Middels de volgende pagina s wordt u geïnformeerd over de belangrijke informatie die bij een jaarafsluiting in Jack komt kijken.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Middels de volgende pagina s wordt u geïnformeerd over de belangrijke informatie die bij een jaarafsluiting in Jack komt kijken."

Transcriptie

1 Algemeen Waarom wordt een jaarafsluiting uitgevoerd?" Het is voor elke ondernemer verplicht om de boekhouding jaarlijks af te sluiten. Middels deze jaarafsluiting krijgt u: 1. Informatie over uw eigen bedrijf 2. Informatie over lopende rekeningen 3. Informatie voor de belasting 4. Crediteuren overzicht 5. Bewijsmiddel Middels de volgende pagina s wordt u geïnformeerd over de belangrijke informatie die bij een jaarafsluiting in Jack komt kijken. Wat gebeurt er bij een jaarafsluiting? Bij een jaarafsluiting wordt het huidige boekhoudkundige jaar omgezet en worden de eindsaldi overgedragen naar de beginbalans van het volgende boekjaar. Bij het overdragen wordt er geboekt via de rekeningen welke ingesteld staan via <Boekhouding Basisgegevens Boekhoudkundige parameters>. Ook na een jaarafsluiting kan het boekhoudkundig jaar teruggezet en kunnen rekeningen uit voorgaande jaren geraadpleegd worden. Belangrijke informatie vooruitlopend op de afsluiting In Jack zijn standaard 4 boekhoudkundige jaren geopend. Voordat u een jaarafsluiting wilt doorvoeren, dient u te controleren hoe uw huidige boekhoudkundige jaar staat ingesteld. Via het menupunt <Boekhouding Basisgegevens Boekhoudkundige parameters> staat in het tabblad Basisopties aangegeven welke financiële jaren bij u zijn ingesteld (zie afbeelding, punt 1 en punt 2).

2 1 2 Informatie Jack zal het eerst genoemde jaar afsluiten, wanneer u een jaarafsluiting uitvoert. Indien u een ander jaar af wenst te sluiten, dan dient u eerst het boekhoudkundige jaar te wijzigen. Zie voor een uitleg hiervan de procedure verderop in deze handleiding. Aan het begin van een boekhoudkundig jaar staan in Jack alle saldi op 0". Er wordt niet automatisch doorgeboekt naar een volgend boekjaar. Dit houdt in dat wanneer u bijvoorbeeld met de jaren 2006, 2007, 2008 en 2009 werkt, dan staat de bank op , , zoals ook op , automatisch op 0". Indien uw boekhoudkundige jaar in maand 10" eindigt, geldt uiteraard dat de maanden , , en op 0" staan. Na een jaarafsluiting zullen de openingsbalansen gevuld worden. Om een duidelijk onderscheid te kunnen maken tussen debiteuren en crediteuren dienen deze van het juiste rekeningtype voorzien te zijn, dat wil zeggen dat ze of het rekeningtype Debiteur" of het type Crediteur" moeten hebben. Dit kunt u controleren via de lijst <Boekhouding Lijsten Grootboekrekeningen>. In dit overzicht dient in de rij met Rek. type het juiste type vermeld te staan. Eventueel kunt u het type hier nog wijzigen door op een entry met de rechtermuisknop te klikken en in het nieuwe overzicht te kiezen voor Rekening wijzigen.

3 * Over het algemeen wordt bij aanvang van een nieuw boekhoudkundig jaar in eerste instantie enkel het jaar omgezet, omdat er wellicht nog handeldingen t.b.v. de jaarafsluiting uitgevoerd moeten worden. Let op: Mutaties en gegevens van afgesloten periodes (jaar) kunnen nog wel gewijzigd worden. Om dit te voorkomen is het belangrijk om voor alle maanden van een afgesloten jaar de periode te sluiten. Dit kan gedaan worden met de functie <Boekhouding Afsluiten Periode afsluiten>. Er kunnen dan geen nieuwe mutaties meer toegevoegd worden in deze periode(s). Sluit daarom een boekjaar/periodes pas af indien u er heel zeker van bent dat er geen wijzigingen meer noodzakelijk zijn! Wijzigen van geopende boekhoudkundige jaren Waarschuwing Beëindig eerst op alle werkplekken het Jack systeem. Indien geopend dient u tevens de CRS Transformer en de CRS Automater te sluiten. Let u erop dat tijdens het omzetten van de jaren niemand Jack mag starten. Wij raden u daarnaast aan om voor elke jaarafsluiting en/of omzetten van de boekjaren vooraf een backup te maken van uw Jack systeem. Informatie Het dient de aanbeveling om deze actie te starten vanaf de server. Het herbereken van de saldi zal daarop aanzienlijk sneller gaan dan op een werkstation. Roept u het menupunt <Boekhouding > Basisgegevens > Boekhoudkundige parameters> op:

4 Menu In het scherm van de Boekhoudkundige parameters wordt een bereik voor de financiële boekjaren ingesteld. Hier ziet u 3 velden waarvan er 2 aangepast kunnen worden Boekjaar tot en met (afbeelding boekhoudkundige paramaters, punt 1) Eindigt in maand (afbeelding boekhoudkundige parameters punt 2)

5 1 2 Boekhoudkundige parameters Geeft u in het veld <Boekjaar> het laatste boekjaar in welke na het omzetten geopend moet worden. Omdat er altijd 4 boekjaren geopend zijn, berekent Jack automatisch het begin jaar en geeft deze in het eerste veld in. In het veld <sluit in maand> geeft u de laatste maand van uw boekhoudkundig jaar in. Bij de meeste bedrijven zal dit het kalenderjaar betreffen en zal de sluitmaand December (12) zijn. Het kan echter ook zijn dat u met een zogenoemd gebroken boekjaar werkt. Dit boekjaar eindigt meestal in de maand Oktober waardoor u in dit veld derhalve een 10 in moet geven. Uiteraard dient u dit in overleg te doen met uw boekhouder en/of accountant. Informatie Het geopende boekjaar kan te allen tijde weer omgezet worden. Klikt u hierna op de button <OK> Jack zal na het omzetten van het boekhoudkundige jaar altijd de saldi opnieuw gaan berekenen. Klikt u in het scherm met deze melding dan ook op <OK> (zie scherm hint hieronder). * Hint Saldi opnieuw berekenen

6 In het volgende venster kan worden ingesteld vanaf welk boekingjaar en welke periode u de saldi wilt laten herberekenen. Herberekenen saldi Waarschuwing Wijzigt u deze, door Jack aangegeven, instellingen niet!! Dit kan grote invloed hebben op uw financiële administratie. Klikt u op de button <OK> om het omzetten van het boekhoudkundige jaar te starten. De saldi worden op nul gezet en herberekend. Herberekenen saldi procentbalk Het geopende boekhoudkundige jaar wordt nu omgezet. In dit voorbeeld worden de boekjaren 2008, 2009, 2010 en 2011 nu geopend. Het boekjaar sluit in maand 12 (December). Informatie U kunt nu weer op alle werkplekken in Jack werken. Indien u de CRS Transformer en de CRS Automater afgesloten had, dient u deze ook weer opnieuw te starten.

7 Informatie Indien u een mutatie wilt doen in een boekjaar wat buiten deze vier boekhoudkundige boekjaren valt dan zal er een melding verschijnen in Jack: Voor de jaarafsluiting dient u het volgende uit te voeren: Print u voor de jaarafsluiting een saldi lijst en een lijst van alle grootboekrekeningen uit. Controleer vervolgens de volgende punten: Betalingscontrole U kunt de betalingscontrole oproepen via de menu punten <Boekhouding Controle betalingen>. Zoekt u hier naar openstaande betalingen van debiteuren in het jaar dat u af wilt sluiten. Selecteert u hiervoor een grote periode (bijvoorbeeld van tot ) als u boekjaar 2008 af wilt sluiten.

8 Met behulp van de button <Query> kan aansluitend het af te sluiten jaar begrensd worden (bijvoorbeeld Vertrekdatum in de periode van-t/m t/m ). U krijgt vervolgens een lijst met alle boekingen, bij wie nog een klantenbetaling open staat. Wellicht wilt u daar nog correcties op maken. Boekingslijst De boekingslijst kunt u oproepen via het menu punt <Lijsten Boekingen>. Hier kunt u een lijst met alle nog niet betaalde boekingen opvragen. Geeft u bovenin de vertrekdatum in (bijv. van t/m ). Links kunt u een vinkje plaatsen voor de entry Boekingen (openst. betaling), de overige entries raden wij u aan om niet te selecteren. Kies vervolgens onderin voor printen of preview.

9 Lijsten, Boekingen Er verschijnt nu een keuzelijst (deze kan afwijken van onderstaand voorbeeld!): Selecteert u hier de entry met de tekst Jaarafsluiting controlelijst. Deze tekst kan bij u ook anders omschreven zijn. Mocht u twijfelen, dan kunt u t.a.t. contact opnemen met de supportafdeling. Klikt u daarna op de button <OK> Enkel via deze lijst krijgt u een overzicht van de reissom van de klant en het nog openstaande bedrag naast elkaar weergegeven. Touroperatorafrekening U kunt de Touroperatorafrekening openen via de menu punten <Boeking Verwerken van TO facturen>.

10 Hier kunt u een selectie ingeven op basis van het vertrekjaar en daarnaast kunt u rechts een vinkje plaatsen bij <onbetaalde facturen>. U krijgt dan een overzicht te zien welke de volgende gegevens kan tonen: Touroperatorafrekening inkoop gedeeltelijk, betaling gedeeltelijk (part.) Touroperatorafrekening inkoop OK, betaling gedeeltelijk of open Touroperatorafrekening inkoop open, betaling gedeeltelijk Touroperatorafrekening inkoop OK, betaling part. of open, winst ok Touroperatorafrekening inkoop open, betaling open Inkoopverwerking onbetaalde facturen Bij services die in deze lijst staan, zijn de respectievelijke debiteuren/crediteuren (<R> Incasso) of de crediteuren/verrekeningsrekening (<V> Incasso) nog niet vergeleken. Wellicht dat hier de Winst reeds verboekt is. Hierna kunt u de lijst verder begrenzen door rechts de entry Winst niet gemuteerd te activeren. U krijgt vervolgens een overzicht te zien welke de volgende gegevens kan tonen: Touroperatorafrekening inkoop OK, betaling OK Touroperatorafrekening inkoop gedeeltelijk, betaling gedeeltelijk Touroperatorafrekening inkoop OK, betaling gedeeltelijk of open Touroperatorafrekening inkoop open, betaling gedeeltelijk Touroperatorafrekening inkoop open, betaling open Inkoopverwerking winst niet gemuteerd Bij services die in deze lijst staan zijn de respectievelijke debiteuren/crediteuren (<R> Incasso) of Crediteur/Verrekeningsrekening (<V> Incasso) nog niet vergeleken. De winst op deze services is echter nog niet verboekt. Let op: In deze lijst staan alleen boekingen die aan bepaalde voorwaarden voldoen (bijv. betaling aan TO nog niet uitgevoerd). Print u de definitieve lijst a.u.b. uit en controleert u deze in het volgend boekjaar. Het is raadzaam deze lijst maandelijks te vergelijken.

11 Overlopende activa en passiva Voordat u een jaar afsluit, moeten alle overlopende activa/passiva correct (handmatig) gemuteerd worden. Hier gaat het bijv. om huur (passiva, dus schulden) die u in december betaalt, maar welke bedoeld is voor de maand januari. Of klantenbetalingen (activa, dus vorderingen) die nu al betaald zijn, maar waarvan de reisdatum pas in het komende jaar ligt. Met andere woorden, geldtransacties in het oude jaar, maar de schulden/vorderingen zijn voor het nieuwe jaar. In dit geval moet u hiervoor rekeningen aanmaken. De saldi van deze rekeningen moeten dan in het nieuwe jaar overgebracht worden en daar weer op de oorspronkelijke rekeningen gemuteerd worden. Raadpleeg voor de details uw accountant. Voorbeeld: oude jaar: "Overlopende passiva" aan "huur" nieuwe jaar: "Huur" aan "overlopende passiva" Verzamelfacturering De boekingen moeten worden doorgeboekt zodat de omzet in de boekhouding terecht komt U kunt alle nog openstaande services van touroperators, welke in tabel 2 staan (bijv. IATA) factureren via het menupunt <Boekhouding Boeking/Reservering Verzamelfactuur op services>. Via het menupunt <Boekhouding Boeking/Reservering Verzamelfactuur> start u de verzamelfacturering en kunt u een selectie maken op basis van het vertrekjaar. Aansluitend kunt u de geselecteerde boekingen doorboeken. Hierdoor worden de overige bedragen" welke u in de boeking onder <Bedrag/Info> geplaatst heeft op de desbetreffende grootboekrekeningen verboekt. Overige acties Maakt u na alle voorbereidingen voor de jaarafsluiting een backup van uw Jack systeem. Print alle saldilijsten en grootboekrekeningen voor de accountant uit. Eventuele correctie boekingen, welke doorgegeven zijn door uw accountantskantoor, dienen nog voor de jaarafsluiting doorgevoerd te worden. Controleert u of dat op alle werkstations Jack is afgesloten, vervolgens logt u op de server in in Jack. Waarschuwing Gedurende de jaarafsluiting mag Jack op geen enkel werkstation geopend worden! Zodra u ingelogd bent in Jack, kunt u de rebuild starten via de menu punten <Bestand - Bestanden - Rebuild>. Jack wordt hierdoor afgesloten en een nieuw scherm wordt geopend.

12 Kies hier allereerst voor het menu punt Datei en vervolgens voor Modus. In het scherm dat dan verschijnt zet u een vinkje voor de regel Postleitzahlen und History nicht rebuilden Daarna klikt u op OK : U kunt nu rechtsboven kiezen voor Alle en daarna voor Alle Dateien Alle bestanden in Jack worden nu op consistentie gecontroleerd.

13 Waarschuwing Er mag tijdens deze rebuild geen foutmelding optreden. Deze zijn te herkennen doordat het programma dan zal stoppen en er een melding op het scherm verschijnt welke u met <OK> moet bevestigen. U dient in dit geval de foutmelding te noteren en altijd contact op te nemen met de supportafdeling voordat u verder gaat met deze procedure. Het zou hierbij prettig zijn indien u tevens de bestandsnaam kunt noteren waarop de foutmelding verschijnt (zoals u in het voorbeeld hierboven kunt zien bij Dateiname ). Een voorbeeld van een foutmelding is: Indien alles foutloos verlopen is, dan verschijnt aan het eind weer het lege beeldscherm van de rebuild wat u ook zag toen u de rebuild startte. Dit scherm kunt u nu afsluiten.

14 U kunt nu Jack weer starten. Selecteert u het menupunt Herberekenen saldi via het menu (Bestand Bestanden) U krijgt eerst een backcheck te zien welke u met <Ja> kunt bevestigen indien daadwerkelijk verder niemand in Jack zit. In het volgende venster kan worden ingesteld vanaf welk boekingjaar en welke periode u de saldi wilt laten herberekenen. Verandert u deze instelling niet en bevestigd u het scherm met <OK>. Informatie De boekhouding wordt door het herberekenen van de saldi gecontroleerd en opnieuw opgebouwd. Het scherm sluit automatisch nadat de saldi herberekend zijn. Afhankelijk van uw computer en de hoeveelheid gegevens kan deze actie soms tot enkele uren duren. De procentbalk hoeft niet per definitie tot 100% te lopen, deze kan ook sluiten bij bijvoorbeeld 60%. Dit houdt in dat Jack geen overige boekingsregels meer gevonden heeft en dat alles correct opnieuw opgebouwd is. Om het jaar zelf af te sluiten kiest u in Jack voor het menupunt <Boekhouding Afsluiten Jaar afsluiten>. Controleer in het volgende scherm linksboven de boekhoudkundige jaren. Het linkerjaar in het grijze scherm zal worden afgesloten. Indien dit niet correct is dient u het boekhoudkundig jaar om te zetten. Hoe u dit kunt doen kunt u hierboven terugvinden in het hoofdstuk wijzigen van geopende boekhoudkundige jaren. Hierna kunt u links aanvinken welke rekeningen overgebracht moeten worden. Wij adviseren u om alle vier de regels aan te vinken. Na jaarafsluiting dienen handmatig de reeds ingebrachte banksaldi gestorneerd te worden.

15 Zodra u dit scherm met <OK> bevestigd, worden automatisch de saldi herberekend. Wij adviseren u om de, door Jack voorgestelde jaren NIET te veranderen. De regel met de OPgegevens dient ook niet geactiveerd te worden! Na deze herberekening zal Jack de saldi doorlopen en volgt er nog een nieuw scherm voor het herbereken van de saldi, maar nu met een gewijzigd boekjaar. Ook dit kunt u weer bevestigen met <OK>, waarna deze herberekening plaats zal vinden. De jaarafsluiting wordt nu doorgevoerd. Veel voorkomende vragen bij een jaarafsluiting in Jack: Vraag: Ik heb bij de debiteuren en/of de crediteuren nog openstaande saldi? Antwoord: Voor nog niet alle boekingen is een TO inkoopfactuur verwerkt. Dit heeft als gevolg dat debiteuren/crediteuren nog niet in evenwicht zijn en ook eventuele overige kortingen en commissies nog niet op de betreffende rekeningen verboekt zijn. U kunt via het menupunt <Boeking Verwerken van TO facturen> deze boekingen op basis van de vertrekdatum zoeken. Vinkt u hierbij rechtsboven

16 de regels met <ontbrekende facturen>, <onbetaalde facturen> en <winst niet gemuteerd> aan en filter op deze manier de nog openstaande boekingen uit uw boekingsbestand. Hierna kunnen alle services doorgeboekt worden via de menu punten <Boekhouding Boeking/Reservering Verzamelfactuur> waarbij tevens de overige bedragen welke vermeld worden in de boeking bij het tabblad Bedrag/Info doorgeboekt. Ook zodra u al deze punten doorlopen heeft kan het zijn dat de debiteuren en crediteuren nog niet in evenwicht zijn. Dit kan te maken hebben met eventueel openstaande betalingen van de debiteuren of dat er nog openstaande betalingen zijn bij de crediteuren. Vraag: Wat doet een periode afsluiting? Antwoord: Met een periode afsluiting kunt u betreffende maanden blokkeren, zodat in die periode niet meer geboekt kan worden (bijv. klanten- en crediteurenbetalingen). U kunt dit instellen via het menu punt <Boekhouding Afsluiten Periode afsluiten>. Indien u een periode wenst af te sluiten kunt u voor deze regel een vinkje plaatsen. U kunt de periode desgewenst weer openen door het vinkje weer weg te halen. Deze optie kan zeer hulpvol zijn bij een jaarafsluiting, om het eventueel boeken in een afgesloten jaar te voorkomen. Vraag: Moeten de periodes afgesloten worden voordat een jaarafsluiting plaats kan vinden? Antwoord: Nee, dit is niet noodzakelijk. Ook zonder het afsluiten van de maandelijkse periodes kan een jaarafsluiting uitgevoerd worden. Vraag: Is er een checklijst van de dingen die gedaan moeten worden? Antwoord: Hieronder ziet u een globaal overzicht van hetgeen hierboven in deze handleiding ook omschreven is: - Alle overige gebruikers dienen Jack te verlaten tijdens deze procedures. - Volledige bacukp van uw hele Jack directory incl. subdirectories. Crasht Jack tijdens de jaarafsluitingsprocedure, dan dient u de volledige procedure ter herhalen op basis van de oude (backup) gegevens. - Laatste controle van de over te dragen grootboekrekeningen via <Boekhouding Basisgegevens Boekhoudkundige parameters>

17 4 boekjaren - Mutaties i.v.m. overlopende activa en passiva invoeren. - Laatste controle van de grootboekrekeningen via het rekeningschema. Hierbij dient u m.n. rekening te houden met de ingegeven type rekening. Dit gaat het eenvoudigst via <Boekhouding-lijsten-grootboekrekeningen> en het bijwerken via de rechter muisknop. Activeert u de jaarafsluiting met automatische overdracht van de saldi - Mutaties i.v.m. overlopend activa en passiva invoeren. - Laatste controle van de grootboekrekeningen via het rekeningschema. Hierbij dient u m.n. rekening te houden met de ingegeven type rekening. Dit gaat het eenvoudigst via <Boekhouding lijsten grootboekrekeningen> en het bijwerken via de rechtermuisknop. Activeert u de jaarafsluiting met automatische overdracht van de saldi, heeft dit enkel betrekking op bepaalde grootboekrekeningstypen. Indien hier verschillende rekeningen een fout type hebben, zullen saldi niet of foutief overgedragen worden! - Uitvoeren van noodzakelijke slotmutaties zoals bijvoorbeeld kosten en omzet over W&V, W&V over balans, betalingen van belastingen, van de, door de accountant gewenste omboekingen etc. Uw accountant kan u aangeven welke mutaties nog noodzakelijk zijn. - Controle of de saldi van de debiteuren en crediteuren met de verzamelrekeningen onder <Boekhouding basisgegevens boekhoudkundige parameters> conform zijn. - Printen van grootboekrekeningen, saldilijsten, kasboek en journaal van het oude jaar (moet bijgehouden worden als document!). - Uitvoeren van de jaarafsluiting met mogelijk over te brengen saldi (in elk geval alle debiteuren en crediteuren overbrengen!). - Controle van de overgebrachte saldi. - Eventuele andere saldi handmatig overbrengen. - Eventuele doorlopende activa en passiva op de oorspronkelijke rekeningen muteren.

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Van 2014 naar 2015 JAARAFSLUITING Voor de procedure jaarafsluiting geldt het volgende (verkorte) stappenplan. De individuele stappen staan verderop nader

Nadere informatie

A. Maak een back-up van uw administratie

A. Maak een back-up van uw administratie Overgang naar een nieuw boekjaar Met Unit 4 Multivers kunt u eenvoudig een nieuw boekjaar aanmaken en ervoor zorgen dat de balansgegevens worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. Onderstaand beschrijven

Nadere informatie

Overgang naar een nieuw boekjaar

Overgang naar een nieuw boekjaar Overgang naar een nieuw boekjaar Met Unit 4 Multivers kunt u eenvoudig een nieuw boekjaar aanmaken en ervoor zorgen dat de balansgegevens worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. Onderstaand beschrijven

Nadere informatie

Last minute verzekeringen

Last minute verzekeringen Last minute verzekeringen Inleiding. De verzekeringsmaatschappijen in Jack/Vera worden boekhoudkundig als elke andere touroperator behandeld. De last minute verzekeringen dienen op een andere manier ingebracht

Nadere informatie

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin Financiële administratie Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Boekjaar aanmaken pagina 4 Grootboekrekeningen pagina 6 Dagboeken pagina 7 Dagboeken met een tegenrekening pagina

Nadere informatie

BOLB - Bankafschrift import

BOLB - Bankafschrift import BOLB - Bankafschrift import Inhoud Algemeen Getoonde gegevens beperken Ophalen van bankafschriften Financiële rekening toekennen Tonen van de rekeninginformatie in Jack Bewerken van de regels in het bankafschrift

Nadere informatie

Jaarafsluiting. Handleiding. Auteur: Sean Jansen - Onestein Versie: 1.0. Datum laatste wijziging 22-12-2014 1/ 8

Jaarafsluiting. Handleiding. Auteur: Sean Jansen - Onestein Versie: 1.0. Datum laatste wijziging 22-12-2014 1/ 8 Jaarafsluiting Handleiding Auteur: Sean Jansen - Onestein Versie: 1.0 Datum laatste wijziging 22-12-2014 1/ 8 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Jaarafsluiting concept... 4 1.1 Resultaat

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Gesplitste boekingsfee

Gesplitste boekingsfee Gesplitste boekingsfee Splits boekingsfee over meerdere services Vanaf 1 april 2012 geldt voor Nederland de nieuwe Reisbureauregeling. Het gaat hierbij om handelingen van reisorganisaties die op eigen

Nadere informatie

Deze procedure is speciaal voor gebruikers die hun boekhouding (willen) doen in het programma Twinfield. Daarbij zijn 2 scenario's mogelijk:

Deze procedure is speciaal voor gebruikers die hun boekhouding (willen) doen in het programma Twinfield. Daarbij zijn 2 scenario's mogelijk: Inleiding Twinfield koppeling Deze procedure is speciaal voor gebruikers die hun boekhouding (willen) doen in het programma Twinfield. Daarbij zijn 2 scenario's mogelijk: - U neemt deel aan Zorg in Zicht.

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting. UNIT4 Multivers vanaf 10.0(*)

Procedure jaarafsluiting. UNIT4 Multivers vanaf 10.0(*) Procedure jaarafsluiting UNIT4 Multivers vanaf 10.0(*) (*) Dit document is alleen geldig vanaf UNIT4 Multivers versie 10.0, voor lagere versies is een apart document opgesteld, betreffende de jaarafsluiting.

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Handleiding Financieel

Handleiding Financieel Handleiding Financieel Animana B.V. [Pick the date] Animana B.V. Inhoudsopgave 1 Financieel...3 1.1 Grootboekschema...3 1.1.1 Grootboek verdichtingen...3 1.1.2 Invoeren kostenposten(grootboek nummers)/

Nadere informatie

Instellingen backoffice Jack Plus

Instellingen backoffice Jack Plus Instellingen backoffice Jack Plus Instellingen backoffice Jack Plus Bedrijfsgegevens: Deze zijn in te geven via "Bestand>Parameters>Boekingsparameters": Rekeningschema: Het rekeningschema kan ingevoerd

Nadere informatie

Aanmaken nieuw boekjaar voor 2016 in AccountView

Aanmaken nieuw boekjaar voor 2016 in AccountView Aanmaken nieuw boekjaar voor 2016 in AccountView Het aanmaken van een nieuwe administratie voor het nieuwe boekjaar omvat een aantal stappen welke hieronder uitgelegd worden. Doe dit net vóór het nieuwe

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Exporteren het bankafschrift...... 2 3. Bankmutaties aanbieden...... 3 4. Bankafschriften inlezen......4

Nadere informatie

Handleiding sms verzending uit Jack Plus

Handleiding sms verzending uit Jack Plus Handleiding sms verzending uit Jack Plus SMS verzending vanuit Jack Plus Instellen van sms verzending Om vanuit Jack Plus een sms te kunnen versturen naar een debiteur dienen er vooraf een aantal instellingen

Nadere informatie

Handleiding Factureren 7x24

Handleiding Factureren 7x24 Handleiding Factureren 7x24 HOME Met Factureren 7x24 kunt u online u facturen samenstellen en inboeken. U kunt de facturen printen en per post versturen, maar u kunt ze ook automatisch e-mailen, of elektronisch

Nadere informatie

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie.

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Sdu /Advocatensupport Sdu www.scherpinsupport.nl december 2015 1 Inhoud Afsluiten administratie.... 3 Aanmaken nieuwe

Nadere informatie

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie.

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Sdu uitgevers/advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl december 2013 1 Inhoud 1. Afsluiten administratie....

Nadere informatie

Eindejaarsessie uitvoeren

Eindejaarsessie uitvoeren Afsluiten administratie/boekjaar Eindejaarsessie uitvoeren Met het onderdeel Eindejaarsessie kunt u het huidige boekjaar afsluiten en een nieuw boekjaar openen. In deze instructie staat beschreven hoe

Nadere informatie

Boekhouding. Mamut Kennisreeks, nr. 1-2008. Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software

Boekhouding. Mamut Kennisreeks, nr. 1-2008. Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software Boekhouding Mamut Kennisreeks, nr. 1-2008 Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software INHOUD INHOUD EENVOUDIGE JAARAFSLUITING MET MAMUT BUSINESS SOFTWARE 1 EENVOUDIGE JAARAFSLUITING... 2 2 JAARAFSLUITING

Nadere informatie

7 FLITSEND BOEKHOUDEN: HANDLEIDING

7 FLITSEND BOEKHOUDEN: HANDLEIDING 7 FLITSEND BOEKHOUDEN: HANDLEIDING 1 Flitsend Boekhouden Test je kennis 4.2 In Flitsend Boekhouden Test je kennis boek je een reeks samenhangende verrichtingen. Sommige opdrachten vangen aan bij de start

Nadere informatie

Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar

Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Nieuw boekjaar - Ridder R8 v8... 2 2. Journaalposten verplaatsen naar historie... 6 3. Koppeling met AccountView... 8 4.

Nadere informatie

NIEUWIGHEDEN BEHEER VASTE ACTIVA 3.1

NIEUWIGHEDEN BEHEER VASTE ACTIVA 3.1 NIEUWIGHEDEN BEHEER VASTE ACTIVA 3.1 Versie 3.1 December 2004 DE WIZARD VOOR HET BEHEER VAN DE VASTE ACTIVA INLEIDING De grootte en het type onderneming bepalen grotendeels het type beheer dat toegepast

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van betaalbestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....3 2.3 Aanmaken betaalbestand...

Nadere informatie

De wizard leidt u in een aantal stappen door de migratie van uw gegevens uit de oude versie van Compleet boekhouden naar de nieuwe versie.

De wizard leidt u in een aantal stappen door de migratie van uw gegevens uit de oude versie van Compleet boekhouden naar de nieuwe versie. Welkom bij de migratie wizard De wizard leidt u in een aantal stappen door de migratie van uw gegevens uit de oude versie van Compleet boekhouden naar de nieuwe versie. De migratie bestaat uit een aantal

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting. Unit 4 Multivers 7.4(*)

Procedure jaarafsluiting. Unit 4 Multivers 7.4(*) Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 7.4(*) (*) Dit document is alleen geldig vanaf Unit 4 Multivers versie 7.4, voor lagere versies is een apart document opgesteld, betreffende de jaarafsluiting.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma

Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma Nadat u het bestand hebt gedownload kunt u het bestand openen indien u Excel op uw computer hebt geïnstalleerd. U ziet nu het hieronder

Nadere informatie

Werkzaamheden jaarafsluiting

Werkzaamheden jaarafsluiting Werkzaamheden jaarafsluiting Voorbereiding (december) Indien in het systeem de administratie wordt bijgehouden van meerdere bedrijven, dan dienen de volgende handelingen per bedrijf herhaald te worden.

Nadere informatie

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies.

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de Zie ook lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies. Hoofdstuk 1 Boekhouding exporteren U kunt uw boekhouding vanuit Intramed exporteren door middel van een wizard. U kunt de boekhouding exporteren in FMuta-formaat, Auditfile-formaat (ADF), of een eigen

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting. UNIT4 Multivers 8.1(*)

Procedure jaarafsluiting. UNIT4 Multivers 8.1(*) Procedure jaarafsluiting UNIT4 Multivers 8.1(*) (*) Dit document is alleen geldig vanaf UNIT4 Multivers versie 8.1, voor lagere versies is een apart document opgesteld, betreffende de jaarafsluiting. Deze

Nadere informatie

Finsys 5. Invoeren inkoopfacturen. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.4

Finsys 5. Invoeren inkoopfacturen. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.4 Finsys 5 Invoeren inkoopfacturen versie 5.4 Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel 1 Invoeren inkoopfacturen 2 Stap 1 1: Stap 2 2: Stap 3 3: Stap 4 4: Stap 5 5: Stap 6 6: Stap 7 7:

Nadere informatie

Boeking - Invoeren klantenbetaling

Boeking - Invoeren klantenbetaling Boeking - Invoeren klantenbetaling Alle boekingsgebonden klantbetalingen (betalingen en uitgaven) moeten via verwerkt worden. Alleen

Nadere informatie

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13 SnelFact Handleiding Jerrisoft Pagina 1 van 13 Inleiding Welkom bij de handleiding van SnelFact. Het facturatie programma voor de ondernemer die snel en eenvoudig offertes, orders en facturen wil maken..

Nadere informatie

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED JAARAFSLUITING

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED JAARAFSLUITING UNIT4 MULTIVERS EXTENDED JAARAFSLUITING Een white paper van UNIT4 2011 1. JAARAFSLUITING Hieronder vindt u in het kort de procedure van de jaarafsluiting voor UNIT4 Multivers Extended. 1.1. Voorbereiding

Nadere informatie

HANDLEIDING EXACT ONLINE STARTER

HANDLEIDING EXACT ONLINE STARTER WWW.YOURSONLINE.NL HANDLEIDING Exact Online Starter is bedoeld voor ondernemers die hun administratie uitbesteden, maar wel graag real-time inzicht hebben. En dat zonder een abonnement te hoeven afsluiten.

Nadere informatie

Hoe u kunt meekijken in de administratie van J&M VvE Beheer

Hoe u kunt meekijken in de administratie van J&M VvE Beheer Hoe u kunt meekijken in de administratie van J&M VvE Beheer Dit document is bestemd voor de klanten van J&M VvE Beheer. Het beschrijft hoe een lid van een VvE inzage heeft in de administratie, reparatieverzoeken

Nadere informatie

Eenvoudige jaarafsluiting met Mamut Business Software

Eenvoudige jaarafsluiting met Mamut Business Software // Mamut Business Software Eenvoudige jaarafsluiting met Mamut Business Software Inhoud Inleiding 2 Jaarafsluiting 2 Periodeafsluiting 3 Jaarafsluiting in Mamut Business Software 4 Boeken in twee boekjaren

Nadere informatie

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart.

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart. 1 Instructie Navision - Crediteuren Invoeren stamgegevens crediteuren: Selecteer Crediteuren Selecteer wederom Crediteuren Je komt dan in de crediteurenkaarten. Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste

Nadere informatie

Multi Management W1500. uitleg

Multi Management W1500. uitleg Multi Management W1500 uitleg www.bolt.nl/afrekenen Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inkooplevering invoeren...4 3 Inkoopfactuur aanmaken...6 4 Invoeren Factuur...8 5 Betaling verkoopfactuur...10 Multi

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van incassobestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....4 2.3 Aanmaken incassobestand...

Nadere informatie

Menuoptie: Verkoop Debiteuren Menuoptie: Inkoop Crediteuren

Menuoptie: Verkoop Debiteuren Menuoptie: Inkoop Crediteuren Pag 1 van 5 Met deze nieuwe release zijn weer de nodige verbeteringen, uitbreidingen en aanpassingen gedaan om het werken met Asperion nog prettiger en efficienter te maken. Samenvatting 1. Zoekfunctie

Nadere informatie

Boekhouding - Basisgegevens - Rekeningen WeV_Balans_PeS

Boekhouding - Basisgegevens - Rekeningen WeV_Balans_PeS Boekhouding - Basisgegevens - Rekeningen WeV_Balans_PeS Instellingen vooraf U hebt de volgende printbestanden nodig: de "Newguv.boc", voor een gedetailleerd overzicht per maand en "Newguv2.boc", voor een

Nadere informatie

"Vreemde valuta tonen": Hierdoor worden de vreemde valuta bedragen in de boeking getoond naast de Euro (standaard valuta) bedragen.

Vreemde valuta tonen: Hierdoor worden de vreemde valuta bedragen in de boeking getoond naast de Euro (standaard valuta) bedragen. Vreemde Valuta Handleiding Vreemde valuta Algemeen Basisinstellingen Aanmaken van vreemde valuta grootboekrekeningen Gebruiksmogelijkheden van de vreemde valuta Extra functies Algemeen Onderstaand wordt

Nadere informatie

Eindejaarsverwerking E-Account Exact (Globe) voor Windows

Eindejaarsverwerking E-Account Exact (Globe) voor Windows pagina 1 van 6 Inleiding De jaarafsluiting betekent dat de financiële administratie voor een bepaald boekjaar volledig gereed gemaakt moet worden. Zaken die in dit proces een rol spelen zijn onder andere:

Nadere informatie

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Filiaal

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Filiaal gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUB-f Handleiding

Nadere informatie

10 Flitsend boekhouden

10 Flitsend boekhouden 10 Flitsend boekhouden 1 Flitsend Boekhouden - Test je kennis In Flitsend Boekhouden Test je kennis boek je een reeks samenhangende verrichtingen. Sommige opdrachten vangen aan bij de start van het boekjaar.

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Inkoopfacturen 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 9 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Inkoopfactuur... 3 Boekingsregel(s)... 4 Aanmaken inkooprelatie... 5 Via de Kamer van koophandel...

Nadere informatie

AccountView Go Workflow documenten handleiding

AccountView Go Workflow documenten handleiding AccountView Go Workflow documenten handleiding Workflow AccountView Go Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Business Case... 3 1.1 Maandelijkse rapporten... 3 1.1.1 BTW Aangifte... 3 1.1.2 Openstaande posten debiteuren...

Nadere informatie

TALIS EINDEJAARSVERWERKING

TALIS EINDEJAARSVERWERKING TALIS EINDEJAARSVERWERKING ALGEMEEN Bij de eindejaarsverwerking binnen TALIS moet u denken aan het aanpassen van het Factuurnummer, Opdrachtnummer, Dossiernummer, Meldingnummer, WMS Inslag- en Uitslagnummer

Nadere informatie

Boekhouding - Openstaande Posten

Boekhouding - Openstaande Posten Boekhouding - Openstaande Posten Openstaande posten administratie. Onder de gebruikers van Jack is er, vooral in de periode van de jaarafsluiting, behoefte aan een nader inzicht in de debiteuren en crediteurenadministratie.

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Beheer facturen. Naam handleiding: Beheer facturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Beheer facturen. Naam handleiding: Beheer facturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Beheer facturen 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 12 Inhoud Inleiding... 3 Twee type facturen... 3 Opbouw beheer facturen... 4 Tabblad Vecozo... 5 Lijst facturen... 6 Retourinformatie

Nadere informatie

LegalEagle Boekhouding Nieuw Boekjaar

LegalEagle Boekhouding Nieuw Boekjaar LegalEagle Boekhouding Nieuw Boekjaar ADVOCATENDESKSUPPORT is onderdeel van WebPlus Hosting info@webplushosting.nl www.advocatendesksupport.nl 2 LegalEagle Boekhouding - Nieuw Boekjaar Voorwoord In Legal

Nadere informatie

Getting Started Guide

Getting Started Guide Getting Started Guide Basecone gebruikershandleiding Verwerken van documenten Inkoop en Verkoop versie 1.0 september 2012 Welkom bij Basecone! Met deze gebruikshandleiding Verwerken voorzien wij u van

Nadere informatie

Stappenplan nieuw verenigingsjaar instellen versie 1.1

Stappenplan nieuw verenigingsjaar instellen versie 1.1 Stappenplan nieuw verenigingsjaar instellen versie 1.1 Bij het ingaan van een nieuw verenigingsjaar zijn er een aantal instellingen welke u dient na te lopen. Deze handleiding bestaat uit 10 stappen. Deze

Nadere informatie

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED UNIT4 MULTIVERS EXTENDED PROCEDURE JAARAFSLUITING DOCUMENT Procedure Jaarafsluiting VERSIE Service Pack Editie DATUM 1 november 2013 AUTEUR J. van Heeren UNIT4 Multivers Extended is een product van: UNIT4

Nadere informatie

Standard. SnelStart 12 koppeling. WeFact B.V. Kuiper 7a 5521 DG Eersel Nederland. w: www.wefact.nl e: helpdesk@wefact.nl

Standard. SnelStart 12 koppeling. WeFact B.V. Kuiper 7a 5521 DG Eersel Nederland. w: www.wefact.nl e: helpdesk@wefact.nl Standard SnelStart 12 koppeling WeFact B.V. Kuiper 7a 5521 DG Eersel Nederland w: www.wefact.nl e: helpdesk@wefact.nl Inleiding Deze module stelt u in staat om uw debiteuren, facturen, crediteuren en inkoopfacturen

Nadere informatie

Quickstart Student Company

Quickstart Student Company Twinfield Online Boekhouden Als ondernemer wil je makkelijk kunnen factureren en je financiële administratie van het begin af aan goed op orde hebben. Je wilt op elk moment weten of je klanten de facturen

Nadere informatie

finast Brochure financiële software Grootboek

finast Brochure financiële software Grootboek Brochure De meeste systemen verlangen te veel en te complexe handelingen bij het invoeren en opvragen van de benodigde gegevens. Dat wil zeggen veel tijdverlies. FINAST ontzorgt. FINAST is een pakket wat

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren van inkoopfacturen

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren van inkoopfacturen Inleiding Om het financiële resultaat van uw organisatie te kunnen bepalen is het belangrijk dat u naast uw verkoopopbrengsten ook de kosten goed vast te leggen. In deze handleiding richten we ons op het

Nadere informatie

PROCEDURE JAARAFSLUITING

PROCEDURE JAARAFSLUITING AGRESSO WHOLESALE PROCEDURE JAARAFSLUITING DOCUMENT Procedure Jaarafsluiting VERSIE Release 2010 (8.8) DATUM 29 november 2010 AUTEUR J. van Heeren Agresso Wholesale is een product van: UNIT4 Business Software

Nadere informatie

Boekhouding - Boeking_Reservering - Verzamelfactuur

Boekhouding - Boeking_Reservering - Verzamelfactuur Boekhouding - Boeking_Reservering - Verzamelfactuur De Verzamelfacturering helpt om bepaalde functies voor meerdere boekingen tegelijk uit te oefenen.

Nadere informatie

Hosting. SnelStart koppeling. Februari, 2013. WeFact B.V. Kuiper 7a 5521 DG Eersel Nederland. w: www.wefact.nl e: helpdesk@wefact.

Hosting. SnelStart koppeling. Februari, 2013. WeFact B.V. Kuiper 7a 5521 DG Eersel Nederland. w: www.wefact.nl e: helpdesk@wefact. Hosting Februari, 2013 SnelStart koppeling WeFact B.V. Kuiper 7a 5521 DG Eersel Nederland w: www.wefact.nl e: helpdesk@wefact.nl Inleiding Deze module stelt u in staat om uw debiteuren, facturen, crediteuren

Nadere informatie

Eindejaarsverwerking eaccounting

Eindejaarsverwerking eaccounting Eindejaarsverwerking eaccounting 2016-2017 Het einde van het jaar staat altijd in het teken van de eindejaarsverwerking. Daarom vindt u in dit document de volledige eindejaarsverwerking, stap voor stap.

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden Rabobank...

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden Rabobank... Handleiding verwerking bankafschriften Versie 0.1 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden

Nadere informatie

Procedure Jaarafsluiting.

Procedure Jaarafsluiting. Procedure Jaarafsluiting http://www.unit4agresso.nl/opleidingen Unit 4 Multivers Extended versie 3.5 Unit 4 Multivers Extended is een product van: Unit 4 Agresso Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus

Nadere informatie

Compleet Boekhouden PRO

Compleet Boekhouden PRO Compleet Boekhouden PRO Overstappen van Compleet Boekhouden &Factureren naar Compleet Boekhouden PRO Osirius BV Inhoudsopgave 1 VOOR U BEGINT 3 1.1 MAAK EEN BACK-UP IN DE OUDE VERSIE 3 1.2 VERWIJDEREN

Nadere informatie

Handleiding PSU Boekhouden Light module Export. Versie: 1.01 16 maart 2005

Handleiding PSU Boekhouden Light module Export. Versie: 1.01 16 maart 2005 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 Handleiding PSU Boekhouden

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting = Aanmaken nieuw boekjaar

Procedure jaarafsluiting = Aanmaken nieuw boekjaar Procedure jaarafsluiting = Aanmaken nieuw boekjaar Unit4 Multivers vanaf 10.8.0(*) (*) Dit document is alleen geldig vanaf Unit4 Multivers versie 10.8.0. Deze versie (of hoger) is sinds 1 oktober 2015

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Verkoopmap. Naam handleiding: Verkoopmap Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 02-01-2015 Versie: 1.0

Handleiding Abakus. Verkoopmap. Naam handleiding: Verkoopmap Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 02-01-2015 Versie: 1.0 Handleiding Abakus Verkoopmap 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 7 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Het beginscherm... 3 Dagboek-map Verkoop:... 3 Contact... 7 Zelfhulp en handleidingen... 7 2014 Abakus

Nadere informatie

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina.

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina. Welkom bij SalarOnline Van uw accountant heeft u een link per e-mail ontvangen. Zodra u op de link klikt krijgt u een wizard. In deze wizard moet u uw gebruikersnaam, wachtwoord en subdomein opgeven. Op

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen 1. Inleiding..2 2. Selecteren van openstaande posten. 2 3. Genereren van aanmaningen.....4 4. Electronisch Aanmanen...5 1 1. Inleiding

Nadere informatie

DAVE. Migratie Cockpit A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY. Inleiding. Voorbereiding

DAVE. Migratie Cockpit A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY. Inleiding. Voorbereiding DAVE A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY Migratie Cockpit Inleiding De module Migratie zorgt ervoor dat u op een vlotte manier kan overstappen van Cockpit Boekhouding naar Dave Accounting. Dit betekent dat

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 7.0(*)

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 7.0(*) Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 7.0(*) (*) Dit document is alleen geldig vanaf Unit 4 Multivers versie 7.0, voor lagere versies is een apart document opgesteld, betreffende de jaarafsluiting.

Nadere informatie

Offective > Facturatie > Verkoopfacturen

Offective > Facturatie > Verkoopfacturen Offective > Facturatie > Verkoopfacturen Facturen kunnen ongelimiteerd worden aangemaakt. Klik op Facturatie > Verkoopfacturen In onderstaand scherm ziet u een overzicht van alles. U kunt hier zelf selecties

Nadere informatie

1. Inloggen... 3. 1.1. Inloggen via de website of mobiele app... 3. 1.2 Inloggegevens wijzigen of opvragen... 3

1. Inloggen... 3. 1.1. Inloggen via de website of mobiele app... 3. 1.2 Inloggegevens wijzigen of opvragen... 3 Inhoud 1. Inloggen... 3 1.1. Inloggen via de website of mobiele app... 3 1.2 Inloggegevens wijzigen of opvragen... 3 1.3 Inloggen met pincode op mobiele app... 4 2. Berichtenservice... 5 3. Bedrijfsmonitor...

Nadere informatie

Module Jaarafsluiting

Module Jaarafsluiting Module Jaarafsluiting Penningmeesters OnLine (POL) Augustus 2012 Inhoudsopgave 1 Periodeafsluiting... 2 1.1 Open en sluiten van perioden... 3 2 Jaarafsluiting... 4 2.1 Concept jaarafsluiting... 5 2.2 Definitieve

Nadere informatie

Offective > Boekhouding > Bank

Offective > Boekhouding > Bank Offective > Boekhouding > Bank Lees voorafgaand eerst de uitleg: Bank > Bankrekening instellingen en Bank > Bankrekening boekingsinstructies U kunt in Offective ook handmatig bankafschriften aanmaken en

Nadere informatie

Administratie Instellingen configureren

Administratie Instellingen configureren Administratie Instellingen configureren Januari 2012 2012 Copyright Asperion INHOUD 1 Begin van een nieuwe administratie... 4 2 Configureren standaardinstellingen... 7 2.1 Algemene administratie instellingen...

Nadere informatie

Handleiding Fotopagina

Handleiding Fotopagina Handleiding Fotopagina Leden van de Vrienden van de Pyreneese berghond kunnen een album aanmaken op onze fotopagina. Per lid/gezin is één album van maximaal 250 foto's beschikbaar. Deze handleiding bestaat

Nadere informatie

Handleiding voor accountants

Handleiding voor accountants Handleiding voor accountants Deze handleiding is bedoeld voor accountants met een account op e-boekhouden.nl. Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Boekhouden Factureren Ledenadministratie Beheer

Nadere informatie

Projecten- en Financiële administratie Softmark Gebruikershandleiding

Projecten- en Financiële administratie Softmark Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Voor projecten administratie voor kleine installatiebedrijven. Inleiding Het systeem Pro-Project is een financieel systeem dat vooral is ingericht voor kleine Installatiebedrijven

Nadere informatie

Compad Bakkerij. Document beheer. Inleiding. Financiële koppeling. Compad Bakkerij Financiële koppeling

Compad Bakkerij. Document beheer. Inleiding. Financiële koppeling. Compad Bakkerij Financiële koppeling Compad Bakkerij Financiële koppeling Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 16 november 2012 Definitief Carol Esmeijer 1.1 15 januari 2013 Definitief Carol Esmeijer Schermafdrukken

Nadere informatie

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW-grondslagen worden niet geconverteerd,

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Versie 5.0 december 2011 Inhoudsopgave UBplus Gebruik UBplusOnline per klant instellen 2 Gebruik

Nadere informatie

Incura Boekhouding: schermen en knoppen

Incura Boekhouding: schermen en knoppen Incura Boekhouding: schermen en knoppen Inleiding Incura Boekhouding is een volwaardig boekhoudpakket. De mogelijkheden zijn uitgebreid en kunnen naar behoefte van de gebruiker worden aangepast. Toch hoeft

Nadere informatie

Handleiding. Consolidatie van administraties. Copyright Asperion

Handleiding. Consolidatie van administraties. Copyright Asperion Handleiding Consolidatie van administraties Copyright Asperion Doel van deze handleiding De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden om daarmee optimaal aan te sluiten bij de specifieke

Nadere informatie

Handleiding. Act! SnelStart Connect Pro. handleiding. Act! SnelStartConnect Pro. Versie 1.0 3-4-2014

Handleiding. Act! SnelStart Connect Pro. handleiding. Act! SnelStartConnect Pro. Versie 1.0 3-4-2014 Act! SnelStartConnect Pro Handleiding Versie 1.0 3-4-2014 Inleiding Met SnelStart Connect Pro kunt uw Act!-database koppelen met uw SnelStart boekhouding. SnelStart Connect Pro biedt u de mogelijkheid

Nadere informatie

Handleiding exporteren en importeren van boekhouding. Van MijnWebwinkel naar Snelstart

Handleiding exporteren en importeren van boekhouding. Van MijnWebwinkel naar Snelstart EBT-SOLUTIONS Handleiding exporteren en importeren van boekhouding. Van MijnWebwinkel naar Snelstart. 22-4-2010 Deze handleiding is bedoeld om uw boekhouding vanuit MijnWebwinkel te exporteren waarna te

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting. Multivers for Windows(*)

Procedure jaarafsluiting. Multivers for Windows(*) Procedure jaarafsluiting Multivers for Windows(*) (*) De naam Multivers for Windows is vanaf versie 7.0 veranderd in Unit 4 Multivers. Voor deze nieuwe versie is een apart document, betreffende de jaarafsluiting

Nadere informatie

Inhoud. Algemeen. Opstarten. Menu structuur

Inhoud. Algemeen. Opstarten. Menu structuur Inhoud Algemeen... 1 Opstarten... 1 Menu structuur... 1 Factureren... 4 Balie factuur... 4 Factuur voorstel... 4 Onderhoud... 5 Boekingen aanpassen... 5 Stamgegevens/ Gebruikers... 9 Inlezen Journaalposten...

Nadere informatie

Afsluiten boekjaar in King 5.45

Afsluiten boekjaar in King 5.45 Afsluiten boekjaar in King 5.45 De makkelijkste manier om het boekjaar af te sluiten is door gebruik te maken van de wizard in King. Deze leidt u stap voor stap door het hele proces. Toch verifiëren veel

Nadere informatie

Boekhouding - Journaallijst

Boekhouding - Journaallijst Boekhouding - Journaallijst Jack neemt alle journaalposten over in de journaallijst. Hier worden de complete mutaties getoond. Op het Scherm worden alleen de hoofdrekeningnummers

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting. Unit 4 Multivers CB Lite

Procedure jaarafsluiting. Unit 4 Multivers CB Lite Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers CB Lite Unit 4 Multivers CB Lite is een product van: Unit 4 Agresso Software Telefoon 0184 444444 B.V. Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn

Nadere informatie

Kasboek Verwerken van mutaties in een kas- en bankboek en beoordelen van kas- en bankboekperiodes

Kasboek Verwerken van mutaties in een kas- en bankboek en beoordelen van kas- en bankboekperiodes Handleiding Kasboek Verwerken van mutaties in een kas- en bankboek en beoordelen van kas- en bankboekperiodes 1 Inhoudsopgave 1. Inloggen...3 2. Boekingen toevoegen...7 3. Boekingen bewerken...12 4. Boekingen

Nadere informatie

Declareren. Stap 1 Openstaande behandelingen

Declareren. Stap 1 Openstaande behandelingen Declareren Stap 1 Openstaande behandelingen Bij het programma onderdeel Declaratie, Openstaande behandelingen (zorgverzekeraars) kunt u kijken welke welke behandelingen er nog niet gedeclareerd zijn. Druk

Nadere informatie