Het verzekeringsproces

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het verzekeringsproces"

Transcriptie

1 I n d i t o n d e r d e e l w o r d t d e l e z e r i n z i c h t v e r s c h a f t i n h e t o n d e r w e r p h e t v e r z e k e r i n g s p r o c e s. De volgende onderwerpen komen hierbij aan de orde: d e p a r t i j e n d i e b e t r o k k e n z i j n b i j e e n v e r z e k e r i n g s o v e r e e n k o m s t h e t a f s l u i t e n v a n e e n v e r z e k e r i n g de prijs van een verzekering co-assurantie / verzekeren op de b e u r s de toegevoegde waarde van de verzekeringsadviseur de hoofdlijnen van het verzekeringsrecht 224

2 Inleiding Joop en Valerie gaan volgende maand trouwen. Zij b e t r e k k e n d a n o o k h u n n i e u w e k o o p w o n i n g m e t e e n r i e t e n d a k. Z e v r a g e n z i c h a f w e l k e v e r z e k e r i n g e n z i j a l l e m a a l n o d i g h e b b e n. Vo o r h e t h u i s e e n w o o n h u i s v e r z e k e r i n g, v o o r h u n i n b o e d e l e e n i n b o e d e l v e r z e k e r i n g? Z i j r o e p e n d e h u l p i n van Egbert Maaskamp; verzekeringsadviseur. Hij neemt alle risico s met hen door, en kiest uit het aanbod van een groot aantal verzekeraars de producten die het b e s t e p a s s e n b i j d e s i t u a t i e v a n J o o p e n Va l e r i e. Z o b r e n g t h i j h e t w o o n h u i s o n d e r b i j e e n w o o n h u i s v e r z e k e r a a r d i e g e s p e c i a l i s e e r d i s i n rieten daken. Egbert begeleidt Joop en Valerie bij het aanvragen van de diverse verz e k e r i n g e n. H i j c o n t r o l e e r t d e p o l i s s e n n a b i n n e n k o m s t. A l s n a e e n j a a r h e t h u i s v a n J o o p e n Va l e r i e h e l e m a a l a f b r a n d t, b e g e l e i d t E g b e r t d e s c h a d e - a f h a n d e l i n g. W a n n e e r is het werk van Egbert klaar? De betrokken partijen Er zijn diverse partijen betrokken bij het tot stand komen van een verzekering: de verzekeringnemer i s d e g e n e d i e e e n v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t a f s l u i t b i j e e n v e r z e k e r a a r. D e v e r z e k e r i n g n e m e r b e t a a l t i n d e m e e s t e g e v a l l e n d e p r e m i e (bij l e v e n s v e r z e k e r i n g e n i s h e t m o g e l i j k d a t e e n a n d e r e p a r t i j d e p r e m i e b e t a a l t ) en heeft de rechten die bij de verzekeringsovereenkomst horen. De verzekeringnemer kan overigens ook een bedrijf zijn. de verzekerde i s d e g e n e v a n w i e d e g e z o n d h e i d, h e t b e z i t o f a n d e r e b e l a n g e n z i j n v e r z e k e r d. I n v e e l g e v a l l e n i s d i t d e v e r z e k e r i n g n e m e r z e l f. Bij l e v e n s v e r z e k e r i n g e n k a n d e v e r z e k e r i n g n e m e r d e v e r z e k e r i n g a f s l u i t e n o p h e t l e v e n v a n i e m a n d a n d e r s, w a a r d o o r d e v e r z e k e r d e e e n a n d e r i s (dit kan bijvoorbeeld de partner van de verzekeringnemer zijn). de begunstigde heeft recht op de uitkering van de verzekering. Bij l e v e n s v e r z e k e r i n g e n k a n d e v e r z e k e r d e z e l f d e b e g u n s t i g d e z i j n, m a a r h e t kan ook een ander zijn (bij een overlijdensverzekering bijvoorbeeld de partner of kinderen). Bij s c h a d e v e r z e k e r i n g e n z i j n v e r z e k e r i n g n e m e r, v e r z e k e r d e e n begunstigde bijna altijd dezelfde persoon. 225

3 Voorbeeld verzekeringnemer en verzekerden P a u l S a n d e r s e n z i j n v r o u w S a s k i a h e b b e n d r i e k i n d e r e n. Paul sluit een inboedelverzekering af voor alle spulletjes d i e b i j h e n i n h u i s s t a a n. O p e e n d a g w o r d t e r i n g e b r o k e n e n d e i n b r e k e r s g a a n e r m e t d e s t e r e o v a n A n j a ( d e o u d s t e d o c h t e r v a n P a u l e n S a s k i a ) v a n d o o r. K o s t e n v a n e e n n i e u w e s t e r e o : D e i n b o e d e l v e r z e k e r a a r v e r g o e d t d e s c h a d e a a n P a u l. D e s t e r e o i s h e t e i g e n d o m ( b e z i t s r i s i c o ) v a n z i j n d o c h t e r. A n j a l i j d t d e ( f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n ) d e z e s c h a d e - o o r z a a k ( i n b r a a k ). A n j a i s v e r z e k e r d e o p d e inboedelpolis die haar vader (verzekeringnemer) heeft afgesloten. Voorbeeld verzekeringnemer, verzekerde en begunstigde Theo van Meerwijk sluit een l e v e n s v e r z e k e r i n g a f m e t a l s d o e l z i j n v r o u w ( Te s s a ) e n h u n t w e e k i n d e r e n n i e t o n v e r z o r g d a c h t e r t e l a t e n a l s h i j o n v e r h o o p t v r o e g o v e r l i j d t. H i j i s v e r z e k e r i n g n e m e r. Te s s a i s b e g u n s t i g d e. Z i j k r i j g t a l s T h e o o v e r l i j d t. De uitkering is afhankelijk van het leven van Theo. Theo is dus naast verzekeringnemer ook verzekerde. Een verzekering afsluiten Het totstandkomen van een verzekering verloopt globaal in de volgende stappen: 1. a a n v r a a g v a n e e n v e r z e k e r i n g 2. voorlopige dekking 3. acceptatie 4. wilsovereenstemming 5. dekkingsbevestiging (dit komt niet vaak voor) 6. polisopmaak 7. financiële afwikkeling Hieronder worden deze verder uitgewerkt. 1. Aanvraag van een verzekering De aspirant-verzekerde vult een aanvraagformulier i n. H e t i s d e k l a n t d i e b e p a a l t o f hij een financieel risico (of groep financiële risico s) wil overdragen aan een verzekeraar. De verzekeraar bepaalt of hij het aangeboden financiële risico wil overnemen. H i j m a a k t d a a r b i j d e a f w e g i n g o f e e n a a n g e b o d e n r i s i c o w e l b e h o o r t t o t d e g r o e p g e m i d d e l d e r i s i c o s w a a r d e p r e m i e s t e l l i n g o p g e b a s e e r d i s. D e a s p i r a n t v e r z e k e r d e vult daartoe een aanvraagformulier in waarop allerlei concrete vragen staan. 226

4 Het aanvraagformulier vervult drie functies: A. D o o r o n d e r t e k e n i n g e r v a n g e e f t d e a s p i r a n t - v e r z e k e r d e t e k e n n e n d a t h i j d e betreffende verzekering wil afsluiten (wilsuiting); B. H e t d i e n t a l s g e g e v e n s b r o n v o o r d e v e r z e k e r a a r o p b a s i s w a a r v a n h i j d e aspirant-verzekerde beoordeelt; C. Door ondertekening ervan verklaart de aspirant-verzekerde dat hij de verplichtingen die voortvloeien uit de verzekeringsovereenkomst zal nakomen. 2. Voorlopige dekking De verzekeraar en een verzekeringsadviseur kunnen zogenaamde voorlopige dekking verlenen. Na het invullen van het a a n v r a a g f o r m u l i e r e n v ó ó r h e t a c c e p t e r e n v a n d e aanvraag door de verzekeraar kan er schade ontstaan. De verzekeraar of verzekeringsadviseur kan voor deze periode voorlopige dekking geven. 3. Acceptatie De verzekeraar accepteert de aanvraag wel of niet. Een acceptant is iemand die bij een verzekeraar beoordeelt of een aanvraag voor een verzekering al dan niet geaccepteerd wordt. Als het aangeboden risico naar het oordeel van de a c c e p t a n t b e h o o r t tot een groep gemiddelde risico s dan besluit hij over het algemeen dat de aanvraag akkoord is. Daarna kan de polis opgemaakt worden en de premie bij de klant in reken i n g w o r d e n g e b r a c h t. A l s d e a a n v r a a g t o t s t a n d k o m t v i a d e b e m i d d e l i n g v a n e e n verzekeringsadviseur, dan verloopt de gehele of gedeeltelijke communicatie en papierstroom via deze adviseur. A l s e e n a a n g e b o d e n r i s i c o a f w i j k t v a n d e g r o e p g e m i d d e l d e r i s i c o s w a a r d e p r e m i e o p gebaseerd is, dan heeft de acceptant een paar mogelijkheden: hij stelt een hogere premie voor; en/of hij schrapt een of meer elementen uit de dekking; en/of hij scherpt op een andere wijze de algemene voorwaarden aan door een afwijking daarop voor te stellen. Dat kan door het opnemen van een of meer clausules; of h i j w i j s t d e a a n v r a a g a f e n s t u u r t d e a s p i r a n t - v e r z e k e r i n g n e m e r e e n b r i e f m e t argumentatie waarom de verzekering is afgewezen. Voordat de acceptant tot zijn oordeel komt kan hij het volgende ondernemen: h i j s t e l t d e a s p i r a n t - v e r z e k e r i n g n e m e r e e n a a n t a l n a d e r e, s p e c i f i e k e v r a g e n ; en/of h i j v r a a g t a a n e e n c o l l e g a i n d e t e c h n i s c h e b u i t e n d i e n s t o m h e t a a n g e b o d e n risico te inspecteren. Als de verzekering niet zonder meer geaccepteerd wordt dan kan de aspirant-verzekeringnemer op zijn beurt kiezen of hij akkoord gaat met de nieuwe premie en/of voorwaarden. Hij kan er ook voor kiezen om het risico tegen gunstiger voorwaarden onder t e b r e n g e n b i j e e n a n d e r e v e r z e k e r a a r. 227

5 Acceptatiecriteria en acceptatiefactoren De acceptant bij een verzekeraar heeft kennis en ervaring nodig om een verzekeringsaanvraag adequaat te beoordelen. Daarnaast moet hij gebruik maken van interne richtlijnen die gelden voor het acceptatiebeleid. Drie voorbeelden van dergelijke acceptatierichtlijnen zijn: bij auto s met een cataloguswaarde boven is een beveiligingssysteem dat voldoet aan klasse 2 verplicht; bij woonhuizen met een rieten dak met een h e r b o u w w a a r d e b o v e n is inspectie verplicht; bij l e v e n s v e r z e k e r i n g e n m e t e e n u i t k e r i n g b i j o v e r l i j d e n v a n m e e r d a n is een medische keuring verplicht. Ve e l v e r z e k e r a a r s h e b b e n d e z e r i c h t l i j n e n g e b u n d e l d i n e e n a c c e p t a t i e p r o t o c o l. D i t document is bedoeld voor alle acceptanten die zich bezighouden met de verzekeringsv o r m e n w a a r v o o r r i c h t l i j n e n s t a a n i n h e t p r o t o c o l. H e t p r o t o c o l w i j z i g t r e g e l m a t i g. U i t b i j v o o r b e e l d s c h a d e s t a t i s t i e k e n k a n b l i j k e n d a t b e p a a l d e r i s i c o s z i c h o n g u n s t i g o f j u i s t g u n s t i g o n t w i k k e l e n. D a n i s h e t n o d i g d a t d e p r e m i e s t e l l i n g e n d e a c c e p t a t i e r i c h t l i j n e n w o r d e n b i j g e s t e l d. Va a k i s d a a r e e n a c t u a r i s ( o f h e t a c t u a r i a a t ) v a n d e v e r z e k e r a a r b i j b e t r o k k e n. Risicofactoren De acceptatiecriteria zijn allemaal terug te voeren tot twee categorieën risicofactoren: morele risicofactoren deze hangen samen met het karakter en het gedrag van d e p e r s o o n v a n d e v e r z e k e r d e ( v o o r b e e l d e n v a n e e n o n g u n s t i g m o r e e l r i s i c o : a a n v r a a g b r a n d v e r z e k e r i n g d o o r p y r o m a a n, a a n v r a a g a u t o v e r z e k e r i n g d o o r alcoholist); materiële risicofactoren ( f a c t o r e n d i e t e m a k e n m e t h e t v e r z e k e r d o b j e c t ), d e z e l e i d e n t o t e e n h o g e r e k a n s o p s c h a d e a a n v e r z e k e r d o b j e c t ( v o o r b e e l d e n : huis met een rieten dak, houtbouw, benzinestation). Voorbeelden acceptatie R i c h a r d K o n i n g s i s 2 8 j a a r. H i j k o o p t e e n n i e u w e O p e l A s t r a e n h i j w i l d e z e v e r z e k e r e n v i a z i j n v e r z e k e r i n g s a d v i s e u r H e l m a v a n S t r a t e n. H e l m a z o e k t m e t e e n g e a v a n c e e r d softwareprogramma uit welke autoverzekering het beste past b i j R i c h a r d q u a p r e m i e e n v o o r w a a r d e n. D e k e u z e v a l t o p a u t o v e r z e k e r a a r Tr e n d P l a n v o o r e e n WA + c a s c o v e r z e k e r i n g. R i c h a r d g a a t i n o p h e t a d v i e s v a n H e l m a e n w i l d e v e r z e k e r i n g s l u i t e n. H e l m a h e l p t R i c h a r d b i j h e t i n v u l l e n v a n het a a n v r a a g f o r m u l i e r e n s t u u r t d i t d o o r n a a r Tr e n d P l a n. D e acceptant bij TrendPlan, Ferry Lagendijk, ziet geen enkele r e d e n o m d e z e v e r z e k e r i n g s a a n v r a a g t e w e i g e r e n o f o m e e n h o g e r e p r e m i e e n / o f a n d e r e v o o r w a a r d e n v o o r t e s t e l l e n. Beide partijen gaan akkoord: de verzekering is formeel tot stand gekomen. 228

6 M a a r s t e l n u d a t R i c h a r d g e e n 2 8 j a a r i s, m a a r 1 8 j a a r e n n e t z i j n r i j b e w i j s h e e f t g e h a a l d. I n p l a a t s v a n e e n O p e l A s t r a, k o o p t h i j e e n z e e r s n e l l e O p e l C a l i b r a. D i t z i e t F e r r y n i e t z o z i t t e n. D e s c h a d e s t a t i s t i e k e n w i j z e n n a m e l i j k u i t d a t j o n g e r e n v e e l a u t o s c h a d e v e r o o r z a k e n. D e p r e m i e v o o r j o n g e r e n o n d e r d e 2 4 j a a r i s d a a r d o o r v e e l h o g e r. M a a r a l s d e a u t o d a n o o k n o g e e n s e e n h e l e s n e l l e a u t o i s, d a n i s d a t v o o r F e r r y r e d e n o m d e z e v e r z e k e r i n g s a a n v r a a g z e l f s a f t e w i j z e n. R i c h a r d o n t v a n g t v i a Helma een brief van TrendPlan dat de aanvraag is afgewezen met daarbij de argumentatie. 4. Wilsovereenstemming D e v e r z e k e r i n g s o v e r e e n k o m s t i s t o t s t a n d g e k o m e n a l s d e v e r z e k e r a a r d e a a n v r a a g heeft geaccepteerd. Er is dan sprake van wilsovereenstemming. Dit betekent dat v e r z e k e r a a r e n c l i ë n t a a n d e o v e r e e n k o m s t g e b o n d e n z i j n. W i l s o v e r e e n k o m s t k a n o o k bereikt zijn na een mondelinge overeenkomst. De rechten en plichten van beide partije n g e l d e n v a n a f h e t m o m e n t v a n w i l s o v e r e e n k o m s t e n d i t k a n d u s z i j n v o o r d a t d e p o l i s w o r d t a f g e g e v e n. 5. Dekkingsbevestiging Soms ontvangt de verzekeringnemer van de verzekeraar een schriftelijke dekkingsbevestiging, in afwachting van de polis (in de praktijk komt dit niet vaak meer voor). 6. Polisopmaak Als de acceptant de verzekeringsaanvraag heeft geaccepteerd dan volgt de polisopmaak. Deze is bij veel verzekeraars in vergaande mate geautomatiseerd. De polis bestaat uit een polisblad en polisvoorwaarden en soms zijn clausules t o e g e v o e g d (dit zijn bepalingen voor wat precies wel en niet onder de verzekering valt, de zogenoemde in- en uitsluitingen). Algemene u i t s l u i t i n g e n z i j n s c h a d e d o o r a t o o m k e r n r e a c t i e o f d o o r m o l e s t ( b i j v o o r b e e l d oorlogshandelingen). Verder geldt voor de meeste verzekeringen dat schade door aardbeving is uitgesloten. Schade door overstroming is niet gedekt op een inboedelverzekering, maar wel op een m o t o r r i j t u i g e n -, l e v e n s - e n z o r g v e r z e k e r i n g. S c h a d e d o o r terrorisme is (beperkt) gedekt tot een maximum bedrag per jaar voor alle verzekerden. In het huidige digitale tijdperk is het steeds gebruikelijker om verzekeringen af te sluit e n v i a i n t e r n e t. D a a r b i j w e r d d e f y s i e k e p a p i e r s t r o o m d i e v e r v o l g e n s v e r e i s t w a s, d o o r v e l e n a l s o v e r b o d i g b e s c h o u w d. D o o r e e n w e t s w i j z i g i n g m a g d e c o r r e s p o n d e n t i e ( p o l i s, polisvoorwaarden en overige berichten) sinds 1 juli 2010 digitaal verzonden worden, als de verzekering via internet wordt afgesloten. De correspondentie moet wel teruggelezen kunnen worden, dus als digitaal document worden aangeleverd dat door de klant kan worden opgeslagen. Voor de digitale polis is wel een streng beveiligde elektronis c h e h a n d t e k e n i n g v e r p l i c h t, e n o p h e t a a n v r a a g f o r m u l i e r m o e t d e k l a n t u i t d r u k k e l i j k akkoord zijn gegaan met een digitale polis. 229

7 Gegevens op het polisblad: - de verzekeringnemer en eventueel verzekerde(n) - de omschrijving van het risico - ingangsdatum en verzekeringsduur - de te betalen premie - het verzekerde bedrag - het eigen risico (indien van toepassing) - welke algemene voorwaarden (en eventuele clausules) van toepassing zijn Gegevens in de polisvoorwaarden: - omschrijving van de begrippen - omschrijving van de dekking en uitsluitingen - rechten en plichten verzekeringnemer Voorbeeld polis Verzekeraar Optimum is gespecialiseerd in het verzekeren van zeer dure kostbaarheden, zoals exclusieve verzamelingen, antiek, juwelen. Arjan van Hees wil zijn collectie bijzondere juwelen bij Optimum verzekeren. Hij laat zich adviseren door Jaap v a n D o n g e n ; z i j n v e r z e k e r i n g s a d v i s e u r. V i a J a a p i s A r j a n o o k a a n O p t i m u m g e k o m e n. J a a p k e n t, a l s d e s k u n d i g e, d e v e r z e k e r i n g s m a r k t. O p t i m u m i s p r e c i e s d e v e r z e k e r a a r d i e p a s t b i j d e v i s i e v a n A r j a n e n z i j n k o s t b a r e v e r z a m e l i n g. E e n g e s p e c i a l i s e e r d e medewerker van Optimum bezoekt de woning van Arjan en s t e l t e e n a a n t a l v e r g a a n d e b e v e i l i g i n g s m a a t r e g e l e n v o o r. D e z e m a a t r e g e l e n z i j n v o o r O p t i m u m e e n v o o r w a a r d e v o o r h e t a c c e p t e r e n v a n d e v e r z e k e r i n g. D e m a a t r e g e l e n z i j n, o n d e r a n d e r e : e l e k t r o n i s c h e b e v e i l i g i n g m e t d o o r m e l d i n g n a a r d e m e l d k a m e r v a n e e n b e w a k i n g s d i e n s t e n a l l e r l e i t e c h n i s c h e e n b o u w k u n d i g e m a a t r e g e l e n ( z o m o e t e e n t u i n d e u r w o r d e n vervangen voor een veel zwaarder exemplaar). Het zijn a l l e m a a l m a a t r e g e l e n t e r v o o r k o m i n g v a n i n b r a a k e n d i e f s t a l. D e m a a t r e g e l e n k o s t e n e e n p a a r c e n t e n, m a a r d a t i s g e e n p r o b l e e m v o o r A r j a n. H i j v o e l t z i c h e e n s t u k v e i l i g e r n a h e t d o o r v o e r e n v a n d e m a a t r e g e l e n e n h i j i s c o n t e n t m e t h e t advies van de deskundige van Optimum. Bovendien is er nu geen belemmering meer om zijn kostbare juwelen goed verzekerd te hebben. Een hele opluchting voor Arjan. Optimum maakt de polis op welke bestaat uit een p o l i s b l a d, a l g e m e n e v o o r w a a r d e n en een clausuleblad. De tekst van het clausuleblad is speciaal vervaardigd door een verzekeringstechnische medewerker van Optimum. In het clausuleblad staat onder andere aan welke technische specifieke eisen de elektronische beveiligingsinstall a t i e m o e t v o l d o e n. E n w a t e r g e b e u r t a l s A r j a n e e n k e e r v e r g e e t d e i n s t a l l a t i e a a n t e zetten bij het verlaten van de woning? Als er dan wordt ingebroken, wordt de uitkering verminderd met 30%. Optimum wilde een vermindering in de clausule opnemen van 50%, maar dat heeft Jaap voor Arjan uitonderhandeld tot 30%. 230

8 Het polisblad vermeldt de specifieke gegevens, zoals de naam van Arjan, zijn woonadres, welke algemene voorwaarden van toepassing zijn en dergelijke. Bovendien verwijst het p o l i s b l a d n a a r h e t c l a u s u l e b l a d w a a r a l l e b o v e n g e n o e m d e b e p a l i n g e n i n staan. Daarnaast verwijst het p o l i s b l a d n a a r h e t w a a r d e r a p p o r t v a n e e n j u w e l i e r w a a r alle juwelen in beschreven staan inclusief een taxatie van de waarde. Op het polisblad staat de volgende tekst: alle stukken waar dit p o l i s b l a d n a a r v e r w i j s t w o r d e n geacht deel uit te maken van deze verzekeringsovereenkomst. 7. Financiële afwikkeling De financiële afwikkeling bestaat uit het berekenen en incasseren van de premie. De premie wordt ofwel rechtstreeks door de verzekeraar bij de verzekeringnemer geïncasseerd (bij direct writing is dit de enige mogelijkheid) ofwel door de verzekeringsadvis e u r. In dit laatste geval brengt de verzekeraar de premie in rekening bij de verzekeringsadviseur. Daarbij wordt ook de provisie voor de verzekeringsadviseur verrekend. Dit alles wordt verantwoord in een rekening courant die de verzekeraar met de verzekeringsadviseur aanhoudt. De prijs van een verzekering De prijs van een verzekering bestaat uit drie elementen: de premie of het tarief: de verzekeraar stelt de premie vast en voor de s t a n d a a r d v e r z e k e r i n g e n s t a a n d e p r e m i e s v e r m e l d i n t a r i e v e n b o e k j e s. D e p r e m i e k a n w o r d e n u i t g e d r u k t i n e e n p e r c e n t a g e v a n h e t v e r z e k e r d e b e d r a g of een vast bedrag in euro's. de polis- en incassokosten: de p o l i s k o s t e n z i j n d e a d m i n i s t r a t i e k o s t e n v o o r d e opmaak van de polis of het aanbrengen van veranderingen in de polis (verzekeringen veranderen door: verhoging of verlaging van het verzekerde bedrag, verandering van de dekking (uitgebreider of beperkter), verandering van het verzekerde object). Veranderingen van de polis leiden tot een nieuw p o l i s b l a d, d a t aanhangsel wordt genoemd. De i n c a s s o k o s t e n z i j n d e a d m i n i s t r a t i e k o s t e n v o o r h e t i n c a s s e r e n v a n d e p r e m i e ( a a n m a k e n e n v e r s t u r e n v a n a c c e p t g i r o ' s ). A l l e e n verzekeraars brengen polis- en incassokosten in rekening. de assurantiebelasting: verzekeraars moeten sinds 1 maart ,7% (daarvoor was het 7,5% - vanaf 2015 wordt het 9,5%) assurantiebelasting aan de overheid betalen. De verzekeraars berekenen a s s u r a n t i e b e l a s t i n g o v e r d e premie en de polis- en incassokosten die aan de verzekeringnemer in rekening w o r d e n g e b r a c h t. 231

9 Een aantal verzekeringen is vrijgesteld van assurantiebelasting: levensverzekeringen, ongevallen-, invaliditeits- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen; ziekte- en ziektekostenverzekeringen, werkloosheidsverzekeringen; t r a n s p o r t v e r z e k e r i n g e n, o m d a t d i t l e i d t t o t c o n c u r r e n t i e v e r v a l s i n g i n d i e n i n h e t ene land wel en in het andere land geen a s s u r a n t i e b e l a s t i n g w o r d t g e h e v e n o f het tarief verschilt; h e r v e r z e k e r i n g e n ( v e r z e k e r i n g e n w a a r b i j e e n d e e l v a n d e d o o r e e n v e r z e k e r a a r a a n v a a r d e r i s i c o s w o r d t o v e r g e d r a g e n a a n e e n a n d e r e v e r z e k e r a a r ), o m d a t e r bij de oorspronkelijke verzekering al a s s u r a n t i e b e l a s t i n g w o r d t g e h e v e n e n e r bij herverzekering dan dubbel belasting zou worden geheven; verzekeringen van zeeschepen en luchtvaartuigen en exportkredietverzekeringen Voorbeeld premieberekening Verzekeraar AlphaRisk brengt in rekening a a n A l f o n s v a n B e u r d e n v o o r d e p r e m i e v o o r e e n nieuwe autoverzekering. Bovenop de premie brengt AlphaRisk 12 aan poliskosten in rekening. De premie, inclusief p o l i s k o s t e n b e d r a a g t d a n Hierover moet Alfons 9,7% assurantiebelasting b e t a l e n. H e t u i t e i n d e l i j k e b e d r a g d a t A l f o n s m o e t b e t a l e n i s : * = , 1 6. D i t l a a t s t e bedrag wordt ook wel het kwitantiebedrag genoemd. H e t j a a r d a a r o p b e t a a l t A l f o n s o p n i e u w p r e m i e v o o r z i j n a u t o v e r z e k e r i n g. A l f o n s h e e f t een jaar zonder schade achter de rug en dat betekent bij autoverzekeringen: korting op de premie. Bovendien is hij geen poliskosten meer verschuldigd, alleen incassokosten. Die bedragen 1,20. De nieuwe jaarpremie is 900 plus 1,20 incassokosten * 1,097 = 988,62 (kwitantiebedrag). 232

10 Co-assurantie / verzekeren op de beurs Als een risico (qua bedrag) heel groot is kan een verzekeraar er ook voor kiezen om e e n o f m e e r c o l l e g a - v e r z e k e r a a r s t e z o e k e n d i e w i l l e n m e e t e k e n e n o p d e p o l i s. M e n noemt dit co-assurantie. Voorbeeld co-assurantie B u s r a T D K w i l a l s v e r z e k e r a a r e e n g r o o t w i n k e l p a n d v e r z e k e r e n. H e t v e r z e k e r d b e d r a g i s D i t i s e e n t e g r o o t b e d r a g v o o r B u s r a T D K a l l e e n. B u s r a T D K z o e k t v i e r c o l l e g a - v e r z e k e r a a r s d i e w i l l e n m e e t e k e n e n o p d e p o l i s. D e p o l i s w o r d t o p g e m a a k t e n i e d e r e v e r z e k e r a a r t e k e n t m e e o p d e p o l i s v o o r B i j s c h a d e b e t a a l t i e d e r e v e r z e k e r a a r e e n v i j f d e d e e l d a a r v a n. I e d e r k r i j g t o o k e e n v i j f d e v a n d e premie. De Vereniging van Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB) heeft de vroegere verzeker i n g s b e u r z e n d i e i n A m s t e r d a m e n R o t t e r d a m g e h u i s v e s t w a r e n, v e r v a n g e n d o o r e e n elektronische beurs, het E-ABS (Elektronisch Assurantie Beurs Systeem). Het E - A B S i s e e n s o o r t m a r k t w a a r m a k e l a a r s i n v e r z e k e r i n g e n e e n v e r z e k e r i n g b i j v e r s c h i l l e n d e verzekeraars proberen onder te brengen. Op de b e u r s g a a t h e t v e e l a l o m r i s i c o s d i e t e g r o o t z i j n v o o r é é n v e r z e k e r a a r o m t e d r a g e n. H e t b e t r e f t g r o t e b e d r a g e n ( b i j v o o r b e e l d het verzekeren van een groot tankerschip met een waarde van 30 miljoen) of verzekeringen waarbij het risico hoger is dan normaal. Op de b e u r s w o r d t h e t r i s i c o g e d e e l d d o o r m e e r d e r e v e r z e k e r a a r s. Z o k a n e e n v e r z e k e r a a r b i j v o o r b e e l d i n t e k e n e n v o o r e e n b e p a a l d p e r c e n t a g e o p e e n v e r z e k e r i n g. Een verzekering die gesloten wordt op de verzekeringsbeurs wordt een beurspolis genoemd. Een b e u r s p o l i s h e e f t s t a n d a a r d v o o r w a a r d e n e n h e t k o m t o o k w e l v o o r d a t deze polis waar meerdere verzekeraars op intekenen buiten de b e u r s o m w o r d t gesloten. Als de polis bij één verzekeringsmaatschappij is afgesloten, dan wordt het een maatschappijpolis genoemd. Op de verzekeringsbeurs wordt een verzekering als volgt afgesloten: 1. De tussenpersoon biedt alle belangrijke gegevens van de betreffende verzekering via het E-ABS aan, aan de verzekeraar(s) van zijn keuze. 2. De verzekeraar geeft aan voor welk percentage hij het risico accepteert (of hij accepteert niet). 3. Als de eerste verzekeraar niet voor 100% heeft ingetekend, moet de tussenpersoon op zoek naar andere verzekeraars die ook voor een bepaald percentage willen meedoen, totdat de verzekering voor 100% is ondergebracht. 4. Als de verzekering is ondergebracht meldt de tussenpersoon dit aan de betrokken partijen via het systeem. 233

11 Voorbeeld assurantiebeurs Zeerederij Atlanta heeft een zeeschip laten bouwen met een waarde van 65 miljoen euro. Zij vraagt aan haar verzekeringsadviseur (assurantiemakelaardij Offshore B V ) o m d i t s c h i p t e v e r z e k e r e n v o o r s c h a d e a a n h e t s c h i p z e l f ( c a s c o ) e n s c h a d e a a n d e r d e n ( a a n s p r a k e l i j k h e i d ). E e n m e d e w e r k e r v a n O f f s h o r e B V, E v e r t - J a n v a n Tellingen, zet alle relevante gegevens van het schip in het systeem, zoals de naam, h e t t y p e e n d e w a a r d e v a n h e t s c h i p, w e l k e d e k k i n g v a n t o e p a s s i n g m o e t z i j n e n d e g e g e v e n s v a n d e v e r z e k e r i n g n e m e r : z e e r e d e r i j A t l a n t a. O o k w o r d t v e r m e l d w e l k e algemene voorwaarden van toepassing zijn. Deze voorwaarden zijn in het beurscircuit algemeen bekend (en formeel gedeponeerd bij een notaris). Elke partij op de b e u r s, verzekeraars en verzekeringsadviseurs (vaak makelaars in assurantiën), zijn er goed mee bekend. Joris Zwart, acceptant van verzekeraar Nedfork, bekijkt het aanbod op E - A B S. D e b e u r s v e r z e k e r a a r N e d f o r k i s g e s p e c i a l i s e e r d i n h e t v e r z e k e r e n v a n z e e s c h e p e n. E v e r t J a n o n d e r h a n d e l t m e t J o r i s o v e r d e p r e m i e e n d e s p e c i f i e k e v o o r w a a r d e n ( h o e v e e l e i g e n r i s i c o, i n w e l k e g e v a l l e n d e k k i n g e. d. ). S a m e n k o m e n z e e r uiteinde-lijk uit en ze spreken een premie af van 0, 8 % o v e r h e t v e r z e k e r d b e d r a g ( 6 5 m i l j o e n e u r o ). N a m e n s N e d f o r k t e k e n t J o r i s v o o r 8 % i n o p d e v e r z e k e r i n g. D a t b e t e k e n t d a t N e d f o r k voor 8% deelneemt in het totale risico. Nedfork krijgt 8% van de premie en moet bij s c h a d e o o k 8 % b i j d r a g e n. Ve r v o l g e n s t e k e n e n Te n F o r a s s u r a d e u r e n v o o r 4 %. Vr i j v l o t j e s o v e r i g e n s, w a n t J o r i s h e e f t v o o r 8 % g e t e k e n d e n d a t w e k t v e r t r o u w e n. N u moet Evert-Jan nog voor 88% dekking zien te krijgen. Als dit is gelukt is het schip verzekerd! En dat kan Evert Jan melden aan zijn klant Atlanta. De VNAB verzorgt ook de administratie en de clearing omtrent de beurspolissen. Als d e v e r z e k e r i n g i s v o l g e t e k e n d, w o r d t d e p o l i s o p g e m a a k t. A l l e v e r z e k e r a a r s d i e h e b b e n m e e g e t e k e n d k r i j g e n, n a a r r a t o v a n h e t p e r c e n t a g e w a a r v o o r z e h e b b e n m e e g e t e k e n d, de premie in hun rekening courant bijgeschreven. Bij schade werkt het precies anderso m. B i j e e n s c h a d e - u i t k e r i n g w o r d e n ( a l s d e s c h a d e a k k o o r d i s ) a l l e v e r z e k e r a a r s v o o r h e t p e r c e n t a g e w a a r v o o r z e h e b b e n m e e g e t e k e n d b e l a s t i n h u n r e k e n i n g c o u r a n t. H e t t o t a l e s c h a d e b e d r a g w o r d t g e c r e d i t e e r d i n d e r e k e n i n g c o u r a n t v a n O f f s h o r e B V d i e h e t schadebedrag vervolgens uitbetaalt aan Atlanta. Einde van de verzekering Op een p o l i s b l a d s t a a t d e v e r z e k e r i n g s d u u r v e r m e l d. E r w o r d e n d i v e r s e b e g r i p p e n gebruikt voor de datum waarop de verzekering eindigt of wordt verlengd: expiratiedat u m, p r o l o n g a t i e d a t u m o f c o n t r a c t s v e r v a l d a t u m. 234

12 E e n n i e u w c o n t r a c t v o o r e e n s c h a d e v e r z e k e r i n g d u u r t i n b e g i n s e l n i e t l a n g e r d a n één jaar. Meerjarige contracten zijn wel mogelijk, maar daar moet de klant dan heel d u i d e l i j k v o o r t e k e n e n - h e t m a g d u s n i e t i n d e z o g e n a a m d e k l e i n e l e t t e r t j e s s t a a n. Na afloop van de contractstermijn mag een verzekeringscontract niet meer s t i l z w i j g e n d v e r l e n g d w o r d e n. D i t i s v a s t g e l e g d i n d e G e d r a g s c o d e g e ï n f o r m e e r d e v e r l e n g i n g e n contractstermijnen, die per 1 januari 2010 is ingegaan. In eerste instantie alleen voor p a r t i c u l i e r e s c h a d e v e r z e k e r i n g e n, w a a r b i j z o r g -, o n g e v a l l e n -, a r b e i d s o n g e s c h i k t h e i d s - en uitvaartverzekeringen nadrukkelijk waren uitgesloten. Per 1 juli 2010 zijn de individuele inkomensverzekeringen (arbeidsongeschiktheid, betalingsbeschermers, ongevallen, werkloosheid) ook onder de Gedragscode komen te vallen. Alleen de zorgverzeker i n g e n d e n a t u r a - u i t v a a r t v e r z e k e r i n g z i j n s i n d s d i e n n o g u i t g e s l o t e n. D e v e r z e k e r a a r m o e t d e k l a n t t i j d i g i n f o r m e r e n o v e r h e t a f l o p e n v a n h e t c o n t r a c t. N a d e v e r l e n g i n g v a n h e t c o n t r a c t i s d e v e r z e k e r i n g d a g e l i j k s o p z e g b a a r. W e l g e l d t h i e r b i j e e n o p z e g t e r m i j n v a n e e n m a a n d. Per 1 juli 2011 is een soortgelijke Gedragscode voor zakelijke verzekeringen (stand a a r d r i s i c o s e n i n k o m e n s v e r z e k e r i n g e n ) i n w e r k i n g g e t r e d e n. U i t g a n g s p u n t i n d e z e code is een maximale contractstermijn voor zakelijke schade- en inkomensverzekeringen van drie jaar, tenzij verzekeraar en verzekerde expliciet een langere termijn overe e n k o m e n. N a d r i e j a a r k u n n e n v e r z e k e r d e n d i r e c t o p z e g g e n m e t e e n o p z e g t e r m i j n v a n een maand. De verzekering kan worden opgezegd door: de verzekeringnemer: p e r c o n t r a c t s v e r v a l d a t u m o f t u s s e n t i j d s a l s e r s p r a k e i s v a n e e n z o g e n a a m d e aanpassingsclausule, ook wel en-blocbepaling g e n o e m d. I n d a t g e v a l p a s t de verzekeraar de premies of voorwaarden aan tijdens de duur van de verzek e r i n g s o v e r e e n k o m s t m e t d e v e r z e k e r i n g n e m e r. H e t b e t r e f t e e n g e l i j k t i j d i g e aanpassing van gelijksoortige verzekeringen van een bepaalde verzekeraar. Bijvoorbeeld alle arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van een bepaalde verz e k e r a a r. D e v e r z e k e r i n g n e m e r h e e f t a l s g e v o l g h i e r v a n h e t r e c h t o m d e v e r z e k e r i n g t u s s e n t i j d s o p t e z e g g e n ( n a a f l o o p v a n d e c o n t r a c t s t e r m i j n i s d e v e r z e k e r i n g d a g e l i j k s o p z e g b a a r ). d e v e r z e k e r a a r : per contractsvervaldatum en in sommige gevallen per premievervaldatum ( d e d a t u m w a a r o p d e p r e m i e v e r s c h u l d i g d i s ). D e v e r z e k e r a a r k a n d e p o l i s o o k t u s s e n t i j d s o p z e g g e n n a e e n g r o t e s c h a d e. D i t m o e t w e l b i n n e n e e n b e p a a l d e t e r m i j n n a d e m e l d i n g v a n d e s c h a d e g e b e u r e n. D e v e r z e k e r i n g n e m e r h e e f t d a n recht op premierestitutie ( t e r u g g a v e v a n d e p r e m i e ) v o o r d e p e r i o d e d a t d e v e r z e k e r i n g n i e t m e e r v a n k r a c h t i s. S t e l d a t d e v e r z e k e r i n g n e m e r p r e m i e h e e f t b e t a a l d v o o r h e t h e l e j a a r. A l s d e v e r z e k e r a a r d e v e r z e k e r i n g d a n t u s s e n t i j d s, b i j v o o r b e e l d h a l v e r w e g e h e t j a a r opzegt, dan krijgt de verzekeringnemer de premie van een half jaar terug. 235

13 Vo o r b e i d e p a r t i j e n g e l d t d a t d e o p z e g g i n g s c h r i f t e l i j k m o e t g e b e u r e n e n m e e s t a l m e t een opzegtermijn van een aantal maanden. Verder zijn er nog de zogenaamde onopzegbare polissen (polissen met een onopzegbaarheidsclausule). Deze verzekeringen kunnen alleen door de verzekeringnemer worden opgezegd en niet door de verzekeraar (tenzij er sprake is van bijvoorbeeld wanbetaling door de verzekeringnemer). Onopzegbare polissen zijn meestal levensverzekeringen en medische variaverzekeringen. 236

14 De toegevoegde waarde van de verzekeringsadviseur I n h e t o n d e r d e e l o v e r d e d i s t r i b u t i e v a n f i n a n c i ë l e p r o d u c t e n k w a m d e t o e g e v o e g d e waarde van de f i n a n c i e e l a d v i s e u r a l a a n d e o r d e. H i e r o n d e r w o r d t n a d e r i n g e g a a n o p d e t a k e n v a n d e v e r z e k e r i n g s a d v i s e u r e n o p h e t s c h a d e - u i t k e r i n g s p r o c e s. I n v e n ta r i s at i e e n a n a ly s e Iedere Nederlander loopt financiële risico s. Maar welke en in welke mate, daarover kan de verzekeringsadviseur zijn klanten goed informeren. Zo heeft de ene klant een b e t e r e p e n s i o e n o p b o u w d a n d e a n d e r. M a a r h o e v e e l i n k o m e n i s e r g e w e n s t i n b e p a a l d e s i t u a t i e s, b i j v o o r b e e l d a l s d e k i n d e r e n g a a n s t u d e r e n o f a l s e e n k l a n t w i l s t o p p e n m e t werken? De verzekeringsadviseur kan tegenwoordig gebruik maken van allerlei geavanc e e r d e f i n a n c i ë l e s o f t w a r e o m i n k o m e n s t e k o r t e n v o o r k l a n t e n i n z i c h t e l i j k t e m a k e n. D a a r n a a s t h e e f t d e e n e k l a n t m e e r b e h o e f t e a a n z e k e r h e i d d a n d e a n d e r e. O o k d a t i s waar de verzekeringsadviseur een beeld van moet proberen te krijgen. Productinkoop en -advies De onafhankelijke verzekeringsadviseur kan bemiddelen voor tientallen levensverzekeraars en meer dan honderd schadeverzekeraars. Het is ondoenlijk voor een verz e k e r i n g s a d v i s e u r o m c o n t a c t t e h e b b e n m e t a l l e v e r z e k e r a a r s d i e o p e r e r e n o p d e N e d e r l a n d s e m a r k t. H e t h a n g t v a n d e v e r z e k e r i n g s a d v i s e u r z e l f a f, m a a r m e e s t a l d o e t h i j z a k e n m e t m e e r d a n t i e n a a n b i e d e r s v a n f i n a n c i ë l e p r o d u c t e n. Het is de taak van de verzekeringsadviseur die producten aan zijn klanten aan te bied e n d i e h e t b e s t e p a s s e n b i j d i e n s b e h o e f t e, p e r s o o n l i j k e v o o r k e u r e n b u d g e t. O o k b i j d e z e t a a k k a n d e v e r z e k e r i n g s a d v i s e u r g e b r u i k m a k e n v a n g e a v a n c e e r d e s o f t w a r e w a a r b i j d e p r o d u c t e n v a n v e l e a a n b i e d e r s m e t e l k a a r v e r g e l e k e n w o r d e n q u a p r i j s e n k w a l i t e i t. D e v e r z e k e r i n g s a d v i s e u r w e e t u i t e r v a r i n g d a t p r i j s e n k w a l i t e i t n i e t d e e n i g e factoren zijn waarop zijn oordeel gebaseerd moet zijn. Hij weet welke aanbieders soep e l z i j n b i j h e t a c c e p t e r e n e n d e s c h a d e r e g e l i n g e n h i j w e e t o f d e a a n b i e d e r p a s t b i j w a t z i j n k l a n t w i l. E e n k l a n t d i e b i j v o o r b e e l d a b s o l u u t g e e n r i s i c o w i l l o p e n b i j h e t sparen voor de oude dag, zal hij niet snel een levensverzekering adviseren waarbij de ingelegde premie geïnvesteerd wordt in risicovolle aandelenfondsen. Een ander voorbeeld: bij het selecteren van de juiste autoverzekering geeft een klant aan dat hij niet p e r s e d e g o e d k o o p s t e a u t o v e r z e k e r i n g w i l, m a a r d a t h i j k w a l i t e i t h e e l b e l a n g r i j k v i n d t. M e t g e a v a n c e e r d e v e r g e l i j k i n g s s o f t w a r e k a n d e v e r z e k e r i n g s a d v i s e u r z o e k e n n a a r d e v i j f a u t o v e r z e k e r a a r s m e t e e n u i t m u n t e n d e k w a l i t e i t. D a a r n a b e o o r d e e l t h i j w e l k e v a n de vijf de beste prijs kwaliteit-verhouding heeft. 237

15 Begeleiding en onderhoud Er verandert veel in een mensenleven, zoals al werd besproken in het hoofdstuk consumenten. Mensen krijgen een andere baan, gaan wel eens verhuizen of krijgen kinderen. Door dit soort veranderingen is vaak een aanpassing van het verzekeringspakk e t n o d i g. O p g r o n d v a n d i e v e r a n d e r i n g e n b r e n g t d e v e r z e k e r i n g s a d v i s e u r a d v i e s u i t. Bijvoorbeeld het afsluiten van een woonhuisverzekering als iemand van een huurwon i n g n a a r e e n k o o p w o n i n g v e r h u i s t, o f e e n a a n p a s s i n g v a n d e i n k o m e n s v e r z e k e r i n g e n als iemand van werkkring verandert. De regelingen voor inkomensvoorzieningen bij de nieuwe werkgever kunnen veel soberder zijn dan bij de oude werkgever. Of omgekeerd. In beide gevallen zal aanpassing van het pakket aan inkomensverzekeringen wenselijk zijn. Daarnaast wordt van de verzekeringsadviseur een pro-actieve houding verwacht als er algemene ontwikkelingen zijn die ingrijpen op de financiële zekerheidssituatie van de klant. Bijvoorbeeld als de overheid sociale verzekeringen versobert. Een voorbeeld daarvan was de plotselinge invoering van de nieuwe, sobere Algemene Nabestaandenw e t. G a t e n i n d e i n k o m e n s v o o r z i e n i n g e n v o o r n a b e s t a a n d e n w e r d e n t o e n v a a k o p g e l o s t i n d e w e r k g e v e r s / w e r k n e m e r s s f e e r ( b i j v o o r b e e l d i n p e n s i o e n r e g e l i n g e n ), m a a r d i t g o l d n i e t v o o r i e d e r e e n. Vo o r h e n k o n d e v e r z e k e r i n g s a d v i s e u r e e n i n d i v i d u e l e o p l o s s i n g r e g e l e n. I n z o n s i t u a t i e b e h o o r t h e t t o t d e t a a k v a n d e v e r z e k e r i n g s a d v i s e u r o m a l l e k l a n t e n t e b e n a d e r e n v o o r w i e z o n w e t s w i j z i g i n g i n k o m e n s g e v o l g e n k a n h e b b e n. O m hen vervolgens aan te bieden de inkomenssituatie op dit punt opnieuw te analyseren. Hulp bij schade en Uitkering O p h e t m o m e n t d a t e r s c h a d e w o r d t g e l e d e n w o r d t h e t v o o r d e e l v a n e e n v e r z e k e r i n g duidelijk. Ook kan in dit stadium de verzekeringsadviseur het voordeel van zijn dienstverlening benadrukken. Bijvoorbeeld als je partner is overleden en je een uitkering gaat ontvangen uit een overlijdensrisicoverzekering. Of als je op reis in het buitenland beroofd bent en cont a c t z o e k t m e t d e a l a r m c e n t r a l e. D a n w i l j e n i e t a l l e e n d a t j e s c h a d e s n e l b e t a a l d wordt, maar ook dat je uit de problemen geholpen wordt. Als de verzekering is afgesloten via een verzekeringsadviseur, dan heeft hij een belangrijke taak bij het schaderegelingproces. Als de verzekeringnemer schade of verlies heeft geleden, worden globaal de volgende acties ondernomen door alle bij de verzekering betrokken partijen: 1. D e v e r z e k e r i n g n e m e r m e l d t d e s c h a d e z o s n e l m o g e l i j k a a n d e v e r z e k e r a a r ( o f tussenpersoon, indien van toepassing). De verzekeringnemer licht de verzeker a a r i n o v e r d e o o r z a a k e n o m v a n g v a n d e s c h a d e. M e e s t a l w o r d t h i e r v o o r e e n s t a n d a a r d s c h a d e a a n g i f t e f o r m u l i e r g e b r u i k t. D e v e r z e k e r i n g n e m e r i s o v e r i g e n s v e r p l i c h t o m v e r d e r e s c h a d e z o v e e l m o g e l i j k t e v o o r k o m e n o f t e v e r m i n d e r e n (bijvoorbeeld de auto na een grote schade laten wegslepen in plaats van onbeheerd achterlaten). 238

16 D e v e r z e k e r i n g s a d v i s e u r a d v i s e e r t i n d i t s t a d i u m w e l k e s t a p p e n z i j n c l i ë n t d i r e c t d i e n t t e n e m e n ( I k a d v i s e e r u d i r e c t a a n g i f t e t e d o e n b i j d e p o l i t i e U kunt direct naar een hotel, zal ik dat voor u bellen? ). Daarna helpt hij zijn cliënt bij de administratieve afwikkeling van de schade. Hij is de belangbehart i g e r b i j d e v e r z e k e r a a r e n c o n t r o l e e r t d e v o o r t g a n g v a n a l l e a c t i v i t e i t e n d i e t o t d e u i t k e r i n g m o e t e n l e i d e n. D e v e r z e k e r i n g s a d v i s e u r z e t z i j n d e s k u n d i g h e i d e n v a a r d i g h e d e n i n o m h e t m o m e n t v a n s c h a d e ( o f d e g e b e u r t e n i s d i e t o t u i t k e r i n g l e i d t ) e n h e t m o m e n t v a n u i t b e t a l i n g z o d i c h t m o g e l i j k b i j e l k a a r t e b r e n g e n. 2. De verzekeraar onderzoekt of de schade is gedekt. Bij een grote schade of o n v o l d o e n d e d u i d e l i j k h e i d w o r d t e r e e n e x p e r t ( e e n d e s k u n d i g e o p h e t g e b i e d v a n s c h a d e v a s t s t e l l i n g ) i n g e s c h a k e l d ( o p k o s t e n v a n d e v e r z e k e r a a r ). B i j e e n grote schade worden er vaak meerdere experts ingezet (ook één in opdracht e n m e e s t a l o p k o s t e n v a n d e v e r z e k e r i n g n e m e r ). De opdracht van de expert (of het expertisebureau) is om de omvang van de s c h a d e v a s t t e s t e l l e n. D a a r n a a s t w o r d t e e n e x p e r t w e l e e n s i n g e s c h a k e l d o m ook de oorzaak van de schade vast te stellen, omdat bijvoorbeeld de ene oorzaak van waterschade wel verzekerd is, maar een andere oorzaak weer niet. De expert mag geen uitsluitsel geven of de schade wel of niet, dan wel gedeeltelijk betaald wordt. Het is wel zijn taak om met de klant tot overeenstemming te komen over de hoogte van het schadebedrag. De bewijslast ligt bij de verzekeraar. Als de verzekeraar vindt dat de schade niet gedekt is dan moet hij dit ook bewijzen. 3. Als het expertiserapport bij de verzekeraar binnen is, buigt een schadecorresp o n d e n t z i c h o v e r a l l e s t u k k e n, w a a r o n d e r o o k h e t s c h a d e a a n g i f t e f o r m u l i e r. Hij beoordeelt alle stukken en neemt een beslissing over de uitkering: wel uitkeren, gedeeltelijk uitkeren of niet uitkeren. In de meeste situaties wordt er w e l u i t g e k e e r d, a l d a n n i e t g e d e e l t e l i j k. A l s d e s c h a d e g e d e k t i s, g a a t d e v e r z e k e r a a r o v e r t o t u i t k e r i n g a a n d e verzekeringnemer. A l s d e s c h a d e n i e t g e d e k t i s, o n t v a n g t d e v e r z e k e r i n g n e m e r n a t u u r l i j k g e e n u i t k e r i n g. W e l k a n d e v e r z e k e r a a r i n s o m m i g e g e v a l l e n o v e r g a a n t o t e e n z o g e n a a m d e coulance-uitkering. Dit is een onverplichte vergoeding die de verzekeraar soms uitkeert omdat hij bijvoorbeeld de relatie met de tussenpersoon o f v e r z e k e r i n g n e m e r n i e t w i l b e s c h a d i g e n o f o m d a t e r t o c h e n i g e t w i j f e l i s over het wel of niet gedekt zijn van de schade. Belangrijk is dat de verwachting van de verzekerden in overeenstemming is met hetg e e n v e r z e k e r a a r s e n v e r z e k e r i n g s a d v i s e u r s k u n n e n e n w i l l e n b i e d e n a a n p r o d u c t e n en dienstverlening. Boven deze verwachting presteren is altijd goed, maar als de verwachting van de c o n s u m e n t t e h o o g i s ( i k b e n e r t o c h v o o r v e r z e k e r d?! ), d a n i s e r i n het adviestraject wat mis gegaan. Ook hier ligt een belangrijke taak voor de verzekeringsadviseur. 239

17 Als de schadecorrespondent besluit om niet uit te keren moet hij dat duidelijk beargumenteren. Hij doet dat per brief via de verzekeringsadviseur of direct naar de verzeker i n g n e m e r i n g e v a l v a n d i r e c t w r i t i n g. I n d e s i t u a t i e s d a t d e s c h a d e c o r r e s p o n d e n t b e s l u i t n i e t u i t t e k e r e n k a n e r e e n v a n d e volgende situaties van toepassing zijn: H e t o b j e c t d a t b e s c h a d i g d i s, v a l t n i e t o n d e r d e b e g r i p s o m s c h r i j v i n g v a n d e a l g e m e n e v o o r w a a r d e n. De schade-oorzaak valt niet onder de dekkingsomschrijving. De schade-oorzaak valt wel onder de dekkingsomschrijving, maar er is een uitsluiting van toepassing. G e e n v a n d e d r i e b o v e n v e r m e l d e s i t u a t i e s i s v a n t o e p a s s i n g, m a a r e r i s e e n andere, minder voorkomende reden waardoor er niet wordt uitgekeerd: - D e p r e m i e i s n i e t o p t i j d b e t a a l d ( d e m e e s t e a l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n s c h a d e v e r z e k e r i n g e n k e n n e n e e n b e p a l i n g d a t e r g e e n d e k k i n g m e e r i s a l s d e s c h a d e d a t u m l i g t b u i t e n e e n r e s p i j t t e r m i j n v a n ( m e e s t a l ) 3 0 d a g e n n a de premievervaldatum; - Er blijkt sprake te zijn van verzwijging; - De omschrijving op het p o l i s b l a d k l o p t n i e t ( i e m a n d h e e f t o p z i j n h u i s e e n rieten dak laten zetten, maar heeft dit niet doorgegeven aan de verzekeraar); - Er blijkt sprake te zijn van door de verzekeraar aangetoonde fraude. Voorbeeld hulp van verzekeringsadviseur bij schade R o b e r t e n N i t a d e G r o o t k o m e n t h u i s v a n e e n a v o n d j e u i t. I n b r e k e r s h e b b e n e e n c h a o s a c h t e r g e l a t e n i n h u n h u i s. Z i j b e l l e n i n p a n i e k h u n v e r z e k e r i n g s a d v i s e u r H e n r y v a n S t r a t e n. H e n r y k o m t m e t e e n n a a r h e t h u i s v a n R o b e r t e n N i t a e n s t e l t z e g e r u s t. O o k s t a a t h i j d e p o l i t i e t e w o o r d. H e n r y r e g e l t d a t Robert en Nita naar een hotel kunnen, omdat ze thuis r e d e l i j k e r w i j s d e n a c h t n i e t k u n n e n d o o r b r e n g e n. I n e e n l a t e r s t a d i u m b e g e l e i d t H e n r y d e s c h a d e r e g e l i n g v e r d e r. Z o k o m t e r e e n s c h a d e - e x p e r t b i j R o b e r t e n N i t a o m d e h o o g t e v a n d e s c h a d e t e b e p a l e n. H e n r y n e e m t d e p a p i e r e n r o m p s l o m p v a n Robert en Nita verder uit handen (onder andere het invullen van het schadeaangiftef o r m u l i e r ) e n h o u d t d e v i n g e r a a n d e p o l s b i j d e i n b o e d e l v e r z e k e r a a r. H i j b e w a a k t h e t t e m p o v a n d e s c h a d e r e g e l i n g e n t r e e d t o p a l s b e l a n g e n b e h a r t i g e r v a n N i t a e n Robert. 240

18 Bijkomende kosten H e t k a n v o o r k o m e n d a t e r b i j s c h a d e o f v e r l i e s n o g e x t r a k o s t e n m o e t e n w o r d e n g e m a a k t d o o r d e v e r z e k e r i n g n e m e r ( d e n k b i j v o o r b e e l d a a n h e t w e g s l e p e n v a n e e n auto). Deze kosten worden ook door de verzekeraar vergoed. Deze (bijkomende) kosten zijn onder te verdelen in de volgende categorieën: bereddingskosten: kosten door verzekerde, bij of na het voorval, gemaakt in verband met het treff e n v a n m a a t r e g e l e n t e r v o o r k o m i n g o f v e r m i n d e r i n g v a n s c h a d e a a n v e r z e k e r d e zaken (bijvoorbeeld kosten gemaakt om de nog onbeschadigde inhoud van een brandend gebouw in veiligheid te brengen). opruimingskosten: kosten als gevolg van het opruimen of afbreken van verzekerde objecten. Dit is u i t e r a a r d a l l e e n v a n t o e p a s s i n g a l s h e t o p r u i m e n o f a f b r e k e n e e n n o o d z a k e l i j k gevolg is van de schade (opruimingskosten komen vaak voor bij brand en worden op een brandverzekering meestal meeverzekerd). expertisekosten: kosten van de eerder genoemde expert (als deze in opdracht van de verzeker a a r h a n d e l t ). proceskosten: k o s t e n d i e g e m a a k t w o r d e n a l s g e v o l g v a n e e n r e c h t s z a a k ( k o m t v o o r b i j e e n aansprakelijkheidsverzekering). 241

19 Verzekeringsrecht Sinds 2006 is het verzekeringsrecht uit het Burgerlijk Wetboek (BW) boek 7, v a n kracht. Bij bepaalde artikelen is er sprake van regelend recht. D a t w i l z e g g e n d a t w a t er bepaald is in het artikel alleen geldt, als er niets anders is overeengekomen. Als er sprake is van dwingend recht, d a n k a n e r n i e t v a n h e t i n h e t a r t i k e l b e p a a l d e w o r d e n a f g e w e k e n. I n a r t i k e l e n B W e n B W i s a a n g e g e v e n b i j w e l k e a r t i k e l e n e r sprake is van dwingend recht. Juridische definitie verzekering In artikel BW wordt de volgende definitie van verzekering gehanteerd: artikel BW 1. Ve r z e k e r i n g i s e e n o v e r e e n k o m s t w a a r b i j d e e n e p a r t i j, d e v e r z e k e r a a r, z i c h t e g e n het genot van premie jegens haar wederpartij, de v e r z e k e r i n g n e m e r, v e r b i n d t t o t het doen van een of meer uitkeringen, en bij het sluiten der overeenkomst voor p a r t i j e n g e e n z e k e r h e i d b e s t a a t, d a t, w a n n e e r o f t o t w e l k b e d r a g e n i g e u i t k e r i n g m o e t w o r d e n g e d a a n, o f o o k h o e l a n g d e o v e r e e n g e k o m e n p r e m i e b e t a l i n g z a l duren. Zij is hetzij schadeverzekering, hetzij sommenverzekering. 2. Persoonsverzekering is de verzekering welke het leven of de gezondheid van een mens betreft. mededelingsplicht In artikel 7.928, en BW is de mededelingsplicht opgenomen, in vrij uitg e b r e i d e w e t t e k s t e n. artikel lid 1 BW De verzekeringnemer is verplicht vòòr het sluiten van de overeenkomst aan de verzek e r a a r a l l e f e i t e n m e d e t e d e l e n d i e h i j k e n t o f b e h o o r t t e k e n n e n, e n w a a r v a n, n a a r hij weet of behoort te begrijpen, de beslissing van de verzekeraar of, en zo ja, op welke voorwaarden, hij de verzekering zal willen sluiten, afhangt of kan afhangen. Op het a a n v r a a g f o r m u l i e r v a n e e n v e r z e k e r i n g w o r d t a a n d e c l i ë n t n a d r u k k e l i j k g e v r a a g d o f d e z e n o g i e t s m e e t e d e l e n h e e f t ( z o w e l t e n a a n z i e n v a n h e t t e v e r z e k e r e n risico als informatie over de cliënt zelf) dat voor de beoordeling van de verzekeringsaanvraag van belang is. Ook wordt op het aanvraagformulier van de meeste verzekeraars nadrukkelijk gevraagd naar het strafrechtelijk verleden van de cliënt. 242

20 i n h e t B W i s v a s t g e l e g d d a t d e v r a g e n d i e b i j d e a a n v r a a g v a n e e n v e r z e k e r i n g w o r d e n g e s t e l d w e l r e l e v a n t m o e t e n z i j n. O o k d e s a n c t i e s v a n h e t n i e t - m e d e d e l e n z i j n i n h e t BW vastgelegd (bijvoorbeeld: geen uitkering). Als de (aspirant) v e r z e k e r i n g n e m e r l i e g t o f b e p a a l d e z a k e n n i e t m e e d e e l t, t e r w i j l d e v o l l e d i g e e n j u i s t e i n f o r m a t i e v a n w e z e n l i j k b e l a n g i s v o o r d e b e o o r d e l i n g v a n h e t r i s i c o, d a n m a g d e v e r z e k e r a a r d e o v e r e e n k o m s t b i n n e n t w e e m a a n d e n n a o n t d e k k i n g de overeenkomst met onmiddelijke ingang opzeggen. Wanneer een verzekerde de m e d e d e l i n g s p l i c h t n i e t i s n a g e k o m e n e n d i t w o r d t o n t d e k t wanneer er schade is ontstaan, dan zijn de gevolgen hiervan afhankelijk van de relevantie van de verzwegen informatie voor de geleden schade. Als de verzekeraar, als hij de informatie wel had gekregen, een hogere premie had gevraagd of andere voorwaarden had gesteld, dan wordt de uitkering evenredig verminderd. Had de verzeker a a r d e v e r z e k e r i n g g e w e i g e r d a l s h i j w e l d e i n f o r m a t i e h a d g e k r e g e n, d a n h e e f t d e verzekerde geen recht op een uitkering. In nog twee andere gevallen is wettelijk vastgelegd dat de schade niet gedekt is: gebrekkige zaak A l s e e n s c h a d e d o o r e e n e i g e n g e b r e k v a n e e n z a a k i s v e r o o r z a a k t, i s d e z e o o k i n p r i n c i p e n i e t g e d e k t. E e n s c h a d e d o o r e i g e n g e b r e k o f e i g e n b e d e r f h o u d t i n v e e l g e v a l l e n i n d a t d e s c h a d e i s o n t s t a a n d o o r s l i j t a g e o f d o o r e e n e i g e n s c h a p v a n h e t verzekerde object. In het BW wordt dit als volgt verwoord: artikel BW De verzekeraar vergoedt geen schade aan de verzekerde zaak, indien die is veroorzaakt door de aard of een gebrek van die zaak. Als bij een auto de stuurstang breekt (plotseling van binnenuit komend defect in de auto zelf) en daardoor botst de auto tegen bijvoorbeeld een muur, dan hoeft de verzekeraar de h e r s t e l k o s t e n v a n d e z e a u t o n i e t t e b e t a l e n. D e o o r z a a k v a n d e u i t e i n d e l i j k e s c h a d e i s t e r u g t e v o e r e n o p e e n ( e i g e n ) g e b r e k b i n n e n i n h e t v e r z e k e r d o b j e c t ( d e a u t o ). Toch vergoeden autoverzekeraars in de praktijk deze schadeoorzaken wel. In hun p o l i s v o o r w a a r d e n w i j k e n z e d a n u i t d r u k k e l i j k a f v a n h e t g e e n i n h e t w e t s a r t i k e l s t a a t. Z e z e t t e n h e t a r t i k e l o p z i j o f w a t f o r m e l e r g e z e g d : z e s t e l l e n h e t t e r z i j d e. H e t j a r g o n hiervoor is renunciëren (terzijde stellen). Net als bij het eerdergenoemde indemnit e i t s b e g i n s e l ( s c h a d e l o o s s t e l l i n g p r i n c i p e ; d e v e r z e k e r d e m a g e r f i n a n c i e e l n i e t b e t e r op worden) is hier namelijk sprake van r e g e l e n d r e c h t. 243

het verzekeringsproces

het verzekeringsproces 2 Het verzekeringsproces In dit onderdeel wordt de lezer inzicht verschaft in het onderwerp het verzekeringsp r o c e s. De volgende onderwerpen komen hierbij aan de orde: d e p a r t i j e n d i e b e

Nadere informatie

dienstenwijzer Wij zijn adviseurs op het gebied van verzekeringen, hypotheken en andere financiële diensten.

dienstenwijzer Wij zijn adviseurs op het gebied van verzekeringen, hypotheken en andere financiële diensten. dienstenwijzer Van der Eijk Assurantiën BV Dorpsstraat 86 1182 JG Amstelveen Telefoon: 020-4538118 Fax: 020-4538121 E-mail: office@vandereijkassurantien.nl A. Inleiding Informatie over onze dienstverlening

Nadere informatie

Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) OVZ verzekeringen

Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) OVZ verzekeringen Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) OVZ verzekeringen 1 Productwijzer Schadeverzekering Inzittenden (SVI) Wat leest u in deze productwijzer? In de productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Het nieuwe verzekeringsrecht. Artikel 112-10.1504 Datum 1 april 2015

Het nieuwe verzekeringsrecht. Artikel 112-10.1504 Datum 1 april 2015 Het nieuwe verzekeringsrecht Artikel 112-10.1504 Datum 1 april 2015 pagina Inleiding 3 Het nieuwe verzekeringsrecht ingevoerd 3 Is er wat veranderd? 3 Waarom deze informatie? 3 Premie 3 Betaal de premie

Nadere informatie

oom VERZEKERINGEN Productwijzer Inboedelverzekering Wat leest u in deze productwijzer? Wilt u meer weten?

oom VERZEKERINGEN Productwijzer Inboedelverzekering Wat leest u in deze productwijzer? Wilt u meer weten? oom VERZEKERINGEN Productwijzer Inboedelverzekering April 2011 Deze productwijzer hoort bij de verzekeringen die verkocht worden door de afdeling Brandverzekeringen. Wat leest u in deze productwijzer?

Nadere informatie

MONOGRAFIEËN BW. B88 Verzekering. Prof. mr. F.H.J. Mijnssen. Tweede druk. Kluwer a Wolters Kluwer business

MONOGRAFIEËN BW. B88 Verzekering. Prof. mr. F.H.J. Mijnssen. Tweede druk. Kluwer a Wolters Kluwer business MONOGRAFIEËN BW B88 Verzekering Prof. mr. F.H.J. Mijnssen Tweede druk Kluwer a Wolters Kluwer business Deventer - 2012 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V lijst van afkortingen / XV Verkort aangehaalde literatuur

Nadere informatie

Dienstenwijzer (V/H Gidi) (Dienstverlening Intermediair)

Dienstenwijzer (V/H Gidi) (Dienstverlening Intermediair) Dienstenwijzer (V/H Gidi) (Dienstverlening Intermediair) Martien Temmink Verzekeringen Bezoekadres : Borchmolendijk 17 Sint-Oedenrode Postadres : Postbus 107 5490 AC Sint-Oedenrode Tel. 0413-475633 Fax

Nadere informatie

Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01

Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01 Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01 U heeft bij iq Life een overlijdensrisicoverzekering, eventueel aangevuld met een risicodekking Ernstig Ziek Worden en/of Ongeval afgesloten. Bij deze verzekering

Nadere informatie

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer

Nadere informatie

Productwijzer Inboedelverzekering

Productwijzer Inboedelverzekering Productwijzer Inboedelverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de inboedelverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke factoren

Nadere informatie

SERVICE ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADE EN UITVAARTVERZEKERINGEN

SERVICE ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADE EN UITVAARTVERZEKERINGEN SERVICE ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADE EN UITVAARTVERZEKERINGEN Introductie U heeft via ons kantoor één of meerdere (particuliere) schade- of uitvaartverzekeringen afgesloten

Nadere informatie

Productwijzer Reis- en annuleringsverzekering

Productwijzer Reis- en annuleringsverzekering Productwijzer Reis- en annuleringsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de reis- en annuleringsverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering Productwijzer Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Productwijzer. Opstalverzekering

Productwijzer. Opstalverzekering Productwijzer Opstalverzekering I Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de opstalverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke factoren spelen

Nadere informatie

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Nadere informatie

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene

Nadere informatie

Dienstenwijzer. A. Inleiding. Geachte relatie,

Dienstenwijzer. A. Inleiding. Geachte relatie, Dienstenwijzer A. Inleiding Geachte relatie, De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. In onze voorlichting trachten wij dan ook zo goed mogelijk advies te

Nadere informatie

Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)

Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Productwijzer Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide

Nadere informatie

Productwijzer. Carrière Stop Polis

Productwijzer. Carrière Stop Polis Carrière Stop Polis Productwijzer Carrière Stop Polis Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de Carrière Stop polis. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Dienstenwijzer. B. Wie zijn wij? A. Inleiding. C. Onze diensten. Geachte cliënt,

Dienstenwijzer. B. Wie zijn wij? A. Inleiding. C. Onze diensten. Geachte cliënt, Dienstenwijzer A. Inleiding Geachte cliënt, In het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft) beschikken wij over een vergunning, onder nummer 12002255, voor het in Nederland verlenen van de financiële

Nadere informatie

VERZEKERINGSPERIKELEN DEEL 1. Inleiding

VERZEKERINGSPERIKELEN DEEL 1. Inleiding VERZEKERINGSPERIKELEN DEEL 1 Inleiding Na hevige regenval ondervindt eigenaar X ernstige waterschade in het privé gedeelte van zijn appartement. De regen is via de gevel het privé gedeelte binnengedrongen.

Nadere informatie

2. Ons kantoor heeft deze Code onderschreven. In onze voorlichting trachten wij dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van deze Code.

2. Ons kantoor heeft deze Code onderschreven. In onze voorlichting trachten wij dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van deze Code. Dienstenwijzer Adviespolis BV Bremberg 5 2382 Poppel (B) A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering

Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering Pleziervaartuigenverzekering Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de pleziervaartuigenverzekering. Welke

Nadere informatie

Productwijzer. Pleziervaartuigverzekering

Productwijzer. Pleziervaartuigverzekering Productwijzer Pleziervaartuigverzekering I Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de pleziervaartuigenverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant)

Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant) Productwijzer Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant).

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide. Welke

Nadere informatie

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling.

Nadere informatie

Kennismaking met de dienstverlening van Hokke Vogelaar & Den Haan

Kennismaking met de dienstverlening van Hokke Vogelaar & Den Haan Dienstenwijzer Kennismaking met de dienstverlening van Hokke Vogelaar & Den Haan Hokke Vogelaar & Den Haan Maseratilaan 6 3261 NA Oud-Beijerland Website: www.hokkevogelaardenhaan.nl Telefoon: 0186-640082

Nadere informatie

De Noordhollandsche. de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Opstal verzekering

De Noordhollandsche. de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Opstal verzekering De Noordhollandsche de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Opstal verzekering januari 2009 Productleeswijzer Opstalverzekering 1 van 2 In de productleeswijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant).

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Advieswijzer. Moesman Verzekeringen Postbus 1187 tel. 035-5251919 Tuinstraat 25 1270 BD Huizen fax.035 5241195 1271 BP Huizen

Advieswijzer. Moesman Verzekeringen Postbus 1187 tel. 035-5251919 Tuinstraat 25 1270 BD Huizen fax.035 5241195 1271 BP Huizen Advieswijzer Moesman Verzekeringen Postbus 1187 tel. 035-5251919 Tuinstraat 25 1270 BD Huizen fax.035 5241195 1271 BP Huizen mail:info@moesmanverzekeringen.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de Collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers.

Nadere informatie

De Noordhollandsche. de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Inboedel verzekering

De Noordhollandsche. de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Inboedel verzekering De Noordhollandsche de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Inboedel verzekering januari 2009 Productleeswijzer Inboedelverzekering 1 van 2 In de productleeswijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant) collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide variant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide variant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Elvani Verzekeringen Dienstenwijzer

Elvani Verzekeringen Dienstenwijzer Inleiding Wij vinden het belangrijk dat u een goed inzicht heeft in de dienstverlening die wij u bieden. Om u van de gewenste informatie te voorzien, hebben wij deze Elvani dienstenwijzer opgesteld. Deze

Nadere informatie

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Assurantiekantoor Karel Moonen Holterweg 28 8111 BB Heeten Website: www.karelmoonen.nl Telefoon: 0572 382962 Fax: 0572 382849 E mailadres:

Nadere informatie

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over

Nadere informatie

Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering Productwijzer Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. PETER BROUWERS MAKELAARDIJ BV Vlethof 6 5237 PC 's-hertogenbosch Telefoon: 073-6425657 E-mailadres: info@peterbrouwersmakelaardij.

DIENSTENWIJZER. PETER BROUWERS MAKELAARDIJ BV Vlethof 6 5237 PC 's-hertogenbosch Telefoon: 073-6425657 E-mailadres: info@peterbrouwersmakelaardij. DIENSTENWIJZER PETER BROUWERS MAKELAARDIJ BV Vlethof 6 5237 PC 's-hertogenbosch Telefoon: 073-6425657 E-mailadres: info@peterbrouwersmakelaardij.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant) collectieve WGAhiaatverzekering (basisvariant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene

Nadere informatie

Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI)

Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de schadeverzekering inzittenden (SVI). Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Dienstenwijzer J. Terlouw Assurantiën

Dienstenwijzer J. Terlouw Assurantiën Dienstenwijzer J. Terlouw Assurantiën Wie zijn wij? Wij zijn adviseurs op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten. Wij doen dit op basis van provisie Op basis van de door u aan onze

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreid)

Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreid) Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreid) Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreid) In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de collectieve

Nadere informatie

ADVIESWIJZER RATKAI ASSURANTIEN BV

ADVIESWIJZER RATKAI ASSURANTIEN BV ADVIESWIJZER RATKAI ASSURANTIEN BV Adres: Martinus Houttuynhof 17 2341 PP Oegstgeest Telefoon: (071)5013351 (06)50288416 Fax: (071)5013352 E-mail: info@ratkai.nl 1 INLEIDING Geachte cliënt, 1.1 De verzekeringstak

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. A. Inleiding. C. Onze diensten

DIENSTENWIJZER. A. Inleiding. C. Onze diensten DIENSTENWIJZER Assurantie- en Financieringskantoor Feenstra V.O.F. & Adviesbureau Feenstra Reggestraat 28 1078 DA Amsterdam tel.nr. 020-6797953 & faxnr. 020-6627162. e-mail: feenstra-verzekeringen.nl.

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een werknemersverzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke en volledige arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Admicon Hypotheken en Verzekeringen ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADEVERZEKERING. Serviceabonnementen

Admicon Hypotheken en Verzekeringen ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADEVERZEKERING. Serviceabonnementen Admicon Hypotheken en Verzekeringen ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADEVERZEKERING Op alle diensten die door Admicon Hypotheken en Verzekeren worden geleverd zijn Algemene Leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Brugmans sinds 1882 Paterswoldseweg 290 9727 BW Groningen Website: www.brugmansverzekeringen.nl Telefoon: 050 5352838 Fax: 050 5351539

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Versie Informatie voor de klant

Algemene Voorwaarden. Versie Informatie voor de klant Algemene Voorwaarden Versie 2014 Informatie voor de klant Belangrijk Dit zijn de Algemene Voorwaarden van uw verzekering. Daarnaast hebben wij aparte Aanvullende Voorwaarden. Soms gelden er Bijzondere

Nadere informatie

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Richard Plug Assurantien Trompstraat 179 1972 AD IJmuiden Website: www.richardplug.nl Telefoon: 0255 520372 of 06 53860832 Fax: 0255

Nadere informatie

Productkaart TVM transport AOV De Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers

Productkaart TVM transport AOV De Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers Productkaart TVM transport AOV De Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers Wat leest u in deze productkaart? In deze productkaart vindt u informatie over de TVM transport AOV. De informatie in

Nadere informatie

Productwijzer Aanhangwagen, boottrailer, paardentrailer en bagagewagen

Productwijzer Aanhangwagen, boottrailer, paardentrailer en bagagewagen Aanhangwagen, boottrailer, paardentrailer en bagagewagen Productwijzer Aanhangwagen, boottrailer, paardentrailer en bagagewagen Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene

Nadere informatie

Uw zakelijke verzekeringsadvies bij de Rabobank. Samen sterker

Uw zakelijke verzekeringsadvies bij de Rabobank. Samen sterker Uw zakelijke verzekeringsadvies bij de Rabobank Samen sterker U wilt inzicht in de risico s die u loopt en de financiële consequenties daarvan. U wilt weten hoe u met deze risico s kunt omgaan, of het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Schadeverzekeringen en abonnement Hypotheken Midden Nederland BV

Algemene voorwaarden Schadeverzekeringen en abonnement Hypotheken Midden Nederland BV Algemene voorwaarden Schadeverzekeringen en abonnement Hypotheken Midden Nederland BV In dit document wordt de dienstverlening omschreven zoals van toepassing is bij het afsluiten en beheer van uw schadeverzekeringen

Nadere informatie

Partijen: Wij verrichten onze werkzaamheden op basis van een tussen u en Arnold Jansen assurantiën afgesloten abonnement.

Partijen: Wij verrichten onze werkzaamheden op basis van een tussen u en Arnold Jansen assurantiën afgesloten abonnement. Geachte heer/mevrouw, Introductie: U overweegt of heeft een of meerdere (particuliere) schadeverzekeringen of levensverzekeringen af te sluiten,of in beheer. Een goed advies is daarbij belangrijk. U heeft

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers

Productwijzer collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers Productwijzer collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers Productwijzer collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de

Nadere informatie

Productwijzer Ongevallenverzekering inzittenden (OVI)

Productwijzer Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Productwijzer Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de ongevallenverzekering

Nadere informatie

De Noordhollandsche. de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Motorrijtuigen verzekering

De Noordhollandsche. de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Motorrijtuigen verzekering De Noordhollandsche de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Motorrijtuigen verzekering januari 2009 Productleeswijzer Motorrijtuigenverzekering 1 van 2 Algemene informatie de motorrijtuigenverzekering

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Kuperus Assurantiën B.V. Brediusweg 20 1401 AG Bussum tel. 035 6925600 fax. 035 6925685. A. Inleiding

Dienstenwijzer. Kuperus Assurantiën B.V. Brediusweg 20 1401 AG Bussum tel. 035 6925600 fax. 035 6925685. A. Inleiding Dienstenwijzer Kuperus Assurantiën B.V. Brediusweg 20 1401 AG Bussum tel. 035 6925600 fax. 035 6925685 A. Inleiding Geachte relatie, De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied

Nadere informatie

Inventarisatie van de risico s.

Inventarisatie van de risico s. 2013.09 TOELICHTING SPECIFIEKE DIENSTEN ZOALS GENOEMD IN HET MKB SCHADE- ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING ZAKELIJKE SCHADEVERZEKERINGEN. (ZZP/MKB) Inventarisatie van de risico s. Inventariseren

Nadere informatie

Dienstenwijzer Univé Zuid

Dienstenwijzer Univé Zuid Dienstenwijzer Univé Zuid Univé Zuid informeert u met deze Dienstenwijzer over de dienstverlening die wij u bieden. In deze Dienstenwijzer leest u ook meer over wederzijdse verplichtingen en verwachtingen.

Nadere informatie

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair (GIDI) David intermediair b.v.

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair (GIDI) David intermediair b.v. Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair (GIDI) David intermediair b.v. A INLEIDING Geachte cliënt, 1. De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen.

Nadere informatie

Productwijzer Caravanverzekering

Productwijzer Caravanverzekering Productwijzer Caravanverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de caravanverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke factoren spelen

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke en volledige

Nadere informatie

Productwijzer Verzekering aanhangwagen,

Productwijzer Verzekering aanhangwagen, Productwijzer Verzekering aanhangwagen, boot-/paardentrailer en Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor een: aanhangwagen boottrailer

Nadere informatie

Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren

Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren Versie 2014 Informatie voor de klant Belangrijk Dit zijn de van uw Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren. Voor elke verzekering in uw pakket hebben

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over productwijzer

Nadere informatie

Dienstenwijzer Univé bewijst u graag een dienst!

Dienstenwijzer Univé bewijst u graag een dienst! Dienstenwijzer Univé bewijst u graag een dienst! Univé Noord-Nederland wil u informeren over wederzijdse verplichtingen, verwachtingen en de voorwaarden van uw verzekering. In deze dienstenwijzer leest

Nadere informatie

Productwijzer Uitvaartverzekering

Productwijzer Uitvaartverzekering Uitvaartverzekering Productwijzer Uitvaartverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de uitvaartverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER INHOUD: A: Wie zijn wij. B: Onze diensten. 1. Algemeen. 2. Schadeverzekeringen. 3. Levensverzekeringen. 4. Website.

DIENSTENWIJZER INHOUD: A: Wie zijn wij. B: Onze diensten. 1. Algemeen. 2. Schadeverzekeringen. 3. Levensverzekeringen. 4. Website. DIENSTENWIJZER Assurantiekantoor Jaegers Prins Hendriklaan 186 6441 AC BRUNSSUM Website: www.jaegers.nl Telefoon: 045-5257683 Fax: 045-5259096 E-mailadres: info@jaegers.nl K.v.K. Z-Limburg 14051731 AFM

Nadere informatie

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de aansprakelijkheidsverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADEVERZEKERING GOUD

ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADEVERZEKERING GOUD ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADEVERZEKERING GOUD Op alle diensten die door A.C. Holst Financiele dienstverlening worden geleverd zijn Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing.

Nadere informatie

Productwijzer collectieve Ongevallenverzekering voor werknemers

Productwijzer collectieve Ongevallenverzekering voor werknemers Productwijzer collectieve Ongevallenverzekering voor werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve Ongevallenverzekering voor werknemers.

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandsverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandsverzekering Productwijzer Rechtsbijstandsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering. Welke risico s

Nadere informatie

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP)

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP) Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP) Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de

Nadere informatie

SPEED SECURE / ASSURANTIEKANTOOR A.P. van TEIJLINGEN B.V.

SPEED SECURE / ASSURANTIEKANTOOR A.P. van TEIJLINGEN B.V. DIENSTENWIJZER. SPEED SECURE / ASSURANTIEKANTOOR A.P. van TEIJLINGEN B.V. Bezoekadres: van Slichtenhorststr. 18 5912 CV VENLO Postadres: Postbus 248 5900 AE VENLO Tel. : 077-3518641 Fax. : 077-3547420

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Schadeverzekering Zakelijk Uw rechten & plichten AZAV15

Algemene Voorwaarden. Schadeverzekering Zakelijk Uw rechten & plichten AZAV15 Algemene Voorwaarden Schadeverzekering Zakelijk Uw rechten & plichten AZAV15 Avéro Achmea Postbus 101 7300 AC Apeldoorn Nederland www.averoachmea.nl 2 Wat wilt u weten? over uw Schadeverzekering Zakelijk?

Nadere informatie

Inventarisatie van de arbeidsongeschiktheidsrisico s.

Inventarisatie van de arbeidsongeschiktheidsrisico s. 2013.09 TOELICHTING SPECIFIEKE DIENSTEN ZOALS GENOEMD IN HET SCHADE- AOV ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING ZAKELEIJKE SCHADEVERZEKERINGEN. Inventarisatie van de arbeidsongeschiktheidsrisico s.

Nadere informatie

Model Abonnementsvoorwaarden

Model Abonnementsvoorwaarden Model Abonnementsvoorwaarden Inleiding Oude DAG Pensioenteam B.V. (Oude DAG B.V.) biedt ondernemers aan om hun belangen op het gebied van schadeverzekeringen te behartigen door middel van het afsluiten

Nadere informatie

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering Productwijzer Motorrijtuigenverzekering Productwijzer Motorrijtuigenverzekering Algemene informatie de motorrijtuigenverzekering In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de motorrijtuigenverzekering.

Nadere informatie

ESPATRON VERZEKERINGEN BOS EN LOMMERWEG 250 1061 DJ AMSTERDAM

ESPATRON VERZEKERINGEN BOS EN LOMMERWEG 250 1061 DJ AMSTERDAM ESPATRON VERZEKERINGEN BOS EN LOMMERWEG 250 1061 DJ AMSTERDAM ING BANK nr 6904 7 1 777 TELEFOON 020 684 85 45 684 78 5 I FAX 020 682 16 25 E-mail: espatron@dds.nj K.v.K. Amsterdam 34106821 DIENSTENWIJZER

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

Onze dienstverlening Ons kantoor is ingeschreven bij de AFM. Op basis hiervan mogen wij adviseren in schadeverzekeringen, zorgverzekeringen en

Onze dienstverlening Ons kantoor is ingeschreven bij de AFM. Op basis hiervan mogen wij adviseren in schadeverzekeringen, zorgverzekeringen en Dienstenwijzer Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij wederzijds van

Nadere informatie

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Groot Schieland Assurantiën 's Gravenweg 254 2911 CL Nieuwerkerk a/d IJssel Website: www.grootschieland.nl Telefoon: 0180 31 83 88 Fax:

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Actua Assuradeuren B.V. versie april 2011 Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de

Nadere informatie

versie 201505 Toelichting service-overeenkomsten Van t Riet

versie 201505 Toelichting service-overeenkomsten Van t Riet Toelichting service-overeenkomsten Van t Riet Bij Van t Riet kiest u voor dienstverlening op maat. U bepaalt wat u van ons verwacht als uw financiële dienstverlener en kiest daarmee voor de service-overeenkomst

Nadere informatie

Introductie... 3 Onze dienstverlening... 3 Kortingen... 3 Gemiddeld 20% korting op premies... 3 Extra korting op adviesuren... 4 Extra Diensten...

Introductie... 3 Onze dienstverlening... 3 Kortingen... 3 Gemiddeld 20% korting op premies... 3 Extra korting op adviesuren... 4 Extra Diensten... Introductie... 3 Onze dienstverlening... 3 Kortingen... 3 Gemiddeld 20% korting op premies... 3 Extra korting op adviesuren... 4 Extra Diensten... 4 Chatten met een adviseur... 4 Klantenservice... 4 Mobiele

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Allianz Inkomensverzekeringen Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Blaak algemeen

Dienstverleningsdocument Blaak algemeen Dienstverleningsdocument Blaak algemeen In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. U krijgt van ons geen rekening voor een oriënterend gesprek en wij vertellen u altijd vooraf

Nadere informatie

Productwijzer collectieve Ongevallen- verzekering voor werknemers

Productwijzer collectieve Ongevallen- verzekering voor werknemers collectieve Ongevallenverzekering voor werknemers Productwijzer collectieve Ongevallenverzekering voor werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over

Nadere informatie