Ondernemingsplan IVA Centrale Accounting Verdere uitwerking doelstellingen en strategische projecten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondernemingsplan IVA Centrale Accounting 2013. Verdere uitwerking doelstellingen en strategische projecten"

Transcriptie

1 1 Verdere uitwerking doelstellingen en strategische projecten Het ondernemingsplan 2013 van IVA Centrale Accounting is gebaseerd op de beheersovereenkomst De beheersovereenkomst vermeldt 5 strategische doelstellingen die telkens zijn opgedeeld in operationele doelstellingen en strategische projecten. Hierna volgt per strategische doelstelling (behalve strategische doelstelling 5) de strategische projecten die voor 2013 in de kijker worden gebracht. Daarbij wordt aangegeven hoe het project aangepakt wordt en wat de te verwachten resultaten zijn.

2 2 Strategische doelstelling 1 Correcte financiële administratie voeren ten einde tijdige en correcte wettelijke en ad hoc rapporteringen over de financiële situatie van de Vlaamse Overheid te verschaffen Voor deze strategische doelstelling wordt het hiernavolgend project onder de aandacht gebracht Strategisch Project 0102: Uitbouw van een competentiecentrum inzake de toepassing van de ESR-methodologie, in samenwerking met de afdeling beleidsondersteuning en begroting van het departement Eurostat en het Instituut voor Nationale Rekeningen doen de druk op correctere ESRrapportering gestaag toenemen omwille van de economische realiteit. Eurostat stipt aan dat het nodig is sneller over betrouwbare gegevens te beschikken en dat de exhaustiviteit ervan ook van belang is. Alle entiteiten van de Vlaamse Overheid worden hiermee geconfronteerd en er is nood aan een eenduidige ondersteuning op vlak van de toepassing van de ESRreglementering. Deze reglementering is mede bepalend voor de wijze waarop verrichtingen boekhoudkundig verwerkt worden. Voor 2013 worden volgende acties ondernomen om de competentie van de medewerkers van de IVA Centrale Accounting m.b.t. ESR verder uit te bouwen. Er worden nauwe contacten onderhouden met de contactpersoon van het INR via deelname aan de ESR95-werkgoep. IVA Centrale Accounting is ook vertegenwoordigd in de werkgroep van de Algemene Gegevensbank. De komende wijzigingen op basis van ESR2010, te implementeren vanaf 2013, worden eveneens op de voet gevolgd. Er wordt deelgenomen aan informatiesessies. De tweede doelstelling voor 2013 in dat verband is gericht op ESR-informatie doorgegeven naar de eindgebruikers door: Het ter beschikking stellen, onderhouden en bijsturen van een handleiding over de boekhoudregels. Geven van infosessies en opleidingen over het ESR, en meer specifiek voornamelijk over het toepassingsgebied, basisprincipes, rekeningenstelsel en link met het economisch rekeningenplan. Zo worden infosessies gepland voor de regeringscommissarissen van de universiteiten en hogescholen, aan bedrijfsrevisoren in samenwerking met het IBR. Het BVR van 7 september 2012 inzake controle en single audit vertrouwt immers aan de bedrijfsrevisor een opdracht toe, bestaande uit de controle van de jaarrekening, de ESR95 rapportering en de controle van de uitvoering van de begroting. In de opstartfase zullen duidelijke richtlijnen volgen vanuit Centrale Accounting.

3 3 Strategische doelstelling 2 Financiële controle boekhouding Hiervoor worden volgende strategisch project in 2013 naar voor geschoven. Strategisch project 0201: Uitbouw informatie-data bank inzake de rechtspersonen volgens toepassingsgebied van het nieuw rekendecreet Het permanent dossier wordt opgesteld zoals voorzien in het BVR betreffende controle en single audit van 1 juni De praktische uitwerking ervan wordt opgevolgd binnen de stuurgroep single audit. Het permanent dossier bestaat uit een algemeen gedeelte en een vertrouwelijk gedeelte. Momenteel is het algemeen gedeelte reeds beschikbaar. Het permanent dossier wordt ter beschikking gesteld via de website repertorium rechtspersonen. Het vertrouwelijk gedeelte zal beschikbaar gesteld worden zodra de ITbeveiliging onder controle is (voorzien tegen september 2013) zodat de verklaringen en/of opmerkingen van de controleactoren over boekjaar 2012 en de 2 voorgaande jaren beschikbaar zijn voor de bevoegde personen. Doelstelling 2013: Permanent dossier, deel 1 (algemeen gedeelte) is reeds beschikbaar Permanent dossier, deel 2 (vertrouwelijk gedeelte) beschikbaar tegen september 2013

4 4 Strategische doelstelling 3 Productieondersteuning van het financieel systeem en functionele ondersteuning bieden aan de gebruikers ervan Operationele doelstelling 0302: Operationeel technisch beheer van de financiële en rapporteringsapplicatie en FCH Dé doelstelling binnen deze strategische doelstelling is de technische upgrade van het financieel systeem Oracle e-business suite naar de versie In 2010 werd er gekozen voor de implementatie van een standaardpakket waardoor het nu mogelijk is een beperkte upgrade uit te voeren die garandeert dat er mee kan geëvolueerd worden met de nieuwe ontwikkelingen op softwaregebied. De upgrade zal geïmplementeerd zijn tegen eind mei 2013 en is gestart in januari. De upgrade heeft een doorlooptijd van ruim 4 maanden. Waarom is een technische upgrade belangrijk? Een ERP-systeem is een complex geheel van software. Regelmatig worden volledig vernieuwde versies aangeboden. Deze nieuwe versies gebruiken vaak vernieuwde technologie en bevatten nieuwe functionaliteit. Na verloop van tijd wordt de oudere versie niet meer ondersteund waardoor een overstap naar de nieuwe versie noodzakelijk wordt. Zo is Release 11 van Oracle EBS in gebruik geweest bij de Vlaamse Gemeenschap van 2001 tot eind 2009, daarna zijn we overgestapt op release Tussen twee grote vernieuwingen in blijft de producent bijna onophoudelijk aanpassing doorsturen om eventuele anomalieën of dringend gevraagde functionele aanpassingen door te geven aan de gebruikers. Het in gebruik nemen van deze kleine aanpassingen moet regelmatig gebeuren om vlot te kunnen rekenen op de ondersteuning van de leverancier. Immers, indien zich een fout voordoet waarvoor reeds een aanpassing bestaat, dan komt de Oracle support niet tussen als de aanpassing niet geïnstalleerd is. Het is derhalve noodzakelijk om op regelmatige tijdstippen de aangeleverde bijwerkingen te installeren. Voor de Vlaamse Gemeenschap was het 3 jaar geleden dat er nog software aanpassingen doorgevoerd werden. Strategisch project 0303: Automatisering van het aankoopproces en het financiële proces door middel van elektronische bestelling en facturatie In 2013 wordt de volgende stap gezet in de automatisering van het aankoopproces. Het intelligent scannen moet ervoor zorgen dat het proces sneller, transparanter en nauwkeuriger verloopt. Met intelligent scannen wordt het proces bedoeld waarbij inkomende facturen in de organisatie binnenkomen via de specifieke facturenpostkamer. In deze postkamer worden de documenten gescand. Via software wordt van dit beeld zoveel mogelijk data gecapteerd (optical character recognition OCR). Deze data wordt dan gebruikt om zoveel als mogelijk geautomatiseerd de boeking in OraFin voor te bereiden. Het goedkeuringsproces verloopt dan op basis van de digitale informatie en wordt ingegeven in OraFin (via de workflow of

5 5 werkstroombesturing). Er wordt gestart met een 5-tal pilootprojecten om het proces op te starten. Een informatiesessie wordt in maart 2013 gegeven aan alle leidend ambtenaren van de Vlaamse Gemeenschap om hen te informeren over het project en vervolgens tot 5 entiteiten te komen die als piloot willen fungeren. De Europese Commissie doet heel veel inspanningen om het gebruik van de elektronische factuur ingang te doen vinden, gezien de globale kostenbesparing die dit met zich meebrengt. In de context van overheidsopdrachten is e-facturatie de digitale overdracht en verwerking van factuurgegevens tussen de onderneming en de aanbestedende overheid. e- facturatie omvat zowel de processen die zorgen voor de aanlevering van informatie door de leverancier als de verwerkingsprocessen bij de overheid. Om de ingang van de e-facturatie te bevorderen stelt de Europese Commissie de open source software e-pior te beschikking. Indicator: intelligent scannen: beschikbaar voor piloten vanaf eind juni 2013; e-invoicing: afhankelijk van de beslissing rond het gebruik van e-prior

6 6 Strategische doelstelling 4 Het aansturen van een analytische boekhouding Strategisch project 0401: meewerken aan de realisatie van een ontwikkelpad om vanuit een correcte analytische boekhouding de link met niet-financiële prestatiegegevens te kunnen leggen en uiteindelijk de stap naar managementaccounting te kunnen zetten De scope wordt in eerste instantie beperkt tot 6 pilootentiteiten die een weerspiegeling zijn van de verschillende soorten entiteiten binnen de consolidatiekring Vlaamse Overheid (MOD, departement, agentschap zonder rechtspersoonlijkheid, agentschap met rechtspersoonlijkheid). De gekozen piloten weerspiegelen zoveel mogelijk de diversiteit binnen de entiteiten om tot een algemeen plan van aanpak tot het uitbouwen van een analytische boekhouding te komen. Het omvat volgende stappen: Verfijnen en toepassen van verdeelsleutels om de algemene kostengroepen (ICT, huisvesting en lonen) toe te wijzen aan de andere kostengroepen (=kostenobjecten) Identificeren van prestaties en processen/kostenplaatsen/activiteiten en toewijzen van kosten aan processen/kostenplaatsen/activiteiten en aan prestaties met aandacht voor de link naar prestatiebegroting Na het analyseren van de uitvoering en de resultaten en bespreking ervan in werkgroep en stuurgroep kan een uitrol uitgevoerd worden naar andere betrokken entiteiten, mogelijkerwijze opgesplitst in verschillende fasen, afhankelijk van de bekomen bevindingen bij de pilootentiteiten. De bespreking in werkgroep en stuurgroep is gepland tegen 30 juni Indicator is de beschikbaarheid van een plan van aanpak voor entiteiten die een analytische boekhouding wensen op te zetten.

Beleidsprioriteiten 2011-2012

Beleidsprioriteiten 2011-2012 stuk ingediend op 1337 (2011-2012) Nr. 1 26 oktober 2011 (2011-2012) Beleidsbrief Financiën en Begroting Beleidsprioriteiten 2011-2012 ingediend door de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën,

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2012-2013

Beleidsprioriteiten 2012-2013 stuk ingediend op 1775 (2012-2013) Nr. 1 23 oktober 2012 (2012-2013) Beleidsbrief Financiën en Begroting Beleidsprioriteiten 2012-2013 ingediend door de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën,

Nadere informatie

1 Organisatiebrede initiatieven (projecten voor de Vlaamse overheid)... 2. 1.1 Project rationalisatie van de Managementondersteunende functies...

1 Organisatiebrede initiatieven (projecten voor de Vlaamse overheid)... 2. 1.1 Project rationalisatie van de Managementondersteunende functies... Inhoud 1 Organisatiebrede initiatieven (projecten voor de Vlaamse overheid)... 2 1.1 Project rationalisatie van de Managementondersteunende functies... 2 1.2 Horizontale projecten... 3 1.3 Project Federale

Nadere informatie

To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert

To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert Januari 2011 1 2 To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert 3 4 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN DE AFKORTINGEN... 7 VOORWOORD...

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2013

Ondernemingsplan 2013 Ondernemingsplan 2013 Departement Financiën en Begroting Pagina 1 van 52 1. Inhoudstafel 1. Inhoudstafel 2. Voorwoord 3. Doelstellingen 2013 4. Projecten in het kader van organisatiebeheersing 5. Projecten

Nadere informatie

Inhoud. Accounting... 4. ... meer dan boekhouding... 5. Multi... én wijzigbaar... 6. Digitaal Dossier... 7. Aankopen... 8. ... met integratie...

Inhoud. Accounting... 4. ... meer dan boekhouding... 5. Multi... én wijzigbaar... 6. Digitaal Dossier... 7. Aankopen... 8. ... met integratie... ORAS Accounting Inhoud Accounting........................................... 4... meer dan boekhouding........................... 5 Multi... én wijzigbaar................................ 6 Digitaal Dossier......................................

Nadere informatie

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Jaarverslag 2013 Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Inhoud 1. De Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole (FOD B&B)... 3 1.1. Zijn opdrachten... 3 1.2. De dienst van de Voorzitter en het directiecomité...

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag JAARVERSLAG Activiteitenverslag 2007 DIGIPOLIS PAG. INHOUD > Visie > Synergie Antwerpen - Gent Antwerpen > Synergie Antwerpen > Stad Antwerpen > OCMW Antwerpen > Lokale politie Antwerpen > Brandweer Antwerpen

Nadere informatie

Professionalisering bedrijfsvoering

Professionalisering bedrijfsvoering Professionalisering bedrijfsvoering Titel: Globaal Ontwerp IT Datum: 24 Mei 2002 Versie: 0.4 Inhoudsopgave 1. DOCUMENTBEHEER... 5 1.1 VERSIE BEHEER... 5 1.2 DISTRIBUTIE LIJST... 5 1.3 GOEDKEURING... 5

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET WERKINGSSUBSIDIES VOOR COLLECTIEBEHERENDE CULTUREEL-ERFGOEDORGANISATIES: MUSEA EN CULTURELE ARCHIEFINSTELLINGEN < verwijder het hiernavolgende sectie-einde

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag JAARVERSLAG Activiteitenverslag 2008 DIGIPOLIS PAG. INHOUD > Visie > Synergie Antwerpen - Gent Antwerpen > Synergie Antwerpen > Stad Antwerpen > OCMW Antwerpen > Lokale politie Antwerpen > Brandweer Antwerpen

Nadere informatie

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open

Nadere informatie

Rapportage Numeri. Dit is de rapportage over Numeri ten behoeve van de vergadering van de kleine synode van 27 juni 2008.

Rapportage Numeri. Dit is de rapportage over Numeri ten behoeve van de vergadering van de kleine synode van 27 juni 2008. Dit is de rapportage over Numeri ten behoeve van de vergadering van de kleine synode van 27 juni 2008. Dit stuk is op 19 september ter informatie aan de leden van de generale synode toegestuurd, ten behoeve

Nadere informatie

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012 Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 DEEL I: Ons agentschap en haar opdracht... 5 1. Onze Structuur, strategie en planning...

Nadere informatie

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster Handleiding Business Process Management 2015 Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Context... 4 1.2. Definities, doelstelling en

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het

Nadere informatie

Eindrapportage. Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP)

Eindrapportage. Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP) Eindrapportage Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP) Generale Synode November 2011 AZ 11-28 20 oktober 2011 Uitgebracht door: Bestuur van de Dienstenorganisatie Protestantse Kerk Pagina 3 van

Nadere informatie

van de WCO beroep Daniël Maes Accountant Belastingconsulent Adviseur studiedienst IAB

van de WCO beroep Daniël Maes Accountant Belastingconsulent Adviseur studiedienst IAB De samenstellingsopdracht in het kader van de WCO Daniël Maes Accountant Belastingconsulent Adviseur studiedienst IAB In de gezamenlijke toelichting werd er voor de toezichts- en/of bijstandsopdracht duidelijk

Nadere informatie

Implementatieplan Bibliotheek.nl

Implementatieplan Bibliotheek.nl Implementatieplan Bibliotheek.nl Van idee naar toepassing in de praktijk Versie: 1.0 Datum: 31 Augustus 2010 1 1 IMPLEMENTATIE VISIE BIBLIOTHEEK.NL... 3 1.1 MISSIE VAN BIBLIOTHEEK.NL: OPENBARE BIBLIOTHEKEN

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONTWIKKELEN VAN LEERMATERIAAL OPEN OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONTWIKKELEN VAN LEERMATERIAAL OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONTWIKKELEN VAN LEERMATERIAAL OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Kind en Gezin Ontwerper Kind

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage 8 Voortgangsrapportage over de Ledenregistratie van de Protestantse Kerk Kleine Synode 15 september 2011 AZ 11-23 Uitgebracht door: Bestuur van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk 8 Pagina

Nadere informatie

Overheidsopdracht: Algemene offerteaanvraag voor boekhoudkundige, financiële en IT-auditdiensten van het PLDAsysteem.

Overheidsopdracht: Algemene offerteaanvraag voor boekhoudkundige, financiële en IT-auditdiensten van het PLDAsysteem. Overheidsopdracht: Algemene offerteaanvraag voor boekhoudkundige, financiële en IT-auditdiensten van het PLDAsysteem. Overheidsopdracht S&L/AO/304/2012 Opening van de offertes: 25 september 2012 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

ICT Ondersteuningsplan 2006 versie 1 15 Januari 2006

ICT Ondersteuningsplan 2006 versie 1 15 Januari 2006 ICT Ondersteuningsplan 2006 versie 1 15 Januari 2006 Louis Collet Directeur Stafdienst ICT Inhoudstafel Deel 1: Inleiding...9 1. Terugblik op de vorige ICT ondersteuningsplannen... 9 2. De globale context

Nadere informatie

I&A plan 2013 2016 Gemeente Koggenland

I&A plan 2013 2016 Gemeente Koggenland d I&A plan 2013 2016 Gemeente Koggenland December 2012 V e r s i e 1. 0 D e f i n i t i e f *D12.004630* D12.004630 I&A PLAN 2013-2016 Inhoudsopgave 1 I n l e i d i n g 3 2 V e r a n t w o o r d i n g

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be

Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be Inhoud Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel 02 239 12 11 Fax 02 239 13 80

Nadere informatie

FANC-AFCN. BIJZONDER BESTEK nr. 201001MWI37

FANC-AFCN. BIJZONDER BESTEK nr. 201001MWI37 FANC-AFCN BIJZONDER BESTEK nr. 201001MWI37 ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING VOOR DE LEVERING EN CONFIGURATIE VAN EEN PROCES EN WORKFLOW GESTUURD INFORMATIESYSTEEM VOOR HET BEHEER VAN KLANT EN

Nadere informatie

2.8. Begrotingsraming Ontwerpbegroting 2013... 54

2.8. Begrotingsraming Ontwerpbegroting 2013... 54 Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht Werkprogramma 2013 1. SAMENVATTING... 4 1.1. Strategische doelen... 4 1.2.

Nadere informatie