Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Goede herinneringen aan de Zondagsschool

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Goede herinneringen aan de Zondagsschool"

Transcriptie

1 Kerkenwerk 10e jaargang nummer 163 Donderdag 2 mei 2013 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Paasmaaltijd in de Zonnebrinkkerk Goede herinneringen aan de Zondagsschool De Ontmoeting PAGINA 3 PAGINA 10 PAGINA 12 Kortsluiting Kerkmusici en beiaardiers zijn net mensen. Een ontboezeming. Vertel het alsjeblieft niet aan iedereen Er is een angst die mij af en toe parten speelt in toren en schip. Psychologisch staat mijn kwaal als switch-off-mania te boek. Heb ik de orgelmotor wel uitgedaan? Is het lessenaarlampje wel uit? Staat de verwarming in de beiaardcabine wel op nul? Is het koffiezetapparaat wel uit? U snapt het vast wel, het type vragen dat je ook kwelt op de eerste 100 kilometer vakantie: Schat, heb je het gas wel uitgedaan? Jij zou de garagedeur toch achter je dichtdraaien? Stel je voor dat door mijn toedoen of liever gezegd nalaten de kerk in vlammen opgaat! Soms hoor ik, bij wijze van spreken, de sirenes al gaan; bereken ik de kosten van herbouw. Kun je een 16e-eeuws gebouw eigenlijk wel herbouwen? Valt zo n binnenbrandje onder m n WA-verzekering? De socialmedia maakt het er al niet makkelijker op. Ook als je afziet van Twitter of Facebook dan nog zijn er huisgenoten die enthousiast melden dat er een rode gloed en rook is gezien bij de Jacobskerk: Heb je het al gehoord pap? De Jacobskerk staat in brand! De sirenes die ik zonet hoorde bevestigen mijn serieuze switch-off-mania! Een paar keer per jaar jaagt de angst mij uit de echtelijke sponde en geef ik toe aan de brandlucht in m n hoofd. Ik trotseer nacht en ontij voor een bevrijdende double-check. De kerk staat er nog! Geen rook, geen vuur! Euforisch tuf ik dan weer naar huis mezelf plechtig belovend nooit meer toe te geven aan m n schakelaarangst. Overigens is er ook een interessante maar onschuldige vocale variant van deze stoornis: op weg naar een kooruitvoering de auto langs de kant van de weg zetten voor een double-check of partituren, stemvork en concertkleding wel mee zijn genomen. Stimmgabelitus! Zo n partituur is meestal snel gevonden. Die stemvork kost meestal meer moeite, om over die manchetknopen maar te zwijgen. Verder gaat alles goed. Dank u! Wim Ruesink Wat is er op Pinksteren gebeurd? De vraag wat er precies op Pinksteren is gebeurd, is meteen al een van de lastigste om te beantwoorden. Wordt daar in de Bijbel dan niets over gezegd? Zeker. Wij horen dat van Lucas in Handelingen 2. Daar vertelt hij ons uitvoerig hoe de volgelingen van Jezus het verhaal over hem zijn gaan vertellen aan iedereen die zij tegenkwamen. Zo zijn sindsdien overal kerken ontstaan, tot in de verste landen. Maar als hij ons moet uitleggen hoe dat zo gekomen is, wordt het moeilijker om hem te volgen. Hij heeft het over wind en vuur. Er gebeurt iets. Als hij dat iets moet benoemen, gebruikt hij echter opeens taal die alleen theologen kunnen begrijpen: Zij werden allen vervuld van de heilige Geest. Uiteraard moet ik daar straks ook wat over zeggen. Ik ben tenslotte theoloog. Maar het lijkt mij zinniger om eerst te kijken wat er precies op dat Pinksterfeest is veranderd. Jezus heeft zijn leerlingen verlaten. Hij is gestorven, opgewekt uit de dood en volgens Lucas daarna door God in de hemel opgenomen. Voordat hij vertrok heeft hij tegen zijn leerlingen gezegd dat zij het verhaal over hem aan iedereen moeten doorvertellen. Maar eerst moeten zij wachten op de kracht uit de hemel, dat wil zeggen op kracht van God. Want die hebben zij nodig om met de Jezusbeweging een doorstart te kunnen maken. Zij wachten gehoorzaam af. Zij komen trouw bij elkaar in een zaaltje. Zij bidden en zij praten met elkaar over Jezus en over God. Zij benoemen zelfs een nieuwe leerling om het twaalftal weer compleet te maken. Maar ondertussen merkt buiten geen mens dat er nog volgelingen van Jezus bestaan. Dat laatste verandert radicaal als het Pinksteren wordt. De tongen komen los. De volgelingen van Jezus verlaten hun zaaltje en zij gaan naar buiten om aan iedereen te vertellen wat God door Jezus heeft gedaan. De mensen op straat zijn diep onder de indruk van hun verhaal. De doorstart is dus gelukt, en er is sindsdien geen eind meer aan gekomen. Een wonder? Wat heeft die omslag bij Jezus volgelingen teweeg gebracht? Waarom heeft hun doorstart zo n succes dat die nog steeds voortduurt? Waren het zulke goede sprekers? Nee, het waren gewone mensen zoals u en ik, mensen die in Jezus geloven. Was er drank in het spel, zoals sommige omstanders beweerden? Dat is niet waarschijnlijk als mensen iets kunnen zeggen wat anderen zinvol vinden. Dan moet het toch die kracht uit de hemel zijn waarover Jezus het had en die Lucas in de taal van theologen de heilige Geest noemt, de levensadem die God aan mensen geeft (zie het scheppingsverhaal) en die je zelfs kunt voelen zodra God in de buurt Laat maar waaien Op zondag 19 mei vieren wij weer het Pinksterfeest. Maar wat vieren wij dan? Als je de enquêteurs mag geloven hebben zelfs binnen de kerken veel mensen daar geen idee van. Dat is jammer, want wat er op de allereerste Pinksterfeest is gebeurd, werkt nog steeds door in de kerk. Zonder Pinksteren zouden er vandaag zelfs helemaal geen kerken meer zijn. Reden genoeg, lijkt mij, om ons weer eens te verdiepen in de vraag wat wij eigenlijk op Pinksteren vieren. komt met wind en vuur (zie het verhaal uit Exodus 20). Dat betekent dat God zelf de volgelingen van Jezus in beweging heeft gezet. Hij heeft hun de moed gegeven om hun veilige zaaltje te verlaten en om met het verhaal van Jezus de straat op te gaan. Dat mag je een wonder noemen. Dat moet zelfs, als God er zo nauw bij betrokken is. Maar dat wil niet zeggen dat dit alleen maar vroeger kon gebeuren. Ook vandaag kan het weer opeens zomaar Pinksteren zijn. Dat wonder gebeurt immers al twintig eeuwen lang, overal op aarde waar mensen gegrepen worden door het verhaal over Jezus en kerken geboren worden. Dat vergeten wij wel eens, omdat wij hier in Nederland en ook in Winterswijk denken dat de kerk haar langste tijd heeft gehad. Lees verder op pagina 2

2 Colofon Kerkenwerk wordt uitgegeven door de Protestantse Gemeente te Winterswijk. De redactie is verantwoordelijk voor het al dan niet plaatsen van artikelen en kan besluiten tot aanpassing/inkorting. Overname van artikelen uit Kerkenwerk is uitsluitend mogelijk na toestemming van de eindredactie en met bronvermelding. Redactiesamenstelling: Ria Kruisselbrink: columns, hoofdartikelen Naomi van der Linden: kerkdiensten, kerkelijke en kerkgerelateerde activiteiten (agenda) en mutaties Annie de Ruijter: sectieberichten en in memoriam Wil Mulder: algemene kopij Gerrie Kuenen: jeugdnieuws Ans ter Horst: speciale projecten Eindredacteur: Ria Kruisselbrink Inleverdatum van kopij: uiterlijk 13 mei 2013 vóór uur. Inlevering kopij alleen als volgt: Als bijlage in Word 5.0 of hoger, uitsluitend via (max. 450 woorden per artikel) Geen ? Handgeschreven kopij? Neem dan contact op met dhr. Jan Hartemink, Jasmijnlaan 10, ' of met mevr. Ini Helmink, H. Mulierweg 38, ' Meegeleverde foto s dienen minimaal 1 Mb te zijn. Kerkenwerk verschijnt weer op 23 mei Advertenties: Dick Wensink, ' Klachten over de bezorging: Graag melden bij het Kerkelijk Bureau. Abonnementen niet-leden Informatie bij het Kerkelijk Bureau. Kerkgebouwen en kosters Jacobskerk: Markt 1, Winterswijk, ' Koster: Mevr. T. ten Dolle-Kempink, ' Hulpkosters: Mevr. J.B. Hoitink- Remmerts, Mevr. I. Ruesink, mevr. B. Wijnveen-Oonk en dhr. H. Aalbers Zonnebrinkkerk: Zonnebrink 61, ' Koster en hulpkosters: zie Jacobskerk Kerkelijk Bureau PGW Zonnebrink 61, 7101 NB Winterswijk ' , Kerkenraad PGW Zonnebrink 61, 7101 NB Winterswijk Voorzitter: dhr. C.J. Evers, ' College van Kerkrentmeesters Bankrekening Voorzitter: mevr. B.J.A. Schreurs- Schunselaar, ' College van Diakenen Bankrekening Voorzitter: dhr. H.J. Abbink, ' Jeugdwerkleider Vacant, p/a Markt 46, ' Kindernevendienstcommissie en Kinderoppasdienst Zie pagina 12 Grafische verzorging HERSTEL onjuiste gegevens - op de website via - in Kerkenwerk via link Kerkenwerk, kopij eindredacteur Hoe staat het met uw bijdragen aan de kerk? Toegezegd bij de Actie Kerkbalans 2013: ,= Inmiddels ontvangen per 19 april 2013: ,=. Dat is 28,4%. Alle gevers: hartelijk dank! Laten we met elkaar volhouden tot het toegezegde bedrag bereikt is. Ten bate van ons kerkenwerk! De kerkrentmeesters Voor het inleveren van kopij verzoeken wij u vriendelijk te letten op de volgende punten: a) kopij opsturen als bijlage uitsluitend via met daaraan gekoppeld de juiste redacteur. b) inleveren uiterlijk op de datum genoemd in het Colofon vóór uur. c) vermeld altijd de titel van het document PLUS het Kerkenwerknummer waarin u het geplaatst wilt zien en voorzien van uw naam. d) goede foto s (minimaal 1 MB). e) het maximum aantal woorden voor de diverse rubrieken is: - column hoofdartikel in memoriam overige artikelen 450 Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. Namens de redactie, Ria Kruisselbrink Degene die belangstelling heeft voor een oude computer kan contact opnemen met het kerkelijk bureau: telefoonnr Vervolg van hoofdartikel pagina 1 Een nieuwe doorstart? Maar kan het dan ook hier in Winterswijk weer Pinksteren worden? Waarom niet? Aan de heilige Geest zal het niet liggen. Als God ons die kracht niet had gegeven, was er in Winterswijk allang geen kerk meer geweest. Maar krijgt die Geest momenteel van ons wel genoeg ruimte om volop te waaien? Dat vraag ik mij af. In ieder geval is het zo dat wij vanwege de crisis van de kerken in Nederland nu al jaren in zaaltjes zitten te vergaderen hoe wij met de kerk een nieuwe doorstart kunnen maken. Het Pinksterverhaal leert ons echter overduidelijk dat die doorstart tot mislukken is gedoemd zolang wij in onze zaaltjes blijven zitten. Wij moeten met ons verhaal over Jezus naar buiten, de wereld in. Daar is moed voor nodig, zeker, want die wereld buiten heeft geen boodschap aan onze kerkelijke regeltjes of aan een correct verwoorde christelijke leer. Buiten de kerk willen mensen weten wat God en Jezus kunnen betekenen voor hun leven. Dat kun je alleen maar ter plekke formuleren, in een gesprek van hart tot hart over wat mensen bezig houdt. Op Pinksteren vieren wij dat God zelf ons die moed geeft om in beweging te komen, door de levensadem van zijn Geest, die kracht uit de hemel die ons telkens weer losrukt uit onze binnenkerkelijke besognes en ons naar buiten blaast. Dat geeft mij pas echt hoop voor de toekomst van de kerk. Wij hoeven het niet op eigen kracht te doen. Wij hoeven ons alleen maar open te stellen voor Gods Geest. Veni creator Spiritus! Kom schepper Geest! Laat maar waaien! Vanuit de Kleine Kerkenraad Chris de Jonge Op 4 april kwam de Kleine Kerkenraad bijeen. Voorafgaand aan deze vergadering werd er eerst op informele wijze afscheid genomen van Wim den Braber. Nadat de vergadering om acht uur officieel was geopend, werd begonnen met de reguliere agenda. Die bestond deze avond voornamelijk uit het bespreken van de notulen van de vergadering van 20 maart en enkele korte mededelingen. De kerkenraad besloot - na een positief advies van het college van kerkrentmeesters - akkoord te gaan met een financiële bijdrage aan een manifestatie van een aantal Winterswijkse kerkgenootschappen op een van de dagen tijdens het Steengroeve festival in de maand augustus. Over het hoe en wat van die manifestatie volgt ongetwijfeld in de loop van de komende tijd meer informatie. De rest van de vergadertijd was gereserveerd voor de visitatoren die hun rapport aan de leden van de Kleine Kerkenraad kwamen presenteren. Aan de hand van een PowerPointpresentatie deed de visitatiecommissie bij monde van ds. Buitink verslag van het door hun gelopen traject, hun bevindingen en conclusies. Waar nodig werd de informatie aangevuld of verhelderd door de beide andere visitatoren, de heren de Pender en Zielhuis. De presentatie riep bij de aanwezigen diverse vragen of opmerkingen op, waarop door de visitatoren zo goed als mogelijk werd geantwoord. De PowerPointpresentatie was in feite een samenvatting van het to- tale rapport en riep derhalve nieuwsgierigheid op naar het volledige rapport. Dat rapport ontvingen de leden van de kerkenraad na afloop van de vergadering. Afgesproken werd dat de Kleine Kerkenraad in een extra vergadering op 11 april het rapport zou bespreken en dat de visitatoren tijdens een gemeenteavond op 25 april het rapport aan de gemeente zullen presenteren. En zo kwam de Kleine Kerkenraad een week later - op 11 april - opnieuw bijeen met als enig agendapunt het bespreken van het rapport. Na de gevoerde discussie kon worden vastgesteld, dat de Kleine Kerkenraad zich in het algemeen kon vinden in het rapport en de aanbevelingen. Wel werden er enkele kanttekeningen geplaatst bij sommige constateringen. Ook bestaat er twijfel over de vraag of realisatie van enkele adviezen financieel haalbaar is. Besloten werd om een brief te schrijven aan de visitatoren waarin de conclusie van deze vergadering zal worden genoemd, maar waarin ook de vragen en kanttekeningen worden vermeld. Met die informatie kunnen de visitatoren wellicht ook op de gemeenteavond hun informatie verhelderen. Als u dit verslag onder ogen krijgt heeft de gemeenteavond plaatsgevonden en zal er ongetwijfeld meer bekend zijn over het rapport en het vervolg ervan. K.W.W. Hans Evers, Voorzitter kerkenraad De höfkes ligt der mooi bi-j. Nao enkele winterbleui-jers endelijke de opstandingskracht van de lente. Da s genieten van völleklörigheid. Nözzen van blomen greuit altijd naor t lecht. Ovver nözzen e-sprokkene. Op de rommelmarkt begon der ene te orakelen da w dee nog lange neet ene kante oet hebt. Wat vind i-j daorvan? Ikke bli-j. As wi-j dee allemaole dezelfde kante oet hebt dan bleui-je wi-j mooi en völleklörig, maor wal in t hiernaomaols. Wi-j möcht de aerde nog n zetken bewarken. En Wies-nözzen da w bunt, wi-j wet t altied baeter. Wat he w mangs kromme gedachten. At dee an t lechte komt ok völleklörig. Van vergaetmi-jnietjes töt an paosblomen en pinksterblomen an to. En as dee oet-e-bleuid bunt? Dan wachte wi-j töt de karstroze bleuit. Maor aerst genieten van uns höfken. K.W.W. /kieken wat t wordt. Ruth's Report Soddo Christian Hospital PO Box 305, Soddo Wolaitta Ethiopia Minus Jentink. Missieorganisatie: Stichting Witte Velden te Hilversum, voor giften: rek.nr , St. Witte Velden, Hilversum. Thuisfrontcommissie: j.a. Wegens plaatsgebrek kunnen we de grote hoeveelheid kopij van de nieuwsbrief van Ruth niet plaatsen. We raden u aan om contact op te nemen met bovenstaande adressen voor de info. De redactie 2

3 Bijbelrubriek Pasen en Pinksteren op één dag... Deze week hebben we in Nederland uitbundig gevierd dat we een nieuwe koning hebben gekregen. Tegelijkertijd zijn in de hele wereld stiekem ook wat blikken gericht op Engeland. Wanneer zal het gebeuren, dat prins Charles koning wordt? Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen? Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen Dat betekent in het Nederlands: nooit. Je kunt wachten tot Sint Juttemis, zeggen we ook. In het Engels hebben ze daar ook een prachtige uitdrukking voor: When pigs fly, als varkens vliegen. Dus nooit! Maar weet u dat bij de evangelist Johannes Pasen en Pinksteren wel op één dag vallen? Dat lezen we in Johannes 20: Die morgen, de eerste dag van de week het lege graf, niet te bevatten. Nu is het avond geworden, de avond van diezelfde opstandingsdag. De leerlingen zitten bij elkaar achter gesloten deuren. Wegschuilend als vogels in het riet. En plotseling is Jezus in hun midden. Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik jullie uit. Na deze woorden blies Hij over hen heen en zei: Ontvang de heilige Geest. In dat korte gebeuren is alles samengebald: Pasen en Pinksteren op één dag. Vleugellam geslagen zielen worden gereanimeerd. Wat kan een mens zich afgemat, doodgebloed Paasmaaltijd in de Zonnebrinkkerk Op zondag 31 maart, eerste paasdag, hebben ruim 70 volwassen en kinderen zich (ondanks de korte nacht door de overgang naar de zomertijd) om half 9 verzameld in de Zonnebrinkkerk voor het paasontbijt. Na een welkom en gebed door ds. Marsman hebben we samen gezongen, waarna we gezamenlijk hebben gegeten van al het lekkers wat we aan elkaar hebben uitgedeeld. Broodjes met ham of kaas, krentenbroodjes, matses en natuurlijk eieren. Rianne Ruessink Op de foto onderaan deze pagina zien we hoeveel jongeren er ook waren: en dat was voor de ouderen nog eens extra gezellig! (redactie) voelen, alsof je alle adem benomen wordt. Dan is Gods beademing een opveren, een bevrijdende kracht, zoals Adam in Genesis 2 de levensadem wordt ingeblazen. Alle verdriet en teleurstelling, vertwijfeling en schuld worden weggeblazen. Reanimatie ten top! In Johannes 20 worden ramen en deuren wijd open gegooid. Je wordt uit je schulp geblazen om naar buiten te treden. Pasen en Pinksteren op één dag Het is teveel om te bevatten. Daarom heeft Lukas het uit elkaar getrokken en het ons verteld in stappen: eerst Pasen (Lukas-evangelie), dan de Hemelvaart (Handelingen 1) en daarna Pinksteren (Handelingen 2), met 50 dagen ertussen: In deze tijd van het jaar wordt er vaak uit het Johannes-evangelie gelezen. Dan wordt teruggegrepen op eerdere hoofdstukken Daar vertelt Jezus zijn leerlingen veel uitgebreider over zijn komend afscheid. De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt niet voor niets ook wezenzondag genoemd. Jezus belooft immers dat Hij hen niet als weeskinderen zal achter laten. Hij zal in de Geest bij hen komen. En waar de Geest van God geschonken wordt, gaat de liefde voorop! De abdij Hooggewelfde ruimte spitsbogen rondom muren die eeuwen trotseren melodieën rijgen zich aaneen gebedssnoer rond aloude woorden ultiem subliem gregoriaans hier laat ik de tijd proef iets van eeuwigheid ds. Fransien van Keulen Oeke Kruythof Oud en jong weer samen... We willen graag dat zoveel mogelijk mensen de lofzang gaande houden in onze kerkdiensten. Maar hoe kunnen we dat het beste doen als er minder kerkgangers en minder predikanten zijn dan vroeger? Onze conclusie als kerkenraad was: met twee morgendiensten in het dorp, één per kerkgebouw. Vorige keer eindigden we met de vraag: welke morgendienst in de Zonnebrinkkerk laten we bestaan en welke niet, rekening houdend met álle kerkgangers. We hebben verschillende argumenten gewogen: 1. De 8.45-dienst en de dienst (Jacobskerk) zijn twee dezelfde diensten. Allebei vrij traditioneel. De dienst (Zonnebrink) is een heel ander soort dienst, die weer andere mensen vooral jonge gezinnen- naar de kerk lokt. We zouden die diversiteit in diensten graag behouden. Dat betekent dat er voor de 8.45-dienst een alternatief moest worden gezocht. En dat is niet makkelijk, zeker niet als het om de aanvangstijd gaat. 2. De andersoortige dienst vervroegen naar 8.45 of 9.00 uur zagen we niet zitten. De dienst wordt vanwege het andere karakter juist door veel jonge gezinnen bezocht, die op een te vroeg tijdstip zullen afhaken. 3. De vaste 8.45-dienst-kerkgangers zullen misschien niet alleen moeite hebben met de aanvangstijd van uur, maar mogelijk ook met het feit dat er in de Zonnebrinkkerk geen traditionele diensten meer zouden worden gehouden. Dan zijn ze verplicht om uit te wijken naar de Jacobskerk. Daarmee willen we rekening houden, door met regelmaat gemiddeld 1 x in de 14 dagen- ook in de Zonnebrinkkerk een gewone, traditionele dienst te houden. Op weg naar het nieuwe liedboek (6) De subtitel van het nieuwe liedboek luidt: Zingen en bidden in huis en kerk. Ik ga wat nader in op het tweede deel van deze subtitel: huis en kerk. De volgorde zou je andersom verwachten: kerk en huis. Marketingstrategen menen echter dat huis en kerk beter bekt dan kerk en huis, vandaar. De breedte van de begrippen huis en kerk is heel ruim. Ze zeggen iets over de plaatsen en situaties waar het liedboek kan worden gebruikt. Zo moet je bij huis niet alleen denken aan de huiselijke situatie, maar ook aan andere huizen: verzorgingshuis, verpleeghuis, huis van bewaring, ziekenhuis of leerhuis (school!). En bij kerk denk je niet alleen aan de eredienst op zon- en feestdagen, maar ook aan ándere vieringen en samenkomsten van de gemeente. Vespers bijvoorbeeld, of een afsluiting van een kerkenraadsvergadering, tijdens een gebedsgroep of catechisatie. Plekken en situaties dus waarbij het liedboek een rol kan spelen, onderdeel uitmaakt van de leefkring. Een gebed of eenvoudig maaltijdlied aan de keukentafel, een lied in de schoolklas, een kort liturgisch moment tijdens een picknick van de gemeente, gebedsteksten in het pastoraat, een lied bij het graf, een reiszegen die je iemand mee 4. We vonden het niet verstandig om een variabele aanvangstijd te hebben, die per zondag moet worden vastgesteld. De ene keer om 8.45, de andere keer om uur. Een vaste aanvangstijd leek ons het beste. Dan kan er een vast patroon ontstaan, waardoor u alleen maar hoeft te kiezen tussen een traditionele dienst of een zog. andersoortige dienst. 5. Al met al leek het ons niet onoverkomelijk om van de kerkgangers in de dienst te vragen een half uur eerder aanwezig te zijn. Tien uur is in onze ogen- een goed compromis, dat ook weer nieuwe kansen schept. Want er zullen in de traditionele diensten in de Zonnebrinkkerk dan hopelijk ook weer kinderen komen en niet alleen ouderen, zoals nu in de 8.45-dienst. Dat leek ons voor de meeste kerkgangers ook wel fijn. De kindernevendienstcommissie heeft al aangegeven weer voor nevendiensten te willen zorgen. Al wikkend en wegend zijn we tot deze conclusie gekomen. We horen zowel positieve als negatieve geluiden op onze beslissing. We begrijpen dat niet iedereen er blij mee is. Dat wat vertrouwd is, laat je immers moeilijk los. En nogmaals, wilt u met ons mee denken? Graag horen we of u misschien een beter voorstel hebt. Wie weet wat voor creatieve ideeën u aandraagt. Dat zullen we als kerkenraad zeker wegen. En vóór het eind van 2013 zullen we evalueren en bekijken of het toch nog anders, beter kan. Want we willen immers met zoveel mogelijk kerkgangers de lofzang gaande houden! Namens de Kleine Kerkenraad, Erica Hijink en ds. Fransien van Keulen wilt geven, gedichten voor een kringgesprek over poëzie, of een tekst voor persoonlijke meditatie. Zomaar wat mogelijkheden om het liedboek te gaan gebruiken. Natuurlijk, de kern van het liedboek bestaat uit liederen voor de erediensten van de gemeente. De eredienst is immers het hart van de gemeente. Maar ook voor ándere momenten in het gemeente-zijn en een mensenleven zijn er dus liederen en teksten vinden in het liedboek. Daarmee wordt het dus, zoals onze Oosterburen zo mooi zeggen een Sing- und Gebetbuch. Een boek dat je op je hart kunt dragen, in huis en kerk. PS om te noteren: Zondagochtend 26 mei uur Jacobskerk feestelijke dienst rond ingebruikname nieuw liedboek. s Avonds om uur een KOM-dienst in de Zonnebrinkkerk. Ook hierin staat het nieuwe liedboek centraal! Zaterdagmiddag 1 juni uur een Sing-in in de Jacobskerk!! Wim Ruessink cantor-organist 3

4 4 Fr. van Keulen Zuilenesstraat BC Winterswijk tel Secties: De Hazelder, Miste/Corle In sectie Hazelder kijken we terug op een geslaagd eet-festijn. Met z`n 25-en aan tafel. Volop te eten. En elkaar ongedwongen op weer een andere manier leren kennen. Zelfs tijd tekort om een klein programmaatje af te maken. De gezellige Trefpunt-middag tussen Pasen en Pinksteren was de laatste gewone bijeenkomst van dit seizoen. Met een viering hebben we het Trefpunt-seizoen samen afgesloten, zoals we in september ook altijd beginnen. Alleen het reisje zit nog in het vat van mei. Natuurlijk wordt er op mooi weer gehoopt. Een gezellige dag, en gezond weer thuis, is mijn wens! Meer dan ooit heb ik in de afgelopen weken thuis de sirenes voorbij horen komen. En met verbazing heb ik geconstateerd dat er wel erg veel mensen - ook uit onze secties - in het SKB hebben gelegen. Vaak maar voor korte tijd. Als ik op donderdag mijn ziekenhuisrondje maakte, bleken de meesten alweer ontslagen. Vanuit het ziekenhuis worden er geen berichten van opname meer doorgegeven.dus moet ik het ruiken of via-via te horen krijgen als u opgenomen wordt. Dat is meestal te laat Dan trek ik maar de conclusie dat u geen bezoek op prijs hebt gesteld. Anders had u het toch kunnen laten weten? Schoorvoetend breekt de lente aan. Voor veel actieve ouderen de tijd om op vakantie te gaan, vóór dat het hoogseizoen met de schoolvakanties aanbreken. Voor veel jongere mensen de tijd van tentamens en examens. We staan op 4 en 5 mei stil bij de vrijheid en de (slacht) offers die dat heeft gekost. Ondertussen wordt er in de kerk de verheerlijking van Jezus gevierd: Hemelvaartsdag en Pinksteren. De Geest als God-in-ons, op weg naar een wereld van vrede en recht. Goede dagen gewenst! Ds. Fransien van Keulen Giften De afgelopen weken hebben we giften mogen ontvangen voor de wijkkas: Via Alie Smit 2 x 10,= en een bedrag van totaal 35,=. Alle gevers, hartelijk dank hiervoor! Met vriendelijke groet, Mieke Hermsen-Grevers B.W. Marsman Tuunterstraat EG Winterswijk tel Secties: Windmolenveld, Woold Sectieteams Onlangs hebben de sectieteams van Windmolenveld en Woold weer vergaderd. We keken terug op goede contacten tijdens de groothuisbezoeken en buurtschapdienst. Wel wordt het aantal deelnemers geleidelijk aan kleiner, doordat de vaste bezoekers ouder worden en meer aan huis gebonden raken. Afgesproken is, om dit mee te nemen als we plannen gaan maken voor volgend jaar. Ook de vacatures zijn weer ter sprake gekomen. We zoeken 1 beleidsouderling, die voor beide secties de kerkenraadsvergaderingen bezoekt. Daarnaast hopen we voor het Woold 2 à 3 personen te vinden voor het bezoekwerk. Naast de vacatures die daar al waren is er binnenkort ook de vacature van Ineke Klomps, die haar activiteiten als bezoekmedewerkster gaat verleggen naar het ouderenpastoraat (Pelkwijk). Ziek(enhuis) In huize Oonk-Toonk (Wooldseweg) kampen de bewoners de laatste tijd nogal met ziekte. Gerrit Toonk is al enige tijd ernstig ziek en ondergaat momenteel pittige behandelingen. Hans Oonk heeft net een ziekenhuisopname achter de rug vanwege ernstige benauwdheid. Beiden wensen we, samen met zus en echtgenote Diny, veel sterkte en geduld, en hopelijk verbetering in de situatie. Ook met wie ziek zijn en hier niet genoemd kunnen worden, leven we mee. Graag wil ik hier nog eens benadrukken, dat het ziekenhuis ons als predikanten zelden of nooit bericht geeft van een opname. Dus: als u bezoek op prijs stelt, geef het dan zelf of via kinderen, buren of bekenden door! U kunt dat rechtstreeks aan mij doen of aan degene die namens de kerk contact met u onderhoudt, meestal een bezoekmedewerk(st)er. Met een goede groet, Ds. Berdie Marsman Giften Tijdens bezoekjes in onze sectie hebben we de volgende giften in ontvangst mogen nemen: Via Trijntje en Wim Dunnewold 20,= voor de wijkkas en 20,= voor Trefpunt. Via Ineke Hengeveld 5,= voor de wijkkas en via Annie Wibbels 2 x 10,= voor de wijkkas. Met vriendelijke groet, Waarnemend predikant: Mevr. G. Zemmelink Zuiderlaan AC Aalten tel Mieke Hermsen-Grevers E. van Gooswilligen Meijerink VZ Winterswijk tel Secties: Balinkes, Zuilenes, De Pas, Bargerbosch en Meddo, inclusief Huize Roetendael Op 5 mei zal Sam ten Dolle in de y&h-viering worden gedoopt. Hij is het zoontje van Frank en Dorien ten Dolle, Morgenzonweg 38, een broertje van Isa. We hopen op een prachtige doopviering, en we hopen dat Sam, geschreven in de palm van Gods hand, zelf ook de waarde van dit geschenk zal ontdekken en de weg met God blijvend zal gaan. De heer Arie Jentink, Pashegge 108, ligt al een aantal weken in het SKB. Hij wordt onderzocht om te ontdekken of er behandelingen ten goede mogelijk zijn. We wensen niet alleen hem, maar ook Cobi, de kinderen en allen om hem heen de vrede van God toe. Ds. Fransien van Keulen Doopdienst op 5 mei Omdat collega Van Gooswilligen helaas nog steeds niet kan werken, is mij gevraagd om op zondag 5 mei om uur in de Jacobskerk de doop te bedienen aan Nancy Fernanda Sala Bontarika Lijbers, geboren op 15 december 2004, dochter van Sutas en Fernando Lijbers, Frans Halsstraat 8. Het bijzondere is dat Nancy zelf aan haar ouders heeft gevraagd of zij kon worden gedoopt. Die hebben daar van harte mee ingestemd. Wij verheugen ons samen met de familie over de doop van Nancy. U bent uiteraard van harte welkom om daarvan getuige te zijn. Hartelijke groeten, Chris de Jonge Giften De volgende giften voor de wijkkas ontvangen: Via Annie Meinen 5,= ; via Siny Kruisselbrink 5,= en via Janny Abbink 10,=. Hartelijk dank hiervoor! Waarnemend predikant: Mevr. G. Zemmelink Zuiderlaan 6, 7122 AC Aalten tel J.T. Parmentier Ini Helmink Tuunterstraat EG Winterswijk tel Secties: Oostervoort/De Rikker Consulent voor: Scholtenenk/ Hakkelerkamp Op zondag 12 mei zal in de Jacobskerk (aanvang dienst: uur) de doop worden bediend. Er zijn een drietal dopelingen, te weten: Merle, dochter van Ivo Kruisselbrink en Iris Jansen, Anabell, dochter van Sebastiaan Hemink en Eveline Goldsweer en Cato, dochter van Mark Wassink en Karin te Paske. We hopen op een feestelijke dienst die ieder van ons kan inspireren en enthousiasmeren, want dopen is een feest voor de hele gemeente en Paulus schreef al in zijn brief aan de Romeinen: wees blij met wie zich verblijdt, (heb verdriet met wie verdriet heeft). Woensdagavond 29 mei kunt u noteren in uw agenda of op uw kalender, want dan wordt er vanuit de sectie Scholtenenk/Hakkerlerkamp de jaarlijkse fietstocht georganiseerd. Dit jaar sluit de sectie Oostervoort/De Rikker zich bij deze activiteit aan. Ook mensen uit deze sectie zijn dus van harte welkom om gezellig mee te fietsen. Er wordt begonnen om uur bij de Zonnebrinkkerk en we gaan richting Bredevoort. U/jij zult er binnenkort meer van horen. Met een hartelijke groet, Ds. Theo Parmentier Giften Via Janny Dunnewold 2 x 5,= + 10,=; via Marietje Sloetjes 10,= + 20,=; via Fieke Holleman 10,=; via Jan Hijink 2 x 10,=; via Gerrie Jansen 10,=; via Erna te Winkel 10,=; via Joke Mentink 5,= en een gift van 15,= voor het jeugdwerk. C. de Jonge W. Dreeslaan JG Winterswijk tel Secties: Centrum, Huininkmaat/ Bomenbuurt, Kotten/Brinkheurne en Pelkwijk en Huize de Rikker Consulent voor: Huppel/Henxel/ Ratum Uit de secties Het was onlangs weer de week van de sectievergaderingen. In de beide vergaderingen waar ik bij was, is gesproken over de afsluiting van het seizoen. Het sectieteam van Huppel/Henxel/Ratum organiseert op zaterdag 15 juni van tot ca uur een ontmoeting voor de gemeenteleden in de sectie en andere belangstellenden in en om de Emmaschool. Precieze details volgen nog, maar in ieder geval staan op het programma een wandeling in groepjes die een aantal kaarten met spreuken meekrijgen om onderweg met elkaar over te praten en het gezamenlijk eten van soep en broodjes. Noteert u alvast de datum. U kunt zich vanaf nu opgeven bij mevrouw Janny Dunnewold (tel ). De sectieteams van Centrum, Huininkmaat/Bomenbuurt, Kotten/Brinkheurne en Pelkwijk organiseren voor de gemeenteleden in hun secties en andere belangstellenden op zaterdag 1 juni van tot ongeveer uur een excursie (met auto s) naar de kerken in het Varsseveldse: de Keurhorstkerk, de Laurentiuskerk en de kapel in Sinderen. In het Borghuis bij de kerk in Varsseveld wordt de lunch gebruikt. Ook over deze trip volgen nog nadere berichten, maar noteert u alvast de datum. Opgave is vanaf heden mogelijk bij mevrouw. Klazien Hartemink (tel ), mevrouw Gerda Eenink (tel ) en mevrouw Sannie van den Brink (tel ). Voor beide evenementen wordt van de deelnemers een bescheiden vrijwillige financiële bijdrage gevraagd. Terugblik op de buurtschapdienst in Kotten/ Brinkheurne Het was weer als vanouds tijdens de buurtschapdienst in gebouw Wilhelmina. De Slinge Singers hebben prachtig gezongen en ook de aanzienlijke schare gemeenteleden lieten zich op dat vlak niet onbetuigd. Wij stonden stil bij het verhaal van Tomas uit Johannes 20 waar ons, mensen die de opgestane Heer zelf niet hebben ontmoet, wordt duidelijk gemaakt hoe wij voor ons geloof houvast kunnen vinden in het verhaal van Pasen dat ons is overgeleverd. Tijdens de koffie met koek na afloop was er uitgebreid gelegenheid om bij te praten. Hartelijk dank aan het sectieteam, dat alles prima had georganiseerd. Zelf kijk ik terug op een plezierige dienst. Lees verder op pagina5

5 Vervolg van pagina 4 Agenda Maandag 27 mei om uur: vergadering van sectieteam Huppel/Henxel/Ratum bij Henk Prinsen, Waliënseweg 38. Dinsdag 28 mei om uur: gezamenlijk vergadering van de sectieteams van Centrum, Huininkmaat/Bomenbuurt, Kotten/Brinkheurne en Pelkwijk in de Zonnebrinkkerk. Hartelijke groeten, Chris de Jonge Giften Alle gulle gevers, heel hartelijk bedankt voor de navolgende giften voor de wijkkas: via Johanna Oonk 5,= en 20,=; via Margriet Nauta 2x 10,= en via Hennie Toebes 10,=. Sectie Ouderenpastoraat Voorzitter: Erica Hijink-Elferdink Masterveldweg CN Winterswijk Huppel tel Annie Klein Brinke Ouderenpastoraat in de tehuizen vanaf juni Sleeswijk: ds. Fransien van Keulen, tel Berkhof THV, Berkhof aanleunwoningen, Pronsweide en Huize Roetendael, Meddo: ds. Evert van Gooswilligen, tel Vredense Hof, Huize De Rikker en Pelkwijk: ds. Chris de Jonge, tel Molenaar, St. Elisabethgaarde en Homansbos: ds. Theo Parmentier, tel Wamelinkhof: ds. Berdie Marsman, tel Voor de gemeenteleden in de verzorgingstehuizen is het mogelijk om de predikant van hun oude wijk aan te houden of om een nieuwe keuze te maken. Het is wel van belang dat u dat doorgeeft aan de betreffende predikant en ook aan uw naaste familie. Begeleiding van de sectie Ouderenpastoraat, ds. Fransien van Keulen Tussen Hemelvaart en Pinksteren, op dinsdagavond 14 mei, houden we op Sleeswijk weer een kerkdienst. Uiteraard zijn alle Sleeswijk-bewoners en buren van harte welkom. Ds. Fransien van Keulen gaat voor en Wim Sikking zal de zang begeleiden. We hopen u daar te ontmoeten! Ds. Fransien van Keulen De lange grijze winter is voorbij, de sneeuwklokjes eindelijk uitgebloeid; de aarde breekt uit in jubelzangen Niet voor niets is groen de kleur van de hoop en hoop doet leven. Op 8 april waren de medewerkers van de sectie ouderenpastoraat in vergadering bij elkaar. We mochten mevrouw Ebbers verwelkomen, zij zal bezoekwerk gaan doen in de Wamelinkhof. In de Pelkwijk zal mevrouw Klomps bezoekwerk gaan doen als vervanging voor mevrouw Kruisselbrink. Mevrouw Kruisselbrink is al een hele poos niet goed in orde en als u dit bericht leest is zij waarschijnlijk geopereerd en zal zij hopelijk herstellende zijn, maar dat zal zeker de nodige tijd kosten. In mei verschijnt het nieuwe liedboek, de Raad van Kerken heeft begeleidingsbundels aangeschaft voor de verzorgingshuizen zodat ook daar een nieuw lied voor God de Here gezongen kan worden, met orgelbegeleiding. In maart werd er gecollecteerd voor de Wezen van Uganda en daar werd 495.= voor bij elkaar gebracht. In april zijn de collecten bestemd voor kindmoeders in Brazilië en in mei voor de stichting Witte Velden, voor het werk van Ruth Droppers in Ethiopië. Ruth en haar man werken daar in het ziekenhuis van Soddo. Het ouderenpastoraat ontving de volgende giften: in de Pelkwijk, 1x 5,=, 1 x 10,= en via ds. Wassink 1 x 15,=; in Sleeswijk 1 x 5,=; in Wamelinkhof 1 x 5,= en 2 x 10,=; in de Vredensehof 1 x 5,= en 1 x 20,=. Namens alle medewerkers van het ouderenpastoraat groet ik u hartelijk, Erica Hijink-Elferdink De Kerk Als ze mij vragen: Wat vind je eigenlijk van de kerk? dan gebruik ik graag het beeld van de regenboog. De regenboog is niet de zon alleen, maar ook niet de regendruppels alleen, maar het zonlicht dat in de druppels weerkaatst wordt. Ieder druppeltje weerspiegelt op zijn manier iets van het zonlicht en alle druppels vormen samen met de zon het prachtige kleurenspectrum, het verbondsteken tussen God en de mensen, dat na de zondvloed werd gegeven. Ik vind dit een prachtige vergelijking voor het kerk-zijn. De kerk is niet Christus alleen, die de zon en het licht is. De kerk is ook niet de druppeltjes alleen. Dan heb je een regenbui, die gauw minder fraai is. Nee, kerk is Christus die weerspiegelt wordt door de mensen, ieder op zijn eigen manier, met zijn karakter, met zijn talenten, op de plaats waar hij staat. En samen zijn wij het nieuwe verbond van liefde, teken van hoop dat God de wereld niet in de steek laat. (Uit een liturgie tijdens een uitvaart en ingezonden door Henk Dondergoor.) Missionaire vraag: Hoe raak je in gesprek over je geloof met mensen in je omgeving zonder dat het er te dik bovenop ligt? Antwoord: Wees allereerst echt geïnteresseerd in mensen. Dat is niet iets wat je kunt spelen. Het gaat om oprechte belangstelling in mensen. Heeft u die? Missionair zijn stelt dus allereerst vragen aan uzelf. Het draait niet om u of uw boodschap, maar om die ander. Wat houdt hem of haar bezig? Bent u daar open voor, biedt u daar ruimte voor, bent u in staat om echt te luisteren? Vaak blijkt in echte gesprekken dat mensen dan ook willen horen wat u bezighoudt, wat u raakt, hoe u omgaat met wat u tegenkomt in het leven. En: laat mensen in uw omgeving weten dat u van de kerk bent en vreugde beleeft aan uw geloof. Ze mogen best weten dat u een kerkganger bent, dat u dankt voor het eten, kortom: dat u een gelovig mens bent. Met dank overgenomen uit het voorjaarsnummer van Bries; relatiemagazine van Missionair Werk en Kerkgroei van de Protestantse Kerk in Nederland. Zijn er nog nazaten van Diny Korenberg Taakgroep Missionaire Gemeente Hendrik Bertus Mentink, getrouwd met Elisabeth Johanna Bussink op 16 augustus 1933 te Arnhem door Ds. N.A. Becht, Ned. Herv. Gemeente. Ben namelijk in het bezit van hun trouwbijbel en wil hem graag teruggeven aan eventuele familieleden. Dhr. Mentink was vroeger bakker in de Meddosestraat in Winterswijk. Ida Voerman Tel Opbouw De voorbereidingen voor de PeGeWe fietsvierdaagse zijn in volle gang!! Zoals u wellicht al weet gaan we eind juli weer fietsen, in en rondom Winterswijk. Houdt u dus de volgende dagen vrij: dinsdag 30 juli t/m vrijdag 2 augustus! Start en finish zijn weer, net als andere jaren, in de Jacobskerk. Naast fietsen is er ook de hele dag koffie, thee en cake in de kerk. U kunt mee doen met de verloting maar u kunt ook komen voor de gezelligheid, of voor de rust! Tevens wordt er deze dagen weer een Preuverie rond om de kerk gehouden, kortom veel vertier in Winterswijk. Verleden jaar zijn we gestart met drie verschillende afstanden en door uw vele reacties, hebben we besloten dit jaar weer drie afstanden uit te zetten. We fietsen weer de afstanden 12, 25 of 40 km. U mag zelf weten welke afstand u wilt rijden. Ook kunt u bv. de ene dag 12 en de andere dag 40 km fietsen. We proberen de routes altijd zo te maken, dat ze toegankelijk zijn voor een scootermobiele. Alle afstanden, komen langs een halteplek. Ook dit jaar krijgen de halteplekken een bijzonder tint mee. Zo is er onderweg een concert te beluisteren en Stichting Boerengoed laat diverse spullen zien. Blij zijn we ook met LTO- Noord, die ons weer een kijkje gunt bij een agrarisch bedrijf. Ook dit jaar fietst u weer voor drie verschillende doelen. Ons eerste doel noemen we ons zendingsdoel. Hart van Winterswijk is ons tweede doel en ons derde doel is dit jaar voor onze eigen kerkelijke gemeenschap. In de volgende edities van Kerkenwerk, willen wij de doelen: Zending en Het Hart van Winterswijk nader aan u voorstellen. Want we begrijpen dat het bovenstaande wel erg abstract is. De opbrengst van ons derde doel is dus onze eigen kerkelijke gemeenschap. Een voorwaarde die de PeGeWe fietsvierdaagse heeft gesteld aan dit doel is, dat het een uitstraling moet hebben naar buiten toe. Zo is een verzoek binnen gekomen voor de aanschaf van nieuw serviesgoed en dan met name voor de Zonnebrinkkerk. Gebleken is dat juist daar, met grote uitvaarten ed. te weinig compleet serviesgoed aanwezig is en dat men van te voren drukdoende is kopjes van de ene kerk, naar de andere te transporteren. Een tijdrovende en een zware klus! Deze kerk wordt ook gebruikt door andere dan de PGW gemeente. Dit was voor ons de reden om aan het verzoek gehoor te geven. De volgende keer leest u in uw Kerkenwerk meer over het eerste doel: de Zending. Noteer de data van de PeGeWe fietsvierdaagse in uw agenda en doe mee!! Met vriendelijke groeten, Henny Schans en Helma te Grotenhuis Opbrengst 1e kwartaal 2013 Jacobskerk / Zonnebrinkkerk kerk 2292,28 diaconie 2482,22 vespers 1108,60 jeugdwerk 333,19 orgelfonds 312,30 bloemencommissie 94,46 plaatselijk missionair werk 323,08 neuw liedboek 319,90 plaatselijk kerkmuziek 369,00 diaconie; verzorgingstehuizen 217,59 kerkinactie; zending 373,09 kerkinactie; werelddiaconaat 337,81 kerkinactie; diaconaat 288,06 kerkinactie; 40-dagentijdcollecte 176,66 kerkinactie; 40-dagentijdcollecte (Malawi) 497,27 JOP/ landelijk jeugdwerk 291,27 Prot.Kerk; catechese en educatie 266,75 oecumene (kerkendag) St. Navsarjan 496,20 Totaal ,73 5

