes en schoolomgeving. Lees ook hoofdstuk 5 over het veilig vervoeren van kinderen. Op pag. 35 t/m 37 staat een voorbeeld van een enquête. U kunt ook gebruik maken van de basisschoolomgevingsscan op De uitslag wordt dan automatisch samengesteld. In hoofdstuk 7 leest u meer over activiteiten waarbij kinderen zelf actief zijn. In hoofdstuk 3 t/m 7 leest u hoe ouders geïnformeerd, gestimuleerd en betrokken kunnen worden bij zaken die van belang zijn voor de verkeersveiligheid van hun kinderen. * Wat vinden ouders belangrijk? U vertegenwoordigt de ouders van de school. Daarom is het belangrijk te weten wat andere ouders vinden van de verkeersveiligheid rond de school en op de schoolroutes. En wat zij vinden van het verkeersonderwijs op school. U kunt een enquête houden onder de ouders of u kunt een informatieavond organiseren.vervolgens verwerkt u de gegevens en stelt u ouders en team op de hoogte van de resultaten. U maakt een lijst van belangrijke onderwerpen en bekijkt wat u het eerst gaat aanpakken. * Ouders betrekken bij verkeersveiligheid De belangrijkste taak van een verkeersouder is: andere ouders betrekken bij de verkeersveiligheid van hun kind en hen bewustmaken van hun eigen verantwoordelijkheid. Het moet niet zo zijn dat ouders denken: ha, er is een verkeersouder, nu hoef ik zelf niets meer te doen.als alle ouders van een school zich sterk maken voor de verkeersveiligheid van de kinderen, vraagt dat van iedereen slechts een geringe inspanning. Als u nog geen medewerking van andere ouders krijgt, kunt u hen zelf benaderen om te vragen of zij met u willen samenwerken. * Theoretisch onderwijs U geeft geen les, dat kunnen de leerkrachten zelf heel goed. U kunt wel met suggesties komen om in de verkeersles aandacht te besteden aan bepaalde onveilige situaties rond de school. U kunt ook op zoek gaan naar lesmateriaal dat tegemoetkomt aan de behoefte van de school. * Praktisch verkeersonderwijs U kunt leerkrachten helpen met het organiseren van praktische verkeerslessen. * De schoolomgeving Als de situatie rond de school onveilig is omdat veel ouders hun kind met de auto naar school brengen, kunt u ouders stimuleren om te carpoolen of om met de fiets naar school te komen. U kunt ook een KANS-project opstarten om dit probleem gestructureerd aan te pakken. * Kinderen stimuleren Ook kunnen de kinderen zelf activiteiten uitvoeren om hun veiligheid te vergroten. U kunt stimuleren dat ouders en leerkrachten de kinderen hierbij ondersteunen. VERKEERSOUDER ZIJN IS 'AARDIG VEELZIJDIG' Als verkeersouders onderhouden ik én mijn maatje Sabine contacten met ouders, leerkrachten en de gemeente en proberen we oplossingen te vinden voor bepaalde knelpunten op het gebied van verkeer, vertelt verkeersouder Simone Ebben uit Tiel. We krijgen vaak vragen van ouders: kan hier of daar niet iets aan gedaan worden. Met de verkeerskundige van de gemeente hebben we regelmatig overleg gehad. Uiteindelijk is heel Tiel er een stuk veiliger op geworden. Daarnaast organiseren we ook fietscontroles, begeleiden we verkeersactiviteiten op school en hebben we oranje vestjes geregeld voor de leerkrachten voor als ze kinderen op de fiets naar de gymzaal begeleiden. HET ONDERHOUDEN VAN CONTACTEN U kunt als verkeersouder alleen goed functioneren als er een goed contact en goede samenwerking is met het team, OR/OC en MZR. Het is ook erg handig om contacten te leggen met mensen en organisaties die u kunnen helpen en adviseren. Op deze manier bouwt u geleidelijk een netwerk op. Regelmatig overleg schept duidelijkheid en helpt misverstanden voorkomen. 8

8 * Wie kunt u benaderen waarvoor? Als u begint als verkeersouder, is het vaak lastig om de weg te vinden binnen het gemeentelijk apparaat of bij de politie. Op den duur weet u precies met welke vraag u bij welke persoon terecht kunt. Als u deze gegevens bijhoudt en met andere verkeersouders uitwisselt, bouwt u een netwerk op dat zich steeds verder uitbreidt. De verkeersouders van een gemeente kunnen afspreken om regelmatig bij elkaar te komen om ervaringen uit te wisselen of elkaar te bellen als er vragen zijn. Maak een lijst met alle namen van verkeersouders, VVN-afdeling, politie, gemeente, wijkraad, ouderorganisaties en anderen die je wel eens nodig kunt hebben. Gebruik hiervoor o.a. de gegevens uit Vriendenonline op Werk deze lijst steeds bij en wissel de gegevens uit met andere verkeersouders. Je kunt met alle verkeersouders in een plaats afspreken om dezelfde gemeenteambtenaar te benaderen. Het werkt nog beter als de verkeersouders deze ambtenaar uitnodigen om kennis te maken en te informeren over de activiteiten van de verkeersouders. * Contacten met OR/OC Als u lid wordt van de OR of MZR, kunt u ervoor zorgen dat verkeersveiligheid regelmatig op de agenda staat en bij veel mensen onder de aandacht komt. Dat wil echter niet zeggen dat u er meteen allerlei andere taken bij krijgt. Sommige zaken moeten snel geregeld worden en dan kan wachten tot een vergadering te lang duren. In zo n geval kunt u beter tussentijds overleggen. En als u een succes te melden hebt, is het ook veel leuker om het meteen te kunnen vertellen! * Contacten met het team Als u lid bent van de OR, hebt u meestal automatisch contact met het team, omdat er altijd een leerkracht bij de vergadering aanwezig is. Mogelijk is er op uw school één leerkracht die zich speciaal met verkeersonderwijs bezighoudt. Het ligt voor de hand dat u met deze leerkracht nauw contact onderhoudt en samen een actieplan opstelt. Als u binnen het team een maatje gevonden hebt, kan deze leerkracht in het teamoverleg de plannen met de collega s bespreken, zodat u niet zelf alle leerkrachten apart hoeft te benaderen. OR/OC: de ouderraad of oudercommissie van de school: zorgt meestal voor de organisatie van activiteiten rond feestdagen, schoolreisjes, de schoolkrant. MZR: de medezeggenschapsraad: is wettelijk verplicht op elke school en bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders en het team. De MZR houdt zich bezig met het beleid van de school en het schoolwerkplan. VVN-AFDELING: de afdeling kent de weg in de gemeente en weet vaak bij wie u terecht kunt voor verkeersveiligheidsproblemen. Zij kan ook adviseren over de aanpak van verkeersproblemen. Soms is Veilig Verkeer Nederland vertegenwoordigd in de verkeerscommissie van de gemeente. GEMEENTE: de verkeerscommissie buigt zich over problemen die te maken hebben met de inrichting van de weg en de verkeersveiligheid. POLITIE: vaak heeft de politie een wijkteam dat actief is in de wijk waar de school staat. Het is handig als u een vaste contactpersoon hebt die u kunt benaderen. Bijvoorbeeld over het parkeerprobleem bij de school. OUDERORGANISATIES: de vier landelijke organisaties voor ouders in het onderwijs en Veilig Verkeer Nederland hebben afspraken gemaakt om de veiligheid in het verkeer voor schoolgaande kinderen te verbeteren. WIJKRAAD: een wijkraad is vaak actief als het gaat om de inrichting en de veiligheid van de buurt. TIP Een gemeente benaderen gaat niet altijd even makkelijk. Veilig Verkeer Nederland organiseert de cursus Lobbyen. Hier leert u hoe de gemeente georganiseerd is en hoe u uw punten bij de gemeente onder de aandacht kunt brengen. Informatie kunt u krijgen bij het Landelijk Steunpunt Verkeersouders. 9

