Jaarverslag Centrum Mantelzorg. Mantelzorg is overal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Centrum Mantelzorg. Mantelzorg is overal"

Transcriptie

1 Jaarverslag Centrum Mantelzorg Mantelzorg is overal 2012

2 Identificatiegegevens: Naam: Centrum Mantelzorg Zaanstreek-Waterland Locaties: Emmakade 4 te Purmerend en Peperstraat 135 in Zaandam. Telefoon: en Website: Jaarverslag 2012 Centrum Mantelzorg 3

3 Inhoudsopgave pagina Algemene toelichting 5 Centrum Mantelzorg in Zaanstad 6 Centrum Mantelzorg in Edam-Volendam 20 Centrum Mantelzorg in Purmerend 35 Centrum Mantelzorg in Landsmeer 42 Centrum Mantelzorg in Oostzaan 49 Jaarverslag VPTZ 62 Jaarverslag 2012 Centrum Mantelzorg 4

4 Jaarrapportage 2012 Centrum Mantelzorg Algemene toelichting Centrum Mantelzorg wordt steeds bekender als aanbieder van mantelzorgondersteuning en expertise. De netwerkmethode uit het werkplan Mantelzorg is overal werpt zijn vruchten af. We zien dit terug in de doorgaande grote groei van ingeschreven mantelzorgers, inzet van vrijwilligers en ondersteunende contacten. Mantelzorg is overal Kern van het werkplan is de visie dat iedereen met mantelzorg te maken heeft: zorgvrager en mantelzorger, burger en gemeente, vrijwilliger, professional en instantie. Vanuit deze visie werkt Centrum Mantelzorg op drie gebieden: 1. als centrum voor expertise en informatie 2. als centrum voor directe ondersteuning aan mantelzorgers 3. als centrum voor vrijwilligerszorg Expertisecentrum: netwerken en alliantiepartners Als expertisecentrum bouwt Centrum Mantelzorg aan mantelzorgnetwerken rondom zwaarbelaste mantelzorgers. Hiertoe maakt zij zo concreet mogelijke afspraken met vrijwillige en professionele instanties. Centrum Mantelzorg investeert daarbij steeds meer in contacten op beleidsniveau, waardoor een breed gedragen visie op mantelzorg binnen de organisatie ontstaat en uitgewerkt wordt op alle niveaus. Het afgelopen jaar zijn grote stappen gezet met de nieuwe alliantiepartners Odion en Context. Digitale ontwikkelingen Centrum Mantelzorg is vanaf september 2012 te volgen via de social media facebook, facebook voor jonge mantelzorgers, twitter en LinkedIn. Burgers en professionals lezen verhalen uit het werkveld, aankondigingen van bijeenkomsten en handige tips en actualiteiten vanuit de sector zorg en welzijn en de gemeenten. De website van Centrum Mantelzorg heeft een vernieuwde structuur gekregen. Hierdoor wordt de informatie beter toegankelijk voor al onze doelgroepen: samenwerkingspartners, vrijwilligers en mantelzorgers. Vooruitblik op 2013 Door de mantelzorgnetwerken bindt Centrum Mantelzorg steeds meer organisaties aan zich. Hierdoor wordt beter met mantelzorgers samengewerkt en wordt tijdig aan hen informatie en ondersteuning op maat geboden. Daarnaast wordt expertise van de diverse organisaties efficiënter ingezet en overlap vermeden. Deze unieke manier van werken past goed bij Welzijn Nieuwe Stijl. Centrum Mantelzorg wil deze werkwijze in 2013 doorzetten en laten aansluiten bij de ontwikkeling van het wijkgericht werken. Jaarverslag 2012 Centrum Mantelzorg 5

5 Eindrapportage gemeente Zaanstad Hieronder worden de resultaten beschreven. De beschreven afspraken volgen de offerte van Mantelzorgers Het mantelzorgbestand is met 18% toegenomen ten opzichte van Hierdoor zijn 37% meer helpdeskcontacten, 38% meer adviesgesprekken, 115% meer mantelzorgmakelaartrajecten en 47% meer matches voor respijtzorg gemaakt dan is afgesproken in de offerte. Vrijwilligers Om aan de blijvende vraag naar vrijwilligersinzet te voldoen is onder andere de campagne Vrijwilligers in de hoofdrol door de SMD ontwikkeld. Aparte respijtzorgprojecten zoals de VPTZ (=Vrijwilligers Palliatieve en Terminale Zorg) en het Buddyproject Jong Dementie zijn goed op de kaart gezet. De vrijwilligersacademie die door Welsaen en SMD-ZW ontwikkeld wordt draagt op een moderne manier bij aan de deskundigheid van vrijwilligers. 1. Centrum voor Expertise en Informatie Centrum Mantelzorg richt zich actief op partners in zorg en welzijn. Deze organisaties ontwikkelen hierdoor betere mantelzorgondersteuning. Centrum Mantelzorg ondersteunt hierbij. Daarnaast geeft deze samenwerking een groei in aantal ingeschreven mantelzorgers bij Centrum Mantelzorg. 1.1 Netwerk Mantelzorg Zaanstad: Afspraken: 10 lopende afspraken in 2011/2012 m.b.t. diverse activiteiten om mantelzorgers te bereiken en ondersteunen. Effect: Toename van het aantal geregistreerde mantelzorgers met 10%. En een samenhangend aanbod aan mantelzorgondersteunende activiteiten verspreid in Zaanstad dat te vinden is via de website van het Centrum Mantelzorg ZW. Toelichting: 17 lopende afspraken Nieuwe trajecten zijn gestart met 1. Odion 2. Context 3. RIBW 4. Familieverenigingen Ypsilon en Labyrinth/In Perspectief 5. Ontmoetingscentrum dementie De Kolk (Pennemes) 6. Humanitas 7. Evean Geheugenpoli Lopende afspraken zijn er met: 8. Algemeen Maatschappelijk Werk en Ouderenadviseurs SMD 9. Mentorwerk SMD 10. Wijksteunpunten SMD 11. Consulenten MEE 12. Welzijnswerkers Welsaen 13. Buurthulpcentrale 14. Wmo-loket Zorgzaan 15. Ontmoetingscentrum Evean Rosariumhorst 16. Ontmoetingscentrum Evean Meerpaal Effect: 18% is de toename van geregistreerde mantelzorgers Aanmeldingskanalen van nieuwe mantelzorgers zijn vooral zorgorganisaties (46) en persberichten (30). De belangrijkste doorverwijzende organisatie is Evean Geheugenpoli en verder huisartsen, SMD, Evean Thuiszorg en MEE. Het mantelzorgondersteunend aanbod van de netwerkpartners is te vinden op onze site, die daarvoor is aangepast. In de Mantelzorg Nieuwsbrief wordt per keer aandacht gegeven aan een specifieke alliantiepartner en in de agenda wordt het mantelzorgondersteunende aanbod overall genoemd. Jaarverslag 2012 Centrum Mantelzorg 6

6 1.2 Netwerk Mantelzorg Allochtonen Zaanstad Afspraak: 5 lopende afspraken met allochtone instanties Effect: Toename van het aantal geregistreerde allochtone mantelzorgers. En een samenhangend aanbod aan mantelzorgondersteunende activiteiten verspreid in Zaanstad dat te vinden is via de website van het Centrum Mantelzorg ZW. 5 lopende dan wel nieuw gestarte trajecten met: 1. Huzur 2. Taalcoaches 3. Moskee (nieuw) 4. Saenprofessional (nieuw) 5. Plato (nieuw) Effect: In 2012: 13 allochtone mantelzorgers in bestand In 2011: 7 allochtone mantelzorgers in bestand Deze cijfers zijn echter niet betrouwbaar omdat in het verleden ingevoerde mantelzorgers niet op allochtone/autochtoon zijn geregistreerd. De registratie wordt in 2013 hiervoor aangepast. 1.3 Netwerk Mantelzorg Jongeren Zaanstad Afspraak: 5 lopende afspraken met intermediairs voor jongeren Effect: Toename van het aantal geregistreerde jonge mantelzorgers. En een samenhangend aanbod aan mantelzorgondersteunende activiteiten verspreid in Zaanstad dat te vinden is via de website van het Centrum Mantelzorg ZW. 5 lopende afspraken met intermediairs voor jongeren 1. Jongerenwerkers van Welsaen 2. Zie2 van Welsaen 3. Schoolmaatschappelijk werk van de SMD-ZW 4. Dijk en Duin (KOPP-groep) 5. MEE (brusjesgroep) Effect: In 2012: 9 jonge mantelzorgers in bestand In 2011: 6 jonge mantelzorgers in bestand Op de website en in de Mantelzorg Nieuwsbrief wordt structureel aandacht gegeven aan het aanbod voor jonge mantelzorgers van de samenwerkingspartners. 1.4 Jonge Mantelzorgers en maatschappelijke stage Afspraak : Twee initiatieven 2 afspraken ten behoeve van invulling maatschappelijke stage 1. Overleg coördinatoren maatschappelijke stage VO 2. VMBO-school Pascal-Zuid 1.5 Lotgenotencontact voor jonge mantelzorgers Afspraak: Een serie van drie bijeenkomsten voor een groep van 12 jonge mantelzorgers Toelichting: 2 bijeenkomsten 1. Traktatieworkshop voor jonge mantelzorgers jaar. 2. Creatieve Sintworkshop voor jonge mantelzorgers jaar Aanmeldingen: 6 personen Deelname: respectievelijk 3 en 2 personen. Evaluatie: zeer positief, de jongeren willen een vervolg. We hebben te maken met een kwetsbare groep kinderen: zij gaan niet op een éénmalig contact af. Werving via persoonlijk contact vanuit eigen bestand en dat van netwerkpartners zal groeien. Werving via publieke kanalen (website, krant, radio) is minder geschikt. Ondanks het geringe aantal deelnemers wordt het aanbod zinvol ervaren en biedt het een kans om na te gaan of er dreigende risico s zijn voor de ontwikkeling van het kind. Jaarverslag 2012 Centrum Mantelzorg 7

7 1.6 Netwerk Mantelzorg Bedrijven Zaanstad Afspraak: 5 lopende afspraken om mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid te implementeren 2 overleggen met gemeente Zaanstad 1. Overleg Beleidsmedewerker en Centrum Mantelzorg: Gemeente Zaanstad kan met een goed mantelzorgbeleid een goed signaal geven aan andere bedrijven: Verkenning door beleidsmedewerker met P&O van gemeente Zaanstad Spreekuur Zaans Medisch Centrum: Centrum Mantelzorg onderzoekt mogelijkheid, naar voorbeeldovereenkomst Centrum Mantelzorg met Waterlandziekenhuis Purmerend.. 2. Overleg P&O gemeente Zaanstad met beleidsmedewerker Zaanstad en Centrum Mantelzorg. Mogelijkheden die het Centrum Mantelzorger kan bieden voor de medewerkers van o.a. de gemeente Zaanstad zijn de individuele en groepsondersteuning aan mantelzorgers en de deskundigheidsbevordering voor managers en leidinggevenden van bedrijven. Dit krijgt zijn vervolg in Gesprekstraining: deskundigheidsbevordering Afspraak: 2 groepen van 24 deelnemers gesprekstraining ter preventieve ondersteuning mantelzorgers Tijdens presentaties en samenwerkingstrajecten heeft deskundigheidsbevordering plaatsgevonden. Dit krijgt vervolg in Coaching: vervolg op deskundigheidsbevordering Afspraak: 2 groepen van 24 deelnemers vervolg gesprekstraining ter preventieve ondersteuning mantelzorgers zie a Nieuwsbrief Mantelzorg Afspraak: 3 nieuwsbrieven, verstuurd aan mantelzorgers, belangstellenden (verwijzers) en openbare ruimten ) 3 full colour nieuwsbrieven in een oplage van exemplaren, 12 bladzijden Verspreid in mei, september en december naar mantelzorgers, verwijzers en openbare ruimten Jaarverslag 2012 Centrum Mantelzorg 8

8 1.9 a Online communicatie Afspraak: niet genoemd in offerte 1. Website Centrum Mantelzorg Update inhoud website (structuurverbetering) Websitemonitoring (website analytics) Search Engine Optimization (Verhogen vindbaarheid zoekmachines) Digitale Nieuwsbrief voor professionals (online in 2013) 2. Social Media is online Community management en monitoring ten behoeve van: Facebook Centrum Mantelzorg Facebook voor jonge mantelzorgers Twitter LinkedIn 3. Digitaal platform voor mantelzorgsituaties (individuele planning van hulp door mantelzorg, vrijwilligers en professionals) Diverse aanbieders: zijn onderzocht waaronder BUUV en wijhelpen.nl Afstemming met gemeente en partners In 2013 definitieve keuze maken 1.10 Dag van de Mantelzorg Afspraak: Een evenement rond de landelijke dag van de Mantelzorg Dag van de Mantelzorg inclusief maatschappelijke beursvloer Locatie: stadhuis Zaanstad Datum: 10 november uur. Aantal bezoekers: 120 uit Zaanstad 14 uit Landsmeer 10 uit Oostzaan. Effect: 34 nieuwe inschrijvingen bij Centrum Mantelzorg 20 bedrijven deden mee aan Beursvloer Zie voor programma en evaluatie het verslag in de bijlage Presentaties Afspraak: 4 voorlichtingsbijeenkomsten in het kader van Netwerk Mantelzorg Zaanstad 10 voorlichtingsbijeenkomsten: 1. Zie 2 2. Moskee 3. Voortgezet onderwijs aan coördinatoren maatschappelijke stage 4. Netwerk WWZ Rosmolenwijk 5. Vrijwilligers Wijksteunpunt Parkzicht 6. Wmo-participatieraad 7. Netwerkbijeenkomst Zaanstad Zuid 8. Ontmoetingscentrum dementie Evean Rosariumhorst 9. Ontmoetingscentrum dementie De Kolk 10. UVV-Krommenie (Unie voor vrijwilligers) Jaarverslag 2012 Centrum Mantelzorg 9

9 Overige activiteiten ten behoeve van Netwerkopbouw Deelname aan: 1. Ketenzorg Dementie Zaanstreek-Waterland, en werkgroep Dementiemonitor en mantelzorg 2. Werkgroep Buddyproject Jong Dementie Zaanstreek-Waterland 3. VPTZ Zaanstreek-Waterland 4. Werkgroep Familiebijeenkomsten voor mantelzorgers van mensen met een psychiatrische aandoening Binnen deze contacten profileert Centrum Mantelzorg zich als expertisecentrum, waardoor mantelzorg en - ondersteuning op het netvlies komt te staan bij deze instanties. 2. Centrum voor directe mantelzorgondersteuning Geregistreerde mantelzorgers Afspraak: Groei van 10% in 2011, voor 2012 is geen percentage vastgesteld Groei van 19 % in 2012 Toelichting: Mantelzorgers ingeschreven bij Centrum Mantelzorg: 734 mantelzorgers op 31 december mantelzorgers op 31 december 2011 Groei in aantal: = 116 mantelzorgers Groei in percentage: 19 %. 165 nieuw ingeschreven mantelzorgers in uitgeschreven mantelzorgers in totaal bereikte mantelzorgers in 2012 Tabel 1: Aantal mantelzorgers in Zaanstad per wijk Mantelzorgers per wijk Postcode Aantal Zaandam Zuid Rosmolenwijk Peldersveld / Hoornse Veld Poelenburg Oude Haven / zaandam West Nieuw West Kogerveldwijk Zaandam Noord Wormerveer West-Knollendam Oud Koog a/d/ Zaan + westerkoog Oud Zaandijk + Rooswijk Westzaan Krommenie-Oost Krommenie-West Assendelft-Zuid Assendelft Parkrijk Buiten Zaanstad* 28* Alleen adres bekend 15 * Er is contact met mantelzorgers buiten Zaanstad in verband met inzet respijtzorg voor hun familie in Zaanstad. Jaarverslag 2012 Centrum Mantelzorg 10

10 2.1 Helpdesk Afspraak: 2000 contacten 2745 contacten, 37% meer dan gevraagd Inclusief 165 over het mantelzorgcompliment 2.2 Adviesgesprekken Afspraak: 60 83, 35% meer dan gevraagd 2.3 Huisbezoeken Afspraak: Mantelzorgmakelaar Afspraak: 20 gesprekken, (waaronder wij trajecten verstaan) 43 trajecten, 115% meer dan gevraagd, waarvoor 85 gesprekken zijn gevoerd met de mantelzorgers, daarnaast met instanties. Emotionele steun 2.5 Begeleiding Afspraak: 30 gesprekken 30 gesprekken 2.6 Mantelzorgsalon (nieuwe naam: Inspiratiebijeenkomsten) Afspraak: 10 bijeenkomsten 10 bijeenkomsten Thema s: Assertiviteit Grenzen en herkennen van gevoelens Netwerk versterken Geheugentraining Body&mind-ontspanningsworkshop 2 x Creatieve workshop 2 x Groenworkshop Ontmoeting Gemiddelde opkomst:13 deelnemers Locatie: wisselend over de Zaanstreek Tijdstip: wisselend op ochtend, middag en avond Toelichting: Onder de naam Inspiratiebijeenkomsten biedt Centrum Mantelzorg bijeenkomsten aan voor deelgenotencontact en inspiratie door middel van thema s gericht op kennis, informatie en ontspanning. In 2011 werd dit maandelijks aangeboden op eenzelfde centrale locatie (Parkzicht, Koog aan de Zaan) en zelfde dag en tijdstip. Hier deed een vaste groep aan mee. Om meer mantelzorgers te bereiken is in maart 2012 gestart met het aanbieden van bijeenkomsten op diverse locaties en tijdstippen. Tevens worden thema s in andere gemeenten van ons werkgebied aangeboden, waardoor mantelzorgers de mogelijkheid hebben het thema van hun keuze bij te wonen. Daar hebben enkele mantelzorgers gebruik van gemaakt. Jaarverslag 2012 Centrum Mantelzorg 11

11 2.7 Lotgenotencontact mantelzorgers van partner met NAH Afspraak: 6 bijeenkomsten in serie De Gespreksgroep Partners NAH wordt gehouden bij MEE, 12 ingeschreven deelnemers, opkomst gemiddeld 9 deelnemers per keer. Er hebben 6 bijeenkomsten van de serie plaatsgevonden. Toelichting: De groep is een vervolg op de cursus Omgaan met veranderingen in 2011, door MEE en Centrum Mantelzorg. De eerste drie bijeenkomsten wordt de groep begeleid door CM en MEE, daarna gaat de groep zelfstandig verder. 2.8 Lotgenotencontact mantelzorgers van dementerenden Afspraak: 7 bijeenkomsten in serie In mei 2012 is een nieuwe gespreksgroep voor partners van mensen met dementie gestart. De groep komt maandelijks bijeen in het nieuwe Ontmoetingscentrum dementie in Wijksteunpunt De Meerpaal. Er zijn 15 ingeschreven deelnemers, opkomst gemiddeld 10 deelnemers per keer. Toelichting: De deelnemers komen voort uit cursussen dementie of mensen die op de wachtlijst daarvoor staan. De groep wordt begeleid door Centrum Mantelzorg en Evean geheugenpoli, in 2013 wordt gezocht naar een vrijwillige gespreksleider. De zorg voor en omstandigheden van hun partner veranderen voortdurend en worden zwaarder. In de gespreksgroep kunnen ze hun ervaringen delen en leren van elkaar, juist ook van mensen die in een verder stadium zijn. Resultaat van beide gespreksgroepen voor partners NAH en Dementie: Kennis over benaderingswijzen, ondersteuningsvormen en ontwikkelingen op gebied van NAH dan wel dementie. Kunnen omgaan met de situatie, verlies en hun veranderende rol. Hierdoor zijn de partners beter voorbereid op de toekomst, letten beter op zichzelf en kunnen langer en met meer kwaliteit blijven zorgen voor hun partner. 2.9 Gastdeelname bij lotgenotencontact Afspraak: deelname aan 3 bijeenkomsten van gerelateerde organisaties Deelname aan 4 bijeenkomsten: Presentatie in kader van participatie Buurtbewoners Evean Lambert Melisz Presentatie in kader van participatie buurtbewoners Evean Acht Staten Presentatie in kader van participatie buurtbewoners Evean Amandelbloesem Presentatie regionale bijeenkomst van de Vereniging voor Parkinsonpatiënten 2.10 Cursussen/trainingen voor mantelzorgers van dementerenden Afspraak: Cursus Omgaan met dementie voor partners (7 bijeenkomsten) Cursus Omgaan met dementie voor kinderen (3 bijeenkomsten) Cursus Uw partner overleden en hoe nu verder (1 bijeenkomst) Cursus Omgaan met dementie voor kinderen, 3 bijeenkomsten 15 deelnemers, 2 op wachtlijst Cursus Omgaan met dementie partners 7 bijeenkomsten (oktober 2012-januari 2013) 8 deelnemers Toelichting op beide cursussen: De cursussen worden gegeven door Centrum Mantelzorg en Evean Geheugenpoli Effect: Mantelzorgers kunnen beter reageren op het gedrag van een dementerende, zijn beter in staat om met de situatie en emoties om te gaan door de kennis over vormen van dementie, benaderingswijzen, ziekteproces en ondersteuningsmogelijkheden. Rapportcijfer gemiddeld: 8 Cursus Uw partner overleden wordt aangeboden door de SMD-ZW Jaarverslag 2012 Centrum Mantelzorg 12

12 Tabel 4: Overzicht deelnemers aan groepsbijeenkomsten in Zaanstad per wijk Aantal deelnemenede mantelzorgers per wijk Zaandam Zuid Rosmolenwijk Peldersveld / Hoornse Veld Poelenburg Oude Haven / Zaand. west Nieuw West Kogerveldwijk Zaandam Noord Wormerveer West-Knollendam Oud Koog + westerkoog Oud Zaandijk + Rooswijk Westzaan Krommenie-Oost Krommenie-West Assendelft-Zuid Assendelft Parkrijk Buiten Zaanstad Postcode Dag van de Mantelzorg Inspiratiebijeenkomst 1 Inspiratiebijeenkomst 2 Inspiratiebijeenkomst 3 Inspiratiebijeenkomst 4 Inspiratiebijeenkomst 5 Inspiratiebijeenkomst 6 Inspiratiebijeenkomst 7 Inspiratiebijeenkomst 8 Inspiratiebijeenkomst 9 Inspiratiebijeenkomst 10 Cursus Dementie partners Cursus Dementie kinderen Cursus NAH partners Gespreksgroep dementie Gespreksgroep NAH Workshops Jonge mantelzorgers Jaarverslag 2012 Centrum Mantelzorg 13

13 3. Intensieve vrijwilligerszorg 3.1 Stedelijk Netwerk Mantelzorg Vrijwilligersorganisaties Afspraak: 1 bijeenkomst met besturen van vrijwilligersorganisaties zorg 1 bijeenkomst: Vitale coalities. Welsaen, Smd en Evean organiseerden een bijeenkomst van formele en informele organisaties. Deelnemers waren onder andere de besturen van Ouderenbond, Humanitas, Zonnebloem, Kerken, Rode Kruis. Doel van de bijeenkomst: iedere instelling kan de juiste hulp- en dienstverlening aan de burgers aanbieden en doorverwijzen door goede onderlinge kennis en samenwerking. 3.2 Buurtnetwerk Mantelzorg Vrijwilligersorganisaties in de Zorg Afspraak: in één buurt afspraken met 3 vrijwilligersorganisaties 1. Vanaf 2010 zijn gebiedsgericht in Zaanstreek Noord, -Midden en -Zuid netwerkbijeenkomsten gerealiseerd met zowel vrijwilligersorganisaties als professionele organisaties i.s.m. de Buurthulpcentrale van Welsaen. De frequentie was 2 keer per jaar per gebied. In 2012 is de laatste bijeenkomst georganiseerd voor Zaandam-Zuid (gestopt i.v.m. overgang naar wijkgericht werken). Doel van de bijeenkomsten: kennis van elkaars aanbod, zowel formele als informele organisaties efficiënte voorlichting en doorverwijzing van de burger fysieke sociale kaart per gebied kring per gebied bij complexe vragen specifiek thema: de Kanteling 2. In Wormerveer: deelname aan netwerkoverleg Ouderen, waaraan ook vrijwilligersorganisaties Rode Kruis, Humanitas en Zonnebloem deelnemen 3.3 Netwerk Mantelzorg Respijtzorg Afspraak: 2 afspraken met organisaties in- en extern over het overnemen van de mantelzorg meerdere afspraken met Zaanse Cirkel, dagbestedingsproject van Evean en SMD Ontmoetingscentrum Dementie De Kolk Ontmoetingscentrum Dementie De Meerpaal Ontmoetingscentrum Dementie Evean Rosariumhorst Kennisoverdracht aan mantelzorgers en verwijzers over diverse vormen van respijtzorg zoals Handen in Huis, VPTZ, Dagbesteding, Zorgboerderijen, Zorghotels, kortdurende opname en vakanties 3.4 Ontmoetingscentra dementie Afspraak: Deelname aan ontmoetingscentra dementie in Zaanstad Deelname aan de Centrumoverleggen van de 3 ontmoetingscentra Presentaties en gastspreker thema-avond voor elk ontmoetingscentrum Gezamenlijk overleg met de drie ontmoetingscentra met als doel: afstemming voorlichtingsaanbod dementie Ontmoetingscentra informeren mantelzorgers over Centrum Mantelzorg en melden hen aan voor de gratis nieuwsbrief Jaarverslag 2012 Centrum Mantelzorg 14

14 3.6 Werven van vrijwilligers Afspraak: 6 nieuwe vrijwilligers, via Vrijwilligersvacaturebank Welsaen 19 nieuwe vrijwilligers in 2012 (vorig jaar 34 nieuwe vrijwilligers) Werving: 4 via Vrijwilligersvacaturebank 3 via wervingscampagne SMD waar wacht jij op? (krant/website) 6 via Hogeschool 2 via doorverwijzing 1 via bijeenkomst 1 via Mezzo 3.7 Koppelen vraag en aanbod Afspraak: 90 matches per jaar 133 matches, waarvan: 100 doorlopende matches 33 eenmalige matches 75 nieuwe matches 78 beëindigde matches Tabel: Aantal vrijwilligers een aantal matches per wijk Postcode A Vrijwilligers per wijk A B B Zorginzet per wijk Zaandam Zuid Rosmolenwijk Peldersveld / Hoornse Veld Poelenburg Oude Haven / zaandam West Nieuw West Kogerveldwijk Zaandam Noord Oostzaan Wormerveer West-Knollendam 1531 Wormer Oud Koog a/d/ Zaan + westerkoog Oud Zaandijk + Rooswijk Westzaan Krommenie-Oost Krommenie-West Assendelft-Zuid Assendelft Parkrijk Niet geregistreerd / Buiten de regio 8 Jaarverslag 2012 Centrum Mantelzorg 15

15 3.8 Begeleiden van vrijwilligers Afspraak: 60 vrijwilligers, face to face contact met coördinator 91 vrijwilligers, inclusief studenten fysiotherapie en toegepaste psychologie - 19 nieuwe vrijwilligers - 23 uitgeschreven vrijwilligers Actieve vrijwilligers 72 vrijwilligers op 31 december vrijwilligers op 31 december 2011 Ten behoeve van de begeleiding zijn de volgende contacten uitgevoerd 182 begeleidingsgesprekken 566 helpdeskcontacten met vrijwilligers en studenten. 186 contacten gericht op inventarisatie van vrijwilligersinzet 21 gesprekken met hulpvragers met betrekking tot vrijwilligersinzet 375 contacten tbv VPTZ 3.9 Scholing van vrijwilligers Afspraak: 3 cursussen voor nieuwe vrijwilligers, dan wel vervolgcursussen voorjaar: Aanbod startcursus april: excursie VPTZ juni: basiscursus VPTZ juni: zomerborrel gericht op binding en waardering juli: Thema: Omgaan met mensen met een lichtverstandelijke beperking november: scholing vrijwilligers Buddyproject Jong dementie november: Thema Stervensbegeleiding VPTZ december: kerstbijeenkomst gericht op binding en waardering 3.10 Nieuwsbrief Vrijwilligerswerk Afspraak: 3 Vrijwilligersnieuwsbrieven 3 vrijwilligersnieuwsbrieven in maart, augustus en november Toelichting: De nieuwsbrief is bedoeld voor alle vrijwilligers van de SMD. Via dit blad komen vrijwilligers in aanraking met de verschillende soorten vrijwilligerswerk en de mogelijkheden binnen de SMD. Dit biedt hen kennis over mogelijkheden voor hun cliënt (denk aan dagactiviteiten in de wijksteunpunten, Sociale Raadslieden, formulieren invullen, VPTZ) maar stimuleert ook de cross-selling m.b.t. ander vrijwilligerswerk. Vacatures: Nieuw: vacatures voor vrijwilligersinzet worden uitgezet via mails naar de vrijwilligers, via de website van Centrum Mantelzorg, via de vacaturebank Vrijwilligerscentrale Facebook van Centrum Mantelzorg Jaarverslag 2012 Centrum Mantelzorg 16

16 Overig Vrijwilligersaanbod VPTZ: Vrijwilliger Palliatieve Terminale Zorg Vanuit Centrum Mantelzorg wordt het project VPTZ in geheel Zaanstreek-Waterland aangeboden. Dit project wordt gefinancierd vanuit het ministerie van VWS. Vrijwilligers worden ingezet in palliatieve en terminale situaties ten behoeve van thuiswonende hulpvragers en hun mantelzorgers. Zij worden hier specifiek voor geschoold. VPTZ is partner in het Netwerk Palliatieve Zorg Z-W. Project Buddy Jong Dementie Het project Buddy Jong dementie is in 2011 en 2012 ontwikkeld in samenwerking met de organisaties SMD-Z-W (afdeling Centrum Mantelzorg), Zorgcirkel, PG Dijk en Duin en Evean. Het vrijwilligersproject is ten behoeve van thuiswonende jong dementerenden en hun mantelzorgers in geheel Zaanstreek-Waterland. Vrijwilligers worden hier specifiek voor geschoold. Het buddyproject is een initiatief vanuit het Ketenoverleg Dementie Zaanstreek-Waterland. Jaarverslag 2012 Centrum Mantelzorg 17

17 BIJLAGE Verslag Dag van de Mantelzorg Locatie: Stadhuis Zaanstad Datum: 10 november uur. Aantal bezoekers: 120 uit Zaanstad, 14 uit Landsmeer en 10 uit Oostzaan. Effect: 34 nieuwe inschrijvingen bij Centrum Mantelzorg 20 deelnemende bedrijven aan maatschappelijke beursvloer Programma: uur Ontvangst met koffie, thee en een petit four uur start van de workshops: Om ook jongere en werkende mantelzorgers enthousiast te maken om de dag te bezoeken werden moderne en aansprekende workshops aangeboden: o Creatief: mandala tekenen, kerstversiering vouwen, pergamano. o Informatief: ipad en E-reader, netwerken o Ontspannend: yogales, eenakter over dementie, mindfullness. o Culinair: sushi, tiramisu uur Maatschappelijke Beursvloer, geopend door wethouder Mevrouw C. Noom. Ruim 20 bedrijven boden hun diensten aan in ruil voor aan aanbod door de mantelzorger. De deals werden gecoördineerd door 4 hoekmannen ten behoeve van de 4 thema s: o Klussen o Een goed gesprek o Verwen o Uitjes PR Kaartenactie Jij bent een kanjer: Intermediairs werden in de gelegenheid gesteld om deze kaarten toe te sturen aan mantelzorgers die zij kenden. Op de kaart werd de mantelzorger geattendeerd op deze middag. Persberichten in alle lokale media Posters naar diverse openbare locaties. Persoonlijke uitnodigingen naar de ingeschreven mantelzorgers incl. informatie over de te houden beursvloer bijgesloten Toesturing toegangskaarten, die nodig waren om het stadhuis binnen te komen De 10 workshops hadden gemiddeld bezoekers, met uitzondering van de Eenacter van Ernst Buning met 35 bezoekers. De workshops vonden plaats in ruimtes die verdeeld waren over het stadhuis. Op de Beursvloer boden verschillende bedrijven hun diensten belangeloos aan. Zij werden verdeeld over 4 hoeken/thema s. De notaris en de hoekmannen werkten op volle toeren en met behulp van de andere vrijwilligers werd het een levendig gebeuren. Medewerkers van Centrum Mantelzorg, MEE, Welsaen en de hostesses van het stadhuis zorgden voor een goede gang van zaken. Zaanradio zorgde voor een live verslag. Het toezien op het nakomen van de deals ligt in handen van Welsaen en Centrum Mantelzorg. Evaluatie door mantelzorgers 8,3 Ontvangst en Workshops 7,6 Beursvloer 7,8 Afsluiting Begeleiding: 48 x heel fijn/goed, 2x matig Locatie: 53 x heel fijn/goed Keuze dag: 28 x op zaterdag, 28 x in het weekend Totaalindruk: 44 mantelzorgers: heel fijn tot goed, 2 matig, bij 1 viel het tegen. Opmerkingen en suggesties: een bloemetje aan het eind van de dag en meer massages. Jaarverslag 2012 Centrum Mantelzorg 18

18 Evaluatie door aanbieders op beursvloer: De workshophouders waren positief over de deelname en het verloop van hun workshop. De verbeterpunten liggen op het vlak van: betere uitleg, geen aanbod van bonnen vanwege massale toestroom van mantelzorgers, realistische vragen koppelen aan aanbod. Jaarverslag 2012 Centrum Mantelzorg 19

19 Eindrapportage gemeente Edam-Volendam Van 1 januari tot 31 december 2012 heeft Centrum Mantelzorg de mantelzorgondersteuning in Edam- Volendam uitgevoerd. Centrum Mantelzorg nam deze taak over van WonenPLus Mantelzorgondersteuning. Centrum Mantelzorg is onderdeel van Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (SMD-ZW) en vormt een alliantie van SMD-ZW, Welsaen, MEE, Context en Odion. De jaarrapportage volgt de offerte Mantelzorgondersteuning Edam-Volendam Mantelzorgers en vrijwilligers Afspraak: Zorgvuldige overdracht van het oude mantelzorg- en vrijwilligersbestand De bestanden zijn met toestemming van de klanten overgedragen en vervolgens opgeschoond Mantelzorgers: groei van 16 % Vrijwilligers: groei van 36% Toelichting: Mantelzorgers: groei van 16 % In januari is een bestand met 353 mantelzorgers overgedragen. Na opschoning zijn daar 332 mantelzorgers van over. Vervolgens laat het mantelzorgbestand een groei zien van 16 %: op 31 december zijn er 386 mantelzorgers in het werkgebied van Edam-Volendam ingeschreven. Dit zijn 54 meer mantelzorgers dan bij aanvang. In totaal zijn er in mantelzorgers ingeschreven geweest. Specificatie: 332 mantelzorgers na opschoning van het oude bestand begin mantelzorgers op : 282 uit Volendam 98 uit Edam 6 uit andere gemeenten, zorgend voor iemand in Edam-Volendam Groei in aantal: 54 Groei in procent: 16% (54/332x100%) 428 mantelzorgers totaal bereikt 75 nieuw ingeschreven mantelzorgers Vrijwilligers: groei van 36% Van het overgedragen bestand van 20 vrijwilligers blijven er 11 over. Vervolgens laat het vrijwilligersbestand een groei zien van 36%: op zijn er 15 vrijwilligers actief in te zetten voor de gemeente Edam-Volendam, 4 vrijwilligers meer dan bij aanvang. In 2012 is er contact geweest met 24 vrijwilligers. Specificatie: 11 vrijwilligers na opschoning van het oude bestand begin vrijwilligers op , waarvan 8 uit Edam 7 uit Volendam 9 nieuwe vrijwilligers, onder wie 4 tijdelijke fysiotherapiestudenten en 1 uitschrijving wegens gezondheidsklachten. Jaarverslag 2012 Centrum Mantelzorg 20

20 2. Netwerkontwikkeling Afspraak: Concreet: Specificatie: Centrum Mantelzorg is van mening dat alle organisaties, groepen, bedrijven en individuen aandacht dienen te hebben voor de mantelzorg. We nodigen organisaties uit om een bijdrage te leveren aan de ondersteuning van mantelzorgers. Wat een organisatie doet of wenst te doen ten behoeve van mantelzorgondersteuning wordt met elkaar afgesproken. Ook wordt afgesproken wat men van Centrum Mantelzorg nodig heeft en kan verwachten. 25 netwerkcontacten 500 mantelzorgers bereikt Eind 2012 zijn de prestaties gerealiseerd en is de basis gelegd voor het verder uitwerken van de netwerkmethode. 68 persoonlijke netwerkcontacten, ruim 100 schriftelijke netwerkcontacten 428 mantelzorgers bereikt Prestaties zijn gerealiseerd en de basis is gelegd voor verdere uitbouw van de netwerkmethode. Omdat de samenwerking van de gemeente met Centrum Mantelzorg in 2013 niet wordt gecontinueerd is in oktober gestopt met het concretiseren van de netwerkmethode. Centrum Mantelzorg heeft bij de netwerkontwikkeling onderscheid gemaakt tussen 2.1 het leggen en onderhouden van contacten, en 2.2 het ontwikkelen van bovengenoemde netwerkmethode. 2.1 Contact leggen en onderhouden. Afspraak: 25 netwerkcontacten, persoonlijk en schriftelijk, met instanties zoals Wmo-loket, Huisartsen, Zorgcirkel, WonenPlus, Club- en buurthuiswerk Centrum voor Jeugd en Gezin, Don Boscoschool, met gebruikmaking van het interne netwerk van de SMD-ZW, AMW, SR, Mentorwerk. Gedurende 2012 heeft Centrum Mantelzorg ruim 68 verschillende netwerkcontacten persoonlijk gelegd 100 netwerkcontacten en organisaties op de verzendlijst genoteerd voor toezending van de folders voor mantelzorgers en vrijwilligers, mantelzorg-nieuwsbrief, posters en flyers van de activiteiten. Daarnaast heeft Centrum Mantelzorg de volgende activiteiten in dit kader ondernomen: 5 Presentaties Centrum Mantelzorg heeft 5 presentaties aan groepen verzorgd: 1. Wmo-raad 2. Centrum voor Jeugd en gezin 3. Vrijwilligers Preventieve Huisbezoeken 4. Kennisplatform vrijwilligersorganisaties 5. Club 89 in de Pius-X 3 Netwerkbijeenkomsten Centrum Mantelzorg heeft een actieve inbreng geleverd op de netwerkbijeenkomsten georganiseerd door de gemeente: 1. GGZ-middag 2. Beleidsmiddag Wmo met inwoners 3. Beleidsavond Wmo met stakeholders Jaarverslag 2012 Centrum Mantelzorg 21

Mantelzorgondersteuning in Utrecht. Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht.

Mantelzorgondersteuning in Utrecht. Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht. Mantelzorgondersteuning in Utrecht Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht. Addi van Bergen en Petra Welboren Afdeling Gezondheid en Zorg GG&GD Utrecht Maart 2007 Voorwoord Mantelzorg

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad humanitas Jaarverslag Afdeling Groningen stad Akerkhof ZZ 22 9711 JB Groningen Telefoon: (050) 312 60 00 mip.groningen@humanitas.nl www.humanitasgroningen.nl Missie Humanitas Nederland Humanitas is een

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen Voorwoord Ook dit jaar heeft Landstede Welzijn Ommen haar projecten en activiteiten kunnen ontwikkelen en realiseren dankzij de inzet van vele honderden vrijwilligers.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar.

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar. Jaarverslag 2014 Texels Welzijn Texels Welzijn staat voor: Texels Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor burgers bij alle vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en de WMO. Op

Nadere informatie

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Ondersteuning en empowering voor familie en directbetrokkenen van mensen met psychische of psychiatrische problemen Utrecht, 30 juli 2012 Stichting Labyrint~In

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

Verstevigen en verbinden

Verstevigen en verbinden 2012 Verstevigen en verbinden JAARBERICHT 2012 Voorwoord De ontwikkeling van nieuwe werkwijzen, passend bij Welzijn nieuwe stijl, en de aangekondigde transities van AWBZ, Jeugdzorg, Participatie en passend

Nadere informatie

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar!

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! Voorwoord jaarverslag 2013 Geachte lezer, Mede namens het bestuur, de medewerkers en de vrijwilligers nodig ik u van harte uit om kennis te nemen van ons jaarverslag

Nadere informatie

Evaluatieverslag Nederweert Steunpunt Mantelzorg 2010

Evaluatieverslag Nederweert Steunpunt Mantelzorg 2010 1 Evaluatieverslag Nederweert Steunpunt Mantelzorg 2010 Thuishulpcentrale Midden Limburg Alberickstraat 3c 5922BL Venlo 11 mei 2011 MP 2 Urenbesteding mantelzorgconsulent Mevrouw Van Diesen heeft gevraagd

Nadere informatie

Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving. Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO

Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving. Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO Versie 1.2 Februari 2015 Inleiding De grote veranderingen in de zorg leveren onmiskenbaar

Nadere informatie

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg Zorgprogramma Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. HISTORIE EN PROGNOSES 04 1.1 Historie: Het landelijk Dementie Programma

Nadere informatie

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers Expertisecentrum Mantelzorg (MOVISIE en Vilans) In opdracht van het ministerie van

Nadere informatie

MANTELZORG AAN DE WATERKANT. Mantelzorg in beeld in Landsmeer en Oostzaan

MANTELZORG AAN DE WATERKANT. Mantelzorg in beeld in Landsmeer en Oostzaan MANTELZORG AAN DE WATERKANT Mantelzorg in beeld in Landsmeer en Oostzaan Versie 1 april 2008 Inhoudsopgave Blz. Voorwoord 3 DEEL 1 1. Aanleiding tot het formuleren van mantelzorgbeleid 4 2. Visie op mantelzorgondersteuning

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Stichting Vitalis Waldeck Pyrmontkade 674 2518 CK Den Haag Postadres: Postbus 608 2501 CP Den Haag T 070-345 75 71 E info@vitalisdenhaag.

Stichting Vitalis Waldeck Pyrmontkade 674 2518 CK Den Haag Postadres: Postbus 608 2501 CP Den Haag T 070-345 75 71 E info@vitalisdenhaag. Jaa rve rsla 201 g 1 Stichting Vitalis Waldeck Pyrmontkade 674 2518 CK Den Haag Postadres: Postbus 608 2501 CP Den Haag T 070-345 75 71 E info@vitalisdenhaag.nl W www.vitalisdenhaag.nl Jaarverslag 2011

Nadere informatie

JAARVERSLAG Rzijn 2010

JAARVERSLAG Rzijn 2010 JAARVERSLAG Rzijn 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Welzijn Ouderen 4 Doelstelling Welzijn Ouderen Informatie en Advies Maaltijdvoorziening Vrijwilligerswerk Seniorenvoorlichting/Informatie Algemene voorlichting

Nadere informatie

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012 Werkplan Jongerenwerk 2013 Krimpen a/d IJssel In dit werkplan worden de werkzaamheden van het Moderne Jongerenwerk beschreven voor het jaar 2013 op basis van signalen en bevindingen van het voorgaande

Nadere informatie

Oktober 2012. Wilt u ook een bijdrage aanleveren aan een volgende nieuwsbrief? Uw kopij kunt u mailen naar onderstaande adressen!

Oktober 2012. Wilt u ook een bijdrage aanleveren aan een volgende nieuwsbrief? Uw kopij kunt u mailen naar onderstaande adressen! Nieuwsbrief Niet- aangeboren Hersenletsel (NAH) Noord-Holland Inhoud Oktober 2012 Nieuws uit Noord-Holland 1. Symposium NAH en arbeid/dagbesteding 10 december 2012. 2. Een beroerte en dan? 3. Digitale

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland Dag Mantelzorgers en belangstellenden, Jaargang 2 / Uitgave juli/augustus 2014 Hierbij de nieuwsbrief van het Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland. Aan het Netwerk zijn partijen uit Steenwijkerland verbonden

Nadere informatie

DE TURKSE MANTELZORGER BETER ONDERSTEUND!

DE TURKSE MANTELZORGER BETER ONDERSTEUND! FASE 1 EVALUATIERAPPORT DE TURKSE MANTELZORGER BETER ONDERSTEUND! Een project van GG&GD Utrecht, Stade en Cumulus in Utrecht Overvecht December 2004 GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST UTRECHT

Nadere informatie

MANTELZORG VERDIENT AANDACHT

MANTELZORG VERDIENT AANDACHT MANTELZORG VERDIENT AANDACHT 1 onderzoek naar behoeften van mantelzorgers in de gemeente Oosterhout (N.Br.) Periode: september 2012 juli 2013 Verslag: juli 2013 Helma Martens, projectleider Jacques Uitterhoeve,

Nadere informatie

Mantelzorgondersteuning in de. Huisartsenpraktijk. Eindrapportage. Steunpunt Mantelzorg Drenthe. Het Haagje 131 7902 LE Hoogeveen

Mantelzorgondersteuning in de. Huisartsenpraktijk. Eindrapportage. Steunpunt Mantelzorg Drenthe. Het Haagje 131 7902 LE Hoogeveen Steunpunt Mantelzorg Drenthe Het Haagje 131 7902 LE Hoogeveen Telefoon 0522 27 39 25 Internet www.mantelzorg.info en www.jongerenzorgen.nl Mantelzorgondersteuning in de KvK 41020244 Meppel Huisartsenpraktijk

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond

Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond November 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. ACHTERGROND... 5 2.1. De wijk als vindplaats... 5 2.2. Roermondse wijkgerichte

Nadere informatie

Radius: meedenken, meepraten meedoen!

Radius: meedenken, meepraten meedoen! Resultaten Radius Sint Anthonis 2012 Radius: meedenken, meepraten meedoen! Radius is een welzijnsinstelling in het Land van Cuijk. Ons doel: een actieve deelname van individuen en groepen aan de samenleving.

Nadere informatie

i.s.m. Eindrapportage Project Families zelf aan zet bij zorgpunten en/of dreigende kindermishandeling Projectperiode 1 december 2008 tot 1 april 2012

i.s.m. Eindrapportage Project Families zelf aan zet bij zorgpunten en/of dreigende kindermishandeling Projectperiode 1 december 2008 tot 1 april 2012 i.s.m. Blijf Den Helder Eindrapportage Project Families zelf aan zet bij zorgpunten en/of dreigende kindermishandeling Projectperiode 1 december 2008 tot 1 april 2012 HG0007 Schagen, juni 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie