Lever uw bijdrage aan het milieu en een duurzamer energievoorziening en geniet van een fiscale aftrekpost van

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lever uw bijdrage aan het milieu en een duurzamer energievoorziening en geniet van een fiscale aftrekpost van 37.900"

Transcriptie

1 Lever uw bijdrage aan het milieu en een duurzamer energievoorziening en geniet van een fiscale aftrekpost van Bij deelname in onze zonnestroom maatschappen, investeert u in zonnepanelen die op daken van agrarische ondernemers worden geplaatst. Gelijktijdig worden asbestdaken van die agrariërs gesaneerd. Omdat de verwijdering van asbestdaken gecombineerd wordt met het plaatsen van zonnepanelen, kunnen deelnemers van de maatschappen gebruik maken van gunstige fiscale regelingen. Deelname met leidt tot belastingaftrek. De belastingdienst heeft een landelijk geldende overeenkomst (ruling) afgegeven zodat er zekerheid is over de fiscale behandeling van uw investering.

2 HOGE AFTREKPOSTEN Omdat onze zonnestroom maatschappen* bijdragen aan een beter milieu, mag op grond van de Vamil-regeling (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen) maar liefst 75% van de investering ineens worden afgeschreven. Bovendien genieten deelnemers van de extra energie-investeringaftrek (EIA) ter grootte van 41,5% van de investering. Dankzij deze gunstige regelingen bedraagt de belastingaftrek 2,52 maal uw inleg. Bij deelname met kunt u in aftrek brengen op uw inkomen. AFTREKPOST HOGER DAN DEELNAMEBEDRAG De deelnemers genieten deze voordelen niet alleen over hun deelnamebedrag maar over het veel grotere aandeel in de totale investering in de zonnepanelen; het deel van de investering dat met leningen wordt betaald, telt namelijk ook mee als investering. Daarom is de aftrekpost veel hoger dan het deelnamebedrag. Een voorbeeld ter toelichting: als de zonnepanelen voor 60% worden gefinancierd met een (bank)lening en voor 40% met gelden van de deelnemers, leidt een deelnamebedrag van tot een investering in de panelen van Over 90% van deze investering mag 75% worden afgeschreven én genieten de deelnemers 41,5% energie-investeringsaftrek. In totaal bedraagt de aftrek in dit rekenvoorbeeld, na toepassing van 14% MKB-winstvrijstelling, FISCALE AFTREK PER PARTICIPATIE VAN De fiscale aftrek van de Ecogroei zonnestroom maatschappen bedraagt per participatie van De minimale deelname bedraagt 3 participaties, dus Door het aantal participaties af te stemmen op uw fiscale situatie, kunt u uw belastbare inkomen nauwkeurig sturen; deze aftrek is echter persoonsgebonden en kan niet aan uw fiscale partner worden overgedragen. Bij deelname met geniet u in 2014 dus van een aftrekpost van maar liefst Bij de bepaling van dit bedrag is al rekening gehouden met de korting van 14%. U kunt ruim 2,5 maal uw deelnamebedrag (om precies te zijn 252%) fiscaal in aftrek brengen. EENVOUDIGE VERWERKING IN UW BELASTINGAANGIFTE Deelnemers kunnen deze aftrekbedragen in hun aangifte inkomstenbelasting onder de noemer winst uit onderneming op hun ander inkomen uit werk en woning (box 1) in mindering brengen. Aan de hand van een fiscale invulinstructie kunt u de aftrekposten eenvoudig in uw belastingaangifte verwerken en uw box 1 inkomen (inkomsten die u geniet als zelfstandige of uit loondienst, uitkeringen, pensioenen) fors beperken. FISCALE ZEKERHEID DANKZIJ RULING In een met de fiscus afgesloten ruling, die landelijk geldt, is vastgelegd dat de deelnemers deze gunstige regelingen mogen toepassen. Er bestaat dus geen twijfel aan dat u bij deelname geniet van grote aftrekposten. AFTREKPOST VERSCHUIVEN VAN 2014 NAAR 2015 Het is toegestaan om ten hoogste 62,7% van de aftrekpost van 2014 naar 2015 te verschuiven. Door deze verschuiving toe te passen, kunt u de fiscale aftrek gelijkmatig(er) verdelen over 2014 en 2015 of het accent van de belastingaftrek in 2015 laten vallen. Per participatie van mag u maximaal fiscale aftrek in 2015 nemen. De aftrek 2014 varieert dus van tot ; in 2015 is de bandbreedte in de fiscale aftrek van nihil tot per participatie van

3 LEVENSLOOPTEGOED UITKEREN IN 2015 Uit het belastingplan 2015 blijkt dat de mogelijkheid om het levenslooptegoed fiscaal gefaciliteerd op te nemen, weer wordt ingevoerd. Als u het levensloopsaldo in 2015 geheel opneemt, wordt over 80% van het per einde 2013 aanwezige saldo belasting geheven. Deze belastingkorting kunt u fors vergroten door in de zonnestroom maatschap van Ecogroei deel te nemen. Middels deelname in 2014 stelt u namelijk uw aftrekpost 2015 veilig, en kunt u de belasting over de vervroegde uitkering van uw levensloopsaldo in 2015 volledig voorkomen of verminderen. DEELNAME INTERESSANT BIJ BELASTBARE INKOMENS VANAF In het algemeen geldt dat naarmate u in een hoger belastingtarief valt, deelname interessanter is. Deelname is als u jonger dan 65 jaar bent aantrekkelijk als u een belastbaar inkomen in box 1 geniet van tenminste Voor degenen die 65 jaar of ouder zijn, is deelname interessant bij een belastbaar inkomen (box 1) vanaf In de tabel hierna worden deze grensbedragen toegelicht. Daarbij zijn steeds gelijke belastbare inkomens en tarieven over 2014 en 2015 verondersteld, een deelnamebedrag van en een 50/50 verdeling van de aftrekpost over deze twee jaren. Elk jaar derhalve fiscale aftrek. Verzilvering tegen belastingtarief Belastbaar inkomen (< 65 jaar) 42% Tussen ( plus ) en Mix van 42% en 52% Tussen en Volledig 52% Vanaf ( plus ) Belastbaar inkomen (65 jaar en ouder) Tussen ( plus ) en Tussen en Vanaf ( plus ) INKOMENSAFHANKELIJKE VOORDELEN Met een laag verzamelinkomen komt u wellicht voor bijkomende voordelen in aanmerking. Als gevolg van de fiscale aftrek van de investering in zonnepanelen, daalt niet alleen uw box 1 inkomen maar ook uw verzamelinkomen namelijk fors. Dat kan tot gevolg hebben dat u één of meer jaren voor gunstiger kortingen, aftrekken of toeslagen in aanmerking komt. Via of kunt u nagaan of een of meer bijkomende voordelen voor u van toepassing zijn. Onze ervaring leert dat deze neveneffecten zeer gunstig kunnen uitvallen, bijvoorbeeld voor de studiefinanciering van uw kinderen. We geven u graag een vrijblijvend advies op maat. SNELLE BELASTINGTERUGGAVE EN TEVENS 1,2% BESPAREN U kunt tot 1 april 2015 om een voorlopige belastingteruggave vragen, maar alleen als u uw belastingaangifte 2014 nog niet heeft ingediend. Wanneer u vóór 1 april 2015 belastingaangifte doet, wordt de belastingteruggave over 2014 vóór 1 juli 2015 aan u uitbetaald. Binnen 7 maanden ontvangt u, bij deelname met en aftrek tegen 52% IB, uw inleg vermeerderd met ca terug. Binnen korte tijd ontvangt u dus een belastingteruggave (52% IB) van 131% van uw deelnamebedrag. Bij deelname met en aftrek tegen 42%, bedraagt de teruggave , ofwel 106% van uw inleg. Het bedrag dat u in onze zonnestroom maatschap investeert, is vrijgesteld van inkomstenbelasting in box 3, de zgn. vermogensrendementsheffing. Deze heffing bedraagt 1,2%. Omdat u uw deelnamebedrag vóór 31 december 2014 moet voldoen, bespaart u 1,2% inkomstenbelasting over uw deelnamebedrag. MIDDELING EN VERLIESVERREKENING Bij sterk wisselende inkomens kan een deelnemer via middeling recht hebben op een extra belastingteruggave. Middeling houdt in dat op uw verzoek over een aaneengesloten periode van drie jaar de belasting wordt herrekend op basis van het gemiddeld inkomen (in box 1) over die jaren. Ook met verliesverrekening kunnen extra belastingvoordelen worden behaald. De hoge aftrekposten kunnen namelijk leiden tot een negatief belastbaar inkomen. Een negatief inkomen in box 1 wordt verrekend met de belastbare box 1 inkomens van een of meer van de drie voorafgaande jaren. Met de geavanceerde de rekentool op onze website kunt u nagaan of u ook van middeling of verliesverrekening kunt profiteren.

4 STRUCTUURWIJZIGING Het project is tijdens de asbestsanering en plaatsing van de zonnepanelen gestructureerd als een maatschap. Dat is nodig om de fiscaal gunstige regelingen ten gunste van de deelnemers te laten komen. In de loop van 2015 wordt de maatschap omgezet in een BV. ACTIVITEITEN EN RISICOBEPERKING De maatschap gaat op turn key basis - de verplichting aan de van asbest gesaneerde daken en de geïnstalleerde zonnestroom installatie tegen de vooraf overeengekomen prijs af te nemen. Ook gaat de maatschap een leningovereenkomst aan, nodig om 75% van de investering in 2014 te betalen. Gedurende de maatschapsperiode zijn de vennoten aansprakelijk voor verplichtingen van de maatschap. Bij oplevering van de panelen, maar zo vroeg mogelijk in 2015, wordt de maatschap in een BV omgezet. De agrariërs betalen een vergoeding aan de BV voor het gebruik van de zonnepanelen, en wenden de stroom aan voor gebruik binnen hun eigen bedrijf. Alle exploitatierisico s vallen in de BV. Op deze wijze worden de risico s die de deelnemers tijdens de maatschapsperiode lopen zo veel mogelijk beperkt, zowel in omvang als qua tijdsduur. FISCALE CLAIM Door de wijze van omzetting van de maatschap in een BV ontstaat een fiscale claim. De fiscale claim wordt berekend tegen een vast inkomstenbelastingtarief van (thans) 25% en bedraagt per participatie van De deelnemers moeten die claim uiterlijk bij het einde van de BV afrekenen. Het einde van de BV wordt echter op zeer lange termijn (pas einde 2035) voorzien. Na 5 jaar kan een bod op de aandelen worden gedaan. Zo lang u echter in de BV deelneemt, hoeft u de fiscale claim niet af te rekenen. Ook bent u geen rente verschuldigd als u de claim later voldoet. CIJFERS OP EEN RIJ We zetten de cijfers voor u op een rij en geven de kasstromen weer bij deelname met , aftrek volledig tegen 52% IB dan wel de helft tegen 52% en de andere helft tegen 42% IB. 52% IB helft 42% IB en 52% IB Deelnamebedrag Besparing vermogensrendementsheffing Belastingteruggave over Saldo Fiscale claim op lange termijn Fiscaal rendement Verwachte uitkering uit exploitatie Totaal verwachte vermogenstoename In deze samenvatting leggen we niet de nadruk op asbestsanering of op de verduurzaming van de energievoorziening, maar op de fiscale gevolgen van deze investering. In voorgaande jaren hebben we namelijk ervaren dat de fiscale gevolgen leidend zijn bij uw deelnamebeslissing. Bovendien staan die fiscale gevolgen vast en treden ze dit jaar al op, terwijl de uitkeringen afhankelijk zijn van de exploitatie en pas op lange termijn optreden. Bij het einde van het project, in 2035, wordt een netto exploitatieuitkering verwacht van ruim 50% van uw deelnamebedrag.

5 ZONNE-ENERGIE Energie-akkoord: besparing en verduurzaming Volgens het energie-akkoord dienen zowel particulieren als bedrijven fors in te zetten op energiebesparing; bovendien moet van de energie die we gebruiken, een groeiend deel duurzaam worden opgewekt. Onlangs bleek uit diverse studies dat onzeker is of de ambitieuze doelstellingen uit het energie-akkoord worden gehaald. Opgesteld zonnestroom vermogen overstijgt 1 GigaWatt De vooruitgang van zonne-energie spreekt tot de verbeelding. Volgens een recente publicatie is in september 2014 de mijlpaal van 1 GigaWatt geïnstalleerd zonnestroom vermogen gepasseerd. 1 Gigawatt komt overeen met 4,2 miljoen zonnepanelen, ofwel 6,9 km2. 1 GigaWatt vermogen wekt jaarlijks ongeveer 875 miljoen kwh op, goed voor het stroomverbruik van huishoudens. Enorme toename zonne-energie De groeiversnelling van het opgestelde zonnestroom vermogen is in 2012 begonnen en zet tot op de dag van vandaag door. Kenmerkend is wel dat 90% van het zonnestroom vermogen door particulieren is geïnstalleerd. MKB en grootbedrijf blijven met andere woorden nog achter. De zonnestroom maatschap van Ecogroei is echter ook voor het bedrijfsleven aantrekkelijk. Agrariërs in de ruimste zin des woords zullen de stroom die door de zonnepanelen wordt opgewekt in hun bedrijven gebruiken. IEA: op lange termijn zonnestroom belangrijkste pijler stroomvoorziening Om 14% van de energie in 2020 duurzaam op te wekken, zoals beoogd in het energie-akkoord, is massale inzet op duurzame energie vereist. Volgens het Internationaal Energie Agentschap (IEA) kan het aandeel zonne-energie in de stroomproductie van 2050 groter zijn dan elk van de aandelen fossiele energie, windkracht en kernenergie. In haar vooruitblik schetst het IEA het scenario dat in 2050 ruim een kwart van alle elektriciteit direct wordt betrokken van de zon, grotendeels via zonnepanelen bij eindgebruikers als consumenten en industrieën. Kwaliteit De zonnepanelen zijn afkomstig van Solarworld AG en worden geproduceerd volgens Duitse kwaliteitsnormen. SolarWorld is een van de weinige fabrikanten die met het Power Controlled-certificaat van TÜV Rheinland is onderscheiden. Het keurmerk Power Controlled garandeert dat de opgegeven vermogens worden behaald.

6 ECOGROEI Ecogroei BV is een emissiehuis voor fiscaal vriendelijke beleggingen, die bijdragen aan milieu of een meer duurzame energievoorziening. Kenmerk van de door Ecogroei aangeboden investeringen is dat EIA, MIA of Vamil toegepast kunnen worden. C.G. (Chris) Mol RA (1962) is directeur van Ecogroei BV. Hij is in 1989 afgestudeerd als Register Accountant en heeft ruim 25 jaar op een accountantskantoor gewerkt, waarvan bijna 10 jaar als partner. Ook is hij zeer bedreven in de structurering van fiscale investeringen. Ecogroei BV is derhalve zeer deskundig in het adviseren van particulieren over fiscale producten. De compacte organisatie staat borg voor een snelle en deskundige beantwoording van uw vragen. AFM-GOEDKEURING Investeringen in zonnestroom maatschappen zijn geen beleggingsactiviteiten en daarom is er geen AFM-vergunning nodig. Omdat de uitgifte van participaties per maatschap minder dan 2,5 miljoen bedraagt, is het niet nodig een prospectus op te stellen en door de AFM te laten goedkeuren. Het management van Ecogroei BV heeft in het verleden overigens voor 8 prospectussen AFM-goedkeuring gekregen. De AFM zegt op zijn website het volgende over de AFMgoedkeuring: De manier waarop sommige aanbieders van effecten in hun reclamemateriaal opnemen dat het prospectus is goedgekeurd door de AFM, kan de indruk wekken dat een door de AFM goedgekeurd prospectus volledige zekerheid biedt aan de belegger. Maar een door de AFM goedgekeurd prospectus is geen keurmerk. De AFM controleert of het prospectus volledig, consistent en begrijpelijk is. De AFM heeft volgens de wet geen mogelijkheden om te controleren of de inhoud van het prospectus juist is. DE VOORDELEN OP EEN RIJ Hoge aftrekpost van per participatie van 5.000; minimum deelname Grote vrijheid in verdeling van de aftrekpost over 2014 en 2015 Inkomensafhankelijke voordelen voor midden-inkomens Middeling en verliesverrekening verhogen belastingvoordeel Ervaren aanbieder levert maatwerkberekeningen en geeft deskundig advies Snel en hoog fiscaal rendement; op termijn uitkering uit exploitatie verwacht Grote financiële voordelen in combinatie met bijdrage aan het milieu en duurzame energievoorziening Op lange termijn belasting per participatie verschuldigd

7 ZON VOOR ASBEST Asbest bedreigt volksgezondheid De gevaren van asbest voor de gezondheid zijn al lang duidelijk. Met name de verwering van het materiaal kan een gevaar opleveren voor de volksgezondheid. Sinds 1994 mag asbest niet meer in de bouw worden toegepast. Asbesthoudende daken zijn met ingang van 2024 verboden. Nederland telt naar schatting nog een oppervlakte van 130 miljoen m2 asbesthoudende daken en gevelpanelen. Driekwart daarvan ligt op agrarische bedrijfsgebouwen. De overheid stimuleert met diverse programma s de verwijdering van asbest. Zon voor asbest In tien provincies is vanaf 1 juli 2013 de stimuleringsregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop voor agrarische ondernemingen opengesteld. Deze regeling wordt ondersteund door een aantal fiscale maatregelen die moeten bevorderen dat de sanering van oude asbestdaken wordt gecombineerd met het aanbrengen van zonnepanelen. Vamil én EIA van toepassing Om te stimuleren dat de asbestdaken vervangen worden, is de regeling Willekeurige afschrijving milieuinvesteringen (Vamil) daarvoor opengesteld. Als de verwijdering van de asbestdaken gecombineerd wordt met het plaatsen van zonnepanelen, kan voor de aanschaf van de zonnepanelen gebruik worden gemaakt van de energie-investeringsaftrek (EIA) en Vamil. Met elkaar kunnen deze maatregelen een substantieel belastingvoordeel opleveren. Bijdrage aan een beter milieu en verduurzaming energievoorziening De zonnestroom maatschappen van Ecogroei dragen bij aan een beter milieu met het verwijderen van asbestdaken en aan een betere leefomgeving. De CO2-reductie bij een systeem van 100 panelen bedraagt ca kg per jaar. In tegenstelling tot elektriciteit gewonnen uit kolen en gas, komen er bij het winnen van elektriciteit uit de zon geen giftige stoffen vrij.

8 DEELNEMEN Op kunt u een uitgebreide brochure downloaden met alle ins en outs van deze fiscaal aantrekkelijke investering. Via een naar kunt u ook een gedrukte brochure aanvragen. Voor vragen of opmerkingen kunt u tijdens kantooruren bellen naar (088) Deelnemen kan als volgt: 1 U vult een deelnameformulier volledig in en ondertekent dit formulier. Ook vult u een personal data card volledig in, maar dit document ondertekent u nog niet. 2 U plaatst uw handtekening op de personal data card bij een notaris of bij een Gemeente. Zij legaliseren uw handtekening. Dat houdt in dat de notaris of een ambtenaar van de Gemeente schriftelijk verklaart dat de handtekening op de personal data card uw handtekening is. 3 U laat door de notaris of de Gemeente een kopie van uw geldig paspoort/ identiteitskaart/rijbewijs waarmerken zodat er zekerheid is dat de inhoud van die kopie overeenstemt met het origineel. 4 U zendt naar Ecogroei BV (per mail, fax of post): ingevuld en ondertekend deelnameformulier personal data card voorzien van een gelegaliseerde handtekening gewaarmerkte kopie van uw legitimatiebewijs 5 U ontvangt van Ecogroei de bevestiging dat uw deelname wordt toegewezen en het verzoek uw deelnamebedrag te betalen op de bankrekening van Boer Kiest Zon Beheer BV, de beheerder van de maatschappen. Deze betaling dient binnen 14 dagen na toewijzing door deze beheerder ontvangen te zijn, maar als dat eerder is uiterlijk op 24 december U treedt in 2014 toe tot de maatschap. U geeft daarvoor volmacht op het deelnameformulier. Met deze 6 stappen bent u deelnemer in een van onze zonnestroom maatschappen en geniet u van de fiscale voordelen die met asbestsanering in combinatie met zonnepanelen gepaard gaan. Deelnemen is mogelijk tot uiterlijk 24 december 2014; we verwachten echter grote belangtelling dus wacht niet te lang met het nemen van uw deelnamebeslissing. Bovenbuurtweg XA Ede T F E I *Ecogroei BV treedt op als beheerder van de maatschappen Boer Kiest Zon 405 t/m 415 en biedt de participaties namens deze maatschappen aan. In dit document wordt onder maatschap een van de maatschappen Boer Kiest Zon 405 t/m 415 verstaan.

Fiscale aftrek van 37.900 bij deelname met 15.000!

Fiscale aftrek van 37.900 bij deelname met 15.000! Fiscale aftrek van 37.900 bij deelname met 15.000! 1 Investeer in duurzame energie! Inhoudsopgave Pagina 1. Samenvatting 4 2. De uitgevende instelling 10 3. Fiscale structuur 14 4. Juridische structuur

Nadere informatie

Energie-investeringsaftrek: Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016

Energie-investeringsaftrek: Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016 Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016 Investeren in zonne-energie is voor veel ondernemers een slimme keuze. U bespaart niet alleen jaarlijks op uw energiekosten, u profiteert als ondernemer

Nadere informatie

Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016

Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016 Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016 Investeren in zonne-energie is voor veel ondernemers een slimme keuze. U bespaart niet alleen jaarlijks op uw energiekosten, u profiteert als ondernemer

Nadere informatie

Subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop

Subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop Subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop Regeling In tien provincies is vanaf 1 juli 2013 de stimuleringsregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop opengesteld en kunnen agrarische ondernemers een

Nadere informatie

De zon als energiebron voor bedrijven

De zon als energiebron voor bedrijven De zon als energiebron voor bedrijven Panelen die elektra opwekken worden ook wel zonnepanelen of PV genoemd (Engels: Photo Voltaic). De panelen worden aangesloten op één of meerdere stroomomvormers (inverters)

Nadere informatie

Asbestsanering en/of plaatsen van zonnepanelen

Asbestsanering en/of plaatsen van zonnepanelen Asbestsanering en/of plaatsen van zonnepanelen DRV Subsidie Advies 17-07-2014 Wilt u uw stal, loods, schuur of kantoor asbestvrij maken en/of zonnepanelen aanschaffen? Dan kunt u daarvoor financiële ondersteuning

Nadere informatie

Fiscale en financiële aspecten. 11 september 2013 asbest eraf zonnepanelen erop Bram Faber

Fiscale en financiële aspecten. 11 september 2013 asbest eraf zonnepanelen erop Bram Faber Fiscale en financiële aspecten 11 september 2013 asbest eraf zonnepanelen erop Bram Faber Fiscale en financiële aspecten Inhoud 1. Fiscale investeringsregelingen 2. Fiscale gevolgen stimuleringsmaatregel

Nadere informatie

HANDLEIDING FISCALE ONDERSTEUNING VOOR HET VERVANGEN VAN ASBESTDAKEN EN PLAATSEN VAN ZONNEPANELEN

HANDLEIDING FISCALE ONDERSTEUNING VOOR HET VERVANGEN VAN ASBESTDAKEN EN PLAATSEN VAN ZONNEPANELEN HANDLEIDING FISCALE ONDERSTEUNING VOOR HET VERVANGEN VAN ASBESTDAKEN EN PLAATSEN VAN ZONNEPANELEN Wilt u uw stal, loods, schuur of kantoor asbestvrij maken en/of zonnepanelen aanschaffen? Dan kunt u daarvoor

Nadere informatie

MestPartners. Duurzaam investeren Direct profiteren. Mestpartners

MestPartners. Duurzaam investeren Direct profiteren. Mestpartners MestPartners Duurzaam investeren Direct profiteren Duurzaam investeren Direct profiteren Duurzaam investeren Direct profiteren wegens succes 2010 herhaald 149% van inleg retour 100% dividend over 12 jaar

Nadere informatie

Financieel. Menu-item: Fiscale regelingen

Financieel. Menu-item: Fiscale regelingen Financieel Fiscale regelingen MIA Vamil EIA KIA Subsidieregelingen Provinciale regeling In groter geheel Financiering Rekenvoorbeelden Menu-item: Fiscale regelingen Er zijn verschillende fiscale mogelijkheden

Nadere informatie

HANDLEIDING FISCALE ONDERSTEUNING VOOR HET VERVANGEN VAN ASBESTDAKEN EN PLAATSEN VAN ZONNEPANELEN

HANDLEIDING FISCALE ONDERSTEUNING VOOR HET VERVANGEN VAN ASBESTDAKEN EN PLAATSEN VAN ZONNEPANELEN HANDLEIDING FISCALE ONDERSTEUNING VOOR HET VERVANGEN VAN ASBESTDAKEN EN PLAATSEN VAN ZONNEPANELEN Wilt u uw stal, loods, schuur of kantoor asbestvrij maken en/of zonnepanelen aanschaffen? Dan kunt u daarvoor

Nadere informatie

Boer Kiest Zon VRAGENLIJST ( FAQ )

Boer Kiest Zon VRAGENLIJST ( FAQ ) Boer Kiest Zon VRAGENLIJST ( FAQ ) Wij krijgen verscheidene vragen van beleggers. Voor de meest gestelde vragen hebben wij een lijst voor u samengesteld ( FAQ ). De lijst zal regelmatig worden aangevuld.

Nadere informatie

Fiscale actualiteiten. 20 november 2015 Ing. J.J. Woldendorp

Fiscale actualiteiten. 20 november 2015 Ing. J.J. Woldendorp Fiscale actualiteiten 20 november 2015 Ing. J.J. Woldendorp Programma Asbest en zonnepanelen Energie- en milieulijst Herwaardering landbouwgrond Fiscale actualiteiten & tips Fiscale voordelen Asbest /

Nadere informatie

Van asbestsanering tot zonnedak: een totaaloplossing zonder poespas

Van asbestsanering tot zonnedak: een totaaloplossing zonder poespas Van asbestsanering tot zonnedak: een totaaloplossing zonder poespas Haal rendement uit uw nieuwe dakbedekking: kies voor de zon! Duurzaam ondernemen is van deze tijd. Groene energie is van deze tijd. Asbest

Nadere informatie

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal Nieuw jaar = nieuwe regels Het jaar 2014 is al weer een aantal weken oud. Een nieuw jaar zorgt ook weer voor nieuwe regels. In deze nieuwsflits een aantal belangrijke opmerkingen / wijzigingen voor 2014.

Nadere informatie

Duurzame dienstverlening Rekenen aan rendement

Duurzame dienstverlening Rekenen aan rendement Duurzame dienstverlening Rekenen aan rendement Rekenen aan rendement zonnepanelen Monique van der Meij Energie-adviseur Monique.vanderMeij@flynth.nl mobiel: 06 53 26 19 68 LTO Noord Programma Ondernemer

Nadere informatie

Energieplusdak Subsidiewijzer Agrarische subsidiewijzer Energieplusdak Bronsstraat AV Naarden

Energieplusdak Subsidiewijzer Agrarische subsidiewijzer Energieplusdak Bronsstraat AV Naarden Energieplusdak Subsidiewijzer 2015 2014-2015 Agrarische subsidiewijzer 2015 Energieplusdak Bronsstraat 5-7 1411 AV Naarden 035 303 14 60 Subsidiewijzer 2015 Inhoud SDE+... 2 Wijzigingen in 2015... 2 Asbest

Nadere informatie

Bijlage 1. 7.1 Subsidies en belastingvoordelen. Particulieren. es: SDE http://www.agentschapnl.nl/pro grammasregelingen/subsidieregelingzonnepanelen

Bijlage 1. 7.1 Subsidies en belastingvoordelen. Particulieren. es: SDE http://www.agentschapnl.nl/pro grammasregelingen/subsidieregelingzonnepanelen Bijlage 1 7.1 Subsidies en belastingvoordelen Particulieren Subsidi Hyperlink: es: SDE http://www.agentschapnl.nl/pro grammasregelingen/subsidieregelingzonnepanelen Kenmerken: Voor een zon-pv installatie

Nadere informatie

De zon als energiebron voor bedrijven

De zon als energiebron voor bedrijven De zon als energiebron voor bedrijven Panelen die elektra opwekken worden ook wel zonnepanelen of PV (Engels: Photo Voltaic) genoemd. De panelen worden aangesloten op één of meerdere stroomomvormers (inverters)

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING ASBEST ERAF, ZONNEPANELEN EROP

SUBSIDIEREGELING ASBEST ERAF, ZONNEPANELEN EROP SUBSIDIEREGELING ASBEST ERAF, ZONNEPANELEN EROP 3 juli 2013 Johan Martens - architect 06-20993941 - jmartens@arvalis.nl Maurice Wolters - bedrijfsadviseur energie en tuinbouw 06-14669886 - mwolters@arvalis.nl

Nadere informatie

Investeer in een duurzame toekomst: 100% Pure Energie voor Amsterdam

Investeer in een duurzame toekomst: 100% Pure Energie voor Amsterdam Investeer in een duurzame toekomst: 100% Pure Energie voor Amsterdam foto: Cris Toala Olivares Amsterdam die mooie stad is gebouwd op palen. Als die stad nu duurzamer wordt, dan kan zij nog meer stralen!

Nadere informatie

Fiscaal voordelig schenken

Fiscaal voordelig schenken Fiscaal voordelig schenken Alzheimer Nederland werkt aan oplossingen Dementie waarvan de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende vorm is - is een ongeneeslijke hersenziekte, waarbij de verstandelijke

Nadere informatie

Belastingplan 2016; De highlights voor de dga en vermogend particulier

Belastingplan 2016; De highlights voor de dga en vermogend particulier 15 september 2015 Belastingplan 2016; De highlights voor de dga en vermogend particulier Op 15 september 2015 is het Belastingplan 2016 aangeboden aan de Tweede Kamer. De voor dga en particuliere vermogensbezitter

Nadere informatie

Investeer in een duurzame toekomst: 100% Pure Energie voor Amsterdam

Investeer in een duurzame toekomst: 100% Pure Energie voor Amsterdam Investeer in een duurzame toekomst: 100% Pure Energie voor Amsterdam foto: Cris Toala Olivares Amsterdam die mooie stad is gebouwd op palen. Als die stad nu duurzamer wordt, dan kan zij nog meer stralen!

Nadere informatie

Gezamenlijk aan de slag met Zonne-energie

Gezamenlijk aan de slag met Zonne-energie Gezamenlijk aan de slag met Zonne-energie Advies op Maat Johannes Zijlstra 09-12-2013 LTO Noord Advies Onderwerpen Rendement zonnepanelen Wat bepaalt de terugverdientijd Rendementsberekening Voor wie is

Nadere informatie

Investeren in de Energy Valley

Investeren in de Energy Valley www.pwc.nl Investeren in de Energy Valley Overzicht belangrijkste fiscale kansen en aandachtspunten per type investeerder Inleiding Energy Valley Energy Valley is een clusterorganisatie waarbinnen de markt,

Nadere informatie

Koen Nieuwenhuis. Advies-specialist voor het Buitengebied

Koen Nieuwenhuis. Advies-specialist voor het Buitengebied Koen Nieuwenhuis Advies-specialist voor het Buitengebied Kort voorstellen Problematiek asbestdaken Wetgeving Tijdig voorsorteren 2024 Subsidiemogelijkheden Zonnepanelen ja of nee? De Asbesttrein 1-1-2016

Nadere informatie

INVESTEER IN ZONNE-ENERGIE EENVOUDIG UW EIGEN ZONNE-ENERGIE OPWEKKEN OP EEN ANDER DAK

INVESTEER IN ZONNE-ENERGIE EENVOUDIG UW EIGEN ZONNE-ENERGIE OPWEKKEN OP EEN ANDER DAK INVESTEER IN ZONNE-ENERGIE EENVOUDIG UW EIGEN ZONNE-ENERGIE OPWEKKEN OP EEN ANDER DAK Wat als je zelf graag zonne-energie wil opwekken maar geen geschikt dak hebt? Stichting 1miljoenwatt geeft samen met

Nadere informatie

Investeer in een duurzame toekomst: 100% Pure Energie voor Amsterdam

Investeer in een duurzame toekomst: 100% Pure Energie voor Amsterdam Investeer in een duurzame toekomst: 100% Pure Energie voor Amsterdam foto: Cris Toala Olivares Amsterdam die mooie stad is gebouwd op palen. Als die stad nu duurzamer wordt, dan kan zij nog meer stralen!

Nadere informatie

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014)

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

Business to Business Productinformatie 2014

Business to Business Productinformatie 2014 Business to Business Productinformatie 2014 Geen uitstoot Geen BPM Nooit meer tanken! Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 De Nimoto en Nimoto Pro modellen Hoofdstuk 2 Waarom Nimoto? Hoofdstuk 3 De fiscale voordelen

Nadere informatie

Zonne-energie voor ondernemers

Zonne-energie voor ondernemers Zonne-energie voor ondernemers Een zonnige en zuinige toekomst? Johannes Zijlstra 20-03-2013 LTO Noord Advies Zonne energie; drijvende kracht!? 1 Zonuren Onderwerpen Energie en duurzaamheid Ontwikkeling

Nadere informatie

Zonne-energie in de landbouw

Zonne-energie in de landbouw Zonne-energie in de landbouw Programma 20.00 uur 20.10 uur 21.10 uur 21.25 uur 21:50 uur 22.15 uur Opening bijeenkomst Mogelijkheden van zonnestroom (Wouter Veefkind) PAUZE Rekenen aan rendement (Monique

Nadere informatie

1. Wet Inkomstenbelasting 2001

1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Fiscale en sociale cijfers 2015 1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Tarief box 1 Belastbaar inkomen meer maar niet meer belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal tarief * voor een belastingplichtige

Nadere informatie

Samen verdien je meer in de SRE regio

Samen verdien je meer in de SRE regio Asbest eraf, Zonnepanelen erop Samen verdien je meer in de SRE regio Ruud Hoosemans (Z)LTO Programmamanager Asbestsanering November 13 www.zlto.nl/asbest De wereld van Asbest Asbestanering is van belang!

Nadere informatie

1. Wet Inkomstenbelasting 2001

1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Fiscale en sociale cijfers 2016 1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Tarief box 1 Belastbaar inkomen meer maar niet meer belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal tarief * voor een belastingplichtige

Nadere informatie

Hulp bij het invullen van de Jaarruimtetool

Hulp bij het invullen van de Jaarruimtetool Hulp bij het invullen van de Jaarruimtetool Wat is jaarruimte? De jaarruimte is het maximale bedrag dat u met belastingaftrek elk jaar opzij mag zetten voor het aanvullen van uw pensioen. Voor het berekenen

Nadere informatie

19.30 Presentatie van Zonnecollectief Tuindorp Hengelo

19.30 Presentatie van Zonnecollectief Tuindorp Hengelo 28 februari 2017 11 19.30 Presentatie van Zonnecollectief Tuindorp Hengelo 20.15 Presentatie GreenChoice 20.30 Pauze 20.45 Vragen 21.30 Einde 2 Onze wijk Tuindorp valt onder de regels voor een beschermd

Nadere informatie

DE FISCALE VOORDELEN VOOR U ALS ONDERNEMER BIJ AANSCHAF VAN EEN NISSAN LEAF IN 2013

DE FISCALE VOORDELEN VOOR U ALS ONDERNEMER BIJ AANSCHAF VAN EEN NISSAN LEAF IN 2013 DE FISCALE VOORDELEN VOOR U ALS ONDERNEMER BIJ AANSCHAF VAN EEN NISSAN IN 2013 Bij de aanschaf van een nieuwe Nissan komt u als ondernemer in aanmerking voor enkele fiscale voordelen die het nog interessanter

Nadere informatie

REAAL JaarSparen. Sparen met aantrekkelijke bonusrente

REAAL JaarSparen. Sparen met aantrekkelijke bonusrente REAAL JaarSparen Sparen met aantrekkelijke bonusrente Basisrente plus bonusrente Sparen is nog steeds de meest veilige manier om vermogen op te bouwen. Kiest u voor sparen bij REAAL Bancaire Diensten,

Nadere informatie

Zonne-energie voor ondernemers. Een zonnige en zuinige toekomst?

Zonne-energie voor ondernemers. Een zonnige en zuinige toekomst? Zonne-energie voor ondernemers Een zonnige en zuinige toekomst? Sjoerd Bootsma LTO Noord Advies Zonne-energie Onderwerpen Energie en duurzaamheid Ontwikkeling elektriciteitsprijs Aandeel groene stroom

Nadere informatie

Asbestsanering en/of plaatsen van zonnepanelen

Asbestsanering en/of plaatsen van zonnepanelen Kennisdocument Asbestsanering en/of plaatsen van zonnepanelen Wilt u uw stal, loods, schuur of kantoor asbestvrij maken en/of zonnepanelen aanschaffen? Dan kunt u daarvoor financiële ondersteuning ontvangen

Nadere informatie

Uw Gift aan de Kerk in 2014

Uw Gift aan de Kerk in 2014 Kerkelijk Bureau, Postbus 182, 8250 AD Dronten, T: 0321 336055 E: kerkelijkbureau@pgdronten.nl Uw Gift aan de Kerk in 2014 Elk jaar is de onze kerk bezig om de inkomsten en uitgaven weer in evenwicht te

Nadere informatie

Maximaal profijt van uw ontslagvergoeding

Maximaal profijt van uw ontslagvergoeding Maximaal profijt van uw ontslagvergoeding INHOUDSOPGAVE Maximaal profijt van uw Centraal ontslagvergoeding Beheer Achmea maakt 3 het u graag gemakkelijk 3 Wat gaat u met uw Voordeel ontslagvergoeding via

Nadere informatie

Fiscale zakelijke regelingen & subsidies

Fiscale zakelijke regelingen & subsidies Fiscale zakelijke regelingen & subsidies 6 fiscale regelingen en subsidies voor bedrijven om te besparen op zonnepanelen. Het zelf opwekken van stroom door bedrijven via zonnepanelen is hot. Dat heeft

Nadere informatie

KENNISARENA Stimuleringsmaatregel Asbest eraf, zonnepanelen erop. Sjef van der Lubbe Saskia van Noordt Johannes Zijlstra

KENNISARENA Stimuleringsmaatregel Asbest eraf, zonnepanelen erop. Sjef van der Lubbe Saskia van Noordt Johannes Zijlstra KENNISARENA Stimuleringsmaatregel Asbest eraf, zonnepanelen erop Sjef van der Lubbe Saskia van Noordt Johannes Zijlstra 1 Programma Opening bijeenkomst en toelichting op het Programma 5 min Toelichting

Nadere informatie

Als u kosten maakt voor kinderopvang

Als u kosten maakt voor kinderopvang 2004 Als u kosten maakt Als u kosten maakt in verband met uw werk kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. U mag namelijk onder bepaalde voorwaarden een deel van deze kosten aftrekken. Of dat ook voor

Nadere informatie

De zon als energiebron

De zon als energiebron De zon als energiebron Voor bedrijven nog aantrekkelijker! Panelen die elektra opwekken worden ook wel zonnepanelen of PV (in Engels photo voltaic) panelen genoemd. De panelen worden aangesloten op één

Nadere informatie

Landelijke stimulering voor een Asbestveilige Agrosector in 2024

Landelijke stimulering voor een Asbestveilige Agrosector in 2024 Landelijke stimulering voor een Asbestveilige Agrosector in 2024 Ruud Hoosemans ZLTO Adviseur Markt & Keten LTO Programmamanager Asbestsanering Januari 13 Voor asbest saneren [+ Zonnepanelen!] Gezamenlijke

Nadere informatie

Zonnestroom in de agrarische sector

Zonnestroom in de agrarische sector Zonnestroom in de agrarische sector Wouter Veefkind wveefkind@projectenltonoord.nl Projecten LTO Noord T 088 888 66 44 Over zonnepanelen Klik om een titel te maken Inhoud presentatie Waar op letten bij

Nadere informatie

De zon als energiebron voor bedrijven

De zon als energiebron voor bedrijven De zon als energiebron voor bedrijven Panelen die elektra opwekken worden ook wel zonnepanelen of PV genoemd (Engels: Photo Voltaic). De panelen worden aangesloten op één of meerdere stroomomvormers (inverters)

Nadere informatie

FISCALE ASPECTEN OMZETBELASTING EN INKOMSTENBELASTING OMZETBELASTING ASPECTEN PARTICULIER WORDT TIJDELIJK ( QUASI ) ONDERNEMER VOOR DE OMZETBELASTING FORMULIER INVULLEN OPGAAF STARTENDE ONDERNEMING BEOORDELING

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

De Uitgifte staat voor (Nieuwe) Aandeelhouders open tegen een deelnamebedrag van minimaal EUR 100.000, exclusief Uitgiftevergoeding.

De Uitgifte staat voor (Nieuwe) Aandeelhouders open tegen een deelnamebedrag van minimaal EUR 100.000, exclusief Uitgiftevergoeding. Bijlage 13 Uitgifte van Aandelen in december 2014 De Uitgifte Op 5 juni 2014 heeft de Algemene Vergadering aan de Directie de bevoegdheid verleend om met goedkeuring van de Raad van Commissarissen voor

Nadere informatie

Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.735,-! TOT 5 JAAR 0% BIJTELLING GEEN WEGENBELASTING ZEER LAAG VERBRUIK

Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.735,-! TOT 5 JAAR 0% BIJTELLING GEEN WEGENBELASTING ZEER LAAG VERBRUIK Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.735,-! TOT 5 JAAR 0% BIJTELLING GEEN WEGENBELASTING ZEER LAAG VERBRUIK Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid

Nadere informatie

SLIM INVESTEREN MET AGRECO. Investeringsmemorandum

SLIM INVESTEREN MET AGRECO. Investeringsmemorandum SLIM INVESTEREN M Investeringsmemorandum 1 INHOUD 1. Voorwoord 3 2. Belangrijke informatie 4 3. Samenvatting 5 4. Ter inzage en door middel van verwijzing beschikbare documenten 13 5. Uitgevende Instelling:

Nadere informatie

Alphen aan den Rijn, Boskoop, Rijnwoude Samen, lokaal en duurzaam! ENERGIEK ALPHEN AAN DEN RIJN

Alphen aan den Rijn, Boskoop, Rijnwoude Samen, lokaal en duurzaam! ENERGIEK ALPHEN AAN DEN RIJN Alphen aan den Rijn, Boskoop, Rijnwoude Samen, lokaal en duurzaam! ENERGIEK ALPHEN AAN DEN RIJN Energiek Alphen aan den Rijn AGENDA 1. Opening 2. Wie en wat is Energiek Alphen aan den Rijn 3. Gemeente

Nadere informatie

Prospectus voor de uitgifte van zoncertificaten in coöperatie Zonnedak Zielhorst

Prospectus voor de uitgifte van zoncertificaten in coöperatie Zonnedak Zielhorst Prospectus voor de uitgifte van zoncertificaten in coöperatie Zonnedak Zielhorst Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1 Het wettelijke kader... 4 1.1 Gebruik van het dak sporthal SRO Zielhorst...

Nadere informatie

De commanditaire vennootschap (CV) is te beschouwen als een bijzondere. vorm van de vennootschap onder firma (VOF). Het verschil met de VOF is dat

De commanditaire vennootschap (CV) is te beschouwen als een bijzondere. vorm van de vennootschap onder firma (VOF). Het verschil met de VOF is dat Commanditaire vennootschap oprichten. De commanditaire vennootschap (CV) is te beschouwen als een bijzondere vorm van de vennootschap onder firma (VOF). Het verschil met de VOF is dat er twee soorten vennoten

Nadere informatie

Expirerende Lijfrente

Expirerende Lijfrente GROEI NAAR VERMOGEN Expirerende Lijfrente Zorgeloos genieten van uw pensioen Er komt een moment in uw leven dat u zonder zorgen wilt gaan genieten van uw pensioen. Vandaag de dag betekent dit dat het regelen

Nadere informatie

Noord Friesland, een zonnige en zuinige toekomst

Noord Friesland, een zonnige en zuinige toekomst Noord Friesland, een zonnige en zuinige toekomst 25 maart Sint Annaparochie Programma 20.00 uur Opening bijeenkomst en toelichting op het Programma 20.10 uur Energiebesparing (Greet Ruitenberg) 20.45 uur

Nadere informatie

Subsidiemogelijkheden asbestsanering en/of plaatsen zonnepanelen in 2016

Subsidiemogelijkheden asbestsanering en/of plaatsen zonnepanelen in 2016 Kennisdocument Subsidiemogelijkheden asbestsanering en/of plaatsen zonnepanelen in 2016 Wilt u uw stal, loods, schuur, kantoor of huis asbestvrij maken? Dan kunt u daarvoor financiële ondersteuning ontvangen

Nadere informatie

programma - welkom - ontstaan initiatief - wat is een regeling Verlaagd Tarief (postcoderoos) - hoever zijn we - kosten/opbrengsten - wie doet mee

programma - welkom - ontstaan initiatief - wat is een regeling Verlaagd Tarief (postcoderoos) - hoever zijn we - kosten/opbrengsten - wie doet mee Crowdfunding populair voor zonnepanelen Den Haag - Steeds meer mensen die zelf geen dak hebben, willen wel investeren in zonnepanelen. Projecten waarbij mensen samen investeren in de zonne-energieparken

Nadere informatie

Over de subsidieregeling

Over de subsidieregeling Over de subsidieregeling Wat zijn de voorwaarden? De subsidie is bedoeld voor een (voormalige) agrarische onderneming en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok. De aanvragers dienen minimaal 250

Nadere informatie

In verband met de vakantieperiode is inschrijven nog mogelijk tot 5 juli 2013. De participaties zullen worden uitgegeven per 11 juli 2013.

In verband met de vakantieperiode is inschrijven nog mogelijk tot 5 juli 2013. De participaties zullen worden uitgegeven per 11 juli 2013. In verband met de vakantieperiode is inschrijven nog mogelijk tot 5 juli 2013. De participaties zullen worden uitgegeven per 11 juli 2013. Meezenden: Kopie legitimatiebewijs (paspoort/rijbewijs/nederlandse

Nadere informatie

3. Investeringen. 3.1 Energie-investeringsaftrek (EIA)

3. Investeringen. 3.1 Energie-investeringsaftrek (EIA) 3. Investeringen 3.1 Energie-investeringsaftrek (EIA) Met de EIA stimuleert het ministerie van Economische Zaken de aanschaf van bedrijfsmiddelen door ondernemingen die leiden tot energiebesparing of de

Nadere informatie

INSTRUCTIE. Wat houdt het btw voordeel in? Besluit overheid

INSTRUCTIE. Wat houdt het btw voordeel in? Besluit overheid INSTRUCTIE BTW VOORDEEL VOOR DE PARTICULIER ALS ONDERNEMER De Belastingdienst maakt het voor zonnepanelen bezitters leuker: Particulieren met zonnepanelen kunnen btw terugvragen In deze instructie leest

Nadere informatie

Volkswagen Bedrijfswagensplan

Volkswagen Bedrijfswagensplan Fiscaal vriendelijk investeren Bij de aanschaf van een nieuwe bedrijfswagen kunnen interessante fiscale voordelen van toepassing zijn. Zo geldt naast de investeringsaftrek (KIA) de mogelijkheid om versneld

Nadere informatie

Acumulus & Co. Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB)

Acumulus & Co. Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB) Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB) 2013 Acumulus & Co Inhoud: - Verlies- en Winstrekening - Balans - Priveonttrekkingen/-stortingen - Bijlagen BTW-nummer Van 01-01-2013 Tot en met 31-12-2013

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Als u gaat samenwonen

Als u gaat samenwonen 2 7 Als u gaat samenwonen Als u gaat samenwonen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw huisgenoot betalen. Welke gevolgen dat precies zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Samenwonen

Nadere informatie

Uit er aar d zijn wij

Uit er aar d zijn wij Uiteraard zijn wij Wie kunnen BTW terugvorderen? Alle particulieren die op of na 20 juni 2013 (factuurdatum is geldend) een zonnepaneel installatie hebben aangeschaft kunnen de BTW terugvorderen. Particulieren

Nadere informatie

whitepaper zakelijke zonnepanelen

whitepaper zakelijke zonnepanelen whitepaper zakelijke zonnepanelen zonnepanelen zakelijk de zon onze meest krachtige natuurlijke energiebron De zon straalt in 45 minuten voldoende energie op de aarde om te voorzien in de totale energiebehoefte

Nadere informatie

Kees Smitskamp Guido Weber. 18 januari 2016

Kees Smitskamp Guido Weber. 18 januari 2016 Kees Smitskamp Guido Weber 18 januari 2016 } 19.30 Presentatie van Zonnecollectief Tuindorp Hengelo } 20.00 Presentatie Pure Energie uit Enschede } 20.15 Pauze } 20.45 Vragen } 21.30 Einde Zaalhuur, koffie,

Nadere informatie

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG GROEI NAAR VERMOGEN Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG Maak optimaal gebruik van uw ontslagvergoeding U heeft bij uw ontslag een financiële vergoeding gekregen van uw werkgever

Nadere informatie

Zonne-energie financieel

Zonne-energie financieel Zijtak OZ 39 7833 AN Nieuw Amsterdam Tel: 0591 532347 E mail: info@zon-panelen.nl Zonne-energie financieel Deze handleiding geeft een overzicht van het financiële plaatje van zonnestroom voor particulieren,

Nadere informatie

Fiscale faciliteiten en subsidievoordeel bij de aanschaf van een hybride personenauto

Fiscale faciliteiten en subsidievoordeel bij de aanschaf van een hybride personenauto Fiscale faciliteiten en subsidievoordeel bij de aanschaf van een hybride personenauto Tegenwoordig beschikken enkele automerken over hybride personenauto s waarbij bij aanschaf en gebruik uw onderneming

Nadere informatie

December 2007 TAK NIEUWSBRIEF

December 2007 TAK NIEUWSBRIEF 1. December 2007 TAK NIEUWSBRIEF IB ondernemer houd uw uren goed bij, dit levert veel fiscale voordelen op waarmee per jaar honderden euro s kunnen worden bespaard.. Als u wilt voldoen aan het urencriterium

Nadere informatie

Als u gaat trouwen. Sommige inkomsten en aftrekposten kunt u verdelen. Let op! PA 940-1Z71FD

Als u gaat trouwen. Sommige inkomsten en aftrekposten kunt u verdelen. Let op! PA 940-1Z71FD 7 Als u gaat trouwen Als u gaat trouwen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw echtgenoot betalen. Trouwen kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor uw inkomsten en aftrekposten en uw heffingskortingen.

Nadere informatie

Bij deze dus nogmaals de vraag aan alle leden en mensen die HCQZ een warm hard toedragen: Doe mee aan het HCQZ Obligatieplan en help de club vooruit.

Bij deze dus nogmaals de vraag aan alle leden en mensen die HCQZ een warm hard toedragen: Doe mee aan het HCQZ Obligatieplan en help de club vooruit. De HCQZ obligatielening, het vervolg Na de succesvolle eerste inschrijvingsperiode staat de teller op dit moment op 26.000,= Omdat we ons realiseren dat we de campagne gestart waren in de periode waarin

Nadere informatie

Fiscale informatie betreffende investeringen bij GoodWood Investments B.V. 2008

Fiscale informatie betreffende investeringen bij GoodWood Investments B.V. 2008 Fiscale informatie betreffende investeringen bij GoodWood Investments B.V. 2008 Februari 2009 GoodWood Investments B.V. Hierbij ontvangt u de fiscale toelichting over 2008 met betrekking tot uw investeringen

Nadere informatie

Acumulus & Co. Bijlage 2 - Jaarrekening IB-aangifte 2015 uit Acumulus. Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB)

Acumulus & Co. Bijlage 2 - Jaarrekening IB-aangifte 2015 uit Acumulus. Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB) Bijlage 2 - Jaarrekening IB-aangifte 2015 uit Acumulus Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB) 2015 Acumulus & Co Inhoud: - Verlies- en Winstrekening - Balans - Priveonttrekkingen/-stortingen

Nadere informatie

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren.

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren. Levensloop. Wat is levensloop? De levensloopregeling (of: levensloop) is een fiscale regeling die vanaf 1 januari 2006 in Nederland bestaat om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode

Nadere informatie

Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.175,-!

Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.175,-! Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.175,-! Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.175,-! Duurzaam rijden. Dat moet voor iedereen bereikbaar

Nadere informatie

Groenbeleggen met de Rabobank

Groenbeleggen met de Rabobank Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We weten allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief zorgen voor een betere leefomgeving. Alleen: vaak

Nadere informatie

Zeijerstroeten 26 9492 TD Ubbena www.heidinga-accountants.nl info@heidiinga-accountants.nl. BTW en Zonnepanelen

Zeijerstroeten 26 9492 TD Ubbena www.heidinga-accountants.nl info@heidiinga-accountants.nl. BTW en Zonnepanelen Zeijerstroeten 26 9492 TD Ubbena www.heidinga-accountants.nl info@heidiinga-accountants.nl BTW en Zonnepanelen De Omzetbelasting ziet iemand als ondernemer (en dus BTW-plichtig) op het moment dat hij duurzaam

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: Wat als je zelf graag zonne- energie wil opwekken maar geen geschikt dak hebt? Breda DuurSaam heeft het initiatief genomen om iedereen de mogelijkheid

Nadere informatie

informatiebrief over uitfaseren pensioen in eigen beheer

informatiebrief over uitfaseren pensioen in eigen beheer Rondweg 103 5406 NK Uden 0486 820 203 info@boekzo.nl www.boekzo.nl beconnummer 580.788 bank NL52RABO 0156 9798 45 BTW NL8221.75.307.B01 Kenmerk Behandeld door Datum Uitfaseren PEB mr. Paul L.J. Nielen

Nadere informatie

4. Wat moet ik als lid doen om een lijfrenteschenking te verstrekken?

4. Wat moet ik als lid doen om een lijfrenteschenking te verstrekken? VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN DOOR LEDEN 1. Zijn er methoden waarbij een lening of schenking voor ons leden fiscaal aantrekkelijk gemaakt kan worden? Ja er zijn enkele financieringsmogelijkheden

Nadere informatie

Acumulus & Co. Bijlage 2. Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB)

Acumulus & Co. Bijlage 2. Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB) Bijlage 2 Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB) 2014 Acumulus & Co Inhoud: - Verlies- en Winstrekening - Balans - Priveonttrekkingen/-stortingen - Bijlagen BTW-nummer Van 01-01-2014 Tot

Nadere informatie

Met het ZZP Voordeel Plan rijden uw klanten al een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.735,- En ze betalen ook nog eens geen bijtelling tot 2019

Met het ZZP Voordeel Plan rijden uw klanten al een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.735,- En ze betalen ook nog eens geen bijtelling tot 2019 Met het ZZP Voordeel Plan rijden uw klanten al een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.735,- En ze betalen ook nog eens geen bijtelling tot 2019 Tel het belastingvoordeel op en de Prius Plug-in Hybrid is er vanaf

Nadere informatie

Acumulus & Co. Bijlage 2 - Jaarrekening IB-aangifte 2016 uit Acumulus. Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB)

Acumulus & Co. Bijlage 2 - Jaarrekening IB-aangifte 2016 uit Acumulus. Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB) Bijlage 2 - Jaarrekening IB-aangifte 2016 uit Acumulus Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB) 2016 Acumulus & Co Inhoud: - Verlies- en Winstrekening - Balans - Priveonttrekkingen/-stortingen

Nadere informatie

Subsidie en belastingvoordeel voor groene ondernemers op zonne-energie

Subsidie en belastingvoordeel voor groene ondernemers op zonne-energie Subsidie en belastingvoordeel voor groene ondernemers op zonne-energie Waarom SDE+ subsidie Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening

Nadere informatie

Rabo Groen Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabo Groen Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Groen Obligaties Rabobank. Een bank met ideeën. Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We beseffen allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief

Nadere informatie

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels.

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. Gemakkelijker kiezen tussen twee goede regelingen De overheid stelt werknemers

Nadere informatie

Wonen in Duitsland 2016

Wonen in Duitsland 2016 Wonen in Duitsland 2016 Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO) Nicole Janssen Inhoud presentatie Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting NL-D: Uitkeringen in belastingverdrag tot en met

Nadere informatie

Vraag 1. Antwoord 1. Vraag 2 en 3

Vraag 1. Antwoord 1. Vraag 2 en 3 Vraag 1 Klopt het dat de Mitsubishi Outlander PHEV in aanmerking komt voor 0% BPM (belasting op personenauto s en motorrijwielen), de subsidieregelingen KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek), MIA (milieuinvesteringsaftrek)

Nadere informatie

Stappenplan Zon op Huurwoning Amsterdam

Stappenplan Zon op Huurwoning Amsterdam Context Klimaatprobleem Er is sprake van een wereldwijd klimaatprobleem, waarbij de temperatuur over de afgelopen decennia structureel is opgelopen. Deze trend wordt veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgas,

Nadere informatie