Middels de volgende pagina s wordt u geïnformeerd over de belangrijke informatie die bij een jaarafsluiting in Jack komt kijken.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Middels de volgende pagina s wordt u geïnformeerd over de belangrijke informatie die bij een jaarafsluiting in Jack komt kijken."

Transcriptie

1 Algemeen Waarom wordt een jaarafsluiting uitgevoerd?" Het is voor elke ondernemer verplicht om de boekhouding jaarlijks af te sluiten. Middels deze jaarafsluiting krijgt u: 1. Informatie over uw eigen bedrijf 2. Informatie over lopende rekeningen 3. Informatie voor de belasting 4. Crediteuren overzicht 5. Bewijsmiddel Middels de volgende pagina s wordt u geïnformeerd over de belangrijke informatie die bij een jaarafsluiting in Jack komt kijken. Wat gebeurt er bij een jaarafsluiting? Bij een jaarafsluiting wordt het huidige boekhoudkundige jaar omgezet en worden de eindsaldi overgedragen naar de beginbalans van het volgende boekjaar. Bij het overdragen wordt er geboekt via de rekeningen welke ingesteld staan via <Boekhouding Basisgegevens Boekhoudkundige parameters>. Ook na een jaarafsluiting kan het boekhoudkundig jaar teruggezet en kunnen rekeningen uit voorgaande jaren geraadpleegd worden. Belangrijke informatie vooruitlopend op de afsluiting In Jack zijn standaard 4 boekhoudkundige jaren geopend. Voordat u een jaarafsluiting wilt doorvoeren, dient u te controleren hoe uw huidige boekhoudkundige jaar staat ingesteld. Via het menupunt <Boekhouding Basisgegevens Boekhoudkundige parameters> staat in het tabblad Basisopties aangegeven welke financiële jaren bij u zijn ingesteld (zie afbeelding, punt 1 en punt 2).

2 1 2 Informatie Jack zal het eerst genoemde jaar afsluiten, wanneer u een jaarafsluiting uitvoert. Indien u een ander jaar af wenst te sluiten, dan dient u eerst het boekhoudkundige jaar te wijzigen. Zie voor een uitleg hiervan de procedure verderop in deze handleiding. Aan het begin van een boekhoudkundig jaar staan in Jack alle saldi op 0". Er wordt niet automatisch doorgeboekt naar een volgend boekjaar. Dit houdt in dat wanneer u bijvoorbeeld met de jaren 2006, 2007, 2008 en 2009 werkt, dan staat de bank op , , zoals ook op , automatisch op 0". Indien uw boekhoudkundige jaar in maand 10" eindigt, geldt uiteraard dat de maanden , , en op 0" staan. Na een jaarafsluiting zullen de openingsbalansen gevuld worden. Om een duidelijk onderscheid te kunnen maken tussen debiteuren en crediteuren dienen deze van het juiste rekeningtype voorzien te zijn, dat wil zeggen dat ze of het rekeningtype Debiteur" of het type Crediteur" moeten hebben. Dit kunt u controleren via de lijst <Boekhouding Lijsten Grootboekrekeningen>. In dit overzicht dient in de rij met Rek. type het juiste type vermeld te staan. Eventueel kunt u het type hier nog wijzigen door op een entry met de rechtermuisknop te klikken en in het nieuwe overzicht te kiezen voor Rekening wijzigen.

3 * Over het algemeen wordt bij aanvang van een nieuw boekhoudkundig jaar in eerste instantie enkel het jaar omgezet, omdat er wellicht nog handeldingen t.b.v. de jaarafsluiting uitgevoerd moeten worden. Let op: Mutaties en gegevens van afgesloten periodes (jaar) kunnen nog wel gewijzigd worden. Om dit te voorkomen is het belangrijk om voor alle maanden van een afgesloten jaar de periode te sluiten. Dit kan gedaan worden met de functie <Boekhouding Afsluiten Periode afsluiten>. Er kunnen dan geen nieuwe mutaties meer toegevoegd worden in deze periode(s). Sluit daarom een boekjaar/periodes pas af indien u er heel zeker van bent dat er geen wijzigingen meer noodzakelijk zijn! Wijzigen van geopende boekhoudkundige jaren Waarschuwing Beëindig eerst op alle werkplekken het Jack systeem. Indien geopend dient u tevens de CRS Transformer en de CRS Automater te sluiten. Let u erop dat tijdens het omzetten van de jaren niemand Jack mag starten. Wij raden u daarnaast aan om voor elke jaarafsluiting en/of omzetten van de boekjaren vooraf een backup te maken van uw Jack systeem. Informatie Het dient de aanbeveling om deze actie te starten vanaf de server. Het herbereken van de saldi zal daarop aanzienlijk sneller gaan dan op een werkstation. Roept u het menupunt <Boekhouding > Basisgegevens > Boekhoudkundige parameters> op:

4 Menu In het scherm van de Boekhoudkundige parameters wordt een bereik voor de financiële boekjaren ingesteld. Hier ziet u 3 velden waarvan er 2 aangepast kunnen worden Boekjaar tot en met (afbeelding boekhoudkundige paramaters, punt 1) Eindigt in maand (afbeelding boekhoudkundige parameters punt 2)

5 1 2 Boekhoudkundige parameters Geeft u in het veld <Boekjaar> het laatste boekjaar in welke na het omzetten geopend moet worden. Omdat er altijd 4 boekjaren geopend zijn, berekent Jack automatisch het begin jaar en geeft deze in het eerste veld in. In het veld <sluit in maand> geeft u de laatste maand van uw boekhoudkundig jaar in. Bij de meeste bedrijven zal dit het kalenderjaar betreffen en zal de sluitmaand December (12) zijn. Het kan echter ook zijn dat u met een zogenoemd gebroken boekjaar werkt. Dit boekjaar eindigt meestal in de maand Oktober waardoor u in dit veld derhalve een 10 in moet geven. Uiteraard dient u dit in overleg te doen met uw boekhouder en/of accountant. Informatie Het geopende boekjaar kan te allen tijde weer omgezet worden. Klikt u hierna op de button <OK> Jack zal na het omzetten van het boekhoudkundige jaar altijd de saldi opnieuw gaan berekenen. Klikt u in het scherm met deze melding dan ook op <OK> (zie scherm hint hieronder). * Hint Saldi opnieuw berekenen

6 In het volgende venster kan worden ingesteld vanaf welk boekingjaar en welke periode u de saldi wilt laten herberekenen. Herberekenen saldi Waarschuwing Wijzigt u deze, door Jack aangegeven, instellingen niet!! Dit kan grote invloed hebben op uw financiële administratie. Klikt u op de button <OK> om het omzetten van het boekhoudkundige jaar te starten. De saldi worden op nul gezet en herberekend. Herberekenen saldi procentbalk Het geopende boekhoudkundige jaar wordt nu omgezet. In dit voorbeeld worden de boekjaren 2008, 2009, 2010 en 2011 nu geopend. Het boekjaar sluit in maand 12 (December). Informatie U kunt nu weer op alle werkplekken in Jack werken. Indien u de CRS Transformer en de CRS Automater afgesloten had, dient u deze ook weer opnieuw te starten.

7 Informatie Indien u een mutatie wilt doen in een boekjaar wat buiten deze vier boekhoudkundige boekjaren valt dan zal er een melding verschijnen in Jack: Voor de jaarafsluiting dient u het volgende uit te voeren: Print u voor de jaarafsluiting een saldi lijst en een lijst van alle grootboekrekeningen uit. Controleer vervolgens de volgende punten: Betalingscontrole U kunt de betalingscontrole oproepen via de menu punten <Boekhouding Controle betalingen>. Zoekt u hier naar openstaande betalingen van debiteuren in het jaar dat u af wilt sluiten. Selecteert u hiervoor een grote periode (bijvoorbeeld van tot ) als u boekjaar 2008 af wilt sluiten.

8 Met behulp van de button <Query> kan aansluitend het af te sluiten jaar begrensd worden (bijvoorbeeld Vertrekdatum in de periode van-t/m t/m ). U krijgt vervolgens een lijst met alle boekingen, bij wie nog een klantenbetaling open staat. Wellicht wilt u daar nog correcties op maken. Boekingslijst De boekingslijst kunt u oproepen via het menu punt <Lijsten Boekingen>. Hier kunt u een lijst met alle nog niet betaalde boekingen opvragen. Geeft u bovenin de vertrekdatum in (bijv. van t/m ). Links kunt u een vinkje plaatsen voor de entry Boekingen (openst. betaling), de overige entries raden wij u aan om niet te selecteren. Kies vervolgens onderin voor printen of preview.

9 Lijsten, Boekingen Er verschijnt nu een keuzelijst (deze kan afwijken van onderstaand voorbeeld!): Selecteert u hier de entry met de tekst Jaarafsluiting controlelijst. Deze tekst kan bij u ook anders omschreven zijn. Mocht u twijfelen, dan kunt u t.a.t. contact opnemen met de supportafdeling. Klikt u daarna op de button <OK> Enkel via deze lijst krijgt u een overzicht van de reissom van de klant en het nog openstaande bedrag naast elkaar weergegeven. Touroperatorafrekening U kunt de Touroperatorafrekening openen via de menu punten <Boeking Verwerken van TO facturen>.

10 Hier kunt u een selectie ingeven op basis van het vertrekjaar en daarnaast kunt u rechts een vinkje plaatsen bij <onbetaalde facturen>. U krijgt dan een overzicht te zien welke de volgende gegevens kan tonen: Touroperatorafrekening inkoop gedeeltelijk, betaling gedeeltelijk (part.) Touroperatorafrekening inkoop OK, betaling gedeeltelijk of open Touroperatorafrekening inkoop open, betaling gedeeltelijk Touroperatorafrekening inkoop OK, betaling part. of open, winst ok Touroperatorafrekening inkoop open, betaling open Inkoopverwerking onbetaalde facturen Bij services die in deze lijst staan, zijn de respectievelijke debiteuren/crediteuren (<R> Incasso) of de crediteuren/verrekeningsrekening (<V> Incasso) nog niet vergeleken. Wellicht dat hier de Winst reeds verboekt is. Hierna kunt u de lijst verder begrenzen door rechts de entry Winst niet gemuteerd te activeren. U krijgt vervolgens een overzicht te zien welke de volgende gegevens kan tonen: Touroperatorafrekening inkoop OK, betaling OK Touroperatorafrekening inkoop gedeeltelijk, betaling gedeeltelijk Touroperatorafrekening inkoop OK, betaling gedeeltelijk of open Touroperatorafrekening inkoop open, betaling gedeeltelijk Touroperatorafrekening inkoop open, betaling open Inkoopverwerking winst niet gemuteerd Bij services die in deze lijst staan zijn de respectievelijke debiteuren/crediteuren (<R> Incasso) of Crediteur/Verrekeningsrekening (<V> Incasso) nog niet vergeleken. De winst op deze services is echter nog niet verboekt. Let op: In deze lijst staan alleen boekingen die aan bepaalde voorwaarden voldoen (bijv. betaling aan TO nog niet uitgevoerd). Print u de definitieve lijst a.u.b. uit en controleert u deze in het volgend boekjaar. Het is raadzaam deze lijst maandelijks te vergelijken.

11 Overlopende activa en passiva Voordat u een jaar afsluit, moeten alle overlopende activa/passiva correct (handmatig) gemuteerd worden. Hier gaat het bijv. om huur (passiva, dus schulden) die u in december betaalt, maar welke bedoeld is voor de maand januari. Of klantenbetalingen (activa, dus vorderingen) die nu al betaald zijn, maar waarvan de reisdatum pas in het komende jaar ligt. Met andere woorden, geldtransacties in het oude jaar, maar de schulden/vorderingen zijn voor het nieuwe jaar. In dit geval moet u hiervoor rekeningen aanmaken. De saldi van deze rekeningen moeten dan in het nieuwe jaar overgebracht worden en daar weer op de oorspronkelijke rekeningen gemuteerd worden. Raadpleeg voor de details uw accountant. Voorbeeld: oude jaar: "Overlopende passiva" aan "huur" nieuwe jaar: "Huur" aan "overlopende passiva" Verzamelfacturering De boekingen moeten worden doorgeboekt zodat de omzet in de boekhouding terecht komt U kunt alle nog openstaande services van touroperators, welke in tabel 2 staan (bijv. IATA) factureren via het menupunt <Boekhouding Boeking/Reservering Verzamelfactuur op services>. Via het menupunt <Boekhouding Boeking/Reservering Verzamelfactuur> start u de verzamelfacturering en kunt u een selectie maken op basis van het vertrekjaar. Aansluitend kunt u de geselecteerde boekingen doorboeken. Hierdoor worden de overige bedragen" welke u in de boeking onder <Bedrag/Info> geplaatst heeft op de desbetreffende grootboekrekeningen verboekt. Overige acties Maakt u na alle voorbereidingen voor de jaarafsluiting een backup van uw Jack systeem. Print alle saldilijsten en grootboekrekeningen voor de accountant uit. Eventuele correctie boekingen, welke doorgegeven zijn door uw accountantskantoor, dienen nog voor de jaarafsluiting doorgevoerd te worden. Controleert u of dat op alle werkstations Jack is afgesloten, vervolgens logt u op de server in in Jack. Waarschuwing Gedurende de jaarafsluiting mag Jack op geen enkel werkstation geopend worden! Zodra u ingelogd bent in Jack, kunt u de rebuild starten via de menu punten <Bestand - Bestanden - Rebuild>. Jack wordt hierdoor afgesloten en een nieuw scherm wordt geopend.

12 Kies hier allereerst voor het menu punt Datei en vervolgens voor Modus. In het scherm dat dan verschijnt zet u een vinkje voor de regel Postleitzahlen und History nicht rebuilden Daarna klikt u op OK : U kunt nu rechtsboven kiezen voor Alle en daarna voor Alle Dateien Alle bestanden in Jack worden nu op consistentie gecontroleerd.

13 Waarschuwing Er mag tijdens deze rebuild geen foutmelding optreden. Deze zijn te herkennen doordat het programma dan zal stoppen en er een melding op het scherm verschijnt welke u met <OK> moet bevestigen. U dient in dit geval de foutmelding te noteren en altijd contact op te nemen met de supportafdeling voordat u verder gaat met deze procedure. Het zou hierbij prettig zijn indien u tevens de bestandsnaam kunt noteren waarop de foutmelding verschijnt (zoals u in het voorbeeld hierboven kunt zien bij Dateiname ). Een voorbeeld van een foutmelding is: Indien alles foutloos verlopen is, dan verschijnt aan het eind weer het lege beeldscherm van de rebuild wat u ook zag toen u de rebuild startte. Dit scherm kunt u nu afsluiten.

14 U kunt nu Jack weer starten. Selecteert u het menupunt Herberekenen saldi via het menu (Bestand Bestanden) U krijgt eerst een backcheck te zien welke u met <Ja> kunt bevestigen indien daadwerkelijk verder niemand in Jack zit. In het volgende venster kan worden ingesteld vanaf welk boekingjaar en welke periode u de saldi wilt laten herberekenen. Verandert u deze instelling niet en bevestigd u het scherm met <OK>. Informatie De boekhouding wordt door het herberekenen van de saldi gecontroleerd en opnieuw opgebouwd. Het scherm sluit automatisch nadat de saldi herberekend zijn. Afhankelijk van uw computer en de hoeveelheid gegevens kan deze actie soms tot enkele uren duren. De procentbalk hoeft niet per definitie tot 100% te lopen, deze kan ook sluiten bij bijvoorbeeld 60%. Dit houdt in dat Jack geen overige boekingsregels meer gevonden heeft en dat alles correct opnieuw opgebouwd is. Om het jaar zelf af te sluiten kiest u in Jack voor het menupunt <Boekhouding Afsluiten Jaar afsluiten>. Controleer in het volgende scherm linksboven de boekhoudkundige jaren. Het linkerjaar in het grijze scherm zal worden afgesloten. Indien dit niet correct is dient u het boekhoudkundig jaar om te zetten. Hoe u dit kunt doen kunt u hierboven terugvinden in het hoofdstuk wijzigen van geopende boekhoudkundige jaren. Hierna kunt u links aanvinken welke rekeningen overgebracht moeten worden. Wij adviseren u om alle vier de regels aan te vinken. Na jaarafsluiting dienen handmatig de reeds ingebrachte banksaldi gestorneerd te worden.

15 Zodra u dit scherm met <OK> bevestigd, worden automatisch de saldi herberekend. Wij adviseren u om de, door Jack voorgestelde jaren NIET te veranderen. De regel met de OPgegevens dient ook niet geactiveerd te worden! Na deze herberekening zal Jack de saldi doorlopen en volgt er nog een nieuw scherm voor het herbereken van de saldi, maar nu met een gewijzigd boekjaar. Ook dit kunt u weer bevestigen met <OK>, waarna deze herberekening plaats zal vinden. De jaarafsluiting wordt nu doorgevoerd. Veel voorkomende vragen bij een jaarafsluiting in Jack: Vraag: Ik heb bij de debiteuren en/of de crediteuren nog openstaande saldi? Antwoord: Voor nog niet alle boekingen is een TO inkoopfactuur verwerkt. Dit heeft als gevolg dat debiteuren/crediteuren nog niet in evenwicht zijn en ook eventuele overige kortingen en commissies nog niet op de betreffende rekeningen verboekt zijn. U kunt via het menupunt <Boeking Verwerken van TO facturen> deze boekingen op basis van de vertrekdatum zoeken. Vinkt u hierbij rechtsboven

16 de regels met <ontbrekende facturen>, <onbetaalde facturen> en <winst niet gemuteerd> aan en filter op deze manier de nog openstaande boekingen uit uw boekingsbestand. Hierna kunnen alle services doorgeboekt worden via de menu punten <Boekhouding Boeking/Reservering Verzamelfactuur> waarbij tevens de overige bedragen welke vermeld worden in de boeking bij het tabblad Bedrag/Info doorgeboekt. Ook zodra u al deze punten doorlopen heeft kan het zijn dat de debiteuren en crediteuren nog niet in evenwicht zijn. Dit kan te maken hebben met eventueel openstaande betalingen van de debiteuren of dat er nog openstaande betalingen zijn bij de crediteuren. Vraag: Wat doet een periode afsluiting? Antwoord: Met een periode afsluiting kunt u betreffende maanden blokkeren, zodat in die periode niet meer geboekt kan worden (bijv. klanten- en crediteurenbetalingen). U kunt dit instellen via het menu punt <Boekhouding Afsluiten Periode afsluiten>. Indien u een periode wenst af te sluiten kunt u voor deze regel een vinkje plaatsen. U kunt de periode desgewenst weer openen door het vinkje weer weg te halen. Deze optie kan zeer hulpvol zijn bij een jaarafsluiting, om het eventueel boeken in een afgesloten jaar te voorkomen. Vraag: Moeten de periodes afgesloten worden voordat een jaarafsluiting plaats kan vinden? Antwoord: Nee, dit is niet noodzakelijk. Ook zonder het afsluiten van de maandelijkse periodes kan een jaarafsluiting uitgevoerd worden. Vraag: Is er een checklijst van de dingen die gedaan moeten worden? Antwoord: Hieronder ziet u een globaal overzicht van hetgeen hierboven in deze handleiding ook omschreven is: - Alle overige gebruikers dienen Jack te verlaten tijdens deze procedures. - Volledige bacukp van uw hele Jack directory incl. subdirectories. Crasht Jack tijdens de jaarafsluitingsprocedure, dan dient u de volledige procedure ter herhalen op basis van de oude (backup) gegevens. - Laatste controle van de over te dragen grootboekrekeningen via <Boekhouding Basisgegevens Boekhoudkundige parameters>

17 4 boekjaren - Mutaties i.v.m. overlopende activa en passiva invoeren. - Laatste controle van de grootboekrekeningen via het rekeningschema. Hierbij dient u m.n. rekening te houden met de ingegeven type rekening. Dit gaat het eenvoudigst via <Boekhouding-lijsten-grootboekrekeningen> en het bijwerken via de rechter muisknop. Activeert u de jaarafsluiting met automatische overdracht van de saldi - Mutaties i.v.m. overlopend activa en passiva invoeren. - Laatste controle van de grootboekrekeningen via het rekeningschema. Hierbij dient u m.n. rekening te houden met de ingegeven type rekening. Dit gaat het eenvoudigst via <Boekhouding lijsten grootboekrekeningen> en het bijwerken via de rechtermuisknop. Activeert u de jaarafsluiting met automatische overdracht van de saldi, heeft dit enkel betrekking op bepaalde grootboekrekeningstypen. Indien hier verschillende rekeningen een fout type hebben, zullen saldi niet of foutief overgedragen worden! - Uitvoeren van noodzakelijke slotmutaties zoals bijvoorbeeld kosten en omzet over W&V, W&V over balans, betalingen van belastingen, van de, door de accountant gewenste omboekingen etc. Uw accountant kan u aangeven welke mutaties nog noodzakelijk zijn. - Controle of de saldi van de debiteuren en crediteuren met de verzamelrekeningen onder <Boekhouding basisgegevens boekhoudkundige parameters> conform zijn. - Printen van grootboekrekeningen, saldilijsten, kasboek en journaal van het oude jaar (moet bijgehouden worden als document!). - Uitvoeren van de jaarafsluiting met mogelijk over te brengen saldi (in elk geval alle debiteuren en crediteuren overbrengen!). - Controle van de overgebrachte saldi. - Eventuele andere saldi handmatig overbrengen. - Eventuele doorlopende activa en passiva op de oorspronkelijke rekeningen muteren.

Handleiding Club.Boekhouding

Handleiding Club.Boekhouding Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Club.Boekhouding...........................................................................................

Nadere informatie

Overgang naar een nieuw boekjaar

Overgang naar een nieuw boekjaar Overgang naar een nieuw boekjaar Met Unit 4 Multivers kunt u eenvoudig een nieuw boekjaar aanmaken en ervoor zorgen dat de balansgegevens worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. Onderstaand beschrijven

Nadere informatie

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Sdu Uitgevers / Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl juni 2014 1 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Voor de eerste keer in gebruik nemen van de boekhouding

Nadere informatie

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding versie 1.07 26 juni 2007

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding versie 1.07 26 juni 2007 Inleiding...3 Bediening...4 Overstappen van Eagle zonder boekhouding naar met boekhouding...5 Wat heeft u nodig als u aan de gang wilt met de boekhouding...6 Toegang en licentie...7 Administratie...8 Een

Nadere informatie

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE Een gebruiksvriendelijke applicatie voor het beheren en verwerken van uw contributie Sportlink Services 09-01-2012 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 De handleiding... 3 1.2

Nadere informatie

Handleiding. CashflowPro. Copyright 2012 Hagrusoft BV

Handleiding. CashflowPro. Copyright 2012 Hagrusoft BV Handleiding CashflowPro 2012 Copyright 2012 Hagrusoft BV CashflowPro is een boekhoudpakket voor de financiële administratie. Een uitgebreid pakket met vele statistieken, overzichten, budgettering, en meer.

Nadere informatie

UNIFORM-Financieel Handleiding

UNIFORM-Financieel Handleiding UNIFORM-Financieel Handleiding Inhoudsopgave 1 DAGBOEKEN... 3 1.1 DAGBOEKINSTELLINGEN... 3 1.1.1. Algemeen... 3 1.1.2. Dagboeken... 3 1.1.3. BTW... 4 1.1.4. Eenheid... 5 1.1.5. Vennoot... 5 1.2 Kasboek

Nadere informatie

Basis cursus imuis Online

Basis cursus imuis Online Basis cursus imuis Online Financieel Debiteuren Crediteuren - Grootboek Cursus imuis Online Pagina 1 van 46 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Documentatie... 4 1.1.1 Opstarten van de helpfunctie... 4

Nadere informatie

Deze procedure is speciaal voor gebruikers die hun boekhouding (willen) doen in het programma Twinfield. Daarbij zijn 2 scenario's mogelijk:

Deze procedure is speciaal voor gebruikers die hun boekhouding (willen) doen in het programma Twinfield. Daarbij zijn 2 scenario's mogelijk: Inleiding Twinfield koppeling Deze procedure is speciaal voor gebruikers die hun boekhouding (willen) doen in het programma Twinfield. Daarbij zijn 2 scenario's mogelijk: - U neemt deel aan Zorg in Zicht.

Nadere informatie

Mamut Kennisreeks. Administratie Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software

Mamut Kennisreeks. Administratie Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software Mamut Kennisreeks Administratie Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software 1 Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software Inhoud Welkom... 3 Werkbalken op vensterniveau... 4 Aan de

Nadere informatie

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1. YOB BV Handleiding Teleboekhouden Gebruikershandleiding Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB BV en blijft dit ook

Nadere informatie

Eindejaarsprocedure Exact voor Windows

Eindejaarsprocedure Exact voor Windows Eindejaarsprocedure Exact voor Windows Simon van Haerlemstraat 17 1962 VB Heemskerk tel.: 0251-236 733 fax: 084-2220 789 e-mail: info@mt-support.nl internet: www.mt-support.nl Versiedatum: 8 april 2004

Nadere informatie

2 Helpdesk: 0222 36 30 62

2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Basishandleiding 2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Inhoudsopgave 1 Welkomstscherm 4 2 Ondersteuning 5 3 SnelStart gebruiksklaar maken 7 o.a.: Installatie van de software 7 Uw licentie activeren (Extra, Licentiebeheer)

Nadere informatie

Eindejaarsverwerking E-Account Exact (Globe) voor Windows

Eindejaarsverwerking E-Account Exact (Globe) voor Windows pagina 1 van 6 Inleiding De jaarafsluiting betekent dat de financiële administratie voor een bepaald boekjaar volledig gereed gemaakt moet worden. Zaken die in dit proces een rol spelen zijn onder andere:

Nadere informatie

Handleiding SupportWin

Handleiding SupportWin Handleiding Informatie Breekveldt Automatisering B.V. kunt u bereiken op het volgende adres: Breekveldt Automatisering B.V. Brinkstraat 30 6721 WV BENNEKOM Tel.: (0318) 49 32 32 Fax.: (0318) 49 32 33 E-mail:

Nadere informatie

BTW verhoging naar 21%

BTW verhoging naar 21% 1 BTW verhoging naar 21% Midden Engweg 15b 3882 TS Putten telefoon (0341) 375 180 fax (0341) 375 188 internet: www.autoflex.nl email : info@autoflex.nl Rabobank 35.42.40.501 BTW nr. NL8218.87.920.B.01

Nadere informatie

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek.

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek. Financieel De financiële module van MKB-Logic Online Administratie stelt u in staat een complete administratie te voeren. De administratie is eenvoudig van opzet en kan door iedereen worden uitgevoerd.

Nadere informatie

Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl

Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl Voorwoord Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl Al bijna 2 jaar geleden gaven de abonnees van BC.nl in een marktonderzoek aan, dat gratis bedrijfssoftware

Nadere informatie

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

Mill7 basiscursus boekhouden

Mill7 basiscursus boekhouden Mill7 basiscursus boekhouden 1.1 Start menu Mill7 wordt gestart vanuit het windows Start menu, in het submenu Programma's staat de map Mill7. Tip: Door op de help toets F1 te drukken kunt u online hulp

Nadere informatie

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Kerkbijdrage Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

Boekhouden met Minipak Boekhouding 1.26

Boekhouden met Minipak Boekhouding 1.26 Boekhouden met Minipak Boekhouding 1.26 Opzet Hieronder worden eerst enige algemene opmerkingen gemaakt over boekhouden en het Minipak Boekhoudprogramma. Daarna is de volgorde van de onderwerpen die welke

Nadere informatie

Handleiding www.liac.nl

Handleiding www.liac.nl Handleiding www.liac.nl Vooraf LIAC is een boekhoudpakket dat volledig via internet werkt en dat toegespitst is op de kleinere ondernemer zonder boekhoudkennis. Dit uit zich in de eenvoudige formulering

Nadere informatie

Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0)

Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0) YOB BV Handleiding TELE#BOEKHOUDEN Gebruikershandleiding Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0) ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ Handleiding TELE#BOEKHOUDEN V6.1a3-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden Rabobank...

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden Rabobank... Handleiding verwerking bankafschriften Versie 0.1 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden

Nadere informatie

MINTADMIN. Handleiding

MINTADMIN. Handleiding MINTADMIN Handleiding Inhoudsopgave Inleiding... 3 Systeemeisen... 3 Functies in het kort... 3 Starten met een boekhouding... 3 Installatie... 3 Eerste keer openen... 3 Eerste keer openen op tweede computer...

Nadere informatie

Handleiding Davilex Account Basic. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Account Basic. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Account Basic Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze

Nadere informatie

Tutorial: Snelle start voor AutomaaT

Tutorial: Snelle start voor AutomaaT Tutorial: Snelle start voor AutomaaT Inleiding Deze snelle start is gemaakt om enkele basishandelingen eenvoudig uit te leggen. De tutorial beschrijft maar een heel klein deel van het totale programma

Nadere informatie

KRAAN Financieel Handleiding

KRAAN Financieel Handleiding Handleiding Copyright 2014 Kraan Bouwcomputing B.V. Publicatiedatum: 28-11-2014 Alle gegevens in dit document vallen onder het auteursrecht. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD...4 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN...4 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...5 4. INLOGGEN...9 5. GEBRUIK VAN DE BACK-UP SOFTWARE...12 6. BACK-UP TAAK INSTELLINGEN...14

Nadere informatie