Steekproefomvang Omvang van de steekproef in 2012: Gehele financiële boekhouding met betrekking tot de fractiebudgetten.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Steekproefomvang Omvang van de steekproef in 2012: Gehele financiële boekhouding met betrekking tot de fractiebudgetten."

Transcriptie

1 INTERNE CONTROLE FRACTIEBUDGETTEN GEMEENTE COEVORDEN PROCESEIGENAAR: Bert Kunnen 1. Doel en aanpak controle Doel onderzoek Het doel van de controle is om vast te stellen dat de verstrekte fractiebudgetten juist tot stand zijn gekomen en de bestedingen van de gelden rechtmatig plaatsvinden. Steekproefomvang Omvang van de steekproef in 2012: Gehele financiële boekhouding met betrekking tot de fractiebudgetten. Aanpak Tijdens de interne controle wordt allereerst vastgesteld of de beheersmaatregelen in het proces (nog) aanwezig zijn (bestaan). Vervolgens wordt via een steekproef vastgesteld of de beheersmaatregelen effectief zijn. De selectie vindt plaats op basis van een overzicht vanuit de financiële administratie met hierin de verstrekte fractiebudgetten. De controle betreft de gehele voorliggende periode. Uitvoerders interne controle Van de afdeling Planning & Kwaliteit : Michel van der Woude Controleperiode : 2012 Gecontroleerde periode : januari tot en met december Interne controle Fractiebudgetten gemeente Coevorden 1

2 2 Regelgeving Extern Gemeentewet Intern Verordening Ambtelijke Bijstand en Fractieondersteuning 2003 ( ) Verordening Rechtspositie wethouders raads- en commissieleden ( ) 3 Risico inventarisatie en beschrijving beheersmaatregelen Proces: Treasury Korte beschrijving: Fractie budgetten Risico s Intern en Extern Declareren van kosten in strijd met wettelijke bepalingen, de verordening en overige regelingen Ongeautoriseerde betaling Ontbreken van facturaties ten behoeve van declaraties van de betaling factiebudgetten betaling factiebudgetten Alle facturaties m.b.t. de fractiebudgetten. Beheersmaatregelen Wie Formulier/ Bestaan Beoordelen Document/ effectiviteit Systeem (na deelw.) Controles door de penningmeesters van Penningmeester Factuur Bestaat Effectief de diverse fracties Functiescheiding tussen aanvrager declaratie, penningmeester en de financiële administratie De penningmeester controleert of alle facturaties volledig en juist zijn ontvangen. Dit houdt in: factuur plus bijbehorende ingevulde en geparafeerde declaratieformulier. Penningmeester controleert en parafeert de facturen voor betaling Berekening aan de hand van de verordening door de griffier. Deze wordt gecontroleerd door financieel beheer alvorens tot betaling wordt over te gaan. Penningmeester Financiële afdeling Penningmeester functiescheiding Bestaat Effectief Factuur en declaratieformulier Interne controle Fractiebudgetten gemeente Coevorden 2 Bestaat Effectief Penningmeester Factuur Bestaat Effectief Griffier / financieel beheer Berekening fractiebudgetten Bestaat Effectief Betaalprocedure Financiële afdeling Betaallijsten Bestaat Effectief

3 4 Deelwaarneming Controleactiviteiten: Stel vast dat het Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning actueel is en is vastgesteld door de Raad. Stel van alle budgetten vast dat: de vastgestelde fractiebudgetten conform de verordening zijn berekend; de vastgestelde budgetten zijn betaald aan de diverse fracties; de reservering bedraagt 30% van het overgebleven saldo; terugbetalingen uit het voorgaande boekjaar daadwerkelijk hebben plaatsgevonden conform de voorschriften. Stel van alle declaraties vast dat: Alle fracties hun financiële boekhouding hebben ingediend een declaratieformulier is toegevoegd, welke ondertekend is door zowel de declarant als de verantwoordelijke penningmeester; alle facturen ter onderbouwing aanwezig zijn; de facturen zichtbaar zijn beoordeeld middels paraaf op de factuur (voor betaling); een financieel overzicht is opgesteld aangaande het financieel boekjaar waarop de controle van toepassing is; de dagafschriften zijn toegevoegd ter controle op de betalingen. Bevindingen: Verordening is aangepast en van toepassing op de controle In werkingtreding Afspraak is om de 30% reserveringsregeling per boekjaar 2012 te laten vervallen en uit te gaan van de berekening: budget uitgaven mbt boekjaar 2012 = saldo eventueel terug te storten. Zie voorgaande opmerking; Budgetten zijn betaald conform de richtlijnen die verwerkt zullen worden in de verordening; De reserveringsregeling is niet meer van toepassing op de budgetten Zoals besloten in overleg tussen de fracties en de griffier. De terugbetalingen hebben conform de voorschriften plaatsgevonden. Alle fracties hebben de financiële boekhouding aangeleverd; Voor rechtstreekse betalingen aan derden is geen declaratieformulier nodig en deze bedragen zijn dan ook conform de richtlijnen betaald. Dit betreft bankbetalingen en betalingen per pinpas van de fractie; De facturen zijn middels een paraaf beoordeeld; Er is een financieel overzicht opgesteld aangaande het financiële boekjaar 2012; De dagafschriften zijn niet allen aanwezig. De controle op de betalingen is uitgevoerd. (Zie checklist bevindingen) Interne controle Fractiebudgetten gemeente Coevorden 3

4 5 Conclusies en aanbevelingen Conclusies Op basis van bovenstaande bevindingen kunnen de volgende conclusies worden getrokken: Conclusie 1 Conclusie 2 PvdA: de fractie heeft twee zakelijke rekeningen die in gebruik zijn voor transacties m.b.t. de fractiebudgetten. Slechts één van de twee is opgenomen in het verantwoordingsmodel hoewel de dagafschriften van beide rekeningen zijn toegevoegd ter verantwoording. Gemeente Belangen: Er ontbreekt een declaratieformulier mbt declaratie van de penningmeester zelf. Factuur is desalniettemin door twee personen ondertekend en zal worden meegenomen als formele onzekerheid. Conclusie 3 Bovenstaande resulteert in een formele onzekerheid van: 16,95 16,95 Aanbevelingen Interne controle Fractiebudgetten gemeente Coevorden 4

5 Bovenstaande conclusies leiden tot de volgende aanbevelingen: Aanbeveling 1 Aanbeveling 2 Nauwkeurig volgen van de voorschriften betreffende de verantwoording middels facturen en declaratieformulieren en het voorgeschreven verantwoordingsmodel; Indien mogelijk betalingen laten plaatsvinden in het boekjaar waarop ze betrekking hebben. 6 Uitvoering aanbevelingen De proceseigenaar geeft op de volgende uitvoering aan de aanbeveling: Nummer van de aanbeveling Overnemen (ja/nee) Indien nee, motiveren Specificatie uitvoering (wanneer en door wie) 7 Ondertekening Controleur: M. van der Woude Verantwoordelijke B. Kunnen Interne controle Fractiebudgetten gemeente Coevorden 5

Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011

Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011 Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011 Onderwerp Managementletter 2010 Status Ter kennisneming Aandachtspunten van de portefeuillehouder bij agendering e-mail De managementletter is

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel. Beschikbaar stellen startersleningen

Initiatiefvoorstel. Beschikbaar stellen startersleningen Initiatiefvoorstel Beschikbaar stellen startersleningen Datum: 13 mei 2013 Betreft: Bereikbaarheid woningmarkt van Albrandswaard vergroten voor jongeren, door introduceren van startersleningen. 1. Aanleiding

Nadere informatie

CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013

CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013 CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013 2 APRIL 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Scope van het controleplan... 5 2.1 Deelnemende zorgverzekeraars / GGZ-aanbieders... 5 2.2 Reikwijdte... 6 2.3

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER. Handreiking interne beheersingsmaatregelen WOZ

WAARDERINGSKAMER. Handreiking interne beheersingsmaatregelen WOZ WAARDERINGSKAMER Handreiking interne beheersingsmaatregelen WOZ Tekst vastgesteld op: 27 augustus 2009 2 HANDREIKING INTERNE BEHEERSINGSMAATREGELEN WOZ 1. Inleiding De Waarderingskamer bevordert het vertrouwen

Nadere informatie

KISS4KIDS. Kinderopvangregeling Online. Postbus 505 5460 AM Veghel. tel. 0900-kiss4kids (80 cent per minuut) fax (0413) 351952

KISS4KIDS. Kinderopvangregeling Online. Postbus 505 5460 AM Veghel. tel. 0900-kiss4kids (80 cent per minuut) fax (0413) 351952 Kinderopvangregeling Online Informatie voor werkgevers 2006 KISS4KIDS Kinderopvangregeling Online Postbus 505 5460 AM Veghel tel. 0900-kiss4kids (80 cent per minuut) fax (0413) 351952 info@kiss4kids.nl

Nadere informatie

Opdrachtbevestiging gemeente Papendrecht voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014

Opdrachtbevestiging gemeente Papendrecht voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014 Deloitte. INAIJI!1!1,11,1c,1,1!E1 GPD 05.11.2014 0059 Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.n1

Nadere informatie

Treasurystatuut. 1. Inleiding

Treasurystatuut. 1. Inleiding Treasurystatuut 1. Inleiding Vanwege de voorschriften geldend voor scholen en besturen in het onderwijs ( de regeling Beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek ) en vanwege de relatie

Nadere informatie

Reglement van orde voor de rekenkamercommissie gemeente Noordoostpolder Vastgesteld op 1 april 2015. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Reglement van orde voor de rekenkamercommissie gemeente Noordoostpolder Vastgesteld op 1 april 2015. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Reglement van orde voor de rekenkamercommissie gemeente Noordoostpolder Vastgesteld op 1 april 2015 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011

Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011 Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011 Gemeente Eindhoven College van Burgemeester en Wethouders T.a.v. de heer A. Verbakel Postbus 90150 5600 RB Eindhoven 17 november 2011 WO/e0230475/LH/SvD

Nadere informatie

ff11 RNST& VouNG ijlaqe

ff11 RNST& VouNG ijlaqe ff11 RNST& VouNG ijlaqe 0 E3 QJ= D(D I~ -,o)n (D~Q (D~ N Qi t CD ta...d ~ D ~2cr~no~ acn(d o D E (D (flrt to (Drt - t 0 -ho) n (DD t (Dm 0 a 3 (D in &!JERÎsJST&VOUNG Pagina 1 1 Inleiding Sinds 2006 verantwoorden

Nadere informatie

Nota van verantwoording. n.a.v. Managementletter 2014

Nota van verantwoording. n.a.v. Managementletter 2014 Nota van verantwoording n.a.v. Managementletter 2014 Vastgesteld in DT-MO: 2 maart 2014 vastgesteld in college: 3 maart 2015 *15-0095598* 15-0095598 nota van verantwoording managementletter 2014 D15-0010981

Nadere informatie

Voor de uitvoeringsregels met betrekking tot toewijzing, intrekking, controle en handhaving wordt verwezen naar de betreffende bedrijfsregeling.

Voor de uitvoeringsregels met betrekking tot toewijzing, intrekking, controle en handhaving wordt verwezen naar de betreffende bedrijfsregeling. SPECIFIEKE BEPALINGEN PERSONEELSGROEP B EN C 2.10 TELEFOONKOSTEN- EN INTERNETVERGOEDINGEN 2.10.1. Algemeen De werkgever heeft een regeling vastgesteld voor de vergoeding van de telefoon- en internetkosten.

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 september 2009 / 159/2009. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t.

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 september 2009 / 159/2009. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 september 2009 / 159/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Wsw-financiën opnemen in de begroting Programma / Programmanummer Werk &

Nadere informatie

Uitvoeringsvoorschriften instandhouding provinciale monumenten in Drenthe, leidraad laagrentende lening

Uitvoeringsvoorschriften instandhouding provinciale monumenten in Drenthe, leidraad laagrentende lening Uitvoeringsvoorschriften instandhouding provinciale monumenten in Drenthe, leidraad laagrentende lening (geconsolideerde versie, geldend vanaf 1-10-2008 tot 1-12-2013) Gegevens van de regeling Overheidsorganisa

Nadere informatie

SVn Informatiemap 1 INHOUDSOPGAVE

SVn Informatiemap 1 INHOUDSOPGAVE SVn Informatiemap 1 INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER...... 3 HOOFDSTUK 1: CONTACTPERSONEN SVN... 7 HOOFDSTUK 2: SVN PLUSFONDS AANGAANDE INZET EIGEN VERMOGEN SVN... 11 2.1 De SVn Pluslening...12 2.2 Aanvraagformulier

Nadere informatie

Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten

Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten Programma / Programmanummer Dienstverlening & Burgerzaken / 1011 Portefeuillehouder H.M.F.

Nadere informatie

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl Risicomanagement Gemeente Oosterhout Eindrapportage april 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Oosterhout Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 Opdracht...

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Departementale Auditdienst De President van de Algemene Rekenkamer Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Voorh t 8 Postbus 20301

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Torhout Aartrijkestraat 11A 8820 Torhout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI OCMW/W65M-RMID-RMIB-STOF-SCP-/2015 5 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Administratieve Organisatie van het FES programma COMMIT. Stichting COMMIT

Administratieve Organisatie van het FES programma COMMIT. Stichting COMMIT Administratieve Organisatie van het FES programma COMMIT Stichting COMMIT Versie 1.0 Maart 2012 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatiestructuur... 4 3. Planning en begroting... 7 4. Financiële verantwoording...

Nadere informatie

Bijlage 2 Openbare versie Ernst & Young Accountants LLP de directie Boompjes 258 3011 XZ ROTTERDAM

Bijlage 2 Openbare versie Ernst & Young Accountants LLP de directie Boompjes 258 3011 XZ ROTTERDAM PER KOERIER Bijlage 2 Openbare versie Ernst & Young Accountants LLP de directie Boompjes 258 3011 XZ ROTTERDAM Datum 9 november 2011 Ons kenmerk JZ--------------------- Pagina 1 van 156 E-mail -------------------@afm.nl

Nadere informatie

Gemeente Bloemendaal Managementletter

Gemeente Bloemendaal Managementletter Gemeente Bloemendaal Managementletter Rapportage naar aanleiding van de interim-controle 2014 4 december 2014 Ernst & Young Accountants LLP Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 1083 HP Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Vervolgrapport Thematisch onderzoek aanpak PGB-fraude

Vervolgrapport Thematisch onderzoek aanpak PGB-fraude Vervolgrapport Thematisch onderzoek aanpak PGB-fraude Onderzoek naar de effecten van de intensiveringsmaatregelen voor de aanpak van PGB-fraude door de zorgkantoren. april 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gedragscode Budgetbeheer

Gedragscode Budgetbeheer Gedragscode Budgetbeheer GEDR AGSCODE BUDGETBEHEER TITEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Definities In de Gedragscode Budgetbeheer van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) wordt verstaan

Nadere informatie

Veilig gebruik Suwinet 2013

Veilig gebruik Suwinet 2013 Veilig gebruik Suwinet 2013 Een onderzoek naar de beveiliging van gegevens die worden uitgewisseld binnen het Suwinet door gemeenten. Nota van bevindingen Colofon Programma B Projectnaam (PIn27/On) Veilig

Nadere informatie

Omgevingsdienst Rivierenland Accountantsverslag. Boekjaar 2013

Omgevingsdienst Rivierenland Accountantsverslag. Boekjaar 2013 Omgevingsdienst Rivierenland Accountantsverslag Boekjaar 2013 VERTROUWELIJK Aan de leden van het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst Rivierenland Breda, 18 maart 2014 Geachte leden van het Algemeen Bestuur,

Nadere informatie

Deloitte. (encc j1. Follow-up Voortgangsrapportage accountantscontrole 2010. c1ii g As al

Deloitte. (encc j1. Follow-up Voortgangsrapportage accountantscontrole 2010. c1ii g As al Deloitte Deloitte Accountants B.V. Orlyplein 10 1043 DP Amsterdam Postbus 58110 1040 HC Amsterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9733 www.deloitte.nl Follow-up Voortgangsrapportage accountantscontrole

Nadere informatie

1. Ledengroepen vallen onder de organen van de landelijke vereniging de vereniging kent de volgende organen:

1. Ledengroepen vallen onder de organen van de landelijke vereniging de vereniging kent de volgende organen: Aanvulling /wijziging huishoudelijk reglement KansPlus-ledengroepen In de punten 1 t/m 7 onder artikel 14 van de statuten van de vereniging KansPlus staan zaken van de ledengroepen beschreven. Aanvullende

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 290 Besluit van 16 juli 2014, houdende wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten in verband met de rapportageverplichting

Nadere informatie