Kapstokgids

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kapstokgids 2010-2011"

Transcriptie

1 Inhoud Inleiding Adressen Het team van De Kapstok Waar staat De Kapstok voor: Uitgangspunten Doelstelling: Toelating Toelatingscriteria De Kapstok Leerwerktrajecten: Intake-procedure: Privacy De organisatie van het onderwijs De Bako t Tuindorp De Bakkerij Hout en Bouw De Basis De Koppeling Autoclean Hengelo en Almelo en Mobiclean Verzorging De Kapstok catering De Stijgbeugel Erve Olde Meule MOTA De Opstap De Passage en De Passe-partout Stagenet Studiemogelijkheden op De Kapstok Roosters Lestijden Vakanties Studiedagen Personeelsdag Activiteiten Sport Kampweken Meidenwerk Sociale vaardigheden Theorie Algemene informatie Vervoer van en naar de verschillende De Kapstok-afdelingen Kinderbijslag Studiefinanciering Gegevens van ouders en leerlingen Bereikbaarheid van de leerwerktrajecten Contacten met de leerwerktrajecten Lesuitval Leerplichtwet Schorsing en verwijdering Verzekering De ouderbijdrage De schoolvertrouwenspersoon Klachtenregeling De resultaten van De Kapstok

2 Inleiding Geachte ouder(s), verzorger(s), Jaarlijks brengen wij een schoolgids uit voor de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van De Kapstok Leerwerktrajecten. In deze schoolgids treft U algemene gegevens en informatie aan over De Kapstok Leerwerktrajecten voor het schooljaar Deze Kapstokgids is vooral bedoeld als naslagwerk. Wij adviseren u daarom deze gids goed te bewaren. De Kapstok is een afdeling van Attendiz. De Kapstok verzorgt de Arbeidsmarkt Gerichte Leerweg voor moeilijk bemiddelbare jongeren van 15 jaar en ouder. De Kapstok heeft vier afdelingen, die weer onderverdeeld zijn in totaal 15 locaties. De afdelingen worden geleid door een directeur. 1. Adressen Hoofdlocatie: De Kapstok Leerwerktrajecten Deldenerstraat AC Hengelo fax: Afdelingen: Dienstverlening Hotel-café-rest. t Tuindorp Tuindorpstraat CS Hengelo Verzorging Tuindorpstraat CS Hengelo De Stijgbeugel Hogedijk PR Markelo Erve Olde Meule Olde Meulenweg RL Hengelo Catering De Kapstok Industrieplein LL Hengelo De Bakkerij Industriestraat CK Hengelo Techniek De Koppeling Berfloweg 42a 7553 JR Hengelo Hout en Bouw Hassinkweg 3a 7556 BV Hengelo Autoclean Onyxstraat TP Hengelo De Bako Deldenerstraat AC Hengelo De Basis Textielstraat CS Oldenzaal Arbeidstraining De Opstap Hassinkweg BV Hengelo MOTA Plesmanweg PD Almelo Stagenet Hassinkweg BV Hengelo De Passage De Passage Cesar Franckstraat 1b 7604 JE Almelo

3 2. Het team van De Kapstok De Kapstok algemeen Leo Lammerink, algemeen directeur José Hampsink, secretaresse Mariëtte Schulten, secretaresse Marjon Geelen, secretaresse Sandy de Munck Mortier, orthopedagoog Nicole Boudrie, orthopedagoog Wilma Krol, orthopedagoog Nelleke Ruijter, orthopedagoog Irene Tinsel, schoolmaatschappelijk werker Astrid Kleizen, vakleerkracht lichamelijke oefening Sanne Kuipers, psycho-diagnostisch medewerker Rinie de Groot, psycho-diagnostisch medewerker Chantal Strampel, psycho-diagnostisch medewerker Hester Tempert- de Bruijn, psycho-diagnostisch medewerker Tiny Weel, brugfunctionaris ROC-De Kapstok Josien Swart, coördinator meidenactiviteiten Willem von Piekartz, trajectcoördinator Bob Botter, redacteur Kapriool Anita Wisseborn, kantinemedewerkster Herman Borghuis, conciërge Afdeling: Techniek Vincent Kokenberg, directeur Wilma Gilbers AVO-vakken 1) De Bako Erik de Vries, coördinator Max Spekking Paul Bäumer 2) De Basis Coen Groeneveld, coördinator Johan Nijhuis Martin Snippert 3) De Koppeling Ard Jan Derkink, coördinator Henny Rijke Fred Geerdink 4) Hout & Bouw Gerard Vaalt Gert Korf Wouter Wilmink 5) Autoclean Hengelo en Almelo Rob Kroeze, coördinator Chico Martinez -3-

4 Afdeling: Dienstverlening Hans Kieft, directeur 1) Hotel Cafe Restaurant t Tuindorp Ad Bouwens Hans Lankamp Jeroen van Raaij Marja Pierik John Grunder Gerard Meijer Michael Kruithof 2) De Bakkerij Chris Oostendorp 3) Verzorging Joki Wevers Sherani Brunnekreeft Monic Slotman Henry de Mooij Marije Vinke 4) De Kapstok catering Raymond Moorman 5) De Stijgbeugel Wendy Blokhuis, coördinator Dzanan Visser 6) Erve Olde Meule Thyrza Hylkema Nico Stroes Pascal Huis in t Veld Afdeling Arbeidstraining 1) De Opstap Willem von Piekartz, coördinator Willem Broers Melany Broers Bob Botter Tanja Sokolovic Henk Giesbert Ad Bouwens Marco Kokenberg Paul Bäumer Rene Weggen Gerard Bakker Pieter van Gool Chantal Derksen Esther van Gils Jo Ann Bos 2) MOTA Gerard Groeneweg, directeur Raymond Hammink, directeur Gerrit Westenberg, opleider heftruck Fenny Aalderink, zelfstandigheidstraining en facilitair Ronnie Njoo, afdeling metaal en lassen Jos Bulthuis, afdeling repro Henk Oost, afdeling metaal/montage en lassen Josien Swart, theorie en afdeling consumptief en facilitair -4-

5 Jan Everlo, theorie en leerlingenzorg Hubert Rickhoff, afdeling groen Jan Haarhuis, afdeling hout Jan Hilbrink, afdeling ict Bas ter Meer, afdeling magazijnwerk/groen Wojtek Aleksandrzak, afdeling consumptief Marco Kokenberg, stagebegeleider Rob Kalter, afdeling administratie Heinz Stock, afdeling electro Reinier Feddema Afdeling: De Passage Theo Voerman, directeur Gea Romate, meisjesgroep Gea van Berkum, meisjesgroep Gerard Schepers, jongste groep Hans Feenstra, jongensgroep Pieter van Gool, jongensgroep Maaike Klaren, studiegroep Martin Jeurlink, leskeuken Herman Scholten, de Pastinaak Ron Schepers, de Passleutel Arie Geerts, de Passleutel Gernand Zandman, de Passing Marcel Lammertink, de Passing Emil Molzer, de Paspen Arjan Brink, de Paspen Ellen Dam, de Passant Jolande Schuiling, de Passant Jan Haasewinkel, de Sluitsteen Jeroen Ahuis 3. Waar staat De Kapstok voor: 3.1 Uitgangspunten Binnen de regio Twente hebben we te maken met moeilijk bemiddelbare jongeren van 15 jaar en ouder met specifieke problemen als: geringe motivatie, weinig of geen sociale vaardigheden, psychosociale stoornissen, korte spanningsboog, psychiatrische problematiek en een diffuus beroepsbeeld. Deze leerlingen zijn in relatie tot hun specifieke vraagstelling, niet meer in te passen binnen het schoolse systeem. De Kapstok leidt deze leerlingen via een praktijkgerichte aanpak op naar de arbeidsmarkt of naar een vervolgopleiding op het ROC. Op de Passage worden leerlingen vanaf 10 jaar toegelaten (zie blz. 15). Door branchegerichte cursussen in de leerlingwerkplaatsen van De Kapstok kunnen de leerlingen zich extra vaardigheden eigen maken en/of een vak leren, waarmee zij zich beter op de arbeidsmarkt kunnen presenteren. Met het verder ontwikkelen en uitvoeren van deze arbeidsmarktgerichte leerweg wil De Kapstok in heel Twente moeilijk bemiddelbare jongeren zo optimaal mogelijk voorbereiden op een werksituatie of een ander vervolgtraject. Voor onze leerlingen betekent deelname aan één van de leerwerktrajecten van De Kapstok vaak een laatste kans om via een praktische opleiding de aansluiting op de arbeidsmarkt te vinden of zich voor te bereiden op een vervolgopleiding. De leerlingen zijn het meest gebaat -5-

6 bij veel individuele begeleiding, die is gericht op de persoonlijke problematiek van de jongere. Elke jongere krijgt een mentor toegewezen die samen met de jongere aan de slag gaat. Een belangrijk onderdeel daarbij is het toeleiden van de jongeren naar een duurzame plaats op de arbeidsmarkt of een vervolgtraject. Daarom wordt er op alle leerwerktrajecten ruime aandacht besteed aan de algemene werkgeschiktheid, werkhouding en praktische vaardigheden. Om het ondernemende werknemersgedrag van onze jongeren positief te kunnen beïnvloeden, is het noodzakelijk dat zij in een kleine setting getraind worden op sociale- en werknemersvaardigheden. 3.2 Doelstelling: De doelstelling van De Kapstok is jongeren met gedragsproblemen de mogelijkheid bieden arbeidservaring op te doen, technische en sociale vaardigheden aan te leren, waardoor zij in staat zijn deel te nemen aan het reguliere (of gesubsidieerde) arbeidsproces, of weer gemotiveerd zijn onderwijs of een opleiding te volgen. 4 Toelating 4.1 Toelatingscriteria De Kapstok Leerwerktrajecten: Leerlingen zijn in het bezit van een indicatie voor een cluster IV school, afgegeven door de Commissie van Indicatiestelling (CvI); Leerlingen zijn toelaatbaar vanaf hun 15 e jaar; Primair is de gedragsproblematiek: sociaal-emotionele ontwikkelingsproblemen, -achterstanden, -stoornissen en/ of psychiatrische stoornissen; De problematiek belemmert / bedreigt de persoonsontwikkeling en of de opvoedingssituatie; De problematiek heeft die vormen aangenomen dat de leerling binnen andere vormen van onderwijs niet op de plaats is. -6-

7 Gedragsproblemen kunnen zich in allerlei gradaties voordoen, vaak gaat het om een combinatie van de volgende problemen: Internaliserende problematiek: Werkhoudingproblemen, gebrek aan motivatie; Onveiligheid, faalangst; Gebrek aan zelfvertrouwen, zwak zelfbeeld. Externaliserende problematiek: Criminele activiteiten/contacten met justitie/politie; ADHD; Oppositioneel opstandig gedrag; Antisociale gedragsstoornissen; Pervasieve ontwikkelingsstoornissen, PDD-NOS; Andere psychische stoornissen. 4.2 Intake-procedure: Leerlingen kunnen door derden (gezinsvoogd, ouders, vorige school, etc.) aangemeld worden bij één van de coördinatoren leerlingenzorg. De coördinator maakt vervolgens een afspraak met de betreffende afdeling voor een intakegesprek, waarbij de leerling en de aanmelder aanwezig zijn. Naar aanleiding van de toelatingscriteria wordt de leerling al dan niet aangenomen. Een psychologisch onderzoek om de problematiek helder te krijgen kan deel uit maken van de intakeprocedure (wanneer De Kapstok over voldoende gegevens beschikt, is een psychologisch onderzoek niet nodig). De trajectcoördinator is verantwoordelijk voor de aanmelding van de zogenaamde nietreguliere leerlingen. Dit zijn deelnemers die niet voldoen aan de criteria voor cluster IV leerlingen. De bekostiging voor deze deelnemers wordt via een inkooptraject (met bijv. SZW of UWV) geregeld. 4.3 Privacy Bij aanmelding op De Kapstok Leerwerktrajecten geven ouders toestemming voor het toesturen van informatie naar het CvI van het REC Oost Nederland. Binnen de Kapstok werken de zogenaamde basis geregistreerde orthopedagogen, een orthopedagoog generalist NVO, psychodiagnostisch medewerkers, en psychologisch assistenten die allen (geheel of gedeeltelijk) psychodiagnostisch onderzoek uitvoeren. De wet op de privacy geeft aan dat alles in vertrouwelijke relatie verkregen informatie onder geheimhouding valt (WvSr art. 272). De Kapstok is van mening dat alle informatie op school of uit onderzoek verkregen in het belang van de individuele leerling besproken kan worden in de Commissie van Begeleiding en de leerlingenbespreking. Wanneer de jongeren en ouders kiezen voor een traject op De Kapstok gaan zij hier automatisch mee akkoord. Wanneer ouders hier niet mee akkoord gaan, dan kunnen ze hier schriftelijk bezwaar tegen aantekenen bij het bevoegd gezag van de school. 5. De organisatie van het onderwijs De locaties De Kapstok heeft 15 leerwerktrajecten (zie pagina 2). Het bureau Stagenet van De Kapstok begeleidt de uitstroom naar een vervolgtraject. De Kapstok verzorgt onder meer opleidingen op niveau 1 en 2 van het beroepsonderwijs. -7-

