Woonruimteverdeling 2013 SallandWonen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woonruimteverdeling 2013 SallandWonen"

Transcriptie

1 Woonruimteverdeling 2013 SallandWonen

2 Woonruimteverdeling 2013 SallandWonen Februari 2014

3 Inhoud Samenvatting 1 1. Inleiding 2 2. Woningzoekenden Ontwikkeling woningzoekenden Inschrijvers en woningzoekenden naar herkomst Voorkeuren Woningzoekenden Zittende huurders 7 3. Verhuringen Aantal verhuringen Doelgroep verhuringen 9 4. Kansen op de woningmarkt Inschrijfduur & zoektijd Slaagkans Reacties & aanbiedingen Reactiegraad Nieuwbouw Manier van reageren Aanbiedingen Betaalbaarheid 6.1 Zorg over betaalbaarheid Huurprijs Energielabel Inkomensgroepen Conclusies 17 Bijlagen Bijlage 1: verklarende woordenlijst Bijlage 2: actief woningzoekenden naar kern Bijlage 3: reacties, zoektijd en inschrijfduur 2013

4 SAMENVATTING BEWEGING OP DE HUURMARKT MEER WONINGZOEKENDEN GEHOLPEN VEEL WEIGERINGEN TABEL 1: KENGETALLEN 2010/ Verhuringen (woningen, incl. nieuwbouw) Aantal verhuringen excl. nieuwbouw Aantal verhuringen in % bezit (excl. nieuwbouw/bedrijfsonroerend goed) Aantal reguliere verhuringen % reguliere verhuringen Aantal actief woningzoekenden % actief van totaal aantal inschrijvingen Gemiddelde inschrijfduur bij acceptatie (in jaren) 4,2 5 4,5 4,5 Mediaan inschrijfduur bij acceptatie (in jaren) 3,8 3,5 Gemiddelde zoektijd (in maanden) 10 Gemiddeld aantal reacties % verhuisgeneigdheid Acceptatiegraad 45 Slaagkanspercentage Inschrijvingen en woningzoekenden Eind 2013 kennen wij woningzoekenden (ingeschreven en reagerend op aanbod in 2013). 71% van de woningzoekenden is woonachtig in het werkgebied van SallandWonen. De groep woningzoekenden van buiten de gemeenten is groeiend. Totaal staan eind huishoudens ingeschreven bij SallandWonen geregistreerde huishoudens hebben in 2013 niet gereageerd op het woningaanbod. Verhuringen In 2013 hebben we 690 nieuwe huurders aan woonruimte geholpen, een stijging van 45% ten opzichte van 2012 (exclusief nieuwbouw bedraagt de stijging 28%). Het aantal reguliere verhuringen is gegroeid. Procentueel zien we hier wel een daling: in 2013 is veel nieuwbouw verhuurd aan cliënten van zorginstellingen, deze verhuringen gaan niet via het aanbodmodel. Het aantal gehuisveste urgenten is gedaald van 39 naar 25 (gevolg aanscherpen voorwaarden). In 2013 zien we een groei van het aantal gehuisveste jongeren en gezinnen. Kansen op de woningmarkt De gemiddelde zoektijd bedraagt in maanden. Kijken we naar de inschrijfduur bij woningtoewijzing, dan is de mediaan (de middelste waarneming bij rangschikking naar grootte) gedaald van 3,8 naar 3,5 jaar. De inschrijfduur bij toewijzing kent een sterke variatie (0 tot 428 maanden). De senior heeft door toewijzing op basis van inschrijfduur een sterke positie. Populariteit Het gemiddeld aantal reacties is gedaald van 26 in 2012 naar 20 in De daling van het aantal reacties vindt met name in de gemeente Raalte plaats. De acceptatiegraad bedraagt 45: 55% van de woningzoekenden weigert de aangeboden woning. 1 Vanaf medio 2013 wordt het bestand met inschrijvers niet langer benaderd met de vraag of ze geregistreerd willen blijven staan. Woonruimteverdeling 2013 SallandWonen 1

5 1. INLEIDING JAARLIJKSE RAPPORTAGE WOONRUIMTEVERDELING RESULTATEN WOONRUIMTEVERDELING 2013 Voor het tweede jaar op rij presenteren we de belangrijkste gegevens met betrekking tot de woonruimteverdeling. SallandWonen heeft in 2013 opnieuw een grote nieuwbouwproductie kunnen leveren en heeft per 1 april 2013 aanpassingen doorgevoerd in de toewijzingstabel en urgentieregeling. In deze rapportage kijken we naar de effecten hiervan op de woningmarkt, brengen we de ontwikkeling van het woningzoekendenbestand in beeld en analyseren we de nieuwe verhuringen. Naast cijfers over 2013 rapporteren we waar mogelijk ook over de ontwikkeling ten opzichte van voorgaande jaren. Bij SallandWonen wordt gewerkt met het zogenaamde aanbodmodel. De woningen die te huur zijn, verschijnen wekelijks op de website en in de huis aan huis verspreide krant Weekblad voor Salland. Toewijzing gebeurt op basis van inschrijfduur, tenzij sprake is van urgentie. De rapportage begint met informatie over het aantal woningzoekenden en er wordt ingezoomd op de samenstelling van deze groep. Vervolgens worden de verhuringen over 2013 in kaart gebracht, waarna in hoofdstuk 4 naar inschrijfduur en slaagkans gekeken wordt. Hoofdstuk 5 geeft een overzicht van de populariteit van het woningbezit (reactiegraad). Nieuw dit jaar zijn gegevens over zoektijd (hoofdstuk 4) en betaalbaarheid (hoofdstuk 6). Het rapport wordt afgerond met een conclusie. Woonruimteverdeling 2013 SallandWonen 2

6 2. WONINGZOEKENDEN WONINGZOEKENDEN EENPERSOONSHUISHOUDEN DOMINEERT 2.1 Ontwikkeling woningzoekenden Om in aanmerking te komen voor een huurwoning kunnen huishoudens zich inschrijven bij SallandWonen. Eind 2013 staan huishoudens geregistreerd. Een geregistreerd huishouden is pas woningzoekend op het moment dat ze actief zijn op de woningmarkt. Van de ruim inschrijvers zijn er actief op zoek naar woonruimte (1 of meerdere reacties in het afgelopen jaar), een stijging van 4% ten opzichte van Jaarlijkse opschoning zorgt voor het actueel houden het registratiesysteem. In afwachting van de evaluatie woonruimteverdeling (afronding 1 e kwartaal 2014) is dit arbeidsintensieve proces met ingang van juli 2013 tijdelijk stopgezet. De cijfers over het totaal aantal inschrijvers zijn daarmee slechts tot halverwege 2013 actueel. De teller stond toen op registraties. Trekken we het cijfer van het eerste half jaar trendmatig door naar eind 2013, dan kom je uit op circa inschrijvingen. Grafiek 2: ontwikkeling woningzoekenden 1200 ontwikkeling aantal woningzoekenden periode jun-13 dec Inschrijvers en woningzoekenden naar herkomst 81% van de ingeschreven huishoudens komt uit het werkgebied van SallandWonen. Bij de actief woningzoekenden is deze groep minder sterk vertegenwoordigd (71%). Hieruit kunnen we concluderen dat ook dit jaar de woningzoekenden van buiten de gemeenten in verhouding actiever zijn in de zoektocht naar een woning. In bijlage 2 is een overzicht terug te vinden van de actief woningzoekenden per kern over de jaren 2010 t/m Woonruimteverdeling 2013 SallandWonen 3

7 Tabel 3: inschrijvingen en woningzoekenden naar gemeente Inschrijvingen Woningzoekend % Actief Totaal Gemeente Raalte Gemeente Olst-Wijhe Overige gemeenten Tabel 4 geeft per woonplaats aan waar in 2013 de woningzoekenden vandaan komen (plaatsen met meer dan 5 actief woningzoekenden). 10% van de woningzoekenden komt uit de steden Deventer of Zwolle. Tabel 4: plaatsen > 5 inwoners actief Huidige woonplaats Aantal actief 2013 Huidige woonplaats Aantal actief 2013 Raalte 356 Luttenberg 13 Wijhe 138 Enschede 12 Olst 115 Marienheem 11 Heino 70 Dalfsen 8 Deventer 68 Apeldoorn 7 Zwolle 47 Wesepe 7 Heeten 34 Diepenveen 7 Lemelerveld 17 Holten 7 Broekland Voorkeuren Bij inschrijving en de jaarlijkse opschoning kan men zijn of haar voorkeur voor woonplaats en woningtype aangeven. Tabel 5 laat zien dat vooral de grote kernen in trek zijn. Bij meerdere kernen gaat de eerste voorkeur niet uit naar de eigen woonplaats, maar naar de veelal nabijgelegen grote kern. Tabel 5: voorkeur kern Gemeente Kern Eerste voorkeur Voorkeur eigen kern Raalte Raalte Raalte (88%) 88% Heino Heino (70%) 70% Heeten Heeten (53%) 53% Luttenberg Luttenberg (55%) 55% Marienheem Raalte (72%) 11% Broekland Raalte (61%) 28% Nieuw Heeten Raalte (41%) 21% Lierderhotlhuis Heino (39%) 8% Laag Zuthem Heino (35%) 21% Olst-Wijhe Wijhe Wijhe (67%) 67% Olst Olst (69%) 69% Wesepe Raalte (35%) 24% Boskamp Olst (47%) 16% Welsum Welsum (38%) 38% Den Nul Olst (32%) 5% Herxen Wijhe (44%) 8% Overig Overig Raalte (48%) De meerderheid van de huishoudens geeft bij inschrijving voorkeur aan een eengezinswoning. Diagram 6 geeft weer de voorkeur van de actief woningzoekenden, diagram 7 van de passief ingeschrevenen. Hieruit blijkt dat de wensen van beide groepen grotendeels overeenkomen. Woonruimteverdeling 2013 SallandWonen 4

8 Tabel /diagram 6: wensen actief woningzoekenden 6.1 Gewenst type 2013 actief woningzoekenden 32% 34% Eengezinswoning Eengezinswoning 0-treden Appartement met lift Appartement zonder lift Zorgwoning/aanleunwoning 2% 3% 25% 4% Geen voorkeur 6.2 Ontwikkeling wensen actief woningzoekenden Ontwikkeling 2012/2013 Eengezinswoning % Eengezinswoning 0-treden % Appartement met lift % Appartement zonder lift % Zorgwoning/aanleunwoning % Geen voorkeur % Tabel /diagram 7: wensen passief ingeschrevenen Gewenst type 2013 passief ingeschrevenen Eengezinswoning 32% 30% Eengezinswoning 0-treden Appartement met lift Appartement zonder lift 6% 2% 21% 9% Zorgwoning/aanleunwoning Geen voorkeur 2.4 Woningzoekenden In deze paragraaf kijken we naar de groep inschrijvers die actief is op de huurmarkt. In welke leeftijdscategorie vallen de actieve huishoudens en hoe ziet de samenstelling van het huishouden er uit. Woonruimteverdeling 2013 SallandWonen 5

9 Huishoudsamenstelling Tabel/diagram 8: actief woningzoekenden naar huishouden 16% 4% 15% Eenoudergezin Eenpersoonshuishouden 9% Gezin met kinderen Gezin zonder kinderen Meerpersoonshuishouden 56% 8.2 Ontwikkeling actief woningzoekenden Ontwikkeling 2012/2013 Eenoudergezin % Eenpersoonshuishouden % Gezin met kinderen % Gezin zonder kinderen % Meerpersoonshuishouden % Onbekend 52 Alle groepen laten een groei zien, met uitzondering van de groep eenpersoonshuishoudens. Wel blijft deze groep de huursector domineren. 56% van de actief woningzoekenden is alleenstaand. Leeftijd Tabel/diagram 9: actief woningzoekenden naar leeftijd 6% 6% 1% 14% < 23 6% 23 t/m t/m t/m 64 31% 36% 65 t/m 74 > 74 onbekend 9.2 Ontwikkeling actief woningzoekenden Ontwikkeling 2012/2013 < % 23 t/m % 31 t/m % 55 t/m % 65 t/m % > % onbekend De groep 23 t/m 30 jaar is sterk vertegenwoordigd en zal naar verwachting grotendeels bestaan uit starters op de woningmarkt. Zoals tabel 10 laat zien bestaat de populatie actief woningzoekenden voor 45% uit starters en 55% uit doorstromers. Woonruimteverdeling 2013 SallandWonen 6

10 Tabel 10: actief woningzoekenden naar type Ontwikkeling 2012/2013 Starter % Doorstromer % Vergelijking passieve inschrijvers Vergelijken we de actief en passief ingeschreven huishoudens, dan zien we: Dat het eenoudergezin bij de groep actief woningzoekenden sterker vertegenwoordigd is (15% tegenover 8% van de passief woningzoekenden). De vraag van deze groep huishoudens is ook vaak urgenter. Bij de passief woningzoekenden een grotere groep senioren (45% is 55 jaar of ouder tegenover 18% bij de actief woningzoekenden). Deze groep schrijft zich vooral uit voorzorg in. De groep van buiten 29% van de actief woningzoekenden woont niet in het werkgebied van SallandWonen. Deze groep bestaat grotendeels uit huishoudens in de leeftijd van 23 tot 55 jaar. Maken we een vergelijking met de actief woningzoekenden afkomstig uit het werkgebied, dan zijn de gezinnen met kinderen en eenoudergezinnen iets sterker vertegenwoordigd, toch betreft het ook hier in bijna de helft van de situaties een eenpersoonshuishouden. Diagram 11: actief naar huishoudtype Diagram 12: actief naar leeftijd 13% 16% 5% 17% 49% Eenoudergezin Eenpersoonshuishouden Gezin met kinderen Gezin zonder kinderen 11% 8% 6% 2% 38% 35% < t/m t/m t/m t/m 74 > 74 Meerpersoonshuishouden 2.5 Zittende huurders Van de huidige huurders meten wij de verhuisgeneigdheid. 4% van de zittende huurders reageerde in 2013 op het aanbod huurwoningen (een kleine daling ten opzichte van vorig jaar). Hierbij moet opgemerkt worden dat alleen de potentiële uitstroom naar een andere woning van SallandWonen gemeten wordt. Woonruimteverdeling 2013 SallandWonen 7

11 3. VERHURINGEN OPNIEUW MEER WONINGZOEKENDEN GEHOLPEN BEWEGING OP DE BESTAANDE HUURMARKT 3.1 Aantal verhuringen In 2013 hebben wij wederom meer woningzoekenden aan woonruimte kunnen helpen. Dit is mede te danken aan de oplevering van 236 nieuwbouwwoningen, maar ook op de bestaande markt zien we beweging ontstaan. Tabel 13: nieuwbouw Nieuwbouwwoningen Opgeleverd Opgeleverd voor 2013, in 2013 in verhuur 10 Totaal te verhuren nieuwbouw 246 Verhuurd (waarvan 112 aan een zorginstelling) Nog te verhuren (eind 2013) 12 Het aantal verhuringen in de bestaande markt is toegenomen van 357 naar 456 (+28%). De groep overige verhuringen is sterk gestegen. Dit komt door oplevering van een tweetal nieuwbouwcomplexen bestemd voor zorgcliënten (zie tabel 15). Tabel 14: verhuringen naar jaartal en type Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Regulier Urgent Overig Totaal Waarvan garages en bog Waarvan garages en bog nieuwbouw (incl. huiskamers) 15 Totaal woningen Waarvan nieuwbouw Waarvan bestaande voorraad Aantal verhuringen bestaand in % bezit (= mutatiegraad) Per 1 april 2013 is het urgentiebeleid gewijzigd. Door het aanscherpen van de voorwaarden vallen enkel nog mensen die op zeer korte termijn een woning nodig hebben onder de regeling. De kansen voor regulier woningzoekenden worden hierdoor niet langer onnodig ingeperkt. De gevolgen van de nieuwe voorwaarden zijn ook zichtbaar in tabel 14, het percentage verhuringen aan urgenten is gedaald naar 3%. De implementatie van de nieuwe regels is soepel verlopen, er zijn weinig vragen of klachten over ontvangen. Verhuringen overig De groep overig is dit jaar sterk gegroeid. Naast verhuringen aan bijzondere doelgroepen als 2 Onder de categorie overig vallen naast verhuringen aan zorginstellingen ook verhuringen aan bijzondere doelgroepen (denk aan statushouders, vrouwenopvang etc.). 3 Zie tabel 15 Woonruimteverdeling 2013 SallandWonen 8

12 statushouders en vrouwenopvang, vallen hier ook verhuringen onder die via directie bemiddeling aan zorgvragers worden verhuurd, zie tabel 15. Tabel 15: overige verhuringen naar categorie Overige verhuringen Zorgvragers (via zorgorganisatie) 119 Statushouders en vrouwenopvang 15 Woningruil 6 Garage en bedrijfsonroerend goed 32 Overig 7 Totaal Doelgroep verhuringen In hoofdstuk 2 hebben we gekeken naar de samenstelling van de populatie actief woningzoekenden. In deze paragraaf kijken we naar de nieuwe huurders: hoe ziet het huishouden er uit qua samenstelling, leeftijd en inkomen. De cijfers in de tabellen geven het aandeel/percentage weer van het totaal aantal verhuringen in het betreffende jaar. Hierbij is alleen gekeken naar de reguliere verhuringen via het aanbodmodel (518 in 2013). Grafieken 16 t/m 19: percentage verhuringen naar huishouden/inkomen/leeftijd/type verhuringen naar huishoudtype verhuringen naar inkomen persoons 2 persoons meerpersoons onder grens huurtoeslag grens huurtoeslag - grens EU > grens EU verhuringen naar leeftijd verhuringen naar woningtype tot 23 jaar 23 t/m t/m t/m tm en ouder Woonruimteverdeling 2013 SallandWonen 9

13 Bij de verhuringen zien we een daling van de groep eenpersoonshuishoudens, maar ook hier blijft deze groep de huursector domineren. In 2013 hebben we meer jongeren en gezinnen aan woonruimte geholpen, wat samenhangt met het grotere aanbod appartementen zonder lift en eengezinswoningen. Het aantal nieuw verhuurde eengezinswoningen is gegroeid, maar in verhouding tot het bezit in dit segment komen er weinig woningen vrij (grafiek 20). Grafiek 20: % bezit en % verhuringen naar woningtype Bezit SallandWonen Verhuringen naar type Aanleunwoning Of Zorgwoning Appartement Met Lift Appartement Zonder Lift Eengezinswoning Eengezinswoning 0 Treden Woonwagens/Standplaatsen Woonruimteverdeling 2013 SallandWonen 10

14 4. KANSEN OP DE WONINGMARKT ZOEKTIJD 10 MAANDEN ALS SENIOR MEESTE KANS 4.1 Inschrijfduur en zoektijd Het toewijzingssysteem waarbij wordt toegewezen op basis van inschrijfduur maakt dat veel huishoudens al jaren ingeschreven staan voordat ze op zoek gaan naar een woning. De inschrijfduur laat een grote spreiding zien (van 0 tot 428 maanden). Gemiddeld staat men bij toewijzing 4,5 jaar ingeschreven. Dit cijfer geeft echter geen beeld van de periode die de woningzoekende daadwerkelijk op zoek is naar een andere woning. Daarom rapporteren we dit jaar ook over de daadwerkelijke zoektijd (moment eerste reactie tot woningtoewijzing). Gemiddeld bedraagt deze zoektijd 10 maanden. Een gemiddelde kan vertekenend werken. Daarom is ook de mediaan (middelste waarneming in de waarden bij rangschikking naar grootte) en de modus (waarde met de hoogste frequentie/meest voorkomend) weergegeven. Inschrijfduur Tabel 21: inschrijfduur nader uitgewerkt Inschrijfduur bij toewijzing (jaren) Gemiddeld Mediaan Modus ,5 3,5 1, ,5 3,8 4,0 Zoektijd Tabel 22: zoektijd nader uitgewerkt Zoektijd (in maanden) Gemiddeld Mediaan Modus SallandWonen Raalte Olst-Wijhe Zoektijd en inschrijfduur naar woningtype en wijk In grafiek 23 zien we de gemiddelde inschrijfduur en zoektijd naar woningtype. Deze twee zijn binnen het huidige toewijzingssysteem onlosmakelijk met elkaar verbonden, immers: zonder opgebouwde inschrijfduur zal de zoektijd veelal langer zijn. De groep woningzoekenden die met spoed een woning zoekt en niet (langer) in aanmerking komt voor urgentie heeft met de huidige toewijzingssystematiek beperkte kans op een woning. Daarnaast vormt de hoge inschrijfduur bij toewijzing voor jongeren een aandachtspunt. Woonruimteverdeling 2013 SallandWonen 11

15 < 23 jaar 23 t/m 30 jaar 31 t/m 54 jaar 55 t/m 64 jaar 65 t/m 74 jaar 75 en ouder 12 Grafiek 23: inschrijfduur en zoektijd naar woningtype (beide in jaren) Inschrijfduur SallandWonen Inschrijfduur Raalte Inschrijfduur Olst-Wijhe Zoektijd SallandWonen Zoektijd Raalte Zoektijd Olst-Wijhe 0 Eengezinswoning Eengezinswoning nultreden Appartement met lift Appartement zonder lift De inschrijfduur en zoektijd varieert niet alleen per woningtype, maar ook per wijk (in bijlage 3 een overzicht van de gemiddelde zoektijd per hoofdkern). 4.2 Slaagkans Bij de slaagkans zetten we het aantal verhuringen af tegen het totaal aantal reagerenden. De gemiddelde slaagkans bedraagt in %. Zowel het aantal verhuringen als het aantal reagerenden is toegenomen, met als gevolg een gelijkblijvende slaagkans voor de regulier woningzoekende ten opzichte van Hierbij moet opgemerkt worden dat er voor sommige doelgroepen regelmatig aanbod per direct te huur is; het reactiegedrag van de woningzoekenden is echter erg bepalend voor de kans van slagen. Inschrijfduur bepaalt de volgorde van toewijzing van een woning. Omdat men vanaf 18 jaar kan inschrijven, hebben jongeren een achterstand ten opzichte van andere leeftijdsgroepen. Dit zien we ook terug in de slaagkansen per leeftijdscategorie. Deze kansen stijgen naarmate men ouder is, de senior heeft daarmee een sterke positie op de woningmarkt. Grafiek 24: slaagkans naar leeftijdscategorie 60% 40% 20% 0% Woonruimteverdeling 2013 SallandWonen 12

16 Appartement Met Lift Appartement Zonder Lift Eengezinswoning Eengezinswoning 0 Treden Appartement Met Lift Appartement Zonder Lift Eengezinswoning Eengezinswoning 0 Treden 5. REACTIES & AANBIEDINGEN AANTAL REACTIES DAALT VEEL WEIGERINGEN 5.1 Reactiegraad Aan de hand van de reactiegraad bepalen we hoe populair een bepaald woningtype of plaats is. We veronderstellen hierbij dat een gewilde woning meer reacties oplevert. Kanttekening die hierbij vooraf gemaakt moet worden is dat de reactiegraad samenhangt met het aanbod: minder aanbod, betekent vaak meer reacties. Daarnaast zal een deel van de woningzoekenden, die op voorhand al inschat dat hij/zij geen kans maakt, een reactie achterwege laten. Voor het derde jaar op rij zien we een daling van de reactiegraad. In 2013 hebben per advertentie (exclusief nieuwbouw) gemiddeld 20 woningzoekenden gereageerd. Tabel 25: reactiegraad Reactiegraad Het aantal reacties varieert sterk per type en gemeente. De reactiegraad in de gemeente Olst-Wijhe ligt al drie jaar rond hetzelfde niveau (dit jaar gemiddeld 16 reacties, de jaren ervoor gemiddeld 15). In Raalte zien we het aantal reacties afnemen, van 44 in 2011 naar 23 in De eengezinswoningen laten in beide gemeenten een daling zien. De reactiegraad voor appartementen met en zonder lift in Olst-Wijhe is gestegen. Grafiek 26: reactiegraad naar woningtype Gemeente Olst-Wijhe Gemeente Raalte Woonruimteverdeling 2013 SallandWonen 13

17 Moeilijk te verhuren In 2013 was bij 17 woningen het aantal reacties 1 of zelfs kleiner (dit betekent dus dat er meerdere keren geadverteerd moest worden om de woning te verhuren). Net als vorig jaar zijn dit vooral seniorenwoningen, in zowel de gemeente Raalte (10) als Olst-Wijhe (7). 80 of meer reacties Het aantal advertenties met meer dan 80 reacties is gedaald van 16 in 2012 naar 2 in Het betreft een tweetal eengezinswoningen in de gemeente Raalte (wijk Blekkerhoek). 5.2 Nieuwbouw De werving voor de in 2013 verhuurde nieuwbouw is veelal al in 2012 gestart. Bij een groot aantal projecten voor senioren is het nodig gebleken ook nog in 2013 te adverteren. Twee projecten zijn pas in 2014 volledig verhuurd of moeten nog verhuurd worden. 5.3 Manier van reageren Het aanbod woningen wordt zowel op internet als het Weekblad van Salland geadverteerd. Woningzoekenden kunnen kiezen of ze via de bon uit de krant of digitaal hun belangstelling kenbaar maken. In 2013 heeft 94% via internet gereageerd. Slechts 6% reageert door het invullen van de woonbond. 5.4 Aanbiedingen Zodra de reactietermijn is gesloten wordt de woning aangeboden aan de kandidaat met de hoogste inschrijfduur. De woningzoekende kan vervolgens de woning bezichtigen en krijgt de keus de woning te accepteren of te weigeren. Aan het weigeren van een woning zijn geen sancties verbonden. In 2013 is meer dan 600 keer een woning geweigerd. In meer dan 50% van de gevallen wordt als reden opgegeven dat de reactie niet serieus is of zijn er persoonlijke omstandigheden waarom men de woning afwijst (5% weigert in verband met de staat van onderhoud van de woning). De acceptatiegraad bedroeg in : 45% van de woningzoekenden die een woning aangeboden krijgt accepteert deze. Woonruimteverdeling 2013 SallandWonen 14

18 6. BETAALBAARHEID GEMIDDELDE HUUR 5% HOGER 84% GROENE VERHURINGEN 6.1 Zorg over betaalbaarheid Betaalbaarheid is een thema waar veel over gesproken is in Ook bij SallandWonen maken wij ons zorgen over dit thema, een zorg die wij delen met onze huurders en verschillende belanghouders. In dit hoofdstuk verkennen we enkele items uit de woonruimteverdeling die een relatie hebben met de betaalbaarheid. We kijken hierbij naar de 518 reguliere verhuringen (inclusief nieuwbouw). 6.2 Huurprijs De huur van de aangeboden woningen bedroeg in 2013 gemiddeld 528. In 2012 was dit 504. Tabel 27 geeft een overzicht van het aantal verhuringen naar huurklasse over 2012 en Tabel 27: verhuringen naar huurklasse Huurklasse in euro s (prijspeil 2013) Aantal 2012 % naar huurklasse 2012 aantal 2013 % naar huurklasse 2013 t/m 374, % 53 10% 374,45 t/m 535, % % 535,92 t/m 574, % 69 13% 574,36 t/m 681, % % > 681,02 2 1% 2 1% Gemiddelde huur Energielabel Naast de huurprijs is de energieprestatie van de woning een betaalbaarheidselement waar wij als corporatie invloed op hebben. Sinds medio 2012 brengt SallandWonen de woningen bij mutatie (nieuwe verhuring) naar een groen energielabel. Dit heeft er in geresulteerd dat voor het tweede jaar op rij 84% van de verhuringen groen is (A, B of C label). In tabel 28 een overzicht van de verhuringen in 2012 en 2013 naar energielabel. Tabel 28: verhuringen naar energielabel Energielabel Aantal 2012 % naar energielabel 2012 Aantal 2013 % naar energielabel 2013 A of A % % B 73 19% 85 16% C % % D 33 9% 36 7% E 19 5% 22 4% F 1 0% 6 1% Onbekend 8 2% 15 4% Indicatie gemiddelde woonlasten per maand (huur en woongebonden energieverbruik) Huur bij aanvang overeenkomst, energielasten op basis gegevens VABI (verbruik op basis huishoudomvang van 2,2 personen = gemiddelde nederlandse huishoudgrootte 2013). Woonruimteverdeling 2013 SallandWonen 15

19 Het energielabel is met name van invloed op het gasverbruik. In tabel 29 worden de gemiddelde kosten van het gasverbruik per energielabel gepresenteerd. Uiteraard variëren de daadwerkelijke kosten per woning- en huishoudtype. Tabel 29: Gemiddeld gasverbruik woningen SallandWonen naar energielabel % woningen van Gemiddeld gasverbruik per SallandWonen naar jaar in m3 energielabel Indicatie prijs per maand in euro s A+ 1% A 4% B 20% C 42% D 21% E 10% F 1% G 0% Bron: VABI, SallandWonen november 2013 (bedragen afgerond op vijftallen) 6.4 Inkomensgroepen en reactiegedrag Het gemiddelde inkomen van de nieuwe huurders bedroeg in (in ). In 2013 zijn meer verhuringen gedaan aan huishoudens met een inkomen onder de , maar zonder recht op huurtoeslag. Het aanpassen van de toewijzingstabel vergroot de kansen voor deze groep. Reactiegedrag SallandWonen wil klantgedreven zijn en waar mogelijk keuzevrijheid bieden aan de verschillende inkomensgroepen. In april 2013 hebben we de toewijzingstabel gewijzigd, met als gevolg dat de groep woningzoekenden met een inkomen tot op het gehele woningaanbod kan reageren 5. De huur loopt over het algemeen op met het inkomen. Tabel 30 laat zien dat 61% van de huurtoeslagontvangers kiest voor een woning met een huur tot de eerste aftoppingsgrens van 535,91. Sinds april 2013 mag deze groep ook reageren op het aanbod met een huur boven de 574,36. 29% van de huurtoeslagontvangers heeft hier gebruik van gemaakt. De betaalbaarheid hangt naast huur ook af van het energielabel en het bestedingspatroon van de huurder. Middels informatieverstrekking ondersteunen wij woningzoekenden in het maken van keuzes. Als wij signaleren dat een kandidaat huurder met een laag inkomen kiest voor een woning met hoge woonlasten, dan wijzen wij daar de huurder op. De uiteindelijke keus ligt bij de huurder zelf. Tabel 30: verhuringen per inkomensgroep naar huurklasse Huurgroep in euro s Inkomen in euro s t/m 374,44 374,45 t/m 535,92 t/m 574,36 t/m > 681,02 Totaal 535,91 574,35 681,02 Huurtoeslagontvangers 15% 46% 10% 29% 0% 336 > huurtoeslag / < % 36% 26% 35% 0% 135 > / > % 8% 0% 92% 0% 36 > % 0% 9% 73% 18% 11 5 Voor huishoudens tot 23 jaar gelden andere voorwaarden Woonruimteverdeling 2013 SallandWonen 16

20 7. CONCLUSIES BEWEGING OP DE WONINGMARKT ZORG OVER BETAALBAARHEID TOEWIJZINGSMODEL AAN VERNIEUWING TOE Beweging op de huurmarkt De in 2012 en 2013 gerealiseerde nieuwbouw zorgt voor beweging op de woningmarkt. Het aantal verhuringen in de bestaande markt is met ruim een kwart toegenomen. Deze verruiming van aanbod heeft tot gevolg dat het gemiddeld aantal reacties daalt. Met name in Raalte zien we het aantal reacties per advertentie afnemen. Effecten demografische ontwikkelingen De eengezinswoning lijkt aan populariteit te verliezen. Het feit dat we in 2013 meer eengezinswoningen te huur aanboden, speelt hierbij een rol. Ook demografische ontwikkelingen hebben hier invloed op, denk hierbij aan de groeiende groep alleenstaanden. De veranderende samenstelling van huishoudens is zichtbaar in de woningmarktcijfers, de vergrijzing daarentegen niet. Seniorenwoningen blijven vaak moeilijk verhuurbaar. Zorg betaalbaarheid In 2013 hebben we aanpassingen doorgevoerd in de toewijzingstabel. Deze aanpassingen vergroten de keuzemogelijkheden voor de doelgroep met een inkomen tot Uit de cijfers blijkt dat huishoudens met een laag inkomen vaker kiezen voor een duurdere woning. Zolang dit een energiezuinige woning is en de woonlasten in verhouding staan tot het besteedbaar inkomen is dit geen probleem. Hoewel wij woningzoekenden hierover zo goed mogelijk informeren, blijft dit een punt van aandacht. Toewijzingsmodel De uitkomsten van de rapportage bevestigen het belang om het woonruimteverdeelsysteem te vernieuwen. In 2013 zijn we gestart met het evalueren van de processen rondom dit thema. In 2014 vervolgen we dit door de toewijzingssystematiek nader te bekijken. Aandachtspunten uit deze rapportage worden daarin meegenomen. Woonruimteverdeling 2013 SallandWonen 17

21 BIJLAGEN 1. VERKLARENDE WOORDENLIJST 2. ACTIEF WONINGZOEKENDEN NAAR KERN 3. REACTIES, ZOEKTIJD EN INSCHRIJFDUUR 2013 Woonruimteverdeling 2013 SallandWonen 18

22 Bijlage 1: Verklarende woordenlijst Aanbodmodel: Model voor woonruimteverdeling waarbij de verhuurder adverteert met de vrijkomende woningen, woningzoekenden kunnen (na inschrijving) reageren op de advertenties. De toewijzing gebeurd vervolgens op basis van inschrijfduur. Aandachtsgroep: Tot de beleidsmatige doelgroep (aandachtsgroep) worden huishoudens gerekend die op grond van hun inkomen in aanmerking komen voor huurtoeslag. BOG: Bedrijfsonroerend goed Doorstromer: Doorstromers wonen al in een zelfstandige woning en zijn of gaan op zoek naar een andere zelfstandige woning. Na verhuizing komt hun woning vrij voor een ander huishouden. Ingeschrevenen: Natuurlijke personen die bij SallandWonen staan ingeschreven. Inkomenscategorieën (prijspeil 2013): Onder grens huurtoeslag: Eenpersoonshuishouden < 65 jaar < Eenpersoonshuishouden 65 jaar < Meerpersoonshuishouden < 65 jaar < Meerpersoonshuishouden 65 jaar < Grens huurtoeslag grens EU Eenpersoonshuishouden < 65 jaar > en < Eenpersoonshuishouden 65 jaar en < Meerpersoonshuishouden < 65 jaar < Meerpersoonshuishouden 65 jaar < > grens EU Inkomen groter dan (ongeacht leeftijd/huishoudsamenstelling) Inschrijfduur: Aantal maanden (jaren) dat men ingeschreven staat als woningzoekende bij SallandWonen (en haar rechtsvoorgangers). Mediaan: Middelste waarneming in de waarden bij rangschikking naar grootte. Modus: Waarde met de hoogste frequentie/meest voorkomend. Mutatiegraad: Aantal verhuringen (exclusief nieuwbouw) in percentage van het bezit (aan begin periode) Passief ingeschreven: Ingeschrevenen die in het afgelopen jaar niet gereageerd hebben op het woningaanbod. Reactiegraad: Bij de reactiegraad wordt gekeken naar het aantal reacties dat binnenkomt op de advertenties van vrijkomende woningen. De reactiegraad zegt iets over de populariteit van het complex bij de huidige woningzoekenden. Reactiegraad: aantal reacties in betreffende periode / aantal advertenties in betreffende periode. Reguliere verhuring: verhuring gedaan aan regulier woningzoekenden (exclusief urgenten en bijzondere doelgroepen). Slaagkans: Aantal woningzoekenden dat in de betreffende periode een woning heeft verkregen via het aanbodmodel of directe bemiddeling, gedeeld door het aantal actief woningzoekenden dat op die woningen heeft gereageerd plus het aantal geslaagde direct bemiddelden die niet ook al hebben gereageerd, uitgedrukt als een %. Starter: Starters bewonen geen zelfstandige woning en zijn op zoek naar de eerste zelfstandige huisvesting. Starters laten geen zelfstandige woonruimte achter voor een ander huishouden. Verhuisgeneigdheid: De verhuisgeneigdheid geeft aan in hoeverre de huidige huurders uit een complex geneigd zijn te verhuizen. Deze indicator is niet volledig, aangezien alleen de potentiële uitstroom naar een andere woning van SallandWonen gemeten kan worden (uitstroom naar particuliere huur, huur buiten werkgebied SallandWonen en uitstroom naar de koopsector wordt hiermee niet gemeten). Verhuisgeneigdheid: (aantal actief verhuisgeneigde doorstromers / aantal VHE) * 100. Woningzoekenden: Natuurlijke personen die bij SallandWonen staan ingeschreven en in betreffend jaar 1 of meerdere keren gereageerd hebben op het woningaanbod. Zoektijd: Verschil (in maanden) tussen moment eerste reactie en ingangsdatum huurcontract. Afkortingen Egw: eengezinswoning 0-treden: eengezinswoning met slaapkamer en badkamer op begane grond AML: appartement met lift AZL: appartement zonder lift Woonruimteverdeling 2013 SallandWonen 19

23 Bijlage 2: Aantal actief woningzoekenden naar kern Gemeente Kern actief 2010 actief 2011 actief 2012 actief 2013 Raalte Raalte Heino Heeten Luttenberg Marienheem Broekland Nieuw Heeten Lierderhotlhuis Laag Zuthem Olst-Wijhe Wijhe Olst Wesepe Boskamp Welsum Den Nul Herxen Woonruimteverdeling 2013 SallandWonen 20

24 Bijlage 3: Reacties, zoektijd en inschrijfduur nb: reactiegraad is exclusief nieuwbouw / zoektijd en inschrijfduur inclusief nieuwbouw. Raalte (kern) Gemiddeld aantal reacties Gemiddelde zoektijd (in maanden) Gemiddelde inschrijfduur (in jaren) Minimale inschrijfduur (in jaren) Jongerenwoning (tot 23 jaar) Starterswoning nieuwbouw Appartement alle leeftijden Eengezinswoning Seniorenappartement Grondgebonden seniorenwoning Heino Gemiddeld aantal reacties Gemiddelde zoektijd (in maanden) Gemiddelde inschrijfduur (in jaren) Minimale inschrijfduur (in jaren) Jongerenwoning (tot 23 jaar) geen verhuringen Starterswoning geen verhuringen Appartement alle leeftijden Eengezinswoning Seniorenappartement Grondgebonden seniorenwoning Wijhe Gemiddeld aantal reacties Gemiddelde zoektijd (in maanden) Gemiddelde inschrijfduur (in jaren) Minimale inschrijfduur (in jaren) Jongerenwoning (tot 23 jaar) Starterswoning Appartement alle leeftijden Eengezinswoning Seniorenappartement Grondgebonden seniorenwoning reactiegraad is exclusief nieuwbouw, overige indicatoren inclusief nieuwbouw Woonruimteverdeling 2013 SallandWonen 21

25 Olst Gemiddeld aantal reacties Gemiddelde zoektijd (in maanden) Gemiddelde inschrijfduur (in jaren) Minimale inschrijfduur (in jaren) Jongerenwoning (tot 23 jaar) Starterswoning Appartement alle leeftijden Eengezinswoning Seniorenappartement Grondgebonden seniorenwoning Kleine kernen Gemiddeld aantal reacties Gemiddelde zoektijd (in maanden) Gemiddelde inschrijfduur (in jaren) Minimale inschrijfduur (in jaren) Jongerenwoning (tot 23 jaar) Geen verhuringen Starterswoning Appartement alle Geen leeftijden verhuringen Eengezinswoning Seniorenappartement 5* Grondgebonden seniorenwoning *exclusief de aanleunwoningen Stevenskamp bedraagt het gemiddeld aantal reacties bij seniorenappartementen in de kleine kernen 1. Woonruimteverdeling 2013 SallandWonen 22

Overzicht kengetallen Inleiding 2

Overzicht kengetallen Inleiding 2 INHOUD Overzicht kengetallen 1 1. Inleiding 2 2. Woningzoekenden 3 2.1 Ontwikkeling woningzoekenden 3 2.2 Inschrijvers en woningzoekenden naar herkomst 3 2.3 Woningzoekenden 4 2.4 Zittende huurders 5 3.

Nadere informatie

Woonruimteverdeling 2014 SallandWonen

Woonruimteverdeling 2014 SallandWonen Woonruimteverdeling 2014 SallandWonen Woonruimteverdeling 2014 SallandWonen April 2015 Inhoud Samenvatting 1 1. Inleiding 2 2. Woningzoekenden 3 2.1 Ontwikkeling woningzoekenden 3 2.2 Inschrijvers en woningzoekenden

Nadere informatie

Woonruimteverdeling 2015 SallandWonen

Woonruimteverdeling 2015 SallandWonen Woonruimteverdeling 2015 SallandWonen Woonruimteverdeling 2015 SallandWonen 30 maart 2016 Inhoud Samenvatting 1 1. Inleiding 2 2. Woningzoekenden 3 2.1 Ontwikkeling woningzoekenden 3 2.2 Inschrijvers en

Nadere informatie

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Samenvatting In de eerste helft van 2016 leverden wij geen nieuwe woningen op. Dat zie je terug in de slaagkansen

Nadere informatie

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Stand van zaken zomer 2014 Inleiding Op dit moment volstrekt zich een grote verandering binnen de sociale huursector. Dit is het gevolg van het huidige

Nadere informatie

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein Samenvatting In 2015 leverden wij 39 appartementen op aan het Schauwplein te Putten. De belangstelling voor de woningen was groot en leidde tot doorstroming. Wij sloten in 2015 inclusief deze nieuwbouw

Nadere informatie

Stand van de sociale huurwoningmarkt gemeente Gooise Meren

Stand van de sociale huurwoningmarkt gemeente Gooise Meren Stand van de sociale huurwoningmarkt gemeente Gooise Meren Woningnet November 2016 Onderzoek naar trends in de woonruimteverdeling 2013-2016 blz. 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 Leeswijzer... 4 2. Samenvatting...

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling Noord-Kennemerland

Rapportage Woonruimteverdeling Noord-Kennemerland Rapportage Woonruimteverdeling Noord-Kennemerland 2012-2016 Rapportage Woonruimteverdeling Noord Kennemerland 2012-2016 1 Inhoudsopgave Management samenvatting 3 Inleiding 5 1. Actief woningzoekenden,

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling 2012. Stadsregio Amsterdam

Rapportage Woonruimteverdeling 2012. Stadsregio Amsterdam Rapportage Woonruimteverdeling 2012 Stadsregio Amsterdam 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting en conclusie... 5 Kengetallen 2010-2012... 7 1 Voorraad en verhuringen in de sociale huursector... 8 1.1 Media en

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling Noord-Kennemerland

Rapportage Woonruimteverdeling Noord-Kennemerland Rapportage Woonruimteverdeling Noord-Kennemerland 2011-2015 Rapportage Woonruimteverdeling Noord Kennemerland 2011-2015 1 Inhoudsopgave Management samenvatting 3 Inleiding 5 1. Actief woningzoekenden,

Nadere informatie

Jaarrapportage Woonruimtebemiddeling Dinteloord, 2016 April 2017

Jaarrapportage Woonruimtebemiddeling Dinteloord, 2016 April 2017 Jaarrapportage Woonruimtebemiddeling Dinteloord, 16 April 17 Opdrachtgever: Woonkwartier, Karin van Spijk Auteur: Franceline Visser Datum: 7 april 17 Versie: definitief Inhoud 1. Inleiding 3 4. Verhuringen.1

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam

Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam Stadsregio Amsterdam Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam Pagina 4 Samenvatting en conclusie Pagina 7 Inleiding Rapportage woonruimteverdeling

Nadere informatie

Memo. aan. de leden van de gemeenteraad rapportage woonruimteverdeling. van

Memo. aan. de leden van de gemeenteraad rapportage woonruimteverdeling. van Memo aan onderwerp van directie afdeling telefoon datum de leden van de gemeenteraad rapportage woonruimteverdeling het college van burgemeester en wethouders ro Ruimtelijk beleid en advies 0182-588288

Nadere informatie

Een woning huren in Brummen

Een woning huren in Brummen Een woning huren in Brummen Informatie voor woningzoekenden Een woning huren in Brummen Een woning huren in Brummen: Hoe gaat dat in zijn werk? Woningzoekenden die belangstelling hebben voor een huurwoning

Nadere informatie

Meer kansen, keuze en dynamiek?

Meer kansen, keuze en dynamiek? RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl CONCEPT Meer kansen, keuze en dynamiek? Update evaluatie woonruimteverdeling Gooi en Vechtstreek De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Huren bij Viverion. ruimte voor leven

Huren bij Viverion. ruimte voor leven Huren bij Viverion ruimte voor leven De vervolgstap hangt af van uw persoonlijke situatie: 1. U huurt al bij Viverion? Dan gebruikt u de optiestap. 2. U huurt nog niet bij Viverion? Dan gebruikt u de aanbod/lotingstap

Nadere informatie

Onderzoek woningzoekenden Texel. Samenvatting. Inleiding

Onderzoek woningzoekenden Texel. Samenvatting. Inleiding Onderzoek woningzoekenden Texel Samenvatting Bij Woontij staan circa 1400 huishoudens ingeschreven die op zoek zijn naar een woning op Texel. 503 woningzoekenden hebben in oktober 2016 deelgenomen aan

Nadere informatie

Jaarrapportage woonruimteverdeling Holland Rijnland Januari tot en met december 2015

Jaarrapportage woonruimteverdeling Holland Rijnland Januari tot en met december 2015 Jaarrapportage woonruimteverdeling Holland Rijnland Januari tot en met december 2015 April 2016 Inleiding Corporaties in de regio Holland Rijnland hebben in 2015 hun woningen verdeeld via het woonruimteverdeelsysteem,

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling. Centrada 2013

Rapportage Woonruimteverdeling. Centrada 2013 Rapportage Woonruimteverdeling Centrada 2013 Johan Markhorst maart 2014 Inhoudsopgave 0. Samenvatting... 3 1. Inleiding... 5 2. Het woonruimteverdeelsysteem... 6 Doelgroepen... 6 Hoe werkt het zoeken van

Nadere informatie

Sociale huursector Haaglanden > Aanbodrapportage 2014-1

Sociale huursector Haaglanden > Aanbodrapportage 2014-1 Sociale huursector Haaglanden > Aanbodrapportage 2014-1 AANBODRAPPORTAGE 2014-1 Aanbodrapportage 2014-1 Uitgevoerd in opdracht van Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden Auteurs Roelf-Jan van Til Jacolien

Nadere informatie

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlage 1: Vraag en Aanbod woningmarkt Aalsmeer Bijlage 2: Kaart Woningbouwprojecten Bijlage 3: Woonfonds Aalsmeer Bijlage 1: Vraag & aanbod woningmarkt Aalsmeer

Nadere informatie

Jaarrapportage Woonruimtebemiddeling Halderberge 2015

Jaarrapportage Woonruimtebemiddeling Halderberge 2015 Jaarrapportage Woonruimtebemiddeling Halderberge 15 Juni 16 Opdrachtgever: Woonkwartier, Karin van Spijk Auteur: Franceline Visser Datum: 24 juni 16 Versie: definitieve versie F r a n c e l i n e V i s

Nadere informatie

Woonruimteverdeling Maastricht. Stadsronde 5 september 2017

Woonruimteverdeling Maastricht. Stadsronde 5 september 2017 Woonruimteverdeling Maastricht Stadsronde 5 september 2017 Onderdelen 1. Beleidskader voor Woonruimteverdeling Maastricht (Lokale Woonagenda Maastricht) 2. Uitwerking in prestatieafspraken tussen huurdersbelangenverenigingen,

Nadere informatie

HUREN IN HEERHUGOWAARD

HUREN IN HEERHUGOWAARD HUREN IN HEERHUGOWAARD Cijfers over woningzoekenden, weigeringen, verhuringen en de slaagkansen van jongeren De positie van jongeren op de lokale woningmarkt van Heerhugowaard in regionaal perspectief

Nadere informatie

17 i 20 Januar U zoekt een woning

17 i 20 Januar U zoekt een woning U zoekt een woning U zoekt een huurwoning in Noordoost-Groningen? Dan kunt u terecht bij Acantus. Wij verhuren zo n 13.000 sociale huurwoningen. Van eengezinswoningen tot seniorenappartementen, in verschillende

Nadere informatie

Stand van de sociale huurwoningmarkt 2016 gemeente Utrecht

Stand van de sociale huurwoningmarkt 2016 gemeente Utrecht Stand van de sociale huurwoningmarkt 2016 gemeente Utrecht Onderzoek & Advies 22-9-2016 Kengetallen en verdieping woningtoewijzing zomer 2016 Behandeld door: NIKKIE GERRITSEN & STEVEN DIEMEL Telefoon:

Nadere informatie

Klik voor Wonen Jaarrapportage BREDA 2013 en 2014 maart 2015

Klik voor Wonen Jaarrapportage BREDA 2013 en 2014 maart 2015 Klik voor Wonen Jaarrapportage BREDA 2013 en 2014 maart 2015 AlleeWonen, Jos Hendrickx Laurentius, Ties Teeuwen WonenBreburg, Bruno Gruijters Klik voor Wonen, Rian Rommens Inhoud 1. Inleiding 3 2. Beschikbaarheid

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam

Rapportage Woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam Rapportage Woonruimteverdeling 2011 Stadsregio Amsterdam 2 Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies... 4 1 Kengetallen 2009-2011... 7 2 Voorraad en verhuringen in de sociale huursector... 8 2.1 Verhuringen

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

KANSEN OP DE SOCIALE HUURMARKT IN SCHIEDAM

KANSEN OP DE SOCIALE HUURMARKT IN SCHIEDAM KANSEN OP DE SOCIALE HUURMARKT IN SCHIEDAM 2005-2006 drs W.H.M. van der Zanden Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) april 2007 In opdracht van de gemeente Schiedam Centrum voor Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER

TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER Bunderstraat 28 Rabobank: ING: Postbus 100 NL89RABO0132601915 NL51INGB0001057954 6230 AC MEERSSEN BIC: RABONL2U BIC: INGBNL2A telefoon: 043-3664777 internet:

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

14 Juli 20 U zoekt een woning

14 Juli 20 U zoekt een woning U zoekt een woning U zoekt een huurwoning in Noordoost-Groningen? Dan kunt u terecht bij Acantus. Wij verhuren zo n 13.000 sociale huurwoningen. Van eengezinswoningen tot seniorenappartementen, in verschillende

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling. Centrada 2016

Rapportage Woonruimteverdeling. Centrada 2016 Rapportage Woonruimteverdeling Centrada 2016 Johan Markhorst maart 2017 Inhoudsopgave 0. Samenvatting... 2 1. Inleiding... 4 2. Het woonruimteverdeelsysteem... 4 Doelgroepen... 4 Hoe werkt het zoeken van

Nadere informatie

Bemiddelingsysteem. Woningen te huur

Bemiddelingsysteem. Woningen te huur Bemiddelingsysteem Woningen te huur Verantwoording Service- en dienstverlening Huidige situatie Optiemodel: woningzoekenden nemen opties en op basis van inschrijfduur komt men in de optierij. Toewijzing

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling. Centrada 2014

Rapportage Woonruimteverdeling. Centrada 2014 Rapportage Woonruimteverdeling Centrada 2014 Johan Markhorst maart 2015 Inhoudsopgave 0. Samenvatting... 2 1. Inleiding... 4 2. Het woonruimteverdeelsysteem... 4 Doelgroepen... 4 Hoe werkt het zoeken van

Nadere informatie

Corsanummer: 1500064317

Corsanummer: 1500064317 Corsanummer: 1500064317 Op 30 maart 2015 zijn bij de raadsgriffie vragen binnen gekomen van Dhr. R. Wessels van de fractie Groen Links, gericht aan de voorzitter van de Raad op grond van ex artikel 38

Nadere informatie

MK2015. Rapportage Woonruimteverdeling 2015 Stadsregio Amsterdam. Stadsregio Amsterdam

MK2015. Rapportage Woonruimteverdeling 2015 Stadsregio Amsterdam. Stadsregio Amsterdam MK2015 Rapportage Woonruimteverdeling 2015 Stadsregio Amsterdam Stadsregio Amsterdam Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 Samenvatting en conclusies pagina 4 1 Verhuringen in de sociale huursector pagina 5

Nadere informatie

Hoe vindt u een passende huurwoning?

Hoe vindt u een passende huurwoning? Hoe vindt u een passende huurwoning? WONEN IN NOORD BRABANT 2 Hoe vindt u een passende huurwoning? In deze folder informeren wij u over de belangrijkste vragen over inschrijven, adverteren, reageren, selecteren

Nadere informatie

Woonruimteverdeling in Breda

Woonruimteverdeling in Breda RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Woonruimteverdeling in Breda De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

AANBODRAPPORTAGE 2015-1

AANBODRAPPORTAGE 2015-1 Sociale huursector Haaglanden > Aanbodrapportage 2015-1 AANBODRAPPORTAGE 2015-1 Aanbodrapportage 2015-1 Uitgevoerd in opdracht van Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden Auteurs Roelf-Jan van Til Jacolien

Nadere informatie

Ik zoek een woning. Hoe kom ik in aanmerking voor een woning van Actium?

Ik zoek een woning. Hoe kom ik in aanmerking voor een woning van Actium? Ik zoek een woning Hoe kom ik in aanmerking voor een woning van Actium? Actium verhuurt rond de 16.000 woningen in Drenthe en Zuidoost Friesland. Ons werkgebied omvat de gemeenten Assen, De Wolden, Hoogeveen,

Nadere informatie

Rapportage woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam Stadsregio Amsterdam

Rapportage woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam Stadsregio Amsterdam Rapportage woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam 2014 Stadsregio Amsterdam Inhoudsopgave Pagina 4 Samenvatting en conclusie Interactief schermdocument Pagina 7 Inleiding Pagina 8 1 Pagina 12 1.1 Media

Nadere informatie

Gemeente Delft. Geachte heer/mevrouw,

Gemeente Delft. Geachte heer/mevrouw, w Gemeente Delft Wljk- en Stadsraken Maatschappelijke Oniwlkllng Wdandseweg 40 2624 AD Delfl Postbus 1 11 2600 AC Delft Bankrekening ENG 28.50.01.787, t.n.v. gemeente Delít Retouradres : Wijk- en Stadszaken.

Nadere informatie

RIJNVESTE 30 SOCIALE HUURAPPARTEMENTEN HAZERSWOUDE-RIJNDIJK

RIJNVESTE 30 SOCIALE HUURAPPARTEMENTEN HAZERSWOUDE-RIJNDIJK 30 SOCIALE HUURAPPARTEMENTEN RIJNVESTE HAZERSWOUDE-RIJNDIJK Inhoudsopgave Algemene informatie 3 De bouw is gestart 3 Levensloopbestendig, voor alle leeftijden 3 Een eigen berging 3 Parkeerplaatsen 3 Veiligheid

Nadere informatie

U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren.

U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren. U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren. Inhoud Veel woningen, veel woningzoekenden pagina 3 Eerst inschrijven... pagina 4...dan reageren op een

Nadere informatie

Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden. Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN

Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden. Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN Een woning zoeken in regio Haaglanden Als u bent ingeschreven als woningzoekende in de regio Haaglanden kunt u op zoek

Nadere informatie

Onderzoeksrapport DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek AANBOD DEN HAAG 2013 SOCIALE HUURSECTOR

Onderzoeksrapport DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek AANBOD DEN HAAG 2013 SOCIALE HUURSECTOR Onderzoeksrapport DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek AANBOD DEN HAAG 2013 SOCIALE HUURSECTOR Onderzoeksrapport DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek AANBOD DEN HAAG 2013 SOCIALE

Nadere informatie

Op zoek naar een woning

Op zoek naar een woning Op zoek naar een woning 3 Welkom U bent op zoek naar een woning. Misschien wilt u een grotere woning, of juist een kleinere woning. U gaat op eigen benen staan, krijgt werk in een andere plaats of heeft

Nadere informatie

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling 1. Inleiding Woningstichting St. Joseph verhuurt circa 460 woningen in Stramproy en omgeving. We willen graag dat de juiste woning

Nadere informatie

Algemene Inschrijfvoorwaarden

Algemene Inschrijfvoorwaarden Algemene Inschrijfvoorwaarden A. Algemene bepalingen 1. De algemene inschrijfvoorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen van woningzoekenden in het woningzoekendenregister van Wonenindekrimpenerwaard.

Nadere informatie

Onderzoeksrapport DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek

Onderzoeksrapport DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Onderzoeksrapport DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek AANBOD SOCIALE HUURSECTOR DEN HAAG 2014 Onderzoeksrapport DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek AANBOD SOCIALE HUURSECTOR DEN

Nadere informatie

Op zoek naar een woning

Op zoek naar een woning Samen bouwen aan beter wonen Op zoek naar een woning 3 Welkom U bent op zoek naar een woning. Misschien wilt u een grotere woning, of juist een kleinere woning. U gaat op eigen benen staan, krijgt werk

Nadere informatie

TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER

TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER Bunderstraat 28 Rabobank: 13.26.01.915 ING: 10.57.954 Postbus 100 IBAN: NL89RABO0132601915 IBAN: NL51INGB0001057954 6230 AC MEERSSEN BIC: RABONL2U BIC:

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

Op zoek naar een woning

Op zoek naar een woning Hier zit het goed Op zoek naar een woning Op zoek naar woonruimte 3 Welkom U bent op zoek naar een woning. Misschien wilt u een grotere woning, of juist een kleinere woning. U gaat op eigen benen staan,

Nadere informatie

MK2015. Rapportage Woonruimteverdeling 2015 Stadsregio Amsterdam. Stadsregio Amsterdam

MK2015. Rapportage Woonruimteverdeling 2015 Stadsregio Amsterdam. Stadsregio Amsterdam MK215 Rapportage Woonruimteverdeling 215 Stadsregio Amsterdam Stadsregio Amsterdam Inhoudsopgave Inleiding pagina 2 Samenvatting en conclusies pagina 3 Interactief s c h e r m d o c u m e n t Inleiding

Nadere informatie

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen A) WONINGWET: ALGEMEEN 1. Wat is de nieuwe Woningwet? De nieuwe Woningwet geeft nieuwe regels voor de sociale huursector. Met de herziening wil de overheid

Nadere informatie

Pilot woonregio Velsen en Zuid-Kennemerland eindevaluatie augustus 2011

Pilot woonregio Velsen en Zuid-Kennemerland eindevaluatie augustus 2011 Pilot woonregio Velsen en Zuid-Kennemerland eindevaluatie augustus 2011 Inleiding Vanaf januari 2009 stelden Velsen en de regio Zuid-Kennemerland als proef (pilot) de huurwoningmarkten voor elkaars woningzoekenden

Nadere informatie

Huishoudens met een inkomen vanaf kunnen niet reageren op woningen met een kale huurprijs tot 699,48.

Huishoudens met een inkomen vanaf kunnen niet reageren op woningen met een kale huurprijs tot 699,48. Bent u op zoek naar een sociale huurwoning in de? Dan bent u bij ons aan het goede adres. Wij zijn dé aanbieder van sociale huurwoningen in de. Hoe het systeem werkt en verdere spelregels leggen wij u

Nadere informatie

Woonruimteverdeling. Een wonig huren van St. Joseph

Woonruimteverdeling. Een wonig huren van St. Joseph Woonruimteverdeling Een wonig huren van St. Joseph Woonruimteverdeling 1. Inleiding Woningstichting St. Joseph verhuurt circa 460 woningen in Stramproy en omgeving. We willen graag dat de juiste woning

Nadere informatie

Rapportage WoON Analyse van Utrechtse woningmarkt o.b.v. Woononderzoek Nederland Utrecht.nl/onderzoek

Rapportage WoON Analyse van Utrechtse woningmarkt o.b.v. Woononderzoek Nederland Utrecht.nl/onderzoek Rapportage WoON 2015 Analyse van Utrechtse woningmarkt o.b.v. Woononderzoek Nederland 2015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030-286

Nadere informatie

JAAROVERZICHT VOORUITBLIK THUIS IN DE ACHTERHOEK

JAAROVERZICHT VOORUITBLIK THUIS IN DE ACHTERHOEK JAAROVERZICHT 2016 VOORUITBLIK 2017 THUIS IN DE ACHTERHOEK THUIS IN DE ACHTERHOEK www.thuisindeachterhoek.nl is een samenwerkingsverband van de Achterhoekse wooncorporaties. Samen bieden zij huurwoningen

Nadere informatie

Van Bouwen. naar. Wonen

Van Bouwen. naar. Wonen Van Bouwen naar Wonen De bijdrage van Volksbelang aan dit symposium: - resultaten woningmarktverkenning - resultaat toewijzing starterswoningen - samenstelling woningzoekendenbestand Volksbelang Daarnaast

Nadere informatie

jaarrapportage woonruimteverdeling Ridderkerk/Albrandswaard 2014

jaarrapportage woonruimteverdeling Ridderkerk/Albrandswaard 2014 jaarrapportage woonruimteverdeling Ridderkerk/Albrandswaard 2014 Inhoud Inleiding 3 Aanbod 4 Woningzoekenden 10 Acceptaties 14 Marktpositie woningaanbod 16 Kerncijfers 2010-2014 18 jaarrapportage woonruimteverdeling

Nadere informatie

Prestatieafspraken Stadsgewest Haaglanden - SVH > Halfjaarmonitor

Prestatieafspraken Stadsgewest Haaglanden - SVH > Halfjaarmonitor Prestatieafspraken Stadsgewest Haaglanden - SVH > Halfjaarmonitor 2012-1 HALFJAARMONITOR 2012-1 Halfjaarmonitor 2012-1 Uitgevoerd in opdracht van Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden Auteurs Roelf-Jan

Nadere informatie

Monitor Wonen Zoetermeer. 3e kwartaal 2015

Monitor Wonen Zoetermeer. 3e kwartaal 2015 Monitor Wonen Zoetermeer 3e kwartaal 2015 ANALYSE WONEN ZOETERMEER Versie 2015 kwartaal 3 Uitgave Gemeente Zoetermeer 2015 Samenstelling JaBo / Onderzoek en Statistiek Camiel Geryszewski Onderzoek&Statistiek@Zoetermeer.nl

Nadere informatie

Basisvoorwaarden. uw broodwinning een ander redelijk belang hebt om hier te wonen;

Basisvoorwaarden. uw broodwinning een ander redelijk belang hebt om hier te wonen; Bent u op zoek naar een sociale huurwoning in de Hoeksche Waard? Dan bent u bij ons aan het goede adres. Wij zijn dé aanbieder van sociale huurwoningen in de Hoeksche Waard. Hoe het systeem werkt en verdere

Nadere informatie

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis?

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis? Hoe vind je in Gouda een huis? In deze brochure beantwoorden we de meest gestelde vragen over het kopen of huren van een huis in Gouda. Staat uw vraag er niet bij? Neem voor een sociale huurwoning contact

Nadere informatie

Welkom bij WoonService!

Welkom bij WoonService! wegwijzer Welkom bij WoonService! 3 Bent u op zoek naar een huurwoning in s-hertogenbosch, Berlicum, Den Dungen, Middelrode (gemeente Sint-Michielsgestel) of Heeswijk-Dinther (gemeente Bernheze)? Dan is

Nadere informatie

Monitor wonen Zoetermeer 4e kwartaal 2015

Monitor wonen Zoetermeer 4e kwartaal 2015 Monitor wonen Zoetermeer 4e kwartaal 2015 ANALYSE WONEN ZOETERMEER Versie 2015 kwartaal 4 Uitgave Gemeente Zoetermeer 2015 Samenstelling JaBo / Onderzoek en Statistiek Camiel Geryszewski Onderzoek&Statistiek@Zoetermeer.nl

Nadere informatie

Sociale huurmarkt Haaglanden > Aanbodrapportage 2013; > tabellenboek >

Sociale huurmarkt Haaglanden > Aanbodrapportage 2013; > tabellenboek > Sociale huurmarkt Haaglanden > Aanbodrapportage 2013; > tabellenboek > 01 02 AANBODRAPPORTAGE 2013; TABELLENBOEK Aanbodrapportage 2013; tabellenboek Uitgevoerd in opdracht van Vereniging Sociale Verhuurders

Nadere informatie

Inschrijven en woningtoewijzing

Inschrijven en woningtoewijzing Wilt u een woning huren bij Destion? In deze brochure kunt u lezen hoe dat werkt en wat u kunt doen om in aanmerking te komen voor een huurwoning van onze woningcorporatie. Inschrijven U komt voor een

Nadere informatie

inschrijven als woningzoekende

inschrijven als woningzoekende inschrijven als woningzoekende Inschrijven als woningzoekende bij Woonbedrijf Op zoek naar een huurwoning? We helpen u graag! Inschrijven als woningzoekende 3 Een gewone eengezinswoning, een luxe appartement,

Nadere informatie

WONEN OP DE NOORD-VELUWE

WONEN OP DE NOORD-VELUWE WONEN OP DE NOORD-VELUWE ALLE REGELS OP EEN RIJ Wonen op de Noord-Veluwe De regio Noord-Veluwe bestaat uit Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten, en Epe, Hattem en Heerde. Zoekt u een

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

AANBODRAPPORTAGE 2014

AANBODRAPPORTAGE 2014 Sociale huursector Haaglanden > Aanbodrapportage 2014 AANBODRAPPORTAGE 2014 Aanbodrapportage 2014 Uitgevoerd in opdracht van Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden Auteurs Roelf-Jan van Til Jacolien

Nadere informatie

Evaluatie 2016 woonruimteverdeling Huisvestingsverordeningen regio Utrecht

Evaluatie 2016 woonruimteverdeling Huisvestingsverordeningen regio Utrecht Evaluatie 2016 woonruimteverdeling Huisvestingsverordeningen regio Utrecht Periode: 1-7-2015 t/m 1-7-2016 Versie 22 december 2016 De evaluatie is tot stand gekomen door de werkgroep woonruimteverdeling:

Nadere informatie

Monitor aanbodmodel Rotterdam 2012

Monitor aanbodmodel Rotterdam 2012 rotterdam.nl/onderzoek Monitor aanbodmodel Rotterdam 2012 Onderzoek en Business Intelligence Monitor aanbodmodel Rotterdam 2012 G.H. van der Wilt Onderzoek en Business Intelligence (OBI) mei 2012 In opdracht

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

Plan van aanpak realisatie taakstelling huisvesting statushouders in de regio Alkmaar

Plan van aanpak realisatie taakstelling huisvesting statushouders in de regio Alkmaar Plan van aanpak realisatie taakstelling huisvesting statushouders in de regio Alkmaar Aan: Van: Colleges van b en w Regio Alkmaar PORA Wonen 1 april Onderwerp: Plan van aanpak realisatie taakstelling huisvesting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 32 847 Integrale visie op de woningmarkt Nr. 229 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

een woning huren? woonkeus stedendriehoek

een woning huren? woonkeus stedendriehoek Hier leest u meer over hoe het zoeken naar een woning in de regio Stedendriehoek in zijn werk gaat. Klik op de pijl om verder te gaan.? Zoekt u een huurwoning in de Stedendriehoek? Dan kunt u zich inschrijven

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Woningburo - Pagina 3

Jaarverslag 2014 Woningburo - Pagina 3 Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Werkzaamheden ---------------------------------------------------------------------------- 3 2. Organisatie -----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

In verband met de vakantieperiode en in overleg met de vragensteller is de termijn van beantwoording verlengt tot 31 augustus 2015.

In verband met de vakantieperiode en in overleg met de vragensteller is de termijn van beantwoording verlengt tot 31 augustus 2015. SCHRIFTELIJKE VRAAG Indiener: Gerwin ter Maat / VVD Berkelland Datum indiening vraag: 06-07-2015 Datum verzending antwoord: 01-09-2015 In verband met de vakantieperiode en in overleg met de vragensteller

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 24 mei 2016 Wachttijden sociale huurwoningen

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 24 mei 2016 Wachttijden sociale huurwoningen > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag DG Bestuur en Wonen Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den

Nadere informatie

Ik zoek een woning. Woonwensen staan voorop

Ik zoek een woning. Woonwensen staan voorop Ik zoek een woning Woonwensen staan voorop Wij verhuren zo n 2.200 woningen in alle kernen van de gemeente Laarbeek. In soorten en maten, goed, gevarieerd en betaalbaar. Voor gezinnen, stelletjes en alleenstaanden.

Nadere informatie

Onderbouwing huur-inkomenstabellen per 01-07-2015

Onderbouwing huur-inkomenstabellen per 01-07-2015 Onderbouwing huur-inkomenstabellen per 01-07-2015 Datum: 10 juni 2015 Uitgangspunten voor de huur-inkomens tabellen a. De 95% toewijzingseis voor huishoudens met recht op huurtoeslag moet gehaald kunnen

Nadere informatie

EEN HUURWONING ZOEKEN

EEN HUURWONING ZOEKEN EEN HUURWONING ZOEKEN Voor het eerst op jezelf? De stap naar een seniorenwoning? Een plek voor je gezin? Aangepaste woonwensen? We beheren zo n 14.000 woningen in Midden- en Zuid-Limburg. Daar zit vast

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling. Centrada 2015

Rapportage Woonruimteverdeling. Centrada 2015 Rapportage Woonruimteverdeling Centrada 2015 Johan Markhorst maart 2016 Inhoudsopgave 0. Samenvatting... 2 1. Inleiding... 4 2. Het woonruimteverdeelsysteem... 4 Doelgroepen... 4 Hoe werkt het zoeken van

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Gelderland: ontwikkelingen koop- en huurmarkt

Woningmarktmonitor provincie Gelderland: ontwikkelingen koop- en huurmarkt DATUM 7 maart 2017 PROJECTNUMMER 3000.110/G OPDRACHTGEVER Provincie Gelderland Woningmarktmonitor provincie Gelderland: ontwikkelingen koop- en huurmarkt Inleiding In 2015 heeft de provincie Gelderland

Nadere informatie

De voorzitter van Commissie Ruimte DSO/ RIS maart Woningweigeringen sociale verhuur

De voorzitter van Commissie Ruimte DSO/ RIS maart Woningweigeringen sociale verhuur Joris Wijsmuller Wethouder van Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur De voorzitter van Commissie Ruimte DSO/2015.1269 - RIS 292384 14070 3 1 maart 2016 Woningweigeringen sociale verhuur Tijdens

Nadere informatie

Op zoek naar een huurwoning

Op zoek naar een huurwoning Op zoek naar een huurwoning Informatiebrochure over woningtoewijzing bij Oosterpoort Op zoek naar een huurwoning Woningaanbod via Entree 4 Meettijd: voor doorstromers, starters én herstarters 5 Woningaanbieding

Nadere informatie

Woonruimteverdeling. Woonservice Kennemerland Jaarverslag 2016

Woonruimteverdeling. Woonservice Kennemerland Jaarverslag 2016 Woonruimteverdeling Woonservice Kennemerland Jaarverslag 2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Jaarverslag 2016 van Woonservice Kennemerland. Het jaarverslag biedt inzicht in trends en ontwikkelingen op de

Nadere informatie

Toewijzingsbeleid huurwoningen toegelaten instelling Woningstichting Woensdrecht

Toewijzingsbeleid huurwoningen toegelaten instelling Woningstichting Woensdrecht Toewijzingsbeleid huurwoningen toegelaten instelling Woningstichting Woensdrecht 1. Voor wie? (toelatingscriteria) Iedereen die 18 jaar of ouder is en die legaal in Nederland verblijft, komt in principe

Nadere informatie

B&W. Advies. Lokale Beleidsruimte 2010-2014. :5/(.l.. :tt^ Zoetermeer sfeeds ondernemend. 3i./s.:(.o. ^ ^ ^^ivi^^^^^ Co^'

B&W. Advies. Lokale Beleidsruimte 2010-2014. :5/(.l.. :tt^ Zoetermeer sfeeds ondernemend. 3i./s.:(.o. ^ ^ ^^ivi^^^^^ Co^' ^ ^ ^^ivi^^^^^ gemeente \ B&W DM-nr. 2010/9146 Advies 100312 Versie: 1 Co^' Aox^ a< Verantwoordelijk Portefeuille Weth. Dr. T.J. Haan Mede verantw. Gemeentesecretaris Hoofdafdeling Auteur Lokale Beleidsruimte

Nadere informatie

Toelichting op de verdeling van vrijkomende sociale huurwoningen in Almere met een huurprijs tot 710,68 met ingang van 19 januari 2015

Toelichting op de verdeling van vrijkomende sociale huurwoningen in Almere met een huurprijs tot 710,68 met ingang van 19 januari 2015 1 Alle wijzigingen op een rijtje Toelichting op de verdeling van vrijkomende sociale huurwoningen in Almere met een huurprijs tot 710,68 met ingang van 19 januari 2015 Aanleiding In de regio Almere zijn

Nadere informatie

Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Memo Aan : College van Burgemeester en Wethouders Van : I. Klompen Datum : 6 december 2011 In afschrift aan : - Zaaknummer : 676902 Bijlagen : - Onderwerp : Onderzoek

Nadere informatie

CIJFEROPBRENGST WOONDEBAT NOVEMBER team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement

CIJFEROPBRENGST WOONDEBAT NOVEMBER team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement CIJFEROPBRENGST WOONDEBAT NOVEMBER 2015 team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Cijferopbrengst woondebat 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2 2. Inleiding 5 3. Ontwikkeling bevolking en woningvoorraad

Nadere informatie