Chirurgische kaakcorrectie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Chirurgische kaakcorrectie"

Transcriptie

1 Kaakchirurgie Chirurgische kaakcorrectie Een osteotomie

2

3 Inleiding Door middel van een operatie kan de stand van uw kaken worden veranderd. Het is de bedoeling dat een goed evenwicht wordt bereikt tussen de kauwspieren, de rij tanden en de kiezen van onder- en bovenkaak, de luchtwegen en de gelaatsuitdrukking. Om een goed resultaat te verkrijgen worden in de meeste gevallen eerst de tanden en de kiezen recht gezet door gedurende langere tijd een beugel te dragen. Deze beugel wordt door de orthodontist geplaatst. Hierna is het soms noodzakelijk, dat door de kaakchirurg de onder- en/of bovenkaak via een operatie in de juiste positie wordt geplaatst. Ook na een dergelijke operatie moet de beugel nog enkele maanden worden gedragen, totdat het gewenste resultaat is bereikt. Bij deze behandeling krijgt u dus te maken met een tandarts, een orthodontist en een kaakchirurg. De behandeling wordt in teamverband voorbereid en uitgevoerd. De gehele orthodontisch/chirurgische behandeling varieert en duurt meestal 1½ tot 3 jaar. Voor de operatie Ter voorbereiding op de uit te voeren behandeling wordt gebruik gemaakt van dia's, röntgenfoto's en gebitsafdrukken, die door de orthodontist worden gemaakt. Voor het chirurgisch deel van de behandeling wordt een gesprek georganiseerd bij de kaakchirurg. Naast het verzamelen van patiëntengegevens worden de voorgestelde operatie, alsmede de eventuele röntgenfoto's met u besproken. Doel van dit gesprek is om u alle inlichtingen te verstrekken die u in staat stellen zelf, mede een beslissing te nemen over de behandeling. Aarzel niet om vragen te stellen over uw behandeling. 1

4 Dit geldt ook voor uw naaste familieleden, ouders, vriend(in) en/of echtgeno(o)t(e). Zij doen er verstandig aan hiervan ook kennis te nemen en mee te gaan naar het spreekuur. Het zal dan makkelijker zijn om vragen te stellen, over alles wat u nog wilt weten. Operatiemethoden De operatie die uitgevoerd moet worden, is afhankelijk van de stand van de kaak. In het algemeen is het zo, dat bij een afwijkende kaakstand eerst een zaagsnede in het bot moet worden gemaakt, waarna de kaak, of een deel ervan, verschoven kan worden. Dit heet een osteotomie. Kaakcorrectie bij een te grote onderkaak Een te grote onderkaak wordt naar achteren geplaatst door een verticale botsnede te maken in de onderkaak (zie figuur 1). Hierna overlappen de botstukken elkaar gedeeltelijk. Er wordt dus geen stukje bot uitgehaald. De huidige technieken maken het veelal mogelijk, dat er geen zichtbaar litteken achterblijft. 2

5 Na deze ingreep worden de boven- en onderkaak aan elkaar bevestigd door middel van spalken met elastiekjes. Deze worden na ongeveer zes weken weer verwijderd. Gedurende deze tijd kunt u alleen vloeibaar voedsel gebruiken; de diëtiste kan u hierover adviseren. Kaakcorrectie bij een te kleine onderkaak Om een te kleine onderkaak te verlengen wordt de botsnede zò gemaakt, dat de kaak als het ware uit elkaar kan worden geschoven (figuur 2) ; het kaakbot wordt hierbij geheel gespleten. Nadat dit is gebeurd bestaat er nog voldoende contact tussen de botdelen om aan elkaar te kunnen groeien. Er hoeft dus geen stukje bot tussen gezet te worden. De zenuw die het gevoel in de onderlip en kin verzorgt, loopt langs de botsnede. Na de operatie kunt u daardoor een tijdje een vreemd, doof, tintelend gevoel in de onderlip hebben. Dit vreemde gevoel is niet 'zichtbaar' en herstelt meestal na enkele weken. Bij sommige mensen kan dit herstel van het gevoel enkele maanden duren; in een enkel geval heeft dit een blijvend karakter. Veelal kunnen de geopereerde delen van de onderkaak met plaatjes en/of schroefjes aan elkaar worden verbonden. Na de operatie kan de kaak na korte tijd (1-14 dagen) weer gewoon 3

6 open; vervolgens dient u dan gebruik te maken van een vloeibaar/zacht dieet gedurende 4 tot 6 weken. In een enkel geval zal de onderkaak in de gewenste stand tegen de bovenkaak met behulp van elastiekjes worden gefixeerd; deze worden na zes weken verwijderd. In deze periode zult u vloeibaar voedsel moeten gebruiken. N.B. In een aantal gevallen zullen, indien aanwezig, de verstandskiezen moeten worden verwijderd. Dit gebeurt minimaal ½ jaar vóór de operatie. Deze operatie kan ook gebruikt worden bij een te grote onderkaak. Er wordt dan een klein stukje bot verwijderd. Kincorrectie Er kan sprake zijn van een onderontwikkelde kin dan wel een fors ontwikkelde kin. Dit kan voorkomen, ondanks dat de positie van de onderkaak ten opzichte van de bovenkaak juist is. In een dergelijke situatie kan een kin osteotomie worden uitgevoerd (genioplastiek). Onder algehele anesthesie (narcose) wordt een schuine voorachterwaartse zaagsnede gemaakt door de kin (zie figuur 3), waarna het onderste kinsegment, naar voren dan wel naar achteren wordt verplaatst. figuur 3 4

7 Na deze verplaatsing wordt dit botstuk met een plaatje en een aantal schroefjes gefixeerd. Deze benadering geschiedt via de mond. Een toegang wordt gemaakt in de omslagplooi van de onderlip. De onderkaak zelf wordt dus niet verzwakt. Direct aansluitend kan normaal worden gekauwd. Gedurende één week wordt een ondersteunende pleister over de kin aangebracht. Tevens is er een kleine kans dat er tijdelijk een verdoofd gevoel in de onderlip ontstaat. In vrijwel alle gevallen herstelt het gevoel. Na deze ingreep kan de patiënt in principe dezelfde dag of na één overnachting weer naar huis. Verplaatsing van de hele bovenkaak Hierbij wordt een horizontale botsnede aangebracht door de bovenkaak (figuur 4). Tijdens deze operatie wordt de bovenkaak in de gewenste richting verplaatst. Soms ontstaat er na de operatie een tekort aan bot. In dat geval wordt er een stukje bot uit de onderkaak genomen of uit de bekkenkam. De bovenkaak wordt met plaatjes en schroefjes in de goede positie vastgezet. In deze situatie zijn na de ingreep geen elastiekjes nodig en kunt u de mond gewoon open doen. U 5

8 moet een zacht dieet gebruiken, voor een periode van 6 weken. In een klein aantal gevallen is het noodzakelijk om de bovenkaak met elastiekjes aan de onderkaak te bevestigen. In deze situatie gebruikt u een vloeibaar dieet gedurende 4 tot 6 weken Verplaatsing van gedeelten van de kaak Behalve verplaatsing van de gehele boven- of onderkaak kan ook een groepje tanden of kiezen met het botgedeelte waar ze zich in bevinden, door een operatie worden verplaatst. Of voor deze operatie wordt gekozen is afhankelijk van de afwijking. Distractie Een alternatief voor een klassieke osteotomie van -met namede onderkaak, is de distractie. De kaak wordt dan, in tegenstelling tot een osteotomie, niet direct geheel gespleten. Alleen de harde buitenzijde (cortex) van het kaakbot wordt nu doorgenomen. Vervolgens wordt een speciaal hiervoor ontworpen 'distractor' geplaatst. Na een 'rustperiode' van 5-7 dagen worden vervolgens via de distractor de kaakdelen voorzichtig uiteen gedreven, tot de gewenste kaakstand is bereikt. Dit neemt meestal 8-15 dagen in beslag. Elke dag wordt er 2 maal daags 0.5 mm uiteen gedraaid (totaal over een afstand van 1 mm per dag). Met elastieken kan, waar nodig, de richting van de verplaatsing worden bijgestuurd. Na het bereiken van de gewenste stand wordt deze gedurende een periode van 6 weken 'vastgehouden' via de eerder geplaatste distractor. Na deze periode worden de distractoren onder narcose weer verwijderd. Gedurende het uiteen drijven (8-15 dagen) is er sprake van een vloeibaar dieet; gedurende de 6 weken daaropvolgend is er sprake van een zacht dieet. 6

9 Mocht het in uw specifieke geval zo zijn, dat distractie een goed alternatief is ten opzichte van de klassieke osteotomie, dan zullen de voor- en nadelen van deze techniek uitgebreid met u worden besproken. Corticotomie (sutuur expansie maxilla) In het geval van een te smalle bovenkaak kan er een indicatie bestaan om deze te verwijden. Bij patiënten op jonge leeftijd (tot circa 18 jaar) kan de bovenkaak met behulp van orthodontische apparatuur worden verbreed. Bij de 'oudere' patiënten is het aangezichtsskelet dusdanig verbeend dat met alleen orthodontische apparatuur deze verbreding niet kan worden bewerkstelligd. In een vroeg stadium van de orthodontische behandeling zal het dan noodzakelijk zijn om een corticotomie uit te voeren. De corticotomie ingreep vindt onder algehele anesthesie (narcose) plaats. Er wordt een horizontale zaagsnede uitgevoerd van de bovenkaak in combinatie met een boorsleufje in de mediaanlijn van het gehemelte. Voorafgaand aan deze ingreep wordt door de orthodontist een orthodontisch expansie apparaat geplaatst welke een verloop heeft over het gehemelte. In een aantal gevallen zal een overeenkomstig expansieapparaat door de kaakchirurg zelf worden geplaatst gedurende de ingreep. Deze behoeft voor de ingreep niet te worden verwijderd. In de regel zal er sprake zijn van een opname in dagbehandeling. Na één week is er een controle afspraak bij de kaakchirurg. Deze zal u dan instrueren hoe het apparaat geactiveerd dient te worden. U bent dan vervolgens zelf in staat om twee maal per dag het apparaat te bedienen. Het uiteen drijven van de bovenkaak zal resulteren in een verbreding. In de daarop volgende dagen/weken wordt door de orthodontist bepaald wanneer er voldoende verbreding is opgetreden. 7

10 Indien de goede breedte is bereikt zal de apparatuur nog gedurende een bepaalde periode in de mond blijven ter stabilisatie van het verkregen resultaat. N.B. Het is van belang dat u zich realiseert dat gedurende de verbreding van de bovenkaak er een ruimte zal gaan ontstaan tussen de beide boven voortanden. Dit is echter van tijdelijke aard. De orthodontist zal nadien de elementen dusdanig reguleren dat dit 'diasteem' weer wordt gesloten. De operatie De kaakchirurg zal voor de operatie, een van tevoren vervaardigd kunststof plaatje bij u in de mond passen. Dit plaatje is nodig tijdens de operatie. Deze handeling geeft u de gelegenheid nog vragen te stellen. Het verloop van de operatie wordt nog eens besproken, evenals de gang van zaken rond de narcose. Daarnaast is het van belang dat u goed geïnformeerd bent over datgene wat u na de operatie kunt verwachten. Dit voorkomt verrassingen en teleurstellingen! De eigenlijke operatie vindt plaats in de operatiekamer van het ziekenhuis. De operatieduur varieert van anderhalf uur tot enkele uren, afhankelijk van het type operatie. Indien zowel de onder - als de bovenkaak in 1 sessie wordt geopereerd, kan het nodig zijn dat u de eerste nacht na de operatie op een Intensive Care unit doorbrengt. Mocht dit noodzakelijk zijn, dan zult u hierover vóór de operatie worden ingelicht. In een enkel geval kan bloedtransfusie nodig zijn. Na de operatie De meeste mensen hebben aansluitend aan de operatie nauwelijks last van pijn. Vaak heeft u wel een gevoel van 8

11 ongemak, omdat de kiezen in een aantal gevallen op elkaar vastzitten. Een beetje keelpijn komt vaak voor. Na de operatie is het gezicht erg gezwollen. Via een infuus worden gedurende één of twee dagen zonodig medicijnen toegediend. In de eerste dagen na de operatie wordt het hoofdeinde van het bed wat omhoog gebracht. Tevens wordt gebruik gemaakt van een cold pack om de zwelling van het gezicht tegen te gaan. Door snel na de operatie weer uit bed te komen, kunt u de zwelling verder tegengaan. In het algemeen bent u goed gezond en zult u daardoor snel kunnen herstellen. De zwelling bereikt gewoonlijk haar hoogtepunt in circa achtenveertig uur na de operatie. Nadien neemt deze geleidelijk af en meestal is dit binnen twee tot drie weken nagenoeg weer verdwenen. Het is echter mogelijk dat enkele weken tot maanden na de operatie nog restanten van de zwelling aanwezig zijn. Het is belangrijk dat u bezoekers van tevoren op de hoogte brengt van deze zwelling, zodat zij hiervan niet vreemd opkijken. Het is niet ongewoon dat na de operatie een beetje bloed uit de mond of uit de neus komt. Het is dan beter de neus niet hard te snuiten, maar de neus op te halen. Wanneer de kiezen op elkaar vastzitten, vaak met een van tevoren vervaardigd kunststof plaatje tussen de kiezen, zult u vloeibaar voedsel moeten gebruiken. Deze eerste dagen kan dit heel lastig zijn, doordat uw gezicht gezwollen is. Daarna geeft het eten veel minder problemen dan u zou denken. Gebruiksters van de pil vinden meestal wel een kleine ruimte tussen de tanden om deze door te slikken. Een diëtiste in het ziekenhuis zal u begeleiden bij het gebruik van een vloeibaar dieet. Ook zullen afspraken worden geregeld bij de mondhygiëniste om de verzorging van uw mond door te spreken. Het is verstandig in de eerste weken geen prikkelende vloeistoffen te drinken of tabakswaren te gebruiken. Dit zou kunnen leiden tot beschadiging van de wond in de mond en zou aanleiding kunnen geven tot een ontsteking. De duur van de opname in het ziekenhuis varieert van 1 tot 3 dagen. 9

12 Weer thuis Als u weer thuis bent, moet u regelmatig terugkomen om te laten controleren of de kaken nog goed op elkaar passen. Eveneens wordt gekeken hoe de genezing verloopt. Afhankelijk van de soort operatie kunt u uw mond gewoon openen of blijven uw kaken vier tot zes weken aan elkaar bevestigd. Het spreken met kiezen op elkaar is niet zo moeilijk als het lijkt. Wanneer de kaken weer los zijn, zullen de gewrichten in het begin nog wat stijf zijn. Hierdoor zult u iets moeilijker kunnen kauwen. Een enkele keer wordt fysiotherapie geadviseerd. Zonodig zal de orthodontist de behandeling blijven vervolgen. Wanneer de kaakgewrichten langdurig stijf blijven, wordt fysiotherapie voorgeschreven. De gehele chirurgische fase, met inbegrip van de tijd dat de kaken zijn vastgezet en de controle na de operatie, neemt gewoonlijk drie tot zes maanden in beslag. De laatste controle vindt 2 jaar na de ingreep plaats. Mondverzorging wanneer de kaken aan elkaar vastzitten Wanneer de kaken met elastiekjes aan elkaar zijn bevestigd, heeft het gebit wat extra verzorging nodig. De haakjes en lusjes, waarmee de tanden en kiezen aan elkaar vastzitten, houden gemakkelijk het voedsel vast. Hierdoor is het schoonmaken wat bewerkelijker. Goede mondverzorging is na de operatie erg belangrijk. Hiermee wordt de genezing versneld. Goed poetsen met een tandenborstel met een kleine kop (bijvoorbeeld een kindertandenborstel) is erg belangrijk. Tevens krijgt u een desinfecterende spoeldrank voorgeschreven. Door hiermee te spoelen voorkomt u dat er aanslag aan de binnenkant van uw tanden ontstaat. 10

13 U kunt van deze spoeldrank een beetje grijsgrauwe aanslag krijgen op uw tanden en uw tong. Deze aanslag is tijdelijk en verdwijnt weer na verwijdering van de elastiekjes en door goed poetsen. De tong kan in deze periode niet de lippen bevochtigen zoals gebruikelijk. Droge lippen kunt u voorkomen door lippenvet of vaseline te gebruiken. Na ontslag uit het ziekenhuis krijgt u ook een aantal afspraken bij de mondhygiëniste. Voeding Als de kiezen en tanden op elkaar zitten is het niet mogelijk om te kauwen. Ook in het geval dat de kiezen niet op elkaar zitten, mag u gedurende de eerste zes weken na de operatie de kaken niet of minder belasten. U dient een vloeibaar/zacht dieet te gebruiken. Reeds in het ziekenhuis begeleidt de diëtiste u hierbij. De bereiding van vloeibaar voedsel kost extra tijd en moeite. Dit geldt ook voor het opdrinken ervan. U kunt daarom het beste wat vaker per dag drinken, zodat u per keer wat minder hoeft te drinken. In principe kunt u het voedsel fijnmalen met behulp van een keukenmachine, blender of staafmixer. Als het fijn gemalen voedsel nog te dik is, kunt u dit dunner maken door kookvocht, melk, bouillon of jus toe te voegen. Meestal valt u door dit type operatie en zes weken vloeibare voeding de eerste weken iets af. Na drie weken dient het gewicht stabiel te blijven. Zonodig kunnen aan het voedsel wat extra calorieën worden toegevoegd. Hiervoor kan voedingssuiker worden gebruikt. Ook kunnen extra mineralen, vitaminen of eiwitten worden toegevoegd. Meestal echter is gemalen voeding voldoende en betekenen deze toevoegingen overbodige kosten. 11

14 Vragen Heeft u nog vragen over het inbrengen van implantaten of over de mondverzorging na het inbrengen van implantaten? Neem dan contact op met de polikliniek kaakchirurgie, telefoon: of met het telefoonnummer wat u via het antwoordapparaat te horen heeft gekregen. 12 juni 2011

Chirurgische kaakcorrectie

Chirurgische kaakcorrectie Chirurgische kaakcorrectie Mondziekten, Kaak en Aangezichtschirurgie Chirurgische kaakcorrectie: een osteotomie Door middel van een operatie kan de stand van uw kaken worden veranderd. Het is de bedoeling

Nadere informatie

Chirurgische kaakcorrectie

Chirurgische kaakcorrectie Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Chirurgische kaakcorrectie z Met uw arts hebt u gesproken over de mogelijkheid van een kaakcorrectie. In deze brochure vindt

Nadere informatie

Chirurgische kaakcorrectie. Afdeling Mondziekten en Kaakchirurgie

Chirurgische kaakcorrectie. Afdeling Mondziekten en Kaakchirurgie Chirurgische kaakcorrectie Afdeling Mondziekten en Kaakchirurgie Inleiding Een chirurgische kaakcorrectie is een methode om een afwijkende stand van de kaak door een operatie te corrigeren. Met deze methode

Nadere informatie

Chirurgische Kaakcorrectie

Chirurgische Kaakcorrectie Chirurgische Kaakcorrectie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Operatiemethoden... 1 3 Kaakcorrectie bij een te grote onderkaak... 2 4 Kaakcorrectie bij een te kleine onderkaak... 4 5 Verplaatsing van de

Nadere informatie

Patiëntenvoorlichting MKA (mondziekten, kaak en aangezichtschirurgie) Chirurgische kaakcorrectie

Patiëntenvoorlichting MKA (mondziekten, kaak en aangezichtschirurgie) Chirurgische kaakcorrectie Patiëntenvoorlichting MKA (mondziekten, kaak en aangezichtschirurgie) Chirurgische kaakcorrectie Inleiding Binnenkort zult u een kaakoperatie ondergaan. In deze folder worden de verschillende operaties

Nadere informatie

Chirurgische kaakcorrectie

Chirurgische kaakcorrectie Chirurgische kaakcorrectie CHIRURGISCHE KAAKCORRECTIE Een chirurgische kaakcorrectie is een methode om een afwijkende stand van de kaak door een operatie te corrigeren. Met deze methode wordt een functioneel

Nadere informatie

chirurgische kaakcorrectie

chirurgische kaakcorrectie chirurgische kaakcorrectie inhoudsopgave Inleiding 2 Chirurgische kaakcorrectie 2 Operatiemethoden 2 Kaakcorrectie bij een te kleine onderkaak 3 Kaakcorrectie bij een te grote onderkaak 4 Verplaatsing

Nadere informatie

Chirurgische kaakcorrectie

Chirurgische kaakcorrectie Chirurgische kaakcorrectie Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie mca.nl Inhoudsopgave Chirurgische kaakcorrectie 3 Operatiemethoden 3 Kaakcorrectie bij een te kleine onderkaak 3 Kaakcorrectie bij

Nadere informatie

De gecombineerde orthodontisch-chirurgische behandeling

De gecombineerde orthodontisch-chirurgische behandeling De gecombineerde orthodontisch-chirurgische behandeling Inleiding Chirurgische kaakcorrectie is een methode om, vooral bij oudere patiënten, een afwijkende stand van de kaak door een operatie te corrigeren.

Nadere informatie

Chirurgische kaakcorrectie

Chirurgische kaakcorrectie Chirurgische kaakcorrectie Chirurgische kaakcorrectie is een methode om een afwijkende stand van de kaak door een operatie te corrigeren. Met deze methode wordt een functioneel evenwicht bereikt tussen

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR PATIËNTEN AFDELING MONDZIEKTEN KAAKCHIRURGIE CHIRURGISCHE KAAKCORRECTIE

INFORMATIE VOOR PATIËNTEN AFDELING MONDZIEKTEN KAAKCHIRURGIE CHIRURGISCHE KAAKCORRECTIE INFORMATIE VOOR PATIËNTEN AFDELING MONDZIEKTEN KAAKCHIRURGIE CHIRURGISCHE KAAKCORRECTIE Deze brochure geeft informatie over chirurgische kaakcorrecties, ook wel operatieve kaakorthopedie genoemd. Een chirurgische

Nadere informatie

Chirurgische kaakcorrectie

Chirurgische kaakcorrectie Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie Chirurgische kaakcorrectie i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Deze tekst is ongewijzigd overgenomen van de Nederlandse Vereniging voor Mondziekten en

Nadere informatie

Chirurgische kaakcorrectie

Chirurgische kaakcorrectie Chirurgische kaakcorrectie Informatie over de operatie waarmee een afwijkende stand van de kaak gecorrigeerd wordt. U heeft een afspraak in Tergooi gehad voor een behandeling. Onze artsen en medewerkers

Nadere informatie

Chirurgische kaakcorrectie

Chirurgische kaakcorrectie Patiënteninformatie Chirurgische kaakcorrectie Informatie over de operatie waarmee een afwijkende stand van de kaak gecorrigeerd wordt Inhoudsopgave Pagina Algemeen 4 Wanneer is een chirurgische kaakcorrectie

Nadere informatie

Osteotomie. Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Osteotomie. Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie Osteotomie Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie Inleiding U komt in aanmerking voor een correctieve ingreep aan uw kaak en wordt hiervoor enkele dagen opgenomen. Tijdens een gesprek met de kaakchirurg

Nadere informatie

Chirurgische kaakcorrectie t.b.v. obstructief slaapapneu

Chirurgische kaakcorrectie t.b.v. obstructief slaapapneu Patiënteninformatie Chirurgische kaakcorrectie t.b.v. obstructief slaapapneu Inhoudsopgave pagina 1. Obstructief slaapapneusyndroom 1. Obstructief slaapapneusyndroom 1 1.1 Niet-chirurgische behandeling

Nadere informatie

Chirurgische kaakcorrectie Afdeling mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie.

Chirurgische kaakcorrectie Afdeling mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie. Chirurgische kaakcorrectie Afdeling mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie www.nwz.nl Inhoud Wat is een chirurgische kaakcorrectie? 3 Correctie te kleine onderkaak 4 Correctie te grote onderkaak 5

Nadere informatie

Osteotomie. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Osteotomie. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Osteotomie U komt in aanmerking voor een correctieve ingreep aan uw kaak en zult hiervoor te zijner tijd worden opgenomen. Tijdens een gesprek met de kaakchirurg of de orthodontist hebt u informatie gekregen

Nadere informatie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Chirurgische kaakcorrectie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Chirurgische kaakcorrectie Chirurgische kaakcorrectie CHIRURGISCHE KAAKCORRECTIE INLEIDING Deze brochure geeft informatie over chirurgische kaakcorrecties, ook wel operatieve kaakorthopedie genoemd. Een chirurgische kaakcorrectie

Nadere informatie

Informatie over een correctieve ingreep aan de kaak

Informatie over een correctieve ingreep aan de kaak Patiënteninformatie Informatie over een correctieve ingreep aan de kaak rkz.nl Waarom een operatie Een afwijking in de stand van het gebit wordt doorgaans behandeld door een orthodontist (tandarts, gespecialiseerd

Nadere informatie

Osteotomie Radboud universitair medisch centrum

Osteotomie Radboud universitair medisch centrum Osteotomie In overleg met de behandelend arts bent u op de wachtlijst geplaatst voor een behandeling op de afdeling Mondziekten, Kaaken Aangezichtschirurgie van het Radboudumc. Tijdens een gesprek met

Nadere informatie

Chirurgische kaakcorrectie

Chirurgische kaakcorrectie 1/7 Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie Chirurgische kaakcorrectie Inleiding Deze brochure geeft informatie over chirurgische kaakcorrecties, ook wel operatieve kaakorthopedie genoemd. Een chirurgische

Nadere informatie

OPERATIEVE KAAKCORRECTIE KAAKOSTEOTOMIE

OPERATIEVE KAAKCORRECTIE KAAKOSTEOTOMIE OPERATIEVE KAAKCORRECTIE KAAKOSTEOTOMIE U komt in aanmerking voor een correctieve ingreep aan uw kaak (kaakosteotomie) en binnenkort zult u daarvoor worden opgenomen. Tijdens een gesprek met de kaakchirurg

Nadere informatie

Kaakchirurgie. Operatieve kaakorthopedie

Kaakchirurgie. Operatieve kaakorthopedie Kaakchirurgie Operatieve kaakorthopedie Inhoudsopgave Wat is operatieve kaakorthopedie? 4 Wie hebben operatieve kaakorthopedie nodig? 4 Onderzoek en behandeling 5 Orthodontie 6 Soorten operaties 7 Na

Nadere informatie

Kaakosteotomie Operatieve kaakcorrectie

Kaakosteotomie Operatieve kaakcorrectie Kaakosteotomie Operatieve kaakcorrectie U komt in aanmerking voor een correctieve ingreep aan uw kaak (kaakosteotomie) en binnenkort zult u daarvoor worden opgenomen. Tijdens een gesprek met de kaakchirurg

Nadere informatie

Operatieve correctie van de kaakstand

Operatieve correctie van de kaakstand 00 Operatieve correctie van de kaakstand Kaakosteotomie Poli Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie 1 U komt in aanmerking voor een correctieve ingreep aan uw kaak. De operatie zelf vindt plaats in

Nadere informatie

Waarom een kaakoperatie?

Waarom een kaakoperatie? Waarom een kaakoperatie? Een afwijking in de stand van de tanden wordt meestal behandeld door de orthodontist. Sommige afwijkingen van het gebit of van de kaaksbeenderen kunnen met orthodontische of orthopedische

Nadere informatie

Chirurgische kaakcorrectie

Chirurgische kaakcorrectie Chirurgische kaakcorrectie U bent verwezen naar de polikliniek Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie van Bernhoven, voor een chirurgische kaakcorrectie. In deze folder informeren wij u alvast over

Nadere informatie

Operatieve kaakcorrectie Kaakosteotomie

Operatieve kaakcorrectie Kaakosteotomie Operatieve kaakcorrectie Kaakosteotomie Ziekenhuis Gelderse Vallei U komt in aanmerking voor een correctieve ingreep aan uw kaak (kaakosteotomie) en binnenkort zult u daarvoor worden opgenomen. Tijdens

Nadere informatie

Operatieve kaakorthopedie

Operatieve kaakorthopedie Operatieve kaakorthopedie Inleiding U heeft een gesprek gehad met uw kaakchirurg. Deze heeft u uitgelegd dat u mogelijk in aanmerking komt voor operatieve kaakorthopedie. Deze brochure geeft informatie

Nadere informatie

Informatie. Kaakcorrectie

Informatie. Kaakcorrectie Informatie Kaakcorrectie Inleiding Chirurgische kaakcorrectie is de methode om een afwijkende stand van de kaken operatief te corrigeren. Bij de behandeling wordt de stand van de kaken zodanig veranderd,

Nadere informatie

sluiten van de kaakspleet bij schisis www.mca.nl/kaakchirurgie

sluiten van de kaakspleet bij schisis www.mca.nl/kaakchirurgie sluiten van de kaakspleet bij schisis www.mca.nl/kaakchirurgie inhoud Het bottransplantaat 1 De behandeling 1 Na de operatie 3 Weer thuis 3 Mondverzorging 3 Voeding 4 Orthodontie 4 Vragen 5 Deze folder

Nadere informatie

Informatie over kaakcorrecties

Informatie over kaakcorrecties Kaakchirurgie Informatie over kaakcorrecties Inleiding Afwijkingen in de stand van de kaak kunnen met behulp van een operatie gecorrigeerd worden. Het doel is een evenwicht te bewerkstelligen in de kaakgewrichten,

Nadere informatie

Kaakcorrecties. Deventer Ziekenhuis. Gelre Ziekenhuizen Loc. Zutphen. Afd. Kaakchirurgie. Nico Bolkesteinlaan 75 7416 SE Deventer 0570-535075

Kaakcorrecties. Deventer Ziekenhuis. Gelre Ziekenhuizen Loc. Zutphen. Afd. Kaakchirurgie. Nico Bolkesteinlaan 75 7416 SE Deventer 0570-535075 Gelre Ziekenhuizen Loc. Zutphen Afd. Kaakchirurgie Den Elterweg 77 7207 AE Zutphen 0575-592822 Deventer Ziekenhuis Afd. Kaakchirurgie Nico Bolkesteinlaan 75 7416 SE Deventer 0570-535075 - G.W.C. Jaspers,

Nadere informatie

KAAKCHIRURGIE & MONDZIEKTEN. Kaakcorrecties BEHANDELING

KAAKCHIRURGIE & MONDZIEKTEN. Kaakcorrecties BEHANDELING KAAKCHIRURGIE & MONDZIEKTEN Kaakcorrecties BEHANDELING Kaakcorrecties De boven- en onderkaak spelen een belangrijke rol bij zaken als praten, eten en drinken. Maar ze bepalen ook voor een groot gedeelte

Nadere informatie

Kaakcorrecties. Afdeling Mondziekten en Kaakchirurgie, locatie AZU

Kaakcorrecties. Afdeling Mondziekten en Kaakchirurgie, locatie AZU Kaakcorrecties Afdeling Mondziekten en Kaakchirurgie, locatie AZU Kaakcorrecties Kaakcorrecties 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Redenen voor een kaakcorrectie 3 3 Plannen van de operatie 4 4 Operatiemethoden

Nadere informatie

Operatieve kaakcorrectie bij kinderen en jongeren

Operatieve kaakcorrectie bij kinderen en jongeren Operatieve kaakcorrectie bij kinderen en jongeren Ziekenhuis Gelderse Vallei Je komt in aanmerking voor een correctieve ingreep aan je kaak (kaakosteotomie) en binnenkort zul je daarvoor worden opgenomen.

Nadere informatie

Kaakcorrectie. Centrumlocatie

Kaakcorrectie. Centrumlocatie Centrumlocatie Deze folder is bedoeld voor mensen die in aanmerking komen voor een kaakcorrectie. Het bevat algemene informatie over de voorbereiding op de operatie, de operatie zelf, de eventuele risico's,

Nadere informatie

Kaak osteotomie Chirurgische kaakcorrectie. Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA) IJsselland Ziekenhuis

Kaak osteotomie Chirurgische kaakcorrectie. Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA) IJsselland Ziekenhuis Kaak osteotomie Chirurgische kaakcorrectie Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA) IJsselland Ziekenhuis Inleiding Meestal wordt een afwijking in de stand van het gebit behandeld door een orthodontist.

Nadere informatie

Kaakstandcorrectie bij OSAS osteotomie

Kaakstandcorrectie bij OSAS osteotomie In deze folder leest u over de kaakoperatie, die in het Academisch Medisch Centrum wordt uitgevoerd in de behandeling van (ernstige) OSAS. Deze folder geeft aanvullende informatie rondom een kaakoperatie.

Nadere informatie

Kaakchirurgie. Operatieve kaakorthopedie

Kaakchirurgie. Operatieve kaakorthopedie Kaakchirurgie Operatieve kaakorthopedie Inhoudsopgave Inleiding 4 Wat is operatieve kaakorthopedie? 4 Wie hebben operatieve kaakorthopedie nodig? 5 Onderzoek en behandeling 6 Orthodontie 7 Soorten operaties

Nadere informatie

Operatieve kaakcorrecties Afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Operatieve kaakcorrecties Afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie Operatieve kaakcorrecties Afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie U heeft net een gesprek gehad met uw MKA chirurg. Deze heeft u uitgelegd dat u mogelijk in aanmerking komt voor een operatieve

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Operatieve kaakorthopedie. Operatieve kaakorthopedie 1

Patiënteninformatie. Operatieve kaakorthopedie. Operatieve kaakorthopedie 1 Patiënteninformatie Operatieve kaakorthopedie Operatieve kaakorthopedie 1 Operatieve kaakorthopedie Mond-Kaak-Aangezichtschirurgie Telefoon (050) 524 6980 Algemeen Neemt u bij ieder bezoek aan het ziekenhuis

Nadere informatie

Sinuslifting en botopbouw

Sinuslifting en botopbouw Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie Behandeling Sinuslifting en botopbouw 2 Patiëntenvoorlichting patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl MKA/ Sinuslifting en botopbouw/15 02 2013 Behandeling

Nadere informatie

Operatieve correctie van de kaakstand

Operatieve correctie van de kaakstand Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie Operatieve correctie van de kaakstand www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Waarom een operatie?... 3 Voorafgaand aan uw operatie... 3 De operatie... 5 Na de operatie...

Nadere informatie

Tandheelkundige implantaten voor vast kroon en brugwerk

Tandheelkundige implantaten voor vast kroon en brugwerk Tandheelkundige implantaten voor vast kroon en brugwerk Inleiding In deze folder wordt u geïnformeerd over tandheelkundige implantaten en krijgt u instructies over de behandeling. Wat is een implantaat

Nadere informatie

Kaakchirurgie. Osteotomie. Afdeling: Onderwerp:

Kaakchirurgie. Osteotomie. Afdeling: Onderwerp: Afdeling: Onderwerp: Kaakchirurgie Operatieve kaakcorrecties (osteotomie) Tijdens uw eerste gesprek met de kaakchirurg heeft u informatie gekregen over de mogelijkheden van een operatieve kaakcorrectie,

Nadere informatie

Sinuslifting en botopbouw

Sinuslifting en botopbouw Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie Sinuslifting en botopbouw www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl MKA004 / Sinuslifting en botopbouw /

Nadere informatie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Botaugmentatie (botopbouw) met schedelbot

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Botaugmentatie (botopbouw) met schedelbot Botaugmentatie (botopbouw) met schedelbot BOTAUGMENTATIE (BOTOPBOUW) MET SCHEDELBOT INLEIDING U komt in aanmerking voor een operatie voor botopbouw. Dit is een ingreep waarvoor u een nacht in het ziekenhuis

Nadere informatie

Plaatsen en verwijderen van botankers

Plaatsen en verwijderen van botankers Mondheelkunde, Kaak- en Aangezichtschirurgie Behandeling Plaatsen en verwijderen van botankers 2 Patiëntenvoorlichting patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl MKA/ Plaatsen en verwijderen van botankers/13

Nadere informatie

Plaatsen en verwijderen van botankers

Plaatsen en verwijderen van botankers Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie Plaatsen en verwijderen van botankers www.catharinaziekenhuis.nl Plaatsen en verwijderen van botankers Vanwege een orthodontische behandeling krijgt u binnenkort

Nadere informatie

Plaatsen en verwijderen van botankers. Poli Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Plaatsen en verwijderen van botankers. Poli Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie 00 Plaatsen en verwijderen van botankers Poli Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie 1 Vanwege een orthodontische behandeling krijgt u binnenkort botankers geplaatst. In deze folder vindt u de belangrijkste

Nadere informatie

Het plaatsen en verwijderen van een botanker

Het plaatsen en verwijderen van een botanker KAAKCHIRURGIE & MONDZIEKTEN Het plaatsen en verwijderen van een botanker BEHANDELING Het plaatsen en verwijderen van een botanker Voor uw orthodontische behandeling krijgt u binnenkort een botanker geplaatst.

Nadere informatie

Implantaten voor houvast van een kunstgebit in de onderkaak

Implantaten voor houvast van een kunstgebit in de onderkaak Deze folder geeft u informatie over het plaatsen van implantaten voor steun en houvast van een kunstgebit in de onderkaak. Heeft u na het lezen van de brochure nog vragen, stel deze dan gerust aan uw kaakchirurg.

Nadere informatie

Leefregels na een mondkaakoperatie

Leefregels na een mondkaakoperatie Leefregels na een mondkaakoperatie In overleg met uw behandelend arts is er besloten tot een operatieve behandeling in de mond. Tijdens de opname heeft u van uw arts en de verpleegkundigen op de verpleegafdeling

Nadere informatie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Implantaat-prothese- behandeling (het zogenaamde klikgebit )

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Implantaat-prothese- behandeling (het zogenaamde klikgebit ) Implantaat-prothese- behandeling (het zogenaamde klikgebit ) IMPLANTAAT-PROTHESE- BEHANDELING (HET ZOGENAAMDE "KLIKGEBIT") INLEIDING Binnenkort vindt bij u een implantaat-prothesebehandeling plaats. Eerst

Nadere informatie

Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie. Behandeling. Implantaten

Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie. Behandeling. Implantaten Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie Behandeling Implantaten 2 Patiëntenvoorlichting patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl MKA/ Implantaten/12 02 2012 Inhoud Wanneer komt u in aanmerking

Nadere informatie

Afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie Afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie Informatie over de werkzaamheden van de MKA-chirurg 1 Patiëntenfolder Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie Afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Nadere informatie

Implantaten. Poli Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Implantaten. Poli Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie 00 Implantaten Poli Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie Implantaten Een implantaat is een kunstwortel, die in de kaak wordt vastgemaakt. Deze vervanging van de natuurlijke tandwortel dient als stevig

Nadere informatie

Tandheelkundige implantaten voor vast kroon- en brugwerk

Tandheelkundige implantaten voor vast kroon- en brugwerk Tandheelkundige implantaten voor vast kroon- en brugwerk Inleiding In deze folder wordt u geïnformeerd over tandheelkundige implantaten ten behoeve van vast kroon en brugwerk en krijgt u instructies over

Nadere informatie

Chirurgische kaakcorrectie

Chirurgische kaakcorrectie Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie Chirurgische kaakcorrectie U bent verwezen naar de polikliniek Mondziekten- Kaak- en Aangezichtschirurgie voor een chirurgische kaakcorrectie. In deze folder geven

Nadere informatie

Tandheelkundige implantaten voor houvast van een gebitsprothese

Tandheelkundige implantaten voor houvast van een gebitsprothese Tandheelkundige implantaten voor houvast van een gebitsprothese Inleiding In deze folder informeren wij u over tandheelkundige implantaten ten behoeve van een klikgebit en krijgt u instructies over de

Nadere informatie

Tandheelkundige implantaten voor houvast van een gebitsprothese

Tandheelkundige implantaten voor houvast van een gebitsprothese Tandheelkundige implantaten voor houvast van een gebitsprothese Inleiding In deze folder wordt u geïnformeerd over tandheelkundige implantaten en krijgt u uitleg over de behandeling. Wat is een implantaat

Nadere informatie

Behandeling smalle bovenkaak

Behandeling smalle bovenkaak Behandeling smalle bovenkaak Afdeling mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie (MKA) mca.nl Inhoudsopgave Wat is Transpalatinale distractie (TPD)? 3 Uw voorbereiding op de ingreep 4 De ingreep 4 Mogelijke

Nadere informatie

Plaatsen gebitsprothese Direct na het verwijderen van tanden en/of kiezen

Plaatsen gebitsprothese Direct na het verwijderen van tanden en/of kiezen KAAKCHIRURGIE Plaatsen gebitsprothese Direct na het verwijderen van tanden en/of kiezen Gebitsprothese Van eigen tanden en kiezen naar een kunstgebit Ten gevolge van een ongeluk of tandbederf worden uw

Nadere informatie

Patiëntenvoorlichting MKA (mondziekten, kaak en aangezichtschirurgie) Botankers en orthodontische schroefjes. Notities.

Patiëntenvoorlichting MKA (mondziekten, kaak en aangezichtschirurgie) Botankers en orthodontische schroefjes. Notities. Patiëntenvoorlichting MKA (mondziekten, kaak en aangezichtschirurgie) Botankers en orthodontische schroefjes Inhoudsopgave Wat is een botanker? Pag. 2 Wat is een orthodontisch schroefje? Pag. 3 Mogelijke

Nadere informatie

Botankers en orthodontische schroefjes

Botankers en orthodontische schroefjes Botankers en orthodontische schroefjes Afdeling mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie mca.nl Inhoudsopgave Wat is een botanker? 3 Wat is een orthodontisch schroefje? 4 Mogelijke bijwerkingen en complicaties

Nadere informatie

Waarom kiezen voor een kaakoperatie

Waarom kiezen voor een kaakoperatie Kaakcorrectie Inleiding Dit boekje is bedoeld voor mensen die in aanmerking komen voor een kaakcorrectie. Het bevat algemene informatie over de voorbereiding op de operatie, de operatie zelf, de risico's,

Nadere informatie

KAAKCHIRURGIE. Soms zijn er tanden of kiezen verloren gegaan of past een prothese niet goed. Dan kan een implantaat een oplossing bieden.

KAAKCHIRURGIE. Soms zijn er tanden of kiezen verloren gegaan of past een prothese niet goed. Dan kan een implantaat een oplossing bieden. Implantaten KAAKCHIRURGIE Soms zijn er tanden of kiezen verloren gegaan of past een prothese niet goed. Dan kan een implantaat een oplossing bieden. In deze folder kunt u lezen: Wat is een implantaat?

Nadere informatie

Behandeling smalle bovenkaak.

Behandeling smalle bovenkaak. Behandeling smalle bovenkaak www.nwz.nl Inhoud Wat is Transpalatinale distractie (TPD)? 3 Uw voorbereiding op de ingreep 4 De ingreep 4 Mogelijke complicaties 5 Leefregels voor thuis 6 Controle 7 Nabehandeling

Nadere informatie

Implantaten voor houvast van het kunstgebit in de bovenkaak

Implantaten voor houvast van het kunstgebit in de bovenkaak Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie Implantaten voor houvast van het kunstgebit in de bovenkaak Inleiding Binnenkort ondergaat u een operatieve ingreep in de bovenkaak, waarbij implantaten worden

Nadere informatie

Botankers en orthodontische schroefjes

Botankers en orthodontische schroefjes Botankers en orthodontische schroefjes marinadental.nl Botankers Wat is een botanker? Een botanker is een klein plaatje van metaal (titanium) met twee of drie schroefgaatjes. Een botanker is ongeveer twee

Nadere informatie

Leefregels na verwijderen (rest)gebit.

Leefregels na verwijderen (rest)gebit. Leefregels na verwijderen (rest)gebit www.nwz.nl Inhoud De ingreep 3 Na de ingreep 3 Leefregels en instructies voor goed herstel 4 Complicaties 5 Aanpassen van de prothese 5 Uw vragen 6 Notites 6 2 In

Nadere informatie

Pagina 1 van 5. Afb.1a: Twee implantaten verbonden door een staafconstructie. Afb.1b: In de prothese is een huls die op de staaf wordt geklikt.

Pagina 1 van 5. Afb.1a: Twee implantaten verbonden door een staafconstructie. Afb.1b: In de prothese is een huls die op de staaf wordt geklikt. Implantologie: de tandeloze onderkaak. Als u problemen ervaart met het houvast van uw kunstgebit in de onderkaak of als het dragen ervan pijn veroorzaakt, kunnen implantaten een oplossing zijn. Wat is

Nadere informatie

Waarom kiezen voor een kaakoperatie

Waarom kiezen voor een kaakoperatie Kaakcorrectie Deze folder is bedoeld voor mensen die in aanmerking komen voor een kaakcorrectie. Het bevat algemene informatie over de voorbereiding op de operatie, de operatie zelf, de periode na de operatie,

Nadere informatie

Botankers en orthodontische schroefjes

Botankers en orthodontische schroefjes Botankers en orthodontische schroefjes marinaclinic.nl Botankers Wat is een botanker? Een botanker is een klein plaatje van metaal (titanium) met twee of drie schroefgaatjes. Een botanker is ongeveer twee

Nadere informatie

Implantaat-prothesebehandeling

Implantaat-prothesebehandeling Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Implantaat-prothesebehandeling z Binnenkort vindt bij u een implantaat-prothesebehandeling plaats. Eerst worden implantaten (kunstwortels)

Nadere informatie

Kaakabces: operatieve behandeling van ontsteking in de kaak/mondholte

Kaakabces: operatieve behandeling van ontsteking in de kaak/mondholte Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie Behandeling Kaakabces: operatieve behandeling van ontsteking in de kaak/mondholte www.catharinaziekenhuis.nl 2 Patiëntenvoorlichting patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl

Nadere informatie

Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie. Implantaten.

Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie. Implantaten. Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie Implantaten www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Wanneer komt u in aanmerking voor een implantaat?... 3 Loszittend kunstgebit in de onder- of bovenkaak... 3 Kokhalsneiging...

Nadere informatie

Tandheelkundige implantaten voor vast kroon- en brugwerk

Tandheelkundige implantaten voor vast kroon- en brugwerk Tandheelkundige implantaten voor vast kroon- en brugwerk Inleiding In deze folder wordt u geïnformeerd over tandheelkundige implantaten ten behoeve van vast kroon en brugwerk en krijgt u instructies over

Nadere informatie

Implantaten voor houvast van het kunstgebit in de bovenkaak, in combinatie met het inbrengen van bot in de neusbijholte (sinuselevatie)

Implantaten voor houvast van het kunstgebit in de bovenkaak, in combinatie met het inbrengen van bot in de neusbijholte (sinuselevatie) Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie Implantaten voor houvast van het kunstgebit in de bovenkaak, in combinatie met het inbrengen van bot in de neusbijholte (sinuselevatie) Inleiding Binnenkort ondergaat

Nadere informatie

Kaakchirurgie. Implantaten in de kaak

Kaakchirurgie. Implantaten in de kaak Kaakchirurgie Implantaten in de kaak Inleiding Uw specialist heeft zojuist met u gesproken over de mogelijkheid om één of meerdere implantaten in uw kaak/kaken aan te brengen. In deze folder leest u wat

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Minischroeven en botankers. Minischroeven en botankers

Patiënteninformatie. Minischroeven en botankers. Minischroeven en botankers Patiënteninformatie Minischroeven en botankers Minischroeven en botankers 1 Minischroeven en botankers Polikliniek Mond- Kaak- Aangezichtschirurgie (MKA) Telefoon (050) 524 6980 Inleiding Vandaag heeft

Nadere informatie

Sluiten kaakspleet en harde gehemelte

Sluiten kaakspleet en harde gehemelte Sophia Kinderziekenhuis Binnenkort krijgt uw kind een operatie voor het sluiten van de kaakspleet en/of het harde gehemelte. In deze folder vindt u algemene informatie over de ingreep, bespreken we een

Nadere informatie

Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie. Mandibulafractuur.

Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie. Mandibulafractuur. Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie Mandibulafractuur www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl MKA009 / Mandibulafractuur / 26-11-2015 2 Mandibulafractuur

Nadere informatie

Waarom kiezen voor een kaakoperatie. Tandheelkundige implantaten. Kaakgewrichtsklachten en bezoek aan de tandarts-gnatholoog.

Waarom kiezen voor een kaakoperatie. Tandheelkundige implantaten. Kaakgewrichtsklachten en bezoek aan de tandarts-gnatholoog. Deze folder is bedoeld voor mensen die in aanmerking komen voor een kaakcorrectie. Het bevat algemene informatie over de voorbereiding op de operatie, de operatie zelf, de risico's, de periode na de operatie

Nadere informatie

Kaakcorrectie Osteotomie

Kaakcorrectie Osteotomie Kaakcorrectie Osteotomie Afdeling kaakchirurgie Locatie Veldhoven Deze folder is bedoeld voor patiënten die in aanmerking komen voor een kaakcorrectie. U vindt hierin algemene informatie over: de voorbereiding

Nadere informatie

orthodontische behandeling RETENTIE APPARATUUR

orthodontische behandeling RETENTIE APPARATUUR orthodontische behandeling RETENTIE APPARATUUR retentieapparatuur I Gefeliciteerd! Na het dragen van de beugel(s) zijn je tanden en kiezen zodanig gaan staan dat het resultaat is bereikt zoals we dat willen

Nadere informatie

Botopbouw. onder plaatselijke verdoving. Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Botopbouw. onder plaatselijke verdoving. Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie Botopbouw onder plaatselijke verdoving U krijgt binnenkort één of meerdere implantaten. Het is niet altijd mogelijk om meteen een implantaat te plaatsen. Uw kaakbot

Nadere informatie

De beugelbehandeling. Het verloop van de behandeling

De beugelbehandeling. Het verloop van de behandeling De beugelbehandeling Het verloop van de behandeling Eerste consult Bij het eerste consult kijken we naar uw gebit, de kaken en het gezicht. We vragen u naar uw verwachtingen en eventuele tandheelkundige

Nadere informatie

Kaakabces: operatieve behandeling van ontsteking in de kaak/mondholte

Kaakabces: operatieve behandeling van ontsteking in de kaak/mondholte Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie Kaakabces: operatieve behandeling van ontsteking in de kaak/mondholte www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl

Nadere informatie

Verwijderen van verstandskiezen

Verwijderen van verstandskiezen Verwijderen van verstandskiezen U bent door uw tandarts doorverwezen naar de kaakchirurg voor het verwijderen van een of meer verstandskiezen. In deze folder vindt u meer informatie over deze behandeling.

Nadere informatie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Enkeltandsvervanging

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Enkeltandsvervanging Enkeltandsvervanging ENKELTANDSVERVANGING INLEIDING U heeft een implantaat geplaatst gekregen in uw mond. Deze folder geeft u informatie over de eerste periode na de ingreep. PLAATSEN IMPLANTAAT Het plaatsen

Nadere informatie

Keel- Neus- Oorheelkunde Operatie van de onderkaakspeekselklier

Keel- Neus- Oorheelkunde Operatie van de onderkaakspeekselklier Keel- Neus- Oorheelkunde Operatie van de onderkaakspeekselklier Inleiding In deze folder kunt u lezen over de operatieve verwijdering van de onderkaakspeekselklier. Voor deze ingreep krijgt u een algehele

Nadere informatie

Vestibulum en mondbodemplastiek. Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Vestibulum en mondbodemplastiek. Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie Vestibulum en mondbodemplastiek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie Inleiding U heeft met uw kaakchirurg afgesproken dat u in aanmerking komt voor een vestibulum- en mondbodemplastiek. De kaakchirurg

Nadere informatie

Implantaten als houvast voor het kunstgebit in de bovenkaak (met sinusbodemelevatie en/of bovenkaakverbreding)

Implantaten als houvast voor het kunstgebit in de bovenkaak (met sinusbodemelevatie en/of bovenkaakverbreding) Implantaten als houvast voor het kunstgebit in de bovenkaak (met sinusbodemelevatie en/of bovenkaakverbreding) Inleiding Binnenkort ondergaat u een operatie in de bovenkaak voor het aanbrengen van implantaten

Nadere informatie

Het verwijderen van gebitselementen. door de kaakchirurg onder plaatselijke verdoving

Het verwijderen van gebitselementen. door de kaakchirurg onder plaatselijke verdoving Het verwijderen van gebitselementen door de kaakchirurg onder plaatselijke verdoving Inleiding Er worden bij u één of meerdere tanden of kiezen (gebitselementen) verwijderd. Er kunnen verschillende redenen

Nadere informatie

Implantaten als houvast voor kunstgebit in bovenkaak

Implantaten als houvast voor kunstgebit in bovenkaak Implantaten als houvast voor kunstgebit in bovenkaak Inleiding Binnenkort ondergaat u een operatie in de bovenkaak voor het aanbrengen van implantaten om het houvast van uw kunstgebit te verbeteren. Op

Nadere informatie

Operatieve behandeling van een ontstoken wortelpunt

Operatieve behandeling van een ontstoken wortelpunt Operatieve behandeling van een ontstoken wortelpunt Situatieschets van mond en gebit Situatie van uitgelichte tand 1. kaak; 2. tandvlees; 3. tand; 4. ontsteking Operatieve behandeling van een ontstoken

Nadere informatie

Nazorg na behandeling bij de kaakchirurg

Nazorg na behandeling bij de kaakchirurg Nazorg na behandeling bij de kaakchirurg Informatie voor patiënten F0962-3506 april 2011 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK

Nadere informatie