Schoolinfo. een school met leer-kracht. Kerkstraat 155, 7532 AS Enschede, Tel.: ,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2014-2015. Schoolinfo. een school met leer-kracht. Kerkstraat 155, 7532 AS Enschede, Tel.: 053-461 16 67, email: st.gerardus@skoe."

Transcriptie

1 Schoolinfo een school met leer-kracht Kerkstraat 155, 7532 AS Enschede, Tel.: ,

2 Beste ouder(s) / verzorger(s): Altijd handig en veel geraadpleegd: de informatiegids met de schoolkalender van onze school voor In deze gids en op de kalender staat allerlei nuttige informatie voor dit schooljaar. We hebben ons best gedaan om zo nauwkeurig mogelijk te zijn, maar natuurlijk kunnen er in de loop van het jaar andere data voor activiteiten worden gekozen. Alle eventuele afwijkingen zetten we in de maandelijkse digitale oudernieuwsbrief, zodat u altijd op de hoogte bent. U kunt de oudernieuwsbrief ook altijd terugvinden op onze website: en dan zoeken bij scholen. Mocht u nog vragen of opmerkingen over de inhoud van deze informatiegids hebben, geef dit dan aan mij door. Voor zaken betreffende uw kind of de groep van uw kind, kunt u terecht bij de groepsleerkracht. Directeur: Dhr. Rob Veldhuizen

3 Leerkrachten: Dhr. Marcel Bakker Mw. Anita Evering Mw. Odette Floothuis Mw. Menon Geesing-Streppel Mw. Margret Grashof Mw. Femke Heutink Mw. Marita Hoekema-Dijkstra Dhr. Joop Kwakman, Mw. Miriam Lepping Mw. Agnes Luttikholt Mw. Marijke van Marle-Ekelhof Mw. Sandra Rupert Mw. Chantal Zuthof-Stortelder Mw. Jorieke Meester-Oude Voshaar Mw. Mieke Markink-Pot Dhr. Peter Paul Slot Mw. Helene Spekreijse-de Lange Mw. Ine Tijhuis-Stevelink Mw. Natasha Warmerdam-Kamphuis Mw. Jolanda Zwaferink-Apol Adjunct directeur: Dhr. Pierre Paulissen Intern begeleider: Mw Wendy Brasz Mw. Nicole Rexwinkel-de Jong Mw. Renske Keuken-Steunebrink

4 Vakleerkracht L.O. Mw. Sanne Levink Vakleerkracht muziek Mw.Veronica Richters Conciërge: Dhr. Norwin Henriquez Administratieve kracht Dhr. Peter Roetenberg Bouwcoördinatoren: Mw. Femke Heutink (onderbouw) Mw. Jorieke Meester-Oude Voshaar (middenbouw) Mw. Odette Floothuis (bovenbouw) Gedragspecialisten Mw. Anita Evering Mw. Marijke Ekelhof Taalcoördinator Mw. Jolanda Zwaferink Rekencoördinator Dhr. Peter Paul Slot

5 1a : juf Femke (ma,di) en : juf Menon (wo,do,vr) 1b : vacature, groep start in januari a : juf Margret(di,wo,do,vr) en : juf Mieke (ma) 2b : juf Marita (ma,di,vr) en juf Anita (wo,do) 3a : juf Miriam (ma,di,wo) en : juf Sandra (wo,do,vr) 3b/4b : juf Marijke (ma,do,vr) en : juf Mieke (di,wo) 4a : juf Ine (di,wo,do) en : juf Helene (ma,wo,vr) 5a : juf Jorieke (ma, di, wo) en : juf Natasha (wo,do,vr) 5b/6b : meneer Kwakman (ma,di,wo,do) en 6a : juf Femke (vr) : juf Odette (ma,di,do,vr) en : vacature(wo) 7a : juf Lysan tot : juf Chantal (ma,di,vr) en : juf Lisanne (wo,do) 7b/8b : meneer Peter Paul 8a : meneer Marcel Groepsindeling: schooljaar

6

7

8 Algemeen Het compensatieverlof (de ADV) van leerkrachten in de groepen 4 t/m 8 wordt zoveel mogelijk opgevangen door de leerkrachten van de groepen 1 en 2 die op de betreffende dagen geen groep hebben. SCHOOLTIJDEN Alle groepen Elke dag van uur tot uur De groepen 1 en 2 hebben om de week de vrijdag vrij. Zie de jaarkalender. Alle groepen kunnen al vanaf uur naar binnen. Benutting verplichte onderwijstijd - De totaal geplande onderwijstijd voor de groepen 1 t/m 4 is minimaal 3520 uur - De totaal geplande onderwijstijd voor de groepen 5 t/m 8 is minimaal 3760 uur EERSTE SCHOOLDAG NIEUWE LEERLINGEN Op onze school mogen de 3-jarigen in de twee maanden voordat ze hun vierde verjaardag vieren, twee ochtenden en twee middagen komen kijken. Hun eerste schooldag is de maandag na hun verjaardag. Kinderen die 4 jaar worden in de laatste maand van het schooljaar worden toegelaten na de zomervakantie. In de maand december worden in principe geen nieuwe leerlingen geplaatst i.v.m. de grote drukte in die maand. INVALLERS BIJ ZIEKTE Wanneer een leerkracht ziek is proberen we allereerst iemand van de invalpool van de St. KOE te krijgen. Vervolgens proberen we intern een (ambulante) leerkracht voor de vervanging te zoeken. Lukt ook dit niet, dan kan het gebeuren dat een groep wordt verdeeld over andere groepen of een dag vrijaf krijgt. In het geval van de vrije dag krijgt u hiervan altijd schriftelijk bericht. Eventueel krijgen leerlingen voor zo n dag huiswerk op. We verwachten dan dat u er op toeziet dat dit huiswerk dan ook gemaakt wordt. Als er tijdens de ziekte van een leerkracht geen invaller te krijgen is, vangen we in ieder geval de eerste dag de groep op. Deze regeling geldt overigens voor alle scholen die onder het bestuur van de stichting Katholiek Onderwijs Enschede vallen.

9 HOE LAAT OP SCHOOL? De leerlingen mogen 10 minuten voor het begin van de schooldag op het schoolplein aanwezig zijn (08.20 uur. Vanaf dat moment is er toezicht op de speelplaats. Voor alle groepen gaat de school al open vanaf uur. Dan gaat namelijk de eerste bel. Bij de tweede bel moeten alle leerlingen in hun eigen lokaal zijn. Te laat komen is erg hinderlijk, vooral als de les al is begonnen. Mocht het toch voorkomen dat uw zoon/dochter te laat op school komt, wilt u hem /haar dan even een briefje met daarop de reden van de late verschijning meegeven? HALEN EN BRENGEN VAN KINDEREN Wilt u bij het naar school brengen van de kinderen gebruik maken van de zij-ingang of van de ingang aan het schoolplein? Dus niet van de hoofdingang. Als u uw kinderen ophaalt, wilt u dan alstublieft niet voor de ramen van de klassen gaan staan? Ook het wachten in de auto met draaiende motor is erg storend en bovendien milieuonvriendelijk. Wij willen u vragen om de kinderen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school te brengen of te laten gaan. Behoudens in de parkeervakken is er een stopverbod op de Kerkstraat. We willen u ook dringend verzoeken i.v.m. de veiligheid van de kinderen uw auto niet in de berm te parkeren. Verder is het belangrijk om over te steken via de beveiligde oversteekplaats. TOILETBEZOEK Het komt regelmatig voor dat kinderen vragen om naar het toilet te mogen. Overmatig toilet bezoek kan de lessen verstoren. Wilt u er daarom op toezien dat uw zoon/dochter voor schooltijd naar het toilet gaat? Voor de pauze worden ze in de gelegenheid gesteld om naar het toilet te gaan. Als kinderen vaker naar het toilet moeten, horen we dat graag van u. OCHTENDPAUZE EN MIDDAGPAUZE Vlak voor de ochtendpauze worden de kinderen in de gelegenheid gesteld iets te eten en/of te drinken. Alle melkproducten, vruchtensappen en fruit zijn toegestaan, maar geen snoep. Wij verzoeken u de bekers en andere verpakkingen bij de lagere groepen te voorzien van de naam van het kind. Met ingang van augustus 2014 gaan we met het continurooster (vijf gelijke dagen) werken. Dit betekent dat alle kinderen tijdens de middagpauze op school blijven en daar samen met de leerkrachten zullen lunchen. De middagpauze voor de kinderen duurt een half uur en zal bestaan uit een lunch en buitenspelen (indien het weer dit toelaat). Bij slecht weer spelen de kinderen binnen. De leerkracht begeleidt de kinderen tijdens de middagpauze.

10 Om dit goed te laten verlopen zijn de volgende afspraken gemaakt: De ouders/verzorgers dragen zorg voor het eten en drinken van hun kind(eren) Het eten en drinken wordt (het liefst) meegeven in afwasbare bakjes en/of bekers voorzien van naam (dit om de hoeveelheid afval te beperken) Voor melkproducten is er een koelkast aanwezig op school De kinderen brengen naast het eten en drinken elke dag een theedoek mee, deze dient als tafelkleedje. De lege zakjes, pakjes drinken en ander afval gaat weer (in de theedoek) mee naar huis. Dit doen we om de hoeveelheid afval op school te beperken Fruitafval kan wel op school weggegooid worden. Wanneer er kinderen zijn die tussen de middag medicijnen nodig hebben, worden hierover afspraken gemaakt tussen de ouders/verzorgers en de leerkracht. Het verrichten van medische handelingen door leerkrachten is echter wel aan regels gebonden. Hiervoor moet dan een protocol medisch handelen worden ingevuld. ZIEKTE BIJ LEERLINGEN Wilt u, als uw kind ziek is of als het vanwege andere omstandigheden de school niet kan bezoeken, dit voor schooltijd laten weten? Meestal is het niet nodig hiervoor de groepsleerkracht te spreken. Alle meldingen worden aan de betreffende leerkracht doorgegeven. Als uw kind langdurig ziek is, dan is overleg met de betrokken leerkracht noodzakelijk. Indien uw kind op school ziek is geworden, dan zullen we u uiteraard benaderen. VERJAARDAGEN Als uw kind jarig is, mag het op school trakteren. Snoep is lekker maar niet gezond. We stellen het zeer op prijs als u uw kind eenvoudig en gezond laat trakteren. Wij willen u verder verzoeken uw kind geen extra cadeautjes te laten uitdelen bij de traktatie. De kinderen krijgen allemaal een grote kaart waarop de gelukwensen van de leerkrachten kunnen worden gezet. Om sombere gezichten van de klasgenootjes te vermijden, stellen we het zeer op prijs dat jarige kinderen hun broertjes of zusjes thuis trakteren en niet op school. Wilt u uitnodigingen voor feestjes liever niet op school uitdelen, dit leidt namelijk soms tot vervelende situaties. De leerkrachten vieren hun verjaardag meestal niet op de dag zelf. In overleg met een eventuele duo partner vieren ze hun verjaardag met de kinderen op een ander tijdstip. WENSJES De kinderen van de groepen 1 en 2 mogen een wensje maken voor ouders. Wilt u dit aangeven op de kalender in de klas van uw kind?

11 VAKANTIEROOSTER Herfstvakantie 13 oktober t/m 17 oktober 2014 Kerstvakantie 22 december t/m 2 januari 2015 Voorjaarsvakantie 23 februari t/m 27 februari 2015 Paasvakantie 3 april t/m 6 april 2015 Koningsdag 27 april Meivakantie/ 4 mei t/m 13 mei 2015 Hemelvaart 14 mei t/m 15 mei 2015 Pinksteren 25 mei Zomervakantie 6 juli t/m 14 augustus 2015 We hopen dat u deze vakanties goed noteert. Plan uw vakanties tijdens de schoolvakanties en niet erbuiten. Het is erg vervelend voor het kind en voor de leerkracht wanneer een kind lessen moet missen. Het kind raakt achter en het kost hem / haar dan extra moeite weer bij te komen. We zijn verplicht ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Enschede. Tevens is het niet toegestaan een vrije dag te vragen voor of direct na een vakantie. Wilt u desondanks toch buiten de vakanties, dagen of dagdelen voor uw kind(eren) vrijaf hebben, dan dient u dit schriftelijk aan te vragen bij de directeur (zie ook verlofaanvraag kinderen ). TROPENROOSTER. De school heeft de bevoegdheid (na toestemming van het bestuur) om een tropenrooster in te voeren. Concreet houdt dit in dat we het aanvangstijdstip van de lessen gaan vervroegen, zodat kinderen eerder uit zijn. De eindtijd van de lessen kan zodoende worden vervroegd. GYMROOSTER De gym is dit schooljaar als volgt georganiseerd. Groep 1 en 2 gymmen in de speelzaal op school. Afhankelijk van de subsidie van de gemeente Enschede zal er ook dit schooljaar weer eens in de zoveel tijd kleutergym zijn. De andere groepen krijgen twee keer per week gymles in de gymzaal aan de Rijpstraat. De ene gymles wordt verzorgd door de vakleerkracht gymnastiek, de ander door de klassenleerkracht. Groep 3 krijgt vanaf januari één keer per week gymles aan de Rijpstraat. De leerlingen uit groep 6, 7 en 8 gaan op de fiets naar de gymzaal. NIEUWSBRIEF OUDERS Elke laatste donderdag van de maand komt er een digitale nieuwsbrief uit. In deze nieuwsbrief staat informatie over de school die voor u van belang is of kan zijn. Wilt u deze nieuwsbrieven a.u.b. goed doorlezen, teneinde onnodige misverstanden te voorkomen? De nieuwsbrieven staan ook op onze site: en dan zoeken bij scholen.

12 WEBSITE Op onze website vindt u informatie over activiteiten van de groepen. RAPPORTEN De rapporten worden aan de kinderen meegegeven een week na de 10 minutengesprekken eind januari/begin februari en een week na de 10 minutengesprekken in juni. KENNISMAKINGSGESPREKKEN/10 MINUTENGESPREKKEN Er is drie keer per schooljaar de mogelijkheid om met de leerkracht te spreken. Aan het begin van het schooljaar is er het kennismakingsgesprek en er zijn 10 minutengesprekken begin februari en aan het eind van het schooljaar. Zie voor data de jaarkalender. U wordt d.m.v. de nieuwsbrief op de hoogte gehouden over de contactmomenten. Natuurlijk kunt u altijd tussentijds een afspraak met de groepsleerkracht maken. VERWIJZINGGESPREKKEN GROEP 8 De ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 8 worden begin november uitgenodigd voor een gesprek over het pre-advies en in maart uitgenodigd voor een verwijzingsgesprek betreffende de overgang naar het voortgezet onderwijs. MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Elke school heeft een MR. De MR heeft overleg over allerlei zaken met betrekking tot het optimaal functioneren van de school. De MR heeft instemmingsrecht en adviesrecht. Dit is bij de wet geregeld. Instemmingsrecht heeft de MR bij: - verandering (van een deel) van de doelstelling of inhoud van de werkzaamheden van de school. - inkrimping of uitbreiding van werkzaamheden van de school Adviesrecht heeft de MR bij: - regeling van de vakantie - financiële zaken Onze MR is samengesteld uit ouders en personeelsleden. Een van de MR leden zit tevens in de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). De vergaderingen van de MR zijn openbaar; ouders en leerkrachten mogen als toehoorder bij de vergadering aanwezig zijn. De vergaderingen worden op school gehouden.

13 DE OUDERACTIVITEITENCOMMISSIE (OAC) De ouderactiviteitencommissie is een uit- en door ouders gekozen groep ouders die ondersteunende activiteiten binnen de school uitvoert. In principe is er één ouder vanuit elke groep. De commissie ondersteunt bij allerlei activiteiten binnen de school zoals Sinterklaas, Kerstviering en Carnaval. De commissie komt ongeveer zes keer per jaar bij elkaar. Aan het begin van elk schooljaar zullen alle ouders gevraagd worden om deel te nemen aan allerlei activiteiten. De OAC vervult hierbij een coördinerende taak. Wanneer er een bijzondere gebeurtenis is bijvoorbeeld de geboorte van een kind bij een van de leerkrachten of een huwelijk van een van de leerkrachten is het gebruikelijk dat de ouders samen met de leerlingen van de betreffende groep een cadeau aanbieden. Er wordt dan een bijdrage van 1,00 per leerling gevraagd. DE VRIJWILLIGE BIJDRAGE De OAC vraagt elk jaar een vrijwillige bijdrage van u. Deze vrijwillige bijdrage is bedoeld voor alle extra s die de kinderen krijgen en voor feesten die in de loop van het schooljaar worden georganiseerd. We denken hierbij aan het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, extra traktaties bijv. met carnaval en natuurlijk aan de schoolreisjes. Het bedrag voor dit schooljaar voor alle groepen is vastgesteld op 37,50 per kind. Voor groep 4 komt daar in het begin van het schooljaar nog een bedrag bij van 10,00 voor de vulpen waar ze in de loop van het schooljaar mee gaan schrijven. Stroomt uw kind in na 1 januari dan is de bijdrage 27,50. Stroomt uw kind in na 1 mei dan is de bijdrage 20,00 in verband met het schoolreisje dat altijd plaats vindt aan het eind van het schooljaar. U zult dit schooljaar een brief ontvangen met daarop uw naam, het te betalen bedrag en het bankrekeningnummer ( ) waarop u uw vrijwillige bijdrage over kunt maken. Wij gaan ervan uit dat u de vrijwillige bijdrage zo spoedig mogelijk betaalt. Mocht u problemen hebben met de betaling neemt u dan contact op met de penningmeester van de OAC. In de loop van het schooljaar ontvangt u een financieel verslag van het afgelopen schooljaar. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met de penningmeester van de OAC mw. E. Eidhof, Schildkampstraat 14, Enschede tel E mail: SCHOOLREISJES De kinderen van groep 1 t/m 7 gaan een keer per jaar op schoolreisje. Zie hiervoor de jaarkalender. De schoolreisjes worden bekostigd uit de jaarlijkse ouderbijdrage. SCHOOLKAMP Groep 8 gaat drie dagen op schoolkamp. Over de bijdrage voor het schoolkamp van de leerlingen van groep 8 ontvangt u in januari een brief. De kosten van het schoolkamp bedragen 50,00. Voor dit kamp wordt van u een extra bijdrage gevraagd, omdat de kosten hiervan niet uit de jaarlijkse bijdrage kunnen worden betaald.

14 EXCURSIES Regelmatig worden er excursies gehouden en zult u gevraagd worden om mee te rijden. In de Wegenverkeerswet is het vervoer van kinderen in personenauto s en personenbusjes geregeld. De veiligheid voor de kinderen mag niet in gevaar worden gebracht! Kinderen jonger dan 12 jaar en kleiner dan 150 cm mogen alleen voor in een auto zitten in een goedgekeurd kinderbeveiligingsmiddel. Kinderen jonger dan 12 jaar maar groter dan 150 cm mogen voorin zitten. Stoelverkleiners mogen indien nodig ook gebruikt worden. Wilt U de kinderen zoveel mogelijk achterin laten zitten? Het is verstandig om ook privé een Inzittendenverzekering af te sluiten. Raadpleeg bij twijfel, uw verzekeringsadviseur. Samen zijn we verantwoordelijk voor het veilig vervoeren van kinderen. Als u dus op verzoek van school kinderen vervoert, verwachten we dat u dezelfde veiligheidsnormen hanteert als in privé omstandigheden. Is er niet voldoende veilig vervoer dan zijn we genoodzaakt de excursie te annuleren. COLLECTIEVE ONGEVALLEN- EN DOORLOPENDE SCHOOLREISVERZEKERING Volgens de risicoaansprakelijkheid van het Nieuw Burgerlijk Wetboek zijn de ouders van basisschoolleerlingen wettelijk aansprakelijk voor het doen en laten van hun kinderen. Wij gaan er dan ook van uit dat u voor uw kinderen een W.A.P. hebt afgesloten Wanneer ouders voor school rijden, dan valt de auto altijd onder uw eigen verzekering. Het is dan ook van het grootste belang dat u een W.A. (+ eventueel een casco verzekering) hebt. Ook een inzittendenverzekering is verplicht/is gewenst (dit is afhankelijk van de afspraken op schoolniveau). De school is wel verzekerd voor verlies van no claim. Bij een aanrijding loopt u het risico dat u een trede zakt in uw bonus/malus. Rijdt u voor school en krijgt u een ongeval dan krijgt u hiervoor een vergoeding. In samenspraak met de ouderraden van de scholen heeft de St. KOE een collectieve ongevallen- en doorlopende reisverzekering afgesloten. Deze verzekeringen bieden de verzekerden dekking voor het ongevallenrisico gedurende alle activiteiten binnen schoolverband, inclusief excursies en schoolreizen. Het komen en gaan van en naar school is eveneens meeverzekerd. De verzekeringen dekken ook (gelimiteerde) kosten m.b.t. bagage tijdens reisjes, uitstapjes en schoolkampen. Bij geneeskundige kosten is er alleen dekking als aanvulling op bestaande ziektekosten en ziekenfondsverzekeringen. Ouders, die betrokken zijn bij bovengenoemde, activiteiten vallen onder de dekking van de verzekering. OVERSTEEK Het is uit veiligheidsoverwegingen van groot belang dat leerlingen en ouders van deze oversteekplaatsen gebruik maken en dat ze zich moeten houden aan de aanwijzingen van de oversteekouder. Bij de oversteek zijn er oversteekarmen die worden bediend door ouders en leerlingen uit groep 7 en 8. Voor informatie over oversteekouders kunt u zich wenden tot de verkeersouder van de St. Gerardusschool Mw. Henriette Schuite Gagelstraat 38 tel: Zij regelt het oversteekrooster. Zijn er niet genoeg oversteekouders, dan staan er op bepaalde tijdstippen geen oversteekouders en bent u zelf verantwoordelijk voor de oversteek van uw kind(eren). Hebt u tijd en wilt ook oversteekouder worden, geef u dan op.

15 TIJDSCHRIFTEN U kunt uw kind via de school aan het begin van het schooljaar abonneren op o.a. de volgende tijdschriften: Bobo: groep 1 en 2 Okki: groep 3 Jippo groep 4 Taptoe: groep 5 t/m 8 Hello You: groep 7 en 8 National Geographic: groep 7 en 8 Zo zit dat: groep 7 en 8 Verder kunnen kinderen van groep 3 t/m 6 zich abonneren op Leesleeuw. De school wil geen reclame maken. Wel geeft ze de uitgever de gelegenheid de tijdschriften via de school te verspreiden. FIETSEN Het gebruik van de fiets naar school is in principe toegestaan voor die kinderen die ver van school wonen en waarvan redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat zij lopend naar school gaan. Ook geldt de afspraak dat fietsen op de stoep naar de school en op het schoolplein niet is toegestaan. Wanneer kinderen na enkele waarschuwingen nog fietsen moeten ze enkele keren lopend komen. De kinderen zetten hun fietsen in de voor hen bestemde vakken. De leerlingen uit groep 6, 7 en 8 gaan op de fiets naar de gymzaal. HOOFDLUIS Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem. Op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen, kan deze besmetting gemakkelijk van de een naar de ander worden overgebracht. De school is ongewild zo n plaats. Om de hoofdluis onder controle te houden, is op school gekozen voor een systematische aanpak volgens instructies van de GG en GD. Na iedere vakantie worden de kinderen van alle groepen door de leden van de werkgroep Hoofdluis gecontroleerd. Als er hoofdluis bij een kind wordt geconstateerd, wordt dit niet aan het kind zelf meegedeeld, maar neemt de school telefonisch contact op met de ouders of verzorgers. Bovendien krijgen dan alle ouders van de betreffende groep schriftelijk bericht dat er in de groep van hun kind hoofdluis is geconstateerd. Op deze manier wordt besmetting zoveel mogelijk voorkomen. GEVONDEN VOORWERPEN Er blijft nogal eens wat op school liggen. Gevonden kleding etc. wordt in een kast in de korte gang bewaard, maar niet te eeuwigen dage. U wordt verzocht zoekgeraakte kleding en dergelijke zo spoedig mogelijk na constatering van de vermissing op te halen. Wij ruimen een paar keer per jaar de overgebleven spullen op.

16 MOBIELE TELEFOONS Mobiele telefoons van leerlingen zijn niet toegestaan in de school en op het schoolplein. Heeft een leerling een mobiele telefoon bij zich, dan geeft hij deze voor het begin van de lessen aan de leerkracht in bewaring. Aan het einde van de schooldag haalt de leerling zijn mobiele telefoon weer op bij de leerkracht. Bij misbruik (foto s of filmopnamen maken) in school of op het schoolplein, wordt de mobiele telefoon in beslag genomen en persoonlijk aan de ouder van de betreffende leerling gegeven. De leerkracht kan zo de reden van het in beslag nemen van de mobiele telefoon met u bespreken. ADMINISTRATIE Wij stellen het zeer op prijs dat u veranderingen in uw situatie zo spoedig mogelijk aan ons doorgeeft. Het gaat dan met name om adreswijziging, verandering van telefoonnummer, verandering van e mail adres en verandering van huisarts. VERLOFAANVRAAG KINDEREN Vakantieverlof onder schooltijd is in principe niet mogelijk tenzij: - er niet binnen de schoolvakanties vakantie kan worden opgenomen - en hiervan een verklaring van de werkgever aan de directeur is gegeven Dit verlof mag: één keer per schooljaar niet langer dan 10 schooldagen niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar niet, als het een (tweede) vakantie in de wintermaanden betreft niet, als het gaat om een langdurig verblijf van allochtone leerlingen in het land van herkomst N.B. Een werknemer met een willekeurig beroep, die in de vakantieperiode om organisatorische reden niet gemist kan worden, wordt in dit geval geen verlof verleend. De directie mag verlof verlenen voor bepaalde omstandigheden: bij verhuizing (max. 1 dag) bij huwelijk van familieleden (1 of 2 dagen afhankelijk van de situatie) bij ernstige ziekte van familie (duur in overleg met de directeur) bij overlijden van familie (1, 2, 3 of 4 dagen afhankelijk van de situatie) bij jubilea van ouders of grootouders (1 dag) voor het vieren van een religieuze feestdag (max. 1 dag per verplichting) bij andere gewichtige omstandigheden (dit is bijzonder verlof, in overleg met de directeur)

17 De volgende situaties zijn geen andere gewichtige omstandigheden : familiebezoek in het buitenland vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al vrij zijn Voor bovenstaande vormen moet een verlofformulier worden ingevuld. Dit formulier is af te halen en moet ook weer worden ingeleverd bij de directeur. Bent u het niet eens met het besluit dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij degene die het besluit heeft genomen. Bij een verzoek om een verlof van minder dan tien dagen kan dit bij de directeur van de school, bij meer dan tien dagen bij de leerplichtambtenaar. PEUTERSPEELZAAL t RAKKERTJE Peuterspeelzaal t Rakkertje is gevestigd in St. Gerardusschool en onderdeel van IKC (Integrale Kind Centra) Glanerbrug. Een IKC is een samenwerking tussen basisscholen, SKE kinderopvang en SKE peuteropvang, om een doorlopende leerlijn te realiseren voor elk kind. Ontdekken, beleven, groeien en ontwikkelen. Dat is de wereld van peuters. Veel ouders en jonge kinderen beleven plezier aan deze nieuwe fase. Op een peuterspeelzaal bereidt een kind zich spelenderwijs voor op de basisschool. Uw kind leert bijvoorbeeld de basis van het tellen en meten en ontwikkelt een grotere woordenschat. Onze deskundige pedagogisch medewerkers volgen de ontwikkeling van uw kind via een kind volgsysteem. Dat wordt altijd met u besproken en afgestemd met de basisschool. Kleine groepen, individuele aandacht In de peuterspeelzalen worden kinderen in kleine groepen (maximaal 14 kinderen) opgevangen. De begeleiding is in handen van twee gediplomeerde pedagogisch medewerkers per groep. De pedagogisch medewerkers hebben zo ruimte voor individuele aandacht voor ieder kind, specifiek afgestemd op zijn of haar behoefte. Uw kind kan op een veilige manier volop spelen en ontdekken. Spelenderwijs ervaart uw peuter hoe leuk het is om samen te delen, vriendjes te maken en meer controle te krijgen over zijn lichaam. De pedagogisch medewerkers stimuleren het kind in zijn ontwikkeling en geven u graag advies als u zelf vragen heeft over uw kind.

18 Inschrijven of meer informatie? Bel nu de klantadministratie op Of check de website: Ook via de website kunt u zich inschrijven voor onze 20 Locaties. BUITENSCHOOLSE OPVANG DE BLOKHUT BSO de Blokhut voor kinderen van de St. Gerardusschool Na school kletsen we eerst even gezellig bij onder het genot van een kop thee of een glas ranja met wat fruit. Daarna kiezen de kinderen zelf welke activiteiten ze willen doen. Er zijn heel veel leuke en afwisselende activiteiten die uiteraard - bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van uw kind. Maar er is natuurlijk ook ruimte voor leuke uitstapjes, workshops, gekke feestjes en gaan we er vaak op uit. Zo zijn er rondleidingen in het FC Twente stadion, maken kinderen samen een film of is er een workout met Afrikaanse dans. Ook doen wij actief mee aan het sport en beweeg programma van Beweegwijs, hebben we onze eigen kinderacademie en tuinieren en koken we met eigen gemaakte groente! Zo is de BSO elke dag een feestje! Flexibel in opvang De BSO is geopend als de school gesloten is. Aansluitend op de schooltijden tot 18:00 uur. Dan kan uw kind direct na school zijn verhaal weer bij ons kwijt! Tijdens schoolvakanties is de BSO dagelijks open van 07:30 tot 18:00 uur. Samen met de locaties BSO de Boomhut en Grote Tuin organiseren we dan allerlei leuke zomeractiviteiten. SKE is flexibel. Wisselende roosters, dagdelen ruilen, extra dagdelen afnemen, niet genoten opvang vanwege vakantie later opnemen, verlengen per half uur met de strippenkaart en nog veel meer! Ga naar voor alle mogelijkheden.

19 NAMEN EN ADRESSEN Ouderactiviteitencommissie (OAC) Voorzitter: Lilian Visscher Secretaris: Monique Kucukonder Penningmeester: Erna Eidhof 1a vacature 1b vacature 2a vacature 2b Marjolijn Snijders 3a Miranda Varvik 3/4b Mathilda Oosterhof Yvette Smeets 4a Nathaly Manuputty 5a Caby Schipper 5/6b Bianca van der Meer 6a Erna Eidhof 7a Lilian Visscher 7/8b Franka de Hoo 8a Monique Kucukonder

20 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD: Voorzitter: Mw. Y. Smeets Secretaris: Mw. N. Rexwinkel team Leden oudergeleding: Dhr. H. Postma Dhr. R van de Straat Leden personeelsgeleding: Dhr. M. Bakker team Mw. R. Steunebrink team Parochie: O.L.Vrouwe Koningin van de Allerheiligste Rozenkrans Vertrouwenspersonen school Mw. M. Lepping Mw. M. Markink-Pot

21 Namen en adressen Schoolbestuur Stichting Katholiek Onderwijs Enschede Postbus AP Enschede Bezoekadres: Vlierstraat GG Enschede tel Vertrouwenspersoon ongewenste intimiteiten Mevr. A. van der Ros Het Stroink GT Enschede tel Vertrouwenspersoon voor alle andere zaken: De heer L. Beukers p/a Vlierstraat GG Enschede tel Klachtencommissie St. KOE p/a Vlierstraat GG Enschede Tel Vertrouwensinspecteurs van de Inspectie tel Administratiekantoor Onderwijsbureau Twente Postbus AD BORNE Tel Inspectie van het Onderwijs Postbus GA Zwolle tel Leerplichtambtenaar D.M.O. Postbus AA Enschede tel Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Postbus BJ Den Haag Tel DUO Postbus ML Zoetermeer tel

22 Expertis Onderwijsadviseurs Prins Bernhardplantsoen HT Hengelo Postbus AT Hengelo Tel Steunpunt Zorg st. KOE Vlierstraat GG Enschede Tel Commissie van arrangementen (st. KOE) Vlierstraat GG Enschede Tel Stichting Kindertelefoon Stichting regionale instelling voor jeugdtandverzorging Mediant Geestelijke gezondheidszorg afd. Jeugd Raad van de Kinderbescherming Opvoedvragen Gezondheidszorg Adviesbureau Pedagogisch Perspectief (particuliere instelling ) GGD Regio Twente St. Maatschappelijke Dienstverlening Enschede en Haaksbergen Bureau Jeugdzorg Overijssel Jarabee Jeugdzorg in Twente

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie

Beste ouders van de Liduinaschool,

Beste ouders van de Liduinaschool, Beste ouders van de Liduinaschool, Voor u ligt de nieuwe schoolgids (deel B) en jaarkalender in één, waarin u naast de vakanties, de vieringen en andere schoolactiviteiten alles treft wat van belang is

Nadere informatie

INHOUD. Informatiegids OBS de Klokkebei 2015-2016 1

INHOUD. Informatiegids OBS de Klokkebei 2015-2016 1 INHOUD INHOUD... 1 TEAM... 2 GROEPSINDELING EN TAKEN... 4 KLASSENOUDERS... 5 BANKREKENINGEN... 5 VERKEERSSITUATIE RONDOM OBS DE KLOKKEBEI... 5 GEEN AUTO'S VOOR DE SCHOOL... 6 AUTOLOZE WOENSDAG... 6 VERKEERSVEILIGHEIDSCOMMISSIE...

Nadere informatie

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*,

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*, Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers*, Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Cirkel in Haarlem. In deze gids wordt beschreven waar basisschool De Cirkel voor staat. Verder kunt u lezen wat

Nadere informatie

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30 Ons logo! De Griftschool, prachtig gelegen aan de vijver. Acht jaar lang een bron voor onze leerlingen, waarna ze allen zelfstandig hun eigen weg in het leven gaan zoeken. We hopen dat ze met plezier aan

Nadere informatie

Schoolgids 2013/2014

Schoolgids 2013/2014 Schoolgids 2013/2014 Hauwert 80 1691 EJ Hauwert 0229-201535 info@obsdevijzel.nl www.obsdevijzel.nl 1 Voorwoord In deze schoolgids treft u informatie aan die betrekking heeft op het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

Informatieboekje (Jaardeel schoolgids) www.bloktempel.nl

Informatieboekje (Jaardeel schoolgids) www.bloktempel.nl Informatieboekje (Jaardeel schoolgids) www.bloktempel.nl Schooljaar 2015 2016 [1] [2] INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. BASISSCHOOL DE BLOKTEMPEL... 4 2. HET SCHOOLTEAM... 5 COMPENSATIEVERLOF EN BAPO...

Nadere informatie

E-mail: info@paulus-uden.nl Website : www.paulus-uden.nl

E-mail: info@paulus-uden.nl Website : www.paulus-uden.nl Bij deze Jaarbijlage hoort Schoolgids 2015-2019 1. Algemene gegevens Basisschool Sint Paulus Meerloseweg 1 5402 XH Uden Tel. 0413-332318 E-mail: info@paulus-uden.nl Website : www.paulus-uden.nl Directeur:

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. Ontdek je succes op de Prinses Margrietschool!

Schoolgids 2015-2016. Ontdek je succes op de Prinses Margrietschool! Schoolgids 2015-2016 llerlei op lfabet Ontdek je succes op de Prinses Margrietschool! Inhoudsopgave Aanmelden broertje / zusje Administratie Adressen Allergie en medisch handelen Avondvierdaagse Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

INFORMATIE ONDERWIJSLAND ABC. C.B.S. Het Kompas in Vuren 2010 / 2011. ONDERWIJSLAND - ABC C.B.S. Het Kompas 1

INFORMATIE ONDERWIJSLAND ABC. C.B.S. Het Kompas in Vuren 2010 / 2011. ONDERWIJSLAND - ABC C.B.S. Het Kompas 1 INFORMATIE ONDERWIJSLAND ABC. C.B.S. Het Kompas in Vuren 2010 / 2011 ONDERWIJSLAND - ABC C.B.S. Het Kompas 1 VOORWOORD. Dit informatieboekje is bedoeld als handleiding bij allerlei schoolse wetenswaardigheden.

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Informatieboekje Schooljaar 2013-2014. "Onder de Linde"

Informatieboekje Schooljaar 2013-2014. Onder de Linde Informatieboekje Schooljaar 2013-2014 "Onder de Linde" INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 0 VOORWOORD... 1 ADRESSEN... 2 Personeelsleden... 2 Dynamiek scholengroep... 2 Inspectie... 3 SCHOOLTIJDEN... 4 Schooltijden...

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

13. Praktische punten

13. Praktische punten 13. Praktische punten 13.1 Aanmelding en toelating Als de kinderen de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt mogen ze wettelijk worden toegelaten tot de basisschool. Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig.

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Jan Ligthartschool Rendierhof Prof. Verbernelaan 5 5037 AD TILBURG 013-4670809. www.jlrendierhof.nl

Jan Ligthartschool Rendierhof Prof. Verbernelaan 5 5037 AD TILBURG 013-4670809. www.jlrendierhof.nl Jan Ligthartschool Rendierhof Prof. Verbernelaan 5 5037 AD TILBURG 013-4670809 www.jlrendierhof.nl Jan Ligthartschool Rendierhof - School voor bijzonder neutraal onderwijs - www.jlrendierhof.nl Tilburg,

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

Rooms Katholieke basisschool De Springplank www.rkbsdespringplank.nl - info@www.rkbsdespringplank.nl

Rooms Katholieke basisschool De Springplank www.rkbsdespringplank.nl - info@www.rkbsdespringplank.nl Schoolgids 2015/2016 Algemene informatie Rooms Katholieke basisschool De Springplank www.rkbsdespringplank.nl - info@www.rkbsdespringplank.nl Aristoteleslaan 135, 1277 AV Huizen Telefoon: 035-5256960 Schoolgids

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Haarlem, 1 augustus 2014. Geachte ouders, verzorgers, School voor speciaal basisonderwijs. Beste ouder(s), verzorger(s),

Schoolgids 2014-2015. Haarlem, 1 augustus 2014. Geachte ouders, verzorgers, School voor speciaal basisonderwijs. Beste ouder(s), verzorger(s), Schoolgids 2014-2015 Haarlem, 1 augustus 2014 School voor speciaal basisonderwijs Van Zeggelenplein 31B, 2032 KA Haarlem Telefoon: 023-5336992 E-mailadres: hildebrand@hildebrandschool.nl Website: www.hildebrandschool.nl

Nadere informatie

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014 1.0 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen voorwoord vanuit het bestuur 5 1.2 Voorwoord schoolleiding en team 5 1.3 Inhoud 5 2 Visie Basisschool De Vlonder 6 3 Visie op Leren 7 3.1 Opvoeden 7 3.2

Nadere informatie

Adressen. R.K. S.B.O. De Oostvogel. Ouderraad. Medezeggenschapsraad. Directeur De Oostvogel. Groeiacademie. De Groeiling. Inspectie van het Onderwijs

Adressen. R.K. S.B.O. De Oostvogel. Ouderraad. Medezeggenschapsraad. Directeur De Oostvogel. Groeiacademie. De Groeiling. Inspectie van het Onderwijs Adressen R.K. S.B.O. De Oostvogel Scharroosingel 54 2807 CX Gouda Tel: 0182-524424 E-mail : administrateur. oostvogel@degroeiling.nl Web-site : www.oostvogelgouda.nl Directeur De Oostvogel De heer Wilfred

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie