POLITIEZONE WEST LIMBURG. Halen, Herk-de-Stad, Lummen INFOGIDS BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS : ZIE BLADZIJDE 24 & 44

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "POLITIEZONE WEST LIMBURG. Halen, Herk-de-Stad, Lummen INFOGIDS BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS : ZIE BLADZIJDE 24 & 44"

Transcriptie

1 POLITIEZONE WEST LIMBURG Halen, Herk-de-Stad, Lummen BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS : ZIE BLADZIJDE 24 & 44 INFOGIDS

2 De politie uw vriend Een gewone slogan of net zoveel meer Wat mag je van je vriend zoal verwachten? dat hij je persoonlijke rechten, vrijheden en waardigheden respecteert dat hij je steeds probeert te helpen als je het niet meer ziet zitten dat hij aandacht voor je heeft als je het emotioneel moeilijk hebt dat hij je vertrouwen niet beschaamt als je hem persoonlijke dingen toevertrouwt dat hij er op elk ogenblik van de dag of van de nacht voor je is, als je hem echt nodig hebt dat hij oplossingen aanreikt wanneer dat mogelijk is dat hij je doorverwijst naar de professionele hulpverlening wanneer zijn hulp te kort schiet dat hij regulerend optreedt ten opzichte van hen die je veiligheid of de veiligheid van je kinderen in gevaar brengen dat hij Kortom iemand waar je kunt op terugvallen als het echt nodig is. Beste inwoner van Halen, Herk-de-Stad en Lummen, Wij willen uw vriend zijn en zullen ons best doen uw vertrouwen in ons niet te beschamen. In naam van heel ons politieteam Armand Grootaers Korpschef Bladzijde 2

3 INDEX 1. INTRODUCTIE 5 2. DOSSIER: DE POLITIE IN BELGIË EEN BEETJE VOORGESCHIEDENIS DE FEDERALE EN DE LOKALE POLITIE 7 POLITIEZONE WEST-LIMBURG VOORWOORD VAN DE KORPSCHEF VISIE MISSIE EN WAARDEN HET BESTUUR POLITIECOLLEGE POLITIERAAD KORPSCHEF DE ORGANISATIE VAN HET KORPS 20 ORGANOGRAM 20 DIENSTEN BINNEN HET KORPS 21 a) Adjunct-korpschef 21 b) Operationele leiding 21 c) Wijkwerking 22 d) Onthaal 23 e) Slachtofferbejegening 29 f) Interventie 30 g) Lokale recherche 31 h) Verkeer 32 i) Beleid en ondersteuning ONZE WEBSITE EN ADRES 34 Bladzijde 33

4 8. EEN BAAN BIJ DE POLITIE PREVENTIE, TIPS EN INITIATIEVEN BIN LAREN BIN GESTEL TECHNOPREVENTIEF ADVIES PREVENTIEVE TIPS VAKANTIETOEZICHT INVENTARISATIE WAARDEVOLLE VOORWERPEN e-cip SCHOOLPROTOCOL VERKEERSVORMINGSKLASSEN GRAVEERACTIES WIJKBABBELS MOBIEL WIJKKANTOOR NUTTIGE INFORMATIE AANVRAAG VERGUNNINGEN SNELHEIDSBOETES BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS WIST JE DAT SLOTWOORD 47 Bladzijde 4

5 1. Introductie Bij het begin van de 21ste eeuw kende de Belgische Politie de grootste hervorming uit haar geschiedenis. Een hervorming die maar één doel voor ogen had: het leveren van een betere politiezorg aan alle inwoners van het land. Om dit doel te bereiken trachten wij onze politiedienst dan ook te runnen zoals een modern bedrijf. De inzet van politiemensen kost anno 2007 immers veel geld. Om die reden trachten wij in ons optreden ook steeds effectief, efficiënt, klantgericht en kwaliteitsvol te werk gaan. In het streven naar een veiligere maatschappij moet de politie rekening houden met een aantal wettelijke beperkingen die garanderen dat de individuele rechten en vrijheden van iedereen altijd gewaarborgd blijven. Deze politionele beperkingen vormen het fundament van onze rechtstaat en gelukkig maar zouden we zo zeggen. Om die reden zal de politie steeds een helder beleid nastreven en heeft de wetgever voorzien dat de politie op elk moment kan gevraagd worden om zich te verantwoorden voor haar optreden. Elk lid van de politie dient dan ook steeds neutraal, integer en onkreukbaar op te treden binnen een wel afgelijnd kader, zonder het menselijk aspect uit het oog te verliezen. Want als inwoner van Halen, Herk-de-Stad of Lummen heeft u tenslotte recht op een resultaatgerichte politie die de veiligheid van u en uw kinderen ter harte neemt en die u een goede service verleent wanneer u misschien toch eens beroep op haar diensten moet doen. Of wij samen met de politie in ons opzet geslaagd zijn, laten we echter aan uw interpretatie over. Wij wensen u alvast veel leesgenot Vanwege het politiecollege Paul Willy Luc Buekers Neven Wouters Bladzijde 55

6 2. Dossier DE POLITIE IN BELGIË Een woordje uitleg Bladzijde 6

7 1. Een beetje voorgeschiedenis Het lijkt al een hele tijd geleden maar tot in 2001 telde België ongeveer tien verschillende politiediensten: de gemeentepolitie, de rijkswacht, de luchtvaartpolitie, de scheepvaartpolitie, de spoorwegpolitie, de gerechtelijke politie Er was toen al geruime tijd vraag naar een betere politiewerking. De aanslagen van de CCC, de bende van Nijvel, het Heizeldrama waren hiervoor een belangrijke aanzet. Na de zaak Dutroux (1996), de Witte Mars en de ontsnapping van Dutroux kwam alles in een stroomversnelling. België was rijp voor een politiehervorming. Op 1 januari 2001 vloeiden alle diensten samen tot één geïntegreerde politiedienst op twee niveaus. Enerzijds heb je de federale politie die alle gespecialiseerde diensten omvat en anderzijds is er de lokale politie die bestaat uit de vroegere rijkswachtbrigades en de gemeentepolitiekorpsen. 2. De federale en de lokale politie De federale politie en de lokale politie werken zelfstandig ten opzichte van elkaar en hebben hun eigen oversten. Tussen deze beide niveaus bestaat er geen onderlinge rangorde. Elk vullen ze elkaar aan ( geïntegreerde politie) en verzekeren ze de veiligheid van het land via een nauwe samenwerking. Zowel de lokale als de federale politie hebben hun eigen specifieke taken. Deze zijn zo op elkaar afgestemd dat ze elkaar kunnen bijstaan wanneer dat nodig is. Dankzij een identieke basis (zoals onder andere de gradenstructuur en de inhoud van de opleidingen) kunnen politiepersoneelsleden makkelijk van de federale politie naar de lokale politie overgaan en omgekeerd. Maar waar liggen de verschillen? Bladzijde 7

8 Federale politie Lokale politie 1 korps voor heel België: 196 verzelfstandigde politiezones: staat in voor staan in voor gespecialiseerde taken de basispolitiezorg De lokale politie De lokale politie zet haar voelsprieten uit op plaatselijk vlak. Ze is gemeenschapsgericht en staat daarom het kortst bij de mensen. In functie hiervan is België opgedeeld in 196 politiezones, die uit één of meerdere gemeenten bestaan. Zo is de politiezone West-Limburg één van die 196 politiezones en omvat ze de gemeenten Halen, Herk-de-Stad en Lummen. Iedere zone beschikt over een lokaal politiekorps. Elk korps heeft haar eigen zelfstandigheid: het is niet afhankelijk van een ander korps. Natuurlijk garandeert ieder korps wel een goede samenwerking en wordt er bijgesprongen waar het nodig is. In alle 196 politiezones samen werken ongeveer politiemensen en burgerpersoneelsleden. Bladzijde 8

9 De twee belangrijkste hoofdtaken van de lokale politie zijn: - instaan voor de basispolitiezorg; - de taken uitvoeren van het zonaal veiligheidsplan. De minimale normen voor basispolitiezorg zijn wettelijk bepaald. Iedere politiezone moet hiervoor instaan. De kernfuncties van de basispolitiezorg zijn: - de interventiedienst - het onthaal - de wijkwerking - de handhaving van de openbare orde - de lokale recherche (opsporing) - de slachtofferbejegening Deze functionaliteiten kun je ook terugvinden in de structuur van het korps. Elke politiezone heeft een eigen zonale veiligheidsraad. Deze bestaat uit de procureur des Konings, de burgemeesters van de politiezone, de korpschef en de bestuurlijke directeur van de federale politie. Binnen ons arrondissement nemen ook de gerechtelijke directeur van de federale politie en de arrondissementscommissaris deel aan deze vergadering. De zonale veiligheidsraad bepaalt in het zonaal veiligheidsplan aan welke specifieke onderwerpen de politiezone speciale aandacht zal besteden. Dit noemt men de prioriteiten. Verder worden er ook aandachtspunten in het zonaal veiligheidsplan opgenomen. De aandachtspunten hebben een minder grote voorrang als de prioriteiten, maar we zien ze nog steeds als uiterst belangrijk. Vervolgens wordt voor iedere prioriteit en elk aandachtspunt een doelstelling bepaald die de politie zal moeten nastreven. Het mandaat van de korpschef is afhankelijk van zijn behaalde resultaten. Het kan dan ook op elk moment beëindigd worden wanneer de behaalde resultaten ondermaats zouden zijn. Omdat iedere politiezone zo haar eigen kenmerken heeft (inwoneraantal, graad van verstedelijking, werkloosheidsgraad ) kunnen prioriteiten en doelstellingen verschillen van politiezone tot politiezone. Het zonaal veiligheidsplan wordt om de vier jaar opgesteld. Momenteel voert de politie het zonaal veiligheidsplan uit. Bladzijde 9

10 De federale politie De federale politie biedt in de eerste plaats gespecialiseerde steun aan de lokale politie binnen heel België. Verder staat ze in voor de bestrijding van de zwaardere criminaliteit en van grensoverschrijdend banditisme. Voorbeelden hiervan zijn de bestrijding van georganiseerde misdaad of van internationale drugzwendel, het leveren van hondensteun aan de lokale korpsen of de inzet van een helikopter. Dankzij een centrale informatie-uitwisseling blijven de federale en lokale politie op de hoogte van elkaars acties, onderzoeken en seiningen. De meeste diensten van de federale politie zijn in Brussel gelegen. Toch heeft ieder gerechtelijk arrondissement een eigen federale afdeling. LIMBURG Gerechtelijk Arrondissement Hasselt Gerechtelijk Arrondissement Tongeren In elk gerechtelijk arrondissement (onder leiding van een procureur des Konings) is de federale politie vertegenwoordigd door: een Federale Gerechtelijke Politie (FGP) een Coördinatie- en Steundienst (CSD) en voor de hele provincie: één autowegenpolitie (WPR) Voor het Gerechtelijk Arrondissement Hasselt vertalen deze functies zich in de volgende namen: de procureur des Konings: de heer Marc Rubens de directeur van de FGP: hoofdcommissaris Luc Valkenborg de directeur van het CSD: hoofdcommissaris Marcel Jacobs Bladzijde 10

11 Voor het Gerechtelijk Arrondissement Tongeren vertalen deze functies zich in de volgende namen: procureur des Konings: de heer Ivo Delbrouck directeur van de FGP: hoofdcommissaris Peter De Buysscher directeur van het CSD: hoofdcommissaris Gilbert Drabbe Voor de hele provincie Limburg: de dienstchef van de WPR: commissaris Stefan Tuerlinckx Onze politiezone valt onder het gerechtelijk arrondissement Hasselt. Herkenbaarheid De politie heeft haar eigen huisstijl. Waar vroeger verschillende politiediensten het logo van hun gemeente gebruikten, siert nu het logo van de dienende hand in de blauwe cirkel op alles wat met de politie in verband staat. Ook het onderscheid tussen rijkswacht en gemeentepolitie is weggevallen. Het enige onderscheid dat er nog wordt gemaakt tussen de federale en de lokale politie, is de striping. De federale politie heeft okerkleurige (roodbruine) sierstrepen terwijl die bij de lokale politie lichtblauw zijn. Deze striping is zichtbaar op wagens, kentekens, brochures, briefhoofden... Striping federale politie Striping lokale politie Bladzijde 11

12 De graden Het operationeel politiepersoneel is onderverdeeld in 5 kaders met elk hun eigen graadkentekens: de hoger officieren de officieren het middenkader het basiskader het hulpkader Binnen elke graad kan men ook een functie waarnemen. Zo kan bijvoorbeeld een inspecteur de functie waarnemen van wijkinspecteur, schoolagent, rechercheur... Zoals je op de volgende bladzijde kunt zien, zijn deze foto s genomen van de lokale politie. De federale politie heeft okerkleurige strepen in de rechterhoek. Politiezone West-Limburg heeft geen korpsleden van het hulpkader in dienst. Deze agenten zijn herkenbaar aan de twee strepen in hun graadkenteken. De graad van politiemedewerkers in opleiding wordt voorafgegaan door het woord aspirant. Het uiterlijke graadkenteken beperkt zich tot één symbool van hun toekomstige graad. Zo wordt een hoofdinspecteur in opleiding aspirant-hoofdinspecteur genoemd en draagt hij één zilveren kroontje. Na het slagen in zijn opleiding wordt hij hoofdinspecteur en draagt hij twee zilveren kroontjes. Bladzijde 12

13 Politiezone West-Limburg Graadkenteken Kader Graad Aantal korpsleden Hoger officieren Hoofdcommissaris 1 Officieren Commissaris 3 Middenkader Hoofdinspecteur 10 Basiskader Inspecteur 37 Hulpkader Agent 0 Bladzijde 13

14 POLITIEZONE WEST-LIMBURG Identiteitskaart van de politiezone Politiezone West-Limburg Zonenummer: Gemeenten: Halen, Herk-de-Stad, Lummen Opgericht op: 1 januari 2002 Onder leiding van: hoofdcommissaris - korpschef Armand Grootaers Beleidsorganen: POLITIERAAD POLITIECOLLEGE KORPSCHEF ZUILHOOFDEN Het hele korps (inclusief de korpschef en de zuilhoofden) bestaat uit 51 operationele- en 14 burgerpersoneelsleden KORPSLEDEN Bladzijde 14

15 3. Voorwoord van de korpschef Beste lezer De politiezone West-Limburg is nog een relatief jonge organisatie. Dit is trouwens de eerste maal dat we een eigen infogids uitbrengen. We hebben er altijd al naar gestreefd de burger zo goed mogelijk te informeren via de gemeentelijke informatiebladen, onze persoonlijke website, de dagbladen, radio en tv en nu dus ook met een eigen infogids. Politiezone West-Limburg, het klinkt misschien wat abstract, maar wij staan voor een dynamische onderneming die de woorden veiligheid, leefbaarheid, orde en rust belangrijk vindt. We beschouwen het dan ook als onze plicht om je zoveel mogelijk inzicht te bieden in: wat we doen, hoe wij dat doen en waarvoor je bij ons terecht kan. Een goede interactieve communicatie is voor ons enorm belangrijk, want enkel in dialoog gaan we elkaar beter leren begrijpen. Wij zijn dan ook steeds bereid, mochten er zich problemen stellen, om samen met alle partijen naar oplossingen te zoeken. Maar verwacht niet dat de politie alleen verantwoordelijk is voor de veiligheid, want veiligheid daar zorgen we tenslotte samen voor, hetgeen inhoudt dat wij jouw hulp dus ook nodig hebben. Zie deze infogids daarom niet zomaar als een infoblaadje van de politie, maar als een open dialoog van het hele korps naar jou toe, zodat jij alvast weet wie wij zijn en wat je van ons mag verwachten. Ik wens je alvast veel leesgenot en een prettige verkenning in de betekenis achter het woord politiezone West-Limburg. Met vriendelijke groeten Armand Grootaers Hoofdcommissaris-korpschef Bladzijde 15

16 4. Visie, missie en waarden De politie is een publieke organisatie die, net zoals een gewoon bedrijf, volgens de moderne managementprincipes gerund wordt. Het verschil is wel dat gewone bedrijven tastbare producten maken, terwijl de politie haar product het aanbieden van maximale veiligheid aan haar inwoners, is. Dit is dus ook de bestaansreden van de politie. De politiezone West-Limburg is een verzelfstandigde organisatie die een eigen vast omlijnd werkingsbudget heeft. De efficiënte inzet van personeel en middelen gebeurt altijd met het oog op het bereiken van een maximum aan resultaat. Dit zuinig en efficiënt beheer van onze politieorganisatie is onze plicht. Inzet kost geld en de politie werkt tenslotte met het geld van de belastingbetaler. Als aandeelhouder hebt u tenslotte, binnen dit afgelijnd budget, recht op de hoogst mogelijke kwaliteitsvolle en klantgerichte politiewerking. Aan welke vereisten een politieoptreden tenslotte moet voldoen, is vastgelegd in een deontologische code, die door elke politieman of -vrouw moet worden nageleefd. Een interpretatie van een klein onderdeel hiervan, kon je al terugvinden in het kadertje op bladzijde 2. Bladzijde 16

17 In het dossier (op bladzijde 9) kon je lezen dat iedere politiezone een specifiek zonaal veiligheidsplan heeft, met elk zijn prioriteiten en aandachtspunten. Voor onze politiezone zijn dit de volgende thema s: Prioriteiten a) een betere aanpak van intra-familiaal geweld met als doel sneller problemen op te lossen en familiedrama s te vermijden b) het verhogen van de verkeersveiligheid met als doel het verminderen van dodelijke en zwaargewonde verkeersslachtoffers c) het verbeteren van de externe communicatie voor een grotere transparantie d) het terugdringen van drugsgebruik en -handel met als doel de jeugd maximaal te vrijwaren van dit maatschappelijk probleem Aandachtspunten a) blauw meer op straat b) vandalisme en overlast naar aanleiding van evenementen Bladzijde 17

18 5. Het Bestuur 5.1 Politiecollege Het politiecollege bestaat uit de drie burgemeesters van de politiezone, de korpschef en de secretaris. Zij bespreken de organisatie en het dagelijks beheer van de politiezone. Het politiecollege bereidt daarbij de dossiers van de politieraad voor en ziet erop toe dat de beslissingen die de politieraad neemt, worden opgevolgd. De burgemeesters vervullen een leidende rol binnen de organisatie van de politiezone. Één van de drie burgemeesters staat in voor het voorzitterschap van het politiecollege. Dit wordt om de 2 jaar via een beurtrol geregeld. Momenteel is burgemeester Paul Buekers voorzitter van het politiecollege en dit tot en met 31/12/2008. Vanaf 01/01/2009 wordt hij opgevolgd door burgemeester Willy Neven. Tenslotte op 01/01/2011 neemt Luc Wouters het voorzitterschap van de politiezone West-Limburg op zich. 5.2 Politieraad De politieraad bestaat uit de burgemeesters van de gemeenten Halen, Herk-de-Stad en Lummen en 17 gemeenteraadsleden (verdeeld over de 3 gemeenten). Verder zijn ook de korpschef en de politiesecretaris aanwezig op iedere politieraad. Deze raad beslist over de aanwervingen, begrotingen, aankopen voor en door het politiekorps... met andere woorden alles wat een financiële impact heeft. De zittingen van de politieraad zijn openbaar, dus als je wilt, kun je eens een kijkje komen nemen op zo een vergadering. Ze vinden 5 à 6 keer per jaar plaats. Dit gebeurt telkens in de vergaderruimte van het hoofdcommissariaat in Herk-de-Stad vanaf 20u. De politieraden worden tijdig aangekondigd op onze website. Bladzijde 18

19 5.3 Korpschef Hoofdcommissaris : Armand Grootaers Tel.: 013/ De korpschef is de draaischijf tussen de politie en haar bestuur. Hij heeft de leiding over het korps en staat in voor het beheer, de organisatie en de verdeling van de taken binnen de politiezone. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het lokale politiebeleid. Specifiek gezien, staat hij in voor het opstellen en uitvoeren van het Zonaal Veiligheidsplan. Bij ernstige gebeurtenissen, ook al is het bij nacht en bij ontij, is de korpschef steeds op het voorplan aanwezig. Hierbij zal hij steeds de eindverantwoordelijkheid op zich nemen. Wat zijn bedrijfsvoering betreft (evenals zijn proactief politie-optreden) staat hij onder het gezag van de burgemeesters. Het reactief politieoptreden daarentegen, voert hij uit onder leiding van de procureur des Konings. Dit is begrijpelijk, als u weet dat elke burgemeester verantwoordelijk is voor de openbare orde, rust en veiligheid binnen zijn gemeente. De burgemeester kan dus ook aan de politie vragen om een aantal beschermende maatregelen te nemen op dit vlak. Stelt de politie tijdens deze bevoegdheden misdrijven vast, dan zal ze een proces-verbaal opstellen en dit overmaken aan de procureur des Konings, in afwachting dat deze verdere onderzoeksdaden vraagt of dat hij een onderzoeksrechter vordert om het onderzoek te leiden. Bladzijde 19

20 6. De organisatie van het korps Organogram Korpschef Hoofdcommissaris A. Grootaers Ambtshalve Politioneel Onderzoek en ICT Adjunct-korpschef Commissaris I. Renders Operationele leiding Commissaris B. Vanderheiden Beleid en ondersteuning Adviseur S. Brillouet Personeel en secretariaat Wijk, onthaal, slachtofferbejegening Commissaris K. Versyck Interventie en verkeer Commissaris E. Bortels Lokale recherche Hoofdinspecteur W. Knuts Boekhouding, logistiek en aankopen Wijkdienst Verkeer Lokale recherche Administratie PV s Onthaaldienst Interventie Techniek en onderhoud Slachtofferbejegening Bladzijde 20

21 Diensten binnen het korps A) Adjunct-korpschef, beleidsmedewerker en kwaliteitszorg Commissaris Ivo Renders Tel.: 013/ Commissaris Renders staat in voor de overkoepelende kwaliteitszorg inzake de werkingen en uitvoeringen. Verder zorgt hij voor procesoptimalisering, een goede doorstroming van informatie en documentatie, de invoering van nieuwe werkingen en/of processen en zorgt voor de korpsnota s en richtlijnen. Verder behandelt hij de klachten van ontevreden klanten. De heer Renders vervangt tevens de korpschef bij diens afwezigheid. Tenslotte werkt hij zeer nauw samen met de mensen van de afdeling informatica. Deze mensen staan in voor een vlotte doorstroming van bits en bytes voor de vattingen en de seiningen in de nationale gegevensbank van alle op te sporen misdrijfplegers en voor het aanleveren van cijfergegevens en statistieken. B) Operationele leiding Diensthoofd : Commissaris Benny Vanderheiden Tel.: 013/ Deze dienst houdt zich vooral bezig met het sturen en bijsturen van de politieactiviteiten tussen de verschillende zuilen onderling. De operationele leiding ziet er ook op toe dat alles even vlot verloopt. De operationele leiding verzorgt de dagelijkse briefing zodat alle politiemensen op de hoogte blijven van alle gebeurtenissen en dat ze weten waar ze extra aandacht aan moeten besteden. Een goede informatiedoorstroming moet dit garanderen. Verder beantwoorden ze de telefonische oproepen van de bevolking. Doordat zij zien welke politieman of -vrouw in dienst is, krijgen de juiste mensen snel en efficiënt hun opdrachten toegewezen. Daarnaast staan ze ook in voor de dagelijkse bedrijfsvoering gaande van budget- en capaciteitsbeheer tot informatiegaring en informatieverstrekking. Bladzijde 21

22 Wijkwerking, onthaal en slachtofferbejegening Diensthoofd : Commissaris Koen Versyck Tel.: 013/ C) Wijkwerking De wijkinspecteur is een belangrijke schakel tussen jezelf, de politiediensten en je gemeente. In één zin gezegd, draagt hij bij tot een goede leefbaarheid en een hogere veiligheid binnen de wijk. Dit vertaalt zich in: aanspreekbaar en zichtbaar aanwezig zijn in het straatbeeld een goede band met de wijkbewoners onderhouden wijkvergaderingen bijwonen bemiddelen bij burenruzies, bij familiale problemen en bij plaatselijke ongemakken plaatselijke problemen aanpakken door middel van projecten, in samenspraak met andere politiemensen en de bewoners algemeen toezicht houden in de wijk (zoals aan de scholen) informatie over hun wijk verzamelen en verschaffen indien nodig: burgers doorverwijzen naar gespecialiseerde diensten toezicht houden en het verkeer regelen bij plaatselijke evenementen (markten, wielerwedstrijden, fuiven ) melden van schade aan trottoirs, wegen, verkeersborden... er op toezien dat men de reglementen in de wijk naleeft gerechtelijke en administratieve dossiers afhandelen Bladzijde 22

23 D) Onthaal De dienst onthaal is een belangrijk onderdeel van de basispolitiezorg dat ten dienste staat van de bewoners: je wordt er ontvangen, onmiddellijk geholpen of doorverwezen naar een gespecialiseerde dienst. De belangrijkste taken van de onthaaldienst zijn: ontvangen van bezoekers telefonisch onthaal informatie opzoeken en verschaffen (eventueel doorverwijzen) ondersteuning van de wijkinspecteurs noteren van klachten en aangiften registers bijhouden afleveren van allerhande attesten afhandelen van gerechtelijke dossiers (opdrachten van het parket) Bladzijde 23

24 Onthaal Telefoonnummers Openingsuren onthaaldiensten Dringende tussenkomsten : 101 Niet-dringende tussenkomsten : 013/ Administratie : 013/ (kantooruren) Fax (alle diensten) : 013/ Onthaal Herk-de-Stad Adres : Guldensporenlaan Herk-de-Stad Tel. : 013/ Openingsuren : elke dag, ook op zaterdag, zon -en feestdagen, van 8u00 tot 20u00. Onthaal Lummen Adres : Gemeenteplein Lummen Tel. : 013/ Openingsuren : maandag 13u00-20u00 dinsdag en donderdag 8u00-12u00 woensdag: 8u00-12u en 13u00-16u30 vrijdag : 8u00-12u00 en 13u00-15u30 opmerking: gewijzigde openingsuren in de maanden juli en augustus: ma: 13u-20u di, wo do: 8u -14u vr: 8u-13u Onthaal Halen Adres : Sportlaan 2A 3540 Halen Tel. : 013/ Openingsuren : maandag 13u00-19u00 dinsdag, donderdag en vrijdag : 8u00-12u00 woensdag 13u00-17u00 Bladzijde 24

25 Wijk Introductie De Politiezone West-Limburg telt tien wijkinspecteurs: drie in Halen, drie in Herk-de-Stad en vier in Lummen. De wijkinspecteur is er in eerste instantie voor de bewoners van zijn wijk. Dus als je een gesprek met hem wilt of als je met vragen zit, spreek hem gewoon even aan of bel hem op. Wie is je wijkinspecteur? Bladzijde 25

26 Wijkinspecteurs Halen Wijk: Zelem, de industriezone en een gedeelte van Zelk en Loksbergen. Inspecteur Serge Roggeman 013/ Wijk: het grootste gedeelte van Halen. Inspecteur Wendy Vangeel 013/ Wijk: het grootste gedeelte van Loksbergen en een gedeelte van Halen en Zelk. Inspecteur Greet Lijnen 013/ Bladzijde 26

27 Wijkinspecteurs Herk-de-Stad Wijk: Schulen, Berbroek (ten noorden van de steenweg) Inspecteur An Dumon 013/ Wijk: Donk, Herk centrum binnen ring, Industriezone Daelemveld (tot aan het rondpunt St-Truidersteenweg 27-28, tot het rondpunt Stevoortweg 24-29). Inspecteur Jean-Louis De Graef Wijk: Schakkebroek, Herk centrum (vanaf het rondpunt St-Truidersteenweg 30 en vanaf het rondpunt Stevoortweg 29), Berbroek ten zuiden van de steenweg. Inspecteur Saskia Van Santen 013/ Bladzijde 27 27

28 Wijkinspecteurs Lummen Wijk: Meldert, Laren Mellaer, Groenlaren. Inspecteur Guy Moons 013/ Wijk: Genenbos, Geneiken, Gestel, Broedersveld. Inspecteur Danny Callens 013/ Wijk: Linkhout, Schalbroek, Prelaat Knaepen, Goeslaer. Inspecteur Willy Schepers 013/ Wijk: Thiewinkel, Rekhoven, Molem, Lummen centrum. Inspecteur Bart Dewulf 013/ Bladzijde 28

29 E) Slachtofferbejegening De dienst slachtofferbejegening zorgt voor een emotionele en praktische opvang van slachtoffers die in aanraking komen met de politie. Zij staat deze mensen bij, reikt hen informatie aan en verwijst hen gericht door naar de gespecialiseerde hulpverlening. Daarnaast staat zij ook in voor de bijstand en vorming van onze eigen politiemensen op het vlak van slachtofferbejegening. Deze dienst wordt waargenomen door Bart Mondelaers, maatschappelijk werker en politie-inspecteur. Hij wordt bijgestaan door politie-inspecteurs Bieke Stinckens en An Aerts die beiden eveneens een vooropleiding in de menswetenschappen genoten. Ook buiten de kantooruren wordt de dienst slachtofferbejegening ten alle tijden verzekerd. Bladzijde 29

30 F) Interventie Diensthoofd : Commissaris Eric Bortels Tel.: 013/ De interventieploegen beantwoorden in de eerste plaats alle oproepen die een dringende politietussenkomst vereisen. Ook voor niet dringende oproepen staan ze paraat. De interventieploegen komen vooral tussen bij verkeersongevallen, diefstallen, inbraken, vandalisme, vechtpartijen, verdwijningen, geschillen, verdachte handelingen, etc. Daarbuiten voeren ze opdrachten uit voor de lokale veiligheid zoals preventieve patrouilles naar drugsoverlast, naar inbraken in woningen en in bedrijven, toezicht tijdens en na fuiven, verkeerscontroles, alcoholcontroles De interventiedienst werkt 24 uur op 24, het hele jaar door. Er is op het grondgebied altijd één interventieploeg aanwezig voor dringende tussenkomsten. Op de drukste tijdstippen van de week wordt er een bijkomende interventieploeg ingezet. En indien het nodig is kan er ook te allen tijde onmiddellijk versterking worden gevraagd aan de interventieploegen van Houthalen-Helchteren of Heusden Zolder. Bladzijde 30

31 G) Lokale recherche Diensthoofd : Hoofdinspecteur Willy Knuts Tel.: 013/ De dienst lokale recherche is synoniem voor de plaatselijke opsporingsdienst. Ze staat vooral in voor gerechtelijke onderzoeken binnen de politiezone. De dienst bestaat uit zes rechercheurs die dan ook alles weten over misdrijven zoals diefstallen, drugs, zedenfeiten, geweldpleging... Zij houden zich verder onder andere bezig met onderzoek naar de volgende fenomenen: financiële misdrijven, vreemdelingen en bedrogmisdrijven. Ook audiovisueel verhoor valt onder het takenpakket (dit wordt meestal gebruikt voor het verhoren van minderjarigen). Om op de hoogte te blijven van onder andere de wetgevingen en nieuwe opzoekingsmethodes, volgt de recherche regelmatig opleidingen en studiedagen. Tenslotte biedt de recherche een nauwe samenwerking en informatie-uitwisseling aan met het parket en andere diensten van de lokale en federale politie. Wanneer er twee inbraken op korte termijn worden gepleegd en de daders nog actief kunnen zijn binnen de zone, wordt onmiddellijk een extra (anonieme) ploeg ingezet voor bijkomende patrouillering. Dit heeft in het verleden al verschillende keren zijn nut bewezen. Bladzijde 31

32 H) Verkeer Verantwoordelijke : Hoofdinspecteur Jürgen Wynants Tel.: 013/ Verkeersveiligheid is in de hedendaagse samenleving een hot item. Elk verkeersslachtoffer is er altijd één te veel. De politiezone West- Limburg doet dan ook haar uiterste best om een veiliger verkeer te garanderen. Daarom werd er binnen de interventiedienst een verkeersdienst opgericht. Het verkeersteam bestaat uit zeven leden en heeft een patrouillewagen, twee snelle interventiemotoren en twee snelheidscontrolewagens ter beschikking. Veel verkeersongevallen, met doden en gekwetsten tot gevolg, zijn te wijten aan onaangepast rijgedrag, een te hoge snelheid, dronkenschap achter het stuur en voertuigen met technische gebreken. Er worden daarom veel controles gehouden om dergelijke oorzaken in te dijken. Hierbij vinden we het belangrijk dat de straffen voor overtreders niet zozeer strenger zijn geworden maar wel logischer. Verder neemt de dienst verkeer deel aan opvoedende, preventieve en repressieve initiatieven, zoals: de opleiding van gemachtigde opzichters, het dagelijks plaatsen van een snelheidsinformatiebord op verschillende locaties, het organiseren van verkeersvormingsklassen Buiten controles op het gewone verkeer, voert het team iedere maand een gerichte controle uit naar vrachtvervoer. Hiervoor zijn zij speciaal opgeleid. Bladzijde 32

33 I) Beleid en ondersteuning Diensthoofd : Adviseur-politiesecretaris Stefaan Brillouet Tel.: 013/ Het operationele politiewerk op het terrein brengt heel wat papierwerk en opvolgende verplichtingen met zich mee. Daar kunnen we niet om heen. Daarom trachten wij onze politiemensen zoveel mogelijk werk uit handen te nemen opdat ze zoveel mogelijk op het terrein aanwezig kunnen zijn om het echte politiewerk uit te voeren. De dienst beleid en ondersteuning bestaat uit 11 burgerpersoneelsleden. Zij staan in voor de ondersteunende administratieve en logistieke taken, zoals: personeels- en middelenbeheer, financiën, verzekeringen, aankopen, onderhoud, secretariaat, administratie processen-verbaal van snelheidsovertredingen en het secretariaat van het politiecollege en politieraad. Daarnaast zijn er bij de operationele leiding ook 3 burgerpersoneelsleden werkzaam voor de afdeling ICT. Deze, in totaal 14, burgerpersoneelsleden hebben een apart statuut en worden ook wel CALog genoemd (= Cadre Administrative et Logistique). Dit zijn volwaardige korpsleden, met dat verschil dat zij geen politiebevoegdheid hebben. Bladzijde 33

34 7. Onze website en adres Tegenwoordig kan je alles en iedereen bereiken via de digitale informatiesnelweg, ook wel het internet genoemd. Om je zelfs thuis te kunnen bedienen, stellen we onze website voor: Hierop vind je naast het totaalbeeld van het korps ook regelmatig korte en actuele politieberichten terug. Verder kun je er terecht om handige formulieren, het jaarverslag en zelfs deze infogids te downloaden. Mocht je vragen of suggesties hebben, stuur dan een mailtje naar We antwoorden je zo spoedig mogelijk. Zelfs wanneer je een politieman/vrouw een schouderklopje wilt geven of als je klachten hebt, kun je een reactie mailen. Zowel positieve als negatieve feedback is welkom: een positieve reactie geeft voldoening en motiveert onze korpsleden. Negatief commentaar legt de knelpunten bloot en biedt ons de kans om hier kort op in te spelen. Via deze weg kan je ook mee bepalen wat er op de website komt. We kijken er al naar uit. Opgepast: wanneer je dringende en/of persoonlijke zaken te melden hebt, kun je best telefonisch contact met ons opnemen : 013/ Voor officiële klachten MOET je nog altijd naar het politiekantoor komen omdat je je verklaring steeds dient te ondertekenen als onderdeel van het proces-verbaal. Police on web Sinds kort is het ook mogelijk om een officiële aangifte te doen van feiten over vandalisme, fietsdiefstallen, winkeldiefstallen en graffiti. Hiervoor kan je terecht op de homepage van onze website. Bladzijde 34

35 8. Een baan bij de politie Het woord flexibiliteit schrikt je niet af. Je kunt jezelf kritisch ingesteld noemen. Je speelt makkelijk in op de behoeftes van anderen. Daarnaast heb je een flinke hap zelfbeheersing in je reserves, gecombineerd met een dosis gezond verstand. Een behoorlijke conditie en een goede gezondheid staan je op het lijf geschreven. Herken je jezelf? Dan zit een job bij de politie je als gegoten. Politieman of -vrouw zijn draait immers niet om brute kracht en een stoer overkomen. Het moderne politiewerk staat meer dan ooit garant voor conflicten op te lossen door te luisteren en te spreken. De zware fysieke proeven van vroeger hebben plaats gemaakt voor een potentialiteitstest. Er wordt nagegaan of je een degelijke conditie hebt of dat je die ten minste kunt opbouwen. Liever geen uniform voor je? Ook als burger kun je voor de politie werken. De potentialiteitstest wordt hier vervangen door selectieproeven. Functies als boekhouder, bediende, analist, pedagoog, informaticus, jurist, psycholoog en nog talloze anderen vallen onder deze noemer. De aanwervingen gebeuren niet rechtstreeks door de politiezones, maar wel door de rekruteringsdienst van de Federale Politie. Op hun website vind je alle informatie, de vacatures en handige weetjes over een loopbaan bij de politie. Wanneer we een nieuwe contractuele aanwinst wensen voor ons administratief en logistiek kader, plaatsen we een oproep op onze website. Bladzijde 35

36 9. Preventie, tips en initiatieven 9.1 BIN Laren en BIN Gestel Bladzijde 36 Veiligheid gaat ons allemaal aan. De politie rekent dan ook graag op de hulp en steun van de bewoners. Als we onze krachten bundelen, bereiken we zoveel meer. Een perfect voorbeeld van zo een samenwerking zijn de BuurtInformatieNetwerken (BIN). Het BIN is een groep van mensen, binnen een afgebakend gebied, die samen een BIN-netwerk vormen. Hier wordt wederzijds informatie uitgewisseld tussen de BIN -leden en de politie. Deze medewerkers mogen niet zelf patrouilleren of onderzoeken uitvoeren, maar ze krijgen wel rechtstreeks bruikbare informatie van de politie binnen. Zij kunnen ook zelf verdachte omstandigheden melden aan de politie. Hiermee trachten wij het algemeen veiligheidsgevoel te verhogen, de sociale controle te bevorderen en de preventiegedachte te verspreiden. Bij hoogdringendheid maakt de politie gebruik van de BIN-foon. Dit is een systeem dat toelaat om een telefonisch bericht naar alle BIN-leden tegelijkertijd te verspreiden. Zo wordt iedere BINner binnen de minuut ingelicht. De minder dringende oproepen worden verspreid via een BIN-flash. Dit is een informatieblad aan de BIN-leden met preventietips, meldingen, resultaten Momenteel telt Limburg twee BuurtInformatieNetwerken: één in Laren en één in Gestel. Mocht je je geroepen voelen om ook een BuurtInformatieNetwerk op te starten in jouw buurt, dan kun je steeds contact opnemen met commissaris Versyck, hoofd van de wijkdienst (tel. 013/ , Hij zal u graag alle uitleg geven. 9.2 Techno-preventief advies Deze dienstverlening is er voor alle bewoners om woninginbraken tegen te gaan. Meer bepaald ligt de nadruk op het verkleinen van het risico op inbraak en op de beperking van eventuele schade.

37 Hoe gaat het in zijn werk? Een inspecteur komt op jouw vraag ter plaatse en onderzoekt de woning, geeft een objectieve beoordeling over de beveiliging van de woning en geeft nuttige tips over wat er nog beter kan. Kort gezegd, wij kijken naar de beveiliging van je huis, informeren je over de zwakkere punten en jij treft de maatregelen die je nodig acht. Wist je trouwens dat je gratis beroep kunt doen op de preventiedienst techno-preventief advies? Het enige wat je moet doen, is het ons even vragen. Dit kan aan het onthaal van onze politieposten of op het nummer 013/ Preventieve tips Inbrekers hebben een hekel aan licht, tijdverlies en mensen in hun buurt. Ze werken graag snel en onopvallend. Daarom verkiezen ze vooral donkere en onopvallende plaatsen zoals de achtergevel van het huis. Probeer je huis zelf eens door de ogen van een dief te bekijken. Zou je gemakkelijk binnen geraken? Hoe kun je het jezelf (en dieven) moeilijker maken? Wat je wagen betreft, raden we je aan om zo weinig mogelijk de indruk te geven dat er waardevolle voorwerpen aan boord zijn. Een afdruk van een zuignap op de voorruit van je auto kan bijvoorbeeld mogelijke dieven vertellen dat er misschien een GPS in je wagen ligt. Laat je fiets veilig achter ( 1) Maak je fiets altijd vast. Als je hem maar eventjes achterlaat, kan je het hoefijzerslot op je fiets gebruiken. Wanneer je hem voor langere tijd achterlaat, bevestig je de fiets aan een vast voorwerp. 2) Gebruik altijd een kwalitatief slot, dat is goedkoper dan een nieuwe fiets. Maak het fietsdieven zo moeilijk mogelijk door b.v. twee sloten te gebruiken. 3) Laat niets achter in je fietstassen of op de bagagedrager. 4) Gebruik fietsenstallingen als dat mogelijk is. Een bewaakte fietsenstalling is de beste garantie tegen diefstal. 5) Laat je rijksregisternummer in je fiets graveren. Dit is een unieke en moeilijk te verwijderen code. De politie kan zo de eigenaar van een fiets gemakkelijk terugvinden. 6) Laat duidelijk zien dat je fiets gegraveerd werd door er een sticker 'gemerkte fiets' op te kleven. Dat kan dieven afschrikken. Is je fiets toch gestolen? 7) Weinig mensen kunnen hun fiets goed beschrijven wanneer ze aangifte doen van diefstal. Noteer daarom het merk en model van de fiets, de kleur, het eventuele fabricagenummer en eventuele bijzondere kenmerken, zoals een speciaal stuur, het aantal versnellingen, zelfklevers... of neem er een foto van. Bladzijde 37

38 8) Fietsendieven en helers rekenen erop dat niemand hen iets doet. Waarschuw de politie wanneer iemand een fietsslot kraakt of een - gestolen - fiets op straat tracht te verkopen. 9) Doe bij diefstal aangifte bij de politie. Je hebt je fiets daarmee niet terug maar hoe beter wij de omvang van het probleem kennen, hoe beter we de fietsdiefstallen kunnen bestrijden. 10) Maak gebruik van de elektronische aangifte (police on web). Het bespaart je tijd en moeite. 9.4 Vakantietoezicht Ben je aan rust en ontspanning toe; sta je op punt op vakantie te gaan maar je wilt je huis niet onbeheerd achter laten? Vul dan het formulier vakantietoezicht in. Dit kan je afhalen bij de dienst onthaal of downloaden op onze website. Als je ons dit formulier volledig ingevuld terugstuurt, kunnen wij je woning extra in de gaten houden om mogelijke inbraak te voorkomen en in te grijpen bij verdachte omstandigheden. Deze dienst is gratis, maar zorg er wel voor dat je ons het formulier vakantietoezicht tijdig bezorgt. Licht ook je buren in zodat ook zij een oogje in het zeil kunnen houden. 9.5 Inventarisatiefiche waardevolle voorwerpen De politiezone biedt je de kans om een inventaris op te maken van je meest waardevolle bezittingen. Hiervoor moet je enkele fiches invullen die je kunnen helpen om de kostbare voorwerpen die je hebt te inventariseren. Dit maakt het je bij (brand)schade of diefstal eenvoudiger om te zien wat er precies verdwenen is en laat aan de politie de mogelijkheid om deze voorwerpen nationaal of internationaal te seinen. Deze fiche kan je vinden bij het onthaal van onze politieposten of op de website e-cip In onze politiezone is op 1 oktober 2006 het project e-cip van start gegaan. e-cip staat voor elektronische communicatie tussen industrie en politie. Hiermee willen we de veiligheid voor de bedrijven in onze zone vergroten. Specifiek brengt het project een vlotte interactie tussen politie en industrie tot stand Bladzijde 38

39 door het uitwisselen van informatie over verdachte omstandigheden binnen de industriezones. Enerzijds zal de politie informatie over inbreuken binnen de industriezone rechtstreeks naar bedrijven doorsturen zodat deze zich kunnen wapenen tegen criminaliteit. Anderzijds verlicht de informatie die we van de bedrijven krijgen het buurtonderzoek doordat wij niet letterlijk alle deuren moeten plat lopen na een misdrijf. We kunnen het eenvoudigweg vragen via . e-cip kan je met andere woorden vergelijken met een elektronische vorm van een BuurtInformatieNetwerk. Voorlopig spitsen we ons toe op de industriezones van Halen, Herk-de-Stad en Lummen. Het hele project is gratis voor de deelnemende bedrijven. Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich nog steeds inschrijven door contact op te nemen met de adjunct-korpschef Ivo Renders: 013/ Schoolprotocol Het idee achter het schoolprotocol is dat jongeren die binnen hun school een misdrijf begaan, niet noodzakelijk voor de jeugdrechter moeten verschijnen, op voorwaarde dat er voor hun een begeleidingstraject wordt voorzien. Dus in plaats van de harde gerechtelijke weg te kiezen, kunnen deze jongeren zich laten begeleiden door hun school of door een (externe) begeleider. In dit hele project speelt de schoolagent een belangrijke rol. Hij of zij werkt namelijk mee aan de veiligheid in en rond de scholen. Daarbij ondersteunt hij de scholen in hun inspanningen om jonge daders op te sporen en hen terug op het rechte pad te helpen. 9.8 Verkeersvormingsklassen Iedereen moet de verkeersregels respecteren. De jeugd vormt hier geen uitzondering op. Dus wanneer ze over de schreef gaan, krijgen zij ook een straf opgelegd. Voor jongeren tussen 12 en 18 jaar bestaat deze straf uit het volgen van verkeersklassen. Dit vindt telkens plaats op woensdagnamiddag tussen twee en vier uur. In zo een klas worden de jongeren op een praktische manier geconfronteerd met hun overtredingen. Bladzijde 39

40 Samen met dit project is de term Jongeren PV ontstaan. Dat is een proces-verbaal voor jonge overtreders. Dit proces-verbaal nodigt de jongere uit om een verkeersvormingsklas te volgen. Wanneer hij of zij hier niet op ingaat, wordt het proces-verbaal overgemaakt aan het parket, die de strafvervolging instelt Graveeracties Jouw gemeente voert geregeld, in samenwerking met de lokale politie, graveeracties voor fietsers. Bij zo n graveeractie kun je gratis je rijksregisternummer op je fiets laten graveren. Deze wordt dan door ons geregistreerd. Het voordeel van zo een gegraveerde fiets is dat de fiets een uniek kennummer krijgt. Op basis van dit nummer kan de politie de diefstal van je fiets seinen in heel België. Anderzijds kunnen wij dan bij aantreffen van uw fiets onmiddellijk de eigenaar achterhalen Wijkbabbels De korpschef omschreef de burgers van de politiezone eens als aandeelhouders van de politie. Dat klopt ook: net zoals bij een goed bedrijf, proberen wij ons zo goed mogelijk te richten op de verwachtingen van onze 'aandeelhouders. Om te weten wat er van ons verwacht wordt, houden we naast tal van metingen en onderzoeken ook een aantal wijkbabbels. Op zo een wijkbabbel-avond bespreken de geïnteresseerde gemeentebewoners, samen met de politie en de gemeente, de knelpunten inzake leefbaarheid en veiligheid binnen hun buurt. Op die manier kunnen de aanwezigen ons direct bereiken, tips uitwisselen en verborgen problemen aankaarten. Dit maakt een directere aanpak mogelijk. Een goede samenwerking begint namelijk met communiceren en luisteren. De wijkbabbels worden voorzien in het najaar van 2007 te Lummen en ook jij kan daar aan deelnemen. Heb je interesse: spreek dan je wijkinspecteur aan. Bladzijde 40

41 9.11 Mobiel wijkkantoor Eenvoudig gezegd kan je een mobiel wijkkantoor vergelijken met een politiekantoor op wielen. Dit voertuig is aangekocht door de provincie Limburg en wordt ook wel polimobiel genoemd. Het voertuig is een verplaatsbaar informatie- en contactcentrum voor de bevolking. Het mobiel wijkkantoor blijft eigendom van de provincie en kan door de politiezones worden afgehaald voor onder andere de volgende acties: mobiel wijkkantoor mobiele meldkamer bij evenementen en manifestaties preventiebus commandoruimte in crisissituaties alcoholcontroles 11. Nuttige informatie A) Signalisatie werken Wanneer er hinder wordt veroorzaakt aan het doorgaand verkeer, is er een signalisatievergunning nodig. Voor het plaatsen van containers of andere voorwerpen op de openbare weg of op de berm, kan je rechtstreeks een aanvraag doen op het gemeentehuis (van de gemeente waar het voorwerp zal geplaatst worden). De verlening van een vergunning gebeurt door de burgemeester. In sommige gevallen is er eerst advies nodig van de politie: onder andere bij wegeniswerken, werken aan nutsleidingen... Dan kan je de aanvraag naar de politie doorfaxen of telefonisch een afspraak met hen maken. Dit moet ten laatste 7 dagen op voorhand gebeuren (voor grote werken is dit minimaal een maand op voorhand). Voor vragen kun je steeds terecht op het telefoonnummer 013/ (Dhr. Bervoets) of 013/ (Dhr. Ceelen). Bladzijde 41

42 B) Wapenvergunningen Dienst Wapens, Politiepost Halen, Sportlaan 2A, 3545 Halen. Sinds 9 juni 2006 is de nieuwe wapenwet van kracht. Deze wet heeft belangrijke gevolgen voor iedereen die een vuurwapen heeft. Men kan geen wapen aankopen zonder voorafgaande vergunning van de gouverneur. Er wordt daarbij geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende categorieën: verweervuurwapens, jacht- en sportwapens of oorlogswapens. Om een wapenvergunning te krijgen moet je: 1. meerderjarig zijn; 2. geen veroordeling hebben voor bepaalde feiten; 3. beschikken over een medisch attest; 4. geslaagd zijn in een theoretische en praktische proef, in functie van je wapen; 5. het akkoord hebben van de andere meerderjarige gezinsleden; 6. een wettige reden hebben voor het wapenbezit, bijvoorbeeld jacht- of sportschieten. Let wel dat de gouverneur een uitgereikte vergunning om bepaalde redenen kan beperken, schorsen of intrekken. Dit kan bijvoorbeeld wanneer de wapenbezitter een gevaar vormt voor de openbare orde of wanneer de wettige reden voor het wapenbezit niet meer bestaat. De politie stelt bij elke aanvraag voor een wapenvergunning een algemeen onderzoek in. Naar aanleiding van dit onderzoek zal de korpschef een positief of een negatief advies geven aan de Gouverneur die de vergunning al dan niet aflevert. Indien je nog vragen hebt over de wapenwetgeving kan je terecht op het telefoonnummer 013/ (Dhr. Reekmans) of 013/ (Dhr. Durwael). Bladzijde 42

43 C) Fuiven Het organiseren van fuiven en evenementen is vaak een hele bedoening voor de organisator: reclame maken, sponsors zoeken, drank voorzien Wat je zeker niet mag vergeten, is bij je gemeentebestuur op tijd een vergunning aan te vragen voor het evenement of de fuif. Eenmaal dit op zak, kan je best even langskomen bij de politie (bij de operationele leiding) om een aantal praktische afspraken te maken. Indien je hierover meer informatie wenst, kun je bellen naar 013/ Snelheidsboetes Tot onze spijt moeten we nog regelmatig vaststellen dat weggebruikers te pas en te onpas zondigen tegen de verkeersregels. Nochtans is een gepaste rijstijl van groot belang voor de verkeersveiligheid. Het is voor ons dan ook belangrijk om hier strikt op toe te zien en de overtreders te beboeten. Mocht je zelf een verkeersboete krijgen, dien je je antwoordformulier tijdig ingevuld terug te sturen naar onze hoofdpost in Herk-de-Stad. Dit formulier wordt vervolgens overgemaakt aan de procureur des Konings die, afhankelijk van de omstandigheden, kan beslissen tot: het niet vervolgen van de inbreuk, het voorstellen van een minnelijke schikking of het dagvaarden voor de politierechtbank. Wanneer je niet akkoord bent met een procesverbaal, moet je je niet wenden tot de burgemeester maar wel tot de procureur des Konings. Door de scheiding der machten, mogen de burgemeesters zich niet mengen in gerechtelijke procedures. Advies kan je steeds vragen aan de politie. Om te vermijden dat verstrooide bestuurders een boete zouden krijgen, zal de politie vanuit preventief oogpunt een groot aantal snelheidsborden plaatsen om bestuurders erop te wijzen of ze al dan niet te snel rijden. Deze borden zullen vanaf eind 2007 in het straatbeeld verschijnen. Bladzijde 43

44 Politiezone West-Limburg Heb je iets verdachts gezien, twijfel NIET, bel de politie! Noodnummer politie 101 dringende tussenkomsten Algemeen telefoonnummer politiezone 013/ West-Limburg Hulpdiensten 11. Belangrijke telefoonnummers Medische spoeddienst en brandweer 100 Rode Kruis 105 Antigifcentrum 070/ Ziekenhuis campus Sint-Ursula Herk-de-Stad 013/ Ziekenhuis Sint-Franciskus Heusden 011/ Ziekenhuis Diest 013/ Ziekenhuis Virga Jesse Hasselt 011/ Ziekenhuis campus Salvator Hasselt 011/ Brandwondencentrum 092/ Europees noodnummer 112 Gemeenten Gemeentehuis Lummen 013/ Gemeentehuis Herk-de-Stad 013/ Gemeentehuis Halen 013/ Bladzijde 44

45 12.Wist je dat... Wist je dat de politie West-Limburg afgelopen jaar: 2262 meldingen meer te verwerken kreeg dan in 2004 (7420 i.p.v. 5158!) 760 interventies meer uitvoerde dan 2 jaar geleden (3375 i.p.v. 2615!) meer dan 8000 geschriften opstelde n.a.v. klachten, aangiften en kantschriften 1538 domicilie onderzoeken uitvoerden ingevolge verhuizingen 176 uren les gegeven heeft in 28 klassen van het lager onderwijs met de bedoeling kinderen leren neen te zeggen tegen negatieve invloeden van buiten af 367 wapens en 6840 stuks munitie ingezameld heeft n.a.v. de nieuwe wapenwet 42 gerechtelijke arrestaties heeft verricht ten overstaan van verdachte criminelen 53 huiszoekingen heeft verricht waarvan 27 met een positief resultaat 76 maal sociale bijstand verleend heeft n.a.v. intra-familiaal geweld 115 uren bijstand verleend heeft aan allerhande slachtoffers 62 maal techno-preventief advies gaf aan slachtoffers van woninginbraken op het vlak van verkeersveiligheid 107 letselongevallen telde i.p.v. 191 in 1997! 24 zwaar gekwetsten en 3 verkeersdoden telde i.p.v. 94 in 1997! (-71%) een fenomenale daling kende van de zware criminaliteit: - zware diefstallen -45% t.o.v. 2002! ( ) - diefstallen uit wagens -66% t.o.v (41-121) - diefstallen van wagens -59% t.o.v (16-39) een verontrustende stijging zag van het fysiek geweld met meer dan 40% op 1 jaar en dit zowel binnen als buiten familiaal verband! (149-91) tenslotte 25 grootschalige acties heeft ondernomen t.v.v. de verkeersveiligheid 18 grootschalige acties heeft ondernomen ter voorkoming van de criminaliteit Hierbij werden in het totaal meer dan 2500 voertuigen gecontroleerd, 7 illegalen aangetroffen en 5 voertuigen in beslag genomen 740 uren verhoogd toezicht heeft uitgevoerd op handelszaken tijdens de eindejaarsperiode alsmede doorheen het jaar naar aanleiding van woninginbraken tijdens dit verhoogd toezicht de politie 2701 maal bij een handelszaak gepasseerd is en in 191 gevallen de handelszaak ook daadwerkelijk bezocht heeft uitermate haar best heeft gedaan om een maximale veiligheid voor elke inwoner van Halen, Herk-de Stad en Lummen na te streven, maar het is tenslotte aan u en alleen aan u om te beoordelen hoe goed we daarin geslaagd zijn Bladzijde 45

HALEN HERK-DE-STAD LUMMEN. Editie 2010. Politiezone West-Limburg - Guldensporenlaan 30-3540 Herk-de-Stad

HALEN HERK-DE-STAD LUMMEN. Editie 2010. Politiezone West-Limburg - Guldensporenlaan 30-3540 Herk-de-Stad HALEN HERK-DE-STAD LUMMEN Editie 2010 Politiezone West-Limburg - Guldensporenlaan 30-3540 Herk-de-Stad Colofon Verantwoordelijke uitgever: Armand Grootaers, Hoofdcommissaris-korpschef Politiezone West-Limburg

Nadere informatie

De CALog ers waren gemiddeld 41 jaar en hadden gemiddeld 10 dienstjaren. Verdeling M/V op 31/12/2013

De CALog ers waren gemiddeld 41 jaar en hadden gemiddeld 10 dienstjaren. Verdeling M/V op 31/12/2013 JAARVERSLAG 2013 PERSONEELSFORMATIE Op 31 december 2013 bestond het korps uit 55 mannen en 25 vrouwen. De gemiddelde leeftijd voor de operationele medewerkers bedroeg 42 jaar en ze hadden gemiddeld 17

Nadere informatie

Prioriteiten van de lokale politiezone GRENS 2010.

Prioriteiten van de lokale politiezone GRENS 2010. Lokale Politie PZ Grens 5350 Hoofdcommissariaat Kapellensteenweg 32 2920 Kalmthout Tel. 03/620.29.29 Fax 03/620.29.39 info@pzgrens.be Prioriteiten van de lokale politiezone GRENS 2010. Een politiekorps

Nadere informatie

P O L I T I E Z O N E

P O L I T I E Z O N E P O L I T I E Z O N E Z O T T E G E M / H E R Z E L E / S I N T - L I E V E N S - H O U T E M ( P Z 5 4 2 9 ) Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 INHOUD INLEIDING... 2 MISSIE - VISIE - WAARDEN... 3 Missie

Nadere informatie

Omschrijving van de zone:

Omschrijving van de zone: Omschrijving van de zone: De politiezone Heist is een ééngemeentezone bestaande uit de hoofdgemeente Heist o/d Berg met haar deelgemeenten Itegem, Wiekevorst, Hallaar, Booischot en Schriek. De politiezone

Nadere informatie

Lokale Politie Pajottenland. Persconferentie dd.. 27/12/2011

Lokale Politie Pajottenland. Persconferentie dd.. 27/12/2011 Lokale Politie Pajottenland Persconferentie dd.. 27/12/2011 Reorganisatie De voorbije maanden was Uw politiezone in beweging. Om het contact met de bevolking te optimaliseren, werden immers een aantal

Nadere informatie

Aan : Betreffende : Gemeentebestuur en politie zetten sterk in op preventie bij aanpak woninginbraken!!!

Aan : Betreffende : Gemeentebestuur en politie zetten sterk in op preventie bij aanpak woninginbraken!!! POLITIEZONE GAVERS HARELBEKE-DEERLIJK Tel : 056/733.511 Fax : 056/733.529 PZ GAVERS 8530 HARELBEKE Deerlijksesteenweg 43 Datum : 18/10/2013 Afzender : Dit is een bericht van de POLITIEZONE GAVERS BIN-BERICHT

Nadere informatie

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS COD24_BROCH BlauwOK2deV_NL 26-09-2005 14:33 Page 1 BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS OPSTART - PROCEDURE Preventie ter bevordering van veiligheidsgevoel en sociale betrokkenheid Stap mee

Nadere informatie

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw De politiezone Politiereglementen Gemeentelijke administratieve sancties Isabelle Vincke 12-12-2012 Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale asbl Vereniging van de Stad

Nadere informatie

Deel 6 Resultaten. Recherchewerk

Deel 6 Resultaten. Recherchewerk Deel 5 Werking Recherche Omdat we meer en meer ondervonden dat onze dienst weinig of geen binding meer had met de jongeren van onze stad, werd in 2011, binnen de dienst recherche, een aparte jeugddienst

Nadere informatie

25 juni 2013 Parochiehuis St-Bavo N-VA Asse

25 juni 2013 Parochiehuis St-Bavo N-VA Asse ZEBRA = ZEllik + Bekkerzeel +Relegem + Anders 25 juni 2013 Parochiehuis St-Bavo N-VA Asse UW WIJKAGENTEN Een POLITIEMAN belt aan hij spreekt FRANS hij kan zijn DIENSTKAART niet tonen hij draagt geen

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg 2011 40 Gemeenschapswachten 2001 4 Stewards 2 Beste Koekelbergenaren, Veiligheid is een essentieel recht

Nadere informatie

KLACHTEN. Wat moet je doen wanneer je een probleem hebt met een andere huurder van onze huisvestingsmaatschappij?

KLACHTEN. Wat moet je doen wanneer je een probleem hebt met een andere huurder van onze huisvestingsmaatschappij? KLACHTEN Wat moet je doen wanneer je een probleem hebt met een andere huurder van onze huisvestingsmaatschappij? Elke huurder moet zich gedragen als een goed huisvader. Dit staat zo in het huurcontract.

Nadere informatie

BUURTINFORMATIENETWERKEN EDEGEM

BUURTINFORMATIENETWERKEN EDEGEM BUURTINFORMATIENETWERKEN EDEGEM! 1. Feedback recente dringende BIN- berichten. 31/10 14u45 Centrum Omdat veiligheid iedereen aanbelangt 3 verdachte personen in de Oude Godstraat 2 vrouwen gaan aanbellen,

Nadere informatie

HAZODI. Dringend politiehulp nodig? Bel 101!

HAZODI. Dringend politiehulp nodig? Bel 101! HAZODI HASSELT ZONHOVEN DIEPENBEEK INFORMATIEBLAD VAN DE LOKALE POLITIE JAARGANG 3 #4 DECEMBER 2013 WWW.HAZODI.BE Twitter: @PZHAZODI Facebook: Politie HAZODI Dringend politiehulp nodig? Bel 101! p. 3 Gratis

Nadere informatie

Hoofdcommissariaat Overijse. Brusselsesteenweg 145 g, 3090 Overijse

Hoofdcommissariaat Overijse. Brusselsesteenweg 145 g, 3090 Overijse 7. Onze PZ Politiezone Druivenstreek is een meergemeentezone die wordt gevormd door de gemeenten Overijse en Hoeilaart. Beide gemeenten zijn gelegen in het Vlaams gewest, in de provincie Vlaams-Brabant,

Nadere informatie

De hoogste interventiedruk deed zich voor tussen en uur. Voor en na uur nam het aantal tussenkomsten af.

De hoogste interventiedruk deed zich voor tussen en uur. Voor en na uur nam het aantal tussenkomsten af. Lokale Politie Waasland-Noord Beveren Sint-Gillis-Waas - Stekene Gravendreef 1 9120 Beveren Tel. 03 750 14 11 Fax 03 750 14 10 contact@politiewano.be PERSNOTA Resultaten 2016 lokale politie Waasland-Noord

Nadere informatie

Uitvoering ZVP 2012 Inbraak in gebouwen De eerste prioriteit in het zonaal veiligheidsplan is de inbraak in gebouwen. Dit omhelst zowel de woningen

Uitvoering ZVP 2012 Inbraak in gebouwen De eerste prioriteit in het zonaal veiligheidsplan is de inbraak in gebouwen. Dit omhelst zowel de woningen Uitvoering ZVP 212 Inbraak in gebouwen De eerste prioriteit in het zonaal veiligheidsplan is de inbraak in gebouwen. Dit omhelst zowel de woningen als de andere gebouwen. In het actieplan wordt aandacht

Nadere informatie

Persnota Stad Kortrijk

Persnota Stad Kortrijk Persnota Stad Kortrijk Persnota maandag 31 oktober 2016 Hondenbaasjes vormen Kortrijks veiligheidsteam Meer dan 100 deelnemers Horen, zien en melden, wordt een Kortrijks devies. ( ) We ondernemen actie

Nadere informatie

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; GR20120621 punt 1: politiezone Ninove - Openverklaring van een vacante betrekking in het operationeel kader - Hoofdinspecteur van politie - politieassistent DE RAAD, Gelet op de wet van 7 december 1998

Nadere informatie

Criteriummatrix criminaliteit

Criteriummatrix criminaliteit Criteriummatrix criminaliteit Fenomeen Objectieve bronnen Subjectieve bronnen Totaal Objectieve cijfers Wijkbevraging Bevraging leden politieraad Bevraging medewerkers 7 4 3 3 CRIMINALITEIT Inbraken woningen,

Nadere informatie

Brussel, 30 november 2015

Brussel, 30 november 2015 Brussel, 30 november 2015 Aan de dames en heren Provinciegouverneurs Aan de heer Hoge Ambtenaar belast met de uitoefening van bevoegdheden van de Brusselse Agglomeratie Aan de heer Voorzitter van het College

Nadere informatie

STAGEHANDLEIDING AGENT VAN POLITIE

STAGEHANDLEIDING AGENT VAN POLITIE 1 STAGEHANDLEIDING AGENT VAN POLITIE voorwoord 2 Het basisontwerp van dit document is opgesteld door het Provinciaal opleidingscentrum voor politiepersoneel (PLOT). In samenspraak met de andere opleidingscentra

Nadere informatie

Volgsystemen. tegen diefstal van voertuigen. Informatiefolder bestemd voor de gebruikers van een volgsysteem

Volgsystemen. tegen diefstal van voertuigen. Informatiefolder bestemd voor de gebruikers van een volgsysteem Volgsystemen tegen diefstal van voertuigen Informatiefolder bestemd voor de gebruikers van een volgsysteem U hebt een auto of u staat op het punt er een te kopen en u wenst uw voertuig al dan niet op verzoek

Nadere informatie

een als misdrijf omschreven feit proces-verbaal procureur des Konings parket of van het Openbaar Ministerie

een als misdrijf omschreven feit proces-verbaal procureur des Konings parket of van het Openbaar Ministerie uitgave juni 2015 Minderjarigen kunnen volgens de Belgische wet geen misdrijven plegen. Wanneer je als jongere iets ernstigs mispeutert, iets wat illegaal is, pleeg je een als misdrijf omschreven feit

Nadere informatie

LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER. Jaarverslag 2014

LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER. Jaarverslag 2014 Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag 214 1 LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER Jaarverslag 214 ( foto s teambuilding 214) Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag 214 2 Voorwoord van de korpschef Dit jaarverslag

Nadere informatie

Lokale Politie Brussel-Hoofdstad-Elsene Sylvia Mattens Adviseur/Psycholoog POLITIONELE SLACHTOFFERBEJEGENING

Lokale Politie Brussel-Hoofdstad-Elsene Sylvia Mattens Adviseur/Psycholoog POLITIONELE SLACHTOFFERBEJEGENING Lokale Politie Brussel-Hoofdstad-Elsene Sylvia Mattens Adviseur/Psycholoog POLITIONELE WIE WORDT AANZIEN ALS SLACHTOFFER? geen eenduidige definitie ieder vanuit eigen invalshoek voor iedereen verschillend

Nadere informatie

WETGEVING DRUGS CDO KORTRIJK. Pedagogische studiedag. Vrijdag 28 januari 2011 31-01-11 POLITIEZONE VLAS

WETGEVING DRUGS CDO KORTRIJK. Pedagogische studiedag. Vrijdag 28 januari 2011 31-01-11 POLITIEZONE VLAS WETGEVING DRUGS CDO KORTRIJK Pedagogische studiedag Vrijdag 28 januari 2011 SPREKER : BART COUSSEMENT Commissaris van Politie Politiezone Vlas (Kortrijk-Kuurne-Lendelede) Directie Risicomanagement Voetbalcel

Nadere informatie

Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van

Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van Versie 01.07.2015 Aanleiding Hoe kwam dit initiatief tot stand? N aar aanleiding van de dodelijke verkeersongevallen tijdens het oogstseizoen van het jaar 2000

Nadere informatie

Bevolkingstevredenheidsonderzoek

Bevolkingstevredenheidsonderzoek Bevolkingstevredenheidsonderzoek Lokale Politie Politiezone Erpe-Mere/Lede Korpsleiding Administratief Centrum 2 9340 Lede T +32 53 60 64 64 1 Inleiding Met het oog op de gemeenschapsgerichte politiezorg

Nadere informatie

uitgave september 2013

uitgave september 2013 uitgave september 2013 Ook als minderjarige (persoon jonger dan 18 jaar) kom je soms in aanraking met de politie. Bijvoorbeeld omdat je een verkeersovertreding begaan hebt, als je bestolen werd, wanneer

Nadere informatie

Deel 1 Strategie en beleid

Deel 1 Strategie en beleid 4 Jaarverslag 2014 5 Jaarverslag 2014 Veiligheidsfenomenen Criminaliteit Prioritair : Diefstallen in gebouwen en woningen Het aantal diefstallen in woningen en diefstallen in gebouwen op een aanvaardbaar

Nadere informatie

Kennisname : Administratief Medewerker BENAMING VAN DE FUNCTIE : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Datum : Functionaris :... Verantwoordelijke :...

Kennisname : Administratief Medewerker BENAMING VAN DE FUNCTIE : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Datum : Functionaris :... Verantwoordelijke :... BENAMING VAN DE FUNCTIE : GRAAD : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Administratief Medewerker Administratief Medewerker C C1-C3 AFDELING : Secretariaat DIENST : Secretariaat Kennisname : Datum : Functionaris

Nadere informatie

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg. We leggen uit wat het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg is, wie er werken

Nadere informatie

Onthaalbrochure. nieuwe medewerker

Onthaalbrochure. nieuwe medewerker Onthaalbrochure nieuwe medewerker Inhoudstafel 1. Contact en openingsuren...3 2. Ingebroken? En wat nu?...4 Algemeen...4 Na de komst van de politie...4 Het parket...4 Wat kan u zelf doen in deze procedure?...4

Nadere informatie

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG 2 JIJ EN HET ONDERSTEUNINGSCENTRUM JEUGDZORG / 3 INLEI DING In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum jeugdzorg. We leggen uit wat het

Nadere informatie

INTEGRALE VEILIGHEID VRIJWILLIGERS

INTEGRALE VEILIGHEID VRIJWILLIGERS INTEGRALE VEILIGHEID in samenwerking met VRIJWILLIGERS Politiezone Regio Rhode & Schelde Hoofdcommissaris Yves Asselman, korpschef Commissaris Geert Van Hoecke, directie communicatie en beleid Menu Proud

Nadere informatie

Wat is een onmiddellijke inning?... 2. Wat is een minnelijke schikking?... 2

Wat is een onmiddellijke inning?... 2. Wat is een minnelijke schikking?... 2 Inhoudsopgave Wat is een onmiddellijke inning?... 2 Wat is een minnelijke schikking?... 2 Wat is een voorstel tot Verval van de Strafvordering door Betaling van een Geldsom of VSBG?... 2 In welke zaken

Nadere informatie

Politie en Beleidsevaluatie

Politie en Beleidsevaluatie Politie en Beleidsevaluatie Enkele beschouwingen vanuit de politiepraktijk 9 juni 2006 Federale politie 1 1. Politie 2. Politie en veiligheid 3. Veiligheid en beleid 4. Beleid en evaluatie 9 juni 2006

Nadere informatie

Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche. Ik ben verheugd vandaag in de politiezone Het Houtsche aanwezig te mogen

Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche. Ik ben verheugd vandaag in de politiezone Het Houtsche aanwezig te mogen Verkeersveilige Week Bijwonen controle - PZ Het Houtsche Maandag 20 februari 2017 Geachte burgemeesters Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche Beste aanwezigen van de pers Ik ben verheugd

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten

Charter collectieve rechten en plichten Charter collectieve rechten en plichten Van Begeleid Wonen Zennestreek vzw het voor Personen met een ( VAPH) (erkenningsnummer 409200333) Ons adres: In dit charter leggen we duidelijk uit hoe we werken

Nadere informatie

www.kinderrechtswinkel.be juni 2008 Voor kinderen die meer willen weten over de rechtbank, wetten en de rechter Voor kinderen die meer willen weten over de rechtbank, wetten en de rechter Hebben kinderen

Nadere informatie

Inhoud. Waarom snelheidshandhaving. Waarom snelheidshandhaving. Binnen welke context. Binnen welke context 26/09/2014 SNELHEIDSHANDHAVING PZ LEUVEN

Inhoud. Waarom snelheidshandhaving. Waarom snelheidshandhaving. Binnen welke context. Binnen welke context 26/09/2014 SNELHEIDSHANDHAVING PZ LEUVEN SNELHEIDSHANDHAVING PZ LEUVEN Ludwig Hoeterickx Politie Leuven Inhoud Waarom snelheidshandhaving Binnen welke context Elk bestuursniveau doet zijn zeg SGVV 2007 en referentiekader ZVP Personeelsinzet Onderzoek

Nadere informatie

Deel 1 Strategie en beleid. Leiderschap : De weg die we bewandelen

Deel 1 Strategie en beleid. Leiderschap : De weg die we bewandelen Leiderschap : De weg die we bewandelen Missie, visie en waarden De missie, visie en waarden van de lokale politie Lier worden gebundeld in onze slagzin die uitdraagt waar we in deze organisatie voor staan

Nadere informatie

Samenwerkingsakkoord tussen Parket lokale politie Halse secundaire scholen CLB s - stad Halle

Samenwerkingsakkoord tussen Parket lokale politie Halse secundaire scholen CLB s - stad Halle Samenwerkingsakkoord tussen Parket lokale politie Halse secundaire scholen CLB s - stad Halle 1. Doelstellingen 1.1. Dit samenwerkingsakkoord dient om de veiligheid en de bescherming van personeelsleden

Nadere informatie

Geef fietsdieven geen kans!

Geef fietsdieven geen kans! Geef fietsdieven geen kans! 700062_binnenwerk_NL.indd 1 06-04-2007 16:03:42 Jaarlijks worden er in ons land meer dan 30.000 fietsdiefstallen geregistreerd. Het feitelijke aantal ligt stukken hoger. De

Nadere informatie

Veiligheid en leefbaarheid in Mechelen. Woensdag 19 november Congrescentrum Lamot

Veiligheid en leefbaarheid in Mechelen. Woensdag 19 november Congrescentrum Lamot Veiligheid en leefbaarheid in Mechelen Woensdag 19 november Congrescentrum Lamot Trendbreuk 1990-2000: Mechelen, zieke stad 2000-2010: Mechelen, stad in volle vaart Mechelen, zieke stad Diagnose: zieke

Nadere informatie

SPREEKBEURT POLITIE. Ga een dagje op stap met politieagent Arjan en leer meer over de politie

SPREEKBEURT POLITIE. Ga een dagje op stap met politieagent Arjan en leer meer over de politie SPREEKBEURT POLITIE Ga een dagje op stap met politieagent Arjan en leer meer over de politie Wat doet een politieagent? WELKOM DE POLITIEPRAKTIJK helpen bij een ongeluk pak de winkeldief! bekeuren en aanhouden

Nadere informatie

We sommen hieronder enkele initiatieven op die onze wil tot samenwerking tonen op niveau burgerparticipatie:

We sommen hieronder enkele initiatieven op die onze wil tot samenwerking tonen op niveau burgerparticipatie: 4. Burgerparticipatie & preventie Een actieve deelname van burgers aan het veiligheidsgebeuren is cruciaal en steeds meer van belang in de aanpak van een aantal criminaliteitsfenomenen. We sommen hieronder

Nadere informatie

Welkom bij de politie

Welkom bij de politie Welkom bij de politie Persoonlijke gegevens Naam: Functie: Dienst of zone: Onthaalbrochure van de geïntegreerde politie September 2007 Realisatie: Dienst interne communicatie Directie interne relaties

Nadere informatie

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker Algemene info Graad (functietitel): Functionele loopbaan: Administratief medewerker C1 C2 C3 Visie De gemeente Lovendegem streeft naar een optimale

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN. Edwin Vandereet, Commissaris PZ Leuven

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN. Edwin Vandereet, Commissaris PZ Leuven VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN Edwin Vandereet, Commissaris PZ Leuven Inhoud Waarom planmatig handhaven Binnen welke context Elk bestuursniveau doet zijn zeg SGVV 2007 en

Nadere informatie

2016: de eerste cijfers

2016: de eerste cijfers 2016: de eerste cijfers Het beleid van de politiezone Schelde-Leie wordt omschreven in het zonaal veiligheidsplan 2014-2017. Dit plan werd goedgekeurd door de ministers van binnenlandse zaken en justitie.

Nadere informatie

Voorkom diefstal uit je auto

Voorkom diefstal uit je auto Voorkom diefstal uit je auto Jaarlijks worden er in ons land meer dan 75.000 diefstallen uit auto s geregistreerd. Veel diefstallen kunnen nochtans eenvoudig voorkomen worden. Wil je vermijden dat ook

Nadere informatie

Ja...Ik wil...!! Samen gestructureerd werken in veiligheid Politiezone Het Houtsche

Ja...Ik wil...!! Samen gestructureerd werken in veiligheid Politiezone Het Houtsche Ja...Ik wil...!! Samen gestructureerd werken in veiligheid Politiezone Het Houtsche Sinds: september 2013 Commissaris Vanlerberghe Rudi 050/25.26.29-0498/93.92.87 rudi.vanlerberghe@hethoutsche.be PZ Het

Nadere informatie

Buurt Informatie Netwerk

Buurt Informatie Netwerk Buurt Informatie Netwerk Samen zorgen we voor ieders veiligheid. Veiligheid Veiligheid is een zaak voor iedereen, niet enkel voor politie en justitie. BIN WAT? Buurt Informatie Netwerk BIN oorsprong? 1994

Nadere informatie

Plan zone 30 moet veiligheid verhogen

Plan zone 30 moet veiligheid verhogen Persnota Plan zone 30 moet veiligheid verhogen Verlaag je snelheid, verhoog de veiligheid. 1. Plan Nieuw Kortrijk 2. Kortrijk was een verkeersonveilige stad Verkeersveiligheid is één van de topprioriteiten

Nadere informatie

Stelling 1: Waardig afscheid nemen kunnen we beter overlaten aan de begrafenisondernemers

Stelling 1: Waardig afscheid nemen kunnen we beter overlaten aan de begrafenisondernemers Verslag: Stellingen Dag van het Slachtoffer 2014 Groep 4 Datum: 21 februari 2014 Liesbeth Schrijvers Slachtofferbejegening Federale Politie Isabelle Vanderhoeven Directoraat-generaal Justitiehuizen Slachtofferonthaal

Nadere informatie

2016 SV Op 29 september 2016 stelde u een schriftelijke vraag over de toepassing van en de controles op het huisarrest.

2016 SV Op 29 september 2016 stelde u een schriftelijke vraag over de toepassing van en de controles op het huisarrest. KB Anke Van dermeersch Grote Markt 1 2000 Antwerpen Alle briefwisseling te richten aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt l, 2000 Antwerpen 1. L _j uw bericht van 29 september 2016

Nadere informatie

Je fiets, je vriend, laat hem nooit LOS. preventie. brugge.be/preventie

Je fiets, je vriend, laat hem nooit LOS. preventie. brugge.be/preventie brugge.be/preventie preventie v.u. J. Coens, stadssecretaris, Burg 12, B-8000 Brugge niet op de openbare weg gooien. Je fiets, je vriend, laat hem nooit LOS tips OM FietSDieFStAL te voorkomen Sluit je

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN INHOUD Waarom planmatig handhaven Binnen welke context Elk bestuursniveau doet zijn zeg SGVV 2007 en 2011 niet dwingend referentiekader ZVP

Nadere informatie

Politie. De wet geldt voor iedereen. Ook voor de politie.

Politie. De wet geldt voor iedereen. Ook voor de politie. Politie De wet geldt voor iedereen. Ook voor de politie. Alles over politie De federale politie www.polfed-fedpol.be De lokale politie bij jou in de buurt www.lokalepolitie.be Slachtofferhulp, voor slachtoffers

Nadere informatie

BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers)

BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers) BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers) Criminaliteit in Gent met 1,4% gedaald 16/03/2015 Na een spectaculaire daling van bijna

Nadere informatie

Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder

Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder Er moet de nadruk worden gelegd op het creëren van een veiligheidscultuur in de gemeente Heusden-Zolder. Het is beter dat er een beperkt aantal acties worden

Nadere informatie

PZ Het Houtsche. Actieplan Eigendomsdelicten

PZ Het Houtsche. Actieplan Eigendomsdelicten PZ Het Houtsche Actieplan Eigendomsdelicten FENOMEEN EIGENDOMSDIEFSTAL 2009-2012: één van de prioriteiten in ZVP (03/06/08) met nadruk op : + woninginbraken inbraak in gebouwen + voertuiginbraken + fietsdiefstallen

Nadere informatie

Convenant Buurtpreventie Blaricum

Convenant Buurtpreventie Blaricum Convenant Buurtpreventie Blaricum Partijen zijn: Gemeente, vertegenwoordigd door: burgemeester Politie, vertegenwoordigd door: korpschef Buurtpreventievereniging, vertegenwoordigd door: voorzitter en secretaris.

Nadere informatie

Slachtofferhulp Brussel-Halle-Vilvoorde Groot Eiland (deelwerking CAW Archipel) Voorstelling dienst

Slachtofferhulp Brussel-Halle-Vilvoorde Groot Eiland (deelwerking CAW Archipel) Voorstelling dienst Slachtofferhulp Brussel-Halle-Vilvoorde Groot Eiland (deelwerking CAW Archipel) Voorstelling dienst Slachtofferhulp Elke dag worden mensen slachtoffer van een misdrijf Historiek Slachtofferhulp Eerste

Nadere informatie

Mevrouw, Mijnheer, Ik dank u voor de medewerking. Hoogachtend, Lynn Van Houcke

Mevrouw, Mijnheer, Ik dank u voor de medewerking. Hoogachtend, Lynn Van Houcke Mevrouw, Mijnheer, Mijn naam is Lynn Van Houcke en ik ben momenteel bezig met mijn masterjaar Criminologische Wetenschappen aan de Universiteit Gent. In het masterjaar dienen we een thesis te schrijven

Nadere informatie

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten; GR20170622 punt 3: Politie - Personeel - Externe aanwerving - Openverklaring van een betrekking in het administratief en logistiek kader - Niveau B - Consulent - voor de dienst beleid, beheer & ondersteuning

Nadere informatie

Welkom INFOVERGADERING BIN (BUURTINFORMATIENETWERK)

Welkom INFOVERGADERING BIN (BUURTINFORMATIENETWERK) Welkom INFOVERGADERING BIN (BUURTINFORMATIENETWERK) 1 Wettelijk kader Omzendbrief van 2010 met betrekking tot de BIN s Filosofie van de tekst : Adequate benadering van veiligheidsproblemen op basis van

Nadere informatie

LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER. Jaarverslag 2015

LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER. Jaarverslag 2015 Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag 215 1 LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER Jaarverslag 215 (foto teambuilding 215) Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag 215 2 Voorwoord van de korpschef Dit jaarverslag

Nadere informatie

Aangifte doen En dan?

Aangifte doen En dan? www.politie.nl/slachtoffer Aangifte doen En dan? 17035-1 Informatie voor slachtoffers van een misdrijf 1 Bent u slachtoffer van een misdrijf? Is er bijvoorbeeld bij u ingebroken? Of heeft iemand u mishandeld?

Nadere informatie

We noemen 2010 dan ook : ons V-jaar.

We noemen 2010 dan ook : ons V-jaar. Vebeterende organisatie Onze T(h)ree filosofie Tijdens het eerste jaar van onze T(h)ree legden we de nadruk op : De goede dingen doen (effectief en doeltreffend te werk gaan). Als logisch gevolg daarom

Nadere informatie

Politiezone West-Limburg

Politiezone West-Limburg Politiezone West-Limburg JAARVERSLAG 28 Jaarverslag 28 Politiezone West-Limburg 5374 Halen / Herk-de-Stad / Lummen Woord vooraf Beste lezer Voor u ligt de zevende uitgave (editie 28) van het jaarverslag

Nadere informatie

Aan : Betreffende : Neem maatregelen tegen woninginbraak!!!

Aan : Betreffende : Neem maatregelen tegen woninginbraak!!! POLITIEZONE GAVERS HARELBEKE-DEERLIJK Tel : 056/733.511 Fax : 056/733.529 PZ GAVERS 8530 HARELBEKE Deerlijksesteenweg 43 Datum : 30/04/20014 Afzender : Dit is een bericht van de POLITIEZONE GAVERS BIN-BERICHT

Nadere informatie

Domein 1 : Bestuurlijke politie (In termen van bevoegdheden van agent van bestuurlijke politie in overeenstemming met het art.

Domein 1 : Bestuurlijke politie (In termen van bevoegdheden van agent van bestuurlijke politie in overeenstemming met het art. INTERNE KANDIDATUUR: HOOFDINSPECTEUR VAN POLITIE (MIDDEN) Ten gevolge van de problemen met PolDoc: maak soms gebruik van het nieuwe platform PolDMS (te raadplegen via Portal) Domein 1 : Bestuurlijke politie

Nadere informatie

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont ontwikkeling 2015 tov 2014, gemeente ontwikkeling 2015 tov 2014, regio MNL januari t/m juni juli t/m december Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont Januari 2016 - In 2015 is het aantal woninginbraken

Nadere informatie

Buurtinformatienetwerken nieuwe omzendbrief Deze omzendbrief vervangt punt II van de omzendbrief I/VSPP/8 van 9 april 1998 betreffende de

Buurtinformatienetwerken nieuwe omzendbrief Deze omzendbrief vervangt punt II van de omzendbrief I/VSPP/8 van 9 april 1998 betreffende de Buurtinformatienetwerken nieuwe omzendbrief 2.7.2001 Deze omzendbrief vergt punt II de omzendbrief I/VSPP/8 9 april 1998 betreffende de buurtinformatienetwerken. De overige behandelde onderwerpen de omzendbrief

Nadere informatie

Ombudsfunctie. - telefonisch (tijdens de telefonische permanenties van de ombudspersoon of op het antwoordapparaat buiten de permanentie-uren);

Ombudsfunctie. - telefonisch (tijdens de telefonische permanenties van de ombudspersoon of op het antwoordapparaat buiten de permanentie-uren); Ombudsfunctie Artikel 1 Het doel van dit huishoudelijk reglement is om de regels inzake organisatie, werking en procedures van de ombudsfunctie van de Kliniek Sint-Jan vast te leggen. Artikel 2 Dit huishoudelijk

Nadere informatie

WhatsApp- Buurtpreventie Het vergroten van de (sociale) veiligheid en lee9aarheid in de buurt. Muiderberg

WhatsApp- Buurtpreventie Het vergroten van de (sociale) veiligheid en lee9aarheid in de buurt. Muiderberg WhatsApp- Buurtpreventie Het vergroten van de (sociale) veiligheid en lee9aarheid in de buurt Muiderberg Welkom Wat is WhatsApp? Het doel van WhatsApp- buurtpreventie. Georganiseerde WhatsApp-groepen.

Nadere informatie

Persmap Politiezone Westkust

Persmap Politiezone Westkust Persmap Politiezone Westkust Datum: vrijdag 28 maart 2014 Agendapunten Geplande snelheids-en alcoholcontroles maand april Waarschuwing voor cashtrapping Fietsgraveeracties in de zone Westkust Autograveeractie

Nadere informatie

namens het politiecollege W. DEN TANDT J. VERMEULEN

namens het politiecollege W. DEN TANDT J. VERMEULEN BEKENDMAKING Deinze, 15 juni 2017 De vergadering van de politieraad vond plaats op 15 juni 2017. De lijst met beknopte inhoud van de daarin geregelde aangelegenheden ligt ter inzage van het publiek van

Nadere informatie

Vanaf 5 januari 2016: 25% meer blauw op straat in Kortrijk, Kuurne en Lendelede

Vanaf 5 januari 2016: 25% meer blauw op straat in Kortrijk, Kuurne en Lendelede Persnota maandag 4 januari 2016 Vanaf 5 januari 2016: 25% meer blauw op straat in Kortrijk, Kuurne en Lendelede 1. Inleiding De politiezone (PZ) Vlas heeft sinds eind vorig jaar een nieuwe slogan en een

Nadere informatie

GEMEENTE LENNIK. Informatievergadering 7 juli 2011

GEMEENTE LENNIK. Informatievergadering 7 juli 2011 GEMEENTE LENNIK Informatievergadering 7 juli 2011 Inhoudstafel Geregistreerde criminaliteit op het niveau van de politiezone Pajottenland Aantal geregistreerde feiten per gemeente in de PZ Gerechtelijke

Nadere informatie

Partnergeweld is een strafbaar feit!!!

Partnergeweld is een strafbaar feit!!! Partnergeweld is een strafbaar feit!!! Tal van vrouwen leven dag in dag uit met pijn en angst in hun relatie Beledigingen, scheldpartijen, vernederingen je wordt belachelijk gemaakt en gekleineerd Je mag

Nadere informatie

BUURTINFORMATIENETWERK EN ZELFSTANDIGEN

BUURTINFORMATIENETWERK EN ZELFSTANDIGEN BUURTINFORMATIENETWERK EN ZELFSTANDIGEN BIN-Z CP Jos Lannoo HINP Filip Beyens Directie Operaties INLEIDING. Samenwerking tussen : verschillende bedrijven politiediensten (private bewakingsdienst) (cfr.

Nadere informatie

NOODPLAN. Versie februari

NOODPLAN. Versie februari NOODPLAN Versie februari 2009 1 ONDERSTEUNING VOOR JEUGD RODE KRUISKERNEN BIJ NOODSITUATIES Een Jeugd Rode Kruiskern is geen onderwerp voor een stilleven. Kinderen, jongeren en jeugdleiders blijven niet

Nadere informatie

PZ Het Houtsche. Actieplan Eigendomsdelicten

PZ Het Houtsche. Actieplan Eigendomsdelicten PZ Het Houtsche Actieplan Eigendomsdelicten ACTIEPLAN EIGENDOMSDELICTEN 2009-2012: 2012: woninginbraken inbraak inbraak in gebouwen + voertuiginbraken + fietsdiefstallen Probleemschets? Objectieve gegevens

Nadere informatie

Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER. Jaarverslag 2013

Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER. Jaarverslag 2013 Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag 213 1 LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER Jaarverslag 213 Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag 213 2 Voorwoord van de korpschef Dit jaarverslag is een weergave van de

Nadere informatie

scheiding Ouders blijven ouders Recht van spreken

scheiding Ouders blijven ouders Recht van spreken Het is niet niks als je ouders gaan scheiden. Misschien verschiet je er geweldig van. Misschien vind je de nieuwe duidelijkheid juist wel goed. Hoe dan ook, bij zo n scheiding moet er van alles worden

Nadere informatie

Inspectiestrategie. en procedure voor de inbeslagname van dieren. Dienst Dierenwelzijn Bertrand LHOEST en Marie-Astrid MASSA

Inspectiestrategie. en procedure voor de inbeslagname van dieren. Dienst Dierenwelzijn Bertrand LHOEST en Marie-Astrid MASSA Inspectiestrategie van LB en procedure voor de inbeslagname van dieren Dienst Dierenwelzijn Bertrand LHOEST en Marie-Astrid MASSA 1. Inspectiestrategie van LB 1.1. Context 1.2. Wettelijke bepalingen 1.3.

Nadere informatie

POLITIE- EN. Politie HAZODI zet in op een veilig schoolverkeer. p. 3 Opfriscursus van de verkeersregels op 19 september

POLITIE- EN. Politie HAZODI zet in op een veilig schoolverkeer. p. 3 Opfriscursus van de verkeersregels op 19 september POLITIE- EN HAZODI PREVENTIEKRANT HASSELT ZONHOVEN DIEPENBEEK INFORMATIEBLAD VAN DE LOKALE POLITIE JAARGANG 3 # 3 SEPTEMBER 2013 WWW.HAZODI.BE TWITTER: @PZHAZODI FACEBOOK: POLITIE HAZODI Politie HAZODI

Nadere informatie

Criminaliteitscijfers en gemeentelijke administratieve sancties 2012

Criminaliteitscijfers en gemeentelijke administratieve sancties 2012 vrijdag 19 april 2013 Criminaliteitscijfers en gemeentelijke administratieve sancties 2012 De totale geregistreerde criminaliteit in Antwerpen nam in 2012 toe met 2% ten opzichte van 2011. De woninginbraken

Nadere informatie

Pol event

Pol event Pol event 28.03.2017 Tracypol Biketrace Doelstelling Stappen pilootzone Mechelen-Willebroek Infrastructuur en principe werking Voorbereidende stappen Operationele werking Wettelijk kader Mogelijk groeipad

Nadere informatie

Drugs en. de wet. Mag het nu wel of niet?

Drugs en. de wet. Mag het nu wel of niet? Drugs en de wet Mag het nu wel of niet? Alles over drugs De Druglijn tel. 078 15 10 20 www.druglijn.be Federale politie www.polfed-fedpol.be Advocaten voor jongeren www.jeugdadvocaat.be Jongeren Advies

Nadere informatie

Criminaliteit politiezone VLAS blijft verder dalen

Criminaliteit politiezone VLAS blijft verder dalen Persnota vrijdag 6 januari 2017 Criminaliteit politiezone VLAS blijft verder dalen Criminaliteit in de PZ Vlas daalt van 8113 naar 7666 feiten Daling van -5,5 % 8593 8128 8129 8113 7666-7% gelijk +3,5%

Nadere informatie

Buurt Informatie Netwerk LIEZEBOS

Buurt Informatie Netwerk LIEZEBOS Buurt Informatie Netwerk LIEZEBOS Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf 7 rechten van het slachtoffer Recht op een correcte en tactvolle behandeling Recht op het krijgen van informatie Recht op het

Nadere informatie

De politie biedt hulp vanaf het moment dat de school het geweld meldt. Deze melding kan op volgende manieren:

De politie biedt hulp vanaf het moment dat de school het geweld meldt. Deze melding kan op volgende manieren: Lokale Politie Antwerpen Titel: Scholenprotocol Subtitel: Afspraken tussen politie, scholen, parket en de stad Wat doet de politie in geval van geweld op school of rond de school? De politie biedt hulp

Nadere informatie

Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties

Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties REGLEMENT Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied, vaststellingsmodaliteiten en aangewezen ambtenaar Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie