GRAFIMEDIA & TECHNIEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GRAFIMEDIA & TECHNIEK"

Transcriptie

1 KIJK OOK OP INTERNET Valikondereen Signcao?P02 Komendejarenvoorveel ledendramatisch P07 GRAFIMEDIA & TECHNIEK Jaargang 4 / Editie 05 / 8/12/2012 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM / Lid worden? RECORD SCHADEVERGOEDING OPS Na twaalf jaar procederen door Bureau Beroepsziekten van de FNV, heeft een operator van een lamellenfabriek in Rotterdam dit najaar een record schadevergoeding gekregen van De vergoeding is de hoogste ooit voor een werknemer met OPS (Organo Psycho Syndroom), ofwel schildersziekte. Het slachtoffer is een aantal jaren geleden op 34-jarige leeftijd volledig arbeidsongeschikt ver - klaard, nadat bij hem de gevreesde schildersziekte OPS werd geconstateerd. De operator had jaren gewerkt met hoge concentraties oplosmiddelen bij het opbouwen en schoonmaken van verfrollen. Het slachtoffer kampt daardoor met geheugenverlies, vermoeidheid en stemmingsstoornissen. Bureau Be roeps ziekten van de FNV heeft twaalf jaar gevochten om de werk nemer in zijn gelijk te stellen. Dit is één van de langstlopende be roepsziektezaken sinds het ontstaan van ons bureau, zegt directeur Marian Schaapman. Het schrijnende is dat slachtoffers van beroepsziekten niet alleen hun gezondheid en hun werk kwijt zijn, maar ook nog eens jarenlang in een juridische strijd verwikkeld zijn over hun financiële zekerheid. Een dubbele lijdensweg. OPS UIT DE GRAFISCHE SECTOR De ongeneeslijke zenuwziekte OPS is ook veel voorkomend in de gra - fische sector. FNV KIEM is onlangs met werkgeversorganisatie KVGO tot afspraken gekomen over het uitbannen van giftige oplos - mid delen uit de branche. Afge spro ken is dat oplosmiddelen voor 2016 de sector uit zijn, of daar waar het technisch echt niet anders kan, er volledig afge - schermd gewerkt wordt. In de grafische sector wordt namelijk nog dagelijks gewerkt met giftige oplosmiddelen. Ze worden gebruikt om inkt mee te verdunnen en drukpersen mee te reinigen. Al vele jaren is duidelijk dat deze middelen ernstige gezondheids - risico s voor het personeel met zich meebrengen. ONDERZOEK De ROGB, het overlegorgaan van werkgevers- en werknemersorga - nisaties in de grafimediabranche heeft de WAGG (Werkgroep Arbeid sgezondheid Grafische Bedrijven) opdracht gegeven tot onderzoek en inventarisatie naar het gebruik van oplosmiddelen in de grafimediabranche. Op dit moment is een werkgroep bezig met het projectplan. Bernard van Iren, bestuurder Grafisch: Daarvoor ligt nu een eerste plan van aanpak voor de inventarisatie klaar. Vervolgens start er een voorlichtings - campagne over het gebruik van oplosmiddelen in de bedrijven. De eerste fase van het voorlich - tingstraject wordt vooral besteed aan het op zet ten van de campagne en bijbehorende communicatie - middelen. Daarna gaat men zoveel mogelijk het land in om medewerkers en werkgevers bewust te maken van veilig werken en straks anders werken. Er is daarbij vooral aandacht voor de bedrijven die het nu al goed doen. VERVANGINGSPLICHT Sinds 1 oktober 2000 geldt er een vervangingsplicht voor drukkerij - en. De arbeidsinspectie beveelt aan om producten die vluchtige orga - nische stoffen bevatten, te ver - vangen door onschadelijke of minder schadelijke producten. Echter, lang niet alle werkgevers in de grafische sector houden zich aan het vervangen van de gevaarlijke stoffen. Dat komt voornamelijk door de hoge investeringskosten van de drukpersen, legt Bernard van Iren uit. Aan de invoering van de regeling van de arbeidsinspectie heeft FNV KIEM destijds al actief meegewerkt, maar het blijkt niet afdoende te zijn. Als een werkgever een paar jaar geleden een pers van een paar ton heeft gekocht, die werkt met oplosmiddelen, dan is ie niet zo snel geneigd die in te ruilen voor een nieuw en oplosmiddelvrij exemplaar. Toch is het gebruik van oplosmiddelen te minimaliseren en zelfs helemaal uit te bannen. We drukken werkgevers op het hart zich daar eens in te verdiepen. Op de koffie bij... NAAM: Evie Dekkers FuNCTIE: snijafdeling, etiketten, verpakken en stansen bij Vrijdag Premium Printing LEEFTIJD: 24 DRINKT HAAR KOFFIE: zwart Al gaat het veel bedrijven in de grafische sector niet voor de wind en lijkt het alsof er soms weinig perspectieven zijn, toch willen ook jongeren nog steeds graag in deze branche werken. Evie Dekkers is zo n jong, enthousiast grafisch talent. Na haar havoopleiding koos ze in eerste instantie voor de opleiding Verpleegkunde. Maar die oplei - ding bood me niet helemaal wat ik ervan verwachtte. Ik wilde eigenlijk ook veel liever iets technischer werk. Mijn vader werkt al een tijd bij drukkerij Vrijdag Premium Printing in Eindhoven en zo kon ik via hem wat vakantiewerk doen in de drukkerij, vertelt Evie. Inmiddels heb ik een contract tot en met juni 2013 op de snijafdeling en heb het daar erg naar m n zin. Er hebben nu drie gene - raties Dekkers bij Vrijdag ge - werkt. Mijn opa, die overigens ook voorzitter van de oude FNV KIEM afdeling Eindhoven was, mijn vader en nu ik. Ook mijn broer gaat hier binnenkort aan de slag. Vrijdag Premium Printing is specialist in productie van premium etiketten en verpakkingen van hoge kwaliteit. Wij drukken etiketten van luxe artikelen, zoals bijvoorbeeld sigarendoosjes, champagne, gedistilleerd en chocolade, legt Evie uit. Veel van die artikelen worden geëxporteerd binnen Europa, maar ook naar de VS en het Caraïbisch gebied. Evie is niet bang dat ze moeilijk aan het werk kan blijven in de grafische sector: Daar maak ik me geen zorgen over. Bij ons in de drukkerij gaat het nog steeds goed. We merken weinig van de crisis en als je gewoon goed je best doet, dan hoop ik dat dat genoeg is om er te mogen blij - ven werken. Het leukste aan mijn werk vind ik dat het zo divers is. De ene dag sta ik te stansen, dan weer in te pakken, het is altijd anders. Die afwisseling heb ik nodig en de machines die ik bedien vind ik mooi. Ondertussen ben ik best technisch geworden. Als er een machine stilvalt kan ik m vaak wel repareren. Evie wil voorlopig graag op de snijafdeling blijven: Het is eigenlijk de enige afdeling in de productie waar dames werken. Verpakking is over het algemeen voor vrouwen ook de leukste afdeling om te werken, vandaar dat ze allemaal hier werken. Van de totaal 120 medewerkers die hier de grafi - sche producten verzorgen, is ongeveer een derde vrouw, op mijn snijafdeling werken ongeveer 15 dames en dat is supergezellig.

2 PAGINA 2 Jaargang 4 / Editie 05 / 8/12/2012 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM Val ik onder een Sign cao? GRAFISCHE VAKBEURS & VAKBEURS SIGN Een lid van FNV KIEM heeft bij een bedrijf voor reclamebelettering gewerkt, dat lid is van de werkgeversorganisatie voor het Signbedrijf. De werk nemer wordt ontslagen om bedrijfseconomische redenen via een procedure bij het UWV. De werk gever ontslaat de werknemer te vroeg: al na 1 maand. Dat mag niet, want in dit geval zou de op - zegtermijn 3 maanden moeten zijn. De werkgever doet dit omdat zij vindt dat de opzegtermijn van 1 maand uit de Sign cao van toe - passing is. Het gevolg hiervan is dat de werknemer nu 2 maanden WW misloopt en legt de zaak met behulp van FNV KIEM voor aan de kantonrechter. De rechter geeft de werknemer gelijk. Omdat de rechter ook vindt dat de Sign cao niet van toepassing is, geldt in dit geval een opzegtermijn van 3 maanden uit de wet. De rechter heeft daarom beslist dat de werk - nemer het verschil over een perio de van 2 maanden met rente vergoed krijgt. WANNEER IS EEN CAO VAN TOEPASSING OP EEN ARBEIDSOVEREENKOMST? Dit is in de eerste plaats als een werknemer lid is van de werk - nemersvereniging en de werkgever lid van hun werkgeversvereniging. Dit moeten wel de partijen zijn die de cao hebben afgesloten. Ten tweede is dit als met de werk - gever is overeengekomen dat de cao van toepassing is. In de derde plaats is een cao ook van toepassing als de cao algemeen verbin dend is ver klaard voor de bedrijfstak. Van 22 tot en met 24 januari 2013 vindt de jaarlijkse Gra fische Vakbeurs & Vakbeurs Sign plaats. Waar tot vorig jaar de evenementenhal in Hardenberg nog decor was van tientallen persen, ver - werkingsapparaten en andere grafische innovatieve ontwikkelingen, zal de beurs vanaf 2013 plaatsvinden in Gorin - chem, zo n 20 kilometer onder Utrecht. De vakbeurs bestemd voor België, Luxemburg, Nederland en gezien de ligging ook voor een deel van Duitsland wordt traditie - getrouw gehouden in januari. Gezien het succes van de voorgaande edities zijn de verwach - ting en voor de komende editie wederom hoog gespannen. Er wordt, vanwege de toename in bekendheid in onze buurlanden, gerekend op een groter aantal in- ternationale bezoekers. Naast de activiteiten die worden ondernomen door de diverse brancheorganisaties zullen er tijdens de beurs ook door andere deelnemers, demonstraties en seminars gegeven worden. Nieuw tijdens de volgende editie is het Content, Clouds & Communications plein! Er zal dus veel te beleven zijn op de aankomende 5e editie van de Grafische Vakbeurs & Vakbeurs Sign. Succesvolle eerste or-themadag grafischeen creatieve sector De eerste or-themadag die 8 november in Eindhoven werd gehouden, was een succes. De ondernemingsraden van Drukkerij Vrijdag Premium Printing, Hexspoor, Vista Print en E.M. de Jong waren aanwezig en hebben gezorgd voor een interessante en nuttige dag. KIJK voor een overzicht van de geplande or-thema dagen op - themadagen De laatste jaren zijn steeds meer wetten en onderwerpen op het bordje van de or komen te liggen. Ook in de Grafimedia cao staan een groot aantal onderwerpen waarover een or of pvt decentrale afspraken kan maken. Dit kan op eigen initiatief of als reactie op een voorstel van de werkgever. Naast meer zeggenschap en maatwerk op arbeidsvoorwaarden levert het voor een or ook meer werk op. Goede communicatie, afstemming en overleg met de vakbond is daarom van groot belang. PROFESSIONALISERING VAN DE MEDEZEGGENSCHAP In de training werd een aantal decentrale afspraken uit de Grafimedia cao onder de loep genomen. Daarnaast was er de mogelijkheid om zelf een casus in te brengen. Er werd besproken wat de bevoegdheden zijn in de betreffende gevallen en hoe je in het overleg met een bestuurder het beste resultaat kunt bereiken. Deze manier van werken zorgde deze dag voor een positieve interactie tussen de verschillende deelnemers. Gezamenlijk werden knelpunten in kaart gebracht en oplossingen bedacht. DESKUNDIG ADVIES Wat verder naar voren kwam is dat in de praktijk de leden van ondernemingsraden niet altijd de ruimte krijgen om hun taak als ondernemingraadslid goed te kunnen uitoefenen. Zeker bij een reorga - nisatie wanneer de or een advies moet uitbrengen, staan zij onder grote druk. Aan de ene kant is het de druk die veroorzaakt wordt door een bestuurder die de zaak vaak snel wil afhandelen, en aan de andere kant voelen zij de druk van collega s die willen weten wat er speelt. Een opmerkelijke conclusie was dat het belangrijk is om altijd des - kundig advies in te winnen en contact te houden met je achterban over achterliggende strategische vraagstukken. Op die manier neem je mensen mee in je discussie en betrek je de achterban bij de besluitvorming.

3 PAGINA 3 Jaargang 4 / Editie 05 / 8/12/2012 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM CONTRIBUTIE - REGELING 2013 Tijdens het FNV KIEM-congres op 23 en 24 november 2012 is besloten dat de contributie voor het lidmaatschap van FNV KIEM iets verhoogd wordt. In onderstaande tabel lees je wat de tarieven vanaf 2013 zijn. Vereniging bijeen tijdens tweedaags congres FNV KIEM CONTRIBUTIEBEDRAGEN PER MAAND I Standaard contributiebedrag (85% - 100% arbeidstijd)* 16, en 20-jarigen 12, en 18-jarigen 8,15 16-jarigen 6,15 Parttime: 50% tot 85%*, zzp ers en freelancers met een inkomen lager dan het minimuminkomen 12,15 Parttime < 50%* 8,15 II WW, AOW+pensioen, ANW, AWBZ, WIK, bijstandswet (bij allen geldt: zonder aanvulling) 6,65 III Overig, bijvoorbeeld studenten, belangstellenden, mensen zonder inkomen 5,00 * Voor de in jouw bedrijf geldende volle arbeidstijd RESTITUTIE Kun je aantonen dat je lidmaat - schap in het voorgaande jaar meer dan 1% van je totale belastbare bruto jaarinkomen was van de onder I genoemde contributie - bijdragen (met een minimum contributiebedrag vermeld onder II), dan kun je in het eerste kwartaal van het daaropvolgende jaar res titutie ontvangen van het meerbedrag. Je moet die aanvragen bij de penningmeester. Het moet dan wel om een minimum con tri butie bedrag van 6,65 per maand gaan. BRUTO JAARINKOMEN Onder bruto jaarinkomen wordt verstaan: Heb je een dienstverband, dan wordt uitgegaan van het bruto jaarinkomen uit arbeid dat onder de loonbelasting valt en dat na verrekening van aftrekposten en vrijstellingen het belastbaar inkomen bepaalt. Ben je zelfstandig of heb je een wisselend inkomen, dan geldt het totaal van brutosalaris, bruto-uitkering en/of honora - rium of brutowinst; dat ver - minderd met aftrekposten en vrijstellingen leidt tot het belastbaar inkomen. Leden die via automatische incasso betalen, hoeven geen nieuwe machtiging te sturen. Betaal je via een periodieke overboeking, dan krijg je bericht van de ledenadministratie. Kom je erachter dat je in een lagere contributiecategorie valt, dan moet je dat met een bewijs daarvan doorgeven aan de leden - administratie. Zodra de ledenadministratie dit ontvangt, gaat de nieuwe contributiecategorie in. Betaal je je contributie per acceptgiro, dan brengt FNV KIEM daarvoor 0,80 per betaling in rekening. Wij verzoeken je dan ook vriendelijk om gebruik te maken van automatische incasso. Zo n 80 congresleden kwamen tijdens het bijzonder congres op vrij dag 23 en zaterdag 24 november bijeen in congrescentrum de Eenhoorn in Amersfoort. Na goedkeuring van het verslag van het bondscongres van 16 juni dit jaar, werd s middags plenair overlegd over de negen beslispunten uit de concept beleidsvisie In de beleidsvisie staat de toekomstvisie van FNV KIEM binnen de vakbeweging. Het congres ging tijdens de plenaire bespreking van de beslispunten akkoord met een deel van de punten en vroeg daarnaast om een aanpassing van een aantal. Zo ging men akkoord met de afspraak dat FNV KIEM zich meer gaat richten op de creatieve sector en zp ers. De beleidsvisie van FNV KIEM wordt hierop aangepast, zodat er tijdens het congres in juni 2013 daadwerkelijke besluiten over genomen kunnen worden. De tweede dag stond in het teken van 22 voorstellen die de bond naar een moderne vereniging moeten brengen. In subgroepen discussieerden congresleden over hoe de voorstellen handen en voeten gegeven kunnen worden. Ondanks dat men in eerste instan - tie graag een plenaire bespreking van de voorstellen wilde, was de meerderheid goed te spreken over de opsplitsing in groepen. Het resulteerde in veel goede op- en aanmerkingen over hoe de voor stellen ingevuld kunnen worden. Al met al kijkt men terug op twee bijzonder nuttige congres dagen. FNV KIEM BELASTINGSERVICE Voordat je het weet is het weer tijd voor de jaarlijkse belasting aangifte. Of je nu in loondienst of als zelfstandige werkt, niemand ontspringt de blauwe dans. Gelukkig kan de FNV je als lid, helpen bij het invullen van je aangifte. FNV Belastingservice heeft 600 service- en nazorgpunten in Nederland, waar je terecht kunt voor je belastingaangifte, voorlopige teruggave, diverse toe - slagen en zorgkosten. Wie in loondienst is, kan gratis gebruik maken van de FNV Belastingservice. Vorig jaar hielpen de bijna 6000 vrijwilligers van de FNV ruim mensen met hun belastingaangifte. Ben je zelfstandig, dan organiseert FNV KIEM een speciale service met een belastingcursus en belas - tingspecials, waarin je leert zelf - standig het belastingformulier in te vullen. Daarnaast kunnen freelancers en zp ers ook gebruik maken van de belastingservice van FNV KIEM. Voor 65 euro wordt tij dens een consult je jaarrekening doorgenomen en de aangifte Inkomstenbelasting opgesteld. Meld je wel op tijd aan, want het wordt druk. Aanmelden kan vanaf half januari 2013 via de website van FNV KIEM. Daar kun je zelf je afspraak inplannen. In een Lagerhuis-opstelling discussieerde men over de voorstellen voor een modernere vakbond. Bij deze KIEM Nieuws vind je de handige Belastingkaart, met daarop alle informatie die je nodig hebt als je de aangifte via de FNV wilt (laten) invullen. Bewaar m, dan heb je alles bij de hand!

4 PAGINA 4 Jaargang 4 / Editie 05 / 8/12/2012 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM HET PET-PROJECT FNV IN BEWEGING OP VOLLE KRACHT VOORUIT De FNV in beweging was begin oktober bijeen in Rotterdam om te besluiten over belangrijke veranderingen in de nieuwe vakbeweging. Voorzitter Edwin Bouwers is erg tevreden over de uitkomst. Het is positief dat er eindelijk knopen doorgehakt zijn. Er is nu duidelijk een keuze gemaakt voor vakbondswerk op basis van beroep of sector, hierdoor kun je veel dichterbij je leden staan. Voor portretfoto s was ik vorige week bij een freelance foto - graaf. En altijd als ik een kleine ondernemer ontmoet, vraag ik over het vakmanschap en het ondernemerschap. Deze twee competenties bepalen samen in hoge mate het inkomen en het geluk van de ondernemer. In een zeer geamuseerd gesprek kwamen veel bekende thema s naar voren. Onder meer het zogenaamde pet-project, oftewel lievelingsproject. We leven steeds meer in een netwerkeconomie, waarin iedereen van klant naar klant hopt. Deze vrijheid heeft grote voordelen, maar ook een aantal nadelen. Een van deze nadelen is dat klanten de neiging hebben om te stereotyperen: je als creatieve ondernemer telkens vragen voor hetzelfde klusje. Om toch te zorgen voor vernieuwing hebben veel ondernemers één of meerdere pet-projecten: projecten die veel energie geven en waar de creatieve passie en vernieuwing van afdruipt, maar waar lage of onzekere verdiensten tegenover staan. Om in het levensonderhoud te voorzien, hebben creatieve ondernemers daarnaast ook goed verdienende commerciële opdrachten. Het is niet zo dat deze commerciële opdrachten passieloos zijn, maar ze zorgen vaak onvoldoende voor vernieuwing, terwijl het pet-project juist nieuwe wegen kan openen. Het aantal petprojecten kan niet te hoog worden; je moet immers ook geld verdienen om te leven. In alle sectoren hebben creatief ondernemers pet-projecten. Veel bekende acteurs hebben jaarlijks drie tot vier rollen in mainstream films, waar voldoende geld tegenover staat. Daarnaast zoeken ze één tot twee rollen waar de verdiensten weliswaar minimaal zijn, maar er andere redenen zijn om aan het project deel te nemen, zoals een uitdagende rol of het werken met een bekende regisseur. In toenemende mate zien we ook cross-overs in de reclamewereld, waar creatief ondernemers geld verdienen met het maken van advertenties en reclames, terwijl daarnaast vrij werk gemaakt wordt voor exposities. Deze werkzaamheden zijn niet los van elkaar te zien maar beïnvloeden elkaar. Enfin, terug naar de freelance fotograaf. Deze fotograaf had acht maanden zeer intensief een jonge kapelaan gevolgd in het steeds minder kerkelijke Brabantse land. Dit indringende portret is prachtig geworden en een landelijk dagblad heeft al gemeld dat ze de gemaakte foto s graag wil publiceren. De serie versterkt ook eens zijn portefeuille waardoor hij aan - trekkelijk wordt voor klanten. Toch zat mij één ding dwars; de verdiensten. Deze fotograaf krijgt enkele honderden euro s voor de serie foto s waaraan hij acht maanden intensief heeft ge - werkt. Niet eens voldoende om de gemaakte kosten te dekken. Dat is wrang. Daarom wil ik creatieve ondernemers adviseren om vooraf en tijdens een pet-project regelmatig creatief na te denken hoe je kunt verdienen aan je pet-project; welke poten - tiële partijen kunnen geïnteresseerd zijn in zo n project? Of kunnen er aanvullende producten gemaakt worden op basis van de serie. Natuurlijk begrijp ik dat juist pet-projecten ook pretprojecten moeten zijn en dat je niet altijd over de ver - diensten wil nadenken, maar het is toch zonde als zoveel liefde en energie ergens in zit en dat niet beloond wordt. Arjan van den Born / Hoogleraar Creatief Ondernemerschap FNV KIEM FNV KIEM blijft herkenbaar als de vakbond voor de creatieve sector. Juist die eigenheid van de diverse bonden is belangrijk. We moeten nu in volle vaart vooruit. Onze leden hebben ons nu heel hard nodig. Zowel met alles wat in Den Haag gebeurt, als op de werk - vloer. Daadkracht is nu gevraagd en dat zal FNV KIEM dan ook tonen, zegt Bouwers. JUIST NU SAMEN STERK Ton Heerts, voorzitter FNV/de nieuwe vakbeweging: We komen van ver. Daar hoeven we niet om - heen te draaien. Alle aangesloten bonden hebben hard moeten werken om zover te komen. We hebben deze belangrijke besluiten eerder genomen dan gepland, omdat tempo nood zakelijk is en we juist nu samen sterk moeten staan. Hiermee staan de fundamenten van de nieuwe vakbewe - ging als een huis. De grote bonden gaan herkenbare sectoren forme - ren. Deze leden zijn dan rechtstreeks lid van de koepel organi - satie. We hebben een nieuwe structuur voor de vakbeweging van de toekomst. En eind oktober kwam het hoogste democratisch orgaan van de vakbeweging bijeen: het ledenparlement. STRUCTUUR EN STAPPENPLAN De voorzitters van de aangesloten bonden, verenigd in de federatie - raad, hebben hun akkoord gegeven voor de nieuwe structuur en het stappenplan naar de nieuwe vakbeweging. In mei 2013 wordt het formele congresbesluit genomen. Nadat de leden zich via congressen en bondsraden hebben kunnen uitspreken over dit voor nemen. In de nieuwe structuur is er plek voor verschillende vormen van deelname aan de nieuwe vakbeweging: specifieke bonden die hun zelfstandigheid bewaren en nieuwe sectoren die ontstaan door opsplitsing van grote bonden. LID VAN BOND OF KOEPEL Zo kunnen leden in de toekomst zelf kiezen of ze lid willen worden van een bond of rechtstreeks van de koepel. Allen dragen op hun eigen wijze bij aan de koepelorganisatie. Hier worden de sector over stijgen - de zaken geregeld op lokaal, nationaal, Europees en internatio - naal niveau. Het algemeen bestuur bestaat uit een voorzitter en 16 bestuursleden. Zeven leden, inclusief de voorzitter, vormen samen het dagelijks bestuur. De overige bestuursleden worden door het ledenparlement gekozen op basis van een profiel. In die profielen moeten alle sectoren en doelgroepen, zoals jonge - ren en zp ers, zich vertegen woor - digd zien. In de overgangsperiode tot mei 2015 krijgt het algemeen bestuur zwaarwegend advies van de tran - sitieraad. Hierin nemen alle deel - nemers aan de nieuwe vakbewe - ging plaats. In het ledenparlement, dat 100 leden zal tellen, krijgen de leden meer directe zeggenschap. Op pagina 5 lees je meer over het vorlopig ledenparlement van FNV KIEM. GEWOON GOED WERK Heerts: De weg die voor ons ligt is helder. We gaan met z n allen hard aan de weg timmeren om op dat stevige fundament het huis van de vakbeweging te bouwen. Om op nieuwe en vernieuwende wijze dat te doen waar we voor zijn op ge - richt: de belangen van onze leden zo goed mogelijk behartigen. Dat doen we van onder tot boven, van de werkvloer tot aan de nok, op lokaal niveau, daar waar nodig op centraal-nationaal niveau en ook Europees en internationaal. De FNV is in beweging voor gewoon goed werk. Lees meer op

5 PAGINA 5 Jaargang 4 / Editie 05 / 8/12/2012 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM FNV KIEM-VOORZITTER EDWIN BOUWERS OVER NIEUW REGEERAKKOORD: KOMENDE JAREN VOOR VEEL LEDEN DRAMATISCH OPLETTEN Bouwers geeft aan dat FNV KIEM blijft opletten als het gaat om het downloadverbod: Het regeerak - koord kent een breed te interpre - teren zin over bescherming van creatieve prestaties. Gezien de voortdurende inzet van staatsse - cretaris Teeven in de afgelopen jaren om te komen tot een downloadverbod, moeten wij de komen - de regeerperiode bij het dossier auteursrecht zeer op onze hoede blijven. Heel actueel op dit moment, is dat er 80% bij de kenniscentra wordt bezuinigd, waardoor de aanslui - ting tussen de opleidingen en het werkveld ernstig onder druk komt te staan. PROBLEMEN VOORUIT SCHUIVEN Een vriendelijk aspect van het nieuwe regeerakkoord is, dat er geen vermogenstoets voor werkloze 55-plussers meer geldt. Zij hoeven daardoor dus niet ge - dwongen hun huis te verkopen. Dat kun je positief noemen, gaat Bouwers verder, maar aan de andere kant wordt de mogelijkheid om fiscaal vriendelijk pensioen op te bouwen flink beperkt. De problemen voor later worden hiermee nog verder vooruitgeschoven. Ik ben echter optimistisch over het verkleinen van de inkomensverschillen. Hogere inkomens gaan meer betalen, waardoor lagere inkomens deels worden ontzien. OPLOSSING BIJ SOCIALE PARTNERS Als antwoord op deze ingrijpende veranderingen, zal FNV KIEM zich meer gaan richten op van werk naar werktrajecten. Die moeten volgens Bouwers veel beter: Bewezen is dat het UWV hiervoor niet meer de juiste partner is. Het mobiliteitscentrum C3 heeft aangetoond dat de oplossing bij de sociale partners ligt. Ondersteu - ning vanuit de overheid is daarbij essentieel, anders zal de FNV veel meer zelf het initiatief (moeten) nemen. Veel van onze sectoren gaan er de komende periode zeer fors op achteruit, besluit Bouwers. Dit gecombineerd met het verkorten van de WW maakt dat de uitkomst van dit nieuwe regeerakkoord rampzalig is. Nu de herziene versie van het regeerakkoord nagenoeg rond is, de kaarten geschud zijn en de nieuwe ministers en staats secretarissen hun nieuwe posities hebben ingenomen, maken ook de vakbonden de voorlopige balans op. FNV KIEM is blij met Jet Bussemaker op de ministerpost van OCW. De verantwoordelijkheid voor cultuur komt nu in handen van de PvdA en FNV KIEM hoopt dat dit een breuk zal betekenen met de harde VVD-lijn van het vorige kabinet. Maar hoewel het ak koord positieve kanten heeft, zal het voor veel van onze leden desastreus uitpakken, zegt FNV KIEM voorzitter Edwin Bouwers. WAT GA JIJ ER OP ACHTERUIT? Alleenverdiener (met partner zonder inkomen) met kinderen euro 3,5% euro 6,25% Voorzitter Edwin Bouwers is over een aantal zaken best positief, maar maakt zich grote zorgen over de vele slechte afspraken die in het regeerakkoord staan. Die pakken dramatisch uit voor onze leden. Zo wordt het voor de mensen die hun baan verliezen of verloren hebben, niet rooskleuriger. FNV KIEM is enorm teleurgesteld over het be - sluit de WW te verkorten. Onze sectoren hebben helaas te maken met een flink verlies van werkgelegenheid, dan is een WW-uitkering op basis van het laatst verdiende loon van een jaar heel kort. Na een jaar valt men terug op bijstands - niveau, dat is nagenoeg het einde van het tijdperk van werknemersverzekeringen. Dat doet ons tegelijkertijd beseffen dat we dingen veel meer vanuit onze eigen kracht moeten gaan organiseren. We hebben niet voor niets 1,4 miljoen leden. We moeten ons niet meer zo afhankelijk opstellen van de overheid. We hebben ons daar nu zo vaak aan gestoten, het wordt tijd om dingen zelf te gaan doen. POSITIEVE KANT Positief is dat in de kunst- en cultuursector niet verder wordt bezuinigd en dat de informateurs ons steunen in onze strijd om het afschaffen van de btw-verhoging. Het is echter wel een tegenvaller dat de 50 miljoen extra voor kunst en cultuur -waarvoor de PvdA eerder pleitte- niet is binnengehaald. Uit de toon van het nieuwe akkoord blijkt gelukkig wel meer erkenning voor het belang van kunst en cultuur. De CJP cultuur - kaart blijft behouden, zodat ook jongeren laagdrempelig kennis kunnen maken met cultuur. INKOMENSAFHANKELIJK Bouwers betreurt het dat het principe van de inkomensafhan - kelijke zorgpremie is losgelaten. Daar hebben we als FNV jarenlang voor gepleit, maar de uitwer - king in dit akkoord was onhoudbaar. Het feit dat er bij het eigen risico wel rekening gehouden wordt met het inkomen, is wel een verbetering ten opzichte van het huidige eigen risico. Het eigen risico is namelijk inmiddels zo hoog dat de toegankelijkheid van de zorg voor mensen met lage inkomens in gevaar komt. Echter, met het oog op de crea - tieve industrie, een sector waar FNV KIEM zich eveneens hard voor maakt, zitten er volgens de voorzitter enkele dramatische voornemens in het vat: Er komt een zg. winstbox voor zp ers, waardoor het nog veel moeilijker wordt om in de creatieve sector een boterham te verdienen, zegt Bouwers. Het draait in die sector meer om inzet van veel uren dan om veel winst. ZORGEN OM TALENT - ONTWIKKELING Wel heb ik grote zorgen over de instandhouding van onze internationaal hoog aangeschreven talent - ontwikkeling binnen de beelden de kunst en andere disciplines naast de podiumkunsten. In het regeerakkoord lijkt talentontwikkeling zich ten onrechte te be perken tot de podiumkunsten. Maar het is een grote bottleneck in álle disciplines, want juist daarop is heel veel bezuinigd. Daarover hebben we al meerdere keren in Den Haag druk op de ketel gezet en gevraagd om extra investeringen. Niet alleen voor wat betreft geld, maar ook op verbreding van de focus op disciplines. Wel komt er een fonds voor talentontwikkeling en ondersteuning van creatief ondernemerschap. DESASTREUZE MEDIA - BEZUINIGINGEN Daar tegenover staat, zegt Bou - wers, dat de bezuinigingen in de media worden doorgezet. Dat is al desastreus, maar erger is nog dat VVD en PvdA daar nog eens 100 miljoen euro bovenop doen. Eer - dere bezuinigingen leverden direct en indirect al een banenverlies van 1000 tot 1500 fte s op, maar nu moeten we vrezen dat er nog véél meer banen verloren gaan. Tweeverdieners met kinderen euro euro + 2,5% euro euro 3,25% Tweeverdieners zonder kinderen Allebei euro + 2,25% euro euro 3% Alleenstaande zonder kinderen euro 2,25% euro + 2% euro 5,75% Alleenstaande ouder euro + 6,75% euro + 0,75% Niet-werkenden op bijstandsniveau: Gezinssituatie Koopkracht 2017 Paar met kinderen 3,25% Alleenstaande zonder kinderen 3,75% Alleenstaande ouder 5,25% Alleenstaande met AOW Alleen AOW 0% AOW met pensioen van euro 6,25% Paar met AOW Alleen AOW 0,5% AOW met pensioen van euro 3,25% Bron: Ministerie van Sociale Zaken

6 PAGINA 6 Jaargang 4 / Editie 05 / 8/12/2012 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM Voorlopig ledenparlement van start in De Burcht DE (reserve)leden VAN HET VOOrLOPIG PArLEMENT met voorzitter Edwin Bouwers (vierde van links). Jos Cohen ontbreekt op de foto. De vernieuwing van de vakbeweging is in volle gang. In mei 2013 moet de nieuwe organisatie in de steigers staan en er wordt hard aan gewerkt om die planning te halen. Een belangrijk onderdeel van de vernieuwingsplannen van de FNV is het ledenparlement: een parlement bestaande uit zo n 100 rechtstreeks door de leden gekozen afgevaardigden, die samen het bestuur van de nieuwe vakbeweging zullen controleren om de afstand tussen vakbeweging en haar leden zo klein mogelijk te maken. In de aanloop naar mei 2013 zal er een voorlopig ledenparlement actief zijn. De leden daarvan zijn door de bonden zelf voorgedragen. Het voorlopige parlement heeft een adviserende functie naar de stuurgroep, het orgaan dat leiding geeft aan de verandering. Bovendien buigt het zich over onderwerpen die het belang van de indi vi - duele bonden overstijgen, zoals SER-adviezen. Na mei 2013 zal het parlement bestaan uit rechtstreeks gekozen vakbondsleden uit allerlei sectoren en beroepsgroepen. Een belang - rijke taak van het voorlopige parlement is uitwerken hoe de rechtstreeks gekozen leden straks op vernieuwende en frisse wijze hun besluitvormende werk kunnen gaan doen. VOORLOPIG LEDEN - PARLEMENT FNV KIEM Natuurlijk heeft ook FNV KIEM zitting in dit voorlopige parlement. Het bondsbestuur deed deze zomer daartoe een oproep uit aan alle leden om zich kandidaat te stellen voor één van de drie be - schikbare zetels. Na de zomer zijn drie leden en hun plaatsvervangers door het bondsbestuur benoemd. Zij kwamen eind oktober voor het eerst bijeen op historische grond in De Burcht in Amsterdam. Zo n honderd leden uit 35 sectoren verzamelden zich in de meer dan honderd jaar oude verbondszaal van de eerste moderne vakbond voor de eerste vergadering van het voorlopige ledenparlement van FNV / de nieuwe vakbeweging i.o. Het parlement is de belangrijkste adviseur voor de fede - ratieraad, het federatiebestuur en ook voor de stuurgroep. GEDEELDE IDEALEN FNV-voorzitter Ton Heerts benadrukte in zijn openingsspeech de gedeelde idealen: We willen allemaal hetzelfde: een eerlijke rechtvaardige samenleving, een maatschappij waarin de mens centraal staat, niet het geld en een samenleving waarin iedere wereldburger menswaardig kan opgroeien. Kortom: we zitten hier niet voor onszelf alleen. De eerste bijeenkomst telde drie inhoudelijke agendapunten: het SER-advies over de zorg, het discussieproject Zekerheid in Verandering over een duurzame arbeids markt en de actuele politieke situatie. Frank Hemeltjen Henk Sterkman AANDACHTSGEBIEDEN KUNSTEN, MEDIA EN ZELFSTANDIGEN CArLA LENSEN Carla Lensen is beeldend kunstenaar, met een eigen atelier in Rotterdam. Daarnaast geeft zij kunstlessen in Den Haag. Zij vindt het erg leuk om bij de vernieuwingen binnen FNV betrokken te zijn. Het is een goeie stap om FNV op een andere manier vorm te geven. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij. FrANK HEMELTJEN (reserve parlementslid) Als back-up staat Frank Hemeltjen, ook beeldend kunstenaar, Carla bij. Frank geeft daarnaast in het dagelijks leven advies aan gemeenten over kunst in de openbare ruimte. De structuur van de FNV is niet meer van deze tijd, vindt hij. Het ledenparlement is een belangrijke bouwsteen voor een nieuwe toekomst. Bruin Bruinsma AANDACHTSGEBIEDEN GRAFISCH, UITGEVERIJEN, VERPAKKINGEN, PREPUBLISHING EN ALGEMEEN ARBEIDSVOORWAARDENBELEID BruIN BruINSMA Bruin Bruinsma is blikdrukker. Hij vindt de vernieuwingsdrang binnen de vakbeweging erg interessant. Vernieuwingen zijn belangrijk. Maar tegelijk vind ik het ook belangrijk dat FNV KIEM een eigen gezicht houdt! Daarvoor zal ik me wel hard maken. JOS COHEN (reserve parlementslid) Jos Cohen is de plaatsvervanger van Bruin. Jos is in het dagelijks leven teamleider bij een drukkerij in Eindhoven en bondsbestuurslid van FNV KIEM. Bert Schut Carla Lensen AANDACHTSGEBIEDEN UIT KERINGSGERECHTIGDEN EN SENIOREN HENK STErKMAN Henk Sterkman is gepensioneerd graficus en actief binnen FNV KIEM als voorzitter van de sectorraad UGO. Zijn aanvankelijke scepsis over de tot stand - koming van een nieuwe vak organisatie is grotendeels verdwenen. Jetta Kleins ma heeft mij overtuigd op het congres! Meer inspraak van de leden, dus van onderaf, vind ik belangrijk. Maar we hebben wel een behoorlijke weg te gaan. BErT SCHuT (reserve parlementslid) Gepensioneerde Bert Schut is 6 jaar actief geweest in de vakgroep UGO. Ik heb veel moderniseringsplannen mee gemaakt en heb veel besturen gezien. Het moet echt anders binnen de vakbeweging. Veranderen zonder dat dat mensen beschadigt. Daar werk ik graag aan mee. FNV KIEM ACADEMIE ONLINE De afgelopen jaren is het aanbod van FNV KIEM voor zelf - standigen flink uitgebreid. Alle zelfstandigen kregen tot vorig jaar de Trainingsgids, met daarin het complete aanbod aan cursussen en trainingen. Om die informatie up-todate aan te kunnen bieden is nu de website online. Op de site vind je het actuele aanbod van de FNV KIEM Academie overzichtelijk gerangschikt. Per cursus of training lees je er precies wat je ervan opsteekt en hoe je je aanmeldt. Onder meer cursussen en training - en als Crowdfunding, Time-ma - nagement, Google Adwords en Koude Acquisitie maken onder - deel uit van het aanbod van FNV KIEM. Ook wie zich oriënteert als zelfstandige heeft de keu ze uit een aantal geschikte cursus sen zoals Starten in de creatieve sector en Uurtarief berekenen. De meeste cursussen werden altijd in Amsterdam gegeven, maar dit jaar gaat een deel van de cursus - sen het land in: Groningen, Maastricht, Utrecht, Rotterdam en Eindhoven staan op de kaart. VAAK GRATIS Door een samenwerking met FNV Bondgenoten biedt FNV KIEM de laatste jaren ook voor werknemers loopbaantrainingen en -workshops aan. Deze trainingen zijn toegankelijk voor alle leden en zijn vaak gratis. In de vorm van themabijeenkomsten in het land kun je uitgebreid voorgelicht worden over het aanbod van FNV Loopbaantrainingen en -advies. VOOR ACTIEVE LEDEN Onderdeel van de FNV KIEM academie zijn de trainingen die speciaal ingekocht worden voor onze actieve leden. Actieve leden zetten zich in voor bestuurderswerk of als contactpersoon in de sector of het bedrijf. Voor hen is een speciaal aanbod ontwikkeld van vaardigheidstrai - ningen die hen kan helpen in hun taak als bestuurder of contactpersoon. Ook is er binnen de FNV KIEM Academie ruimte voor FNV KIEM Or service. Or service organiseert regelmatig informatieve themadagen per sector voor medezeggenschapsraden en biedt gemiddeld twee keer per jaar een starterscursus aan voor beginnende en oriënterende or- en pvt-leden. ZOMER ACADEMIE Vakopleidingen kunnen bij de FNV KIEM academie terecht voor informatie over de gastcolleges van FNV KIEM en een aanvraag hiervoor indienen. Na een succesvolle pilot in 2012, zal vanaf juli de Zomer academie terug te vinden zijn op de website van de FNV KIEM Academie. Het actuele aanbod aan cursussen en trainingen is vanaf heden over - zichtelijk terug te vinden op de website van FNV KIEM Academie: INFO Het actuele aanbod aan cursussen en trainingen is vanaf nu overzichtelijk én digitaal terug te vinden op de website van de FNV KIEM Academie:

7 PAGINA 7 Jaargang 4 / Editie 05 / 8/12/2012 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM DREIGT ONTSLAG? GAAT HET BEDRIJF WAAR JE WERKT FAILLIET? WORDT ER GEREORGANISEERD? FNV KIEM HELPT JE OP WEG! In heel veel sectoren waar FNV KIEM zich voor inzet, gaat het niet goed. Er staan veel banen op het spel, reorganisaties drei - gen en faillissementen worden aangekondigd. Dat is al langer aan de hand in de grafische sector, maar sinds enige tijd vallen ook in de kunstensector en kunsteducatie harde klappen. FNV KIEM, de NAPK en de Ne - derlandse Associatie voor Podium - kunsten, ver wachten dat door de overheidsbe zui nigingen ongeveer 30 procent van de werknemers bij de theater- en dansinstellingen, orkesten en muziekensembles hun baan zal verliezen. PODIUMKUNSTENAARS De al bestaande website van mobiliteitscentrum C3 is op initiatief van de sociale partners FNV KIEM, Ntb en NAPK uitgebreid met informatie voor podiumkunstenaars. C3 heeft eerder al 80% procent van 832 aangemelde ont - slagen grafimedia-werknemers aan ander werk geholpen. De samenwerking tussen de podium - kunsten en C3 vormt daarom een prima alliantie tussen de mobili - teitsexpertise van C3 en de kennis van de sociale partners van de podiumkunstensector. LOOPBAANADVIES Ook loopbaanadvies van FNV KIEM kan je een zet in de goede richting geven. In de grafische sector is FNV KIEM al langer actief met loopbaanadvies, maar ook in de kunsteducatie, bij dans- en theaterinstellingen, orkesten en muziek ensembles biedt de vakbond loopbaantrajecten en gespecialiseerde ondersteuning naar nieuw werk aan. Dreigt er dus reorganisatie en/of faillissement, trek dan aan de bel. WAT DOET C3? C3 richt zich op bedrijven en werknemers in de creatieve sector. De economische situatie van deze sector is momenteel niet overal even gunstig en sommige bedrij - ven en werknemers worden geconfronteerd met ingrijpende reorganisaties. Herplaatsing van me - de werkers, scholing, begelei ding, maar ook ontslag zijn acti vi teiten waar individuele werk nemers mee te maken krijgen. Om deze trajecten goed in te vul - len is het daarom belangrijk om van het individu uit te gaan. En dat is waar C3 bij helpt. C3 kijkt per individu welk traject de optimale kansen creëert voor de loopbaan die de betreffende persoon nastreeft. De producten die C3 aanbiedt zijn: loopbaanbegeleiding, arbeidsmarktoriëntatie, outplacement, coaching, begeleiding bij het starten van een eigen bedrijf, begeleiding naar een nieuwe werkplek, sollicitatietraining, assertiviteitstraining, training netwerken en effectief communiceren. Bedrijven met en zonder eigen mobiliteitscentrum kunnen de hulp van C3 inroepen. Ook werknemers van creatieve bedrij - ven die failliet zijn gegaan, kunnen bij C3 terecht. Wil je dat FNV KIEM een bij eenkomst bij jouw bedrijf organiseert, neem dan contact op met Angela Bottenberg via adres: > Meldpunt kruimelcontracten Arbeidscontracten met veel onzekerheid, zoals nul-urencontracten, oproepcontracten en min-maxcontracten komen vaak voor. Heb jij ook zo n kruimelcontract? En ben je daar tevreden mee, of juist niet? Wat moet er verbeterd worden? FNV KIEM wil de positie van mensen die werken op basis van onzekere contracten verbeteren. Daarom heeft zij zich aangesloten bij het Meldpunt Kruimelcontracten, dat in november gelanceerd werd. De FNV stelt vast dat steeds meer mensen te weinig werk hebben om van te kunnen leven. Steeds meer mensen leven in onzekerheid of ze de volgende dag wel weer werk hebben. En bestaande regels over arbeidscontracten worden vaak niet nageleefd en gehandhaafd. Een aantal wettelijke regels over flexwerk moet worden verbeterd om effectiever te zijn. Werkgevers wentelen ondernemersrisico s als pieken en dalen, leegloop, slecht weer en dergelijke ten onrechte af op werknemers. De FNV vindt dat hier een einde aan moet komen en heeft daarvoor een aantal afspraken vastgesteld waaraan een kruimelcontract moet voldoen. Enkele punten uit die afspraken zijn: GEEN NUL-UREN- CONTRACTEN DeFNVvindtdatnul-urencontractennietkunnenbestaan. Jebentimmersindienstomte werken,nietomnietstedoen. Alswerkgeverstochgebruik willenmakenvanoproepkrachten, moetindecaovastgelegdwordeninwelkesituatiesdatmagen onderwelkevoorwaarden. HANDHAVING ARBEIDSCONTRACTEN Dewetmoetwordenaangepast omteregelendatinindividuele arbeidsovereenkomstenniet afgewekenmagwordenvande loondoorbetalingsplichtvan werkgeversinsituatiesdievoor risicovandewerkgeverkomen. GEWERKTE UREN VASTLEGGEN Zogenaamdemin-maxcontracten moetenwordenomgezetineen contractmeteengemiddeld aantalurenperkwartaal,zodat mensenwetenwaarzemethun werkeninkomenaantoezijn. AUTOMATISCH EEN CONTRACT MET VAST AANTAL UREN Debeschikbaarheidvoorwerkbij eenoproepcontractmoetinverhoudingstaantothetaantaluren daterwerkis.hetkannietzozijn dateenoproepkrachtdehele weekbeschikbaarmoetzijnvoor 3uurwerk. ECONOMISCHE ZELFSTANDIGHEID Hetaantalurenvaneenoproepkrachtmoetzoveelmogelijk leidentoteconomischezelfstandigheid.datbetekentten minste20uurperweekwerk. FLEXTOESLAG Deextraonzekerheidtenopzichte vaneenvastekrachtofjewel urenkuntmaken,moetgecompenseerdwordendooreen onregelmatigheidstoeslagvoor flexwerkers:deflextoeslag. WETEN? De volledige lijst met kruimel contractafspraken kun je lezen op Daar vind je ook de link naar de vragen lijst waarmee de FNV het probleem rond de kruimel contracten onder de aandacht brengt bij werkgevers en de politiek.

8 PAGINA 8 Jaargang 4 / Editie 05 / 8/12/2012 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM GEEF EENS EEN COMPLIMENTJE WEG! Wat is er nu leuker dan iemand die je laat weten dat je er goed uitziet, dat je een bijzondere prestatie hebt geleverd of dat je veel voor hem of haar betekent. Complimenten zijn altijd welkom, maar waarom zijn we er dan zo zuinig mee? Ontdek in het groot complimentenboek hoe je thuis èn op je werk mensen kunt waarderen met originele en op rechte complimenten. Een aanrader voor iedereen die wil motiveren, inspireren en gelukkig wil leven. Ook leuk als kerst kadootje! Menzis verlaagt zorgpremie Vorige maand maakte zorg ver - zeke raar Menzis bekend dat de maand premie voor de basisverze - kering voor volgend jaar met vijftig cent naar beneden gaat tot 106 euro. Vorig jaar steeg de basismaandpremie bij Menzis nog van 104,75 naar 106,50. De premies van de aanvullende verzekeringen wijzigen niet of stijgen licht, meldt de verzekeraar. De daling van de verzekeringspremie was niet voor - zien. Het ministerie van Volks - gezondheid ging uit van een stij - ging van twintig euro per jaar FNV KIEM is... Voor 24,95 te bestellen bij Bol.com. Iets minder te besteden? De Complimentenkalender kost 16,95 bij Bol. Als lid van FNV KIEM kun je met korting gebruik maken van de collectieve zorgverzekering van zorgverzekeraar Menzis. En naast de korting die je ontvangt op de basis verzekering en aanvullende verzekeringen, zijn er meer specifiek voor FNV gemaakte afspraken. minder dan twee euro per maand. Branche vereniging Zorgverze ke - raars Nederland rekende zelfs op honderd euro. Volgens Menzis kan het de premie verlagen doordat het de afgelopen jaren de financiële reserves heeft versterkt. Ook speelt mee dat de verzekeraar steeds succesvoller is in het afsluiten van contracten met zorgaanbieders en dat de beheers - kosten in de hand worden gehouden. KORTINGEN Als lid van FNV KIEM krijg je veel korting op verschillende Menzis verzekeringen. Daarnaast is er voor deel te halen bij bijvoorbeeld de FNV SeniorZorg, met een speciaal voordeelprogramma voor 55- plussers, de gratis health check, een korting van 20% op je doorlo - pende reisverzekering en een website met praktische tips en con cre - te handvatten voor wie onregel - ma tig of in ploegendienst werkt. Als je je nog dit jaar aanmeldt voor deze zorgverzekering ontvang je bovendien ook nog eens 25 euro instapvoordeel per persoon. INFO Het volledige overzicht met voor delen van Menzis vind je op www. menzis.nl/fnv VOORDEEL 24 maanden korting bij Vodafone voordeel? Kijk op mijnvoordeel Wil je je ontwikkelen of meer uit je baan halen? Maak dan gebruik van de 20% tot 30% korting die NTI je biedt! Bij NTI ben je op de juiste plek voor een werkgerelateerde studie of een leuke cursus. Via FNV-voordeel krijgt je 20% korting op het lesgeld van vrijwel alle ruim 750 NTI cursussen en opleidingen. Op zoek naar een nieuwe mobiele telefoon? Via FNVvoordeel sluit je tot en met december 2012 extra voordelig een abonnement af bij Vodafone. Je krijgt namelijk 24 maanden 50% korting op een Vodafone abonnement. Dit altijd in combinatie met een toestel en dit toestel is in de meeste gevallen ook nog eens gratis. Je hebt al een Vodafone abonnement vanaf 7,50 per maand. Je hebt keus uit vijf verschillende toestellen met abonnement. VOORDEEL Tot 30% korting bij het NTI voordeel? Kijk op mijnvoordeel VOORDEEL 12,5% korting op alle Multimedialab cursussen voordeel? Kijk op mijnvoordeel Voor meer informatie over de abonnementen en de toestellen kijk je op Je werkt of wilt gaan werken in de creatieve sector, maar je mist wat basisvaardigheden op de computer? Hoe bouw ik een website? Hoe werkt Illustrator of Photoshop? Of wil je snel be kend zijn met het werken met een Mac? Multimedialab verzorgt jaarcursussen, workshops en VOORDEEL: Inschrijven voor een NTIopleiding is heel eenvoudig. Ga naar en maak je keus. Heb je geen internet of spreek je lie ver direct met een NTI-medewerker? Bel dan korte cursussen op het gebied van grafisch ontwerp en nieuwe media. Als lid krijg je 12,5% korting op het hele reguliere cursusaanbod. Schrijf je snel in op medialab.org en vul je lidmaat schaps nummer in op het inschrijf formulier, de korting wordt dan automatisch berekend. multimedialab.org FNV KIEM is dé vakbond voor werknemers en alle zelfstandig professionals in de creatieve industrie in de sectoren Kunsten, Informatie, Entertainment en Media. Wij leveren professionele dienstverlening aan leden op het terrein van werk en inkomen. FNV KIEM is een creatieve, eigenwijze en voor - uitstrevende vakbond die niet bang is voor uitdagingen en veranderingen. WIJ ZIJN DE VAKBOND VOOR DE CREATIEVE INDuSTRIE. Colofon Jaargang4,nummer5,december2012Redactieadres FNVKunstInformatieEntertainmentenMedia,Postbus9354,1006AJAmsterdamT (0900) I StichtingFNVPersHoofdredactie MariëtteRaap Teksten DeSchrijffabriek,MirandaBirneyFoto s BarbaraBoots,Dunck,MirandaBirney Vormgeving StudioFNVBouwDruk SenefelderMisset,DoetinchemVragen

ENTERTAINMENT&MEDIA. KIEM KRANT gaat digitaal

ENTERTAINMENT&MEDIA. KIEM KRANT gaat digitaal KIJK OOK OP INTERNET WWW.FNVKIEM.NL FNVKIEMbelastingservice: bewaardekaart P03 Komendejarenvoorveel ledendramatisch P05 ENTERTAINMENT&MEDIA Jaargang 4 / Editie 05 / 8/12/2012 / Een uitgave van FNV KIEM

Nadere informatie

KUNST & PODIUM. Een nieuwe regeling thuiskopieheffing. DOWNLOADVERBOD WEER IN BEELD Bij het ter perse gaan van dit nummer

KUNST & PODIUM. Een nieuwe regeling thuiskopieheffing. DOWNLOADVERBOD WEER IN BEELD Bij het ter perse gaan van dit nummer KIJK OOK OP INTERNET WWW.FNVKIEM.NL Kunst is wat iemand kunst wil noemen P02 Netwerkavond: u wordt doorverbonden P07 KUNST & PODIUM Jaargang 4 / Editie 05 / 8/12/2012 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis

Nadere informatie

Nautilus International is de vakbond voor werknemers in de maritieme sector en is actief in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Zwitserland.

Nautilus International is de vakbond voor werknemers in de maritieme sector en is actief in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Zwitserland. Voor zoet en zout FNV Waterbouw is dé Nederlandse vakbond voor werknemers in de waterbouw. Deze bond is ontstaan uit de samenwerking tussen de bonden FNV Bouw (werknemers in de baggersector) en Nautilus

Nadere informatie

Plan van aanpak Het plan van aanpak voor dit project bestaat uit drie fasen:

Plan van aanpak Het plan van aanpak voor dit project bestaat uit drie fasen: Samenvatting tussenrapport Toekomstvisie FNV KIEM Testen van de geformuleerde visies op de vakbond van de toekomst aan de huidige behoeften van leden en potentiële leden. Aanleiding Project FNV KIEM in

Nadere informatie

Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag

Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag.

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR APRIL 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR APRIL 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR APRIL 2016 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 WAT TE DOEN MET ÉÉN MILJOEN 4 BEDRIJVEN SPELEN IN OP WET DBA 5 VEEL STARTENDE FREELANCERS OP LEEFTIJD 6

Nadere informatie

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015:

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015: Pensioen blad voor ondernemers april 2015 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 wat vinden we van ons pensioenfonds 4 Premie in 2015: pensioenpremie blijft gelijk 5 Welk pensioenloon

Nadere informatie

De rol van de OR Individuele rechtshulp voor leden van de LAD Advies bij ontslag Inzet LAD De LAD Contact met de LAD Sociaal plan I

De rol van de OR Individuele rechtshulp voor leden van de LAD Advies bij ontslag Inzet LAD De LAD Contact met de LAD Sociaal plan I Advies bij ontslag De zekerheid van een vaste baan. Veel artsen in dienstverband hechten er sterk aan, vooral in deze onzekere tijden. Toch kan het iedereen overkomen, ook u: de organisatie wordt anders

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 ONDERNEMERS, LAAT ZIEN DAT FLEXWERKERS WAARDEVOL ZIJN 4 OMZET FREELANCERS EN FLEXWERKERS DAALT DOOR TOENEMENDE

Nadere informatie

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering?

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Als ik mijn baan kwijtraak Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke

Nadere informatie

Vragenlijst cao ENCI Mei 2015

Vragenlijst cao ENCI Mei 2015 Vragenlijst cao ENCI Mei 2015 Geef s.v.p. per aandachtspunt met een cijfer aan hoe je denkt over het betreffende voorstel: heel erg belangrijk : 3 punten minder belangrijk : 2 punten onbelangrijk : 1 punt

Nadere informatie

Vakmensen. Thema. Weten, denken. doen. bij een reorganisatie AANDACHT NODIG VOOR JOUW KWETSBARE BAAN?

Vakmensen. Thema. Weten, denken. doen. bij een reorganisatie AANDACHT NODIG VOOR JOUW KWETSBARE BAAN? Thema Weten, en, denken doen bij een reorganisatie Vakmensen AANDACHT NODIG VOOR JOUW KWETSBARE BAAN? EEN REORGANISATIE? ZO KRIJG JE WAT JE NODIG HEBT Eerst bescherming van jou Als de reorganisatie gevolgen

Nadere informatie

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk?

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? Stappen tijdens een reorganisatieproces Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? STAP 1 Het voornemen tot reorganisatie Iedere reorganisatie begint met het plan om te gaan reorganiseren. Dit plan komt

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR JULI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR JULI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR JULI 2015 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 AFSCHAFFEN ZELFSTANDIGENAFTREK IS GEEN OPLOSSING 4 MEER VROUWEN ALS FREELANCER AAN DE SLAG 5 MEER FREELANCERS,

Nadere informatie

4.1 Klaar met de opleiding

4.1 Klaar met de opleiding 4.1 Klaar met de opleiding 1. Werken in loondienst - Bij een bedrijf of bij de overheid (gemeente, provincie, ministerie); - Je krijgt loon/salaris; - Je hebt een bepaalde zekerheid, dat je werk hebt,

Nadere informatie

JAARMONITOR 2016 JANUARI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

JAARMONITOR 2016 JANUARI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland JAARMONITOR 2016 JANUARI 2017 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 FREELANCERS GEBAAT BIJ ONRUST OP ARBEIDSMARKT 4 BEDRIJVEN MAKEN MEER GEBRUIK VAN FREELANCERS EN FLEXWERKERS

Nadere informatie

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Het wettelijk minimum loon of wettelijk minimum jeugdloon is het loon of het salaris dat je minimaal uitbetaald hoort te krijgen. Werknemers

Nadere informatie

nformatie» Solidariteit» Geluk Ogen en oren amen» Collega's» Minder werkdruk Balans uisterend oor Hulp» Klaarstaan voor elkaar

nformatie» Solidariteit» Geluk Ogen en oren amen» Collega's» Minder werkdruk Balans uisterend oor Hulp» Klaarstaan voor elkaar Werkplezier» Samenwerken Samen Collega's choolcontactpersoon Tijd Gezelligheid» T isterend oor Hulp» Klaarstaan voor elkaar I st» Overzicht Steuntje in de rug Goed Prachtig vak» Geluk Betrokken Solidariteit

Nadere informatie

Vakmensen. Thema. Weten. denken. doen. bij een flexibel contract WIL JE MEER ZEKERHEID IN TIJDELIJK WERK?

Vakmensen. Thema. Weten. denken. doen. bij een flexibel contract WIL JE MEER ZEKERHEID IN TIJDELIJK WERK? Vakmensen Thema Weten denken doen bij een flexibel contract WIL JE MEER ZEKERHEID IN TIJDELIJK WERK? EEN FLEXIBEL CONTRACT ZO KRIJG JE WAT JE NODIG HEBT Je start Vraag de werkgever naar de reden van het

Nadere informatie

WORD NU LID VAN FNV WOONDIENSTEN!

WORD NU LID VAN FNV WOONDIENSTEN! WORD NU LID! WORD NU LID VAN FNV WOONDIENSTEN! Lid worden van FNV Woondiensten is een goede stap. Ons motto is Gewoon Goed Werk. Wij vinden dat u recht hebt op gelijk loon voor gelijk werk, een vast contract

Nadere informatie

Wat kost een rechtszaak?

Wat kost een rechtszaak? Wat kost een rechtszaak? Wat kost een rechtszaak? Dat is de grote vraag en het antwoord of liever gezegd het niet- antwoord daarop, weerhoudt een aantal mensen een rechtszaak te beginnen of als gedaagde

Nadere informatie

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld?

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Toekomstplannen. Een andere woning, een verre reis of kinderen die gaan studeren. Je hebt uitdagend werk, een inkomen en ambities. Je moet

Nadere informatie

Stichting ZZP Nederland bijeenkomst PGGM 30-10-14 ZZP-er worden in de Zorg?

Stichting ZZP Nederland bijeenkomst PGGM 30-10-14 ZZP-er worden in de Zorg? Stichting ZZP Nederland bijeenkomst PGGM 30-10-14 ZZP-er worden in de Zorg? Leo Vollebregt Bestuurder Zorg Stichting ZZP Nederland» Opgericht in februari 2006» 35.000 ZZPers, grootste van het land» Samenwerkingsvorm

Nadere informatie

Over het EenVandaag Opiniepanel. Over het onderzoek

Over het EenVandaag Opiniepanel. Over het onderzoek 26 februari 2015 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder

Nadere informatie

Programma Bestuurdersdag

Programma Bestuurdersdag Programma Bestuurdersdag Arbeidsvoorwaardenbeleid 2015 Wanneer: Dinsdag 9 september 2014 Waar: NDC Den Hommel, Kennedylaan 9, 3533 KH Utrecht Voor wie: bestuurders, organizers, adviseurs, netwerkers en

Nadere informatie

4 maanden voor slechts 25,- WORD NU ZZP LID! Nu met gratis Noizezz Extreme gehoorbescherming t.w.v. 9,95

4 maanden voor slechts 25,- WORD NU ZZP LID! Nu met gratis Noizezz Extreme gehoorbescherming t.w.v. 9,95 4 maanden voor slechts 25,- WORD NU ZZP LID! Nu met gratis Noizezz Extreme gehoorbescherming t.w.v. 9,95 ALS ZZP ER IN DE BOUW STA JE STERKER Zzp er in de sector bouw? De FNV is er ook voor jou! Met ruim

Nadere informatie

flits+ Het is veel in het nieuws, maar ik weet niet exact hoe mijn eigen pensioen eruit ziet Ik vind dat ik het moet lezen bpfhibin.

flits+ Het is veel in het nieuws, maar ik weet niet exact hoe mijn eigen pensioen eruit ziet Ik vind dat ik het moet lezen bpfhibin. pensioen Hoe warm loop jij voor het onderwerp pensioen? Informatie over uw pensioen Minder kans op verlaging, ook minder kans op indexatie Bpf HiBiN kiest voor online en digitaal Waar houdt het bestuur

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Uw dienstverband bij uw werkgever kan op verschillende manieren eindigen. Behalve ontslag via UWV WERKbedrijf of via de kanton rechter, kunnen u en uw werkgever

Nadere informatie

Wat doet FNV Taxi? CAO. Aanbesteden. Kaderleden. Bestuurders. Taxiconsulenten

Wat doet FNV Taxi? CAO. Aanbesteden. Kaderleden. Bestuurders. Taxiconsulenten Wat doet FNV Taxi? Aanbesteden CAO Taxiconsulenten Bestuurders Kaderleden Doe mee voor een sterkere Taxisector! De afgelopen tien jaar is er veel veranderd in de taxisector. Sinds 2001 zijn de aanbestedingen

Nadere informatie

Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Nummer 2, december 2006

Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Nummer 2, december 2006 WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Nummer 2, december 2006 Het komend jaar werkt het BPV&W samen met NIZW aan het project Bouwen aan actieve informatievoorziening

Nadere informatie

17 januari VPT-seminar CUE 2012 ZZP-er worden: do s en dont s

17 januari VPT-seminar CUE 2012 ZZP-er worden: do s en dont s 17 januari VPT-seminar CUE 2012 ZZP-er worden: do s en dont s FNV KIEM is met 35.000 leden de grootste belangenbehartiger in creatieve sector. Wij bieden: onafhankelijk advies training, scholing collectieve

Nadere informatie

voor 1-1-2013 en na 1-1-2013 Partner in gezond ondernemerschap

voor 1-1-2013 en na 1-1-2013 Partner in gezond ondernemerschap Starten als zelfstandig ondernemer vanuit de WW voor 1-1-2013 en na 1-1-2013 1 Partner in gezond ondernemerschap A Varrolaan 100, Utrecht P Postbus 85400, 3508 AK Utrecht T 088-0997 010 F 088-0997 099

Nadere informatie

Beter Af InkomensZekerheid

Beter Af InkomensZekerheid Beter Af InkomensZekerheid Verzeker uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Wanneer u als medewerker arbeidsongeschikt raakt, dan kan uw inkomen flink dalen. Uw werkgever heeft een collectieve regeling afgesloten

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in het onderwijs

Wet werk en zekerheid in het onderwijs Wet werk en zekerheid in het onderwijs 1 Wet werk en zekerheid in het onderwijs Door de nieuwe wet wet werk en zekerheid (Wwz) is een aantal regels rondom flexibele arbeid, WW en ontslag ingrijpend veranderd.

Nadere informatie

EEN GOED ORKEST BEN JE SAMEN. HAND-OUT SAMEN MAKEN WE EEN GOEDE CAO CONFERENTIE DIGITALISERING RIJKSOVERHEID GRIP OP JE TOEKOMST?

EEN GOED ORKEST BEN JE SAMEN. HAND-OUT SAMEN MAKEN WE EEN GOEDE CAO CONFERENTIE DIGITALISERING RIJKSOVERHEID GRIP OP JE TOEKOMST? EEN GOED ORKEST BEN JE SAMEN. HAND-OUT SAMEN MAKEN WE EEN GOEDE CAO CONFERENTIE DIGITALISERING GRIP OP JE TOEKOMST? INVESTEER IN JE VERDERE LOOPBAAN MET EEN LOOPBAANSCAN OF WORK- SHOP VAN FNV (RIJKS)OVERHEID!

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Werkgever en werknemer kunnen afspreken om in onderling overleg het dienstverband te beëindigen. Dat heet ook wel ontslag met wederzijds goedvinden. U bent

Nadere informatie

WORD NU LID VAN FNV BOUW!

WORD NU LID VAN FNV BOUW! WORD NU LID! Bouw WORD NU LID VAN FNV BOUW! Lid worden van FNV Bouw is een goede stap. Ons motto is Gewoon Goed Werk. Wij vinden dat u recht hebt op gelijk loon voor gelijk werk, een vast contract en een

Nadere informatie

De werkloosheidswet (WW)

De werkloosheidswet (WW) FNV Bondgenoten De werkloosheidswet (WW) Wat zijn mijn rechten en plichten? Colofon: Dit is een uitgave van Stichting FNV Pers t.b.v. FNV Bondgenoten Maart 2009 Tekst: Maaike Zorgman en Desiree van Lent

Nadere informatie

WHITEPAPER. Payroll voor zzp ers. Zelfstandig ondernemen met minder risico s en verplichtingen; meer gemak en zekerheid.

WHITEPAPER. Payroll voor zzp ers. Zelfstandig ondernemen met minder risico s en verplichtingen; meer gemak en zekerheid. WHITEPAPER 2015 Payroll voor zzp ers Zelfstandig ondernemen met minder risico s en verplichtingen; meer gemak en zekerheid. Zzp ers: vrijbuiters die kiezen voor risico s Misschien heb je de knoop al doorgehakt,

Nadere informatie

Analyse Werksessie #1 Maart 2017 Posters Meerbanigheid & ZZP

Analyse Werksessie #1 Maart 2017 Posters Meerbanigheid & ZZP Analyse Werksessie #1 Maart 2017 Posters Er is gewerkt met vijf thema s Meerbanigheid / ZZP, Inkomen, Vitaliteit en gezondheid, Doorstromen en Persoonlijke ontwikkeling. Deze thema s zijn ontstaan uit

Nadere informatie

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel Wat kies jij Wegwijzer in het fasemodel Van inkomen naar inkomen dit helpt PostNL helpt je op verschillende manieren. Met name via een financiële vergoeding, begeleiding van werk naar werk door Mobility

Nadere informatie

Als u gaat werken in Duitsland

Als u gaat werken in Duitsland DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 3.1.2.313 Als u gaat werken algemene informatie bronnen Brochure Belastingdienst, uitgave 2008; www.belastingdienst.nl Als u in Nederland woont en gaat werken, gaat

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 2 maatschappijleer 2 CSE GL en TL Tekstboekje GT-0323-a-11-2-b Analyse maatschappelijk vraagstuk: jeugdwerkloosheid tekst 1 FNV vreest enorme stijging werkloosheid jongeren

Nadere informatie

Werkkostenregeling/Ruilen van Arbeidsvoorwaarden

Werkkostenregeling/Ruilen van Arbeidsvoorwaarden Werkkostenregeling/Ruilen van Arbeidsvoorwaarden Op het Serviceplein van Zorggroep vind je informatie over de Werkkostenregeling. Wat is de werkkostenregeling (WKR) De WKR vervangt alle verschillende regels

Nadere informatie

Conclusies enquête The Future Group. November 2015

Conclusies enquête The Future Group. November 2015 November 2015 Conclusies enquête Een zzp er kiest voor zelfstandigheid, vrijheid en ondernemerschap. Daar moet je hem/haar de ruimte voor geven. Verplichte collectieve zaken staan in tegenstelling tot

Nadere informatie

Outplacement: voor de werknemer

Outplacement: voor de werknemer Outplacement: voor de werknemer Ontslag: een keerpunt voor werkgever en werknemer De aanleiding tot outplacement is een ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever, om

Nadere informatie

Stappenplan voor de startende waarnemend huisarts

Stappenplan voor de startende waarnemend huisarts Stappenplan voor de startende waarnemend huisarts Stap Actiepunten Hoe lang voor afronding opleiding? Wat VvAA voor je kan betekenen Gereed 1. Aanvragen verklaring arbeidsrelatie (VAR) bij de belastingdienst

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen kan erg tegenvallen bij arbeidsongeschiktheid Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee jaar later bepaalt UWV dat u arbeidsongeschikt bent.

Nadere informatie

Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier.

Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier. Datum Onderwerp advies Ons kenmerk Uw kenmerk Behandeld door Geachte -------------------------, Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier. De

Nadere informatie

WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN

WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN Ieder jaar krijgen in Nederland 30.000 werknemers dat is 1 op de 250 - te horen dat zij kanker hebben. Een nog groter aantal, 1 op de 79 mannelijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief Arbo. Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de arbocatalogus en over actualiteiten op dit gebied.

Nieuwsbrief Arbo. Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de arbocatalogus en over actualiteiten op dit gebied. April 2010 Nieuwsbrief Arbo Inhoudsopgave Website gezondverbond.nl Nieuwe rubriek op de website: In de praktijk Workshop OR-leden aan de slag met de Arbocatalogus, 11 mei 2010 Verbond attendeert arbodiensten

Nadere informatie

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ...

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ... Thema 1: De kern van het ondernemen overheid klanten leveranciers leefomgeving onderneming werknemers... mede-eigenaars drukkingsgroepen en actiecomités U Ondernemen doet iemand in de eerste plaats uit

Nadere informatie

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Een werknemer die werkloos wordt, heeft in beginsel recht op een uitkering op basis van de Werkloosheids Wet (WW).

Nadere informatie

Inleiding regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst

Inleiding regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst Inleiding regeerakkoord 2017-2021 Vertrouwen in de toekomst Inleiding Mensen in Nederland hebben veel vrijheid. Nederlanders vormen een sterke groep. Iedereen kan proberen om verder te komen in zijn leven.

Nadere informatie

Outplacement: voor de werknemer

Outplacement: voor de werknemer Outplacement: voor de werknemer Ontslag: een keerpunt voor werkgever en werknemer De aanleiding tot outplacement is een toekomstig ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever,

Nadere informatie

Printable versie Congreskrant tbv congres FNV KIEM 19 juni 2014

Printable versie Congreskrant tbv congres FNV KIEM 19 juni 2014 Printable versie Congreskrant tbv congres FNV KIEM 19 juni 2014 Inhoud Wel of geen partner in het fusiepr roces?? Van het bestuur Wim van den Burg Ingrid Rep Geert van der Tang INLEIDING OP HET CONGRES

Nadere informatie

Ik ben een prima huisarts. Maar ik mis een zakelijk gen.

Ik ben een prima huisarts. Maar ik mis een zakelijk gen. Ik ben een prima huisarts. Maar ik mis een zakelijk gen. Sinds mijn afstuderen in 2008, heb ik gewerkt als waarnemend huisarts in de kop van Noord-Holland. Dat was een goede start. Ik heb ongelooflijk

Nadere informatie

Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer

Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer Inhoud Een goede werkgever denkt mee. 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Zo werkt de Algemene nabestaandenwet (Anw). 5 Bijverzekeren

Nadere informatie

Algemene info over de vakbond en haar maatschappelijke rol

Algemene info over de vakbond en haar maatschappelijke rol Algemene info over de vakbond en haar maatschappelijke rol Waarom zijn er vakbonden?... 1 CNV... 1 Afsluiten van CAO s... 2 Leden van een vakbond... 2 Verschillen tussen vakbonden... 2 Beroepsverenigingen...

Nadere informatie

Verzoek Verlagen maandbedrag studieschuld 2011

Verzoek Verlagen maandbedrag studieschuld 2011 Verzoek Verlagen maandbedrag studieschuld 2011 Dit formulier Met dit formulier kunt u verzoeken om de maandelijkse afbetaling van uw studieschuld te verlagen via draagkrachtmeting. De Dienst Uitvoering

Nadere informatie

Freelancers en zzp'ers

Freelancers en zzp'ers Freelancers en zzp'ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Maart 2011 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Freelancers en zzp's E-0444 03-2011 1 In deze brochure: 1. Zelfstandig

Nadere informatie

Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan.

Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan. Kanker, waarbij het verleden, het heden en de toekomst niet langer met elkaar verbonden lijken. Kanker... je hebt het niet alleen en je hoeft er niet alleen voor te staan Werk en kanker: je hoeft er niet

Nadere informatie

Freelancers en zzp ers

Freelancers en zzp ers Freelancers en zzp ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Juli 2013 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Hoewel aan deze tekst veel zorg is besteed, wordt voor de inhoud geen

Nadere informatie

De 7 belangrijkste vragen:

De 7 belangrijkste vragen: De Participatiewet en Wsw ers: Mensen die bij een Sociale Werkvoorziening werken hebben te maken met de Participatiewet. Misschien heeft u vragen over de wet. Hier kunt u de antwoorden vinden op vragen

Nadere informatie

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8 ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8 1. Pensioen in eigen beheer mogelijk afgeschaft Er is nog geen besluit genomen over de problemen met het pensioen in eigen beheer van 140.000 directeuren-grootaandeelhouders

Nadere informatie

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen bij arbeidsongeschiktheid kan erg tegenvallen Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee

Nadere informatie

Fiscale vragen en antwoorden over het loopbaanbudget

Fiscale vragen en antwoorden over het loopbaanbudget Fiscale vragen en antwoorden over het loopbaanbudget 1. Wat zijn de consequenties als er geen jaargesprek plaatsvindt/geen afspraken worden vastgelegd? De Belastingdienst heeft de cao-tekst van hoofdstuk

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

9 GOEDE REDENEN OM LID TE WORDEN

9 GOEDE REDENEN OM LID TE WORDEN WORD NU ZZP-LID! 9 GOEDE REDENEN OM LID TE WORDEN Speciaal voor zzp'ers hebben wij een uitgebreid informatie- en dienstenpakket. 1 PERSOONLIJK ADVIES Wij steunen u om als zzp'er goed uw werk te doen. Onze

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX]

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX] Een gegarandeerd inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX] Inhoud Een goede basis bij

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 In opdracht

Nadere informatie

Ik ben ontslagen, wat moet ik nu regelen?

Ik ben ontslagen, wat moet ik nu regelen? Deze denkhulp laat zien wat u moet regelen als u bent ontslagen. Dit gaat zowel over volledig ontslag als over gedeeltelijk ontslag, waarbij u van uw werkgever minder uren zou moeten gaan werken. De mate

Nadere informatie

5 manieren om je eigen pad te bewandelen

5 manieren om je eigen pad te bewandelen 5 manieren om je eigen pad te bewandelen Hierbij het nieuwe artikel met als onderwerp: 5 manieren om je eigen pad te bewandelen. Het is geschreven door wandelcoach Tineke Franssen. Tineke wandelt al een

Nadere informatie

Meedoen Werkt! Geen werk, geen uitkering, wél ambitie? Ontwikkel je talent in Purmerend!

Meedoen Werkt! Geen werk, geen uitkering, wél ambitie? Ontwikkel je talent in Purmerend! Meedoen Werkt! Geen werk, geen uitkering, wél ambitie? Ontwikkel je talent in Purmerend! Heb je geen werk, geen uitkering maar wél ambitie? Wil je bijvoorbeeld graag werkervaring opdoen, in contact komen

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Contractcatering In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt

Nadere informatie

13 februari 2016. Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering

13 februari 2016. Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering 13 februari 2016 Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een

Nadere informatie

NIET SLOPEN MAAR BOUWEN

NIET SLOPEN MAAR BOUWEN NIET SLOPEN MAAR BOUWEN GEWOON GOED WERK VOOR IEDEREEN! CONCEPT ARBEIDSVOORWAARDEN AGENDA FNV IN BEWEGING 2014 INLEIDING Sinds 2008 ligt de Nederlandse economie op zijn gat. Voor 2013 werd een licht herstel

Nadere informatie

Factsheet kinderopvang januari 2013

Factsheet kinderopvang januari 2013 Factsheet kinderopvang januari 2013 Inleiding Het kabinet Rutte/Ascher heeft onlangs besloten ook voor 2013 verdere bezuinigingen op de kinderopvang door te voeren. Er wordt vanaf 2010 elk jaar fors bezuinigd

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR DE WERKGEVER

WEGWIJZER VOOR DE WERKGEVER WEGWIJZER VOOR DE WERKGEVER WAT U MOET WETEN OM VERANDERINGEN IN UW ADMINISTRATIE DOOR TE GEVEN Zwaansvliet 3 1081 AP Amsterdam Postbus 7855 1008 CA Amsterdam 020 541 82 00 vza@pensioenfondspgb.nl www.mutatiesonline.nl

Nadere informatie

DE WERKLOOSHEIDSWET (WW) De meest gestelde vragen

DE WERKLOOSHEIDSWET (WW) De meest gestelde vragen DE WERKLOOSHEIDSWET (WW) De meest gestelde vragen INHOUDSOPGAVE VRAAG 1 Heb ik recht op WW? 04 VRAAG 2 Hoe lang heb ik recht op WW? 06 VRAAG 3 Hoe hoog is mijn WW-uitkering? 08 VRAAG 4 Mijn WW-uitkering

Nadere informatie

FLUITEND NAAR JE WERK. Loopbaanadvies

FLUITEND NAAR JE WERK. Loopbaanadvies FLUITEND NAAR JE WERK Loopbaanadvies Herziene versie, mei 2017 LOOPBAANADVIES BIJ DE VAKBOND? Je vraagt je misschien af waarom de FNV loopbaanadvies aanbiedt. Eén van onze doelen is het werk van onze

Nadere informatie

Hoe komt het sociaal plan tot stand? Wat kan de LAD voor u doen? Sociaal plan De LAD Leden aan het woord Contact met de LAD I

Hoe komt het sociaal plan tot stand? Wat kan de LAD voor u doen? Sociaal plan De LAD Leden aan het woord Contact met de LAD I Sociaal plan Organisaties zijn continu in beweging. Reorganisaties, fusies of uitbesteding van werk zijn aan de orde van de dag. Voor het personeel heeft dit grote gevolgen. Mensen raken hun baan bijvoorbeeld

Nadere informatie

GEBRUIK JE SCHOLINGSPOTJE

GEBRUIK JE SCHOLINGSPOTJE GEBRUIK JE SCHOLINGSPOTJE ZORG DAT JE BIJ BLIJFT Als vakman weet u hoe belangrijk het is om de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen en technieken. Ook FNV Bouw vindt het belangrijk dat u bij blijft.

Nadere informatie

FNV Professionals. Krachtige mensen die zich ontwikkelen, elkaar ontmoeten en samenwerken

FNV Professionals. Krachtige mensen die zich ontwikkelen, elkaar ontmoeten en samenwerken FNV Professionals Krachtige mensen die zich ontwikkelen, elkaar ontmoeten en samenwerken Visie FNV Professionals Krachtige mensen die de regie nemen en samen verder willen komen Mensen die verantwoordelijkheden

Nadere informatie

(Genoemde bedragen gelden vanaf 1 januari 2007. Het is mogelijk dat de bedragen iets omhoog gaan per 1 juli.)

(Genoemde bedragen gelden vanaf 1 januari 2007. Het is mogelijk dat de bedragen iets omhoog gaan per 1 juli.) Vakantiewerk 2007 Vakantiewerk 2007 (Genoemde bedragen gelden vanaf 1 januari 2007. Het is mogelijk dat de bedragen iets omhoog gaan per 1 juli.) Pas als je dertien jaar bent, mag je werken in je schoolvakantie.

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk loont!

Vrijwilligerswerk loont! Vrijwilligerswerk loont! Informatie voor vrijwilligers van CNV Publieke Zaak Meedenken, meepraten en meedoen! Denkt u er wel eens aan om vrijwilligerswerk te gaan doen? Om iets extra s te betekenen voor

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen kan erg tegenvallen bij arbeidsongeschiktheid Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee jaar later bepaalt UWV dat u arbeidsongeschikt bent. Helemaal

Nadere informatie

WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord. Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006

WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord. Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006 WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006 Het komend jaar werkt het BPV&W samen met NIZW aan het project

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een

Nadere informatie

Starterspakket. Wij bieden een oplossing als jij minder goed bent in administratie, speciaal op maat gemaakt voor in de sportwereld.

Starterspakket. Wij bieden een oplossing als jij minder goed bent in administratie, speciaal op maat gemaakt voor in de sportwereld. Wat kan PvN voor jou betekenen? Is administratie niet je sterkste punt? Heb je vooral zin om je op de leuk kanten van het ondernemer te richten? Of wil je gewoon zeker weten dat alles goed geregeld wordt?

Nadere informatie

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties Contributie beroepsorganisaties 44. Doel 2 4.1 Mogelijkheden 2 4.2 Inzet van bronnen 2 4.3 Arbeidsrechtelijke/CAO voorwaarden 2 4.4 Fiscale regelgeving 3 4.5 Fiscale gevolgen, gevolgen voor de zorgverzekering

Nadere informatie

Flexibel werken én een hypotheek

Flexibel werken én een hypotheek Flexibel werken én een hypotheek Een hypotheek met Reacties uit de media op de perspectiefverklaring perspectiefverklaring Columnist Frank Kalshoven, de Volkskrant Alleen hypotheken verstrekken aan mensen

Nadere informatie

Wat verandert er voor u?

Wat verandert er voor u? Whitepaper Najaar 2014 Wet werk en zekerheid Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet werk en zekerheid legt meer druk op werkgevers. Zo moeten zij werknemers tijdig laten weten dat hun tijdelijk contract

Nadere informatie

Verzonden per email PostNL Holding BV T.a.v. mevrouw L. van Zomeren Prinses Beatrixlaan 23 2595 AK Den Haag. 29 mei 2015. Geachte mevrouw van Zomeren,

Verzonden per email PostNL Holding BV T.a.v. mevrouw L. van Zomeren Prinses Beatrixlaan 23 2595 AK Den Haag. 29 mei 2015. Geachte mevrouw van Zomeren, Verzonden per email PostNL Holding BV T.a.v. mevrouw L. van Zomeren Prinses Beatrixlaan 23 2595 AK Den Haag 29 mei 2015 Geachte mevrouw van Zomeren, Hierbij treft u namens de vakbonden FNV Publiek Belang,

Nadere informatie

InPreventie naar de BvAA

InPreventie naar de BvAA NIEUWSBRIEF Maart 2015 InPreventie naar de BvAA Na een jaar lang overleggen is het gelukt. Op 24 maart heeft Pieter namens de beroepsvereniging het contract met TNO getekend bij het ministerie van Sociale

Nadere informatie

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Inleiding Er gaat geen dag voorbij of er is nieuws op social media, in de krant of op televisie over de Wet werk en zekerheid (Wwz) en de gevolgen van

Nadere informatie

Groeien naar je toekomst

Groeien naar je toekomst Groeien naar je toekomst Uitgevoerd door: Colland Arbeidsmarkt Versie 1: 03 juli 2015 Employabilityregeling voor hoveniers Colland Arbeidsmarkt Ben jij breed inzetbaar? Speciaal voor hoveniers en groenvoorzieners

Nadere informatie

Groeien naar je toekomst

Groeien naar je toekomst Groeien naar je toekomst Uitgevoerd door: Colland Arbeidsmarkt Employabilityregeling voor hoveniers Colland Arbeidsmarkt Ben jij breed inzetbaar? Speciaal voor hoveniers en groenvoorzieners is per 1 juli

Nadere informatie