Schoolinfo. een school met leer-kracht. Kerkstraat 155, 7532 AS Enschede, Tel.: ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2014-2015. Schoolinfo. een school met leer-kracht. Kerkstraat 155, 7532 AS Enschede, Tel.: 053-461 16 67, email: st.gerardus@skoe."

Transcriptie

1 Schoolinfo een school met leer-kracht Kerkstraat 155, 7532 AS Enschede, Tel.: ,

2 Beste ouder(s) / verzorger(s): Altijd handig en veel geraadpleegd: de informatiegids met de schoolkalender van onze school voor In deze gids en op de kalender staat allerlei nuttige informatie voor dit schooljaar. We hebben ons best gedaan om zo nauwkeurig mogelijk te zijn, maar natuurlijk kunnen er in de loop van het jaar andere data voor activiteiten worden gekozen. Alle eventuele afwijkingen zetten we in de maandelijkse digitale oudernieuwsbrief, zodat u altijd op de hoogte bent. U kunt de oudernieuwsbrief ook altijd terugvinden op onze website: en dan zoeken bij scholen. Mocht u nog vragen of opmerkingen over de inhoud van deze informatiegids hebben, geef dit dan aan mij door. Voor zaken betreffende uw kind of de groep van uw kind, kunt u terecht bij de groepsleerkracht. Directeur: Dhr. Rob Veldhuizen

3 Leerkrachten: Dhr. Marcel Bakker Mw. Anita Evering Mw. Odette Floothuis Mw. Menon Geesing-Streppel Mw. Margret Grashof Mw. Femke Heutink Mw. Marita Hoekema-Dijkstra Dhr. Joop Kwakman, Mw. Miriam Lepping Mw. Agnes Luttikholt Mw. Marijke van Marle-Ekelhof Mw. Sandra Rupert Mw. Chantal Zuthof-Stortelder Mw. Jorieke Meester-Oude Voshaar Mw. Mieke Markink-Pot Dhr. Peter Paul Slot Mw. Helene Spekreijse-de Lange Mw. Ine Tijhuis-Stevelink Mw. Natasha Warmerdam-Kamphuis Mw. Jolanda Zwaferink-Apol Adjunct directeur: Dhr. Pierre Paulissen Intern begeleider: Mw Wendy Brasz Mw. Nicole Rexwinkel-de Jong Mw. Renske Keuken-Steunebrink

4 Vakleerkracht L.O. Mw. Sanne Levink Vakleerkracht muziek Mw.Veronica Richters Conciërge: Dhr. Norwin Henriquez Administratieve kracht Dhr. Peter Roetenberg Bouwcoördinatoren: Mw. Femke Heutink (onderbouw) Mw. Jorieke Meester-Oude Voshaar (middenbouw) Mw. Odette Floothuis (bovenbouw) Gedragspecialisten Mw. Anita Evering Mw. Marijke Ekelhof Taalcoördinator Mw. Jolanda Zwaferink Rekencoördinator Dhr. Peter Paul Slot

5 1a : juf Femke (ma,di) en : juf Menon (wo,do,vr) 1b : vacature, groep start in januari a : juf Margret(di,wo,do,vr) en : juf Mieke (ma) 2b : juf Marita (ma,di,vr) en juf Anita (wo,do) 3a : juf Miriam (ma,di,wo) en : juf Sandra (wo,do,vr) 3b/4b : juf Marijke (ma,do,vr) en : juf Mieke (di,wo) 4a : juf Ine (di,wo,do) en : juf Helene (ma,wo,vr) 5a : juf Jorieke (ma, di, wo) en : juf Natasha (wo,do,vr) 5b/6b : meneer Kwakman (ma,di,wo,do) en 6a : juf Femke (vr) : juf Odette (ma,di,do,vr) en : vacature(wo) 7a : juf Lysan tot : juf Chantal (ma,di,vr) en : juf Lisanne (wo,do) 7b/8b : meneer Peter Paul 8a : meneer Marcel Groepsindeling: schooljaar

6

7

8 Algemeen Het compensatieverlof (de ADV) van leerkrachten in de groepen 4 t/m 8 wordt zoveel mogelijk opgevangen door de leerkrachten van de groepen 1 en 2 die op de betreffende dagen geen groep hebben. SCHOOLTIJDEN Alle groepen Elke dag van uur tot uur De groepen 1 en 2 hebben om de week de vrijdag vrij. Zie de jaarkalender. Alle groepen kunnen al vanaf uur naar binnen. Benutting verplichte onderwijstijd - De totaal geplande onderwijstijd voor de groepen 1 t/m 4 is minimaal 3520 uur - De totaal geplande onderwijstijd voor de groepen 5 t/m 8 is minimaal 3760 uur EERSTE SCHOOLDAG NIEUWE LEERLINGEN Op onze school mogen de 3-jarigen in de twee maanden voordat ze hun vierde verjaardag vieren, twee ochtenden en twee middagen komen kijken. Hun eerste schooldag is de maandag na hun verjaardag. Kinderen die 4 jaar worden in de laatste maand van het schooljaar worden toegelaten na de zomervakantie. In de maand december worden in principe geen nieuwe leerlingen geplaatst i.v.m. de grote drukte in die maand. INVALLERS BIJ ZIEKTE Wanneer een leerkracht ziek is proberen we allereerst iemand van de invalpool van de St. KOE te krijgen. Vervolgens proberen we intern een (ambulante) leerkracht voor de vervanging te zoeken. Lukt ook dit niet, dan kan het gebeuren dat een groep wordt verdeeld over andere groepen of een dag vrijaf krijgt. In het geval van de vrije dag krijgt u hiervan altijd schriftelijk bericht. Eventueel krijgen leerlingen voor zo n dag huiswerk op. We verwachten dan dat u er op toeziet dat dit huiswerk dan ook gemaakt wordt. Als er tijdens de ziekte van een leerkracht geen invaller te krijgen is, vangen we in ieder geval de eerste dag de groep op. Deze regeling geldt overigens voor alle scholen die onder het bestuur van de stichting Katholiek Onderwijs Enschede vallen.

9 HOE LAAT OP SCHOOL? De leerlingen mogen 10 minuten voor het begin van de schooldag op het schoolplein aanwezig zijn (08.20 uur. Vanaf dat moment is er toezicht op de speelplaats. Voor alle groepen gaat de school al open vanaf uur. Dan gaat namelijk de eerste bel. Bij de tweede bel moeten alle leerlingen in hun eigen lokaal zijn. Te laat komen is erg hinderlijk, vooral als de les al is begonnen. Mocht het toch voorkomen dat uw zoon/dochter te laat op school komt, wilt u hem /haar dan even een briefje met daarop de reden van de late verschijning meegeven? HALEN EN BRENGEN VAN KINDEREN Wilt u bij het naar school brengen van de kinderen gebruik maken van de zij-ingang of van de ingang aan het schoolplein? Dus niet van de hoofdingang. Als u uw kinderen ophaalt, wilt u dan alstublieft niet voor de ramen van de klassen gaan staan? Ook het wachten in de auto met draaiende motor is erg storend en bovendien milieuonvriendelijk. Wij willen u vragen om de kinderen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school te brengen of te laten gaan. Behoudens in de parkeervakken is er een stopverbod op de Kerkstraat. We willen u ook dringend verzoeken i.v.m. de veiligheid van de kinderen uw auto niet in de berm te parkeren. Verder is het belangrijk om over te steken via de beveiligde oversteekplaats. TOILETBEZOEK Het komt regelmatig voor dat kinderen vragen om naar het toilet te mogen. Overmatig toilet bezoek kan de lessen verstoren. Wilt u er daarom op toezien dat uw zoon/dochter voor schooltijd naar het toilet gaat? Voor de pauze worden ze in de gelegenheid gesteld om naar het toilet te gaan. Als kinderen vaker naar het toilet moeten, horen we dat graag van u. OCHTENDPAUZE EN MIDDAGPAUZE Vlak voor de ochtendpauze worden de kinderen in de gelegenheid gesteld iets te eten en/of te drinken. Alle melkproducten, vruchtensappen en fruit zijn toegestaan, maar geen snoep. Wij verzoeken u de bekers en andere verpakkingen bij de lagere groepen te voorzien van de naam van het kind. Met ingang van augustus 2014 gaan we met het continurooster (vijf gelijke dagen) werken. Dit betekent dat alle kinderen tijdens de middagpauze op school blijven en daar samen met de leerkrachten zullen lunchen. De middagpauze voor de kinderen duurt een half uur en zal bestaan uit een lunch en buitenspelen (indien het weer dit toelaat). Bij slecht weer spelen de kinderen binnen. De leerkracht begeleidt de kinderen tijdens de middagpauze.

10 Om dit goed te laten verlopen zijn de volgende afspraken gemaakt: De ouders/verzorgers dragen zorg voor het eten en drinken van hun kind(eren) Het eten en drinken wordt (het liefst) meegeven in afwasbare bakjes en/of bekers voorzien van naam (dit om de hoeveelheid afval te beperken) Voor melkproducten is er een koelkast aanwezig op school De kinderen brengen naast het eten en drinken elke dag een theedoek mee, deze dient als tafelkleedje. De lege zakjes, pakjes drinken en ander afval gaat weer (in de theedoek) mee naar huis. Dit doen we om de hoeveelheid afval op school te beperken Fruitafval kan wel op school weggegooid worden. Wanneer er kinderen zijn die tussen de middag medicijnen nodig hebben, worden hierover afspraken gemaakt tussen de ouders/verzorgers en de leerkracht. Het verrichten van medische handelingen door leerkrachten is echter wel aan regels gebonden. Hiervoor moet dan een protocol medisch handelen worden ingevuld. ZIEKTE BIJ LEERLINGEN Wilt u, als uw kind ziek is of als het vanwege andere omstandigheden de school niet kan bezoeken, dit voor schooltijd laten weten? Meestal is het niet nodig hiervoor de groepsleerkracht te spreken. Alle meldingen worden aan de betreffende leerkracht doorgegeven. Als uw kind langdurig ziek is, dan is overleg met de betrokken leerkracht noodzakelijk. Indien uw kind op school ziek is geworden, dan zullen we u uiteraard benaderen. VERJAARDAGEN Als uw kind jarig is, mag het op school trakteren. Snoep is lekker maar niet gezond. We stellen het zeer op prijs als u uw kind eenvoudig en gezond laat trakteren. Wij willen u verder verzoeken uw kind geen extra cadeautjes te laten uitdelen bij de traktatie. De kinderen krijgen allemaal een grote kaart waarop de gelukwensen van de leerkrachten kunnen worden gezet. Om sombere gezichten van de klasgenootjes te vermijden, stellen we het zeer op prijs dat jarige kinderen hun broertjes of zusjes thuis trakteren en niet op school. Wilt u uitnodigingen voor feestjes liever niet op school uitdelen, dit leidt namelijk soms tot vervelende situaties. De leerkrachten vieren hun verjaardag meestal niet op de dag zelf. In overleg met een eventuele duo partner vieren ze hun verjaardag met de kinderen op een ander tijdstip. WENSJES De kinderen van de groepen 1 en 2 mogen een wensje maken voor ouders. Wilt u dit aangeven op de kalender in de klas van uw kind?

11 VAKANTIEROOSTER Herfstvakantie 13 oktober t/m 17 oktober 2014 Kerstvakantie 22 december t/m 2 januari 2015 Voorjaarsvakantie 23 februari t/m 27 februari 2015 Paasvakantie 3 april t/m 6 april 2015 Koningsdag 27 april Meivakantie/ 4 mei t/m 13 mei 2015 Hemelvaart 14 mei t/m 15 mei 2015 Pinksteren 25 mei Zomervakantie 6 juli t/m 14 augustus 2015 We hopen dat u deze vakanties goed noteert. Plan uw vakanties tijdens de schoolvakanties en niet erbuiten. Het is erg vervelend voor het kind en voor de leerkracht wanneer een kind lessen moet missen. Het kind raakt achter en het kost hem / haar dan extra moeite weer bij te komen. We zijn verplicht ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Enschede. Tevens is het niet toegestaan een vrije dag te vragen voor of direct na een vakantie. Wilt u desondanks toch buiten de vakanties, dagen of dagdelen voor uw kind(eren) vrijaf hebben, dan dient u dit schriftelijk aan te vragen bij de directeur (zie ook verlofaanvraag kinderen ). TROPENROOSTER. De school heeft de bevoegdheid (na toestemming van het bestuur) om een tropenrooster in te voeren. Concreet houdt dit in dat we het aanvangstijdstip van de lessen gaan vervroegen, zodat kinderen eerder uit zijn. De eindtijd van de lessen kan zodoende worden vervroegd. GYMROOSTER De gym is dit schooljaar als volgt georganiseerd. Groep 1 en 2 gymmen in de speelzaal op school. Afhankelijk van de subsidie van de gemeente Enschede zal er ook dit schooljaar weer eens in de zoveel tijd kleutergym zijn. De andere groepen krijgen twee keer per week gymles in de gymzaal aan de Rijpstraat. De ene gymles wordt verzorgd door de vakleerkracht gymnastiek, de ander door de klassenleerkracht. Groep 3 krijgt vanaf januari één keer per week gymles aan de Rijpstraat. De leerlingen uit groep 6, 7 en 8 gaan op de fiets naar de gymzaal. NIEUWSBRIEF OUDERS Elke laatste donderdag van de maand komt er een digitale nieuwsbrief uit. In deze nieuwsbrief staat informatie over de school die voor u van belang is of kan zijn. Wilt u deze nieuwsbrieven a.u.b. goed doorlezen, teneinde onnodige misverstanden te voorkomen? De nieuwsbrieven staan ook op onze site: en dan zoeken bij scholen.

12 WEBSITE Op onze website vindt u informatie over activiteiten van de groepen. RAPPORTEN De rapporten worden aan de kinderen meegegeven een week na de 10 minutengesprekken eind januari/begin februari en een week na de 10 minutengesprekken in juni. KENNISMAKINGSGESPREKKEN/10 MINUTENGESPREKKEN Er is drie keer per schooljaar de mogelijkheid om met de leerkracht te spreken. Aan het begin van het schooljaar is er het kennismakingsgesprek en er zijn 10 minutengesprekken begin februari en aan het eind van het schooljaar. Zie voor data de jaarkalender. U wordt d.m.v. de nieuwsbrief op de hoogte gehouden over de contactmomenten. Natuurlijk kunt u altijd tussentijds een afspraak met de groepsleerkracht maken. VERWIJZINGGESPREKKEN GROEP 8 De ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 8 worden begin november uitgenodigd voor een gesprek over het pre-advies en in maart uitgenodigd voor een verwijzingsgesprek betreffende de overgang naar het voortgezet onderwijs. MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Elke school heeft een MR. De MR heeft overleg over allerlei zaken met betrekking tot het optimaal functioneren van de school. De MR heeft instemmingsrecht en adviesrecht. Dit is bij de wet geregeld. Instemmingsrecht heeft de MR bij: - verandering (van een deel) van de doelstelling of inhoud van de werkzaamheden van de school. - inkrimping of uitbreiding van werkzaamheden van de school Adviesrecht heeft de MR bij: - regeling van de vakantie - financiële zaken Onze MR is samengesteld uit ouders en personeelsleden. Een van de MR leden zit tevens in de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). De vergaderingen van de MR zijn openbaar; ouders en leerkrachten mogen als toehoorder bij de vergadering aanwezig zijn. De vergaderingen worden op school gehouden.

13 DE OUDERACTIVITEITENCOMMISSIE (OAC) De ouderactiviteitencommissie is een uit- en door ouders gekozen groep ouders die ondersteunende activiteiten binnen de school uitvoert. In principe is er één ouder vanuit elke groep. De commissie ondersteunt bij allerlei activiteiten binnen de school zoals Sinterklaas, Kerstviering en Carnaval. De commissie komt ongeveer zes keer per jaar bij elkaar. Aan het begin van elk schooljaar zullen alle ouders gevraagd worden om deel te nemen aan allerlei activiteiten. De OAC vervult hierbij een coördinerende taak. Wanneer er een bijzondere gebeurtenis is bijvoorbeeld de geboorte van een kind bij een van de leerkrachten of een huwelijk van een van de leerkrachten is het gebruikelijk dat de ouders samen met de leerlingen van de betreffende groep een cadeau aanbieden. Er wordt dan een bijdrage van 1,00 per leerling gevraagd. DE VRIJWILLIGE BIJDRAGE De OAC vraagt elk jaar een vrijwillige bijdrage van u. Deze vrijwillige bijdrage is bedoeld voor alle extra s die de kinderen krijgen en voor feesten die in de loop van het schooljaar worden georganiseerd. We denken hierbij aan het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, extra traktaties bijv. met carnaval en natuurlijk aan de schoolreisjes. Het bedrag voor dit schooljaar voor alle groepen is vastgesteld op 37,50 per kind. Voor groep 4 komt daar in het begin van het schooljaar nog een bedrag bij van 10,00 voor de vulpen waar ze in de loop van het schooljaar mee gaan schrijven. Stroomt uw kind in na 1 januari dan is de bijdrage 27,50. Stroomt uw kind in na 1 mei dan is de bijdrage 20,00 in verband met het schoolreisje dat altijd plaats vindt aan het eind van het schooljaar. U zult dit schooljaar een brief ontvangen met daarop uw naam, het te betalen bedrag en het bankrekeningnummer ( ) waarop u uw vrijwillige bijdrage over kunt maken. Wij gaan ervan uit dat u de vrijwillige bijdrage zo spoedig mogelijk betaalt. Mocht u problemen hebben met de betaling neemt u dan contact op met de penningmeester van de OAC. In de loop van het schooljaar ontvangt u een financieel verslag van het afgelopen schooljaar. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met de penningmeester van de OAC mw. E. Eidhof, Schildkampstraat 14, Enschede tel E mail: SCHOOLREISJES De kinderen van groep 1 t/m 7 gaan een keer per jaar op schoolreisje. Zie hiervoor de jaarkalender. De schoolreisjes worden bekostigd uit de jaarlijkse ouderbijdrage. SCHOOLKAMP Groep 8 gaat drie dagen op schoolkamp. Over de bijdrage voor het schoolkamp van de leerlingen van groep 8 ontvangt u in januari een brief. De kosten van het schoolkamp bedragen 50,00. Voor dit kamp wordt van u een extra bijdrage gevraagd, omdat de kosten hiervan niet uit de jaarlijkse bijdrage kunnen worden betaald.

14 EXCURSIES Regelmatig worden er excursies gehouden en zult u gevraagd worden om mee te rijden. In de Wegenverkeerswet is het vervoer van kinderen in personenauto s en personenbusjes geregeld. De veiligheid voor de kinderen mag niet in gevaar worden gebracht! Kinderen jonger dan 12 jaar en kleiner dan 150 cm mogen alleen voor in een auto zitten in een goedgekeurd kinderbeveiligingsmiddel. Kinderen jonger dan 12 jaar maar groter dan 150 cm mogen voorin zitten. Stoelverkleiners mogen indien nodig ook gebruikt worden. Wilt U de kinderen zoveel mogelijk achterin laten zitten? Het is verstandig om ook privé een Inzittendenverzekering af te sluiten. Raadpleeg bij twijfel, uw verzekeringsadviseur. Samen zijn we verantwoordelijk voor het veilig vervoeren van kinderen. Als u dus op verzoek van school kinderen vervoert, verwachten we dat u dezelfde veiligheidsnormen hanteert als in privé omstandigheden. Is er niet voldoende veilig vervoer dan zijn we genoodzaakt de excursie te annuleren. COLLECTIEVE ONGEVALLEN- EN DOORLOPENDE SCHOOLREISVERZEKERING Volgens de risicoaansprakelijkheid van het Nieuw Burgerlijk Wetboek zijn de ouders van basisschoolleerlingen wettelijk aansprakelijk voor het doen en laten van hun kinderen. Wij gaan er dan ook van uit dat u voor uw kinderen een W.A.P. hebt afgesloten Wanneer ouders voor school rijden, dan valt de auto altijd onder uw eigen verzekering. Het is dan ook van het grootste belang dat u een W.A. (+ eventueel een casco verzekering) hebt. Ook een inzittendenverzekering is verplicht/is gewenst (dit is afhankelijk van de afspraken op schoolniveau). De school is wel verzekerd voor verlies van no claim. Bij een aanrijding loopt u het risico dat u een trede zakt in uw bonus/malus. Rijdt u voor school en krijgt u een ongeval dan krijgt u hiervoor een vergoeding. In samenspraak met de ouderraden van de scholen heeft de St. KOE een collectieve ongevallen- en doorlopende reisverzekering afgesloten. Deze verzekeringen bieden de verzekerden dekking voor het ongevallenrisico gedurende alle activiteiten binnen schoolverband, inclusief excursies en schoolreizen. Het komen en gaan van en naar school is eveneens meeverzekerd. De verzekeringen dekken ook (gelimiteerde) kosten m.b.t. bagage tijdens reisjes, uitstapjes en schoolkampen. Bij geneeskundige kosten is er alleen dekking als aanvulling op bestaande ziektekosten en ziekenfondsverzekeringen. Ouders, die betrokken zijn bij bovengenoemde, activiteiten vallen onder de dekking van de verzekering. OVERSTEEK Het is uit veiligheidsoverwegingen van groot belang dat leerlingen en ouders van deze oversteekplaatsen gebruik maken en dat ze zich moeten houden aan de aanwijzingen van de oversteekouder. Bij de oversteek zijn er oversteekarmen die worden bediend door ouders en leerlingen uit groep 7 en 8. Voor informatie over oversteekouders kunt u zich wenden tot de verkeersouder van de St. Gerardusschool Mw. Henriette Schuite Gagelstraat 38 tel: Zij regelt het oversteekrooster. Zijn er niet genoeg oversteekouders, dan staan er op bepaalde tijdstippen geen oversteekouders en bent u zelf verantwoordelijk voor de oversteek van uw kind(eren). Hebt u tijd en wilt ook oversteekouder worden, geef u dan op.

15 TIJDSCHRIFTEN U kunt uw kind via de school aan het begin van het schooljaar abonneren op o.a. de volgende tijdschriften: Bobo: groep 1 en 2 Okki: groep 3 Jippo groep 4 Taptoe: groep 5 t/m 8 Hello You: groep 7 en 8 National Geographic: groep 7 en 8 Zo zit dat: groep 7 en 8 Verder kunnen kinderen van groep 3 t/m 6 zich abonneren op Leesleeuw. De school wil geen reclame maken. Wel geeft ze de uitgever de gelegenheid de tijdschriften via de school te verspreiden. FIETSEN Het gebruik van de fiets naar school is in principe toegestaan voor die kinderen die ver van school wonen en waarvan redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat zij lopend naar school gaan. Ook geldt de afspraak dat fietsen op de stoep naar de school en op het schoolplein niet is toegestaan. Wanneer kinderen na enkele waarschuwingen nog fietsen moeten ze enkele keren lopend komen. De kinderen zetten hun fietsen in de voor hen bestemde vakken. De leerlingen uit groep 6, 7 en 8 gaan op de fiets naar de gymzaal. HOOFDLUIS Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem. Op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen, kan deze besmetting gemakkelijk van de een naar de ander worden overgebracht. De school is ongewild zo n plaats. Om de hoofdluis onder controle te houden, is op school gekozen voor een systematische aanpak volgens instructies van de GG en GD. Na iedere vakantie worden de kinderen van alle groepen door de leden van de werkgroep Hoofdluis gecontroleerd. Als er hoofdluis bij een kind wordt geconstateerd, wordt dit niet aan het kind zelf meegedeeld, maar neemt de school telefonisch contact op met de ouders of verzorgers. Bovendien krijgen dan alle ouders van de betreffende groep schriftelijk bericht dat er in de groep van hun kind hoofdluis is geconstateerd. Op deze manier wordt besmetting zoveel mogelijk voorkomen. GEVONDEN VOORWERPEN Er blijft nogal eens wat op school liggen. Gevonden kleding etc. wordt in een kast in de korte gang bewaard, maar niet te eeuwigen dage. U wordt verzocht zoekgeraakte kleding en dergelijke zo spoedig mogelijk na constatering van de vermissing op te halen. Wij ruimen een paar keer per jaar de overgebleven spullen op.

16 MOBIELE TELEFOONS Mobiele telefoons van leerlingen zijn niet toegestaan in de school en op het schoolplein. Heeft een leerling een mobiele telefoon bij zich, dan geeft hij deze voor het begin van de lessen aan de leerkracht in bewaring. Aan het einde van de schooldag haalt de leerling zijn mobiele telefoon weer op bij de leerkracht. Bij misbruik (foto s of filmopnamen maken) in school of op het schoolplein, wordt de mobiele telefoon in beslag genomen en persoonlijk aan de ouder van de betreffende leerling gegeven. De leerkracht kan zo de reden van het in beslag nemen van de mobiele telefoon met u bespreken. ADMINISTRATIE Wij stellen het zeer op prijs dat u veranderingen in uw situatie zo spoedig mogelijk aan ons doorgeeft. Het gaat dan met name om adreswijziging, verandering van telefoonnummer, verandering van e mail adres en verandering van huisarts. VERLOFAANVRAAG KINDEREN Vakantieverlof onder schooltijd is in principe niet mogelijk tenzij: - er niet binnen de schoolvakanties vakantie kan worden opgenomen - en hiervan een verklaring van de werkgever aan de directeur is gegeven Dit verlof mag: één keer per schooljaar niet langer dan 10 schooldagen niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar niet, als het een (tweede) vakantie in de wintermaanden betreft niet, als het gaat om een langdurig verblijf van allochtone leerlingen in het land van herkomst N.B. Een werknemer met een willekeurig beroep, die in de vakantieperiode om organisatorische reden niet gemist kan worden, wordt in dit geval geen verlof verleend. De directie mag verlof verlenen voor bepaalde omstandigheden: bij verhuizing (max. 1 dag) bij huwelijk van familieleden (1 of 2 dagen afhankelijk van de situatie) bij ernstige ziekte van familie (duur in overleg met de directeur) bij overlijden van familie (1, 2, 3 of 4 dagen afhankelijk van de situatie) bij jubilea van ouders of grootouders (1 dag) voor het vieren van een religieuze feestdag (max. 1 dag per verplichting) bij andere gewichtige omstandigheden (dit is bijzonder verlof, in overleg met de directeur)

17 De volgende situaties zijn geen andere gewichtige omstandigheden : familiebezoek in het buitenland vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al vrij zijn Voor bovenstaande vormen moet een verlofformulier worden ingevuld. Dit formulier is af te halen en moet ook weer worden ingeleverd bij de directeur. Bent u het niet eens met het besluit dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij degene die het besluit heeft genomen. Bij een verzoek om een verlof van minder dan tien dagen kan dit bij de directeur van de school, bij meer dan tien dagen bij de leerplichtambtenaar. PEUTERSPEELZAAL t RAKKERTJE Peuterspeelzaal t Rakkertje is gevestigd in St. Gerardusschool en onderdeel van IKC (Integrale Kind Centra) Glanerbrug. Een IKC is een samenwerking tussen basisscholen, SKE kinderopvang en SKE peuteropvang, om een doorlopende leerlijn te realiseren voor elk kind. Ontdekken, beleven, groeien en ontwikkelen. Dat is de wereld van peuters. Veel ouders en jonge kinderen beleven plezier aan deze nieuwe fase. Op een peuterspeelzaal bereidt een kind zich spelenderwijs voor op de basisschool. Uw kind leert bijvoorbeeld de basis van het tellen en meten en ontwikkelt een grotere woordenschat. Onze deskundige pedagogisch medewerkers volgen de ontwikkeling van uw kind via een kind volgsysteem. Dat wordt altijd met u besproken en afgestemd met de basisschool. Kleine groepen, individuele aandacht In de peuterspeelzalen worden kinderen in kleine groepen (maximaal 14 kinderen) opgevangen. De begeleiding is in handen van twee gediplomeerde pedagogisch medewerkers per groep. De pedagogisch medewerkers hebben zo ruimte voor individuele aandacht voor ieder kind, specifiek afgestemd op zijn of haar behoefte. Uw kind kan op een veilige manier volop spelen en ontdekken. Spelenderwijs ervaart uw peuter hoe leuk het is om samen te delen, vriendjes te maken en meer controle te krijgen over zijn lichaam. De pedagogisch medewerkers stimuleren het kind in zijn ontwikkeling en geven u graag advies als u zelf vragen heeft over uw kind.

18 Inschrijven of meer informatie? Bel nu de klantadministratie op Of check de website: Ook via de website kunt u zich inschrijven voor onze 20 Locaties. BUITENSCHOOLSE OPVANG DE BLOKHUT BSO de Blokhut voor kinderen van de St. Gerardusschool Na school kletsen we eerst even gezellig bij onder het genot van een kop thee of een glas ranja met wat fruit. Daarna kiezen de kinderen zelf welke activiteiten ze willen doen. Er zijn heel veel leuke en afwisselende activiteiten die uiteraard - bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van uw kind. Maar er is natuurlijk ook ruimte voor leuke uitstapjes, workshops, gekke feestjes en gaan we er vaak op uit. Zo zijn er rondleidingen in het FC Twente stadion, maken kinderen samen een film of is er een workout met Afrikaanse dans. Ook doen wij actief mee aan het sport en beweeg programma van Beweegwijs, hebben we onze eigen kinderacademie en tuinieren en koken we met eigen gemaakte groente! Zo is de BSO elke dag een feestje! Flexibel in opvang De BSO is geopend als de school gesloten is. Aansluitend op de schooltijden tot 18:00 uur. Dan kan uw kind direct na school zijn verhaal weer bij ons kwijt! Tijdens schoolvakanties is de BSO dagelijks open van 07:30 tot 18:00 uur. Samen met de locaties BSO de Boomhut en Grote Tuin organiseren we dan allerlei leuke zomeractiviteiten. SKE is flexibel. Wisselende roosters, dagdelen ruilen, extra dagdelen afnemen, niet genoten opvang vanwege vakantie later opnemen, verlengen per half uur met de strippenkaart en nog veel meer! Ga naar voor alle mogelijkheden.

19 NAMEN EN ADRESSEN Ouderactiviteitencommissie (OAC) Voorzitter: Lilian Visscher Secretaris: Monique Kucukonder Penningmeester: Erna Eidhof 1a vacature 1b vacature 2a vacature 2b Marjolijn Snijders 3a Miranda Varvik 3/4b Mathilda Oosterhof Yvette Smeets 4a Nathaly Manuputty 5a Caby Schipper 5/6b Bianca van der Meer 6a Erna Eidhof 7a Lilian Visscher 7/8b Franka de Hoo 8a Monique Kucukonder

20 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD: Voorzitter: Mw. Y. Smeets Secretaris: Mw. N. Rexwinkel team Leden oudergeleding: Dhr. H. Postma Dhr. R van de Straat Leden personeelsgeleding: Dhr. M. Bakker team Mw. R. Steunebrink team Parochie: O.L.Vrouwe Koningin van de Allerheiligste Rozenkrans Vertrouwenspersonen school Mw. M. Lepping Mw. M. Markink-Pot

21 Namen en adressen Schoolbestuur Stichting Katholiek Onderwijs Enschede Postbus AP Enschede Bezoekadres: Vlierstraat GG Enschede tel Vertrouwenspersoon ongewenste intimiteiten Mevr. A. van der Ros Het Stroink GT Enschede tel Vertrouwenspersoon voor alle andere zaken: De heer L. Beukers p/a Vlierstraat GG Enschede tel Klachtencommissie St. KOE p/a Vlierstraat GG Enschede Tel Vertrouwensinspecteurs van de Inspectie tel Administratiekantoor Onderwijsbureau Twente Postbus AD BORNE Tel Inspectie van het Onderwijs Postbus GA Zwolle tel Leerplichtambtenaar D.M.O. Postbus AA Enschede tel Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Postbus BJ Den Haag Tel DUO Postbus ML Zoetermeer tel

22 Expertis Onderwijsadviseurs Prins Bernhardplantsoen HT Hengelo Postbus AT Hengelo Tel Steunpunt Zorg st. KOE Vlierstraat GG Enschede Tel Commissie van arrangementen (st. KOE) Vlierstraat GG Enschede Tel Stichting Kindertelefoon Stichting regionale instelling voor jeugdtandverzorging Mediant Geestelijke gezondheidszorg afd. Jeugd Raad van de Kinderbescherming Opvoedvragen Gezondheidszorg Adviesbureau Pedagogisch Perspectief (particuliere instelling ) GGD Regio Twente St. Maatschappelijke Dienstverlening Enschede en Haaksbergen Bureau Jeugdzorg Overijssel Jarabee Jeugdzorg in Twente

2015-2016. Schoolinfo. een school met leer-kracht. Kerkstraat 155, 7532 AS Enschede, Tel.: 053-461 16 67, email: st.gerardus@skoe.

2015-2016. Schoolinfo. een school met leer-kracht. Kerkstraat 155, 7532 AS Enschede, Tel.: 053-461 16 67, email: st.gerardus@skoe. 2015-2016 Schoolinfo een school met leer-kracht Kerkstraat 155, 7532 AS Enschede, Tel.: 053-461 16 67, email: st.gerardus@skoe.nl Beste ouder(s) / verzorger(s): Altijd handig en veel geraadpleegd: de informatiegids

Nadere informatie

Schoolinfo. een school met leer-kracht. Kerkstraat 155, 7532 AS Enschede, Tel.: ,

Schoolinfo. een school met leer-kracht. Kerkstraat 155, 7532 AS Enschede, Tel.: , 2016-2017 Schoolinfo een school met leer-kracht Kerkstraat 155, 7532 AS Enschede, Tel.: 053-461 16 67, email: st.gerardus@skoe.nl Beste ouder(s) / verzorger(s): Altijd handig en veel geraadpleegd: de informatiegids

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS ST. GERARDUSSCHOOL

INFORMATIEGIDS ST. GERARDUSSCHOOL Beste ouder(s) / verzorger(s): Altijd handig en veel geraadpleegd: de informatiegids met de schoolkalender van onze school voor 2017 2018. In deze gids en op de kalender staat allerlei nuttige informatie

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl September 2015 1 Di 2 Wo 3 Do 20.00-22.00 uur uitleg TADAA 4 Vrij Circus TADAA 5 Za 6 Zo 7 Ma 8 Di Startgesprekken groep 1 t/m 7 9 Wo 10 Do Startgesprekken groep 1 t/m 7 11 Vrij 12 Za 13 Zo 14 Ma 15 Di

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl 2014-2015 Jaarkalender Faseschool Graaf Reinald Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 Groepsverdeling

Nadere informatie

augustus 2015 Beste ouders,

augustus 2015 Beste ouders, augustus 2015 1 2 Beste ouders, Hierbij de kalender voor dit schooljaar. U vindt in deze kalender vooral informatie voor de dagelijkse dingen. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de schoolgids.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 Richtlijnen verlof basisonderwijs Beste ouders, De vakantieperiode komt er weer aan. Ieder jaar worden we geconfronteerd met leerlingen die buiten de vakantieperiode niet naar

Nadere informatie

WERELDKIDZ OP DREEF

WERELDKIDZ OP DREEF WERELDKIDZ OP DREEF 2017-2018 Contactgegevens Wereldkidz Op Dreef Laan van Vollenhove 1457 3706 EW Zeist t. 030-6959033 e. info@opdreef.net www.opdreef.wereldkidz.nl Ziekmelden Als een kind ziek is (of

Nadere informatie

12-12-2014 Extra Editie 7a

12-12-2014 Extra Editie 7a 12-12-2014 Extra Editie 7a Inhoud: Kerst 2014 Continurooster Kerstmis 2014 Beste ouders / verzorgers, Ook dit jaar organiseert de ouderraad in samenwerking met het team een kerstviering voor alle kinderen

Nadere informatie

Continurooster Protocol. Met extra informatie over op tijd komen en ouders in de groep.

Continurooster Protocol. Met extra informatie over op tijd komen en ouders in de groep. Continurooster Protocol Met extra informatie over op tijd komen en ouders in de groep. Juni 2015 Voorwoord De Thomas van Aquinoschool hanteert vanaf schooljaar 2015 2016 een continurooster. Een continurooster

Nadere informatie

13. Praktische punten

13. Praktische punten 13. Praktische punten 13.1 Aanmelding en toelating Als de kinderen de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt mogen ze wettelijk worden toegelaten tot de basisschool. Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 22 augustus 2017

Nieuwsbrief 22 augustus 2017 Nieuwsbrief 22 augustus 2017 Beste ouder(s) verzorger(s), Komende maandag start het nieuwe schooljaar voor alle kinderen op onze school. We hopen dat iedereen genoten heeft van de vakantie en dat de kinderen

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Welkom op basisschool LeerRijk! Wij rollen de loper voor je uit! Introductie Met dit boekje willen wij u welkom heten en u zo goed mogelijk informeren over

Nadere informatie

Gemeente Texel. Informatie over aanvragen van verlof. Kan ik al boeken? Dan neem ik toch gewoon wat huiswerk mee

Gemeente Texel. Informatie over aanvragen van verlof. Kan ik al boeken? Dan neem ik toch gewoon wat huiswerk mee Gemeente Texel.txl Informatie over aanvragen van verlof Kan ik al boeken? Dan neem ik toch gewoon wat huiswerk mee Najaar 2016 Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. oen. In

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. Schoolkamp gr. 8. Kennismakingsgesprekken. groepen 3 t/m 7. Groepsreis gr 3-4

Nieuwsbrief 1. Schoolkamp gr. 8. Kennismakingsgesprekken. groepen 3 t/m 7. Groepsreis gr 3-4 S e p t e m b e r 2 0 1 6 Aan het begin van het schooljaar plannen we, voor de ouders die daar prijs op stellen, een kennismakingsgesprek. In dit gesprek staan niet de resultaten centraal, maar juist het

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF OUDERS juni 2014

NIEUWSBRIEF OUDERS juni 2014 St. Gerardusschool Katholieke school voor basisonderwijs Kerkstraat 155 7532 AS Enschede tel: 053-4611667 email: st.gerardus@skoe.nl website: www.skoe.nl email MR: mr-gerardus@skoe.nl NIEUWSBRIEF OUDERS

Nadere informatie

Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus

Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus Draaiboek Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus 2015-2016 Inhoudsopgave: 1. Inleiding. 2. Aantallen groepen, aantallen leerlingen per leerjaar en per groep. 3. Plattegronden van BS de Bongerd. 4. Lestijden

Nadere informatie

Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016

Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016 Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016 Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u deze kalender als aanvulling op de schoolgids. In deze kalender vindt u alle data van vakanties,

Nadere informatie

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal.

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal. September 2014 1 Ma Nieuwsbrief 1 2 Di 3 Wo Luizencontrole 1 (geen gel!) 4 Do 5 Vrij Onderbouwvrije dag gr. 1 t/m 4 6 Za 7 Zo 8 Ma 9 Di 10 Wo Informatieavond groepen 1 t/m 8 11 Do 12 Vrij Startavond 18.00

Nadere informatie

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL Iedereen op school Alle kinderen in Nederland moeten naar school. Want onderwijs is belangrijk als je later in de maatschappij wilt meedoen. En met een goede

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Deel A

SCHOOLGIDS Deel A SCHOOLGIDS 2016-2017 Deel A LOCATIES : SPORTLAAN BENTHEIMERSTRAAT Sportlaan 8-10 Bentheimerstraat 1 7552HA Hengelo 7573CW Oldenzaal 0880-203704 0880-2013810 info.pentacollege-attendiz.nl info.pentacollege-attendiz.nl

Nadere informatie

Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht)

Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht) Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht) Uw kind mag vanaf het vierde jaar naar school. Veel kinderen gaan voor hun vierde jaar al een tijdje naar een peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf. Zo worden

Nadere informatie

Informatiefolder

Informatiefolder O b s We s te rs c h o o l Informatiefolder 2016-2017 Algemene gegevens Deze informatiefolder geldt voor het schooljaar 2016-2017 en is bedoeld om u te informeren over een aantal praktische zaken. Uitgebreide

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015/2016

SCHOOLGIDS 2015/2016 SCHOOLGIDS 2015/2016 KOMPASSCHOOL School voor Speciaal Basis Onderwijs Wilhelminalaan 20 1791 AN Den Burg Tel.: 0222-312655 www.kompasschooltexel.nl Deel B jaarboekje 1 Inleiding Voor u ligt het B Deel

Nadere informatie

VERLOF AANVRAGEN VRIJ VRAGEN VOOR ÉÉN OF MEERDERE UREN

VERLOF AANVRAGEN VRIJ VRAGEN VOOR ÉÉN OF MEERDERE UREN VERLOF AANVRAGEN VRIJ VRAGEN VOOR ÉÉN OF MEERDERE UREN Soms moet je naar de tandarts, of is er iets anders belangrijks onder schooltijd. Als je daarvoor vrij wilt krijgen, dan moet je daarvoor verlof aanvragen.

Nadere informatie

Jaargids Dynamica XL locatie Tjotterlaan. Jaargids

Jaargids Dynamica XL locatie Tjotterlaan. Jaargids Jaargids 2016-2017 Dynamica XL locatie Tjotterlaan Jaargids 2016-2017 Expertisecentrum Passend Onderwijs Molenwerf 1C, 1541 WR Koog aan de Zaan Nieuwendamstraat 2A, 1507 JE 1508 BB Zaandam Sportstraat

Nadere informatie

Schooljaar. De Kap Christelijke basisschool een school in beweging. Activiteiten. kalender

Schooljaar. De Kap Christelijke basisschool een school in beweging. Activiteiten. kalender Schooljaar 2017 2018 De Kap Activiteiten kalender De Kap CB De Kap De Kap 14 7891 LX Klazienaveen T 0591-312 054 kap@viviani.nl Beste ouders en verzorgers, We vinden het fijn dat u uw kind(eren) naar onze

Nadere informatie

Kompasschool. schoolgids: 2013-2014 Deel B. Inleiding. Voor u ligt het B Deel van de schoolgids voor het jaar 2013/2014.

Kompasschool. schoolgids: 2013-2014 Deel B. Inleiding. Voor u ligt het B Deel van de schoolgids voor het jaar 2013/2014. Kompasschool schoolgids: 2013-2014 Deel B Inleiding Voor u ligt het B Deel van de schoolgids voor het jaar 2013/2014. 1 In het A Deel vindt u een beschrijving van ons onderwijs. In dit deel staan gegevens

Nadere informatie

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Contact leerkrachten: Bij vragen of problemen kunt u het beste ná schooltijd

Nadere informatie

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 info@despinaker.nl www.despinaker.nl Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 De bijlage is bedoeld als aanvulling op de reeds in uw bezit zijnde schoolgids. Wij

Nadere informatie

Locatie Sittard: Kleine Steeg Locatie Geleen: Dunantstraat

Locatie Sittard: Kleine Steeg Locatie Geleen: Dunantstraat Locatie Sittard: Kleine Steeg 11 046-451349 sittard@hoefer.nl Locatie Geleen: Dunantstraat 11 046-4745675 geleen@hoefer.nl september 2016 Locatie Sittard: Kleine Steeg 11, 6131KJ Sittard 046-4513149 sittard@hoefer.nl

Nadere informatie

Continurooster Woensdagmiddag Gelijke dagen Huidig rooster. Niet afschaffen

Continurooster Woensdagmiddag Gelijke dagen Huidig rooster. Niet afschaffen Andere Schooltijden Basisschool De Ontdekking Didam, februari 2014 Beste ouders, Enige tijd geleden heeft u een ouderenquête ingevuld m.b.t. het onderwerp schooltijden. Voorafgaand aan deze raadpleging

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

Maandag 12 september is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 21.00

Maandag 12 september is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 21.00 Aan de ouder(s) en verzorger(s) Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2016-2017. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten, studiedagen en vakanties. Een handig boekje om op een

Nadere informatie

KALENDER SCHOOLJAAR

KALENDER SCHOOLJAAR KALENDER SCHOOLJAAR 20-207 Levensboom 4 MX Blaricum tel: 035 52 33 5 34 Website: Email: obsbijvanck@planet.nl Jaarkalender en gym- en rooster ook op onze website!! augustus 20 2 3 4 5 7 8 9 0 2 3 4 5 7

Nadere informatie

Welkom. Met dit welkomst- en informatiepakket reiken we u de informatie aan die u nodig heeft wanneer uw kind bij ons op school komt.

Welkom. Met dit welkomst- en informatiepakket reiken we u de informatie aan die u nodig heeft wanneer uw kind bij ons op school komt. Welkom Met dit welkomst- en informatiepakket reiken we u de informatie aan die u nodig heeft wanneer uw kind bij ons op school komt. Verreweg de meeste informatie over de visie, het onderwijs, de samenstelling

Nadere informatie

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015 Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 info@despinaker.nl www.despinaker.nl Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015 De bijlage is bedoeld als aanvulling op de reeds in uw bezit zijnde schoolgids. Wij

Nadere informatie

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties Regeling leerplicht & verlof buiten schoolvakanties Besproken in de directie d.d. 26 april 2011 Besproken in de ouderraad d.d. 10 mei 2011 Besproken in de schoolleiding d.d. 7 juni 2011 Vastgesteld na

Nadere informatie

Schoolkalender 2014-2015

Schoolkalender 2014-2015 Schoolkalender 2014-2015 Geachte ouders en/of verzorgers, beste kinderen. Voor u ligt de schoolkalender voor het schooljaar 2014-2015, waarin u allerlei informatie kunt vinden, onder andere over de activiteiten

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik Nieuwsbrief obs De Tunnel Boomweidelaan 44 4423 AP SCHORE E-mail: school@obsdetunnel.nl Website: www.obsdetunnel.nl Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016 Start van het schooljaar en terugblikken

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 28 augustus 2014

Nieuwsbrief 1 28 augustus 2014 Nieuwsbrief 1 28 augustus 2014 Van de directie Schooljaar 2014 2015 Maandag 25 augustus zijn alle 391 leerlingen op de Vonder weer begonnen. Wij willen alle leerlingen, leerkrachten en overig personeel,

Nadere informatie

Christelijke basisschool. Voorwoord. Geachte ouders/verzorgers,

Christelijke basisschool. Voorwoord. Geachte ouders/verzorgers, Christelijke basisschool Voorwoord Geachte ouders/verzorgers, Vandaag ontvangt u het informatieboekje. Hierin vindt u zaken die betrekking hebben op het schooljaar 2015 die elk jaar anders zijn. Het is

Nadere informatie

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids Verkorte schoolgids 2013-2014 O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat 1 4461 RE Goes 0113-214568 Hierbij ontvangt u de belangrijkste informatie uit de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. De

Nadere informatie

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar.

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar. INFO 2015 - Elfde jaargang Kornak Nieuws schooljaar 2015-. Nummer: 0 Datum: 21-08-2015 Beste ouders/verzorgers, Welkom weer in het nieuwe schooljaar. We zijn blij dat iedereen weer veilig en gezond terug

Nadere informatie

Maandag 18 september is er voor alle ouders een informatie avond van tot 20.30

Maandag 18 september is er voor alle ouders een informatie avond van tot 20.30 Aan de ouder(s) en verzorger(s) Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 207-208. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten, studiedagen en vakanties. Een handig boekje om op een goed

Nadere informatie

Protocol nieuwe schooltijden

Protocol nieuwe schooltijden Protocol nieuwe schooltijden Voorwoord De school hanteert vanaf schooljaar 2016 2017 nieuwe schooltijden. De leerlingen van groep 1 t/m4 gaan 4 gelijke dagen naar school met een continurooster. Daarnaast

Nadere informatie

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe.

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe. 1 Beste ouders, Hierbij ontvangt u het informatieboekje en de kalender voor het komend schooljaar. Hierin vindt u alle belangrijke informatie die u dit schooljaar nodig heeft. Het informatieboekje is een

Nadere informatie

schoolkalender

schoolkalender E.B.S. De Fontein Anjerstraat 0 LE Hoogeveen 0 0 schoolkalender www.ebs-defontein.nl info@ebs-defontein.nl - Aan de ouders/ verzorgers van onze leerlingen, Voor u ligt de schoolkalender van EBS De Fontein

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS

Verzuimbeleid. Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS Verzuimbeleid Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS Verzuimbeleid Prinses Julianaschool Inhoudsopgave 1. Ziekte 2. Verlof 2.1 Leerplicht 2.2 Vakantieverlof 2.3 Verlof i.v.m. religieuze verplichtingen

Nadere informatie

KALENDER SCHOOLJAAR

KALENDER SCHOOLJAAR KALENDER SCHOOLJAAR 4-5 Levensboom 4 26 MX Blaricum tel: 035 52 33 5 34 Website: Email: obsbijvanck@planet.nl Overblijf Marijke van Keeken 06 9 65 9 augustus 4 2 3 4 5 6 7 9 0 2 3 4 5 6 7 Eerste schooldag.45

Nadere informatie

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Even voorstellen De kinderen van groep 6A komen bij mij, Miranda van Arendonk in de klas. Ik werk sinds 2003 op De Hofstee. Daarvoor heb ik heel even in Made

Nadere informatie

Beste ouders, verzorgers en belangstellenden

Beste ouders, verzorgers en belangstellenden Beste ouders, verzorgers en belangstellenden In deze bijlage van de schoolgids vindt u specifieke informatie voor het schooljaar 2017-2018. We gaan ervan uit, dat we u, samen met de reguliere schoolgids

Nadere informatie

2015-2016. De Gerardusschool. Praktische schoolgids

2015-2016. De Gerardusschool. Praktische schoolgids De Gerardusschool Praktische schoolgids 2015-2016 Actualiteit van de School Website: www.gerardusschool.nl Facebook: www.facebook.com/degerardus Twitter: https://twitter.com/gerardusschool augustus 2015

Nadere informatie

Amsterdam, 1 mei 2015. Beste ouders,

Amsterdam, 1 mei 2015. Beste ouders, Vancouverstraat 3 1056 DT Amsterdam 020-6128000 directie@rosaboekdrukker.net www.rosaboekdrukker.net Amsterdam, 1 mei 2015 Beste ouders, In deze brief informeren wij u over de nieuwe CAO voor het Primair

Nadere informatie

Jaarkalender 2014-2015

Jaarkalender 2014-2015 Jaarkalender 2014-2015 Fazantenkamp 157-158 3607 CH Maarssen 0346-590848 www.montessorihetmozaiek.nl info@montessorihetmozaiek.nl Maarssen, juli 2014 Beste ouders en verzorgers, Dit is de nieuwe kalender

Nadere informatie

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Geachte ouder(s)/verzorger(s), Openbare basisschool "Koningin Beatrix" Graafschapsstraat 2 4116 GE Buren Tel.: 0344 571263 schoolleider: Jacqueline de Fouw Email: info@beatrixschool-buren.nl Website: www.beatrixschool-buren.nl Geachte

Nadere informatie

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, , Kalender

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, ,  Kalender Obs. De Wynbrekker,,, 0514-541242,, www.obsdewynbrekker.nl, Kalender 2016-2017 A U G U S T U S 2 0 1 6 1 Vakantie 2 3 4 5 6 7 8 Vakantie 9 10 11 12 13 14 15 Vakantie 22 Vakantie 16 17 18 19 20 21 23 24

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

Informatieboekje 2014-2015 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN Waarom de overstap naar andere schooltijden? We verwachten dat bij invoering van Andere Schooltijden met korte middagpauze er meer rust en regelmaat voor de

Nadere informatie

Kleutergids. Sint Willibrordusschool

Kleutergids. Sint Willibrordusschool Kleutergids Sint Willibrordusschool 2015-2016 Welkom op de St. Willibrordusschool Voorwoord Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de St. Willibrordusschool. Voor nieuwe ouders gaat er een wereld open.

Nadere informatie

Koos Meindertsschool

Koos Meindertsschool Voorwoord. september 03 Beste ouders, verzorgers, Hierbij ontvangt u de jaarplanner van de voor het schooljaar 03-04. Hierin staan veel praktische gegevens vermeld die voor u en de kinderen van belang

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Inlichtingen en afspraken September 2012 Kinderopvang Oki. Kruierij 2, 9473 TL de Groeve Tel. 06-83379849 E-mail: info@okikinderopvang.nl Website: www.okikinderopvang.nl. K.v.K.nr.

Nadere informatie

Ichthusnieuws. schooljaar 2014-2015 Nieuwsbrief nummer 1, 22-08-2014 www.deichthusschool.nl

Ichthusnieuws. schooljaar 2014-2015 Nieuwsbrief nummer 1, 22-08-2014 www.deichthusschool.nl Ichthusnieuws schooljaar 2014-2015 Nieuwsbrief nummer 1, 22-08-2014 www.deichthusschool.nl Agenda: 25 augustus Start schoolzwemmen groepen 5 9 september Informatieavond voor groep 1 t/m 8 vanaf 19.00 uur

Nadere informatie

Schooljaar. De Kap Christelijke basisschool een school in beweging. Activiteiten. kalender

Schooljaar. De Kap Christelijke basisschool een school in beweging. Activiteiten. kalender Schooljaar 2016 2017 De Kap Activiteiten kalender De Kap CB De Kap De Kap 14 7891 LX Klazienaveen T 0591-312 054 kap@viviani.nl Beste ouders en verzorgers, We vinden het fijn dat u uw kind(eren) naar onze

Nadere informatie

Bijlage Schoolgids - schooljaar 2014 / 2015

Bijlage Schoolgids - schooljaar 2014 / 2015 Bijlage Schoolgids - schooljaar 2014 / 2015 Flevoparkschool Soembawastraat 61 1095VX Amsterdam Postbus 92105 1090AC Amsterdam t 0206942591 e directie@flevoparkschool.nl www.flevoparkschool.nl Bestuur:

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

overzicht schooljaar 2015 2016

overzicht schooljaar 2015 2016 overzicht schooljaar 2015 2016 - schooltijden - regelingen - activiteiten - vakanties - adressen en telefoonnummers LOVK School voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen LOVK-schoolgids 2015-2016 A

Nadere informatie

11664 Kalender

11664 Kalender Kalender 2016-2017 A U G U S T U S 2 0 1 6 M A D I W O D O V R Z A Z O 1 Vakantie 2 3 4 5 6 7 8 Vakantie 9 10 11 12 13 14 15 Vakantie 16 17 18 19 20 21 O B S I T B Y N T 22 Vakantie 23 24 25 26 27 28 Molepaed

Nadere informatie

Praktisch deel schoolgids

Praktisch deel schoolgids Praktisch deel schoolgids Welemanstraat 23 7622 HB BORNE Tel. 074-2661350 Voorwoord Voor u ligt de praktische informatie voor basisschool Sprankel. Per 1 augustus 2016 zijn de basisscholen De Zonnebloem

Nadere informatie

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 Beste ouders en verzorgers, Wederom mag ik u met trots deze jaarplanner digitaal overhandigen. Dit schooljaar hebben we weer een prachtige digitale kalender met belangrijke

Nadere informatie

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe.

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe. 1 Beste ouders, Hierbij ontvangt u het informatieboekje en de kalender voor het komend schooljaar. Hierin vindt u alle belangrijke informatie die u dit schooljaar nodig heeft. Het informatieboekje is een

Nadere informatie

Jaarinformatie schoolgids Anninksschool

Jaarinformatie schoolgids Anninksschool 2013-2014 Jaarbijlage bij de schoolgids van de Anninksschool. Deze informatie ontvangt u aan het begin van ieder schooljaar. De groepen en de groepsleerkrachten Groep Stamgroepleid(st)ers 1 en 2 OB Daniel

Nadere informatie

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren!

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren! zakboekje Grijpskerk schooljaar 2015-2016 ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U Via de mentor Uw zoon of dochter heeft een eigen mentor, die wekelijks contact heeft met uw kind. Als er iets niet goed gaat, helpt

Nadere informatie

Hoorn, schooljaar Onderwerp: aanvraag vrije dagen/ extra vakantie. Toelichting bij het aanvraagformulier voor de leerlingen.

Hoorn, schooljaar Onderwerp: aanvraag vrije dagen/ extra vakantie. Toelichting bij het aanvraagformulier voor de leerlingen. Hoorn, schooljaar 2015-2016 Onderwerp: aanvraag vrije dagen/ extra vakantie Toelichting bij het aanvraagformulier voor de leerlingen. Geachte ouders, verzorgers, U wilt een verzoek indienen voor extra

Nadere informatie

Protocol nieuwe schooltijden

Protocol nieuwe schooltijden Protocol nieuwe schooltijden Voorwoord De school hanteert vanaf schooljaar 2016 2017 nieuwe schooltijden. De leerlingen van groep 1 t/m4 gaan 4 gelijke dagen naar school met een continurooster. Daarnaast

Nadere informatie

augustus 2012 notities ma di wo do vr za zo 6 wk wk wk aantekeningen: 27 wk 35 Team Studiedag APV

augustus 2012 notities ma di wo do vr za zo 6 wk wk wk aantekeningen: 27 wk 35 Team Studiedag APV ma di wo do vr za zo wk 31 1 2 3 4 5 6 wk 32 7 8 9 10 11 12 13 wk 33 14 luizencontrole 20 wk 34 21 22 27 wk 35 Studiedag APV 28 augustus 2012 Info avond 15 16 17 18 19 MR 23 24 25 26 29 30 31 aantekeningen:

Nadere informatie

Schooljaar Vakanties en vrije dagen/dagdelen

Schooljaar Vakanties en vrije dagen/dagdelen Schooljaar 2017-2018 Vakanties en vrije dagen/dagdelen Kermis 11-09-2017 Herfstvakantie 16-10-2017 / 20-10-2017 Sinterklaas 06-12-2017 Kerstvakantie 25-12-2017 / 05-01-2018 Carnaval 12-02-2018 / 16-02-2018

Nadere informatie

Schooljaar

Schooljaar Schooljaar 2017-2018 augustus september 1. Zomervakantie 1. Luizenkammen 2. Zomervakantie 2. 3. Zomervakantie 3. 4. Zomervakantie 4. 5. 5. 6. 6. 7. Zomervakantie 7. 8. Zomervakantie 8. 9. Zomervakantie

Nadere informatie

de Lutte protocol Continurooster

de Lutte protocol Continurooster de Lutte protocol Continurooster Juni 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Waarom een continurooster?...3 3. Uitwerking continurooster 3 3.1 regels en afspraken voor het eten en drinken..4 3.2 de lunch.4

Nadere informatie

Nieuwsbulletin basisschool t Rietland Maandag 3 juni 2013. Studiedagen schooljaar 2013-2014 de kinderen zijn dan vrij.

Nieuwsbulletin basisschool t Rietland Maandag 3 juni 2013. Studiedagen schooljaar 2013-2014 de kinderen zijn dan vrij. Nieuwsbulletin basisschool t Rietland Maandag 3 juni 2013 Belangrijke data schooljaar 2012 2013. Woensdag 5 juni Kleuterfeest voor de groepen 1 en 2. Vrijdag 14 juni Studiedag Alle kinderen zijn vrij Vrijdag

Nadere informatie

De verkorte schoolgids

De verkorte schoolgids De verkorte schoolgids 2016-2017 De verkorte schoolgids bevat de actuele gegevens, namen, adressen en activiteiten van dit schooljaar. Basisschool De vier Heemskinderen Rondestraat 31 5371 LB Deursen 0486-411521

Nadere informatie

G I D S. Schoolgids deel

G I D S. Schoolgids deel G I D S Schoolgids deel 2 2016-2017 G I D S 2016-2017 DEEL 2 Dit is het praktische deel van de schoolgids. In dit deel is alle informatie opgenomen die van be- lang kan zijn in het dagelijkse schoolleven

Nadere informatie

augustus 2015 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Thema Techniekkast:Clics Tekenkast:Graffiti en letters

augustus 2015 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Thema Techniekkast:Clics Tekenkast:Graffiti en letters augustus 2015 Schooltijden van 8.45 tot 15.00 uur. Op woensdag tot 12.30 uur. De kleuters zijn op woensdag vrij. De laatste 6 weken voor de zomervakantie hebben de kleuters ook op woensdag les tot 12.30

Nadere informatie

SCHOOL informatie

SCHOOL informatie SCHOOL informatie 2017 2018 (locatie Duivenkamp) (locatie Kamelenspoor) Duivenkamp 549 Kamelenspoor 81 3607 BL Maarssen 3605 ED Maarssen tel. 0346-567697 tel. 0346-567470 e-mail: administratie@kameleon-maarssen.nl

Nadere informatie

Informatiegids

Informatiegids Informatiegids 2016-2017 Informatiegids De Horizon Voor u ligt de informatiegids van basisschool de Horizon, een school voor nieuwkomers en kinderen die de zich de Nederlandse taal nog meer eigen gaan

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A Het Meerik vso

Schoolgids 2016/2017 deel A Het Meerik vso Schoolgids 2016/2017 deel A Het Meerik vso Datum vaststelling Attendiz: 30-05-2016 Datum instemming MR: 30-05-2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Even voorstellen 5 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden

Nadere informatie

Hoensbroek, juli Beste leerlingen, ouders/verzorgers,

Hoensbroek, juli Beste leerlingen, ouders/verzorgers, Hoensbroek, juli 2016. Beste leerlingen, ouders/verzorgers, Voor u ligt onze schoolkalender voor het schooljaar 2016 2017 waarin allerlei informatie over de school vermeld staat. Wanneer U de kalender

Nadere informatie

De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent dat kinderen van alle culturen en geloven welkom zijn.

De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent dat kinderen van alle culturen en geloven welkom zijn. KLEUTERGIDS WELKOM Geachte ouder(s)/verzorger(s), Welkom op de OBS de Crayenester. We stellen het op prijs dat u voor onze school heeft gekozen. De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent

Nadere informatie

Verzuimprotocol KBS De Vlieger 2

Verzuimprotocol KBS De Vlieger 2 Verzuimprotocol KBS De Vlieger 2 Inhoud 1. Inleiding 2. Dagelijks 3. Kort verlof 4. Vakantieverlof 5. Incidenteel ongeoorloofd verzuim 6. Verzuimregistratie 7. Dossiervorming 8. Bijlagen a. Aanvullende

Nadere informatie

Inleiding. Beste lezer,

Inleiding. Beste lezer, Schoolgids VSO Het Mozaïek Almelo deel A 2017/2018 Inhoudsopgave Inleiding 3 Even voorstellen! 5 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders 5 Medezeggenschapsraad (MR) 5 Nieuwsbrief 6 Onderwijstijd

Nadere informatie

Leerplicht en verlof. buiten de schoolvakantie geen vakantie

Leerplicht en verlof. buiten de schoolvakantie geen vakantie Leerplicht en verlof buiten de schoolvakantie geen vakantie De hoofdregel is: Geen vakantie onder schooltijd. Leerplichtwet De Nederlandse overheid vindt onderwijs van groot belang voor de toekomst van

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Beste ouder(s), verzorger(s), leerling(en), Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag weer informeren over actuele zaken. Bedankje Edukans Toelating

Nadere informatie

Infoboekje CBS de Triangel. Schooljaar 2015-2016

Infoboekje CBS de Triangel. Schooljaar 2015-2016 Infoboekje CBS de Triangel Schooljaar 05-06 Groepsverdeling Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdagmorgen Karin Karin Didy Karin Jacqueline Ineke S. Ineke S. Jacqueline Jacqueline of Ineke S.

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie