1. Inleiding 1.1 Welkom bij IDFA 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Inleiding 1.1 Welkom bij IDFA 3"

Transcriptie

1 Vrijwilligersbeleid

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Welkom bij IDFA 3 2. Uitgangspunten voor het werken met vrijwilligers 2.1 Doelstellingen Definitie van vrijwilligerswerk Visie op vrijwilligers 3, Antidiscriminatiewet 4 3. De positie van vrijwilligers in de organisatie 3.1 Verantwoordelijkheid voor het vrijwilligersbeleid Aansturing Organogram Rechten Plichten 6 4. Functieprofielen 4.1 Functies en vereisten Aanmelding en kennismaking met IDFA 5.1 Werving en selectie Algemene introductie Calamiteitentraining 11, Informatie en inspraak 6.1 Instructies Geschillenregeling Onkostenvergoeding 7.1 Reiskosten Overige onkostenvergoedingen 12, Verzekeringen 8.1 Soorten verzekeringen Hoe te handelen bij aanspraak op verzekering? 13 2

3 1. Inleiding 1.1. Welkom bij IDFA Ten eerste bedanken we je dat je met ons wilt samenwerken aan het grootste documentaire filmfestival van de wereld. Zonder de hulp van ruim 400 vrijwilligers zou IDFA niet kunnen plaatsvinden, dus we zijn je zeer dankbaar! In dit vrijwilligersbeleid geven we een overzicht van de belangrijkste afspraken rond vrijwilligerswerk bij IDFA. Omdat de werkverhouding tussen een organisatie en vrijwilligers niet wettelijk is geregeld, willen we je die in dit document vaststellen. De vrijwilliger mag van IDFA verwachten dat IDFA zich houdt aan de in dit document vastgelegde rechten en plichten en IDFA gaat ervan uit dat de vrijwilliger zich hier ook aan houdt. Mocht er nog iets onduidelijk zijn, aarzel dan niet om contact op te nemen met je coördinator of de vrijwilligerscoördinator. 2. Uitgangspunten voor het werken met vrijwilligers 2.1. Doelstellingen De reden voor IDFA om met vrijwilligers te werken is het behalen van organisatiedoelen. Ook hebben vrijwilligers een enthousiasmerende en wervende werking op bezoekers. Mede door de verschillende achtergronden van individuele vrijwilligers, spreken we een grote doelgroep aan. Voor vrijwilligers biedt het werk voor IDFA een kans om de eigen horizon te verbreden. Je ontmoet nieuwe mensen, doet werkervaring op en kunt je persoonlijk ontwikkelen. Bovendien kan de vrijwilliger zich laven aan de beste documentaires die het afgelopen jaar gemaakt zijn Definitie van vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk bij IDFA is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Het werk van vrijwilligers wordt gewaardeerd en er wordt op de vrijwilligers vertrouwd. Het werk wordt om uiteenlopende redenen uitgevoerd, zoals: - Plezier in het werk - Kennismaken met de organisatie - Ervaring opbouwen - Een verantwoordelijke functie bekleden - IDFA een warm hart toedragen - Bijdragen aan het culturele aanbod van Amsterdam 2.3. Visie op vrijwilligers Vrijwilligers vormen tijdens hun werk een onderdeel van de organisatie. Op deze wijze worden ze ook behandeld. De vrijwilliger vertegenwoordigt IDFA tijdens het festival. IDFA is verantwoordelijk voor het begeleiden van de vrijwilliger. Bij onduidelijkheden of problemen, ondersteunt IDFA de vrijwilliger. Elke vrijwilliger heeft zijn eigen competenties en werkwijze. IDFA probeert hier rekening mee te houden bij de selectie en taakverdeling. Hoewel de vrijwilliger geen financiële vergoeding krijgt, komen we op andere wijze tegemoet aan het belonen van de werkzaamheden. Feedback van vrijwilligers op het festival en hun werk, wordt op prijs gesteld. 3

4 2.4. Antidiscriminatiewet In de grondwet zijn twaalf discriminatiegronden vastgelegd: ras, geslacht, hetero- of homoseksuele geaardheid, politieke overtuiging, godsdienst, levensovertuiging, handicap of chronische ziekte, burgerlijke staat, leeftijd, nationaliteit, arbeidsduur en soort contract. IDFA houdt zich aan de grondwet. Heb je toch het idee dat je op basis van een van deze gronden gediscrimineerd wordt, geef dat alsjeblieft aan bij de vrijwilligerscoördinator zodat hiervoor een oplossing gezocht kan worden. 3. De positie van de vrijwilliger in de organisatie 3.1. Verantwoordelijkheid voor het vrijwilligersbeleid De vrijwilligerscoördinator is verantwoordelijk voor het bewaken en uitvoeren van het vrijwilligersbeleid. Het beleid is in overleg met alle afdelingen samengesteld en alle coördinatoren onderschrijven dit beleid Aansturing Tijdens de werving en de selectie is de vrijwilligerscoördinator met zijn assistent verantwoordelijk voor het aansturen van alle vrijwilligers. Zodra je bent ingedeeld bij een functie, is per functiegroep een aparte coördinator verantwoordelijk. Bij eventuele problemen zal de hulp worden ingeroepen van de vrijwilligerscoördinator. 4

5 3.3. Organogram Dit organogram geeft inzicht in de organisatie van IDFA. Het geeft alle afdelingen die met vrijwilligers werken weer en benoemt de coördinatoren per functiegroep. 5

6 3.4. Rechten Alle vrijwilligers die zich aan de in 3.4 genoemde plichten houden, hebben recht op de volgende tegenprestaties: Een crewpas waarmee je gratis entreebewijzen voor reguliere vertoningen kunt ophalen aan de kassa (tenzij uitverkocht). Het voor vrijwilligers gereserveerde entreebewijzen wordt een dag voor de betreffende voorstelling toegankelijk. Voor niet-reguliere vertoningen, samengestelde en speciale programma s geldt de crewpas als voordeelpas. Een entreebewijs voor de Award Party. Lunch tijdens een ochtend/middag dienst, diner tijdens een middag/avonddienst. Bij diensten die starten na 19:00 heb je hier geen recht op. Een IDFA T-shirt, een catalogus en een programmaboekje. Een drankje tijdens de vrijwilligersbijeenkomst en de Award Party Een reiskostenvergoeding indien van toepassing (zie onkostenvergoedingen). Sommige vrijwillige functies vereisen een hoge mate van beschikbaarheid, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Voor deze functies wordt een vergoeding betaald. Een vrijwilligersvergoeding mag van de Belastingdienst onbelast verstrekt worden, mits het wettelijke maximum van 150 per maand of per kalenderjaar, niet wordt overschreden Plichten Om vrijwilliger te kunnen worden bij IDFA dien je binnen de festivalperiode ten minste beschikbaar te zijn voor acht diensten van zes uur. Elke vrijwilliger moet online het vrijwilligersformulier invullen (www.idfa.nl/vrijwilligers), een pasfoto uploaden en een kopie van een geldig legitimatiebewijs aanleveren bij de vrijwilligerscoördinator. Vrijwilligers die afkomstig zijn uit landen buiten de Europese Unie moeten bovendien een kopie van een geldige werkvergunning voor de EU aanleveren. IDFA vindt het belangrijk om (internationale) bezoekers een goede ervaring op het festival te bezorgen. De manier waarop bezoekers door vrijwilligers bejegend worden, speelt hierin een belangrijke rol. Veel functies hebben als doel mensen te verwelkomen, informeren of doorverwijzen. We verwachten van vrijwilligers dat ze zich klantvriendelijk opstellen om een positieve bijdrage te leveren aan de ervaring van festivalgasten en publiek. IDFA op alle festivallocaties te gast en dient zich als een goede gast te gedragen. We verwachten van vrijwilligers dat ze deze houding richting festivallocaties onderschrijven en uitdragen. Een vrijwilliger die deze plichten vervult heeft recht op verschillende tegenprestaties, zoals in 3.4 beschreven. 6

7 4. Functieprofielen en vergoedingen 4.1 Functies en vereisten Hieronder wordt per vrijwillige functie beschreven welke taken er zijn, welke diensten er beschikbaar zijn en aan welke vereisten de vrijwilligers moet voldoen om de functie goed te kunnen vervullen. Ook wordt aangegeven welke competenties de vrijwilliger in deze functie kan ontwikkelen. Functies met * zijn beschikbaar voor niet Nederlandstalige vrijwilligers. A-team* Omschrijving: Voor, tijdens en na het festival hebben we bouwers en sjouwers nodig die meehelpen met het op- en afbouwen van evenementen op de verschillende locaties en bij het verhuizen en inrichten van kantoren en balies op de festivallocaties. Diensten: Het A-team werkt niet in diensten, zij hebben enkele hele dagen dienst. s Ochtends krijg je van de coördinator te horen welke klussen er die dag zijn; je bent de hele dag oproepbaar, maar tussen de klussen in vrij om films te gaan kijken. Houd er rekening mee dat je acht dagen dienst hebt; de zes uur die een dienst duurt zullen over een hele dag verspreid liggen. Vereisten: Flexibiliteit, inventiviteit, teamspirit, twee rechterhanden, grote beschikbaarheid, een gezonde werklust, technisch inzicht en een goede lichamelijke conditie. Competenties: Binnen deze functie kan je je ontwikkelen op het gebied van teamwork, je lichamelijke conditie verbeteren en inzicht krijgen in de benodigde middelen voor een festival. Carservice Omschrijving: De chauffeurs zorgen voor, tijdens en na het festival voor het vervoer van onze gasten naar Schiphol. Ook kunnen ze worden ingezet bij filmtransport en andere kleine vrachtjes. Diensten: Er zijn allerlei soorten diensten: zowel ochtend-, middag- als avonddiensten. Vereisten: minimaal drie jaar in het bezit van een rijbewijs en voldoende rijervaring (bij voorkeur verkregen in een eigen auto), verantwoordelijkheidsgevoel, representatief en sociaal richting gasten, beheersing van de Engelse taal en flexibel. Competenties: Binnen deze functie kun je festivalgasten met verschillende culturele achtergronden ontmoeten en oefenen in Engelse spreekvaardigheid. Je kunt je ontwikkelen in het structureren van je ritten en het plannen van je tijd. Dagkrantverspreiding* Omschrijving: Met het team breng je alle plaatsen waar dagkranten en programmaboekjes worden aangeboden in kaart. Daarna zorg je dat er op alle locaties altijd voldoende materiaal aanwezig is en er voldoende voorraad in de opslag is. Diensten: van 09:00-14:30 en van 14:00-19:30, de eerste dag werkt iedereen van 10:00-16:00 Vereisten: verantwoordelijkheidsgevoel, flexibel, snel, opmerkzaam en een goede lichamelijke conditie Competenties: Binnen deze functie kan je je ontwikkelen op het gebied van teamwork en logistieke vaardigheden opdoen. Ook werk je aan je conditie. Docs for Sale Omschrijving: Je bemant de balie, begeleidt gasten in het werken met de digitale viewingdatabase en catalogus en helpt bij het opbouwen, inrichten en weer opruimen van de locatie waar de markt plaatsvindt. Ook houd je zicht op de ordelijkheid van het aangeboden publiciteitsmateriaal. Diensten: van 10:00-16:00 en van 16:00-22:00. 7

8 Vereisten: Goede beheersing van de Engelse taal, dienstvaardigheid, representatief, goed met computers en goede communicatieve eigenschappen. Vrijwilligers die zelf professioneel met documentaires bezig zijn komen niet voor deze functie in aanmerking. Competenties: Binnen deze functie kan je je ontwikkelen op het gebied van begeleiden, organiseren en teamwork. Flexmedewerker Omschrijving: Flexmedewerkers zijn inzetbaar in alle functies. In de aanloop naar IDFA kunnen ze op kantoor bijspringen bij allerhande klussen. Tijdens het festival vangen ze roostergaten door ziekte op, doen ze koerierwerkzaamheden, zijn ze inzetbaar bij spoedklussen en bemannen ze de vrijwilligersbalie. De flexmedewerkers verzorgen bovendien de distributie van catering naar de verschillende locaties. Diensten: 09:00-14:00, 14:00-19:00, 19:00-00:00 Vereisten: servicegericht, flexibel, dienstbaar, representatief, communicatief, goede beheersing van de Engelse taal, goede lichamelijke conditie en inventief Competenties: Binnen deze functie kan je je ontwikkelen op verschillende manieren, afhankelijk van de verschillende functies waarop je wordt ingezet. In ieder geval ontwikkel je hier je verantwoordelijkheidsgevoel en je vaardigheden als teamplayer. Gastenbalie Omschrijving: Het opvangen van geaccrediteerde gasten en pers, verstrekken van informatiemappen, gasten- en perskaarten en informatie over het programma en faciliteiten (hotels, festivalrestaurants, carservice). Als medewerker van de gastenbalie ben je het visitekaartje van het festival richting internationale festivalgasten. Voorafgaand aan het festival help je bij het maken van de informatiemappen en andere voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de gastenbalie. Diensten: de gastenbalie is geopend van 08:00 21:00. De eerste diensten vinden plaats op de maandag voor IDFA: dan worden de gastentassen gevuld. Je dient hiervoor beschikbaar te zijn. Vereisten: representatief, goede communicatieve vaardigheden, handig met computers, improvisatievermogen, hulpvaardig en goede beheersing van de Engelse taal Competenties: Binnen deze functie kan je je ontwikkelen op het gebied van teamwork, begeleiding, organisatie en gastvrijheid. Kaartverkoop Omschrijving: Je wordt per dienst ingedeeld op een van de volgende subafdelingen: het bemannen van de telefonische informatielijn, het hosten van een kassalocatie en het bemannen van een kassaloket. Omdat je een verantwoordelijke en herkenbare functie vervult, word je door veel bezoekers als eerste aanspreekpunt voor informatie gezien en moet je je verdiepen in festivalinformatie en locaties. Diensten: De kassa s zijn geopend van 09:00 22n half uur na aanvang van de laatste voorstellingen. Kassadiensten & trainingen vinden plaats vanaf het weekend anderhalve week voor IDFA. We verzoeken je bij het invullen van je beschikbaarheid minstens vier weekenddagen op te geven. Vereisten: Het bijwonen van een kassatraining, grote beschikbaarheid in de weekenden, goede communicatieve vaardigheden, stressbestendigheid, verantwoordelijkheidsgevoel, geduld en flexibiliteit. Ervaring met (festival)kaartverkoop is een pré, echter geen vereiste. Competenties: Binnen deze functie kan je je ontwikkelen op het gebied van representeren, verkoop, begeleiden en informeren. 8

9 Serviceteam Omschrijving: Je werkt in het filmtheater aan de zaal en verleent service wanneer er iets mis gaat met het scannen van een entreebewijs. Je werkt nauw samen met de zaalwachten en de kassamedewerkers. Diensten: Diensten vallen tussen 09:00 en 00:00 Vereisten: Het bijwonen van een kassatraining, representatief, goede communicatieve vaardigheden, beheersing van het Engels en Nederlands, klantvriendelijkheid, stressbestendigheid en probleemoplossend vermogen. Competenties: Binnen deze functies kun je jezelf ontwikkelen op het gebied van interactie met publiek. Locatiemanager 1 & 2 Omschrijving: Je krijgt met twee collega s een locatie onder je hoede en begeleidt filmvertoningen en evenementen die op jouw locatie plaatsvinden. Locatiemanagers 1 vallen direct onder de locatieproducent en runnen als team zelfstanding een locatie. Locatiemanagers 2 zijn werkzaam en een Pathé thetaer en worden ter plaatse aangestuurd en ondersteund door een Staff Representative. Afhankelijk van de locatie krijg je met de volgende taken te maken: het aansturen van vrijwilligers, het ontvangen van publiek en gasten, contact houden met de locatiehouder, leveranciers opvangen, bewegwijzering actualiseren, productieschema's overleggen met productie en filmtechniek en het bijwonen van het dagelijkse overleg met productie, talks en techniek. Diensten: De dagen worden in twee diensten verdeeld, een ochtend/middag- en een middag/avonddienst. Er wordt gewerkt in kop/staartdiensten om het aantal overdrachtsmomenten beperkt te houden. Locatiemanagers ontvangen een vrijwilligersvergoeding. Vereisten: een relevant CV, stressbestendig, ervaring met het aansturen van vrijwilligers, representatief, goede beheersing van de Engelse taal, improvisatievermogen, dienstverlenend en communicatief, aanwezigheid bij de calamiteitentraining. Let op: voor deze functie moet je rekenen op volledige beschikbaarheid in de festivalperiode. Om in aanmerking te komen dien je je CV apart aan de vrijwilligerscoördinator te mailen. Op basis van de CV s wordt een eerste selectie gemaakt. Na een kennismakingsgesprek wordt op basis van ervaring in soortgelijke functies een indeling van locatiemanagers gemaakt. De selectie van locatiemanagers proberen wij 15 oktober rond te hebben. Competenties: Binnen deze functie kan je je ontwikkelen op het gebied van logistiek, publieksbegeleiding, organiseren, representeren en teamwork. Verder ook in motiveren, begeleiden en leidinggeven aan individuen en groepen met verschillende culturele achtergronden. Merchandise- en informatiebalie Omschrijving: je bemant de balie waar mensen catalogi, T-shirts en dvd s kunnen kopen en informatie over het festival komen vragen. Je beheert de voorraad en houdt overzichten bij van de dagelijkse verkoop. Ook moet je festivalinformatie kunnen verschaffen en je dus goed op de hoogte stellen van alles wat er op het festival gebeurt. Diensten: 10:45-16:00, 16:00-22:00 Vereisten: verantwoordelijk, representatief, communicatief en georganiseerd Competenties: Binnen deze functie kan je je ontwikkelen op het gebied van begeleiden, beheer en verkoop. Office assistent Omschrijving: In de aanloop naar IDFA kun je op kantoor worden ingezet bij allerhande klussen: het insteken van mailings, telefoon beantwoorden en consumptiebonnen maken. Tijdens IDFA beman je met de vaste Officemedewerkers het secretariaat. Je beantwoordt de telefoon, maakt post open en ontvangt gasten. Ook kun je worden ingezet bij kleine koeriersklusjes tussen kantoor en festivalterrein. 9

10 Diensten: van 09:00-15:00 en van 15:00-21:00; diensten kunnen ook plaatsvinden in de twee weken voorafgaand aan het festival Vereisten: Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, behulpzaam en representatief, pro-actief, goed met computers en geen telefoonangst. Competenties: Binnen deze functie kan je je ontwikkelen op het gebied van teamwork, begeleiden, organiseren en representeren en inzicht verwerven in de veelzijdigheid van festivalorganisatie. Posterploeg* Omschrijving: Vanwege het beperkte aantal plekken voor filmposters moeten deze dagelijks worden gewisseld. Je assisteert bij het aankleden van de locaties met filmposters, het updaten van publieksinformatieborden en flyerdistributie Diensten: van 09:00-14:30 en van 14:00-19:30, de eerste dag werkt iedereen van 10:00-16:00 Vereisten: verantwoordelijkheidsgevoel, flexibiliteit, snelheid, goede lichamelijke conditie Competenties: Binnen deze functie kan je je ontwikkelen op het gebied van inzicht in de middelen er nodig zijn om het festival te promoten en het publiek te informeren. Publieksprijsmedewerker* Omschrijving: Het aan de filmzaal uitdelen en weer innemen van stembiljetten en deze na afloop van de vertoning op de centrale plaats tellen en administreren. Let op: het bekijken van de films waarvoor je stembiljetten uitdeelt behoort niet tot je taken! (natuurlijk kun je buiten je diensten om wel films bekijken) Diensten: ochtend-, middag- en avonddiensten. Vereisten: representatief, communicatief, georganiseerd, goede beheersing van het Engels. Competenties: Binnen deze functie kan je je ontwikkelen op het gebied van teamwork en communicatieve en administratieve vaardigheden. Vriendenteam Omschrijving: IDFA heeft bijna 2000 vrienden en wil deze graag behouden. Tijdens het festival worden er activiteiten voor vrienden georganiseerd. Te denken valt aan een vriendenlounge, vriendenvoorstelling of vriendenborrel. Het vriendenteam functioneert als gastheer namens IDFA tijdens deze evenementen. Diensten: nader te bepalen Vereisten: representatief, geïnteresseerd in andere mensen, communicatief vaardig, dol op IDFA Competenties: Binnen het vriendenteam kun je je ontwikkelen op het gebied van communicatie en het organiseren van evenementen. Zaalwachten evenementen Omschrijving: de zaalwacht evenementen wordt op verschillende locaties bij verschillende evenementen ingezet. Hieronder vallen onder andere IDFAcademy sessies, Industry Panels, Masterclasses, Borrels. Afhankelijk van het soort evenement en het toegangstype controleer je entreebewijzen of passen. Onder aansturing van de locatiemanager beman je de toegang of wordt je als publieksbegeleider ingezet. Diensten: worden bepaald aan de hand van geplande evenementen Vereisten: representatief, communicatief vaardig, improvisatievermogen, beheersing van de Engelse taal, hulpvaardig. Competenties: Binnen deze functie kan je je ontwikkelen op het gebied van organiseren, teamwork, begeleiden en ondernemend handelen. Zaalwachten filmvertoningen Omschrijving: Als zaalwacht ben je verantwoordelijk voor een goed verloop van de voorstelling; je vangt de moderator voor de Q&A en de regisseur op, scant tickets of passen, 10

11 houdt in de gaten of de vertoning technisch goed verloopt en onderneemt hierin actie indien nodig, vangt laatkomers op, begeleidt eventuele calamiteiten en ruimt de zaal op tussen de voorstellingen. Diensten: 08:30-14:00, 14:00-19:00, 19:00-01:00 Vereisten: Representatief, goede communicatieve vaardigheden, improvisatievermogen, dienstverlenend en goede beheersing van de Engelse taal, aanwezigheid bij de calamiteitentraining annex kennismaking met het gebouw en scannertraining. Competenties: Binnen deze functie kan je je ontwikkelen op het gebied van organiseren, teamwork, begeleiden en ondernemend handelen. Zaalwachten the FORUM Omschrijving: je heet gasten welkom, houdt mensen die niet geaccrediteerd zijn buiten de deur en probeert mensen te helpen waar mogelijk. In de aanloop naar het festival assisteer je op kantoor bij het voorbereiden van informatiepakketten voor de gasten van het FORUM. Werktijden: 10:00-18:00 (aanloop) 08:00-18:00 (tijdens the Forum: de ma t/m woensdag tijdens IDFA) Vereisten: representatief, communicatief vaardig, zeer goede beheersing van de Engelse taal, dienstvaardig. Vrijwilligers die zelf professioneel met documentaires bezig zijn komen niet voor deze functie in aanmerking. Competenties: Binnen deze functie kan je je ontwikkelen op het gebied van representeren, begeleiden en ondernemend handelen. 5. Aanmelding en kennismaking met IDFA 5.1. Werving en selectie Nieuwe vrijwilligers worden op basis van een kennismakingsgesprek met de vrijwilligerscoördinator getoetst op hun kennis en vaardigheden. De criteria per functie staan vermeld in 4.1. Aan de hand van deze informatie en de voorkeur van de vrijwilliger wordt hij of zij ingedeeld. Vrijwilligers die vaker hebben meegewerkt aan het festival hoeven niet voor een kennismakingsgesprek naar het kantoor te komen. Na de selectie wordt van elke vrijwilliger verwacht dat hij de functie instructie bijeenkomst van zijn team bijwoont Functie instructies Voor elk team wordt in de laatste twee weken voor IDFA een functie instructie bijeenkomst georganiseerd op het kantoor van IDFA. Tijdens deze bijeenkomst maak je kennis met je coördinator en de andere vrijwilligers in je team. De coördinator legt uit wat je taken zullen zijn en je krijgt je rooster. Ook krijg je een papieren instructie van je taken mee om thuis door te lezen voor aanvang van je eerste dienst. Het bijwonen van de functie instructie bijeenkomst is verplicht. Elke vrijwilliger ontvangt tevens een algemene vrijwilligershandleiding en heeft de mogelijkheid om vragen te stellen tijdens de bijeenkomsten en via de mail. Aanpassingen die na het verstrekken van de handleiding worden ingevoerd, zullen tijdens het festival mondeling worden doorgegeven Calamiteitentraining Kort voor het festival, in de regel op de zaterdag voor de opening, wordt in de bioscopen een calamiteitentraining georganiseerd. Voor zaalwachten filmvoorstellingen valt de calamiteitentraining samen met de functie instructie. Andere vrijwilligers die aanwezig dienen te zijn bij de calamiteitentraining zijn locatiemanagers en flexmedewerkers. Omdat zaalwachten en locatiemanagers in de bioscopen het eerste aanspreekpunt voor publiek zijn, dienen zij op de hoogte te zijn van de handelingswijze in het geval van calamiteiten. 11

12 Op alle locaties zijn altijd voldoende medewerkers van de locatie aanwezig om op te treden bij eventuele calamiteiten; zij nemen dan ook het voortouw bij eventuele calamiteiten. 6. Informatie en inspraak 6.1. Instructies Als vrijwilliger krijg je een instructie die bij je taak past. Deze wordt gedurende de instructiebijeenkomst voor je functie verstrekt, zowel mondeling als schriftelijk. Zorg dat je voor aanvang van je eerste dienst de instructie hebt doorgenomen Geschillen Als er zich geschillen voordoen tussen een vrijwilliger en zijn coördinator, dient de vrijwilligerscoördinator op de hoogte gesteld te worden. Deze kan dan beide partijen horen en met hen naar een geschikte oplossing zoeken. Als er een geschil ontstaat tussen een vrijwilliger en de vrijwilligerscoördinator, kan de vrijwilliger aankloppen bij zijn coördinator. Indien de vrijwilliger onder de vrijwilligerscoördinator valt (zaalwachten en flexmedewerkers), is de Coördinator Productie, Annabet Langkamp, aanspreekpunt voor de vrijwilliger. Zij is per bereikbaar: 6.3 Inspraak Feedback van vrijwilligers op de festivalorganisatie en hun functie, is zeer welkom. In eerste instantie kun je mondeling of schriftelijk feedback geven aan je coördinator. Natuurlijk kun je hiervoor ook de vrijwilligerscoördinator benaderen, die ervoor zal zorgen dat je feedback bij de juiste personen terecht komt. Houd er rekening mee dat er niet altijd à la minute iets met feedback gedaan kan worden; het is lastig tijdens het festival nog iets te veranderen aan de functie instructie van grote groepen vrijwilligers. 7. Onkostenvergoeding 7.1. Reiskosten Vrijwilligers mogen hun reiskosten declareren op basis van het goedkoopste tweedeklasse tarief van de NS. Treinkosten worden alleen vergoed aan vrijwilligers die niet in Amsterdam wonen, bus en tramkosten worden vergoed aan alle vrijwilligers, mits deze kosten noodzakelijk waren. Om reiskosten te kunnen declareren moet je originele vervoersbewijzen (tramkaarten, treinkaarten, uitdraai van de OV-chip kaart) indienen. Als je een anonieme OV chipkaart hebt kun je daarvan geen uitdraai maken en dus niet declareren. Declaraties worden alleen in behandeling genomen in de vorm van een volledig correct ingevuld declaratieformulier (verkrijgbaar bij de vrijwilligersbalie of digitaal via de vrijwilligerscoördinator), met de originele vervoersbewijzen erachter geniet en ingediend op het kantoor van IDFA voor 20 december van het jaar waarin het festival plaatsvond. Er vindt geen vergoeding plaats voor per auto gemaakte reiskosten, ook niet tegen de waarde van een treinkaartje omdat dat treinkaartje niet fysiek beschikbaar is. Reiskosten en eventuele vrijwilligersvergoedingen mogen samen niet meer dan 150 per maand of per kalenderjaar bedragen; daarna dien je de vergoeding als inkomen bij de Belastingdienst op te geven Overige onkostenvergoedingen Er vindt geen vergoeding van overige kosten plaats, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk met de vrijwilligerscoördinator overeen gekomen. Declaraties van OV fietsen, drankjes, broodjes, parkeerkosten of belkosten worden niet in behandeling genomen, tenzij voorzien van 12

13 schriftelijk bewijs van toestemming van de vrijwilligerscoördinator (en dan ook op basis van originele aankoopbewijzen of facturen), ingediend via een declaratieformulier, voor 20 december van het jaar waarin het festival plaatsvond. 8. Verzekeringen 8.1. Soorten verzekeringen IDFA heeft een aansprakelijkheidsverzekering waar de vrijwilligers onder vallen. Indien IDFA aansprakelijk wordt gesteld voor iets dat een vrijwilliger veroorzaakt heeft terwijl hij/zij voor IDFA aan het werk was kan deze verzekering worden aangesproken. Per geval wordt beoordeeld wie er aansprakelijk is voor schade, er zijn gevallen denkbaar waarin een vrijwilliger een beroep doet op zijn eigen WA-verzekering. In het laatste geval kan de vrijwilliger, als hij niet voldoende verzekerd is, ook een beroep doen op de Amsterdamse vrijwilligersverzekering Hoe te handelen bij aanspraak op verzekering? Als je als tijdens het uitoefenen van je functie als vrijwilliger schade veroorzaakt, verzoeken we je direct contact op te nemen met je coördinator of vrijwilligerscoördinator. 13

1. Inleiding 1.1 Welkom bij IDFA 3

1. Inleiding 1.1 Welkom bij IDFA 3 Vrijwilligersbeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Welkom bij IDFA 3 2. Uitgangspunten voor het werken met vrijwilligers 2.1 Doelstellingen 3 2.2 Definitie van vrijwilligerswerk 3 2.3 Visie op vrijwilligers

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid 1

Vrijwilligersbeleid 1 Vrijwilligersbeleid 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Welkom bij IDFA 3 2. Uitgangspunten voor het werken met vrijwilligers 2.1 Doelstellingen 3 2.2 Definitie van vrijwilligerswerk 3 2.3 Visie op vrijwilligers

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid 1

Vrijwilligersbeleid 1 Vrijwilligersbeleid 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Welkom bij IDFA 3 2. Uitgangspunten voor het werken met vrijwilligers 2.1 Doelstellingen 3 2.2 Definitie van vrijwilligerswerk 3 2.3 Visie op vrijwilligers

Nadere informatie

Beste SPRINT-leden, Graag informeren we je in dit bericht over de start van de vrijwilligerswerving voor de EK Atletiek Amsterdam 2016.

Beste SPRINT-leden, Graag informeren we je in dit bericht over de start van de vrijwilligerswerving voor de EK Atletiek Amsterdam 2016. Beste SPRINT-leden, Graag informeren we je in dit bericht over de start van de vrijwilligerswerving voor de EK Atletiek Amsterdam 2016. Vanaf juli t/m december 2015 werft de Atletiekunie in totaal maar

Nadere informatie

I. Doel vrijwilligersbeleid 3. II. Visie op vrijwilligerswerk 3. III. Uitgangspunten 3. IV. Rol vrijwilligerscoördinator 4

I. Doel vrijwilligersbeleid 3. II. Visie op vrijwilligerswerk 3. III. Uitgangspunten 3. IV. Rol vrijwilligerscoördinator 4 1 Inhoud I. Doel vrijwilligersbeleid 3 II. Visie op vrijwilligerswerk 3 III. Uitgangspunten 3 IV. Rol vrijwilligerscoördinator 4 V. Vrijwilligersvoorwaarden 4 VI. Bijlagen: Bijlage I: Vrijwilligersovereenkomst

Nadere informatie

Gastheer of -vrouw...

Gastheer of -vrouw... Gastheer of -vrouw...... voor de museum balie en museumwinkel Dit biedt : Als vrijwilliger van werkt u in Als gastheer of vrouw ontvangt u de bezoekers in de museumwinkel en geeft hun informatie over het

Nadere informatie

Verkorte versie vrijwilligersbeleid van Zorgcoöperatie Graag Gedaan Leende

Verkorte versie vrijwilligersbeleid van Zorgcoöperatie Graag Gedaan Leende Verkorte versie vrijwilligersbeleid van Zorgcoöperatie Graag Gedaan Leende Inleiding Welkom bij Zorgcoöperatie Leende. Deze folder is voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor ZC GG Leende. Deze brochure

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Telefonist /receptionist mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Telefonist /receptionist mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Telefonist /receptionist mbo-beroep, niveau 2 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

Vrijwilligers en vrijwilligerswerk bij SKO-Maasdal

Vrijwilligers en vrijwilligerswerk bij SKO-Maasdal Vrijwilligers en vrijwilligerswerk bij SKO-Maasdal Visie op vrijwilligerswerk Het werken met vrijwilligers is een bewuste keuze. Zij maken de maatschappelijke betrokkenheid van SKO-Maasdal zichtbaar en

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID (VASTGESTELD IN MAART 2015 DOOR DIRECTEUR-BESTUURDER EN MT)

VRIJWILLIGERSBELEID (VASTGESTELD IN MAART 2015 DOOR DIRECTEUR-BESTUURDER EN MT) VRIJWILLIGERSBELEID (VASTGESTELD IN MAART 2015 DOOR DIRECTEUR-BESTUURDER EN MT) 1 januari 2015-31 december 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Visie, uitgangspunten en beleid 3 2.1 Visie Welzijn De Wolden

Nadere informatie

Functieprofielen. European Under 19 Men & Women Water polo Tournament. Het Hofbad - Den Haag September 2016

Functieprofielen. European Under 19 Men & Women Water polo Tournament. Het Hofbad - Den Haag September 2016 Functieprofielen European Under 19 Men & Women Water polo Tournament Het Hofbad - Den Haag 10-18 September 2016 Aquarijn - Alphen aan den Rijn 11-18 September 2016 Word ook vrijwilliger tijdens European

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in het Catharina Ziekenhuis

Vrijwilligerswerk in het Catharina Ziekenhuis Vrijwilligers Vrijwilligerswerk in het Catharina Ziekenhuis www.catharinaziekenhuis.nl Vrijwilligerswerk in het Catharina Ziekenhuis Gastvrij Het Catharina Ziekenhuis heeft gastvrije zorg hoog in het vaandel

Nadere informatie

worden. Als je al veel ervaring hebt, is het in overleg natuurlijk ook mogelijk om minder dagen te komen helpen.

worden. Als je al veel ervaring hebt, is het in overleg natuurlijk ook mogelijk om minder dagen te komen helpen. Hier vind je een beschrijving van de verschillende werkzaamheden die je tijdens Oerol kunt doen. Oerol is een groot festival en omdat we met zoveel vrijwilligers werken, wordt iedereen ingedeeld in teams.

Nadere informatie

Onkostenregeling NJBB

Onkostenregeling NJBB Onkostenregeling NJBB Een sportbond draait op de inzet van enthousiaste en bekwame vrijwilligers. Vrijwilligers binnen de Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB) hebben affiniteit met sport, in bijzonder

Nadere informatie

Woord vooraf. De organisatie

Woord vooraf. De organisatie Woord vooraf Binnen de SWOZ zetten ongeveer 150 vrijwilligers zich in om ouderen en mensen met beperkingen in Zwijndrecht de kans te geven zo lang en zo goed mogelijk zelfstandig thuis te wonen. De vrijwilligers

Nadere informatie

Vrijwilligers functieomschrijvingen

Vrijwilligers functieomschrijvingen Vrijwilligers functieomschrijvingen Hier vind je een beschrijving van de verschillende werkzaamheden die je tijdens Oerol kunt doen. Oerol is een groot festival en omdat we met zoveel vrijwilligers werken,

Nadere informatie

Indruk van de werkzaamheden van vrijwilligers bij Simmerdeis

Indruk van de werkzaamheden van vrijwilligers bij Simmerdeis Indruk van de werkzaamheden van vrijwilligers bij Simmerdeis Dit is een beschrijving van de klussen die je als vrijwilliger van Simmerdeis zo al kunt gaan doen. Bij Simmerdeis kiezen we er bewust voor

Nadere informatie

In dit boekje worden de volgende onderdelen besproken:

In dit boekje worden de volgende onderdelen besproken: Voorwoord Voor een geslaagd festival ben je vaak afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Als organisatie van een festival loont het dan ook om een gedegen vrijwilligersbeleid te voeren. De vraag is

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Fooruit

Vrijwilligersbeleid Fooruit Vrijwilligersbeleid Fooruit Inhoud 1 - Inleiding.... 2 1.1 Missie, visie en doelstelling... 2 1.2 Visie op vrijwilligerswerk... 2 2 De organisatie... 3 2.1 Het Organogram... 3 2.2 Werving en selectie...

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ASZ

Vrijwilligersbeleid ASZ Vrijwilligersbeleid ASZ Versie vastgesteld in de bestuursvergadering van 8 juli 2013. Doelgroep: (1) bestuurders en (2) geïnteresseerde leden/vrijwilligers van de ASZ Waarom vrijwilligersbeleid? De Algemene

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Parnassia Groep

Vrijwilligerswerk bij Parnassia Groep Vrijwilligerswerk bij Parnassia Groep Welkom bij Parnassia Groep In deze folder tref je belangrijke informatie over het starten als vrijwilliger bij Parnassia Groep. De meerwaarde die je als vrijwilliger

Nadere informatie

Functieprofielen. Olympisch Kwalificatie Toernooi Waterpolo. Groenhovenbad, Gouda

Functieprofielen. Olympisch Kwalificatie Toernooi Waterpolo. Groenhovenbad, Gouda Functieprofielen Olympisch Kwalificatie Toernooi Waterpolo Groenhovenbad, Gouda 21 tot en met 28 maart 2016 Word ook vrijwilliger tijdens het Olympisch Kwalificatie Toernooi Waterpolo in Gouda! Van maandag

Nadere informatie

STICHTING HOLY ZAKELIJK HANDBOEK

STICHTING HOLY ZAKELIJK HANDBOEK STICHTING HOLY ZAKELIJK HANDBOEK 1. Welkom pag. 1 2. Overeenkomst pag. 2 3. Competentieprofiel pag. 3 4. Factureren pag. 4 5. Contactgegevens workshopleiders pag. 5 1. WELKOM Beste workshopleider, In dit

Nadere informatie

Vrijwilliger zijn bij Buurtkracht

Vrijwilliger zijn bij Buurtkracht Vrijwilliger zijn bij Buurtkracht Buurtkracht is de organisatie voor welzijn met zorg in Capelle aan den IJssel. De vier Sociaal Wijkteams van Buurtkracht werken samen met het Eropaf-team aan de leefbaarheid

Nadere informatie

Protocol Pagina 1 van 6

Protocol Pagina 1 van 6 Protocol Pagina 1 van 6 Vrijwilligers 02--2015 Documenteigenaar Bekrachtigd : HMT RvB Laatste evaluatie: Juni 2015 Evaluatiecyclus: 2 jaar 1. DOEL Het beschrijven hoe het vrijwilligersbeleid van Stichting

Nadere informatie

Vrijwilligers gastvrouw/gastheer entreebalie

Vrijwilligers gastvrouw/gastheer entreebalie Vrijwilligers gastvrouw/gastheer entreebalie Over Crimpenersteyn Crimpenersteyn bestaat uit een verzorgingshuis met vier afdelingen/woonlagen, een verpleeghuis met een somatische afdeling, een psychogeriatrische

Nadere informatie

Senior medewerker bediening 38 uur Ben jij op zoek naar een leuke en afwisselende baan in een groeiend horecabedrijf?

Senior medewerker bediening 38 uur Ben jij op zoek naar een leuke en afwisselende baan in een groeiend horecabedrijf? Senior medewerker bediening 38 uur Ben jij op zoek naar een leuke en afwisselende baan in een groeiend horecabedrijf? Het bedrijf Al 15 jaar zijn wij een begrip in Almelo en omstreken. Wekelijks ontvangen

Nadere informatie

Vrijwilligersreglement

Vrijwilligersreglement Vrijwilligersreglement De Minkhof leef- en doe boerderij Gemeente Lingewaard, december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Werving en selectie 3 3. Aanstelling en inwerken 3 4. Verzekeringen 4 5. Financiële

Nadere informatie

Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy

Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy Welkomstwoord De vrijwilligers van Raffy en Lâle zijn de olie in de machine. Zonder olie loopt de machine heel snel

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010

VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010 VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010 Inleiding Vrijwilligerswerk op het Rietveld Lyceum is ontstaan vanuit een dringende behoefte aan extra

Nadere informatie

uw partner in zelfstandigheid

uw partner in zelfstandigheid Vrijwilligerswerk, gewoon doen! Vrijwilligerswerk Dankzij zo'n 150 enthousiaste vrijwilligers kunnen ouderen en mensen met een beperking in Zwijndrecht langer en beter zelfstandig thuis wonen en deelnemen

Nadere informatie

Beste vrijwilliger, Bestuur, directie en medewerkers Welzijn Castricum

Beste vrijwilliger, Bestuur, directie en medewerkers Welzijn Castricum Beste vrijwilliger, Fijn dat u geïnteresseerd bent in Welzijn Castricum en overweegt of misschien al besloten heeft om vrijwilligerswerk bij ons te gaan doen! Het werk van Welzijn Castricum is onmogelijk

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Elite Gastouderbureau

Vrijwilligersbeleid Elite Gastouderbureau Vrijwilligersbeleid Elite Gastouderbureau versie: mei 2017 1 Inhoudsopgave 1 1. INLEIDING.. 3 2. DEFINITIES. 3 3. DEFINITIE VAN VRIJWILLIGERSBELEID. 3 4. VISIE OP VRIJWILLIGERSWERK.. 3 5. POSITIE VAN DE

Nadere informatie

Experience the FedEx Difference. Fast track your career with FedEx, we give you the opportunities

Experience the FedEx Difference. Fast track your career with FedEx, we give you the opportunities Experience the FedEx Difference Fast track your career with FedEx, we give you the opportunities KOERIER / CHAUFFEUR Oude Meer/ Schiphol Oost Ridderkerk Amersfoort Eindhoven Als gezicht van FedEx naar

Nadere informatie

2 deeltijds front-office medewerkers (m/v) Ruimte en Wonen

2 deeltijds front-office medewerkers (m/v) Ruimte en Wonen De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

2013-2015. Vrijwilligersbeleid Klimkoord

2013-2015. Vrijwilligersbeleid Klimkoord 2013-2015 Vrijwilligersbeleid Klimkoord Paula Zandstra Stichting Klimkoord 2013-2015 Stichting Klimkoord Vrijwilligersbeleid 2013-2015 We pakken samen de bal op! Datum: 29-7-2013 Versie: 0.2 concept Auteur:

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht

Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht De Voedselbank Dordrecht heeft als doel het verstrekken van verkregen voedsel aan mensen in Dordrecht die dat nodig hebben. Daarnaast zet de voedselbank zich

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSVACATURE Locatie De Meander

VRIJWILLIGERSVACATURE Locatie De Meander VRIJWILLIGERSVACATURE Locatie De Meander Per direct. is er een vacature voor de functie van Vrijwillige Gastvrouw Wij zijn op zoek naar een aantal trouwe vrijwilligers die onze cliënten, beroepskrachten

Nadere informatie

Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis

Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis postadres Postbus 149 2350 AC Leiderdorp T (071) 516 14 45 F (071) 516 13 09 E info@activite.nl I www.activite.nl thuis in wonen, welzijn en zorg

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

NOTITIE Vrijwilligersbeleid Voedselbank Zeeuws Vlaanderen

NOTITIE Vrijwilligersbeleid Voedselbank Zeeuws Vlaanderen Terneuzen: Mei 2017 NOTITIE Vrijwilligersbeleid Voedselbank Zeeuws Vlaanderen Inleiding Er is behoefte aan een duidelijke en praktische handleiding met betrekking tot vrijwilligersbeleid, dat als leidraad

Nadere informatie

Coördinator Bijna Thuis Huis Best e.o. (11 uur)

Coördinator Bijna Thuis Huis Best e.o. (11 uur) Niemand hoeft in eenzaamheid te sterven Stichting Bijna Thuis Huis Best e.o. opent 30 november a.s. haar deuren in Best. De voorziening is bedoeld voor mensen in de laatste fase van hun leven, die om uiteenlopende

Nadere informatie

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN personeelsdienst@kapellen.be

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN personeelsdienst@kapellen.be PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN personeelsdienst@kapellen.be FUNCTIE: DEELTIJDS CONTRACTUEEL BODE NIVEAU D1 D3 (28/38) INHOUD: 1. VACATURE 2. FUNCTIEBESCHRIJVING

Nadere informatie

Spelregels, zo gaan wij met elkaar om als vrijwilligers Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d.15 april 2014

Spelregels, zo gaan wij met elkaar om als vrijwilligers Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d.15 april 2014 Spelregels, zo gaan wij met elkaar om als vrijwilligers Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d.15 april 2014 Aanleiding: Door de groei van stichting Ouderen Samen zijn er steeds meer vrijwilligers

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Secretarieel medewerker mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Secretarieel medewerker mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld mbo-beroep, niveau 2 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent u praktijkopleider,

Nadere informatie

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN personeelsdienst@kapellen.be

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN personeelsdienst@kapellen.be PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN personeelsdienst@kapellen.be FUNCTIE: HALFTIJDS CONTRACTUEEL MEDEWERKER EVENEMENTEN VERVANGINGSOVEREENKOMST NIVEAU C1 C3 (19/38)

Nadere informatie

*** KWALITEITSDOCUMENT STICHTING ONDERSTEUNING KINDERWERK ***

*** KWALITEITSDOCUMENT STICHTING ONDERSTEUNING KINDERWERK *** Titel: *** KWALITEITSDOCUMENT STICHTING ONDERSTEUNING KINDERWERK *** Document code: 5.38 Soort document: Protocol Vrijwilligersbeleid Aantal pagina s: 7 Aantal bijlagen: 2 Status: Vastgesteld Actie: Vervang

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Hoor Friesland

Vrijwilligersbeleid Hoor Friesland Vrijwilligersbeleid Hoor Friesland Januari 2017 1 Inhoudsopgave 1. Het waarom van vrijwilligerswerk 3 1.1 Missie Hoor Friesland 3 1.2 Definitie van vrijwilligerswerk 3 1.2 Visie op vrijwilligerswerk 4

Nadere informatie

Stap voor Stap handleiding declaraties

Stap voor Stap handleiding declaraties Stap voor Stap handleiding declaraties Algemeen Om de gemaakte kosten op een snelle en correcte wijze uitbetaald te krijgen, dienen de declaraties aan bepaalde voorwaarden en regels te voldoen. Wanneer

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 VRIJWILLIGERSBELEID Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 Voorwoord De Boei, Centrum voor welzijn en hulpverlening, maakt dankbaar gebruik van de inzet van veel vrijwilligers die zich met zeer verschillende

Nadere informatie

Stagehandleiding. Faculteit der Sociale Wetenschappen

Stagehandleiding. Faculteit der Sociale Wetenschappen Stagehandleiding Faculteit der Sociale Wetenschappen INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding en procedure 3 Doel van de stage en eisen stageplek 4 Introductie en huisregels 5 Begeleiding en kwaliteit 5 Voorzieningen,

Nadere informatie

Vrijwilligerscontract

Vrijwilligerscontract Vrijwilligerscontract Dit contract bedoelt inhoud te geven aan het commitment tussen de vrijwilligersorganisatie en de vrijwilliger; het gaat hierbij dus niet om een arbeidsverhouding. In het vrijwilligerscontract

Nadere informatie

MJD maakt werk van vrijwilligers!

MJD maakt werk van vrijwilligers! MJD maakt werk van vrijwilligers! Bakens voor vrijwilligerswerk Rechten en plichten, voorzieningen en werkzaamheden van MJD vrijwilligers. www.mjd.nl 1 Inleiding MJD maakt werk van vrijwilligers. We zijn

Nadere informatie

Privacy Statement Keytech Groningen

Privacy Statement Keytech Groningen Privacy Statement Keytech Groningen Inleiding Keytech Groningen is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar flexwerkers, kandidaten en werknemers, alsook van haar andere relaties en bezoekers

Nadere informatie

Medewerker Promotie Marketing en Services (32-36 uur pw) Functieomschrijving

Medewerker Promotie Marketing en Services (32-36 uur pw) Functieomschrijving Medewerker Promotie Marketing en Services (32-36 uur pw) Functieomschrijving Situatieschets De publieksdiensten van de Openbare Bibliotheek Amsterdam omvat wijkbibliotheken en een Centrale Bibliotheek

Nadere informatie

Voornaam: Gehuwde achternaam: Meisjes achternaam: Postcode en woonplaats: Geboortedatum: Nationaliteit: Burger Service Nummer:

Voornaam: Gehuwde achternaam: Meisjes achternaam: Postcode en woonplaats: Geboortedatum: Nationaliteit: Burger Service Nummer: Pagina 1 Voornaam: Gehuwde achternaam: Meisjes achternaam: Adres: Postcode en woonplaats: Nationaliteit: Burger Service Nummer: Telefoon (vast): Telefoon (mobiel): E-mail: Rijbewijs: Auto ter beschikking:

Nadere informatie

CAS International. Vrijwilligersbeleid

CAS International. Vrijwilligersbeleid 1. VRIJWILLIGERS EN CAS INTERNATIONAL... 3 2. VRIJWILLIGERSCOÖRDINATOR... 3 3. WERVING EN SELECTIE... 3 3.1. WERVING... 3 3.2. SELECTIE EN INTAKE... 3 3.3. GEGEVENS VRIJWILLIGERS... 4 4. VERSCHILLENDE

Nadere informatie

Vrijkaartenregeling werknemers

Vrijkaartenregeling werknemers Stichting Schouwburgcomplex Gouda Handboek personeel: VRIJKAARTEN- EN KORTINGSREGELING (VOORLOPIGE REGELING TOT 1 JANUARI 2010) Versie: 20-06-2008 Auteurs: M.C. van Hoek en B.M. Lindenbergh Inleiding De

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Doras

Vrijwilligerswerk bij Doras Welzijn Ouderen Thuisadministratie Vrijwilligerswerk bij Doras Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Vrijwilligerswerk bij Doras Doras

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Financieel Medewerker. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Financieel Medewerker. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 8 June 2016 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

Managementassistant/ office assistant Venlo - Hagerhofweg Venray - Henri Dunantstraat Weert - Drakesteyn Niveau 4

Managementassistant/ office assistant Venlo - Hagerhofweg Venray - Henri Dunantstraat Weert - Drakesteyn Niveau 4 Gilde Opleidingen Telefoon: (088) 468 2000 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Managementassistent Studierichting Managementassistant/ office assistant Locatie Venlo - Hagerhofweg Venray - Henri Dunantstraat

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers Gelre ziekenhuizen

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers Gelre ziekenhuizen ALGEMENE VRAGEN 1. Op welke locatie doet u vrijwilligerswerk? Gelre ziekenhuizen Apeldoorn Gelre ziekenhuizen Zutphen beide locaties 2. Hoe bent u in aanraking gekomen met vrijwilligerswerk bij Gelre ziekenhuizen?

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid De Zellingen

Vrijwilligersbeleid De Zellingen Vrijwilligersbeleid De Zellingen Een vrijwilliger is iemand die op basis van een overeenkomst met de zorgaanbieder werkzaamheden verricht op het terrein van de zorg- en dienstverlening aan cliënten, zonder

Nadere informatie

Participatie & vrijwilligerswerk

Participatie & vrijwilligerswerk Participatie & vrijwilligerswerk Doe mee! 1 2 Participatieplaats: wennen aan werk MENES: jongeren praten mee over de toekomst Jongeren 12 23 jaar We willen graag met jongeren in gesprek over de toekomst

Nadere informatie

Beleidsplan. Beloningsbeleid. Stichting Droogdok Jan Blanken

Beleidsplan. Beloningsbeleid. Stichting Droogdok Jan Blanken Beleidsplan En Beloningsbeleid Stichting Droogdok Jan Blanken 1 Inleiding 1.1 Doel van dit document In deze notitie wordt het beleid van de Stichting Droogdok Jan Blanken ten behoeve van de zogenaamde

Nadere informatie

HANDLEIDING AAN DE SLAG MET 50 CLUB

HANDLEIDING AAN DE SLAG MET 50 CLUB HANDLEIDING AAN DE SLAG MET 50 CLUB Introductie Welkom bij 50 Club! Leuk dat we u als nieuw lid mogen verwelkomen. In deze handleiding vindt u alle informatie die u nodig hebt om uw profiel in 50 Club

Nadere informatie

MBO Bonaire. Hospitality. create your future @ Horeca of Leisure, iets voor jou? Sector hospitality. Opleidingen

MBO Bonaire. Hospitality. create your future @ Horeca of Leisure, iets voor jou? Sector hospitality. Opleidingen SGB MBO, SECTOR HOSPITALITY KAYA KORONA 4 KRALENDIJK TEL. +599 717 8142 WWW.SGBONAIRE. COM create your future @ Sector hospitality MBO Bonaire Hospitality Opleidingen (Zelfstandig werkend) Gastheer/gastvrouw,

Nadere informatie

Medisch secretaresse

Medisch secretaresse Medisch secretaresse Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 1. Inleiding Voetbalvereniging MVV 29 bestaat dankzij vrijwilligers. De ene vrijwilliger besteedt meer tijd aan MVV 29 dan een ander, maar dat geeft niet. Iedere

Nadere informatie

Managementassistent/directiesecretaresse

Managementassistent/directiesecretaresse Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Managementassistent/directiesecretaresse Studierichting Secretarieel Locatie Venlo - Hagerhofweg Weert - Drakesteyn Niveau 4

Nadere informatie

1.1 Inleiding 2. 1.2 Definitie en afbakening van vrijwilligersbeleid 2. 1.3 Criteria voor werving en selectie van vrijwilligers 2

1.1 Inleiding 2. 1.2 Definitie en afbakening van vrijwilligersbeleid 2. 1.3 Criteria voor werving en selectie van vrijwilligers 2 VRIJWILLIGERSBELEID STICHTING WELZIJN MIDDELSEE Pyter Jurjensstrjitte 17 9051 BR Stiens Tel: 058-2575220 Email: psz@welzijnmiddelsee.nl Inhoudsopgave 1.1 Inleiding 2 1.2 Definitie en afbakening van vrijwilligersbeleid

Nadere informatie

Voltijds administratief medewerker Publieke ruimte en Leefmilieu (vakdomein Openbare werken)

Voltijds administratief medewerker Publieke ruimte en Leefmilieu (vakdomein Openbare werken) De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Handreiking voor vaststellen van verantwoord 1-op-1 vrijwilligerswerk

Handreiking voor vaststellen van verantwoord 1-op-1 vrijwilligerswerk Fase 2 is een implementatieproject van Vilans, MOVISIE en Fonds NutsOhra. Handreiking voor vaststellen van verantwoord 1-op-1 vrijwilligerswerk Vrijwilligers ondernemen meer en meer 1-op-1 activiteiten

Nadere informatie

Handboek TMO. Tussen de middagopvang voor overblijfkrachten. SKSG Kinderopvang

Handboek TMO. Tussen de middagopvang voor overblijfkrachten. SKSG Kinderopvang Handboek TMO Tussen de middagopvang voor overblijfkrachten SKSG Kinderopvang Inhoudsopgave blz. Inleiding 3 1. Wat is TMO? 4 2. Verloop van een TMO uur 4 3. Je taken 4 4. Regels voor kinderen 5 5. Regels

Nadere informatie

Vacature: Spoelkeukenmedewerker

Vacature: Spoelkeukenmedewerker Vacature: Spoelkeukenmedewerker Functienaam Spoelkeukenmedewerker Soort Permanent Afwasser gezocht voor het bedrijfsrestaurant van ASML in Veldhoven. Fysiek inspannend werk (kratten met borden) waardoor

Nadere informatie

Vacature hoofdmedewerker administratie en planning. (C4-C5, contractueel) Met aanleggen aanwervingsreserve, geldig voor 2 jaar

Vacature hoofdmedewerker administratie en planning. (C4-C5, contractueel) Met aanleggen aanwervingsreserve, geldig voor 2 jaar Vacatures Hoofdmedewerker administratie en planning Omschrijving Vacature hoofdmedewerker administratie en planning (C4-C5, contractueel) Met aanleggen aanwervingsreserve, geldig voor 2 jaar CC De Factorij

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Stichting Werelderfgoed Kinderdijk

Vrijwilligersbeleid Stichting Werelderfgoed Kinderdijk Vrijwilligersbeleid Stichting Werelderfgoed Kinderdijk 1 Inleiding Sinds enkele jaren zijn bij de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (hierna te noemen: de SWEK) vrijwilligers in diverse functies werkzaam.

Nadere informatie

Borgen/ proces van vrijwilligerswerk binnen de RIBW K/AM

Borgen/ proces van vrijwilligerswerk binnen de RIBW K/AM Borgen/ proces van vrijwilligerswerk binnen de RIBW K/AM Deel 1: Hoe was het? Situatie vrijwilligerswerk 2013 Minimaal vrijwilligersbeleid 24 woonvormen Sportmaatjesproject Totaal 120 externe vrijwilligers

Nadere informatie

Vrijwilligersvacatures Rijckehove

Vrijwilligersvacatures Rijckehove Vrijwilligersvacatures Rijckehove Gastvrouw/gastheer terras Bijrijder dagbus Dagbehandeling Chauffeur Dagbehandeling met eigen vervoer Chauffeur dagbus Dagbehandeling Hondenclub vrijwilliger met hond Ondersteunen

Nadere informatie

Secretaresse. Mbo-kwalificaties in de sector Secretarieel. Secretaresse

Secretaresse. Mbo-kwalificaties in de sector Secretarieel. Secretaresse Secretaresse Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen leggen

Nadere informatie

Horeca en Facilitaire dienstverlening

Horeca en Facilitaire dienstverlening 06 Groningen, Hoogeveen, Hardenberg 2012-2013 en Facilitaire dienstverlening www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum

Nadere informatie

Welkom Vrijwilligerswerk bij SWV Wat bieden wij onze vrijwilligers Wat verwachten wij van onze vrijwilligers

Welkom Vrijwilligerswerk bij SWV Wat bieden wij onze vrijwilligers Wat verwachten wij van onze vrijwilligers 1 Welkom 2 Vrijwilligerswerk bij SWV 2.1 Visie Stichting Welzijn Vianen 2.2 Definitie vrijwilligerswerk 2.3 Vrijwilligers SWV zijn actief bij. 2.4 Vrijwilliger worden bij SWV 3 Wat bieden wij onze vrijwilligers

Nadere informatie

Vrijwilligersvacatures Rijckehove

Vrijwilligersvacatures Rijckehove Vrijwilligersvacatures Rijckehove Gastvrouw / gastheer terras Bijrijder dagbus Dagbehandeling Chauffeur Dagbehandeling met eigen vervoer Chauffeur dagbus Dagbehandeling Hondenclub vrijwilliger met hond

Nadere informatie

Wildlife Taxi Team Staat klaar voor wilde dieren in nood!

Wildlife Taxi Team Staat klaar voor wilde dieren in nood! Wildlife Taxi Team Staat klaar voor wilde dieren in nood! Heb jij een hart voor wilde dieren en wil je graag noodlijdende wilde dieren helpen? Dan is vrijwilliger worden bij het Wildlife Taxi Team iets

Nadere informatie

Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten

Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden

Nadere informatie

De vacaturebank van SV Zwolle.

De vacaturebank van SV Zwolle. De vacaturebank van SV Zwolle. Geef de code op van de werkzaamheden die u wilt verrichten als vrijwilliger! Code Omschrijving. 14.10 Administratiecommissie. Kennis van Exel en cijfermatig een pre. 14.20

Nadere informatie

Overeenkomst en Afspraken

Overeenkomst en Afspraken Overeenkomst en Afspraken 1. Aanmelding 2. Plaatsing 3. Wennen 4. Overeenkomsten 5. Openingstijden en extra mogelijkheden 6. Betalingen 7. Opzegging en annulering 8. Aansprakelijkheid 9. Klachten 10. Privacy

Nadere informatie

Brochure vrijwilligerswerk. in samenwerking met

Brochure vrijwilligerswerk. in samenwerking met Brochure vrijwilligerswerk in samenwerking met INHOUDSTAFEL Richtlijnen vrijwilligerswerk binnen PAB en PGB p.3 Wetgeving rond vrijwilligerswerk p.4 Wie mag vrijwilligerswerk doen? p.5 Hoe inschrijven

Nadere informatie

Om aangeworven te worden in deze betrekking gelden volgende toelatings- en aanwervingsvoorwaarden:

Om aangeworven te worden in deze betrekking gelden volgende toelatings- en aanwervingsvoorwaarden: Bundel aanwervingsexamen voor het vaststellen van een wervingsreserve voor 2 jaar Administratieve medewerker C1-C3 voltijds/deeltijds onbepaalde/bepaalde duur/vervanging Toelatings- en aanwervingsvoorwaarden

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 1 Opwekking 2017 (veel hulp nodig!)... 2 4 Opbouwmedewerker M/V... 2 Standbemanning M/V... 2 1/12 75 MAF Pendeldienst-Chauffeurs M/V... 2 4 Afbouwmedewerkers M/V... 2 Marketing...

Nadere informatie

WELKOM BIJ DE BIBLIOTHEEK!

WELKOM BIJ DE BIBLIOTHEEK! WELKOM BIJ DE BIBLIOTHEEK! WELKOM Wat fijn dat je ons team komt versterken! Zoals je vast hebt gemerkt wordt de Bibliotheek, naast het uitlenen van boeken, steeds meer een ontmoetingsplek. Een plek midden

Nadere informatie

Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten?

Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten? Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten? Het beheer van uw budget Zodra het bewind is uitgesproken, wordt u door de rechtbank ingeschreven in het bewindsregister. Als de beschikking vanuit de

Nadere informatie

YASMINE KIEST TRAVEL, LEISURE & HOSPITALITY

YASMINE KIEST TRAVEL, LEISURE & HOSPITALITY YASMINE KIEST TRAVEL, LEISURE & HOSPITALITY GEEN DAG IS HETZELFDE IN DE WERELD VAN TRAVEL, LEISURE & HOSPITALITY. ELKE REISWENS DIE JE VERVULT EN ELKE ACTIVITEIT DIE JE ORGANISEERT IS UNIEK. MET JOUW ENTHOUSIASME,

Nadere informatie

Vrijwilliger bij Amsta. Informatiebrochure

Vrijwilliger bij Amsta. Informatiebrochure Vrijwilliger bij Amsta Informatiebrochure 1 Inleiding Welkom als vrijwilliger bij Amsta! Amsta is een grote zorgorganisatie in Amsterdam. We bieden persoonlijke ondersteuning, wonen, zorg en welzijn aan

Nadere informatie

Wij zoeken een proactieve en flexibele secretaresse / receptioniste, die affiniteit heeft met P&O. Het betreft een functie voor 28 36 uren per week.

Wij zoeken een proactieve en flexibele secretaresse / receptioniste, die affiniteit heeft met P&O. Het betreft een functie voor 28 36 uren per week. Elzinga bv is een specialistisch spuitbedrijf in het hart van Friesland en opereert op een kwalitatief hoogwaardig niveau. Schadeherstel, carrosserieonderhoud, schilderwerken, jachtcoating, stralen en

Nadere informatie

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten Inleiding Steeds meer Huisartsenposten kiezen voor een nieuwe functie Coördinerend Assistente. Deze coördinerend assistente ressorteert hiërarchisch gezien

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. 1 / 11 141202 1430 stgmichaelson - vrijwilligersbeleid

Vrijwilligersbeleid. 1 / 11 141202 1430 stgmichaelson - vrijwilligersbeleid Vrijwilligersbeleid Inhoudsopgave Introductie... 2 1. Waarom vrijwilligers bij Michaelson... 2 2. Taken van de vrijwilliger... 2 3. Werving, aanname en afspraken... 2 3.1. Werving van vrijwilligers is

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelings Plan < jaar >

Persoonlijk Ontwikkelings Plan < jaar > Bijlage I POP format Persoonlijk Ontwikkelings Plan < jaar > 0 Regeling opleiding en ontwikkeling Inhoudsopgave Pagina. Inleiding... 2 2. Terugblik... 4 2.. Welke ontwikkelen (werk en/of privé) heb je

Nadere informatie

Allen hierboven genoemde betrokkenen mogen rekenen op een duidelijk, behulpzaam en toegankelijk apparaat.

Allen hierboven genoemde betrokkenen mogen rekenen op een duidelijk, behulpzaam en toegankelijk apparaat. Gedragscode Prins Claus Fonds 3 Prins Claus Fonds Jaarverslag 2002 Zo zijn onze manieren! Inleiding Een gedragscode voor het Prins Claus Fonds dient rekening te houden met de aard van de organisatie, het

Nadere informatie