6 6 Kerkdiensten Winterswijk Zonnebrinkkerk zondag 5 mei uur ds. F. van Keulen (Doopdienst), Young&heart-dienst, m.m.v. PGW-band, met kinderoppas en kindernevendienst zondag 12 mei uur ds. C. de Jonge 1e pinksterdag zondag 19 mei uur ds. F. van Keulen, met kinderoppas en kindernevendienst Rondom de Zonnebrinkkerk Kinderoppasdienst zondag 5 mei uur: Lia Eeltink, Christien van Ens zondag 19 mei uur: Lieke Ruessink, Nienke Timpert Autodienst Zonnebrinkkerk Inlichtingen mevr. J. Wassink, tel Den Angang Inloopcentrum Den Angang is op de volgende tijden geopend. Elke woensdagmorgen van tot uur ontmoeting voor volwassenen en elke eerste dinsdag van de maand van uur: gebedsgroep in de gebedsruimte. Bloemencommissie Elke week gaan de mooie bloemen die in de Jacobskerk en Zonnebrinkkerk staan na de kerkdiensten als groet van de gemeente naar gemeenteleden die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De contactpersonen van de bloemencommissie proberen dit zo zorgvuldig mogelijk bij te houden. De contactpersonen zijn: - Voor de secties van ds. Van Keulen en ds. Marsman: Nannie Pampiermole, Crocusstraat 37, telefoon , - Voor de secties van ds. Van Gooswilligen: Jacobskerk zondag 5 mei uur ds. C. de Jonge, geen kinderoppas en kindernevendienst donderdag 9 mei hemelvaart uur ds. B.W. Marsman, Morgengebed zondag 12 mei uur ds. J.T. Parmentier, Doopdienst uur Musica Jacobi, Muziekvesper: jazzper 1e pinksterdag zondag 19 mei uur mevr. G. Zemmelink, Aalten, geen kinderoppas en kindernevendienst Rondom de Jacobskerk Kindernevendienst Elke zondagmorgen om uur, tenzij anders vermeld Kinderoppasdienst Nijntje Elke zondagmorgen om uur in Den Angang, tenzij anders vermeld zondag 12 mei Greetje en Emma Kraan Autodienst Jacobskerk Inlichtingen mevr. S.H.G. van den Brink, tel Esther Dondergoor, Emmastraat 12, telefoon , - Voor de secties van ds. Parmentier: Tony Vaags, Waliënsestraat 128, telefoon , - Voor de secties van ds. De Jonge: Rikste Mechielsen, Hortensialaan 41, telefoon , - Voor de sectie ouderenpastoraat: Josien Schieveen, Boldermansweg 1, telefoon , Andere diensten Verpleeghuis Pronsweide zondag 5 mei uur ds. A. Rotte zondag 12 mei uur pastor M. Storteler zondag 19 mei uur ds. J.H. Wassink-Pluimers Verzorgingshuizen Berkhof dinsdag 7 mei uur dhr. S. Kuijt dinsdag 21 mei uur ds. J.H. Wassink-Pluimers Vredense Hof dinsdag 7 mei uur dhr. S. Kuijt dinsdag 21 mei uur ds. J.H. Wassink-Pluimers Pelkwijk zaterdag 4 mei uur dhr. S. Kuijt zaterdag 18 mei uur ds. J.H. Wassink-Pluimers Overige diensten Wooncomplex Wamelink zaterdag 4 mei uur dhr. S. Kuijt zaterdag 18 mei uur ds. J.H. Wassink-Pluimers Meekerken in het SKB? Dat kan! Elke zondag de dienst uit de Zonnebrinkkerk. Elke werkdag om uur een overdenking. Op kanaal 8 Kerkdienst in de huiskamer De PGW stelt u in de gelegenheid alle kerkdiensten die in de Zonnebrinkkerk en de Jacobskerk worden gehouden via de kerkradio te beluisteren. Hiervoor zijn kerkradio-ontvangers beschikbaar die aangesloten worden op uw telefoonlijn en met één knop te bedienen zijn. Wilt u hiervoor in aanmerking komen of hierover meer informatie hebben, neemt u dan contact op met Wim Sikking, Jasmijnlaan 44, tel: , Heeft u een PC met geluidskaart en internet, dan kunt via ook deze kerkradio beluisteren. Kies in het hoofdmenu Internet kerkradio en vervolgens op de link Kerkdiensten van de kerk waarvan u de dienst wilt beluisteren. Via de Appstore (Apple) of Google Play (Androïd) kunt u ook de App Kerkomroep installeren en via deze weg de kerkdiensten beluisteren Vergaderrooster 16 mei uur: Grote Kerkenraad in Kerkelijk Centrum De Zonnebrink. Voorjaarsextra's in de Jacobskerk Openstelling Jacobskerk De kerk is vanaf zaterdag 20 april tot eind oktober en in november alleen op zaterdag voor bezichtiging opengesteld. De openstelling is elke week van maandag tot en met zaterdag op de volgende tijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van tot uur en op woensdag en zaterdag van tot uur. Website: Musica Jacobi Protestantse Gemeente Winterswijk Het college van Kerkrentmeesters wil als service graag aan alle gemeenteleden de mogelijkheid bieden om op eenvoudige wijze in het bezit te komen van een eigen exemplaar van het Nieuw Liedboek. Zo bent u ervan verzekerd dat uw eigen Nieuwe Liedboek op tijd in uw bezit is voor de feestelijke ingebruikname op zondag 26 mei a.s. Achter in de kerk ligt een intekenlijst waarop u uw gegevens kunt invullen en aan kunt geven welke versie u wilt bestellen. Dit kan tot en met zondag 5 mei, daarna is dit niet meer via deze weg mogelijk. Wanneer u uw bestelling kunt ophalen in de Zonnebrink (tegen uitsluitend contante betaling) wordt later bekend gemaakt. Op deze wijze bestellen is voor uw kerk ook nog eens een steun in de rug om de lofzang gaande te houden, want het orgelfonds krijgt hierdoor een donatie van 5% van het totaal bestelde bedrag aan liedboeken. College van kerkrentmeesters

7 Kerkelijk Bureau PGW Zonnebrink 61, 7101 NB Winterswijk tel.: fax: Openingstijden: alle werkdagen van tot uur. U kunt hier terecht voor: - alle wijzigingen betreffende de ledenadministratie en Kerkenwerk - informatie over tarieven en het bespreken van de kerken voor huwelijken, uitvaarten en concerten - vragen betreffende de kerkelijke bijdragen - bestellen van collectebonnen - bespreken van de aangepaste stacaravan van de diaconie voor mindervaliden - al uw overige vragen op kerkelijk gebied Op vindt u veel basisinformatie; op de pagina Laatste Nieuws de actuele informatie. Collectebonnen Door collectebonnen te gebruiken (verkrijgbaar in de waarden 0,50, 1,= en 2,=) zijn ook deze giften in veel gevallen aftrekbaar van de belasting. U helpt er bovendien de kerk mee, want de administratieve lasten nemen daardoor af. Kortom: collectebonnen zijn een goed idee! Het bestelformulier is verkrijgbaar bij het kerkelijk bureau, maar ook te downloaden van: Uw bestelling collectebonnen wordt gratis thuisbezorgd! Zondagsbrief Kopij voor de Zondagsbrief uiterlijk donderdags vóór uur inleveren, per Voor digitale ontvangst van de Zondagsbrief kunt u zich aanmelden op (via de knop Zondagsbrief; ook kunt u hier wijzigingen in uw adres doorgeven, zie de instructies aldaar). Giro Werelddiaconaat Giften kunnen gedaan worden op giro 456 t.n.v. KerkinActie onder vermelding Bestemming werelddiaconaat en Lid PKN Winterswijk Trefpuntreis Op dinsdag 14 mei 2013 is er weer de jaarlijkse Trefpuntdagtocht. We vertrekken om uur bij de Balinkes en gaan dan naar Manderveen voor een bezoek aan de Manderveense Aardbei. Om ongeveer uur gaan we richting Geesteren (Overijssel) voor een bezoek aan de Herterij waar een heerlijk warm en koud buffet voor ons klaar staat. Om ongeveer uur hopen we terug te zijn in Winterswijk. U kunt zich nog opgeven bij Jannie ( ), Dinie ( ) of Willy ( ). We gaan er met z n allen een gezellige dag van maken. Tot ziens! De Trefpuntcommissie Weekenddiensten 4 en 5 mei Ds. F. van Keulen, tel en 12 mei Ds. C. de Jonge, tel en 20 mei Ds. F. van Keulen, tel Collecterooster zondag 5 mei 1 kerk 2 bloemencommissie donderdag 9 mei (Hemelvaartsdag) 1 diaconie 2 nieuwe liedboeken zondag 12 mei 1 kerk 2 sectiewerk eigen gemeente zondag 19 mei 1 kerk 2 kerkinactie/zending De wijk Eastleigh in Nairobi, de hoofdstad van Kenia, is een wijk van contrasten. Er zijn luxe hotels, maar ook bouwvallige huisjes. Het is een wijk waar vooral moslims leven, maar ook steeds meer christenen zich vestigen. Ze leven samen, maar hebben geen contact met elkaar. Hierdoor is een conflict snel geboren. Het buurtcentrum van de kerk staat open voor christenen en moslims. Voor kinderen die huiswerk willen maken en voor buurtbewoners die contact zoeken. Willem Jansen is namens Kerk in Actie docent aan de St. Pauls University in Nairobi. Hij leidt in het buurtcentrum cursussen en gespreksavonden voor christenen en moslims. De Geest van Pinksteren werkt: ze leren elkaar verstaan, met respect voor de verschillen die er zijn. Busreis PCOB en KBO Op dinsdag 4 juni heeft de reiscommissie van de beide ouderenbonden een reis georganiseerd naar het Bergisches land. Dit ligt ten oosten van Keulen. U kunt zich opgeven op 22 mei in de R.K. Pastorie Misterade van uur. De kosten zijn 52,50 per persoon. (graag gepast betalen. Het progamma: Vertrek: 8.30 uur bij de synagoge aan de Spoorstraat. Aankomst: uur bij de hoogste spoorwegbrug van Duitsland, Münsternerbrücke. ( 107 m). Lunch: uur in Bergischer Hof. Daarna door naar Altenberg, een parklandschap, ingesloten door bossen. Diner: uur in Haaksbergen. Diny Lamers-Hijink Vandaag lezen wij Mei 2013 Zondag 5 Hebreeën 7:1-10 Maandag 6 Hebreeën 7:11-28 Dinsdag 7 Hebreeën 8:1-13 Woensdag 8 Hebreeën 9:1-14 Donderdag 9 Hebreeën 9:15-28 Vrijdag 10 Hebreeën 10:1-10 Zaterdag 11 Hebreeën Zondag 12 Psalm 7 Maandag 13 1 Koningen 1:1-21 Dinsdag 14 1 Koningen 1:22-40 Woensdag 15 1 Koningen 1:41-53 Donderdag 16 1 Koningen 2:1-12 Vrijdag 17 Psalm 10 Zaterdag 18 Johannes 14:1-14 Zondag 19 Johannes 14:15-31 Maandag 20 Johannes 15:1-17 Dinsdag 21 Psalm 12 Woensdag 22 Lucas 5:17-26 Donderdag 23 Lucas 5:27-39 Vrijdag 24 Psalm 20 Zaterdag 25 Spreuken 8:1-21 Wij verwelkomen Vanuit Aalten: Mevr. E. Bruens-Jonkman, Hesselinkweg 2/03, 7106 CM Winterswijk-Ratum. Wij hopen dat zij zich spoedig thuis zal voelen in Winterswijk en zeker ook in onze kerkelijke gemeente. Reisje Zonnehoek en De Vrees Op 28 mei a.s. maken wij een uitstapje naar Borculo, kristalmuseum, met aan het eind van de middag een koffietafel bij Grenszicht Eibergen. Vertrek Berkhof uur Vertrek sporthal Pelkwijk uur De kosten zijn 30,= p.p. Thuiskomst ong uur Degene die zich nog niet heeft opgegeven kan bellen naar: R. Mechielsen tel of I. Voerman tel Ida Voerman Er is gelegenheid tot bediening van de Heilige Doop in overleg met uw predikant. Vriendelijk verzoek: wilt u a.u.b. wel tijdig contact opnemen, zodat de gemeente deelgenoot kan worden gemaakt van dit feestelijk gebeuren. Een doopdienst heeft een plechtig karakter en om die reden ziet de kerkenraad het liefst slechts één fotograaf aan het werk. Er is een professioneel fotograaf bereid (mits beschikbaar op de doopdatum) om tegen geringe kosten op gepaste wijze mooie foto s te verzorgen. Neem contact op met Cees F. de With via of telefonisch via Ontmoeting op zondag 12 mei 2013 Binnen onze gemeente wordt één keer per maand een Ontmoeting op zondag georganiseerd. Nu den Angang beperkt open is, worden de ontmoetingen in de Zonnebrinkkerk gehouden. De volgende ontmoeting is op zondag 12 mei Die zondag beginnen we met een nieuw boekje dat we als leidraad gebruiken bij de ontmoetingen. Het thema uit dit boekje is: In de voetsporen van Mozes. Deze eerste keer is de lezing uit Exodus 1:8-17 en 2:1-10. In het eerste gedeelte komt een nieuwe koning aan de macht. Er komt een verandering van politiek t.o.v. de Israëlieten. In dit gedeelte komen we een aantal vrouwen tegen die het regiem van de farao trotseren, tegen de stroom in durven zwemmen. In het tweede gedeelte staat de geschiedenis van Mozes in het biezen kistje. Hij wordt door het water heen gered. Tijdens de ontmoetingen wisselen we met elkaar van gedachten: wat doen wij met wat we in de Bijbel ontdekken? Een ontmoeting ziet er globaal als volgt uit: Vanaf uur is er een inloop met koffie, thee en wat lekkers. Om uur wordt begonnen met een welkom, gevolgd door een gebed, het zingen van enkele liederen en daarna een inleiding op het thema. Daarna gaan de aanwezigen in groepen uiteen, er is ook een kinder- en tienerprogramma. Voor de allerkleinsten is er oppas. In de groepen wordt aan de hand van gespreksvragen met elkaar van gedachten gewisseld. Aan het eind van de ontmoeting komt iedereen weer bij elkaar om gezamenlijk af te sluiten met zingen en gebed. Na afloop is er koffie, soep en brood en gelegenheid om met elkaar na te praten. Nieuwsgierig geworden? Kom eens kijken en luisteren naar de vragen bij het thema en als u wilt: meepraten, meezingen en meebidden. Van harte welkom! Inge Wiggers 7

8 dat was pas een mooie uitvaart maar hoe regel je zoiets? Van muziek tot rouwauto: in Monuta Uitvaartwens kunt u al uw wensen vastleggen. Kijk op monuta.nl of bel ons voor een afspraak. Bij Monuta in Winterswijk zijn we er als u ons nodig heeft. bel Monuta Weeninkpad 49, Winterswijk Fa. Timmermans & Mulder Misterade 36 - Winterswijk - Tel / B l o e m e n s p e c i a a l z a a k De f leur igs te z aak van Wintersw ijk!! Uw partner in duurzame installatietechniek Kruisselbrink Installaties Leeghwaterweg JJ Winterswijk Tel Installatietechniek Innovatief in Techniek, Ouderwets in vakmanschap Alle installatiewerken voor woning en bedrijf zoals gas-, water-, elektra-, cv-, airco-, brand-& inbraakbeveiliging en sanitaire installaties. Ook voor advies, inspectie en engineering op het gebied van elektrische veiligheid, energiegebruik en legionella. NCIB STICHTING NEDERLANDS CHRISTEN INSTALLATEURS BERAAD Rondweg-Zuid 91 Winterswijk tel Adverteren helpt Uitvaartverzekering Uitvaartverzorging Crematorium Voor informatie en opgave: Waliënseweg 44 Winterswijk Huppel Een passend afscheid van uw dierbare, met veel persoonlijke aandacht. De betrokken medewerkers van GUV begeleiden u daarbij. Dag en nacht! Ook als de overledene elders, bij Dela of Monuta een verzekering heeft, blijft GUV de beste én de goedkoopste keus. Bel GUV, GUV helpt! GUV_Kerkenwerk _ 62x94.indd :26:12

9 Boekentafel Jacobskerk Z.W.O.-nieuws Vanaf 22 april is de Jacobskerk weer alle dagen toegankelijk! Dat biedt extra mogelijkheden om eens een kijkje te nemen op de Boekentafel: mooie, nieuwe boeken voor een aantrekkelijke prijs (met 60% korting) voor u zelf of om cadeau te geven. Er zijn nieuwe aanwinsten: - Zinboekje Geluk, door Greet Brokerhof-van der Waa. Een mooi cadeauboekje rond het thema Geluk, met prachtige foto s en korte teksten. Er zijn inmiddels 9 verschillende themaboekjes. Ze liggen alle 9 op de boekentafel! - Liefde is het teken Terug naar de essentie van het discipelschap, door dr. Francis A. Schaeffer. Je kunt op verschillende manieren laten zien dat je christen bent. Er is één manier die nooit onopgemerkt blijft: die van de ware en oprechte liefde. Maar wat en hoe is die liefde in bijbels perspectief? - Het lied van de liefde, door Anselm Grün. Een diepzinnige uitleg van twee liefdesliederen uit de bijbel: het Hooglied en 1 Korinthiërs Paulus Ervaring als kern van het christelijk geloof, door Anselm Grün. Paulus was een gedreven apostel, maar hij is in de geschiedenis van het christendom ook omstreden. Er zijn daardoor allerlei verschillende paulusbeelden ontstaan. De auteur gaat op zoek naar de ervaringen achter de theologie. - Waar ben je nu? Over de dood van onze dierbaren, door ds. Wim Jansen. Een boek, geschreven voor ieder die een dierbare aan de dood verloor. Met perspectief voor hen die zich niet meer kunnen vinden in het traditionele hemelgeloof, maar evenmin genoegen nemen met dood is dood. Veel mensen hebben het wel eens ervaren: die bijzondere sfeer die er ontstaat als een geliefde sterft. Alsof je tijdelijk buiten de tijd terechtkomt, in een verstilde, maar ook uiterst geïntensiveerde ervaring van het leven. Wim Jansen kent die ervaring vanuit zijn ziel. Een bijzonder waarde(n)vol boek! - Edda en Thora Een vergelijking van Germaanse en Israëlitische religie, door dr. K.H. Miskotte. In 1938 verschenen als een dieptepeiling van de geestelijke achtergrond van het fascisme, maar nog altijd onvoorstelbaar actueel! Een standaardwerk. Er is slechts één exemplaar beschikbaar op de boekentafel. - Pastoraat en spiritualiteit, door Henri Nouwen. Het verzamelde werk met de titels: Nabij zijn, Delen, Helen, In de naam van Jezus. De eerste drie titels verschijnen in deze bundel voor het eerst in Nederlandse vertaling. Centrale vraag in alle vier de titels: Hoe kan ik als mens van vandaag dienstbaar zijn aan mijn medemensen en aan de wereld? Ook van dit boek is slechts één exemplaar beschikbaar op de boekentafel. - Kleine encyclopedie van het christendom, door Eginhard Meijering. Dit zeer handzame naslagwerk bevat 1100 trefwoorden over personen, begrippen en plaatsen die in de geschiedenis van het christendom tot op de dag van vandaag een rol spelen. Annemarie de Boer en Henk Vis Stuur hulpverleners in Syrië een hart onder de riem Kerken in Syrië verlenen noodhulp aan de vluchtelingen in hun eigen land. Door intern oorlogsgeweld zijn vijf van de 22 miljoen Syriërs op de vlucht in eigen land. Veel vluchtelingen verblijven in verlaten gebouwen en scholen, een enkele keer in kampementen. Ze hebben onderdak, dekens en een verwarming nodig, maar ook voedsel en medische hulp. Kerken in Syrië bieden die hulp. Kerk in Actie steunt Syrische kerken via de Kerk van Antiochië bij het verlenen van noodhulp. Naast het geven van een gift, vraagt Kerk in Actie u voor onze broeders en zusters in Syrië te bidden. Ook kunt u de hulpverleners vanuit de kerken een Syrië een hart onder de riem steken, door een kaart of (voor kinderen) een tekening te sturen. U kunt een worddocument met een hart downloaden, het printen, uitknippen en er een persoonlijke boodschap bij schrijven. Kinderen thuis (of in de kindernevendienst) kunnen het hart mooi versieren. Bij het hart staat een voorbeeldtekst in het Engels, die u kunt overnemen. Kerk in Actie zal de harten verzamelen en opsturen naar de Kerk van Antiochië. Onze contacten daar zullen de harten vervolgens verspreiden Opbrengsten inzameling van postzegels en kaarten (Er kunnen ook mobieltjes, geboortekaarten en bidprenten worden ingeleverd). Ieder jaar zamelen veel gemeenten en gemeenteleden oude kaarten en postzegels in voor de Zending. Daarvoor is Kerk in Actie zeer dankbaar, want alle oude kaarten en postzegels leveren tezamen prachtige bedragen op. In 2012 is een eindbedrag van ,= bereikt. Geweldig. Hiervan is ,= afkomstig van de verkoop van postzegels en ,= is binnengehaald door de verkoop van kaarten (80% voor zendingswerk Kerk in Actie, 20% gaat naar de Gereformeerde Zendingsbond). Kerk in Actie en de Gereformeerde Zendingsbond willen vanaf deze plek alle gemeenteleden, gemeenten, inzamelaars en coördinatoren hartelijk danken voor alle inzet in het afgelopen jaar. Mede dankzij deze opbrengst zijn veel bijzondere zendingsprojecten ondersteund. Verantwoording. Opbrengst zendingsbussen: Opbrengst 4e kwartaal 2012: Jacobskerk 133,55, Zonnebrinkkerk 16,01. 1e kwartaal 2013: Jacobskerk 61,65, Zonnebrinkkerk 16,35. Alle gevers hartelijk dank. In de 40-dagentijd met als thema: Nieuw Leven, verzorgden wij 2 sobere maaltijden gevolgd door een avondgebed. We collecteerden voor een nieuw leven: vrijdag 15 februari een nieuw leven voor HIV/Aidspatiënten in China, opbrengst 57,=; vrijdag 15 maart een nieuw leven voor kinderen die het kind van de rekening zijn, opbrengst 59,40. Kerk in Actie steunt beide projecten. Ook hiervoor onze dank. Op zondag 17 maart werden weer paasgroetenkaarten in de kerken uitgedeeld. Deze gingen naar de gevangenissen om hen hoop te geven voor de toekomst. Pasen doet ons beseffen dat we allen vergiffenis nodig hebben. Niemand is te beschadigd om door God liefgehad te worden. Dat is genade! Wat je ook gedaan hebt, de liefde van God is er voor je! We mogen vol vertrouwen uitzien naar een nieuw leven. Daarvoor willen we God loven en danken. Namens het Z.W.O-team: Sannie van den Brink, penningmeester Z.W.O en F4d onder de hulpverleners die vanuit de kerken de vluchtelingen in Syrië bijstaan door noodhulp te verlenen. Stuur het hart (graag voor 31 mei) naar: Kerk in Actie, t.a.v. Annemieke van der Horst, Postbus 456, 3500 AL Utrecht. WACR beëindigt haar werkzaamheden We kunnen ons voorstellen dat u de kop boven dit artikel nauwelijks kunt geloven. Het (b)lijkt echter anno 2012/2013 nog moeilijker om de doelstelling van onze stichting - het verlenen van humanitaire hulp aan in nood verkerende Roemeense burgers, dit in de ruimste zin - te verwezenlijken dan in de beginjaren van onze stichting. Ondanks onze welhaast verdubbelde inspanningen in zowel 2011 als in 2012 is het ons niet gelukt een van onze belangrijkste doelen, namelijk het bevorderen van de zelfredzaamheid van de dorpelingen in Patarlagele, te realiseren. Wel hebben we daar voedselhulp kunnen bieden, evenals nog steeds aan de vereniging Speranţa in Timişoara. Maar, hoe nodig en nuttig ook, dit is niet de opzet van onze hulpverlening. Immers, ooit kreeg Nederland hulp via het Marshallplan en daarmee moesten we zelf aan de slag. Dit concept blijkt de laatste jaren in Roemenië steeds vaker vrijwel onuitvoerbaar. Er zijn verhalen te over van niet meewerkende overheidsapparaten, om nog maar niet te spreken van corrupte ambtenarij. Hierdoor blijkt het voor de hardwerkende en goedwillende vrijwilligers ter plekke, ondanks onze hulp, helaas niet mogelijk om een vrij nieuw project verder uit te bouwen. We kijken met dankbaarheid terug op onze allereerste contacten in 1989 in Timişoara en wat daaruit is voortgekomen: een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze instelling, Pentru Voi, heeft zich ontwikkeld zoals we hadden gehoopt, heeft zich uitgebreid en op eigen initiatief nieuwe ontwikkelingen in gang gezet. Echter, ook Pentru Voi wordt getroffen door de laksheid van het overheidsapparaat en kan daardoor bv. niet de noodzakelijke renovatie van een van de begeleid wonenprojecten uitvoeren. Als WACR-bestuur, voor de laatste keer bijeen afgelopen 27 februari, hebben we dan ook besloten om als sluitstuk van onze activiteiten dit project te financieren. Hiermee is dan, zoals de directrice van Pentru Voi zo roerend schreef, de cirkel rond. U zult zich kunnen voorstellen dat we de beslissing om WACR op te heffen met pijn in ons hart genomen hebben. We kennen immers de situatie in Roemenië en weten dat zeer velen in feite niet zonder hulp kunnen. Een schrale troost hierbij is dat zelfs enkele grote organisaties waarmee wij contact hebben en die wij ook diverse keren om advies gevraagd hebben, hulp aan dit land niet meer zinvol achten. Wij danken al onze donateurs die ons de jaren door zo trouw gesteund hebben en zonder wie zelfs het geringste resultaat niet mogelijk was geweest. Greta Kuijt, secr. WACR i.l. 9

10 Goede herinneringen aan de zondagsschool Zondagsscholen in Winterswijk: ze zijn geschiedenis geworden. Vorig jaar op 3 juni sloot De Regenboog, die op dat moment in Den Angang werd gehouden. Vier leidsters hebben zich jaren voor die laatste zondagsschool in het dorp ingezet. Een officieel afscheid was er eigenlijk nooit geweest. Dat werd woensdag 17 april op een plezierige wijze ingehaald: namens de kerkenraad bedankte voorzitter Hans Evers Jo te Hennepe, Carla Duenk en Wil Klein Essink; scriba Wouter Overeijnder ging persoonlijk twee dagen later naar Rianne Huiskamp, die niet aanwezig kon zijn. De bijeenkomst in de consistoriekamer van de Zonnebrinkkerk leek -na bijna een jaarmeer op een reünie. Carla, contactpersoon, Jo, de penningmeester en Wil vertelden honderduit over hun belevenissen met de kinderen en de predikanten. De ene herinnering buitelde over de andere: een bewijs, dat de dames met bijzonder veel plezier op die tijd terugkeken. Bloemen en lepeltje voor Jo, Carla en Wil (v.r.n.l.). Verder Hans en Wouter t Trefpunt herstart De drie waren zondagsschooljuf in t Trefpunt aan de Europalaan: Jo begon in 1993, Carla in 1997 en Wil in Het was in de tijd dat in het dorp successievelijk al diverse zondagsscholen waren gesloten. In t Trefpunt werd in 1991 een zondagsschool voor de omliggende wijk gestart, nadat die in De Hazelder en Keizers waren gestopt vanwege te weinig kinderen. Ds. A.N. Doornhein en zijn echtgenote Joke waren de initiatiefnemers en Jo werd benaderd of zij wilde helpen. Dat deed ze vanaf februari 93. Zelf had ze in Miste op de zondagsschool juffrouw Hillen en meester Krosenbrink. Het opstarten had resultaat: er waren soms wel twintig kinderen. Aan het begin van het schooljaar werd de jeugd vanaf zes jaar uitgenodigd om naar de zondagsschool te komen. Het betroffen vaak kinderen, van wie de ouders niet zo n sterke binding met de kerk hadden, maar toch wel graag zagen dat hun kroost via de zondagsschool de nodige bijbelkennis opdeed en meer bekendheid kreeg met het geloof. 10 Passen en meten Met Kerst was het in t Trefpunt een passen en meten met de stoelen en tafels om iedereen op een goede plek te krijgen. De kopjes koffie moesten aan elkaar worden doorgegeven In het verslag 1992/93 staat: de trouw in opkomst is groot, meestal zijn ze er allemaal. Er wordt met één groep gewerkt, is gewoon fijn en gezellig. Men had grote steun aan de dominee, die steeds tot hulp bereid is. De leiding bestond toen uit Ineke, Danielle, Jo, Janet, Joke en Ben, die evenals zijn vrouw Ina hielp bij het zondagsschoolwerk. In 1997 kwam Carla Duenk, die al bij diverse Den Angang-activiteiten betrokken was, bij de leiding.en in 1998 Wil Groot Essink. Zij was in Hoog Keppel al op 16-jarige leeftijd bezig geweest voor de zondagsschool. Nadat ze een keer met Kerst had meegeholpen, omdat haar kinderen er naar les gingen, kwam ze na een half jaar assisteren in de leiding. Pietje-verhaal en dief Bijzondere herinneringen hebben de dames aan ds. H.R. Betting, die de toerusting verzorgde en een grote inspirator was. Hij was heel erg goed met de jeugd!. Het Pietje-verhaal is legendarisch voor ingewijden. En daarnaast was er later o.a. ook de geweldige inzet van jeugdpredikant ds. P.L. Wansink. Bij hem komt het verhaal naar boven, dat hij zich tijdens het kerstspel als dief tussen de kinderen begaf en stal van de geschenken van de drie Koningen voor Jezus, hetgeen natuurlijk voor de nodige hilariteit zorgde. Omdat de kinderen liever herder of koning wilden zijn, vervulden Carla en Jo resp. de rollen van Maria- op een houten ezeltje- en Jozef. Waarom is er niet altijd zondagsschool? vroegen de kinderen wel eens. Dan krijg je nooit huiswerk, herinnert Carla zich lachend. Er is altijd vermeden de lessen een schools karakter te geven. Bij het gebed en het verhaal moesten ze stil zijn, dat vonden we belangrijk. Dat wisten ze. Bij het vertellen van de bijbelverhalen werd o.a. gebruik gemaakt van Kind en Zondag. De bruiloft te Kana was een topper: met ranja in plastic wijnglaasjes. Het verhaal over Jozef, de zoon van Jacob, en de jaloerse broers kreeg een link naar pesten. Hoogtepunten waren eveneens het palmpaastak maken en de gezamenlijke dienst met Pinksteren in de Jacobskerk, waaraan alle zondagsschoolkinderen van Winterswijk meewerkten. Het instuderen van de opgegeven liedjes gaf in het begin problemen, omdat niemand het orgeltje of een ander instrument kon bespelen. Later had men enorm veel steun aan de Cd s van Elly en Rikkert, bijv. Een boom vol liedjes. Met als favoriete nummers Wit, zwart, rood en geel en Jezus is de Goede Herder, de Kauwgomballenboom en Hij leeft, Hij leeft! In het centrum was toen naast t Trefpunt alleen nog de zondagsschool in de Balinkes. In de jaarverslagen van 1992 t/m 1994 wordt nog gewag gemaakt van 20 kinderen, verdeeld over twee groepen (6-8 jaar en 9-12 jaar). Met als leiding: Mariska Lensink, Rolla Sayegh, Annemiek Vaags, Hermien Gijsbers, Marielle Slotboom en Youlet Jansen. Trainingen verzorgde ds. Gijzel. Die zondagsschool heeft tot 16 mei 1999 gedraaid. Tijdens de dienst met ds. Betting werd afscheid genomen van de oudsten en twee kinderen gingen daarna met Carla Duenk mee naar t Trefpunt, dat de fakkel overnam. Lang heeft de zondagsschool niet meer aan de Europalaan gezeten: toen t Trefpunt een andere bestemming kreeg, verhuisde de groep in 2002 (weer) naar de Balinkes. De zondagsschool kreeg de naam De Regenboog. Leuk is de herinnering aan de keer dat de kinderen met de palmpaastakken bij de koffiedrinkende kerkgangers op bezoek gingen, hetgeen hele leuke reacties opleverde. Net geen eeuw Inmiddels was Rianne Huiskamp de leiding komen versterken. Zij kwam in 2003, nadat ze overigens al geruime tijd op de zondagsschool in de o.b.s. t Waliën les had gegeven aan kinderen uit Huppel, Henxel èn Ratum (waar de eigen zondagsschool Samen met juf Wil een kijkdoos maken (eigen foto) intussen was gestopt). Zelf was ze als meisje in Meddo naar de zondagsschool geweest. Daar was haar moeder (evenals eerder in Ugchelen) zondagsschooljuf, zoals ook de beide dames Dini Hoenink, Gerrie Geessink en Ans Oonk. Bij t Waliën kwam ze rond 1989 als juf terecht, toen vriendin Corinne ten Hagen haar vroeg. Mensen als Johan Verink, Henk ten Hagen en Johan Grevink hebben veel voor de zondagsschooljeugd betekend. Met kerst 2002 moest de zondagsschool helaas stoppen: zij had precies 99 jaar bestaan Lepeltje Jacobskerk en bloemen voor Rianne van Wouter Naar Den Angang Al in september 2004 moest men verhuizen naar Den Angang. waar het hartstikke gezellig toeven was. Met plezier kijken de vier leidsters daarop terug. En op de afsluiting van het seizoen met de kinderen in het Rommelgebergte of het gezamenlijke uitstapje van alle leiders en leidsters. Hans Evers haalde herinneringen op aan zijn eigen zondagsschooltijd en vertelde over het ontstaan van de eerste zondagsschool ter wereld, van Robert Raikes in 1780 in Engeland (*) Evers sprak namens PG Winterswijk zijn dank uit en noemde het werk voor de zondagsschool niet niks. Jullie zijn de laatste en duidelijke voorbeelden van een reeks vrijwilligers die zich door de jaren heen met veel inzet en bezieling hebben ingezet voor de zondagsschool en het doorgeven van het De laatste kinderen van De Regenboog met hun leidsters WIl, Jo en Carla (eigen foto) bijbelse gedachtengoed aan talrijke kinderen. De terugloop heeft er toe geleid dat de zondagsschool in Winterswijk nu verleden tijd is geworden. Tekst/foto s Ans ter Horst (*over de geschiedenis van de diverse zondagsscholen in Winterswijk later meer/ ans)

11 In memoriam Roelof Nijenhuis Dela Johanna Lina te Voortwis-te Voortwis Dina Johanna Heideman-Dunnewold 10 september maart 2013 Na een langzaam afnemende gezondheid is op de avond van Goede Vrijdag Roelof Nijenhuis in de Pronsweide, afdeling Slingeland overleden. Tijdens zijn werkzame leven was hij huisschilder. Hij had hart voor zijn werk, voor de mensen met wie hij samenwerkte, en voor alle mensen om hem heen. Altijd konden zij bij hem terecht voor aandacht en een luisterend oor. Hij en zijn vrouw Jo hadden geen kinderen, maar de neefjes en nichtjes, achterneefjes en achternichtjes beschouwden hij en zijn vrouw als hun kinderen en kleinkinderen wat betreft aandacht, zorg en liefde. Een maand voor zijn overlijden was hij bij zijn vrouw thuis in de Molenaar nr Wel ging hij toen al met enige regelmaat naar de zorgboerderij in Corle. Roelof was heel gemakkelijk in de omgang; als zijn vrouw het goed had, vond hij alles best. Even alleen zijn, vond hij dan prima, wanneer zij de activiteiten in de Molenaar bezocht. De afscheidsdienst voorafgaande aan de crematie vond plaats op 6 april in crematorium Berkenhove te Aalten. Zijn liederen werden beluisterd, de trouwtekst uit Openbaring 3: 20 werd gelezen en, samen met alle herinneringen aan Roelof, oom Roelof, overdacht. Hij mag nu constant het paasfeest vieren in Gods nabijheid, moge hij rusten in vrede. En voor zijn allernaaste familie troost en kracht gewenst. Jan van Ballegooijen 25 januari april 2013 Een paar dagen na Pasen is Jo te Voortwis thuis aan de De Slingeweg geheel onverwacht in haar slaap gestorven op de leeftijd van 83 jaar. Het bericht van haar overlijden ging als een schokgolf door Winterswijk, want velen hadden haar op Pasen nog samen met haar zus Diny in de Jacobskerk gezien. Jo te Voortwis was een lieve en zorgzame vrouw, die dol was op iedereen in haar grote gezin en die met heel veel mensen meeleefde om zo de steun die zijzelf in haar geloof vond met anderen te delen. Een moeilijke periode maakten zij en haar man door toen hun dochtertje Willemien in 1965 verdronk. Het geloof in Gods liefde en vergeving gaf hun de kracht om verder te gaan met hun leven. Op woensdag 10 april hebben wij met een dankdienst in een bomvolle Zonnebrinkkerk afscheid van haar genomen. Haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen hadden daar, ieder op eigen wijze, een groot aandeel in. In de bijbelgedeelten en liederen stond de liefde centraal waarmee God ons vasthoudt op onze pelgrimsweg door het bestaan. Daarna legden wij haar op de Algemene Begraafplaats te Winterswijk te ruste bij haar man Willem, die in 2008 overleed. 1 januari april 2013 Op 93-jarige leeftijd is Hanna Heideman, Laan van Hilbelink 95 k. 317, rustig en vredig heengegaan in verpleeghuis De Molenberg in Groenlo, waar zij revalideerde nadat zij vorige maand haar heup had gebroken. Hanna Heideman was een lieve en zorgzame vrouw die haar grote gezin (zeven kinderen) met grote inzet en veel aandacht bestierde, terwijl haar man voor iedereen de kost verdiende. Zij hield van gezelligheid en leefde met veel mensen mee. Het geloof en de kerk waren heel belangrijk voor haar. Tot op het laatst volgde zij de diensten in de Zonnebrinkkerk via de kerkradio. Zij genoot volop van haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, die zij allen met aandacht volgde op hun levensweg. Op zaterdag 20 april hebben wij in een dienst in de Zonnebrinkkerk God gedankt voor haar lange en rijke leven. Wij luisterden naar het levensverhaal dat de kinderen vertelden en wij lazen Psalm 23, de psalm die haar zeer dierbaar was. De belofte dat God je Herder is heeft haar veel houvast gegeven in haar leven. Na afloop vergezelden wij haar naar de Algemene Begraafplaats te Winterswijk, waar wij haar te ruste legden bij haar man Johan, die zij al in 1987 moest missen. C. de Jonge C. de Jonge Hallo God, Ballade van de verzetsvrouw Kijk God, ik heb nooit gesproken met u Maar hoe gaat het ermee, vraag ik u nu. God, ze vertelden mij dat u niet bestaat En als een sufferd geloofde ik dat gepraat. Er komt wellicht een dag die geen weet meer heeft van jou daarom schrijf ik deze woorden Gisternacht kreeg ik vanuit een schietgat uw hemel voor ogen. Toen besefte ik dat ze hadden gelogen. Had ik de tijd genomen uw schepping te onderscheiden, Dan hadden ze me niet zo kunnen misleiden. behoedzaam en vol schroom ik was een kind en heb het slechts van horen zeggen behoedzaam beitel ik een beeld van jou een beeld van jou ten voeten uit beitel ik vol schroom jou in woorden ingebed word jij de vrouw van het verzet Ik vroeg me af God, of u mijn hand zou willen grijpen. Ergens voel ik dat u het zult begrijpen. Gek, dat ik op deze helse plek neer moest strijken, Voordat ik de tijd had om u in de ogen te kijken. Nou, er is niets meer te zeggen dat er toe doet Maar ik ben heel blij God, dat ik u vandaag heb ontmoet. Het uur U komt waarschijnlijk heel snel naderbij. Maar ik ben niet bang, sinds ik weet dat u er bent voor mij. een schakel was jij in een groot geheel: op juist die plek, op juist dat uur onmisbaar onderdeel een cel levend in een organisme dat onderhuids de strijd aanbond met het fascisme Het signaal! Goede God, ik moet nu gaan. Ik mag u zeer, neem dat maar van mij aan. Kijk, er wordt een verschrikkelijk gevecht verwacht En misschien kom ik wel bij u thuis vannacht. jij dook onder trok vermomming aan een nieuwe naam jij ging op pad bij dag en nacht bij zon bij wolken, storm en regen altijd ging jij door: op juist die plek, op juist dat uur moest jij er weer wezen terwijl de kogel klaar lag voor jouw eigen leven Al heb ik eerder niet al te vriendelijk over u gepraat Toch vraag ik mij af of u straks voor mij bij uw deur staat. Kijk mij nou! Ik huil zonder te bedaren. Ik wou dat ik u gekend had, al die jaren. Wel God, vaarwel! Ik moet nu gaan. Vreemd, sinds ik u ontmoet heb Jaagt de dood mij geen angst meer aan. Anoniem ik beitel in jouw beeld de lijnen van je moed, geduld, volharding, angst en trouw en hak het voetstuk uit de stilte want jij wil geen woord van eerbetoon of roem ik was een kind en heb het slechts van horen zeggen verscholen echter hak ik letters in de steen uit groot respect voor jou en voor zovelen Dit gedicht is gevonden op het lichaam van een anonieme soldaat, die in de strijd op D-day 1944 is gedood. Oorlogsmonument Tante Riek Foto Nan Mechielsen Oeke Kruythof 11

12 Kindernevendienstcommissie: Elsbeth Hennink, ' (voor de groepen 1 t/m 8 basisschool) Kinderoppasdienst: Anita Jentink, ' Wat gebeurde er op het meer van Tiberias Simon Petrus was samen met vier andere leerlingen van Jezus aan het vissen op het meer van Tiberias. Simon Petrus, wordt in de Bijbel ook vaak Petrus genoemd. Petrus voelde zich erg schuldig, omdat hij Jezus tot drie maal toe had gezegd dat hij Jezus niet kende. Verloochenen noemen ze dat. Waarom had Petrus dat gezegd? Wel, omdat hij bang was, dat de soldaten hem anders ook zouden doden. Jezus had dit al voorspeld. En toch was Petrus bang geweest en had Jezus niet geloofd. Daar had hij heel veel spijt van. Hij voelde zich schuldig. Na de opstanding van Jezus was Hij al tweemaal aan zijn leerlingen verschenen. Petrus dacht nu, dat hij geen leerling meer mocht zijn van Jezus en daarom was hij terug gegaan naar zijn werk van vroeger, hij besloot weer visser te worden. Als visser kon hij in ieder geval nog wat betekenen voor andere mensen. Samen met vier andere mannen had hij de hele nacht gevist, maar ze hadden praktisch niets gevangen. Tegen de morgen gingen ze terug naar de oever van het Meer van Tiberias. Vissers aan het meer van Tiberias Op het strand was een Man met een houtskoolvuur bezig. De man vroeg of ze vis hadden gevangen. Alle vijf mannen schudden bedroefd hun hoofd. Gooi dan de netten uit aan stuurboord, zei de vriendelijke Man. Aan stuurboord betekent, aan de rechterkant van het schip, als je naar de voorkant van het schip kijkt. Ze keken elkaar aan en besloten het te proberen. Wat er toen gebeurde, hadden ze niet verwacht. Ze vingen nu zoveel vissen, dat het net helemaal vol zat. Opnieuw voeren ze terug naar de oever. Toen ze op honderd meter de kust waren genaderd, herkende één van de leerlingen de Man. Het was Jezus. Hij vertelde het aan Petrus. Petrus schrok zich een hoedje. Hij trok snel zijn kiel ( soort blouse) aan en liep door het ondiepe water naar de oever, naar de Man. Hij zag het ook, maar durfde niets te vragen De anderen kwam nu ook aan land en Jezus deelde het brood en bakte 12 de vis op het houtskoolvuur en deelde met hen. Ze begrepen dat het de Heer was, maar gaan van de leerlingen vroeg ernaar. Dit was de derde keer, dat Jezus aan zijn leerlingen was verschenen na zijn opstanding. Toen ze gegeten hadden, vroeg Jezus aan Petrus, of hij van Hem hield. Petrus had immers gezegd, dat hij Hem niet kende vlak voordat Hij gekruisigd werd. Jezus vroeg dit driemaal. Petrus zijn antwoord was driemaal: Ja Heer, U weet, dat ik van U houd. Petrus wist, dat Jezus hem had vergeven. Jezus zei tegen Petrus: Volg mij. Petrus is Jezus gevolgd. Zo kwam het weer goed tussen Jezus en Petrus. Jezus heeft Petrus vergeven. Zo gaat het soms ook in ons leven. Als je iets fout hebt gedaan, kan het best weer goed komen. Vanzelf gaat dat vaak niet. Je moet er zelf wel iets voor doen. Soms moet je aan de ander zeggen dat jijzelf fout bent geweest. Dat kan best moeilijk zijn en daar kun je dan erg tegenop zien. Toch is het vaak zo, dat als je toegeeft en er over praat met de ander het toch weer goed komt en dan lucht het je op. Hieruit leer je, dat de Tekening Annemiek Bollen verhalen in de Bijbel een betekenis hebben. Daar kun je over nadenken en samen over praten. Vaak zijn het verhalen waar je veel van leren kunt ook al lijken ze eerst moeilijk te begrijpen. Als je iets niet snapt, dan probeer je iemand te vinden, waarvan jij denkt, dat die het je uit kan leggen. Hoe je gelooft en wat je gelooft, is vaak moeilijk te vertellen. Als je maar gelooft, dat is belangrijk. En als ze aan jou vragen om een bewijs? Dan kun je zeggen: Ik geloof! Ik heb geen bewijs, want als ik dat had zou het geen geloven zijn. Als je geloof zo sterk is, dat je er helemaal op vertrouwt, dus op God vertrouwt, dan geeft dat een heel Goed gevoel en heb je een vast geloof. En dat is heel fijn! Als je dat hebt, zorg dat je dat behoudt! En lees je dit en heb je dat vertrouwen niet, probeer het dan te krijgen. Het is absoluut de moeite waard! Gerrie Kuenen-Meinen De ontmoeting Met de ontmoeting hebben we de afgelopen tijd het Johannes evangelie doorlopen. Elke maand hebben we met de kinderen het verhaal anders op een leuke en makkelijke manier vormgegeven, onder andere met tekenen, bloempotjes schilderen, schilderijtjes maken en kleien. Deze maand hebben we het slot van het evangelie met de kinderen gespeeld door middel van een toneelstukje. Met Jezus, Petrus en de leerlingen die gingen vissen bij het meer van Tiberiäs. Rianne Ruessink De Vrijheid Oorlog, een vreselijk woord. Het betekent ruzie, verdriet en moord. Oorlog, het gebeurde vroeger, maar ook nu het is oorlog. Continu. Oorlog, wat altijd blijft bestaan. Hoeveel levens zijn er al vergaan? Mensen gestorven voor de vrede, vermoord, met of zonder reden. Maar dan komt de vrijheid vroeg of laat. De vrijheid die ook in Nederland bestaat. De vrijheid die discrimineert geen blank of zwart, de vrijheid brengt vreugde in plaats van smart. De vrijheid geeft aan iedereen recht. Ook aan jou, al ben je slecht. De vrijheid zegt dat je je mening mag vertellen, de vrijheid zegt dat je je ideeën mag voorstellen. De vrijheid zegt: geef je mening maar. Kleding, godsdienst, eten, geen mens is raar! Ook jij hebt vrijheid; wees daarom blij Want vrijheid, je krijgt het er nooit zomaar bij! Arjan Baijense Bevrijdingsdag Op 5 mei is het weer zo ver: Bevrijdingsdag. Dan zijn er weer grote dancefeesten en is er natuurlijk het bevrijdingsconcert. De slogan van deze dag is vrijheid geef je door. Op zich best een goede slogan, maar ik vind het wel een dubbelzinnige slogan. Want wat voor een vrijheid geef je dan door? Vrijheid van meningsuiting? Dat je een grensrechter mag doodtrappen als je het niet eens bent met zijn beslissing. Of vrijheid in betrekking tot een eigen bedrijf: om zo goedkoop mogelijk vlees te verkopen, maar illegaal paardenvlees erin te stoppen. Vrijheid van geloof? Nederlandse en Belgische jongeren die plotseling tot de islam bekeren en vrijwillig of onvrijwillig naar Syrië gaan om daar te vechten. Hoe moet dat dan als ze terugkomen? Vormen ze dan een bedreiging voor ons? Gaan ze geen aanslagen plegen? Natuurlijk snap ik de betekenis wel van de slogan. We geven de vrijheid van ons kleine landje door. Maar zo kun je de slogan ook ervaren, daarom belicht ik deze kant van de slogan. Ik vind het leuk dat er van alles wordt georganiseerd dan denk je op een leuke manier er even aan hoe bijzonder onze situatie is. We hebben eigenlijk niets te klagen over het algemeen in Nederland. En als je iets te klagen hebt kijk dan even naar Rusland waar je bijna geen vrijheden hebt. Carolie Nijman Reacties en andere bijdragen voor deze Jeugdpagina zijn natuurlijk van harte welkom! Ga naar klik op Kerkenwerk, daarna op redactie en klik dan op ' Gerrie Kuenen' waarmee u uw programma opent en mij kunt en.

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Voor de dienst luisteren we naar: In de hemel is de Heer (Andre van Zyl). In

Nadere informatie

Wat is een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst? Inhoudsopgave Welkom...3 Wat is een kerkdienst?... 4 Liturgie...5 Schema liturgie... 6 Begrippen... 8 Ruimte voor uw aantekeningen... 9 Contact...10 Routebeschrijving... 11 2 Welkom Allereerst hartelijk

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Orde van dienst. Lieke Juliëtte van Elk. op 28 juni 2015. In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden:

Orde van dienst. Lieke Juliëtte van Elk. op 28 juni 2015. In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden: Orde van dienst op 28 juni 2015 In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden: Lieke Juliëtte van Elk Orgelspel Mededelingen We zingen uit Tussentijds: Lied 1 : 1, 2 en 3 2. Dit huis van hout

Nadere informatie

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

1 e zondag van de Veertigdagentijd

1 e zondag van de Veertigdagentijd Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a. ~ 14 februari 2016 1 e zondag van de Veertigdagentijd In deze dienst worden gedoopt: Jonas Huijsman zoon van Elize en Renger Huijsman en Mathijs Kruijs zoon van Floortje

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok.

VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok. VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok. OM TE BEGINNEN Stil worden Zingen: Zie de zon, zie de maan (LB 8b) Stilte Bemoediging en groet Gebed Zingen: Hoe helder

Nadere informatie

Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden

Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden Voorganger: Ds. Margriet van de Bunt Organist: Marinus den Harder Jennifer Jonker en Lianne Loekie Jochemsen worden gedoopt. Welkom en mededelingen-

Nadere informatie

handreiking om de kerkdienst te volgen

handreiking om de kerkdienst te volgen Uitgave: oktober 2006 Evangelisatiecommissie Chr. Geref. Kerk De Zaaier Foto s: Jaco Reijgersberg Als pdf te downloaden van www.cgkdezaaier.nl handreiking om de kerkdienst te volgen Inhoudsopgave Welkom

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf.

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: 10.00 uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. DIENST VAN VOORBEREIDING Welkom en mededelingen Stilte Aanvangslied: lied. 221:1,3 Groet en bemoediging Vg: de Heer zij

Nadere informatie

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Zondag 7 juli 014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst In de

Nadere informatie

Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard

Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard Orde van dienst voor zondag 19 april 2015, 3 e zondag van Pasen - schoolkerkdienst Ik zie het wel Met medewerking van de Regenboogschool en ouders en kinderen van de Heideparkschool Kerk: Brugkerk, Kroonplein

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 6 september 2015 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 12 e Zondag van de Zomer Kleur: groen De kleur groen drukt nieuw leven, hoop, toekomst en groeikracht uit. Voorganger: Organist: Da. Geke

Nadere informatie

Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen

Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen Orde van Dienst Kerk en Schooldienst Zondag 15 oktober 2017 Predikant: Organist: Pianist: Met medewerking van: ds. Klaas Meijer en ds. Bram Verduijn Margriet Withaar Gea Wolters alle kinderen en leerkrachten

Nadere informatie

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden k Jaargang 37 Uitgave juni Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV,

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Bilthoven

Protestantse Gemeente Bilthoven Protestantse Gemeente Bilthoven WIJKGEMEENTE OOST / WEST zondag 9 augustus 2015 Noorderkerk, 10.30 uur Voorganger Ouderling Diakenen Lector Organist Koster Collecte ds. Benedikte L. Bos Ria Foeken en Tjitske

Nadere informatie

Lichtinval Geroepen om te komen

Lichtinval Geroepen om te komen Maanlicht 2 e jaargang nr. 4, april 2015 Lichtinval Geroepen om te komen Geroepen om te komen, geroepen om te zijn. Een vast besluit genomen, begin van een refrein. Dat is voor ons de grond: Belangeloos

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD orde voor de dienst op 21 juni 2015 in de Stefanuskerk te Noorddijk voorganger: ds. Jan Wilts, organist: dhr. Gerard van Reenen ouderling van dienst: dhr. Dennis van

Nadere informatie

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Voorbereiding Heilig Avondmaal Voorbereiding Heilig Avondmaal Delen (bijlage) MAANDAG: voor de jongere kinderen MAANDAG: voor de oudere kinderen Stel je bent in het buitenland op vakantie en je bezoekt daar een kerk. Bij binnenkomst

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST. Zondag 23 oktober 2016

ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST. Zondag 23 oktober 2016 ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST Zondag 23 oktober 2016 6 e zondag van de herfst Liturgische kleur: rood In deze viering zal Conny van Lier worden aangesteld als jongerenwerker voor de Protestantse

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen Verbondenheid met God Zondag 21 juni 2015, 9.30 uur PKN Hervormde kerk te Warstiens Voorganger :

Nadere informatie

Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com VOORBEREIDING

Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com VOORBEREIDING 27 maart 2016 (1 ste Paasdienst) Lucas 23:56-24:12 De opstanding van Jezus Thema: Liefde is vertel het maar Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com Welkom door

Nadere informatie

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Tafeldienst, Voorganger: Mia Versteege Thema: Miscommunicatie m.m.v. Frans Leijten, orgel VOORBEREIDING

Nadere informatie

Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004. Pasen is opstaan

Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004. Pasen is opstaan Gelezen: Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004 Pasen is opstaan Gemeente, Het woord, het werkwoord dat bij Pasen hoort is: opstaan. Daarbij horen de afgeleide zelfstandige naamwoorden:

Nadere informatie

Zondag 1 oktober 2017

Zondag 1 oktober 2017 Zondag 1 oktober 2017 voorganger: organist: koster: ds. Piet Schelling, Monster dhr. Michiel de Leeuw van Weenen dhr. Frans Beukelman 1 Woord van welkom Aanvangslied: 216 [Hierbij gaan we staan] Woord

Nadere informatie

Tentdienst Gelselaar zondag 28 augustus thema:

Tentdienst Gelselaar zondag 28 augustus thema: Tentdienst Gelselaar zondag 28 augustus 2016 thema: voorganger: ds. Co Janssen Ouderling van dienst: Dinie Kossink mmv: The Ballad Singers aanvang: 9.30 uur Orde van dienst The Ballad Singers zingen enkele

Nadere informatie

Orde van dienst voor de ochtenddienst op zondag 28 maart 2016 in de Dorpskerk te Twello

Orde van dienst voor de ochtenddienst op zondag 28 maart 2016 in de Dorpskerk te Twello Orde van dienst voor de ochtenddienst op zondag 28 maart 2016 in de Dorpskerk te Twello waarin Reinier Cornelis en Maryse Elisabeth Breg, Emily Nina Hanna Caranfil, Sarah Dina en Thirza Simone Jansen van

Nadere informatie

1 Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande

1 Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande 1 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst Zondag 23 augustus 2015 Tafeldienst Voorganger: Clementine van Polvliet Thema: Volhouden m.m.v. Marjolein Dijkstra, piano

Nadere informatie

Pinksteren 2015 -- oogst van de vruchten. Bij Exodus 20 : 1 20 - Handelingen 2 : 1-11

Pinksteren 2015 -- oogst van de vruchten. Bij Exodus 20 : 1 20 - Handelingen 2 : 1-11 Pinksteren 2015 -- oogst van de vruchten Bij Exodus 20 : 1 20 - Handelingen 2 : 1-11 Als wij Pinksteren vieren, dan vieren we toch ook dat de boodschap van Gods liefde wereldwijd rondgaat. Dat we in het

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk

Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk GEWASSEN IN WATER Inhoud: Vanuit de dopeling gezien een statement dat hij in het watergraf alles wat oud is achter zich laat. Hij weet niet alles, kent nog niet

Nadere informatie

9e zondag van de zomer. Bij deze zondag. Kindernevendienst. Kinderoppas Martine van Manen

9e zondag van de zomer. Bij deze zondag. Kindernevendienst. Kinderoppas Martine van Manen 18 augustus 2013 22 e jaargang nr. 33 9e zondag van de zomer Kleur groen De kleur van hoop, verwachting en toekomst. Groen is ook de kleur van de feestloze tijd. Bij deze zondag Voorganger Ouderling van

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) 'Hij kent je bij je naam'. (internet) http://www.youtube.com/watch?

'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) 'Hij kent je bij je naam'. (internet) http://www.youtube.com/watch? Liturgie Jongerenviering op 10 juni 2012 Protestantse Kerk in Wehl Welkom Anneke We begroeten elkaar met het zingen van: 'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) Thema van de

Nadere informatie

Liturgie voor de morgendienst

Liturgie voor de morgendienst Liturgie voor de morgendienst op Eerste Pinksterdag 2015 in de Oosterholthoeve In deze dienst: bediening van de Heilige Doop Voorganger: Ouderling van dienst: Organist: m.m.v. muziekgroep ds. J.A. Brussaard

Nadere informatie

Orde van de dienst van. van zondag 12 april 2015 10.00 uur. in De Schepershof. Het thema van deze dienst is: Een nieuwe kijk na Pasen

Orde van de dienst van. van zondag 12 april 2015 10.00 uur. in De Schepershof. Het thema van deze dienst is: Een nieuwe kijk na Pasen Orde van de dienst van van zondag 12 april 2015 10.00 uur. in De Schepershof Het thema van deze dienst is: Een nieuwe kijk na Pasen Deze dienst is voorbereid en wordt uitgevoerd door leden van de werkgroep

Nadere informatie

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Opzet van de ouderavond Welkom Moment van bezinning De voorbereiding van de kinderen (school/parochie/thuis) 1.

Nadere informatie

Liturgie openluchtdienst. Zondag 12 juli 2015. Thema: Een reis rond de wereld

Liturgie openluchtdienst. Zondag 12 juli 2015. Thema: Een reis rond de wereld Liturgie openluchtdienst Zondag 12 juli 2015 Thema: Een reis rond de wereld Voorganger: ds. J.W. Leurgans m.m.v. Muziekvereniging De Eendracht Ouderling van dienst: Carla van Welzenis Hervormde Gemeente

Nadere informatie

TOV! Koningsdag. Nieuwsbrief april. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Koningsdag. Nieuwsbrief april. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief april TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl U bent voor eeuwig Koning. Door alle eeuwen heen zult U regeren. Psalm 145:13 Koningsdag.

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse.

VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse. VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: 09.30 uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse. OM TE BEGINNEN Welkom Stil worden Zingen: LB 288, Goedemorgen, welkom allemaal Bemoediging en groet

Nadere informatie

Diaconale Adventsactie 2012. Midden onder ons

Diaconale Adventsactie 2012. Midden onder ons Diaconale Adventsactie 2012 Midden onder ons Foto voorzijde: Midden onder ons: gevangen vreemdelingen op Schiphol Oost. De Diaconale Adventsactie van de lutherse gemeente Amsterdam loopt van 2 december

Nadere informatie

Liturgie bij de Kinderdienst op zondagochtend 19 april 2015

Liturgie bij de Kinderdienst op zondagochtend 19 april 2015 Liturgie bij de Kinderdienst op zondagochtend 19 april 2015 Psalm 75 : 1 (NB) U alleen, U loven wij, U loven wij, onze Heer, want uw naam zo rijk van eer is tot onze vreugd nabij. Men vertelt in heel het

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Interimpredikant aan het werk

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Interimpredikant aan het werk Kerkenwerk 10e jaargang nummer 166 Donderdag 4 juli 2013 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Het avondmaalzilver van Jan van Wüllen Interimpredikant

Nadere informatie

Lucas 24: Geloof jij het?!

Lucas 24: Geloof jij het?! Lucas 24:13-35 - Geloof jij het?! Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint

Nadere informatie

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL Thema: Wachten Orde van dienst: - VOORBEREIDING Zondag 28 december 2014 Zuiderkerkgemeente Voorganger: ds. E. Wisselink Organist: mevr. Willy Misker Wit Wit is de kleur van de vreugde, wit is de kleur

Nadere informatie

Zingen Kinderen, nu is de tijd gekomen De kinderen verlaten de kerkzaal.

Zingen Kinderen, nu is de tijd gekomen De kinderen verlaten de kerkzaal. Liturgie II Orde van dienst Van zondag 11 oktober 2015 Laan van Meerdervoort 955 2564 AJ s-gravenhage 070 325 07 79 remgem@hetnet.nl www.uytenbogaert.nl kerkdienst zondag 10.30 uur Voorganger: ds. Reinhold

Nadere informatie

Protestantse Wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen

Protestantse Wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Protestantse Wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Welkom op de startzondag van onze wijkgemeente. Welkom in kerkelijk centrum Open Hof. Op deze zondag nemen we het verbouwde en vernieuwde Open Hof in gebruik.

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 11 e zondag van de zomer 31 augustus 2014 Voorganger Ouderling Diaken Organist Koster : ds. Bob Wijnbergen : Herman Nijhuis : Nelleke van Schaardenburgh : Līga Vilmane

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni. Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest

Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni. Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest Welkom Heilige Geest, daal op ons neer, vervul iedere dag, ons hart steeds weer. Jezus heeft het onszelf

Nadere informatie

Zondag 21 mei kinderdienst. Dominee: ds. Adri van der Wal Organist: Hans van Noord. Thema: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet

Zondag 21 mei kinderdienst. Dominee: ds. Adri van der Wal Organist: Hans van Noord. Thema: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet Zondag 21 mei 2017 kinderdienst Dominee: ds. Adri van der Wal Organist: Hans van Noord Thema: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet INTOCHT Binnenkomst kerkenraad Vóór de dienst, als de dominee al binnen is,

Nadere informatie

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari CBS De Regenboog Mars 1 Postbus 285 9600AG Hoogezand 0598-321031 december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender

Nadere informatie

Amarence en Laurens-Jan van Kooten. Anna Vogel. Zondag 13 november In deze dienst wordt de Doop bediend aan

Amarence en Laurens-Jan van Kooten. Anna Vogel. Zondag 13 november In deze dienst wordt de Doop bediend aan Protestantse Gemeente Het Anker te Zaltbommel Zondag 13 november 2016 In deze dienst wordt de Doop bediend aan Amarence en Laurens-Jan van Kooten en Anna Vogel INTREDE Woord van welkom Stil gebed Aanvangslied

Nadere informatie

het vuur van de liefde pinksteren 2008

het vuur van de liefde pinksteren 2008 het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende Pinksteren is het feest van de heilige Geest, het is de afronding van de Paastijd. We

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Uitstapje secties ds.

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Uitstapje secties ds. Kerkenwerk 10e jaargang nummer 165 Donderdag 13 juni 2013 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Op weg met het liedboek Uitstapje secties ds. de Jonge

Nadere informatie

4 e zondag van de herfst 9 oktober 2016

4 e zondag van de herfst 9 oktober 2016 Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse worsteling van Jakob, 1941, Jacob Epstein Tate Collection, Engeland. 4 e zondag van de herfst 9 oktober 2016 voorganger: ds. N.J. Pronk organiste: Līga Vilmane

Nadere informatie

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Zondag 21 mei 2017 Zesde zondag van Pasen Een dienst van Schrift en Tafel Kees de kort: wijs en dwaas Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Voor het eerst hier in de kerk? Welkom

Nadere informatie

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Ouderling van dienst is Burg Anker Diaken is Alma van Hengel De piano wordt bespeeld

Nadere informatie

Liturgie voor de kerkdienst op 6 november 2016 met de bewoners van OlmenEs. Thema: delen maakt je rijk!

Liturgie voor de kerkdienst op 6 november 2016 met de bewoners van OlmenEs. Thema: delen maakt je rijk! Liturgie voor de kerkdienst op 6 november 2016 met de bewoners van OlmenEs Thema: delen maakt je rijk! Voorganger : Tina Kerssies Organist : Fokke v d Woude Welkom en mededelingen Aansteken van de liturgiekaars

Nadere informatie

Liturgie voor zondagochtend 21 augustus in de Westerkerk te Veenendaal

Liturgie voor zondagochtend 21 augustus in de Westerkerk te Veenendaal Liturgie voor zondagochtend 21 augustus in de Westerkerk te Veenendaal Aan Tafel [VBW-themalied] De allergrootste Koning de allergrootste Koning Heeft aan jou een vraag: heeft aan jou een vraag Mag ik

Nadere informatie

de vijfde zondag van de zomer Kleur groen groen is de kleur van hoop, verwachting en toekomst Bij deze zondag: Kindernevendienst Leiding groep

de vijfde zondag van de zomer Kleur groen groen is de kleur van hoop, verwachting en toekomst Bij deze zondag: Kindernevendienst Leiding groep Datum: 21 juli 2013 22 e jaargang nr. 29 de vijfde zondag van de zomer Kleur groen groen is de kleur van hoop, verwachting en toekomst In deze dienst neemt de nevendienst afscheid van de kinderen van groep

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 201 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger : Ds. Jan de Geus orgel : Kees van den Berg 1 De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden

Nadere informatie

Filippenzen 1. Begin van de brief

Filippenzen 1. Begin van de brief Filippenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Filippi 1 Dit is een brief van Paulus, aan alle mensen in de stad Filippi die dankzij Jezus Christus bij God horen. De brief is ook voor de

Nadere informatie

HC zd. 22 nr. 32. dia 1

HC zd. 22 nr. 32. dia 1 HC zd. 22 nr. 32 een spannend onderwerp als dit niet waar is, valt alles duigen of zoals Paulus het zegt in 1 Kor. 15 : 19 als wij alleen voor dit leven op Christus hopen zijn wij de beklagenswaardigste

Nadere informatie

Liturgie voor de kerkdienst op 27 maart Welkom en mededelingen en aansteken van de kaarsen. Muziek. De gemeente gaat staan.

Liturgie voor de kerkdienst op 27 maart Welkom en mededelingen en aansteken van de kaarsen. Muziek. De gemeente gaat staan. Liturgie voor de kerkdienst op 27 maart 2016 Welkom en mededelingen en aansteken van de kaarsen De gemeente gaat staan Votum en groet Gez. 630 Sta op een morgen ongedacht De gemeente gaat zitten Inleiding/

Nadere informatie

Nieuwsbrief 20. 11 februari 2014

Nieuwsbrief 20. 11 februari 2014 Nieuwsbrief 20 11 februari 2014 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Deze week is het een spannende week voor de leerlingen van groep 8. De Citotoets wordt

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. 1 e zondag van de Advent 1 december 2013

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. 1 e zondag van de Advent 1 december 2013 Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 1 e zondag van de Advent 1 december 2013 Tamar door Marc Chagall (1960) Voorganger Ouderling Diaken Organist Koster : ds. Bob Wijnbergen : Jannie de Greef : Rita van

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken)

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Doek achter de tafel Even kijken hoor. U en jullie hebben er al naar kunnen kijken, maar ik nog niet. Nu wil ik het goed zien. Ja, zo

Nadere informatie

In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter. Van harte welkom!

In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter. Van harte welkom! In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter Van harte welkom! Welkom en gebed Weet Je Dat De Lente Komt Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit De

Nadere informatie

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is.

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is. BELEIDSPLAN NISSE EN S-HEER ABTSKERKE herziening beleidsplan 6 mei 2014 VOORAF: Dit beleidsplan is vooral een beschrijving van wat we als gemeenten doen en in ieder geval zo willen houden. Dat is niet

Nadere informatie

Je bent een goed idee!

Je bent een goed idee! Je bent een goed idee! God heeft jou bedacht Jeugddienst 'ELIM' Spreker: Ds. D. Dekker Medewerking en muzikale begeleiding: Gospelgroep PROMISE 24 februari 2013 Aanvang: 19.00 uur Voor de dienst: U maakt

Nadere informatie

Jouw hand mijn glimlach

Jouw hand mijn glimlach Jouw hand mijn glimlach Oecumenische viering: Week van Gebed voor de eenheid zondag 22 januari 2017 Sint Catharijnekerk Welkom: (allen gaan staan indien mogelijk) Openingslied: "U die mij kent" (melodie:

Nadere informatie

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Bij Marcus 1 - de doop van Jezus Ik weet niet hoe goed u al de zondagsbrief hebt gelezen. Maar wellicht is u opgevallen dat er helemaal bovenin staat dat

Nadere informatie

De hartslag van ons leven Beleidsplan

De hartslag van ons leven Beleidsplan De hartslag van ons leven Beleidsplan 2015-2019 inleiding De is een veelkleurige gemeente. Jezus Christus verbindt ons. Hij is de hartslag van ons leven. Rondom Zijn Evangelie komen we telkens weer samen.

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

1 Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande

1 Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande 1 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst Startzondag 13 september 2015 Woorddienst Voorganger: Aarnoud van der Deijl Thema: Goede buren m.m.v. Marjolein Dijkstra,

Nadere informatie

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft.

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. Van harte welkom! Welkom! Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. U bent te gast in de Hervormde

Nadere informatie

Exodus God zal er zijn

Exodus God zal er zijn Exodus 3-4 - God zal er zijn Gezinsdienst Liturgie Welkom Voorzang Maak een vrolijk geluid voor de Heer (Elly en Rikkert) Opw voor Kids 18 (Ben je groot of ben je klein) Gez 132 (Dank U voor deze nieuwe

Nadere informatie

Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen

Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen Gezamenlijke overstapdienst van Solid Kids Zondag 9 juli 2016 Thema: Gebruik wat je hebt Afscheid van Lotte, Margriet en Chris Welkom en mededelingen Openingslied psalm 84a: 1, 3, 5 Wat hou ik van uw huis

Nadere informatie

Schoonmaken kerkgebouw Vrijdag 27 juni wordt de kerk voor ons weer schoongemaakt door Helma Verburg, Ritha Mulder en Marie Louise van Dalen.

Schoonmaken kerkgebouw Vrijdag 27 juni wordt de kerk voor ons weer schoongemaakt door Helma Verburg, Ritha Mulder en Marie Louise van Dalen. NIEUWSBRIEF VAN DE GEREFORMEERDE SIONKERK AMEIDE JAARGANG 3 nr.24 13-06-2014 Zondag 15 juni 2014 10.00 uur Ds. T. Boer uit Brakel 18.00 uur Ds. W. van Herwijnen uit Zwijndrecht Ouderling van dienst v.m.

Nadere informatie

In het voetspoor van...

In het voetspoor van... In het voetspoor van... Bijbelse figuren en hun levensgeheim voor jongeren van 2 en 3 jaar drs. M. van Campen Zevende druk Zoetermeer Inhoud. Timotheüs - op school bij God 7 2. Adam - een gevallen mens

Nadere informatie

informatieboekje zondagsschool God zij met ons

informatieboekje zondagsschool God zij met ons informatieboekje zondagsschool God zij met ons Index Inleiding Doel van de zondagsschool Immanuël Stukje historie Wat doen we zondagmorgen Leiding Materiaal keuze Activiteiten Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Beweging tot religieuze vernieuwing

Beweging tot religieuze vernieuwing Beweging tot religieuze vernieuwing Gemeentebericht Leiden april - juni 2015 INHOUD Ten geleide Rondom de diensten Mensenwijdingsdienst Zondagsdienst voor kinderen Andere bijeenkomsten in de kerk Mededelingen

Nadere informatie

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

Waar wil je heengaan?

Waar wil je heengaan? Waar wil je heengaan? Viering Oecumenische Basisgroep 3 maart 2013 Aansteken van de kaars Kaars, jij mag branden, Jij geeft ons je licht Jij bent een teken: God houdt ons in het zicht. Openingslied: Verborgen

Nadere informatie

KOORKERKGEMEENSCHAP MIDDELBURG

KOORKERKGEMEENSCHAP MIDDELBURG KOORKERKGEMEENSCHAP MIDDELBURG Orde van Dienst 8 mei 2016 Wezenzondag Thema: stilstaan Voorganger: Organist: Gastheer/vrouw: Koster: Leesdienst: ds. Ivo de Jong Mathieu Meijs Maarten t Hooft Evert Roering

Nadere informatie

Zondag 8 mei 2016 Wezenzondag Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost

Zondag 8 mei 2016 Wezenzondag Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost Zondag 8 mei 2016 Wezenzondag Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost Voorganger Organist : ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Iedereen kan elke zondag voorafgaande aan of na de dienst een lichtje

Nadere informatie

Thema: Vele kleuren maken de regenboog

Thema: Vele kleuren maken de regenboog Zondag 10 september 2017 Startzondag Thema: Vele kleuren maken de regenboog Orgelspel Begroeting (ouderling van dienst) De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 975: 1, 2, 3 DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Nadere informatie

6. Lied door Cantorij mèt de gemeente OPW 249 Heer, wat een voorrecht

6. Lied door Cantorij mèt de gemeente OPW 249 Heer, wat een voorrecht Preek Matteüs 28:18-20, voor 8 januari 2017, start RtN/O, nr 544. Leiding t/m preek: ds. Mark van Leeuwen Voor de dienst Laat ons samen één zijn (Sela) 1. Afkondigingen (Gemeente Noord/Oost) 2. Overdragen

Nadere informatie

Zesde zondag na Epifanie 12 februari 2017 Wijkgemeente De Drieklank Doopdienst

Zesde zondag na Epifanie 12 februari 2017 Wijkgemeente De Drieklank Doopdienst Zesde zondag na Epifanie 12 februari 2017 Wijkgemeente De Drieklank Doopdienst Voorganger Organist Beamer : ds. Peter van de Peppel : Frank van der Meulen : Jan Moesker In deze dienst wordt Tessa, dochter

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie