Aanvraagformulier meerjarige activiteitensubsidie voor producerende instellingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvraagformulier meerjarige activiteitensubsidie 2013-2016 voor producerende instellingen"

Transcriptie

1 Aanvraagformulier meerjarige activiteitensubsidie voor producerende instellingen Aanvraagformulier meerjarige activiteitensubsidie voor producerende instellingen Aanvraagformulier meerjarige activiteitensubsidie voor producerende instellingen 1. Gegevens en handtekening FONDS PODIUMKUNSTEN POSTBUS CR DEN HAAG TEL +31 (0) FAX +31 (0) U dient een aanvraag in voor een 'Meerjarige activiteitensubsidie voor producerende instellingen' door het volledig ingevulde aanvraagformulier in te sturen. Het inhoudelijk plan en de gevraagde bijlagen uploadt u binnen dit aanvraagformulier. Uw subsidie aanvraag bevat: 1. Een volledig ingevuld aanvraagformulier, NAW en algemene gegevens 2. Een volgens de richtlijnen (zie: Richtlijnen subsidieaanvraag Meerjarige Activiteitensubsidies voor producerende instellingen ) opgesteld inhoudelijk plan 3. Een begroting, historische gegevens en prestatiegegevens 4. De gevraagde bijlagen Hoe vult u dit formulier in? Om uw subsidieaanvraag correct in te dienen, vult u het formulier volledig in. Hieronder vindt u per pagina een korte uitleg. Bij het begin van elke pagina en bij de vragen zelf geven we aanwijzingen en uitleg om u te helpen bij de aanvraag. Deze aanwijzingen en uitleg worden gevormd door hyperlinks naar verschillende documenten op de pagina meerjarige activiteitensubsidie voor producerende instellingen op onze website. Een * bij een vraag betekent dat deze vraag verplicht is. Pagina 1: Gegevens en handtekening Alleen deze pagina hoeft u uit te printen, te ondertekenen en naar ons op te sturen. Doe dit binnen één week na het digitaal indienen van uw subsidieaanvraag. Namens een rechtspersoon moet de (volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel bevoegde) functionaris ondertekenen. Deze pagina is meteen de schriftelijke bevestiging van uw aanvraag. Pagina 2: Gegevens van de aanvraag In deze pagina vult u alle inhoudelijke en productionele informatie van uw project in. Daarnaast voegt u in deze pagina de benodigde digitale bijlagen toe. Pagina 3 en pagina 4: Historie, de exploitatierekening, personele bezetting, balans en prestaties In deze pagina's vult u uw jaarcijfers over 2009, 2010 en 2011 in. De ingevulde cijfers worden onderbouwd door de jaarrekeningen van de betreffende jaren. De jaarrekeningen uploadt u in pagina 2, vraag 2.4. Pagina 5: Begroting, berekening gevraagd bedrag, exploitatiebegroting en personele bezetting In het eerste deel van deze pagina vult u het aantal uitvoeringen in, per circuit, en het door u gekozen basisbedrag. Daarnaast geeft u hier aan of u een beroep doet op de innovatietoeslag. Het berekende gemiddeld subsidie per jaar wordt automatisch meegenomen in de exploitatiebegroting in het tweede deel van deze pagina. Als laatste vragen wij u in deze pagina uw personele bezetting te begroten. Pagina 6: Begroting, prestatiegegevens In deze pagina vult u al uw voorstellingen/concerten in. Zowel de producties die u met als die u zonder subsidie

2 van het Fonds Podiumkunsten gaat maken. Let op Alleen een volledig ingevulde subsidieaanvraag wordt in behandeling genomen. Controleer uw formulier dus goed voordat u het verstuurt. We adviseren u de voorgenomen activiteiten en daarbij behorende financiële gegevens zo gedegen en realistisch mogelijk weer te geven om een goede beoordeling mogelijk te maken. Stuur alleen bijlagen mee die specifiek in de richtlijnen worden gevraagd. Overige bijlagen worden niet in de beoordeling van uw aanvraag betrokken. 1. Gegevens aanvrager en handtekening 1.1 Hieronder vindt u de gegevens zoals die bij ons bekend zijn. We gebruiken ze om met u te corresponderen. Voor het doorgeven van wijzigingen kunt u gebruik maken van het formulier op: Statutaire naam van de aanvrager: Nummer inschrijving Kamer van Koophandel: Stichting NB Postadres: Keizersgracht 188 Postcode: Plaats: 1016 DW AMSTERDAM Telefoonnummer: Naam contactpersoon Voornaam: Janine Tussenvoegsel(s): Achternaam: Dijkmeijer 1.3 Bankrekeningnummer U kunt hier uw bankrekening invullen of wijzigen Bankrekeningnummer: Ten name van: Stichting N.B. 1.4 Directie en Raad van Bestuur * Vul hier de namen en overige gegevens van de leden van de directie(leden) en van uw Raad van Bestuur in. Invoerinstructie Klik op de knop Toevoegen rechts naast de regel die u invult om de volgende lege regel te laten verschijnen. Voorletters Tussenvoegsel Achternaam Functie m/v Datum aantreding M Oosthoek Voorzitter man 20 april 2009 M.C. van Geijn Secretaris vrouw 20 april 2009 S. van Tongeren Penningmeester vrouw 20 april 2009 A. Krans bestuurslid vrouw 1 february 2012 N.C.A. Beutler Artistiek leider (directie) vrouw 13 june 1969 J.C. Dijkmeijer Zakelijk leider (directier) vrouw 1 november

3 1.5 Bestuursleden en Raad van Toezicht * Vul hier de namen en overige gegevens van uw bestuursleden en van uw Raad van Toezicht in. InvoerinstructieKlik op de knop Toevoegen rechts naast de regel die u invult om de volgende lege regel te laten verschijnen Voorletters Tussenvoeg sel Achternaam Fucntie m/v Datum aantreding 1.6 Dossiernummer Stuurt u met het uitgeprinte en ondertekende deel van uw aanvraag extra bijlagen (zoals cd's, dvd's) mee? Ja Nee 1.8 Ondertekening digitale aanvraag Naam bevoegd functionaris: Functie: Marten Oosthoek Voorzitter Datum: 29 februari 2012 Plaats: Amsterdam Ondertekening Met uw handtekening bevestigt u de digitale aanvraag en dat deze naar waarheid is ingevuld.

4 2. Gegevens van de aanvraag In deze pagina vragen wij u informatie specifiek over uw aanvraag. Daarnaast uploadt u hier de bijlagen die bij uw aanvraag horen. Lees voor meer informatie de regeling meerjarige activiteitensubsidie en de FAQ's meerjarige activiteitensubsidie. Uploaden documenten Upload uw bijlagen in PDF-formaat. In gestelde vragen over digitaal subsidie aanvragen/tips vindt u een werkwijzer voor het opslaan van uw bestand in PDF-formaat. Zorg dat de bestandsgrootte per document maximaal 12MB is. Foto's, muziek, film en programmabrochures kunt u niet digitaal meezenden. Deze stuurt u samen met pagina 1 per post aan ons op. Ook kunt u (bij vraag 3.4) url's opgeven als er audio- en beeldmateriaal online staat. Invoerinstructie: Bij het uploaden van documenten maakt u contact met onze server. Zeker bij grote documenten is het van uw internetverbinding afhankelijk hoe snel dat gaat. We adviseren u dan ook na elk document dat u uploadt deze pagina af te sluiten. Klik op Tussentijds opslaan en doorgaan naar de volgende pagina. Op dat moment wordt uw bijlage geüpload, dit kan enige tijd duren. Keer daarna terug naar deze pagina. Het is altijd mogelijk om de gekozen bijlage te vervangen door een ander document. 2.1 Discipline Op welke discipline hebben uw activiteiten betrekking (slechts één keuze mogelijk) Dans Muziek Muziektheater Theater 2.2 GEVRAAGD BEDRAG FONDS PODIUMKUNSTEN Vul hieronder het bedrag in dat u vraag aan het Fonds Podiumkunsten. Dit bedrag wordt berekend in pagina 5 van dit aanvraagformulier, vraag 5.3, nummer 8. EUR , Het inhoudelijk plan Upload hier uw inhoudelijke plan. Richtlijnen voor het schrijven hiervan vindt u op: Richtlijnen subsidieaanvraag Meerjarige Activiteitensubsidies voor producerende instellingen _nbprojects_FPK_plan_ _def.pdf 2.4 Historie * Hieronder uploadt u de speellijsten, jaarrekeningen en kunt u url's vermelden waar audio- en beeldmateriaal van eerdere producties te vinden is. Voor de inhoud en de opbouw van de verschillende bijlagen kunt u terecht op Richtlijnen subsidieaanvraag Meerjarige Activiteitensubsidies voor producerende instellingen. Speellijst 2009 Speellijst 2010 Speellijst 2011 Hiernaast kunt u url's opgeven waar audio- en beeldmateriaal staat. U kunt ook cd's/dvd's met de ondertekende pagina 1 van uw aanvraagformulier meesturen. Dit geeft u bij vraag 1.7 aan. nb_speellijst_2009.pdf nb_speellijst_2010.pdf nb_speellijst_2011.pdf Hier kunt u de volledige registraties van de voorstellingen vinden. Ook zijn de desbetreffende webpagina links met trailers en meer informatie. Bij problemen stuur een naar: 1: SONGS Password 2009 MEER INFO :

5 2: DIALOGUE WITH LUCINDA password: 2010 MEER INFO: 3: THE GARDEN password: 2011 MEER INFO: PIECE Password: 2011 MEER INFO: Film DIAMOND DANCERS Website: Website: Jaarrekening 2009 Jaarrekening 2010 ST_NB_jaarrekening_2009_incl_controleverklaring_kl.pdf ST_NB_jaarrekening_2010_incl_controleverklaring_kl.pdf Jaarrekening 2011 De jaarcijfers van 2011 zijn nog niet definitief. Ik maak graag gebruik van de mogelijkheid vóór 1 april de juiste gegevens in te vullen en te uploaden. 2.5 Curriculum vitae Upload hier de curricula vitae van de belangrijkste functionarissen. Voeg alle cv's samen tot één document. Curriculum vitae artistieke en zakelijke leiding Curriculum vitae bestuursleden/leden Raad van Toezicht CV_Nicole_Beutler-Janine_Dijkmeijer_2012.pdf CV_bestuur_stichting_nb_-_nbprojects.pdf 2.6 Actueel uittreksel Kamer van Koophandel en statuten van uw stichting of vereniging Actueel uittreksel Kamer van Koophandel KVK_nbprojects_ jpg Het Fonds Podiumkunsten is in het bezit van een actueel uittreksel van de Kamer van Koophandel, dit is niet ouder dan drie jaar en er hebben geen tussentijdse wijzigingen plaatsgevonden. Er zijn geen documenten geüpload in deze vraag Statuten van uw stichting of vereniging Het Fonds Podiumkunsten is in het bezit van geldende statuten, deze zijn niet ouder dan drie jaar en er hebben geen tussentijdse wijzigingen plaatsgevonden. Er zijn geen documenten geüpload in deze vraag

6 3. Historie, de exploitatierekening In Toelichting bij de Historie voor Muziek en Toelichting bij de Historie voor Muziektheater, Theater en Dans vindt u extra uitleg en toelichtingen op alle vragen in deze pagina. Meer informatie over de regeling vindt u in de regeling meerjarige activiteitensubsidie en de FAQ's meerjarige activiteitensubsidie. Invoerinstructie: U heeft via internet verbinding met onze database. Zolang u gegevens invult blijft deze verbinding in stand. Stopt u, ook voor korte tijd, met invoeren sla dan de reeds ingevoerde gegevens op: klik op Tussentijds opslaan en doorgaan naar de volgende pagina. Keer daarna terug naar deze pagina. U vult uw gegevens in de witte velden in. De grijze velden zijn automatische rekenvelden, hier kunt u niets in wijzigen. 3.1 Dossiernummer Exploitatierekening 2009, 2010 en 2011 * BATEN Publieksinkomsten totaal EUR ,00 EUR ,00 EUR 0,00 1a. Publieksinkomsten binnenland EUR ,00 EUR ,00 EUR 0,00 Recette EUR 778,00 EUR 2.364,00 Uitkoop EUR ,00 EUR ,00 Partage 1b. Publieksinkomsten buitenland EUR ,00 EUR ,00 2. Sponsorinkomsten 3. Overige inkomsten EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 3a. vergoedingen coproducent 3b. overig 4. Totale directe opbrengsten (1 t/m 3) EUR ,00 EUR ,00 EUR 0,00 5. Indirecte opbrengsten 6. Overige bijdragen uit private middelen EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 6a. particulieren, incl. vrienden 6b. bedrijven 6c. private fondsen 6d. goede doelenloterijen 6e. overige/niet gespecificeerd 7. Totaal eigen inkomsten EUR ,00 EUR ,00 EUR 0,00 8. Meerjarige subsidie OCW of Fonds Podiumkunsten EUR ,00 EUR ,00 9. Structurele subsidie provincie

7 10. Structurele subsidie gemeente 11. Structurele subsidie overig 12. Overige bijdragen uit publieke middelen EUR 8.000,00 EUR 2.000, Totaal subsidies en bijdragen EUR ,00 EUR ,00 EUR 0, TOTALE BATEN EUR ,00 EUR ,00 EUR 0, Eigen inkomstenquote over de jaren 2009, 2010 en 2011 Drempelnorm: minimaal 20% 28, Exploitatierekening 2009, 2010 en 2011 * LASTEN Beheerlasten personeel EUR ,00 EUR ,00 2. Beheerlasten materieel EUR 5.459,00 EUR ,00 3. Totale beheerlasten EUR ,00 EUR ,00 EUR 0,00 4. Activiteitenlasten personeel EUR ,00 EUR ,00 EUR 0,00 4a. voorbereiding EUR ,00 EUR ,00 4b. uitvoering EUR ,00 EUR ,00 5. Activiteitenlasten materieel EUR ,00 EUR ,00 EUR 0,00 5a. voorbereiding EUR ,00 EUR ,00 5b. uitvoering EUR ,00 EUR ,00 5c. marketing EUR 8.872,00 EUR 8.805,00 5d. educatieve activiteiten 6. Totale activiteitenlasten EUR ,00 EUR ,00 EUR 0,00 7. TOTALE LASTEN EUR ,00 EUR ,00 EUR 0,00 8. Saldo uit gewone bedrijfsvoering -EUR 6,00 EUR 2.030,00 EUR 0,00 9. Saldo rentebaten/lasten 10. Saldo bijzondere baten/lasten 11. Exploitatieresultaat -EUR 6,00 EUR 2.030,00 EUR 0,00

8 4. Historie, personele bezetting, balans en prestaties In Toelichting bij de sectie Personele bezetting, balans en prestaties voor Muziek en Toelichting bij de sectie Personele bezetting, balans en prestaties voor Muziektheater, Theater en Dans vindt u extra uitleg en toelichtingen op alle vragen in deze pagina. Meer informatie over de regeling vindt u in de regeling meerjarige activiteitensubsidie en de FAQ's meerjarige activiteitensubsidie. Invoerinstructie: U heeft via internet verbinding met onze database. Zolang u gegevens invult blijft deze verbinding in stand. Stopt u, ook voor korte tijd, met invoeren sla dan de reeds ingevoerde gegevens op: klik op Tussentijds opslaan en doorgaan naar de volgende pagina. Keer daarna terug naar deze pagina. U vult uw gegevens in de witte velden in. De grijze velden zijn automatische rekenvelden, hier kunt u niets in wijzigen. 4.1 Dossiernummer Personele bezetting * Fte. Uitvoerend (op en rond het podium) Fte. Niet-uitvoerend,4,6,9 Totaal personele bezetting,4,6,9 Waarvan in vaste dienst Waarvan in tijdelijke dienst 4.3 Balans 2009, 2010 en 2011 * Activa Op 31 december 2009 Op 31 december 2010 Op 31 december 2011 Vaste Activa EUR 0,00 EUR 0,00 Vlottende Activa EUR ,00 EUR ,00 Totale Activa EUR ,00 EUR ,00 EUR 0,00 Passiva Eigen Vermogen EUR 0,00 EUR 2.029,00 Voorzieningen EUR 0,00 EUR 0,00 Langlopende schulden EUR 0,00 EUR 0,00 Kortlopende schulden EUR ,00 EUR ,00 Totale Passiva EUR ,00 EUR ,00 EUR 0,00 Indien van toepassing: Bestemmingsfonds OCW/Fonds Podiumkunsten (Eigen Vermogen) 4.4 Gerealiseerde prestaties 2009, 2010 en 2011 *

9 Toelichting Regio Noord = Groningen, Friesland, Drenthe Regio Oost = Overijssel, Gelderland Regio Midden = Utrecht (m.u.v. gemeente Utrecht), Flevoland Regio West = Noord-Holland (m.u.v. Amsterdam), Zuid-Holland (m.u.v. Rotterdam en Den Haag) Regio Zuid = Zeeland, Brabant, Limburg 1. Producties Nieuwe producties Reprises Totaal aantal producties Waarvan coproducties Voorstellingen/concerten (inclusief schoolvoorstellingen) Regio Noord 2 Regio Oost Regio Midden Regio West 3 Regio Zuid Amsterdam Rotterdam 1 1 Den Haag 2 Utrecht (stad) 3 2 Buitenland Totaal Waarvan in Circuit Klein Waarvan in Circuit Midden Waarvan in Circuit Groot 2 3 Waarvan in standplaats Waarvan schoolvoorstellingen 3. Bezoekers Totaal aantal bezoekers Waarvan uit schoolvoorstellingen Waarvan uit buitenland 4.5 Gemiddeld aantal voorstellingen/concerten Drempelnorm: 40 concerten/voorstellingen 42,33

10 5. Begroting, berekening gevraagd bedrag, exploitatiebegroting en personele bezetting In het eerste deel van deze pagina vult u het aantal uitvoeringen per circuit in. Ook vult u het door u gekozen basisbedrag in. Daarnaast geeft u hier aan of u een beroep doet op de innovatietoeslag. Het berekende gemiddeld subsidie per jaar wordt automatisch meegenomen in de exploitatierekening in het tweede deel van deze pagina. Lees voor meer informatie de regeling meerjarige activiteitensubsidie en de FAQ's meerjarige activiteitensubsidie. In Toelichting bij de sectie Begroting voor Muziek en Toelichting bij de sectie Begroting voor Muziektheater, Theater en Dans vindt u extra uitleg en toelichtingen op alle vragen in deze pagina. Invoerinstructie: U heeft via internet verbinding met onze database. Zolang u gegevens invult blijft deze verbinding in stand. Stopt u, ook voor korte tijd, met invoeren sla dan de reeds ingevoerde gegevens op: klik op Tussentijds opslaan en doorgaan naar de volgende pagina. Keer daarna terug naar deze pagina. U vult uw gegevens in de witte velden in. De grijze velden zijn automatische rekenvelden, hier kunt u niets in wijzigen. 5.1 Dossiernummer Berekening gevraagde subsidie Met de Rekenhulp kunt u verschillende circuit/tredecombinaties doorrekenen, inclusief de daarbij behorende inkomstenquotes. Hieronder vult u uw begrote aantallen uitvoeringen in de 3 circuits in. Daarnaast vult u het basisbedrag in waarop u in het betreffende circuit, per prestatie, een beroep doet. Als laatste geeft u aan of in aanmerking wilt komen voor de innovatietoeslag. Met het invullen van deze gegevens wordt het totaalbedrag voor twee jaar in vraag 5.3 automatisch berekend. In deze vraag én in vraag 5.4, punt 8, wordt ook meteen het gemiddelde subsidie voor 1 jaar berekend. Aantal uitvoeringen 2013 Aantal uitvoeringen 2014 Totaal aantal uitvoeringen Basisbedrag Totaal Circuit Klein EUR 3.000,00 EUR ,00 Circuit Midden EUR 4.500,00 EUR ,00 Circuit Groot EUR 7.500,00 EUR ,00 Totaal voor 2 jaar EUR ,00 Toeslag 20% Vul hiernaast een 1 in als u op deze toeslag een beroep doet 1 EUR , Berekening totaal gevraagd subsidie over 2 jaar en het gemiddelde gevraagde bedrag Totaal gevraagd subsidie EUR ,00 Gemiddeld per jaar EUR , Exploitatiebegroting * BATEN Gemiddeld 2013/2014 Aandeel aangevraagd Fonds Podiumkunsten 1. Publieksinkomsten totaal EUR ,00 EUR ,00

11 1a. Publieksinkomsten binnenland EUR ,00 EUR ,00 Recette Uitkoop EUR ,00 EUR ,00 Partage EUR 5.000,00 EUR 5.000,00 1b. Publieksinkomsten buitenland EUR ,00 EUR ,00 2. Sponsorinkomsten 3. Overige inkomsten EUR ,00 3a. Vergoedingen coproducent EUR ,00 3b. Overige 4. Totaal directe opbrengsten (som 1 t/m 3) EUR ,00 5. Indirecte inkomsten 6. Overige bijdragen uit private middelen EUR 0,00 6a. Particulieren, incl. vrienden 6b. Bedrijven 6c. Private fondsen 6d. Goede doelenloterijen 6e. Overige, nl. 7. TOTAAL EIGEN INKOMSTEN EUR ,00 8. Meerjarig subsidie Fonds Podiumkunsten Neem dit bedrag over in vraag 2.2 EUR ,00 EUR ,00 9. Structurele subsidie provincie 10. Structurele subsidie gemeente EUR , Structurele subsidie overig 12. Overige bijdragen uit publieke middelen 13. Totaal publieke subsidies en bijdragen EUR , TOTALE BATEN EUR , Toets realisatie inkomstenquotes Eigen inkomstenquote gemiddelde begroting 2013/2014 Andere inkomstenquote gemiddelde begroting 2013/ ,22 49, Exploitatiebegroting * LASTEN Gemiddeld 2013/2014 Aandeel aangevraagd Fonds Podiumkunsten 1. Beheerlasten personeel EUR ,00 2. Beheerlasten materieel EUR ,00

12 3. Totale beheerlasten EUR ,00 4. Activiteitenlasten personeel EUR ,00 EUR ,00 4a. voorbereiding EUR ,00 EUR ,00 4b. uitvoering EUR ,00 EUR ,00 5. Activiteitenlasten materieel EUR ,00 EUR ,00 5a. voorbereiding EUR ,00 EUR ,00 5b. uitvoering EUR ,00 EUR ,00 5c. marketing EUR ,00 EUR ,00 5d. educatieve activiteiten EUR ,00 EUR ,00 6. Totale activiteitenlasten EUR ,00 7. TOTALE LASTEN EUR ,00 8. Saldo uit gewone bedrijfsvoering EUR 0,00 9. Saldo rentebaten/lasten 10. Saldo bijzondere baten/lasten 11. Exploitatieresultaat EUR 0, Personele bezetting * Gemiddeld 2013/2014 Fte. Uitvoerend (op en rond het podium) Fte. Niet-uitvoerend 1,3 Totaal personele bezetting 1,3 Waarvan in vaste dienst Waarvan in tijdelijke dienst

13 6. Begroting, prestatiegegevens In deze pagina vult u al uw voorstellingen/concerten in. Zowel de producties die u met als die u zonder subsidie van het Fonds Podiumkunsten gaat maken. Lees voor meer informatie de regeling meerjarige activiteitensubsidie en de FAQ's meerjarige activiteitensubsidie. In Toelichting bij de sectie Prestaties voor Muziek en Toelichting bij de sectie Prestaties voor Muziektheater, Theater en Dans vindt u extra uitleg en toelichtingen op alle vragen in deze pagina. Invoerinstructie: U heeft via internet verbinding met onze database. Zolang u gegevens invult blijft deze verbinding in stand. Stopt u, ook voor korte tijd, met invoeren sla dan de reeds ingevoerde gegevens op: klik op Tussentijds opslaan en doorgaan naar de volgende pagina. Keer daarna terug naar deze pagina. U vult uw gegevens in de witte velden in. De grijze velden zijn automatische rekenvelden, hier kunt u niets in wijzigen. 6.1 Dossiernummer Begrote prestaties 2013 en 2014 * Toelichting Regio Noord = Groningen, Friesland, Drenthe Regio Oost = Overijssel, Gelderland Regio Midden = Utrecht (m.u.v. gemeente Utrecht), Flevoland Regio West = Noord-Holland (m.u.v. Amsterdam), Zuid-Holland (m.u.v. Rotterdam en Den Haag) Regio Zuid = Zeeland, Brabant, Limburg 1. Producties Totaal van 2013 en 2014 Gemiddeld 2013/2014 Nieuwe producties 3 1,5 Reprises 5 2,5 Totaal aantal producties 8 4 Waarvan coproducties 5 2,5 2. Voorstellingen/concerten (inclusief schoolvoorstellingen) Totaal van 2013 en 2014 Gemiddeld 2013/2014 Regio Noord 6 3 Regio Oost 2 1 Regio Midden 10 5 Regio West 10 5 Regio Zuid 12 6 Amsterdam Rotterdam 6 3 Den Haag 6 3 Utrecht (stad) 6 3

14 Buitenland Totaal Waarvan in standplaats Waarvan schoolvoorstellingen 0 Overige activiteiten Educatieve activiteiten 0 Ballet- en operabegeleidingen 0 Inleidingen 10 5 Anders, nl. zomer academie ' We Live Here' Bezoekers Totaal van 2013 en 2014 Gemiddeld 2013/2014 Totaal aantal bezoekers Waarvan uit schoolvoorstellingen 0 Waarvan uit buitenland ,5 Aantal betalende bezoekers reguliere uitvoeringen Aantal niet-betalende bezoekers reguliere uitvoeringen

Online aanvraagformulier Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies - Manifestaties

Online aanvraagformulier Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies - Manifestaties Online aanvraagformulier Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies - Manifestaties Welkom bij het digitale aanvraagformulier van het Fonds voor Cultuurparticipatie. U hebt ervoor gekozen om een aanvraag

Nadere informatie

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Digitalisering

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Digitalisering Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Aanvraagtermijn Een aanvraag voor instellingssubsidie voor de jaren 2017 tot en met 2020 op grond van dit hoofdstuk wordt ontvangen

Nadere informatie

Online aanvraagformulier Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies - Talentontwikkeling

Online aanvraagformulier Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies - Talentontwikkeling Online aanvraagformulier Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies - Talentontwikkeling Welkom bij het digitale aanvraagformulier van het Fonds voor Cultuurparticipatie. U hebt ervoor gekozen om een

Nadere informatie

Aanvraagformulier Talent en Festivals: Onderdeel Talentontwikkeling

Aanvraagformulier Talent en Festivals: Onderdeel Talentontwikkeling Aanvraagformulier Talent en Festivals: Onderdeel Talentontwikkeling 1. Toelichting en drempelnormen 1.1 Drempelnorm Talentontwikkeling Om in aanmerking te komen voor subsidie gelden een aantal weigeringsgronden

Nadere informatie

Aanvraagformulier Talent en Festivals: Onderdeel Erfgoedmanifestaties

Aanvraagformulier Talent en Festivals: Onderdeel Erfgoedmanifestaties Aanvraagformulier Talent en Festivals: Onderdeel Erfgoedmanifestaties 1. Toelichting en drempelnormen 1.1 Drempelnorm Erfgoedmanifestaties Om in aanmerking te komen voor subsidie gelden een aantal weigeringsgronden

Nadere informatie

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.24 Festival oude muziek

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.24 Festival oude muziek Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.24 Festival oude muziek Aanvraagtermijn Een aanvraag voor instellingssubsidie voor de jaren 2017 tot en met 2020 op grond van dit hoofdstuk

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Theater Artemis

JAARREKENING 2014. Stichting Theater Artemis JAARREKENING 2014 Stichting Theater Artemis Stichting Theater Artemis Amsterdam, 24 maart 2015 Betreft: jaarrekening 2014 Geacht bestuur, geachte Raad van Toezicht, Ingevolge uw opdracht hebben wij, aan

Nadere informatie

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur Artikel 3.8 Algemeen theater

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur Artikel 3.8 Algemeen theater Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.8 Algemeen theater Aanvraagtermijn Een aanvraag voor instellingssubsidie voor de jaren 2017 tot en met 2020 op grond van dit hoofdstuk

Nadere informatie

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur Artikel 3.18 Symfonieorkest met aanbod van pop en jazz muziek

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur Artikel 3.18 Symfonieorkest met aanbod van pop en jazz muziek Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.18 Symfonieorkest met aanbod van pop en jazz muziek Aanvraagtermijn Een aanvraag voor instellingssubsidie voor de jaren 2017 tot en met

Nadere informatie

Kunst, Ouderen, of Erfgoed - Kleinschalig project

Kunst, Ouderen, of Erfgoed - Kleinschalig project Kunst, Ouderen, of Erfgoed - Kleinschalig project Welkom bij het digitale aanvraagformulier voor een kleinschalig project op het gebied van Kunst, Ouderen of Erfgoedparticipatie. U heeft gekozen om een

Nadere informatie

Aanvraagformulier VMBO

Aanvraagformulier VMBO Aanvraagformulier VMBO Welkom bij het digitale aanvraagformulier voor de regeling stimulering cultuureducatie in het VMBO. Zoals u wellicht weet wordt deze regeling uitgevoerd door het Fonds voor Cultuurparticipatie

Nadere informatie

Subsidie aanvragen. Dit formulier gebruikt u als u een subsidie wilt aanvragen bij de gemeente.

Subsidie aanvragen. Dit formulier gebruikt u als u een subsidie wilt aanvragen bij de gemeente. 1 Subsidie aanvragen Dit formulier gebruikt u als u een subsidie wilt aanvragen bij de gemeente. Wat verwachten we van u? Ga eerst na of u in aanmerking komt voor subsidie. Dat hangt bijvoorbeeld af van

Nadere informatie

Aanvraagformulier Productiesubsidie

Aanvraagformulier Productiesubsidie 1/5 Aanvraagformulier Productiesubsidie Deelregeling projectsubsidies 2009-2010 Dit formulier is bestemd voor aanvragen van subsidies voor nieuwe projecten en reprises. Naam aanvragende instantie (zoals

Nadere informatie

BEKNOPT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014

BEKNOPT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 BEKNOPT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 Stichting Introdans Vijfzinnenstraat 82 6811 LN Arnhem Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming) ACTIVA 31.12.14 31.12.13 I Materiële vaste activa 332.076

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor subsidie

Aanvraagformulier voor subsidie 1 Aanvraagformulier voor subsidie Dit formulier gebruikt u als u een subsidie wilt aanvragen bij de gemeente. Wat verwachten we van u? Ga eerst na of u in aanmerking komt voor subsidie. Dat hangt bijvoorbeeld

Nadere informatie

BEKNOPT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015

BEKNOPT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 BEKNOPT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 Stichting Introdans Vijfzinnenstraat 82 6811 LN Arnhem Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) ACTIVA 31.12.15 31.12.14 I Materiële vaste activa 362.603

Nadere informatie

Aanvraagformulier sportsubsidies. Gemeente Pekela

Aanvraagformulier sportsubsidies. Gemeente Pekela Aanvraagformulier sportsubsidies Gemeente Pekela Doel: Dit formulier kunt u gebruiken als u een subsidie wilt aanvragen bij de gemeente Van toepassing zijnde wet- en regelgeving: Titel 4.2, Hoofdstuk 4

Nadere informatie

Stichting Prinses Christina Concours Financieel jaarverslag 2015 (verkorte versie )

Stichting Prinses Christina Concours Financieel jaarverslag 2015 (verkorte versie ) Stichting Prinses Christina Concours Financieel jaarverslag 2015 (verkorte versie ) Den Haag, 30 mei 2016 Dit rapport heeft 7 pagina s Stichting Prinses Christina Concours Inhoudsopgave Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Stichting Noorderslag

Stichting Noorderslag Stichting Noorderslag Jaarrekening 2013 Administratiekantoor De Rekenkamer Zuidlaarderweg 69A 9479 PR Groningen Telefoon (050)4090546 INHOUD Balans per 31 december 2013 3 Functionele exploitatierekening

Nadere informatie

Immaterieel erfgoed Voorbeeldproject

Immaterieel erfgoed Voorbeeldproject Immaterieel erfgoed Voorbeeldproject 1. Projectplan Let op! Dit is een voorbeeldformulier dat ter inzage gebruikt kan worden. U kunt dit formulier niet invullen. Aanvragen kunnen alleen via Mijn Fonds

Nadere informatie

1.2 Upload bij sectie 5 de geldende statuten en een recent uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel van de organisatie.

1.2 Upload bij sectie 5 de geldende statuten en een recent uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel van de organisatie. K.F.Hein Fonds Aanvraagformulier K.F.Hein, Fonds Probeert u het formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Vragen die geen betrekking hebben op uw project kunt u overslaan. 1. Gegevens organisatie Gegevens

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor subsidie gemeente Delfzijl

Aanvraagformulier voor subsidie gemeente Delfzijl Aanvraagformulier voor subsidie gemeente Delfzijl Dit formulier gebruikt u als u een subsidie wilt aanvragen bij de gemeente Delfzijl. Wat verwachten we van u? Ga eerst na of u in aanmerking komt voor

Nadere informatie

Stichting Sonic Acts. Financieel jaarverslag 2013

Stichting Sonic Acts. Financieel jaarverslag 2013 Financieel jaarverslag 2013 Financieel jaarverslag 2013 inhoud pagina A Samenstelling bestuur 1 B Balans 2 C Exploitatierekening 3 D Algemene toelichting 4 A. Samenstelling van het bestuur op 31-12-2013

Nadere informatie

Subsidieaanvraag subsidie vanaf 50.000,-

Subsidieaanvraag subsidie vanaf 50.000,- Subsidieaanvraag subsidie vanaf 50.000,- Deel A: Algemene informatie Deel B: Activiteit Deel C: Begroting Deel D: Ondertekening Bijlage voor*beeld begroting Deel A: Algemene informatie 1. Vult u dit verzoek

Nadere informatie

Culturele basisinfrastructuur Artikel 3.40 Ondersteunende instelling creatieve industrie

Culturele basisinfrastructuur Artikel 3.40 Ondersteunende instelling creatieve industrie Artikel 3.40 Ondersteunende instelling creatieve industrie Aanvraagtermijn Een aanvraag voor instellingssubsidie voor de jaren 2017 tot en met 2020 op grond van dit hoofdstuk wordt ontvangen na 30 november

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VASTSTELLING BUDGETSUBSIDIE ** alleen in te vullen bij een subsidie tussen de 2.000,- en **

AANVRAAGFORMULIER VASTSTELLING BUDGETSUBSIDIE ** alleen in te vullen bij een subsidie tussen de 2.000,- en ** AANVRAAGFORMULIER VASTSTELLING BUDGETSUBSIDIE ** alleen in te vullen bij een subsidie tussen de 2.000,- en 25.000** Om de ontvangen (meer)jarige subsidie vast te laten stellen, verzoeken wij u de gevraagde

Nadere informatie

St. BloodyMary. Jaarrekening

St. BloodyMary. Jaarrekening St. BloodyMary Jaarrekening 2014 St. BloodyMary Jaarrekening 2014 Inhoud pagina 1. Balans 1 2. Exploitatierekening 2 3. Toelichting Balans 3 4. Toelichting Exploitatierekening 4 Dit verslag werd verzorgd

Nadere informatie

Stichting video power JAARREKENING 2015

Stichting video power JAARREKENING 2015 Stichting video power JAARREKENING 2015 DATUM: 20 mei 2016 Stichting Video Power Fiscaalnummer:8530 77 903 per 31 december 2015 met vergelijkende cijfers per 31 december 2014 ACTIVA 2015 2014 Vaste Activa

Nadere informatie

Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Deelneming aan buitenlandse beurzen

Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Deelneming aan buitenlandse beurzen Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Deelneming aan buitenlandse beurzen Heeft u hulp nodig? Meer informatie kunt u vinden op onze website www.snn.eu/niof2013. Uiteraard

Nadere informatie

boekhouding jaarrekening fiscaal loonadministratie advisering

boekhouding jaarrekening fiscaal loonadministratie advisering Tuinstraat 6-1506 VX Zaandam Postbus 159-1500 ED Zaandam t. 075-6 818 360 f. 075-6 702 006 info@van-mierlo.nl www.van-mierlo.nl IBAN: NL55 RABO 0350 5030 36 BIC: RABONL2U Beconnr. 281815 KvK nr. 35014893

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor evenementensubsidie

Aanvraagformulier voor evenementensubsidie Aanvraagformulier voor evenementensubsidie Dit formulier gebruikt u als u een evenementensubsidie wilt aanvragen bij de gemeente. Wat verwachten we van u? Ga eerst na of u in aanmerking komt voor subsidie.

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAGFORMULIER 2018 Beleidsterrein 5.1: Maatschappelijke Zorg

SUBSIDIEAANVRAAGFORMULIER 2018 Beleidsterrein 5.1: Maatschappelijke Zorg SUBSIDIEAANVRAAGFORMULIER 2018 Beleidsterrein 5.1: Maatschappelijke Zorg Gegevens aanvrager Naam organisatie: Contactpersoon: Contactadres: Postcode: Plaats: Telefoonnummer: Bank-/gironummer: Ten name

Nadere informatie

Kunst, Ouderen, of Erfgoed - Voorbeeldstellend project

Kunst, Ouderen, of Erfgoed - Voorbeeldstellend project Kunst, Ouderen, of Erfgoed - Voorbeeldstellend project Welkom bij het digitale aanvraagformulier voor een voorbeeldstellend project op het gebied van Kunst, Ouderen of Erfgoedparticipatie. U heeft gekozen

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor subsidie Dit formulier gebruikt u als u een subsidie wilt aanvragen bij de gemeente.

Aanvraagformulier voor subsidie Dit formulier gebruikt u als u een subsidie wilt aanvragen bij de gemeente. Aanvraagformulier voor subsidie Dit formulier gebruikt u als u een subsidie wilt aanvragen bij de gemeente. Wat verwachten we van u? Ga eerst na of u in aanmerking komt voor subsidie. Dat hangt bijvoorbeeld

Nadere informatie

Uitkoop theater en muziek

Uitkoop theater en muziek Aanvraagformulier Uitkoop theater en muziek Hoofdstuk 3, paragraaf 3.5 Uitkoop theater en muziek Formulier retoursturen naar: Bezoekadres: Contactpersoon: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân Afdeling

Nadere informatie

HET PODIUMFONDS LAND VAN CUIJK & MAASDUINEN

HET PODIUMFONDS LAND VAN CUIJK & MAASDUINEN HET PODIUMFONDS LAND VAN CUIJK & MAASDUINEN Richtlijnen Raadpleeg eerst de richtlijnen voordat u het formulier invult. Inleiding Financiële ondersteuning kan worden verleend aan concrete culturele en maatschappelijke

Nadere informatie

Erfgoedparticipatie - Voorbeeldproject

Erfgoedparticipatie - Voorbeeldproject Erfgoedparticipatie - Voorbeeldproject Welkom bij het digitale aanvraagformulier voor voorbeeldprojecten op het gebied van Erfgoedparticipatie U heeft gekozen om een aanvraag in te dienen voor een voorbeeldproject

Nadere informatie

Aanvraagformulier Impuls muziekonderwijs, 3 schooljaren

Aanvraagformulier Impuls muziekonderwijs, 3 schooljaren Aanvraagformulier Impuls muziekonderwijs, 3 schooljaren 217-22 1. TOELICHTING Welkom bij Mijn Fonds. U kunt hier een subsidieaanvraag doen voor Impuls Muziekonderwijs. De regeling Basis voor de beoordeling

Nadere informatie

Subsidie aanvragen bij gemeente De Marne

Subsidie aanvragen bij gemeente De Marne Subsidie aanvragen bij gemeente De Marne Dit formulier gebruikt u als u een subsidie wilt aanvragen bij de gemeente De Marne. Algemeen De gemeente De Marne subsidieert activiteiten van uiteenlopende instellingen,

Nadere informatie

Algemeen. Ondersteuning voor mensen met een beperking. (vult u dit formulier a.u.b. in met een zwarte of blauwe pen)

Algemeen. Ondersteuning voor mensen met een beperking. (vult u dit formulier a.u.b. in met een zwarte of blauwe pen) Algemeen (vult u dit formulier a.u.b. in met een zwarte of blauwe pen) 1a Wat is de volledige naam en het adres van uw organisatie? Bezoekadres: PC/Woonplaats Postbusnummer: PC/Woonplaats postbusnummer

Nadere informatie

Belangrijk: vóór 01 oktober vóór

Belangrijk: vóór 01 oktober vóór Belangrijk: - Bij voorkeur digitaal aanvragen, bij uitzondering schriftelijk aanvragen. - Aanvraag uiterlijk vóór 01 oktober in het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar. (ASV 2016 artikel 7) - Alleen

Nadere informatie

Culturele activiteit voor ouderen

Culturele activiteit voor ouderen Aanvraagformulier Culturele activiteit voor ouderen Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 Laagdrempelige culturele activiteiten, onderdeel culturele activiteit voor ouderen Formulier retour sturen naar: Bezoekadres:

Nadere informatie

Stichting JeugdOrkest Nederland. Financieel jaarverslag 2015

Stichting JeugdOrkest Nederland. Financieel jaarverslag 2015 Stichting JeugdOrkest Nederland Financieel jaarverslag 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 ACTIVA Vaste activa I Immateriële vaste activa 0 0 II Materiële vaste activa 0 0 III Financiële vaste activa 0 0

Nadere informatie

Subsidieaanvraag projectsubsidie Amateurkunst

Subsidieaanvraag projectsubsidie Amateurkunst Subsidieaanvraag projectsubsidie Amateurkunst Deel A: Algemene informatie Deel B: Begroting Deel C: Ondertekening Deel D: Checklist projectomschrijving Bijlage voorbeeld begroting Deel A: Algemene informatie

Nadere informatie

Internationale contacten

Internationale contacten Aanvraagformulier Internationale contacten Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 Laagdrempelige culturele activiteiten, onderdeel Internationale contacten Formulier retour

Nadere informatie

Ouderenparticipatie - Voorbeeldproject 1. Projectplan Let op! Dit is een voorbeeldformulier dat ter inzage gebruikt kan worden. U kunt dit formulier niet invullen. Aanvragen kunnen alleen via Mijn Fonds

Nadere informatie

Richtlijnen subsidieaanvraag Internationalisering

Richtlijnen subsidieaanvraag Internationalisering Richtlijnen subsidieaanvraag Internationalisering U dient een subsidieaanvraag Internationalisering in door het volledig ingevulde aanvraagformulier, vergezeld van een plan, een begroting en de gevraagde

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie sportinvesteringen 2017

Aanvraagformulier subsidie sportinvesteringen 2017 Aanvraagformulier subsidie sportinvesteringen 2017 Het aanvraagformulier en overige bijlagen dienen aan de gemeente gezonden te worden. 1. Gegevens aanvrager Statutaire naam instelling: Correspondentieadres:

Nadere informatie

Online aanvraagformulier regeling Cultuureducatie met Kwaliteit

Online aanvraagformulier regeling Cultuureducatie met Kwaliteit Online aanvraagformulier regeling Cultuureducatie met Kwaliteit Welkom bij het digitale aanvraagformulier van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Dit aanvraagformulier is een belangrijk onderdeel van uw

Nadere informatie

(vult u dit formulier a.u.b. in met een zwarte of blauwe pen en lever het formulier in bij Stichting Vrienden Onderwijs Voor Hoogbegaafden)

(vult u dit formulier a.u.b. in met een zwarte of blauwe pen en lever het formulier in bij Stichting Vrienden Onderwijs Voor Hoogbegaafden) Algemeen (vult u dit formulier a.u.b. in met een zwarte of blauwe pen en lever het formulier in bij Stichting Vrienden Onderwijs Voor Hoogbegaafden) De criteria die door waaraan uw aanvraag moet voldoen

Nadere informatie

Algemeen'Nut'Beogende'Instelling:' Fiscaal'Nummer:' ' Contactgegevens:' Samenstelling'bestuur:' Beleidsplan'

Algemeen'Nut'Beogende'Instelling:' Fiscaal'Nummer:' ' Contactgegevens:' Samenstelling'bestuur:' Beleidsplan' Algemeen'Nut'Beogende'Instelling:' StichtingDunya Fiscaal'Nummer:' 8157.59.277 ' Contactgegevens:' StichtingDunya VanNelleweg1 3044BCRotterdam Postbus13108 Tel:0104048422 info@ducos.com Samenstelling'bestuur:'

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening 2013. Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag

Verkorte jaarrekening 2013. Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag Verkorte jaarrekening 2013 Stichting Den Haag onder de Hemel Den Haag (Ontleend aan het Jaarverslag en Jaarrekening 2013, zoals op 27 maart 2014 door het bestuur goedgekeurd en vastgesteld en van een goedkeurende

Nadere informatie

Stg. PopSport Molenveldlaan 96 6523 RM Nijmegen. Jaarrekening 2013

Stg. PopSport Molenveldlaan 96 6523 RM Nijmegen. Jaarrekening 2013 Stg. PopSport Molenveldlaan 96 6523 RM Nijmegen Jaarrekening 2013 Rotterdam, 25 maart 2014 Inhoudsopgave Pagina Samenstellingsverklaring 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 5 Functionele exploitatierekening

Nadere informatie

Digitaal aanvragen Waarderingssubsidies Amateurkunst

Digitaal aanvragen Waarderingssubsidies Amateurkunst Digitaal aanvragen Waarderingssubsidies Amateurkunst Inhoudsopgave Registreren op de website van het Amsterdams Fonds voor de Kunst... 2 Het aanvraagformulier openen.5 Hoe werkt het formulier?... 6 Hoe

Nadere informatie

Telefoonnummer privé:

Telefoonnummer privé: Aanvraagformulier Algemene deel In te vullen door instellingen die een aanvraag indienen voor: Incidentele activiteitensubsidie. Iedere instelling die een aanvraag voor genoemde subsidie indient moet ZWEL

Nadere informatie

Verzoek om subsidievaststelling 2013 voor subsidies van 4.000,00 of meer

Verzoek om subsidievaststelling 2013 voor subsidies van 4.000,00 of meer Hof van Tholen 2 4691 DZ Tholen Postbus 51 4690 AB Tholen telefoon: (0166) 66 82 00 telefax: (0166) 66 35 53 bank: BNG 28.50.08.315 Verzoek om subsidievaststelling 2013 voor subsidies van 4.000,00 of meer

Nadere informatie

Aanvraagformulier financiële ondersteuning Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht

Aanvraagformulier financiële ondersteuning Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht Aanvraagformulier financiële ondersteuning Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht Raadpleeg eerst de richtlijnen voordat u het formulier invult. Deze vindt u op www.cultuurfonds.nl/richtlijnenwijzer. Inleiding

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor subsidie op grond van de Algemene Subsidieverordening gemeente Woensdrecht 2016.

Aanvraagformulier voor subsidie op grond van de Algemene Subsidieverordening gemeente Woensdrecht 2016. Aanvraagformulier voor subsidie op grond van de Algemene Subsidieverordening gemeente Woensdrecht 2016. Dit formulier gebruikt u als u voor de 1 e keer subsidie wilt aanvragen bij de gemeente Woensdrecht.

Nadere informatie

Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie collectieve zelfbouw Noord-Holland 2013. Subsidie in de vorm van een lening; Planontwikkelingsfase

Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie collectieve zelfbouw Noord-Holland 2013. Subsidie in de vorm van een lening; Planontwikkelingsfase Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie collectieve zelfbouw Noord-Holland 2013 Subsidie in de vorm van een lening; Planontwikkelingsfase Toelichting Voorwaarden voor subsidieaanvraag. Onderstaand

Nadere informatie

Stichting Muziek aan Bed. Jaarrekening 2015

Stichting Muziek aan Bed. Jaarrekening 2015 Financieel jaarverslag 2015 inhoud pagina A Samenstelling bestuur 1 B Balans 2 C Exploitatierekening 3 D Algemene toelichting 4 A. Samenstelling van het bestuur op 31-12-2015 Geel, Marike Boukje Infunctietreding

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidies. Gemeente Pekela

Aanvraagformulier subsidies. Gemeente Pekela Aanvraagformulier subsidies Gemeente Pekela Doel: Dit formulier kunt u gebruiken als u een subsidie wilt aanvragen bij de gemeente Van toepassing zijnde wet- en regelgeving: Titel 4.2, Hoofdstuk 4 Algemene

Nadere informatie

Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014)

Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014) Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014) Inleverdatum subsidieformulier, jaarverslag en overige bijlagen Het aanvraagformulier, jaarverslag en overige

Nadere informatie

Aanvraagformulier Incidentele subsidie cultureel klimaat

Aanvraagformulier Incidentele subsidie cultureel klimaat Aanvraagformulier Incidentele subsidie cultureel klimaat Vul het formulier in en beantwoord daarbij alle vragen. Als u dit niet doet, kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen. Dien het aanvraag

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie sportinvesteringen 2018

Aanvraagformulier subsidie sportinvesteringen 2018 Aanvraagformulier subsidie sportinvesteringen 2018 1. Gegevens aanvrager Statutaire naam instelling: Correspondentieadres: Telefoonnummer: E-mail: IBAN: Kamer van Koophandel nummer: Gevraagd subsidiebedrag

Nadere informatie

Provincie Gelderland Handleiding. Indienen subsidieaanvraag

Provincie Gelderland Handleiding. Indienen subsidieaanvraag Provincie Gelderland Handleiding Indienen subsidieaanvraag Inhoudsopgave 1 Uw startpagina.. 2/ 3 2 Nieuwe subsidie aanvraag indienen.. 4 2.1 Introductie. 5 2.2 Algemene informatie 6 2.3 Subsidieaanvrager..

Nadere informatie

St. Het Volksoperahuis

St. Het Volksoperahuis St. Het Volksoperahuis Jaarrekening 2016 Inhoud pagina 1. Inleiding 1-2 2. Balans 3 3. Exploitatierekening 4-5 4. Grondslagen voor waardering en resultaat bepaling 6 5. Toelichting Balans 7-8 6. Toelichting

Nadere informatie

Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Ontwikkelingsprojecten van en vermarkting door ondernemingen

Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Ontwikkelingsprojecten van en vermarkting door ondernemingen Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Ontwikkelingsprojecten van en vermarkting door ondernemingen Heeft u hulp nodig? Informatie over de regeling kunt u vinden op onze

Nadere informatie

Generiek aanvraagformulier waarderingsubsidie amateurkunst

Generiek aanvraagformulier waarderingsubsidie amateurkunst Generiek aanvraagformulier waarderingsubsidie amateurkunst Wanneer dit formulier invullen? Alle verenigingen en stichtingen die zich actief bezighouden met amateurkunst en gevestigd zijn in de gemeente

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting DEGASTEN. Jaarrekening 2014 stichting DEGASTEN Pagina 1

Jaarrekening 2014. Stichting DEGASTEN. Jaarrekening 2014 stichting DEGASTEN Pagina 1 Jaarrekening 2014 Stichting DEGASTEN Jaarrekening 2014 stichting DEGASTEN Pagina 1 Aan bestuur en directie van Stichting DEGASTEN Amsterdam, 8 maart 2015 Betreft: jaarrekening 2014 Geacht bestuur, beste

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER regulier subsidie 2017 en (indien van toepassing) vaststelling subsidie 2015.

AANVRAAGFORMULIER regulier subsidie 2017 en (indien van toepassing) vaststelling subsidie 2015. R AANVRAAGFORMULIER regulier subsidie 2017 en (indien van toepassing) vaststelling subsidie 2015. Naam instelling Adres Postcode en plaatsnaam E-mail Website IBAN nummer * Adres IBAN nummer Postcode en

Nadere informatie

Baron en Baronesse van Hemert tot Dingshof-Coldeweij Fonds. Aanvraagformulier

Baron en Baronesse van Hemert tot Dingshof-Coldeweij Fonds. Aanvraagformulier Baron en Baronesse van Hemert tot Dingshof-Coldeweij Fonds Aanvraagformulier (uiterste inleverdatum 30 september 2015) 1 De indeling van het formulier is als volgt: 1. Algemene gegevens over uw organisatie

Nadere informatie

Waarderingssubsidies aan vrijwilligersorganisaties.

Waarderingssubsidies aan vrijwilligersorganisaties. Waarderingssubsidies aan vrijwilligersorganisaties. Een van de kenmerken van een waarderingssubsidie is dat er sprake is van een vereenvoudigde procedure. Dat betekent dat gelijktijdig met de verlening

Nadere informatie

STICHTING ADOLPHE SAX REVISITED, HILVERSUM

STICHTING ADOLPHE SAX REVISITED, HILVERSUM Inhoudsopgave bladzij 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 1 1.2 Functionele exploitatierekening over het boekjaar 2014 2 1.3 Toelichting op de balans en de functionele exploitatierekening 3-5

Nadere informatie

1. CONTACTGEGEVENS. PERSOONLIJKE GEGEVENS CONTACTPERSOON Initialen. E-mailadres. Voornaam. Correspondentieadres. Tussenvoegsel Postcode

1. CONTACTGEGEVENS. PERSOONLIJKE GEGEVENS CONTACTPERSOON Initialen. E-mailadres. Voornaam. Correspondentieadres. Tussenvoegsel Postcode 1. CONTACTGEGEVENS PERSOONLIJKE GEGEVENS CONTACTPERSOON Initialen E-mailadres Voornaam Correspondentieadres Tussenvoegsel Postcode Achternaam Plaats Geslacht Telefoonnummer Functie GEGEVENS ORGANISATIE

Nadere informatie

STICHTING INTERNATIONAL CHOREOGRAPHIC ARTS CENTRE (ICK) JAARREKENING 2015

STICHTING INTERNATIONAL CHOREOGRAPHIC ARTS CENTRE (ICK) JAARREKENING 2015 STICHTING INTERNATIONAL CHOREOGRAPHIC ARTS CENTRE (ICK) JAARREKENING 2015 JAARREKENING 2015 STICHTING INTERNATIONAL CHOREOGRAPHIC ARTS CENTRE (ICK) 1 INHOUD de balans 3 de functionele exploitatierekening

Nadere informatie

Gegevens medeaanvragers en machtiging aan penvoerder Fryslân Fernijt IV Tweede tender 2014

Gegevens medeaanvragers en machtiging aan penvoerder Fryslân Fernijt IV Tweede tender 2014 Machtigingsformulier Fryslân Fernijt IV Tweede Tender 2014 Gegevens medeaanvragers en machtiging aan penvoerder Fryslân Fernijt IV Tweede tender 2014 Dit formulier is bedoeld voor de partners in een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor subsidie

Aanvraagformulier voor subsidie Aanvraagformulier voor subsidie Dit formulier gebruikt u als u een subsidie wilt aanvragen bij de gemeente voor de uitvoering van een activiteit. Het gebruik van het formulier is verplicht. Onvolledige

Nadere informatie

Aanvraagformulier start- en stimuleringssubsidie. Geldig vanaf januari 2016

Aanvraagformulier start- en stimuleringssubsidie. Geldig vanaf januari 2016 Aanvraagformulier start- en stimuleringssubsidie Geldig vanaf januari 2016 1 Dit aanvraagformulier start- en stimuleringssubsidies is onlosmakelijk verbonden met de Richtlijnen start- en stimuleringssubsidie.

Nadere informatie

Aanvraagformulier structurele subsidie 2016

Aanvraagformulier structurele subsidie 2016 Aanvraagformulier structurele subsidie 2016 Gegevens Naam instelling :... Bank/Girorekening Let op de IBAN code! : Ten name van :.. Naam contactpersoon : Postadres : (voor alle verenigingscorrespondentie)

Nadere informatie

Aanvraag voor subsidies voor etnisch-culturele diversiteitsprojecten en/of - activiteiten

Aanvraag voor subsidies voor etnisch-culturele diversiteitsprojecten en/of - activiteiten Aanvraag voor subsidies voor etnisch-culturele diversiteitsprojecten en/of - activiteiten Integratiedienst Bezoekadres Postadres Openingsuren - Bereikbaarheid Woodrow Wilsonplein 1 9000 Gent tel.: 09 267

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VASTSTELLING ACTIVITEITENSUBSIDIE 2015 VAN 10.000,- OF MEER

AANVRAAGFORMULIER VASTSTELLING ACTIVITEITENSUBSIDIE 2015 VAN 10.000,- OF MEER Pagina1 Het bestuur van Naam organisatie (statutair) : Correspondentieadres Postcode en woonplaats E-mailadres secretariaat : : : IBAN rekeningnummer : Verzoekt op grond van de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagformulier is bedoeld voor een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wordt verleend voor een eenmalige activiteit of ander incidenteel

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting meeuw jonge theatermakers

Jaarrekening Stichting meeuw jonge theatermakers Jaarrekening 2016 Stichting meeuw jonge theatermakers Leeuwarden, 29-03-2017 Jaarrekening 2016 Stichting meeuw jonge theatermakers Inhoud: Accountantsverslag - Bestuursverslag 2016 Jaarrekening - Balans

Nadere informatie

Subsidieaanvraag Buurtpreventie

Subsidieaanvraag Buurtpreventie Subsidieaanvraag Buurtpreventie Deel A: Algemene informatie Deel B: Activiteitplan Deel C: Begroting Deel D: Ondertekening Bijlage voorbeeld begroting Deel A: Algemene informatie 1. Vult u dit verzoek

Nadere informatie

Aanvraag voor subsidies voor etnisch-culturele diversiteitsprojecten en/of - activiteiten

Aanvraag voor subsidies voor etnisch-culturele diversiteitsprojecten en/of - activiteiten Aanvraag voor subsidies voor etnisch-culturele diversiteitsprojecten en/of - activiteiten Integratiedienst Bezoekadres Postadres Openingsuren - Bereikbaarheid Woodrow Wilsonplein 1 9000 Gent tel.: 09 265

Nadere informatie

Aanvraagformulier Impuls Muziekonderwijs, 3 schooljaren 2016-2019

Aanvraagformulier Impuls Muziekonderwijs, 3 schooljaren 2016-2019 Aanvraagformulier Impuls Muziekonderwijs, 3 schooljaren 2016-2019 1. PRAKTISCHE GEGEVENS 2.1 GEGEVENS HOOFDCONTACTPERSOON Vul hier ontbrekende, aanvullende of afwijkende gegevens in Voornaam* Tussenvoegsel

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie

Aanvraagformulier subsidie Aanvraagformulier subsidie Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschapsbeheer Fryslân 2016, Formulier schriftelijk retour sturen naar: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Afdeling

Nadere informatie

Koorbegeleiding. Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 Laagdrempelige culturele activiteiten, onderdeel Koorbegeleiding

Koorbegeleiding. Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 Laagdrempelige culturele activiteiten, onderdeel Koorbegeleiding Aanvraagformulier Koorbegeleiding Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 Laagdrempelige culturele activiteiten, onderdeel Koorbegeleiding Formulier retour sturen naar: Bezoekadres: Contactgegevens: Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie zonnestroom maatschappelijk vastgoed Noord-Holland 2015

Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie zonnestroom maatschappelijk vastgoed Noord-Holland 2015 Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie zonnestroom maatschappelijk vastgoed Noord-Holland 2015 Toelichting Voorwaarden voor subsidieaanvraag. Onderstaand treft u een aantal vragen aan die u kunnen

Nadere informatie

Structurele activiteitensubsidie

Structurele activiteitensubsidie Structurele activiteitensubsidie Om voor het jaar 2017 in aanmerking te komen voor een structurele activiteitensubsidie van de gemeente Vlissingen moet aan een aantal formele voorwaarden worden voldaan.

Nadere informatie

Aanvraagformulier Verordening Transitie II en Pieken (VO) Tender 2013

Aanvraagformulier Verordening Transitie II en Pieken (VO) Tender 2013 Aanvraagformulier Tender 2013 Aanvraagformulier Verordening Transitie II en Pieken (VO) Tender 2013 Contact? Informatie kunt u vinden op onze website www.snn.eu/tender2013. Uiteraard kunt u ook telefonisch

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 voor Particulieren

Aanvraagformulier subsidie referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 voor Particulieren Aanvraagformulier subsidie referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 voor Particulieren Referentienummer: In te vullen door de Referendumcommissie [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Nadere informatie

Formulier Basissubsidie Amateurkunst

Formulier Basissubsidie Amateurkunst Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Afdeling Culturele Zaken Formulier Basissubsidie Amateurkunst Deel 1: De aanvraag 2010 Deel 2: De afrekening 2008 Formulier Basissubsidie Amateurkunst Formulier gemeentelijk

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor subsidie zonne-energie Dalfsen 2012

Aanvraagformulier voor subsidie zonne-energie Dalfsen 2012 Aanvraagformulier voor subsidie zonne-energie Dalfsen 2012 Bijlage I Dit is het aanvraagformulier van de subsidieverordening zonne-energie Dalfsen 2012 (bijlage I, zie artikel 5 lid 1). Met dit formulier

Nadere informatie

Online aanvraagformulier Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit

Online aanvraagformulier Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit Online aanvraagformulier Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit Welkom bij het digitale aanvraagformulier van het Fonds voor Cultuurparticipatie. U hebt ervoor gekozen om een aanvraag te doen voor

Nadere informatie

Startformulier Interestsubsidieregeling Energiebesparing Bestaande Bouw particulieren 2013-2015 Provincie Groningen

Startformulier Interestsubsidieregeling Energiebesparing Bestaande Bouw particulieren 2013-2015 Provincie Groningen Startformulier Interestsubsidieregeling Energiebesparing Bestaande Bouw particulieren 2013-2015 Provincie Groningen Met dit formulier kunt u een lening aanvragen voor energiebesparende maatregelen voor

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER STIMULERINGSFONDS BRUISENDE BINNENSTAD CULEMBORG. Behorende bij de nadere regels stimuleringsfonds bruisende binnenstad Culemborg

AANVRAAGFORMULIER STIMULERINGSFONDS BRUISENDE BINNENSTAD CULEMBORG. Behorende bij de nadere regels stimuleringsfonds bruisende binnenstad Culemborg AANVRAAGFORMULIER STIMULERINGSFONDS BRUISENDE BINNENSTAD CULEMBORG Behorende bij de nadere regels stimuleringsfonds bruisende binnenstad Culemborg U wilt een subsidieaanvraag doen.wat verwachten we van

Nadere informatie

Belangrijk: vóór 01 oktober vóór

Belangrijk: vóór 01 oktober vóór Belangrijk: - Bij voorkeur digitaal aanvragen, bij uitzondering schriftelijk aanvragen. - Aanvraag uiterlijk vóór 01 oktober in het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar. (ASV 2016 artikel 7) - Alleen

Nadere informatie

Stichting Jens van Daele. Jaarrekening 2013. Pagina 1

Stichting Jens van Daele. Jaarrekening 2013. Pagina 1 Stichting Jens van Daele Jaarrekening 2013 Pagina 1 INHOUDSOPGAVE Omschrijving Pagina nr. Inhoudsopgave 2 Opdracht 3 Jaarrekening Balans 4 Functionele exploitatierekening 5 Categoriale exploitatierekening

Nadere informatie

TOELICHTING * dit gedeelte niet meezenden! *

TOELICHTING * dit gedeelte niet meezenden! * TOELICHTING * dit gedeelte niet meezenden! * 1. Verplicht aanvraagformulier Voor het indienen van uw subsidieaanvraag gebruikt u dit aanvraagformulier. Let op: om uw aanvraag te kunnen beoordelen, hebben

Nadere informatie