Grip op je belastingvoordeel. Drs Roelof J. Meijer FFP CFP Partner/Vermogensplanner MPF Adviesgroep BV en redacteur Fiscaal Advies

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Grip op je belastingvoordeel. Drs Roelof J. Meijer FFP CFP Partner/Vermogensplanner MPF Adviesgroep BV en redacteur Fiscaal Advies"

Transcriptie

1 Grip op je belastingvoordeel Drs Roelof J. Meijer FFP CFP Partner/Vermogensplanner MPF Adviesgroep BV en redacteur Fiscaal Advies

2 Programma Belangrijke belastingen Levensmomenten Welke belastingfaciliteiten kunnen worden ingezet? Wanneer wél en wanneer niet kiezen voor belastingaciliteiten?

3 Belangrijke belastingen Inkomstenbelasting Box 1: Werk en woning, Progressief Box 2: Aanmerkelijk belang, Proportioneel Box 3: Vermogen, Fictief Schenk en Erfbelasting Tariefgroep 1 en 2, Progressief

4 Belangrijke momenten Samenwonen, trouwen Kinderen Eigen eerste woning Carrière Groter wonen Kinderen de deur uit Tweede jeugd

5 Eigen woning Financierbaarheid Wat is het werkelijke voordeel? Hoe helpt de fiscus (voorlopig) nog mee? Zelf er in wonen Maximaal dertig jaar aftrek Eigenwoningreserve

6 Inkomstenbelasting Box 1: Werk en woning Progressief Verschil tussen 65 en 65+ (er is nu al onderscheid: geboren voor of na 1 januari 1946.): premieheffing IB 1 e schijf 1,95% PH 31,15% 15% Totaal 33,10% IB 2 e schijf 10,80% PH 31,15% Totaal 41,95% IB 3 e schijf 42,00% PH 0,00% Totaal 42,00% IB 4 e schijf 52,00% PH 0,00% Totaal 52,00%

7 Werken met Box 1 Progressie doorsnijden! Rekening houden mettarieftarief Rekening houden met schijflengte Rekening houden met leeftijd Rekening houden metdiverse aftrekmogelijkheden

8 Tarief en schijflengte 1 e schijf 2 e schijf 3 e schijf 4 e schijf Tarief IB+PH 33,00 % 41,95% 42,00% 52,00% Schijflengte Cumulatief Shijfl Schijflengte

9 Tarief en schijflengte Wat valt op? Geringe verschil tussen 2 e en 3 e schijf (0,05%) Na eerste drempel van Wat is het gemiddelde IB/PH tarief vóór 65 jaar? Bedrag / (eerste drie schijven) Al gauw circa 39% Na 65 jaar? Bedrag / Al gauw circa 28%

10 Werken met box 1 De eigen woning Ingrediënten Hypotheekhoogte Hypotheekrente Eigenwoningforfait Aflossingsvorm

11 Hypotheekhoogte en het fiscale voordeel Wat is het effect van het eigenwoningforfait op de hypotheekrente aftrek? Is het slim om zoveel mogelijk te lenen of juist af te lossen? Maakt het nog wat uit of de rente hoger of lager is?

12 Werkelijk belastingvoordeel hoogste schijf bij 5 8 % rente 60% 50% 40% 30% 20% Reeks1 Reeks2 Reeks3 Reeks4 10% 0%

13 Werkelijk belastingvoordeel bij 3 e schijf IB en 5 8% rente 45% 40% 35% 30% 25% Reeks1 20% 15% Reeks2 Reeks3 Reeks4 10% 5% 0%

14 Hypotheekrente Door de dempende werking op belastingaftrek van het eigenwoningforfait: g Hoogste voordeel bij lening op 100% WOZ waarde Generatie 30 40en 40 50: Let op inkomen Laagste voordeel bij lening op 25% WOZ waarde Generatie 50+: Serieus overwegen af te lossen Generatie 50+: Denk ook aan rendement beleggingen d l l (l h? Voordeel neemt toe als rente stijgt (logisch? Ja: eigenwoningforfait is minder dynamisch)

15 Aflossingsvorm Lineair: i bl belastingvoordeel lneemt evenredig af Annuïtair: rentedeel blijft vrij lang intact, pas aan het einde neemt rentedeel fors af Generatie30 40 en 40 50: relatief veel voordeel Generatie 50+: voordeel neemt af, mooie overgang naar einde aftrekperiode?! Levenhypotheek: belastingvoordeel blijft Spaarhypotheek: belastingvoordeel bl lblijft Beleggingshypotheek: belastingvoordeel blijft

16 Belastingvoordeel Generatie Generatie Generatie50+ Lineair veel redelijk redelijk/nauwelijks Annuïtair veel veel/redelijk nauwelijks Spaarhypotheek veel veel veel Levenhypotheek Veel veel veel Beleggingshypotheek Veel Veel veel

17 Financieel Generatie Generatie Generatie50+ Lineair Forse lasten Minder forse lasten Lage lasten Annuïtair Gelijkblijvende Gelijkblijvende Gelijkblijvende lasten (rente!) lasten (rente!) lasten (rente!) Spaarhypotheek Zekerheid Zekerheid Zekerheid Levenhypotheek Waarschijnlijkheid Waarschijnlijkheid Waarschijnlijkheid Beleggingshypotheek Aandelen Aandelen/Obligaties Obligaties

18 Conclusie Eigen Woning Generatie Rente aftrek: Leen optimaal t.o.v. WOZ waarde Aflossingsvorm: Annuïtair (zekerheid) of Beleggingshypotheek (Kansen, ook t.o.v. andere wensen) Generatie Rente aftrek: Leen optimaal t.o.v. WOZ waarde Aflossingsvorm: Spaarhypotheek (gezienwaarschijnlijke hoogte inkomen) Generatie 50+ Rente aftrek: Overweeg kleine hypotheek af te lossen Aflossingsvorm: Lineair (lasten worden geleidelijk lager)

19 Werken met Box 2 Eigenaren van een BV (>5%) Verkoop BV: 25% inkomstenbelasting Dividend BV: 15% dividendbelasting en 10% inkomstenbelasting i Pensioen bij eigen BV? Kan. Denk aan NP! Lijfrente bij eigen BV? Kan niet meer. Hypotheek bij eigen BV? Kan.

20 Lenen bij de BV.. Woning Hypotheek Eigenwoningforfait Rente (%) Inkomstenbelasting Netto privé Vordering BV Dividend Opbrengst BV IB 25% Vpb Netto Privé Netto BV Positieve cashflow 240

21 Conclusie Lenen bij de BV Generatie Fiscaal: Neutraal t.o.v. lenen bij de bank Financieel: Belemmert vermogensopbouwkansen (nominale vordering i.p.v. economische) Generatie Fiscaal: Neutraal t.o.v. lenen bij de bank Financieel: Belemmert vermogensopbouwkansen (nominalevordering i.p.v. pv economische) Generatie 50+ Fiscaal: Neutraal t.o.v. lenen bij de bank Financieel: Interessant om zelf aan de knoppen te zitten voor wat betreft afbouw hypotheek

22 Carrière Optimaliseren inkomen NU Analyseer netto bestedingen Pay Yourself First Optimaliseren inkomen LATER Via werkgever? Pensioen? Zelf? Fiscaal gericht? Lijfrente? Niet fiscaal gericht? Vrij vermogen?

23 Werken met Box 1 Toekomstvoorzieningen Spaarloon: gestopt Levensloop: gestopt Pensioen Lijfrente Vitaliteitssparen

24 Pensioen 1 e pijler: overheid (AOW) 2 e pijler: bedrijfspensioen (werkgever, eigen BV) 3 e pijler: fiscaal gefaciliteerde eigen privévoorzieningen 4 e pijler: opbrengsten vrij vermogen 5 e pijler: opbrengst tbdijf bedrijf

25 AOW Wanneer? Vanaf.e verjaardag Per : 66 jaar Per : 1 67 jaar? En verder? Hoogte? Geïndexeerd? Fiscaal ingebed? Premies vanaf pensioenleeftijd?

26 Pensioen Omkeerregel Fixed: levenslang Fixed: afhankelijk van werkgever In eigen BV Is het geld er echt? Nabestaandenvoorziening? Langlevenrisico? i Welstandsanalyses!

27 Lijfrente Premies aftrekbaar Lijfrenteverzekering Lijfrentespaarrekening Lijfrentebeleggingsrecht Jaarruimte: maximaal Inhaalruimte: maximaal (indien per jaar of ouder: maximaal

28 Lijfrente uitkering Uitkeringen moeten levenslang lopen, of Tijdelijk zijn vanaf 65 jaar, minimaal 5 jaar (maximale hoogte is dan )

29 Lijfrente slim? Afwegingen bij uitkering i Financieel: Is een aanvulling op het toekomstig gewenste inkomen gewenst? Wat is er al: AOW, pensioen, iets anders? Financieel: Is de uiteindelijke uitkering geïndexeerd (inflatie)? Fiscaal: In welke schijf valt de uitkering straks? Afwegingen bij premiebetaling Financieel: Is er ruimte om de premie te betalen? Fiscaal: In welke schijf valt de aftrek? k?of is het misschien fiscaal neutraal?

30 Conclusie Lijfrente Generatie Fiscaal: Premie aftrek alleen zinvol als inkomen na hypotheekrenteaftrek > en toekomstige uitkering onder < totaal fiscaal inkomen valt Financieel: Beleggingsmix, zwaartepunt op zakelijke (inflatiecorrigerende) waarden Generatie Fiscaal: Premie aftrek alleen zinvol als inkomen na hypotheekrenteaftrek > en toekomstige uitkering onder < totaal fiscaal inkomen valt Financieel: Beleggen in mix van zakelijke en financiële waarden Generatie 50+ Fiscaal: Waarschijnlijk neutraal Financieel: Beleggen in box 3 geeft meer flexibiliteit t.a.v. looptijd en hoogte van gewenst inkomen

31 Vitaliteitssparen Komt in de plaats van spaarloon en levensloopl Spaarloon is vrijgevallen Levensloop: < saldo niet meer bijstorten; > tot AOW Vanaf 1 januari 2013 Toegankelijk voor werknemers, ondernemers en resultaatgenieters Aftrekbaar in box 1 Maximaal per jaar Maximaal op te bouwen

32 Toekomstvoorziening AOW Generatie Generatie Generatie , index?, inkomensafhanklijk? 67 jaar, index? 65 en 66 jaar, index? Pensioen Hoeveel werkgevers? Pensioenbeuk? Fiscaal optimaliseren Lijfrente Voldoende aftrek? Voldoende aftrek? Waarschijnlijk fiscaal neutraal Vermogen Veel opbouwtijd, Beperkte Beperkte Bedrijfsopbrengst maximale flexibiliteit i Gedeelte veilig stellen, verder investeren opbouwtijd, vitaliteitssparen kan beetje helpen Berekenen wel deel nodig is voor pensioenaanvulling opbouwtijd, maar optimale flexibliteit, vitaliteitssparen Berekenen wel deel nodig is voor pensioenaanvulling

33 Welstandsanalyse Huidige leeftijd? Huidig bestedingsniveau? Huidig niveau toekomstvoorzieningen? (AOW, pensioen, lijfrente) Hoeveel ontbreekt? Met welke inflatie rekenen we? Wat moeten we dan extra opbouwen?

34 Voorbeeld Welstandsanalyse Man, vrouw, geboren 1960 Huidig welstandsniveau: per maand Huidig niveau toekomstvoorzieningen: Aanvullen: Stel: gewenst aanvulling 25% = 750 Stel: pensioen is 1% ondergeïndexeerd = 322 Stel: paar jaar hyperinflatie 1% extra = 483 Hoeveel is het benodigde welstandsniveau dan op pensioendatum? En hoeveel kapitaal is daarvoor aanvullend nodig?

35 Voor een blijvende welstand Niveau: per maand Levensverwachting: 19,5 jaar Extra benodigd kapitaal in 2027: (als we 4% rendement aanhouden op het pensioenkapitaal) Bereiken via: Pensioenophoging Lijfrente Vrij vermogen

36 Snapshot Welstandsanalyse

37 Werken met Box 3 De werking van box 3 Eén peildatum: 1 januari Heffingvrij vermogen Ouderentoeslag Maatschappelijke beleggingen Durfkapitaal Kapitaalverzekering overgangsrecht

38 De werking van Box Rendement Belastingdruk

39 Werken met Box 3 Heffingvrij vermogen: Ouderentoeslag: (inkomen < ) Vrijstelling maatschappelijke beleggingen / Vrijstelling durfkapitaal / Vrijstellingen levensverzekering

40 De volgende generatie Fiscaal voordelig vermogen overdragen bij leven Bij overlijden

41 Schenk en erfbelasting Deel verkrijging kiji Partner en Kleinkinderen Anderen kinderen Tot % 18% 30 % Boven % 36 % 40%

42 Werken met de schenkbelasting Kinderen Jaarlijks vrij jaar eenmalig Eenmalig indien voor aankoop huis of voor studie Ondernemingsvermogen: volledig vrij en 83% daarboven (uitstelregeling voor eht meerdere 10 jaar)

43 Voorbeeld schenking ondernemingsvermogen Waarde onderneming Volledig vrijgesteld Belasting over 17% van Dit is Nu Anders Besparing

44 Estate Planning Partnervrijstelling: Kinderen en kleinkinderen: Schenken heeft dus zin bij te vererven vermogens vanaf als er alleen een partner is als er 1 kind is.. (vermogen vererft 50/50 naar partner en kind;vrijstelling kind bij leven en bij overlijden )

45 Vormen van schenken Contant Schuldigerkenning Certificeren van vermogen

46 Tips Generatie Eigen woning Overweeg annuïteitenhypotheek (aftrekbaarheid vooralsnog groot, neemt af in de tijd; overgang gsoepel naar minder of geen aftrek, schuld neemt ook af) Carrière Zet geld apart: vitaliteitssparen eerste stap, daarna vrij vermogen box 3 Toekomstvoorzieningen Alleen als lijfrente fiscaal veel toevoegt is dit handig, anders niet Vrij vermogen: kies bij lange looptijd voor instrumenten die de inflatie kunnen corrigeren

47 Eigen woning Tips Generatie Indien spaarhypotheek, zo laten Indien aflossingsvrij: annuïteitenhypotheek van maken Carrière Zet geld apart: vitaliteitssparen eerste stap, daarna vrij vermogen box 3 Toekomstvoorzieningen Alleen als lijfrente fiscaal veel toevoegt is dit handig, anders niet Vrij vermogen: kies bij lange looptijd voor instrumenten die de inflatie kunnen corrigeren

48 Tips Generatie 50+ Eigen woning Bekijk hypotheekhoogte t.o.v. WOZ waarde (kleine hypotheek aflossen) Carrière Bekijk mogelijkheden van uitkeringen bestaande lijfrentepolissen (handiger om deze uit te laten keren voordat pensioen ingaat?) Toekomstvoorzieningen Vij Vrij vermogen: kies de juiste mix t.a.v. gewenste bestedingen nu en in de toekomst en houd altijd rekening met inlatie Overdracht van vermogen: tijdig mee beginnen en houd bij grote bd bedragen de zeggenschap (schuldigerkenning, certificering)

49 Dank voor uw aandacht Verdere informatie:

50 Dank voor uw aandacht! Houd grip op je belastingvoordeel en je financiële huishouden Drs Roelof J. Meijer FFP CFP Partner/Vermogensplanner MPF Adviesgroep BV en redacteur Fiscaal Advies Verdere informatie:

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is De Roche Hypotheek waaier Een persoonlijke keus voor uw toekomst Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is zeker niet eenvoudig; er zijn ontzettend veel mogelijkheden en bovendien vormt uw beslissing de

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen:

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: www.jooplengkeek.nl Vreemd vermogen op lange termijn Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: 1. Onderhandse lening. 2. Obligatie lening. 3.

Nadere informatie

Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen

Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen Loop uw verzekeringsportefeuille na Per 1 januari 2013 betaalt u als particulier en als ondernemer 21% assurantiebelasting over uw premie en over de

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013 Tips voor alle belastingplichtigen Betaal uw lijfrentepremie op tijd Wilt u in uw aangifte 2013 lijfrentepremies in aftrek kunnen brengen, zorg er dan voor dat u deze

Nadere informatie

Hypotheekvormen. De annuïteitenhypotheek

Hypotheekvormen. De annuïteitenhypotheek Hypotheekvormen De annuïteitenhypotheek Starten met lage aflossing Bij een annuïteitenhypotheek wordt gedurende de looptijd - bij gelijkblijvende rente - een vast bedrag aan rente en aflossing (annuïteit)

Nadere informatie

Een hypotheek die past bij uw leven

Een hypotheek die past bij uw leven AEGON Hypotheken Een hypotheek die past bij uw leven Inhoudsopgave Een eigen huis, een eigen hypotheek 4 AEGON Bankspaarhypotheek 7 AEGON SpaarHypotheek 8 AEGON LevenHypotheek 10 AEGON Levensloop Hypotheek

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks 1. Waarom deze informatie? Een eigen woning geldt voor veel mensen als een ideaal. Aan koopwoningen zitten dan ook aantrekkelijke kanten. Zo kunt u uw eigen woning

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis,

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL

UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Zelfstandigenaftrek. De ondernemer die voldoet aan het

Zelfstandigenaftrek. De ondernemer die voldoet aan het INLEIDING Voor u ligt ons Eindejaarsbericht 2007. Met deze uitgave willen wij u attenderen op zaken die bij voorkeur nog dit jaar geregeld zouden moeten worden. Verder vragen wij uw aandacht voor een aantal

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen.

Uitleg hypotheekvormen. Ik wil mijn eerste huis kopen Uitleg hypotheekvormen. Als je graag een huis wilt kopen, dan heb je een hypotheek nodig. Ook als je je huis gaat verbouwen is het goed om naar je huidige hypotheek te kijken.

Nadere informatie

Presentatie inclusief notities 29 oktober 2013

Presentatie inclusief notities 29 oktober 2013 Presentatie inclusief notities 29 oktober 2013 Zoals reeds gemeld ontvangt u de presentatie digitaal van ons. De gebruikte rekenvoorbeelden zijn ook toegevoegd. Wij willen nogmaals aangeven dat er veel

Nadere informatie

MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur.

MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur. MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur. Wij helpen u dé passende hypotheek te vinden als u een huis wilt

Nadere informatie

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven.

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. 1 Regime pre-brede Herwaardering lijfrente (pre-bhw, tot 1992) oud regime of kapitaalverzekering met lijfrenteclausule 1a. Periodieke uitkeringen 1a.1. Periodieke

Nadere informatie

De heer. Klantprofiel Pagina 1. Algemeen - Doelen

De heer. Klantprofiel Pagina 1. Algemeen - Doelen Klantprofiel Pagina 1 Algemeen - Doelen Welk(e) doel(en) heeft u in uw leven? (Meerdere opties zijn mogelijk) Nu lekker kunnen leven, geld opzij leggen voor inkomen later is minder belangrijk Zekerheid

Nadere informatie

Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk

Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk 1. Algemeen Fiscale cijfers Sociale cijfers 2. Eigen woning 3. Kapitaalverzekeringen 4. Lijfrente 5. Gouden handdruk 6. Pensioen 7.

Nadere informatie

Kies de hypotheek die bij u past. NnL

Kies de hypotheek die bij u past. NnL Kies de hypotheek die bij u past NnL Persoonlijk advies Ieder mens is uniek. U verlangt dus een advies dat bij u past. Daarom werkt Nationale-Nederlanden met verzekerings- en hypotheekadviseurs. Die hebben

Nadere informatie

De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea

De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea Inhoud Uw droomhuis kunnen kopen... 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Kies uit verschillende hypotheekvormen. 6 Hoeveel kunt u maximaal

Nadere informatie

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat?

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat? Klantprofiel Wat is uw burgerlijke staat? o Alleenstaand o Gehuwd(gemeenschap van goederen) o Gehuwd(huwelijkse voorwaarden) o Samenwonend met samenlevingscontract o Samenwonend zonder samenlevingscontract

Nadere informatie

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest?

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Als je een hypotheek af gaat sluiten, moet je aan een heleboel dingen denken. We hebben een aantal vragen voor je op een rijtje. Klik op de doorlinks hiernaast

Nadere informatie

Een hypotheek die past bij uw leven

Een hypotheek die past bij uw leven AEGON Hypotheken Een hypotheek die past bij uw leven Een hypotheek die past bij uw leven Een eigen huis is een veilige basis. Een thuis waar je droomt en plannen maakt. Waar wordt gehuild en gelachen.

Nadere informatie

NIBE-SVV, januari 2013. Oefenexamen Fiscale aspecten en kapitaalverzekering

NIBE-SVV, januari 2013. Oefenexamen Fiscale aspecten en kapitaalverzekering NIBE-SVV, januari 2013 Oefenexamen Fiscale aspecten en kapitaalverzekering 1. Geef voor elk van de onderstaande inkomensbestanddelen A t/m F aan, in welke box zij thuishoren. A. Resultaat uit overige werkzaamheden.

Nadere informatie

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ADVIES MET HET LUYTEN ADVIESGROEP betrouwbaar beter Bredaseweg 65 Kantoorgebouw de Havik 4872 LA ETTEN-LEUR Tel. (076) 5021087 Fax (076) 5021604 Email info@luyten.nl Internet

Nadere informatie

Fiscalect Najaarstips 2014

Fiscalect Najaarstips 2014 / Tips voor ondernemers Blad 1 van Inhoud Tips voor ondernemers... 2 Voorkom verliesverdamping... 2 Wilt u juist winst uitstellen?... 2 Houd in december uw werkkapitaal op peil... 2 Betaal nooit contant

Nadere informatie

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB) Extra uitleg en Q&A Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Wat is pensioen? Tekst uit het filmpje Wist je dat je nu waarschijnlijk al pensioen opbouwt? Een klein

Nadere informatie

Vragen formulier Klanten Profiel

Vragen formulier Klanten Profiel Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilosofie is, om samen met onze relaties, een inventarisatie

Nadere informatie

Hypotheek Informatiemap

Hypotheek Informatiemap Hypotheek Informatiemap Voor cliënten van Portegies Advies 30-03-2013 Portegies Advies Auteur: M.R. Waal Versie 3 Geachte heer, mevrouw, In de Hypotheek Informatiemap treft u de onderwerpen aan, welke

Nadere informatie