Infomoment Nieuwigheden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Infomoment Nieuwigheden"

Transcriptie

1 1 Infomoment Nieuwigheden 09/06/15 Grobbendonk 11/06/15 Nazareth

2 Agenda 2 Welkomstwoord Belangrijke nieuwigheden: Algemeen, FoxBeleid, Alfa & FoxBoek (Deel 1) Pauze Belangrijke nieuwigheden: FoxBoek (Deel 2) & FoxRapport Tips & tricks Afsluitende drink

3 Belangrijke nieuwigheden: Algemeen 3 Configuratie toepassingen Automatisch laden data Verplichte velden Configuratie-instelling: Filteren op sleutelwoord verplicht Bv. boekhouding.algemeen.kostenplaats.verplicht

4 Belangrijke nieuwigheden: Algemeen 4 Configuratie toepassingen Standaard waarden boekhouding.documentsoort.omschrijving.overnemen.op.detail boekhouding.aanrekening.creditnota.bedrag.standaard.ingevuld Aanduiding default configuratie- en gebruikersinstellingen boekhouding.configuratieinstelling.kleur boekhouding.gebruikersinstelling.kleur Extra info Tabblad Boeking historiek bij individuele rekeningen

5 Belangrijke nieuwigheden: Algemeen 5 Kolomconfiguratie Voorbeelden: Personen: Kolom vestigingsnummer Voorraadbeweging: Kolom invoertijdstip

6 Belangrijke nieuwigheden: Algemeen 6 Controles op datums boekhouding.waarschuwing.boeking.buiten.journaalperiode boekhouding.vordering.boeking.buiten.btwperiode.blokkeren boekhouding.aanrekening.boeking.buiten.btwperiode.blokkeren Weergave adressen klant/leverancier Klant/leverancier opzoeken met rijksregisternummer/ondernemingsnummer Navigeren tussen documenten en boekingen

7 Belangrijke nieuwigheden: Algemeen 7 Bijlagen Toevoegen, wijzigen en verwijderen Filterstatussen: Direct Indirect Beide Geen FINFAQ https://secure.schaubroeck.be/finfaq/

8 Belangrijke nieuwigheden: FoxBeleid 8 Budgetplan Nieuwe budgetplantypes Wijziging gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar Jaarrekeningprognose foxbeleid.jaarrekening.prognose.altijd.toegestaan Nieuwe tabbladen BBC-DR Bijlagen / Bijlagen / Budgetplanhistoriek Synchroniseren foxbeleid.synchroniseren.met.niet.afgesloten.boekjaar.toegestaan Stemmen Controle budgetramingen foxbeleid.controle.op.mjp.bevat.ap.d.budget.enkel.prioritair.beleid

9 Belangrijke nieuwigheden: FoxBeleid 9 Aanpassingen aan budgetteringsschermen Op elke algemene rekening kan zowel positief als negatief gebudgetteerd worden Bij interne kredietaanpassing en wijziging van de ramingen kunnen nu ook de bestemde gelden worden aangepast Budgetraming meerjaren Overschrijven met bronboekjaar foxbeleid.lager.budgetteren.dan.reeds.vastgelegd.toegestaan Loonbegroting Consulteer de handleiding op FinDocs https://ftp.schaubroeck.be/findocs/handleidingen/foxbeleid/handleiding_import_loonbegroting_foxbeleid.pdf

10 Belangrijke nieuwigheden: FoxBeleid 10 Beleid & budgetopvolging Raadplegen bestelbonnen foxbeleid.bestelbon.tonen Historiektabbladen Budgetplan Actie Budgetraming Investeringsenveloppe Overzicht cijfergegevens

11 Belangrijke nieuwigheden: FoxBeleid 11 Boekjaar afsluiten Het afsluiten van het boekjaar is uitgesplitst in 2 fasen: Jaarrekening neerleggen Boekjaar afsluiten Nieuwe werking overdracht van kredieten Vanaf overdracht 2014->2015 gebeurt dit volgens een nieuwe aanpak Elke stap van het proces staat beschreven in de handleiding op FinDocs https://ftp.schaubroeck.be/findocs/findocs/handleidingen/foxbeleid/handleiding_overdrachten_systeem_2015.pdf

12 Belangrijke nieuwigheden: FoxBeleid 12 BBC digitale rapportering BBC-DR commentaar veld Datum neerlegging jaarrekening Bij stemmen budgetplan / neerleggen jaarrekening wordt BBC-DR automatisch aangemaakt Extra validatie in het pakket als waarschuwingen Waarschuwing meldt dat het teveel aan ingegeven info niet zal worden doorgestuurd

13 Belangrijke nieuwigheden: FoxBeleid 13 Nieuwe rapporten Lijst met gedelegeerde overheidsopdrachten Lijst nominatieve subsidies Lijst gedelegeerde daden van beschikking Lijst te verstrekken werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld TM2 Financiële schulden

14 Belangrijke nieuwigheden: FoxBeleid 14 Aangepaste rapporten Hervorming Strategische nota / Doelstellingennota / Doelstellingenrealisatie Cijferblokken Toon niet financieel beleid + filteren Herwerking J en TJ schema's Volwaardige filtercapaciteit Performant opvraagbaar Optie 'toon ook enkel nullijnen' Schema TJ5 Schema M2

15 Belangrijke nieuwigheden: FoxBeleid 15 Algemene wijzigingen aan de rapporten foxbeleid.rapport.toon.code.voor.omschrijving

16 Belangrijke nieuwigheden: Alfa 16 Status klant Extra statussen: Schuldbemiddeling, Deurwaarder, Filtering op klant, opvolging facturen en aanmaningen Printconfiguratie Factuur hoofding.wissel.adres logo.zichtbaar Lijst prestaties/facturen/inningen kolom.ogm.zichtbaar

17 Belangrijke nieuwigheden: Alfa 17 Wijzigen vervaldatum Via Opvolging facturen boekhouding.opvolging.facturen.wijzig.vervaldatum.toestaan Ook mogelijk via FoxBoek > Opwaarderen vordering Opvolgen prestaties In bulk aanpassen van prestaties Mededeling, info, te factureren In bulk verwijderen van prestaties

18 Belangrijke nieuwigheden: Alfa 18 Kassa+ Nieuwe lay-out Voorkeurartikelen Extra functionaliteiten Opwaarderen kassaverrichtingen Printen toegangsticket Herwerkte procedure inningen Nachtelijk gegroepeerde boekingen + logging Voorraad+ Verpakkingseenheden

19 Belangrijke nieuwigheden: FoxBoek 19 Print historiek klant en leverancier Leverancier blokkeren Melding op aanrekening Beperking op aanpassen rekeningnummer Via CAPE: Gegevens > Beperkingen op entiteiten Beperking op rekeningnummer Aanrekening: wijzigen rekeningnummer Algemene rekening : extra tabblad Boeking historiek Journaalperiodes deactiveren

20 Belangrijke nieuwigheden: FoxBoek 20 Boekingen blokkeren Kostenplaats verplichten Instelbaar via boekhouding.algemeen.kostenplaats.verplicht Instelbaar per algemene rekening/documenttype Bestelaanvragen/vorderingen dupliceren Periode bij vastleggingen Vanaf boekjaar 2015 Kwartaalrapportering

21 Belangrijke nieuwigheden: FoxBoek 21 Goedkeuringen Automatisch goedkeuren bestelbonnen boekhouding.bestelbon.onmiddellijk.goedkeuren Opmaak aanrekening op basis van niet-goedgekeurde bestelbonnen boekhouding.aanrekening.voor.nietgoedgekeurde.bestelbon Bestelbon Detaillijnen dupliceren: Heropenen

22 Belangrijke nieuwigheden: FoxBoek 22 Voorlopige aanrekening Kredietbewaking Direct goedkeuren boekhouding.voorlopigeaanrekening.aanrekenen.zonder.goedkeuren Wijzigen documenten Bestelaanvragen, Bestelbonnen, Verbintenissen, Aanrekeningen Restricties Leverancier, bedragen, BTW boekcode Detaillijnen toevoegen of verwijderen

23 Belangrijke nieuwigheden: FoxBoek 23 Detailomschrijvingen in bulk aanpassen boekhouding.document.gelijke.omschrijving.detail.aanpassen Waarschuwing bij afsluiten documenten + ingave motivering Betaalopdracht Verkorte bestandsnaam boekhouding.betalingsopdracht.verkorte.bestandsnaam Negatieve vordering Meerdere begunstigden consulteerbaar via dubbelklik

24 Belangrijke nieuwigheden: FoxBoek 24 Lonen Groeperen boekhouding.lonen.groeperen.default Omschrijving bevat standaard het S-nummer en is aanpasbaar Onmiddellijk goedkeuren aanrekeningen boekhouding.aanrekening.lonen.onmiddellijk.goedkeuren Importeren coda: Nieuw scherm

25 Belangrijke nieuwigheden: FoxBoek 25 Uittreksel Overzicht boekingen Direct zoeken op documentnummer bij financieel afboeken Datum nieuw saldo wijzigen bij manueel uittreksel Journaalperiodes wijzigen Print standopgave Inlezen aflossingstabellen BNP Paribas Fortis

26 Belangrijke nieuwigheden: FoxRapport 26 Alfa 4.2 Lijst aantal verkochte artikelen per periode en gebruiker 4.2 Lijst aantal verkochte artikelen per periode (incl. bedragen)

27 Belangrijke nieuwigheden: FoxRapport 27 FoxBeleid 3.1 Vergelijking resultaat budget met referentie budget en rekening-cijfers op budgetrekeningniveau 3.3 Historiek jaarbudgetrekening met vermelding ESC (zit ook in FoxBoek) 4.3 TJ2 evolutie van de exploitatierekening 6.X Controle rapporten voor BBC-DR export Kolom 'BBC-DR commentaar' toegevoegd op 2.2 Actieplan & 2.3 Actie

28 Belangrijke nieuwigheden: FoxRapport 28 FoxBoek 1.2 Aarden per AR en IR met gekoppelde documenten 2.1 Lijst met creditnota s op aanrekeningen, creditnota s op vorderingen, oninbaarboekingen op vorderingen 2.1 Openstaande vorderingen per klant groter dan een opgegeven inningsperiode 2.1 Lijst met documenten per andere derde, klant, leverancier of persoon 4.1 Relatietabel tussen algemene rekeningen en economische sectorcodes 7.1 Standopgave en historiek jaarbudgetrekening per budgettaire periode

29 Belangrijke nieuwigheden: FoxRapport 29 FoxBoek 8.1 Historiek algemene rekeningen die budgettair gestuurd zijn 9 Proef- en saldibalans met vermelding kostenplaats 10 Kastoestand van de financiële rekeningen 10 Opvragen effectief geïnd bedrag voor een bepaalde opbrengstenrekening 10 Opvragen effectief betaald bedrag voor een bepaalde kostenrekening 12 BTW-klantlisting 12 BTW-omzetvergelijking

30 Belangrijke nieuwigheden: FoxRapport 30 FoxBoek 14.1 Vervaldagbalans openstaande aanrekeningen en vorderingen (per aantal dagen) 14.2 Verschillende rapporten in verband met de afsluitingsverrichtingen 14.3 Controlerapporten bij de afsluiting, waaronder de aansluiting tussen het budgettair nettowerkkapitaal en het gecumuleerd budgettair resultaat

31 Tips & tricks Excel Speciaal plakken Scheidingsteken systeem FoxRapport Configuratie boekjaar & configuratieperiode Wijzigen parameters Rapporten bewaren Enkele nuttige rapporten Nieuw venster 31

32 Tips & tricks 32 Ingave detaillijnen Snel toevoegen Behoud gegevens Detailinfo via dubbel klikken Consultatie journaal over alle journalen heen overzicht.journaal.algemeen/budgettair.conditie.journaal.verplicht Zoeken op S-nummer Boekjaar Gecumuleerd budgettair resultaat

33 Tips & tricks 33 Fiscale fiches Wijzigen fiscale code op aanrekening Mail helpdesk Gebruik groepsadressen Duidelijk onderwerp

HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM)

HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM) HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM) Versie 8.9.x 11 MAART 2015 ADVODATA COMPUTER SERVICES 1. Berekeningen A. Invorderingen Via het bovenstaande menu item kan de nieuwe versie van de invorderingberekening module

Nadere informatie

Registratie en verwerking van kostenstukken

Registratie en verwerking van kostenstukken Inhoud 1 Opnemen van kostenstukken in OPENSyndic... 2 1.1 Opnemen van een kostenstuk via het documentenbeheer... 2 1.2 Opnemen van een kostenstuk via het rekencentrum... 5 1.3 Een kostenstuk zonder elektronisch

Nadere informatie

Expert/M Plus Nieuwsbrief. www.wolterskluwer.be/business-software

Expert/M Plus Nieuwsbrief. www.wolterskluwer.be/business-software Expert/M Plus Nieuwsbrief www.wolterskluwer.be/business-software Inhoudsopgave AANPASSINGEN VERSIE 15.06.210.04... 12 AANPASSINGEN... 12 Algemeen... 12 Afschrijvingen... 12 Dagboeken... 12 AANPASSINGEN

Nadere informatie

Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : Bankoverschrijvingen

Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : Bankoverschrijvingen Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : Bankoverschrijvingen INHOUD I. Inleiding... 3 II. Algemene voorstelling... 4 III. Installatie van de standaard te gebruiken waarden... 5 a. Referenties van de

Nadere informatie

FINANCIALS - BASICS. Flexibel, efficiënt & accuraat

FINANCIALS - BASICS. Flexibel, efficiënt & accuraat FINANCIALS - BASICS WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat INSTELLINGEN WINGS BASICS INHOUDSOPGAVE 1.1. Wings parameters 2 WINGS VERRICHTINGEN 2.1. Wings: openingsbalans 9 2.2. Wat je vooraf moet

Nadere informatie

Power Your Administration Algemene Boekhouding

Power Your Administration Algemene Boekhouding Power Your Administration Algemene Boekhouding 1/231 Versie 11/01 PYA-Boekhouding-001doc 3/04/2011 2/231 Versie 11/01 PYA-Boekhouding-001doc 3/04/2011 Voorwoord Wij danken u voor het gestelde vertrouwen,

Nadere informatie

Update SHL versie 8.20

Update SHL versie 8.20 Update SHL versie 8.20 OVERZICHT VAN DE WIJZIGINGEN Algemene wijzigingen Dossiercreatie - overname gegevens Programma's 101/121-102/122 - (afdruk) klanten- en leveranciersrekeningen Programma 123 - Afdruk

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

HET PROGRAMMA OPSTARTEN

HET PROGRAMMA OPSTARTEN HET PROGRAMMA OPSTARTEN... 2 ALGEMEENHEDEN... 4 HET HOOFDMENU... 5 ONLINE support... 6 PARAMETERS... 7 BEHEER VAN BASISBESTANDEN... 10 Klanten / leveranciers... 10 algemeen... 10 nieuwe klant / leverancier

Nadere informatie

Leerlingenfacturatie in Count-e

Leerlingenfacturatie in Count-e 1 Inleiding... 2 2 Leerling als klant in de boekhouding... 3 2.1 Overhalen leerlingen vanuit Wis@d naar Count-e... 3 Voor je start bepalen welke leerlingen je nodig hebt?... 3 Leerlingen ophalen vanuit

Nadere informatie

EXPERT/M CLASSIC HANDLEIDING

EXPERT/M CLASSIC HANDLEIDING EXPERT/M CLASSIC HANDLEIDING Inhoudsopgave Opstarten Expert/M Classic boekhouding... 9 Selectie dossiernummer... 9 Creatie van een nieuw dossier... 10 Functietoetsen... 11 Basisgegevens... 12 Creatie lege

Nadere informatie

ASSUSOFT: BORDERELCONTROLE ASSUSOFT N.V. INFO@ASSUSOFT.BE TEL: 03/289.83.85 WWW.ASSUSOFT.BE

ASSUSOFT: BORDERELCONTROLE ASSUSOFT N.V. INFO@ASSUSOFT.BE TEL: 03/289.83.85 WWW.ASSUSOFT.BE ASSUSOFT: BORDERELCONTROLE ASSUSOFT N.V. TEL: 03/289.83.85 Doel 1 INHOUD 1. Doel... 2 2. Werkwijze... 3 3. Rapportering... 4 4. Parameters vooraf te bespreken... 5 4.1 Algemeen... 5 4.2 Per te vergelijken

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H

BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H 1 Algemene werking Wings ondersteunt twee verschillende soorten analytische opvolging. De eerste analytische uitsplitsing is de traditionele op kostenplaats of

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE...1 INLEIDING...10 INSTALLATIE VAN HET PROGRAMMA...11 FUNCTIES VAN HET PROGRAMMA...14 ERGONOMIE VAN MERCATOR...18

INHOUDSOPGAVE...1 INLEIDING...10 INSTALLATIE VAN HET PROGRAMMA...11 FUNCTIES VAN HET PROGRAMMA...14 ERGONOMIE VAN MERCATOR...18 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...1 INLEIDING...10 INSTALLATIE VAN HET PROGRAMMA...11 FUNCTIES VAN HET PROGRAMMA...14 ERGONOMIE VAN MERCATOR...18 HERINNERING AAN EEN AANTAL CONVENTIES DIE EIGEN ZIJN AAN WINDOWS...18

Nadere informatie

«Praktische handleiding» Bankverrichtingen

«Praktische handleiding» Bankverrichtingen 12/01/31 B50/v3.00/F/PH006.01 «Praktische handleiding» Bankverrichtingen Financieel Voor het gebruik door de end-users van Sage BOB 50 Oplossing Sage BOB 50 2 Hoewel aan deze uitgave de grootst mogelijke

Nadere informatie

Handleiding. KMO-beheer CRM

Handleiding. KMO-beheer CRM Handleiding KMO-beheer CRM G. Verwilghensingel 6 - B-3500 Hasselt - t. 011 360 360 - f. 011 360 369 BTW BE 0441.752.054 - KBC 450-0622771-87 - www.adsolut.be 1. I N H O U D 1. Inhoud... 1 2. Doel van document...

Nadere informatie

FITS HOTEL. Takenlijst V5.1.x

FITS HOTEL. Takenlijst V5.1.x FITS HOTEL V5.1.0.15 Takenlijst V5.1.x 1 Correctie: Bij inboeken van webreserveringen met arrangement werd de dagprijs niet correct berekend bij arrangementen van onbepaalde duur. 20130405 V5.1.0.14 1

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

De nieuwigheden van BOB Software 3.3 : Algemene en Analytische Boekhouding

De nieuwigheden van BOB Software 3.3 : Algemene en Analytische Boekhouding De nieuwigheden van BOB Software 3.3 : Algemene en Analytische Boekhouding Inhoudstafel 1. Inleiding... 3 2. Configuratie van de nieuwigheden... 4 3. Basisbestanden... 5 Fiches van derden... 5 Beperkte

Nadere informatie

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE Een gebruiksvriendelijke applicatie voor het beheren en verwerken van uw contributie Sportlink Services 09-01-2012 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 De handleiding... 3 1.2

Nadere informatie

Handleiding First. Antwerpen - Cambridge

Handleiding First. Antwerpen - Cambridge Handleiding First Antwerpen - Cambridge Handleiding First 2015 Intersentia Antwerpen Cambridge http://www.intersentia.be http://firstsoftware.be Intersentia nv Groenstraat 31 2640 Mortsel Tel.: 03 609

Nadere informatie

In een nieuwe administratie zijn de velden Gbrek debiteuren, crediteuren en projecten te wijzigen zolang er nog niet op is geboekt.

In een nieuwe administratie zijn de velden Gbrek debiteuren, crediteuren en projecten te wijzigen zolang er nog niet op is geboekt. Administratieparameters Default ISO-landcode Dit veld is toegevoegd, de ingegeven ISO-landcode bepaalt het 'thuisland' van de CASHadministratie. Alle relaties zonder landnaam krijgen automatisch deze ISO-landcode

Nadere informatie

«Nieuwigheden Sage BOB 50 3.0»

«Nieuwigheden Sage BOB 50 3.0» «Nieuwigheden Sage BOB 50 3.0» Voor het gebruik van de end-users Sage BOB 50 DE NIEUWIGHEDEN VAN DE VERSIE 3.0 VAN SAGE BOB 50 Het nieuwe beheer van het boekhoudplan Met de versie Sage BOB 50 3.0, innoveert

Nadere informatie

Legal Eagle. Trainingshandleiding Legal Eagle Rapportages

Legal Eagle. Trainingshandleiding Legal Eagle Rapportages Legal Eagle Trainingshandleiding Legal Eagle Rapportages pagina 2 van 52 Inhoudsopgave 1 Rapportage overzicht... 4 2 Een rapport openen.... 5 2.1 Zaakhistorie.... 6 3 Rapportages: categorie Zaken.... 8

Nadere informatie

Inhoud. Accounting... 4. ... meer dan boekhouding... 5. Multi... én wijzigbaar... 6. Digitaal Dossier... 7. Aankopen... 8. ... met integratie...

Inhoud. Accounting... 4. ... meer dan boekhouding... 5. Multi... én wijzigbaar... 6. Digitaal Dossier... 7. Aankopen... 8. ... met integratie... ORAS Accounting Inhoud Accounting........................................... 4... meer dan boekhouding........................... 5 Multi... én wijzigbaar................................ 6 Digitaal Dossier......................................

Nadere informatie

Handleiding online boekhouden. 2000-2012 Admisol nv

Handleiding online boekhouden. 2000-2012 Admisol nv Handleiding online boekhouden I Admisol, online boekhouden Inhoud 1 Intro 1 2 Quick start 2 3 Basisfuncties 3 1 Het... scherm 3 2 Navigatie... 5 3 Ingave... 5 4 Lijstjes... (grids) 6 Nieuw... 7 Opvragen...

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

Nieuw in Mamut Business Software 12.5 en Mamut Online Desktop 2.0

Nieuw in Mamut Business Software 12.5 en Mamut Online Desktop 2.0 Mamut Business Software Introductie Nieuw in Mamut Business Software 12.5 en Mamut Online Desktop 2.0 Producent en distributeur: Mamut Software B.V. Postbus 22051 1100 CB Amsterdam Zuid-Oost Tel: 0800-444

Nadere informatie

PIP - Matchpoint - Manual NL - AX2009. 2009 AXtension bv

PIP - Matchpoint - Manual NL - AX2009. 2009 AXtension bv AXtension bv reserves the right to change and/or improve this publication and/or related products without notice at any time. This publication does not create any obligations unless specifically stated.

Nadere informatie