8 5.1 De Bako Leerlingen die bij De Kapstok worden aangemeld en geen duidelijke voorkeur hebben voor één van de leerwerktrajecten, beginnen in principe altijd bij de Bako. Dagbesteding, ritme, regelmaat en structuur opbouwen, sociale vaardigheden trainen (individueel of in groepsverband) en succeservaringen laten opdoen, zijn belangrijke uitgangspunten bij de Bako. Er wordt regelmatig samen gesport en er is een nauwe samenwerking met ouders en jeugdhulpverleners. Na een oriëntatiefase van twee maanden wordt samen met de leerling het vervolgtraject bepaald. Een vervolgtraject kan zijn: Verder werken bij de Bako aan individuele leerdoelen; Overgang naar de groep fietstechniek, waar de mogelijkheid bestaat opgeleid te worden voor het diploma assistent tweewielermonteur (niveau 1 en 2 - Innovam); Overgang (al dan niet geleidelijk) naar een ander leerwerkproject van De Kapstok; Stage in combinatie met vakgerichte theorie. Het opleidingsaanbod Assistent tweewielermonteur, niveau 1. Meest voorkomende reparaties onder toezicht kunnen uitvoeren. Zelfstandig tweewielermonteur, niveau 2 (bij voldoende inschrijvingen). Zelfstandig alle voorkomende reparaties uitvoeren, schadenota s kunnen opstellen en berekenen, tevens alle voorkomende winkelactiviteiten zoals fiets- en onderdelenverkoop. De praktijk- en theorie-opleiding vindt plaats bij de Bako. De examens niveau 1 en 2 worden afgenomen door Innovam in Zwolle. Na het behalen van een diploma is het uitzicht op een baan in de rijwielbranche groot. 5.2 t Tuindorp t Tuindorp is een Bed & Breakfast, café en restaurant waar leerlingen worden opgeleid voor de Horecabranche. Het doel van het traject is het aanleren van praktische vaardigheden binnen een professionele setting. Naast consumptieve vakkennis zijn ook sociale vaardigheden en een juiste werkhouding onderdeel van het programma. Het Hotel biedt mogelijkheden om leerlingen te trainen voor een potentiële baan in de facilitaire dienstverlening en/of zorgsector. Door een interne praktijkgerichte training en een intern Horecaprogramma worden leerlingen voorbereid op arbeid binnen de reguliere arbeidsmarkt. Daarnaast worden theoretische vakken aangeboden. Het opleidingsaanbod Horeca-assistent (niveau 1); De opleiding Basiskok of Gastheer/vrouw (niveau 2). Beide opleidingen worden door het ROC getoetst. Commis de Cuisine en Commis de service. Dit is een schakelniveau tussen niveau 1 en 2. Wordt getoetst door De Kapstok. Keukenmedewerker. Wordt getoetst door het KPC. Alle examens zijn bij restaurant t Tuindorp behalve de examens voor niveau 2. Deze worden voor het grootste gedeelte op het ROC getoetst. Met de opleiding van het KPC kun je bijvoorbeeld als medewerker in een eenvoudig restaurant of cafetaria aan de slag. Met de opleiding Horeca-assistent kun je als medewerker in de keuken en/of de bediening aan de slag. Je kunt hiermee ook verder studeren op niveau 2 bij De Kapstok of het ROC. De Commis opleidingen zijn een schakelniveau van niveau 1-8-

9 naar 2. De niveau 2 opleiding kun je bij de Kaptok of op het ROC volgen. Met dit diploma kun je ook in een eenvoudig Horecabedrijf zelfstandig aan het werk. 5.3 De Bakkerij Bij het leerwerktraject de Bakkerij worden de leerlingen opgeleid tot assistent-bakker (niveau 1). Er worden brood- en banketproducten bereid onder begeleiding van een docent. Ook hier is sprake van een reële praktijksituatie waar beroepshouding, motivatie en hygiëne een zeer belangrijke rol vervullen. De examens worden afgenomen onder auspiciën van het N.B.C. (Nederlands Bakkerij Centrum) in Wageningen. Na het slagen voor niveau 1 is er de mogelijkheid om door te stromen naar niveau 2 of naar een tussenfase die schakelt naar niveau 2. De opleiding bakkerijassistent bestaat uit drie algemene en vijf praktijkgerichte modules Bij de niveau 2 opleiding ga je jezelf specialiseren tot brood-, banket- of broodbanket bakker. De examinering van de bakkerijopleidingen vinden extern plaats. Zowel met niveau 1 als niveau 2 kun je bij een bakker aan de slag. 5.4 Hout en Bouw De hout- en bouwactiviteiten bestaan uit een klussendienst en een houtwerkplaats waar de leerlingen onder begeleiding worden voorbereid op allerlei praktische werkzaamheden in de bouw. Via praktijkgerichte training en vakgerichte scholing worden de leerlingen opgeleid en voorbereid op een baan in de bouwwereld. In samenwerking met ROC wordt de opleiding Bouwplaatsassistent niveau 1 aangeboden. Tijdens de stageperiode en de leerwerktraining via de klussendienst wordt het geleerde in de praktijk toegepast en kan de leerling tevens de arbeidsmarkt in de bouw verkennen. Naast de praktische leerwerkervaring binnen de praktijkruimte krijgt de leerling theoretische ondersteuning van het vak. Tevens wordt daarbij ook aandacht besteed aan de arbeids- en sociale vaardigheden. Het opleidingsaanbod 1. Bouwplaatsassistent niveau 1. Het scholingstraject kent vijf onderdelen: Intake en oriëntatiefase; Interne arbeidstraining; Interne vakopleiding bouwplaatsassistent niveau 1; Externe arbeidstraining bij een bouwbedrijf; Uitstroom naar betaald werk of vervolgopleiding. 2. De cursus VCA (veiligheid binnen het bouwbedrijf). Het examen voor bouwplaatsassistent wordt afgenomen op het ROC. De mogelijkheid is er voor de leerlingen om via de Hout & Bouw-afdeling door te stromen naar niveau 2 op het ROC of via een stageplek een arbeidscontract te bemachtigen bij een bouwbedrijf. 5.5 De Basis De Basis in Oldenzaal is een goed uitgeruste opleidingswerkplaats waar de basis wordt gelegd voor een opleiding en een baan in de techniek. Leerlingen die verder willen in de metaal kunnen hier een opleiding van het ROC volgen. Bij de Basis worden leerlingen individueel begeleid in hun opleidingstraject. Iedereen begint in zijn eigen tempo met het programma Basisvaardigheden. Dit programma bestaat uit technische- en sociale vaardigheden. Als dit is afgerond met een toets, gaat de leerling samen met zijn mentor een opleidingstraject opstellen. Dit alles met het uiteindelijke doel een diploma halen en begeleid worden naar werk. Het opleidingsaanbod Assistent Constuctiebankwerker/ Lasser ROC niveau 1; -9-

10 Assistent Machinaal Verspaner ROC niveau 1; Assistent Bankwerker Montage ROC niveau 1. Op de las- en metaalbewerkingsafdeling kan de deelnemer zich bekwamen in de praktijkgerichte vakken: praktijklassen en metaalbewerking. Dit wordt afgesloten met certificaten en biedt mogelijkheden voor een vervolgopleiding. Tijdens de stageperiode wordt het geleerde in de praktijk toegepast. Het lesprogramma bestaat uit verschillende lastechnieken zoals o.a. Mig Mag- en autogeenlassen. Bij de metaalbewerking wordt onder andere aandacht besteed aan: meten, aftekenen, zagen, zetten en knippen. De mogelijkheid is er voor de leerlingen om via de Basis door te stromen naar niveau 2 op het ROC of via een stageplek een arbeidscontract te bemachtigen bij een metaalbedrijf. Met de bij de Basis gevolgde opleidingen zijn er volop mogelijkheden om een werkplek te verkrijgen en daar vervolgens verder te leren. 5.6 De Koppeling De Koppeling is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Hengelo en De Kapstok Leerwerktrajecten. De Koppeling verzorgt in opdracht van de dienst Sociale Zaken en Welzijn van de gemeente Hengelo activiteiten voor Hengeloërs die ver van de arbeidsmarkt staan. Deze Hengeloërs kunnen ook op andere projecten van De Kapstok geplaatst worden, de centrale aansturing gebeurt vanuit de Koppeling. Het is tevens de locatie waar de jongeren van De Kapstok worden opgeleid tot assistent in de mobiliteitsbranche. Het opleidingsaanbod Assistent mobiliteitsbranche: In samenwerking met ROC wordt de opleiding Assistent Mobiliteitsbranche niveau 1 aangeboden. Tijdens de stageperiode wordt het geleerde in de praktijk toegepast en kan de leerling tevens de arbeidsmarkt in de autotechniek verkennen. De praktijk- en theorieprogramma s zijn verdeeld over een aantal deelcertificaten. De praktische leerwerkopdrachten zijn o.a: Controles uitvoeren; Eenvoudige vervangingswerkzaamheden; Kleine reparaties; Demonteerwerkzaamheden; Onderhoudstaken (snelservice). Leerlingen worden hier opgeleid voor een toekomstige baan binnen een garagebedrijf voor het uitvoeren van eenvoudige werkzaamheden. 5.7 Autoclean Hengelo en Almelo en Mobiclean Autoclean leidt door arbeidstraining en een vakgerichte scholing de leerling op tot een professionele autopoetser. Door het aanbieden van een interne aangepaste vakopleiding Autopoetsen kunnen de leerlingen in het bezit komen van een, door de autopoetsbedrijven ondersteund, certificaat Allround autopoetser. De toets wordt verricht door medewerkers van de regionale autopoetsbranche. Zij stellen leerwerkplekken beschikbaar met de intentie tot baangarantie. Het scholingstraject kent 5 onderdelen: Intake en oriëntatiefase; Interne arbeidstraining; Interne vakopleiding autopoetsen met regio certificering; Externe arbeidstraining bij een autopoetsbedrijf; Uitstroom naar betaald werk. Gedurende 4 dagen in de week doet de deelnemer leerwerkervaring op binnen de praktijkruimte. Op de andere dag volgt de deelnemer de theorie van het vak. Tevens wordt daarbij aandacht besteed aan de werknemersvaardigheden en de sociale vaardigheden. Het gehele traject van opleiding tot autopoetser duurt maximaal één jaar. Mobiclean. -10-

11 Mobiclean is een onderdeel van Autoclean en functioneert als een mobiel leerwerkproject.het doel is: fase gericht wennen aan de bedrijfscultuur door groepsgericht leerwerk activiteiten te verrichten binnen het reguliere bedrijf. Mobiclean verzorgt het vervoer van de deelnemers en beschikt over professionele poetsmachines en poetsmiddelen. Na de werkzaamheden wordt de trainingsdag door een medewerker van het bedrijf én de werkbegeleider van Autoclean geëvalueerd én wordt een vervolgtraject uitgezet. Een werkbegeleider van Autoclean begeleidt 2 a 3 deelnemers op de werkplek binnen het bedrijf. Het opleidingsaanbod Door de autopoetsbranche geaccepteerd certificaat autopoetser. Er is veel vraag naar gediplomeerde autopoetsers. 5.8 Verzorging De leerlingen worden hier opgeleid tot Zorghulp, een opleiding op niveau 1 van het beroepsonderwijs. In het leerwerktraject `Verzorging` wordt veel aandacht besteed aan algemene sociale vaardigheden. Ook staat de zorg voor jezelf en de ander centraal. Met de ander wordt natuurlijk bedoeld diegene die je straks in je werk tegen kunt komen, zoals ouderen, gehandicapten, kinderen of baby's. De lessen vinden plaats in de vorm van praktijklessen in het zorglokaal, maar ook in de keuken, en hotel t Tuindorp. Na het examen kunnen de leerlingen aan het werk. Dit werk bestaat uit het uitvoeren van huishoudelijke taken en het begeleiden van mensen bij hun alledaagse bezigheden. Je kunt helpen in het huishouden bij ouderen, zieken, gehandicapten en kinderen. Dit kan in de eigen woonomgeving zijn, maar ook in een instelling. Ook is het mogelijk na de opleiding door te stromen naar een niveau 2 opleiding binnen het ROC. De meest aansluitende opleiding is Helpende. In specifieke gevallen is een andere niveau 2 opleiding ook mogelijk. Zowel de praktijkgerichte lessituaties als het examen wordt in samenwerking met het ROC gedaan. Opleidingsaanbod Werken in de zorg (KPC); Niveau 1 Opleiding tot zorghulp; Niveau 2 Opleiding tot helpende welzijn of verzorging; Schoonmaken in de groothuishouding (Opleiding Facilitair van het KPC); Werken op kinderdagverblijf (Opleiding Facilitair van het KPC); Nagelstylist(e). De opleidingen KPC worden voornamelijk gegeven aan de leerlingen met een MLK niveau. De opleiding zorghulp bestaat uit vijf theorieboeken met bijbehorende toetsen. De theorie beslaat een heel groot algemeen deel over wat zorg is, daarnaast word er veel aandacht besteed aan huishoudelijke werkzaamheden en dagelijkse klusjes binnen de zorginstellingen. De examinering van alle KPC examens en de examens van Niveau 1 Zorg en Niveau 1 en 2 Catering vinden op de locaties plaats. Examinering Niveau 2 Zorg vindt extern plaats. Na het behalen van het diploma kan je gaan werken in een zorginstelling b.v. de gehandicaptenzorg of de bejaardenzorg. 5.9 De Kapstok catering Het leerwerktraject Catering richt zich vooral op de contractcatering. De contractcatering onderscheidt zich van de gewone horeca doordat de werktijden voornamelijk op doordeweekse dagen van 08:00 tot 16:00 en zelden in de weekenden plaatsvinden. Je werkt namelijk in het bedrijfsrestaurant van grote bedrijven. Enkele bekende contractcateraars zijn: Sodexho, Albron, en Elior. Op de kennis van de HACCP wordt de -11-

12 nadruk gelegd. Deze kennis is een belangrijke must in de voedsel voorbereidende en bereidende sector. De hygiënecode onderscheidt zich in verschillende bedrijfsprocessen: Algemene bedrijfsprocessen. Hieronder vallen o.a. inkoop, opslag, reiniging en desinfecteren, persoonlijke hygiëne en kwaliteit en voedselveiligheid. Specifieke bedrijfsprocessen. Deze bevatten o.a: bereiding, presenteren en serveren, partycatering en productontwikkeling. De praktijklessen worden gegeven in de vorm van het bereiden van luxe broodjes, luxe hapjes, buffetten en het voorbereiden van maaltijden. Het opleidingsaanbod Werken in de keuken. Wordt getoetst door het KPC. Niveau 1 opleiding tot contractcatering-assistent. Onder supervisie van het OCC kunnen de certificaten Contractcatering-assistent en Contractcatering-medewerker behaald worden. De opleiding contractcatering-assistent bestaat uit drie modules die voornamelijk gericht zijn op de HACCP en assisterende werkzaamheden binnen de contractcatering branche. De opleiding tot contractcatering-medewerker bestaat uit vijf modules waarin de zelfstandige werkzaamheden zijn uitgediept. Na het behalen van de diploma s zou je aan het werk kunnen binnen de contractcatering. Een contractcateraar werkt altijd intern bij een bedrijf voor een langere (contract)periode De Stijgbeugel Het werken met paarden is uitermate geschikt voor onze jongeren en zal daarnaast een positieve invloed hebben op de sociale vaardigheden en het zelfvertrouwen. Een locatie met paarden is echter een dure aangelegenheid. De Kapstok kan dit niet zelf financieren. Daarom is er een samenwerking ontstaan met een particulier bedrijf, Stal Hof van Twente van de familie Zwienenberg te Markelo. Doelstelling De Stijgbeugel biedt, in een landelijke omgeving, de leerlingen een opleiding tot groom. De opleiding bestaat uit het trainen en verzorgen van paarden evenals een theoretische ondergrond. Het is hierbij van cruciaal belang dat er voor de jongeren een leerwerkplek wordt gecreëerd die gelijk is aan een toekomstige arbeidsplek. Door dit project vindt er contact plaats tussen bedrijven, noabers en de leerlingen om zodoende een positieve beeldvorming ten opzichte van deze leerlingen te creëren en hun sociale isolement te doorbreken. Elke leerling levert op eigen niveau een actieve bijdrage in het paardenbedrijf. Het streven is om door middel van de Stijgbeugel de leerlingen te begeleiden naar een geschikte plek op de arbeidsmarkt. Methodiek Tijdens het werken met paarden wordt er een groot beroep gedaan op de praktische en sociale vaardigheden, de frustratietolerantie en het doorzettingsvermogen. Ook is er veel aandacht voor het zelfvertrouwen en de eigenwaarde van de leerlingen. De mogelijkheid bestaat om persoonlijke problemen op een ontspannen manier, tijdens het werken met paarden, te bespreken. Daarnaast is er veel aandacht voor het leren samenwerken. Werken onder begeleiding In verband met de veiligheid is er altijd begeleiding op de werkvloer aanwezig. Een onervaren leerling voert nooit zelfstandig werkzaamheden met paarden uit. Wanneer een leerling voldoende ervaring heeft, zal hij of zij zelfstandig werkzaamheden met brave paarden mogen uitvoeren. Hier is echter altijd toestemming van de begeleiding voor nodig. -12-

13 Het opleidingsaanbod Er worden op drie niveaus praktijkcertificaten van De Kapstok aangeboden: Groom Basis; Groom Lichtgevorderd; Groom Gevorderd. Daarnaast is er de mogelijkheid om een theoriecertificaat van De Kapstok te behalen: Het Handboek voor de Stalmeester. In de toekomst zijn er mogelijkheden om deelcertificaten via het AOC Paardenhouderij niveau 3 te behalen Erve Olde Meule Leerwerkboerderij Erve Olde Meule is een nieuw leerwerktraject van De Kapstok. Het leerwerktraject is er voor kinderen en jongeren die affiniteit hebben met het buitenleven en/of baat hebben bij de kleinschaligheid van de boerenhuiskamer sfeer. De boerderij biedt plek aan drie typen deelnemers: De eerste deelnemersgroep is de groep kinderen en jongeren vanaf 10 jaar die veel problemen hebben in de onderwijssituatie (theorie en/of praktijk). Het zijn de leerlingen die ondanks intensieve begeleiding in lessituaties te veel aandacht blijven vragen. Zij hebben soms een zeer intensieve hulpvraag (één op één begeleiding). De tweede deelnemersgroep is de groep jongeren die de opleiding Dierverzorging niveau 2 wil volgen. Zij kunnen hiermee een start maken bij de leerwerkboerderij. De derde deelnemersgroep zijn jongeren die aangewezen zijn op arbeidsmatige dagbesteding. Het traject kan bekostigd worden met behulp van een Persoons Gebonden Budget (PGB). De doelgroep zal vooral bestaan uit deelnemers met een ASS of andere psychiatrische stoornissen. De activiteiten die op het programma staan worden voor iedere jongere individueel bepaald. Dit betekent niet dat groepsactiviteiten uitgesloten zijn. De activiteiten die worden aangeboden zijn; Dierenverzorging. Tuinonderhoud. Natuuronderhoud. Agrarische werkzaamheden. Werken in de kleine werkplaats. Zorg. Schoonmaakwerkzaamheden. Theorie. Zelfstandigheidtraining. Het opleidingsaanbod: Dierverzorging niveau 2 VCA Resultaten Het leerwerktraject begeleidt de jongere naar een geschikt toekomstperspectief. De meest voorkomende mogelijkheden zijn; terugkeer naar het onderwijs, een Dagactiviteiten Centrum (DAC), een Sociale Werkvoorziening, een zorgboerderij en een zeer beschermde werkplek op de reguliere arbeidsmarkt met een Wajong-uitkering. -13-

14 5.12 MOTA MOTA is een werkervaringsproject voor jongeren uit de sector psychiatrische stoornissen. De doelgroep bestaat uit jongeren met een emotionele stoornis en/of een ontwikkelingsstoornis. Veel van de leerlingen hebben een autisme spectrum stoornis. De doelstellingen van MOTA zijn: Werkervaring opdoen in een bedrijfsmatige werkomgeving; Werknemersvaardigheden ontwikkelen; Sociale vaardigheden verbeteren; Waar mogelijk een beroepsopleiding volgen door middel van stages; Door middel van stages werkervaring buiten het project opdoen; Het behalen van noodzakelijke certificaten. Het streven is doorstroming naar een geschikte arbeidsplaats en/of opleidingsplaats te realiseren. Iedere deelnemer wordt een individueel traject op maat geboden. MOTA biedt onder andere trainingsmogelijkheden in de volgende sectoren: metaal, hout, inpakwerk, montagewerk, copy-shop, kantine/horeca, eenvoudig administratief werk, electro, ICT, heftruck en groenvoorziening De Opstap De Opstap kent twee leerwerktrajecten: - Arbeidstraining - Arbeidstoeleiding Arbeidstraining: De Opstap is het test- en trainingscentrum van De Kapstok waar flexibele instroom mogelijk is. Hier kan een onafhankelijke en realistische inschatting gemaakt worden van de arbeidsmarktkansen en lacunes in vaardigheden en kennis van moeilijk bemiddelbare jongeren. Op het test en trainingscentrum van De Kapstok worden assessments en arbeidstrainingen uitgevoerd door middel van: testen, observaties en interviews; persoonlijke coaching, advisering en ondersteuning; sollicitatie-, en sociale vaardigheidstrainingen; praktische werkzaamheden op het gebied van inpak en montage, computer reparatie, schoonmaak, wasserij en facilitaire dienstverlening. De Opstap formuleert een trajectplan waarin wordt aangegeven hoe deze jongeren de afstand naar hun maximale mogelijkheden kunnen overbruggen. De trajecten worden vormgegeven in afstemming met de jongere en in samenwerking met de plaatsende instantie. Er wordt een individueel trajectplan geformuleerd voor het te volgen test- en/of trainingsaanbod. In het trajectplan worden inhoud, doel en het plan van aanpak opgenomen. Het traject heeft een maximale doorlooptijd van 12 maanden en moet uiteindelijk leiden tot een opleidingstraject, plaatsing op de arbeidsmarkt of uitstroom naar een zorgtraject. De Opstap verzorgt o.a. ter ondersteuning van het RMC van de gemeente Hengelo een aanvullend aanbod voor voortijdige schoolverlaters, waarin de scholen zelf niet kunnen voorzien. Arbeidstoeleiding: Arbeidstoeleiding is het leerwerktraject van De Kapstok dat zich nadrukkelijk bezighoudt met de uitplaatsing van leerlingen. Dit kan zowel naar het bedrijfsleven als naar een reguliere beroepsopleiding. Stagenet fungeert dus als een soort trechter onder alle bestaande leerwerktrajecten van De Kapstok. Het doel is het realiseren van arbeids(re)integratie van gedragsmoeilijke jongeren. Dit gebeurt door het verwerven en behouden van stage-, opleidings- en arbeidsplaatsen en het aanbieden van professionele stagebegeleiding. Het uiteindelijke resultaat is doorstroming naar een geschikte arbeids- en/of opleidingsplaats. -14-

15 Plaatsing bij bedrijven geschiedt daarbij in fases: een intern traject ofwel een oriënterende fase, één à twee dagen stage; een extern traject ofwel een beroeps/opleidingsgerichte fase, drie dagen; een arbeidsinpassing ofwel een plaatsingsfase, vier dagen. Voor de leerlingen die uitgeplaatst worden en De Kapstok verlaten, verzorgt Stagenet de nazorg. Gedurende één jaar worden de leerlingen gevolgd en indien nodig begeleid op hun werkplek of op het ROC De Passage en De Passe-partout Bij de Passage worden leerlingen vanaf 10 jaar in staat gesteld een theoretische opleiding te volgen ter voorbereiding van plaatsing in het reguliere onderwijs of ter voorbereiding van plaatsing in één van de leerwerktrajecten. De leerlingen kunnen in de leerwerktrajecten kennismaken met technische vaardigheden. In een enkel geval gaat de leerling direct door naar de arbeidsmarkt. Er wordt veel aandacht besteed aan het wegnemen of verminderen van de sociaal emotionele belemmeringen waardoor de gedragsproblematiek naar de achtergrond kan verschuiven. De leerlingen kunnen diploma s halen voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde, Word, biologie en geschiedenis. Uiteraard komen de andere vakken ook aan de orde naast sociale, praktische en maatschappelijke vaardigheden. In de studiegroep kunnen leerlingen een VMBO-diploma halen. De ouders worden zoveel mogelijk betrokken bij de school. De Passe-partout De Passe-partout is de verzamelnaam voor de leerwerktrajecten die opgezet zijn als kleine bedrijfjes. De opleidingen worden aangeboden op niveau 1 en in een enkel geval op niveau 2 van het middelbaar beroepsonderwijs. Leerlingen die voor een opleiding in de leerwerktrajecten kiezen worden eerst voorlopig toegelaten. Bij gebleken geschiktheid wordt de leerling opgeleid voor een examen. Stage is een wezenlijk onderdeel van de opleiding en wordt door de dienst Stagenet begeleid. In een enkel geval gaat een leerling zonder behaalde opleiding door naar de arbeidsmarkt. Doel Iedere leerling heeft een handelingsplan waarin het individuele traject van de leerling staat beschreven. De handelingsplannen worden twee keer per jaar geactualiseerd. Het aanbod voor de leerling wordt eventueel bijgesteld. Het doel is om een maximale opleiding te bieden in samenwerking met de hulpverlenende instanties. De leerlingen kunnen in de leerwerktrajecten van Passe-partout een ROC of een branche-diploma halen en/of geplaatst worden op de arbeidsmarkt of doorgaan met een studie op het ROC. Leerwerktrajecten De Passant De Pastinaak De Passleutel De Passing De Paspen De Sluitsteen Opleiding Zorg Opleiding Horeca-assistent Opleiding Fietsenmaker Opleiding Lassen Opleiding Bouw-infra Opleiding Stratenmaker 5.15 Stagenet Stagenet is het leerwerktraject van De Kapstok dat zich nadrukkelijk bezighoudt met de uitplaatsing van leerlingen. Dit kan zowel naar het bedrijfsleven als naar een reguliere beroepsopleiding. Stagenet fungeert dus als een soort trechter onder alle bestaande leerwerktrajecten van De Kapstok. -15-

16 Het doel is het realiseren van arbeids(re)integratie van gedragsmoeilijke jongeren. Dit gebeurt door het verwerven en behouden van stage-, opleidings- en arbeidsplaatsen en het aanbieden van professionele stagebegeleiding. Het uiteindelijke resultaat is doorstroming naar een geschikte arbeids- en/of opleidingsplaats. Plaatsing bij bedrijven geschiedt daarbij in fases: een intern traject ofwel een oriënterende fase, één à twee dagen stage; een extern traject ofwel een beroeps/opleidingsgerichte fase, drie dagen; een arbeidsinpassing ofwel een plaatsingsfase, vier dagen. Voor de leerlingen die uitgeplaatst worden en De Kapstok verlaten, verzorgt Stagenet de nazorg. Gedurende één jaar worden de leerlingen gevolgd en indien nodig begeleid op hun werkplek of op het ROC. 6. Studiemogelijkheden op De Kapstok Op De Kapstok zijn er diverse diploma s en certificaten te halen. Namelijk: Bouwplaatsassistent niveau 1 VCA-diploma Assistent Mobiliteit Branche Oriëntatie op de wereld van de mobiliteit Professionele vaardigheden Metaalbewerking Basisvaardigheden Assistent Constuctiebankwerker/ Lasser ROC niveau 1 Assistent Machinaal Verspaner ROC niveau 1 Assistent Bankwerker Montage ROC niveau 1 Horeca-assistent niveau 1 Basiskok niveau 2 Basisgastheer/vrouw niveau 2 Commis Cateringassistent Cateringmedewerker Zorghulp niveau 1 Nagelstyliste Stratenmaker Lasser niveau 1 en 2 Allround autopoetser Assistent tweewielertechnicus niveau 1 Heftruck opleiding Proeve van bekwaamheid verzorging paarden. Medewerker recreatie Voor MOTA zijn er qua ROC-opleidingen niveau 1 en 2 meerdere mogelijkheden, dit in overleg met ouder(s) en verzorger(s). -16-

17 7. Roosters 7.1 Lestijden Hout en Bouw, de Basis en de Bako Dit zijn elke dag vaste tijden en heb je toch een ander rooster dan staat dat onderaan apart gemeld. Van uur tot uur - binnenkomen/sociale activering Van uur tot uur - werken Van uur tot uur - pauze Van uur tot uur - werken Van uur tot uur - sociale activering Van uur tot uur - werken. Vrijdagmiddag vanaf vrij. De Bako is op vrijdagmiddag wel geopend, een aantal leerlingen hebben dan op een andere middag vrij. Autoclean Dit zijn elke dag vaste tijden en heb je toch een ander rooster dan staat dat onderaan apart gemeld. Van uur tot uur - binnenkomen Van uur tot uur - werken Van uur tot uur - pauze Van uur tot uur - werken Van uur tot uur - pauze Van uur tot uur - werken Van uur tot uur - pauze Van uur tot uur - werken. Vrijdagmiddag vanaf vrij. MOTA Van uur tot 08.45uur Van uur tot uur Van uur tot uur Van uur tot uur Van uur tot uur Van uur tot uur Woensdagmiddag vanaf vrij. De Opstap Van uur tot uur Van uur tot uur Van uur tot uur Van uur tot uur Van uur tot uur Van uur tot uur Van uur tot uur Van uur tot uur Vrijdagmiddag vanaf vrij. - binnenkomen/sociale activering - werken - pauze - werken - pauze/sociale activering - werken. - binnen komen - werken - pauze - werken - pauze - werken - pauze - werken. De Passage -17-

18 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag - van uur tot uur - van uur tot uur - van uur tot uur - van uur tot uur - van uur tot uur t Tuindorp, Bakkerij, Verzorging en Catering Dit rooster wordt op maat gemaakt voor elke leerling. Daarvoor wordt onderstaand schema per leerling ingevuld. Naam leerling;.. Wat Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Waar Wanneer 7.2 Vakanties Herfstvakantie tot en met Kerstvakantie tot en met Voorjaarsvakantie tot en met Pasen tot en met Meivakantie tot en met Hemelvaart tot en met Pinksteren (+ extra vrije dagen) tot en met Personeelsdag Zomervakantie tot en met De locaties: de Koppeling, de Opstap en Autoclean hebben geen herfst- en voorjaarsvakantie en de zomervakantie is korter, namelijk van 25 juli tot en met 26 augustus Studiedagen Gedurende het schooljaar zijn er meerdere studiedagen voor het personeel van de school. U krijgt hierover tijdig bericht. 7.4 Personeelsdag De personeelsdag voor het komende schooljaar is gepland op 21 april Activiteiten -18-

19 8.1 Sport Gedurende het jaar worden er meerdere schoolsporttoernooien gehouden (zaalvoetbal, tafeltennis, zwemmen en atletiek), waarbij het meten met anderen centraal staat. Daarnaast is er veel ruimte voor fun/avonturensport als skaten, mountainbiken, skiën, fitness, persluchtduiken en kanoën. Daarbij gaat het om kennismaken met deze sport maar ook vooral om het plezier beleven aan het bewegen. Daarom bieden we elke maand de leerlingen een zo gevarieerd mogelijk en eigentijds bewegingsprogramma aan. Eén keer in de maand staat er bovendien een dagvullende activiteit op het programma, waarbij deelname op vrijwillige basis geldt. 8.2 Kampweken. Eens per jaar organiseert een aantal locaties een eigen kampweek. U krijgt daarover tijdig bericht. Bovendien schrijft De Kapstok zich soms in voor een vaarweek met De Tukker. Hier krijgen de jongeren, onder begeleiding van Jarabee Jeugdzorg en De Kapstok, de mogelijkheid om aan de persoonlijke problemen te werken. 8.3 Meidenwerk Voor de meiden (behalve voor de meiden van de Passage) die willen of waarvan we vinden dat ze binnen een meidengroep opgevangen zouden moeten worden hebben we wekelijks het meidenwerk. Er worden allerlei verschillende activiteiten georganiseerd. De ene keer staat creativiteit centraal, de andere keer praten we over een bepaald onderwerp. Soms gaan we op excursie (bijv. een behandeling in het praktijklokaal van een opleiding voor schoonheidsspecialiste) of er komt iemand op bezoek, zoals een diëtiste. We ontdekken dat het een kick geeft als je samen iets spannends doet, zoals dansen of zingen voor een publiek. We doen dat, omdat het natuurlijk gewoon gezellig is, maar we weten dat je hiermee ook meer kunt bereiken, zoals: leren praten met en luisteren naar elkaar; het uitwisselen van ervaringen; dingen herkennen bij elkaar en daardoor jezelf beter leren kennen; informatie krijgen; leren omgaan met kritiek; je verhaal kwijt kunnen; leren elkaar te respecteren; het ontdekken van een nieuwe hobby. We hopen dat dit alles bijdraagt aan de ontwikkeling van onze meiden. 8.4 Sociale vaardigheden Het is belangrijk dat onze leerlingen kunnen samenwerken en functioneren in een groep. Dit is voor een aantal leerlingen vanzelfsprekend. Andere leerlingen hebben problemen met hun sociale omgeving, bijvoorbeeld omdat ze een gering gevoel van eigenwaarde hebben, vaak slachtoffer zijn van pesterijen en hun onzekerheid achter veel branie verbergen. Ze weten niet hoe ze om moeten gaan met bepaalde situaties, hoe ze zich moeten gedragen. Voor die leerlingen is er een leerstofpakket, waarbij sociaal- emotionele vaardigheden, communicatie- en voorbereidende beroepsvaardigheden aangeleerd worden. Er worden communicatie vaardigheden aangeleerd, waardoor ze conflicten kunnen voorkomen en beter kunnen oplossen. Er wordt getracht inzicht in eigen handelen te krijgen en verantwoordelijk te zijn voor eigen gedrag. 8.5 Theorie Naast de vaktheorie van het ROC, of ander opleidingsinstituut, kan het zijn dat een leerling zelf aangeeft gemotiveerd te zijn voor theorievakken. Dit kan zijn omdat de leerling in de toekomst graag binnen het reguliere onderwijs verder wil leren. Tijdens de theorielessen -19-

20 wordt dan aangesloten op de beginsituatie van de leerling en de kennis waaraan de leerling moet voldoen voor deelname aan dit reguliere onderwijs. 9. Algemene informatie 9.1 Vervoer van en naar de verschillende Kapstok-afdelingen Leerlingen die De Kapstok bezoeken kunnen op drie manieren van en naar school reizen: met eigen vervoer; met openbaar vervoer; met aangepast vervoer. Op welke wijze de leerling naar school komt wordt met de ouder(s)/ verzorger(s) afgesproken. In deze schoolgids worden de algemene afspraken vermeld. Eigen vervoer Leerlingen die met eigen vervoer van en naar school reizen en die buiten de stad wonen waar de school of afdeling is gevestigd, kunnen in aanmerking komen voor vergoeding van de (brom)fietskosten. Openbaar vervoer Alle leerlingen hebben recht op openbaar vervoer. Ze moeten dit zelf aanvragen bij de gemeente waar ze woonachtig zijn. De kosten worden volledig vergoed door de gemeente van herkomst. De meeste gemeenten vergoeden de kosten rechtstreeks maar in sommige gevallen vergoedt De Kapstok (met uitzondering van De Passage) de kosten eerst. In dat geval levert de leerling de originele vervoerskaarten in bij De Kapstok. Later declareert De Kapstok deze kosten bij de gemeente van herkomst. De Bus De leerlingen hebben een stamkaart nodig die ze op elk postkantoor kunnen laten maken. De buskaarten kunnen vervolgens door de leerling zelf worden gekocht bij Connexxion. De Trein Voor het reizen met de trein moet er een stamkaart gemaakt worden op het NS-station. De leerling kan elke maand een maandkaart kopen. Alleen originele bus- en treinkaarten kunnen worden vergoed. Aangepast vervoer: Met busje of taxi. Of een leerling in aanmerking komt voor aangepast vervoer hangt onder andere af van leeftijd, afstand huis-school, mate van zelfstandigheid enz. De kosten van dit vervoer worden eveneens volledig vergoed door de gemeente van herkomst. Voor elke vorm van vervoer geldt dat de ouder(s)/verzorger(s) jaarlijks een nieuwe aanvraag bij de gemeente in moeten dienen. Tegelijkertijd gaat er vanuit de school een schrijven naar de diverse gemeentes waarin wordt verklaard welke vorm van vervoer noodzakelijk wordt geacht. De aanvraag voor vervoer moet worden gedaan bij de afdeling Onderwijs van de gemeente van herkomst. De gemeente, en niet de school, is verantwoordelijk voor het vervoer van de leerlingen. Bij ernstige problemen dient u daarom contact op te nemen met de verantwoordelijke ambtenaar van uw gemeente. De formele verantwoordelijkheid van de gemeente neemt overigens niet weg dat ook de school belang heeft bij goed vervoer van de leerlingen. Terwille van de coördinatie en eventuele bundeling van klachten verzoeken wij u om bij problemen met betrekking tot het vervoer eerst contact op te nemen met school. -20-

De Kapstok Leerwerktrajecten. Schoolgids 2013-2014. een school van

De Kapstok Leerwerktrajecten. Schoolgids 2013-2014. een school van De Kapstok Leerwerktrajecten Schoolgids 2013-2014 een school van Inhoud Inleiding 3 1 Adressen 4 2 Het team van de Kapstok 5 3 Waar staat de Kapstok voor 7 3.1 Missie 7 3.2 Visie 7 3.3 Strategie 7 3.4

Nadere informatie

De Kapstok Leerwerktrajecten. Schoolgids 2014-2015. een school van

De Kapstok Leerwerktrajecten. Schoolgids 2014-2015. een school van De Kapstok Leerwerktrajecten Schoolgids 2014-2015 een school van Inhoud Een woord vooraf... 5 Hoofdlocatie... 6 Afdelingen... 6 Lestijden locaties... 7 Leeswijzer... 9 Inleiding: Profiel van de school...

Nadere informatie

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek 2015-2016 Schoolgids De Noordhoek Inhoud 1. Wie wij zijn... 3 1.2 Bestuur... 3 1.3 Medezeggenschap... 5 1.4 Gedragscode... 5 1.5 Klachten?... 8 2. Over het praktijkonderwijs... 9 2.1 De school... 10 2.2

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2014-2015

Schoolgids Schooljaar 2014-2015 School voor speciaal onderwijs Schoolgids Schooljaar 2014-2015 PC Hooft College Leiderdorp PCHooftcollege Touwbaan 42 a/b 2352 CZ Leiderdorp 071-581 45 66 www.leokannerschool.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede Panta Rhei College Een school vallend onder de scholengroep van Schoolgids 2010 / 2011 Adres: Madoerastraat 4 7512 DL Enschede 053 4326370 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Een woord vooraf 3 2. Panta

Nadere informatie

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Locaties 4 2 Voorwoord 6 3 Missie en Visie 9 4 Geschiedenis/ schoolprofielen 22 5 Organisatie 26 6 Onderwijsaanbod 36

Nadere informatie

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken.

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken. Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben aangemeld bij SOVSO St. Jozef als ook voor hen waarvan het kind reeds op onze

Nadere informatie

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs 2014 2015 Talenten laten groeien. de Ambelt Inhoudsopgave 1. Over de Ambelt 7 4. 1.1 De Ambelt 7 sportactiviteiten 20 1.2 Missie 7 4.1 Schoolreisjes en schoolkampen

Nadere informatie

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Om de schoolgids altijd te kunnen inzien hebben wij ervoor gekozen de schoolgids ook op de website te zetten.

Om de schoolgids altijd te kunnen inzien hebben wij ervoor gekozen de schoolgids ook op de website te zetten. Inhoud Een woord vooraf... 2 Inleiding: Profiel van de school... 3 1. Waar het Meerik voor staat... 4 2. Over het team... 5 3. Cultuur en klimaat... 6 4. Middelen en voorzieningen... 8 5. Het onderwijs...

Nadere informatie

Voorwoord. Een kind mag zijn zoals hij/zij is. Marije Hertroijs Algemeen directeur De Berkenschutse

Voorwoord. Een kind mag zijn zoals hij/zij is. Marije Hertroijs Algemeen directeur De Berkenschutse Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De tekst hiervan, evenals van andere actuele zaken, vindt u ook op onze website www.berkenschutse.nl. De schoolgids is niet alleen bedoeld

Nadere informatie

SCHOOL GIDS VSO DE GLIND

SCHOOL GIDS VSO DE GLIND SCHOOL GIDS VSO DE GLIND 2014 2015 Inhoud Voorwoord 3 1 De J.H. Donnerschool 4 2 Waar de school voor staat 6 Missie 6 Uitgangspunten 6 Prioriteiten 6 3 De organisatie van onze school 7 Afdeling SO 8 Afdeling

Nadere informatie

Schoolgids VSO 2013-2014. Heiligenbergerweg 185 3816 AJ Amersfoort

Schoolgids VSO 2013-2014. Heiligenbergerweg 185 3816 AJ Amersfoort Schoolgids VSO 2013-2014 I Heiligenbergerweg 185 3816 AJ Amersfoort INHOUD 1. Voorwoord 5 2. Onze school 6 2.1 Routebeschrijving naar de Vosheuvel (Het bijzondere aan openbaar onderwijs 7 incl. Plattegrond).

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Haarlem, 1 augustus 2014. Geachte ouders, verzorgers, School voor speciaal basisonderwijs. Beste ouder(s), verzorger(s),

Schoolgids 2014-2015. Haarlem, 1 augustus 2014. Geachte ouders, verzorgers, School voor speciaal basisonderwijs. Beste ouder(s), verzorger(s), Schoolgids 2014-2015 Haarlem, 1 augustus 2014 School voor speciaal basisonderwijs Van Zeggelenplein 31B, 2032 KA Haarlem Telefoon: 023-5336992 E-mailadres: hildebrand@hildebrandschool.nl Website: www.hildebrandschool.nl

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

SO Het Mozaïek onderbouw

SO Het Mozaïek onderbouw SO Het Mozaïek onderbouw specialisten in begeleiden en onderwijzen van jonge kinderen met specifieke (onderwijs) behoeften SCHOOLGIDS 202-203 door volgen en sturen naar opbrengst en groei Het Mozaïek onderbouw

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 ZML de Cirkel Hoofdlocatie. : Kennelweg 8 Postcode : 4205 ZR Plaats : Gorinchem Telefoon : 0183-649445 Dependance : Dr. Hiemstralaan 24a VSO 2,3,4 Postcode : 4205 KM Plaats : Gorinchem

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016

SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS 2015-2016 Veiligheid, regelmaat en voorspelbaarheid. Met Meer informatie over hoe we het onderwijs organi- vaste lestijden, vaste leerkrachten en deskundige seren, wat we daarbij belangrijk

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Schoolgids 2014-2015 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Hoofdstuk 1: De school 4 1.1 De naam

Nadere informatie

DE TOEKOMST SCHOOLGIDS

DE TOEKOMST SCHOOLGIDS SCHOOLGIDS Voor aanvullende en andere informatie vragen we u onze website te bezoeken, www.toekomst-ede.nl. Hier vindt u bovendien het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, foto s en andere leuke en

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen School Ondersteuningsprofiel Omgaan met verschillen Franka Rodrigues en Tanja de Vrueh Almere, oktober 2013 Inhoud Inleiding... 3 Visie op het Onderwijs... 4 Onze basis... 5 Visie op zorg... 5 De organisatie

Nadere informatie