THE POINT BDO HEALTHCARE. Accountancy TAX PARTNERSHIP NEWS. Meegekochte dividenden Boekhoudkundig en fiscaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "THE POINT BDO HEALTHCARE. Accountancy TAX PARTNERSHIP NEWS. Meegekochte dividenden Boekhoudkundig en fiscaal"

Transcriptie

1 THE POINT BDO-NIEUWSBRIEF BDO HEALTHCARE Accountancy Meegekochte dividenden Boekhoudkundig en fiscaal TAX De federale regering Michel I : eerste fiscale en sociale begrotingsmaatregelen PARTNERSHIP NEWS Rik De Nolf CEO Roularta

2 EDITORIAAL COLOFON BDO-NIEUWSBRIEF # REDACTIERAAD Werner Lapage Hans Wilmots Dirk Vandendaele Ann Celis Cindy De Bock Annick Deklerck BDO 2015 : De opgenomen informatie in deze nieuwsbrief heeft een signalerend en globaal karakter en is niet bedoeld als beroepsmatig advies. Onze adviseurs houden zich ter beschikking om verdere adviezen en acties terzake met u uit te werken. Wenst u deze nieuwsbrief voortaan ook elektronisch te ontvangen, dan kan u contact met ons opnemen via U vindt onze Nieuwsbrief eveneens op Ook Frans-, Engels- en Duitstalige versies zijn beschikbaar. V.U. BDO Academy Burg.Ven. CVBA/ Soc. Civ. SCRL Werner Lapage, p/a The Corporate Village, Da Vincilaan 9 Box E6, Elsinor Building 1935 Zaventem Een idee of actie geraakt soms sneller ingeburgerd door er een Engelstalige term op te kleven. Het woord taxshift is daar een mooi voorbeeld van. In wezen gaat het om een verschuiving van belastingdruk, niet noodzakelijk een verhoging van de totale belastingdruk. Het is een beladen term die in België momenteel brandend actueel is, en zowel voor- als tegenstanders kent. Met de beoogde shift wil men de belastingdruk op arbeid verschuiven naar een (hogere) belasting op consumptie (vb btw) en /of vermogens(winst). Vermogens(winst)belasting veroorzaakt de grootste commotie waardoor deze tot een symbooldossier is uitgegroeid. Veel andere landen passen een vorm van vermogens(winst)belasting toe, met wisselend succes Een vermogensbelasting is een (jaarlijkse) belasting op wat iemand bezit (vastgoed, roerend vermogen, kunstwerken,..). Een vermogenswinstbelasting treft dan weer de aangroei van een vermogen (via interest, dividend,..). Het zal u niet ontgaan zijn dat België nu al vermogens (via bvb registratie- of successierechten) en vermogenswinsten (via bvb 25% roerende voorheffing) fiscaal treft. Het zijn bijgevolg vooral de meerwaarden op aandelen die geviseerd worden omdat ze in de meeste gevallen belastingvrij blijven. Voorstanders (vakbonden en ook sommige politieke partijen) vinden het niet meer dan correct en rechtvaardig dat de (veel te hoge) belastingdruk op werk vermindert met het oog op bijkomende belastingen op vermogen. De miljarden euro s die enkele vooraanstaande captains of industry recentelijk belastingvrij ontvingen bij de verkoop van hun bedrijf was koren op de molen. Dat deze bedrijfsleiders zware risico s hebben genomen, duizenden medewerkers tewerkstellen en via hun bedrijf hoge (para)fiscale lasten hebben gedragen wordt hierbij even terzijde geschoven. Tegenstanders zijn niet overtuigd dat hiermee steeds de beoogde vermogens zullen worden getroffen. Vooral de grote vermogens zijn zeer mobiel en de vrees bestaat voor een vlucht naar het buitenland (ook van Fransen en Nederlanders die net om die reden eerder naar België verhuisden). De vrees bestaat dat vooral de middenklasse (nogmaals) de rekening zou gaan betalen. Een dividend uitgekeerd aan een privé-aandeelhouder van een KMO ondergaat nu reeds een globale druk tot 50% (33,99% vennootschapsbelasting en 25% roerende voorheffing). Voorwaar een verhaal met voor- en nadelen en voer voor discussie. WERNER LAPAGE Voorzitter van de redactieraad

3 INHOUD COVER STORY BDO HEALTHCARE 4 TAX DE FEDERALE REGERING MICHEL I : EERSTE FISCALE EN SOCIALE BEGROTINGSMAATREGELEN 8 ACCOUNTANCY MEEGEKOCHTE DIVIDENDEN BOEKHOUDKUNDIG EN FISCAAL 12 FAQ WANNEER KOMT DE FISCALE AFTREK VAN INTERESTEN IN GEVAAR? 15 TAX NATIONALE ACCIJNZEN EN MILIEUBELASTINGEN: AUDITS EN WIJZIGINGEN OP 1/01/ OVER VASTGOEDBEVAKS EN GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAPPEN 20 DE NIEUWE FISCALE LIQUIDATIERESERVE : PRAKTISCHE GEVOLGEN VOOR KLEINE ONDERNEMINGEN? 22 IFRS-NIEUWS 25 PARTNERSHIP NEWS INTERVIEW: RIK DE NOLF CEO ROULARTA 28 CORPORATE NEWS 30 BIJLAGE STEEKKAART MET BOEKHOUDKUNDIGE EN FISCALE DEADLINES

4 COVER STORY BDO HEALTHCARE BDO IS EEN GEWAARDEERD ADVISEUR VAN TAL VAN ORGANISATIES IN DE ZORGSECTOR: ZIEKENHUIZEN, OUDERENZORG, THUISZORG, GEHANDICAPTENZORG, KINDEROPVANG,. EEN SECTOR DIE TROUWENS IN VOLLE EVOLUTIE IS EN TE MAKEN HEEFT MET TAL VAN UITDAGINGEN. 4 2thePOINT #1 2015

5 David Lenaerts BELGISCHE BEVOLKING ( )* 60 JAAR EN OUDER 80 JAAR EN OUDER * BRON: : waarnemingen, Eurostat; : Bevolkingsvooruitzichten, FPB - FOD Economie (ADSEI). HERINRICHTING ZORGLANDSCHAP DRINGT ZICH OP Onze samenleving wordt geconfronteerd met een vergrijzende bevolking. Zo verwacht het federaal planbureau dat tegen 2060 iets meer dan 11% van de Vlaamse bevolking ouder dan 80 jaar zal zijn, t.o.v. 4,5% in Deze toenemende vergrijzing, die tevens gepaard gaat met een gestage bevolkingsaangroei, vertaalt zich in een toenemende zorgbehoefte en stijgende uitgaven in de gezondheidszorg. Toenemende uitgaven in de gezondheidszorg in tijden van budgettaire krapte creëren belangrijke uitdagingen voor het systeem van de ziekenhuisfinanciering en de betaalbaarheid van de gezondheidszorg in het algemeen. Beide evoluties mogen dan op het eerste gezicht wel contradictorisch lijken te zijn, ze creëren zowel een spanningsveld als tal van mogelijkheden. Om deze mogelijkheden te kunnen benutten is een grondige herinrichting van het zorglandschap echter een absolute voorwaarde. Een bovengrens aan de totale productiecapaciteit van de ziekenhuizen zal leiden tot de afbouw van het aantal acute bedden. Tevens zullen gespecialiseerde diensten meer en meer gecentraliseerd worden. Deze evolutie zal nog verstrekt worden door de publieke rapportage van kwaliteitsindicatoren. Ten gevolge van diverse besparingen nemen de personeelskosten van de zorgorganisaties merkelijk sneller toe dan de inkomsten. Hierdoor geraken meer en meer ziekenhuizen in de rode cijfers. Eind 2012 stond één op de vijf Vlaamse ziekenhuizen in het rood. In 2013 is dat al het geval voor twee op vijf ziekenhuizen en één op tien haalde maar nipt een break-even, zo blijkt uit een studie van Zorgnet Vlaanderen. Binnen de ouderenzorg zien we een gestage toename van de gemiddelde dagprijs. Deze bedraagt momenteel ongeveer 50 EUR per dag. Een herinrichting van het gehele zorglandschap lijkt zich op te dringen. Hierbij zal de nadruk moeten liggen op een integrale lijn overschrijdende zorg. Dit wil zeggen dat ziekenhuizen, woonzorgcentra, thuiszorg, dokter, mantelzorgers, op een gestructureerde manier samenwerken. Zowel de patiënt als de overheid is hierbij gebaat. De patiënt vanuit een comfort visie, de overheid omdat dit haar in staat zal stellen door een afname van het aantal ligdagen de ziektekosten te verlagen. Zo kan bvb. een zorghotel een gepast antwoord bieden aan deze maatschappelijke evolutie. Hierbij wordt de niet complexe zorg verschoven van het ziekenhuis naar een zorghotel. Dit laat de patiënt toe in een comfortabele hotelomgeving verder te herstellen en biedt tegelijkertijd het ziekenhuis de mogelijkheid zich te concentreren op technische ingrepen en complexe zorg. BDO, als specialist in de zorgsector, is ideaal geplaatst om zorgorganisaties te helpen bij de hoger vermelde uitdagingen. FINANCIERING Naast de klassieke audit en accountancy-diensten onderzoeken onze financiële adviseurs de haalbaarheid van nieuwe en innovatieve zorgprojecten BDO-NIEUWSBRIEF 5

6 COVER STORY «Vergrijzing en budgetaire krapte zorgen voor tal van uitdagingen.» en zoeken zij samen met de zorginstellingen naar alternatieve financieringsvormen om hun projecten te realiseren. Een aangepaste financiering is van belang in elke fase van een project. Er is al een basis financiering nodig in de initiatie en verkenningsfase. Hoe worden de nodige financiële middelen bijeen gebracht om het proces op te starten? In de onderzoeksfase wordt de financiële haalbaarheid van het project onderzocht, parallel aan het technisch onderzoek. Hierbij wordt het eigenaarschap in beeld gebracht, de financieel/juridische structuren uitgetekend en een financieel model opgemaakt waarbij enerzijds alle financiële stromen in kaart worden gebracht en anderzijds een tool wordt uitgewerkt om de financiële haalbaarheid te berekenen. Bij de opzet van financiële constructies worden de financiële voor- en nadelen uitgeklaard m.b.t. bvb. btw-regeling en/of andere fiscale stimuli of heffingen en welke beheerskosten hiermee gepaard gaan. BDO heeft de afgelopen jaren een uitgebreide expertise verworven in het opzetten en begeleiden van Publiek Private Samenwerkingen, de zogenaamde PPS-constructies. Deze samenwerkingsvorm biedt in heel wat zorgprojecten een ideale oplossing voor het financieringsvraagstuk. Door de budgettaire druk is een degelijke en tijdige opvolging van de resultaten en financiële positie van een organisatie van primordiaal belang. We stellen echter vast dat heel wat kleinere zorgorganisaties niet over de nodige tools beschikken om op een snelle en efficiënte manier maandelijks of driemaandelijkse te rapporteren aan hun directie en raad van bestuur. Om hieraan tegemoet te komen heeft BDO recent een reporting tool ontwikkeld, specifiek op maat van de ouderenzorg. Deze interactieve tool biedt het management van zorgorganisaties de mogelijkheid haar belangrijkste KPI s (Key Performance Indicators) op een snelle en visuele manier te analyseren. Het gaat hierbij niet louter om financiële indicatoren maar eveneens om operationele indicatoren zoals bvb. ziekteverzuim. Wat onze klanten vooral STAD EN OCMW GENK Zeer recent heeft BDO de Stad en OCMW Genk financieel begeleid bij het verzelfstandigen van het Woonzorgcentrum Toermalien en in dit proces een fusie met de vzw Menos, woon-zorgcentrum gerealiseerd. De secretaris van het ocmw vat de samenwerking als volgt samen: BDO is een professionele partner die op zeer korte tijd in staat is geweest met de verstrekte gegevens door de appreciëren is dat onze adviseurs de taal van de sector spreken. n Voor meer informatie : Neem contact op met: Onze specialisten helpen u graag verder. beide woonzorgcentra, diverse alternatieven voor te leggen waaruit een businessplan is gekozen dat onder welbepaalde voorwaarden een break-even resultaat realiseert. In onze samenwerking met BDO appreciëren we vooral hun professionalisme en expertise, het respecteren van de korte deadlines, hun flexibiliteit om op diverse vragen onmiddellijk te antwoorden, hun kennis van de sector en hun adviserende rol. n 6 2thePOINT #1 2015

7 David Lenaerts VIVALTO-GROEP DE VIVALTO-GROEP IS EEN BELGISCH PRIVÉ-INITIATIEF DAT IN BRUSSEL EN WALLONIË RUST- EN VERZORGINGSTEHUIZEN EN SERVICEFLATS BEZIT EN BEHEERT. Vivalto is opgericht in 2009 en is gegroeid door de overname van bestaande RVT s en serviceflats waar een investering noodzakelijk was: hetzij om ze aan te passen aan de meest recente wettelijke en reglementaire eisen; hetzij om ontwikkeling mogelijk te maken met het oog op een voldoende capaciteit om de exploitatie op lange termijn te verzekeren. Het netwerk van de groep breidt uit met ongeveer 250 tot 300 nieuwe bedden per jaar. Vivalto combineert twee bedrijfstakken die verschillende teams en vaardigheden vragen: enerzijds vastgoedbeheer en anderzijds de uitbating van rust- en verzorgingstehuizen of serviceflats. Momenteel telt het netwerk 15 vestigingen met in totaal bedden. De groep stelt zich tot doel tegen 2019 meer dan bedden in Brussel, Wallonië en Vlaanderen te verwerven. Vivalto streeft ernaar op te klimmen tot de Belgische top 10 van ondernemingen voor ouderenzorg. «Het vak van uitbater beheersen is een uitstekende troef voor de toekomst. Onze strategie bestaat erin de controle over het vastgoed te behouden door onze winst te herinvesteren via vastgoedleasing en de vastgoedwaarde van de gebouwen te behouden als investering.» BENOÎT DELLA FAILLE, CEO VAN DE VIVALTO-GROEP. VIVALTO IN CIJFERS De Vivalto-groep is actief in de ontwikkeling, de verwerving, het beheer en de uitbating van rust- en verzorgingstehuizen en serviceflats in België. Ze realiseert een omzet van meer dan 30 miljoen EUR. (raming boekjaar 2014, ontwikkeling inbegrepen), biedt werk aan 500 mensen (380 VTE) en telt bedden. Het aandeelhouderschap is 100 % privé. Daartoe behoren onder andere ervaren spelers uit de sector die zich, om dit project te laten slagen, hebben geschaard rond Daniel Caille, voorzitter van de raad van beheer, en Benoît della Faille, CEO. BDO & VIVALTO De healthcare specialisten van BDO Corporate Finance hebben Vivalto begeleid bij de financiële due diligences en alle overnames. n BDO-NIEUWSBRIEF 7

8 TAX DE FEDERALE REGERING MICHEL I : EERSTE FISCALE EN SOCIALE BEGROTINGSMAATREGELEN OP 7 OKTOBER 2014 WERD DE NIEUWE FEDERALE REGERING GEVORMD MET ALS NIEUWE PREMIER CHARLES MICHEL. DEZE REGERING ( MICHEL I ) WIL EEN HERSTELREGERING ZIJN DIE DE BEGROTING IN EVENWICHT WIL BRENGEN TEGEN 2018 DOOR ¾ BESPARINGEN TE DOEN EN ¼ NIEUWE INKOMSTEN TE CREËREN. IN GROTE LIJNEN MOET DE BEGROTING IN EVENWICHT KOMEN DOOR EEN INDEXSPRONG, EEN ZOGENAAMDE TAX SHIFT WAARBIJ BELASTINGEN OP ARBEID VERSCHUIVEN NAAR ANDERE INKOMSTEN EN AAN AANTAL NIEUWE BELASTINGEN EN SOCIALE MAATREGELEN. EEN EERSTE WETGEVEND INITIATIEF KWAM ER MET DE PROGRAMMAWET VAN 19 DECEMBER 2014 (B.S ). ONDERSTAAND VINDT U EEN BONDIG OVERZICHT VAN DE NIEUWE FISCALE EN SOCIALE MAATREGELEN UIT DEZE PROGRAMMAWET. 8 2thePOINT #1 2015

9 Cindy De Bock FISCALE MAATREGELEN PERSONENBELASTING Geen index voor bepaalde vrijstellingen en belastingverminderingen De automatische indexering van fiscale uitgaven wordt beperkt voor de aanslagjaren Zo zal bvb. het bedrag van de vrijstelling op spaarboekjes, of het bedrag van de belastingvermindering op vervangingsinkomsten of pensioensparen niet geïndexeerd worden. Voor het pensioensparen was het indexbedrag (950 EUR i.p.v. 940 EUR) begin 2014 al bekendgemaakt. Pensioenspaarinstellingen mogen op jaarbasis echter niet meer dan het plafondbedrag (940 EUR bij bevriezing van de indexatie) ontvangen. Om een oplossing te bieden voor degenen die in de loop van 2014 al een bedrag van 950 EUR hebben betaald, mogen pensioenspaarinstellingen in 2014 uitzonderlijk een maximaal bedrag van 950 EUR in ontvangst nemen. De 10 EUR teveel ontvangen betaling geldt dan als een in 2015 gedane betaling. Inwerkingtreding: aanslagjaar 2015 De maatregelen in verband met het pensioensparen treden in werking op de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad ( ) Hoger forfait voor beroepskosten Ter compensatie van een indexsprong kunnen werknemers genieten van een verhoging van de forfaitaire aftrek van beroepskosten. Hierdoor stijgt het netto-inkomen na belastingen. De verhoging van het kostenforfait verloopt in twee fasen: Een eerste verhoging voor bezoldigingen die vanaf 1 januari 2015 worden betaald of toegekend: een kostenforfait van maximum 2.676,25 EUR (voorheen was dit 2.592,50 EUR) Een tweede verhoging voor bezoldigingen die vanaf 1 januari 2016 worden betaald of toegekend: een kostenforfait van maximum EUR. Daar waar de ontvangers van bezoldigingen en baten in het verleden aan eenzelfde kostenforfait onderworpen werden, gelden de nieuwe percentages enkel voor bezoldigingen (werknemers) en blijven de oude percentages gelden voor baten. De aanpassing van de schalen voor de forfaitaire beroepskosten wordt onmiddellijk doorgerekend in de bedrijfsvoorheffing. Inwerkingtreding: aanslagjaar 2016 (bezoldigingen betaald of toegekend vanaf 1 januari 2015) Dalende heffing op pensioensparen Om het pensioensparen aan te moedigen daalt de heffing op het pensioensparen (derde pijler) van 10% naar 8%. Deze heffing wordt vervroegd ingehouden. Zo wordt het openstaande kapitaal op 31 december 2014 gedurende de volgende 5 jaar belast aan 1% en 3% is verschuldigd op de leeftijd van 60 jaar. Op deze manier kan de overheid sneller aanspraak maken op deze inkomsten. Inwerkingtreding: 1 januari 2015 VENNOOTSCHAPSBELASTING Intercommunales In de vorige legislatuur kwam het voorstel al aan bod om de intercommunales te onderwerpen aan de vennootschapsbelasting. De nieuwe regering wil deze maatregel nu ook effectief invoeren. Concreet wordt de uitdrukkelijke uitsluiting van de vennootschapsbelasting voor intercommunales uit de wet geschrapt. Daarmee zijn intercommunales niet automatisch onderworpen aan de vennootschapsbelasting, maar kan geval per geval onderzocht worden of de criteria voor onderwerping aan de vennootschapsbelasting voldaan zijn, net zoals dat het geval is voor andere rechtspersonen. Inwerkingtreding: aanslagjaar 2015, voor boekjaren ten vroegste afgesloten op 1 juli 2015 Liquidatiereserve De liquidatiebonus met een verhoogde roerende voorheffing van 25% kan vermeden worden: de tijdelijke vastklikregeling voor reserves (omzetting in kapitaal met 10% roerende voorheffing) wordt een permanente regeling voor kmo s. Zij kunnen jaarlijks een deel of het geheel van hun boekhoudkundige BDO-NIEUWSBRIEF 9

10 TAX winst na belasting overzetten op een passiefrekening. Deze transactie wordt onderworpen aan een anticipative heffing van 10%. Bij liquidatie kan de opgebouwde liquidatiereserve belastingvrij worden uitgekeerd aan de aandeelhouders. Bij uitkering van deze reserves na 5 jaar, zal een aanvullende roerende voorheffing van 5% verschuldigd zijn. Maar wanneer deze reserves binnen de 5 jaar worden uitgekeerd als dividend, zal er een aanvullende roerende voorheffing van 15% van toepassing zijn. Inwerkingtreding: aanslagjaar 2015 Meer informatie vindt u in het artikel over de nieuwe liquidatiereserve op p. 22. Geheimecommissielonenaanslag De regeling van de geheimecommissielonenaanslag van 309% wijzigt grondig. De nieuwe regeling kan als volgt worden samengevat: De afzonderlijke aanslag als sanctie op de ficheverplichting blijft bestaan, maar deze wordt niet meer toegepast als: - De vennootschap kan aantonen dat de kosten of voordelen alle aard door de genieter tijdig werden opgenomen in zijn aangifte in de inkomstenbelasting, of in een door deze verkrijger in het buitenland ingediende gelijkaardige aangifte; of - Wanneer deze aangifte niet werd ingediend, de verkrijger nog kan worden geïdentificeerd binnen uiterlijk 2 jaar en 6 maanden volgend op 1 januari van het betrokken aanslagjaar. De aanslag voor geheime commissielonen is bedoeld als uitzonderingsmaatregel: hij zal enkel toegepast kunnen worden als het geheime commissieloon niet bij de genieter kan worden belast; De geheimecommissielonenaanslag zal enkel nog een vergoedend (en dus geen repressief) karakter vertonen: de aanslag moet het verlies aan Belgische inkomstenbelastingen dekken. Zo daalt het tarief gevoelig, maar verschilt, afhankelijk van wie de genieter is: voor de genieter - natuurlijke persoon, onderworpen aan de Belgische personenbelasting wordt het tarief 103%, inclusief aanvullende crisisbijdrage, voor een vennootschap genieter die onderworpen is aan de Belgische vennootschapsbelasting daalt het tarief tot 51,5%; De bijzondere aanslag blijft aftrekbaar als beroepskost; Kleinere kosten die zich in de schemerzone bevinden tussen private en beroepsmatige sfeer vallen niet meer onder toepassingsgebied van de bijzondere aanslag. Restaurantreceptie- bescheiden ICT-kosten ed. die nog afdoende verantwoord zijn, zullen in de nieuwe regeling verworpen worden als aftrekbare beroepskost. Inwerkingtreding: datum bekendmaking in het B.S. ( ) Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing Met de wet van 15 mei 2014 werd de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in ondernemingen waar ploegen- en nachtarbeid worden verricht verhoogd van 15,6% naar 18% op 1 januari 2015 en naar 20,40% op 1 januari Deze maatregel wordt nu met 1 jaar uitgesteld, maar zal dan versneld verhogen naar 20,4% op 1 januari BTW Op 1 januari 2015 treedt de Mini One Stop Shop -regeling (MOSS) in werking. Vanaf dan vinden alle elektronische diensten, telecommunicatiediensten en radio-en televisie-omroepdiensten voor btw plaats daar waar de, al dan niet belastingplichtige consument gevestigd (of woonachtig of verblijvend) is. EU ondernemers moeten dan in B2C situaties, net zoals nu al het geval is wanneer de dienstverrichter of klant buiten de EU is gevestigd, steeds de btw aanrekenen van de lidstaat van vestiging of verblijf van de consument. Om btw-registraties in meerdere landen te vermijden, kunnen ondernemers in de EU-lidstaat waar zij gevestigd zijn de btw afdragen die zij verschuldigd zijn in de lidstaat waar ze de consument beleveren, vandaar de benaming Mini One Stop Shop. Meer informatie vindt u op: 10 2thePOINT #1 2015

11 Cindy De Bock professional-news/2014/mossregistratiemodule/). Inwerkingtreding: 1 januari 2015 ANDERE INDIRECTE BELASTINGEN Voor bepaalde belastingen bleek er nog groeipotentieel te zijn. Zo worden de accijnzen op tabak en diesel nogmaals opgetrokken. De accijnzen worden bovendien jaarlijks geïndexeerd. Vanaf 2015 bedraagt de beurstaks op gewone aandelen 2,70 per duizend (momenteel 2,50 per duizend) met een plafond van 800 EUR (voorheen 740 EUR). De beurstaks op kapitalisatieaandelen wordt opgetrokken naar 1,32% (voorheen 1%) met een plafond van EUR (voorheen EUR). Inwerkingtreding: 1 januari 2015 SOCIALE MAATREGELEN PENSIOENEN Grensarbeiderspensioenen Het complement dat wordt toegekend aan grensarbeiders die nooit bijdragen betaalden in België wordt afgebouwd. Enkel werknemers die voor 1 januari 2015 een tewerkstelling als grensarbeider kunnen bewijzen, kunnen in de toekomst nog aanspraak maken op dit complement. Het recht gaat ook pas ten vroegste in op het moment dat het buitenlandse wettelijke pensioen ingaat. De pensioenbonus De pensioenbonus dooft uit vanaf 1 januari Werknemers die met pensioen gaan vanaf 1 januari 2015, hebben enkel nog recht op een pensioenbonus indien zij vóór 1 december 2014 de voorwaarden voor vervroegd pensioen vervulden of de leeftijd van 65 hadden bereikt. Dit is echter enkel van toepassing als zij een loopbaan hadden van minstens 40 jaar. Voor zelfstandigen geldt een gelijkaardige regeling, waar dezelfde leeftijd- en loopbaanvereisten worden gesteld. Inwerkingtreding: 1 januari 2015 STRUCTURELE VERMINDERING Er komt een verhoging van de structurele verminderingen van sociale zekerheid voor de eerste 3 aanwervingen. De bedragen worden verhoogd met 50 EUR. Inwerkingtreding: 1 januari 2015 GEMIDDELD DAGLOON Er wordt een uniform begrip van het gemiddeld dagloon ingevoerd dat als berekeningsbasis dient voor de verschillende uitkeringen bij ziekte en werkloosheid. De basis hiervoor zal vermoedelijk het loon van de 12 voorafgaande maanden zijn. De praktische uitvoering moet bij KB worden bepaald. n Meer informatie en regelmatige updates van de maatregelen uit het regeerakkoord Michel I vindt u op onze website: nl/news/professional-news/2014/ federale-begrotingsmaatregelenmichel-i/ BDO-NIEUWSBRIEF 11

12 ACCOUNTANCY MEEGEKOCHTE DIVIDENDEN BOEKHOUDKUNDIG EN FISCAAL DE WET SPREEKT OVER MEEGEKOCHTE DIVIDENDEN OF PRE-ACQUISITIEWINSTEN WANNEER EEN VENNOOTSCHAP NA HAAR OVERNAME DIVIDENDEN UITKEERT UIT RESERVES (GERESERVEERDE WINSTEN) DIE VOOR HAAR OVERNAME WERDEN GEREALISEERD. VOOR DE OVERNEMER IS DIT IN SE EEN TERUGBETALING VAN ZIJN AANKOOPPRIJS. VOOR DE FISCUS BLIJFT DIT EEN VERGOEDING VOOR DE AANDEELHOUDER EN DUS EEN BELASTBAAR INKOMEN. BOEKHOUDKUNDIG In tegenstelling tot de Angelsaksische landen is in België het boekhoudrecht nauw verbonden met het fiscaal recht. Het boekhoudrecht beheerst het fiscaal recht, tenzij dit laatste er expliciet van afwijkt. Dit heeft tot gevolg dat boekhoudprincipes bij het opstellen van de jaarrekening vaak niet gevolgd worden of vervormd worden toegepast. In onderstaand voorbeeld nemen we een situatie onder de loep waar een verwerking met toepassing van de adviezen zoals bepaald door de commissie van boekhoudkundige normen kan leiden tot een discrepantie tussen de economische realiteit en de verwerking in de jaarrekening. Een jaarrekening die aan derden een getrouw beeld van het vermogen, de financiële positie en het resultaat van de onderneming moet geven. Voorbeeld: Vennootschap A verwerft de aandelen van vennootschap B. De balans van deze overgenomen vennootschap B is als volgt samengesteld: De enige activa 12 2thePOINT #1 2015

13 Nathalie Claes VENNOOTSCHAP A Deelneming Kapitaal VENNOOTSCHAP B Onroerende activa Kapitaal Liquide middelen Reserves bestaan uit een onroerend goed dat een jaarlijks huurinkomen genereert en liquide middelen. De passiva bestaan uit het kapitaal en reserves. Deze reserves bestaan uit niet-uitgekeerde winsten van vóór de overname. Er werd een overname prijs van KEUR overeengekomen. De overname gebeurt door een nieuw opgerichte vennootschap, die tot doel heeft deelnemingen te nemen in vennootschappen met een vergelijkbare activiteit. Na overname beslist de algemene vergadering tot uitkering van een dividend van KEUR. Aangezien bij de bepaling van de overname prijs rekening werd gehouden met de aanwezige liquide middelen overtreft in dit eenvoudige voorbeeld de waarde van de deelneming de gebruikswaarde voor de onderneming. Om een juist en getrouw beeld van de jaarrekening te vormen dringt een aanpassing van de waarde van de deelneming zich op. CBN Advies biedt twee mogelijkheden tot verwerking: 1. Het ontvangen dividend wordt beschouwd als een inkomen en verwerkt via de resultatenrekening. Afstemming van de waarde van de deelneming op de gebruikswaarde voor de onderneming wordt bekomen door middel van een boeking van een waardvermindering. 2. Uitkeringen van winsten gerealiseerd voor de overname worden beschouwd als een vermindering van de door METHODE 1 de aandeelhouder gedane investering en rechtstreeks afgeboekt ten opzichte van de deelneming. Toegepast op het voorbeeld verkrijgen we volgende balansen: VENNOOTSCHAP A Deelneming Kapitaal Waardvermindering Overgedragen resultaat -136 Liquide middelen Geraamde belasting 136 VENNOOTSCHAP B Onroerende activa Kapitaal Liquide middelen 0 Reserves 0 METHODE 2 (zonder fiscale correctie) VENNOOTSCHAP A Deelneming Kapitaal Pre-acquisitie dividend Liquide middelen VENNOOTSCHAP B Onroerende activa Kapitaal Liquide middelen 0 Reserves 0 BDO-NIEUWSBRIEF 13

14 ACCOUNTANCY Nathalie Claes FISCALE IMPACT? 1. De eerste methode leidt, mits voldaan is aan de voorwaarden voor toepassing van de DBIaftrek, tot een belastbaarheid van 5% van het uitgekeerde bedrag. 2. Volgens de tweede methode, rechtstreekse afboeking op de aanschafwaarde van de aandelen, zouden deze dividenden, zonder fiscale correctie, niet belastbaar zijn. Cassatie januari 2013 Voor het Cassatiearrest van januari 2013 waren de aanhangers van 2 e methode van mening dat er geen fiscale impact was. Het arrest verduidelijkte het fiscale standpunt en stelde dat de fiscale wet hier uitdrukkelijk afwijkt van het boekhoudrecht. Het fiscaal begrip inkomen houdt enkel rekening met het fiscaal kapitaal en niet met eigendomsoverdracht. Het hof maakte volgende redenering: I. Uit de artikelen 17, 1, 1, 18, eerste lid 1, 24, en 183 WIB92 volgt dat dividenden die een vennootschap ontvangt uit de aandelen van een andere vennootschap inkomsten zijn die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting. II. Deze fiscale bepalingen beletten de uitsluiting uit de belastbare winst van het deel van de dividenden dat betrekking heeft op winst die werd gerealiseerd voor de aandelenparticipatie werd verworven. In zoverre de boekhoudkundige regels toelaten dat de dividenden die voorkomen uit winst die werd gerealiseerd voor de verwerving van de aandelen, niet als inkomst worden geboekt op de resultatenrekening, maar als een vermindering van de investering die moet worden afgetrokken van de aanschaffingswaarde van de betrokken aandelen, wijkt het fiscaal recht af van het boekhoudrecht. Het middel faalt naar recht. Bijgevolg is het dividend, mits mogelijke toepassing van DBIaftrek, fiscaal steeds belastbaar. Bij toepassing van de 2 e methode dringt zich daarom een fiscale correctie op. Methode 2 geeft na fiscale correctie aanleiding tot volgende balans: METHODE 2 (zonder fiscale correctie) Methode 2 geeft hetzelfde fiscale resultaat, maar met deze voorstellingswijze vertoont de jaarrekening naar de toekomst een realistische waardering van de deelneming in de holding. n Voor meer informatie: Neem contact op met de collega s van Accountancy: VENNOOTSCHAP A Deelneming Kapitaal Pre-acquisitie dividend Liquide middelen VENNOOTSCHAP B Onroerende activa Kapitaal Liquide middelen 0 Reserves thePOINT #1 2015

15 FAQ Dirk Vandendaele WANNEER KOMT DE FISCALE AFTREK VAN INTERESTEN IN GEVAAR? LENINGEN ZIJN EEN BEKENDE, ZONIET DE BEKENDSTE, FINANCIERINGSVORM VOOR EEN VENNOOTSCHAP. OOK AL GAAT DE FISCUS UIT VAN EEN PRINCIPIËLE AFTREKBAARHEID VAN DE ERAAN VERBONDEN INTERESTLASTEN, DIENEN EEN AANTAL SPELREGELS TE WORDEN NAGELEEFD. EEN OVERZICHT VAN DE MOGELIJKE VALKUILEN TER ZAKE WAT ZIJN DAN DE VOORNAAMSTE VALKUILEN? Algemeen beschouwd zijn er beperkingen op de aftrekbaarheid van interesten die verband houden met o.a. de toegepaste interestvoet dusdanig, de identiteit van de ontlener, de solvabiliteitsratio van een onderneming of nog bijvoorbeeld het doel van de lening. Enkel bij het betalen van interesten aan een financiële instelling (bv. een bank) heeft men een garantie dat de interesten fiscaal aftrekbaar zijn. In die situatie wordt namelijk verondersteld dat alle spelregels werden nageleefd. ZIJN INTERESTEN PER DEFINITIE AFTREKBAAR? Ja, artikel 52, 2 van het Wetboek Inkomstenbelastingen bevestigt inderdaad de principiële aftrekbaarheid van interesten op ontleende en in de onderneming gebruikte kapitalen. Een vennootschap gaat een lening aan ter financiering van een investeringsproject, het betalen van haar schuldeisers of nog het aankopen van een participatie. Op het eerste gezicht zijn de intrestlasten verbonden aan deze leningen zonder probleem fiscaal aftrekbaar. Het betreft namelijk leningen aangegaan om beroepsmatige investeringen of kosten te financieren. Maar niets is minder waar! Ons fiscaal wetboek bevat namelijk tal van uitzonderingen op het hoofdprincipe die nauwgezet moeten worden bekeken. Respecteert men deze spelregels niet, dan dreigt men de interesten niet langer als beroepskost te kunnen aftrekken. BDO-NIEUWSBRIEF 15

16 FAQ WAAR MOET MEN OP LETTEN BIJ HET VASTLEGGEN VAN DE INTERESTVOET? Dat deze overeenstemt met de normale marktrente. Onder marktrente verstaat men de op de markt geldende rentevoet, rekening houdende met de bijzondere gegevens eigen aan de beoordeling van de aan de lening verbonden risico s, de kredietwaardigheid van de ontlenende vennootschap en de looptijd van de lening. De marktrente zal dus voor elke vennootschap verschillend zijn. Artikel 56 van het Wetboek Inkomstenbelastingen bepaalt echter dat de interestvoet geacht wordt overeen te stemmen met de marktrente, wanneer hij vastgelegd wordt conform de interestvergoeding op openbaar uitgegeven obligaties en soortgelijke effecten of nog betaald wordt aan een financiële instelling (zie supra). Zo zou men zich voor kredieten van onbepaalde duur bijvoorbeeld kunnen baseren op de interestvoet die de bank aanrekent voor een kaskrediet aan uw bedrijf. De bewijslast van de aftrekbare interestlast berust in ieder geval bij de vennootschap. De niet aftrekbare interesten vormen een verworpen uitgave. UIT WAT VOORAFGAAT, BLIJKT OOK DE IDENTITEIT VAN DE ONTLENER BELANGRIJK TE ZIJN? Absoluut. Zo zullen interesten die rechtstreeks of onrechtstreeks betaald worden aan een buitenlandse belastingplichtige, die in zijn land niet aan de inkomstenbelasting is onderworpen of waar de interestopbrengsten een aanzienlijk gunstiger fiscaal regime ondergaan dan in Belgïe, in principe niet altrekbaar zijn. Nog belangrijker in de dagdagelijkse praktijk van familiebedrijven zijn de geldleningen toegestaan door aandeelhouders (natuurlijke personen), bedrijfsleiders (natuurlijke personen) of de echtgeno(o)t(e) of kinderen van een dergelijke aandeelhouder of mandataris. Om de onderkapitalisatie van de Belgische vennootschappen tegen te gaan, zijn interesten betaald uit hoofde van voornoemde geldleningen slechts aftrekbaar binnen bepaalde grenzen. Het gedeelte dat één van de drempels overschrijdt, wordt als een uitgekeerd dividend geherkwalificeerd. Concreet zullen de intresten in navolgende gevallen niet aftrekbaar zijn (en geherkwalificeerd worden in dividenden) : I. als de bedongen interest hoger is dan de marktrente (zie supra) ; II. als de geldlening te hoog is. Dat is het geval wanneer de lening groter is dan de som van de belastbare reserves bij het begin van het belastbare tijdperk (indien positief) en het gestort kapitaal bij het einde van het belastbare tijdperk. 16 2thePOINT #1 2015

17 Dirk Vandendaele IN WELKE MATE SPEELT DE SOLVABILITEIT EEN ROL? De solvabiliteitsratio geeft de verhouding weer tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen in een onderneming. In de mate dat een wanverhouding ontstaat tussen beide balanscomponenten kan ook hier de interestaftrek in het gedrang komen. De maximaal toegelaten verhouding bedraagt 1/5 (de zogenaamde thin cap -regel). Met andere woorden het totaalbedrag van de leningen mag maximaal 5 keer groter zijn dan de belaste reserves (begin belastbare tijdperk) en het gestort kapitaal (einde belastbare tijdperk). De aftrekbaarheid wordt slechts uitgesloten voor de interesten betaald op het gedeelte van de lening(en) die deze drempel (1/5) overschrijden. De fiscale wetgever viseert hierbij twee soorten kredietverstrekkers. Enerzijds worden de interesten betaald aan een verbonden vennootschap in de zin van artikel 11 van het Wetboek Vennootschappen beoogd. Dit zijn o.a. de moeder-, dochter of zustervennootschappen. Anderzijds worden verkrijgers geviseerd die niet aan een inkomstenbelasting zijn onderworpen (bv. in een belastingparadijs) of die enkel op het interestinkomen een aanzienlijk gunstiger aanslagregime genieten. Voor de toepassing van deze interestbeperking dienen cashpool-vennootschappen enkel rekening te houden met de netto interestbetalingen, i.e. na compensatie tussen de betaalde en de ontvangen interesten. Volledigheidshalve is deze thin cap -regel niet van toepassing op leasingbedrijven, factoringbedrijven en bedrijven actief in het domein van de publiekprivate samenwerking. KAN MEN DE VERKREGEN GELDEN VOOR ALLES AANWENDEN? Nee, ook daar gelden beperkingen. Net zoals alle andere uitgaven is de interestaftrek onderworpen aan de voorwaarde dat de financiering moet worden gedaan om belastbare inkomsten te verkrijgen of the behouden (toepassing artikel 49 WIB). Zo zal een bedrijf dat gelden leent om hiermee op haar beurt een renteloze lening toe te staan (i.e. geen belastbaar inkomen) de aftrekbaarheid van de interestlasten in gedrang brengen. Men zal dan wel het verband tussen beide transacties moeten kunnen aantonen. Een meer voorkomende situatie is het aangaan van een lening om voorafbetalingen te doen. In de meeste gevallen kunnen de eraan verbonden interesten fiscaal als beroepskosten in aftrek worden gebracht. Krijgt het bedrijf in kwestie nadien het aanslagbiljet, dan laat de fiscus ook de aftrek toe van de interesten op de lening die bijkomend moet worden afgesloten om de nog bij te betalen belastingen te voldoen. Krijgt men echter later een rechtzetting en moet men achterstallige belastingen betalen, dan zijn noch de nalatigheidinteresten, noch de interesten van de financiering die men hiervoor afsluit aftrekbaar. Voor meer informatie: Neem contact op met de collega s van Accountancy: BDO-NIEUWSBRIEF 17

18 TAX NATIONALE ACCIJNZEN EN MILIEUBELASTINGEN: AUDITS EN WIJZIGINGEN OP 1/01/2015 DE DOUANEAUTORITEITEN ZIJN VORIG JAAR, O.A. IN DE HORECA, VAN START GEGAAN MET AUDITS OP GEBIED VAN NATIONALE ACCIJNZEN EN MILIEUBELASTINGEN. DE AUDITS WORDEN UITGEVOERD OP BASIS VAN HET INTRACOMMUNAUTAIRE VERKEER NAAR BELGIË VAN BEPAALDE PRODUCTEN ZOALS DAT BLIJKT UIT DE BTW-AANGIFTE. DE CONTROLES RICHTEN ZICH OP NATIONALE ACCIJNZEN EN MILIEUBELASTINGEN. NATIONALE ACCIJNZEN De nationale accijnzen zijn gericht op volgende producten. De tarieven verhogen vanaf 1 januari 2015 licht. Voor water zonder extra toevoegingen en pure vruchtensappen is het accijnstarief nul euro. NATIONAAL ACCIJNSPRODUCT TARIEF 2014 TARIEF 2015 Alcoholvrije dranken (waaronder alcoholvrij bier, alcoholvrije wijn, alcoholvrije andere gegiste dranken) Substanties die kennelijk bestemd zijn voor de vervaardiging van alcoholvrije dranken aangeboden onder vloeibare vorm Substanties die kennelijk bestemd zijn voor de vervaardiging van alcoholvrije dranken aangeboden onder poeder- of korrelvorm of onder een andere vaste vorm 3,7184 EUR per hectoliter 22,3104 EUR per hectoliter 37,1840 EUR per 100 kg nettogewicht 3,7284 EUR per hectoliter 22,3706 EUR per hectoliter 37,2844 EUR per 100 kg nettogewicht Ongebrande koffie Gebrande koffie Extracten, essences en concentraten van koffie, in vaste vorm of vloeibaar alsook de preparaten op basis van extracten, essences en concentraten van koffie en de preparaten op basis van koffie 0,1983 EUR per kg nettogewicht 0,2479 EUR per kg nettogewicht 0,6941 EUR per kg nettogewicht 0,1988 EUR per kg nettogewicht 0,2486 EUR per kg nettogewicht 0,6960 EUR per kg nettogewicht 18 2thePOINT #1 2015

19 Customs 4 trade NATIONAAL ACCIJNSPRODUCT TARIEF 2014 Individuele herbruikbare verpakking Individuele wegwerpverpakking 1,4100 per hectoliter productinhoud van de verpakking 9,8600 per hectoliter productinhoud van de verpakking Ten gevolge van het bezit buiten een schorsingsregeling; Ten gevolge van de vervaardiging van accijnsproducten buiten een schorsingsregeling; Ten gevolge van hun invoer in België. MILIEUBELASTINGEN TEN DELE AFGESCHAFT Milieubelastingen bestaan, of liever bestonden nog, uit verpakkings- en milieuheffingen. Sinds 1 januari 2015 is deze laatste categorie van belastingen echter opgeheven. De milieuheffing was een heffing op een aantal wegwerpartikelen uit plastic die omwille van de uitstoot van schadelijke stoffen bij de productie ervan, en de belasting ervan op het milieu, werd ingesteld. Ze werd geheven op de volgende plastic producten: wegwerpzakken, wegwerpbestek, doch ook op huishoud- en aluminiumfolie. De verpakkingsheffing, beter bekend als de vroegere ecotaks, is een indirecte belasting op individuele, niet-herbruikbare verpakkingen van dranken zoals water, limonade en andere frisdranken, bier, wijn, vermout en andere, andere gegiste dranken, ethylalcohol, geestrijke dranken en vruchtensap of sap van nietgefermenteerde groenten. Onder individuele verpakking wordt verstaan: iedere verpakking, ongeacht het materiaal waaruit deze is samengesteld, bestemd om te worden geleverd aan de eindgebruiker zonder een verandering van verpakking te hebben ondergaan. Onder herbruikbare verpakking wordt verstaan: een verpakking die tenminste zevenmaal hervuld kan worden, die wordt teruggenomen via een systeem van statiegeld en die daadwerkelijk dient te worden gebruikt. Het bedrag van het statiegeld bedraagt minstens 0,16 euro voor de verpakkingen met een inhoud van meer dan 0,5 liter en 0,008 euro voor deze met een inhoud van minder dan of gelijk aan 0,5 liter. AUDITS EN FORMALITEITEN Sinds enkele jaren is er een verhoogde waakzaamheid op bovenstaande producten, omdat vaak wordt vastgesteld dat buitenlandse ondernemingen die dergelijke producten op de Belgische markt brengen vaak niet voldoen aan de formaliteiten en de betaling van de hier besproken belastingen. De nationale accijnsrechten en verpakkingsheffing zijn opeisbaar op het moment van de uitslag tot verbruik in het land: Ten gevolge van de onttrekking van producten uit een schorsingsregeling; Concreet moeten de te betalen accijnzen en de verpakkingsheffing worden aangegeven voor verbruik en worden ingediend met behulp van het PLDA-systeem, via de accijnsaangifte AC4 (voor details zie be/nl/ac4_nl). Voor producten die buiten België worden aangeschaft, bvb. aankopen van Nederlandse leveranciers, of aankopen via een Europese aankoopcentrale, zijn de buitenlandse verkopers vaak niet bekend met de formaliteiten bij het binnenbrengen in België. De producten die ze leveren zijn in hun land vaak niet onderhevig aan nationale accijnzen en worden zonder formaliteiten toegeleverd. Via de btw-aangifte worden deze intracommunautaire verwervingen bij de Belgische koper gemakkelijk opgespoord. Op basis van het bezit van deze producten is de houder van deze producten de schuldenaar van deze belasting n Voor meer informatie: Neem contact op met onze joint venture partner, Customs4Trade: BDO-NIEUWSBRIEF 19

20 LEGAL OVER VASTGOEDBEVAKS EN GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOT- SCHAPPEN beleggingsfonds te worden beschouwd en -bijgevolg- niet onder het primaire toepassingsgebied van de richtlijn viel. De nieuwe structuur werd gereglementeerde vastgoedvennootschap (afgekort GVV) genoemd, bijgenaamd B-REIT (de Belgian Real Estate Investment Trust) naar zijn buitenlandse equivalenten. HISTORIEK DE VASTGOEDBEVAK De wet van 4 december 1990 op de financiële markten en de financiële transacties introduceerde in België de mogelijkheid om in vastgoed te investeren door middel van een Beleggingsvennootschap met Vast Kapitaal, de zogenaamde vastgoedbevak. Sinds 1995 werd de vastgoedbevak beschouwd als een Instelling voor Collectieve Belegging (afgekort ICB) en door specifieke wetgeving geregeld (ICBwet van 3 augutus 2012 en KB op de vastgoedbevak van 7 december 2010). De vastgoebevak diende (en dient) aan een aantal specifieke voorwaarden te voldoen. De vastgoedbevak moet (onder meer): beursgenoteerd zijn; exclusief beleggen in vastgoed; investeren in meerdere gebouwen (max. 20% van het vermogen mag worden geïnvesteerd in één gebouw), doch niet optreden als bouwpromotor; een beperkte schuldenlast hebben (65% regel: de schuldgraad is beperkt tot 65 % van het totaal van de activa); minstens 80% van de huurinkomsten als dividend uitkeren aan de aandeelhouders. DE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAP Voor een betere bescherming van beleggers werd op Europees niveau in 2011 een richtlijn uitgevaardigd (Alternative Investment Fund Managers Directive, afgekort AIFMD) die voor het beheer van alternatieve fondsen nieuwe regels oplegde. Vanwege haar statuut als beleggingsfonds viel de vastgoedbevak onder het toepassingsgebied van die richtlijn en werden bijkomende maatregelen opgelegd die haar statuut en werking verzwaarden. Bij de omzetting van de AIFMD-richtlijn in de Belgische wetgeving heeft de wetgever (met de wet van 12 mei 2014 op de gereglementeerde vastgoedvennootschap) geopteerd om een alternatief te creëren naast de vastgoedbevak, waarbij een vastgoedbedrijf kon worden georganiseerd zonder als een GEBASEERD OP DE VASTGOEDBEVAK Het koninklijk besluit van 14 juli 2014 dat statuut en werking van de gereglementeerde vastgoedvennootschap regelt, baseert zich volledig op het voormeld KB op de vastgoedbevak van 7 december De voorwaarden van de vastgoedbevak werden voor gereglementeerde vastgoedvennootschap hernomen met aanpassing aan een aantal specifieke elementen, maar met een algemener en ruimer doel. Er werd een accentverschuiving gelegd bij de gereglementeerde vastgoedvennootschap door, naast het bieden van een beleggingsinstrument dat haar rendement haalt in (lange termijn) verhuur van onroerende goederen, haar activiteit te focussen op het ontwikkelen van projecten en het dagelijks management van onroerende goederen, enz. Dit laatste werd door vastgoedbevaks traditioneel uitbesteed. Het statuut van gereglementeerde vastgoedvennootschap laat bovendien toe dat ze zelf - onder bepaalde voorwaarden - diensten aan derden verstrekt. Daartoe 20 2thePOINT #1 2015

Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014

Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014 Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014 De eerste fiscale en sociale begrotingsmaatrgelen uit het federale regeringsakkoord zijn vervat in de programmawet van 19 december 2014

Nadere informatie

Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en beperking automatische indexering fiscale uitgaven

Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en beperking automatische indexering fiscale uitgaven Het federale regeerakkoord heeft heel wat fiscale gevolgen. In de personenbelasting wil de regering een verschuiving van de belasting op arbeid naar andere belastingen. In de vennootschapsbelasting wordt

Nadere informatie

Memo inzake liquidatiereserve

Memo inzake liquidatiereserve Memo inzake liquidatiereserve 1. Algemeen De verhoogde roerende voorheffing van 25 % op liquidatieboni kan vermeden worden in KMO s: de tijdelijke vastklikregeling voor reserves (omzetting in kapitaal

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd?

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Mr. Image Pieterjan not found or type Smeyers unknown Mr. Pieterjan Smeyers Advocaat

Nadere informatie

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel.

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel. Kabinet Minister van Financiën PERSNOTA Onderwerp Fiscale maatregelen Programmawet Datum Ministerraad 21.05.2015 Bankentaks Onze samenleving heeft de voorbije jaren heel wat inspanningen gedaan om de financiële

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling BDO News www.bdo.be Onderwerp Taxshift : Wat verandert er vanaf (aanslagjaar) 2016? Datum 30 december 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord?

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord? Nieuwsbrief 2014/4 Wat brengt het regeerakkoord? Hierbij geef ik u een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen van de nieuwe regering. Let wel, sommige regelingen zijn nog niet definitief

Nadere informatie

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder).

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder). Beste Vanaf aanslagjaar 2015 (vanaf boekjaar per kalenderjaar 31/12/2014) kunnen liquidatiereserves in de vennootschap worden aangelegd tijdens de resultaatbestemming. Dit betekent dat een kleine vennootschap

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Editie 19 september 2013. ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Inleiding Dividenden worden sinds 01.01.2012 uitgekeerd aan 25% roerende voorheffing. Ook het tarief

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

Beleggen binnen of buiten de vennootschap!

Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Iven De Hoon BELEGGEN BINNEN OF BUITEN DE VENNOOTSCHAP 1. Beïnvloedt een belegging de vennootschapsbelasting?... 3 2. Beïnvloedt een belegging de notionele intrestaftrek?...

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 7 september 2015 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap.

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

NIEUWSFLASH DECEMBER 2014 DE REGEERAKKOORDEN: FISCAAL GECONCRETISEERD

NIEUWSFLASH DECEMBER 2014 DE REGEERAKKOORDEN: FISCAAL GECONCRETISEERD NIEUWSFLASH DECEMBER 2014 DE REGEERAKKOORDEN: FISCAAL GECONCRETISEERD Het is niemand ontgaan dat de afgelopen weken heel wat organisaties menen mensen te moeten mobiliseren teneinde hun ongenoegen te uiten

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/6 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017?

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? 24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? De krijtlijnen van het zomerakkoord worden steeds duidelijker. Aangezien de meeste maatregelen ingaan vanaf 2018, rijst de vraag of er bepaalde zaken

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp De incorporatie van reeds belaste reserves in kapitaal: interessant voor u? Datum 16 juli 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

Infosessie 12/09/2013

Infosessie 12/09/2013 Infosessie 12/09/2013 Roerende voorheffing op liquidatieboni Roerende voorheffing op dividenden Bankgeheim 10% roerende voorheffing op liquidatieboni Slaan en zalven tegelijkertijd Tarief roerende voorheffing:

Nadere informatie

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk 3 HOOFDSTUK I De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk AFDELING 1 Inleiding Doelstelling Achtergrond Sinds 1 juli 2005 geldt een fiscale lastenverlaging voor

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 15 februari 2017 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

Principe. Daarom heeft de wetgever 2 belangrijke beperkingen ingevoerd. Beperking 1: maximumstand rekening-courant

Principe. Daarom heeft de wetgever 2 belangrijke beperkingen ingevoerd. Beperking 1: maximumstand rekening-courant Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant? Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant?... Principe... Beperking 1: maximumstand rekening-courant... Een voorbeeld verduidelijkt

Nadere informatie

Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor

Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor Wim Vandenberghe, Derycke & Vandenberghe Advocaten Na het advies over de gewone liquidatiereserve brengt de CBN nu ook een advies over de

Nadere informatie

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt?

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? FAQ - TAX REFORM 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? Hiervoor moet men in twee stappen te werk gaan. In eerste instantie moeten de intresten op «staatsbons

Nadere informatie

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013 Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal 14 november 2013 Programmawet 28 juni 2013 (BS 01/07/2013) 2 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Verhoging RV op liquidatiebonus RV op liquidatieboni van 10%

Nadere informatie

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk?

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? De programmawet van 27 december 2012 heeft een nieuwe belasting op meerwaarden op aandelen ingevoerd. Meer dan één jaar na de inwerkingtreding, blijven

Nadere informatie

Merk op dat het kostenforfait voor de genieters van baten niet langer hetzelfde zal zijn.

Merk op dat het kostenforfait voor de genieters van baten niet langer hetzelfde zal zijn. 1 van 9 13/12/2014 17:37 Ontwerp van Programmawet: overzicht fiscale maatregelen (bis) Onlangs werd op de website van de Kamer het ontwerp van Programmawet gepubliceerd, de eerste fiscale wet onder Michel

Nadere informatie

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!!

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Vanaf Aj 2018 (inkomsten 2017) werd de notionele intrestaftrek aanzienlijk verminderd (0,737%) voor de KMO en het tarief

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis?

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Aan de hand van bepaalde transacties wordt binnen groepen van vennootschappen soms gepoogd om winsten te verschuiven naar de vennootschappen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/2 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve (Programmawet van 19 december 2014) en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Advies

Nadere informatie

Veranderingen sinds Di Rupo I

Veranderingen sinds Di Rupo I Veranderingen sinds Di Rupo I Start van de carrière : pensioenopbouw De bedrijfsleider en zijn vennootschap De ondernemer en zijn kapitaal Successie : begin er op tijd aan!! Start van de carrière re :

Nadere informatie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT Versie 27-07-2017 HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING Hervormingen in 2018 (*) Algemene tariefdaling van 33,99% naar 29,435% (incl. crisisbelasting)

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal Algemene herhalingsoefening NV BRUG : Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal 1935 Oprichting

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze?

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze? Binnenkort moet u op de jaarvergadering een bestemming geven aan de winst voor boekjaar 2014. U kunt die winst uitkeren als dividend of tantième of ze reserveren. Wanneer is een bepaalde winstbestemming

Nadere informatie

Notionele intrestaftrek

Notionele intrestaftrek Notionele intrestaftrek Vanaf aanslagjaar 2007 geeft de regering een nieuw fiscaal geschenk aan alle vennootschappen, namelijk de notionele intrestaftrek. Praktisch zal er een percentage op het eigen vermogen

Nadere informatie

Seminarie bij de start van het nieuwe fiscale werkjaar

Seminarie bij de start van het nieuwe fiscale werkjaar Seminarie bij de start van het nieuwe fiscale werkjaar 13 september 2016 Brussels London - www.liedekerke.com Laurence Pinte Pierre Desenfans Het Gespecialiseerd Vastgoedbeleggingsfonds (GVBF) Wat? Voor

Nadere informatie

Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement

Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement Na de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft gisteren ook de Senaat diverse fiscale

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Informatief 148 www.moorestephens.be Onderwerp Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant? Datum 24 september 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016 Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen Luc Maes 24/11/2016 1 1. Afbakening van het onderwerp Inkomstenbelastingen bedrijfsleiders van een handelsvennootschap recente rechtspraak:

Nadere informatie

Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap. Jobert Van In 05/12/2013

Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap. Jobert Van In 05/12/2013 Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap Jobert Van In 05/12/2013 Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap 5 kernvragen 1. Welke impact heeft de RV? 2. Komt de toepassing van het Verlaagd

Nadere informatie

PATRIMONIALE ACTUALITEIT

PATRIMONIALE ACTUALITEIT PATRIMONIALE ACTUALITEIT Moet u uw interesten en dividenden aangeven of niet? Enkele tips. Laurence Mertens estate planner Om uw verplichtingen te kennen op het vlak van de aangifte van uw interesten en

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

Update@Work Juli 2012 Nummer 3 Jaargang 8

Update@Work Juli 2012 Nummer 3 Jaargang 8 Update@Work Juli 2012 Nummer 3 Jaargang 8 Regeerakkoord Di Rupo (l): enkele fiscale maatregelen inzake de 2de pijler krijgen concrete vorm Via update@work van december 2011 informeerden wij u over de maatregelen

Nadere informatie

3.3.1. Het tariefverschil

3.3.1. Het tariefverschil www.vdvaccountants.be 49 3.3. Motieven van fiscale aard Werken met een vennootschap kan in de fiscale context motieven hebben die zowel betrekking hebben op de inkomstenbelasting als op de successierechten.

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XX - Boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de investeerder (raamovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2015) Ontwerpadvies van

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

Begrotingscontrole Contrôle budgétaire

Begrotingscontrole Contrôle budgétaire Begrotingscontrole Contrôle budgétaire 2013 Fiscale ontvangsten Voor een totaal bedrag van 364 miljoen Circulaire BTW bedrijfswagens 115 miljoen Blijft: 259 miljoen Vergelijk: Besparingen op primaire:

Nadere informatie

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Inleiding Investeringsreserve We kennen de investeringsreserve die een vennootschap

Nadere informatie

De waarheid over de notionele intrestaftrek

De waarheid over de notionele intrestaftrek De waarheid over de notionele intrestaftrek Februari 2008 Wat is de notionele intrestaftrek? Notionele intrestaftrek, een moeilijke term voor een eenvoudig principe. Vennootschappen kunnen een bepaald

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier vennootschapsbelasting inclusief de fiscale bijlagen voor het aanslagjaar 2016.

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier vennootschapsbelasting inclusief de fiscale bijlagen voor het aanslagjaar 2016. Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier vennootschapsbelasting inclusief de fiscale bijlagen voor het aanslagjaar 2016. Het model van het aangifteformulier voor het aj. 2016

Nadere informatie

1 van 5 4-10-2013 11:02 Home > Recente wijzigingen > Circulaire nr. Ci.RH.233/629.295 (AAFisc. 35/2013) dd. 01.10.2013 Algemene administratie van de Fiscaltiteit - Centrale diensten Dienst Personenbelasting

Nadere informatie

TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage

TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage De lage vennootschapsbelasting voor ondernemingen laat bedrijven toe om winst te maken.

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting)

Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting) Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting) Wat houdt deze maatregel in? Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal

Nadere informatie

Spotlights - juni 2014

Spotlights - juni 2014 Spotlights - juni 2014 De fairness tax, eindelijk (wat) verduidelijking Met ingang van aanslagjaar 2014 zijn de zogenaamde "grote" vennootschappen onderworpen aan een nieuwe belasting, de "fairness tax".

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............ Ondernemingsnummer :... Berekening van de aftrek voor risicokapitaal Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Ontwerpadvies van 4 maart 2015 I. Algemeen

Nadere informatie

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan.

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. Beste klant, Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. 1. De belangrijkste wijziging betreft de roerende voorheffing

Nadere informatie

Aanslagjaar 2015 - Inkomsten 2014

Aanslagjaar 2015 - Inkomsten 2014 EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN NOTIONELE INTERESTAFTREK: uniek en innoverend belastingvoordeel in België Aanslagjaar 2015 - Inkomsten 2014 www.business.belgium.be 2 Inhoud 4 Waarover

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ)

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ) VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ) Q1 Wat is een bijkomende heffing op roerende inkomsten? Q2 Wie is onderhevig aan de bijkomende heffing op roerende inkomsten? Q3 Hoe wordt de bijkomende heffing op roerende inkomsten

Nadere informatie

FAQ : liquidatiebonus

FAQ : liquidatiebonus FAQ : liquidatiebonus 1. Met ingang van 1 oktober 2014 gaan de roerende voorheffing (RV) en het tarief van de personenbelasting op liquidatieboni omhoog van 10 naar 25 %. 2. In het kader van een overgangsmaatregel

Nadere informatie

De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd.

De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd. De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd. In het Belgische staatsblad van 12 april 2016 werd het Koninklijk Besluit ( 1 ) gepubliceerd dat de formaliteiten

Nadere informatie

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen PB éénmanszaken Aanslagjaar 2019 Stopzettingsmeerwaarde Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen Niet voor overstap naar vennootschap, huidige

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/1 - Boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de investeerder (raamovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2015) Advies van 13 mei

Nadere informatie

DE COMPATIBILITEIT VAN DE AUDIOVISUELE TAX SHELTER MET ANDERE FISCALE STIMULANSEN

DE COMPATIBILITEIT VAN DE AUDIOVISUELE TAX SHELTER MET ANDERE FISCALE STIMULANSEN DE COMPATIBILITEIT VAN DE AUDIOVISUELE TAX SHELTER MET ANDERE FISCALE STIMULANSEN Alexander Oberink Senior Investment Consultant Basisprincipes van de Tax Shelter De Tax Shelter is een fiscale stimulans

Nadere informatie

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende :

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende : VERTALING Aanvullende Overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst en tot opheffing van het Protocol tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea tot het vermijden van dubbele belasting en tot

Nadere informatie

Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren?

Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren? Maandelijks instrument voor de bedrijfsleider bij het nemen van de juiste financiële en fiscale beslissingen. Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren? In dit nummer gaan we

Nadere informatie

2. Voordelen van een doktersvennootschap

2. Voordelen van een doktersvennootschap 2. Voordelen van een doktersvennootschap 2.1 Samenwerken Een belangrijke reden om te starten met een vennootschap is de samenwerkingsfactor. De vennoten kunnen elkaar bijstaan in raad en daad. Het is natuurlijk

Nadere informatie

o jaaromzet: 7.300.000 excl. btw; o balanstotaal: 3.650.000; o gemiddeld personeelsbestand: 50.

o jaaromzet: 7.300.000 excl. btw; o balanstotaal: 3.650.000; o gemiddeld personeelsbestand: 50. Toch nog dividend uitkeren aan 15 procent? Is dat nog mogelijk? Inhoud De regering wil kapitaalverhogingen bij, en de oprichting van, kmo's aanmoedigen door een verlaagd tarief in de roerende voorheffing

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Taxforius Imposto Advocaten www.taxforius.be Onderwerp Het verlaagd tarief van de roerende voorheffing voor KMO-dividenden? Datum 6 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling.

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling. Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/1 Circulaire nr. Ci.RH.421/579.072 (AOIF Nr. 60/2010) dd 10.09.2010 Vennootschapsbelasting Belasting van niet-inwoners vennootschappen

Nadere informatie

FORUM FOR THE FUTURE. Kapitaalvermindering: belastingvrij of niet?

FORUM FOR THE FUTURE. Kapitaalvermindering: belastingvrij of niet? FORUM FOR THE FUTURE Kapitaalvermindering: belastingvrij of niet? 24 november 2016 Inhoud Principes personenbelasting Uitgiftepremie vs. kapitaal Buitenlandse vennootschap Accordeon operaties Interne liquidatie

Nadere informatie

Prof. dr. Stijn Goeminne, Faculteit Economie & Bedrijfskunde, Universiteit Gent

Prof. dr. Stijn Goeminne, Faculteit Economie & Bedrijfskunde, Universiteit Gent De boekhoudkundige verwerking van uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij kapitaalsubsidies Prof. dr. Stijn Goeminne, Faculteit Economie

Nadere informatie

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1 Vo o r wo o r d................................................................................ 1 Deel 1 Bezoldiging Ho o f d s t u k 1: Be g r i p... 4 Wat wordt er bedoeld met bezoldiging?... 4 Hoe neemt

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting DEEL 1 Inleiding 31 HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting In België onderscheiden we vier belastingstelsels, namelijk: 1 De directe belastingen

Nadere informatie

Nieuwe fiscale maatregelen tweede pijler. 21 juni 2012 Koen Van Duyse

Nieuwe fiscale maatregelen tweede pijler. 21 juni 2012 Koen Van Duyse Nieuwe fiscale maatregelen tweede pijler 21 juni 2012 Koen Van Duyse Bijzondere sociale zekerheidsbijdrage 2 Werknemers 2012 2015: overgangsregeling Nu sociale bijdrage van 8,86% Periode 1/1/ 2012 31/12/2015

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/12 - Erkenning van de opbrengsten en kosten die overeenstemmen met interesten en royalty's, evenals de toewijzing van de resultaten in de vorm van

Nadere informatie

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 1) Bedrijfswagens worden strenger aangepakt Vanaf 2012 zullen de belastbare voordelen voor de gratis terbeschikkingstelling van bedrijfsvoertuigen berekend

Nadere informatie

De hervormingsoperatie vennootschapsbelasting verloopt in twee fasen: inkomstenjaar 2018 en inkomstenjaar Nieuw basistarief 29% 25%

De hervormingsoperatie vennootschapsbelasting verloopt in twee fasen: inkomstenjaar 2018 en inkomstenjaar Nieuw basistarief 29% 25% De Regering Michel heeft in het zomerakkoord de hervorming van de vennootschapsbelasting opgenomen die wordt voorzien in twee fases: vanaf 2018 en vanaf 2020. Hieronder vatten wij de voornaamste speerpunten

Nadere informatie

Aanpassingen aangebracht door de Programmawet van 25 december 2016

Aanpassingen aangebracht door de Programmawet van 25 december 2016 RSM InterTax Tax Insights februari 2017 Fiscale nieuwigheden Aanpassingen aangebracht door de Programmawet van 25 december 2016 Brandstofkosten: Indien een vennootschap een bedrijfswagen ter beschikking

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp De investeringsreserve: terug van nooit weggeweest Datum 11 mei 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie

De fiscale gevolgen van de boekhoudhervorming

De fiscale gevolgen van de boekhoudhervorming De fiscale gevolgen van de boekhoudhervorming De Belgische context De belastbare winst van ondernemingen wordt bepaald conform de regels van het boekhoudrecht, behoudens uitdrukkelijke afwijking in de

Nadere informatie

ArtikeL 269. De tekst van art. 269, 1,

ArtikeL 269. De tekst van art. 269, 1, ArtikeL 269 De tekst van art. 269, 1, 30 is vervangen en treedt in werking op 16.07.2014. (Art. 96, W 12.05.2014) B.S. 30.06.2014 en (Art. 33, KB 13.07.2014) B.S. 16.07.2014 De rechtspersonen die op 16.07.2014

Nadere informatie

1. Maatregelen voor een betere inning en strijd tegen de fiscale fraude

1. Maatregelen voor een betere inning en strijd tegen de fiscale fraude 1. Maatregelen voor een betere inning en strijd tegen de fiscale fraude 1.1. Bankgeheim In het kader van de opheffing van het bankgeheim zoals het is ingevoerd door de wet van 14 april 2011 houdende diverse

Nadere informatie

Nieuwe gereglementeerde vastgoedven - nootschappen met fiscaal gunststatuut

Nieuwe gereglementeerde vastgoedven - nootschappen met fiscaal gunststatuut Gelijke behandeling In een kort antwoord erkent de Rulingcommissie dat, in het geval van een kostendelende vereniging zonder rechtspersoonlijkheid, de toepassing van de regeling wordt toegestaan zelfs

Nadere informatie

Nieuw gespecialiseerd vastgoed beleg - gings fonds met fiscaal gunststatuut

Nieuw gespecialiseerd vastgoed beleg - gings fonds met fiscaal gunststatuut Vastgoed Nieuw gespecialiseerd vastgoed beleg - gings fonds met fiscaal gunststatuut Naast de klassieke vastgoedbevaks en de in 2014 ingevoerde gereglementeerde vastgoedvennootschappen, is bij KB van 9

Nadere informatie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Instelling VP Accountants en Belastingsconsulenten Onderwerp Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie