Gegevensstroom betreffende de periodes van inactiviteit of van toegelaten deeltijdse werkhervattingen in geval van ziekte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gegevensstroom betreffende de periodes van inactiviteit of van toegelaten deeltijdse werkhervattingen in geval van ziekte"

Transcriptie

1 Gegevensstroom betreffende de periodes van inactiviteit of van toegelaten deeltijdse werkhervattingen in geval van ziekte A052, M: gegevensstroom waarmee de VI s via de KSZ de periodes van inactiviteit of van toegelaten deeltijdse werkhervattingen in geval van ziekte meedelen A052, L of E: Consultatie bij het NIC of de VI s van de periodes van inactiviteit of van toegelaten deeltijdse werkhervattingen in geval van ziekte Auteur: Marc Stockx / Claudia Laeremans Laatste wijziging: 10 februari 2012 Versie: 15.5 Deleted: 9 januari 2012 Periodes van inactiviteit of van toegelaten deeltijdse werkhervattingen in geval van ziekte p 1 / 55

2 Historiek Versie Datum Verspreiding Wijzigingen t.a.v. de vorige versie /02/2000 Eerste synthesedocument Voorgelegd in vergadering 24/03/ /03/2000 Nieuw synthesedocument Voor te leggen in vergadering 25/04/ /04/2000 Nieuw synthesedocument Voorgelegd in de vergadering 08/06/ /06/2000 Nieuw synthesedocument Beschrijving van de varianten (samen met Philippe Jusczak (NVSM)) Voorgelegd in de vergadering van /11/2001 Nieuw niet gerenvoieerd synthesedocument. Voor te leggen in de volgende plenaire werkgroep /03/2002 Voor te leggen in plenaire vergadering van gerenvoieerd Kleine verbeteringen - Toevoegen beperkingen van Verdelingscode. - Bemerkingen van NIC (mail van ) over structuur document plus A051 en A052 plus voorkomens (mail ) - Integratie van één distributiebericht met daarbij aansluitend consultatiebericht - Hernoemen van formuliernummers 28/03/2002 Definitieve versie - aanpassingen op voorstel van C. Vanoycke (NIC) - ontwerp L051 en A052 L gegevensgedeelte - toevoeging tabel met Hoedanigheidscodes /04/2002 Definitieve versie - Aanpassingen op vraag van Y. Raes (RVP en CIMIRe) - Bemerkingen J C Brouillard (Vereniging van Fondsen van Bestaanszekerheid) - Bemerkingen C. Vanoycke (NIC) opvolgingsbestand /08/2002 Definitieve versie Kleine bemerkingen van C. Vanoycke op 20/08/ /11/2002 Definitieve versie De VI wensen op vraag van de werkloosheidssector drie zones toe te voegen in de berichten nl. : Q S en werknemerscategorie /01/2003 Definitieve versie - RSZ-nummer wordt uitgebreid zodat de zone het ondernemingsnummer kan bevatten. - Kleine andere wijzigingen /03/2003 Definitieve versie - Toevoegen Tewerkstellingsnummer - L052 wordt vervangen door A052 L - Aanpassing beschrijving van de criteria tot het gevan van een verdelingscode voor de RJV. - VI sturen bericht voor HC 002 i.p.v. 001 Periodes van inactiviteit of van toegelaten deeltijdse werkhervattingen in geval van ziekte p 2 / 55

3 /04/2003 Definitieve versie FBZ wenst voorlopig geen gebruik te maken van de gegevensstroom - Schrappen van alle verwijzingen naar het FAO. - Verdelingscode moet in type leverancier en type instelling leverancier vermeld worden /08/2003 Definitieve versie - Cimire wenst de A052 te ontvangen via Extranet en dus wijzigt type instelling 014/002 - In de L051 is het cluster van gegevens m.b.t. een attest veranderd van één naar /07/2004 Door werkgroep goed te keuren versie Toevoegen uitgebreide consultatie A052L op vraag van werkloosheidssector 14/09/2004 Idem verbeteringen t.o.v. de vorige versie 22/09/2004 Definitieve versie na vergadering Voor te leggen aan Sectoraal comité voor aanpassing verleende machtiging. 29/12/ Toevoegen returncodes VI - Toevoegen van nieuwe Bijlage met precisering van het gebruik van de zone C6 door het FGTB 08/02/ Toevoegen dat de vakantiekassen ook de A052L (beperkte variante) zullen benutten in prefix A1 + xml - Hoedanigheidscode Fonds van Sluiting van Ondernemingen is 003 ipv Toevoegen afspraken tussen de UI en het RIZIV over verzending A052L /02/2006 Definitieve versie na vergadering van Aanbrengen van verbeteringen door de VI om interpretatiemoeilijkheden die waren opgedoken eind 2005 te vermijden 16/02/2006 Idem toevoegen van bemerkingen geuit na de vergadering 01/06/2006 Idem - verbetering p Toevoegen waarde 99 in verschillende zones bij de A052L 20/06/2006 Idem - toevoegen returncode NIC "000003" ingeval een VI niet beschikbaar is. - Toevoegen van OCMW s als bijkomende partner in het project. 10/07/2006 Idem toevoegen van de waarde nul i.v.m. code 99 25/04/2007 Idem - Toevoegen van type instelling 001 in Xml voor RJV - Toevoegen verduidelijking gebruik code 98 en /04/2007 Werkgroep - wijziging contactpersoon - toevoegen gebruik attesten door de Periodes van inactiviteit of van toegelaten deeltijdse werkhervattingen in geval van ziekte p 3 / 55

4 verschillende instellingen (productie / test omgeving) - toevoegen verwijzing zones in IHFN en XML bij de beschrijvingen van het gegevensgedeelte - aanvulling informatie betreffende - time-out - opvraging bijkomende gegevens A052, E - returncodes /09/2007 Werkgroep - toevoegen nieuwe returncode toevoegen verduidelijkingen n.a.v. testen - toevoegen machtigingen /10/2007 Werkgroep - toevoegen verduidelijkingen n.a.v. werkgroepvergadering weglaten ongebruikte stukken om leesbaarheid document te verhogen /07/2009 Werkgroep - herschikken informatie en toevoegen verduidelijkingen n.a.v. de laatste werkgroepvergaderingen /10/2010 Website - toevoegen zone INSZ bij beschrijving gegevensgedeelte van het attest A052, M /01/2012 Website - toevoegen codes m.b.t. de verwerking voor RJV Periodes van inactiviteit of van toegelaten deeltijdse werkhervattingen in geval van ziekte p 4 / 55

5 Inhoudstabel 1. Situering van het project Inleiding Instellingen geïnteresseerd in de gegevens van de VI s Fonds voor Beroepsziekten (FBZ) Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) Sector werkloosheid: Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), uitbetalingsinstellingen (UI) en Fonds voor Sluiting van Ondernemingen (FSO) CIMIRe Fondsen van Bestaanszekerheid (VSI) Rijksdienst voor Kinderbijslag (RKW) => niet gebruikt Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) => niet gebruikt OCMW s => niet gebruikt Architectuur van de gegevensstroom Formaat Gegevensgedeelte 15 Beschrijving gegevensgedeelte van het attest A052, M 16 Beschrijving gegevensgedeelte van de voorlegging van de consultatiestroom A052, L 20 Beschrijving gegevensgedeelte van de voorlegging van de consultatiestroom A052, E 20 Beschrijving gegevensgedeelte van het antwoord op de consultatiestroom A052, L 22 Beschrijving gegevensgedeelte van het antwoord op de consultatiestroom A052, E Distributiestroom - A052, M Gegevensstroom Integratiecontrole Verwerking Frequentie van de levering van de gegevens Scenario s Prefix 28 Voorleggingsprefix 28 Antwoordprefix 28 Voorbeelden prefix Verwerking berichten voor RJV Consultatiestroom A052, L of E Gegevensstroom Integratiecontrole Verwerking Scenario s 40 Verwerping van de vraag door de KSZ 40 Aanvaarding van de vraag door het NIC 40 Verwerping van de vraag door het NIC 41 Verwerping van de vraag door de RVA Opvragen van bijkomende gegevens door de sector werkloosheid 41 De verschillende situaties bij de UI s en de mogelijke vragen door de UI 41 De mogelijke antwoorden door de VI 42 Deleted: 37 Deleted: 37 Deleted: 37 Deleted: 38 Deleted: 39 Deleted: 39 Deleted: 39 Deleted: 40 Deleted: 40 Deleted: 40 Deleted: 40 Deleted: 41 Periodes van inactiviteit of van toegelaten deeltijdse werkhervattingen in geval van ziekte p 5 / 55

6 Opmerkingen Returncodes in het gegevensgedeelte van het antwoord 43 Returncodes van het NIC op de consultatieberichten 43 Returncodes van de VI op de consultatieberichten 44 Returncodes van de RVA op de consultatieberichten. 45 Returncodes van de KSZ op de consultatieberichten. 45 Time-out voor de consultatieberichten Prefix 46 Voorleggingsprefix 46 Antwoordprefix 46 Voorbeelden prefix Bijlage 1: Toelichting bij het gebruik van het gegevensgedeelte A052 (werkdocument FGTB) 46 Deleted: 41 Deleted: 42 Deleted: 42 Deleted: 43 Deleted: 44 Deleted: 44 Deleted: 45 Deleted: 50 Periodes van inactiviteit of van toegelaten deeltijdse werkhervattingen in geval van ziekte p 6 / 55

7 1. Situering van het project 1.1. Inleiding Dit project komt voort uit het overkoepelend project Multifunctionele aangifte van de werkgevers aan de RSZ waarbij de oorspronkelijke aangifte wordt gereduceerd tot die gegevens waarvoor de werkgever als authentieke bron wordt aangeduid. Hierdoor werden andere complementaire gegevensstromen vanuit en naar andere instellingen van het netwerk van de sociale zekerheid noodzakelijk. In deze documentatie gaat het over de complementaire gegevensstromen vanuit de verzekeringsinstellingen (VI s) m.b.t. de gegevens waarvan de VI s als authentieke bron worden bestempeld. De VI s dragen op die manier bij tot het proces van rationalisering en informatisering van de sociale zekerheid. Aansluitend bij de besprekingen van het aanbieden van de attesten A052 aan de sectoren van de sociale zekerheid, verklaarde de werkloosheidssector dat zij behoefte had aan een ruimere consultatie van de databanken van de VI s dan de attesten A052. In juni 2004 gingen de VI s akkoord om de gegevens aanvullend ter beschikking te stellen mits machtiging van het Sectoraal Comité van de sociale zekerheid onder de vorm van een verruimde consultatie A052, E, naast de consultatie van de attesten, A052, L. De gegevens worden op kwartaalbasis doorgegeven en kunnen eveneens via een consultatie op kwartaalbasis worden opgevraagd. In principe zal de modus van gegevensdoorgave inhoudelijk neutraal zijn, d.w.z. onafhankelijk van de wijze distributie/consultatie zal de authentieke bron dezelfde gegevens meedelen. Met uitzondering van de verruimde consultatie A052, E die bijkomende gegevens bevat. De distributiestroom A052, M en de consultatiestromen A052,L en A052, E verlopen via de Kruispuntbank van de sociale zekerheid (KSZ) Instellingen geïnteresseerd in de gegevens van de VI s In dit deel wordt beschreven welke gegevens de instellingen nodig hebben, waarom, op basis van welke wetgeving, onder welke vorm (consultatie, mutatie, frequentie ) Fonds voor Beroepsziekten (FBZ) Benodigde gegevens Doelstelling Modaliteiten 1 Wettelijke basis de begindatum en de einddatum arbeidsongeschiktheid juiste inhoud + bepaling van genoemde periodes om FBZbeslissingen inzake TAO/BAO-periodes te kunnen nemen maandelijks of op aanvraag; consultatie + mutatie van gegevens via een elektronisch bericht art van de gecoördineerde wet van betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (BS ) 1 Met Modaliteiten wordt bedoeld: consultatie, mutatie en frequentie. Periodes van inactiviteit of van toegelaten deeltijdse werkhervattingen in geval van ziekte p 7 / 55

8 Toelichting: FBZ is bereid om in de toekomst op elektronische wijze gegevens inzake aanvragen uit de privé-sector en de RSZPPO-sector die bij FBZ worden ingediend ter beschikking te stellen van de VI. Als tegenprestatie wil FBZ dat de VI spontaan (of op specifieke vraag) de bovengenoemde gegevens aanleveren. Zonder die gegevens kan FBZ geen beslissingen terzake nemen en ter beschikking stellen in het kader van het MFA-project (gelijkgestelde dagen). Uitkeringen voor begrafeniskosten: Benodigde gegevens: de voornaam en naam + Rijks- of Bisregisternummer van de rechthebbende(n) + het betaalde bedrag (6000 BEF) dat de VI als uitkering voor begrafeniskosten heeft betaald. Subrogatierecht van de VI terugbetaling van achterstallen door FBZ. Benodigde gegevens: op vraag van de VI werd er op in het FBZ een ontwerp van een nieuw terugvorderingsformulier (BZ5) gemaakt. Een nieuwe bilaterale vergadering tussen FBZ en de VI is gepland voor 16 juni De resultaten van de besprekingen bepalen de inhoud van deze gegevensstromen. Wettelijke basis van FBZ om de uitgebreide consultatie A052L 2 te mogen uitvoeren: art. 52 van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, plus art. 11 en art. 13 van het KB van Machtiging verleend door Beraadslaging nr 02/110 van 3 december 2002 m.b.t. de mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard in het kader van het project DmfA. Bijkomende machtiging verleend door Beraadslaging nr 04/037 van 9 november 2004 m.b.t. de mededeling van elektronische berichten m.b.t. de periodes van inactiviteit of van toegelaten deeltijdse werkhervattingen in geval van ziekte (A052L) ontwikkeling van een aangepaste variante ten behoeve van de werkloosheidssector en het Fonds voor Beroepsziekten Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) Benodigde gegevens Doelstelling Modaliteiten Wettelijke basis 3 Dagen afwezigheid wegens Berekenen van op moment van de art. 16, 3 en art. 18, 4 vaderschapsverlof vakantieduur en kwartaalaangifte Dagen (= periode) afwezigheid wegens profylactisch verlof Dagen afwezigheid wegens ziekte of ongeval (al dan niet gedekt door uitkeringen) Perioden van deeltijdse werkhervatting na een periode van volledige ongeschiktheid wegens ziekte of ongeval met akkoord van adviserend geneesheer vakantiegeld Berekenen van vakantieduur en vakantiegeld Gelijkstelling voor de berekening van het vakantiegeld Gelijkstelling voor niet-gepresteerde dagen/uren op moment van de kwartaalaangifte op moment van de kwartaalaangifte op moment van de kwartaalaangifte art. 16, 18 art. 16, 2 en art. 18, 2 en 3 art. 16, 2 en art. 18, 2 en 3 2 Uitgebreid met de zones Bron van de beslissing tot arbeidsgeschiktheid, Datum arbeidsgeschiktheid, en Bevallingsdatum (zie verder) 3 Telkens van het K.B. van 30 maart 1967 Periodes van inactiviteit of van toegelaten deeltijdse werkhervattingen in geval van ziekte p 8 / 55

9 De afwezigheid wegens bevallingsrust. De afwezigheid wegens moederschapsbescherming Gelijkstelling voor de berekening van het vakantiegeld Gelijkstelling voor de berekening van het vakantiegeld op moment van de kwartaalaangifte op moment van de kwartaalaangifte art. 16, 3 en art. 18, 4 en 7 art. 16, 19 RJV verkiest dat in de gegevensstromen afkomstig van de respectievelijke authentieke bronnen de link wordt gelegd met de arbeidstijdgegevens (zie verder gegevensgedeelte). De gepensioneerde die nog werkt en ziek wordt: de werknemer moet zijn werkgever inlichten dat hij gepensioneerd is. De werkgever wordt dus geacht te weten dat zijn werknemer gepensioneerd is. De VI zullen dus voor deze werknemers door RSZ in kennis gesteld worden dat deze persoon arbeidsongeschikt is. De VI zijn evenwel niet geïnteresseerd in dit gegeven aangezien dergelijke personen geen recht op uitkeringen openen. De personen met een tweede week gewaarborgd loon: voor deze personen dient de werkgever als authentieke bron te worden beschouwd. Er is voorzien dat dit gegeven door de werkgever zal worden aangegeven in de Bijlage aangifte sociaal risico. De zieken die om een of andere reden geen vergoeding ontvangen (gedeeltelijk): de niet vergoede dagen zijn beschikbaar bij de VI. Ziektedagen die als staking aangegeven door de werkgever: er wordt een bijkomende code Staking-lock-out voorzien in de aangifte van de werkgever aan RSZ. Machtiging verleend door Beraadslaging nr 02/110 van 3 december 2002 m.b.t. de mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard in het kader van het project DmfA Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) Wettelijke basis: RIZIV heeft de gegevensstroom nodig daar de periodes van inactiviteit of van toegelaten deeltijdse werkhervattingen in geval van ziekte worden gelijkgesteld voor het behoud van rechten. RIZIV beroept zich op de Beraadslaging nr. 02/110 van 3 december 2002 m.b.t. de mededeling van sociale gegegens van persoonlijk aard in het kader van het project Dmfa om de consultatie te kunnen doen. Periodes van inactiviteit of van toegelaten deeltijdse werkhervattingen in geval van ziekte p 9 / 55

10 Sector werkloosheid: Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), uitbetalingsinstellingen (UI) en Fonds voor Sluiting van Ondernemingen (FSO) Benodigde gegevens Doelstelling Modaliteiten Wettelijke basis 4 Periode en aantal vergoede ziektedagen met uitsluiting van periode vergoed in het kader van de moederschapsverzekering 5 (Code VI 1a-1b/5-6) Toelaatbaarheid (gelijkgestelde dagen) en evolutie werkloosheidsuitkering Op moment van uitkeringsaanvraag art. 38 en 116 KB + art. 71 MB Periode en aantal dagen vergoed in het kader van de moederschapsverzekering (Code VI 2a-c) Aantal verlofdagen opgenomen tijdens de ziekteperiode (Code VI 6) Datum van bevalling (Code VI 2b) Verklaring arbeidsgeschiktheid: - spontaan - beslissing adviseur, geneeskundige raad, dienst voor geneeskundige controle (Code VI 1c) Periode gedeeltelijke werkhervatting (Code VI 2d/5) Begindatum arbeidsongeschiktheid (Code VI 1a/2a-c/4) Vergoede ziekteperiode (ongeacht of het moederschapsverlof of een gewone ziekteperiode betref) en de periode die niet vergoed werd door de ZIV (= A020) (Code VI 1a-1b/2a-c/4) Toelaatbaarheid (gelijkgestelde dagen) en evolutie werkloosheidsuitkering Toelaatbaarheid (gelijkgestelde dagen) en evolutie werkloosheidsuitkering Toelaatbaarheid (gelijkgestelde dagen) en evolutie werkloosheidsuitkering Toelaatbaarheid (gelijkgestelde dagen) en evolutie werkloosheidsuitkering Tijdelijke werkloosheid Anti-cumul of vergoedbaarheid Anti-cumul of vergoedbaarheid Op moment van uitkeringsaanvraag Op moment van uitkeringsaanvraag Op moment van uitkeringsaanvraag Op moment van uitkeringsaanvraag Op moment van uitkeringsaanvraag tijdelijke werkloosheid Bij de verificatie van de betaling (maandelijks batch) Bij de verificatie van de betaling (maandelijks batch) art. 38 en 116 KB + art. 71 MB Idem + art. 46 KB + art. 20 MB Idem + art. 56, 60 en 61 KB Idem + art. 60, 61 en 62 KB art. 106 art. 60 en 61 KB Art. 56, 60 en 61 KB 4 Artikelen uit het KB van houdende de werkloosheidsreglementering en het MB van houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering. 5 Onder moederschapsverzekering wordt begrepen het moederschapsverlof, het vaderschapsverlof, de moederschapsbescherming en het borstvoedingsverlof. Periodes van inactiviteit of van toegelaten deeltijdse werkhervattingen in geval van ziekte p 10 / 55

11 De sector gaf van bij het begin aan geïnteresseerd te zijn in een ruimere consultatie van gegevens beschikbaar bij de VI. Ruimer dan wat strikt noodzakelijk was in het kader van het project Multifunctionele aangifte. De UI s wensen de bestanden van de VI te consulteren wanneer ze na consultatie van de DMFA (A820) merken dat er ziekteperiodes zijn die niet vergoed zijn onder de vorm van gewaarborgd loon of wanneer de sociaal verzekerde zich herinschrijft als werkzoekende na een ziekteperiode. Tevens is het de bedoeling om het formulier C6 te vervangen door een elektronische (uitgebreide) consultatie A052, E. Via het formulier C6 vragen de UI s aan de VI s informatie over de verzekerbaarheidssituatie en de arbeidsgeschiktheid. Om de formulieren C6 af te schaffen wordt de volgende werkwijze afgesproken. In het gegevensgedeelte van de elektronische consultatie A052, E (verruimde versie) voegt de sector de datum waarop betrokkene zich terug als werkzoekende heeft gemeld (= datum hervatting van de werkloosheid) als deze informatie beschikbaar is. Slechts in het geval de zone datum hervatting werkloosheid is ingevuld, geldt dit als een C6-formulier. De aanvraag van de machtiging is beperkt tot de UI s. Ze geldt voor de sector in zijn geheel. Immers, RVA kan alle ontvangen gegevens op hun juistheid nazien en de sociaal controleurs kunnen misbruiken opsporen (art. 139 KB van ). Machtiging verleend door Beraadslaging nr 04/037 van 9 november 2004 m.b.t. de mededeling van elektronische berichten m.b.t. de periodes van inactiviteit of van toegelaten deeltijdse werkhervattingen in geval van ziekte (A052L) ontwikkeling van een aangepaste variante ten behoeve van de werkloosheidssector en het Fonds voor Beroepsziekten CIMIRe Benodigde gegevens Doelstelling Modaliteiten Wettelijke basis Volledige arbeidsongeschiktheid; met uitkering 6 + alle wijzigingen Pensioenrechten vaststellen Periodes van inactiviteit: gelijkstelling met periodes van activiteit 1x trimester art. 34, 1, B, KB art. 5, 1, 1, 3, eerste lid, en 3; art. 13, 1, Werkhervattingen met toelating adviserend geneesheer; met of zonder uitkering + alle wijzigingen Pensioenrechten vaststellen Periodes van toegelaten deeltijdse werkhervattingen: berekeningsbasis is forfaitair loon i.p.v. werkelijk loon indien voordeliger 1x trimester en art. 2, KB art. 26, 2, KB art. 5, 1, 3, tweede lid, en art. 2, KB Hier inbegrepen: alle situaties huidige stroom Ziekte & Invaliditeit (bilaterale flux T7 : doorgave van de gegevens m.b.t. voortgezette verzekering) moederschapsrust volledige werkverwijdering omzetting Ziekte-AO of omgekeerd 7 Artikelen van het KB van tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rusten overlevingspensioen voor werknemers 8 Artikelen van het KB van betreffende het bijhouden van de individuele rekening van de werknemers Periodes van inactiviteit of van toegelaten deeltijdse werkhervattingen in geval van ziekte p 11 / 55

12 Aangepaste arbeid of vermindering arbeidsduur n.a.v. maatregel moederschapsbescherming; eventueel andere oorzaken van aangepaste arbeid of vermindering van de arbeidsduur; met of zonder uitkering + alle wijzigingen Pensioenrechten vaststellen Aangepaste arbeid met loonverlies/gedeeltelijke werkverwijdering ingevolge maatregel moederschapsbescherming: berekeningsbasis is forfaitair loon i.p.v. werkelijk loon indien voordeliger 1x trimester art. 26, 2, KB art. 5, 1, 3, tweede lid, en art. 2, KB Genot uitkering ziekte, invaliditeit, moederschap Controle arbeid gepensioneerden Cumulatieverbod pensioenuitkering met ander vervangingsinkomen 1x trimester art. 25, KB nr art. 5, 1, 1, 3, eerste lid, en 3; art. 13, 1, en art. 2, KB Rijksdienst voor Pensioenen (RVP): de gegevens nodig voor de toepassing van de pensioenwetgeving door RVP worden ingezameld door CIMIRe. Machtiging verleend door Beraadslaging nr 02/110 van 3 december 2002 m.b.t. de mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard in het kader van het project DmfA Fondsen van Bestaanszekerheid (VSI) Benodigde gegevens Doelstelling Modaliteiten Wettelijke basis Periodes: Tegemoetkomingen in op aanvraag C.A.O arbeidsongeschiktheid gedekt door uitkeringen (begin- en einddatum) - erkende periode van arbeidsongeschiktheid (begin- en einddatum) geval van ziekte Aantal dagen Tegemoetkomingen in op aanvraag C.A.O arbeidsongeschiktheid geval van ziekte Periodes van toegelaten Tegemoetkomingen in op aanvraag C.A.O werkhervattingen Datum invaliditeit geval van ziekte Tegemoetkomingen in geval van ziekte op aanvraag C.A.O Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 1999 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 1978 betreffende de tegemoetkomingen van het Fo.B.Z. van de Werklieden uit het Bouwbedrijf in geval van arbeidsongevallen met ernstig of dodelijke afloop, beroepsziekte, gewone ziekte of ongeval van gemeen recht, algemeen verbindend verklaard bij het koninklijk besluit van 15 december 1978, en achtereenvolgens gewijzigd bij de collectieve arbeidsovereenkomsten van 30 juni 1980, 23 maart 1989, 28 maart 1994 en 11 mei 1995, respectievelijk algemeen verbindend verklaard bij de KB van 19 september 1980, 15 februari 1990, 19 juni 1992 en 2 juni 1997, en bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei Periodes van inactiviteit of van toegelaten deeltijdse werkhervattingen in geval van ziekte p 12 / 55

13 Tegemoetkoming bij arbeidsongeval met niet-dodelijke afloop, bij beroepsziekte en bij langdurige arbeidsongeschiktheid: voor de toepassing van deze tegemoetkoming wordt als ongeval met niet-dodelijke afloop, als beroepsziekte of als langdurige arbeidsongeschiktheid beschouwd, het ongeval, de beroepsziekte of de langdurige arbeidsongeschiktheid die een volledige arbeidsongeschiktheid tot gevolg heeft van meer dan dertig kalenderdagen te rekenen met ingang van de dag na het ongeval of het begin van de beroepsziekte of de volledige arbeidsongeschiktheid die recht geven op de bij de betrokken wetgevingen voorziene vergoedingen. Machtiging verleend door Beraadslaging nr 02/110 van 3 december 2002 m.b.t. de mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard in het kader van het project DmfA Rijksdienst voor Kinderbijslag (RKW) => niet gebruikt Benodigde gegevens Doelstelling Modaliteiten Wettelijke basis Periodes van arbeidsongeschiktheid (met en zonder uitkeringen) en andere gegevens (eventueel uitbreiding van bericht A020) 10 Situatie van toekenning ten laatste op het einde van trimester na betrokken trimester? Periodes van gewaarborgd week- of maandloon?? art. 51, 1er, 3 en 53, 1, 7 11 Omdat de periode arbeidsongeschiktheid niet alsdusdanig vookomt in de A052 verkiest RKW om deze gegevensstroom niet te benutten, maar gebruik te maken van de stroom A020 (of A020L) Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) => niet gebruikt Dagen + periode zwangerschapsrust maximum 7 weken en minimaal 1 week voor de geboorte en acht weken na de bevalling (huidige code 06) Benodigde gegevens Doelstelling Modaliteiten Wettelijke basis Dagen van afwezigheid wegens arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval (ander dan arbeidsongeval of beroepsziekte) (al dan niet gedekt door uitkeringen) voor de eerste twaalf maanden met uitzondering van de tweede week gewaarborgd loon (huidige code 01) Bijdrageverminderingen per kwartaal binnen de 15 dagen na het verstrijken ervan 12 controle op bijdrageverminderingen (vooral art. 60 banenplan wet 21/12/1994) Bijdrageverminderingen per kwartaal binnen de 15 dagen na het verstrijken ervan controle op bijdrageverminderingen (vooral banenplan wet 21/12/1994) 10 Attest voor het behoud van recht op kinderbijslag voor de personen in arbeidsongeschiktheid. 11 Van de gecoördineerde wetten m.b.t. kinderbijslag voor werknemers. 12 Let wel: de VI kunnen de gevraagde informatie slechts geven binnen de 15 dagen van de tweede maand die volgt op het einde van het trimester! Periodes van inactiviteit of van toegelaten deeltijdse werkhervattingen in geval van ziekte p 13 / 55

14 Dagen + periode arbeidsonderbreking van een zwangere arbeidster of een arbeidster die haar kind zoogt (art 42 tot 43bis van de Arbeidswet van 16/03/1971) (huidige code 07) Dagen + periode arbeidsonderbreking wegens profylactisch verlof (huidige code 08) Dagen + periode arbeidsonderbreking wegens vaderschapsverlof (huidig code 16) Bijdrageverminderingen Bijdrageverminderingen Bijdrageverminderingen per kwartaal binnen de 15 dagen na het verstrijken ervan per kwartaal binnen de 15 dagen na het verstrijken ervan per kwartaal binnen de 15 dagen na het verstrijken ervan controle op bijdrageverminderingen (vooral banenplan wet 21/12/1994) controle op bijdrageverminderingen (vooral banenplan wet 21/12/1994) controle op bijdrageverminderingen (vooral banenplan wet 21/12/1994) OCMW s => niet gebruikt Wettelijke basis: De wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie bepaalt in art. 2 dat elke persoon recht heeft op maatschappelijke integratie. Dit recht kan bestaan uit een tewerkstelling en/of leefloon, al dan niet gepaard aan een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie. In art.3 worden de voorwaarden opgesomd oa. 5. werkbereid zijn, tenzij dit om gezondheids-of billijkheidsredenen niet mogelijk is. De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn zegt in art.1 dat iedereen recht heeft op maatschappelijke dienstverlening. In artikel 47 wordt de opdracht van de maatschappelijk werker omschreven terwijl artikel 57 handelt over de dienstverlening die het OCMW verleent. Om deze reglementering te kunnen toepassen is het noodzakelijk dat de maatschappelijk werker in het kader van het sociaal onderzoek kan beschikken over de noodzakelijke gegevens betreffende de aanvrager en de personen die deel uitmaken van zijn gezin. Tot deze gegevens behoren de verschillende data die deel uitmaken van de voormelde gegevensstroom zijnde: het feit of hij gekend is als werknemer, eventueel het type of statuut van zijn tewerkstelling, het gemiddeld aantal prestatie-uren waarvoor hij eventueel kan vergoed worden, het aantal eventueel erkende ziektedagen gedurende welbepaalde periodes. Periodes van inactiviteit of van toegelaten deeltijdse werkhervattingen in geval van ziekte p 14 / 55

15 2. Architectuur van de gegevensstroom 2.1. Formaat Zowel de distributie- als de consultatiestromen gebeuren in het formaat: prefix A1 + gegevensgedeelte in IHFN of XML. Dit betekent dat de KSZ de ontvangen attesten of voorleggingen eventueel zal converteren en overmaken in het gewenste formaat. Er dient opgemerkt te worden dat de KSZ vooralsnog geen inhoudelijke validatie verricht en dit noch in het geval van doorgave IHFN naar IHFN, van XML naar XML of bij conversie. Met inhoudelijke validatie wordt bijvoorbeeld bedoeld, het controleren van de geldigheid van een datum, het al dan niet voorkomen van een veld dat afhankelijk is van de waarde van een voorafgaand veld. Deze problematiek wordt momenteel verder onderzocht bij de KSZ Gegevensgedeelte Binnen de werkgroep DmfA is overeengekomen om in het kader van de Aangifte Sociaal Risico (ASR) te werken met een vaste gegevensset. Dit principe wordt ook doorgetrokken naar de gegevensstromen die betrekking hebben op de rechten vastgesteld op basis van de ontvangen ASR s. Om het verband te leggen tussen de informatie verkregen via de authentieke bron en de LATG zal in het gegevensgedeelte bovendien bijkomende informatie m.b.t. de tewerkstelling komen namelijk: - het inschrijvingsnummer van de werkgever bij de RSZ - de RSZ-categorie van de werkgever - het werknemerskengetal bij de RSZ waartoe de sociaal verzekerde behoort - het nummer paritair comité waaronder de sociaal verzekerde behoort - de begindatum van de betrekking. en eveneens de volgende vier zones: - Q - S - Werknemersstatuut - Tewerkstellingsnummer In dit bericht verstrekken de VI s voor de sociaal verzekerde, gegevens omtrent de periode van inactiviteit in geval van ziekte voor het beschouwde kwartaal: - de aard van de ziekte; - het aantal dagen (al dan niet vergoed); - het type uitkering; - de aard van de uitkering; - de begin- en einddatum van de periode. Het NIC zal eveneens een opvolgingsbestand aanmaken waarin al de verstuurde attesten worden opgeslagen. Onafhankelijk van de wijze van doorgave, distributie of consultatie, zullen de dezelfde types van gegevens worden meegedeeld. Echter voor de consultatie van het lopende kwartaal geven de VI s de informatie door zoals op dat ogenblik beschikbaar in hun gegevensbanken. Dit wil zeggen, dat de verstrekte gegevens in een consultatie kunnen verschillen van deze meegedeeld in het laatste attest. Periodes van inactiviteit of van toegelaten deeltijdse werkhervattingen in geval van ziekte p 15 / 55

16 Beschrijving gegevensgedeelte van het attest A052, M Identificatieblok attest Zone Beschrijving Type 13 Lengte M/C 14 IHFN XML INSZ van de sociaal verzekerde Nummer van het attest Versie van het attest Aard van het attest Aanmaakdatum attest INSZ van de sociaal verzekerde van wie de gegevens worden meegedeeld Uniek nummer De samenstelling is als volgt: o eerste 2 posities: het jaartal van doorgave; o volgende 3 posities: het attest 051 ; o laatste 10 posities: uniek nummer Bij consultatie: fictief nummer Versie nummer waarbij het 1 ste bericht het nummer 00 heeft en voor de volgende berichten het versie nummer steeds met 1 wordt verhoogd 0 = origineel; 1 = corrigerend bericht; 2 = duplicaat (niet gebruikt); 3 = annulering (waarbij alle gegevens op 0 worden gezet) Bij consultatie: altijd 0 = origineel Datum die het moment van de ontlading van de gegevens uit de databank aangeeft en dus niet de datum van de eigenlijke doorgave van de gegevens N 11 M (in prefix) AttestationIdentification\INSS AN 15 M BGMA1 AttestationIdentification \AttestationId AN 2 M BGMA1 AttestationIdentification \SituationNbr AN 1 M BGMA1 AttestationIdentification\Attestation Status N 8 C DTMA1\ 137 AttestationIdentification\CreationD ate Formaat IHFN: YYYYMMDD Formaat XML: YYYY-MM-DD 13 Alfanumeriek / Numeriek 14 Mandatory / conditional Periodes van inactiviteit of van toegelaten deeltijdse werkhervattingen in geval van ziekte p 16 / 55

17 Datablok met betrekking tot de werkgever Zone Beschrijving Type Lengte M/C IHFN XML Voorkomen werkgever Maximaal 5 voorkomens N 1 C QTYA1\ 614 Activity Inschrijvingsnummer van de Werkgever bij de RSZ RSZ categorie van werkgever Werknemerskengetal bij de RSZ Nummer paritair comité Begindatum van tewerkstelling Q S Statuut van de werknemer Indien gekend wordt het KBO nummer meegegeven, anders het inschrijvingsnummer bij RSZ (9 posities) voorafgegaan door een 0 Code voorkomend in de werkgeversaangifte aan de RSZ Werknemerskengetal waartoe de sociaal verzekerde behoort Nummer van het paritair comité waaronder de sociaal verzekerde ressorteert Formaat IHFN: YYYMMDD Formaat XML: YYYY-MM-DD Normaal, gemiddeld aantal uren per week van de sociaal verzekerde in de onderneming Normaal, gemiddeld aantal uren per week van de maatpersoon (voltijds) A = Artiest Het gaat om muzikanten en schouwspelartiesten, of zij nu tewerkgesteld zijn in het kader van een arbeidsovereenkomst of presteren in omstandigheden gelijkaardig aan die van een arbeidsovereenkomst, zoals gedefinieerd in artikel 3,2 van het KB van 28 november D = Thuiswerker Het gaat om thuiswerkers, zoals zij gedefinieerd worden in artikel 3, 4 van het KB van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni N 10 C PNAA1 Activity\EmployerID N 3 C RFFA1\ 506 Activity\EmployerClass N 3 C RFFA1\ 529 Activity\Worker\WorkerCode N 3 C RFFA1\ 531 Activity\Worker\JointCommission Nbr N 8 C DTMB1\ 670 Activity\Worker\OccupationPeriod\ BeginDate N 4 C QTYD1\ 557 Activity\Worker\MeanWorkingHou rs N 4 C QTYD1\ 556 Activity\Worker\RefMeanWorking Hours AN 2 C STSB1\ 537 Activity\Worker\WorkerStatus Periodes van inactiviteit of van toegelaten deeltijdse werkhervattingen in geval van ziekte p 17 / 55

18 1969 ter herziening van het wetsbesluit van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der werknemers. CM = Militair kandidaat S = Seizoenarbeider Het gaat om werknemers die arbeidsperiodes van beperkte duur verrichten, hetzij omwille van de seizoensgebonden aard van het werk, hetzij omdat de bedrijven die hen aanwerven verplicht zijn personeel te rekruteren ter versterking op bepaalde momenten van het jaar. T = Tijdelijk Het gaat om werknemers aangeworven in het kader van een contract van bepaalde duur om te kunnen voorzien in de vervanging van een vaste werknemer of om te beantwoorden aan een tijdelijke toename van het werk of om de uitvoering van een uitzonderlijk werk te verzekeren (dit heeft geen betrekking op de uitzendkrachten die via een uitzendbureau ter beschikking worden gesteld van een werkgever). Tewerkstellingsnummer Tewerkstellingsnummer van de sociaal AN 13 C GIRA1\ 565 Activity\InternalOccupationNbr verzekerde in de onderneming Datablok met betrekking tot de periode van inactiviteit Zone Beschrijving Type Lengte M/C IHFN XML Aantal voorkomens dagen Maximaal 79 N 2 C QTYB1\ 615 DecisionNicCin Type dagen (al dan niet vergoed) 1 = primaire arbeidsongeschiktheid 2 = invaliditeitsuitkering 3 = werkverwijdering wegens zwangerschap 5 = bevallingsrust 15 De VI beslissen begin 2006 deze code niet meer door te geven aangezien ze geen authentieke bron zijn Periodes van inactiviteit of van toegelaten deeltijdse werkhervattingen in geval van ziekte p 18 / 55 N 2 C ATTA1\ 604 DecisionNicCin\DayType

19 6 = werkverwijdering wegens borstvoeding 7 = werkverwijdering wegens besmettelijke ziekten 8 = vaderschap 9 = nieuw vaderschapsverlof 10 = adoptieverlof Aantal dagen (al dan niet vergoed) Type uitkering Aard van de uitkering 31 = sanctie wegens afwezigheid op de oproep van de adviserend geneesheer, doch erkend door AG 32 = sanctie door laattijdige aangifte 33 = carensdag ZIV 34 = sanctiedagen RIZIV 35 = verblijf in het buitenland (buiten Europa) zonder toelating van de AG 36 = zware fout of sportongeval 37 = wachttijd niet volbracht 38 = jaarlijkse vakantie 39 = verzaking aan uitkering 90 = niet vergoede dagen (zonder onderscheid) en 99 (zie beschrijving hierna) 0 = niet van toepassing in geval van consultatie van een lopend trimester. 1 = normale uitkering 2 = uitkering voor aangepast werk 0 = niet van toepassing in geval van consultatie van een lopend trimester. 1 = volledige uitkering 2 = beperkte uitkering 3 = uitkering aan 0 N 3 C QTYC1\ 613 DecisionNicCin\Duration N 1 C RFFB1\ 595 DecisionNicCin\AllowanceType N 1 C STSA1\ 530 DecisionNicCin\KindOfAllowance Periodes van inactiviteit of van toegelaten deeltijdse werkhervattingen in geval van ziekte p 19 / 55

20 Begindatum Einddatum Formaat IHFN: YYYYMMDD Formaat XML: YYYY-MM-DD Formaat IHFN: YYYYMMDD Formaat XML: YYYY-MM-DD N 8 C DTMC1\ 194 DecisionNicCin\Period\BeginDate N 8 C DTMC1\ 206 DecisionNicCin\Period\EndDate Beschrijving gegevensgedeelte van de voorlegging van de consultatiestroom A052, L Datablok met de vraag Zone Beschrijving Type Lengte M/C IHFN XML INSZ nummer sociaal INSZ nummer van de werkloze AN 11 M PNAB1 \ GL0 Request\INSS verzekerde Begindatum opzoekperiode Begindatum van de maand waarvoor de AN 8 M DTMG1 \ 194 Request\SearchPeriod\BeginDate gegevens worden opgevraagd Formaat IHFN: YYYYMMDD Formaat XML: YYYY-MM-DD Einddatum opzoekperiode Einddatum van de maand waarvoor de gegevens worden opgevraagd Formaat IHFN: YYYYMMDD Formaat XML: YYYY-MM-DD AN 8 M DTMG1 \ 206 Request\SearchPeriod\EndDate Beschrijving gegevensgedeelte van de voorlegging van de consultatiestroom A052, E Datablok met de vraag Zone Beschrijving Type Lengte M/C IHFN XML INSZ nummer sociaal INSZ nummer van de werkloze AN 11 M PNAB1 \ GL0 Request\INSS verzekerde Begindatum opzoekperiode Begindatum van de maand waarvoor de AN 8 M DTMG1 \ 194 Request\SearchPeriod\BeginDate gegevens worden opgevraagd Formaat IHFN: YYYYMMDD Formaat XML: YYYY-MM-DD Einddatum opzoekperiode Einddatum van de maand waarvoor de AN 8 M DTMG1 \ 206 Request\SearchPeriod\EndDate gegevens worden opgevraagd Formaat IHFN: YYYYMMDD Formaat XML: YYYY-MM-DD Indicator C6 0 = bijkomende gegevens (C6) niet gevraagd AN 1 M GISA1 \ 527 Request\C006Ind Periodes van inactiviteit of van toegelaten deeltijdse werkhervattingen in geval van ziekte p 20 / 55

21 Hervattingsdatum waarop C6 betrekking heeft 1 = bijkomende gegevens (C6) gevraagd Enkel ingevuld indien hervatting werkloosheid na periode van arbeidsongeschiktheid Formaat IHFN: YYYYMMDD Formaat XML: YYYY-MM-DD AN 8 C DTME1 \ 710 Request\ResumptionDate Het is mogelijk om voor korte periodes van inactiviteit (bijvoorbeeld 1 week) in de voorlegging de hervattingsdatum mee te geven, zonder de indicator C6 op 1 te zetten. Dan dient de voorlegging enkel voor het meedelen van de hervattingsdatum aan de VI. Indien de UI s een returncode krijgen op een bericht waarin een hervattingsdatum wordt meegedeeld, zullen de VI s de meegedeelde hervattingsdatum opslaan maar zij houden hier verder geen rekening mee omdat er nog geen dossier is geopend. Tenzij bij een returncode betreffende een technisch probleem, biedt het elektronisch heropsturen van de hervattingsdatum geen oplossing. Bij het uitblijven van een positief antwoord van de VI, kan er worden overgeschakeld naar het papieren circuit om de hervattingsdatum mee te delen. Echter bij een hervatting binnen de maand, beschikt de UI niet over een papieren C6-formulier. Periodes van inactiviteit of van toegelaten deeltijdse werkhervattingen in geval van ziekte p 21 / 55

22 Beschrijving gegevensgedeelte van het antwoord op de consultatiestroom A052, L De consultatie van een kwartaal -2 of vroeger of van een kwartaal -1 indien de attesten al verstuurd zijn, laat toe de inhoud van een verstuurd attest te raadplegen zoals bewaard in het opvolgingsbestand bij het NIC. De verstuurde berichten blijven maximaal vijf jaar consulteerbaar. Bij een positief antwoord worden dezelfde gegevens meegedeeld zoals hierboven beschreven onder Beschrijving gegevensgedeelte van het attest A052, M, p 16. Bij een negatief antwoord worden de volgende gegevens meegedeeld in het gegevensgedeelte. Deleted: Beschrijving gegevensgedeelte van het attest Datablok met het antwoord Zone Beschrijving Type Lengte M/C IHFN XML Returncode AN 6 M ERCA1 Result\Returncode Lijstnummer van de returncode 052 = lijst beheerd voor returncodes betreffende consultaties A052 AN 3 M ERCA1 Result\Codelist Beschrijving gegevensgedeelte van het antwoord op de consultatiestroom A052, E Opdat de sector Werkloosheid de 3 bijkomende gegevens bekomt, moet in de voorlegging de indicator C6 op 1 staan en een hervattingsdatum worden meegegeven. Echter de bijkomende gegevens zijn enkel beschikbaar voor het lopende kwartaal en niet voor afgesloten kwartalen. Het is wel mogelijk voor korte periodes van inactiviteit (bijvoorbeeld 1 week) om in de voorlegging de hervattingsdatum mee te geven, zonder de indicator C6 op 1 te zetten. Dan dient de voorlegging enkel voor het meedelen van de hervattingsdatum aan de VI. Om de errorcode te vermijden voor de consultaties voor afgesloten kwartalen, mag noch de indicator C6 noch de hervattingsdatum worden ingevuld in de voorlegging. Bij een positief antwoord worden dezelfde gegevens meegedeeld zoals hierboven beschreven onder Beschrijving gegevensgedeelte van het attest A052, M, p 16 EN de volgende bijkomende gegevens indien opvraging voor het lopende kwartaal en de indicator C6 in de vraag 1 is: Deleted: Beschrijving gegevensgedeelte van het attest Datablok met het antwoord Zone Beschrijving Type Lengte M/C IHFN XML Bron van beslissing tot arbeidsgeschiktheid 0 = indien de datum vermeld in het veld datum arbeidsgeschiktheid niet N 1 C RFFC1 \ 682 C006Complement\LabourAptitudeDec isionsource Periodes van inactiviteit of van toegelaten deeltijdse werkhervattingen in geval van ziekte p 22 / 55

23 Datum van arbeidsgeschiktheid Bevallingsdatum afkomstig is van een beslissing genomen door de adviserende geneesheer 1= geneesheer-adviseur De vroegste datum van arbeidsgeschiktheid : - ofwel de spontane hervattingsdatum meegedeeld door de UI; - ofwel de hervattingsdatum gekend bij de VI; - ofwel de datum van arbeidsgeschiktheid opgegeven door de adviserende geneesheer Zoals meegedeeld door de betrokken familie aan de verzekeringsinstelling N 8 C DTMF1\711 C006Complement\LabourAptitudeDat e N 8 C DTMF1\712 C006Complement\AccouchementDate Als in de voorlegging het nummer attest niet is ingevuld of in geval van een consultatie van het lopende trimester, dan zal het nummer attest in het antwoord ingevuld zijn met Het versienummer zal 0 zijn. Het antwoord bevat dezelfde variante als in de input in de prefix. De datum van arbeidsgeschiktheid die als bijkomend gegeven wordt meegedeeld in het antwoord, zal de kleinste datum zijn na een vergelijking van de hervattingsdatum van de UI, de spontane hervattingsdatum van de VI en de datum van arbeidsgeschiktheid van de adviserende geneesheer. Deze datum hoeft niet overeen te komen met de einddatum van de uitkering meegedeeld in het gegevensgedeelte m.b.t. de betalingsgegevens. Bij een negatief antwoord worden de volgende gegevens meegedeeld in het gegevensgedeelte. Datablok met het antwoord Zone Beschrijving Type Lengte M/C IHFN XML Returncode AN 6 M ERCA1 Result\Returncode Lijstnummer van de returncode 052 = lijst beheerd voor returncodes betreffende consultaties A052 AN 3 M ERCA1 Result\Codelist Periodes van inactiviteit of van toegelaten deeltijdse werkhervattingen in geval van ziekte p 23 / 55

24 De identificatie van een attest gebeurt aan de hand van een uniek nummer. Dit attestnummer wordt opnieuw gebruikt zolang het over hetzelfde INSZ en dezelfde periode gaat. Een attest kan dus verschillende versies hebben die worden aangeduid door een versienummer (= volgnummer). De eerste doorgave voor eenzelfde INSZ en periode start met 00 en daarna wordt dit nummer telkens met 1 verhoogd. Indien meerdere berichten voor hetzelfde attestnummer gelijktijdig worden ontvangen, kan de bestemmeling aan de hand van dit versienummer bepalen welke het meest recent is. Het volstaat om het attest met het hoogste versienummer te verwerken omdat bij de doorgave van een attest altijd de nieuwe toestand van de gegevens wordt doorgegeven. Een attest A052 wordt aangemaakt per trimester. Wanneer er ook maar één gegeven wijzigt in het bericht, wordt een verbeterend bericht met een verhoogd versienummer verstuurd. Deze verbeterde berichten (regularisaties) zullen maandelijks worden doorgestuurd. De aard van het bericht is bepalend voor het attestnummer en het versienummer dat wordt meegedeeld. Bij een origineel bericht, worden de gegevens omtrent de periodes van inactiviteit doorgegeven van het kwartaal, voorafgaand aan deze waarin het bericht wordt aangemaakt. De VI zal het attest versturen met - nummer van het attest = uniek nummer - versienummer van het attest = 00 - aard van het bericht = 0 Indien de doorgegeven situatie betreffende een kwartaal moet worden rechtgezet, zal een corrigerend bericht worden overgemaakt. De VI zal het attest versturen met - nummer van het attest = attest nummer van het originele bericht - versienummer van het attest = versienummer van het te verbeteren bericht verhoogd met 1 - aard van het bericht = 1 Indien de doorgegeven situatie betreffende een kwartaal als onbestaand moet beschouwd worden, zal een annulatie bericht worden overgemaakt. De UI zal het attest versturen met - nummer van het attest = attest nummer van het originele bericht - versienummer van het attest = versienummer van het te annuleren bericht verhoogd met 1 - aard van het bericht = 3 De oudste periodes (begindatum/einddatum) komen eerst in het bericht; de recentste periode achteraan. Per ononderbroken periode, per code en binnen het kwartaal wordt er één periode meegegeven. Periodes van inactiviteit of van toegelaten deeltijdse werkhervattingen in geval van ziekte p 24 / 55

25 Toelichting bij het gebruik van de code type dagen 98 en 99 (werkdocument NIC, goedgekeurd in de werkgroepvergadering van ) Codes 98 en 99 Codes 98 en 99 zijn indicatieve codes. Ze duiden enkel op de mogelijkheid van een uitkering, maar bieden geen zekerheid hierop. De meegedeelde periodes zijn niet noodzakelijk gelijkstelde dagen in de sector tijdens de uitwisseling van de A052-attesten. Deze waarden worden enkel meegegeven in de consultatiestroom voor het lopend kwartaal of het kwartaal T-1 en waarvoor nog geen attesten werden aangemaakt. De codes worden enkel gebruikt voor de raadplegingen van de lopende kwartalen T-1 of T waarvoor nog geen attest A052 werd aangemaakt. Code 98 Deze code wordt gebruikt om de moederschaps- of ziekteperiode(s) aan te duiden die erkend werden door de adviserende geneesheer en waarvoor nog geen berekening van het recht of de uitkeringen heeft plaatsgevonden. De begindatum van de periode komt overeen met de begindatum van het risico indien deze nog in het kwartaal van de raadpleging valt. Als de begindatum van het risico voor het kwartaal valt, dan wordt de begindatum van het kwartaal vermeld. Als geen enkele einddatum gekend is door de verzekeringsinstelling of als deze buiten het kwartaal van de raadpleging valt, wordt de einddatum van het kwartaal overgenomen. Als er een einde komt aan de arbeidsongeschiktheid in het kwartaal van raadpleging, wordt de meest recente datum als einddatum genomen door de verzekeringsinstellingen door de volgende data met elkaar te vergelijken: datum van de werkhervatting of waarop de werkloosheid aanvangt, einddatum van de ziekte (einddatum van de erkenning). De toepassing van artikel 134 zet de uitkering stop (afwezigheid op de medische controle). Code 99 Deze code wordt gebruikt voor een moederschap of een ziekte waarvoor al een uitkering verleend werd om de volgende periodes mee te delen die in aanmerking komen voor een uitkering tot het einde van het kwartaal of tot het einde van de arbeidsongeschiktheid, indien deze gekend is, of tot de datum waarop de werkloosheid opnieuw ingaat, als deze meegedeeld wordt in het verzoek (of tot de einddatum van erkenning). De toepassing van artikel 134 zet de uitkering stop (afwezigheid op de medische controle). Periodes van inactiviteit of van toegelaten deeltijdse werkhervattingen in geval van ziekte p 25 / 55

26 3. Distributiestroom - A052, M 3.1. Gegevensstroom De VI s verwachten bij deze gegevenstransmissie geen antwoord van de respectieve bestemmelingen. De stroom krijgt bijgevolg de architectuur van een gegevensovermaking zonder opvolging. attestnummer RJV VI s NIC voorlegging KSZ distributie VSI antwoord N001: MDP of ERC / X001 CIMIRe Beschrijving van de grafisch aangeduide stappen: 1. de VI s maken gegevens inzake inactiviteit over aan de KSZ via het NIC. Opmerking 1: Het NIC kent aan elke attest een attestnummer toe alvorens de attesten te versturen naar de KSZ. Deze attestnummers worden overgemaakt aan de VI s om in hun databanken op te nemen. Opmerking 2: Het NIC zal een opvolgingsbestand aanmaken waarin al de verstuurde attesten worden opgeslagen. Dit opvolgingsbestand zal gebruikt worden bij de consultatiestroom. 2. bij de KSZ gebeurt een integratie-controle: a. als minstens één der potentiële bestemmelingen wordt gevonden, stuurt de KSZ een definitief antwoord naar het NIC waarin per potentiële bestemmeling wordt vermeld of de voorlegging doorgestuurd is of niet. In dit geval verdeelt de KSZ de gegevens naar de respectieve bestemmelingen. In het IHFN formaat volgt hier een N001 antwoord met MDP, in het XML formaat een X001 met PossibleAdressees. b. indien bij de integratiecontrole geen enkele bestemmeling wordt gevonden, wordt een definitief negatief antwoord overgemaakt aan het NIC en stopt de stroom. In het IHFN formaat zal in het N001 antwoord een ERC volgen, in het XML formaat een X001 met Result Integratiecontrole Voor deze gegevensstroom zal de KSZ een blokkerende integratiecontrole verrichten zowel ten opzichte van de afzender als van de bestemmeling(en). Periodes van inactiviteit of van toegelaten deeltijdse werkhervattingen in geval van ziekte p 26 / 55

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 18 oktober 2004; A. SITUERING VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 18 oktober 2004; A. SITUERING VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN 1 SCSZ/04/113 BERAADSLAGING NR 04/037 VAN 9 NOVEMBER 2004 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN ELEKTRONISCHE BERICHTEN MET BETREKKING TOT DE PERIODES VAN INACTIVITEIT OF VAN TOEGELATEN DEELTIJDSE WERKHERVATTINGEN

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes

Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes voor deeltijdse werknemers met behoud van rechten A016, M: Gegevensstroom van RVA naar CIMIRe met de mededeling van de gelijkgestelde periodes voor

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes voor personen in loopbaanonderbreking / tijdskrediet

Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes voor personen in loopbaanonderbreking / tijdskrediet Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes voor personen in loopbaanonderbreking / tijdskrediet A0, M: Gegevensstroom van RVA naar SIGeDIS met de mededeling van de gelijkgestelde periodes voor

Nadere informatie

Gegevensstroom in het kader van de uitwisseling van gegevens betreffende chronisch zieken

Gegevensstroom in het kader van de uitwisseling van gegevens betreffende chronisch zieken Gegevensstroom in het kader van de uitwisseling van gegevens betreffende chronisch zieken A023, Z: Gegevensstroom waarmee de FOD Sociale Zekerheid en de RVP via de KSZ de attesten i.v.m. chronisch zieken

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende attest einde wachttijd schoolverlater

Gegevensstroom betreffende attest einde wachttijd schoolverlater Gegevensstroom betreffende attest einde wachttijd schoolverlater A015, M: Gegevensstroom van RVA naar RKW, RSVZ en NIC met de mededeling van het einde van de wachttijd van een schoolverlater Auteur: Claudia

Nadere informatie

Gegevensstroom met betrekking tot periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid door een arbeidsongeval

Gegevensstroom met betrekking tot periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid door een arbeidsongeval Gegevensstroom met betrekking tot periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid door een arbeidsongeval A044, M: Gegevensstroom van het FAO naar verschillende bestemmelingen (VSI, RKW, NIC, RJV, SIGeDIS)

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes voor werklozen en werknemers in loopbaanonderbreking / tijdskrediet

Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes voor werklozen en werknemers in loopbaanonderbreking / tijdskrediet Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes voor werklozen en werknemers in loopbaanonderbreking / tijdskrediet A013, M: Gegevensstroom van RVA naar CIMIRe met de mededeling van de gelijkgestelde

Nadere informatie

SCSZ/04/85. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 24 mei 2004; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse.

SCSZ/04/85. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 24 mei 2004; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. SCSZ/04/85 BERAADSLAGING NR 04/024 VAN 6 JULI 2004 M.B.T. DE MEDEDELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN AAN DE SOCIALEVERZEKERINGSFONDSEN VOOR ZELFSTANDIGEN,

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet

Gegevensstroom betreffende de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet Gegevensstroom betreffende de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet A014, L: Consultatie bij de RVA van de periodes van volledige en gedeeltelijke loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet

Gegevensstroom betreffende de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet Gegevensstroom betreffende de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet A014, M: Gegevensstroom van de RVA naar verschillende bestemmelingen met de mededeling van de periodes van loopbaanonderbreking

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende deeltijdse werknemers met behoud van rechten

Gegevensstroom betreffende deeltijdse werknemers met behoud van rechten Gegevensstroom betreffende deeltijdse werknemers met behoud van rechten A077, Z: Gegevensstroom waarmee de RVA via de KSZ de gegevens betreffende deeltijdse werknemers met behoud van rechten meedeelt aan

Nadere informatie

Attest waarbij de verzekeringsinstelling meedeelt dat een persoon die in het buitenland woont toch ten laste blijft aan de Belgische gezondsheidszorg

Attest waarbij de verzekeringsinstelling meedeelt dat een persoon die in het buitenland woont toch ten laste blijft aan de Belgische gezondsheidszorg Attest waarbij de verzekeringsinstelling meedeelt dat een persoon die in het buitenland woont toch ten laste blijft aan de Belgische gezondsheidszorg A424 1. Inleiding De personen die in het buitenland

Nadere informatie

OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest)

OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest) OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest) Inhoud 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 2 4) Wie gebruikt de dienst? Voor wie en naar wie? En binnen welke termijnen?...

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/042 BERAADSLAGING NR 10/021 VAN 6 APRIL 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de RVA ingediend op de Kruispuntbank op 4 juli 1997;

Gelet op de aanvraag van de RVA ingediend op de Kruispuntbank op 4 juli 1997; TC/97/82 BERAADSLAGING Nr. 97/49 VAN 11 SEPTEMBER 1997 BETREFFENDE EEN MACHTIGINGSAANVRAAG VAN DE RIJKSDIENST VOOR ARBEIDS- VOORZIENING TOT HET RAADPLEGEN VAN HET WERKGEVERS- REPERTORIUM VAN DE RIJKSDIENST

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/17/037 BERAADSLAGING NR. 17/019 VAN 7 MAART 2017 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/07/167 BERAADSLAGING NR. 07/063 VAN 6 NOVEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 19 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 19 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/83 1 BERAADSLAGING NR. 05/030 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR HET FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID VAN DE WERKLIEDEN UIT HET BOUWBEDRIJF AAN DE UITBETALINGSINSTELLINGEN

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 21.02.2008 uw ref. contact Johan Buyck Vincentia Michiels attachés telefoon 02-237 29 33 02-237

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/07/162 BERAADSLAGING NR. 07/059 VAN 6 NOVEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/102 BERAADSLAGING NR. 14/054 VAN 1 JULI 2014 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS MET

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 9 juli 2007;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 9 juli 2007; SCSZ/07/153 1 BERAADSLAGING NR. 07/052 VAN 2 OKTOBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE SECTOR WERKLOOSHEID AAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING,

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 21 augustus 2006; A. JURIDISCHE CONTEXT EN ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 21 augustus 2006; A. JURIDISCHE CONTEXT EN ONDERWERP VAN DE AANVRAAG SCSZ/06/130 1 BERAADSLAGING NR 06/072 VAN 19 SEPTEMBER 2006 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE WERKNEMERS IN ARBEIDSONGESCHIKTHEID INGEVOLGE ZIEKTE, INVALIDITEIT OF ZWANGERSCHAP,

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/10/027 BERAADSLAGING NR 10/015 VAN 2 MAART 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/177 BERAADSLAGING NR. 14/096 VAN 4 NOVEMBER 2014 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/107 BERAADSLAGING NR. 09/054 VAN 1 SEPTEMBER 2009, GEWIJZIGD OP 3 NOVEMBER 2009 EN OP 7 SEPTEMBER 2010,

Nadere informatie

II. Het stelsel voor werknemers C. Statistieken 2. Uitkeringen (RIZIV)

II. Het stelsel voor werknemers C. Statistieken 2. Uitkeringen (RIZIV) 2. Uitkeringen 2.0 Methodologische nota In de uitkeringsverzekering onderscheidt men vier prestaties, deelsectoren genoemd, met name de uitkeringen voor primaire arbeidsongeschiktheid, invaliditeitsuitkeringen,

Nadere informatie

Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht. 1420400 Terugwinning van allerlei producten

Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht. 1420400 Terugwinning van allerlei producten Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420400 Terugwinning van allerlei producten Eindejaarspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/007 1 BERAADSLAGING NR. 07/004 VAN 9 JANUARI 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK CIMIRE AAN DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN MET HET

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2015-03 Uitkeringen Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie... 6 Wanneer...7 Wat invullen... 8 27/08/2015 Administratieve instructies

Nadere informatie

PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS

PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS 1. ALGEMEEN a. Duur De wet biedt de werkgever de mogelijkheid om ingeval van tijdelijke werkloosheid bij gebrek aan werk de uitvoering

Nadere informatie

BERAADSLAGING NR 04/009 VAN 6 APRIL 2004 M.B.T

BERAADSLAGING NR 04/009 VAN 6 APRIL 2004 M.B.T SCSZ/04/49 BERAADSLAGING NR 04/009 VAN 6 APRIL 2004 M.B.T. DE UITWISSELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD TUSSEN HET FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN EN DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN MET HET OOG

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 20.12.2005 uw ref. contact Johan Buyck Attaché telefoon 02-237 29 33 02-237 21 11 Betreft: Flux

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2015-04 Uitkeringen Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie... 6 Wanneer...7 Wat invullen... 8 26/11/2015 Administratieve instructies

Nadere informatie

Vergelijking gegevens STAT92 (VDAB, BGDA/ORBEM en FOREM) met de gegevens STAT-INFO (RVA)

Vergelijking gegevens STAT92 (VDAB, BGDA/ORBEM en FOREM) met de gegevens STAT-INFO (RVA) Referenties : G\R3\projectdocumentatie\A042\beschrijving Titel : Vergelijking gegevens STAT92 (VDAB, BGDA/ORBE en FORE) met de gegevens STAT-INFO (RVA) A042 Auteur : Patrick Laureyns Datum laatste wijziging:

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2016-04 Uitkeringen Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie... 6 Wanneer...7 Wat invullen... 8 29/11/2016 Administratieve instructies

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/09/028 BERAADSLAGING NR 07/059 VAN 6 NOVEMBER 2007, GEWIJZIGD OP 7 APRIL 2009, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet

Gegevensstroom betreffende de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet Gegevensstroom betreffende de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet A014, L: Consultatie bij de RVA van de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet door het NIC en het FBZ A014,

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen 1. Op hoeveel vakantiedagen heeft u als volledig werkloze recht in 2013? In 2013 mag u 4 weken vakantie nemen, wat overeenkomt met

Nadere informatie

Attest tegemoetkoming aan een Persoon met een Handicap A009

Attest tegemoetkoming aan een Persoon met een Handicap A009 Attest tegemoetkoming aan een Persoon met een Handicap A009 Versie Datum Verspreiding Verschillen met vorige versie 0.0 22.05.2006 Intern -- 0.1 08.08.2006 werkgroep vertaling Status: werkdocument A009

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/273 BERAADSLAGING NR. 09/054 VAN 1 SEPTEMBER 2009, GEWIJZIGD OP 3 NOVEMBER 2009, OP 7 SEPTEMBER 2010

Nadere informatie

1. BEPALING VAN DE WERKLOZEN DIE HET RECHT OP EEN INSCHAKELINGSUITKERING NA 36 MAANDEN VERLIEZEN

1. BEPALING VAN DE WERKLOZEN DIE HET RECHT OP EEN INSCHAKELINGSUITKERING NA 36 MAANDEN VERLIEZEN Trierstraat 70 B-1000 Brussel dienst Monitoring Afzender FAMIFED Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 28.05.2015 onze ref. II/A/997/79ter/JOB-IVB uw ref. contact Johan Buyck Isabelle Van den Bossche telefoon

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

22.09.2006 Rev. 27.07.2011 Ines smans ines.smans@salar.be. Moederschapsverlof

22.09.2006 Rev. 27.07.2011 Ines smans ines.smans@salar.be. Moederschapsverlof 22.09.2006 Rev. 27.07.2011 Ines smans ines.smans@salar.be Moederschapsverlof De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 05.03.2008 onze ref. uw ref. contact Johan Buyck Vincentia Michiels attachés telefoon 02-237 29

Nadere informatie

WERKLOOSHEID. Mevr.. Van Damme. Infosessies 11/2005 1

WERKLOOSHEID. Mevr.. Van Damme. Infosessies 11/2005 1 WERKLOOSHEID Mevr.. Van Damme Infosessies 11/2005 1 Wettelijk kader ASR-werkloosheid Wet Modernisering Beheer Sociale zekerheid van 24 februari 2003 en artikel 138 bis van het werkloosheidsbesluit (K.B.

Nadere informatie

Nieuw GAO. Studiedag W.V.V. 2 december Dr. Philiep Berkein Geneesheer-directeur NVSM

Nieuw GAO. Studiedag W.V.V. 2 december Dr. Philiep Berkein Geneesheer-directeur NVSM Nieuw GAO Studiedag W.V.V. 2 december 2015 Dr. Philiep Berkein Geneesheer-directeur NVSM Overzicht Context Richtlijnen AG Impact adviserend geneesheren Bijzondere gevallen Overgangsmaatregelen Context

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/12/326 BERAADSLAGING NR. 12/103 VAN 6 NOVEMBER 2012 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2015-02 Uitkeringen Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie... 6 Wanneer...7 Wat invullen... 8 28/05/2015 Administratieve instructies

Nadere informatie

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL Dit document wordt u gratis aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL Iedereen kan dit document vrij verspreiden met vermelding van de bron en URL

Nadere informatie

UITKERINGEN. Mr. Verwilghen. Infosessies 12/2005 1

UITKERINGEN. Mr. Verwilghen. Infosessies 12/2005 1 UITKERINGEN Mr. Verwilghen Infosessies 12/2005 1 Waar gaat het over? Welke scenario's? Wanneer? Voorbeeld: scenario 1 arbeidsongeschiktheid Wat is het concept van de aangifte? Wat verstaan we onder mini-dmfa

Nadere informatie

Oorspronkelijke tekst Toepasselijk vanaf 01.01.1967 en voor het eerst op de in 1967 te nemen vakantie

Oorspronkelijke tekst Toepasselijk vanaf 01.01.1967 en voor het eerst op de in 1967 te nemen vakantie Artikel 41 Oorspronkelijke tekst Toepasselijk vanaf 01.01.1967 en voor het eerst op de in 1967 te nemen vakantie 4 oproeping onder de wapens of één der andere toestanden voortvloeiend uit de dienstplichtwetten

Nadere informatie

WERKLOOSHEID. Mevr. Van Damme. Infosessies 12/2005 1

WERKLOOSHEID. Mevr. Van Damme. Infosessies 12/2005 1 WERKLOOSHEID Mevr. Van Damme Infosessies 12/2005 1 Wettelijk kader ASR-werkloosheid Wet Modernisering Beheer Sociale zekerheid van 24 februari 2003 en artikel 138 bis van het werkloosheidsbesluit (K.B.

Nadere informatie

ZIMAXXX/XXX BIJLAGE III INLICHTINGENBLAD UITKERINGEN. Gegevens betreffende de gerechtigde In te vullen door de V.I.

ZIMAXXX/XXX BIJLAGE III INLICHTINGENBLAD UITKERINGEN. Gegevens betreffende de gerechtigde In te vullen door de V.I. BIJLAGE III INLICHTINGENBLAD UITKERINGEN Gegevens betreffende de gerechtigde In te vullen door de V.I. 1. Naam (meisjesnaam voor de vrouw) Voornaam 2. Adres Postcode - Gemeente 3. Inschrijvingsnummer bij

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/16/056 BERAADSLAGING NR. 16/025 VAN 5 APRIL 2016 OVER DE MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Handleiding L - stromen

Handleiding L - stromen Handleiding L - stromen Handleiding L stromen - Blz. 1 - Inhoudstafel 1 INLEIDING... 3 2 BASISPRINCIPES EN CONTROLES... 4 2.1 ONLINE CONSULTATIES... 4 2.2 BATCH CONSULTATIES...4 2.2.1 De afzender vult

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

Gelet op het sectoraal pensioenreglement gevoegd als bijlage bij voormelde collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2006;

Gelet op het sectoraal pensioenreglement gevoegd als bijlage bij voormelde collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2006; SCSZ/07/003 1 BERAADSLAGING NR. 07/005 VAN 9 JANUARI 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN DE INRICHTER EN DE PENSIOENINSTELLING

Nadere informatie

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF Opdat sommige kapitalen en afkoopwaarden in aanmerking zouden kunnen komen voor een fiscaal gunstig regime (hetzij de aanslagvoet van 10%, hetzij de beperking

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

ZiekteUitkeringenType PrimaireArbeidsongeschiktheid(Werknemer) Invaliditeit(Werknemer) NietVergoedePeriode(Zelfstandige) VergoedePeriode(Zelfstandige) Na1JaarPrimaireOngeschiktheid(Zelfstandige) ZiekteKrediet(Ambtenaar)

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 16 juli 2001;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 16 juli 2001; SCSZ/04/94 BERAADSLAGING NR. 01/72 VAN 2 OKTOBER 2001, GEWIJZIGD OP 7 SEPTEMBER 2004, BETREFFENDE EEN MACHTIGINGSAANVRAAG VOOR ENERZIJDS DE MEDEDELING VAN HET ELEKTRONISCH BERICHT GEZONDHEIDSZORGEN GEPENSIONEERDEN

Nadere informatie

Oorspronkelijke tekst Toepasselijk vanaf en voor het eerst op de in 1967 te nemen vakantie

Oorspronkelijke tekst Toepasselijk vanaf en voor het eerst op de in 1967 te nemen vakantie Artikel 43 Oorspronkelijke tekst Toepasselijk vanaf 01.01.1967 en voor het eerst op de in 1967 te nemen vakantie a) tot de periode van tijdelijke volledige ongeschiktheid; b) tot de eerste twaalf maanden

Nadere informatie

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL Dit document wordt u gratis aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL Iedereen kan dit document vrij verspreiden met vermelding van de bron en URL

Nadere informatie

Smals Datum : 06 oktober 2015 TO&P ASR NOTA

Smals Datum : 06 oktober 2015 TO&P ASR NOTA Smals Datum : 06 oktober 2015 TO&P ASR NOTA Ter attentie van : Batch-verzenders ASR Kopij aan : RSZ, RVA Onderwerp : Glossariawijzigingen vereenvoudiging sector werkloosheid Aantal bladzijden : 66 Inhoudstafel

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/101 BERAADSLAGING NR 09/054 VAN 1 SEPTEMBER 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag ingediend door de RKW bij brieven van 28 februari 1995 en 15 juni 1995;

Gelet op de aanvraag ingediend door de RKW bij brieven van 28 februari 1995 en 15 juni 1995; TC/95/24 BERAADSLAGING Nr. 95/48 VAN 12 SEPTEMBER 1995 BETREFFENDE EEN AANVRAAG VAN DE RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS (RKW) TOT MACHTIGING, ALSOOK VOOR ALLE KINDERBIJSLAGFONDSEN, VOOR HET

Nadere informatie

Gegevensstromen met betrekking tot de periodes van inactiviteit of toegelaten deeltijdse werkhervatting. ingeval van beroepsziekte

Gegevensstromen met betrekking tot de periodes van inactiviteit of toegelaten deeltijdse werkhervatting. ingeval van beroepsziekte Gegevensstromen met betrekking tot de periodes van inactiviteit of toegelaten deeltijdse werkhervatting A045, M: Gegevensstroom opgestart op het initiatief van het Fonds voor de Beroepsziekten (FBZ) naar

Nadere informatie

Vierde scenario Aangifte van halftijds brugpensioen

Vierde scenario Aangifte van halftijds brugpensioen Vierde scenario Aangifte van halftijds brugpensioen Inleiding 1 - Inleiding Bij de beëindiging van de voltijdse tewerkstelling bezorgt de werkgever aan de werknemer die uitkeringen vraagt in het kader

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/064 BERAADSLAGING NR. 08/022 VAN 8 APRIL 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

SOCIAAL RISICO UITKERINGEN Simulaties

SOCIAAL RISICO UITKERINGEN Simulaties SOCIAAL RISICO UITKERINGEN Simulaties Hervatting van aangepaste arbeid gedurende een periode van arbeidsongeschiktheid - scénario 2 Moederschapsbescherming: volledige verwijdering van een zwangere bediende

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2015-03 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie... 6 Wanneer...7 Wat invullen... 8 Bijkomende informatie... 16 27/08/2015

Nadere informatie

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet Directie reglementering Tijdskrediet en Loopbaanonderbreking Communicatie Datum 29.12.2014 Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet In toepassing van het federaal regeerakkoord van 09.10.2014

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2016-02 Uitkeringen Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie... 6 Wanneer...7 Wat invullen... 8 31/05/2016 Administratieve instructies

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/15/219 BERAADSLAGING NR. 15/082 VAN 1 DECEMBER 2015 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Technische documentatie van het formulier L608 : raadpleging van de RVV door de gemeenten / provincies

Technische documentatie van het formulier L608 : raadpleging van de RVV door de gemeenten / provincies Technische documentatie van het formulier L608 : raadpleging van de RVV door de gemeenten / provincies 1) Inhoud van de L608 De soort informatie heeft als kenmerk L608. De constante van de prefix is gelijk

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

Infoblad werkgevers Schorsing bedienden ingevolge werkgebrek voor ondernemingen in moeilijkheden preliminaire voorwaarden

Infoblad werkgevers Schorsing bedienden ingevolge werkgebrek voor ondernemingen in moeilijkheden preliminaire voorwaarden Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad werkgevers

Nadere informatie

Vlaamse Gemeenschap KSZ gegevens van persoonlijke aard door de Kruispuntbank van de sociale Min SZ

Vlaamse Gemeenschap KSZ gegevens van persoonlijke aard door de Kruispuntbank van de sociale Min SZ 01/01 06/02 Machtigingsaanvraag van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Algemen Zaken en Financiën, Administratie Budgettering, Accounting en Financieel management, voor de mededeling

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende de betaling van werkloosheidsuitkeringen

Gegevensstroom betreffende de betaling van werkloosheidsuitkeringen Gegevensstroom betreffende de betaling van werkloosheidsuitkeringen A417, M: Gegevensstroom van de RVA naar de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling (VDAB, Actiris, FOREM, ADG) alsook naar de Directie

Nadere informatie

Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst

Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst Helpdesk Sociaal Statuut Onthaalouders Linda Thielemans Sociaal Fonds voor de sector Opvang van Kinderen vzw Vlaamse social-profitfondsen

Nadere informatie

Bericht A055 - gegevenstransmissie waarmee de RVA aan de RSZ en de RSZPPO gerechtigden op werkgeversbijdrageverminderingen meedeelt

Bericht A055 - gegevenstransmissie waarmee de RVA aan de RSZ en de RSZPPO gerechtigden op werkgeversbijdrageverminderingen meedeelt Titel: Bericht A055 - gegevenstransmissie waarmee de RVA aan de RSZ en de RSZPPO gerechtigden op werkgeversbijdrageverminderingen meedeelt Gegevenslexicon Auteur : Patrick Laureyns / Claudia Laeremans

Nadere informatie

Ecaro: Gebruikersgids

Ecaro: Gebruikersgids Ecaro: Gebruikersgids Page1 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Hoe krijgt u toegang tot de onlinedienst?...4 3. Selectiescherm...5 Selectiescherm werkgever...5 Selectiescherm mandataris...5 Opties, velden en knoppen...6

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/038 BERAADSLAGING NR 09/028 VAN 5 MEI 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? 1

Arbeidsongeschikt? 1 Arbeidsongeschikt? 1 Wanneer ben je arbeidsongeschikt? Je bent arbeidsongeschikt als je door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle activiteiten

Nadere informatie

INLICHTINGSBLAD UITKERINGEN

INLICHTINGSBLAD UITKERINGEN INLICHTINGSBLAD UITKERINGEN Wilt u alle documenten terugsturen naar volgend adres: Gistelsesteenweg 294 bus 1, 8200 Sint-Andries Brugge arbeidsongeschiktheid@oz.be Wenst u bijkomende informatie of ondervindt

Nadere informatie

rechthebben- Uitkeringen aan gehandicapten, aan nabestaanden van gehandicapten

rechthebben- Uitkeringen aan gehandicapten, aan nabestaanden van gehandicapten 99/98 01/02 Voorwaarden en criterie voor de mededeling door het RIZIV van sociale gegevens van persoonlijke aard met betrekking tot zorgverstrekkers RIZIV RIZIV, aanvragers buiten het netwerk 00/01 01/02

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/15/069 BERAADSLAGING NR. 09/054 VAN 1 SEPTEMBER 2009, GEWIJZIGD OP 3 NOVEMBER 2009, OP 7 SEPTEMBER 2010,

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag ingediend door de Kruispuntbank op 27 november 1998.

Gelet op de aanvraag ingediend door de Kruispuntbank op 27 november 1998. CS/98/135 BERAADSLAGING NR. 98/80 VAN 1 DECEMBER 1998 BETREFFENDE EEN MACHTIGINGSAANVRAAG VAN DE KRUISPUNTBANK VOOR DE MEDEDELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR DE RSZ IN HET KADER VAN

Nadere informatie

SCSZ/06/044. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 15 maart 2006; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse.

SCSZ/06/044. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 15 maart 2006; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. SCSZ/06/044 1 BERAADSLAGING NR. 06/035 VAN 18 APRIL 2006 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN DE PENSIOENINSTELLING VAN DE METAALSECTOR,

Nadere informatie

(B.S. 20.05.2009) Uittreksel m.b.t. de doelgroepvermindering mentors :

(B.S. 20.05.2009) Uittreksel m.b.t. de doelgroepvermindering mentors : Koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake

Nadere informatie

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016.

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016. AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS LOMPEN MVB/G/WINW/CIRCULAIRES FONDS//SOCIALES 2016/ CHIFFONS/CHIFFONS 001 NL RISICOGROEPEN Brussel, 20 januari 2016 Mijne heren, Betreft : Maatregelen ten voordele

Nadere informatie

Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van allerlei producten

Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van allerlei producten Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420400 Terugwinning van allerlei producten Eindejaarspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/15/004 BERAADSLAGING NR 06/082 VAN 14 NOVEMBER 2006, GEWIJZIGD OP 13 JANUARI 2015, MET BETREKKING TOT DE

Nadere informatie

Social Rate Investigation (Raadpleging van de contracten gas en elektriciteit en het recht op het sociaal tarief)

Social Rate Investigation (Raadpleging van de contracten gas en elektriciteit en het recht op het sociaal tarief) Social Rate Investigation (Raadpleging van de contracten gas en elektriciteit en het recht op het sociaal tarief) Contents Social Rate Investigation... 1 (Raadpleging van de contracten gas en elektriciteit

Nadere informatie

INSTRUCTIES AAN DE WERKGEVERS ASR

INSTRUCTIES AAN DE WERKGEVERS ASR INSTRUCTIES AAN DE WERKGEVERS ASR 3 1 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie... 6 Wanneer...7 Wat invullen... 8 Bijkomende informatie... 10 28/02/2013 Administratieve instructies - Werkloosheid

Nadere informatie

Art 10 2 een ancienniteit van 20 jaar als werknemer hebben op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving

Art 10 2 een ancienniteit van 20 jaar als werknemer hebben op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving beroepsverleden formulering gelijkstelling Vereist voor tijdskrediet Formule 50 plus Zie CAO NAR Collectieve nr.77bis tot vervanging van de collectieve nr.77 van 14 februari 2001 tot invoering van een

Nadere informatie

DE WERKNEMER DIE UITKERINGEN WIL GENIETEN MOET DIT FORMULIER, NA DE PERIODE GEDEKT DOOR LOON,

DE WERKNEMER DIE UITKERINGEN WIL GENIETEN MOET DIT FORMULIER, NA DE PERIODE GEDEKT DOOR LOON, RIJKSDIENST ONMIDDELLIJK VOOR INDIENEN ARBEIDSVOORZIENING BIJ ZIJN UITBETALINGSINSTELLING C4ASR-STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOORHEEN BRUGPENSIOEN) TE BEZORGEN AAN DE WERKNEMER DOOR DE

Nadere informatie