+ ++ Praat mee over de buurt. Campagne Stop Dekker in Jordaan gestart. Einde volkshuisvesting brengt onrust. Meer Groen zoekt een straat of plein

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "+ ++ Praat mee over de buurt. Campagne Stop Dekker in Jordaan gestart. Einde volkshuisvesting brengt onrust. Meer Groen zoekt een straat of plein"

Transcriptie

1 Berichten uit de Westelijke Binnenstad Dit blad is de gecombineerde voortzetting van de Jordaankrant (sinds 1973) én Wijkkrant de Gouden Reael (sinds 1950) Uitgave van Wijkcentrum Jordaan &Gouden Reael jaargang 3 nummer 1 februari maart 2005 Afscheid van baasjes en beestjes Binnenkort gaat de bekende dierendokter Santen met pensioen: Ik zie een huisdier in de eerste plaats als deel van de familie. Terugblik op dertig jaar praktijk 3 Tippeloverlast rond Westerdok Overlast van tippelprostitutie rond de Westerdokskade. Stadsdeelwethouder Iping en officier van justitie Festen namen een kijkje. Ed Wiesseman was ter plaatse Openbare ruimte Jordaan opnieuw ter discussie Praat mee over de buurt De komende maanden organiseert het Stadsdeel drie buurtconferenties over de openbare ruimte in de Jordaan. Iedereen uit de Jordaan kan eraan deelnemen. Het wijkcentrum zit in de begeleidingsgroep die mede de agenda van deze conferenties gaat bepalen. Wij willen graag van u weten welke onderwerpen volgens u van belang zijn om te bespreken. Op het vragenformulier op pagina 11 kunt u dat aangeven. Aan de hand daarvan wordt de agenda van de buurtconferenties vastgesteld. Open de grachten Op 14 oktober vorig jaar werd de inspraak over het opengraven van de Westerstraat of de Elandsgracht door het Stadsdeel stopgezet. De Jordaan was mordicus tegen de plannen zoals die door wethouder Frankfurther, alias Guido de Grachtengraver, waren gepresenteerd. De massale opkomst op de inspraakavond eind september in de Rode Hoed was daarvoor het ultieme bewijs. Inhoudelijk was de discussie al meteen na het verschijnen van het glimmende haalbaarheidsonderzoek eind augustus gestart. Het comité Geen nattigheid in de Westerstraat, nam het voortouw in het verzet tegen de plannen. Maar ook de marktlieden van de drie markten, winkeliers en bewoners van de Elandgracht maakten duidelijk dat er van enig maatschappelijk draagvlak geen sprake was. Ook in de hoofdstedelijke en landelijke media was het plan al lek geschoten voor de inspraak kon beginnen. Een tweede inspraakavond werd op de valreep afgeblazen. In de deelraad was het besef gegroeid dat een discussie over het opengraven van grachten niet kan worden gevoerd zonder een totaalvisie op de inrichting van de openbare ruimte in de Jordaan. Het Stadsdeel kondigde daarom aan op korte termijn een aantal werkconferenties over dit onderwerp te zullen organiseren. Dat is ook nu nog de stand van zaken. Juist Nu!!! Huurdersvereniging Centrum Telefoon Gezichtsverlies Het is duidelijk dat het Stadsdeel, zowel het Dagelijks Bestuur als de deelraad, een gevoelig gezichtsverlies heeft geleden in deze affaire. Het plan was immers op voorhand tot mislukken gedoemd. Door zo eng in te zetten op slechts twee locaties, werd de indruk gewekt dat de besluitvorming al zo goed als rond was en er alleen tussen twee locaties hoefde te worden gekozen. Die twee locaties lagen bovendien in eenzelfde buurt en hebben eenzelfde karakter: een gedempte gracht met een belangrijke winkelfunctie. Dat laat zich slecht tegen elkaar uitspelen. Belangrijker dan deze tactische misrekening was het feit dat de plannen waren ingegeven door nostalgische, esthetische wensen en niet door concrete problemen. Problemen zijn er genoeg, maar daar ging de discussie niet over. En het ontbreken van die discussie is misschien wel het grootste probleem. Problemen Het ambtelijk apparaat dat het wel en wee van de openbare ruimte in het stadsdeel Centrum bestiert, is in vier rayons georganiseerd. De Jordaan behoort, samen met de Gouden Reael en de westelijke grachtengordel tot het rayon West. Direct na het aantreden van de deelraad hebben de rayonmanagers de problemen van hun rayon aan de deelraad gepresenteerd. Als voornaamste probleem werd in rayon West het achterstallig onderhoud van de openbare ruimte genoemd. Op dat moment waren bovendien een aantal belangrijke plannen al in de ijskast gezet: de herprofilering van de noordelijke Marnixstraat (het laatste stukje binnenring), herprofilering van de Rozengracht met mogelijk eenrichtingsverkeer en de herprofilering van de Palmgracht. Ook de plannen voor het Haarlemmerplein zijn een gebed zonder end. Maar zelfs het wegwerken van achterstallig onderhoud heeft in de Jordaan niet de prioriteit gekregen die het verdient. Herprofileringen in de laatste twee jaar zijn op de vingers van één hand te tellen. Het heeft een simpele en een ingewikkelde reden. Het Stadsdeel heeft geen cent te makken. En de ingewikkelde reden is, dat het rayonmanagement vooral door personele problemen slecht functioneert en daardoor geen productie maakt. Overleg Na het opheffen van de ambtelijke projectgroepen (de club ambtenaren die het stadsvernieuwingsproces stuurde) kreeg de toenmalige dienst Stedelijk Beheer (later onderdeel van de Dienst Binnenstad) de opdracht het contact met de buurt te onderhouden. Begin jaren negentig werd het Centrum ambtelijk in vier rayons verdeeld. In de Jordaan werden vier zgn. beheergroepen in het leven geroepen. Bewoners en winkeliers bespraken zo n vijf keer per jaar de problemen en ontwikkelingen in de openbare ruimte van hun buurt. Ook werd elk jaar een jaarplan met de plannen, projecten en budgetten voor het komend jaar gepresenteerd en besproken. Die beheergroepen hebben beslist niet altijd goed gedraaid. Een reden om beheergroepen samen te voegen. En uiteindelijk de laatste twee jaar om ze in het niets te laten oplossen, zonder enig bestuurlijk besluit daartoe. Alleen het wijkcentrum heeft af en toe nog contact met het rayon, de ambtelijke keuken. Jaarplannen worden daar ook al niet meer gemaakt. Buurtconferenties Met de komst van de deelraad verschuiven de contacten. Liep vroeger het overleg in eerste instantie en vooral via de ambtenaren, nu meer en meer direct met de deelraadsleden en het Dagelijks Bestuur, de politiek dus. Politici zijn niet in vaste dienst en hebben een eigen agenda. Overleggen wordt meer lobbyen en met de vormen waarin dat gebeurt wordt nog naar hartelust geëxperimenteerd. Die buurtconferenties zijn zo n experiment. Iedereen in de Jordaan moet aan die conferenties kunnen deelnemen. Binnenkort wordt er een klankbordgroep ingesteld, een begeleidingscommissie waar ook een aantal belanghebbenden uit de buurt zitting in hebben. De uiteindelijke beslissing over vorm en inhoud van de conferenties blijft aan het Stadsdeel. Op dit moment lijkt de discussie zich te moeten beperken tot de zes gedempte grachten in de Jordaan. Dat is wat anders dan het totaalplan voor de openbare ruimte, dat ons in oktober door Frankfurther in het vooruitzicht was gesteld. Wouter Kleinlooh Einde volkshuisvesting brengt onrust Op zaterdag 5 februari vertrokken enkele honderden verontwaardigde burgers vanaf de Dam voor een demonstratie tegen het voornemen van minister Dekker (VROM) om de huren te liberaliseren en daarmee de huisvesting voor de lage en middeninkomens in gevaar te brengen. Het CDA wendde de ramp voorlopig af, maar wéét wat u op langere termijn te wachten staat! Campagne Stop Dekker in Jordaan gestart De huurplannen van minister Dekker leiden tot grote onrust in het land. Ook in Amsterdam maken veel mensen zich grote zorgen over de gevolgen van dit huurbeleid. Deze wetsvoorstellen zullen binnenkort in Tweede Kamer worden besproken. Een aantal Amsterdamse organisaties heeft de krachten gebundeld en is gestart met een actie tegen de huurplannen van minister Dekker. Zij willen laten weten dat zij het niet langer accepteren en roepen alle Amsterdammers op: STOP DEKKER! De Huurdersvereniging Amsterdam heeft samen met de PvdA, GroenLinks, SP en Amsterdam Anders/De Groenen het actiecomité STOP DEKKER opgericht. Een open gezelschap, iedereen kan zich aansluiten. Dit actiecomité Stop Dekker gaat de Subsidieaanvraag Buurt- en Bewonersgroepen Actieve buurt- en bewonersgroepen kunnen voor het jaar 2005 weer subsidie bij het wijkcentrum aanvragen voor hun activiteiten in de Jordaan en de Gouden Reael. Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet uw groep wel aan enige voorwaarden voldoen. Aangezien de redactie de inhoud van de krant voor u aantrekkelijk wil houden, kunt u de subsidievoorwaarden en de aanvraagformulieren ophalen bij één van onze vestigingen: Dienstencentrum Straat & Dijk, Haarlemmerstraat of Dienstencentrum Laurierhof, 1e Laurierdwarsstraat 6. Of u kunt even bellen naar of , dan krijgt u ze toegestuurd. Uw subsidieaanvraag moet vóór 7 maart bij ons binnen zijn. Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael komende maanden actie voeren tegen het voorgestelde huurbeleid. Op vrijdag 14 januari vond de KICK-OFF van de actiecampagne plaats tijdens een drukbezochte bijeenkomst in het Claverhuis in de Jordaan. Daar werd de site gelanceerd en een raamposter gepresenteerd aan PvdA-wethouder Duco Stadig. Vervolgens werden fractievoorzitters/leden Lodewijk Asscher (PvdA), Maarten van Poelgeest (Groen Links, Hans Bakker (SP) en Jupijn Haffmans (AA/DG) geïnterviewd over de huurplannen. Het actiecomité Stop Dekker roept alle Amsterdammers op om de poster voor hun raam te hangen en de regeringspartijen te laten weten dat ze het niet eens zijn met de huurplannen. De posters zijn gratis verkrijgbaar bij de wijkcentra of te bestellen via Meer Groen zoekt een straat of plein Meer Groen zoekt een straat of plein om tijdens de jaarlijkse Schone Straatdag op te knappen. Ook dit jaar wil de werkgroep Meer Groen in de Jordaan weer samen met bewoners een straat of plein in de Jordaan of Gouden Reael opfleuren. In voorgaande jaren kwamen er zo bloembakken op de Palmgracht, bakken met bamboe en geveltuinen in de Lijnbaansstraat en een muurschildering in de Hertshoorngang. Wilt u met medebewoners uw tuin of plein in zelfbeheer nemen en plantenbakken of geveltuinen aanleggen, of bestaande plantenbakken en geveltuinen een opknapbeurt geven, dan kunnen de vrijwilligers van de werkgroep Meer Groen in de Jordaan u daarbij helpen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tryntsje Bakkum, tel

2 Rondetafelgesprek over Dekker in de Jordaan Wantrouwen over opstelling CDA Vijftien Jordaanbewoners hielden eind januari een rondetafelgesprek over de huurplannen van Minister Dekker. Dagblad Trouw zou erbij zijn. Doel was de misschien wel beste krant van Nederland, en langs die weg ook het CDA, een helder beeld te schetsen van de gevolgen van de plannen van Dekker voor de misschien wel populairste buurt van Nederland en vooral wat de bewoners ervan vinden. Kort vóór het gesprek, maakte CDA-leider Maxime Verhagen via de Telegraaf bekend dat hij de huurliberalisatie in Dekkers plannen afwijst: Eerst moet er gebouwd worden. Daarop zegde Trouw de afspraak in de Jordaan af. Maar de bewoners kwamen toch bij elkaar. Twee weken later blijkt hun wantrouwen terecht. Met steun van CDA en D66 ligt er een compromis dat Dekker en haar plannen geheel overeind moet houden. Het gezelschap rond de tafel in Wijkcentrum Jordaan lijkt een redelijke afspiegeling van de Jordaanbevolking. De leeftijden variëren van 41 tot 77 jaar. Men huurt van Eigen Haard, Zomers Buiten, Ymere, een particuliere huisbaas of de Doopsgezinde Gemeente (hofje). De meesten hebben een tweekamerwoning, gemiddelde huur 382, éénderde heeft huursubsidie. Men woont gemiddeld 47 jaar in Amsterdam, 26 jaar in de Jordaan en 16 jaar op de huidige woning. Zonder uitzondering is men gehecht aan de buurt. De inkomens liggen ver onder de ziekenfondsgrens. De groep beantwoordt daarmee niet aan het beeld dat nogal eens opduikt als zou de volkswijk Jordaan een yuppenwijk geworden zijn, waar bemiddelde bewoners niet alleen de duurdere BINNEN- EN BUITENLANDSE KRANTEN TIJDSCHRIFTEN NEDERLANDSE EN VERTAALDE LITERATUUR ENGELSTALIGE LITERATUUR POËZIE ZWANGERSCHAP EN OPVOEDING KINDERBOEKEN THRILLERS EN SCIENCE FICTION REISBOEKEN EN KAARTEN WOORDENBOEKEN MENS EN MAATSCHAPPIJ POLITIEK EN GESCHIEDENIS openingstijden zondag 11-15u maandag 9-18u dinsdag 10-18u woensdag 10-20u donderdag 10-21u vrijdag 10-20u zaterdag 9-18u WESTERSTRAAT LT AMSTERDAM t f internet appartementen bewonen, maar schandelijk genoeg ook de voor het centrum van Amsterdam absurd goedkope woningen bezet houden die bovendien voor de lagere inkomens bestemd zijn. De vrouwen aan tafel zijn in de meerderheid, enkelen zijn beeldend kunstenaar en één bewoonster ( Je wordt verplicht te werken, maar er is geen betaalbare kinderopvang meer ) heeft haar kinderen meegebracht, die bij deze gelegenheid door de Iraanse medewerker Mehrdad worden beziggehouden. Maxime nog niet gehoord over WOZ als maatstaf voor huur Meer dan opluchting over de stap van het CDA en de hachelijke positie waarin Dekker (VVD) geraakt lijkt, is er groot wantrouwen. Alle acties en de brieven en mailtjes naar het CDA hebben effect gehad, zegt Louis Höhle van de bewonerscommissie Laurierhof: Dit is een stimulans om dóór te gaan. Maar we moeten ons niet in slaap laten sussen. Zojuist kreeg ik de WOZ-beschikking in de bus. Die is omhoog van naar euro. En dat voor een 2 kamerwoning van 50m2! Dekker wil niet alleen alle huurwoningen met een WOZ-waarde boven de liberaliseren, maar voor alle andere woningen wil ze ook de WOZwaarde invoeren als maatstaf voor de huur. Dat wordt in hier óók een ramp. Dáár heb ik Maxime Verhagen nog niet over gehoord. Huisbaas nooit met accordeon gezien! Thérèse van Eldert uit de Rozenstraat valt hem bij: Zelfs m n eigen Volkskrant schrijft dat het absurd is dat een woning in het Centrum van Amsterdam evenveel huur krijgt als diezelfde woning in Amsterdam-Noord. Dat beangstigt mij, want de huur ís al zo gestegen en ik weet echt niet hoe ik een nog hogere huur moet opbrengen. Jan Marselis van de Prinsengracht: Ik vergeet nooit dat het CDA van Heerma de woningcorporaties heeft geprivatiseerd. Die bulken nu van het geld. Ik ben nog altijd lid maar we De Anjelier Anjeliersstraat vlakbij de Prinsengracht Tel Alle merken: koelkasten, wasautomaten, radio, TV, huishoudelijke apparatuur, stofzuigers, tapes, CDR, DVD Ook voor reparatie-service hebben er geen barst meer over te vertellen. De corporaties zijn nu samen met de VVD en de LPF de grootste voorstanders van Dekkers plannen. De Jordaan is de populairste buurt van de stad en misschien wel van Nederland. Maar dat doen we zelf. Ik heb de huisbaas nog nooit met een accordeon op de stoep gezien of een bloembak zien verzorgen! Wij bewóners maken het hier zo gezellig. Als dank willen ze ons deporteren naar Hoorn of Purmerend! Op naar Terschelling? Corrie Stada van de Bloemgracht: Onze kleine woningen zijn ook zeer gewild als pied-à-terre bij de midden- en hogere inkomensgroepen. Het CDA loopt warm voor de middengroepen. Over de laagste inkomens hoor je ze niet. Ik vrees dat de zaak nog lang niet is afgelopen. Maar waar moeten wij heen als we de huur niet meer kunnen opbrengen? Ik heb al geïnformeerd op Terschelling maar daar betaal je ook al gauw 600 euro voor een piepklein appartementje. Nu ben ik bezig een bewonerscommissie op te richten. Ingrid Aleven uit de Egelantiersstraat organiseerde samen met het Wijkcentrum dit gesprek: Mijn huursubsidie is 12 omlaag, mijn inkomen 10 omlaag, mijn ziekenfonds 5 omhoog en dan komt nog de stijging van de gasprijzen. Veel gewone sociale huurwoningen, waar de buurt tijdens de stadsvernieuwingsjaren zo voor gevochten heeft, zijn door de verslechteringen van de huursubsidieregeling al onbereikbaar geworden voor de laagste inkomens. Die zijn nu aangewezen op de kleinste en slechtste woningen, maar die worden vaak gesloopt, samengevoegd, duur gerenoveerd, verkocht of duur verhuurd. Soms vraag je je af in wat voor maatschappij we terecht zijn gekomen. Bewonerscommissies De aanwezigen houden de behandeling van de huurplannen in de Kamer scherp in de gaten. Tegelijk gaat men aan de slag met allerlei acties: bezwaar maken tegen de WOZwaarde, lid worden en leden werven voor de Huurdersvereniging Centrum, demonstreren met Stop Afbraak Sociale Huisvesting (SASH) op de Dam en het ophangen van de raambiljetten Stop Dekker. De buurt begint al geel te zien. Verwacht wordt dat na de behandeling van de huurplannen in Den Haag de acties zich verleggen naar de corporaties. Om te voorkomen dat die de ruimte die ze uit Den Haag krijgen maximaal benutten. Maar nog lang niet in alle corporatiecomplexen in de buurt zijn bewonerscommissies actief. Als het aan de deelnemers van het rondetafelgesprek ligt, gaat dit snel veranderen. Iedereen die mee wil helpen of informatie wil: kom langs op het Woonspreekuur, ma t/m vr 14-16, di óók u. Of bel Kijk ook op of Eibert Draisma Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael Asociale praat van Dekker Ik ben in Amsterdam geboren en woon sinds 1960 in de Jordaan. De eerste 20 jaar in een monument op de hoek van de Elandsstraat en de Hazenstraat, dat helaas in steeds slechtere staat raakte het onderhoud werd niet meer gepleegd en in handen viel van verschillende speculanten. Uiteindelijk werd het huis door Bouw- en Woningtoezicht onbewoonbaar verklaard en ik werd met mijn twee kinderen stadsvernieuwingsurgent. Na de restauratie werd het recht op terugkeer voor ons onmogelijk: het pand werd voor een zeer hoge prijs verkocht. Dankzij de stadsvernieuwing vlak in de buurt konden we eind 1980 een nieuwe woning huren in de sociale woningbouw in het Bolscomplex aan de Rozenstraat, waar ik tot op de dag van vandaag, ondanks de forse huurverhogingen, met plezier woon en werk. Als beeldend kunstenaar met een minimuminkomen was het sowieso onmogelijk om óók nog een atelier erbij te huren. Nu met die plannen van Dekker lijkt het erop of de geschiedenis zich, in iets andere vorm, herhaalt. Het recht op goed en betaalbaar wonen, ook voor de mensen met een laag inkomen, wordt weer bedreigd. De kloof tussen arm en rijk wordt opnieuw groter. In gelul kun je niet wonen, zei Jan Schaefer indertijd, maar in de asociale praat van Dekker evenmin. Thérèse van Eldert Rozenstraat februari maart Met de fiets naar de berging Splitsingsleed Diverse buurtbewoners kwamen naar het woonspreekuur met een brief van het Stadsdeel waarin stond dat de eigenaar voor hun pand een splitsingsvergunning had aangevraagd. Splitsing van panden heeft tot doel om etages apart te verkopen. Dat is vaak niet in het belang van de huurders. Het woonspreekuur stelde daarom een model-zienswijze op, die men naar aanleiding van een splitsingsaanvraag kan indienen. Eén van de bewoners die er gebruik van maakte was de uit Marokko afkomstige oudere meneer A. die met 26 jaar nog nergens ter wereld langer heeft gewoond dan op één-hoog aan de Marnixkade in de Jordaan. Vooruitlopend op de splitsingsvergunning was de nieuwe eigenaar van het pand alvast aan het verbouwen geslagen. Hij wilde de gemeenschappelijke trap afsluiten en de zolderverdieping bij drie-hoog trekken. Maar daar bevindt zich de berging van meneer A. Ik kan u wel een berging bezorgen in Westerpark, zei de eigenaar. Ik zie me al heen en weer fietsen, zei meneer A. Met hulp van het woonspreekuur diende hij een zienswijze tegen de splitsingsaanvraag in. Daarin verzocht hij het Stadsdeel meteen ook de bouw te laten stilleggen voor zover die gericht was op het afsluiten van de trap naar de zolder en het inpikken van de zolderberging. Het Stadsdeel stuurde direct een stillegging, maar in oktober was er plotseling toch een kozijn voor de trap naar de derde etage geplaatst. Voordat de deur er in gehangen werd die de berging onbereikbaar zou maken, nam het woonspreekuur samen met de inspecteur van het Stadsdeel poolshoogte. Terplekke bood de eigenaar aan om voor A. een nieuwe en betere berging te maken, die via de trap toegankelijk blijft voor meneer A. Deze toezegging werd ook schriftelijk bevestigd. De berging wordt bovendien zo gemaakt dat meneer A. er ook zijn fiets kan neerzetten. Dus toch met de fiets naar de berging! Informatie en advies over woningsplitsing en de model-zienswijze tegen splitsingsaanvragen zijn gratis bij ons verkrijgbaar. Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael Woonspreekuur ma t/m vrij u, di óók u 1e Laurierdwarsstraat 6, tel Website-redacteur gevraagd Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael is op zoek naar een website-redacteur op vrijwillige basis met kennis van de ontwikkelingen op de Westelijke Eilanden, de Planciusbuurt en de Haarlemmerbuurt. Wij willen onze website actueel houden en interactief maken. Signalen uit de wijken moeten worden opgepikt en bewoners en ondernemers prikkelen om zich in te zetten voor de buurt voor bezoekers moet duidelijk worden wat er speelt en waar ze terecht kunnen. De website-redactie bestaat momenteel uit een technisch medewerker, een redacteur voor de Jordaan en een eindredacteur. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Win Wassenaar, tel. (020) Het woonspreekuur vraagt: medewerker (v/m) Voor 2 uur per week op vrijwillige basis (met onkostenvergoeding) Het woonspreekuur van wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael is op zoek naar versterking van het team van vrijwilligers Elke werkdag van tot uur ontvangen wij buurtbewoners met vragen over wonen Wij bieden een goede scholing en een prettige werksfeer Als u tijd heeft en zin in dit interessante werk neem dan contact op met Eibert Draisma, telefoon (020)

3 februari maart Dierendokter Santen 30 jaar actief in de Jordaan Ik kan goed voelen wat er in ze omgaat Verscholen achter de brandweerkazerne op de Rozengracht staat de geneeskundige praktijk voor gezelschapsdieren van dokter Santen. Al sinds 1976 verzorgt hij de huisdieren in de Jordaan met aandacht en liefde. Dit duurt echter niet lang meer, want binnen een jaar gaat de bekende dierenarts met pensioen. Zoals Santen veel dieren heeft zien komen en gaan, zullen nu bazen en beestjes van hun dierendokter afscheid moeten nemen. Gaat u echt over een jaar stoppen? Ondanks dat ik nog erg geniet van mijn werk, wordt het zo langzamerhand wel eens tijd dat ik me ga terugtrekken. Mijn pensioen gaat over een jaar in, maar het is uiteraard wel de bedoeling dat de praktijk voortgezet gaat worden. Mijn vrouw, die gediplomeerd assistente is, zal samen met mij stoppen. Ze is ook een dierenliefhebber en samen hebben we de praktijk destijds overgenomen en gerund met behulp van de andere assistentes. U heeft een prachtige werkplek. Ja, dat vind ik ook. Het is gebouwd in 1890 en is in eerste instantie opgezet als zittingslokaal voor de geneeskundige dienst, dus eerste hulp voor mensen. Voor zover ik het heb kunnen nagaan, is het al in 1929 een geneeskundige praktijk voor gezelschapsdieren geworden. Ik denk dat het daarmee wel één van de oudste specialistische praktijken in Nederland is. Theun de Vries woonde aan de Egelantiersgracht, in het pand met de derde halsgevel van links, dat hier bijna schuilgaat achter de boom die hij zelf plantte. Theun de Vries ( ) Op 21 januari overleed onze beroemde buurtgenoot, de schrijver Theun De Vries, 97 jaar oud. Hij woonde aan de Egelantiersgracht 66. Theun de Vries, in 1907 geboren als Theunis Uilke in het Friese dorp Veenwouden, behoorde tot de meest productieve auteurs van ons land. Hij publiceerde meer dan 100 boeken: dichtbundels, verhalen, romans, historische studies, biografieën, toneelstukken en hoorspelen. In 1963 ontving hij de P.C. Hooftprijs, in 1979 werd hem door de Rijksuniversiteit Groningen een eredoctoraat verleend. Het leven van Theun de Vries speelde zich af in de eeuw van de ideologieën, althans van de pogingen sommige ideologieën in de praktijk van de samenleving te realiseren. Die pogingen leidden soms tot rechtvaardiger verhoudingen, maar ook tot ontsporingen die resulteerden in totalitarisme en genocide. De Vries was een principieel mens die lange tijd de beginselen van het communisme aanhing. Dat bracht hem ertoe zich in de Tweede Wereldoorlog aan te sluiten bij het verzet. Hij werd opgepakt en geïnterneerd in het kamp Amersfoort. Na de oorlog scherpten zich de tegenstellingen tussen Oost en West aan, die als de Koude Oorlog de geschiedenis in zouden gaan. De Vries volhardde in zijn communistische uitgangspunten, hetgeen leidde tot uitbanning uit de literaire gemeenschap. Pas in de jaren zestig werd hem de P.C. Hooftprijs toegekend. Dat beschouwde de schrijver zelf als een vorm van literaire rehabilitatie. In 1971 zegde hij na 35 jaar zijn lidmaatschap op van de Communistische Partij Nederland. Zijn roman Het meisje met het rode haar, over verzetsstrijdster Hannie Schaft, werd De Vries bekendste werk dankzij de verfilming ervan in In zijn laatste jaren leidde de schrijver een teruggetrokken leven, uitziende op de boom die hij lang geleden aan de Egelantiersgracht plantte van het geld van één van zijn literaire prijzen. Wat maakt deze locatie zo bijzonder? De mensen uit de Jordaan zijn echte Amsterdammers, alleen dat is al erg leuk in de omgang. Helemaal zo n dertig jaar geleden toen de Jordaan nog echt een volksbuurt was. De Jordaan is erg populair. Tegenwoordig wonen er dus ook veel mensen van buiten Amsterdam en wat hoger opgeleiden, maar ik heb een vaste klantenkring die ik al heel lang ken. Kinderen die vroeger in de kinderwagen meekwamen, zijn nu zelf klant met hun eigen dieren. Ik ben zelf ook een Amsterdammer dus als ik vrij ben, mag ik graag even de stad ingaan. Ik geniet nog steeds van alles wat er dan om me heen gebeurt. Is er veel in de loop der jaren veranderd in de omgang met huisdieren? De betrokkenheid van de mensen bij hun dieren is de afgelopen dertig jaar onveranderd goed gebleven. Niet iedereen kan alle behandelingen betalen die nodig zijn, maar ik heb toch behoorlijk veel bewegingsvrijheid. Ik wil heel graag dieren beter kunnen maken, ook al kost het vaak meer dan het dier gekost heeft. Dat is eigenlijk ook de reden waarom ik destijds de kant van gezelschapsdieren heb gekozen. Ik hoef minder naar het economische aspect te kijken dan bij landbouwdieren het geval is. De behandeling wordt daar al snel te duur en dan is de enige optie nog het slachthuis. Ik kan daar persoonlijk niet zo goed tegen. Wat maakt uw vak zo speciaal? De bijzondere omgang die ik heb met mens en dier. In veel gevallen bouw je met beiden een band op. Ik maak een dier heel vaak van begin tot het einde mee. Het is niet zoals je eigen huisdier, maar je leeft wel zodanig mee, waardoor het behoorlijk dichtbij komt. Heeft u een extra zintuig voor dieren? Dat zou je haast kunnen zeggen, maar dat heeft zich in de loop der jaren natuurlijk ook ontwikkeld. Vanaf mijn derde, vierde jaar heb ik al dierenarts willen worden. Ik vond het altijd al leuk om met dieren om te gaan. Ik kan goed aanvoelen wat er in ze omgaat, dat betekent dat ik bij een ziek dier vaak al snel weet in welke richting ik moet zoeken om het dier hopelijk beter te maken. ENERGIEK MET MENSENDIECK In kleine groepjes (5 pers.) wordt getraind. Daardoor is er veel individuele aandacht voor iedereen. Er zijn groepen voor studenten, dertigers, veertigers en vijftigplussers Er wordt gewerkt aan CONDITIEVERBETERING VERBETERING LICHAAMSGEVOEL SPIERVERSTERKING COÖRDINATIE STRETCHING ADEMHALING ONTSPANNING na afloop is er koffie of thee Dinsdag Donderdag / Vrijdag / Kosten: 40,- p.p. per maand MENSENDIECK JORDAAN Westerstraat MT Amsterdam Tel Welke huisdieren komen in dit gebied het meest voor? Hier in het centrum zijn het zo n 75 procent katten, 20 procent honden en 5 procent overige dieren. Dat zijn dan konijnen, cavia s, hamsters, ratjes, chinchilla s enzovoort. Alles wat er in huis wordt gehouden, dat wordt behandeld. 25 jaar geleden heb ik zelfs een keer een aap op het spreekuur gehad. Maar dat is een heel triest verhaal. De aap was met een hond in een knokpartij verzeild geraakt en had daarbij een enorme buikwond opgelopen, ik kon helaas niets meer voor hem doen. Heeft u zelf ook huisdieren? Zolang als ik mijn vrouw al ken, hebben we huisdieren. Het kwam steeds zo op onze weg en dan hadden we weer één of meer huisdieren. Helaas is onze poes eind vorig jaar overleden, dat was heel verdrietig. Op donderdag 17 maart van uur zal wethouder Zorg, mevrouw Belliot een werkbezoek brengen aan de SOOJ om met 75 plussers op informele wijze van gedachten te wisselen over zaken die ouderen aangaan. Mevrouw Belliot is geïnteresseerd in hoe ouderen in Amsterdam-Centrum tegen hun leven aankijken, welke moeilijkheden ouderen ervaren bij het ouder worden en suggesties voor het ouderenbeleid etc. Bij dit gesprek is ook stadsdeelwethouder mevrouw Iping uitgenodigd om te luisteren naar de ervaringen en wensen van ouderen. Na afloop van het gesprek kunt u onder het genot van een drankje en hapje genieten van muziek Wat is de meest voorkomende behandeling in uw praktijk? Vaccinaties, dus het voorkomen van ziektes. Maar ook dieren met darmklachten, huidklachten, castraties en sterilisaties krijg ik vaak. Eén van de meest vreemde gevallen was een hond met een enorme bult op zijn borst. In eerste instantie kon ik niets in die bult ontdekken, maar even later kwam er een satéprikker uit! Het dier had na een barbecue verbrand vlees uit de vuilnisbak weten te halen en opgegeten met stokje en al. Het stokje was door de maag, door de borstwand zo tussen de ribben door naar buiten gekomen. Het dier heeft echt vreselijk veel geluk gehad. Wat vindt u het meest nare aspect van uw beroep? Dat ik soms euthanasie moet plegen. Euthanasie betekent toch dat je een einde moet maken aan een leven en dat went nooit, ook al doe je het al jaren. Je moet objectief blijven maar in lang niet alle gevallen kun je dat. We leven met de mensen mee, we voelen met ze mee en ondanks dat je afstand moet bewaren, doet het je toch altijd wat. Hoe kijkt u zelf tegen een huisdier aan? Ik zie een huisdier in de eerste plaats als een huisgenoot. Als een deel van de familie, en het moet daarom ook zo behandeld worden. Het dier moet in zijn waarde worden gelaten zoals je je andere huisgenoten ook in hun waarde hoort te laten. Respect hoort daarbij, dus ook respect hebben voor het huisdier. Rita Borghardt Uitnodiging 75-plussers Werkbezoek Wethouders Belliot en Iping aan De SOOJ in de gezellige voor en door ouderenontmoetingscentrum De SOOJ. Mevrouw Belliot wil graag in contact komen met gewone ouderen die niet actief zijn in een (ouderen) organisatie en die het leuk vinden over hun ervaringen te vertellen. Er kunnen maximaal 30 ouderen deelnemen aan het gesprek. Ouderen die hieraan willen deelnemen kunnen zich telefonisch aanmelden bij Dian Mekkes, tel of José Kersten, tel van het Ouderenadviesbureau. De SOOJ bevindt zich in de Tichelstraat 50 en is geopend van maandag t/m vrijdag (behalve woensdag) van uur. GUNTERS & MEUSER bv Al meer dan 175 jaar DE VAKZAAK IN IJZERWAREN, HANG EN SLUITWERK, GEREEDSCHAP in de Jordaan SPECIALIST IN BEVEILIGINGSARTIKELEN Egelantiersgracht 2-6 Tel

4 februari maart Zoeklicht Doorverhuren verboden Huurwoningen worden wel eens doorverhuurd om een kennis of familie te helpen, maar soms ook gewoon voor grof geld. Zo worden sommigen rijk aan de woningnood. En de nieuwe bewoners omzeilen de in Amsterdam geldende woningtoewijzingsregels. Doorverhuren van huurwoningen is niet toegestaan. Meestal staat dat ook in het huurcontract. Zowel de onderhuurder als de hoofdhuurder is dan in overtreding. Huurwoningen mag je uitsluitend huren van de eigenaar of de officiële vertegenwoordiger van de eigenaar. Als u langere tijd niet thuis kunt zijn, mag u uw woning in bijzondere gevallen wel door iemand laten bewaren, maar alléén als u daar een vergunning voor hebt. Voor zowel huisbewaring als het verhuren van kamers hebt u meestal ook toestemming van de eigenaar nodig. Oudere scheefwoner vecht voor kwaliteit Ik woon hier pas 56 jaar Met veel andere bewoners van kleine, oude, verwaarloosde woningen in de buurt wordt hij door de politiek als scheefwoner beschouwd. Want zo worden vandaag de dag de huurders aangemerkt die gezien hun inkomen op een te lage huur blijven zitten. Zodoende zouden zij de woningnood teweeg brengen. Vergeten schijnen de wettelijke principes van onderhoudsplicht en prijs naar kwaliteit. Ook meneer Kleingeld kan van zijn AOW best meer huur betalen. Graag zelfs!, zegt de 80-jarige Jordaanbewoner: Als eerst de klachten maar verholpen worden! Maar dat blijkt niet eenvoudig. Alle acht huisbazen die hij de laatste vijf jaar heeft gehad waren slechts in staat tot huurverhogingen en aanmaningen sturen en juridische procedures voeren. Maar gewoon fatsoenlijk onderhoud? Inschrijven waar u woont Iedereen moet in de gemeentelijke basisregistratie (vroeger: Bevolkingsregister) ingeschreven zijn op het adres waar hij of zij feitelijk woont. Verhuist u binnen Amsterdam naar een ander adres, dan moet u dat melden bij de afdeling Burgerzaken van een van de stadsdelen. Verhuist u naar een andere gemeente, dan moet u binnen vijf dagen na vestiging op het adres aangifte doen bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar u gaat wonen. Als u een uitkering hebt, moet u alle wijzigingen die van belang zijn voor uw uitkering, melden bij de uitkerende instantie. Dat geldt bijvoorbeeld als u gaat samenwonen, uw kinderen het huis uit gaan of als u een kamer gaat verhuren. Als u huursubsidie ontvangt, dan moet u dergelijke veranderingen melden bij het ministerie van VROM. Huisvestingsvergunning en huurprijzen Voor alle huurwoningen met een huur tot 499,92 hebt u een vergunning van de gemeente nodig. De eigenaar of de makelaar moet de nieuwe hoofdhuurder voordragen aan de gemeente. Na akkoord stuurt de gemeente de huisvestingsvergunning naar het adres van de nieuwe hoofdhuurder. Een huur boven 499, betekent niet automatisch dat u geen huisvestingsvergunning hoeft te hebben. Het gaat namelijk om de huurwaarde van de woning volgens het wettelijke puntenstelsel. Als u meer betaalt, kan het zijn dat u te veel betaalt en dat de huurwaarde toch minder is dan 499,92 per maand. Dan hebt u toch een huisvestingsvergunning nodig. Wat doet Zoeklicht? De zoeklichtacties worden uitgevoerd door de Dienst Wonen in samenwerking met Sociale Dienst, Dienst Persoonsgegevens, Federatie van Woningcorporaties, Vereniging Vastgoed Belang en Makelaarsvereniging Amsterdam. Stelselmatig worden alle huurwoningen met een huurwaarde tot 499,92 in één buurt onderzocht. Op den duur komen zo alle buurten en stadsdelen aan bod. Alle gegevens die de gemeentediensten en de eigenaar hebben, worden met elkaar vergeleken. Als er iets niet klopt, komt een buitendienstinspecteur langs ingezonden mededeling om te kijken wie er nu eigenlijk in de woning woont. Alle Zoeklichtpartners stellen gegevens beschikbaar voor een bestandsvergelijking. Deze gegevens de verstrekte vergunningen, registraties en de huurcontracten worden gecontroleerd op onrechtmatigheden. Daarnaast onderzoekt Zoeklicht ook woningen, als het vermoeden bestaat dat er iets niet in de haak is, bijvoorbeeld omdat er een melding is binnengekomen. Zoeklicht controleert slechts. Als er onregelmatigheden worden ontdekt, draagt Zoeklicht de zaak over aan de dienst die actie moet ondernemen, of aan de verhuurder. Als de woning is doorverhuurd, kan dat leiden tot ontbinding van het huurcontract met de oorspronkelijke bewoner en tot ontruiming van de woning. Als er sprake is van uitkeringen of huursubsidie, kunnen die worden stopgezet of teruggevorderd. In ernstige gevallen kan het zelfs tot strafvervolging komen. Een woning zoeken Laat u niet verleiden tot woonfraude, niet door kennissen en niet via advertenties in kranten of op internet. Wilt u precies alle mogelijkheden weten om een woning volgens de regels te huren, neemt u dan contact op met Woonloket Zuiderkerk. Schrijf u in bij WoningNet of bij makelaars. Woningen van woningcorporaties, ruim twee derde deel van alle huurwoningen in Amsterdam, worden aangeboden via het gratis WoningNet Magazine en via Om in aanmerking te komen voor een woning moet u zich inschrijven. Dat kost eenmalig 57,-. Een inschrijvingsformulier kunt u aanvragen bij WoningNet, telefoon of vult u on line in, op de website van WoningNet. Ook kunt u zich bij sommige grotere makelaars inschrijven als woningzoekende. Let erop dat u zich inschrijft bij een makelaar die daadwerkelijk als makelaar mag optreden (deze zijn bekend bij Makelaarsvereniging Amsterdam Vindt u op een andere manier een woning? Let erop of de verhuurder optreedt namens de eigenaar.teken in ieder geval niets en betaal niets, voor u zeker weet dat u een huisvestingsvergunning krijgt. Gegronde redenen om te twijfelen aan een verhuurder, kunnen zijn dat: de huurprijs veel te hoog lijkt, zeker als de verhuurder dreigt dat u de woning niet krijgt of dat hij u eruit zal zetten als u daartegen bezwaar maakt; de verhuurder een sleutel van de woning houdt en onaangekondigd kan binnenkomen of zelfs een eigen kamertje in uw woning houdt zonder daar echt te wonen. Nadere informatie en advies over woningzoeken, woningnet, woningruil, huurprijzen, puntensysteem, huurcontracten, huisbewaring, Zoeklicht, etc. kunt u krijgen bij het Woonspreekuur. Voor informatie over Zoeklicht zie Woonspreekuur Jordaan & Gouden Reael 1e Laurierdwarsstraat 6, tel , ma t/m vr 14-16u, di óók 19-20u. Kleingeld klaagde over het verrotte houtwerk van de ramen, kozijnen en vensterbanken in zijn tweekamerwoning aan de voet van de Noorderkerk. Het huis heeft er nog nooit zo schorem uitgezien, schreef hij vijf jaar geleden in onvervalst Jordanees aan zijn huisbaas Libra International. Met hulp van het woonspreekuur startte hij een onderhoudsprocedure en weigerde de huurverhoging. De Huurcommissie gaf hem volledig gelijk: op grond van de gebreken werd de huur per 1 juni 2000 verláágd naar de bodemhuurprijs volgens de monumentenmethode, 154. Een maand later werd de huurverhóging van 1 juli 2000 echter opeens redelijk verklaard! Een kind zag dat deze uitspraak in strijd was met de eerste en met de wet. Maar de huisbaas, inmiddels Interstate Benelux, wilde daar niks van weten en bleef de onrechtmatige huurverhoging opeisen. Ook verwierp hij op hoge toon een schikkingsvoorstel om in te stemmen met de verhoging na herstel van de gebreken. De huisbaas nam een dure advocaat in de arm, maar vergeefs: de kantonrechter stelde Kleingeld in het gelijk. Met woonspreekuur en huurteam in beroep In de jaren nadien blunderde de Huurcommissie helaas steeds opnieuw. Zo verklaarde de voorzitter zonder onderzoek de huurverhogingen van 2001, 2002 en 2003 redelijk. Dit terwijl er niets aan de gebreken was gedaan! Dus was Kleingeld genoodzaakt tegen deze uitspraken weer in beroep te gaan. De achtereenvolgende huisbazen Kleingeld verslijt er gemiddeld twee per jaar Libra International, Benelux Interstate, het Monumenten Vennootschap Consulaat en BVF Vastgoed Management, Van Eijsden, Ter Borgh & Roos, BV Intermonument en BV De Koopman van Amsterdam blijven doen of hun neus bloedt en alle huurverhogingen altijd gewoon doorgegaan zijn. ingezonden mededeling Heeft stadsdeel Amsterdam-Centrum toekomst? Na 3 jaar stadsdeel Amsterdam-Centrum zoekt GroenLinks voorstanders en tegenstanders van het stadsdeel in zijn huidige vorm om hier over mee te praten tijdens een debatavond. Heb jij hierover een mening? Neem dan contact op: Fractiebureau tel: Kleingeld: Constant krijgen we foute huurverhogingen en dreigbrieven. Bij het woonspreekuur rekenen ze alles precies na. Vorig jaar bleek ik in plaats van 200 euro achterstand, 2 euro tegoed te hebben! Op verzoek van de huisbaas heb ik toen m n hele dossier opgestuurd, want hij had van de vorige niets doorgekregen, behalve het foute huurbedrag. Veel geholpen heeft dat niet, want over de huurverhoging van 2002 moest Kleingeld wéér naar de Kantonrechter en over die van 2003 wéér naar de Huurcommissie. De Kantonrechter besliste dit voorjaar opnieuw dat de huur van Kleingeld, deze keer bijgestaan door het met het woonspreekuur samenwerkende Huurteam, bevroren blijft op 154 zolang de gebreken niet verholpen zijn. Half november plofte ook de uitspraak van de Huurcommissie over de huurverhoging van 2003 in de bus: onredelijk zolang de klachten niet verholpen zijn. Ik woon hier pas 56 jaar Minister Dekker wil door extra huurverhogingen en het vrijgeven van de huren van het grootste deel van de huurwoningvoorraad in stadsdeel Centrum, de huurders dwingen om te verhuizen. Denkt Kleingeld er wel eens over om zijn strijd voor een beetje woningkwaliteit op te geven en te verhuizen? Kleingeld: Die minister weet niet waar ze het over heeft. Ik woon hier pas 56 jaar, maar mijn vrouw al 67 jaar! Dacht ze nou echt dat wij nog gaan verhuizen? We blijven hier rustig zitten. We betalen netjes de huur volgens de uitspraak van de rechter. Maar geen enkele verhoging, zolang de gebreken niet hersteld zijn. Bij problemen kunnen we altijd op het wijkcentrum terecht. Of ze nou van het huurteam, het woonspreekuur of de huurdersvereniging zijn, het is geweldig wat die jongens en meisjes voor de buurt doen! Eibert Draisma Woonspreekuur Jordaan & Gouden Reael Bloemgracht 68-70, tel Fietsverhuur touw & blok onderdelen sloten accessoires officieel dealer van AZOR BIKE fietsen klaar-in-één dag reparatie-service Bike City is vanaf 20 december t/m 20 februari 2005 gesloten! Wij wensen u fijne feestdagen en graag tot ziens in 2005! Fysiotherapie en Stressmanagement in de Jordaan behandeling van stress-gerelateerde klachten burnout-/ stressbegeleiding whiplash RSI chronische rug-, nek en hoofdklachten sportblessure-behandeling second opinion (sport)massage ontspanningstherapie voedingsadvies aan huis behandeling éénmalig consult fitnesstraining (onder begeleiding) individueel of in kleine groepen Contract met de meeste zorgverzekeraars waaronder AGIS. Lid KNGF / ingeschreven in Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie. FYSIOBASICS: UW BASIS IN GEZONDHEID. BIJ U IN DE BUURT. Marnixstraat 253-huis, 1015 wh Amsterdam. (tussen Bloemgracht en Westerstraat). Voor informatie: tel of

5 februari maart Elke buurt zijn eigen tongval Het Jordaanse in de Jordaan Fotobewerking van de Elandsgracht met het Johnny Jordaanplein zonder geparkeerde auto s en zonder transformatorhuisje. Een nieuwe visie op het Johnny Jordaanplein Geen vergunning voor Manke Nelis De langverwachte feestelijke plaatsing van het beeld van de legendarische zanger en bassist Manke Nelis op het Johnny Jordaanplein kan voorlopig geen doorgang vinden nu het DB van Stadsdeel Centrum heeft besloten nog geen vergunning te verlenen. Dit naar aanleiding van een raadsadres van de Initiatiefgroep Elandsgracht die het Johnny Jordaanplein ingrijpend wil upgraden en wel meteen. Voor ons is de maat vol, aldus de Initiatiefgroep bestaande uit vier bewoners uit de aanpalende grachtengordel: Wij zijn te lang aan het lijntje gehouden. Eerst moesten wij onze mening geven over ontdempen of niet. Plotseling is dit van de baan en worden wij opgescheept met tijdvretende conferenties over een buurtvisie van de hele Jordaan. Dit duurt allemaal te lang. Het Jordaanplein, één van de mooiste locaties in de binnenstad schreeuwt om aangepakt te worden. Het plan van de initiatiefgroep, getiteld: KOP VOOR KOP, een nieuwe visie op de Elandsgracht, moet komend voorjaar al compleet uitgevoerd zijn. Het plan bestaat uit foto-impressies van de door de initiatiefgroep beoogde situatie. De monumentale krul uit 1880 en het transformatorhuisje zijn eenvoudig met de muis verwijderd of in de termen van de initiatiefgroep zelf: Is een plaats gegeven in de grond. Idemdito de telefooncel en de bloembakken. Daarvoor in de plaats is eveneens met de muis een fris klaterende fontein getoverd met banken eromheen waarop warempel Schrijf zelf uw levensverhaal Voor mensen die het leuk vinden om te schrijven over hun leven, starten de samenwerkende ouderenbonden in Amsterdam een cursus Levensverhalen schrijven. Deelnemers leren hier op creatieve wijze herinneringen op te schrijven, zodat die voor henzelf, hun kinderen en kleinkinderen bewaard blijven. Schrijfervaring is niet nodig: gerichte oefeningen en opdrachten leiden stapsgewijs naar het schrijven van teksten. In elke les staat een thema centraal, bijvoorbeeld school, eten of kleding. Rond het onderwerp worden middelen aangereikt om herinneringen vorm te geven. In de groep van circa twaalf deelnemers wordt hierover gepraat, geschreven en voorgelezen. Aan het eind van de cursus worden één of meerdere bundels samengesteld met verhalen en gedichten van cursisten. De tien lessen van elk twee uur worden elke twee weken op maandag vanaf 10 uur gegeven. Locatie: Prins Hendrikkade 48. Kosten 75,- voor de hele cursus. Deelnemers dienen lid te zijn of te worden van één van de ouderenbonden: ANBO, KBO, NISBO, PCOB OF WOUW. reeds druk babbelende dames hebben plaatsgenomen die zo uit een secretaressecontest lijken weggelopen. Alsof ze ruzie hebben! De beelden van de legendarische Jordaanartiesten, die het vriendelijk groene pleintje tot een van de grootste toeristische trekpleisters van de binnenstad hebben gemaakt zijn in het plan van de initiatiefgroep op een hoopje geveegd op de kop aan de Prinsengracht. Daar kijken ze verloren naar het langsrazende verkeer met de rug naar elkaar en naar het plein. Alsof ze ruzie hebben!, lacht Hannie Pastor, sinds jaar en dag initiatiefnemer en dagelijks beheerder van het Johnny Jordaanplein. De plannen voor zijn plein zijn achter zijn rug om naar het Stadsdeel gestuurd maar heeft hij viavia wel in zijn bezit gekregen. Hij moet er een beetje om lachen: Ik ken ze wel, ik noem ze altijd de hondenclub, want ik heb ze de afgelopen jaren herhaaldelijk aangesproken hun honden niet tegen de beelden te laten pissen en niet te laten schijten op het plein en in de bloembakken. Ik ben er onderhand wel aan gewend om van die kant gezeik en stront voor dank te krijgen! Ondertussen is Pastor wel de buurt ingetrokken met handtekeningenlijsten. De stand na twee dagen: 500 handtekeningen onder het motto Hou het Johnny Jordaanplein in ere! Ofschoon de Initiatiefgroep Elandsgracht het Stadsdeel uitdrukkelijk heeft gevraagd om de vergunning voor het plaatsen van het beeld van Manke Nelis af te wijzen, zal het met deze vierde parel ook wel goed komen. Eibert Draisma Grote collectie originele muziek Billard Café Billard t Mannetje Riet & John Elfers Tweede Marnixplantsoen Luister na wat Manus Peet overkomp. Voogde en boere magge t haure. Me frommes.. t lieve mins.. seit me glashard achterop.. vanmorrege nog: Manus, hullie begannefe je. Ik n scheut reuk in me neus. Ik mag van meself segge, dâ k n reuse deurgekiende gisse jonge bin n ongegeneerde Tuindwarsstrater.. gebaure en getauge in de Jerdaan. Maar se motte me toch in me ommetrek late.. de doeraks.. aârs wor ik soo nijdig als n elektrische schel. Ik bin van prima kwaliteit gewonne en geronne.. maar se motte me nie sarre! Want wat is t geval, me schoone Laura me wijf stuift vanmorrege op en schreeuwt: stommerik!.. en me dochter schreeuwt méé: stommerik!.. In me prefé bofesakkie hebbes se rispetiefelijk gevonde.. twee valsche knaake drie valsche pietermanne en tien blikke heitjes. Nou me liefe Laura.. ik bin nie half belans en as se mit mij wat wille affeture dan motte se mie niet bekattere of ik sla de t pirkement van d r trommel. Manus láát sich nie begannefe. Gaat-ie niet mit de hoogste pirsoone van de samenleving om? In nachtelijk verkeir is-tie, mit alles wat er groot heet en naam heit in de wereld.. en mit de fijnste installaties alle gebied van minse. D r is niks, of ik weet alles van haarlie doen en late.. in en buite Groot-Mokum. Se prate mit mijn aldegaar hun vertrouwdste praatje. En ikke snauw altoos.. meneer je bin n dokter of n prefester.. maar je bint n stommeling.. Want je weet niet eens dat je niks weet! Mot ik me nou deur me wijf late bekattere of vange mit n ondersnoer? Soo n treknet! Merci! Aldus vertolkte op jaloersmakende wijze acteur Paul van Essen de gevoelens van Manus Peet, hoofdpersoon uit de roman De Jordaan (1912) van Israël Querido. De Werkgroep Kunst & Cultuur Jordaan en Gouden Reael had hem en twee sprekers uitgenodigd voor een bijeenkomst over het Jordaanse in de Jordaan op 19 december jl. in Café P96 aan de Prinsengracht. Jan Berns, auteur van Amsterdams (in 2002, m.m.v. Jolanda van den Braak, verschenen in de serie Taal in stad en land ) vertelde over het Jordaans, oorspronkelijk een taal van boeren, tuinders en hoveniers. Deze woonden in een dichtbevolkte buitenbuurt, die in 1612 binnen de Amsterdamse wallen werd opgenomen. Elke buurt had zijn eigen tongval: het gewone Jordaans, het Fransepads of het Haarlemmerdijks. In de loop der tijd werd het Jordaans vermengd met Jiddische woorden en uitdrukkingen en met het Bargoens van boeven en gabbers. Bovengenoemde roman is één van de bronnen voor het typische Amsterdamse stadsdialect Jordaans. Querido ging er zelfs een tijdje voor in de Eerste Goudsbloemdwarsstraat wonen. Maar wie praat er nu nog zo? Wie kan dit Jordaans nog hardop voorlezen? De beeldvorming over het Jordaans blijkt ook gekleurd door de Jordaanromantiek in films als De Jantjes (1934), Bleeke Bet (1934) en Oranje Hein (1936). Clara Pafort-Overduin vertelde ons over haar onderzoek naar de representatie van de Jordaan in films, literatuur en theater in de jaren 30. Zij vroeg zich af: welke realiteit werd in Jordaanfilms vormgegeven en op welke wijze verhield deze realiteit zich tot de historisch gekende werkelijkheid van de Jordaan? Verzetsmuseum eert ontvanger Geuzenpenning 2005 International Campaign for Tibet In aansluiting op de uitreiking op 12 maart door de Stichting Geuzenverzet van de prestigieuze Geuzenpenning 2005 aan International Campaign for Tibet (ICT), besteedt het Verzetsmuseum Amsterdam in samenwerking met de laureaat aandacht aan Tibetaans verzet en het werk van ICT. Van 10 februari t/m 20 maart is een expositie te zien over Tibetaans verzet; in de week van 7 t/m 11 maart vindt er een activiteitenprogramma plaats met lezingen over Tibetaans verzet, Tibetaanse cultuur en Tibetaanse geneeskunde, filmvertoningen en een scholenprogramma. Stichting Geuzenverzet werd opgericht ter nagedachtenis aan de verzetsgroep De Geuzen, die zich in de Tweede Wereldoorlog verzette tegen de Duitse bezetting. De onderscheiding eert personen en/of instellingen, die zich nu actief verzetten tegen onderdrukking. International Campaign for Tibet streeft op vreedzame wijze naar het bevorderen van de Er waren niet alleen voorlezers en sprekers, leden van het koor Puur Mokum en het duo Caravan zorgden voor toepasselijke Jordaanmuziek. Het werd een geslaagde middag. Om die reden hebben wij alle deelnemers verzocht het programma later dit jaar nog eens dunnetjes over te doen, met als extraatje fragmenten van bovengenoemde films uit het Jordaanse huisarchief van Paul van Essen. Wij houden u op de hoogte via deze krant of via de programmafolder 2005 van onze werkgroep, die u na half mei kunt verkrijgen bij de wijkcentra in de 1e Laurierdwarsstraat 6 en Haarlemmerstraat Marijke Blankman en Vimal Korstjens namens de Werkgroep Kunst & Cultuur Jordaan en Gouden Reael. mensenrechten in Tibet en naar democratische vrijheid voor het Tibetaanse volk. ICT is in 1988 in Washington opgericht. De organisatie heeft ook kantoren in Amsterdam en Berlijn. Het Tibetaanse verzet krijgt wereldwijd respect vanwege het geweldloze karakter. Het bestuur van de Stichting besloot unaniem om ICT de onderscheiding toe te kennen om bewondering uit te drukken voor de consistente geweldloze inzet van ICT voor een democratisch Tibet en voor het bevorderen van de mensenrechten van het Tibetaanse volk. Verzetsmuseum Amsterdam (schuin tegenover Artis), Plantage Kerklaan 61. Openingstijden expositie: di t/m vr uur; za t/m di uur Activiteitenprogramma: 7 t/m 10 maart s avonds; precieze data en tijden worden nog nader vastgesteld.

6 februari maart Deelraadslid Luud Schimmelpennink (PvdA) PROVO in de grijze oudheid, maar nog steeds duidelijke ideeën De Amstel is mooier dan ooit in het grijze winterlicht. Voor het huis waar Luud Schimmelpennink woont, ligt een rijnaak, die De Verwachting heet. Als een symbool voor het streven van een optimistische man die ooit als PROVO de stad op stelten zette. Nu is hij lid van de Deelraad Centrum voor de Partij van de Arbeid. Je vindt Jordaan & Gouden Reael een leuke buurt; je doet boodschappen op de Lindenmarkt en op de Haarlemmerdijk. Wat trekt je zo aan? De markt en die kleine gespecialiseerde winkels vind ik heerlijk, ook de schaakwinkel en de bioscoop. Ik ken de buurt goed, ik heb gewerkt in het Y-tec gebouw en ik ben geboren op de Houtmankade. Als je Luud Schimmelpennink zegt, dan denk je meteen: witkar en witte fietsenplan ; hoe vind je het om nog steeds geïdentificeerd te worden met die witte plannen? Och, dat is gewoon gebeurd. Dat was in de grijze oudheid. Nu heb ik binnen de PvdA nog steeds duidelijke ideeën met betrekking tot het leven in Amsterdam. De auto in de binnenstad bij voorbeeld, moet een punt worden voor de volgende verkiezingen. Het autoverkeer in de binnenstad is op zijn retour. De automobilist kan alleen nog als voetganger de stad consumeren. In het boek Death and Life of the American Cities is dat proces heel duidelijk beschreven. Er waren in Amerika steden die bij herinrichting van hun binnengebied rekening hielden met ruimte voor auto s. Als zo n stad klaar was, hadden de bezoekers geen interesse meer. Mensen komen niet naar de stad om te parkeren, ze komen voor hun terrasje, of om te winkelen of om naar het museum te gaan. Je hebt economie in je portefeuille. Minder auto s in de binnenstad, is dat niet tegenstrijdig met de economische belangen van de stad? Absoluut niet. Amsterdam heeft heel veel mogelijkheden voor productontwikkeling. Daar moet in geïnvesteerd worden. De producten kunnen best ergens anders in het land worden gemaakt. Investeerders in nieuwe producten komen liever naar de stad. De luchthaven speelt daarbij een goede rol en ook het midden in de stad gelegen Centraal Station. Amsterdam is een van de grote financiële centra van Europa. We hebben hier concentraties van creatieve mensen. Er was eens een mooie kans: het Y-tec gebouw samen met de graansilo op de strekdam in het IJ. De gemeente heeft er een andere bestemming aan gegeven. Jammer, dat zou erg geschikt zijn geweest voor een product-ontwikkelingscentrum. (Voormalig Reinilda) Marnixstraat 285 Jongerenproductiehuis Fusion Style factory Ieder maandag van uur is er de cursus Modekleding maken. Vind je het leuk om je eigen kleren te ontwerpen en te maken? Doe dan mee.gevorderden mogen zelf bedenken en maken wat ze willen. Dit alles natuurlijk met behulp van patroon, stof, schaar en naaimachines. Totaal zijn het 10 lessen voor 60,- (met Jongerenspas 50,-). Aanmelden telefonisch ( ) of Streetdance Iedere dinsdag van uur na school even lekker dansen o.l.v. een professionele docent. Lijkt dit je wat, of twijfel je nog, kom dan de eerste keer GRATIS proberen. Daarna beslis je of je je inschrijft voor de cursus. Ken je nog vrienden of vriendinnen uit de buurt, of van school die dit ook leuk zouden vinden, neem ze dan mee. Kosten 40,- voor 10 lessen. Aanmelden telefonisch ( ) of Appetizer Gestart vanaf 21 januari, iedere vrijdagmiddag van uur. Voor jongeren die op vrijdagmiddag na school iets willen doen met vrienden. Je kunt een plaatje draaien (er zijn draaitafels/cd-spelers), rappen, zingen (microfoons en draaitafels aanwezig). Ook tafelvoetbal, film kijken, feestje organiseren of gewoon chillen. Woon je in het centrum van Amsterdam en zoek je een plek om na een drukke schoolweek even wat te kletsen, te drinken, iets te organiseren, muziek te luisteren of zelf te draaien? Kom dan langs en see what there s to do for you!!! Gratis. Meer info? Bel Bea of Niels Get2gethet workshop Hoe maak je contact met nieuwe mensen, in bijvoorbeeld een nieuwe klas of op een feest? Hoe spreek je die ene leuke jongen of dat leuke meisje aan? Hoe merk je of iemand jou leuk vindt? Leer er alles over in deze actieve workshop, waarin je o.a. leert zo over te komen als jij wilt. Is dit iets voor jou of ken je iemand die hierop zit te wachten meld je dan aan bij Fusion Jongeren productiehuis. Kosten 20 van tot uur op zaterdag inclusief drinken en snack. Zodra er voldoende aanmeldingen zijn plannen wij de definitieve dag. Chill: 2-delige workshop faalangst en examenvrees Sla jij spreekbeurten het liefst over? Ben je bang niet goed te presteren tijdens proefwerken of examens, of voel je je niet op je gemak als je plotseling in de aandacht staat? Kom dan naar deze workshop. Je leert hoe je in lastige situaties ontspannen wordt en blijft en hoe je het allerbeste uit jezelf kunt halen. Op twee zaterdagmiddagen van uur willen wij deze 2-delige workshop aanbieden. Dit is inclusief de pauze waarin je iets kunt drinken. Voor twee middagen betaal je 35,-. Gratis huiswerkbegeleiding voor middelbare scholieren op maandag en woensdag van uur. Wil je meer informatie over deze workshops of wil je je hiervoor opgeven, bel dan naar Fusion tel: en vraag naar Elly Geelkerken. Je kunt ook mailen naar De werkzaamheden aan de Rosa Overbeekbrug over de Bloemgracht thv 1ste Bloemdwarsstraat en 2de Leliedwarsstraat zullen ruim een half jaar in beslag nemen. Voor mensen die niet nat willen worden, is hier een noodbrug gebouwd. Luud Schimmelpennink tijdens de commissievergadering Bouwen en Wonen op 9 februari jl. Insprekers bepleiten alternatief bouwplan Zwiters Huis op Rapenburg. Tekening links op deze pagina: Witkarproject, destijds gemaakt door Luuds dochter. En de industrieën in Amsterdam? De industrie gaat weg uit Amsterdam. Productontwikkeling kan aan de rand van de stad plaatsvinden, met een aantrekkelijk centrum dichtbij. Dat geeft ruimte in de binnenstad, die exclusief voor bewoners en bedrijven kan worden gebuikt. Ik heb zelf geen auto, maar ik vind het geen goed idee dat bezoekers de parkeerruimte in beslag nemen en bewoners hun auto niet kwijt kunnen. Hoe wil je bewerkstelligen dat bezoekers hun auto niet in de binnenstad parkeren? De Raad voor de Stedenbouw heeft een analyse gemaakt. In de Orangerie van de Hortus wordt binnenkort een toelichting gegeven over 15 parkeergarages. Ik ga daar een verhaal houden over hoe de stad je als voetganger ontvangt. De route Damrak, Rokin en Vijzelstraat moet leuker worden gemaakt. Er is over zes jaar zoveel geïnvesteerd in dat gebied, dat het nu ook echt aantrekkelijk moet worden. Daar hoort ook de witkar bij, Mcbike en andere faciliteiten voor de bezoekers en als onderdeel van de gastvrijheid van Amsterdam gratis vervoer met de Opstapper. Kan dat, de Opstapper gratis? De Opstapper kost een miljoen, de opbrengst van de kaartjes is daar maar 10 procent van. Die honderdduizend euro kan echt wel uit een andere pot komen, of meegefinancierd worden door het bedrijfsleven. Ik heb een ontwerp gemaakt voor een routekaart van de Opstapper. Dat ontwerp is aangenomen. Als je niet bekend bent in de stad, weet je namelijk niet hoe hij rijdt. De witfiets is niet gelukt De witfiets is mislukt doordat de rekken ondeugdelijk waren en vandalismegevoelig. Bovendien stopte de Postbank met de chipper. Daar stonden te veel persoonlijke gegevens op. Maar fietsen anoniem uitlenen dat kan niet. Nu heb ik overleg met de firma Decaux (van de tramhokjes) die heeft een systeem ontwikkeld, dat in Wenen en in Helsinki heel goed werkt. Niet iedereen kan fietsen Je kunt ook denken aan speciale taxi s voor het binnengebied, op elektromotoren, of aan gratis busjes die vanaf verdeelcentra naar de binnenstad rijden. Waarom was je voor het instellen van de Deelraad Centrum? Aanvankelijk was ik tegen het hele plan van de deelraden. Toen ze er eenmaal waren, vond ik dat het voor de binnenstad gunstig zou zijn ook een eigen deelraad te hebben. De ambtenaren kunnen beter presteren en slagvaardiger zijn. In een interview zeg je dat de samenwerking met de gemeenteraad beter kan. Hoe? Het college zou met betrekking tot de binnenstad meer moeten worden aangestuurd door de deelraad. Nu hebben instanties als bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel te veel te zeggen. De afspraken met de wethouders moeten duidelijker zijn. De deelraad hoort bekend te zijn met wat de bewoners willen en met deze buurtvisies moet rekening worden gehouden. Neem bij voorbeeld het idee om de grachten in de Jordaan weer te openen, dat moeten de bewoners wel willen. De bewoners zijn geloof ik niet echt blij met het plan om de Egelantiersgracht weer open te maken, of om de Westerstraat in een gracht te veranderen. Het is een slecht idee, ik denk dat het niet doorgaat. Maar ik heb wel tegen de bewoners gezegd: maak gebruik van de aandacht die er nu voor jullie straat is. Blijf je krachten bundelen en stel vast wat je wilt dat er wél gebeurt. Ik heb veel mensen ontmoet die dat uitstekend kunnen organiseren. Zorg voor een goede samenwerking met de deelraad. Het is nu het moment, straks is de aandacht weer weg. De Westerstraat wil als een Ramblas gaan functioneren. Ambitieus misschien, maar kom op met dat plan. Je vindt ook dat de samenwerking met de wijkcentra beter kan. De wijkcentra moeten eigenlijk een zwaardere rol hebben. Ze moeten wel allemaal dezelfde faciliteiten bieden aan de bewoners, maar hun beleid moet worden afgestemd op de wensen van de buurt. De bewoners nemen de besluiten over wat er in hun buurt moet gebeuren, de wijkcentra moeten de communicatie met de deelraad organiseren. Wel op een onafhankelijke manier natuurlijk. De deelraad op zijn beurt moet naar de wijkcentra luisteren. Op die manier kunnen de wijkcentra een steun voor de deelraad zijn. Nu wordt er te veel los van elkaar gewerkt. Soms hoor je dat de binnenstad er schoner op is geworden sinds de deelraad er is, vind jij dat ook? Ja, ik vind van wel. De deelraad probeert interesse te kweken bij het publiek voor het opruimen. Op de schoonmaakkarretjes staan onbegrijpelijke leuzen. Er is een heel leuk nieuw logo gemaakt: Wees schoon, dat is duidelijke taal. Een figuurtje er bij, Klaartje, een Amsterdams weesmeisje met een bezem. De hele actie kost maar tienduizend euro, maar ondervindt veel weerstand. De wethouder voert het niet uit. Als PROVO protesteerde je tegen het gezag; nu hoor je zelf bij de gezagsdragers, hoe voelt dat? Ach, wij hebben in de jaren zestig ons verhaal verteld, dat hoeft niet weer verteld te worden. Wij hebben onze getuigenis gedaan, zo voel ik dat. Wat wij destijds wilden, was verandering van de mentaliteit, wij hoefden geen macht te hebben. Ik vind dat die ideeën nu uitgevoerd moeten worden. Roel van Duyn is anders, die is wel door gegaan met getuigen. De PvdA is geen linkse partij, toch zit je in de PvdA fractie. De PvdA is een partij van het midden, maar ze beschermt wel de positie van de onderkant. Voor het uitvoeren van de ideeën die wij destijds hadden, is politieke invloed nodig. Die heeft de PvdA. Vind je de deelraad niet te bureaucratisch? De deelraad is veel te bureaucratisch. De schaal is veel te klein voor macht. Nu is de deelraad te veel een imitatie van de Tweede Kamer, of van de gemeenteraad. Ik zou willen dat de PvdA de VVD en GroenLinks samen afspreken er op toe te zien dat de wethouders zich laten aansturen door de deelraad en besluiten ook uitvoeren. Ik wil best nog een termijn meedoen, maar als die afspraak er niet komt, dan haak ik af. Luud Schimmelpennink uit de Amsterdamse politiek, dat kan ik me bijna niet voorstellen. We lopen samen even naar de kopieerwinkel in de Utrechtsestraat om de tekening te kopiëren die zijn dochter destijds maakte van de witkar. Die mag in de krant. Ada Iest

7 februari maart Historische nieuwbouw & historische oudbouw Bescherming bijzondere geschiedenis Jordaan In Binnenstad, het tijdschrift van de Vereniging van Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB), is een discussie gestart over de vraag of historische nieuwbouw 1) als monument moet worden aangemerkt. Ik vrees dat die discussie net zo n farce zal zijn als de discussie over historische oudbouw. Dat laatste hebben velen in de Noord-Jordaan helaas moeten constateren. Bij besluitvorming in de gemeenteraad, resp. deelraad, over de monumentwaardigheid van oudbouw worden volgens mij het Bestemmingsplan Jordaan (1999) en de Monumentenwet (1988) in t geheel niet gerespecteerd. Als die waren gerespecteerd, had de sloop van bijvoorbeeld het ensemble Pottenbakkersgang nooit mogen plaatsvinden. Bovendien is onderzoek naar de monumentwaardigheid van panden en ensembles door Bureau Monumentenzorg & Archeologie (bma) doorgaans zo onjuist en onvolledig, dat op basis daarvan geen besluitvorming zou mogen plaatsvinden. Toch werd op basis van zo n onderzoek van bma besloten het ensemble Pottenbakkersgang, Westerstraat , te demonteren. Ook bij het besluit Palmgracht 3 in puin te slaan, speelde onderzoek van bma een rol. De standpunten van de VVAB inzake het ensemble Pottenbakkersgang, Willemsstraat 2-12 en Palmgracht 3 zoals die in Binnenstad werden verwoord, zijn volgens mij niet getoetst aan de eerder genoemde wettelijke bepalingen. Ook verschil ik van mening met Guido Frankfurther, die in de Binnenstad van november jl. schreef dat de waarderingskaart van het Beschermde Stadsgezicht op orde wordt gehouden in het kader van de herziening van bestemmingsplannen. Volgens mij wordt de Waarderingskaart Binnenstad Beschermd Stadsgezicht 2) waar het de Noord-Jordaan betreft niet op orde gehouden. Ik vind het van groot belang dat binnen de Jordaan hierover een gedachtewisseling plaatsvindt. Hieronder enkele kritische aantekeningen bij het beleid van de deelraad naar aanleiding van de discussie die in oktober in Binnenstad werd gestart door Herman Pinkse. Slopend De afgelopen jaren heb ik mij verdiept in de bijzondere architectuur in de Jordaan. De directe aanleiding daartoe was de geheel onverwachte sloop van het pand Willemsstraat 29. Het was het laatste van de vele pakhuisjes die er vóór 1856 waren gebouwd. Nu is op die plek al enige jaren een non-descripte gevel te zien. Op één van de inspraakavonden over het Bestemmingsplan Jordaan sprak ik met Jacoba Bedaux over de bijzondere architectuur in de Jordaan. Kort daarna was ik als onafhankelijk deskundige betrokken bij haar strijd tegen de afbraak van het ensemble Pottenbakkersgang. De gang van zaken was letterlijk en figuurlijk slopend. Het ensemble Pottenbakkersgang had alle kenmerken van één van de drie types ensemblebouw die in het Bestemmingsplan worden beschreven: inpandige bebouwing die teruggaat op de periode van voor 1613 ( ) prestedelijke bebouwing van de Jordaan. Die informatie stond niet op de Waarderingskaart, noch werd daarvan melding gemaakt in het onderzoeksrapport van Bureau Monumenten & Archeologie. Die tekortkoming heeft er mede toe geleid dat de gemeenteraad het fiat gaf voor de sloop van alle panden van het ensemble, behalve nummer 218. Bebouwingen van het tweede type zijn ook niet op de Waarderingskaart gemarkeerd: inpandige bebouwing waarbij op veel plaatsen de honderd procent bebouwing van de binnenterreinen werd benaderd. Achter de gevelwanden was de bebouwingsdichtheid honderd procent, met een wirwar van gangen en steegjes. Tijdens verschillende saneringsgolven na 1856 werden in de Willemsstraat de krotten en sloppen gesloopt, ook die achter de gevelwanden, en werd de structuur van de bebouwing gewijzigd. Op de locaties Willemsstraat 2-14 waar vroeger het vermaarde Franse Pad was staan de laatste getuigen van dit type bebouwingsstructuur en bebouwing. Omwonenden hebben de karakteristieken Tekening C.J. Visscher ( ) afgedrukt door J.Z. Kannegieter in De Amsterdamse Jordaan (1959) Volgens Kannegieter zien we hier op de voorgrond- de Karthuizercingel, de ringsloot die het Karthuizersklooster ( omgaf, waar later de Anjeliersgracht kwam, na de demping (1861) verdoopt tot Westerstraat. De prenten van Visscher gelden als waarheidsgetrouw. Vergelijking met prenten die Visscher maakte van de bebouwing, links 90 graden de hoek om, leidt tot de conclusie dat het huidige inpandige huis, Westerstraat 218, op de locatie staat waar op deze prent rechts achter, een cel van een Karthuizermonink is getekend. Zeker is in ieder geval dat het huidige pand Westerstraat 218 grotendeels is gebouwd op muren van het Karthuizersklooster. Het pand is waarschijnlijk niet zo oud als op de kaart van Florisz uit De bebouwingsstructuur zoals te zien op deze kaart bleef gehandhaaft tot de afbraak enkele jaren geleden. Dat die bebouwingsstructuur van vóór 1612 is, zal mede te danken zijn geweest aan de recht-op-overpadregeling die rond 1612 van kracht werd. 1) 2) Willemsstraat 2-12 ervan in een rapport beschreven en aan de deelraad voorgelegd. Zij hebben ook politici in het ensemble rondgeleid. Aanleiding tot deze activiteiten was een bouwplan van Dik Smeding en Wegra Investments BV. Met die activiteiten wilden de omwonenden ook het bma corrigeren, dat had niets uit de kast getrokken om de deelraad te wijzen op het unieke karakter van dit ensemble. Voor de deelraad was het rapport van de omwonenden geen aanleiding om onderzoek te laten verrichten, zelfs geen quick scan. Buurman Deze zomer werd geheel onverwachts Palmgracht 3 een orde-2-pand gesloopt. Ambtenaren hadden plotseling bedacht dat er instortingsgevaar was. In de vergadering van de Commissie van advies voor bouwen, wonen, stedelijke ontwikkeling en openbareruimtebeheer van de deelraad zeiden die ambtenaren dat ze geen onderzoek hadden kunnen verrichten naar de technische staat van het pand, omdat de buurman ze niet had toegelaten. Die opmerking was bespottelijk en die zegt veel over het niveau van hun aanpak. Ondanks alarmsignalen van omwonenden over de verkrotting van het pand, waren ze nooit komen kijken. Ook naar dit pand hadden de omwonenden degelijk onderzoek verricht. In de Noord-Jordaan verdwijnen in rap tempo de tastbare sporen van de bijzondere geschiedenis. Onderzoek van het bma is gericht op de bouwtechnische staat van individuele panden. Bepalingen in het Bestemmingsplan of de Monumentenwet worden niet getoetst. Ook wordt geen rekening gehouden met de bijzondere cultuurgeschiedenis van de Jordaan. Discussies over wat monumentwaardig is, zijn in steeds mindere mate cultuurhistorische discussies. Cultuurgeschiedenis is niet te reduceren tot een gevelwand, niet tot een oppervlaktemaat! Ik weet niet of de nieuwbouwpanden die op de vier hierboven genoemde locaties zijn gebouwd of gepland, gerekend kunnen worden tot historische nieuwbouw. Naar verluidt pretenderen Dik Smeding en Wegra Investments dat hun nieuwbouwplannen voor de locaties Willemsstraat 2-12 en Palmgracht 1-3 historiserend zijn. Wat ik honderd procent zeker weet, is dat die panden op plekken staan of worden gepland waar de sporen van een buitengewoon rijke en veelbewogen geschiedenis uitgewist zijn en nog worden als het beleid van de deelraad niet drastisch verandert. De deelraad moet de eerder genoemde wettelijke bepalingen respecteren, er zorg voor dragen dat de kwaliteit van onderzoek ten behoeve van de besluitvorming wordt verbeterd en waar nodig ambtenaren worden berispt en de inzet van omwonenden, die kwalitatief vaak van hoog niveau is, serieus wordt genomen en betrokken bij zijn overwegingen. Mieke Krijger Van historische nieuwbouw is sprake als een pand wordt gereconstrueerd met nieuwe materialen en er geen of nagenoeg geen oorspronkelijke materialen (bakstenen, balken etc.) worden gebruikt. Aanleiding voor die discussie in Binnenstad was het besluit van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg om de monumenten Rozengracht 218 en 220 na een zeer ingrijpende verbouwing en de toevoeging van één etage van de Rijksmonumentenlijst af te voeren. Zie ook de panden Tuinstraat en wat Vincent van Rossum daarover schreef in Een oude wijk als nieuw ontwerpprobleem. Architectuur en stadsvernieuwing, in De Jordaan gaat nooit verloren. Island Bookstore, 1997, p Zie website van Bureau Monumenten & Archeologie. Discussie herbouw beschermde monumenten Het artikel van Mieke krijger verschaft onjuiste informatie over een discussie die momenteel gaande is in de Vereniging Vrienden Amsterdamse Binnenstad (VVAB). Die discussie gaat over de vraag of geheel herbouwde monumenten op de monumentenlijst blijven staan. De onderwerpen die Krijger ter sprake brengt, hebben daar weinig tot niets mee te maken, en er zijn in het kader van die discussie geen uitspraken gestaan. De standpunten van de VVAD in deze zaken zijn duidelijk. Zie hiervoor onze website (onder waakhond). Waar de discussie wel over gaat, is dat verscheidene beschermde monumenten in Amsterdam tijdens de restauratie geheel of gedeeltelijk zijn herbouwd. Alhoewel behouden voor vernieuwen gaat, is herbouw soms onvermijdelijk wanneer het bouwkundig verval door achterstallig onderhoud te ver is voortgeschreden. De herbouwde panden worden vervolgens door de Rijksdienst van de Monumentenzorg van de lijst gehaald. Dit is bijvoorbeeld gebeurd bij Rozengracht waar de panden geheel zijn herbouwd met een extra verdieping. Het ingestorte pand Bloemgracht 5 wordt eveneens van de lijst gehaald, waardoor herbouw niet meer aan de orde is. Wij hebben daar ernstige bedenkingen bij. Aan de ene kant is het niet onredelijk herbouwde panden van de monumentenlijst te halen die geen authentieke elementen meer hebben. Voorkomen moet worden dat er door hardhandige verbouwingen en restauraties originele details verdwijnen. Eigenaren die dat doen, lopen niet geheel ten onrechte het risico dat hun pand dan van de lijst wordt gehaald. Bovendien zijn er meer instrumenten dan de plaatsing op de monumentenlijst om historische bouwwerken en structuren te beschermen. De monumentenlijst is er alleen voor de panden ouder dan vijftig jaar die een belangrijke architectuurhistorische waarde hebben. Deze dilemma s worden bediscussieerd in de kolommen van ons verenigingsblad Binnenstad en op onze website Daaraan kunnen ook de Jordaanbewoners deelnemen! Walther Schoonenberg Voorzitter van de Verenging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad Visie op het water? Binnenkort mogen we inspreken op de nota Visie op het Water. Het bestuur van deelraad Centrum meent de Amsterdamse binnenstad te kunnen verfraaien middels verplaatsing van ruim honderd woonboten binnen de stadsdeelgrenzen. Op een kleurkaart staat aangegeven welke boten op hun plek blijven, welke ligplaatsen ongewenst zijn, waar verdunning komt en waar de te verplaatsen schepen heen mogen gaan. De boten van bijvoorbeeld Raamgracht of Leidsekade zouden, volgens de nota, beter liggen in de Geldersekade of Prinsengracht. Tegelijkertijd wordt o.a. voorgesteld de Prinsengracht woonbootvrij te maken bij Amstelveld en Noordermarkt. Kortom, een hele operatie waarbij vele wal- en waterbewoners nieuwe buren krijgen of juist kwijtraken. Volgens Guido Frankfurther komen er géén verplichte verplaatsingen. Hij wil eigenaren van een kleine ark verleiden door meer ruimte te bieden op een andere plek voor vervanging van de ark door een groter woonschip. Maar hoe denkt hij al die andere bootbewoners, die allang tevreden zijn met schip en plek, tot verhuizing te verleiden? Al worden alle nieuwe aansluitingen ruim vergoed, misschien trekken de toekomstige overburen wel lange gezichten en gaan die uitgebreid procederen om hun kade woonbootvrij te houden. Dan vervliegt toch elke lust en woongenot. En bovendien, wie draagt dan de procedurekosten? Er is overigens nog geen flauw idee wat deze stoelendans rond zichtlijnen mag kosten. Met concrete uitwerkingen per rak wordt pas in 2006 begonnen. Paul Spoek, Woonbootbewoner

8 februari maart De start van de actiecampagne Stop Dekker op 14 januari in het Claverhuis werd druk bezocht. CDA trekt stekker uit plan Dekker Dankzij duizenden brieven van verontruste huurders is de meerderheid in de Tweede Kamer nu tegen de plannen van minister Dekker om huurwoningen in Nederland te liberaliseren. PvdA, GroenLinks en SP waren al tegen, maar nu is ook het CDA om. Deze partij heeft, evenals D66, veel bezwaren tegen de huurverhoging die het gevolg is van de liberalisatie. Vooral de lagere middeninkomens, maar ook veel ouderen, zouden het slachtoffer zijn geworden van het vrijlaten van huurprijsbescherming van een kwart van de huurwoningen. Zeker in gebieden waar het aanbod achterblijft bij de vraag ligt de prijs van een koopwoning hoog. Dat er mensen zijn die voor een woninkje van 25m 2 meer dan neertellen, mag niet betekenen dat huurwoningen in die schaarstegebieden een huurprijs krijgen die bepaald wordt door de wet van vraag en aanbod. In de plannen van Dekker zou dat het gevolg zijn geweest. Terwijl in het huidige systeem de kwaliteit van een woning bepaalt of Tea42 (je zegt tea for two ) neemt je overal mee naar toe! Iedereen heeft het wel eens meegemaakt: je wil naar de film, maar je hebt niemand om mee te gaan. Of je hebt je eindelijk opgegeven voor die ene cursus of bij de sportclub maar het kost teveel moeite om er naar toe te gaan. Kan jij je voorstellen hoe moeilijk dat dan moet zijn voor jonge mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking? Onderzoek heeft uitgewezen dat jongvolwassenen met een lichamelijke of verstandelijke beperking die zelfstandig wonen in Amsterdam, dreigen te vereenzamen. Dit is jammer. Want juist die zelfstandigheid maakt hen deel van onze maatschappij. Tea42 wil graag deze mensen maatjes bieden. Gewoon iemand om es een keer naar die bioscoop of sportclub te gaan. Of om eens gezellig ergens koffie te drinken. Wel zoekt tea42 het liefst mensen van dezelfde leeftijd. Ben jij tussen de jaar en vind jij het leuk om iemands maatje te zijn? Meld je dan aan. Ben je tussen de jaar met een beperking en zoek je juist een maatje? Meld je dan ook aan! De bedoeling is dat je ongeveer 1x per 2 weken samen iets onderneemt. De koppeling tussen deelnemer en maatje vindt plaats op grond van wederzijdse interesse en gelijkwaardigheid. Voor meer informatie kijk op of bel direct naar en vraag naar de coördinator van tea42: Marjolein Hoogerwaard de huurprijs beschermd wordt, zodat alleen grotere woningen een marktconforme prijs kunnen krijgen, legt Dekker een verband met de WOZ-waarde, die zoals bekend op een fictieve taxatie is gebaseerd. ADVOCATENKANTOOR Seegers & Lebouille Met problemen op het gebied van huur van woon- en bedrijfsruimte, werk en ontslag, uitkeringen, verblijfsvergunningen, huwelijk en echtscheiding, letselschade en strafrecht kunt u bij ons terecht. Juridisch advies uitsluitend na telefonische afspraak ADVOCATENKANTOOR Seegers & Lebouille Egelantiersgracht RR Amsterdam tel.: , fax: Locatie en kwaliteit Bij koopwoningen speelt natuurlijk niet alleen de locatie een rol. Ook de uitrusting en de staat van onderhoud van casco en fundering spelen mee. Wie om zich heen kijkt, ziet dat er woningen nieuw worden gebouwd of ingrijpend worden gerenoveerd om vervolgens voor pittige prijzen te koop te worden aangeboden. Bij huurhuizen raakte in het plan Dekker de kwaliteitsfactor ondergesneeuwd door de factor locatie, zodat ook voor slecht onderhouden panden, waarin door de eigenaar of verhuurder weinig of niets geïnvesteerd was om het woongenot te verhogen, de huurprijs slechts bepaald wordt door de gewildheid. Die populariteit zou worden afgemeten aan de WOZ-waarde, globaal gezegd het prijsniveau van koopwoningen. Daarin zit in schaarstegebieden een hoop lucht en dankzij de hypotheekrenteaftrek zijn de prijzen ook veel hoger dan onder normale marktcondities. Dekker wilde die gekte op de koopwoningmarkt ook laten gelden voor een kwart van alle huurwoningen in Nederland en in 2006 een begin maken met die operatie. Rampzalige gevolgen Ook voor zittende huurders zou dit enorme consequenties hebben gehad, gevolgen die door Dekker in haar huurbrief aan de Tweede Kamer werden gebagatelliseerd. Als u de huur niet meer kunt betalen, moet u omzien naar een andere woning. Het CDA besefte dat er een enorm tekort is aan betaalbare woningen en dat de huurverhoging voor veel mensen slikken of stikken zou betekenen. Nu stelt die partij dat er eerst maar eens flink gebouwd moet worden voor er meer marktwerking op de huursector kan worden losgelaten. Driewerf hoera, maar De bezuiniging van 250 miljoen op de begroting van Volkshuisvesting is met het sneuvelen van het plan Dekker echter niet van de baan. Dus zitten minister Dekker en het kabinet Balkenende II met een probleem. Hoe ze dat denken op te lossen is nog niet bekend op het moment van schrijven. Alternatief plan Huurdersvereniging Amsterdam (HA) heeft een alternatief ingediend dat op 9 september 2004 aan de minister is overhandigd. Haar eerste reactie was dat haar uitgangspunten anders zijn. Dat is juist. In het HA-voorstel wordt uitgegaan van de behoefte die mensen hebben aan woningen. Iedereen heeft recht op goede huisvesting. Voor degenen die het gezien hun inkomen niet kunnen betalen, is er de individuele huursubsidie. Voor de inkomens tot aan de ziekenfondsgrens ( netto per jaar) is het ook noodzakelijk dat er betaalbare huur- of koopwoningen zijn. De inkomens boven modaal kunnen zich een groter bedrag veroorloven aan woonlasten, maar huren van 900 of meer gaan velen onder hen ook te ver. Er moet dus een aanbod komen dat afgestemd is op de vraag. En om te voorkomen dat er een kloof komt te liggen tussen de gereguleerde huurmarkt met huren onder de 600 en de vrije markt met huren boven de 900 moet de liberalisatiegrens juist omhoog. Grotere woningen met Dak- en thuislozen kunnen terecht in nieuwe zaal Inloophuis De Tweede Mijl heropend Inloophuis De Tweede Mijl aan de Willemsstraat heropende op 26 januari zijn deuren voor dak- en thuislozen. Directeur Martien Jan de Haan verrichtte de opening van het nieuwe vertrek namens de overkoepelende Stichting tot Heil des Volks. Het pand van deze stichting is het afgelopen jaar ingrijpend verbouwd. De Tweede Mijl ontvangt hier sinds 2002 mensen van de straat. Een team van zo n tachtig vrijwilligers zorgt voor koffie, een maaltijd, kleding, voetverzorging en een goed gesprek. Regelmatig worden mensen vanuit De Tweede Mijl opgenomen in afkickcentra en andere vormen van maatschappelijke opvang, waardoor ze een nieuw leven kunnen beginnen. De plek aan de Willemsstraat heeft een bijzondere geschiedenis. In het pand van Tot Heil des Volks was van 1855 tot de jaren zestig van de vorige eeuw de Bewaarschool voor havelooze meer kwaliteit mogen daarbij best wat duurder zijn dan kleine woningen. Nu is de puntprijs voor de eerste 80 punten lager dan de prijs voor elk punt meer. Door een extra opslag te berekenen bij meer dan 100 of 120 punten wordt de bouw van duurdere maar desondanks nog betaalbare huurwoningen gestimuleerd. Dat sluit ook aan bij de vraag die er naar betere en ruimere huurwoningen is en genereert voldoende rendement voor verhuurders. De huursubsidie moet betaald blijven worden uit de rijksmiddelen maar verhuurders die zich niet houden aan de (nog te maken) afspraak om hun aanbod af te stemmen op de vraag, krijgen een heffing die ten goede komt aan de investeringsopgave van de volkshuisvesting. Want één ding is duidelijk: er moet meer gebouwd worden. Het HA-plan is gebaseerd op het motto: Bouwen, Bouwen, Bouwen. Het gaat er niet om dat de huidige schaarste eerlijk verdeeld wordt. In het HA-plan worden daarom alle huishoudens met een inkomen tot aan de ziekenfondsgrens vooropgesteld. Van uitstel komt Er komt waarschijnlijk uitstel van de plannen. Dat uitstel tot afstel kan leiden is bekend, maar zover zijn we nog niet. We zullen de strijd daarom voortzetten. Huurdersvereniging Centrum, Huurdersvereniging Amsterdam en de Nederlandse Woonbond zetten zich daar voor 100 procent voor in. Daarbij hebben we de steun van huurders hard nodig. Actievoeren kost geld en tijd en dus is het van het grootste belang dat huurders zich organiseren, lid worden van plaatselijke verenigingen, meedenken over het huurbeleid van overheid en verhuurders en zo nodig meedoen aan acties. Dankzij de vele brieven die huurders per post en per hebben gestuurd aan kamerleden, kranten en verhuurders, de handtekeningen die ze hebben gezet op protestkaarten en de posters die ze op hun raam hebben gehangen, is het plan Dekker voor het moment van de baan. Die slag hebben we gewonnen, maar de strijd gaat door. Voor betaalbare huisvesting voor iedereen. Die strijd voeren wij met open vizier. Als u nog geen lid bent van een huurdersvereniging, dan is het hoog tijd dat u zich aansluit. Huurdersvereniging Centrum kinderen gehuisvest. Veel oudere mensen uit de Jordaan zijn er nog naar school gegaan. Vervolgens kwam hier tot 1999 plaats voor een opvangcentrum voor mensen met verslavingsproblemen. De Tweede Mijl is per 1 januari 2005 onderdeel van Tot Heil des Volks, een christelijke organisatie die zich sinds 1855 bezighoudt met evangelisatie en hulpverlening. Andere projecten van Tot Heil des Volks zijn Scharlaken Koord, Different, Onderweg, Waypoint Urk, The Shelter Youth Hostel Ministry, Ruchama, De Tweede Mijl en Oogstpublicaties.

9 februari maart Even wat berichten uit de SOOJ Op 10 december was het alweer 1 jaar geleden dat de Stichting Ontmoetingsruimte Ouderen Jordaan (SOOJ) werd opgericht. Het is uitbundig gevierd. Bij het optreden van het koor Puur Mokum gingen de beentjes spontaan van de vloer. Een polonaise, heerlijke hapjes en drankjes, veel aardige mensen bij elkaar, kortom een gezellig feest. Wethouder Els Iping zorgde nog voor een verrassing: een prachtige professionele magnetron kregen we, zodat u als u weer eens op bezoek komt ook een verse tosti kunt eten. daags gestart en we zijn bezig met het opzetten van een leesclubje. Genoeg te doen dus. Even nog de openingstijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van uur. SOOJ, Tichelstraat 50, tel En natuurlijk kunt u voor alle vragen altijd terecht bij onze gastvrouwen en gastheren. Margaret Roovers Seniorennieuws Band met buurt is gebleven Brood- en banketbakkerij van der Flier heropend Het was voor Aris van der Flier en zijn vrouw geen gemakkelijke beslissing geweest om hun brood- en banketbakkerij eind 2002 te sluiten. Zijn grootvader was hier immers in 1911 op de Haarlemmerdijk met de winkel begonnen, zijn vader nam het in 1943 over en Aris zelf stond ruim dertig jaar in de zaak. Maar als brood- en banketbakker maak je lange dagen en de jaren gingen ook voor hem tellen. Zijn zoon prakkiseerde er niet over om hem op te volgen en het zag er niet naar uit, dat er nog mensen waren die het zware bakkersvak wilden uitoefenen. Maar zie, zulke mensen zijn er dus blijkbaar wel, want sinds januari van dit jaar is brood- en banketbakkerij van der Flier weer open. Alsof er niets is gebeurd staan de schappen vol met glimmende broden, zijn de vitrines gevuld met koekjes en bonbons en is er weer een grote keus in gebak. Ton Plooij, de nieuwe eigenaar, is zeker geen onbekende in de buurt. Hij is geboren in de Tweede Goudsbloemdwarsstraat en is afkomstig uit een echt bakkersgeslacht. Mijn ouders hebben nog tot ver in de jaren zeventig een zaak op de Lindengracht gehad, vertelt hij, en mijn grootouders zijn tot aan hun dood in de Jordaan blijven wonen. De familie woont nu al jaren niet meer in de Jordaan. Toch is de band met hun oude buurtje niet helemaal verdwenen, want hun vlees kopen ze allemaal nog steeds bij slagerij Louman. Op advies van de Nederlandsche Bank Zelf studeerde Ton af als bedrijfseconoom, maar ja, het bloed kruipt waar het niet gaan kan en in 1984 opende hij zijn eerste zaak aan de Vijzelgracht, die hij croissanterie Le Mortier noemde. Le Mortier is het Franse woord voor vijzel, verklaart hij. Enkele jaren later volgde bakkerij Nagtegaal in de Spaarndammerstraat en nu dus van der Flier op de Haarlemmerdijk. De namen van die laatste twee heeft Ton zo gehouden. Het zijn allebei zaken met een lange traditie in hun buurt, dat moet je gewoon zo laten, vindt hij. Dat de oude klanten van der Flier niet zijn vergeten, blijkt wel uit de bijna dagelijks terugkerende vraag of er ook bienestiche verkrijgbaar is. Deze specialiteit van de voormalige bakker werd gemaakt naar een oud Duits recept en wat Ton Plooij betreft komt deze bonentaart zeker terug in het assortiment. Maar voordat hij daar toe over gaat, zal hij Aris eerst vragen om het een paar keer voor te doen. Het moet toch op z n minst de echte van der Flier kwaliteit worden, want anders begin ik er liever niet aan. Te zijner tijd wil hij ook de gevulde kletskoprolletjes weer introduceren, maar voorlopig houdt hij het nog even op zijn eigen aanbod. Wij hebben bijvoorbeeld zeven verschillende soorten krentenbrood met onder meer appel en noten. Adverteren in Jordaan & Gouden Reael? Als u het fijne ervan wilt weten, vraag dan om onze prijsopgave: Telefoon Voor sommige klanten luistert dat heel nauw. Als hun favoriete soort is uitverkocht peinzen ze er niet over om een andere mee te nemen. Verder verkopen ze ook Bossche bollen, die hier in tegenstelling tot de meeste andere banketbakkerijen, met melkchocola worden gemaakt. En dat heeft weer alles te maken met de eigen chocoladevoorkeur van de familie Plooij. Het is verheugend om te merken, dat in de Haarlemmerbuurt naast de vele trendy winkeltjes, de gewone buurtwinkels kunnen blijven bestaan. Helemaal als je ziet dat elders in het land het juist deze winkels zijn, die uit het straatbeeld dreigen te verdwijnen. Op de vraag waarom hij juist in deze economisch mindere tijd een derde zaak opent, kan Ton kort zijn. Ik doe precies wat de directeur van de Nederlandsche Bank onlangs nog zei over wat er nodig is om de economie in ons land te stimuleren en dat is investeren. Van der Flier is van maandag tot en met vrijdag open van acht tot zes en op zaterdag van acht tot vijf uur. Eveline Brilleman Heeft u zoveel vragen in uw leven? Kom dan eens luisteren naar de oude, maar nog altijd hoogst actuele boodschap van de Bijbel. Vanuit dit meest gelezen Boek proberen wij een antwoord te geven op uw vragen. Elke zondag houden wij om uur en om uur een samenkomst. Daarna drinken wij koffie. In ons prachtige gebouw bent u hartelijk welkom! Tevens bent u van harte welkom in onze koffie inloop: di-za tussen en uur. Daarnaast is er iedere dinsdag om uur en om uur bijbelstudie. Iedere woensdagmorgen om uur en woensdagavond om uur zijn er ook bijbelcursussen. Informeer vrijblijvend naar deze gratis cursussen. Wij verzorgen ook iedere donderdag om uur een warme maaltijd. Bij al onze activiteiten bent u van harte welkom! WIJ ZIJN ER VOOR U! BIJBELCENTRUM Bij Simon de Looier Looiersgracht 70-72, 1016 vt Amsterdam, Bel voor meer inlichtingen Verder kan ik melden, dat de computercursussen goed lopen. Op dit moment zit alles vol, maar u kunt zich natuurlijk opgeven voor de volgende reeks van 5 weken. In maart starten we weer met nieuwe groepen. We bieden cursussen aan voor beginners op maandag en dinsdag en een internetcursus op vrijdag. Voor de prijs hoeft u het niet te laten: 15.- voor de hele cursus. Natuurlijk kunt u op maandag vanaf uur en op dinsdag vanaf uur op het inloopuur komen voor speciale computervragen. De Inloop is gratis. Wat is er verder nog te doen? Op maandag kunt u klaverjassen in competitieverband. En natuurlijk kunt u op andere dagen ook een kaartje leggen en een spelletje doen, als er genoeg mensen zijn. Op donderdag wordt er les gegeven voor mensen die nooit Engels hebben gehad. Zo kunt u buitenlanders die u de weg vragen ook eens antwoorden. Elke 3 weken is er een kookclub op vrijdag. Samen met elkaar wordt er een driegangenmenu bereid, onder begeleiding van een echte kokkin. Een bridgeclub wordt eerst- Zondag 24 april: Geveltuinenmiddag Groenmiddag & Plantenmarkt in de Laurierhof Als gevolg van oproepen in Jordaan & Gouden Reael in september en december jl., is een zestigtal nieuwe aanvragen voor geveltuinen bij het wijkcentrum binnengekomen. De aanvragen, die de reglementaire toets van Dienst Openbare Ruimte hebben doorstaan, liggen nu bij de stratenmakerij ter uitvoering. Niet voor alle aangevraagde geveltuinen kon een vergunning verleend worden. Indien uw geveltuin niet is vergund, nemen wij eerdaags contact met u op. Er is met Dienst Openbare Ruimte afgesproken dat de stratenmakerij alle nieuw aangelegde geveltuinen plantrijp zou afleveren, dus voorzien van bemeste tuinaarde. Geveltuintjes die langere tijd verwaarloosd zijn, worden weer terugbestraat. Nadat de geveltuintjes zijn aangelegd bent u zelf verantwoordelijk voor het beplanten en het schoonhouden van het tuintje. De geveltuintjes die u via ons hebt aangevraagd en door de Dienst Openbare Ruimte zijn gehonoreerd, zijn ook automatisch vergund. Dit houdt in dat u voor de beplanting wel een aantal voorschriften moet respecteren om binnen de bepalingen van de vergunning te blijven: zo kunnen er geen vergunningen worden afgegeven voor de beplanting van boomspiegels, het aanbrengen van beplanting rond schakelkasten van telefonie en aansluitingen/ leidingen van energiebedrijven of straatverlichting. Bij de aangelegde geveltuinen moet de vrije doorgangsruimte op de stoep 1,50 meter bedragen (gemeten vanaf de stoeprand of de amsterdammertjes). Er mogen in de vergunde geveltuinen geen boompjes of diepwortelende struiken worden geplant. In de geveltuin geplante heesters moeten ieder jaar worden teruggesnoeid zodat zij geen hindernis vormen voor de stoepgebruikers. Tevens moet u bedenken dat sommige klimplanten regenpijpen kunnen beschadigen, en in bepaalde gevallen verstopping van dakgoten en afvoertrechters kunnen veroorzaken. Wij adviseren u om hierover met de huisbaas te overleggen. Indien u gaat verhuizen, willen wij graag een verhuisbericht van u ontvangen, zodat wij ervan in kennis gesteld zijn dat uw geveltuin mogelijk onbeheerd achterblijft. Volgend op de aanleg van nieuwe geveltuinen wordt er in verschillende Amsterdamse stadsdelen elk voorjaar een Groene Straatdag georganiseerd. Ook dit jaar sluit Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael, samen met de Werkgroep meer Groen in de Jordaan, zich bij dit evenement aan. Op zondag 24 april wordt door het wijkcentrum een informatie- en plantenmarkt georganiseerd om de nieuw aangelegde geveltuintjes van plantgoed te voorzien. Ook mensen die reeds geruime tijd een geveltuin of plantenbak hebben, kunnen in het kader van aanvulling of herbeplanting plantgoed komen halen. Verder is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de planten- en zadenruilbeurs; wie overtollige planten wil inbrengen of gratis door anderen ingebrachte planten wil meenemen, is van harte welkom! Er is die middag ook gelegenheid om de plantendokter te consulteren of u kunt gewoon met medetuinders een praatje maken en ervaringen uitwisselen onder het genot van een hapje en een drankje. De kosten van de plantenpakketten worden gesubsidieerd uit het zelfbeheerbudget. Uw bijdrage per pakket of klimplant is 5,-. De opbrengst van deze eigen bijdragen gaat zoals voorgaande jaren geheel naar een ecologisch project. Informatie hierover krijgt u in de volgende editie van de wijkkrant en wordt op de plantenmarkt ter beschikking gesteld. De vorige jaren hebben wij de mensen een de gelegenheid gegeven om een paar weken van tevoren hun bestelling te plaatsen voor de aangeboden plantenpakketten en klimplanten. Informatie over de samenstelling van de plantenpakketten en de bestelbon zal worden gepubliceerd in de volgende editie van deze krant. Die vindt u de eerste of tweede week van april bij u in de bus.

10 februari maart Voorjaarscursussen en trainingen Aangifte belastingen 2004 Assertiviteitstraining gemengd (m/v): Voor mensen die het moeilijk vinden om voor zichzelf op te komen, thuis, op hun werk of elders. Bijvoorbeeld het moeilijk vinden om nee te zeggen, om voor je mening en gevoelens uit te komen, je vaak overdonderd voelen, etc. Doel van de groep is jezelf durven zijn en oefenen in assertief gedrag. Aantal deelnemers: 10 tot 12, aantal bijeenkomsten: 10 Tijdstip: elke woensdag van uur Start: medio maart. Kosten: 25,- Bij aanmelding vragen naar: Maurice Hoonhout Assertiviteitsgroep voor mannen: Voor mannen die niet tevreden zijn met zichzelf en dit tegenkomen in hun relatie(s) en vriendschappen, op hun werk, in de omgang met hun kinderen, etc. Bijvoorbeeld moeilijk nee kunnen zeggen, je vaak niet begrepen voelen, het moeilijk vinden om te vertellen wat er in je omgaat, slecht uit de voeten kunnen met conflicten en confrontaties, etc. Doel is het krijgen van inzicht in oorzaken en het zoeken naar oplossingen. Aantal deelnemers: 10 tot 12 mannen, aantal bijeenkomsten: 12 Tijdstip: elke woensdag van uur Start: medio maart. Kosten 30,00 Bij aanmelding vragen naar: Jan Huttenhuis Je bent niet de enige: Voor vrouwen die geweld ervaren hebben in hun relatie. Doel van de groep is het vinden van erkenning, herkenning en ondersteuning; het verwerven van inzicht in oorzaken en het samen met andere vrouwen zoeken naar mogelijke oplossingen en het voorkomen van bedreigingen en/of geweld. Aantal deelnemers: 8-12 vrouwen, aantal bijeenkomsten: 12 Tijdstip: elke vrijdag van uur Start: doorlopende groep (blokken van vier bijeenkomsten) Kosten 30,00. Bij aanmelding vragen naar: Carry Begeer In de put, uit de put Voor mensen tussen de 23 en 55 jaar, die last hebben van depressieve klachten, somberheid of nergens meer zin in hebben en die actief willen leren hoe zij hiermee kunnen omgaan. Doel is het overwinnen van uw depressieve gevoelens en het leren van vaardigheden om in uw eigen leefsituatie om te gaan met uw depressieve klachten. Deze groep wordt georganiseerd in samenwerking met Mentrum. Aantal deelnemers: 10, aantal bijeenkomsten: 10 Tijdstip: elke donderdag van uur Start: medio april. Kosten: 30,- Aanmelding : Mentrum afd. AAZ Centrum: tel Uitkomen met Inkomen: Voor mensen die moeilijkheden ondervinden bij het uitkomen met hun inkomen. U leert in de cursus om inzicht te krijgen in uw financiële situatie en keuzes te maken in uw budget. Aantal deelnemers: maximaal 12, aantal bijeenkomsten: 6 en een terugkomdag. Start: medio april. Kosten: 15,- Bij aanmelding vragen naar: Inez Sandfort of Marianne Kuhfus De groepen starten alleen bij voldoende deelnemers. Voor vragen of aanmelding kunt u contact opnemen met: Blankenberg Stichting Kloveniersburgwal JW, Amsterdam tel: Gecombineerde belastingaanslag gemeente Amsterdam Velen van u kennen het waarschijnlijk al: de gecombineerde aanslag 2004 van de Dienst Belastingen. Vóór januari 2004 ontving u elk jaar, verspreid over het jaar, verschillende aanslagen voor lokale belastingen. Twee soorten belastingen, de afvalstoffenheffing en de verontreinigingsheffing, betaalde u via de energienota van NUON. Vanaf 2004 ontvangt u echter één aanslag waarop alle lokale belastingen en de daarop behorende bedragen die u moet betalen staan vermeld. Op de gecombineerde aanslag kunnen afhankelijk van uw omstandigheden de volgende belastingsoorten voorkomen: Onroerende Zaakbelasting Roerende Ruimtebelasting Rioolrecht Afvalstoffenheffing (bij bedrijfsvuil Reinigingsrecht) Verontreinigingsheffing Ingezetenenomslag De meeste inwoners van Amsterdam hebben de aanslag begin 2004 ontvangen. In sommige gevallen kan de aanslag echter ook nog later in het jaar opgelegd worden. In 2005 is het de bedoeling dat in ieder geval de meeste mensen de gecombineerde aanslag vóór 1 maart 2005 zullen ontvangen. U hoeft de aanslag niet in één keer te betalen, u kunt de aanslag namelijk via het meegestuurde machtigingskaartje betalen in 11 termijnen. Net als in andere jaren kunnen mensen met een minimum inkomen kwijtschelding voor een aantal lokale belastingen aanvragen door het kwijtscheldingsformulier in te vullen. De sociaal raadsvrouw of raadsman in uw buurt beschikt over de kwijtscheldingsformulieren, maar u kunt ze ook zelf opvragen bij de Gemeente Amsterdam, Om in aanmerking te komen voor kwijtschelding mag uw netto inkomen niet veel hoger zijn dan het voor u geldend bijstandsniveau en mag u niet beschikken over vermogen (voor 65 plussers geldt hier een kleine vrijlating). Een andere voorwaarde is dat u gebruik maakt van alle financiële voorzieningen waar u recht op heeft. Dat betekent dat u bijvoorbeeld aanvullende bijstand hebt aangevraagd wanneer uw inkomen uit werk of een andere uitkering lager is dan het voor u geldend bijstandsminimum. Ook moet u, indien van toepassing, gebruik gemaakt hebben van uw recht op huursubsidie. Wanneer dit (nog) niet het geval is, vermeld dan op het formulier de reden hiervan. De Gemeente verleent overigens geen kwijtschelding gemeentebelastingen wanneer er bij afwezigheid van betalingscapaciteit als gevolg van een minimuminkomen toch 136,- of meer per maand aan andere schuldeisers wordt betaald. Tot slot houdt de gemeente de volgende regeling aan wat betreft het autobezit. Indien u, zonder dat er sprake is van een medische noodzaak, in het bezit bent van een auto, hangt kwijtschelding van de gemeentebelastingen af van de waarde van de auto (niet meer dan 2269,-). Verder krijgt u geen kwijtschelding in het jaar dat u de auto hebt aangeschaft. Wanneer u verder nog vragen hebt, dan kunt u contact opnemen met de sociaal raadslieden bij u in de buurt. Veel mensen zullen dit jaar weer een aangifteformulier van de belastingdienst in de brievenbus krijgen. Iedereen die een aangiftebiljet ontvangt, is verplicht dit in te vullen. Wanneer u hulp nodig hebt bij het invullen van uw belastingaangifte, kunt u contact opnemen met de belastingdienst Amsterdam (tel ). De belastingdienst kan u helpen bij het invullen. Voorwaarde voor hulp is dat u een minimuminkomen heeft. Wanneer uw inkomen hoger is, kunt u ook contact opnemen met de Belastingwinkel (Oudemanhuispoort 2, tel ). Buurtbemiddeling Binnenstad Na de wijkgebonden buurtbemiddeling vanuit de dienstencentra in de Roetersstraat en het Laurierhof kan de Blankenberg Stichting buurtbemiddeling in de hele binnenstad van Amsterdam aanbieden. Bewoners van de binnenstad die buurtbemiddeling overwegen, kunnen zich bij het dienstencentrum in hun eigen wijk melden. Wat is Buurtbemiddeling? Iedereen in Amsterdam heeft buren. Soms levert dat spanning op of ergernissen en ruzies. Vaak wordt dan de politie ingeschakeld of justitie. Helaas leidt dit niet altijd tot de verzoening of de lieve vrede die mensen daarmee voor ogen hadden. Al bijna vier jaar is Buurtbemiddeling actief in delen van de binnenstad. Al veel mensen hebben ervaren dat plezieriger wonen mogelijk is door hun moeilijkheden met de buren te bespreken onder begeleiding van de buurtbemiddelaars. De bemiddelaars zijn getrainde vrijwilligers die buren stimuleren weer met elkaar in gesprek te komen, hoe moeilijk of onmogelijk dat ook lijkt. Zij proberen hen zelf een oplossing te laten vinden en kiezen geen partij voor de ene of de andere buur. Niets van wat in het gesprek naar voren komt wordt buiten de deur Cursussen Claverhuis en Straat & Dijk Computercursussen In buurtcentrum het Claverhuis aan de Elandsgracht 70 starten binnenkort weer tal van computercursussen, voor zowel beginners als gevorderden. Kom snel langs en schrijf u in voor een cursus Computer voor Beginners, Basiscursus Word, Word vervolg & Excel, Internet en , Websites maken of Foto & Beeldbewerking. Bel voor meer informatie , of kijk op de website Kindercursussen In buurtcentrum Claverhuis en Straat & Dijk ( Haarlemmerstraat 132) starten binnenkort weer tal van cursussen voor kinderen. Kom je snel inschrijven; bij sommige cursussen is nog plek! Wat denk je van (Jimmy s) Streetdance, een Musicalcursus, Kinderyoga, diverse Dans cursussen, Jonge Koks, Fashionclub, Krea-atelier, Capoeira, Tafel Tennis en Tekenen & Schilderen? Foto s van Frits Weeda Amsterdam Gemeentearchief 28 januari 2005 > 20 maart 2005 Een beperkt aantal mensen kunnen geholpen worden door de sociaal raadslieden bij u in de buurt (zie onder buurtspreekuren op de achterpagina van deze krant). Voorwaarde is wel dat uw inkomen beneden de ziekenfondsgrens ligt en dat u niet beschikt over vermogen of een eigen huis. Voldoet u niet aan deze voorwaarden, dan kan u in ieder geval tegen betaling terecht bij een particuliere belastingadviseur. Adressen hiervan vindt u in de Gouden Gids. Gegevens die u altijd nodig hebt bij het doen van aangifte zijn: uw jaaropgaven en (indien van toepassing) bericht van voorlopige teruggave 2004 van de belastingdienst. Afhankelijk van uw situatie komen bepaalde posten voor aftrek in aanmerking. Mensen die meer dan 55% arbeidsongeschikt zijn en 65-plussers komen al snel in aanmerking voor aftrek ziektekosten. Ook betalingen van u aan uw uitkerende instantie in 2004 in verband met een terugvordering komen voor aftrek in aanmerking. Vraag altijd even na welke gegevens u precies moet meenemen. besproken. Deze gesprekken kunnen voorkomen dat de ruzie helemaal uit de hand loopt. Buurtbemiddeling: voor wie? Bewoners die hinder ondervinden van bijvoorbeeld geluiden, rommel in het trappenhuis, last hebben van blaffende honden of vreemde luchtjes en daarover niet meer kunnen praten met de buren, kunnen zich aanmelden. Het uitgangspunt van buurtbemiddeling is dat buurtbemiddeling voor alle betrokkenen vrijwillig is, en dat mensen in staat moeten zijn afspraken te maken en na te komen. Buurtbemiddeling: door wie? Wij zijn op zoek naar mensen die vrijwillige buurtbemiddelaar willen worden. Daarvoor moet een training gevolgd worden en moet men regelmatig beschikbaar zijn om samen met een collega-bemiddelaar actief te zijn voor buurtbemiddeling. Ben je geïnteresseerd? Bel of mail, dan krijgt u alle informatie over dit zinvolle vrijwilligerswerk. Hoe kunt u buurtbemiddeling inschakelen? Het telefoonnummer van Buurtbemiddeling Binnenstad is: U kunt zich ook aanmelden bij de balie van de Blankenberg Stichting in uw eigen wijk, of via Bel voor meer informatie het Claverhuis ( ) of Straat & Dijk ( ), of kijk op de website Cursus wijn maken Bent u een wijnliefhebber en toe aan een nieuwe hobby? In buurtcentrum het Claverhuis (kunt u deze twee zaken prima combineren in een unieke cursus wijn maken! Een van oorsprong Engelse hobby, die begin jaren zeventig overwaaide en sindsdien vaste voet aan wal heeft gekregen in ons kikkerlandje. Alhoewel menige zelfgeplante druivenstok in de achtertuin [aan het eind van?] het seizoen voldoende druiven draagt om na een tijdje een eigen Vino de Casa op tafel te zetten, gaan we in deze cursus met ander seizoensfruit aan de gang. Volg deze unieke cursus van slechts 2 avonden, en leer te experimenteren met het verwerken van diverse soorten fruit tot de meest verrassende wijnen. Data: woensdag 16 maart en 20 april van 19:30-22:00 uur. Docent: Jan Visschedijk. 2 lessen 35 / stadspas 30 (exclusief materiaal; starterspakket wijnmaken v.a. 32,50) Van tevoren inschrijven is noodzakelijk! Bel voor meer informatie het Claverhuis , of kijk op de website

11 februari maart Op 22 december jl. heeft stadsdeelwethouder Els Iping en de officier van justitie, mevrouw mr. Hanneke Festen, op verzoek van wijkteam Raampoort, met wijkteamchef Chin Man een schouw gehouden in de Haarlemmerbuurt. (Westerdokskade, Haarlemmer Houttuinen tussen Korte Prinsengracht, Droogbak en opvangcentrum Blaka Watra). Overlast tippelprostitutie Westerdok en omgeving Vragenlijst agenda Praat mee (Zie artikel op pagina 1) Zeer Beetje Niet belangrijk belangrijk belangrijk voor auto s afsluiten van dwarsstraten verkeerscirculatieplannen _ De aanleiding: bewoners en politie constateerden een blijvende overlast van tippelprostitutie op Westerdokskade en directe omgeving. Dit ondanks de zeer intensieve surveillancefrequentie en verbalisering van tippelaarsters en prostituanten door het wijkteam Raampoort. Ook is het aantal diefstallen uit auto in deze buurt nog steeds hoog, ondanks diverse preventieacties en vervolging van verdachten. Door het bijeenbrengen van deze ketenpartners en het bespreken van mogelijke oplossingen, proberen we de overlast verder te beperken. Hierbij wordt uitgegaan van het positieve: we hebben de gezamenlijk bereikte successen bekeken (bijv. de herinrichting van de Droogbak, de goede samenwerking met Blaka Watra en De Volksbond, de nieuwe speeltuin De Piramide, de gewijzigde westelijke onderdoorgang, de geplaatste hekwerken in de Nieuwe Westerdoksstraat, de terrassen op het Singel, het Buurtbelsysteem voor ondernemers in de Haarlemmerbuurt, et cetera). Het Wijkteam Raampoort hoopt verdere verbetering van de inrichting van de openbare ruimte, met name van Westerdokskade en Haarlemmer Houttuinen (tussen Korte Prinsengracht en Buiten Brouwersstraat). De politie heeft overigens geruime tijd geleden de Nederlandse Spoorwegen al verzocht de enorme bende zwerfvuil achter de hekken op de Westerdokskade op te ruimen en hoopt dat dit bedrijf haar verantwoordelijkheid oppakt. Over de Westerdokskade merkte Els Iping op: Het is een straat zonder echte bestemming. De politie hoopt daarom dat een (wellicht) geplande herinrichting met het oog op de verbouwing van het Westerdokseiland naar voren wordt geschoven, zodat dit een fatsoenlijke, nette toegangspoort tot de Haarlemmerbuurt wordt. Bewoners worden opgeroepen hun ideeën te mailen aan: Ik blijft in gesprek met stadsdeel-centrum over dit onderwerp! Ed Wiessemann herinrichting Marnixstraat _ herinrichting middenterrein Elandsgracht herinrichting middenterrein Westerstraat markt Lindengracht naar Westerstraat kwaliteit winkelbestand ondergrondse parkeergarages parkeertarieven opengraven van grachten _ herprofilering Rozengracht herinrichting appeltjesmarkt _ terrassenbeleid _ beleid t.a.v. uitstallingen stallingsmogelijkheden fietsen bloembakken op de openbare weg Raad van State behandelt wederom Westerdok Op 11 februari 2005 behandelt De Raad van State wederom het Westerdok. Het gaat om een belangrijk onderdeel van het bestemmingsplan Westerdokseiland : de goedkeuring voor het zgn. Kopgebouw. Een gigantische verstekbak midden in het IJ, met ongeveer vierkante meter voornamelijk kantooroppervlakte. De sleuven die in het bouwwerk getekend zijn, moeten er ook daadwerkelijk inkomen en niet alleen indicatief. Dat stelt Gedeputeerde Staten, die al haar goedkeuring gaf aan het monstrueuze bouwwerk. Dat is en dat blijft het, dat gedrocht van de architectengroep Mastenbroek en Gameren en hun supervisor Rijnboutt (Zuidelijke IJ-oevers). Voor de behandeling door de Raad van State heeft het Wijkcentrum een speciale website geopend (zie: westerdok.depoop.com). Een samenvatting van gemeenschappelijke standpunten. Mag het ietsje minder De beste beslissing zou natuurlijk zijn als de Raad van State alsnog terugkomt op de goedkeuring van het gehele bestemmingsplan (december 2003), maar intussen worden de palen al in de grond geslagen. Palen voor zo n vierkante meter nieuwbouw, maar dan voornamelijk nieuwbouw voor dure huisvesting. Er vinden nog schermutselingen voor de Amsterdamse rechter plaats over bouwplannen en bouwnormen, maar die race is gelopen. Er zijn verschillende redenen om de Raad van State te vragen wel zijn goedkeuring voor het kopgebouw te onthouden. Puntsgewijs: Gezien eerdere uitspraken van de Raad van State over het Westerdok en met name in verband met het Bestemmingsplan Barentszplein e.o. Het gaat namelijk om ongekende hoeveelheden nieuwbouw en ongekende massieve hoogten, die blijven en onherroepelijk schade berokkenen aan het historische havengebied. Mede gezien het rapport van hun eigen adviseur, De Stichting Bestuursadvisering, die geen spaan heel liet van de gemeentelijke plannen. Dit bestemmingsplan, ook het huisvestingsgedeelte in de vier massieve blokken, blijft een ramp voor de Amsterdamse haven. In principe zouden de afzonderlijke bouwondernemers veel meer kunnen bouwen dan de indicatie die de huidige plannen geven. Slechts 1 achtste van het gehele nieuwbouwproject dient de problematiek van sociale huisvesting: een kleine 300 woningen. Lagere inkomens groepen hebben er niets aan. Mede gezien de nabijheid van het beschermde Stadsgezicht en het Werelderfgoed. Er is geen sprake van redelijke zoneringen van behoorlijke afstanden tot deze binnenstedelijke kwaliteiten. Ramp Het nieuwe 66% kopgebouw wordt ook een ramp, maar dan midden in het IJ. De stad wordt niet naar het IJ gebracht, het IJ wordt dichtgeplempt. Het ding moet verschijnen op de plaats van de Vlugthaven en als de Vlugthaven verdwijnt, moeten er nog meer schepen in het dok. Die kunnen er niet in. Er is nog steeds geen afdoende ligplaatsen/ steiger plan voor het gebied. De gemeente zegt openheid van water te willen benadrukken. Dan moet er juist niet geplempt worden en ook niet in deze mate gebouwd worden, maar dan moeten er juist ligplaatsen behouden blijven. Ook de drie ligplaatsen aan het Zuidplein bij de openstaande spoorbrug. De gemeente wil in het Westerdok een hoge menging van wonen en werken, maar bestemt werkschepen weg. De markt voor kantoren is ingestort, de noodzaak voor dit kopgebouw is weggevallen. Het Koloniaal Etablissement, het laatste overblijfsel van een historisch ensemble (met de gesloopte Douaneloodsen en het Sluiswachterscomplex) moet ervoor wijken. Volstrekt onterechte en overbodige sloop. De Politie te Water zit vooralsnog goed in het Koloniaal Etablissement. Hotels met leegstaande kamers zijn er genoeg. Bij het versterken van stedelijke functies van de oude haven, zouden nautische bestemmingen en de bestemming water voorrang dienen te krijgen. In plaats van de stad, en onze buurt definitief door plemping en walvorming van het IJ af te sluiten. Want daar komt dit gehele bestemmingsplan en dat kopgebouw op neer. De gemeentelijke advocaten willen alle insprekers bij de Raad van State alvast niet ontvankelijk laten verklaren. Natuurlijk, advocaten zijn procedurele scherpslijpers, maar de toon wordt er nog eens mee gezet: als burger kun je beter meteen maar opkrassen, standpunten en argumenten tellen niet. Wordt vervolgd: bij de Raad van State op 11 februari 2005 en op het Internet bij: westerdok.depoop.com Bert Bakker kwaliteit van groenvoorzieningen _ zorg voor bomen _ opdruk bestrating door boomwortels kwaliteit speelvoorzieningen openbare verlichting _ materiaalgebruik bestrating _ onderhoud bestrating klachtenafhandeling ergernissen en gebreken _ vormen van overleg met Stadsdeel _ Naam Adres Postcode U kunt deze enquête opsturen naar of afgeven bij: Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael, 1e Laurierdwarsstraat 6, 1016 PX Amsterdam Cursus onderhoud stadstuinen & geveltuinen Op het einde van de winter wordt door het Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael voor de leden van de zelfbeheergroepen en geveltuiniers in de Westelijke Binnenstad een (praktijk) snoeicursus georganiseerd. Ook vragen betreffende algemeen onderhoud komen ter sprake. Deze cursus, aangeboden door Sector Openbare Ruimte van het Stadsdeel, wordt gegeven door mevrouw Loes Pool. De deelname is gratis. De cursus zal twee zaterdagochtenden beslaan van 10 tot ± u Zaterdag 12 maart begint de snoeicursus. Na een korte inleiding volgt het praktijkgedeelte. Cursusbenodigdheden: een snoeischaar (zelf meebrengen!) en al uw vragen betreffende stadstuinonderhoud. Plaats: Wijkcentrum Jordaan, 1ste Laurierdwarsstraat 6. Zaterdag 19 maart gaan we, na een kop koffie, met de snoei-instructeur de wijk in. Plaats: Wijkcentrum de Gouden Reael, Haarlemmerstraat NB In geval van extreem slechte weersomstandigheden is het mogelijk dat één van deze cursusbijeenkomsten verschoven wordt naar zaterdag 2 april. Buurttuinen gezocht: Voor de snoei-instructies zoeken wij in de omgeving van de 1ste Laurierdwarsstraat en op de Westelijke Eilanden twee zelfbeheerprojecten met een grote diversiteit aan volgroeide struiken. Graag aangeven op onderstaande bon. Inschrijving snoeicursus: Vóór vrijdag 4 maart. U kunt de bon opsturen of afgeven: Wijkcentrum Jordaan, 1ste Laurierdwarsstraat, 1016 PX, t.a.v. Rob Versluis, of Wijkcentrum de Gouden Reael, Haarlemmerstraat , 1013 EX, t.a.v. Marc Hansenne. U kunt zich ook telefonisch aanmelden: tel Naam: Adres: Tel.: Doorhalen wat niet gewenst is Deelname snoeicursus Participatie buurttuin: (naam zelfbeheerproject)

12 Kunst agenda Uitgaan in de Westelijke Binnenstad, voorzover bij het ter perse gaan van dit nummer bekend. Informatie voor de agenda 3-9 weken voorafgaand aan het resp. evenement naar: THEATER, POËZIE Circus Elleboog, Passeerdersgracht 32, tel elke za u: Circus Elleboog, Verjaarspartijtje ; zo 27 feb, 14.30: Circus Elleboog; Peperoni, vanaf 4 jr Festina Lente, Looiersgracht 40, tel , elke 1e dinsdag van de maand, uur: Poëzieslag hetveemtheater, Van Diemenstraat 410, tel tm zo 20 feb: hetveemproductie, Uitverkorenen 2, 3 (try-outs), 4,5,6,9, 11,12,13 maart: Lieve dikke Kont, een hetveemproductie van Ine te Rietstap De Roode Bioscoop, Haarlemmerplein 7, tel t/m 21 feb, u: TAMTAM objektentheater Royal Suitcase Theatre, visuele komedie: MUZIEK Noorderkerk, Noordermarkt, tel / feb, u: Strijkkwartet En-Accord/Fleur Bouwer, Mozart: Klarinetkwintet, Beethoven, Strijkkwartet op. 95 en Kurtág, Microludes 26 feb, u: Esra Pehlivini, Marko Kassl, Duo Altviool/Accordeon, werken van Dowland, Britten, Pärt, Strawinsky en Piazolla 5 maart, u: Timora Rosler cello, Klara Würtz piano: werken van Beethoven, Grieg, Röntgen, Bartók 12 maart, u: Brisk Recorder Quartet/Locke Consort, muziek uit de jaren en van Bart Visma 19 maart, 16.00; Solistenensemble van het Amsterdams Bachconsort o.l.v. Hein Meens: Matthäus Passion 26 maart, u: Bennewitzkwartet/Harry- Imre Dijkstra, muziek uit Midden-Europa 2 april, u: Meridian Arts Emsemble, koperkwintet, werken van Dufay, Debussy, Revueltas, Babbitt, Pixinguina en Sharp 9 april, u: Nationaal Jeugdkoor o.l.v. Wilma ten Wolde, werken van componisten uit Estland, Letland en Litouwen Het Perron, Egelantierstraat , tel feb, u: Muzieksalon, Jazz-avond 6 maart, u: Klavierleeuwinnen, 100 jr reproductiepiano 18 maart, u: Jazzavond 19 maart, 20.15: Eveline Vorontsova en Lodewijk Crommelin, 4-handig op 2 vleugels 27 maart u: kinderconcert 2 april, u: Onspeelbare muziek MUSEA Stedelijk Museum Bureau Amsterdam, Rozenstraat 59, t/m 6 mrt: Erick Beltrán: Analphabet, visuele verschijningsvormen van taal Fotogram, Korte Prinsengracht 33, - 2 maart: Laura Samson Rous, landschappen, Hans Frans, sfeerbeelden en mensen, fotografie GALERIEËN Algemeen: de meeste galerieën zijn geopend van dinsdag t/m zaterdag en de eerste zondag van de maand tussen uur en uur of uur. Amber Amsterdam, Laurierstraat 67, Iraq still going strong, acht in Irak woonachtige Irakese schilders Paul Andriesse, Prinsengracht 116, tm 5 maart: Henri Jacobs, Nicholas Nixon Artline, Bloemgracht 65, Beeldschoon, internationale tentoonstelling van beelden in staal, brons, steen en glas Suzanne Biederberg, 1e Egelantiersdwarsstraat 1, tm 5 maart: Johannes van Vugt, Happy Days, schilderijen Josine Bokhoven, Prinsengracht 154, tm 22 feb: Edward Luyken, Objets Naturelles, steensculptuur Ellen de Bruijne Projects, Rozengracht 207 a, 26 feb 2 april: L.A. Raeven, Dolores Galerie Buuf, 1e Anjelierdwarsstraat 36, schilderijen, grafiek, beelden Annet Gelink Gallery, Laurierstraat , tm 27 febr: Jenny Perlin, Sight Reading, films en tekeningen; Delphine Coutilaud: Down in the valley below Hug Gallery for International Photography, Eerste Tuindwarsstraat 16, 4 maart 2 april: Christopher Bucklow, Guests, portretten met pinholecamera Kunsthuis Marc Chagall, Bloemgracht134, Chagall, Van Dongen, Zo zagen zij Parijs, litho s Martin van Zomeren, Prinsengracht 276, tm 26 feb: Alexandra Leykauf, Hotel des Grottes, foto+gouache Motive Gallery, Elandsgracht 10, tm 12 maart: Viviane Sassen, Emmeline de Mooy, fotografie, ruimtelijk werk Onrust, Planciusstraat 9-a, tm 26 feb: William N. Copley, 6 maart-10 april: Ina van Zuyl De Praktijk, Lauriergracht 96, 19 feb-23 maart: Axel Funcke, Oskar Nilsson, Michael Dans Steendrukkerij Amsterdam, Lauriergracht 80, tm eind maart: Prima prenten, een greep uit de collectie van Steendrukkerij Amsterdam Six Images Photogallery, Boomstraat 6, tm 31 maart: Wladislaw Pawelec, Erotic Portrait, fotografie Diana Stigter, Hazenstraat 17, eind feb: opening nieuwe galerieruimte Torch Gallery, Lauriergracht 94, - 27 febr Justine Kurland, Nieuw Fotowerk Fons Welters, Bloemstraat 140, - 31 dec: 26 febr tm 2 april: Nathaniel Mellors WM Gallery, Elandsgracht 35, tm 6 maart: jubileumexpositie, fotografie Wouter van Leeuwen, Hazenstraat 27, tm 26 febr: Greg Gorman, Perpectives, fotografie LEZINGEN Fotogram, Nieuwe Prinsengracht 33, 11 maart:, u: Laura Samson Rous, over fotografie WANDELINGEN Zondag 13 maart & 10 april, : Moordverhalen; feit en fictie. Een wandeling langs locaties in Jordaan en omgeving waar zich werkelijke, fictieve, gruwelijke of hilarische misdadige praktijken hebben afgespeeld, zoals moord, crime passionel, oplichting, diefstal. U bent vanaf uur welkom in Thrillerboekwinkel Alibi, Willemsstraat 21, waarvandaan de wandeling om uur start. Kosten 7,50. Aanmelden: tel of Zaterdag 14 mei, uur: Lichte vogels, leef- en liedcultuur in de Jordaan. Wandeling voorafgaand aan het concert van Hadewych tot Hazes van Camerata Trajectina in de Noorderkerk. Kosten 7,50. Aanmelden: of Gezocht: bestuursleden voor Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael Het wijkcentrum is op zoek naar bewoners uit de Jordaan en Gouden Reael en/of mensen die er werken die het bestuur van het wijkcentrum willen komen versterken, en zich daarmee willen inzetten voor hun buurt. Het bestuur vertegenwoordigt het wijkcentrum naar buiten toe, houdt zich bezig met financiële en personele zaken en bepaalt in overleg met wijkraad en medewerkers strategie en beleid van het wijkcentrum. Affiniteit met één van deze zaken is dus een pré. Het bestuur komt eens in de 3 weken s avonds bijeen. Afhankelijk van de onderlinge taakverdeling steken bestuursleden daarnaast nog tijd in externe contacten (met o.a. buurtgroepen, het stadsdeel, de Gemeente en met andere welzijnsinstellingen), financiën (in overleg met de administratief medewerkster), overleg met medewerkers en vergaderingen van de wijkraad. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en wordt gekozen door de wijkraad. Indien u meer informatie wenst of zich wilt opgeven als kandidaat-bestuurslid, kunt u contact opnemen met wijkcentrum Jordaan ( ) of met Tryntsje Bakkum ( ). Tryntsje Bakkum, voorzitter van het bestuur Buurtspreekuren DIENSTENCENTRUM LAURIERHOF 1e Laurierdwarsstraat 6, 1016 PX Amsterdam Telefoon balie: WIJKCENTRUM JORDAAN Helpt een goed woon/werken leefklimaat in de buurt bevorderen Openingstijden: ma t/m vrij van uur, tel , fax Website: Woonspreekuur Jordaan&GoudenReael Gratis informatie/advies over wonen,huren,stadsvernieuwing,leefbaarheid: ma t/m vrij van uur én di-avond van uur, tel Huurteam Binnenstad Jordaan/GoudenReael Controleert de prijs-kwaliteitverhouding in de particuliere woningvoorraad. Op verzoek worden bewoners gratis geholpen prijs en kwaliteit met elkaar in overeenstemming te brengen. Telefonisch spreekuur: ma/di/do/vrij van uur, tel Huurdersvereniging Centrum Verenigt huurders in de wijk om hun belangen voor nu en in de toekomst veilig te stellen. Word ook lid! Samen staan we sterk. Informatie via woonspreekuur, tel Website: Belangengroep Ouderenhuisvesting Jordaan De BOJ wil goed, gezellig en betaalbaar wonen voor ouderen in de buurt. Bereikbaar via woonspreekuur wijkcentrum of ouderenadviesbureau. Alarm (spoed) 112 Politie Lijnbaansgracht, tel Buurtregisseur Max Egelander, (Zuid-Jordaan) Politie Raampoort, tel Buurtregisseur Dyanne Venema, (midden-jordaan) Buurtregisseur Dick Eénhuizen, (Noord-Jordaan) Zoekertjes In de rubriek Zoekertjes kunt u als particulier/stichting een advertentie plaatsen. Uw tekst moet uiterlijk 16 maart bij de redactie zijn. Zoekertjes tot 150 tekens 7,- (incl. spaties en leestekens). Tot 250 tekens 12,-. Tot 500 tekens 23,-. Betaling graag vóóraf bij Wijkcentrum Jordaan, 1ste Laurierdwarsstraat 6, tel RIJWIELSTALLING GOUDSBLOEM, Goudsbloemstraat 203, tel , Hans van Vliet. PIANOLES VOOR IEDEREEN door gedipl. Pianolerares (conserv. D.M. en U.M.) Tel Eens in de Jordaan, altijd in de Jordaan! Welke moraalridder helpt mijn dochter, niet-rokende studente geneeskunde, aan een kamer? Tel Tineke van der Werff GESTALTTHERAPIE. Leer jezelf en je eigen gedrag beter kennen. Om zo bewustere keuzes te gaan maken in je leven: in je relaties, in je werk of hoe je omgaat met veranderingen of verlies in je leven. Gestalttherapie kun je nu ook on line volgen. Bel voor informatie: of kijk op Zangles voor beginnende & gevorderde stemkunstenaars. Licht & Klassiek, tel Jane. PRAKTIJKRUIMTE gezocht. Therapeut zoekt ruimte voor enkele dagdelen. Tel Stress, vermoeidheid, bewegingsklachten? Natuurlijke producten op basis van welzijnstechnologie bieden goed resultaat. Bel voor gratis kennismaking met de producten of voor de zakelijke mogelijkheid / Vioolles bij De Muziekmakerij in de Nwe Uilenburgerstraat 20-c. Betaalbaar en leuk. Elio de Miranda Parkeergarage gezocht voor mijn auto van maandag t/m vrijdag van uur in de directe omgeving van de Palmstraat met ingang van 1 april Een redelijke vergoeding staat er tegenover. Bel naar Paul Baumann, tel Box-ruimte of andere vrij toegankelijke beneden ruimte dringend gevraagd om boeken en een racefiets te stallen voor een langere periode. Afhankelijk van de grootte betaal ik 25,- tot 50,- per maand. John ZINGEN of SPREKEN VOOR PUBLIEK. Daarvoor moet u bij Antonia Holthuizen zijn. Haar studio is in de Jordaan. Zij haalt het beste in u naar boven. Bel YOGA in De Palm, Palmstraat 34. Elke donderdag van uur, beneden in de judozaal. Yoga helpt je weer aardigheid te hebben in de alledaagse dingen van het leven, af te rekenen met stress en je lekker te voelen in je eigen lichaam. Door yoga te beoefenen leer je het leven te waarderen zoals het is en te genieten van jezelf gewoon zoals je bent. Maak kennis d.m.v. een proefles 5,-. Voor CJP en minima is er korting. Meer info, Stichting Prasana Tel Leven is Bewust Zijn. februari maart BLANKENBERG STICHTING LAURIERHOF Maatschappelijk Werk, Sociaal Raadslieden en Ouderenadviesbureau Telefonisch spreekuur: ma/di/do uur, telefoon Inloopspreekuur: di/do van uur DIENSTENCENTRUM STRAAT & DIJK Haarlemmerstraat , 1013 EP Amsterdam. WIJKCENTRUM GOUDEN REAEL Helpt een goed woon/werken leefklimaat in de buurt te bevorderen. Openingstijden: ma t/m do van uur Tel , fax Website: Alarm (spoed) 112 Politie Raampoort, tel Buurtregisseur Ed Wiesemann (Haarlemmerstraat e.o) Buurtregisseur Jack Jonkman (Haarlemmerdijk e.o) Buurtregisseur Jack Druppers (Westelijke Eilanden, Planciusbuurt en Westerdokseiland) BLANKENBERG STICHTING STRAAT & DIJK Maatschappelijk Werk, Sociaal Raadslieden en Ouderenadviesbureau Telefonisch spreekuur: ma/di/do uur, tel Inloopspreekuur: maandag uur LAURIERHOF en STRAAT & DIJK Buurtconciërge & klussenhulp Kleine woningaanpassingen voor ouderen en mensen met een handicap. Aanvragen via Ouderenadviesbureau of Maatschappelijk Werk Burenhulp Jordaan/Gouden Reael Vrijwilligers bieden hulp en ondersteuning aan oudere buurtbewoners, bijv. bij ziekte boodschappen doen, naar ziekenhuis, winkelen of een wandeling. Bereikbaar via Ouderenadviesbureau. Buurtbemiddeling Binnenstad Voor het oplossing van conflicten tussen buren en in de buurt. Inloopspreekuur Laurierhof: maandag van uur. Tel (ma/di/wo) Wim Wandel zoekt woon- en werkruimte in onze heerlijke Binnenstad. Zo mogelijk met wat zon. Tel Uitgave van wijkcentrum Oplage , 7x per jaar. Het verspreidingsgebied wordt omsloten door het water van de Prinsengracht, Leidsegracht, Singelgracht, Westerkanaal, Zoutkeetsgracht, IJ, Westertoegang, Singel en Brouwersgracht. Bij klachten bezorging bellen naar Buurtbeheer, tel Kopij/advertenties Deadline: 16 maart Redactieadres 1ste Laurierdwarsstraat 6, 1016 PX A dam, tel , fax (Astrid Brand, ma t/m do, 10-17u) Kopij Gouden Reael Haarlemmerstraat EX A dam, tel , fax (Dick v/d Heijden, ma t/m do, 13-17u) Redactie Jordaan & Gouden Reael Dick van der Heijden, Eibert Draisma, Ada Iest, Friduwih Riemersma, Marja Heimering, Rita Borghardt, Productie/eindredactie: Astrid Brand Medewerkers Wouter Kleinlooh, Win Wassenaar, Margaret Roovers, Mieke Krijger, Hans Sizoo, Raymond Baan Vormgeving Jan Nanne & Wim Wandel gkf De volgende Jordaan & Gouden Reael verschijnt 6 april 2005

Thema In en om het huis.

Thema In en om het huis. http://www.edusom.nl Thema In en om het huis. Les 22. Een huis zoeken Wat leert u in deze les? Praten over uw huis Informatie over het vinden van een nieuwe woning Praten over wat afgelopen is Veel succes!

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage

Tussentijdse rapportage Tussentijdse rapportage 1 januari - 1 juli 2008 Inleiding Deze tussentijdse rapportage betreft de voortgang van de activiteiten van het Wijksteunpunt Wonen Centrum over de periode 1 januari tot 1 juli

Nadere informatie

Huurverhoging 2015. Over het hoe en waarom van de huurverhoging

Huurverhoging 2015. Over het hoe en waarom van de huurverhoging Huurverhoging 2015 Over het hoe en waarom van de huurverhoging 2 3 Inhoud 1 Spelregels 4 2 Wat doet Rochdale met de huuropbrengst? 8 3 Bezwaar tegen de huurverhoging 10 4 Huurtoeslag en inkomensdaling

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

Herhalingsoefeningen De Sprong, thema 6

Herhalingsoefeningen De Sprong, thema 6 Herhalingsoefeningen De Sprong, thema 6 Vocabulaire Oefening 1 Zoek de synoniemen bij elkaar de macht - de grondwet - de maatschappij - diverse - een belangrijke taak hebben - eens - in feite - lokaal

Nadere informatie

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Huren bij De Zorgcirkel veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Inhoudsopgave Welkom bij De Zorgcirkel Wonen bij De Zorgcirkel Zorgcirkel services 4 De Zorgcirkel vestigingen 6 Meer informatie 7 5 6 Welkom

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Huurverhoging 2017

Veel gestelde vragen Huurverhoging 2017 Veel gestelde vragen Huurverhoging 2017 GroenWest heeft de antwoorden op een aantal veel gestelde vragen voor u op een rij gezet. De vragen zijn onderverdeeld in de volgende onderwerpen: Algemeen Inkomensverklaring

Nadere informatie

Voorwaarden voor de verhuur van uw woning.

Voorwaarden voor de verhuur van uw woning. Voorwaarden voor de verhuur van uw woning. In dit document vind u informatie en voorwaarden waar u aan moet voldoen bij de verhuur van uw woning. * Wanneer mag u uw woning verhuren? * Vergunning Gemeente

Nadere informatie

Melkweg. Een dagje ouder. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Ouder worden

Melkweg. Een dagje ouder. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Ouder worden Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B Een dagje ouder Ouder worden Colofon Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B: Een dagje ouder, 2013 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Dit katern

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang Thema Kinderen en school. Demet TV Lesbrief 9. De kinderopvang zoekt opvang voor haar kind. belt naar een kinderdagverblijf. Is er plaats? Is de peuterspeelzaal misschien een oplossing? Gaat inschrijven

Nadere informatie

Woningcorporatie Wateringen

Woningcorporatie Wateringen Woningcorporatie Wateringen 2 Op zoek naar een (huur)woning. Op zoek naar een (huur)woning in de Westlandse kernen Wateringen of Kwintsheul? Dan bent u bij Woningcorporatie Wateringen aan het goede adres.

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING?

HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING? HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING? HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING? Dat is niet zo eenvoudig. Zoals je vast wel weet, is de vraag naar (sociale) huurwoningen groter dan het aanbod. Zeker op Terschelling.

Nadere informatie

Huurverhoging 2016. Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huurverhoging.

Huurverhoging 2016. Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huurverhoging. 1 Huurverhoging 2016 Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huurverhoging. Huurverhoging 2016 Met behulp van deze informatie, kunt u nagaan hoe het huurverhogingspercentage voor uw woning is bepaald.

Nadere informatie

Nieuwsbrief najaar 2015

Nieuwsbrief najaar 2015 Nieuwsbrief najaar 2015 Velen van u zullen gemerkt hebben dat de woningen aan de Purmerlaan een metamorfose hebben ondergaan. In de vorige nieuwsbrief hebben we hier bij stilgestaan. Ondertussen zijn de

Nadere informatie

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer :

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : RAPPORT Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : 14.1.001 Klacht Verzoekers stellen dat zij als direct-belanghebbenden door de gemeente niet zijn betrokken

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 Rapport Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 2 Klacht Verzoeker, die werkzoekend was en een WW-uitkering ontving, klaagt over de wijze van informatieverstrekking

Nadere informatie

Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huuraanpassing.

Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huuraanpassing. 1 Huuraanpassing 2017 Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huuraanpassing. Huuraanpassing 2017 Deze brochure hoort bij de brief met het voorstel voor aanpassing van de huur voor uw woning. Inhoud

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Lesbrief 19. Samen naar de bibliotheek

Thema Kinderen en school. Lesbrief 19. Samen naar de bibliotheek Thema Kinderen en school. Lesbrief 19. Samen naar de bibliotheek Taban gaat met zijn dochter voor het eerst naar de bibliotheek. Hij schrijft haar in bij de bibliotheek. Dan laat Soumiya aan Taban en Ama

Nadere informatie

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Huren bij De Zorgcirkel veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Inhoudsopgave Welkom bij De Zorgcirkel Wonen bij De Zorgcirkel Zorgcirkel services 5 De Zorgcirkel vestigingen 6 Meer informatie 6 Inschrijfformulier

Nadere informatie

S p o e d l e v e r I n g

S p o e d l e v e r I n g S p o e d l e v e r I n g Datum :19 februari 2006 Zender : TV Omroep : RTL 7 Rubriek : Business Class Tijdstip : 11u03 Tijdsduur : 11 minuten Registratienummer : 6089 Onderwerp : Gesprek met Minister S.

Nadere informatie

Samenvatting resultaten onderzoek Zoeklicht

Samenvatting resultaten onderzoek Zoeklicht Samenvatting resultaten onderzoek Zoeklicht drs. J. Greven Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam Fax 020 251 0444 www.os.amsterdam.nl Amsterdam, maart 2011 Inhoud 1

Nadere informatie

Betreft: verkoop van uw huurwoning

Betreft: verkoop van uw huurwoning Belangrijk, urgent!! Amsterdam, 26 augustus 2010 Betreft: verkoop van uw huurwoning De Vereniging Zuid -en Pijpbelangen tegen Deelraadswillekeur wil u over het volgende informeren en oproepen bezwaar te

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Theresia

Woonzorgcentrum Theresia zonnehuisgroep amstelland Woonzorgcentrum Theresia Het leeft hier. Er lopen altijd mensen rond. Net een dorp. Licht, vriendelijk en sfeervol. ruimte voor wensen Theresia is een kleinschalig woonzorgcentrum,

Nadere informatie

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco.

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco. 1 Het portiek Jacco ruikt het al. Zonder dat hij de voordeur opendoet, ruikt hij al dat er tegen de deur is gepist. Dat gebeurt nou altijd. Zijn buurjongen Junior staat elke avond in het portiek te plassen.

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

Melkweg. De deur op slot. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Wonen: Veilig wonen

Melkweg. De deur op slot. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Wonen: Veilig wonen Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B De deur op slot Wonen: Veilig wonen Colofon Melkweg: De deur op slot, 2013 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Dit katern is een uitgave van

Nadere informatie

Te huur HOOFDSTUK 4 WOORDEN. Kies het goede woord. 1 Ik woon in een flat op de vierde... a verdieping b appartement

Te huur HOOFDSTUK 4 WOORDEN. Kies het goede woord. 1 Ik woon in een flat op de vierde... a verdieping b appartement 51 51 HOOFDSTUK 4 Te huur WOORDEN 1 1 Ik woon in een flat op de vierde.... a verdieping b appartement 2 Het is een rijtjeshuis met een grote woonkamer en drie.... a tuinen b slaapkamers 3 Mijn woonkamer

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken. van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt

Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken. van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt orthodontist Daniël van der Meulen samen met veertien assistentes intensief

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

Les 35. Een nieuw paspoort

Les 35. Een nieuw paspoort http://www.edusom.nl Thema Het stadhuis Les 35. Een nieuw paspoort Wat leert u in deze les? Informatie over het aanvragen en verlengen van uw paspoort of identiteitskaart. Vragen stellen bij het loket.

Nadere informatie

KLEM. Katja en Udo in de schulden. Anne-Rose Hermer

KLEM. Katja en Udo in de schulden. Anne-Rose Hermer KLEM Katja en Udo in de schulden Anne-Rose Hermer Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen 1 Katja ontmoet Udo Katja is bijna negentien jaar. Ze woont nog bij haar ouders. Katja werkt in een warenhuis.

Nadere informatie

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin)

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Lay-out Bob Snel (trainer ATC Amstelduin) Document Versie maart 2007 Meer informatie E-mail:

Nadere informatie

Thema Informatie vragen bij een instelling

Thema Informatie vragen bij een instelling http://www.edusom.nl Thema Informatie vragen bij een instelling Lesbrief 28. De belastingaanslag. Wat leert u in deze les? Informatie over uw inkomsten begrijpen. Informatie over uw uitgaven begrijpen.

Nadere informatie

in2010 een klantverslag

in2010 een klantverslag in2010 een klantverslag denieuwebibliotheek in 2010 een klantverslag teksten: fotografie: Connie Franssen Maarten Feenstra Buiten De kinderen vragen er zelf om Henny Tolsma zit met haar kinderen Jan (5),

Nadere informatie

Wijziging woonsituatie

Wijziging woonsituatie Wijziging woonsituatie Bij het betrekken van een nieuwe woning tekenen de huurder en Tablis Wonen altijd een huurovereenkomst. Het kan voorkomen dat uw woonsituatie wijzigt. Misschien wilt u samenwonen

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

10 Een pluizig beestje

10 Een pluizig beestje 10 Een pluizig beestje REMCO CAMPERT Vooraf Remco Campert schrijft vooral verhalen en gedichten. Net als Hans Andreus (zie hoofdstuk 19) behoorde Campert tot de Vijftigers, een literaire stroming in de

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

Nieuwsbrief 14, september 2010

Nieuwsbrief 14, september 2010 Stichting WoonMere Nieuwsbrief 14, september 2010 Redactie: Mariska Elfrink Hallo allemaal, Eindelijk is het dan gebeurt: we zijn verhuist naar ons eigen appartement! Inmiddels wonen we hier alweer een

Nadere informatie

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar.

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar. Vrijdag 10 juni 2016 Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) Regel van de week: We luisteren naar elkaar. Storing bij het versturen van e-mails Afgelopen week hebben

Nadere informatie

Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier

Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier Vraag 1 Hoe heb je zielsliefde ontdekt, en ontdekte je zielsliefde het ook op dat moment? Ik ontmoette haar op mijn werk in de rookruimte. We konden

Nadere informatie

Vlucht AVI AVI. Ineke Kraijo Veerle Hildebrandt. Kraijo - Hildebrandt Vlucht De Vier Windstreken. De Vier Windstreken AVI

Vlucht AVI AVI. Ineke Kraijo Veerle Hildebrandt. Kraijo - Hildebrandt Vlucht De Vier Windstreken. De Vier Windstreken AVI AVI E4* Alcoholisme, ruzie, bang zijn Midden in de nacht rinkelt de telefoon. Anna weet wat dat betekent. Ze moet vluchten, alweer. Ze rent de donkere nacht in. De volgende dag valt Anna in de klas in

Nadere informatie

Een woning huren in Zwolle, Kampen of IJsselmuiden

Een woning huren in Zwolle, Kampen of IJsselmuiden Een woning huren in Zwolle, Kampen of IJsselmuiden Informatie over het systeem voor de verdeling van huurwoningen in Zwolle, Kampen en IJsselmuiden e.o. Bent u op zoek naar een huurwoning in Zwolle, Kampen

Nadere informatie

meestgestelde vragen huurverhoging

meestgestelde vragen huurverhoging HOE HOOG MAG DE HUURVERHOGING ZIJN? WAAROM IS DE HUURVERHOGING VAN MERCATUS AFHANKELIJK VAN HET INKOMEN? WAAROM IS DE HUURVERHOGING NIET VOOR IEDEREEN GELIJK? HOE KAN HET DAT DE HUURPRIJS VOOR DEZELFDE

Nadere informatie

JURYRAPPORT HUISJESMELKER VAN HET JAAR -VERKIEZING

JURYRAPPORT HUISJESMELKER VAN HET JAAR -VERKIEZING JURYRAPPORT HUISJESMELKER VAN HET JAAR -VERKIEZING 2015 INLEIDING Voor de negende keer op rij roept ROOD, jong in de SP, een huisbaas uit tot Huisjesmelker van het Jaar. De winnaar van de vorige verkiezing

Nadere informatie

Huren. De leukste plekjes in de buurt

Huren. De leukste plekjes in de buurt Huren De leukste plekjes in de buurt De groeiplek Helemaal je eigen plek Elke woning en buurt heeft z n eigen charme. Het is maar net waar je van houdt en wat op dat moment het best past in je leven. En

Nadere informatie

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik.

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. juni 2014 Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie Eerste nummer Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. INHOUD juni 2014 Eten als een kind Op kamers

Nadere informatie

Sterker met Stoma. door jouw ervaring te delen. Stomavereniging introduceert een nieuw motto en krijgt een nieuwe huisstijl! www.stomavereniging.

Sterker met Stoma. door jouw ervaring te delen. Stomavereniging introduceert een nieuw motto en krijgt een nieuwe huisstijl! www.stomavereniging. FC 60 C 22 M 21 Y 10K PMS 549 FC 0 C 54 M 100 Y 0 K PMS 144 Sterker met Stoma door jouw ervaring te delen Stomavereniging introduceert een nieuw motto en krijgt een nieuwe huisstijl! www.stomavereniging.nl

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 juni 1998 Rapportnummer: 1998/207

Rapport. Datum: 3 juni 1998 Rapportnummer: 1998/207 Rapport Datum: 3 juni 1998 Rapportnummer: 1998/207 2 Klacht Op 26 maart 1996 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw M. te Oldenzaal met een klacht over een gedraging van het regionale

Nadere informatie

2.2. Het Nieuwe Testament, of het verhaal van Jezus en de eerste kerk 1

2.2. Het Nieuwe Testament, of het verhaal van Jezus en de eerste kerk 1 2.2. Het Nieuwe Testament, of het verhaal van Jezus en de eerste kerk 1! " #$% & #& '$' '& + ()" *% $, $ -% 1 H. Jagersma en M. Vervenne, Inleiding in het Oude Testament, Kampen, 1992. J. Bowker, Het verhaal

Nadere informatie

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51 Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land. Daardoor heb ik geen thuis meer. De wind neemt me mee. Soms hierheen, soms

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost.

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost. Sherlock Holmes was een beroemde Engelse privédetective. Hij heeft niet echt bestaan. Maar de schrijver Arthur Conan Doyle kon zo goed schrijven, dat veel mensen dachten dat hij wél echt bestond. Sherlock

Nadere informatie

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin.

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 61 61 REGELS 1 Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 1 Ik woon met mijn gezin in een rijtjeshuis met vier slaapkamers. 2 De vijf appartementen in deze flat zijn heel klein. 3 Hij heeft een groot huis

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Huurcommissie te Den Haag. Datum: 5 januari 2012. Rapportnummer: 2012/001

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Huurcommissie te Den Haag. Datum: 5 januari 2012. Rapportnummer: 2012/001 Rapport Rapport betreffende een klacht over de Huurcommissie te Den Haag. Datum: 5 januari 2012 Rapportnummer: 2012/001 2 Klacht Verzoeker klaagt er over dat: Hij door de ontvangstbevestiging van de Huurcommissie

Nadere informatie

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 10 maart 2011 NIEUWS Voorlopig blijven de vergunningen elke twee weken in het stadsdeelkrantje gepubliceerd worden. Het wijkcentrum krijgt geen kopieën meer

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2012, aflevering 4, oktober. Maatschappelijk nuttig. Hulp bij verhuizing. In dit nummer:

Nieuwsbrief 2012, aflevering 4, oktober. Maatschappelijk nuttig. Hulp bij verhuizing. In dit nummer: Nieuwsbrief 2012, aflevering 4, oktober In dit nummer: Hulp bij verhuizing/ Burendag/Samenwerking met Stichting Present/Alzheimertuin/ Salomon gastlocatie voor Dag van Dialoog/ Taalcoach/Fietscursus en

Nadere informatie

Het thema van deze les is Op zoek naar werk. Dit is les 7 Beginners. Werk vragen in een winkel.

Het thema van deze les is Op zoek naar werk. Dit is les 7 Beginners. Werk vragen in een winkel. Tekst Audio Les 7 /m 11 Radio Amsterdam Les 7 Beginners. Werk vragen in een winkel. Track 1 Jingle Track 2 Het thema van deze les is Op zoek naar werk. Dit is les 7 Beginners. Werk vragen in een winkel.

Nadere informatie

Elk kind heeft het recht om...

Elk kind heeft het recht om... Elk kind heeft het recht om... Rechten is hetgeen je mag doen en mag hebben. Je hoeft er niet eerst iets anders voor te doen. Rechten heb je gewoon. Ook jij hebt rechten. Iedereen heeft ze. Kinderrechten

Nadere informatie

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren Welzijn op recept Welkom bij SWOA. Uw huisarts heeft u met ons in contact gebracht. De dokter kan u op dit moment geen passende behandeling (meer) bieden. Toch voelt u zich niet lekker, of heeft u pijn.

Nadere informatie

Lollystokjes of een prop Maak geen rommel, ruim het op. Appelschillen, lege zakken Doe het in de AFVALBAKKEN!

Lollystokjes of een prop Maak geen rommel, ruim het op. Appelschillen, lege zakken Doe het in de AFVALBAKKEN! Overzicht activiteiten komende tijd: Nieuwsbrief 3 21 september 2012 Datum Activiteit Groep September Wo. 26-09 Dag van de Talen 1-8 Do. 27-09 Studiedag; alle kinderen vrij 1-8 Oktober Di 2-10 Ouderavond

Nadere informatie

Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna de links. Het postkantoor is aan rechterhand.

Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna de links. Het postkantoor is aan rechterhand. Thema 5 Woonomgeving Oefening 2 Situatie 1 Pardon meneer, mag ik iets vragen? Jazeker, wat kan ik voor doen? Weet u het postkantoor is? Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna

Nadere informatie

Thema Informatie vragen bij een instelling

Thema Informatie vragen bij een instelling http://www.edusom.nl Thema Informatie vragen bij een instelling Lesbrief 30. Herhaling thema. Wat leert u in deze les? De woorden uit les 27, 28 en 29. Veel succes! Deze les is ontwikkeld in opdracht van:

Nadere informatie

Opstartlessen. Les 2. Wonen. Wat leert u in deze les? Veel succes! Een gesprek voeren over wonen. Zeggen hoe u woont.

Opstartlessen. Les 2. Wonen. Wat leert u in deze les? Veel succes! Een gesprek voeren over wonen. Zeggen hoe u woont. www.edusom.nl Opstartlessen Les 2. Wonen Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren over wonen. Zeggen hoe u woont. Veel succes! Deze les is ontwikkeld in opdracht van: Gemeente Den Haag en DWI Amsterdam

Nadere informatie

U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren.

U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren. U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren. Inhoud Veel woningen, veel woningzoekenden pagina 3 Eerst inschrijven... pagina 4...dan reageren op een

Nadere informatie

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Eerste druk 2015 R.R. Koning Foto/Afbeelding cover: Antoinette Martens Illustaties door: Antoinette Martens ISBN: 978-94-022-2192-3 Productie

Nadere informatie

Voor ondernemers, bewoners en bezoekers. Geschiedenis van de Zeedijk. Welkom op de Zeedijk Buurtverbetering door sociaal beheer

Voor ondernemers, bewoners en bezoekers. Geschiedenis van de Zeedijk. Welkom op de Zeedijk Buurtverbetering door sociaal beheer 2 Welkom op de Zeedijk Buurtverbetering door sociaal beheer Wie vandaag de dag over de Zeedijk loopt, kan zich bijna niet voorstellen dat deze straat nog niet zo lang geleden volledig verpauperd was. Dat

Nadere informatie

Vertel de kinderen, of praat met hen over het verschil tussen film, tv kijken of naar het theater gaan.

Vertel de kinderen, of praat met hen over het verschil tussen film, tv kijken of naar het theater gaan. LESBRIEF Binnenkort gaan jullie met jullie groep naar de voorstelling Biggels en Tuiten Hieronder een aantal tips over hoe je de groep goed kan voorbereiden op de voorstelling. VOOR DE VOORSTELLING Vertel

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal Handboek Politiek Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid van de Derde Kamer der Staten-Generaal, Gefeliciteerd! Deze week ben jij een politicus. Je gaat samen met je klasgenoten discussiëren over

Nadere informatie

Boek en workshop over het verlies van een broer of zus. Een broertje dood. Door Corine van Zuthem

Boek en workshop over het verlies van een broer of zus. Een broertje dood. Door Corine van Zuthem Het overlijden van een broer of zus is een ingrijpende gebeurtenis. Toch wordt het onderwerp in de rouwliteratuur doodgezwegen. Tot verbazing van Minke Weggemans. De pastoraal therapeute schreef er daarom

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 juli 2013. Rapportnummer: 2013/087

Rapport. Datum: 15 juli 2013. Rapportnummer: 2013/087 Rapport "Toch een voldoende voor de Toets Gesproken Nederlands" Rapport over een klacht over de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag. Datum: 15 juli 2013 Rapportnummer: 2013/087 2

Nadere informatie

Charles den Tex VERDWIJNING

Charles den Tex VERDWIJNING Charles den Tex VERDWIJNING 3 Klikketik-tik-tik Het is halftwaalf s ochtends. Marja vouwt een hemd. En kijkt om zich heen. Even staat ze op haar tenen. Zo kan ze over de kledingrekken kijken. Die rekken

Nadere informatie

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging Secr. Gerard Thijssen Rozenbloemstraat 34, 4921 KG Made Tel: 0162-683323 Mail: heemkundemadedrimmelen@gmail.com NIEUWSBRIEF jaargang 18 nummer 5 oktober 2015. Uitnodiging Op dinsdag 20 oktober organiseert

Nadere informatie

Verhuurder als enige niet gehoord Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven

Verhuurder als enige niet gehoord Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Verhuurder als enige niet gehoord Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven 20 april 2011 RA110435 Samenvatting Een B.V. verhuurt een sociale huurwoning aan een

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2016Z22662

Nadere informatie

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden.

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden. CALKOENSTRAAT 15 1121XA LANDSMEER INFO-BULLETIN 19 2 juli JAARGANG 2013-2014 Vanuit de directie Op het moment dat ik mijn aandeel voor de INFO schrijf, is de vakantie echt in het vooruitzicht. Wat een

Nadere informatie

Nieuwsbrief Pinksteren 2014

Nieuwsbrief Pinksteren 2014 Nieuwsbrief Pinksteren 2014 PASSIE EN PLEZIER OP DE RUÏNE VAN BATENBURG Het is een kunst om in de hectiek van het dagelijkse leven in contact te blijven met plezier en bezieling. Dit vraagt om een goede

Nadere informatie

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL I N T E R I E U R W Wonen op de Windrichtingen IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL Tekst: ANNEMIE WILLEMSE Foto s: JAN VERLINDE 22 TIJDLOOS TIJDLOOS 23 Na een zoektocht naar de ideale bouwgrond, gingen

Nadere informatie

Melkweg. Naar de dokter. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Gezondheid: De huisarts

Melkweg. Naar de dokter. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Gezondheid: De huisarts Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B Naar de dokter Gezondheid: De huisarts Colofon Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B: Van kop tot teen, 2013 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Spreekbeurt Hulp aan dieren in nood

Spreekbeurt Hulp aan dieren in nood Hoi, ik ben Ikki. Wat leuk dat je je spreekbeurt houdt over hulp aan dieren. Ik kan je daar van alles over vertellen. Over asielen, waar dieren zonder baas terecht komen. En over dierenambulances, die

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

Woensdag 7 oktober 2015

Woensdag 7 oktober 2015 04 Woensdag 7 oktober 2015 Agenda: Donderdag 8 oktober: Studiedag: kinderen vrij Maandag 12 oktober: Intekenen voor de oudergesprekken na de herfstvakantie Donderdag 15 oktober: Kinderboekenmarkt op de

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Lesbrief 19. Samen naar de bibliotheek

Thema Kinderen en school. Lesbrief 19. Samen naar de bibliotheek www.edusom.nl Thema Kinderen en school. Lesbrief 19. Samen naar de bibliotheek Taban gaat met zijn dochter voor het eerst naar de bibliotheek. Hij schrijft haar in bij de bibliotheek. Daarna laat Soumiya

Nadere informatie

Openingsgebeden INHOUD

Openingsgebeden INHOUD Openingsgebeden De schuldbelijdenis herzien Openingsgebeden algemeen Openingsgebeden voor kinderen Openingsgebeden voor jongeren INHOUD De schuldbelijdenis herzien De schuldbelijdenis heeft in de openingsritus

Nadere informatie

U en uw buren. Wie zijn die mensen? Maak even kennis. Missie van Haag Wonen

U en uw buren. Wie zijn die mensen? Maak even kennis. Missie van Haag Wonen Bijna iedereen heeft buren. Zeker in een drukke stad als Den Haag. Iedereen leeft op zijn of haar eigen manier. De een heeft een groot gezin. De ander slaapt overdag. Weer een ander klust graag. Zoveel

Nadere informatie

Lesbrief Voorleestekst: Over dertien hectare Vragen: Voorleestekst: Over het thema van de tentoonstelling

Lesbrief Voorleestekst: Over dertien hectare Vragen: Voorleestekst: Over het thema van de tentoonstelling Lesbrief Over dertien hectare dertien hectare organiseert elke twee jaar een tentoonstelling in Heeswijk-Dinther. De eerste was in 2003. De tentoonstelling van de kunstwerken was altijd buiten op een grasveld

Nadere informatie

Lotte is er erg blij mee. Ik wilde altijd al een huisdier voor mezelf, zegt ze tegen opa. En nu heb ik er opeens een heleboel.

Lotte is er erg blij mee. Ik wilde altijd al een huisdier voor mezelf, zegt ze tegen opa. En nu heb ik er opeens een heleboel. Lotte heeft Luizen Buiten is het koud. Er vallen dikke druppels uit de bomen en de wind blaast hard door de straat. Lotte loopt hand in hand met opa Generaal over het schoolplein. Ze moest eerder van school

Nadere informatie

Dit is een oefentoets KNM voor het inburgeringsexamen. Print deze toets uit. Elke vraag is multiple choice. U mag geen woordenboek gebruiken.

Dit is een oefentoets KNM voor het inburgeringsexamen. Print deze toets uit. Elke vraag is multiple choice. U mag geen woordenboek gebruiken. Informatie Het echte examen Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM) is een examen dat u doet op de computer. U kijkt naar korte filmpjes op de computer. In de filmpjes ziet u Nederlandse situaties. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Fractieflits 21-2011. De elektronische Nieuwsbrief van CDA Haarlem. De elektronische Nieuwsbrief van CDA Haarlem. In dit nummer: Houtmanpad

Fractieflits 21-2011. De elektronische Nieuwsbrief van CDA Haarlem. De elektronische Nieuwsbrief van CDA Haarlem. In dit nummer: Houtmanpad Fractieflits 21-2011 In dit nummer: Houtmanpad Haarlemse vergunningen waardeloos? Onderzoek naar handhaving Koopzondagen Over de vrijheid om te mogen geloven Wethouder Cassee nu ook echt Haarlemmer nog

Nadere informatie

TOETS NT2-1 schrijven. Goed voorbereid slagen. voor het staatsexamen NT2 programma 1. Opgavenboekje nr. 1 SCHRIJVEN. niveau B1. tijdsduur: 120 minuten

TOETS NT2-1 schrijven. Goed voorbereid slagen. voor het staatsexamen NT2 programma 1. Opgavenboekje nr. 1 SCHRIJVEN. niveau B1. tijdsduur: 120 minuten Goed voorbereid slagen voor het staatsexamen NT2 programma 1 Opgavenboekje nr. 1 SCHRIJVEN niveau B1 tijdsduur: 120 minuten Deel 1: Zinnen afmaken 15 opdrachten Maak de zinnen af: 1. Het is in de vakantie

Nadere informatie

Opmerking Daar waar de informatie op de avond wat onduidelijk is geweest of waar nadere aanvulling nodig is hebben we dit in het verslag opgenomen

Opmerking Daar waar de informatie op de avond wat onduidelijk is geweest of waar nadere aanvulling nodig is hebben we dit in het verslag opgenomen Verslag bewonersinformatieavond Reimerswaalbuurt Osdorp 17 april 2012, eerste bijeenkomst Aanwezig: - Circa 200 bewoners - Jan Voskamp, regiodirecteur Ymere - Kenneth Edam, gebiedsmanager Ymere - Steven

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261

Rapport. Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261 Rapport Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261 2 Klacht Op 27 oktober 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw D. te Zeist, met een klacht over een gedraging van het Landelijk

Nadere informatie

ENIGE ECHTE THUISHAVEN TEKST: MARIE MASUREEL - FOTOGRAFIE: HENNY VAN BELKOM TIJDLOOS 21

ENIGE ECHTE THUISHAVEN TEKST: MARIE MASUREEL - FOTOGRAFIE: HENNY VAN BELKOM TIJDLOOS 21 ENIGE ECHTE THUISHAVEN TEKST: MARIE MASUREEL - FOTOGRAFIE: HENNY VAN BELKOM TIJDLOOS 21 De laatste jaren pendelt Helen gewoon op en neer tussen haar woning in Monnickendam en haar interieurzaak in Edam,

Nadere informatie

Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij?

Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij? Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij? Wat een mooie luchtballonnen! Geel, oranje, groen en blauw. Kies maar uit Daan,

Nadere informatie

Educatief materiaal bij de voorstelling Buurman en Buurvrouw, groep 3 en 4

Educatief materiaal bij de voorstelling Buurman en Buurvrouw, groep 3 en 4 bas Educatief materiaal bij de voorstelling Buurman en Buurvrouw, groep 3 en 4 In deze lesbrief staan een aantal ideeën die u na de voorstelling met de kinderen kunt doen. U krijgt deze lesbrief voorafgaand

Nadere informatie

Bert staat op een ladder. En trekt aan de planten die groeien in de dakgoot. Hij verstopt de luidspreker en het stopcontact achter de planten.

Bert staat op een ladder. En trekt aan de planten die groeien in de dakgoot. Hij verstopt de luidspreker en het stopcontact achter de planten. Helaas Wanneer besloot Bert om Lizzy te vermoorden? Vreemd. Hij herinnert zich het niet precies. Het was in ieder geval toen Lizzy dat wijf leerde kennen. Dat idiote wijf met haar rare verhalen. Bert staat

Nadere informatie