DM2007 Analyselijsten Inhoud

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DM2007 Analyselijsten Inhoud"

Transcriptie

1 DM2007 Analyselijsten Inhoud DM2007 Analyselijsten... 1 Algemene werkwijze... 4 Standaard analyselijsten... 6 Klantenfiche 7 Klantenlijst 8 Klantennotas 9 Prijslijst 10 Realisatie klant verkoper 11 Verkoop klant detail periode 12 Verkoop klant per groep 13 Verkoop per artikel 14 Verkoop per leverancier 15 Verkoop per leverancier artikel 16 Verkoop per maand 17 Extra analyselijsten inzake de boekhouding Aankoopbedrag per munt en periode 19 Actieve klanten met oud openstaand saldo 20 Actieve leveranciers met oud openstaand saldo 21 Betaling klant 22 Betalingstermijn klanten 23 Betalingstermijn leveranciers 24 Ind rekening klant historiek 25 Ind rekening klanten met saldo 26 Ind rekening klanten 27 Ind rekening leverancier historiek 28 Ind rekening leveranciers met saldo 29 Ind rekening leveranciers 30 Jaaromzet klanten (laatste 5 jaren) 31 Jaaromzet klanten met btw vermelding 32

2 Jaaromzet leveranciers (laatste 5 jaren) 33 Opvolging klanten 34 Opvolging leveranciers 35 Proef- en Saldi afgesloten boekjaar 36 Vervaldagboek klanten periode Vervaldagboek klanten periode Vervaldagboek leveranciers periode Vervaldagboek leveranciers periode Vervallen facturen per verkoper 41 Zoeken op bedrag 42 Extra analyselijsten inzake de stock Actieve artikels aan- of verkoop 44 Actieve stock producten zonder verkoop na datum 45 Inventaris per groep 46 Inventaris per leverancier 47 Negatieve stock per groep 48 Realisatie per klant + verkoper 49 Realisatie stock aantal 50 Realisatie stock per leverancier 51 Realisatie stock 52 Stock wijziging tussen 2 datums 53 YTD per artikelgroep 54 YTD per klant + sectortotaal 55 YTD per productcode + groepstotaal 56 YTD per sector 57 Voorstel minimum stockaantal 58 Extra analyselijsten inzake de verkoopshistoriek Overzicht offertes tussen 2 datums 60 Verkoop per artikel laatste 12 maanden aantal 61 Verkoop per artikel laatste 12 maanden waarde 62 Verkoopsadressen tussen 2 datums 63 Extra analyselijsten inzake het prijzenboek Controle winstmarge vaste prijzen dranken 65 Extra analyselijsten als controlemiddel... 66

3 Aankoopboeking met zelfde bedrag - datum - leverancier 67 Controle afpunting IR klanten voor datum 68 Controle afpunting IR leveranciers voor datum 69 Controle boekhouding 70 Controle dubbele unieke codes in bestand 71 Controle noodzaak btw nummer klanten 72 Controle stockaantallen tov openstaande bestellingen 73 Record aantal DeltaM 74 Vergelijking stock tov lotgegevens 75 Analyselijsten voor de bouwsector DoP lijst per klant 77 DoP lijst per leverancier 78 Analyselijsten voor de garagesector Garage car-pass 80

4 Algemene werkwijze Selectie van het gewenste analyserapport Invullen van selectievelden Aanpassen van het sorteringsveld Selectiemogelijkheden: - Opgave van een datum - Opgave van een code: o Vrije ingave van de tekst Indien er maar 1 selectievak is, worden alle records geselecteerd indien dit selectievak niet ingevuld wordt (blanco veld)! o Dubbelklikken op het selectieveld - Aanduiden van een selectievakje Uitvoeren van de analyse en schermweergave van de resultaten. Opmerking: In de schermweergave kan de sortering aangepast worden naar een ander veld en kan de sorteringsvolgorde (oplopend/aflopend) aangepast worden. Tevens kan er gezocht worden op een bepaald item. Klikken op de hoofding van de kolom van het gewenste veld in het raster. Door het nogmaals klikken op deze hoofding, kan de sorteringsvolgorde (oplopend / aflopend) van het gekozen sorteringsveld aangepast worden. Verplaats cursor met 1 record naar boven, respectievelijk naar beneden. Opgave van de te zoeken tekst/waarde in de kolom van het actieve sorteringsveld. Activatie via het klikken op. Tekst automatische positionering Getal of datum, positionering na verlaten (tab) of aanklikken van vergrootglas. Link Excel, kopieren van de resultaten naar MS Excel (OS Windows) of klembord (OS Mac) voor eventuele verdere bewerking. Lijst afdruk. Opmerking: Bij het aanpassen van de sortering in de schermweergave, kan het gebeuren dat desubtotalen verkeerd weergegeven worden in de ljstafdruk. Het is dus aangeraden de sortering niet aan te passen bij de afdruk van een lijst met subtotalen.

5 Weergave van actieve record Ingave van gewenste record Aanklikken en gebruik van scroll voor het doorlopen van de records Aanklikken en verplaatsen van links naar rechts of omgekeerd, doorlopen van records per record Aanklikken en verplaatsen van boven naar onder of omgekeerd, doorlopen van records per scherm In / uit zomen van detailraster (100 tot 150%). Aanpasbaar door verschuiven of aanklikken en pijl links of rechts op toetsenbord Titel aanduiding van de records Aanklikken voor sortering volgens titel-item Recordweergave pijl naar boven, vorige record pijl naar beneden, volgende record PgUp, vorig scherm PgDn, volgend scherm Home, eerste record End, laatste record Dubbelklik, weergave van de volledige informatie scroll voor doorlopen van de items (links-rechts) Ten gevolge van hun opbouw(te selecteren tekstbestanden), zijn deze lijsten eenvoudig aan te passen aan uw persoonlijke behoeften (tegen beperkte kost). Dit zowel op het vlak van de weer te geven informatie als van de selectievoorwaarden. Voorbeelden - Prijslijst van een andere prijsklasse met beperking van weer te geven items - Vervaldagboek met specifieke periode - Klantenlijst per sector - Openstaande klanten per verkoper Opmerking : De voor bepaalde klanten opgemaakte specifieke lijsten zijn niet opgenomen in dit document.

6 Standaard analyselijsten

7 Klantenfiche Klanten Beperkte weergave van de klantenfiche(s). - Van klant - Tot klant - Het veld firma is een samengesteld veld, bestaande uit de firmanaam, de contactpersoon, de straat en de woonplaats van de klant.

8 Klantenlijst Klanten Weergave van de adresgegevens van de klant(en). - Van klant - Tot klant - Telefoon - - Fax - BTW nr

9 Klantennotas Klanten Weergave van de klantennota's. Gegroepeerd per klant. - Van datum - Klant (blanco= alle klanten) - Tot datum - Firma - Het veld firma is een samengesteld veld, bestaande uit de klantencode, de firmanaam en de woonplaats van de klant. - Groepering per firma in de lijstafdruk

10 Prijslijst Artikels/Stock Weergave van de standaard verkoopprijs (verkoopprijs 1) van de artikels (inclusief en exclusief BTW). Gegroepeerd per stockgroep. - Van artikel - Van groep - Tot artikel - Tot groep - Groep - Groep omschrijving - Het veld groep omschrijving is een samengesteld veld, bestaande uit de code van de stockgroep en de omschrijving ervan. - Groepering per groep in de lijstafdruk

11 Realisatie klant verkoper Verkoopshistoriek Weergave van de gerealiseerde omzetwaarde per klant over 2 periodes heen. Gegroepeerd per verkoper. - Periode 1 van tot - Periode 2 van tot - Verkoper - Groepering en subtotaal per verkoper in de lijstafdruk. - Algemeen totaal van de omzetwaarden

12 Verkoop klant detail periode Verkoopshistoriek Weergave van de gerealiseerde omzetwaarde per klant over de opgegeven periode heen. Gegroepeerd per klant. - Van datum - Van klant - Tot datum - Tot klant - Code - Firma - Groepering en subtotaal per klant in de lijstafdruk. - Algemeen totaal van de omzetwaarde

13 Verkoop klant per groep Verkoopshistoriek Weergave van de gerealiseerde omzetwaarde en omzetaantallen per klant en per stockgroep over de opgegeven periode heen. Gegroepeerd per klant. 1 lijn per stockgroep. - Van datum - Tot datum - Code - Firma - Groepering en subtotaal per klant in de lijstafdruk. - 1 lijn per groep - Algemeen totaal van de omzetwaarde en omzetaantallen

14 Verkoop per artikel Verkoopshistoriek Weergave van de gerealiseerde omzetwaarde en omzetaantallen per artikel over de opgegeven periode heen. Gegroepeerd per stockgroep. - Van datum - Van groep - Tot datum - Tot groep - Groep - Groepering en subtotaal per stockgroep in de lijstafdruk. - Algemeen totaal van de omzetwaarde en omzetaantallen

15 Verkoop per leverancier Verkoopshistoriek Weergave van de aankoopwaarde per leverancier van de verkochte artikels over de opgegeven periode. 1 lijn per leverancier. - Van datum - Van leverancier - Tot datum - Tot leverancier - 1 lijn per leverancier - Algemeen totaal van de aankoopwaarde

16 Verkoop per leverancier artikel Verkoopshistoriek Weergave van de aankoopwaarde per leverancier van de verkochte artikels over de opgegeven periode, gedetailleerd per artikel. Gegroepeerd per leverancier. - Van datum - Van leverancier - Tot datum - Tot leverancier - Lev. code - Firma - Het veld firma is een samengesteld veld, bestaande uit de leverancierscode en de firmanaam van de leverancier. - Groepering en subtotaal per firma in de lijstafdruk - Algemeen totaal van de aankoopwaarde

17 Verkoop per maand Verkoopshistoriek Weergave van de omzetwaarde en het omzetaantal per maand. Groepering per jaar. 1 lijn per maand. - Van datum - Tot datum - 1 lijn per maand - Groepering en subtotaal per jaar in de lijstafdruk - Algemeen totaal van de omzetwaarde en de omzetaantallen

18 Extra analyselijsten inzake de boekhouding

19 Aankoopbedrag per munt en periode Boekhouding Weergave van het boekhoudkundige aankoopbedrag per munt voor de geselecteerde periode. 1 lijn per munt. - Van datum - Tot datum - 1 lijn per munt - Algemeen totaal van de aankoopwaarde in Euro

20 Actieve klanten met oud openstaand saldo Boekhouding Weergave van de klanten waarvan er facturen meer dan 90 dagen openstaan, het openstaand bedrag meer dan 100 euro bedraagt en waarvan er een betaling ontvangen is in de laatste 45 dagen. 1 lijn per klant. - Het veld "oud saldo" verwijst naar het openstaand saldo dat meer dan 90 dagen vervallen is. - Het veld "max aantal" verwijst naar het hoogst aantal dagen waarmee een vervaldag overschreden werd. - Totaal van de bedragen die meer dan 90 dagen vervallen zijn. - Totaal van het saldo van opgenomen klanten..

21 Actieve leveranciers met oud openstaand saldo Boekhouding Weergave van de leveranciers waarvan er facturen meer dan 90 dagen openstaan, het openstaand bedrag meer dan 100 euro bedraagt en waaraan er een betaling geweest is in de laatste 45 dagen. 1 lijn per leverancier. - Het veld "oud saldo" verwijst naar het openstaand saldo dat meer dan 90 dagen vervallen is. - Het veld "max aantal" verwijst naar het hoogst aantal dagen waarmee een vervaldag overschreden werd. - Totaal van de bedragen die meer dan 90 dagen vervallen zijn. - Totaal van het saldo van opgenomen leveranciers.

22 Betaling klant Boekhouding - klant

23 Betalingstermijn klanten Boekhouding Weergave van de gemiddelde betalingstermijn per klant

24 Betalingstermijn leveranciers Boekhouding Weergave van de gemiddelde betalingstermijn per leverancier.

25 Ind rekening klant historiek Boekhouding Weergave van de individuele rekening van één klant voor de geselecteerde periode, op basis van de boekhoud- en de rekeninghistoriek. - Van datum - Klant - Tot datum - JJJJDDMM - In de lijstafdruk wordt er geen totaal gemaakt daar er geen rekening gehouden kan worden met de voorgeschiedenis. - Het veld JJJJDDMM wordt gebruikt voor de sortering op datum.

26 Ind rekening klanten met saldo Boekhouding Weergave van de individuele rekening van de geselecteerde klanten tot op een bepaalde datum, met weergave van het totale saldo per lijn. Selectie van enkel de openstaande gegevens of van alle gegevens. Groepering per klant. - Van klant - Enkel openstaand - Tot klant - Tot datum - Klant - Het veld klant is een samengesteld veld, bestaande uit de klantencode en de firmanaam van de klant. - Groepering en subtotaal per klant in de lijstafdruk. - Algemeen totaal van debet en credit - - Algemeen totaal van de omzetwaarde en omzetaantallen

27 Ind rekening klanten Boekhouding Weergave van de individuele rekening van de geselecteerde klanten tot op een bepaalde datum. Selectie van enkel de openstaande gegevens of van alle gegevens. Groepering per klant. - Van klant - Enkel openstaand - Tot klant - Tot datum - Klant - Het veld klant is een samengesteld veld, bestaande uit de klantencode en de firmanaam van de klant. - Groepering en subtotaal per klant in de lijstafdruk. - Algemeen totaal van debet, credit en saldo - - Algemeen totaal van de omzetwaarde en omzetaantallen

28 Ind rekening leverancier historiek Boekhouding Weergave van de individuele rekening van één leverancier voor de geselecteerde periode, op basis van de boekhoud- en de rekeninghistoriek. - Van datum - Leverancier - Tot datum - JJJJDDMM - In de lijstafdruk wordt er geen totaal gemaakt daar er geen rekening gehouden kan worden met de voorgeschiedenis. - Het veld JJJJDDMM wordt gebruikt voor de sortering op datum.

29 Ind rekening leveranciers met saldo Boekhouding Weergave van de individuele rekening van de geselecteerde leveranciers tot op een bepaalde datum, met weergave van het totale saldo per lijn. Selectie van enkel de openstaande gegevens of van alle gegevens. Groepering per leverancier. - Van leverancier - Enkel openstaand - Tot leverancier - Tot datum - Leverancier - Het veld leverancier is een samengesteld veld, bestaande uit de leverancierscode en de firmanaam van de leverancier. - Groepering en subtotaal per leverancier in de lijstafdruk. - Algemeen totaal van debet en credit - - Algemeen totaal van de omzetwaarde en omzetaantallen

30 Ind rekening leveranciers Boekhouding Weergave van de individuele rekening van de geselecteerde leveranciers tot op een bepaalde datum. Selectie van enkel de openstaande gegevens of van alle gegevens. Groepering per leverancier. - Van leverancier - Enkel openstaand - Tot leverancier - Tot datum - Leverancier - Het veld leverancier is een samengesteld veld, bestaande uit de leverancierscode en de firmanaam van de leverancier. - Groepering en subtotaal per leverancier in de lijstafdruk. - Algemeen totaal van debet, credit en saldo - - Algemeen totaal van de omzetwaarde en omzetaantallen

31 Jaaromzet klanten (laatste 5 jaren) Boekhouding Weergave van de totale omzet en de omzet per jaar van al de klanten gedurende de 5 laatste jaren. 1 lijn per klant Groepering per jaar. - Weergave per klant van de totale omzet en van de respectievelijke omzet per jaar - Algemeen totaal van de omzetwaarden.

32 Jaaromzet klanten met btw vermelding Boekhouding Weergave van de jaaromzet (omzetbedrag en omzetbedrag BTW) van de klanten voor een bepaald jaar. - Jaar

33 Jaaromzet leveranciers (laatste 5 jaren) Boekhouding Weergave van de totale omzet en de omzet per jaar van al de leveranciers gedurende de 5 laatste jaren. 1 lijn per leverancier Groepering per jaar. - Weergave per leverancier van de totale omzet en van de respectievelijke omzet per jaar - Algemeen totaal van de omzetwaarden.

34 Opvolging klanten Boekhouding Gedetailleerd overzicht van de toestand van de individuele rekening van de klanten, met opsplitsing naar de toestand per klant. - Titel - Groepering en subtotaal per titel in de lijstafdruk. - Algemeen totaal - Volgende beschrijvingen worden gebruikt: - 01 Afpunting Openstaande lijnen maar saldo=0-02 Beperkt saldo Openstaande lijnen maar saldo < 1-03 Tegoed De klant heeft een tegoed - 04 Oud openstaand factuur Oud factuur openstaand en geen recente betalingen meer - 05 Vergeten factuur Factuur openstaand (> 90d) en recente betalingen(<45d) - 06 Betalingstermijn >45 Gemiddelde betalingstermijn meer dan 45 dagen - 07 Vervallen factuur Min 1 factuur met vervaldatum > 7dagen overschreden - 08 Rappel Vermelding #rappel in infolijn klant - 09 Andere

35 Opvolging leveranciers Boekhouding Gedetailleerd overzicht van de toestand van de individuele rekening van de leveranciers, met opsplitsing naar de toestand per leverancier. - Titel - Groepering en subtotaal per titel in de lijstafdruk. - Algemeen totaal - Volgende beschrijvingen worden gebruikt: - 01 Afpunting Openstaande lijnen maar saldo=0-02 Beperkt saldo Openstaande lijnen maar saldo < 1-03 Tegoed Tegoed bij de leverancier - 04 Oud openstaand factuur Oud factuur openstaand en geen recente betalingen meer - 05 Vergeten factuur Factuur openstaand (> 90d) en recente betalingen(<45d) - 06 Betalingstermijn >45 Gemiddelde betalingstermijn meer dan 45 dagen - 07 Vervallen factuur Min 1 factuur met vervaldatum > 7dagen overschreden - 08 Rappel Vermelding #rappel in infolijn leverancier - 09 Andere

36 Proef- en Saldi afgesloten boekjaar Boekhouding Weergave van de proef- en saldibalans van een afgesloten boekjaar. - Jaar - Sub_totaal - 1 lijn per rekening - Groepering en subtotaal per rekeningklasse in de lijstafdruk. - Algemeen totaal van debet en credit

37 Vervaldagboek klanten periode 15 Boekhouding Weergave van het vervaldagboek klanten in periodes van 15 dagen. 1 lijn per klant. - 1 lijn per klant - Algemeen totaal per periode - Het veld max dagen beschrijft het aantal dagen van het langst openstaande (niet afgepunte) bedrag.

38 Vervaldagboek klanten periode 30 Boekhouding Weergave van het vervaldagboek klanten in periodes van 30 dagen. 1 lijn per klant. - 1 lijn per klant - Algemeen totaal per periode - Het veld max dagen beschrijft het aantal dagen van het langst openstaande (niet afgepunte) bedrag.

39 Vervaldagboek leveranciers periode 15 Boekhouding Weergave van het vervaldagboek leveranciers in periodes van 15 dagen. 1 lijn per leverancier. - 1 lijn per leverancier - Algemeen totaal per periode - Het veld max dagen beschrijft het aantal dagen van het langst openstaande (niet afgepunte) bedrag.

40 Vervaldagboek leveranciers periode 30 Boekhouding Weergave van het vervaldagboek leveranciers in periodes van 30 dagen. 1 lijn per leverancier. - 1 lijn per leverancier - Algemeen totaal per periode - Het veld max dagen beschrijft het aantal dagen van het langst openstaande (niet afgepunte) bedrag.

41 Vervallen facturen per verkoper Boekhouding Weergave van het totaal bedrag van de vervallen facturen per klant voor de klanten van de geselecteerde verkoper. Groepering per klant. Weergave van totaal vervallen bedrag per klant. - Verkoper Bij het blanco laten van dit selectieveld wordt de weergave aangepast naar al de mogelijke verkoper-klant combinaties. - Klant - Bij het invullen van het selectieveld verkoper is het veld klant een samengesteld veld, bestaande uit de klantencode en de firmanaam van de klant. Bij een blanco selectieveld is het veld klant een samengesteld veld, bestaande uit de code van de verkoper, de klantencode en de firmanaam van de klant. - Groepering en subtotaal per klant in de lijstafdruk. - Algemeen totaal van de vervallen bedragen

42 Zoeken op bedrag Boekhouding Opzoeken van een willekeurig bedrag in de rekeninghistoriek en de boekhoudhistoriek. Als extra selectie kan er een willekeurig tekstgedeelte opgegeven worden dat moet voorkomen in de omschrijving van de boeking. - Van bedrag - Tot bedrag - Bevat - Zowel positieve als negatieve bedragen worden weergegeven.

43 Extra analyselijsten inzake de stock

44 Actieve artikels aan- of verkoop Stock Weergave van de na een bepaalde datum actieve artikels. Groepering per stockgroep. - Na datum - Groep - Het veld groep is een samengesteld veld, bestaande uit de code van de stockgroep en de omschrijving ervan. - Groepering per groep in de lijstafdruk.

45 Actieve stock producten zonder verkoop na datum Stock Weergave van de artikels die voorradig zijn maar niet meer verkocht werden sinds de opgegeven datum. - Na datum

46 Inventaris per groep Stock Weergave van de inventariswaarde per stockgroep. Gegroepeerd per stockgroep. - Van groep - Leverancier (blanco=alle) - Tot groep - Aantal <> 0 - Groep - Het veld groep is een samengesteld veld, bestaande uit de code van de stockgroep en de omschrijving ervan. - Groepering en subtotaal per groep in de lijstafdruk. - Algemeen totaal van de inventariswaarde in de lijstafdruk.

47 Inventaris per leverancier Stock Weergave van de inventariswaarde per leverancier. Gegroepeerd per leverancier. - Van groep - Leverancier (blanco=alle) - Tot groep - Aantal <> 0 - Firma - Het veld firma is een samengesteld veld, bestaande uit de code van de leverancier en de bijbehorende firmanaam. - Groepering en subtotaal per firma in de lijstafdruk. - Algemeen totaal van de inventariswaarde in de lijstafdruk.

48 Negatieve stock per groep Stock Weergave van de stockwaarde per groep van alle artikels met een negatief stockaantal. Groepering per stockgroep. - Van groep Leverancier (blanco=alle) - Tot groep - Groep - Groepering en subtotaal per groep in de lijstafdruk. - Algemeen totaal van de waarde in de lijstafdruk

49 Realisatie per klant + verkoper Stock Weergave van de gerealiseerde winst per klant en per verkoper. 1 lijn per klant-verkoper combinatie. - Van datum - Detail verkoper - Tot datum - Klant (blanco = alle klanten) - Algemeen totaal van de omzet, kost en BW in de lijstafdruk.

50 Realisatie stock aantal Stock Weergave van de gerealiseerde omzetaantallen over 2 vrij te bepalen periodes heen. Groepering per stockgroep. (Alternatieve lijst YTD) - Periode 1 van tot - Periode 2 van tot - Groep - Groepering en subtotaal per groep in de lijstafdruk. - Algemeen totaal van de omzetaantallen in de lijstafdruk.

51 Realisatie stock per leverancier Stock Weergave van de gerealiseerde omzetwaarde per groep en per leverancier over 2 vrij te bepalen periodes heen. Groepering per stockgroep, met weergave van 1 lijn per leverancier. (Alternatieve lijst YTD) - Periode 1 van tot - Periode 2 van tot - Groep - Groepering en subtotaal per groep in de lijstafdruk. - Algemeen totaal van de omzetwaarde in de lijstafdruk.

52 Realisatie stock Stock Weergave van de gerealiseerde omzetwaarde per groep en per artikel over 2 vrij te bepalen periodes heen. Groepering per stockgroep, met weergave van 1 lijn per artikel. (Alternatieve lijst YTD) - Periode 1 van tot - Periode 2 van tot - Groep - Groepering en subtotaal per groep in de lijstafdruk. - Algemeen totaal van de omzetwaarde in de lijstafdruk.

53 Stock wijziging tussen 2 datums Stock Weergave van de wijzigingen in de stockaantallen in de opgegeven periode. 1 lijn per artikel. - Van datum - Leverancier (blanco= alle leveranciers) - Tot datum

54 YTD per artikelgroep Stock Year-to-date realisatie per artikelgroep. Vergelijking per artikelgroep van : - de omzet gerealiseerd in het totale jaar voorafgaand aan de opgegeven datum, - de omzet gerealiseerd in het jaar voorafgaand aan de opgegeven datum vanaf het begin van dat jaar tot aan de dag en de maand van de opgegeven datum in dit voorgaande jaar, - de omzet vanaf het begin van het jaar van de opgegeven datum tot aan de opgegeven datum. - Tot datum - 1 lijn per groep - Algemeen totaal van de omzetwaarde in de lijstafdruk.

55 YTD per klant + sectortotaal Stock Year-to-date realisatie per klant en per sector. Vergelijking per klant en per sector van : - de omzet gerealiseerd in het totale jaar voorafgaand aan de opgegeven datum, - de omzet gerealiseerd in het jaar voorafgaand aan de opgegeven datum vanaf het begin van dat jaar tot aan de dag en de maand van de opgegeven datum in dit voorgaande jaar, - de omzet vanaf het begin van het jaar van de opgegeven datum tot aan de opgegeven datum. - Tot datum - Sector - 1 lijn per klant - Groepering en subtotaal per sector in de lijstafdruk - Algemeen totaal van de omzetwaarde in de lijstafdruk.

56 YTD per productcode + groepstotaal Stock Year-to-date realisatie per artikel. Vergelijking per artikel en per groep van : - de omzet gerealiseerd in het totale jaar voorafgaand aan de opgegeven datum, - de omzet gerealiseerd in het jaar voorafgaand aan de opgegeven datum vanaf het begin van dat jaar tot aan de dag en de maand van de opgegeven datum in dit voorgaande jaar, - de omzet vanaf het begin van het jaar van de opgegeven datum tot aan de opgegeven datum. - Tot datum - Groep - 1 lijn per artikel. - Groepering en subtotaal per groep in de lijstafdruk. - Algemeen totaal van de omzetwaarde in de lijstafdruk.

57 YTD per sector Stock Year-to-date realisatie per sector. Vergelijking per sector van : - de omzet gerealiseerd in het totale jaar voorafgaand aan de opgegeven datum, - de omzet gerealiseerd in het jaar voorafgaand aan de opgegeven datum vanaf het begin van dat jaar tot aan de dag en de maand van de opgegeven datum in dit voorgaande jaar, - de omzet vanaf het begin van het jaar van de opgegeven datum tot aan de opgegeven datum. - Tot datum - 1 lijn per sector - Algemeen totaal van de omzetwaarde in de lijstafdruk.

58 Voorstel minimum stockaantal Stock Weergave per artikel van de verkoopaantallen per week en van het totale verkochte aantal in een vrij te selecteren periode en weergave van het in het artikelbestand opgegeven minimum stockaantal van een artikel. - Van datum - Tot datum - Groep (blanco = alle groepen) - 1 lijn per artikel

59 Extra analyselijsten inzake de verkoopshistoriek

60 Overzicht offertes tussen 2 datums Verkoophistoriek Overzicht van de in de opgegeven periode opgestelde offertes. 1 lijn per offerte. - Van datum - Tot datum

61 Verkoop per artikel laatste 12 maanden aantal Verkoophistoriek Weergave per artikel van de totale verkoopaantallen en de verkoopaantallen per maand, gerealiseerd in de 12 maanden voorafgaande aan de opgegeven datum. 1 lijn per artikel. Groepering per maand. - Datum - Leverancier (blanco = alle leveranciers) - De lijstafdruk is beperkt tot de eerste 6 maanden van de periode van 12 maanden voorafgaande aan de opgegeven datum.

62 Verkoop per artikel laatste 12 maanden waarde Verkoophistoriek Weergave per artikel van de totale verkoopwaarde en de verkoopwaarde per maand, gerealiseerd in de 12 maanden voorafgaande aan de opgegeven datum. 1 lijn per artikel. Groepering per maand. - Datum - Leverancier (blanco = alle leveranciers) - De lijstafdruk is beperkt tot de eerste 6 maanden van de periode van 12 maanden voorafgaande aan de opgegeven datum.

63 Verkoopsadressen tussen 2 datums Verkoophistoriek Weergave van de verkoopsadressen van de klanten, gebruikt bij de verkopen tussen 2 datums (leverings- en facturatieadressen). - Van datum - Tot datum

64 Extra analyselijsten inzake het prijzenboek

65 Controle winstmarge vaste prijzen dranken Prijzenboek Weergave van de behaalde winstmarge per klant bij het toekennen van de vaste prijzen in de drankensector. 1 lijn per artikel. - Enkel verlies - Firma - Het veld firma is een samengesteld veld, bestaande uit de code en de firmanaam van de klant. - Groepering per firma in de lijstafdruk

66 Extra analyselijsten als controlemiddel

67 Aankoopboeking met zelfde bedrag - datum - leverancier Controle Weergave van de aankoopboekingen met eenzelfde bedrag datum leverancierscombinatie. 1 lijn per combinatie.

68 Controle afpunting IR klanten voor datum Controle Controle van de afpuntingen van de individuele rekening van de klanten, gebeurt voor een bepaalde datum. - Voor datum

69 Controle afpunting IR leveranciers voor datum Controle Controle van de afpuntingen van de individuele rekening van de leveranciers, gebeurt voor een bepaalde datum. - Voor datum

70 Controle boekhouding Controle Weergave van kernwaarden uit het dossier teneinde de standaard controles op de correctheid van de data door te voeren. 1 lijn per kernwaarde.

71 Controle dubbele unieke codes in bestand Controle Doorvoeren van controles op eventuele dubbele sleutelwaarden in het dossier.

72 Controle noodzaak btw nummer klanten Controle Controle op de geldigheid van het BTW- nummer van de klanten. Enkel de klanten met een foutief of ontbrekend BTW- nummer worden weergegeven. Klanten met vermelding van # als BTW- nummer worden niet weergegeven. 1 lijn per klant.

73 Controle stockaantallen tov openstaande bestellingen Controle Vergelijking van de aantallen vermeld in het stockbestand met de aantallen uit de orderopvolging van de klanten en de leveranciers. 1 Lijn per artikel. - Leverancier (blanco = alle) - Enkel verschillen

74 Record aantal DeltaM Controle Weergave van het aantal records in de standaardbestanden in het dossier. 1 lijn per bestand.

75 Vergelijking stock tov lotgegevens Controle Vergelijking van de stockaantallen met de aantallen met een serie- of lotnummer, rekening houdende met het aantal in de nog te factureren leveringen. 1 lijn per artikel - Leverancier (blanco = alle leveranciers) - Enkel verschillen

76 Analyselijsten voor de bouwsector

77 DoP lijst per klant Bouwsector Weergave per klant van de verkochte artikels met een DoP-nummer. - Leverancier (blanco = alle leveranciers)

78 DoP lijst per leverancier Bouwsector Overzicht per leverancier van de artikels met een DoP-nummer. - Leverancier

79 Analyselijsten voor de garagesector

80 Garage car-pass Garagesector Overzicht van het chassisnummer, de kilometerstand, het factuurnummer en de datum van het factuur van de in de geselecteerde periode verkochte wagens. - Van datum - Tot datum

FINANCIALS - BASICS. Flexibel, efficiënt & accuraat

FINANCIALS - BASICS. Flexibel, efficiënt & accuraat FINANCIALS - BASICS WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat INSTELLINGEN WINGS BASICS INHOUDSOPGAVE 1.1. Wings parameters 2 WINGS VERRICHTINGEN 2.1. Wings: openingsbalans 9 2.2. Wat je vooraf moet

Nadere informatie

Handleiding online boekhouden. 2000-2012 Admisol nv

Handleiding online boekhouden. 2000-2012 Admisol nv Handleiding online boekhouden I Admisol, online boekhouden Inhoud 1 Intro 1 2 Quick start 2 3 Basisfuncties 3 1 Het... scherm 3 2 Navigatie... 5 3 Ingave... 5 4 Lijstjes... (grids) 6 Nieuw... 7 Opvragen...

Nadere informatie

Legal Eagle. Trainingshandleiding Legal Eagle Rapportages

Legal Eagle. Trainingshandleiding Legal Eagle Rapportages Legal Eagle Trainingshandleiding Legal Eagle Rapportages pagina 2 van 52 Inhoudsopgave 1 Rapportage overzicht... 4 2 Een rapport openen.... 5 2.1 Zaakhistorie.... 6 3 Rapportages: categorie Zaken.... 8

Nadere informatie

EXPERT/M CLASSIC HANDLEIDING

EXPERT/M CLASSIC HANDLEIDING EXPERT/M CLASSIC HANDLEIDING Inhoudsopgave Opstarten Expert/M Classic boekhouding... 9 Selectie dossiernummer... 9 Creatie van een nieuw dossier... 10 Functietoetsen... 11 Basisgegevens... 12 Creatie lege

Nadere informatie

Leerlingenfacturatie in Count-e

Leerlingenfacturatie in Count-e 1 Inleiding... 2 2 Leerling als klant in de boekhouding... 3 2.1 Overhalen leerlingen vanuit Wis@d naar Count-e... 3 Voor je start bepalen welke leerlingen je nodig hebt?... 3 Leerlingen ophalen vanuit

Nadere informatie

Inhoudsopgave Fiscale boekhouding

Inhoudsopgave Fiscale boekhouding Inhoudsopgave Fiscale boekhouding 1. Algemeenheden 2 1.1. Boekjaren... 2 1.2. Dagboeken... 4 1.3. Algemene rekeningen... 5 1.4. Rappelbrieven... 6 1.5. Klanten en leveranciers... 7 1.6. Algemene instellingen...

Nadere informatie

Power Your Administration Algemene Boekhouding

Power Your Administration Algemene Boekhouding Power Your Administration Algemene Boekhouding 1/231 Versie 11/01 PYA-Boekhouding-001doc 3/04/2011 2/231 Versie 11/01 PYA-Boekhouding-001doc 3/04/2011 Voorwoord Wij danken u voor het gestelde vertrouwen,

Nadere informatie

«Praktische handleiding» Analytische boekhouding

«Praktische handleiding» Analytische boekhouding 11/05/01 B50/v2.31/F/PH004.02 «Praktische handleiding» Analytische boekhouding Financieel Voor het gebruik door de end-users van Sage BOB 50 Oplossing Sage BOB 50 2 Hoewel aan deze uitgave de grootst mogelijke

Nadere informatie

Update SHL versie 8.20

Update SHL versie 8.20 Update SHL versie 8.20 OVERZICHT VAN DE WIJZIGINGEN Algemene wijzigingen Dossiercreatie - overname gegevens Programma's 101/121-102/122 - (afdruk) klanten- en leveranciersrekeningen Programma 123 - Afdruk

Nadere informatie

HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM)

HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM) HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM) Versie 8.9.x 11 MAART 2015 ADVODATA COMPUTER SERVICES 1. Berekeningen A. Invorderingen Via het bovenstaande menu item kan de nieuwe versie van de invorderingberekening module

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE...1 INLEIDING...10 INSTALLATIE VAN HET PROGRAMMA...11 FUNCTIES VAN HET PROGRAMMA...14 ERGONOMIE VAN MERCATOR...18

INHOUDSOPGAVE...1 INLEIDING...10 INSTALLATIE VAN HET PROGRAMMA...11 FUNCTIES VAN HET PROGRAMMA...14 ERGONOMIE VAN MERCATOR...18 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...1 INLEIDING...10 INSTALLATIE VAN HET PROGRAMMA...11 FUNCTIES VAN HET PROGRAMMA...14 ERGONOMIE VAN MERCATOR...18 HERINNERING AAN EEN AANTAL CONVENTIES DIE EIGEN ZIJN AAN WINDOWS...18

Nadere informatie

EQUISIS ALGEMENE, ANALYTISCHE EN BUDGETTAIRE BOEKHOUDING - 1 - Equisis v2 - août 98

EQUISIS ALGEMENE, ANALYTISCHE EN BUDGETTAIRE BOEKHOUDING - 1 - Equisis v2 - août 98 EQUISIS ALGEMENE, ANALYTISCHE EN BUDGETTAIRE BOEKHOUDING Equisis v2 - août 98-1 - MANUEL DE REFERENCE INHOUDSOPGAVE 1. WAARSCHUWING... 6 2. INSTALLATIE...7 3. OPSTARTEN...8 A. INSTELLING VAN HET BOEKJAAR...10

Nadere informatie

Handleiding Expert/M Plus

Handleiding Expert/M Plus Handleiding Expert/M Plus Inhoud 1. Welkom bij Expert/M Plus 1 2. Werken met Expert/M Plus 2 Expert/M Plus opstarten 2 Algemene gebruiksregels 3 Algemene gebruiksregels 3 Controle vrije nummers klanten

Nadere informatie

BEST/Rentm in de Cloud

BEST/Rentm in de Cloud BEST/Rentm in de Cloud Inhoud ATA IT Algemeen Denise Asselberghs, managing director ATA IT Opgericht in 1983 als softwarehuis Software specifiek op maat van de klant Gestart met WANGtechnologie 1993: Progress

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H

BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H 1 Algemene werking Wings ondersteunt twee verschillende soorten analytische opvolging. De eerste analytische uitsplitsing is de traditionele op kostenplaats of

Nadere informatie

1.21 ANALYTISCHE BOEKHOUDING

1.21 ANALYTISCHE BOEKHOUDING 1.21 ANALYTISCHE BOEKHOUDING 1. KOSTENPLAATSEN EN -DRAGERS. 2. BEHEER VERDEELSLEUTELS. 3. DIVERSE ANALYTISCHE BOEKINGEN. 4. JOURNAAL ANALYTISCHE BOEKINGEN. 5. GLOBAAL RAPPORT ANALYTISCHE BOEKHOUDING. 6.

Nadere informatie

Handleiding First. Antwerpen - Cambridge

Handleiding First. Antwerpen - Cambridge Handleiding First Antwerpen - Cambridge Handleiding First 2015 Intersentia Antwerpen Cambridge http://www.intersentia.be http://firstsoftware.be Intersentia nv Groenstraat 31 2640 Mortsel Tel.: 03 609

Nadere informatie

Verkorte handleiding Online Boekhouden. Boutkan Accountancy

Verkorte handleiding Online Boekhouden. Boutkan Accountancy Verkorte handleiding Online Boekhouden Boutkan Accountancy Datum: 06-03-2013 1 Inhoud 1. Inlogprocedure... 3 2. Openingsscherm... 3 3. Indeling schermen... 4 3.1 Werkbalk... 5 3.2 Tabs... 5 3.3 Tabel...

Nadere informatie

FITS HOTEL. Takenlijst V5.1.x

FITS HOTEL. Takenlijst V5.1.x FITS HOTEL V5.1.0.15 Takenlijst V5.1.x 1 Correctie: Bij inboeken van webreserveringen met arrangement werd de dagprijs niet correct berekend bij arrangementen van onbepaalde duur. 20130405 V5.1.0.14 1

Nadere informatie

Expert/M Plus Nieuwsbrief. www.wolterskluwer.be/business-software

Expert/M Plus Nieuwsbrief. www.wolterskluwer.be/business-software Expert/M Plus Nieuwsbrief www.wolterskluwer.be/business-software Inhoudsopgave AANPASSINGEN VERSIE 15.06.210.04... 12 AANPASSINGEN... 12 Algemeen... 12 Afschrijvingen... 12 Dagboeken... 12 AANPASSINGEN

Nadere informatie

WinAuditor bvba, 2002-2005.

WinAuditor bvba, 2002-2005. WinAuditor bvba Giervalkenlaan 10 bus 34, 1170 Brussel Tel.: +32-2-672.55.94, Fax: +32-2-660.59.82 web: http://www.winauditor.com/ e-mail: info@winauditor.com WinAuditor bvba, 2002-2005. Revisie 1.5 (06/2005)

Nadere informatie

De nieuwigheden van BOB Software 3.3 : Algemene en Analytische Boekhouding

De nieuwigheden van BOB Software 3.3 : Algemene en Analytische Boekhouding De nieuwigheden van BOB Software 3.3 : Algemene en Analytische Boekhouding Inhoudstafel 1. Inleiding... 3 2. Configuratie van de nieuwigheden... 4 3. Basisbestanden... 5 Fiches van derden... 5 Beperkte

Nadere informatie

Speciale Overstap-actie van Cockpit Boekhouding naar Dave Accounting (standaardversies)

Speciale Overstap-actie van Cockpit Boekhouding naar Dave Accounting (standaardversies) Speciale Overstap-actie van Cockpit Boekhouding naar Dave Accounting (standaardversies) Just Software bvba - Tel 02/567 21 71 - Fax 02/567 14 17 - www.justsoftware.be - info@justsoftware.be 1) Hoe verloopt

Nadere informatie

PAPYRUS TOPICS (handleiding PAPYRUS Windows)

PAPYRUS TOPICS (handleiding PAPYRUS Windows) Pagina 1 PAPYRUS TOPICS (handleiding PAPYRUS Windows) Inhoud INSTALLATIE VAN PAPYRUS VOOR WINDOWS... 3 VERWIJDEREN VAN PAPYRUS WINDOWS SOFTWARE VAN DE PC... 7 OPSTARTEN VAN PAPYRUS WINDOWS VOOR DE EERSTE

Nadere informatie

Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : Bankoverschrijvingen

Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : Bankoverschrijvingen Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : Bankoverschrijvingen INHOUD I. Inleiding... 3 II. Algemene voorstelling... 4 III. Installatie van de standaard te gebruiken waarden... 5 a. Referenties van de

Nadere informatie

ASTRALYX for Windows 32-bit Euro-versie

ASTRALYX for Windows 32-bit Euro-versie Versie 1.50 Versie 1.51 Versie 1.52 Versie 1.60 Versie 1.61 Versie 1.62 Versie 1.62b Versie 1.63 Eerste Release Boekhouding :- Wissen boeking - Afdruk BTW-aangifte Boekhouding :- Niet aftrekbare BTW wordt

Nadere informatie

WERKEN MET BRILJANT...

WERKEN MET BRILJANT... Briljant Account Inhoud 1. WERKEN MET BRILJANT... 1 Briljant Administrator: een geïntegreerde administratie... 1 Briljant Administrator of Account opstarten... 3 Vanuit een geopend dossier een ander dossier

Nadere informatie

Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie

Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie Gegeven door: Wilma Bambacht en Thijs Dams Locatie: Surya Products, Tuil Datum: 11 december 2014 Aanvang: 19.00 uur Einde: 21.30 uur www.surya.nl Organisatie:

Nadere informatie

Computerprogramma voor de boekhouding diensten en omhalingen op de parochies voor het jaar 2014

Computerprogramma voor de boekhouding diensten en omhalingen op de parochies voor het jaar 2014 Computerprogramma voor de boekhouding diensten en omhalingen op de parochies voor het jaar 2014 Bisdom Brugge, Heilige Geeststraat 4, 8000 Brugge, 050/33 59 05 kerkfabrieken.bisdom.brugge@kerknet.be Vereiste

Nadere informatie

UNIFORM-Financieel Handleiding

UNIFORM-Financieel Handleiding UNIFORM-Financieel Handleiding Inhoudsopgave 1 DAGBOEKEN... 3 1.1 DAGBOEKINSTELLINGEN... 3 1.1.1. Algemeen... 3 1.1.2. Dagboeken... 3 1.1.3. BTW... 4 1.1.4. Eenheid... 5 1.1.5. Vennoot... 5 1.2 Kasboek

Nadere informatie