VERKEER EN VERVOER. Titel Jaarverslag Concessies. Noord-Holland OPENBAA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERKEER EN VERVOER. Titel Jaarverslag 2013. Concessies. Noord-Holland OPENBAA"

Transcriptie

1 OPENBAA VERKEER EN VERVOER Titel Jaarverslag 2013 Concessies Ondertitel Openbaar Vervoer Noord-Holland

2 2 Jaarverslag 2013 concessies openbaar vervoer Provincie Noord-Holland 3 Voorwoord NHOUD 4 Inleiding Concessies en looptijd Samenvatting Gebruik en aanbod Uitvoeringskwaliteit Reizigerstevredenheid Sociale Veiligheid Financiën Buurtbussen OV-Taxi

3 3 Jaarverslag 2013 concessies openbaar vervoer Provincie Noord-Holland VOORWOORD Hierbij bied ik u, in een vernieuwd jasje, het Jaarverslag openbaar vervoerconcessies 2013 aan. In een meer beknopte stijl, treft u in dit jaarverslag de belangrijkste kengetallen aan van het openbaar vervoer dat in opdracht van de provincie Noord-Holland rijdt. Na de bezuinigingstaakstelling in 2012, kenmerkt het jaar 2013 zich vooral als een jaar van stabilisering en verdere versterking van het openbaar vervoernetwerk. De benodigde herzieningen in 2012 hadden reeds geleid tot een verbeterde verhouding tussen de maatschappelijke kosten en het gebruik van het openbaar vervoer. Deze trend heeft zich verder bestendigd in Daarnaast is er in 2013 veel geïnvesteerd in maatregelen om de kwaliteit van het openbaar vervoer te verbeteren en nog meer te laten aansluiten op de reizigersvraag. Er zijn knelpunten in busroutes opgelost waardoor het busvervoer beter kan doorstromen, alle buurtbusverenigingen hebben nieuwe buurtbussen gekregen, haltes zijn opgeknapt en er is meer (markt)onderzoek gedaan naar wat reizigers nu echt willen. Kortom, 2013 is vooral een jaar geweest waarin is toegewerkt naar een duurzaam en vraaggericht openbaar vervoernetwerk. Ik hoop dat u met dit jaarverslag een goed beeld krijgt van de ontwikkelingen in het openbaar vervoer in de provincie Noord- Holland. Elisabeth Post Gedeputeerde Mobiliteit van de Provincie Noord-Holland

4 4 Jaarverslag 2013 concessies openbaar vervoer Provincie Noord-Holland INLEIDING De provincie Noord-Holland is opdrachtgever voor al het openbaar bus- en taxivervoer in de gebieden Gooi- en Vechtstreek, Haarlem-IJmond en Noord-Holland Noord. Zowel op ruimtelijk als economisch vlak verschillen de gebieden onderling sterk. Dit heeft zijn invloed op de wijze waarop de vervoersstromen lopen in de betreffende gebieden. Zo bestaat Noord-Holland Noord voor het grootste deel uit landelijk gebied waarin ontsluitende buslijnen een belangrijkere rol spelen dan in een meer verstedelijkt gebied als Haarlem-IJmond. In dichtbevolkte, verstedelijkte gebieden rijdt het openbaar vervoer in hogere frequenties en over kortere afstanden dan in de meer landelijke gebieden. Op grond van deze verschillen is onderling vergelijken van de gebieden dan ook niet altijd mogelijk, maar voor de meeste prestaties gelden uiteraard wel dezelfde normen. Voor alle gebieden geldt dat het busvervoer op tijd, betrouwbaar en klantvriendelijk moet zijn. Als opdrachtgever ziet de provincie Noord-Holland hier op toe en stuurt de vervoerder hier ook actief op aan. 1.1 Concessies en looptijd Door openbare Europese aanbestedingen in het verleden, zijn momenteel alle Noord-Hollandse busconcessies gegund aan busmaatschappij Connexxion. Voor een bepaalde periode (zie tabel hieronder) heeft deze vervoerder het exclusieve recht verkregen om voor deze concessies het busvervoer aan te bieden. De concessie Noord-Holland Noord liep medio 2016 af, maar is inmiddels met twee jaar verlengd tot medio De eerstvolgende concessie die afloopt betreft Haarlem-IJmond. Deze concessie is reeds twee keer verlengd en loopt in december 2015 definitief af. De aanbestedingsprocedure voor de concessie loopt momenteel. Het merendeel van R-Netlijn 300 (de voormalige Zuidtangent ) valt onder de concessie Amstelland-Meerlanden waarvan de Stadsregio Amsterdam opdrachtgever is. De prestaties van deze lijn worden jaarlijks gepubliceerd door de Stadsregio Amsterdam, en zijn dan ook niet opgenomen in dit jaarverslag. Naast het busvervoer is de provincie Noord- Holland ook opdrachtgever van twee collectieve vraagafhankelijke vervoersystemen: de OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond en de Regiotaxi Noord-Kennemerland. Beide systemen zijn aanbesteed aan vervoersbedrijf ZCN (onderdeel van BIOS-groep). Het contract met de ZCN liep eind 2014 af, maar is inmiddels verlengd met één jaar. Tot slot viel ook de snelle openbaar vervoerverbinding over water tussen Amsterdam en Velsen-Zuid, de Fast Flying Ferry, onder het opdrachtgeverschap van de provincie Noord- Holland. De looptijd van deze veerdienst verliep eind 2013 en is niet opnieuw aanbesteed door de provincie. Concessiegebieden en openbaar vervoerverbindingen onder de verantwoordelijkheid van de provincie Noord-Holland.

5 5 Jaarverslag 2013 concessies openbaar vervoer Provincie Noord-Holland Looptijd van de concessies van de provincie Noord-Holland Concessie Startdatum Einddatum Gooi- en Vechtstreek Juli 2011 Juli 2019 Haarlem-IJmond December 2005 December 2015 (verlengd) Noord-Holland Noord December 2008 Juli 2018 (verlengd) Fast Flying Ferry December 2007 December 2013 R-Net lijn 300 (voormalige Zuidtangent) December 2007 December SAMENVATTING Onderstaande tabel geeft aan de hand van een aantal belangrijke kengetallen een globaal overzicht van de ontwikkelingen binnen de Noord-Hollandse concessies voor het busvervoer en de Fast Flying Ferry. De getallen geven de situatie in 2013 weer in vergelijking tot Gooi- en Haarlem-IJmond Noord-Holland Fast Flying Ferry Vechtstreek Noord Aanbod Aantal dienstregelingsuren (DRU s) (-1,2%) (+0,9%) (+0,2%) (0%) Gebruik Aantal reizigerskilometers (mln.) Verhouding aanbod - gebruik 44,3 (+2,3%) 76,8 (+4,6%) 76,0 (-1,3%) (instappers) (-3,0%) Reizigerskilometers / DRU s 236 (+1,7%) 228 (+4,1%) 220 (-1,4%) n.v.t. Uitvoeringskwaliteit Percentage op tijd (%) 88,8% (87,4%) 85,9% (82,0%) 85,9% (80,7%) 100% (100%) Rituitval 0,1% (0,1%) 0.2% (0,3%) 0,1% (0,1%) 1,0% (2,4%) Reizigersoordeel (algemeen) 7,7 (7,6) 7,6 (7,6) 7,6 (7,6) 8,8 (8,1) Aantal klachten 668 (-73%) (-71%) (-63%) 36 (-76%) Sociale Veiligheid Aantal incidenten/ calamiteiten 76 (-10,6%) 153 (-35,2%) 74 (-50,0%) 0 (0%) Reizigersoordeel sociale veiligheid (algemeen) 7,9 (8,0) 7,8 (7,8) 8,0 (8,0) 8,4 (8,2) Financiën Exploitatiebijdrage (mln.) 10,3 (+2,4%) 14,8 (+2,1%) 17,5 (+1,5%) 1,3 (+1,2%) Reizigersopbrengsten (mln.) 6,8 (-11,0%) 17,8 (+2,2%) 13,9 (+0,8%) 1,0 (-6,0%) Kostendekkingsgraad (%) 40 (43) 55 (55) 44 (44) 44 (45)

6 6 Jaarverslag 2013 concessies openbaar vervoer Provincie Noord-Holland 1.3 GEBRUIK EN AANBOD Stabiliteit in het gebruik en aanbod Het gebruik en het aanbod zijn in alle concessiegebieden in 2013 nauwelijks gewijzigd ten opzichte van het jaar daarvoor. In Haarlem-IJmond is het aantal reizigerskilometers met bijna 5% gestegen, maar in Noord-Holland Noord is sprake geweest van een lichte daling van het aantal reizigerskilometers. Belangrijkste oorzaak hiervoor is een tegenvallend aantal reizigers in de zomermaanden. Opvallend is de positieve trend in de verhouding tussen het aanbod (aantal dru s) en het gebruik (aantal reizigerskilometers). Deze is voor de concessies Gooi- en Vechtstreek en Haarlem-IJmond sinds de bezuinigingstaakstelling in 2012 verbeterd. Reizigerskilometers Gooi- en Vechtstreek Haarlem-IJmond Noord-Holland Noord Totaal Dienstregelingsuren Gooi- en Vechtstreek Haarlem-IJmond Noord-Holland Noord Totaal

7 7 Jaarverslag 2013 concessies openbaar vervoer Provincie Noord-Holland 1.4 UITVOERINGSKWALITEIT Verdere toename in het percentage bussen dat op tijd rijdt De uitvoeringskwaliteit van het busvervoer is voor het derde achtereenvolgende jaar verder verbeterd. Voor alle concessies geldt dat de punctualiteitscores boven de gestelde norm liggen van minimaal 85% op tijd. Op tijd betekent dat de bus ten opzichte van de dienstregeling niet meer dan 60 seconden te vroeg is vertrokken of minder dan 180 seconden te laat vertrok. Deze positieve trend is het resultaat van een directere sturing van de provincie op de kwaliteit van de dienstuitvoering en extra inzet vanuit Connexxion om een verbetering te realiseren. Ook de ontwikkeling van de rituitval laat een positief beeld zien. In de concessies Noord-Holland Noord en Gooi- en Vechtstreek bleef de rituitval binnen de norm van maximaal 0,2%, voor Haarlem-IJmond zat de rituitval er net boven. Voor alle concessies is de rituitval in 2013 verder gedaald. Opvallend is de wederom zeer sterke daling van het aantal klachten. Dit hangt samen met de invoering van de OV-chipkaart in De afschaffing destijds van de strippenkaart gecombineerd met de invoering van een nieuwe kaartsoort heeft tot een grote stijging van het aantal klachten geleid. Inmiddels zijn reizigers bekend met de werking van de OV-chipkaart en is er acceptatie voor deze betalingswijze ontstaan. Dit heeft er toe geleid dat het aantal klachten in 2013 verder is gedaald tot een vergelijkbaar niveau van vóór de invoering van de kaart. Uitvoerings - kwaliteit Gooi- en Vechtstreek Haarlem-IJmond Noord-Holland Noord Percentage 88,8% 87,4% 85,9% 82,0% 85,9% 80,7% bussen op tijd Rituitval 0,13% 0,14% 0,24% 0,33% 0,11% 0,13% Aantal klachten 668 (-75% ) (-71%) (-63%) REIZIGERSTEVREDENHEID Klanttevredenheid OV in Noord-Holland hoger dan landelijk gemiddelde De reizigerswaardering wordt jaarlijks gemeten met een grootschalig landelijk klanttevredenheidsonderzoek de OV-klantenbarometer. Het onderzoek wordt in opdracht van alle OVautoriteiten in Nederland uitgevoerd door het Kennisplatform Verkeer en Vervoer. Door middel van enquêtes wordt aan reizigers gevraagd hoe zij verschillende aspecten van het openbaar vervoer waarderen. Uit de OV-Klantenbarometer van 2013 blijkt dat alle Noord-Hollandse concessies hoger scoren dan het landelijk gemiddelde.

8 8 Jaarverslag 2013 concessies openbaar vervoer Provincie Noord-Holland Opvallend zijn de hoge scores van de reizigers voor de veerverbinding Fast Flying Ferry. Ten tijde van de enquête was reeds bekend gemaakt dat Gedeputeerde Staten het contract voor de bootverbinding niet zouden verlengen. Mogelijk dat dit effect heeft gehad op het waarderingsgedrag van reizigers voor deze openbaar vervoersdienst. OV-Klantenbarometer (bron: KpVV) Gooi- en Vechtstreek Haarlem-IJmond Noord-Holland Noord Fast Flying Ferry Landelijk Punctualiteit 7,6 7,5 7,2 7,3 7,1 7,2 9,1 8,2 7,1 Vriendelijkheid 7,8 7,7 7,7 7,7 7,9 7,8 8,9 8,5 7,3 Rijstijl of vaarstijl 7,5 7,5 7,5 7,4 7,5 7,5 8,8 8,2 7,2 Informatie 7,5 7,4 7,5 7,7 7,4 7,4 7,9 6,7 7,3 algemeen Informatie bij 5,2 4,7 5,2 5,2 4,8 4,4 6,9 4,7 5,1 vertragingen Veiligheid rit 8,3 8,3 8,1 8,0 8,2 8,2 8,9 8,5 7,9 Veiligheid 8,0 8,0 7,8 7,8 8,0 8,1 8,5 8,1 7,7 instaphalte Beschikbaarheid 8,9 9,1 8,8 8,8 8,9 8,8 9,7 9,5 8,4 zitplaats Netheid 7,3 7,4 7,3 7,2 7,4 7,2 8,3 8,0 7,0 Algemeen oordeel 7,7 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 8,8 8,1 7,4 Globaal gezien laat de klanttevredenheid een stabiel beeld zien. Extra aandacht behoeft het aspect informatie bij vertragingen. Hoewel de klantwaardering op dit aspect in zowel de Gooi- en Vechtstreek als in Noord-Holland Noord sterk is verbeterd in 2013, betreft het verreweg het laagst gewaardeerde aspect. Gezamenlijk met de vervoerder heeft de provincie in 2014 dan ook specifieke acties opgezet om dit aspect te verbeteren. Deze zijn: - Het opstarten van een pilot waarbij een speciaal aangestelde reisinformant van Connexxion vanuit de verkeerscentrale van de vervoerder reizigers op een directe manier informeert over grote vertragingen of andere hindernissen in het busvervoer. Dit gebeurt door middel van het doorvoeren van actuele informatie via DRIS-panelen op haltes, de schermen in de bus en via een regionaal Twitter account van Connexxion. - Het investeren in uitbreiding van het huidige aantal DRIS-panelen op haltes. In 2014 wordt hiervoor een aanbesteding opgestart. Het effect van bovenstaande acties wordt, afgezien van de jaarlijkse OV-Klantenbarometer, ook door de provincie zelf gemonitord door het laten uitvoeren van driemaandelijkse klanttevredenheidsonderzoeken. Deze worden gehouden bij reizigers die zich hiervoor hebben aangemeld bij OV-panels via een speciale website. 1.6 SOCIALE VEILIGHEID Sterke afname in het aantal incidenten Het aantal incidenten in de drie OV-concessies is in 2013 behoorlijk afgenomen ten opzichte van In totaal liet 2013 een daling zien in het aantal incidenten van 35 procent. Dit is een afname van in totaal 166 incidenten. De klanttevredenheid over de sociale veiligheid is nagenoeg gelijk gebleven.

9 9 Jaarverslag 2013 concessies openbaar vervoer Provincie Noord-Holland In 2013 is met name ingezet op extra en meer gerichte toezicht en controle. Hierbij zijn naast de inzet van hiervoor opgeleide opsporingsambtenaren (medewerkers Service en Veiligheid) ook medewerkers ingezet op stations en in bussen om preventief toezicht te houden en reizigers waar nodig te begeleiden.daarnaast heeft Connexxion wederom in 2013 een intensieve Anti zwartrijders -campagne in de drie concessiegebieden gevoerd. Dit heeft enerzijds geleid tot het verder terugdringen van zwartrijders, maar heeft ook tot gevolg gehad, dat er vaker opgetreden moest worden tegen reizigers als gevolg van hun agressieve gedrag tijdens de controle. Het beleid van de provincie Noord-Holland op het gebied van sociale veiligheid in het openbaar vervoer is in 2014 vastgelegd in de Nota Sociale Veiligheid OV Met deze nota heeft de provincie haar ambities en doelstellingen ten aanzien van sociale veiligheid verhoogd en nader geconcretiseerd. Zo streeft de provincie in de periode tot 2020 naar een sociale veiligheidsbeleving van tenminste een 8,0 in iedere concessie en een daling van tenminste 25% (vanaf 2013) van het totaal aantal incidenten in de concessies. Om dit te bereiken, zet de provincie in op preventie/gastheerschap, samenwerking en aandacht voor maatwerkoplossingen. Als wegbeheerder zorgt de provincie ervoor dat de haltevoorzieningen langs provinciale wegen schoon, heel en veilig zijn. Sociale Veiligheid Aantal incidenten/ calamiteiten Reizigersoordeel Sociale Veiligheid Algemeen Sociale veiligheid in bus Sociale veiligheid halte Gooi- en Vechtstreek Haarlem-IJmond Noord-Holland Noord Verschil t.o.v Verschil t.o.v Verschil t.o.v ,6% ,2% ,0% 8,0 7,9 1,3% 7,8 7,8 0% 8,0 8,0 0% 8,3 8,3 0% 8,1 8,0 1,3% 8,2 8,2 0% 8,0 8,0 0% 7,8 7,8 0% 8,0 8,1-1,2% 1.7 FINANCIËN Daling reizigersopbrengsten in Gooi- en Vechtstreek De exploitatiebijdragen van de provincie zijn als gevolg van de jaarlijkse indexering licht toegenomen. De opbrengsten vanuit de reizigers zijn vrijwel gelijk gebleven, behalve voor de Gooi en Vechtstreek. In deze concessie is sprake van een aanzienlijke daling van zowel de opbrengsten als de kostendekkingsgraad (12% resp. 7%). Dit is het gevolg van een forse herberekening van de abonnementsopbrengsten van reizigers uit Almere naar Amsterdam, waarbij Muiden als centrumzone wordt gebruikt, niet meer toevallen aan de concessie Gooi- en Vechtstreek. Financiën Gooi- en Vechtstreek Haarlem-IJmond Noord-Holland Noord Verschil t.o.v Verschil t.o.v Verschil t.o.v Exploitatiebijdrage (mln) Reizigersopbrengsten (mln) 10,3 10,1 2,0% 14,8 14,5 2,1% 17,5 17,3 1,2% 6,8 7,7-11,7% 17,8 17,4 2,3% 13,9 13,8 0,7% Kostendekkingsgraad (%) Sociale veiligheid halte ,0% % % 8,0 8,0 0% 7,8 7,8 0% 8,0 8,1-1,2%

10 10 Jaarverslag 2013 concessies openbaar vervoer Provincie Noord-Holland 1.8 BUURTBUSSEN Stijging in het aantal buurtbusprojecten In regio s waar de reizigersvraag te laag is voor regulier busvervoer, vormen buurtbussen een belangrijke aanvulling op het openbaar vervoernetwerk. De buurtbussen worden gerund door vrijwilligers uit de betreffende regio s en ontvangen jaarlijks subsidie van de provincie Noord-Holland. Alle buurtbussen dienen te voldoen aan de minimumnorm van 400 reizigers per maand. Uitzondering hierop vormen de zomermaanden en nieuwe buurtbuslijnen. Nieuwe buurtbuslijnen hebben een aanloopperiode van 1 jaar waarin de norm nog niet geldt. In 2013 voldeden alle buurtbussen aan de gestelde norm van de provincie. Op sommige buurtbussen was er zelfs sprake van capaciteitsproblemen op enkele spitsritten in de dienstregeling. Deze problemen zijn opgelost door het inzetten van groter materieel door Connexxion en/of door het aanpassen van de route. Nieuw materieel buurtbussen: Om de buurtbussen nog beter te laten aansluiten op het omringende openbaar vervoernetwerk, hebben Provinciale Staten in 2012 besloten om eenmalig te investeren in nieuw, en professioneler buurtbusmaterieel. Het nieuwe materieel diende tevens te worden voorzien van OV-chipkaartapparatuur waardoor er voor reizigers een uniform betalings- en tariefsysteem wordt aangeboden. De nieuwe busjes zijn vanaf februari 2013 ingezet op alle bestaande buurtbuslijnen. Nieuwe buurtbuslijnen / -routes: Vanaf december 2012 heeft buurtbus 412 een andere route gekregen, met de bedoeling om meer reizigers aan te trekken. De buurtbus heeft de route van de reguliere buslijn 133 (Venhuizen-Grootebroek) overgenomen. Het aantal reizigers is hierdoor bijna verdrievoudigd. Daarmee voldoet buurtbuslijn 412 ruimschoots aan de minimumnorm van de provincie. Vanaf oktober 2013 is er in de regio Bloemendaal een nieuwe buurtbus gaan rijden: buurtbuslijn 481. De buurtbus rijdt tussen Overveen (NS-station), Bloemendaal, Santpoort en het Kennemer Gasthuis Noord in Haarlem. De buurtbus heeft voor een deel de route overgenomen van de in 2011 opgeheven buslijn 81. Buurtbuslijn / > Regio > Schagen Bergen Heiloo Bergen Schagen W-Friesl. W-Friesl. Kop NH Schagen Bloemendaal Januari x Februari x Maart x April x Mei x Juni x Juli x Augustus x September x Oktober November December TOTAAL t.o.v ,3% +11,8% nvt +6,2% -4,6% +298,6% -16,7% -23,7% +6,7% nvt

11 11 Jaarverslag 2013 concessies openbaar vervoer Provincie Noord-Holland 1.9 OV-TAXI Toename in het gebruik en gestegen kwaliteit in de uitvoering In Noord-Holland rijden twee OV-Taxisystemen, te weten de OV-Taxi Zuid-Kennemerland / IJmond en de Regiotaxi Noord-Kennemerland. De OV-Taxi en Regiotaxi worden uitgevoerd in samenwerking met de gemeenten in de beide regio s. Door deze samenwerking stellen de gemeenten hun inwoners met een vervoersbeperking in staat tegen een zeer gereduceerd tarief gebruik te maken van dit vervoer in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Daarnaast kunnen ook OV-reizigers gebruik maken van de OV- Taxi en Regiotaxi, zij betalen een tarief dat gelijk staat aan de OV-chipkaart. De provincie betaalt aan de vervoerder een vergoeding voor de per OV-reiziger gereden zones, de deelnemende gemeenten betalen een vergoeding per gereden zone van Wmo-pashouders. Aan de uitvoering zijn enkele normen gesteld. Zo moet minimaal 92% van alle ritten op tijd worden uitgevoerd. Op tijd houdt in dat de reiziger moet worden opgehaald binnen een marge van 15 minuten voor of maximaal 15 minuten na het afgesproken tijdstip. Deze norm wordt alleen licht overschreden in Noord- Kennemerland. Hier reden in 2013 van alle ritten 91,7% op tijd. De prestaties van de vervoerder worden maandelijks besproken in de ambtelijke werkgroep Monitoring en Contractbeheer, bestaande uit medewerkers van de provincie en de deelnemende gemeenten. De klanttevredenheid wordt afgeleid aan het aantal klachten dat over de vervoerder wordt ingediend afgezet tegen het aantal riten dat wordt uitgevoerd. Het aantal klachten mag maximaal 0,2% van het aantal uitgevoerde ritten zijn. In beide regio s is deze norm gehaald, slechts 0,14% respectievelijk 0,15% van de uitgevoerde ritten gaf voor de reiziger aanleiding een klacht in te dienen. Ingediende klachten worden vanaf het moment van indiening tot de uiteindelijke afhandeling gevolgd door een ambtelijke werkgroep Klachtafhandeling. Deze werkgroep bestaat uit medewerkers van de provincie en de deelnemende gemeenten. OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond Regiotaxi Noord-Kennemerland Gebruik Aantal WMO ritten (+8,4%) (+6,8%) Aantal OV ritten (+43,4%) (+9,2%) Totaal aantal ritten (+10,1%) (+7,3%) Uitvoeringskwaliteit Te vroeg 1,3% 0,9% 0,4% 0,2% Te laat 6,7% 6,3% 7,9% 6,3% Aantal klachten Percentage klachten / totaal aantal uitgevoerde ritten 0,14% 0,17% 0,15% 0,16%

12 HAARLEM, SEPTEMBER 2013 Colofon Uitgave Provincie Noord-Holland Postbus MD Haarlem Tel.: Fax: Eindredactie Provincie Noord-Holland Directie Beleid Sector Directie Verkeer????? Sector en Vervoer????? Fotografie Provincie Noord-Holland Grafische verzorging Provincie Noord-Holland, MediaProductie ERVOER

VERKEER EN VERVOER. Jaarverslag 2014. Concessies Openbaar Vervoer Noord-Holland OPENBAA

VERKEER EN VERVOER. Jaarverslag 2014. Concessies Openbaar Vervoer Noord-Holland OPENBAA OPENBAA VERKEER EN VERVOER Jaarverslag 2014 Concessies Openbaar Vervoer Noord-Holland 2 NHOUD 3 Voorwoord 4 Inleiding 6 Samenvatting 7 Gebruik en aanbod 9 Uitvoeringskwaliteit 10 Reizigerstevredenheid

Nadere informatie

MOBILITEIT. Jaarverslag Concessies Openbaar Vervoer Noord-Holland OPENBAA

MOBILITEIT. Jaarverslag Concessies Openbaar Vervoer Noord-Holland OPENBAA OPENBAA MOBILITEIT Jaarverslag 2015 Concessies Openbaar Vervoer Noord-Holland 2 3 Voorwoord NHOUD 4 Inleiding 6 Samenvatting 7 Gebruik en aanbod 10 Uitvoeringskwaliteit 11 Reizigerstevredenheid 13 Sociale

Nadere informatie

MOBILITEIT. Jaarverslag Concessies Openbaar Vervoer Noord-Holland OPENBAA

MOBILITEIT. Jaarverslag Concessies Openbaar Vervoer Noord-Holland OPENBAA MOBILITEIT Jaarverslag 2016 Concessies Openbaar Vervoer Noord-Holland OPENBAA 2 NHOUD 3 Voorwoord 4 Inleiding 6 Samenvatting 7 Gebruik en aanbod 10 Uitvoeringskwaliteit 11 Reizigerstevredenheid 12 Sociale

Nadere informatie

Concessie openbaar vervoer Haarlem / IJmond. Jaarverslag 2009

Concessie openbaar vervoer Haarlem / IJmond. Jaarverslag 2009 Concessie openbaar vervoer Haarlem / IJmond Jaarverslag 2009 6 juli 2010 Provincie Noord Holland Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 4 2 Gebruik 6 2.1 Gebruik stads en streekvervoer iets toegenomen

Nadere informatie

Concessie openbaar vervoer Gooi en Vechtstreek

Concessie openbaar vervoer Gooi en Vechtstreek verkeer en vervoer Concessie openbaar vervoer Gooi en Vechtstreek jaarverslag 2009 openbaa Concessie openbaar vervoer Gooi en Vechtstreek Jaarverslag 2009 Colofon Uitgave Provincie Noord-Holland Postbus

Nadere informatie

Verantwoording OV-concessies 2013

Verantwoording OV-concessies 2013 Miljoenen Stadsregio Rotterdam Verantwoording OV-concessies 2013 Concessie Rail (RET) a) Reizigers: De metro laat in 2013 een minimaal reizigersverlies zien. Het aantal instappers is over het gehele jaar

Nadere informatie

Kennisnemen van Het rapport Bussen in Brabant. Trends in het regionaal openbaar vervoer

Kennisnemen van Het rapport Bussen in Brabant. Trends in het regionaal openbaar vervoer Statenmededeling Onderwerp Bussen in Brabant, Trendmonitor OV 2012-2016 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van Het rapport Bussen in Brabant. Trends in het regionaal openbaar vervoer

Nadere informatie

Het Limburgse Openbaar Vervoer in cijfers 2011

Het Limburgse Openbaar Vervoer in cijfers 2011 Het Limburgse Openbaar Vervoer in cijfers 2011 Het Limburgse Openbaar Vervoer in Cijfers 2011 Maastricht, juli 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Samenvatting 7 Algemeen 7 1. Algemeen 10 1.1 Reizigers en reizigerskilometers

Nadere informatie

Concessie openbaar vervoer Noord Holland Noord. Jaarverslag 2009

Concessie openbaar vervoer Noord Holland Noord. Jaarverslag 2009 Concessie openbaar vervoer Noord Holland Noord Jaarverslag 2009 6 juli 2010 Provincie Noord Holland Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 4 2 Gebruik 6 2.1 Gebruik stads en streekvervoer afgenomen 6

Nadere informatie

Visie openbaar vervoer 2020

Visie openbaar vervoer 2020 bereikba verkeer en vervoer Visie openbaar vervoer 2020 VISIE OPENBAAR VERVOER 2020 Colofon Uitgave Provincie Noord-Holland Postbus 123 2000 MD Haarlem Tel.: 023 514 31 43 Fax: 023 514 40 40 www.noord-holland.nl

Nadere informatie

Concessie openbaar vervoer Noord-Holland Noord en Alkmaar

Concessie openbaar vervoer Noord-Holland Noord en Alkmaar verkeer en vervoer Concessie openbaar vervoer Noord-Holland Noord en Alkmaar jaarverslag 2009 openbaa Concessie openbaar vervoer Noord-Holland Noord en Alkmaar Jaarverslag 2009 Colofon Uitgave Provincie

Nadere informatie

Trendmonitor De Trendmonitor 2015

Trendmonitor De Trendmonitor 2015 Trend monitor Trendmonitor De Trendmonitor laat trends en ontwikkelingen van belangrijke indicatoren op het gebied van openbaar vervoer zien. Deze zijn belicht vanuit verschillende perspectieven op een

Nadere informatie

Concessie openbaar vervoer Gooi en Vechtstreek. Jaarverslag 2009

Concessie openbaar vervoer Gooi en Vechtstreek. Jaarverslag 2009 Concessie openbaar vervoer Gooi en Vechtstreek Jaarverslag 2009 6 juli 2010 Provincie Noord Holland Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 4 2 Gebruik 6 2.1 Gebruik stads en streekvervoer toegenomen

Nadere informatie

IIII UIU II II 111. Provincie Zeeland. Gedeputeerde Staten. bericht op brief van: de voorzitter van Provinciale Staten pa. Statengriffie.

IIII UIU II II 111. Provincie Zeeland. Gedeputeerde Staten. bericht op brief van: de voorzitter van Provinciale Staten pa. Statengriffie. Griffier van de Staten Geleidebrief informatief Naam voorstel 14015012 GS brief van 7 oktober 2014 jaarlijkse rapportage klachtenafhandeling OV 2013 Betreft vergadering Commissie Economie en Mobiliteit

Nadere informatie

Feiten & Cijfers OV

Feiten & Cijfers OV Feiten & Cijfers OV 2011-2012 www.regioutrecht.nl/ovcijfers 60000 50000 40000 30000 20000 10000 Omvang dienstregeling Maandelijks worden in de regio Utrecht circa 140.000 ritten gereden, goed voor ongeveer

Nadere informatie

Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake kosten HOV Huizen Hilversum en reizigersaantallen OV Gooi en Vechtstreek.

Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake kosten HOV Huizen Hilversum en reizigersaantallen OV Gooi en Vechtstreek. Vragen nr. 34 Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 7 mei 2013 Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake kosten HOV Huizen Hilversum en reizigersaantallen OV Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland. Haarlem, 13 september Vragen nr. 90

Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland. Haarlem, 13 september Vragen nr. 90 Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 13 september 2016 Vragen nr. 90 Vragen van de heer mr. J.M. Bruggeman (SP) over de verlenging van de proef met de belbus op Texel De voorzitter

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Openbaar Vervoer. Provincie Utrecht

Jaarverslag 2011 Openbaar Vervoer. Provincie Utrecht Jaarverslag 2011 Openbaar Vervoer Provincie Utrecht JAARVERSLAG 2011 OPENBAAR VERVOER PROVINCIE UTRECHT Inhoudsopgave Actueel Lijn 75: nieuwe lijn tussen Leusden - Amersfoort Schothorst 6 Afscheid van

Nadere informatie

Kaders nieuwe OV concessie hoofdlijnen Limburgnet. 24 februari 2014

Kaders nieuwe OV concessie hoofdlijnen Limburgnet. 24 februari 2014 Kaders nieuwe OV concessie hoofdlijnen Limburgnet 24 februari 2014 Bij de formulering van de kaders voor de nieuwe concessie met name gekeken naar: ervaringen huidige concessie à sterke en zwakke punten

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. Geachte leden,

Gedeputeerde Staten. Geachte leden, Gedeputeerde Staten Datum 29 maart 2005 Ons kenmerk 2005 13650 Onderwerp Bestuurlijk traject invoering OV chipkaart. Bezoekadres Houtplein 33 Haarlem Provinciale Staten van Noord Holland Door tussenkomst

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2008

Uitvoeringsprogramma 2008 Uitvoeringsprogramma 2008 kwartaalcijfers openbaar vervoer in Fryslân cijfers 4e kwartaal 2008 en jaarcijfers 2008 Inleiding Voor u ligt de kwartaalrapportage openbaar vervoer Fryslân van het vierde kwartaal

Nadere informatie

Ik heb niet het gevoel dat ik nu iets 'af' heb kunnen maken.

Ik heb niet het gevoel dat ik nu iets 'af' heb kunnen maken. Ik heb niet het gevoel dat ik nu iets 'af' heb kunnen maken. Auteur: Gerard van Kesteren Bron: CROW KpVV Datum: 22 mei 2014 Type: Kennispagina Onderwerp(en): Collectief Vervoer Na een jaar werkzaam te

Nadere informatie

Ontwerp Programma van Eisen concessies Bus

Ontwerp Programma van Eisen concessies Bus Ontwerp Programma van Eisen concessies Bus Adviescommissie Vervoersautoriteit MRDH Sjoerd, Bosman, Directeur Openbaar Vervoer Vervoersautoriteit MRDH 16 november 2016 Concessie Stand van zaken OV-concessies

Nadere informatie

VOERTUIGEISEN Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

VOERTUIGEISEN Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 Monitoring = samenwerking Samenvatting Monitoring in het openbaar vervoer is op dit moment met name gericht op het controleren van de vervoerder en het signaleren van ontwikkelingen. De huidige wijze van

Nadere informatie

Besluiten en voorstellen van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel.

Besluiten en voorstellen van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel. Besluiten en voorstellen van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel. 020-5273722 Nieuws uit het DB 3 april 2014 Subsidies kleine infrastructuur

Nadere informatie

Buurt- en dorpsenquête Openbaar vervoer

Buurt- en dorpsenquête Openbaar vervoer Buurt- en dorpsenquête 2009 Openbaar vervoer Buurt- en dorpsenquête 2009 Openbaar vervoer In juni 2009 hebben 7.250 inwoners van 18 jaar en ouder een uitgebreide vragenlijst ontvangen in het kader van

Nadere informatie

VISIE OPENBAAR VERVOER 2020 December 2011

VISIE OPENBAAR VERVOER 2020 December 2011 VISIE OPENBAAR VERVOER 2020 December 2011 SAMENVATTING Aanleiding In het coalitieakkoord 2011-2015 Verantwoord en duidelijk gericht op de toekomst staat dat Gedeputeerde Staten stevig gaan investeren in

Nadere informatie

Concessieverlening Openbaar Vervoer Amstelland Meerlanden 2018

Concessieverlening Openbaar Vervoer Amstelland Meerlanden 2018 Concessieverlening Openbaar Vervoer Amstelland Meerlanden 2018 Informatiebrochure ontwerp Programma van Eisen Concessie Amstelland-Meerlanden 2018 Februari 2016 INHOUD 1. Inleiding 2. Resultaten en trends

Nadere informatie

Openbaar vervoer en gemeenten

Openbaar vervoer en gemeenten Openbaar vervoer en gemeenten Inhoud Het functioneren van het OV-systeem Rol en verantwoordelijkheid Provincie gemeenten/regio Recente ontwikkelingen in het busvervoer Twee functies OV Sociale functie

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus MD Haarlem

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus MD Haarlem Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus 123 2000 MD Haarlem Haarlem, 2 mei 2016. Onderwerp: Regionaal openbaar vervoer & inter-concessie stroomlijnen Geachte

Nadere informatie

JAARRAPPORTAGE 2014 OPENBAAR VERVOER PROVINCIE UTRECHT PROVINCIE-UTRECHT.NL JAARRAPPORTAGE 2014 OPENBAAR VERVOER 1

JAARRAPPORTAGE 2014 OPENBAAR VERVOER PROVINCIE UTRECHT PROVINCIE-UTRECHT.NL JAARRAPPORTAGE 2014 OPENBAAR VERVOER 1 JAARRAPPORTAGE 2014 OPENBAAR VERVOER PROVINCIE UTRECHT PROVINCIE-UTRECHT.NL JAARRAPPORTAGE 2014 OPENBAAR VERVOER 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Ontwikkelingen in het Utrechtse Openbaar Vervoer in 2014 5 Aanbod

Nadere informatie

HTMbuzz Vervoerplan 2018 Vervoerplan HTMbuzz 2018 Concessie openbaar vervoer bus Haaglanden-Stad

HTMbuzz Vervoerplan 2018 Vervoerplan HTMbuzz 2018 Concessie openbaar vervoer bus Haaglanden-Stad HTMbuzz Vervoerplan 2018 Vervoerplan HTMbuzz 2018 Concessie openbaar vervoer bus Haaglanden-Stad Colofon Datum : 7 november 2016 Versie : 2 2016 HTMbuzz BV, Den Haag Inhoud INHOUD... 2 INLEIDING... 3 OVERZICHT

Nadere informatie

KLANTOORDEEL R-NET 2014

KLANTOORDEEL R-NET 2014 Rapport KLANTOORDEEL R-NET 2014 Resultaten OV-Klantenbarometer Randstadnet (R-Net) Maart 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015

Nadere informatie

Iepenbier ferfier yn Fryslân

Iepenbier ferfier yn Fryslân Healsjiersifers Iepenbier ferfier yn Fryslân Sifers earste healjier 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 3 Actueel 4 Samenvatting 5 Toelichting cijfers 6 Cijfers 1 e helft 2012 7 gebruik ov 8 punctualiteit

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Efficiencygegevens regionaal stad- en streekvervoer 19 november 2010

Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Efficiencygegevens regionaal stad- en streekvervoer 19 november 2010 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Efficiencygegevens regionaal stad- en streekvervoer 19 november 2010 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Stationsplein 1 Postbus 907 3800 AX Amersfoort Telefoon

Nadere informatie

Feiten en cijfers OV

Feiten en cijfers OV Feiten en cijfers OV 2013-2014 Inleiding In de brochure Feiten en Cijfers OV 2013-2014 schetsten we de omvang en het functioneren van het openbaar vervoer in het gebied van Bestuur Regio Utrecht (BRU).

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Realisatie Dynamisch Reis Informatie Systeem (DRIS) op zonne-energie

Nota van B&W. Onderwerp Realisatie Dynamisch Reis Informatie Systeem (DRIS) op zonne-energie Nota van B&W Onderwerp Portefeuillehouder drs. M.J. Bezuijen Collegevergadering 20 december 2011 Inlichtingen P.J. van Soest (023-567 6502) Registratienummer 2011.0048064 Samenvatting In de OV-visie 2010-2030

Nadere informatie

Plan van aanpak Monitoring OV-visie Holland Rijnland

Plan van aanpak Monitoring OV-visie Holland Rijnland Plan van aanpak Projectnaam/ onderwerp: Status: vastgesteld, DB 12 december 2013 Naam auteur(s): Claudia de Kort en Iris de Bruyne 1. Inleiding/ aanleiding Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft

Nadere informatie

Openbaar vervoer Hoeksche Waard Goeree-Overflakkee Gemeenteraad Korendijk 27 mei Erik van der Kooij & Marcel Scheerders

Openbaar vervoer Hoeksche Waard Goeree-Overflakkee Gemeenteraad Korendijk 27 mei Erik van der Kooij & Marcel Scheerders Openbaar vervoer Hoeksche Waard Goeree-Overflakkee Gemeenteraad Korendijk 27 mei 2014 Erik van der Kooij & Marcel Scheerders Programma 1. Context 2. Beleid OV HWGO 3. Nota van Uitgangspunten OV-concessie

Nadere informatie

Iepenbier ferfier yn Fryslân

Iepenbier ferfier yn Fryslân Healsjiersifers Iepenbier ferfier yn Fryslân Sifers earste healjier 2013 Voor u ligt de rapportage openbaar vervoer Fryslân over de eerste helft van 2013. In deze rapportage is aandacht voor cijfers over

Nadere informatie

Concessiemonitor MRDH - November 2015 (herzien)

Concessiemonitor MRDH - November 2015 (herzien) Concessiemonitor MRDH - November 215 (herzien) Concessie Rail Concessie Bus Rotterdam e.o. Samengesteld door RET Bedrijfsbureau Exploitatie en Regie & Ontwikkeling Stiptheid beginpunt Gegevens van deze

Nadere informatie

Concessiemonitor MRDH - Mei 2016

Concessiemonitor MRDH - Mei 2016 Concessiemonitor MRDH - Mei 216 Concessie Rail Concessie Bus Rotterdam e.o. Samengesteld door RET Bedrijfsbureau Exploitatie en Regie & Ontwikkeling Stiptheid beginpunt Gegevens van deze maand Te vroeg

Nadere informatie

Concessiemonitor Stadsregio Rotterdam - Januari 2015

Concessiemonitor Stadsregio Rotterdam - Januari 2015 Concessiemonitor Stadsregio Rotterdam - Januari 215 Concessie Rail Concessie Bus Rotterdam e.o. Samengesteld door RET Bedrijfsbureau Exploitatie en Regie & Ontwikkeling 16 maart 215 Stiptheid beginpunt

Nadere informatie

Overzicht van openbaarvervoerconcessies in Nederland, uitgave 2011

Overzicht van openbaarvervoerconcessies in Nederland, uitgave 2011 Overzicht van openbaarvervoerconcessies in Nederland, uitgave 2011 Overzicht openbaarvervoerconcessies in Nederland uitgave 2011 De jaarlijkse uitgave van het Overzicht openbaarvervoerconcessies in Nederland

Nadere informatie

Openbaar Vervoer in Brabant Vraaggericht, Verbindend en Verantwoord

Openbaar Vervoer in Brabant Vraaggericht, Verbindend en Verantwoord Openbaar Vervoer in Brabant Vraaggericht, Verbindend en Verantwoord Ruud van Heugten Gedeputeerde Mobiliteit & Financiën Presentatie Land van Cuijk 18 september 2013 Vormen van OV in Brabant Rol en Taakverdeling

Nadere informatie

Veolia Transport Rail BV Jaarverslag kwaliteit 2015

Veolia Transport Rail BV Jaarverslag kwaliteit 2015 Veolia Transport Rail BV Jaarverslag kwaliteit 2015 Jaarverslag kwaliteit 2015 Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Kwaliteitindicatoren.4 3 Contactgegevens..8 Jaarverslag kwaliteit 2015 Pagina

Nadere informatie

METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT

METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT Grote Marktstraat 43 Postbus 66 2501 CB Den Haag Telefoon 088 5445 100 E-mail: informatie@mrdh.nl Internet: www.mrdh.nl KvK nummer: 62288024 Retouradres:

Nadere informatie

J Provincie Ti Noord-Holland

J Provincie Ti Noord-Holland J Provincie Ti Noord-Holland POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Gewest Gooi en Vechtstreek Dr. M. Schoenmaker Postbus 251 1400 AG BUSSUM F Gewest Gooi en'vecntstrëëk* Dienst: {Reg.nr.: " Ingekomen: - 4 f 2012

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Regiotaxi West-Friesland

Klanttevredenheidsonderzoek Regiotaxi West-Friesland Klanttevredenheidsonderzoek Regiotaxi West-Friesland 2012 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk: Pagina: 1. Samenvatting 2 2. Inleiding 3 3. Gemeenten 4 3.1 Afhandeling aanvraag Regiotaxipas 4 3.2 Informatie over Regiotaxi

Nadere informatie

Concessiemonitor MRDH - Januari 2016

Concessiemonitor MRDH - Januari 2016 Concessiemonitor MRDH - Januari 216 Concessie Rail Concessie Bus Rotterdam e.o. Samengesteld door RET Bedrijfsbureau Exploitatie en Regie & Ontwikkeling Stiptheid beginpunt Gegevens van deze maand Te vroeg

Nadere informatie

Concessie openbaar vervoer Zuidtangent. Jaarverslag 2009

Concessie openbaar vervoer Zuidtangent. Jaarverslag 2009 Concessie openbaar vervoer Zuidtangent Jaarverslag 2009 6 juli 2010 Provincie Noord Holland in samenwerking met de Stadsregio Amsterdam Inhoudsopgave SAMENVATTING 3 1 INLEIDING 4 2 EXPLOITATIE 6 2.1 Gebruik

Nadere informatie

Texelhopper. 24 september 2015

Texelhopper. 24 september 2015 Texelhopper 24 september 2015 Waarom doen we de pilot Texelhopper? Visie OV 2020; Texels initiatief BOVT; Uitgangspunten Wens: aanbod speelt beter in op vraag (door slimme inzet verschillende vervoersmiddelen)

Nadere informatie

Rapportage OV Monitoring U-OV

Rapportage OV Monitoring U-OV Bestuur Regio Utrecht Eindrapportage Rapportage OV Monitoring U-OV Kwartaal 3, 2014 Bestuur Regio Utrecht Eindrapportage Rapportage OV Monitoring U-OV Kwartaal 3, 2014 Datum 21 oktober 2014 Kenmerk BRU192/Ebm/1524.03

Nadere informatie

Holland Rijnland, PHO Sociale Agenda en Verkeer & Vervoer. 7 maart 2014, Erik van der Kooij

Holland Rijnland, PHO Sociale Agenda en Verkeer & Vervoer. 7 maart 2014, Erik van der Kooij Holland Rijnland, PHO Sociale Agenda en Verkeer & Vervoer 7 maart 2014, Erik van der Kooij Programma vandaag 1. Visie Ruimte en Mobiliteit & Ontwerpprogramma Mobiliteit 2. Proces Hoeksche Waard / Goeree-Overflakkee

Nadere informatie

Ontwikkelingen OV-bureau Groningen Drenthe (BUS)

Ontwikkelingen OV-bureau Groningen Drenthe (BUS) Ontwikkelingen OV-bureau Groningen Drenthe (BUS) Stand van zaken OV-bureau Groningen Drenthe in cijfers; trends en ontwikkelingen van belangrijke indicatoren, vanuit de verschillende perspectieven op een

Nadere informatie

Concessie(busvervoer(Almere(2018!2027"

Concessie(busvervoer(Almere(2018!2027 Concessie(busvervoer(Almere(20182027" OntwerpProgrammavaneisen VastgestelddoorB&WvanAlmereop15december2015 OntwerpPvEBusvervoerAlmerev3.421.docx ConcessiebusvervoerAlmere2018F2027 OntwerpProgrammavanEisen

Nadere informatie

Kwaliteitsonderzoek doelgroepenvervoer Zuidoost-Drenthe 2012 Eindrapport

Kwaliteitsonderzoek doelgroepenvervoer Zuidoost-Drenthe 2012 Eindrapport Kwaliteitsonderzoek doelgroepenvervoer Zuidoost-Drenthe 2012 Eindrapport Kwaliteitsonderzoek doelgroepenvervoer Zuidoost-Drenthe 2012 Eindrapport in opdracht van Gemeente Emmen, gemeente Coevorden en gemeente

Nadere informatie

Concessiemonitor Stadsregio Rotterdam - Juli 2015

Concessiemonitor Stadsregio Rotterdam - Juli 2015 Concessiemonitor Stadsregio Rotterdam - Juli 215 Concessie Rail Concessie Bus Rotterdam e.o. Samengesteld door RET Bedrijfsbureau Exploitatie en Regie & Ontwikkeling Stiptheid beginpunt Gegevens van deze

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting De provincie Noord-Brabant heeft twee pilots ingevoerd met goedkoop openbaar vervoer. De eerste pilot gericht op jongeren tot 12 jaar en ouderen vanaf 65 jaar en de tweede pliot

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen SP over rituitval bij Breng-bussen

Beantwoording schriftelijke vragen SP over rituitval bij Breng-bussen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen SP over rituitval bij Breng-bussen Programma Mobiliteit Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting De fractie van SP Nijmegen heeft

Nadere informatie

Openbaar Vervoer Zuidtangent

Openbaar Vervoer Zuidtangent verkeer en vervoer Openbaar Vervoer Zuidtangent Jaarverslag 2010 openbaa Openbaar Vervoer Zuidtangent Jaarverslag 2010 Colofon Uitgave Provincie Noord-Holland Postbus 123 2000 MD Haarlem Tel.: 023 514

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen SP over nieuwe dienstregeling Breng

Beantwoording schriftelijke vragen SP over nieuwe dienstregeling Breng Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen SP over nieuwe dienstregeling Breng Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting De heer Van Hunnik van

Nadere informatie

Concessiemonitor MRDH - December 2015

Concessiemonitor MRDH - December 2015 Concessiemonitor MRDH - December 215 Concessie Rail Concessie Bus Rotterdam e.o. Samengesteld door RET Bedrijfsbureau Exploitatie en Regie & Ontwikkeling Stiptheid beginpunt Gegevens van deze maand Te

Nadere informatie

memo : Anthony van Vulpen en Marijke Noteborn : A. Koops, J. Sytsma Betreft : Benchmark KTO Regiotaxi Gelderland ( ) regio Achterhoek

memo : Anthony van Vulpen en Marijke Noteborn : A. Koops, J. Sytsma Betreft : Benchmark KTO Regiotaxi Gelderland ( ) regio Achterhoek Badhuiswal 3 Postbus 1149 8001 BC Zwolle tel. 038 4225780 fax 038 4216870 memo Aan Van : Anthony van Vulpen en Marijke Noteborn : A. Koops, J. Sytsma Betreft : Benchmark KTO Regiotaxi Gelderland (2009-2014)

Nadere informatie

mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Ruimtelijke Ontwikkeling W. Thon

mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Ruimtelijke Ontwikkeling W. Thon mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon Telefoon

Nadere informatie

Openbaar Vervoer op het Platteland

Openbaar Vervoer op het Platteland Enkele inhoudelijke onderwerpen naar aanleiding van het rapport 1 Openbaar Vervoer op het Platteland (oktober 2006) Deze bijlage gaat specifiek in op de volgende onderwerpen: 1. het uitgangspunt voor het

Nadere informatie

Vragen van de heer mr. J.M. Bruggeman en mevrouw R. Alberts-Oosterbaan (SP) over de voortgang van de introductie van de Texelhopper

Vragen van de heer mr. J.M. Bruggeman en mevrouw R. Alberts-Oosterbaan (SP) over de voortgang van de introductie van de Texelhopper Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 25 november 2014 Vragen nr. 105 Vragen van de heer mr. J.M. Bruggeman en mevrouw R. Alberts-Oosterbaan (SP) over de voortgang van de introductie

Nadere informatie

Aan de leden van de Statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer. Geachte leden,

Aan de leden van de Statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer. Geachte leden, (briefpapier C Mooij) Aan de leden van de Statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer Betreft: Voortgang introductie OV-chipkaart Geachte leden, Op 7 mei jl. heeft uw commissie gesproken over de OV-chipkaart,

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. R. van Aelst (SP) (d.d. 14 oktober 2015) Nummer 3091

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. R. van Aelst (SP) (d.d. 14 oktober 2015) Nummer 3091 van Gedeputeerde Staten op vragen van R. van Aelst (SP) (d.d. 14 oktober 2015) Nummer 3091 Onderwerp Bereikbaarheid Gorinchemse Lingewijk per OV Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland T.a.v. dhr. E. Geertsema, mw. F. molendijk Postbus 123 2000 MD Haarlem. Geachte mevrouw Molendijk, heer Geertsema,

Provincie Noord-Holland T.a.v. dhr. E. Geertsema, mw. F. molendijk Postbus 123 2000 MD Haarlem. Geachte mevrouw Molendijk, heer Geertsema, Provincie Noord-Holland T.a.v. dhr. E. Geertsema, mw. F. molendijk Postbus 123 2000 MD Haarlem Laapersveld 75 1213 VB Hilversum Postbus 224 1200 AE Hilversum Telefoon 035 625 16 00 Datum: 29 oktober 2014

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Themadirectie Jeugd, Onderwijs en Zorg IPC 2450 Rijnstraat 50 Den Haag

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G200861 427405 / 427405. m. wennink BP Br. Voortzetten gratis openbaar vervoer 65+. 06 - Gebruiker openbare ruimte

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G200861 427405 / 427405. m. wennink BP Br. Voortzetten gratis openbaar vervoer 65+. 06 - Gebruiker openbare ruimte SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G200861 427405 / 427405 ONDERWERP Voortzetten gratis openbaar vervoer 65+. m. wennink BP Br AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

PROVINCIE-UTRECHT.NL 1 JAAR- en trendrapportage 2015 OPENBAAR VERVOER provincie utrecht

PROVINCIE-UTRECHT.NL 1 JAAR- en trendrapportage 2015 OPENBAAR VERVOER provincie utrecht jaar- en trendrapportage 2015 openbaar vervoer provincie utrecht PROVINCIE-UTRECHT.NL 1 JAAR- en trendrapportage 2015 OPENBAAR VERVOER provincie utrecht voorwoord Voor u ligt de Jaar- en trendrapportage

Nadere informatie

Dienstregeling 2015 Geldig vanaf 14 december 2014

Dienstregeling 2015 Geldig vanaf 14 december 2014 Amsterdam, Haarlem, Zandvoort Dienstregeling 2015 Geldig vanaf 14 december 2014 8 Haarlem Station - Hogeschool Inholland 80 Zandvoort - Amsterdam Marnixstraat (via Heemstede Station en Haarlem) 81 Zandvoort

Nadere informatie

Reizigersoverleg Brabant. 1) Klanttevredenheidsonderzoek april 2015 Aan het onderzoek hebben 440 panelleden deelgenomen.

Reizigersoverleg Brabant.  1) Klanttevredenheidsonderzoek april 2015 Aan het onderzoek hebben 440 panelleden deelgenomen. Geacht panellid, In heeft u deelgenomen aan één of meerdere onderzoeken van het digitaal reizigerspanel. 1) Klanttevredenheidsonderzoek 1 7 april en 1 mei 2) Informatievoorziening 20 juli 17 augustus 3)

Nadere informatie

Sociale Veiligheid van de ov-reiziger

Sociale Veiligheid van de ov-reiziger Sociale Veiligheid van de ov-reiziger Reizigersmonitor 2007 2 Colofon Uitgave Kennisplatform Verkeer en Vervoer Postbus 1031 3000 BA Rotterdam Boompjes 200, 3011 XD Rotterdam KpVV Het Kennisplatform Verkeer

Nadere informatie

Aan de commissieleden van de diverse fracties van de Commissie Mobiliteit en Wonen van de Provinciale Staten Noord-Holland

Aan de commissieleden van de diverse fracties van de Commissie Mobiliteit en Wonen van de Provinciale Staten Noord-Holland Aan de commissieleden van de diverse fracties van de Commissie Mobiliteit en Wonen van de Provinciale Staten Noord-Holland Enkhuizen, 21 oktober 2014 Betreft: reactie op antwoord gedeputeerde Post n.a.v.

Nadere informatie

"EKmN. 2 5 JAN. Directie. Datum vergadering Gedeputeerde Staten Venenddatum 2 5 JAN 2011 Geheim 18 januari Nee

EKmN. 2 5 JAN. Directie. Datum vergadering Gedeputeerde Staten Venenddatum 2 5 JAN 2011 Geheim 18 januari Nee provincie ZUID HOLLAND "EKmN 2 5 JAN. Directie 5 -minuten versie voor Provinciale Staten DRM Afdeling Verkeer en Vervoer Registratienummer PZH-2010-236660412 (DOS-2010-0008758) Datum vergadering Gedeputeerde

Nadere informatie

MEMO Ontwerp Programma van Eisen Concessie Zuidoost Brabant

MEMO Ontwerp Programma van Eisen Concessie Zuidoost Brabant MEMO Voor : Gemeenteraad Someren Van : Richard de Ruiter Kopie : College van burgemeester en wethouders Afdeling : RBO Betreft : Aanbesteding Openbaar Vervoer Zuidoost Brabant Datum : 02 april 2015 Ontwerp

Nadere informatie

Concessie Rail Gemeenteraad Den Haag Gertjan Nijsink, projectleider concessieverleningen Vervoersautoriteit MRDH 2 september 2015

Concessie Rail Gemeenteraad Den Haag Gertjan Nijsink, projectleider concessieverleningen Vervoersautoriteit MRDH 2 september 2015 Concessie Rail 2016 Gemeenteraad Den Haag Gertjan Nijsink, projectleider concessieverleningen Vervoersautoriteit MRDH 2 september 2015 Context Twee railconcessies: Rail Rotterdam: Tram en Metro (inclusief

Nadere informatie

LANDELIJKE ONTWIKKELINGEN

LANDELIJKE ONTWIKKELINGEN Qbuzz Connexxion Betreft: advies tarieven concessies BRU en PU 2015 Utrecht, 9 september 2014 Geachte Dames, Heren, Dank voor uw adviesaanvragen over de tarieven 2015 en de toelichting daarop. Het ROCOV

Nadere informatie

Het nieuwe vervoerplan 2018 van EBS

Het nieuwe vervoerplan 2018 van EBS Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan 2018 van EBS De komst van de Noord/Zuid metrolijn heeft grote gevolgen voor het gehele openbaar vervoer, zowel in de stad Amsterdam als de streek. Ook voor de

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. M. Cetin (CDA) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3097

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. M. Cetin (CDA) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3097 van Gedeputeerde Staten op vragen van M. Cetin (CDA) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3097 Onderwerp Bereikbaarheid en toegankelijkheid van het openbaar vervoer in de Provincie Zuid-Holland Aan de leden

Nadere informatie

Formdesk Response dinsdag 28 maart :40 Post JERSEON. Dit bericht is voor DIV. Ter registratie in Verseon:

Formdesk Response dinsdag 28 maart :40 Post JERSEON. Dit bericht is voor DIV. Ter registratie in Verseon: Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Categorieën: Formdesk Response dinsdag 28 maart 2017 11:40 Post voor DIV nalatig pnh JERSEON Titel Verzoek om informatie (Wet openbaarheid van bestuur)

Nadere informatie

BELEIDSREGELS BUURTBUSPROJECTEN STADSREGIO AMSTERDAM HERIJKING 2012

BELEIDSREGELS BUURTBUSPROJECTEN STADSREGIO AMSTERDAM HERIJKING 2012 BELEIDSREGELS BUURTBUSPROJECTEN STADSREGIO AMSTERDAM HERIJKING 2012 Inhoudsopgave Beleidsregels buurtbusprojecten Stadsregio Amsterdam... 1 Préambule... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Stadsregio Amsterdam

Nadere informatie

Rapportage KTO OV panel Noord-Holland Maart Provincie Noord- Holland

Rapportage KTO OV panel Noord-Holland Maart Provincie Noord- Holland Rapportage KTO OV panel Noord-Holland Maart 2014 Provincie Noord- Holland Donderdag 22 mei 2014 Concessie Haarlem-IJmond Donderdag 22 mei 2014 Projectnummer: 13082 Rapportage KTO OV panel Noord-Holland

Nadere informatie

Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake kosten HOV Hilversum en reizigersaantallen Gooi en Vechtstreek.

Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake kosten HOV Hilversum en reizigersaantallen Gooi en Vechtstreek. Vragen nr. 52 Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 9 juli 2013 Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake kosten HOV Hilversum en reizigersaantallen Gooi en Vechtstreek. De

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 24 maart 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 010414/A07 afdeling: Stedelijice Ontwikkeling Onderwerp:

Nadere informatie

dienstregeling de nieuwe per 17 juli d Nieuwe buslijnen, routes en vertrektijden d Belangrijkste wijzigingen per buslijn

dienstregeling de nieuwe per 17 juli d Nieuwe buslijnen, routes en vertrektijden d Belangrijkste wijzigingen per buslijn de nieuwe dienstregeling per 17 juli d Nieuwe buslijnen, routes en vertrektijden d Belangrijkste wijzigingen per buslijn d Nieuw: Snel en comfortabel, lijn 320 Hilversum - Huizen - Amsterdam ]] Regio Gooi

Nadere informatie

Dienstregeling 2012 Regio Noord-Holland Noord

Dienstregeling 2012 Regio Noord-Holland Noord Dienstregeling 2012 Regio Noord-Holland Noord Auteursrecht voorbehouden. Het geheel of gedeeltelijk overnemen of kopiëren van de inhoud van deze dienstregeling is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Reactienota OV-visie Flevoland

Reactienota OV-visie Flevoland Reactienota OV-visie Flevoland 1630855 Ingekomen reacties 1.1 Dorpsbelangen Swifterbant Dorpsbelangen is positief over het proces waarbij belanghebbenden hebben mogen meedenken over het openbaar vervoer

Nadere informatie

OV-Klantenbarometer 2013

OV-Klantenbarometer 2013 OV-Klantenbarometer 2013 Landelijke cijfers Onderzoek klanttevredenheid in het regionale openbaar vervoer maart 2014 OV-Klantenbarometer 2013 Landelijke cijfers Onderzoek klanttevredenheid in het regionale

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad op 8 januari 2014 geïnformeerd over de ontstane situatie bij EBS.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad op 8 januari 2014 geïnformeerd over de ontstane situatie bij EBS. M E M O Aan : leden van de commissie SOB Van : Wethouder J. Krieger Tel. nr : Datum : 6 februari 2014 Onderwerp : EBS concept vervoerplan 2014/2015 Bijlagen : 1. Inleiding Tijdens de bijeenkomst van 28

Nadere informatie

Trendanalyses klantenbarometer

Trendanalyses klantenbarometer Trendanalyses klantenbarometer Beeld plaatsen ter grootte van dit kader Alex van Ingen Paul van Beek Luc Wismans Resultaten 19 februari 2013 2 Inhoud Achtergrond Selectie van vier trends Nadere analyse

Nadere informatie

Mis m niet. de nieuwe. dienstregeling. per 14 december. Belangrijkste wijzigingen per buslijn. Noord-Holland Noord

Mis m niet. de nieuwe. dienstregeling. per 14 december. Belangrijkste wijzigingen per buslijn. Noord-Holland Noord Mis m niet de nieuwe dienstregeling per 14 december Belangrijkste wijzigingen per buslijn Noord-Holland Noord De nieuwe dienstregeling komt eraan Vanaf 14 december 2014 rijden de bussen van Connexxion

Nadere informatie

Thermometer concessies Stadsdienst Almere en Almere Streek

Thermometer concessies Stadsdienst Almere en Almere Streek Thermometer concessies Stadsdienst Almere en Almere Streek Soort document Prestaties Connexxion Openbaar Vervoer N.V. in de periode 2010 2013 vergeleken met de concessievoorwaarden Opgesteld door Afdeling

Nadere informatie

Verover Overijssel OV-tactiek voor kwaliteit en groei

Verover Overijssel OV-tactiek voor kwaliteit en groei Verover Overijssel OV-tactiek voor kwaliteit en groei Colofon Uitgave november 2008 Provincie Overijssel Tekst Carlo Verhaar Contact Vormgeving Team Communicatie Print team Documentair Informatiecentrum

Nadere informatie

De Rotterdamse lijst van 10. Resultaten klanttevredenheidsonderzoek OV-chipkaart

De Rotterdamse lijst van 10. Resultaten klanttevredenheidsonderzoek OV-chipkaart De Rotterdamse lijst van 10 Resultaten klanttevredenheidsonderzoek OV-chipkaart Invoering OV-chipkaart: de Rotterdamse lijst van 10 De tien leerpunten worden onderverdeeld in: Leerpunten voor landelijke

Nadere informatie

JAAR- EN TRENDRAPPORTAGE 2016

JAAR- EN TRENDRAPPORTAGE 2016 JAAR- EN TRENDRAPPORTAGE 2016 OPENBAAR VERVOER PROVINCIE UTRECHT PROVINCIE-UTRECHT.NL WELKOM Ook in 2016 is er weer veel gebeurd op het gebied van het openbaar vervoer (OV) in de provincie Utrecht. In

Nadere informatie

OV taxi. Makkelijk VERVOER van deur tot deur

OV taxi. Makkelijk VERVOER van deur tot deur OV taxi Makkelijk VERVOER van deur tot deur GELDIG vanaf 1 maart 2014 VOOr wie is de OV-Taxi? Iedereen kan gebruikmaken van deze vorm van openbaar vervoer. De OV-taxi is met name geschikt als u moeilijk

Nadere informatie