Praktijkgids Energieboekhouding en monitoring & targeting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Praktijkgids Energieboekhouding en monitoring & targeting"

Transcriptie

1 1 Inleiding Monitoring & technieken Inleiding Om de energiekosten van een bedrijf te verminderen, is het essentieel dat men begrijpt hoe de energie verbruikt wordt binnen het bedrijf. Dit wil zeggen dat men voor de verschillende energiedragers weet hoeveel energie er in de verschillende processen verbruikt wordt. 2 Het opstellen van een energieboekhouding start met de opmaak van een schematisch overzicht in welke (deel)processen energie wordt gebruikt en dit voor de verschillende energiedragers (elektriciteit, aardgas, perslucht, stoom,..). Vervolgens worden alle deelstromen gekwantificeerd. Dit kan door middel van meten of door berekeningen te maken, de voorkeur gaat echter naar het meten van de deelstromen. Hoe ver men hierbij in detail wil gaan, moet per bedrijf bekeken worden: Welke energieverbruiken meet men; welke schat men op basis van berekeningen? Hoe ver gaat men bij onderverdeling naar processen / machines? Voor bepaalde processen of utilities loont het de moeite een gedetailleerde energiebalans op te stellen, bijvoorbeeld voor het stoom- en condensaatnet, voor een droger, voor de persluchtvoorziening. Een energiebalans is pas volledig als het verschil tussen ingaande en uitgaande stromen kleiner is dan 10%. Is het verschil groter, dan dient verder gezocht te worden naar de oorza(a)k(en): vergeten processen, lekken, De energiebalans wordt best duidelijk en overzichtelijk voorgesteld, het uiteindelijke resultaat is een schematisch overzicht zoals de volgende figuren: Een initiatief van: Met steun van: blz 1/8

2 INKOOP ENERGIE: elektra, aardgas, gasolie, water, industriële gassen elektra aardgas water gasolie 26% elektra aardgas water UTILITIES 32% elektra aardgas water gasolie gassen 42% heet water koelwater 20% perslucht stoom heet water vacuüm proceswater 12% GEBOUWEN: verlichting, HVAC, inrichting 46% PRODUCTIE: processen A, B, C, D,... 54% FVO/nov 2010 blz 2/8

3 Energiehoeveelheden (kae-prim/jaar) kg CO 2 /jaar aardgas elektra koelw ater heet water G1 G2 G3 P1 P2 P3 U1 Gebouw en, processen, utilities Uiteraard moeten energieverbruiken van een proces ook gerelateerd worden met productiehoeveelheden. Het is slechts door het energieverbruik te relateren met de productiehoeveelheden dat men kan nagaan hoe de energie-efficiëntie evolueert. Onderstaande tabel geeft een voorbeeld hoe men voor bepaalde processen bepaald heeft wat men gaat meten PROCES Elektriciteit (kwh) Perslucht (Nm³) Gas (Nm³) Stoom (kg) Productieeenheid Rugafwerking X X X 1000 m² Extrusie X X X ton Garenververij X X ton Stukververij X X X 1000 m² Heatset X X X X ton Tuft X X X X 1000 m² Spinnerij X ton Viltlijn X X 1000 m² Compressorpark X Nm³ Stoomketels X Ton stoom Thermische olie ketel X X Uren productie FVO/nov 2010 blz 3/8

4 Eens men een voldoende betrouwbaar zicht heeft op de energieverbruiken van de verschillende processen, is de volgende stap optimaliseren: waar kan men energieverbruiken beperken? Als men energiebesparende maatregelen heeft uitgevoerd, zou men dank zij de energieboekhouding moeten kunnen bepalen wat het effect is van de genomen maatregel. 3 Monitoring & technieken We veronderstellen dat men volgens een bepaalde frequentie (wekelijks of maandelijks) over de gegevens beschikt van energieverbruik en productiehoeveelheden voor een bepaald proces of afdeling. Er kunnen vier soorten grafieken gebruikt worden binnen een M&T systeem: Energieverbruik versus Productie Specifiek energieverbruik ten opzichte van Productie CUSUM Controlekaart De eerste twee soort grafieken worden gebruikt om energiedata weer te geven en te interpreteren; de laatste twee zijn typische managementtools. Energieverbruik versus productie grafieken worden gebruikt om : De energie-efficiëntie van het proces te bepalen Energieverbruik te bepalen dat niet gelinkt is met de productie De best passende rechte geeft het verband tussen energieverbruik en de oorzaak ervan (in dit geval de productie). Als we een rechte tussen de punten in het wolkdiagram kunnen trekken, dan biedt de vergelijking van de rechte de volgende informatie: energieverbruik = m * productie + c FVO/nov 2010 blz 4/8

5 Intercept (c), de constante, is de hoeveelheid energie die wordt gebruikt, ongeacht het volume van de productie. Met andere woorden, de energie die wordt gebruikt wanneer er geen productie is. Op de grafiek vindt men dit als het punt waar de rechte de y-as snijdt. In bovenstaande figuur is dit 113,5 MWh/maand. De helling (m), het hellingspercentage van de rechte, is het specifiek energieverbruik (energieverbruik per hoeveelheid productie); het is een indicator van de energetische efficiëntie van het proces. de correlatie coëfficiënt, r, is een maatstaf in welke mate de y-variabele (het energieverbruik) relateert met de x variabele (de productiegegevens). r is een getal tussen -1 and 1, r² is begrepen tussen 0 en 1. Als r dicht bij -1 of 1 is, wil dit zeggen dat er een sterk verband is tussen x en y. De grafieken van specifiek energieverbruik versus Productie geven het specifieke energieverbruik (SEC) versus de productie. SEC wordt berekend door het energieverbruik te delen door de ermee overeenstemmende productie. De grafiek heeft meestal de vorm zoals hieronder weergegeven: specifiek energieverbruik daalt met toenemende productie. Het specifieke energieverbruik is een indicator voor het benchmarken. FVO/nov 2010 blz 5/8

6 Uit het voorbeeld blijkt duidelijk dat specifiek energieverbruik geen goede maatstaf is in het kader van monitoring en als een belangrijk deel van het energieverbruik niet gerelateerd is met de productie en het proces verloopt over een groot bereik van productiehoeveelheden. CUSUM staat voor Cumulative SUM of differences en is een techniek waarbij de som wordt berekend van het verschil tussen de voorspelde en de eigenlijke waarde voor een tijdsinterval (bijvoorbeeld dagelijks of wekelijks) en deze verschillen worden opgeteld (gecumuleerd). CUSUM wordt voor gebruikt om wijzigingen in energieperformanties te detecteren. CUSUM omhelst 4 stappen: Voorspellen van energieverbruik in functie van productiegegevens voor een vooropgezet tijdsinterval (dagelijks, wekelijks, maandelijks,...). Dit gebeurt door een statistische analyse van historische gegevens. Berekenen van het verschil tussen werkelijk en voorspeld verbruik. Sommeren van die verschillen over de verschillende tijdsperioden om de CUSUM te bekomen. CUSUM grafisch weergeven in functie van de tijd. Indien de varatie tussen energieverbruik en productie alleen maar willekeurig rond de best passende rechte zou liggen, dan zouden de verschillen tussen voorspeld en werkelijk verbruik alleen maar willeurig positief en negatief zijn. Het gecumuleerde verschil (CUSUM) zou dan in de buurt van de nul-as varieren. Indien er echter iets gebeurt dat het verband tussen energieverbruik en productie beïnvloedt, zullen de verschillen niet meer willekeurig verdeeld zijn, doch zal een trend te zien zijn. De CUSUM grafiek zal dan variëren rond een aantal rechte lijnen en elke knik in de kurve is de aanduiding van een wijziging in het energieverbruikspatroon. CUSUM grafieken kunnen natuurlijk ook geïnterpreteerd worden in het kader van energiekosten, daat elke verbetering in de energieefficiëntie zich ook vertaalt in een besparing van energiekosten (and vice versa). FVO/nov 2010 blz 6/8

7 Men kan het verschil tussen het actuele energieverbruik en het verspelde energieverbruik opvolgen door middel van een controlekaart. Dit is een bekende techniek uit kwaliteitsmanagement (SPC). Uit historische gegevens berekent men wat de normale variatie in energieverbruik is en dit wordt in grafiek weergegeven door een zone waarbinnen het verbruik normaal moet liggen. Als het werkelijk verbruik buiten de controlelimieten gaat, wil dit zeggen dat er iets aan de hand is en dat men moet nagaan wat de reden hiervan is. Indien er een fundamentele wijziging is in het patroon van het energieverbruik (bijvoorbeeld doordat men een energiebesparende maatregel heeft geïmplementeerd), moeten de controlelimieten herberekend worden! Er bestaan verschillende manieren om de performantie van een M&T systeem te verbeteren: Verbeteren van de kwaliteit van de gegevens; Verbeteren van tijdsovereenkomst van de data; Verhogen van de frequentie waarmee gegevens verzameld worden; Vermeerderen van het aantal geanalyseerde energievectoren. De eerste twee maatregelen kunnen met om het even welk systeem gerealiseerd worden; de meer gesofisticeerde maatregelen vergen het gebruik van computersystemen voor capteren en verwerken van gegevens. Op vindt men een demonstratiespreadsheet die een aantal zaken in verband met energiemonitoring en demonstreert. Alhoewel dit document de principes van monitoring en goed illustreert, zijn we het niet eens met de idee dat men een besparingspotentieel kan berekenen uit alle FVO/nov 2010 blz 7/8

8 energieverbruiken die hoger zijn dan deze weergegeven door de best passende rechte (zoals uiteengezet in picture 1 in de sheet introduction. Ruimteverwarming In deze tekst werd het energieverbruik gerelateerd met de productiehoeveelheden. Op dezelfde manier kan het warmteverbruik voor het verwarmen van een magazijn gerelateerd worden met de graaddagen. Regressie Analyse Gasverbruik Nm³ Graaddagen Frequentie van gegevensverzameling Bij een eerste implementatie van energiemonitoring en begint men er meestal mee de gegevens maandelijks te verzamelen. Het is evenwel best meer in detail te gaan en bijvoorbeeld wekelijks gegevens te verzamelen. Aldus beschikt men over meer gegevens voor de statistische analyse en deze gegevens vertonen meer spreiding dan de maandelijkse. Wekelijkse gegevens zijn ook meer gelijkwaardig dan maandelijkse: in een maand kunnen er 4 of 5 weekends vallen; in elke werkweek is er slechts één zaterdag en slechts één zondag. Als er periodes zijn dat de energievoorziening anders geregeld wordt, is het best deze gegevens NIET op te nemen in de statistische analyse (dit is bijvoorbeeld het geval als men in het weekend een deel van de stoomvoorziening of distributie uitschakelt). FVO/nov 2010 blz 8/8

IN HET GEMEENTELIJK GEBOUWENPARK. Draaiboek voor het opstellen van een plan van aanpak

IN HET GEMEENTELIJK GEBOUWENPARK. Draaiboek voor het opstellen van een plan van aanpak eenergiezorg IN HET GEMEENTELIJK GEBOUWENPARK Draaiboek voor het opstellen van een plan van aanpak 2 Inhoud Inleiding 4 Doelstellingen 5 Voorbeeld actieplan 6 Stap 0 -Kader scheppen voor energiezorg binnen

Nadere informatie

Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt

Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt Ing. B.G.G. Verbong Id. nr. 0509744 TU Eindhoven Augustus 2005 Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt Datum Augustus 2005 Auteur Afstudeerbedrijf

Nadere informatie

2. ENERGIEBOEKHOUDING

2. ENERGIEBOEKHOUDING 2. ENERGIEBOEKHOUDING 2.1. Energieboekhouding: wat en waarom? 2.1.1. Wat is een energieboekhouding? Een energieboekhouding volgt het energieverbruik kritisch op. De doelstelling van een energieboekhouding

Nadere informatie

DEH Energie platform. gebruikershandleiding

DEH Energie platform. gebruikershandleiding DEH Energie platform gebruikershandleiding Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Wat is energie eigenlijk? 3 2. Hoe zie ik in één oogopslag hoeveel energie mijn huishouden verbruikt? 4 3. Hoeveel energie verbuikte

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde A1,2. tijdvak 1 maandag 25 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VWO. wiskunde A1,2. tijdvak 1 maandag 25 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VWO 2009 tijdvak 1 maandag 25 mei 13.30-16.30 uur wiskunde A1,2 Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 20 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 84 punten te behalen. Voor

Nadere informatie

Volgens de regels van de kunst

Volgens de regels van de kunst Een Haalbaarheidsstudie uitvoeren voor een WKK Volgens de regels van de kunst Te volgen methodologie en hypothesen Lastenboek opgesteld door de WKK Facilitator van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Versie

Nadere informatie

Energielastenbeschouwing. Verschillen in energielasten tussen huishoudens nader onderzocht

Energielastenbeschouwing. Verschillen in energielasten tussen huishoudens nader onderzocht Energielastenbeschouwing Verschillen in energielasten tussen huishoudens nader onderzocht Energielastenbeschouwing Verschillen in energielasten tussen huishoudens nader onderzocht Utrecht, november 2009

Nadere informatie

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten Voorspelling van aandelenkoersen op basis van nieuwsberichten Michael van Kempen (283858) Bachelorscriptie Informatica & Economie Begeleider: dr. ir. J. van den Berg Juli 2006 1. Introductie... 3 1.1 Het

Nadere informatie

Rapport. Elektronische facturatie en het elektronisch archief:

Rapport. Elektronische facturatie en het elektronisch archief: Rapport Elektronische facturatie en het elektronisch archief: Berekening besparing aan administratieve lasten door het gebruik van elektronische facturatie en archivering Verkorte versie - Meetresultaten

Nadere informatie

Rapport. Elektronische facturatie:

Rapport. Elektronische facturatie: Rapport Elektronische facturatie: Berekening besparing aan administratieve lasten door het gebruik van elektronische facturatie in 2013 2014 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Wettelijk kader... 4 1.1.1

Nadere informatie

Eindrapportage veldtesten, Energieprestaties van 5 warmtetechnieken bij woningen in de praktijk

Eindrapportage veldtesten, Energieprestaties van 5 warmtetechnieken bij woningen in de praktijk Eindrapportage veldtesten, Energieprestaties van 5 warmtetechnieken bij woningen in de praktijk Energy Matters in opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Colofon Projectnaam Veldtesten warmtetechnieken,

Nadere informatie

Meer producten, minder energie

Meer producten, minder energie Windesheimreeks kennis en onderzoek Lectoraat Kunststoftechnologie Windesheimreeks kennis en onderzoek Samenvatting Het SIA/RAAK-project is samen met elf deelnemende bedrijven door het Lectoraat Kunststoftechnologie

Nadere informatie

[HANDLEIDING I-CARE] Wat is dit product, hoe wordt het geïnstalleerd en hoe werkt het precies? Roan van der Veen 17-12-2014

[HANDLEIDING I-CARE] Wat is dit product, hoe wordt het geïnstalleerd en hoe werkt het precies? Roan van der Veen 17-12-2014 [HANDLEIDING I-CARE] Wat is dit product, hoe wordt het geïnstalleerd en hoe werkt het precies? Roan van der Veen 17-12-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Installatie i-care... 3 3. Handleiding i-care...

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Warmte-energie, de motor van de industrie

Warmte-energie, de motor van de industrie DAVIDSE CONSULTANCY Warmte-energie, de motor van de industrie Ontwikkelingen in het gebruik en de opwekking van industriële warmte Bennekom, oktober 2012 In opdracht van: BEGELEIDENDE BRIEF Warmte-energie,

Nadere informatie

Steek WATT in je zak!

Steek WATT in je zak! Steek WATT in je zak! CREDITS COÖRDINATIE: Willy Ivens Voka Kamer van Koophandel Mechelen ALGEMENE PROJECTLEIDING: Laetitia Lemahieu Voka Kamer van Koophandel Kempen en Mechelen REDACTIE: An Maes Voka

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 9 280 74 21 E-mail: info@mobius.eu Web: www.mobius.eu BTW/TVA/VAT: BE 0472 582 515 RPR Gent Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 13-2-2013 Eindrapport Möbius

Nadere informatie

Energiebesparing in de Industrie

Energiebesparing in de Industrie Kenniscentrum Design en Technologie Energiebesparing in de Industrie Vademecum energiebesparingsmaatregelen in bestaande bedrijven Kom verder. Saxion. saxion.nl/energiebesparing Het project Energie Prestatie

Nadere informatie

Productie en Voorraadbeheer 1: - Forecasting -

Productie en Voorraadbeheer 1: - Forecasting - 20 14 Productie en Voorraadbeheer 1: - Forecasting - Paul Durlinger Durlinger Consultancy 24-2-2014 Inhoudsopgave 3 Forecasting 3 3.0 Inleiding 3 3.1 Data-correctie 9 3.1.0 Inleiding 9 3.1.1 Datacorrectie

Nadere informatie

Effecten van de afschaffing van NO x - emissiehandel

Effecten van de afschaffing van NO x - emissiehandel ECN Beleidsstudies ECN-N--12-015 7 september 2012 Notitie Effecten van de afschaffing van NO x - emissiehandel Aan : Eva Thompson, Ministerie van Infrastructuur en Milieu Kopie aan : Arjan Plomp, Eppe

Nadere informatie

De Nederlandse gasmarkt: GasTerra en TTF

De Nederlandse gasmarkt: GasTerra en TTF Erasmus Universiteit Rotterdam De Nederlandse gasmarkt: GasTerra en TTF Auteur : Jeroen Albert Hijmen Aalten 1 Faculteit : Erasmus School of Economics Begeleider : dr. Ronald Huisman Plaats/datum : Rotterdam,

Nadere informatie

Multi Moment Onderzoek: de kwantificering van werkprocessen met behulp van steekproeven

Multi Moment Onderzoek: de kwantificering van werkprocessen met behulp van steekproeven Multi Moment Onderzoek: de kwantificering van werkprocessen met behulp van steekproeven door: Ronald de Roos, Ydo organisatie-adviseurs VERDIENEN MET HET ANTWOORD OP VRAGEN Waar besteden mensen die aan

Nadere informatie

Statistiek in de Praktijk - samenvatting

Statistiek in de Praktijk - samenvatting Statistiek in de Praktijk - samenvatting Wim Muskee 11 maart 2005 Vrij naar het boek van Moore & McCabe Inhoudsopgave 1 kijken naar gegevens - verdelingen 4 1.1 weergeven van verdelingen met grafieken.......................

Nadere informatie

Broodbakkerijen en brooden banketbakkerijen

Broodbakkerijen en brooden banketbakkerijen I n f o M i l > D u u r z a m e O n t w i k k e l i n g > E n e r g i e Broodbakkerijen en brooden banketbakkerijen Ten behoeve van energie in de milieuvergunning In opdracht van Inhoud 1. Inleiding 5

Nadere informatie

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam ID 3B Amsterdam 24 juni 2014 Marcel Kersten Peggy de Rijk Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Nadere informatie

STUDIE (F)100204-CDC-929

STUDIE (F)100204-CDC-929 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

Prestatie-indicatoren voor afvalwaterpersleidingsystemen

Prestatie-indicatoren voor afvalwaterpersleidingsystemen Prestatie-indicatoren voor afvalwaterpersleidingsystemen Prestatie-indicatoren voor afvalwaterpersleidingsystemen Kees Kooij, Ivo Pothof 1203636-000 Deltares, 2013 Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Meerjaren-Afspraak

Nadere informatie

Wie Watt bespaart, die heeft wat!

Wie Watt bespaart, die heeft wat! Wie Watt bespaart, die heeft wat! Een onderzoek naar het energiebesparingspotentieel van Nederlandse huishoudens. Fréderique Lalleman Masterscriptie Business Analytics Wie Watt bespaart, die heeft wat!

Nadere informatie

Verschuivingen Energiebelasting. verkenning effecten

Verschuivingen Energiebelasting. verkenning effecten Verschuivingen Energiebelasting verkenning effecten Verschuivingen Energiebelasting verkenning effecten Delft, juni 2015 Deze notitie is opgesteld voor Eneco Ons kenmerk: 3.F51/FR Opgesteld door: F.J.

Nadere informatie