9 NETWERKEN IS BELANGRIJK Hoe belangrijk netwerken is, weet verkeersouder Simone Ebben. Ze is lid van de ouderraad en als er tussentijds iets is, klopt ze aan bij de adjunct-directeur van de school. Simone: Laatst kreeg ik de folder binnen over het Birdy-pakket. Dan loop ik langs om te vragen of we het kunnen bestellen. Contacten met de gemeente heeft ze geïntensiveerd na een ouderavond. Tijdens de avond hebben ouders op een plattegrond aangegeven wat ze gevaarlijk punten vonden voor de kinderen. De gemeente heeft inmiddels aardig wat drempels, wegversmallingen, mini-rotondes en bochtbegeleidingsstroken aangelegd, vertelt Simone. Het overleg met de andere verkeersouders in Tiel heeft er inmiddels toe geleid dat de gevaarlijke punten bij de andere scholen ook worden aangepakt. Je leert veel van elkaar, vindt Simone. We wisselen veel tips uit. De een heeft vaak al een oplossing voor een bepaald probleem of heeft eerder met bepaalde materialen gewerkt of heeft zelf een videoband gemaakt. Onze club is onmisbaar! Verkeersouder Simone Ebben (links) heeft de gemeente geadviseerd de gevaarlijke plekken voor scholieren in Tiel aan te pakken. En met succes. * Werkgroep Voor veel verkeersouders is het prettiger om met een werkgroep te werken. Een werkgroep kan bestaan uit een aantal ouders, eventueel aangevuld met een leerkracht, een lid van de OR of iemand van de plaatselijke VVN-afdeling. Voordelen van deze manier van samenwerking: u staat er niet alleen voor, u kunt met anderen van gedachten wisselen en u kunt het werk verdelen. Voorbeeld: u organiseert een fietsenkeuring; de leerkracht vertelt in de les aan welke eisen een fiets moet voldoen. Een ouder verzorgt de informatie voor de ouders. Een andere ouder legt contacten met de VVN-afdeling die de keuring uitvoert en met een fietsenmaker die kleine gebreken direct kan verhelpen. Een derde ouder is zelf op de dag van de keuring aanwezig en zorgt dat alles soepel verloopt. TIP Maak een dossier met al uw projecten, verslagen van overleggen, afspraken en personen en instanties waar u contact mee hebt. Bewaar dit zorgvuldig. Als u stopt met uw werkzaamheden kan uw opvolger hiermee verder werken. * Contact zoeken met andere ouders Hoe komt u in contact met andere ouders? Misschien hebt u nadat u zich hebt voorgesteld, al reacties van andere ouders gehad. Het kan ook een tijd duren voordat ouders u weten te vinden. Door regelmatig van u te laten horen en zelf contact te zoeken kunt u dit proces wat versnellen. Enkele voorbeelden: Er zijn verkeersouders die op een vast tijdstip op school aanwezig zijn en spreekuur houden. Het is ook mogelijk om in de school, afhankelijk van de ruimte, een informatiestand in te richten of een informatiebord op te hangen. U kunt aanwezig zijn op tien-minutenavonden of andere ouderavonden. De jaarvergadering van de ouderraad is een goede gelegenheid om iets over uw activiteiten te vertellen en ouders te vragen behulpzaam te zijn bij het uitvoeren hiervan. * Op de hoogte houden Als u zich eenmaal voorgesteld hebt, is het belangrijk dat u ouders en team regelmatig op de hoogte houdt van uw activiteiten. Zo laat u zien dat u niet stilzit. 10

10 Klaas de Hart is onderwijzer, voorzitter van VVN-afdeling Hoorn én coördinator van de verkeersoudergroep. In de verkeersoudergroep, die vijfmaal per jaar samenkomt, zitten niet alleen de 26 verkeersouders van Hoorn, maar ook een politieman, een verkeerskundige en een ambtenaar. De lijntjes zijn kort - ook met de wethouder Verkeer - dus we kunnen snel resultaat boeken, vertelt De Hart. Hij is trots op het verlengde zebrapad, waar veel schoolklassen op weg naar de gymles gebruik van maken. De Hart: Het zebrapad hield op bij het fietspad, waar fietsers voorrang hebben. Een schoolklas moet dan opeens stilstaan op de rijweg. Onze groep vond dat dat beter kon. Binnen twee maanden was het zebrapad een feit en een jaar later worden vergelijkbare situaties in Hoorn ook aangepakt. De verkeersouders ondernemen veel activiteiten gemeenschappelijk. Het verkeersexamen, 'De scholen zijn weer begonnen' en het dodehoekproject zijn activiteiten waarbij verkeersouders samenwerken, aldus De Hart. Veel aandacht besteedt Klaas de Hart aan publiciteit. De lokale pers,vvn-magazine Veiligheid Voorop en het blad van het ROV laten we weten wat we bereikt hebben en welke activiteiten we ontplooien. Verkeersveiligheid als vast agendapunt bij vergaderingen van team, OR/OC en MZR. Vraag of u een eigen postbakje kunt krijgen (de post van het Landelijk Steunpunt Verkeersouders kan naar de school gestuurd worden). Een speciale verkeersbrievenbus, waar ouders vragen of reacties in kunnen stoppen. Denk ook aan een stukje in het informatieboekje dat alle ouders aan het begin van het schooljaar ontvangen. Kortom: werk aan uw naamsbekendheid! HOEVEEL TIJD KOST HET VERKEERS- OUDERSCHAP? Deze vraag is moeilijk te beantwoorden. Op de eerste plaats bepaalt u zelf hoeveel tijd u beschikbaar hebt. Als blijkt dat er op een school veel moeilijk oplosbare problemen zijn, is het noodzakelijk dat u voldoende medewerking krijgt. Lukt dit niet, dan bekijkt u aan de hand van uw actieplan welk probleem u kunt aanpakken. Het is beter uw energie in één zaak te steken, dan met te veel dingen tegelijk bezig te zijn, zodat het u boven het hoofd groeit. Het kan zijn dat u in het begin niet zo veel medewerking krijgt, maar dat ouders later wel enthousiast worden als ze zien dat u dingen serieus aanpakt en succes behaalt. Een verkeersouder kan een belangrijke coördinerende taak vervullen, maar eerst moet iedereen weten dat u er bent. En waar en wanneer u te bereiken bent. Zorg voor goede contacten met het team, de OR/OC, de MZR en organisaties buiten de school. Probeer andere ouders bewust te maken van hun eigen verantwoordelijkheid voor de verkeersveiligheid van hun kinderen. En tot slot: doe niet alles alleen, probeer voldoende medewerking te krijgen. Klaas de Hart voor het eerste verlengde zebrapad in Hoorn. De klas is op weg naar de gymles en wordt begeleid door de verkeersouders Jolanda Knevel, Carla van der Zweerde en Lida Hoorn. Wat zijn de mogelijkheden? Een vaste rubriek in de schoolkrant, de nieuwsbrief of het weekjournaal. U kunt vertellen waar u mee bezig bent. Bijvoorbeeld: u hebt een enquête gehouden en vertelt over de resultaten. U kunt ook praktische tips opnemen, bijvoorbeeld over fietsverlichting of haal- en brengtips. Een puzzel of verhaal voor de kinderen is ook altijd leuk. TIP Verkeersouders kunnen elkaar ondersteunen. U kunt contact zoeken en regelmatig overleggen met verkeersouders binnen uw gemeente. U kunt ook informatie uitwisselen met alle andere verkeersouders in het land via: verkeersouder. Hier vindt u onder meer een prikbord, projectenbank, persberichten en alle adresgegevens van verkeersouders en ondersteuners van verkeersouders. 11

11 3 VERKEERSEDUCATIE Op pag. 15 en 16 vindt u een overzicht van goede onderwijsmaterialen Het is belangrijk dat in alle groepen het verkeersonderwijs met een zekere regelmaat wordt gegeven. 12 IN DIT HOOFDSTUK: de aanpak van verkeersonderwijs schoolverkeersbeleid welk lesmateriaal? wat kan de verkeersouder doen? Verkeerseducatie is de combinatie van verkeersonderwijs op school en verkeersopvoeding thuis.verkeersonderwijs is verplicht op de basisschool. Ouders zijn mede verantwoordelijk voor de verkeersopvoeding van hun kinderen. Veel scholen geven wel verkeersles, maar niet in alle groepen. Ook geven lang niet alle scholen praktische verkeerslessen,hoewel verkeer een vak is wat je juist in de praktijk moet leren. De verkeersouder kan de ouderhulp organiseren, die nodig is voor praktische verkeerslessen. Op sommige scholen is verouderd lesmateriaal aanwezig. In dat geval kan de verkeersouder informatie verzamelen over actueel lesmateriaal. Het is niet de bedoeling dat de verkeersouder les gaat geven of zich inhoudelijk met de lessen bemoeit.de verkeersouder kan het team assisteren bij het organiseren van eigentijdse verkeerslessen en de verkeersouder kan andere ouders helpen aan informatie over de verkeersopvoeding van hun kinderen. DE AANPAK VAN VERKEERSONDERWIJS * De wet In de Wet op het Basisonderwijs is geregeld dat verkeersonderwijs verplicht is voor alle groepen van het basisonderwijs. In de wet staat ook wat kinderen moeten kennen en kunnen: ze moeten inzicht hebben in verkeerssituaties; daarvoor moeten zij verkeersregels kennen en weten wat de verkeersborden betekenen; kinderen moeten ook leren hoe ze zich in het verkeer moeten gedragen. * Wat vindt Veilig Verkeer Nederland? Veilig Verkeer Nederland vindt het heel belangrijk dat: kinderen de verkeersregels en de betekenis van de verkeersborden leren; kinderen inzicht krijgen in verkeerssituaties; kinderen leren hoe ze hun kennis in praktijk moeten brengen, zodat zij op een veilige manier aan het verkeer kunnen deelnemen; kinderen beseffen dat verkeer en vervoer van invloed zijn op het dagelijks leven. * Uitgangspunten voor goed verkeersonderwijs Het duurt tegenwoordig langer voordat kinderen alleen naar school kunnen, omdat het verkeer zo complex is geworden dat het voor jonge kinderen moeilijk te overzien is. Het steeds drukker wordende verkeer stelt eisen aan de verkeersopvoeding en het verkeersonderwijs van kinderen. Daarom heeft Veilig Verkeer Nederland een aantal uitgangspunten voor goed verkeersonderwijs geformuleerd. Verkeersonderwijs sluit aan bij de ontwikkeling en de ervaring van de leerlingen. Bijvoorbeeld: voorrangsregels zijn te ingewikkeld voor kleuters, daarom kunnen leerkrachten en ouders wel veiligheidsafspraken maken met de kinderen: Je mag pas oversteken als er niets meer aan komt rijden. Verkeersonderwijs sluit aan op de directe woonomgeving van de leerlingen. Voorbeeld: kinderen op het platteland leren eerder zelfstandig fietsen dan kinderen in een drukke stad. Verkeersonderwijs is zo veel mogelijk gedragsen doe-onderwijs. Verkeersonderwijs legt de nadruk op het toepassen van de verkeersregels. Als voorbereiding op het echte verkeer kunnen kinderen handelingen oefenen op het schoolplein. Later kunnen ze het geleerde - onder begeleiding - in praktijk brengen in een rustige omgeving. Verkeersonderwijs op school en verkeersopvoeding thuis moeten zo veel mogelijk op elkaar afgestemd zijn. Het is voor ouders handig om te weten wat de kinderen op school leren, zodat ze hun eigen uitleg daarop af kunnen stemmen. Verkeersonderwijs is leuk! Verkeersonderwijs is noodzakelijk en moet dus leuk zijn. Er zijn afwisselende en plezierige verkeersmethodes.

12 IK RED ME WEL! IK RED ME WEL, ER ZIJN OOK ANDEREN! IK RED ME WEL, ER ZIJN OOK ANDEREN, IK HEB ER EEN GENUANCEERDE MENING OVER! VERKEERSONDERWIJS IN DE ONDERBOUW Hoe nemen de kinderen deel aan het verkeer? Kinderen gaan meestal onder begeleiding naar school: lopend, op de fiets, met de auto. Kinderen spelen buiten. De verkeerslessen gaan vooral over de eigen veiligheid. Kinderen leren om veilig gebruik te maken van de straat. VERKEERSONDERWIJS IN DE MIDDENBOUW Kinderen gaan soms al alleen naar school. Kinderen spelen buiten. In de verkeerslessen leren de kinderen nu ook zich sociaal te gedragen in het verkeer. Ze leren dat er ook anderen zijn in het verkeer en dat zij rekening moeten houden met die anderen. VERKEERSONDERWIJS IN DE BOVENBOUW Kinderen gaan alleen naar school en club of vereniging, zij gaan steeds verder van huis. Kinderen spelen buiten. Behalve aandacht voor de eigen veiligheid en de veiligheid van anderen is er in de verkeersles ook aandacht voor de mogelijkheden en gevolgen van verkeer en vervoer. 13

13 Schoolverkeersbeleid: vier aandachtsgebieden De verkeersouder kan steeds een bijdrage leveren! 14 SCHOOLVERKEERSBELEID Nog steeds is het verkeer onveilig voor kinderen. Elk jaar komen ongeveer 70 basisschoolleerlingen door een verkeersongeval om het leven en raken 3000 kinderen ernstig gewond. Er zijn factoren die een ongunstige invloed hebben op de verkeersveiligheid: veel scholen moeten fuseren, daardoor moeten kinderen vaak een grotere afstand afleggen; de verkeersdrukte bij de scholen neemt toe doordat veel ouders hun kind met de auto naar school brengen. Daarom vindt Veilig Verkeer Nederland het noodzakelijk dat scholen een schoolverkeersbeleid ontwikkelen. Het beleid is erop gericht de verkeersveiligheid van de kinderen zo goed mogelijk te waarborgen. Het is de bedoeling dat beschreven wordt hoe de leerkrachten, directie en ouders gezamenlijk de verkeersveiligheid van de kinderen gaan aanpakken. Ze geven daarbij aan wat ze belangrijk vinden. Veilig Verkeer Nederland en de ouderorganisaties In 1995 hebben Veilig Verkeer Nederland en de vier landelijke organisaties voor ouders in het onderwijs afgesproken dat zij zich samen gaan inzetten om de veiligheid in het verkeer voor schoolgaande kinderen te verbeteren. Zij zijn het met elkaar eens dat een schoolverkeersbeleid noodzakelijk is. Hierdoor kan de betrokkenheid van ouders bij de verkeersveiligheid van hun kinderen vergroot worden. * Het schoolverkeersbeleid vraagt aandacht voor: 1. theoretisch verkeersonderwijs in de klas leren kinderen: verkeersregels en afspraken de betekenis van verkeersborden schoolleiding is verantwoordelijk voor: de keuze van de lesmethode planning van de verkeersles in het rooster De leerkrachten zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het verkeersonderwijs. 2. praktisch verkeersonderwijs en begeleiding in het verkeer Leerkrachten zijn verantwoordelijk voor het geven van de praktijklessen op het schoolplein of op straat, maar zij kunnen dit niet alleen. Voorbeeld: kinderen oefenen het oversteken of het links afslaan op de fiets. De verkeersouder kan andere ouders benaderen om te helpen bij de praktische verkeerslessen. Ouders zijn er verantwoordelijk voor dat hun kind veilig naar school en naar huis komt. Zij hebben vaak behoefte aan hulpmiddelen om kinderen de regels beter uit te kunnen leggen. De verkeersouder kan ouders helpen aan informatie over de verkeersopvoeding van kinderen. 3. bevorderen van de verkeersveiligheid op de school-thuisroute Het is niet altijd duidelijk of de schoolleiding of de ouders actie moeten ondernemen als er onveilige situaties zijn op de school-thuisroute. De verkeersouder kan hier een centrale rol spelen door samen met de ouders een lijst te maken van de gevaarlijke punten op de route. In overleg met het team, politie, gemeente, VVNafdeling en wijkraad kunt u bekijken of er een mogelijke oplossing is. 4. organisatie van het woon-schoolverkeer Er kunnen problemen ontstaan als veel ouders hun kinderen met de auto naar school brengen. Soms kan de schoolleiding schuiven met de lestijden, zodat: kinderen minder last hebben van het spitsuur; de lestijden aansluiten op het openbaar vervoer. De verkeersouder kan ouders motiveren om te carpoolen of om hun kind met de fiets of te voet naar school te brengen. Ook kunnen suggesties gegeven worden om ergens anders (niet direct bij de schooluitgang) te parkeren. Om de chaos tijdens de schoolspits gestructureerd aan te pakken, kunt u een KANS-project op school opzetten. In vier bijeenkomsten met ouders, delegatie van het team en eventueel wijkagent of omwonenden inventariseert u de problemen, kiest u voor oplossingen en gaat u daarmee aan het werk. Voor meer informatie zie handleiding KANS of kunt u bellen met het Landelijk Steunpunt Verkeersouders.

14 * Verkeersbladen de verkeersbladen Op voeten en fietsen voor groep 5 en 6 (8 keer per jaar) en de Jeugdverkeerskrant voor groep 7 en 8 (8 keer per jaar) zijn goed te gebruiken naast een verkeerslesmethode; de bladen gaan in op de actualiteit; de bladen gaan in op concrete situaties, bijvoorbeeld: aan welke eisen moet een fiets voldoen? de bladen bieden aanknopingspunten met de eigen omgeving; de redactie werkt samen met kinderpanels; in de achtergrondinformatie staat geregeld informatie voor de ouders. Uitgave:Veilig Verkeer Nederland. WELK LESMATERIAAL? Er is zo veel lesmateriaal voor verkeersonderwijs dat het voor scholen geen eenvoudige zaak is om een keuze te maken. U kunt helpen met zoeken naar geschikt lesmateriaal. Veilig Verkeer Nederland en Wolters Noordhoff geven dankzij jarenlange samenwerking verantwoord lesmateriaal uit. Hieronder vindt u een korte omschrijving van materiaal dat verantwoord is, omdat het aansluit bij de eerder genoemde uitgangspunten voor goed verkeersonderwijs. * Methode Wijzer door het verkeer een compacte methode die toch volledig is; naast activiteiten in de klas zijn praktische oefeningen op het plein en op straat opgenomen; actuele visie op het gebied van verkeer en vervoer en verkeer en milieu; vraagt minder ouderhulp, geeft meer ouderinformatie; snelle keuze van activiteiten; gerichte achtergrondinformatie voor de leerkracht, daardoor minder voorbereidingstijd. Uitgave: Wolters Noordhoff. Ontwikkeld in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland. 15

15 * Het schriftelijk verkeersexamen Veilig Verkeer Nederland maakt jaarlijks het schriftelijk verkeersexamen waar veel leerlingen uit groep 7 of 8 aan meedoen. Uitgave:Veilig Verkeer Nederland. Drie weken voor het verkeersexamen staan op proefexamens voor leerlingen om te oefenen Examenwijzer is een uitgave van Wolters Noordhoff ontwikkeld in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland. Hierin staan ook oefeningen voor het schriftelijk verkeersexamen. Deze zijn gelijk qua opzet, thema s, vraagstelling en vormgeving aan het verkeersexamen. Als op school de Jeugdverkeerskrant gebruikt wordt voor verkeersonderwijs, hebben de leerlingen alle stof behandeld die nodig is voor het verkeersexamen. WAT KAN DE VERKEERSOUDER DOEN? Hoe vinden de leerkrachten het als de verkeersouder zich met de verkeerslessen bemoeit? Een leerkracht kan het bedreigend vinden als u gaat vertellen hoe hij zijn les moet invullen. Dat is ook beslist niet de bedoeling.wat kunt u wel doen? * Suggesties U kunt met suggesties komen als u weet wat ouders vinden van de verkeersveiligheid rond de school en welke onderwerpen zij in de verkeersles behandeld willen zien. Als er een goed contact met het team is, zullen de leerkrachten zeker bereid zijn naar uw ideeën te luisteren. Vaak vragen ouders om maatregelen voor verkeersonveilige situaties in de vorm van verkeersborden, zebrapaden of verkeerslichten. Als dergelijke oplossingen niet mogelijk zijn of als het nog een hele tijd duurt voor de verbeteringen zijn uitgevoerd, moeten de kinderen weten hoe ze zich het best kunnen gedragen op deze onveilige plekken. Leerkrachten kunnen in de verkeerslessen extra aandacht besteden aan deze gevaarlijke plaatsen. U kunt ouders vragen deze gevaarlijke situaties op video of dia vast te leggen, zodat de leerkracht dit materiaal in de verkeersles kan gebruiken. Video s of dia s van hun eigen buurt spreken kinderen meer aan dan foto s van onbekende plaatsen in lesboekjes. * Organisatie U kunt helpen bij de organisatie van de praktische verkeerslessen en het praktische verkeersexamen. U kunt helpen bij zgn. verkeerswandelingen met de leerlingen naar moeilijke of lastige verkeerssituaties. Voorbeeld: u overlegt met de leerkrachten hoeveel ouders er nodig zijn voor een verkeersles op het plein of op straat. U zorgt voor intekenlijsten, u maakt een rooster en u vertelt de ouders wat de bedoeling is. * Lesmateriaal U kunt kijken welk lesmateriaal er op school is en of dat nog up-to-date is. U kunt ook informatie verzamelen over verantwoord lesmateriaal en eventueel een zichtzending aanvragen. MONIQUE STOLK, verkeersouder van Oecumenische Basisschool Dynamis te Hoorn: Het verkeersouderteam van onze school wilde graag weten welke onderwerpen de ouders behandeld willen zien in de verkeersles. Alle ouders hebben een vragenlijst ontvangen, waarvan wij ongeveer 65% terugkregen. Wij hadden al afgesproken dat we de resultaten van de enquête met het team zouden bespreken. De volgende onderwerpen vinden ouders belangrijk: verkeersregels voor fietsers en voetgangers verkeersgedrag reizen met het openbaar vervoer leren niet stoer te doen op straat / in het verkeer voorrangssituaties bespreken en bekijken fietscontroles, verlichting, onderhoud; kinderen bijbrengen dat een veilige fiets hun eigen veiligheid vergroot oversteken van een spoorwegovergang verkeersborden spelenderwijs de onderwerpen behandelen, eventueel thema s de rol van de verkeersagent en de klaarover EHBO bij verkeersongevallen Omdat we steeds goed contact hebben met het team, krijgen we ook alle medewerking. Het team is enthousiast omdat de ouders zo veel positieve ideeën voor de verkeersles aandragen. Binnenkort gaan de verkeersouders en het team om de tafel zitten om een keuze te maken uit de onderwerpen. 16

16 Verkeersonderwijs is wettelijk verplicht. Maar goede verkeerseducatie vraagt de nodige inspanning van ouders en leerkrachten. Praktisch verkeersonderwijs is noodzakelijk om kinderen te leren hoe ze zich in het verkeer zo veilig mogelijk kunnen gedragen. De verkeersouder speelt een belangrijke rol bij de organisatie van ouderhulp voor de praktijklessen. Daarnaast kan de verkeersouder het team behulpzaam zijn met het uitzoeken van geschikt lesmateriaal. Ouders die meer willen weten over de verkeersopvoeding van hun kind, kunnen door de verkeersouder geïnformeerd worden. 17

17 4 KNELPUNTEN IN DIT HOOFDSTUK: wat zijn knelpunten? de aanpak twee stappen verslag van een verkeersouder Kinderen kunnen op weg naar en van school te maken krijgen met gevaarlijke verkeerssituaties.zulke situaties noemen we vaak knelpunten. Knelpunten: het woord zegt het al, daar komt iets in de knel. De veiligheid van kinderen! U, als verkeersouder, komt op voor de veiligheid van kinderen en zet zich in om de knelpunten op te lossen. In dit hoofdstuk wordt besproken wat knelpunten zijn en hoe zij aangepakt kunnen worden. Uw rol als verkeersouder daarbij komt ook aan de orde.verder vertelt een verkeersouder over de goede samenwerking met de gemeente bij de aanpak van knelpunten. om aan deze situatie aandacht te besteden. Het kan ook zijn dat het bij deze ene ouder blijft. In dat geval kunt u met deze ouder mogelijke oplossingen bespreken. Misschien kan een andere route gevolgd worden of kan de ouder nog eens extra oefenen met zijn/haar kind bij de lastige situatie. 2. De school en/of een aantal ouders komen met een gevaarlijk punt. Men wil graag dat deze situatie aangepakt wordt. Wanneer duidelijk is dat meerdere kinderen problemen hebben met de situatie, is het zinvol om er actief aan te gaan werken. DE AANPAK In hoofdstuk 2 leest u meer over het samenwerken met anderen en het samenstellen van een werkgroep. Subjectieve knelpunten Objectieve knelpunten 18 WAT ZIJN KNELPUNTEN? Bij een knelpunt op de schoolroute kunt u denken aan: een onoverzichtelijk en/of druk kruispunt; een gevaarlijke uitrit; drukke wegen; wegen waar te snel wordt gereden door auto s, bussen en vrachtwagens; onoverzichtelijke verkeerssituatie bij school tijdens het halen en brengen. * Twee soorten knelpunten 1. Subjectieve knelpunten die ouders en/of kinderen gevaarlijk vinden. Hier hoeft nog nooit een ongeluk gebeurd te zijn, maar men voelt zich toch onveilig doordat er bijvoorbeeld te hard gereden wordt. 2. Objectieve knelpunten waar in het verleden al (veel) ongelukken of bijna-ongelukken zijn gebeurd. De gemeente is vaak van zo n knelpunt al op de hoogte. Het is belangrijk aan beide soorten knelpunten aandacht te besteden. * Twee mogelijkheden waarop een knelpunt naar voren gebracht kan worden 1. Er is één ouder die een bepaalde situatie gevaarlijk vindt. Het is zaak dat er dan gekeken wordt of de situatie voor meer kinderen problemen oplevert. Dan pas kan besloten worden TAAK VOOR DE VERKEERSOUDER De school en de ouders kunnen u vragen om te helpen bij het aanpakken van knelpunten. U hoeft natuurlijk niet alles alleen te doen. Niet bij het opzetten van de plannen en ook niet bij het uitvoeren daarvan. U kunt overleggen wie wat doet. Ook kunt u steun vragen bij de plaatselijke VVN-afdeling. Die kent de weg in de gemeente. Veilig Verkeer Nederland heeft meestal goede contacten met de politie, de gemeente en andere organisaties die van belang kunnen zijn. TWEE STAPPEN 1. Allereerst is het belangrijk te weten waar de knelpunten zich bevinden. Laat de kinderen aangeven waar zich gevaarlijke situaties voordoen op de schoolroute. Hoeveel kinderen hebben er mee te maken? Wat is er zo gevaarlijk? 2. Daarna moet er een goede oplossing gekozen worden. Is het voldoende als de kinderen zich veilig leren gedragen op de knelpunten? Kunnen verkeersbrigadiers voor meer veiligheid zorgen? Is er politietoezicht nodig? Moet de gemeente in actie komen om de knelpunten op te lossen?

18 Hieronder volgt een beschrijving van beide stappen. STAP 1 INVENTARISEREN Knelpunten kunnen op twee manieren geïnventariseerd worden: op school door de leerkracht en kinderen tijdens de verkeerslessen; na schooltijd door ouders en kinderen. * Inventariseren in een aantal lessen op school In alle groepen wordt bepaald hoe de leerlingen naar school komen. Om een goed beeld te krijgen kan er per wijze van vervoer opgeteld worden hoeveel kinderen hiervan gebruik maken. Wordt de les in de tweede helft van het schooljaar gegeven, dan kunnen de leerlingen van groep 8 ook aangeven hoe zij in het volgend schooljaar naar hun nieuwe school gaan. Inventariseren van knelpunten en bepalen hoeveel kinderen hier voorbijkomen. De kinderen geven aan waar ze het gevaarlijk vinden en waarom. Groep 8 kan eventueel de knelpunten op de toekomstige route aangeven. De genoemde punten komen op een lijst, met daarbij het aantal leerlingen dat er mee te maken heeft en de reden waarom de kinderen het punt gevaarlijk vinden. Vraag bij het maken van de lijst hulp van andere ouders of leerkrachten. Of maak gebruik van leden van de werkgroep als die er is. Het vastleggen van de knelpunten door de leerlingen. Van de knelpunten kunnen de leerlingen alleen of in groepjes tekeningen maken. Een aantal kan eventueel gebruikt worden als bijlage bij een rapport voor de gemeente. * Inventariseren van knelpunten door ouders en kinderen buiten schooltijd In een brief of een artikel in de schoolkrant kunt u ouders en kinderen vragen of zij bereid zijn buiten schooltijd de knelpunten op een rijtje te zetten. In de handleiding Routes en knelpunten wordt in een stappenplan aangegeven hoe ouders met kinderen zelf aan de slag kunnen met een inventarisatie van de knelpunten in de wijk. Door samen door de wijk te lopen en fietsen volgens de vaste routes van kinderen worden de onveilige punten voor kinderen vastgesteld. De onveilige punten worden op een knelpuntenkaart ingetekend. Deze kaart dient als uitgangspunt voor verdere activiteiten. U kunt samen met de leerkrachten en andere ouders (of de werkgroep) de gegevens verwerken als alle enquêteformulieren terug zijn. U kunt ook gebruik maken van de basisschoolomgevingsscan op De resultaten worden dan automatisch verwerkt. STAP 2 KIEZEN EN UITVOEREN VAN EEN OPLOSSING Er zijn vier manieren om de knelpunten op schoolroutes aan te pakken. Ze staan hieronder beschreven. Samen met de school en ouders (of de leden van de werkgroep) kunt u bespreken welke oplossing voor welke situatie het meest geschikt is. * Het geven van lessen over gedrag in het verkeer Het is belangrijk dat kinderen weten hoe zij zich moeten gedragen in het verkeer. Modern verkeersonderwijs leert kinderen zich veilig te gedragen in het verkeer. Als de knelpunten bekend zijn, kunnen de leerkrachten hier extra aandacht aan besteden tijdens de verkeerslessen. U kunt de knelpunten eventueel samen met de werkgroep of met de leerkrachten bespreken. De ouders kunnen per brief of via de schoolkrant geïnformeerd worden over de wijze waarop in de verkeerslessen aandacht aan knelpunten wordt besteed. * Inzetten van verkeersbrigadiers Het inzetten van verkeersbrigadiers kan een goede oplossing zijn voor bepaalde knelpunten. Verkeersbrigadiers zijn ouders/verzorgers of anderen die kinderen willen helpen oversteken op gevaarlijke punten. Om verkeersbrigadiers te kunnen inzetten is het belangrijk dat de noodzaak hiervoor aangetoond kan worden. In overleg met de politie wordt beslist of de verkeersbrigadiers er ook werkelijk komen. Wanneer er voor een verkeersbrigade wordt gekozen, geeft de politie de aanstaande verkeersbrigadiers een korte cursus (theorie en praktijk) en zorgt voor het benodigde materiaal en een verzekering. Als verkeersouder kunt u als contactpersoon optreden bij de werving en organisatie van verkeersbrigadiers. Knelpunten in de onmiddellijke omgeving van de school kunnen in aanmerking komen voor een verkeersbrigade. Daar komen namelijk veel routes van kinderen samen. Kan het knelpunt op een andere manier opgelost worden, dan verdient dit de voorkeur. Voor een uitvoerige beschrijving van de aanpak van knelpunten kunt u de handleiding Routes en knelpunten bestellen. Is chaos rond de school tijdens het halen en brengen een groot knelpunt? En heeft dit te maken met te veel geparkeerde auto s? Een KANS-project kan dan een oplossing bieden. De handleiding KANS geeft u alle informatie hierover. (Zie ook pag. 22.) 19

19 Is veel vrachtverkeer een knelpunt in de wijk en wilt u kinderen leren hiermee om te gaan of er iets tegen ondernemen? De handleiding die hier op ingaat is Omgaan met vrachtauto s. Voor lesmateriaal zie 20 Wanneer de werkzaamheden aan het knelpunt nog even op zich laten wachten, kunnen verkeersbrigadiers voor een tijdelijke oplossing zorgen. Wanneer er besloten wordt tot het instellen van een verkeersbrigade, dan moeten hiervoor ouders gevraagd worden. Daarbij kan aandacht besteed worden aan het volgende. De politie zorgt voor een korte cursus, kleding, materialen en verzekering. Door een kleine inspanning wordt een grote bijdrage geleverd. De kans dat kinderen zelfstandig naar school kunnen wordt groter. Dit is een verlichting van de taak van de ouders. Hoe meer ouders zich inzetten, hoe minder tijd het vergt. Ouders hoeven hun kinderen niet meer met de auto naar school te brengen, dus minder auto s voor de school. DE STICHTING VERKEERSBRIGADIERS De stichting behartigt de belangen van alle verkeersbrigadiers bij andere organisaties en bij de rijks- en gemeentelijke overheid. Het doel van de stichting is te fungeren als centraal instituut. De stichting is een samenwerkingsverband van Veilig Verkeer Nederland, ANWB en Raad van Hoofdcommissarissen. De stichting zorgt ook voor voorlichtingsmateriaal. Ons land telt verkeersbrigadiers; volwassenen en jeugdbrigadiers. Secretariaat: Postbus 423, 1270 AK Huizen, tel * Gericht verkeerstoezicht van de politie Bij gericht verkeerstoezicht besteedt de politie extra aandacht aan bepaalde verkeerssituaties en overtredingen. Het is de bedoeling dat automobilisten (maar ook de kinderen) zich op die punten blijvend veiliger gedragen. Het toezicht moet plaatsvinden op momenten dat er veel kinderen naar school gaan en uit school komen. Als verkeersouder kunt u via een brief of via de schoolkrant de ouders informeren over het toezicht van de politie. Ook kunt u de plaatselijke pers informeren. Denk daarbij aan de huis-aanhuisbladen. U kunt ook samenwerking zoeken met een aantal andere scholen in de wijk. * Voorstellen voor verbetering van knelpunten Een knelpunt kan echter ook verbeterd worden door het te veranderen. Er zijn verbeteringen die voor weinig geld eenvoudig uitgevoerd kunnen worden. Er zijn ook verbeteringen die meer of zelfs veel geld kosten. Hoe dan ook: wanneer u wilt dat een knelpunt verbeterd wordt, eenvoudig of meer ingrijpend, moet de wegbeheerder (meestal de gemeente) van de noodzaak worden overtuigd. Hiervoor kunt u een rapport samenstellen. Bij het schrijven van dit rapport maakt u gebruik van de gegevens uit de inventarisatie van de knelpunten (stap 1). * Rapport schrijven Wanneer er op basis van een enquête vastgesteld is dat een aantal knelpunten verbeterd zou moeten worden, is het van belang een rapport te maken. Hierin moet u het volgende aangeven: waar de knelpunten liggen (er kan gebruikgemaakt worden van kaarten en situatieschetsen); waarom de leerlingen het er zo gevaarlijk vinden; wat er gedaan kan worden om het knelpunt te verbeteren. Het is goed de steun te hebben van de ouders van de leerlingen. Dit kan in de vorm van een handtekeningenlijst die u bij het rapport kunt voegen. Denkt u hierbij ook aan contact met andere scholen die te maken hebben met dezelfde schoolroutes. Vraag eventueel bij het samenstellen van het rapport hulp van andere ouders (uit de werkgroep) of van een leerkracht. * Rapport aanbieden aan burgemeester of wethouder. U kunt iemand van de gemeente vragen op school te komen, zodat tijdens een les de knelpunten besproken kunnen worden met de leerlingen. U kunt dan meteen het rapport aanbieden. Een andere mogelijkheid is de burgemeester of de voor verkeerszaken verantwoordelijke wethouder het rapport op het gemeentehuis aan te bieden. Hiervoor kunt u ook de plaatselijke pers uitnodigen. Het verloop van de actie moet goed in de gaten gehouden worden. U kunt samen met leden van de plaatselijke VVN-afdeling de betreffende raadsvergaderingen bijwonen. Hiervan kan ook verslag worden gedaan naar het schoolteam.

20 VERSLAG VAN EEN VERKEERSOUDER José Zagt is verkeersouder in Boerakker en is zeer tevreden over de samenwerking met de gemeente als het gaat om de aanpak van gevaarlijke verkeerssituaties in het hele dorp. U heeft een compleet verkeersplan geschreven. Hoe heeft u dat aangepakt? In het hele dorp zijn er gevaarlijke verkeerssituaties. Samen met andere verkeersouders hebben we daarom enquêtes gehouden onder ouders, kinderen van groep vijf en omwonenden. We wilden ideeën verzamelen om een compleet verkeersplan te maken. Daarna hebben we een verkeerskundig advies aangevraagd. Samen met een andere verkeersouder werk ik nu aan de uitvoering ervan. De samenwerking met ouders, gemeente en politie is hierbij essentieel. Knelpunten kunnen vaak opgelost worden. Soms met kleine goedkope aanpassingen, soms door ingewikkelder ingrepen. Voordat er overgegaan kan worden tot het kiezen en uitvoeren van een oplossing, is een gedegen inventarisatie en beschrijving van knelpunten noodzakelijk. Zeker wanneer het gaat om oplossingen die nogal wat geld kosten, is het van belang om goed te kunnen aantonen waarom een aanpassing nodig is. Veelal staat de plaatselijke VVN-afdeling u graag bij met haar kennis en geeft zij u advies. Ondervond u tegenwerking van de gemeente? Nee, tijdens een vergadering bleken onze wethouders van infrastructuur en onderwijs het plan wel te zien zitten. Wat waren de problemen? We hebben een lange rechte weg door het dorp waar te hard wordt gereden. Die wordt om de snelheid eruit te halen straks onderbroken door een dorpsplein met bankjes. Ook komen er beukenhaagjes, verlaagde stoepen en verlichting. Op korte termijn konden we met de ouders regelen dat ze de kinderen nu van het schoolplein ophalen in plaats van op een druk parkeerterrein op ze te wachten. Waarom doen jullie dit? We willen met onze plannen voorkomen dat er ongelukken gebeuren. Want als er geen ongeluk gebeurt, wil dat niet zeggen dat het veilig is. 21

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

Een goed gesprek voorkomt erger

Een goed gesprek voorkomt erger Een goed gesprek voorkomt erger een handreiking voor ouders bij een klacht over school Voorwoord Wat doet u als u of uw kind een probleem heeft met de school? Sinds 1998 is er een wettelijke klachtenregeling

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa. Schoolgids 2012-2013 Taal, Talent en Toekomst Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De school 4 2. Identiteit

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014 1.0 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen voorwoord vanuit het bestuur 5 1.2 Voorwoord schoolleiding en team 5 1.3 Inhoud 5 2 Visie Basisschool De Vlonder 6 3 Visie op Leren 7 3.1 Opvoeden 7 3.2

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl Versie 31 maart 2014 Schoolgids sjabloon Konot Inhoud Schoolgids Schoolgids

Nadere informatie

JONGleren in het verkeer. Verkeersopvoeding en -educatie van baby s, peuters én hun ouders

JONGleren in het verkeer. Verkeersopvoeding en -educatie van baby s, peuters én hun ouders JONGleren in het verkeer Verkeersopvoeding en -educatie van baby s, peuters én hun ouders Colofon Uitgave ROV Utrecht en ROV Limburg (030) 258 33 80 (043) 389 77 66 www.rov-utrecht.nl www.rovl.nl Samenstelling

Nadere informatie

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de De Veldkamp... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

De ouderraad; (hoe) werkt het?

De ouderraad; (hoe) werkt het? Cassette Ouderparticipatie, deel 3 Bestelcode: 803 U kunt deze uitgave bestellen door 1,75 over te maken op Giro 53 85 66, ten name van VOO te Almere onder vermelding van bestelcode 803, verzendadres en

Nadere informatie

hoe dit boek te gebruiken? inleiding

hoe dit boek te gebruiken? inleiding hoe dit boek te gebruiken? inleiding Brood op school hoe dit boek te gebruiken? Brood op school gaat over diverse vormen van tussenschoolse opvang (oftewel de overblijf). Het is een werkboek met drie verschillende

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 0 Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1: De school 4 1.1 Gegevens van de school 4 1.2 Situering van de school 4 1.3 Schoolgrootte 4 1.4 Het Bestuur 4 1.5 Weer Samen

Nadere informatie

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander. Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Alexander... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

Schoolgids 2013/2014

Schoolgids 2013/2014 Schoolgids 2013/2014 Hauwert 80 1691 EJ Hauwert 0229-201535 info@obsdevijzel.nl www.obsdevijzel.nl 1 Voorwoord In deze schoolgids treft u informatie aan die betrekking heeft op het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens.

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Schoolgids van de Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Een gereformeerde basisschool waar ieder kind zich mag ontwikkelen in de breedste zin van het Woord. De schoolnaam, DE HANDPALM, heeft

Nadere informatie

Schoolgids. 2013-2014 Deel 1 ( t Spectrum) Bezoekadres: Hereweg 1d 9321 CL Peize. Postadres: Postbus 5 9320 AA Peize

Schoolgids. 2013-2014 Deel 1 ( t Spectrum) Bezoekadres: Hereweg 1d 9321 CL Peize. Postadres: Postbus 5 9320 AA Peize Schoolgids 2013-2014 Deel 1 ( t Spectrum) Bezoekadres: Hereweg 1d 9321 CL Peize Postadres: Postbus 5 9320 AA Peize Tel. : 050-5033612 E-mail : info@spectrumpeize.nl Website : www.spectrumpeize.nl OBS t

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan. Basisschool de Vonder. Bs. de Vonder 1 Schoolveiligheidsplan

Schoolveiligheidsplan. Basisschool de Vonder. Bs. de Vonder 1 Schoolveiligheidsplan Schoolveiligheidsplan Basisschool de Vonder Bs. de Vonder 1 Schoolveiligheidsplan Inhoudsopgave Inleiding 4 1. COORDINATIE VEILIGHEID 5 1.1 Schoolleiding 5 1.2 Preventiemedewerker 5 1.3 Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Schoolgids 6e Montessorischool Anne Frank 2013-2014

Schoolgids 6e Montessorischool Anne Frank 2013-2014 Schoolgids 6e Montessorischool Anne Frank 2013-2014 Adres: Postcode: Tel: E-mail: URL: Niersstraat 41 1078 VJ Amsterdam 020-6640482 info@annefrank-montessori.nl www.annefrank-montessori.nl 1. VOORWOORD...

Nadere informatie

Opvoedondersteuning op school

Opvoedondersteuning op school Opvoedondersteuning op school chemie tussen ouders, leerkrachten en CJG Interviews Praktijkvoorbeelden Tips Deel samen één koffiepot Laat een methode geen dwingend keurslijf worden. Voor ouders is herkenning

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie