GEMEENTE KAMPENHOUT GEMEENTEBERICHTEN. 13de jaargang Nr. 2. juni 2001 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTE KAMPENHOUT GEMEENTEBERICHTEN. 13de jaargang Nr. 2. juni 2001 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester"

Transcriptie

1 3028-Gem.Kamp.-Gem.Ber.mei :45 Pagina 1 GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 13de jaargang Nr. 2 juni 2001 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

2 3028-Gem.Kamp.-Gem.Ber.mei :45 Pagina 2 GEMEENTERAAD 2 ZITTING VAN 29 MAART 2001 Wijziging benaming belastingreglement In de zitting van 21 december 2001 keurde de gemeenteraad het belastingreglement op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk goed. Het probleem is dat de belasting eigenlijk alleen betrekking heeft op drukwerk met een handelskarakter. Daarom is de titel van het belastingreglement nu gewijzigd in Belasting op de huis-aan-huis bedeling van niet-geadresseerd drukwerk met handelskarakter. De inhoud ervan verandert niet. De belasting bedraagt nog steeds 25 centiemen (0,01 euro) per verspreid exemplaar, met een minimumaanslag van 500,- fr (12,39 euro) per bedeling. Gunningswijze voor leningen. De gemeenteraad besliste dat de leningen dit jaar gegund worden d.m.v. onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking via herhalingsopdracht. Dit lijkt Chinees, maar eigenlijk komt het hierop neer : Om een lening aan te gaan, moet de gemeente de wet op de overheidsopdrachten naleven en op Europees vlak prijzen vragen aan de banken. Die procedure is heel omslachtig, duurt gemakkelijk 6 maanden en is dus onmogelijk te realiseren voor elke lening. Daarom heeft de gemeente in de loop van 1999 de procedure doorlopen, en erbij vermeld dat de opdracht voor 3 jaar geldt. Met andere woorden : diegene die ons in 1999 de beste voorwaarden gaf, is de bank waar we in 2000, 2001 en 2002 mee onderhandelen, telkens we een lening willen afsluiten. De ervaring leert dat we hierdoor niet alleen tijd winnen, maar ook betere financiële voorwaarden kunnen bedingen. COLOFON Hoofdredactie : Tina Vanbeveren - Eindredactie : Huguette Kemps Redactieadres : Gemeentehuisstraat, Kampenhout tel. 016/ fax. 016/ Met medewerking van: Nathalie Cleynhens, Dominik De Buyser, Carla Rutgeerts, Willy Sevenants, Lieve Thielemans, Sonia Van den dries, Daniël Vanderbeken. Verantwoordelijke uitgever : J. Meeus, Burgemeester Realisatie en vormgeving : Drukkerij Artoos Teksten voor de volgende gemeenteberichten bezorgen aan Huguette Kemps uiterlijk op 1 juli Machtiging aan het college. Wanneer de gemeenteraad beslist een lening aan te gaan om werken of aankopen te financieren, krijgen we van de bank een kredietopening. Het bedrag van de kredietopening is vastgesteld op basis van ramingen. Eenmaal we weten wat het zal kosten, kunnen we de lening aangaan. Voor de gemeente is het belangrijk dat bij de omzetting van de kredietopening naar een lening, het bedrag beperkt wordt tot wat werkelijk nodig is. Omdat deze handeling op een eenvoudige en snelle manier moet kunnen verlopen, krijgt het college machtiging van de gemeenteraad om dat te doen. Voorlopige financiering buitengewone uitgaven met eigen middelen. De aankopen en werken ingeschreven in de buitengewone dienst worden normaal gezien gefinancierd met leningen en subsidies. Vaak gebeurt het dat de facturen al binnen zijn, vooraleer we de subsidies ontvangen hebben. Wachten met betalen betekent verwijlintresten betalen aan 7,25% ; een dure grap. Daarom besliste de gemeenteraad om, in de mate van het mogelijke, die buitengewone uitgaven voorlopig te financieren met eigen middelen. Aankoop nieuwe tafels en bijhorende transportwagentjes. Het aantal beschikbare tafels voor gebruik in de sporthallen is ontoereikend. Daarom investeert de gemeente Kampenhout in 100 bijkomende tafels en de nodige wagentjes om ze te transporteren. Het gaat hier om een investering van ,- fr (incl. BTW). Rioleringswerken in de Croixlaan. De nv Aquafin werkt in Berg aan de installatie van de RWZI (rioolwaterzuiveringsinstallatie), die het rioolwater van Steenokkerzeel en de wijk Duistbos zal zuiveren. Met uitzondering van de kosten voor het opnemen van het water uit een plaatselijk beekje in de koker in de de Croixlaan waarvoor de gemeente Kampenhout ,- fr moet betalen, draagt Aquafin alle kosten. De gemeenteraad verleende goedkeuring aan die gemeentelijke tussenkomst, alsook aan het samenwerkingsakkoord met Aquafin.

3 3028-Gem.Kamp.-Gem.Ber.mei :45 Pagina 3 Meer ruimte voor Kampenhoutse administratie. Na de fusie van gemeenten (1977) is in Kampenhout haast onmiddellijk werk gemaakt van een centraal administratief centrum. De administratie en de dienstverlening is inmiddels dusdanig uitgebreid, zodat we nu met ernstig plaatsgebrek te kampen hebben. Daarom sloten we een huurovereenkomst af met de PBE, huidige eigenaar van de gebouwen van de voormalige TGEK, gelegen in de F. Wouterslaan. Het gemeentebestuur huurt er sinds 1 mei 2001 de 1 e en 2 e verdieping voor een periode van 6 jaar à ,- fr./maand. AANDACHT! Vanaf maandag 18 juni 2001 zijn volgende gemeentediensten gevestigd in de F. Wouterslaan 8 (vroeger gebouw TGEK). Openbare Werken " Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening " Milieudienst " Informaticadienst " De openingsuren wijzigen niet. Het correspondentieadres blijft Gemeentehuisstraat Kampenhout. Zone 30 Het gemeentebestuur neemt een duidelijk standpunt in bij de herinrichting van de verschillende dorpscentra : de woon- en verblijffunctie primeert op de verkeersstroom. We willen komen tot duurzaam en veilig wegverkeer en de leefbaarheid voor de bewoners garanderen. Dit standpunt zat reeds verwerkt in ons mobiliteitsplan, dat onlangs de goedkeuring kreeg van de audit-commissie en binnenkort uitgebreid ter sprake komt op de Kampenhoutse verkeerscommisie. Wat gaan we precies doen? In de vernieuwde dorpskern van Kampenhout voeren we zone 30 in, met parkeerverbod (uitgezonderd op de parkeervakken en stroken). In het vernieuwde dorpscentrum van Nederokkerzeel voeren we ook zone 30 in. Voor de andere deelgemeenten liggen de maatregelen momenteel ter studie (deelgemeente Berg) en zullen ingevoerd worden na het beëindigen van de werken die nog bezig zijn (Relst) of binnenkort starten (Buken). Aanvullend verkeersreglement voor de voetgangersoversteekplaatsen op Haachtsesteenweg. U hoorde het misschien al in het nieuws. Het Vlaams Gewest wil alle voetgangersoversteekplaatsen op de gewestwegen, die niet beveiligd zijn door driekleurige verkeerslichten, afschaffen omdat ze te gevaarlijk zijn. De gewestweg N21 - Haachtsesteenweg heeft op het grondgebied van Kampenhout 7 oversteekplaatsen voor voetgangers, niet geregeld door verkeerslichten : 1. Wijk de Hutte 4. F. Wouterslaan 2. Dorpelstraat - Zeypestraat 5. Kerkstraat 3. Stationsstraat 6. Bergstraat 7. Lellebaan De gemeenteraad verleende gunstig advies voor het verwijderen van de oversteekplaatsen 4 (F. Wouterslaan) en 3 (Stationsstraat) aangezien deze zich op loopafstand van de verkeerslichten bevinden. De raad is ook akkoord om de oversteekplaats kruispunt Hutteweg te verwijderen, op voorwaarde dat dit pas gebeurt na de beëindiging van de voorziene werken in de H. Tobbackstraat. Voor alle andere voetgangersoversteekplaatsen gaf het gemeentebestuur, uit veiligheidsoverwegingen, negatief advies. Aanpasssing openbare verlichting. De gemeenteraad stemde in met het voorstel om de openbare verlichting op volgende plaatsen aan te passen: Hoek Heertbaan - Laarstraat Plaatsing van 3 bijkomende lichtarmaturen Kostenraming: ,- fr (BTW incl.) Votvinken- en Schoonstraat Uitbreiding openbare verlichting Kostenraming: ,- fr (incl. BTW) Begijnenstraat Aanpassing openbare verlichting Kostenraming: ,- fr (incl. BTW) Containerpark Aanpassingswerken - 7 armaturen met een HPI-T Plus lamp van 250 W op 4 palen van 10 m hoogte Kostenraming: ,- fr (incl. BTW) GEMEENTERAAD 3

4 3028-Gem.Kamp.-Gem.Ber.mei :45 Pagina 4 GEMEENTERAAD 4 Subsidiëringsprogramma Naast de belangrijke rioleringswerken die nv Aquafin in opdracht van het Vlaamse gewest uitvoert in Kampenhout, komt de overheid met nog meer centen over de brug voor de aanleg van riolering door het gemeentebestuur. Men voorziet subsidies voor volgende projecten : Raming 2002 : Bosstraat Aarschotsebaan, Stok- en Schransstraat : Van Dijcklaan Vogelzanglaan en Sparrendreef Maalderstraat Schildhovenstraat Terloonstvoetweg : Langestraat Lauterweg Kampenhoutsebaan Dijkstraat Notelarendreef Het schepencollege vroeg of de werken in de Maalderstraat prioriteit konden krijgen en om ze te koppelen aan de werken in de Aarschotsebaan. Aan deze vraag kon geen gevolg gegeven worden. Ook de vraag of het domein Ter Bronnen in het investeringsprogramma kan opgenomen worden, blijft nog onbeantwoord. Investering in klein materiaal We spenderen ,- fr aan de aankoop van een klepelmulchmaaier. Hiermee zal het maaien van gras en bosweggetjes en onkruid op braakgrond vlot kunnen verlopen. Ongeveer ,- fr besteden we aan een nieuwe maaikop. De nieuwe schrob- en zuigmachine voor het onderhoud van de sporthal kost ,- fr (incl. BTW). gemeenteschool Nederokkerzeel. In de gemeenteschool van Nederokkerzeel breiden we de speelruimte voor de kinderen uit, door de bouw van een boogoverkapping. Er gaat een investering van ca ,- fr (incl. BTW) mee gepaard. Nieuwe speeltuigen in wijk "De Hutte". Op het speelplein in de wijk "De Hutte" in Kampenhout-Relst willen we nieuwe speeltuigen plaatsen. Hiervoor schrijven we een krediet van ca ,- fr (incl. BTW) in op de eerste begrotingswijziging. Sociale begeleidingsmaatregelen voor onteigenden Kampenhout-Sas. De gemeente Kampenhout voorziet ,- fr voor de onteigende huurders van Kampenhout-Sas, die een nieuwe, in België gelegen, huurwoning zullen bewonen. Dit geld komt ter beschikking van het OCMW, dat instaat voor de verdeling. De gemeenteraad keurde eveneens het huursubsidiereglement goed. De huurwaarborg van de nieuwe huurwoning word éénmaal voor 100% betaald door het OCMW. De aanvraagperiode hiervoor loopt van tot Ook voor de huurprijs is onder bepaalde voorwaarden een maximale tussenkomst van 50% door het OCMW mogelijk en dit gedurende 7 maanden (dus eindigend op ). Een belangrijke voorwaarde om hiervan te kunnen genieten, is uiteraard het inkomen. Het netto gezamenlijk belastbaar inkomen van twee jaar terug mag het plafond van ,- fr niet overschrijden. Dit plafond wordt verhoogd met ,- fr/persoon ten laste. Bovendien verleent het gemeentebestuur een bijkomende toelage van 10 miljoen frank aan het OCMW voor sociaal huisvestingsbeleid. Dit kapitaal kan uitsluitend gebruikt worden voor het kopen, huren en renoveren van gebouwen ten behoeve van de onteigende huurders van Kampenhout-Sas. ZITTING VAN 18 APRIL 2001 Gemeente Kampenhout draagt bij in kosten leerlingenvervoer voor het gemeenschaps- en vrij onderwijs. Het leerlingenvervoer voor de gemeentelijke scholen, organiseren we in eigen beheer. De kinderen die naar de gemeentescholen gaan, kunnen gebruik maken van het bekende oranje gemeentebusje. Wat de andere Kampenhoutse onderwijsnetten betreft, dragen we ook in 2001 financieel bij in de kosten van het leerlingenvervoer. Voor de kinderen die in onze gemeente wonen, verlenen we een toelage van 400 Bef per regelmatig ingeschreven leerling in het kleuter en lager onderwijs. Om aanspraak te kunnen maken op de subsidiëring, maken de schooldirecties van het vrij en het gemeenschapsonderwijs een lijst op, met naam en adres van de leerlingen ingeschreven per 1 februari Zij engageren zich ertoe dat de toelage zal worden aangewend voor de organisatie van het leerlingenvervoer.

5 3028-Gem.Kamp.-Gem.Ber.mei :45 Pagina 5 Twee projectaanvragen bij het Belgacomfonds in het kader van de dialoog tussen de burger en het lokaal bestuur. Belgacomfonds is een bedrijfsfonds beheerd door de Koning Boudewijnstichting en staat in voor de bevordering van de dialoog tussen de burger en het lokaal bestuur. Gemeentebesturen krijgen de kans om innoverende projecten in te dienen die de dialoog bevorderen met de hele bevolking of een welbepaalde doelgroep. Voor ons project Digitaal Kampenhout, ontvingen we vorig jaar een prijs van ,-fr. Dit jaar zullen we projecten indienen rond de werking van de dienst lokale economie en de jeugddienst. Op het vlak van lokale economie is een nieuwe gemeentelijke dienst in het leven geroepen. De bedoeling hiervan is de interactie tussen het gemeentebestuur en de lokale K.M.O. s versoepelen. We denken o.a. aan de ontwikkeling van een website als contact- en informatiemiddel tussen de lokale overheid en de zelfstandigen/handelaars, zodat zij via elektronische weg onmiddellijk op de hoogte zijn van alle mogelijke relevante informatie voor de sector, van de openbare werken en de vorderingen ervan. Bovendien zal in de website een communicatiebulletin ontwikkeld worden, waardoor handelaars problemen en/of suggesties m.b.t. wegenwerken kenbaar kunnen maken bij het gemeentebestuur. We hebben ook de intenties de jeugd tegemoet te treden en tot een betere dialoog te komen. De website jeugd Kampenhout, met daarin een brede waaier aan specifieke informatie, is in volle ontwikkeling. Opmaak rooilijn en onteigeningsplan en riolering voor Lemmekenstraat, van Humelgemseweg tot Lelleveldbaan. In zitting van 10 februari 2000 verleende de gemeenteraad principiële goedkeuring aan de aanleg van riolering in de Lemmekenstraat (gedeelte Résédalaan tot Humelgemseweg). In 1992 is een rooilijn- en onteigeningsplan voor de Lemmekenstraat en het Duistbos opgemaakt. Het is echter noodzakelijk een actueel rooilijn- en onteigeningsplan op te stellen voor de Lemmekenstraat (gedeelte Humelgemseweg tot Lelleveldbaan). De gemeenteraad besliste om nu ook op dit gedeelte van de Lemmekenstraat riolering te voorzien. De kredieten voor het opmaken van het bijkomende rooilijn- en onteigeningsplan (geraamd bedrag ,-Bef) worden ingeschreven in de 1 e begrotingswijziging Herziening jaarplan bij het Jeugdwerkbeleidsplan. Gemeentebesturen kunnen subsidies krijgen voor het opstellen en het uitvoeren van een jeugdwerkbeleidsplan (JWBP). Zo n JWBP vertaalt de intenties van het bestuur op het vlak van jeugdwerking voor de eerstvolgende drie jaar. Het ontwerpbeleidsplan, uitgewerkt door de jeugddienst, kreeg gunstig advies van de jeugdraad, waarna ook de gemeenteraad het licht op groen zette. Wat staat er nu eigenlijk in? Een goed uitgebouwde en aangepaste jeugddienst De aanwerving van een voltijds jeugdconsulent en een praktische werking van de jeugddienst. Aanwezigheid en erkenning van een jeugdraad De gemeente blijft verder instaan voor de administratie- en subsidiëringskosten van de jeugdraad. Jongeren informatie Praktische uitwerking van een JWBP (eventueel ook in pocketvorm) en een hernieuwing van de uitgave "Jong Loof". Dit is een infobrochure waarin de verenigingen met een afdeling jeugd in de gemeente Kampenhout beschreven staan. Uitbouw en ondersteuning van een verscheiden en kwalitatief jeugdwerkaanbod Behoud van de bestaande toelagen (basistoelage, werkingstoelage jeugdwerk en subsidies kampvervoer, subsidies ter verbetering van lokalen en terreinen) alsook subsidie kadervorming. Speelruimte voor de jeugd Het creëren van nieuwe speelruimten en ontmoetingsplaatsen voor jongeren." GEMEENTERAAD 5

6 3028-Gem.Kamp.-Gem.Ber.mei :45 Pagina 6 OCMW 6 OCMW-KAMPENHOUT Voorzitter De vernieuwde OCMW-raad heeft Daniël Vanderbeken unaniem verkozen tot OCMW-voorzitter. Het Vast Bureau Het Vast Bureau is samengesteld uit Danielle Van Meldert, Sonja Verbeeck en de voorzitter. Dit Vast Bureau zal de komende 6 jaar instaan voor de praktische uitwerking van het gevoerde beleid. Zij is verantwoordelijk voor o.a. de opnames in het rusthuis, toekenningen serviceflats aan nieuwe bewoners, thuishulpdiensten, contractuele tewerkstellingen, aankopen van klein materiaal, teveel om op te noemen. OCMW-raad Het beleid wordt bepaald door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Deze Raad vergadert één keer per maand op de eerste dinsdag en stippelt een lange termijn visie uit voor wat haar sociale beleid betreft. Grote projecten en princiepsbeslissingen worden hier genomen. Denk maar aan de speelpleinwerking, het kinderdagverblijf, het rusthuis, de serviceflats en al de thuisdiensten, alsook aan de budgettaire weerslag van deze werking. De Raad bestaat uit 9 leden waaronder de voorzitter: Daniël Vanderbeken en de leden: Sonja Verbeeck, Danielle Van Meldert, Lisette Blockmans, Johan Vos, Marleen Habils, Marc Van Ingelgom, Dominique Corbeel, Kris Leaerts. de voorzitter aan het woord Voor het overgrote deel zijn het allemaal nieuwe gezichten. Een dynamisch team waarvan ik overtuigd ben dat ze haar rol ten aanzien van onze burgers zal waarmaken. Vier van de negen leden zijn vrouwen, voor het eerst is in Kampenhout de vertegenwoordiging van vrouwen zo benadrukt, zelfs met een meerderheid in het Vast Bureau. Het OCMW-bestuur zal een vernieuwde koers uitzetten. Verbetering van interne en externe communicatie met de bevolking en overleg in de breedste zin met het College van Burgemeester en Schepenen, Gemeenteraad en commissies. Het OCMW wordt het vaste aanspreekpunt voor zij die hulpbehoevend zijn. De vergrijzing van de bevolking zal in onze bestuursperiode de nodige aandacht krijgen. We moeten een oplossing zoeken voor de bejaarden die graag thuis willen blijven wonen. Voor sommigen voorzien wij al de mogelijkheid tot een serviceflat, een kamer in het rusthuis, thuisverzorging. Door de toename aan bejaardenzorg, dagopvang, thuiszorg, familiehulp en steun dienen meer middelen te worden gezocht en ingezet. De verdere uitbouw van de serviceflats met 10 wooneenheden, staat reeds geprogrammeerd op de volgende raadszitting. De inrichting van het Welzijnshuis, met één loket, met begeleiding in o.a. administratieve formaliteiten en juridische hulp, staat hoog op onze prioriteitenlijst Een ander nieuw project zal de dienst schuldbemiddeling zijn. Te vaak horen we op de radio of lezen we in de kranten dat gezinnen of alleenstaanden torenhoge rekeningen hebben ten gevolge van een slecht beheer van hun financiële middelen. Menselijke drama s zijn dit, niet alleen voor de ouders, maar ook voor de kinderen. Vaak weten we dit niet of weten we het pas als het te laat is. Deurwaarders staan dan aan de deur om de inboedel aan te slaan. Onze nieuwe dienst zal er op gericht zijn om in het eerste stadium, begeleiding te voorzien van deze gezinnen of alleenstaanden. Wij kunnen tevens voorstellen doen om hun budget doelgerichter te gaan gebruiken. Dit is een vorm van budgetbegeleiding. We kunnen afbetalingsplannen voorleggen aan rechtbanken en hopen dat ze instemmen met het inlossen van schulden op iets langere termijn. De dienst schuldbemiddeling is evenwel geen oplossing voor het gestelde gedrag, daar zullen de cliënten zelf aan moeten werken. We willen hen hierin wel aanmoedigen. Het bestrijden en opsporen van eenzaamheid en verdoken armoede in Kampenhout is in deze communicatie- en consumptiemaatschappij eveneens een topprioriteit. Te vaak weten mensen niet waarop ze recht hebben. Soms is de drempel nog te groot om raad te komen vragen. Daar willen wij als OCMW een mouw aanpassen. Met de verdere uitbouw van onze sociale dienst, zullen wij ervoor zorgen dat iedereen weet wie Isabelle, Tina, Lydia en Lies zijn. Onze maatschappelijk assistenten staan elke voormiddag vanaf 9 uur tot 12 uur klaar om op uw vragen te antwoorden. Soms zoeken zij zelf een oplossing, ofwel verwijzen ze naar een kwaliteitsvolle dienst die u kan helpen. Onze juriste voorziet de inwoners van Kampenhout van juridisch advies. Zij is bereikbaar elke dinsdagnamiddag van uur tot uur of op afspraak. De eerstelijns juridische adviesdienst van het OCMW kwam tot stand door middel van de samenwerking met verschillende ocmw s: Boortmeerbeek, Kortenberg, Rotselaar, Herent en Kampenhout. Deze samenwerkingsvorm is een start naar het nog beter afstemmen van onze dienstverlening naar de bevolking toe. Door deze schaalvergroting maken wij het mogelijk om kwaliteit te leveren van een hoog niveau. Tot slot wens ik iedereen te danken voor het vertrouwen dat ik gekregen heb. Samen met onze Raad staan wij voor vele uitdagingen en hopen wij heel wat te realiseren. Een dienstverlening uit te bouwen waar onze bevolking, onze personeelsleden, onze raadsleden en collega raadsleden van de gemeente fier over kunnen zijn. Daniël Vanderbeken

7 3028-Gem.Kamp.-Gem.Ber.mei :45 Pagina 7 NIEUWE PWA-RAAD De installatie van de hernieuwde PWA-raad gebeurde op 26 april Deze raad telt 14 leden waarvan 7 vertegenwoordigers uit de gemeenteraad en 7 uit de Nationale Arbeidsraad, waarin afvaardigingen van werkgevers en vakbonden zetelen. We geven u een overzicht : Voorzitter Ondervoorzitter Secretaris Penningmeester Leden PWA-beambte Daniël Vanderbeken Stephan Verstraeten Sonia Vranckx Ludo Van Den Bogaert Johnny Aerts, Rita Luyten, Eric Tytgat, Magda Peeters, Lydia Van Dijck, Willy Van Casteren, Jozef De Donder, Paul Corbeels, Marc Van Steenbrugge, Gustaaf Dooms. Lieve Thielemans De eerste vergadering vond plaats op donderdag 17 mei om u in de raadzaal van het gemeentehuis. PWA-MELDINGEN PWA-poetshulp: De wachtlijst telt nog 55 ingeschrevenen. De Raad van Beheer besliste hierom voorlopig geen verdere inschrijvingen te noteren. PWA-klusjes: Klein tuinwerk, kleine herstellingen in en rond het huis kunnen nog steeds aangevraagd worden. Aanpassing tarieven PWA-cheques. Vanaf 1 juli 2001 worden zowel de cheques op naam als de naamloze cheques verhoogd tot 300,- Bef per cheque. MARKANTE WERK- LOOSHEIDSCIJFERS IN REGIO VILVOORDE Op 21 maart 2001 stelde de RVA zijn jaarverslag van 2000 voor aan de nationale pers. Uit de cijfers voor regio Vilvoorde blijkt goed nieuws voor wie werkzoekend is. Aantal in Aantal in Verschil in % Tijdelijke werkloosheid ,9% Volledige werkloosheid ,2% Loopbaanonderbreking (totaal) ,7% Voltijds % Deeltijds % PWA ,1% Wie meer gegevens en cijfers wil over de werkloosheid binnen of buiten onze regio, kan terecht op de website van de RVA : Daar vindt u trouwens ook meer info rond wetgeving, brugpensioen en loopbaanonderbreking. In de rubriek definitie vindt u een korte omschrijving van een term en links naar meer gedetailleerde uitleg. Sinds kort kan u er ook terecht om een 35-tal courante formulieren te downloaden. Interessant voor werknemer én werkgever! Meer informatie kan bekomen worden alle voormiddagen van 9.00 u tot u, dinsdagavond van u tot u en donderdagnamiddag van u tot u bij de PWAbeambte Lieve Thielemans, Dorpstraat Kampenhout - " PWA & TEWERKSTELLING Voor de WIGW s (mits voorlegging van ziekenfondsattest) verhoogt de prijs tot 220,- Bef per cheque. Het belastingvoordeel voor de cheques op naam blijft ongewijzigd evenals het inschrijvingsrecht van 300,- Bef per lopend jaar. 7

8 3028-Gem.Kamp.-Gem.Ber.mei :45 Pagina 8 JEUGD ONZE NIEUWE JEUGDCONSULENTE Na het vertrek van Tom Maessen, is het even stil geweest op de jeugddienst. We waren immers druk bezig met de aanwerving van een nieuwe kracht, die uiteindelijk op 26 maart 2001 in dienst kwam. We stellen haar graag even aan u voor. Wie? Ze heet Nathalie Cleynhens, is geboren te Vilvoorde in 1978 en woont in Kampenhout. Ze heeft heel wat ervaring in speelplein t Grobbeltje, in jeugdhuis Tonzent en als leidster in de Chiro. Het mag gezegd dat ze thuis is tussen de Kampenhoutse jeugd. Waar en wanneer bereikbaar? U vindt onze jeugdconsulente in de sporthal, Zeypestraat, " 016/ Ze werkt voltijds en is te bereiken tijdens de normale kantooruren, en op dinsdagavond (tussen 17u00 en 20u00). T GROBBELTJE Wil je feeën zien, grassprietjes horen groeien, kabouters ontmoeten, of gewoon eens goed ravotten en je vakantie doorbrengen met leeftijdsgenoten,? Dan kan je ook dit jaar terecht bij speelplein t Grobbeltje. Wie mag waar en wanneer komen? Alle kinderen vanaf 3 jaar tot en met 15 jaar kunnen weer genieten van een heleboel activiteiten vanaf 3 juli tot en met 30 augustus Kleuters: Gemeentewegel Kampenhout (= gemeenteschool Berg) Anderen: Cellebroedersweg Kampenhout Er is opvang voorzien van 7u30 tot 8u00 en s avonds van 17u00u tot 18u00. De vergoeding bedraagt 50,- per dag ongeacht uw kind s morgens en/of s avonds in de opvang blijft. Wat kost het? - Voor het oudste kind 150,- per dag (of 750,- per week); - Voor het tweede kind 140,- per dag (of 700,- per week); - Voor het derde kind 130,- per dag (of 650,- per week); - Uw vierde spruit mag gratis naar het speelplein komen. Betalen doet u de eerste dag op het speelplein. Wel vragen wij u om nu al de medische fiche van uw kind in te vullen. (u vindt dat formulier in deze gemeenteberichten) en terug te bezorgen aan het OCMW, Dorpsstraat 9, 1910 Kampenhout of aan onze jeugdconsulente, Nathalie Cleynhens, Zeypestraat 26, 1910 Kampenhout. 016/ Daar kan u uiteraard ook terecht als u meer info wenst. 8 WIJ ZOEKEN MONITOREN VOOR JULI EN AUGUSTUS Wij zijn nog steeds op zoek naar monitoren! Ben je 16 jaar of ouder en heb je een heleboel energie en zin om de grobbelaars een fantastische vakantie te bezorgen? Jongeren die als monitor op het speelplein willen staan en die net 16 zijn geworden, kunnen nog steeds mee naar de zomercursus van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk. Zeker doen het is een toffe en leerrijke week! Voel je de speelpleinkriebels al?.aarzel dan niet en neem contact op met Nathalie Cleynhens, jeugdconsulente, Zeypestraat 26, 1910 Kampenhout. 016/

9 3028-Gem.Kamp.-Gem.Ber.mei :45 Pagina 9 MEDISCHE FICHE SPEELPLEIN T GROBBELTJE Denkt u er dit jaar aan om uw spruit naar het speelplein te brengen en te laten genieten van de vele activiteiten? Dan willen wij vragen dit formulier met de meeste zorg in te vullen en het daarna te bezorgen aan de speelpleinverantwoordelijke, Nathalie Cleynhens, jeugdconsulente, Zeypestraat 26, 1910 Kampenhout. De gegevens op dit formulier zullen niet doorgegeven worden aan derden. Naam kind: Geslacht: Voornaam: Geboortedatum: Adres: Naam + Voornaam vader: Naam + Voornaam moeder: Telnr. thuis: Telnr. Werk vader: Telnr. Werk moeder: Huisdokter : Adres Huisdokter: Telnr. Huisdokter: Broers of zussen die ook naar t grobbeltje komen: MEDISCHE GEGEVENS Bloedgroep + rhesusfactor: Is uw kind gevaccineerd tegen klem ( tetanus)? 0 ja 0 neen zo ja? Wanneer? Moet uw kind tijdens de speelpleindagen medicijnen nemen? Zo ja, welke en wanneer? Zijn er bijzonderheden die u wil vermelden? Handtekening ouders: 9SPEELPLEIN

10 3028-Gem.Kamp.-Gem.Ber.mei :45 Pagina 10 UW BIJDRAGE JONG LOOF: VOORPAGINAWEDSTRIJD In september 2001 geeft de Jeugdraad opnieuw een Jong Loof brochure uit. Het is de bedoeling dat elke Kampenhoutse jeugdvereniging daarin voorgesteld wordt, zodat de brochure een totaalbeeld geeft van het vrijetijdsaanbod voor jongeren in Kampenhout. Wij zoeken hiervoor een originele, spetterende, mooie, voorpagina!!! Ben je ouder dan 6 en jonger dan 26, heb je een creatief brein en wil je je eigen ontwerp binnenkort in alle brievenbussen van Kampenhout zien verschijnen? Stuur dan jouw ontwerp naar: Gemeentebestuur Kampenhout t.a.v. Nathalie Cleynhens Gemeentehuisstraat Kampenhout Wat kan je winnen? Eerste prijs: Jouw ontwerp in elke bus van Kampenhout, een vergroting van je ontwerp op afficheformaat én een CD-bon ter waarde van 1.000,- fr / 24,8 Euro. Tweede en derde prijs: een CD-bon ter waarde van 1.000,- fr / 24,8 Euro. KAMPENHOUT EEN BLOEM VAN EEN GEMEENTE Het schepencollege wil onze gemeente absoluut verfraaien. Daartoe is beslist dat de centra van Nederokkerzeel, Berg en Kampenhout-centrum werden bebloemd. Buken en Relst moeten nog wat geduld hebben tot na de afronding van de infrastructuurwerken, maar ook daar komt de bloemenpracht. Mogen we u vragen ons te helpen een oogje in het zeil te houden, zodat vandalen geen kans krijgen, en we er lang kunnen van genieten? Wedstrijdreglement: - Deelnemers moeten tussen 6 en 25 jaar jong zijn. - Elke deelnemer mag 1 creatie insturen. - De afmeting van het ontwerp van de voorpagina is 20 cm hoog en 12 cm breed. - De volgende teksten moeten aan bod komen: Jong Loof!, De Gids voor de Kampenhoutse jongere!, Een initiatief van de jeugdraad van Kampenhout.. - De thema s Kampenhout en Jeugd moeten centraal staan. - Er mag geen enkele jeugdvereniging centraal staan in het ontwerp. - Het ontwerp mag zowel een tekening, schets, schilderij, foto, collage, digitaal ontwerp of een combinatie van meerdere zijn. - Je moet je ontwerp ten laatste op 20 juli 2001 bezorgen aan de jeugddienst. - De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht vóór 1 september. 10

11 3028-Gem.Kamp.-Gem.Ber.mei :45 Pagina 11 SPORTWEKEN JULI /AUGUSTUS Woon je in Kampenhout? Of Ga je in Kampenhout naar school? En Heb je zin om mee te sporten? Noteer dan alvast volgende data. SPORT Ben je geboren tussen 1990 en 1994 dan zijn volgende weken voor jou bestemd: Van 2 tot 6 juli Of Van 6 tot 10 augustus Ben je geboren tussen 1989 en 1986 dan ben je welkom op volgende data: Van 9 tot 13 juli Of Van 20 tot 24 augustus De inschrijvingsbrochures worden in de Kampenhoutse scholen verspreid rond eind mei. Inschrijvingen starten op woensdag 6 juni 2001 om 13u30 in de sporthal van Kampenhout. Later kan u terecht op het gemeentehuis (Sportdienst - mevr. Cl. Moyson - tel. 016/ ). PETANQUE Een petanqueclub in Kampenhout? Het kan! Iedereen, van 0 tot 99 jaar kan eraan meedoen. Heb je interesse, zou je het graag eens uitproberen,? Bezorg dan onderstaande strook aan de sportdienst vóór 30 juni 2001 of contacteer W. Kemps, schepen van sport, op het nummer Naam: Voornaam: Adres: Telefoonnummer: Fax: Heeft interesse voor een petanqueclub in Kampenhout en wenst meer inlichtingen te ontvangen. 11

12 3028-Gem.Kamp.-Gem.Ber.mei :45 Pagina 12 WONEN NIEUWE PREMIES VOOR NIEUWBOUW- EN RENOVATIE- WERKEN HET ADDERTJE. Sinds 1 maart 2001 is er een besluit van de Vlaamse regering van kracht, waardoor bouwlustigen een nieuwbouw- en renovatiepremie van maximum ,- fr kunnen bekomen. U heeft er misschien al van gehoord, aangezien de beslissing gepaard gaat met de nodige publiciteitscampagnes in kranten, tijdschriften, radiospots, brochures, e.d. Om deze premie te bekomen moet men uiteraard aan een aantal voorwaarden voldoen! Nieuwbouwpremie De eerste voorwaarde voor nieuwbouw woningen is dat ze gelegen moeten zijn in woningbouw- of woonvernieuwingsgebieden. Voor Kampenhout zijn dergelijke gebieden wel voorgesteld, maar helaas niet goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Bijgevolg kan niemand in Kampenhout aanspraak maken op de nieuwbouwpremie! STROOMONDER- BREKINGEN De Provinciale Brabantse Energiemaatschappij (kortweg PBE) wist ons te melden dat de netten van ex-tgek niet voorzien waren om, bij defect, via ringvoeding stroom te leveren. Ondertussen heeft de PBE hier reeds in grote mate aan verholpen, maar niet alles is realiseerbaar in 1 jaar tijd. Het zou dus nog wel eens kunnen gebeuren dat u - wegens beschadiging van de leidingen door aannemers of wegenwerken - last hebt van een stroompanne. Waar kan u dan terecht? Tijdens de kantooruren kan u een stroompanne melden aan de wachtdienst van P.B.E., " 016/ te Kampenhout. Na de kantooruren wordt dit nummer automatisch overgeschakeld naar " 016/ van de PBE te Lubbeek. Bellen op de ene of andere lijn maakt dus geen verschil uit. Hou er rekening mee dat de kans dat u onmiddellijk iemand aan de lijn krijgt daalt, naarmate meer gebruikers getroffen zijn door het defect. Iedereen probeert dan immers te bellen. Anderzijds betekent het ook dat PBE meestal reeds op de hoogte is van het defect, en al stappen gezet heeft om de zaak op te lossen. 12 Renovatiepremie Hetzelfde probleem stelt zich bij de renovatiepremie. De woning waaraan men werken gaat uitvoeren, moet in een kernstad liggen. In de provincie Vlaams-Brabant is Leuven de enige gemeente die als kernstad is aangeduid. Ook van deze premie kan u dus geen graantje meepikken. Waarvoor dienen deze premies dan? Met de goedkeuring van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) wil de Vlaamse Regering het wonen in de steden bevorderen, zodat de kleine gemeenten niet te zwaar onder druk komen te staan van de mensen die uit de stad wegvluchten. Het is dus de bedoeling van het RSV om de open ruimten die er nu nog zijn in Vlaanderen, te beschermen en ervoor te zorgen dat zij niet volgebouwd worden. Dit wil men bekomen door de mensen aan te moedigen om dichter bij mekaar te gaan wonen zoals bijvoorbeeld in steden. Daarom is deze premie niet van toepassing in onze landelijke gemeente. Wie meer inlichtingen wil, kan de brochure komen oppikken bij de Technische dienst. U kan ook contact opnemen met de bevoegde dienst van de administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen (ROHM) van de provincie Vlaams-Brabant, " 016/

13 3028-Gem.Kamp.-Gem.Ber.mei :45 Pagina 13 NIEUW WANDELPAD Zondag 29 april jl. is het van Steelantwandelpad ingewandeld. Een bewegwijzerde wandeling die u kennis laat maken met het verleden en heden van de deelgemeente Berg en de nog mooie plekjes natuur. Het is de vierde wandeling die de toeristische dienst van Kampenhout uitwerkte, samen met enkele gidsen van de Gidsenbond Midden- Brabant. Naast het Prosper Van Langendonck-, het Aert Van Beethoven- en het Witloofwandelpad beschikken wij ook nog over de bewegwijzerde fietsroute Raymond Impanis. De brochures zijn te koop bij de toeristische dienst (gemeentehuis), de bibliotheek en de sporthal van Kampenhout aan de democratische prijs van 100 Bef. Voor meer inlichtingen kan u terecht bij Sonia Van den dries " 016/ of per MILLENNIUMFEEST 18 EN 19 AUGUSTUS 2001 U kon het al eerder lezen in onze gemeenteberichten : de St-Sebastiaansgilde viert dit jaar haar 460 jarig bestaan. Omdat deze verjaardag niet onopgemerkt voorbij zou gaan beslisten de Gilde en het gemeentebestuur samen een groot volksfeest te organiseren. Dit feest vangt aan op zaterdag 18 augustus met optredens van buitenlandse dansgroepen in de sporthal aan de Zeypestraat. Op zondag 19 augustus is er om 9.30 uur een eucharistieviering in de O.-L.-Vrouwkerk van Kampenhout. Vanaf 13 uur zal er een stoet door Kampenhout trekken met als thema Kampenhout door de eeuwen heen. We vragen uw hulp Inwoners en verenigingen van Groot-Kampenhout, we hebben uw hulp nodig! Iedereen die zijn medewerking wil verlenen kan voor bijkomende inlichtingen terecht bij: TOERISME - Victor Van Ingelgom Heideweg 18 " 016/ Sonia Van den dries gemeentehuis " 016/

14 3028-Gem.Kamp.-Gem.Ber.mei :45 Pagina 14 LENTEKERMIS 14 PROGRAMMA LENTEKERMIS Het volledige programma van de lentekermis vindt u op de achterflap van deze gemeenteberichten. Over enkele punten krijgt u hier wat meer uitleg. Fietsgraveeractie Volgnummers U weet al dat we werken met vooraf geleverde volgnummers. Elke te graveren fiets krijgt een volgnummer. Dit nummer moet u persoonlijk afhalen op het politiebureel tijdens de gewone kantooruren van 8u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00. (Telefonisch reserveren gaat niet!) Volgens het toegekende volgnummer kunnen we inschatten wanneer u aan de beurt kan komen. Rijksregisternummer Bij de fietsgravure wordt het rijksregisternummer van de eigenaar ingegraveerd. Bij de meeste mensen is dit nummer op de achterzijde van de identiteitskaart vermeld. Uw rijksregisternummer begint met uw geboortejaar, geboortemaand en geboortedag. Dan staan er nog 5 cijfers achter. Controleer vooraf of het nummer op uw identiteitskaart staat. Is dit niet het geval, kom het dan even opvragen bij de bevolkingsdienst. U kan ook schrijven of faxen, maar niet bellen. Omwille van de wet op de privacy mogen wij u via de telefoon geen rijksregisternummers meedelen. Vliegtuigramp Berg U krijgt een tweede kans om de oude krantenknipsels, kopieën en foto s van de Boeing 707 die in Berg neerstortte op 15 februari 1961, te bekijken. Op zondag 10 juni staan ze van 9u00 tot 12u00 opgesteld in de raadzaal van het gemeentehuis. Ook de foto s genomen bij de onthulling van de gedenksteen op 10 februari 2001, zullen er te bezichtigen zijn. Open-deur-dag OCMW Kampenhout Ter gelegenheid van Kampenhout kermis staan op zondag 10 juni 2001 de deuren van het OCMW wagenwijd open. Breng een bezoekje aan de tentoonstelling in rusthuis Molenstee. U vindt er werkjes gemaakt door onze bejaarden in samenwerking met vrijwilligers. De opbrengst van de verkochte tentoongestelde werken gaat integraal naar de aankoop van nieuw knutselmateriaal en animatie voor de bejaarden. Mis ook de kans niet om te smullen van hun heerlijke zelfgebakken taarten. U bent welkom tussen 9u30 en 18u00. De Kinderkribbe Het huis van Mini is open van 9u30 tot 13u00. LENTEKERMIS KAMPENHOUT CENTRUM ZATERDAG 9 JUNI 2001 Familiedag vanaf 17.00u Alle kermisattracties aan verminderde prijzen Opening kermisattracties om 17u00 Officiële opening door de Kinderburgemeester en het College van Burgemeester en Schepenen om 19u30 Animatie van Docus Ballonnenclown van 18u00 tot 21u00. De fanfare 'De Eendracht' speelt van 19u45 tot 21u00 een vrolijke noot. ZONDAG 10 JUNI 2001 Jaarmarkt vanaf 9u00 OCMW open deur vanaf 9u00 ballonwedstrijd om 10u00 in de binnentuin doorlopend een tentoonstelling De Tijd Van Toen in de zitzaal Rommelmarkt BGJG vanaf 9u00 op het binnenplein van het gemeentehuis St. Sebastiaansgilde met orgel Fietsgraveeractie van 9u00 tot 17u00 (hoek Gemeentehuisstraat Kerkstraat) Fotosessie over de vliegtuigcrash 1961 van 9u00 tot 12u00 in de raadzaal van het gemeentehuis. Ogentest en reactiesnelheidsmeter van 9u00 tot 12u00 in de schepenzaal van het gemeentehuis. Kennismaking met preventieve middelen ter voorkoming van home- en carjacking van 9u00 tot 12u00 in de schepenzaal van het gemeentehuis. MAANDAG 11 JUNI 2001 Kermisattracties vanaf 16u00

15 3028-Gem.Kamp.-Gem.Ber.mei :45 Pagina 15 VERPLICHTE REGISTRATIE VAN TWEEHOEVIGE DIEREN Hebt u schapen, geiten of hertachtigen? Denk eraan dat u verplicht bent uw dieren te laten identificeren en registreren, ook al huppelt er maar ééntje rond in uw tuin. Het Satinel-systeem (computerprogramma voor registratie van dieren) heeft tot doel alle dieren, verplaatsingen van dieren, houders van dieren, te identificeren. Op die manier kan men bij ziekte-uitbraak snel de besmette dieren lokaliseren, contacten met andere dieren volgen, en passende maatregelen treffen. De uitbraak van mond-en-klauwzeer benadrukt het belang van die registratie. Wat moet u doen? U moet aangifte doen van de plaats waar u het dier houdt. U moet een register bijhouden waaruit op elk moment kan worden opgemaakt wat de oorsprong en/of bestemming is van de dieren, alsook van het oormerk van het dier. Jaarlijks, vóór 15 januari, moet u een register opgemaakt op 15 december aan DGZ-Vlaanderen overmaken, met vermelding van het aantal schapen, geiten en/of hertachtigen, het aantal geoormerkte vrouwelijke dieren per diersoort en het aantal oormerken in stock per diersoort. De aanvraagformulieren bekomt u bij de dienst burgerzaken, " 016/ DE EURO Binnenkort is er geen ontkomen meer aan. Bij wijze van geheugensteuntje bezorgen wij u hier een beknopt overzicht van wat u de komende maanden te wachten staat bij de verdere invoering van de Euro. 1 juli 2001 Alle bankrekeningen worden omgezet in Euro 1 december 2001 Bevoorrading van de commerciële ondernemingen in eurobiljetten en muntstukken 15 december 2001 Eurominikits (12,40 EUR) voor particulieren 1 januari 2002 Invoering van de eurobiljetten en munten Vanaf nu is de euro verplicht voor girale betalingen als cash geld kan u zowel de Euro als de BEF gebruiken 1 maart 2002 Intrekking van de biljetten en munten in BEF De euro is verplicht voor alle betalingen! 31 december 2002 Daarna kan u geen biljetten en munten in BEF meer omwisselen bij de banken Meer info via de website: euro.fgov.be OVERHEID Het oormerk Elk dier moet een oormerk krijgen, vooraleer het vertrekt uit de plaats waar het geboren is en ten laatste op de leeftijd van 6 maanden. DGZ-Vlaanderen verdeelt de erkende oormerken Alle info Dieren-Gezondheids-Zorg Vlaanderen Kruisdreef, Leefdaal Tel. 02/ Fax 02/

16 3028-Gem.Kamp.-Gem.Ber.mei :45 Pagina 16 WETEN UW HUURCONTRACT REGISTREREN? U bent niet verplicht om uw huurcontract te registreren. Als u het wel doet, is uw huurcontract tegenstelbaar aan derden, omdat het een vaste datum heeft. Met andere woorden : door de registratie kan u bewijzen dat het huurcontract vanaf de dag van de registratie wel degelijk bestond. Voordelen voor de huurder Wordt uw woning verkocht, dan zal de nieuwe eigenaar moeten rekening houden met de bepalingen in uw huurcontract. Als huurder hebt u dan de zekerheid dat u niet voortijdig uit uw huis of appartement kan gezet worden. Wordt het huis onteigend, dan zal u als huurder een schadeloosstelling kunnen krijgen, vermits het huurcontract door de registratie ook waarde heeft ten opzichte van de Staat. Voordeel voor de verhuurder Bent u verhuurder, dan zal u dankzij een geregistreerd huurcontract gemakkelijker uw voorrecht op de huurprijs kunnen doen gelden tegenover andere schuldeisers, wanneer uw huurder een wanbetaler blijkt te zijn. Splitsing beroeps- en privédoeleinden Als verhuurder doet u er goed aan om in het huurcontract de opdeling van privé en beroep te bepalen, en dit ook zo te laten registreren. (U kon al raden dat de verhuur voor beroepsdoeleinden zwaarder belast wordt dan de privé-verhuur.) Anders is het opletten geblazen : Bestaat er een geregistreerd huurcontract, waarin te lezen valt dat de huurder het gebouw enkel voor privé-doeleinden mag gebruiken? Hou in uw achterhoofd dat de fiscus altijd naar de feitelijke toestand kijkt. Als de huurder een deel van de huurprijs fiscaal inbrengt, kan de fiscus de volledige huur als beroepsverhuur behandelen. Bestaat er geen geregistreerd huurcontract, of is er wel één, maar wordt in dit contract geen opdeling gemaakt in beroeps- en privédoeleinden, dan wordt de verhuurder belast alsof het volledige huis of appartement voor beroepsdoeleinden wordt verhuurd. BRABANDERS LEREN Bent u op zoek naar een boeiende cursus? Wilt u zich bij- of omscholen tot een nieuw beroep? Spreekt het weer eens achter de schoolbanken zitten tot uw verbeelding? Dan is beslist een website voor u! U kan er niet enkel programma s van vormingscursussen in Vlaams- Brabant en Vlaanderen opzoeken, maar vindt er ook een korte voorstelling van alle vormingscentra in uw buurt. Wat houden de rubrieken in? Cursussen Deze rubriek leidt u naar de educatieve kaart van Vlaanderen. De cursussen zitten gesorteerd in een vakgebiedenlijst. Vormingscentra Geeft u een handig overzicht van de bestaande vormingscentra Open huis Hier worden de spots gericht op één of meer leercentra. FAQ De meest gestelde vragen zijn reeds voorzien van een antwoord Over leren Allerhande bijdragen rond aspecten van het levenslang leren staan hier gegroepeerd Vorming en werk Werk is vaak de drijfveer om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen. In deze rubriek treft u informatie rond vorming en werk voor werknemers en bedrijfslediers Levensbreed Deze vreemde uitdrukking wil vorming in de ruimeren, sociaal-culturele betekenis van het leven belichten. Leerlinks Is een verzameling hyperlinks van sites waar u nog eens kan verwonderd staan Openbare PC s Wie thuis internetloos is, kan altijd terecht op de openbare PC s. U vindt ze in de hal van het gemeentehuis, de post en de bibliotheek. 16 Wanneer en waar registreren? Na het afsluiten van de huurovereenkomst hebt u 4 maanden tijd om het contract te laten registreren bij de diensten van Registratie en Domeinen, Registratiekantoor, Hoogstraat 19 te 1930 Zaventem, " De registratie kan gebeuren door de huurder of de verhuurder, en kost 1.400,- fr. U kan het contract ook later nog laten registreren, maar dan kost het u wat meer.

17 3028-Gem.Kamp.-Gem.Ber.mei :45 Pagina 17 RODE KRUIS VLAANDEREN - AFDELING KAMPENHOUT HERENT Het Rode Kruis : bij wie kan u waarvoor terecht? # Voorzitter: Mia Kinnet " 016/ GSM 0479/ # Ondervoorzitter: Jessica Phlips " 02/ # Secretaris: Wim Cockx GSM 0477/ # Penningmeester: Eddy Hermans " 016/ # Hulpdienst: Gerda Jacobs " 016/ GSM 0474/ Wim Cockx GSM 0477/ ADRES FEDERALE POLITIE VAN KAMPENHOUT De voormalige Kampenhoutse rijkswacht kan u elektronisch bereiken op volgend adres: NIEUW CENTRAAL OPROEPNUMMER WACHTDIENST HUISARTSEN Het centraal oproepnummer van de wachtdienst huisartsen van de gemeenten Kampenhout, Steenokkerzeel en Elewijt (wachtkring KA.STE.EL) is sinds 2 april 2001 gewijzigd. Voortaan belt u naar 016/ NUTTIGE INFO # Bloed en Plasma: Eva Siebens " 016/ Karin De Winter GSM 0476/ # Public Relations : Sofie Gielens GSM 0478/ # Sociale Hulpverlening + Uitleendienst : Francine Crul " 016/ # Leergangen (cursus Helper): Ingrid Vranckx, " 016/ VAKANTIEJOB VERPLEGER-VERZORGER Je volgt een opleiding in de verzorging of de verpleging. Je bent 18 jaar. Je zoekt nog een vakantiejob voor de maand juli of augustus Neem dan contact op met Frans Segers, Rusthuis Molenstee, Gemeenteplein 1 te 1910 Kampenhout - "

18 3028-Gem.Kamp.-Gem.Ber.mei :45 Pagina 18 PREVENTIE BARBECUE : LAAT HET EEN FEEST BLIJVEN Veilig barbecuen Die mooie zomeravonden waar we ons zo op verheugen zullen weer uitnodigen tot barbecuen. U zou echter niet de eerste zijn die met zijn voet in de frietpot sukkelt, of zijn kapsel (of erger!) geruïneerd ziet door een steekvlam. Daarom enkele tips : Laat één persoon verantwoordelijk zijn voor het vuur ; hij houdt de anderen (vnl. kinderen) op een veilige afstand. Zet alle accessoires die u gebruikt op een stabiele tafel. Voorzie een waterbron in de buurt en een deken of branddeken. Giet NOOIT benzine, methanol of brandalcohol op het vuur, ook als u geen vlammen meer ziet. Er bestaan vaste brandblokjes of aanmaakgel. Als er toch een ongeval gebeurt, zorg dat het slachtoffer niet brandend rondloopt en koel onmiddellijk de wonden met koud water gedurende minstens 10 minuten. Ondertussen waarschuwt u uiteraard een arts of de hulpdiensten. Gebruik een stabiele barbecue die ver van de woning en de gedekte tafel staat. Gezond barbecuen Gebruik alleen gezuiverde houtskool en geen takken. Brand het houtskool eerst uit voor u voedingsmiddelen roostert. Dat betekent dat de gloeiende houtskool met een dun laagje as bedekt moet zijn, dat hij wit moet zien en dat er geen vlam meer te zien mag zijn. Plaats het rooster om het vlees of de vis te bakken minstens 25 tot 40 cm boven het vuur. Leg geen geroosterd vlees in de schotel waar even daarvoor rauw vlees lag. Rooster geen te vette voedingsmiddelen. Vet veroorzaakt vlammen die in aanraking komen met uw voedsel. Beperk het gebruik van barbecuevoedsel tot éénmaal per week. Eet smakelijk! 18

19 3028-Gem.Kamp.-Gem.Ber.mei :45 Pagina JULI-VIERING SENIORENFEEST Plaats: Stopplaatsen: Gemeente Kampenhout Zaterdag 30 juni vanaf 20u30 tot 01u00 Openluchtconcert Optreden van Splinter en Someone Els Gemeenteplein Kampenhout. Parkeermogelijkheid rond het gemeenteplein. Het gemeentebusje doet tevens constant een ronde door Groot-Kampenhout, waarmee op diverse stopplaatsen de bevolking wordt opgehaald. Berg: Kerkplein Nederokkerzeel: Kerkplein Relst: Kerk Buken: Kerk. Het jaarlijks feest van de derde leeftijd en minder-validen gaat dit jaar door op donderdag 27 september 2001 in de sporthal van Kampenhout. Het programma wijzigt niet. Eerst is er een warm middagmaal. Nadien volgt een spetterend showprogramma met het Maria Tell Gezelschap. Meer informatie en inschrijvingsformulieren vindt u in de volgende editie van de Gemeenteberichten. ONTSPANNING Organisatie: Gemeentebestuur Kampenhout i.s.m. de Cultuurraad en dienst Toerisme. Programma: De gekende groep Splinter brengt een variëteit aan Nederlandstalige popsongs op hun beurt gevolgd door een groep van eigen bodem Someone Els. Dit 5-koppig Jazz Combo brengt een mengeling van Jazz standards en Pop-chanson. 19

20 3028-Gem.Kamp.-Gem.Ber.mei :45 Pagina 20 ACTIVITEITENKALENDER 20 Juni 2001 Zaterdag SP Kampenhout Smulfestijn van 18u00 22u00 in de Gemeenschapsscholen Ter Bronnen Zondag SP Kampenhout Smulfestijn van 12u00 15u00 in de gemeenschapsscholen Ter Bronnen Vakantiegenoegens Kampenhout - Bezoek aan Vlaamse toontuinen in Hoegaarden Zondag Landelijke Gilde Relst Fietstocht Club Fietsuitstap in en om Kampenhout Dinsdag Schoolfeest gemeenteschool Berg Donderdag Afscheid 6de leerjaar gemeenteschool Berg Jeugdhuis Tonzent - Uitslagfuif Zaterdag juli viering marktplein Kampenhout Juli 2001 Zondag Groot Brabants Gildefeest Vrijdag jaar Parkfeesten Relst Zaterdag jaar Parkfeesten Relst Gildeschieting Zondag jaar Parkfeesten Relst Vrijdag Scouting Buken-Delle : Mossel-Brossel Eetdagen achter de pastorij te Buken vanaf 18u00 Zaterdag Scouting Buken-Delle : Mossel-Brossel Eetdagen achter de pastorij te Buken vanaf 12u00 Scouting Buken-Delle : openluchtfuif classics vanaf 22u00 inkom gratis Zondag Scouting Buken-Delle : Mossel-Brossel Eetdagen achter de pastorij te Buken vanaf 12u00 Zaterdag Ruiter- en ponytornooi De Laarstallen Augustus 2001 Vrijdag Jeugdhuis Tonzent jeugd 14-daagse Tot zondag Vrijdag De Laarstallen BBQ Zaterdag Zaal Pax Mosselfestijn Zondag Zaal Pax- Mosselfestijn De Laarstallen ruiter- en ponytornooi Vrijdag Koninklijke St. Sebastiaansgilde 460 jarige Gilde Zaterdag Koninklijke St. Sebastiaansgilde 460 jarige Gilde Zondag Koninklijke St. Sebastiaansgilde 460 jarige Gilde Zaterdag Jeugdhuis Tonzent - openluchtfuif Zondag Vakantiegenoegens Kampenhout Fietslust met Jules Landelijke Gilde Relst & KVLV Relst - Dag van de landbouw September 2001 Zaterdag VVKSM St Stefanus openluchtfuif achter de kerk in Nederokkerzeel Zondag JS Kampenhout Mosselrestaurant van 12u00 19u00 in de Gemeenschapsscholen Ter Bronnen Zaterdag Biljartclub Zes Linden Nederokkerzeel jaarlijks groot mosselfeest in de parochiezaal van 17u30 22u00 Zondag Vakantiegenoegens Kampenhout Bezoek aan Hagelandse wijnboer Biljartclub Zes Linden Nederokkerzeel jaarlijks groot mosselfeest in de parochiezaal van 11u30 14u00 en van 17u30 22u00 Donderdag Gemeentelijk Feest van de derde leeftijd en minder-validen, Sporthal Kampenhout Vrijdag Chiro Kampenhout strandfuif + kinderfuif aan de chirolokalen Oktober 2001 Zaterdag O.T.B.-Solidariteitsfonds 19de herfstfeesten Zondag O.T.B.-Solidariteitsfonds 19de herfstfeesten Zondag Vakantiegenoegens Kampenhout Wandeling vierkantshoeve Zaterdag Koninklijke Fanfare De Toonkunst Berg in concert Sporthal Berg aanvang 20uur November 2001 Vrijdag Vakantiegenoegens Kampenhout Rond de wereld met de fiets : diavoorstelling door Nicole De Wilde en Ingrid Dierckx December 2001 Vrijdag Vakantiegenoegens Kampenhout 3-daagse naar Londen Volgende aktiviteiten worden wekelijks / maandelijks ingericht : YOGA KVLV - Kampenhout Iedere maandag van 19u30 tot 21u00 Turnzaal VGSK 0 BLOEMSCHIKKEN KVLV - Nederokkerzeel : elke 2de donderdag van de maand september tot mei KVLV Relst - derde donderdag van de maand september tot mei om 13u30 en om 19u30 KVLV Kampenhout : Elke 3de donderdag van de maand september tot juni TURNEN KVLV - Nederokkerzeel : elke dinsdag van de maand KVLV - Relst : elke dinsdag van de maand - Zaal VGSKparkschool SPORTHAL BERG: elke woensdag van 19u00 tot 20u00 herenturnen en van 20u00 tot 21u00 damesturnen KVLV Kampenhout : iedere dinsdag van 20u00 tot 21u00 FIETSEN: KVLV - Nederokkerzeel, Berg en Kampenhout elke maandag vanaf juni tot en met augustus van 19u00 tot 22u00 KVLV Relst - elke donderdag van 7 juni t/m 30 augustus vertrek - 19u00 Park van Relst elke dinsdagnamiddag van april tot september. Vertrek Sporthal rond 14 uur KAARTEN: Vlaamse Federatie voor Soc. Gepensioneerden Elke 1 e donderdag van de maand in café Sint-Jozef te Relst vanaf 13u30

http://kampenhout.ticketgang.eu/

http://kampenhout.ticketgang.eu/ Beste ouders, De zomerperiode komt dichterbij. U bent waarschijnlijk volop aan het denken welke zinvolle invulling u kan aanbieden aan uw kinderen. Met deze brochure wil uw gemeente Kampenhout heel graag

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09) Fax (09)

Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09) Fax (09) Gemeentebestuur Sint-Laureins Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09)218 76 40 Fax (09)379 07 77 Reglement inzake betoelaging jeugdwerkverenigingen Art. 1 Toelagen inzake het volgen van kadervorming

Nadere informatie

Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving - Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving - Federale Overheidsdienst FINANCIEN Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving - L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN 1. Wie moet welk

Nadere informatie

Beste wensen voor 2013!

Beste wensen voor 2013! Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging Affligem, Liedekerke, Roosdaal & Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Liedekerke Tel. 053 64 55 57 Fax 053 64 55 59 E-mail: wonen@liedekerke.be

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD Het subsidiereglement werd, na positief advies van de jeugdraad dd 15 mei 2012, goedgekeurd in de openbare zitting van de gemeenteraad dd 9 juli 2012. Het reglement gaat in op 1

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN Goedgekeurd door de gemeenteraad 27 oktober 2011 Art. 1. Toelagen inzake het volgen van kadervorming Art. 1.1. Binnen de betoelaging van de Vlaamse regering, volgens

Nadere informatie

Hartje Hageland. Gemeentelijk premiereglement Glabbeek Comfortpremie voor woningen zonder klein comfort TITEL I: DOEL

Hartje Hageland. Gemeentelijk premiereglement Glabbeek Comfortpremie voor woningen zonder klein comfort TITEL I: DOEL Hartje Hageland Interlokale vereniging voor lokaal woonbeleid secretariaat - p/a Huize Hageland Oudepastoriestraat 22-3390 Tielt-Winge tel. 016 53 66 96 - fax 016 53 66 99 info@hartjehageland.be Gemeentelijk

Nadere informatie

TOELICHTINGSBROCHURE Erkenning en subsidiëring van de Mortselse verenigingen

TOELICHTINGSBROCHURE Erkenning en subsidiëring van de Mortselse verenigingen TOELICHTINGSBROCHURE Erkenning en subsidiëring van de Mortselse verenigingen Sinds 1 januari 2003 werd een nieuw reglement ingevoerd in verband met de erkenning en subsidiëring van de Mortselse verenigingen.

Nadere informatie

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT?

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? dienst co dienst informatie en feestelijkheden Zin in een activiteit in uw buurt? Wil je met je straat of buurt een activiteit organiseren? Dat kan! Het gemeentebestuur

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN VERHUURD TE HUUR. Een huurcontract laten registreren

Federale Overheidsdienst FINANCIEN VERHUURD TE HUUR. Een huurcontract laten registreren EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN TE HUUR VERHUURD 0466 33 22 11 Een huurcontract laten registreren 1. Wie moet welk huurcontract laten registreren? Het huurcontract van een onroerend

Nadere informatie

Aanvraag Startsubsidie

Aanvraag Startsubsidie Aanvraag Startsubsidie Dit formulier 6 maand na de start van het jeugdwerkinitiatief, bezorgen aan het College van Burgemeester en Schepenen T.a.v. De gemeentelijke jeugddienst Grote Markt 1 9060 Zelzate

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 10 JANUARI 2008 Tegenwoordig : J. Meeus Burgemeester Voorzitter K. Leaerts, S. Peremans, G. Willems, G. De

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Studeren kost geld: cursussen, een kot, inschrijvingsgeld,. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het voor jou toch de moeite om een aanvraag in te dienen.

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet

BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet DATUM BESLISSING: 17 december 2015 DATUM BEKENDMAKING: 21 december 2015 Artikel 1: de wijzigingen binnen het subsidiereglement

Nadere informatie

Zitting van 16 september 2008.

Zitting van 16 september 2008. Zitting van 16 september 2008. Aanwezig : MM. Peeters, voorzitter; Vanderperren, Lowagie, Vansintejan, Meulemans, Verhaeghe en Lesage, leden; Dedecker, secretaris. Raadslid Huys is verontschuldigd. Raadslid

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren

Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16/12/2013 Bekendgemaakt op 19/12/2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel 2. Definities

Nadere informatie

KANDIDAATSDOSSIER. Projectrekening Streekfonds Een Hart voor Limburg

KANDIDAATSDOSSIER. Projectrekening Streekfonds Een Hart voor Limburg Een Hart voor Limburg streekfonds beheerd door de Koning Boudewijnstichting HERCKENRODESINGEL 10 B-3500 HASSELT TEL +32-11-87 85 99 FAX +32-11-87 85 57 WWW.EENHARTVOORLIMBURG.BE EENHARTVOORLIMBURG@CONCENTRA.BE

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN 1.1. Jeugdbewegingen: algemene bepalingen Art. 1.1.1. gemeentebestuur subsidies verlenen aan jeugdbewegingen voor: - de werking; - het kamp; - het kampvervoer. Art.

Nadere informatie

Basiscursus voor monitoren

Basiscursus voor monitoren Basiscursus voor monitoren 2015 V.U. Vakantiewerking Scherpenheuvel-Zichem, August Nihoulstraat 13-15, 3270 Scherpenheuvel Voor wie? Ben je minimum 16 jaar of word je nog 16 in de loop van 2015? Kan je

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 BADSTAD 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2015 Belangrijk :

Nadere informatie

Dienstjaar 2013. Aanvraagformulier tot het bekomen van een gemeentelijke huursubsidie. Gegevens van de aanvrager. Naam en voornaam aanvrager :...

Dienstjaar 2013. Aanvraagformulier tot het bekomen van een gemeentelijke huursubsidie. Gegevens van de aanvrager. Naam en voornaam aanvrager :... Aanvraagformulier tot het bekomen van een gemeentelijke huursubsidie Gemeente Beveren Stationsstraat 2 9120 BEVEREN Dienstjaar 2013 Tel : 03 750 16 78 Fax : 03 750 15 23 e-mail : socialezaken@beveren.be

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een lokalentoelage

Aanvraagformulier voor een lokalentoelage Aanvraagformulier voor een lokalentoelage Dit formulier dient om toelagen aan te vragen volgens het gemeentelijk subsidiereglement jeugdwerk in Maasmechelen, goedgekeurd door de gemeenteraad in haar zitting

Nadere informatie

Subsidiereglement voor erkende jeugdwerkinitiatieven goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2015

Subsidiereglement voor erkende jeugdwerkinitiatieven goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2015 Subsidiereglement voor erkende jeugdwerkinitiatieven goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2015 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Binnen de perken van de

Nadere informatie

HUURTIPS OP EEN RIJ EDITIE APRIL 2014

HUURTIPS OP EEN RIJ EDITIE APRIL 2014 HUURTIPS OP EEN RIJ EDITIE APRIL 2014 COLOFON Verantwoordelijke uitgever Youro Casier, Burgemeester St.-Maartensplein 16, 8940 Wervik Loket Wonen en Zorg Stad Wervik Steenakker 30, 8940 Wervik T 056 300

Nadere informatie

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties DE RAAD Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet m.b.t. de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op

Nadere informatie

- Indien vzw : ondernemingsnummer :..

- Indien vzw : ondernemingsnummer :.. AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN JEUGDVERENIGINGEN Deel 1 van dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het reglement inzake de basissubsidies (werkingssubsidies). Deel 2 van dit aanvraagdossier geeft

Nadere informatie

Retributiereglement van 25 oktober 2011- containerpark particulieren

Retributiereglement van 25 oktober 2011- containerpark particulieren Periode Retributiereglement van 25 oktober 2011- containerpark particulieren Artikel 1 Vanaf 1 februari 2012 en op voorwaarde dat de nieuwe toegangszuil op het containerpark operationeel is wordt de retributie

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

De Zwevegemse subsidiereglementen Een kort overzicht!

De Zwevegemse subsidiereglementen Een kort overzicht! De Zwevegemse subsidiereglementen Een kort overzicht! Volg de aanwijzingen in deze brochure stap voor stap en kom zo tot een perfect subsidiedossier! We overlopen alle formulieren zodat je duidelijk weet

Nadere informatie

INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - OUDEREN

INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - OUDEREN PROVINCIE ANTWERPEN Dienst Welzijn Boomgaardstraat 22 - bus 101 2600 Berchem-Antwerpen Tel : 03-240 61 61 Fax : 03-240 61 62 Provinciale Directie INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - OUDEREN INDIVIDUELE TOELAGE

Nadere informatie

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Dossier steunpunt handicap & arbeid: Aanvraag Vlaamse OndersteuningsPremie (VOP) INHOUD 1 VOP in het kort 2 De aanvraagprocedure 3 Verlenging/verhoging

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg»

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg» Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg» «Historisch Koekelberg» in enkele cijfers Gewestelijke toelage : 11.000.000 Federale

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad

Zitting van de gemeenteraad 1 zvvegeni Zitting van de gemeenteraad ZITTING VAN 23 NOVEMBER 2009 Agendapunt: Onderwerp: Aanpassing van het subsidiereglement inzake de gemeentelijke renovatieprem ie De Raad, Overwegende dat een actief

Nadere informatie

A renovatie van de voorgevel B verfraaiing van de commerciële ruimte C beide. eigenaar van het pand

A renovatie van de voorgevel B verfraaiing van de commerciële ruimte C beide. eigenaar van het pand Vak bestemd voor administratie Dossiernummer:... Aanvraagdatum:... Aanvraagformulier toelage renovatie handelspanden Met dit formulier dient u een aanvraag in voor het verkrijgen van een toelage voor de

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) Art. 1 - Taakomschrijving STATUTEN De Raad heeft een adviserende en een sensibiliserende taak. De adviserende taak omvat het verstrekken van advies

Nadere informatie

ALGEMEEN SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN HET PLAATSELIJK JEUGDWERK. (goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2009)

ALGEMEEN SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN HET PLAATSELIJK JEUGDWERK. (goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2009) ALGEMEEN SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN HET PLAATSELIJK JEUGDWERK. (goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2009) Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Wat Binnen de perken van

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 21 februari 2011, 19.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Maria SCHREVENS, Ingrid

Nadere informatie

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN VOOR EEN EENGEZINSWONING Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2017 Belangrijk

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht 18.02.2013 Dit document vervangt de vorige uitgave van 14.05.2007 1. Oprichting en doelstelling Artikel 1: Oprichting en benaming Er wordt voor de gemeente Brecht

Nadere informatie

TITEL I. Voorwaarden tot het bekomen van een mantelzorgpremie

TITEL I. Voorwaarden tot het bekomen van een mantelzorgpremie OCMW Boortmeerbeek Dienst thuiszorg Huishoudelijk reglement dienst thuiszorg mantelzorgpremie Artikel 1 Met ingang van 1 november 2010 kent het OCMW Boortmeerbeek een mantelzorgpremie toe aan de mantelzorgers

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG JEUGDHUIS DE FLODDER 1 SEPTEMBER AUGUSTUS 2014

SUBSIDIEAANVRAAG JEUGDHUIS DE FLODDER 1 SEPTEMBER AUGUSTUS 2014 SUBSIDIEAANVRAAG JEUGDHUIS DE FLODDER 1 SEPTEMBER 2013-31 AUGUSTUS 2014 AANVRAAGFORMULIER VOOR JEUGDSUBSIDIES Naam vereniging:... Wij, ondergetekenden Secretaris van de vereniging: en voorzitter van de

Nadere informatie

Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden

Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden DIS/AOPZ/18-06-2014 Internationale samenwerking Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 13 87 F 056 60 66 96 internationalesamenwerking@waregem.be

Nadere informatie

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren Huren Als je een eigen woning of appartement gaat huren Alles over huren en een huurcontract Huurdersbond www.huurdersbond.be Wetswinkels tel. 070 22 58 88 www.dewetswinkel.be Samenhuizen vzw tel. 0489

Nadere informatie

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden;

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden; Gelet op de bepalingen van gemeentedecreet inzonderheid op artikel 42; Gelet op de ondertekende samenwerkingsovereenkomst Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling waarbij de stad Landen zich ertoe

Nadere informatie

reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur

reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur Ste tedelijk reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur Art. 1: Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde kredieten in de stadsbegroting en overeenkomstig

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN 1. Jeugdbewegingen: algemene bepalingen HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN Art. 1.1. Art. 1.2. gemeentebestuur subsidies verlenen aan jeugdbewegingen voor: - de werking; - het kamp; - het kampvervoer.

Nadere informatie

subsidiereglement houdende de toekenning van toelagen aan de leden van de Noord-Zuidraad

subsidiereglement houdende de toekenning van toelagen aan de leden van de Noord-Zuidraad subsidiereglement houdende de toekenning van toelagen aan de leden van de Noord-Zuidraad I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 De belangrijkste doelstelling van het Noord-Zuidbeleid van de Stad Brugge is de vorming

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

TE HUUR. Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving -

TE HUUR. Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving - TE HUUR Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving - 1. Wie moet welk huurcontract laten registreren? huurcontract van een onroerend goed dat uitsluitend

Nadere informatie

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Ontvangstdatum Dossiernummer *Vakken voorbehouden voor de administratie Het aanvraagformulier dient afgegeven te worden tegen ontvangstbewijs

Nadere informatie

TE HUUR. Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving -

TE HUUR. Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving - TE HUUR Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving - 1. Wie moet welk huurcontract laten registreren? huurcontract van een onroerend goed dat uitsluitend

Nadere informatie

Reglement financiële autonomie sportverenigingen

Reglement financiële autonomie sportverenigingen Reglement financiële autonomie sportverenigingen artikel 1: Binnen de perken van het daartoe op de begroting voorziene krediet, kan de gemeenteraad subsidies toekennen voor de bouw, de renovatie of het

Nadere informatie

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar Zomervakantie 2013 Een organisatie van gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas TIJDELIJKE VERHUIS JEUGDDIENST Deze zomer verhuist de jeugddienst tijdelijk naar

Nadere informatie

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Vlaamse Regering Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Koolstraat 35, 1000 BRUSSEL Tel. 02-552 64 00 - Fax. 02-552 64 01 E-mail: kabinet.vervotte@vlaanderen.be

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN

GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 april 2015 DATUM BESLISSING: 30 april 2015 DATUM BEKENDMAKING: 5 mei 2015 Artikel 1: het reglement

Nadere informatie

Reglement gemeentelijke subsidies voor jeugdhuizen en jeugdverenigingen

Reglement gemeentelijke subsidies voor jeugdhuizen en jeugdverenigingen Artikel 1. Algemene bepalingen Het gemeentebestuur van Meerhout kan jaarlijks subsidies verlenen aan erkende jeugdhuizen en jeugdverenigingen van Meerhout die werken met vrijwilligers, en dit binnen de

Nadere informatie

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038 Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014-2019 MEERJARENPLAN 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 De organieke decreten bepalen dat het meerjarenplan

Nadere informatie

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE. Artikel 1 De gemeente Meulebeke verleent, met ingang van 1 januari 2014, onder bepaalde voorwaarden een premie voor het uitvoeren van verbeteringswerken aan particuliere

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 17 september 2012, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria Elisabeth DEPRET, Ingrid

Nadere informatie

Overeenkomst huwelijksbemiddeling

Overeenkomst huwelijksbemiddeling Overeenkomst huwelijksbemiddeling De klant heeft gedurende zeven werkdagen 1 te rekenen van de dag volgend op die van de ondertekening van de overeenkomst, het recht om deze op te zeggen, kosteloos en

Nadere informatie

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR FINANCIËN 001. KENNISNAME PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER KAS - VIERDE KWARTAAL 2009 002. RETRIBUTIE OP

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent

RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent Het Gentse stadsbestuur maakt een thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op, het RUP Stedelijk Wonen. Daarmee wil de Stad stedenbouwkundige problemen

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders

houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders stuk ingediend op 1476 (2011-2012) Nr. 1 8 februari 2012 (2011-2012) Voorstel van decreet van de dames Veerle Heeren, Liesbeth Homans en Michèle Hostekint en de heren Veli Yüksel, Tom Dehaene, Marc Hendrickx

Nadere informatie

Aanvraag van een renteloze lening en een ondersteuningspremie voor huisartsen

Aanvraag van een renteloze lening en een ondersteuningspremie voor huisartsen Aanvraag van een renteloze lening en een ondersteuningspremie voor huisartsen ZG/WEL-150401 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE 1540 HERNE Zitting van 28 januari 2009 Aanwezig POELAERT Kris, burgemeester-voorzitter BOMBAERT Marc, VANDENNEUCKER Lieven, DEVRIESE Marie-Louise, DIERICKX Jean-Marie,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 4 december 2013 Besluit nummer: 2013_GR_01260 Onderwerp: Sluiten van een huurovereenkomst voor het onroerend goed gelegen te Sint-Amandsberg, Groot

Nadere informatie

Formulier 179.1.RW AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET WAALSE GEWEST

Formulier 179.1.RW AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET WAALSE GEWEST Formulier 179.1.RW AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET WAALSE GEWEST VAK A. Algemene inlichtingen De onroerende voorheffing is een belasting die wordt berekend op basis van het

Nadere informatie

Zitting van 22 januari 2013.

Zitting van 22 januari 2013. Zitting van 22 januari 2013. Aanwezig : MM. Verhaeghe, voorzitter; Servranckx, Peeters, Marchand, Croon, Laureys, Develter, Verstappen en Beens, leden; Dedecker, secretaris. De voorzitter opent de vergadering

Nadere informatie

STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN

STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN DOEL Artikel 1 De stad Roeselare wil woningaanpassingen stimuleren zodat inwoners zolang mogelijk kunnen blijven wonen in hun eigen woning en woonomgeving,

Nadere informatie

Subsidiereglement voor leden van de Noord- Zuidraad

Subsidiereglement voor leden van de Noord- Zuidraad Subsidiereglement voor leden van de Noord- Zuidraad hervastgesteld door de gemeenteraad op 25 oktober 2016 bekendgemaakt op de website www.brugge.be op 26 oktober 2016 I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen TITEL I: DOEL Artikel 1 Om het woningenbestand in de gemeente Wielsbeke te verbeteren, wordt binnen de perken van het daartoe

Nadere informatie

Subsidiereglement Internationale Solidariteit

Subsidiereglement Internationale Solidariteit Subsidiereglement Internationale Solidariteit Artikel 1 Algemeen Het bedrag voorzien in het gemeentelijk budget voor subsidies internationale solidariteit wordt als volgt verdeeld: 1. Werkingstoelage leden

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Lammertyn R.; Mevr. Rogiers C., Voorzitter O.C.M.W., Schepenen;

Nadere informatie

Premie voor zorgbehoevende kinderen Reglement

Premie voor zorgbehoevende kinderen Reglement Premie voor zorgbehoevende kinderen Reglement Het OCMW Tervuren wenst kinderen met een hoge zorgbehoefte bijkomend te ondersteunen. De gezinnen van deze kinderen worden geconfronteerd met hogere kosten

Nadere informatie

A001. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

A001. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) A001 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) Provinciale afdeling Vak bestemd voor de administratie Toegekend dossiernummer AANVRAAG OM INSCHRIJVING EN BIJSTAND PERSOON VOOR WIE DE AANVRAAG

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente Middelkerke,

Nadere informatie

Subsidiedossier zonne-installatie

Subsidiedossier zonne-installatie Milieudienst Femke Kennis Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier zonne-installatie Aanvraagformulier vind je op het einde van dit document Subsidiedossier

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00576 Onderwerp: Addenda bij subsidieovereenkomsten tussen de Stad Gent en het SVK OCMW Gent als gevolg van enerzijds

Nadere informatie

OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-RAAD van 13-11-2012 OVERZICHTSLIJST Openbaar gedeelte 1. PV vorige zitting Het PV van de openbare zitting d.d. 09-10-2012 wordt goedgekeurd. 2. Toelichting

Nadere informatie

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling STATUTEN VAN DE SENIORENRAAD Artikel 1 De statuten van de gemeentelijke seniorenraad worden als volgt goedgekeurd : Oprichting zetel - status Artikel 1 Er wordt een gemeentelijke seniorenraad opgericht.

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie

Aanvraagformulier premie Aanvraagformulier premie Grote Baan 112 3530 Houthalen-Helchteren t 011 60 05 11 f 011 60 05 01 Premie zonne-installatie voor de opwekking van elektriciteit (fotovoltaïsche zonne-installatie) 1. Aanvrager

Nadere informatie

(aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 25 januari 2005 en gewijzigd bij besluiten in zitting van 28 maart 2006)

(aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 25 januari 2005 en gewijzigd bij besluiten in zitting van 28 maart 2006) INGELMUNSTER Aanvraagformulier tot het bekomen van de gemeentelijke AANPASSINGSPREMIE voor senioren en personen met een handicap (aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 25 januari 2005 en gewijzigd

Nadere informatie

Gelieve volgende punten van de SVVO-fractie te willen toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad van woensdag 31 augustus e.k.

Gelieve volgende punten van de SVVO-fractie te willen toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad van woensdag 31 augustus e.k. Aan de heer Jean-Marie De Groote Voorzitter van de Gemeenteraad Marktplein 2 9860 Oosterzele Voorzitter.Oosterzele@telenet.be CC: Aan het College van Burgemeester en Schepenen Dorp 1 9860 Oosterzele secretariaat@oosterzele.be

Nadere informatie

Aanvraag van een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure

Aanvraag van een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure Aanvraag van een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure OE_PR-02-150629 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////T

Nadere informatie

Vakantiegids. 2,5 18 jaar 2016. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout georganiseerd door jeugd -en sportdienst

Vakantiegids. 2,5 18 jaar 2016. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout georganiseerd door jeugd -en sportdienst Vakantiegids 2,5 18 jaar 2016 Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout georganiseerd door jeugd -en sportdienst V.U.: College van Burgemeester en Schepenen, Gemeentehuisstraat 16, 1910

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten Cel cultuurcoördinatie Dries Peeters Cultuurbeleidscoördinator Elisabethlaan 103 3200 Aarschot 016 63 02 80 dries.peeters@aarschot.be DP/CBC Voorbehouden aan de administratie 76230/332-02 Schepencollegebeslissing

Nadere informatie

Erkennings- en subsidiereglement voor het plaatselijk jeugdwerk

Erkennings- en subsidiereglement voor het plaatselijk jeugdwerk StadLier Erkennings- en subsidiereglement voor het plaatselijk jeugdwerk Algemene bepalingen Erkenningsvoorwaarden Werkingssubsidie Kadervorming Subsidie voor plaatselijke vormings- en informatieprojecten

Nadere informatie

Vlaamse Regering ~~. =

Vlaamse Regering ~~. = VR 2012 0911 DOC.1119/2 Vlaamse Regering ~~. = >>J - n= Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende bepaling van de Vlaamse beleidsprioriteiten voor het gemeentelijk jeugdbeleid DE VLAAMSE REGERING,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ZOMER 2008

NIEUWSBRIEF ZOMER 2008 NIEUWSBRIEF ZOMER 2008 Huurdersbond Oost-Vlaanderen v.z.w. Grondwetlaan 56 b 9040 Sint-Amandsberg Tel.: 09/223.28.77 223.6.20 / Fax: 071/83.53.62 09/234.04.73 www.huurdersbond.be e-mail: huurdersbond.o-vl@pandora.be

Nadere informatie

Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan volgend subsidiereglement voor het dienstjaar 2015: Subsidiereglement: werking van Schotense

Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan volgend subsidiereglement voor het dienstjaar 2015: Subsidiereglement: werking van Schotense Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan volgend subsidiereglement voor het dienstjaar 2015: Subsidiereglement: werking van Schotense jeugdverenigingen Hoofdstuk I: ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 Art.

Nadere informatie