Jaarverslag Centrum Mantelzorg. Mantelzorg is overal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Centrum Mantelzorg. Mantelzorg is overal"

Transcriptie

1 Jaarverslag Centrum Mantelzorg Mantelzorg is overal 2012

2 Identificatiegegevens: Naam: Centrum Mantelzorg Zaanstreek-Waterland Locaties: Emmakade 4 te Purmerend en Peperstraat 135 in Zaandam. Telefoon: en Website: Jaarverslag 2012 Centrum Mantelzorg 3

3 Inhoudsopgave pagina Algemene toelichting 5 Centrum Mantelzorg in Zaanstad 6 Centrum Mantelzorg in Edam-Volendam 20 Centrum Mantelzorg in Purmerend 35 Centrum Mantelzorg in Landsmeer 42 Centrum Mantelzorg in Oostzaan 49 Jaarverslag VPTZ 62 Jaarverslag 2012 Centrum Mantelzorg 4

4 Jaarrapportage 2012 Centrum Mantelzorg Algemene toelichting Centrum Mantelzorg wordt steeds bekender als aanbieder van mantelzorgondersteuning en expertise. De netwerkmethode uit het werkplan Mantelzorg is overal werpt zijn vruchten af. We zien dit terug in de doorgaande grote groei van ingeschreven mantelzorgers, inzet van vrijwilligers en ondersteunende contacten. Mantelzorg is overal Kern van het werkplan is de visie dat iedereen met mantelzorg te maken heeft: zorgvrager en mantelzorger, burger en gemeente, vrijwilliger, professional en instantie. Vanuit deze visie werkt Centrum Mantelzorg op drie gebieden: 1. als centrum voor expertise en informatie 2. als centrum voor directe ondersteuning aan mantelzorgers 3. als centrum voor vrijwilligerszorg Expertisecentrum: netwerken en alliantiepartners Als expertisecentrum bouwt Centrum Mantelzorg aan mantelzorgnetwerken rondom zwaarbelaste mantelzorgers. Hiertoe maakt zij zo concreet mogelijke afspraken met vrijwillige en professionele instanties. Centrum Mantelzorg investeert daarbij steeds meer in contacten op beleidsniveau, waardoor een breed gedragen visie op mantelzorg binnen de organisatie ontstaat en uitgewerkt wordt op alle niveaus. Het afgelopen jaar zijn grote stappen gezet met de nieuwe alliantiepartners Odion en Context. Digitale ontwikkelingen Centrum Mantelzorg is vanaf september 2012 te volgen via de social media facebook, facebook voor jonge mantelzorgers, twitter en LinkedIn. Burgers en professionals lezen verhalen uit het werkveld, aankondigingen van bijeenkomsten en handige tips en actualiteiten vanuit de sector zorg en welzijn en de gemeenten. De website van Centrum Mantelzorg heeft een vernieuwde structuur gekregen. Hierdoor wordt de informatie beter toegankelijk voor al onze doelgroepen: samenwerkingspartners, vrijwilligers en mantelzorgers. Vooruitblik op 2013 Door de mantelzorgnetwerken bindt Centrum Mantelzorg steeds meer organisaties aan zich. Hierdoor wordt beter met mantelzorgers samengewerkt en wordt tijdig aan hen informatie en ondersteuning op maat geboden. Daarnaast wordt expertise van de diverse organisaties efficiënter ingezet en overlap vermeden. Deze unieke manier van werken past goed bij Welzijn Nieuwe Stijl. Centrum Mantelzorg wil deze werkwijze in 2013 doorzetten en laten aansluiten bij de ontwikkeling van het wijkgericht werken. Jaarverslag 2012 Centrum Mantelzorg 5

5 Eindrapportage gemeente Zaanstad Hieronder worden de resultaten beschreven. De beschreven afspraken volgen de offerte van Mantelzorgers Het mantelzorgbestand is met 18% toegenomen ten opzichte van Hierdoor zijn 37% meer helpdeskcontacten, 38% meer adviesgesprekken, 115% meer mantelzorgmakelaartrajecten en 47% meer matches voor respijtzorg gemaakt dan is afgesproken in de offerte. Vrijwilligers Om aan de blijvende vraag naar vrijwilligersinzet te voldoen is onder andere de campagne Vrijwilligers in de hoofdrol door de SMD ontwikkeld. Aparte respijtzorgprojecten zoals de VPTZ (=Vrijwilligers Palliatieve en Terminale Zorg) en het Buddyproject Jong Dementie zijn goed op de kaart gezet. De vrijwilligersacademie die door Welsaen en SMD-ZW ontwikkeld wordt draagt op een moderne manier bij aan de deskundigheid van vrijwilligers. 1. Centrum voor Expertise en Informatie Centrum Mantelzorg richt zich actief op partners in zorg en welzijn. Deze organisaties ontwikkelen hierdoor betere mantelzorgondersteuning. Centrum Mantelzorg ondersteunt hierbij. Daarnaast geeft deze samenwerking een groei in aantal ingeschreven mantelzorgers bij Centrum Mantelzorg. 1.1 Netwerk Mantelzorg Zaanstad: Afspraken: 10 lopende afspraken in 2011/2012 m.b.t. diverse activiteiten om mantelzorgers te bereiken en ondersteunen. Effect: Toename van het aantal geregistreerde mantelzorgers met 10%. En een samenhangend aanbod aan mantelzorgondersteunende activiteiten verspreid in Zaanstad dat te vinden is via de website van het Centrum Mantelzorg ZW. Toelichting: 17 lopende afspraken Nieuwe trajecten zijn gestart met 1. Odion 2. Context 3. RIBW 4. Familieverenigingen Ypsilon en Labyrinth/In Perspectief 5. Ontmoetingscentrum dementie De Kolk (Pennemes) 6. Humanitas 7. Evean Geheugenpoli Lopende afspraken zijn er met: 8. Algemeen Maatschappelijk Werk en Ouderenadviseurs SMD 9. Mentorwerk SMD 10. Wijksteunpunten SMD 11. Consulenten MEE 12. Welzijnswerkers Welsaen 13. Buurthulpcentrale 14. Wmo-loket Zorgzaan 15. Ontmoetingscentrum Evean Rosariumhorst 16. Ontmoetingscentrum Evean Meerpaal Effect: 18% is de toename van geregistreerde mantelzorgers Aanmeldingskanalen van nieuwe mantelzorgers zijn vooral zorgorganisaties (46) en persberichten (30). De belangrijkste doorverwijzende organisatie is Evean Geheugenpoli en verder huisartsen, SMD, Evean Thuiszorg en MEE. Het mantelzorgondersteunend aanbod van de netwerkpartners is te vinden op onze site, die daarvoor is aangepast. In de Mantelzorg Nieuwsbrief wordt per keer aandacht gegeven aan een specifieke alliantiepartner en in de agenda wordt het mantelzorgondersteunende aanbod overall genoemd. Jaarverslag 2012 Centrum Mantelzorg 6

6 1.2 Netwerk Mantelzorg Allochtonen Zaanstad Afspraak: 5 lopende afspraken met allochtone instanties Effect: Toename van het aantal geregistreerde allochtone mantelzorgers. En een samenhangend aanbod aan mantelzorgondersteunende activiteiten verspreid in Zaanstad dat te vinden is via de website van het Centrum Mantelzorg ZW. 5 lopende dan wel nieuw gestarte trajecten met: 1. Huzur 2. Taalcoaches 3. Moskee (nieuw) 4. Saenprofessional (nieuw) 5. Plato (nieuw) Effect: In 2012: 13 allochtone mantelzorgers in bestand In 2011: 7 allochtone mantelzorgers in bestand Deze cijfers zijn echter niet betrouwbaar omdat in het verleden ingevoerde mantelzorgers niet op allochtone/autochtoon zijn geregistreerd. De registratie wordt in 2013 hiervoor aangepast. 1.3 Netwerk Mantelzorg Jongeren Zaanstad Afspraak: 5 lopende afspraken met intermediairs voor jongeren Effect: Toename van het aantal geregistreerde jonge mantelzorgers. En een samenhangend aanbod aan mantelzorgondersteunende activiteiten verspreid in Zaanstad dat te vinden is via de website van het Centrum Mantelzorg ZW. 5 lopende afspraken met intermediairs voor jongeren 1. Jongerenwerkers van Welsaen 2. Zie2 van Welsaen 3. Schoolmaatschappelijk werk van de SMD-ZW 4. Dijk en Duin (KOPP-groep) 5. MEE (brusjesgroep) Effect: In 2012: 9 jonge mantelzorgers in bestand In 2011: 6 jonge mantelzorgers in bestand Op de website en in de Mantelzorg Nieuwsbrief wordt structureel aandacht gegeven aan het aanbod voor jonge mantelzorgers van de samenwerkingspartners. 1.4 Jonge Mantelzorgers en maatschappelijke stage Afspraak : Twee initiatieven 2 afspraken ten behoeve van invulling maatschappelijke stage 1. Overleg coördinatoren maatschappelijke stage VO 2. VMBO-school Pascal-Zuid 1.5 Lotgenotencontact voor jonge mantelzorgers Afspraak: Een serie van drie bijeenkomsten voor een groep van 12 jonge mantelzorgers Toelichting: 2 bijeenkomsten 1. Traktatieworkshop voor jonge mantelzorgers jaar. 2. Creatieve Sintworkshop voor jonge mantelzorgers jaar Aanmeldingen: 6 personen Deelname: respectievelijk 3 en 2 personen. Evaluatie: zeer positief, de jongeren willen een vervolg. We hebben te maken met een kwetsbare groep kinderen: zij gaan niet op een éénmalig contact af. Werving via persoonlijk contact vanuit eigen bestand en dat van netwerkpartners zal groeien. Werving via publieke kanalen (website, krant, radio) is minder geschikt. Ondanks het geringe aantal deelnemers wordt het aanbod zinvol ervaren en biedt het een kans om na te gaan of er dreigende risico s zijn voor de ontwikkeling van het kind. Jaarverslag 2012 Centrum Mantelzorg 7

7 1.6 Netwerk Mantelzorg Bedrijven Zaanstad Afspraak: 5 lopende afspraken om mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid te implementeren 2 overleggen met gemeente Zaanstad 1. Overleg Beleidsmedewerker en Centrum Mantelzorg: Gemeente Zaanstad kan met een goed mantelzorgbeleid een goed signaal geven aan andere bedrijven: Verkenning door beleidsmedewerker met P&O van gemeente Zaanstad Spreekuur Zaans Medisch Centrum: Centrum Mantelzorg onderzoekt mogelijkheid, naar voorbeeldovereenkomst Centrum Mantelzorg met Waterlandziekenhuis Purmerend.. 2. Overleg P&O gemeente Zaanstad met beleidsmedewerker Zaanstad en Centrum Mantelzorg. Mogelijkheden die het Centrum Mantelzorger kan bieden voor de medewerkers van o.a. de gemeente Zaanstad zijn de individuele en groepsondersteuning aan mantelzorgers en de deskundigheidsbevordering voor managers en leidinggevenden van bedrijven. Dit krijgt zijn vervolg in Gesprekstraining: deskundigheidsbevordering Afspraak: 2 groepen van 24 deelnemers gesprekstraining ter preventieve ondersteuning mantelzorgers Tijdens presentaties en samenwerkingstrajecten heeft deskundigheidsbevordering plaatsgevonden. Dit krijgt vervolg in Coaching: vervolg op deskundigheidsbevordering Afspraak: 2 groepen van 24 deelnemers vervolg gesprekstraining ter preventieve ondersteuning mantelzorgers zie a Nieuwsbrief Mantelzorg Afspraak: 3 nieuwsbrieven, verstuurd aan mantelzorgers, belangstellenden (verwijzers) en openbare ruimten ) 3 full colour nieuwsbrieven in een oplage van exemplaren, 12 bladzijden Verspreid in mei, september en december naar mantelzorgers, verwijzers en openbare ruimten Jaarverslag 2012 Centrum Mantelzorg 8

8 1.9 a Online communicatie Afspraak: niet genoemd in offerte 1. Website Centrum Mantelzorg Update inhoud website (structuurverbetering) Websitemonitoring (website analytics) Search Engine Optimization (Verhogen vindbaarheid zoekmachines) Digitale Nieuwsbrief voor professionals (online in 2013) 2. Social Media is online Community management en monitoring ten behoeve van: Facebook Centrum Mantelzorg Facebook voor jonge mantelzorgers Twitter LinkedIn 3. Digitaal platform voor mantelzorgsituaties (individuele planning van hulp door mantelzorg, vrijwilligers en professionals) Diverse aanbieders: zijn onderzocht waaronder BUUV en wijhelpen.nl Afstemming met gemeente en partners In 2013 definitieve keuze maken 1.10 Dag van de Mantelzorg Afspraak: Een evenement rond de landelijke dag van de Mantelzorg Dag van de Mantelzorg inclusief maatschappelijke beursvloer Locatie: stadhuis Zaanstad Datum: 10 november uur. Aantal bezoekers: 120 uit Zaanstad 14 uit Landsmeer 10 uit Oostzaan. Effect: 34 nieuwe inschrijvingen bij Centrum Mantelzorg 20 bedrijven deden mee aan Beursvloer Zie voor programma en evaluatie het verslag in de bijlage Presentaties Afspraak: 4 voorlichtingsbijeenkomsten in het kader van Netwerk Mantelzorg Zaanstad 10 voorlichtingsbijeenkomsten: 1. Zie 2 2. Moskee 3. Voortgezet onderwijs aan coördinatoren maatschappelijke stage 4. Netwerk WWZ Rosmolenwijk 5. Vrijwilligers Wijksteunpunt Parkzicht 6. Wmo-participatieraad 7. Netwerkbijeenkomst Zaanstad Zuid 8. Ontmoetingscentrum dementie Evean Rosariumhorst 9. Ontmoetingscentrum dementie De Kolk 10. UVV-Krommenie (Unie voor vrijwilligers) Jaarverslag 2012 Centrum Mantelzorg 9

9 Overige activiteiten ten behoeve van Netwerkopbouw Deelname aan: 1. Ketenzorg Dementie Zaanstreek-Waterland, en werkgroep Dementiemonitor en mantelzorg 2. Werkgroep Buddyproject Jong Dementie Zaanstreek-Waterland 3. VPTZ Zaanstreek-Waterland 4. Werkgroep Familiebijeenkomsten voor mantelzorgers van mensen met een psychiatrische aandoening Binnen deze contacten profileert Centrum Mantelzorg zich als expertisecentrum, waardoor mantelzorg en - ondersteuning op het netvlies komt te staan bij deze instanties. 2. Centrum voor directe mantelzorgondersteuning Geregistreerde mantelzorgers Afspraak: Groei van 10% in 2011, voor 2012 is geen percentage vastgesteld Groei van 19 % in 2012 Toelichting: Mantelzorgers ingeschreven bij Centrum Mantelzorg: 734 mantelzorgers op 31 december mantelzorgers op 31 december 2011 Groei in aantal: = 116 mantelzorgers Groei in percentage: 19 %. 165 nieuw ingeschreven mantelzorgers in uitgeschreven mantelzorgers in totaal bereikte mantelzorgers in 2012 Tabel 1: Aantal mantelzorgers in Zaanstad per wijk Mantelzorgers per wijk Postcode Aantal Zaandam Zuid Rosmolenwijk Peldersveld / Hoornse Veld Poelenburg Oude Haven / zaandam West Nieuw West Kogerveldwijk Zaandam Noord Wormerveer West-Knollendam Oud Koog a/d/ Zaan + westerkoog Oud Zaandijk + Rooswijk Westzaan Krommenie-Oost Krommenie-West Assendelft-Zuid Assendelft Parkrijk Buiten Zaanstad* 28* Alleen adres bekend 15 * Er is contact met mantelzorgers buiten Zaanstad in verband met inzet respijtzorg voor hun familie in Zaanstad. Jaarverslag 2012 Centrum Mantelzorg 10

10 2.1 Helpdesk Afspraak: 2000 contacten 2745 contacten, 37% meer dan gevraagd Inclusief 165 over het mantelzorgcompliment 2.2 Adviesgesprekken Afspraak: 60 83, 35% meer dan gevraagd 2.3 Huisbezoeken Afspraak: Mantelzorgmakelaar Afspraak: 20 gesprekken, (waaronder wij trajecten verstaan) 43 trajecten, 115% meer dan gevraagd, waarvoor 85 gesprekken zijn gevoerd met de mantelzorgers, daarnaast met instanties. Emotionele steun 2.5 Begeleiding Afspraak: 30 gesprekken 30 gesprekken 2.6 Mantelzorgsalon (nieuwe naam: Inspiratiebijeenkomsten) Afspraak: 10 bijeenkomsten 10 bijeenkomsten Thema s: Assertiviteit Grenzen en herkennen van gevoelens Netwerk versterken Geheugentraining Body&mind-ontspanningsworkshop 2 x Creatieve workshop 2 x Groenworkshop Ontmoeting Gemiddelde opkomst:13 deelnemers Locatie: wisselend over de Zaanstreek Tijdstip: wisselend op ochtend, middag en avond Toelichting: Onder de naam Inspiratiebijeenkomsten biedt Centrum Mantelzorg bijeenkomsten aan voor deelgenotencontact en inspiratie door middel van thema s gericht op kennis, informatie en ontspanning. In 2011 werd dit maandelijks aangeboden op eenzelfde centrale locatie (Parkzicht, Koog aan de Zaan) en zelfde dag en tijdstip. Hier deed een vaste groep aan mee. Om meer mantelzorgers te bereiken is in maart 2012 gestart met het aanbieden van bijeenkomsten op diverse locaties en tijdstippen. Tevens worden thema s in andere gemeenten van ons werkgebied aangeboden, waardoor mantelzorgers de mogelijkheid hebben het thema van hun keuze bij te wonen. Daar hebben enkele mantelzorgers gebruik van gemaakt. Jaarverslag 2012 Centrum Mantelzorg 11

11 2.7 Lotgenotencontact mantelzorgers van partner met NAH Afspraak: 6 bijeenkomsten in serie De Gespreksgroep Partners NAH wordt gehouden bij MEE, 12 ingeschreven deelnemers, opkomst gemiddeld 9 deelnemers per keer. Er hebben 6 bijeenkomsten van de serie plaatsgevonden. Toelichting: De groep is een vervolg op de cursus Omgaan met veranderingen in 2011, door MEE en Centrum Mantelzorg. De eerste drie bijeenkomsten wordt de groep begeleid door CM en MEE, daarna gaat de groep zelfstandig verder. 2.8 Lotgenotencontact mantelzorgers van dementerenden Afspraak: 7 bijeenkomsten in serie In mei 2012 is een nieuwe gespreksgroep voor partners van mensen met dementie gestart. De groep komt maandelijks bijeen in het nieuwe Ontmoetingscentrum dementie in Wijksteunpunt De Meerpaal. Er zijn 15 ingeschreven deelnemers, opkomst gemiddeld 10 deelnemers per keer. Toelichting: De deelnemers komen voort uit cursussen dementie of mensen die op de wachtlijst daarvoor staan. De groep wordt begeleid door Centrum Mantelzorg en Evean geheugenpoli, in 2013 wordt gezocht naar een vrijwillige gespreksleider. De zorg voor en omstandigheden van hun partner veranderen voortdurend en worden zwaarder. In de gespreksgroep kunnen ze hun ervaringen delen en leren van elkaar, juist ook van mensen die in een verder stadium zijn. Resultaat van beide gespreksgroepen voor partners NAH en Dementie: Kennis over benaderingswijzen, ondersteuningsvormen en ontwikkelingen op gebied van NAH dan wel dementie. Kunnen omgaan met de situatie, verlies en hun veranderende rol. Hierdoor zijn de partners beter voorbereid op de toekomst, letten beter op zichzelf en kunnen langer en met meer kwaliteit blijven zorgen voor hun partner. 2.9 Gastdeelname bij lotgenotencontact Afspraak: deelname aan 3 bijeenkomsten van gerelateerde organisaties Deelname aan 4 bijeenkomsten: Presentatie in kader van participatie Buurtbewoners Evean Lambert Melisz Presentatie in kader van participatie buurtbewoners Evean Acht Staten Presentatie in kader van participatie buurtbewoners Evean Amandelbloesem Presentatie regionale bijeenkomst van de Vereniging voor Parkinsonpatiënten 2.10 Cursussen/trainingen voor mantelzorgers van dementerenden Afspraak: Cursus Omgaan met dementie voor partners (7 bijeenkomsten) Cursus Omgaan met dementie voor kinderen (3 bijeenkomsten) Cursus Uw partner overleden en hoe nu verder (1 bijeenkomst) Cursus Omgaan met dementie voor kinderen, 3 bijeenkomsten 15 deelnemers, 2 op wachtlijst Cursus Omgaan met dementie partners 7 bijeenkomsten (oktober 2012-januari 2013) 8 deelnemers Toelichting op beide cursussen: De cursussen worden gegeven door Centrum Mantelzorg en Evean Geheugenpoli Effect: Mantelzorgers kunnen beter reageren op het gedrag van een dementerende, zijn beter in staat om met de situatie en emoties om te gaan door de kennis over vormen van dementie, benaderingswijzen, ziekteproces en ondersteuningsmogelijkheden. Rapportcijfer gemiddeld: 8 Cursus Uw partner overleden wordt aangeboden door de SMD-ZW Jaarverslag 2012 Centrum Mantelzorg 12

12 Tabel 4: Overzicht deelnemers aan groepsbijeenkomsten in Zaanstad per wijk Aantal deelnemenede mantelzorgers per wijk Zaandam Zuid Rosmolenwijk Peldersveld / Hoornse Veld Poelenburg Oude Haven / Zaand. west Nieuw West Kogerveldwijk Zaandam Noord Wormerveer West-Knollendam Oud Koog + westerkoog Oud Zaandijk + Rooswijk Westzaan Krommenie-Oost Krommenie-West Assendelft-Zuid Assendelft Parkrijk Buiten Zaanstad Postcode Dag van de Mantelzorg Inspiratiebijeenkomst 1 Inspiratiebijeenkomst 2 Inspiratiebijeenkomst 3 Inspiratiebijeenkomst 4 Inspiratiebijeenkomst 5 Inspiratiebijeenkomst 6 Inspiratiebijeenkomst 7 Inspiratiebijeenkomst 8 Inspiratiebijeenkomst 9 Inspiratiebijeenkomst 10 Cursus Dementie partners Cursus Dementie kinderen Cursus NAH partners Gespreksgroep dementie Gespreksgroep NAH Workshops Jonge mantelzorgers Jaarverslag 2012 Centrum Mantelzorg 13

13 3. Intensieve vrijwilligerszorg 3.1 Stedelijk Netwerk Mantelzorg Vrijwilligersorganisaties Afspraak: 1 bijeenkomst met besturen van vrijwilligersorganisaties zorg 1 bijeenkomst: Vitale coalities. Welsaen, Smd en Evean organiseerden een bijeenkomst van formele en informele organisaties. Deelnemers waren onder andere de besturen van Ouderenbond, Humanitas, Zonnebloem, Kerken, Rode Kruis. Doel van de bijeenkomst: iedere instelling kan de juiste hulp- en dienstverlening aan de burgers aanbieden en doorverwijzen door goede onderlinge kennis en samenwerking. 3.2 Buurtnetwerk Mantelzorg Vrijwilligersorganisaties in de Zorg Afspraak: in één buurt afspraken met 3 vrijwilligersorganisaties 1. Vanaf 2010 zijn gebiedsgericht in Zaanstreek Noord, -Midden en -Zuid netwerkbijeenkomsten gerealiseerd met zowel vrijwilligersorganisaties als professionele organisaties i.s.m. de Buurthulpcentrale van Welsaen. De frequentie was 2 keer per jaar per gebied. In 2012 is de laatste bijeenkomst georganiseerd voor Zaandam-Zuid (gestopt i.v.m. overgang naar wijkgericht werken). Doel van de bijeenkomsten: kennis van elkaars aanbod, zowel formele als informele organisaties efficiënte voorlichting en doorverwijzing van de burger fysieke sociale kaart per gebied kring per gebied bij complexe vragen specifiek thema: de Kanteling 2. In Wormerveer: deelname aan netwerkoverleg Ouderen, waaraan ook vrijwilligersorganisaties Rode Kruis, Humanitas en Zonnebloem deelnemen 3.3 Netwerk Mantelzorg Respijtzorg Afspraak: 2 afspraken met organisaties in- en extern over het overnemen van de mantelzorg meerdere afspraken met Zaanse Cirkel, dagbestedingsproject van Evean en SMD Ontmoetingscentrum Dementie De Kolk Ontmoetingscentrum Dementie De Meerpaal Ontmoetingscentrum Dementie Evean Rosariumhorst Kennisoverdracht aan mantelzorgers en verwijzers over diverse vormen van respijtzorg zoals Handen in Huis, VPTZ, Dagbesteding, Zorgboerderijen, Zorghotels, kortdurende opname en vakanties 3.4 Ontmoetingscentra dementie Afspraak: Deelname aan ontmoetingscentra dementie in Zaanstad Deelname aan de Centrumoverleggen van de 3 ontmoetingscentra Presentaties en gastspreker thema-avond voor elk ontmoetingscentrum Gezamenlijk overleg met de drie ontmoetingscentra met als doel: afstemming voorlichtingsaanbod dementie Ontmoetingscentra informeren mantelzorgers over Centrum Mantelzorg en melden hen aan voor de gratis nieuwsbrief Jaarverslag 2012 Centrum Mantelzorg 14

14 3.6 Werven van vrijwilligers Afspraak: 6 nieuwe vrijwilligers, via Vrijwilligersvacaturebank Welsaen 19 nieuwe vrijwilligers in 2012 (vorig jaar 34 nieuwe vrijwilligers) Werving: 4 via Vrijwilligersvacaturebank 3 via wervingscampagne SMD waar wacht jij op? (krant/website) 6 via Hogeschool 2 via doorverwijzing 1 via bijeenkomst 1 via Mezzo 3.7 Koppelen vraag en aanbod Afspraak: 90 matches per jaar 133 matches, waarvan: 100 doorlopende matches 33 eenmalige matches 75 nieuwe matches 78 beëindigde matches Tabel: Aantal vrijwilligers een aantal matches per wijk Postcode A Vrijwilligers per wijk A B B Zorginzet per wijk Zaandam Zuid Rosmolenwijk Peldersveld / Hoornse Veld Poelenburg Oude Haven / zaandam West Nieuw West Kogerveldwijk Zaandam Noord Oostzaan Wormerveer West-Knollendam 1531 Wormer Oud Koog a/d/ Zaan + westerkoog Oud Zaandijk + Rooswijk Westzaan Krommenie-Oost Krommenie-West Assendelft-Zuid Assendelft Parkrijk Niet geregistreerd / Buiten de regio 8 Jaarverslag 2012 Centrum Mantelzorg 15

15 3.8 Begeleiden van vrijwilligers Afspraak: 60 vrijwilligers, face to face contact met coördinator 91 vrijwilligers, inclusief studenten fysiotherapie en toegepaste psychologie - 19 nieuwe vrijwilligers - 23 uitgeschreven vrijwilligers Actieve vrijwilligers 72 vrijwilligers op 31 december vrijwilligers op 31 december 2011 Ten behoeve van de begeleiding zijn de volgende contacten uitgevoerd 182 begeleidingsgesprekken 566 helpdeskcontacten met vrijwilligers en studenten. 186 contacten gericht op inventarisatie van vrijwilligersinzet 21 gesprekken met hulpvragers met betrekking tot vrijwilligersinzet 375 contacten tbv VPTZ 3.9 Scholing van vrijwilligers Afspraak: 3 cursussen voor nieuwe vrijwilligers, dan wel vervolgcursussen voorjaar: Aanbod startcursus april: excursie VPTZ juni: basiscursus VPTZ juni: zomerborrel gericht op binding en waardering juli: Thema: Omgaan met mensen met een lichtverstandelijke beperking november: scholing vrijwilligers Buddyproject Jong dementie november: Thema Stervensbegeleiding VPTZ december: kerstbijeenkomst gericht op binding en waardering 3.10 Nieuwsbrief Vrijwilligerswerk Afspraak: 3 Vrijwilligersnieuwsbrieven 3 vrijwilligersnieuwsbrieven in maart, augustus en november Toelichting: De nieuwsbrief is bedoeld voor alle vrijwilligers van de SMD. Via dit blad komen vrijwilligers in aanraking met de verschillende soorten vrijwilligerswerk en de mogelijkheden binnen de SMD. Dit biedt hen kennis over mogelijkheden voor hun cliënt (denk aan dagactiviteiten in de wijksteunpunten, Sociale Raadslieden, formulieren invullen, VPTZ) maar stimuleert ook de cross-selling m.b.t. ander vrijwilligerswerk. Vacatures: Nieuw: vacatures voor vrijwilligersinzet worden uitgezet via mails naar de vrijwilligers, via de website van Centrum Mantelzorg, via de vacaturebank Vrijwilligerscentrale Facebook van Centrum Mantelzorg Jaarverslag 2012 Centrum Mantelzorg 16

16 Overig Vrijwilligersaanbod VPTZ: Vrijwilliger Palliatieve Terminale Zorg Vanuit Centrum Mantelzorg wordt het project VPTZ in geheel Zaanstreek-Waterland aangeboden. Dit project wordt gefinancierd vanuit het ministerie van VWS. Vrijwilligers worden ingezet in palliatieve en terminale situaties ten behoeve van thuiswonende hulpvragers en hun mantelzorgers. Zij worden hier specifiek voor geschoold. VPTZ is partner in het Netwerk Palliatieve Zorg Z-W. Project Buddy Jong Dementie Het project Buddy Jong dementie is in 2011 en 2012 ontwikkeld in samenwerking met de organisaties SMD-Z-W (afdeling Centrum Mantelzorg), Zorgcirkel, PG Dijk en Duin en Evean. Het vrijwilligersproject is ten behoeve van thuiswonende jong dementerenden en hun mantelzorgers in geheel Zaanstreek-Waterland. Vrijwilligers worden hier specifiek voor geschoold. Het buddyproject is een initiatief vanuit het Ketenoverleg Dementie Zaanstreek-Waterland. Jaarverslag 2012 Centrum Mantelzorg 17

17 BIJLAGE Verslag Dag van de Mantelzorg Locatie: Stadhuis Zaanstad Datum: 10 november uur. Aantal bezoekers: 120 uit Zaanstad, 14 uit Landsmeer en 10 uit Oostzaan. Effect: 34 nieuwe inschrijvingen bij Centrum Mantelzorg 20 deelnemende bedrijven aan maatschappelijke beursvloer Programma: uur Ontvangst met koffie, thee en een petit four uur start van de workshops: Om ook jongere en werkende mantelzorgers enthousiast te maken om de dag te bezoeken werden moderne en aansprekende workshops aangeboden: o Creatief: mandala tekenen, kerstversiering vouwen, pergamano. o Informatief: ipad en E-reader, netwerken o Ontspannend: yogales, eenakter over dementie, mindfullness. o Culinair: sushi, tiramisu uur Maatschappelijke Beursvloer, geopend door wethouder Mevrouw C. Noom. Ruim 20 bedrijven boden hun diensten aan in ruil voor aan aanbod door de mantelzorger. De deals werden gecoördineerd door 4 hoekmannen ten behoeve van de 4 thema s: o Klussen o Een goed gesprek o Verwen o Uitjes PR Kaartenactie Jij bent een kanjer: Intermediairs werden in de gelegenheid gesteld om deze kaarten toe te sturen aan mantelzorgers die zij kenden. Op de kaart werd de mantelzorger geattendeerd op deze middag. Persberichten in alle lokale media Posters naar diverse openbare locaties. Persoonlijke uitnodigingen naar de ingeschreven mantelzorgers incl. informatie over de te houden beursvloer bijgesloten Toesturing toegangskaarten, die nodig waren om het stadhuis binnen te komen De 10 workshops hadden gemiddeld bezoekers, met uitzondering van de Eenacter van Ernst Buning met 35 bezoekers. De workshops vonden plaats in ruimtes die verdeeld waren over het stadhuis. Op de Beursvloer boden verschillende bedrijven hun diensten belangeloos aan. Zij werden verdeeld over 4 hoeken/thema s. De notaris en de hoekmannen werkten op volle toeren en met behulp van de andere vrijwilligers werd het een levendig gebeuren. Medewerkers van Centrum Mantelzorg, MEE, Welsaen en de hostesses van het stadhuis zorgden voor een goede gang van zaken. Zaanradio zorgde voor een live verslag. Het toezien op het nakomen van de deals ligt in handen van Welsaen en Centrum Mantelzorg. Evaluatie door mantelzorgers 8,3 Ontvangst en Workshops 7,6 Beursvloer 7,8 Afsluiting Begeleiding: 48 x heel fijn/goed, 2x matig Locatie: 53 x heel fijn/goed Keuze dag: 28 x op zaterdag, 28 x in het weekend Totaalindruk: 44 mantelzorgers: heel fijn tot goed, 2 matig, bij 1 viel het tegen. Opmerkingen en suggesties: een bloemetje aan het eind van de dag en meer massages. Jaarverslag 2012 Centrum Mantelzorg 18

18 Evaluatie door aanbieders op beursvloer: De workshophouders waren positief over de deelname en het verloop van hun workshop. De verbeterpunten liggen op het vlak van: betere uitleg, geen aanbod van bonnen vanwege massale toestroom van mantelzorgers, realistische vragen koppelen aan aanbod. Jaarverslag 2012 Centrum Mantelzorg 19

19 Eindrapportage gemeente Edam-Volendam Van 1 januari tot 31 december 2012 heeft Centrum Mantelzorg de mantelzorgondersteuning in Edam- Volendam uitgevoerd. Centrum Mantelzorg nam deze taak over van WonenPLus Mantelzorgondersteuning. Centrum Mantelzorg is onderdeel van Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (SMD-ZW) en vormt een alliantie van SMD-ZW, Welsaen, MEE, Context en Odion. De jaarrapportage volgt de offerte Mantelzorgondersteuning Edam-Volendam Mantelzorgers en vrijwilligers Afspraak: Zorgvuldige overdracht van het oude mantelzorg- en vrijwilligersbestand De bestanden zijn met toestemming van de klanten overgedragen en vervolgens opgeschoond Mantelzorgers: groei van 16 % Vrijwilligers: groei van 36% Toelichting: Mantelzorgers: groei van 16 % In januari is een bestand met 353 mantelzorgers overgedragen. Na opschoning zijn daar 332 mantelzorgers van over. Vervolgens laat het mantelzorgbestand een groei zien van 16 %: op 31 december zijn er 386 mantelzorgers in het werkgebied van Edam-Volendam ingeschreven. Dit zijn 54 meer mantelzorgers dan bij aanvang. In totaal zijn er in mantelzorgers ingeschreven geweest. Specificatie: 332 mantelzorgers na opschoning van het oude bestand begin mantelzorgers op : 282 uit Volendam 98 uit Edam 6 uit andere gemeenten, zorgend voor iemand in Edam-Volendam Groei in aantal: 54 Groei in procent: 16% (54/332x100%) 428 mantelzorgers totaal bereikt 75 nieuw ingeschreven mantelzorgers Vrijwilligers: groei van 36% Van het overgedragen bestand van 20 vrijwilligers blijven er 11 over. Vervolgens laat het vrijwilligersbestand een groei zien van 36%: op zijn er 15 vrijwilligers actief in te zetten voor de gemeente Edam-Volendam, 4 vrijwilligers meer dan bij aanvang. In 2012 is er contact geweest met 24 vrijwilligers. Specificatie: 11 vrijwilligers na opschoning van het oude bestand begin vrijwilligers op , waarvan 8 uit Edam 7 uit Volendam 9 nieuwe vrijwilligers, onder wie 4 tijdelijke fysiotherapiestudenten en 1 uitschrijving wegens gezondheidsklachten. Jaarverslag 2012 Centrum Mantelzorg 20

20 2. Netwerkontwikkeling Afspraak: Concreet: Specificatie: Centrum Mantelzorg is van mening dat alle organisaties, groepen, bedrijven en individuen aandacht dienen te hebben voor de mantelzorg. We nodigen organisaties uit om een bijdrage te leveren aan de ondersteuning van mantelzorgers. Wat een organisatie doet of wenst te doen ten behoeve van mantelzorgondersteuning wordt met elkaar afgesproken. Ook wordt afgesproken wat men van Centrum Mantelzorg nodig heeft en kan verwachten. 25 netwerkcontacten 500 mantelzorgers bereikt Eind 2012 zijn de prestaties gerealiseerd en is de basis gelegd voor het verder uitwerken van de netwerkmethode. 68 persoonlijke netwerkcontacten, ruim 100 schriftelijke netwerkcontacten 428 mantelzorgers bereikt Prestaties zijn gerealiseerd en de basis is gelegd voor verdere uitbouw van de netwerkmethode. Omdat de samenwerking van de gemeente met Centrum Mantelzorg in 2013 niet wordt gecontinueerd is in oktober gestopt met het concretiseren van de netwerkmethode. Centrum Mantelzorg heeft bij de netwerkontwikkeling onderscheid gemaakt tussen 2.1 het leggen en onderhouden van contacten, en 2.2 het ontwikkelen van bovengenoemde netwerkmethode. 2.1 Contact leggen en onderhouden. Afspraak: 25 netwerkcontacten, persoonlijk en schriftelijk, met instanties zoals Wmo-loket, Huisartsen, Zorgcirkel, WonenPlus, Club- en buurthuiswerk Centrum voor Jeugd en Gezin, Don Boscoschool, met gebruikmaking van het interne netwerk van de SMD-ZW, AMW, SR, Mentorwerk. Gedurende 2012 heeft Centrum Mantelzorg ruim 68 verschillende netwerkcontacten persoonlijk gelegd 100 netwerkcontacten en organisaties op de verzendlijst genoteerd voor toezending van de folders voor mantelzorgers en vrijwilligers, mantelzorg-nieuwsbrief, posters en flyers van de activiteiten. Daarnaast heeft Centrum Mantelzorg de volgende activiteiten in dit kader ondernomen: 5 Presentaties Centrum Mantelzorg heeft 5 presentaties aan groepen verzorgd: 1. Wmo-raad 2. Centrum voor Jeugd en gezin 3. Vrijwilligers Preventieve Huisbezoeken 4. Kennisplatform vrijwilligersorganisaties 5. Club 89 in de Pius-X 3 Netwerkbijeenkomsten Centrum Mantelzorg heeft een actieve inbreng geleverd op de netwerkbijeenkomsten georganiseerd door de gemeente: 1. GGZ-middag 2. Beleidsmiddag Wmo met inwoners 3. Beleidsavond Wmo met stakeholders Jaarverslag 2012 Centrum Mantelzorg 21

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

Welkom. Raadsconferentie Gulpen-Wittem 3 oktober 2013. Gertie de Veen en Sonja Vlaming Directeur en mantelzorgconsulent

Welkom. Raadsconferentie Gulpen-Wittem 3 oktober 2013. Gertie de Veen en Sonja Vlaming Directeur en mantelzorgconsulent Welkom Raadsconferentie Gulpen-Wittem 3 oktober 2013 Gertie de Veen en Sonja Vlaming Directeur en mantelzorgconsulent Inhoud presentatie Informatie en kengegevens Steunpunt Mantelzorg De praktijk aan het

Nadere informatie

Intensieve Vrijwillige Thuiszorg/Buddyzorg aantal personen

Intensieve Vrijwillige Thuiszorg/Buddyzorg aantal personen 27.677 inwoners Intensieve Vrijwillige Thuiszorg/Buddyzorg aantal personen Individuele ondersteuning 2015 2014 Intake cliënt 46 33 Intake zorgvrijwilliger (incl. VPTZ) 14 19 Matching 47 28 Enkelvoudige

Nadere informatie

MEE Zuid-Holland Noord Praktische Thuishulp In de regio s Delft, Westland, Oostland, Den Haag en randgemeenten Jaarverslag 2010

MEE Zuid-Holland Noord Praktische Thuishulp In de regio s Delft, Westland, Oostland, Den Haag en randgemeenten Jaarverslag 2010 Praktische Thuishulp In de regio s Delft, Westland, Oostland, Den Haag en randgemeenten Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Praktische Thuishulp 4 Samenwerking en externe contacten 6 PR Activiteiten 8 Praktische

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Consulent Vrijwilligerswerk en Vrij wi11 igersvaca tu reba n k. in de gemeenten. Scherpenzeel en Renswoude

Jaarverslag 2012. Consulent Vrijwilligerswerk en Vrij wi11 igersvaca tu reba n k. in de gemeenten. Scherpenzeel en Renswoude Jaarverslag 2012 Consulent Vrijwilligerswerk en Vrij wi11 igersvaca tu reba n k in de gemeenten Scherpenzeel en Renswoude Inleiding De gemeente Renswoude en Scherpenzeel vinden het belangrijk dat het vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

Mantelzorgconsulenten : Ardie Broekman, coördinator/miriam Uitterhoeve, projectmedewerker

Mantelzorgconsulenten : Ardie Broekman, coördinator/miriam Uitterhoeve, projectmedewerker Heerhugowaard, oktober 2012 Opdrachtgever Uitvoering : Gemeente Heerhugowaard : WonenPlus Noord-Holland Mantelzorgconsulenten : Ardie Broekman, coördinator/miriam Uitterhoeve, projectmedewerker 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars 1 Jaarplan netwerk Haaglanden 2016 Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

informatie en advies. De samenwerking tussen formele en informele zorg wordt steeds belangrijker. We helpen zorgorganisaties om de samenwerking

informatie en advies. De samenwerking tussen formele en informele zorg wordt steeds belangrijker. We helpen zorgorganisaties om de samenwerking Jaaroverzicht 2014 Hoe gaan die veranderingen in de zorg en in het gemeentelijk beleid uitpakken in mijn persoonlijke situatie? Die vraag horen onze mantelzorgmakelaars regelmatig. De behoefte aan informatie

Nadere informatie

Speerpunten Veenscentrale in 2015 :

Speerpunten Veenscentrale in 2015 : Speerpunten centrale in 2015 : Ondersteuning mantelzorgers via ontmoeting, informatie en advies Opstart en uitvoering mantelzorgwaardering: groepsgerichte bijeenkomsten en Twinkelingen. Vrijwilligers College:

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Ouderen met dementie zijn een bron van wijsheid voor kleinkinderen. nr. 2, nazomer 2012

Nieuwsbrief. Ouderen met dementie zijn een bron van wijsheid voor kleinkinderen. nr. 2, nazomer 2012 Nieuwsbrief nr. 2, nazomer 2012 Ouderen met dementie zijn een bron van wijsheid voor kleinkinderen Spaans onderzoek: Kleinkinderen leren lessen voor het leven van hun opa of oma met dementie. Deze baanbrekende

Nadere informatie

Prestatieplan 2017 STG

Prestatieplan 2017 STG Prestatieplan 2017 STG Midden en Zuid-Kennemerland Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem Telefoon: 023-5516368 Mobiel: 06-22707400 stg@thuiszorg-gehandicapten.nl www.thuiszorg-gehandicapten.nl Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Een bijzondere tweeling. Welkom Odion. nr. 2, winter 2012 voor iedereen die zorgt voor een naaste, en overige betrokkenen

Nieuwsbrief. Een bijzondere tweeling. Welkom Odion. nr. 2, winter 2012 voor iedereen die zorgt voor een naaste, en overige betrokkenen Nieuwsbrief nr. 2, winter 2012 voor iedereen die zorgt voor een naaste, en overige betrokkenen Een bijzondere tweeling Welkom Odion en Context! Welkom Odion en Context! We kijken terug op een geslaagde

Nadere informatie

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten behoeve van

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan

Uitvoeringsprogramma Vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan Uitvoeringsprogramma Vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan Kantelen naar vrijwilligers Gemeente Oostzaan 22-12-2011 Joost Nellen, JongeHonden Anne Vrieze, WWZ Consultancy Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Even voorstellen. nr. 2, zomer fotograaf: Jan de Loof

Nieuwsbrief. Even voorstellen. nr. 2, zomer fotograaf: Jan de Loof Nieuwsbrief nr. 2, zomer 2011 fotograaf: Jan de Loof Even voorstellen Centrum Mantelzorg Zaanstreek/Waterland is van Evean overgegaan naar de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening in Zaanstreek en

Nadere informatie

gemeente venray Gasenr.

gemeente venray Gasenr. O CM de Zorgondersteuner gemeente venray Gasenr. afdeling Proteion Welzijn De Zorgondersteuner Bezoek- en postadres: Dorpstraat 32 6095 AH Baexem Bezoekadres Venlo: Alberickstraat 3c 5922 BL Venlo College

Nadere informatie

Nieuwsbrief Maart 2011

Nieuwsbrief Maart 2011 Nieuwsbrief Maart 2011 Voor u ligt de nieuwsbrief voor vrijwilligers in Edam-Volendam. U leest hieronder nieuws die voor u en uw organisatie van belang kunnen zijn. Nog 4 dagen tot NL Doet! NLDOET, het

Nadere informatie

STICHTING BELANGENBEHARTIGING MANTELZORGERS SON EN BREUGEL WERKPLAN 2017 FEBRUARI 2017.

STICHTING BELANGENBEHARTIGING MANTELZORGERS SON EN BREUGEL WERKPLAN 2017 FEBRUARI 2017. STICHTING BELANGENBEHARTIGING MANTELZORGERS SON EN BREUGEL WERKPLAN 2017 FEBRUARI 2017. Inhoudsopgave: Inleiding blz. 2 Bestuur. blz. 3 Werkgroep achterban. blz. 4 Werkgroep jonge en werkende mantelzorgers

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2014

Evaluatie Jaarplan 2014 Evaluatie Jaarplan 2014 1. Inleiding Aan het jaarplan 2014 is dankzij de inzet van velen; mentoren, coördinatoren op een goede manier invulling gegeven. Hieronder de bereikte resultaten. 2. Doelen De volgende

Nadere informatie

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Jaarverslag 2010 Tel: 06-51.45.11.30 Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik www.thuissterven.info De inhoudsopgave

Nadere informatie

Nieuws in 2013: Eerste (O)ma-vrijwilligers in. gezet: ervaren vrouwen als maatje voor jonge. moeders met een verstandelijke beperking / 10

Nieuws in 2013: Eerste (O)ma-vrijwilligers in. gezet: ervaren vrouwen als maatje voor jonge. moeders met een verstandelijke beperking / 10 Nieuws in 2013: Eerste (O)ma-vrijwilligers in gezet: ervaren vrouwen als maatje voor jonge moeders met een verstandelijke beperking / 10 vrouwen die deelnamen aan AMWAHT-opleiding krijgen hun certificaat,

Nadere informatie

Notitie Mantelzorgbeleid 2017 gemeente Harlingen

Notitie Mantelzorgbeleid 2017 gemeente Harlingen Notitie Mantelzorgbeleid 2017 gemeente Harlingen Inleiding De gemeente Harlingen wil passende ondersteuning bieden aan mantelzorgers. Inzicht in de belasting en ondersteuningsbehoeften van deze doelgroep

Nadere informatie

Steunpunt Mantelzorg Veenendaal

Steunpunt Mantelzorg Veenendaal Steunpunt Mantelzorg Veenendaal Omdat u belangrijk bent! Omdat jij belangrijk bent! 1 Zorgt u langdurig en onbetaald voor een naaste die extra hulp nodig heeft? Zorgt u bijvoorbeeld voor een ouder, partner,

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Mantelzorgbeleid

Rapport Onderzoek Mantelzorgbeleid Rapport Onderzoek Mantelzorgbeleid In opdracht van VNG Datum: 16-6-2015 Team Kennisnetwerk Wmo RadarAdvies Veemarkt 83, 1019 DB Amsterdam T (020) 463 50 50 www.radaradvies.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Jaarplan netwerk dementie Haaglanden 2015

Jaarplan netwerk dementie Haaglanden 2015 1 Jaarplan netwerk Haaglanden Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Platform Mantelzorg Amsterdam

JAARVERSLAG 2013. Platform Mantelzorg Amsterdam JAARVERSLAG 2013 Het PMA behartigt op basis van een onafhankelijke positie de collectieve belangen van mantelzorgers in Amsterdam. Dit gebeurt onder andere door middel van gevraagde en ongevraagde adviezen

Nadere informatie

Jaarplan Platform Dementie Zaanstreek/ Waterland. augustus 2015 - augustus 2016

Jaarplan Platform Dementie Zaanstreek/ Waterland. augustus 2015 - augustus 2016 Jaarplan Platform Dementie Zaanstreek/ Waterland augustus 2015 - augustus 2016 Inleiding In dit jaarplan worden visie, uitgangspunten en producten beschreven die de ketenzorg Dementie in Zaanstreek/ Waterland

Nadere informatie

Mantelzorg en ander vrijwilligerswerk

Mantelzorg en ander vrijwilligerswerk Mantelzorg en ander vrijwilligerswerk Wat is mantelzorg? Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg versie 1: werkdocument Bespreking in de bestuursvergadering d.d. 19 januari 2015 Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn

Nadere informatie

Wij wensen u de komende tijd veel succes met het invullen van prestatieveld 4 van de Wmo, zodat ook uw gemeente in 2012 kan zeggen:

Wij wensen u de komende tijd veel succes met het invullen van prestatieveld 4 van de Wmo, zodat ook uw gemeente in 2012 kan zeggen: Goed Voor Elkaar Checklist basisfuncties lokale ondersteuning mantelzorg Toelichting Voor u ligt een vragenlijst over mantelzorgondersteuning binnen uw gemeente. Deze vragenlijst ligt er niet zomaar. Vanuit

Nadere informatie

Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis

Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis postadres Postbus 149 2350 AC Leiderdorp T (071) 516 14 45 F (071) 516 13 09 E info@activite.nl I www.activite.nl thuis in wonen, welzijn en zorg

Nadere informatie

Stappenplan Taalcoach. Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op?

Stappenplan Taalcoach. Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op? Stappenplan Taalcoach Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op? I nleiding Eind juni is het project Taalcoach van start gegaan. Het doel van het project is het realiseren van een taalkoppel, bestaande

Nadere informatie

1. Inkomende documenten - 2289 W-_ ~ _... liluig. ill? I iš. lnrii. . in r. en vrijwilligersondersteuning Hoeksche Waard

1. Inkomende documenten - 2289 W-_ ~ _... liluig. ill? I iš. lnrii. . in r. en vrijwilligersondersteuning Hoeksche Waard Scan nummer 2 van 3 Scanpagina 1 van 8 al \W W_ ~ _... lnrii ill? I iš liluig I l'. in r Rapportage januari tlm juni 2014 Mantelzorg en vrijwilligersondersteuning Hoeksche Waard Dordrecht, augustus 2014

Nadere informatie

Adviseur Wonen Zorg Welzijn. Informatie, advies en ondersteuning JAARVERSLAG 2012

Adviseur Wonen Zorg Welzijn. Informatie, advies en ondersteuning JAARVERSLAG 2012 Adviseur Wonen Zorg Welzijn Informatie, advies en ondersteuning JAARVERSLAG 2012 R. Groot WZW Advies 20-2-2013 Adviseur Wonen Zorg Welzijn Informatie, advies en ondersteuning Jaarverslag 2012 Edam, februari

Nadere informatie

Eindrapportage Mantelzorgondersteuning Heerhugowaard

Eindrapportage Mantelzorgondersteuning Heerhugowaard 2012 Eindrapportage Mantelzorgondersteuning Heerhugowaard Heerhugowaard, januari 2013 Eindrapportage 2012 Mantelzorgondersteuning Heerhugowaard Opdrachtgever Uitvoering Mantelzorgconsulenten : Gemeente

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Nota Mantelzorgondersteuning Gemeente Beek 2010-2013

Uitvoeringsplan Nota Mantelzorgondersteuning Gemeente Beek 2010-2013 Uitvoeringsplan Nota Mantelzorgondersteuning Gemeente Beek 2010-2013 1. Bekendheid vergroten van het begrip mantelzorg, het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, en het ondersteuningsaanbod bij mantelzorgers

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek Mantelzorg

Rapportage Onderzoek Mantelzorg Rapportage Onderzoek Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, september 2015 Inhoudsopgave pagina Inleiding - 1-1. Voorbereiding - 2-2. Bevindingen - 3-3. Conclusie & aanbevelingen - 5-4. Dankwoord - 6 - Inleiding

Nadere informatie

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 1. Inleiding Een van de nieuwe punten in de Bijzondere Subsidieverordening

Nadere informatie

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Zaanstreek Waterland. Jaarverslag 2016

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Zaanstreek Waterland. Jaarverslag 2016 Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Zaanstreek Waterland Jaarverslag 2016 Maart 2017 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Zaanstreek- Waterland.

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen Beleidsnotitie Hulpdienst Nijmegen 2012-2016 2 INLEIDING Stichting Hulpdienst Nijmegen is een vrijwilligersorganisatie die zinvolle en nuttige ontmoetingen organiseert tussen vrijwilligers, hulpbehoevenden

Nadere informatie

Offerte Mantelzorg in Beeld Fase 2 en fase 3.

Offerte Mantelzorg in Beeld Fase 2 en fase 3. Offerte Mantelzorg in Beeld Fase 2 en fase 3. Offerte is gebaseerd op de Opdrachtformulering Mantelzorgers in Beeld April 2013 opgesteld door de Gemeente Aa en Hunze Offerte mantelzorg in Beeld fase 2

Nadere informatie

Stelling 1. Stelling 2. Doorbreek de Cirkel Samen. Routeboekje. Dia 1. Dia 2. Dia 3. Dia 4. Symposium Het venijn zit in de staart

Stelling 1. Stelling 2. Doorbreek de Cirkel Samen. Routeboekje. Dia 1. Dia 2. Dia 3. Dia 4. Symposium Het venijn zit in de staart Dia 1 Dia 2 Routeboekje Kennismaken Project Methodieken Aan de slag in uw gemeente! Dia 3 Stelling 1 Onze organisatie begeleid ook mensen met NAH zonder indicatie. Dia 4 Stelling 2 perspectief is geborgd

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

Dementie. Leven met dementie. Wat Evean voor u kan betekenen. Evean. Midden in het leven.

Dementie. Leven met dementie. Wat Evean voor u kan betekenen. Evean. Midden in het leven. Dementie Leven met dementie Wat Evean voor u kan betekenen Evean. Midden in het leven. Dementie? Evean helpt u met alle zorg en aandacht Bij dementie verandert er veel in het leven. Niet alleen voor uzelf

Nadere informatie

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Nadere informatie

Inventarisatie scholingsaanbod. voor vrijwilligers in de gemeente Venlo. Samenvatting resultaten

Inventarisatie scholingsaanbod. voor vrijwilligers in de gemeente Venlo. Samenvatting resultaten Inventarisatie scholingsaanbod voor vrijwilligers in de gemeente Venlo In opdracht van de gemeente Venlo verzorgt de Vrijwilligerscentrale in 2014 een inventarisatie bij organisaties van het scholingsaanbod

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

Computercursus voor laaggeletterden. Klik & Tik en E-TV. Leven Lang Leren pilot, BasisBibliotheek Maasland. Inhoud: Projectplan 2

Computercursus voor laaggeletterden. Klik & Tik en E-TV. Leven Lang Leren pilot, BasisBibliotheek Maasland. Inhoud: Projectplan 2 Computercursus voor laaggeletterden Klik & Tik en E-TV Inhoud: Projectplan 2 Tussentijdse evaluatie (februari 20) 6 Projectplan Computercursus voor laaggeletterden Klik & Tik en E-TV Aanleiding Op 30 maart

Nadere informatie

Vraag 1: In 2017 wordt een pilot gestart voor gezinsondersteuning vanuit het sociaal team. Graag willen wij uitleg hoe de pilot eruit ziet?

Vraag 1: In 2017 wordt een pilot gestart voor gezinsondersteuning vanuit het sociaal team. Graag willen wij uitleg hoe de pilot eruit ziet? Datum : 13 februari 2017 Van : Het college Bijlagen : Onderwerp : Raadsvoorstel Beleidsplan Wmo en Jeugd 2017-2020 Zaak- / Docnummer : 17-22420/ 20012 Op grond van artikel 34b Reglement van Orde stelt

Nadere informatie

Activiteitenplan 2014

Activiteitenplan 2014 Activiteitenplan 2014 Voorwoord Voor u ligt het activiteitenplan van de stichting Hospice en vrijwillige terminale thuiszorg Midden- Holland. Het plan is een afgeleide van het beleidsplan en de activiteiten

Nadere informatie

De b-learning is bedoeld voor verzorgenden werkzaam in de thuiszorg of in het verpleeg- of verzorgingshuis.

De b-learning is bedoeld voor verzorgenden werkzaam in de thuiszorg of in het verpleeg- of verzorgingshuis. Blended learning mantelzorg, Doelgroep verzorgenden Docentenhandleiding fysieke bijeenkomst Inleiding Zorgen voor een naaste is een liefdevolle en dankbare taak. Mantelzorg, ook wel informele zorg genoemd,

Nadere informatie

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking)

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestaties : 2014 Naam organisatie : Stichting Ravelijn Maatschappelijk doel (betreft outcomedoelstellingen, waar nodig de outcomedoelstellingen

Nadere informatie

Cursus en Thema 2015. voor mantelzorgers en vrijwilligers

Cursus en Thema 2015. voor mantelzorgers en vrijwilligers Cursus en Thema 2015 voor mantelzorgers en vrijwilligers VRIJWILLIGERS Basiscursus (voor nieuwe vrijwilligers) Aantal bijeenkomsten: 4 In vier bijeenkomsten maken nieuwe vrijwilligers kennis met diverse

Nadere informatie

NIEUWS VAN DE STEUNPUNTEN MANTELZORG

NIEUWS VAN DE STEUNPUNTEN MANTELZORG NIEUWS VAN DE STEUNPUNTEN MANTELZORG Datum: oktober 2016 Geachte heer, mevrouw, Middels deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over nieuws en activiteiten voor mantelzorgers. Bij sommige activiteiten

Nadere informatie

Stuurgroep komt elke 2 maanden bijeen. 2 maandelijkse vergaderingen gepland.

Stuurgroep komt elke 2 maanden bijeen. 2 maandelijkse vergaderingen gepland. 1 Jaarplan netwerk dementie Haaglanden 2012 Inleiding Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met dementie en hun naasten. In 2008 is het netwerk dementie regio Haaglanden

Nadere informatie

Ik heb hersenletsel, zie je het aan mij?

Ik heb hersenletsel, zie je het aan mij? Ik heb hersenletsel, zie je het aan mij? Projectplan voor een werkplaats deskundigheidsbevordering sociale wijkteams voor & door mensen met niet aangeboren hersenletsel. Almere, november 2014 Onderzoekslijn

Nadere informatie

Vragenlijst voor mantelzorgers - <naam organisatie>

Vragenlijst voor mantelzorgers - <naam organisatie> Vragenlijst voor mantelzorgers - Algemene gegevens Deze vragenlijst is anoniem 1. Hoe oud bent u? jaar 2. Wat is uw geslacht? man / vrouw 3. Wat is uw postcode? (het gaat hier om de

Nadere informatie

Jaarbericht van het Netwerk Palliatieve Zorg Zaanstreek-Waterland

Jaarbericht van het Netwerk Palliatieve Zorg Zaanstreek-Waterland Jaarbericht van het Netwerk Palliatieve Zorg Zaanstreek-Waterland In dit jaarbericht leest u hoe het Netwerk Palliatieve Zorg Zaanstreek- Waterland in 2014 palliatieve zorg onder de aandacht heeft gebracht

Nadere informatie

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Werkplan 2014 Werkplan 2014 Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Het werkveld maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

Wmo-uitvoeringsplan Evaluatie uitvoeringsplan Stand van zaken tot 1 juli 2014 Uitvoeringsplan tweede helft 2014

Wmo-uitvoeringsplan Evaluatie uitvoeringsplan Stand van zaken tot 1 juli 2014 Uitvoeringsplan tweede helft 2014 Wmo-uitvoeringsplan Evaluatie uitvoeringsplan 2013-2014 Stand van zaken tot 1 juli 2014 Uitvoeringsplan tweede helft 2014 Gemeente Waterland September, 2014 1 Inhoudsopgave I. Inleiding... 3 II. Uitwerking

Nadere informatie

Inventarisatie. scholingsaanbod

Inventarisatie. scholingsaanbod Afasie afd. Noordlimburg Ja, bijvoorbeeld naar EHBO/ BHV Specifiek computergebruik door vrijwilligers in verband met voorbereidingen; lesmateriaal, producten, werkvormen worden erg op maat van betreffende

Nadere informatie

Servicepunt Vrijwilligers/ VrijwilligersVacatureBank

Servicepunt Vrijwilligers/ VrijwilligersVacatureBank Servicepunt Vrijwilligers/ VrijwilligersVacatureBank Voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties Servicepunt Vrijwilligers Het Servicepunt Vrijwilligers van Punt Welzijn ondersteunt vrijwilligers en

Nadere informatie

Programma. 1. Presentatie onderzoek: Fadoua Achgaph uur. 2. Presentatie van organisaties uur Pluspunt MEE Activite

Programma. 1. Presentatie onderzoek: Fadoua Achgaph uur. 2. Presentatie van organisaties uur Pluspunt MEE Activite Programma 1. Presentatie onderzoek: Fadoua Achgaph 19.35-19.55 uur 2. Presentatie van organisaties 19.55-20.10 uur Pluspunt MEE Activite 3. Presentatie 20.15-20.20 uur Gemiva Mezzo LVvm 4. Workshops in

Nadere informatie

Mantelzorg in Valkenburg aan de Geul

Mantelzorg in Valkenburg aan de Geul 1 Mantelzorg in Valkenburg aan de Geul Wat is mantelzorg? Er is een essentieel verschil tussen mantelzorgers en vrijwilligers: mantelzorg overkomt je als het ware, terwijl vrijwilligerswerk een bewuste

Nadere informatie

Mantelzorg waardering en ondersteuning

Mantelzorg waardering en ondersteuning 6 juli 2017 Mantelzorg waardering en ondersteuning Betreft: kadernota 2017-2021 Beste leden van de gemeenteraad, burgemeester, wethouder en andere aanwezigen, Vanavond wordt de kadernota 2017-2021 van

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Gemeente: Venray

Jaarplan 2016 Gemeente: Venray Jaarplan 2016 Gemeente: Venray Speerpunten en aandachtspunten Werkzaamheden Tijdsplanning Resultaten/ resultaatindicatoren Informeel Zorgoverleg -Verwijzen naar elkaar ivm inzet voor casus -Begeleiding

Nadere informatie

Jaarverslag Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort 2014

Jaarverslag Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort 2014 Jaarverslag Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort 2014 Sinds mei 2011 fungeert het Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort ( VIP-Zandvoort) als een soort TOMTOM die bezoekers wegwijs maakt in het vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Vrijwillige Thuishulp als onderdeel van het sociale domein

Vrijwillige Thuishulp als onderdeel van het sociale domein Vrijwillige Thuishulp als onderdeel van het sociale domein preventief, signalerend en klant centraal Cintha Tubbing, december 2013 Een korte kennismaking met de organisatie Versa Welzijn de dienst VTH

Nadere informatie

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan.

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan. Prestatieafspraken Jongeren(opbouw)werk 2012 In de kaders staan de doelstellingen van de productgroepen zoals de gemeente Geldermalsen die kent in het kader van de WMO. Per kader zijn de relevante doelstellingen

Nadere informatie

EVEN VRIJAF VOOR DE MANTELZORGER

EVEN VRIJAF VOOR DE MANTELZORGER Communicatieplan: EVEN VRIJAF VOOR DE MANTELZORGER Week van de Respijtzorg Noord-Holland 19 25 januari 2009 Inhoudsopgave 1. UITGANGSSITUATIE 3 Week van de Respijtzorg Noord-Holland Doelgroep en doelstelling

Nadere informatie

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein Beleid 2012-2013 Inleiding Dit beleidsstuk is geschreven om in beeld te brengen wat onze organisatie doet, waar we voor staan en waar we goed in zijn, hoe we

Nadere informatie

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Programma Welkom en korte kennismaking Pluspunt aan het werk Ouderen Mantelzorgers Visie Pluspunt op ontwikkelingen in sociaal domein Pluspunt aan het werk

Nadere informatie

Wmo-uitvoeringsplan. Uitvoeringsplan Gemeente Waterland

Wmo-uitvoeringsplan. Uitvoeringsplan Gemeente Waterland Wmo-uitvoeringsplan Uitvoeringsplan 2013 Gemeente Waterland Mei, 2013 1 Inhoudsopgave I. Inleiding...3 II. Uitwerking per thema...4 Thema 2. Opgroeien en opvoeden...5 Thema 3. Leven met zorg...6 Thema

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

Gespreksformat (half)jaarlijks overleg gemeente Venray MEE

Gespreksformat (half)jaarlijks overleg gemeente Venray MEE Gespreksformat (half)jaarlijks overleg gemeente Venray MEE Inleiding Op 13 sept.2010 hebben de gemeente Venray en MEE een samenwerkingsovereenkomst getekend. Hierin spreken zij uit welke doelen zij samen

Nadere informatie

Voor mantelzorgers en vrijwilligers

Voor mantelzorgers en vrijwilligers Voor mantelzorgers en vrijwilligers Cursus en Thema 2014 VRIJWILLIGERS Basiscursus (voor nieuwe vrijwilligers) Aantal bijeenkomsten: 3 In drie bijeenkomsten maken nieuwe vrijwilligers kennis met diverse

Nadere informatie

En... Hoe ging de cursus? geslaagd! Cursussen & workshops voor vrijwilligers & mantelzorgers

En... Hoe ging de cursus? geslaagd! Cursussen & workshops voor vrijwilligers & mantelzorgers En... Hoe ging de cursus? geslaagd! Cursussen & workshops voor vrijwilligers & mantelzorgers September 2014 / juni 2015 gaat u ook slagen? Basistraining computervaardigheden Buurtkracht ontwikkelde een

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016 Beleidsplan 2013 2016 Er zijn. Zorg in de laatste levensfase Pagina 1 Inleiding Al meer dan 20 jaar wordt door vrijwilligers in onze gemeenschap aanvullende zorg geboden aan mensen in hun laatste levensfase.

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

CONCEPT Jaarplan en begroting 2018

CONCEPT Jaarplan en begroting 2018 Informeel Zorgoverleg 2x per jaar Verwijzen naar elkaar i.v.m. voor casus. Samenwerking. Verbindingen leggen. Ervaringen uitwisselen. Netwerken Ontmoeting/bijeenkomst professionals /casus bespreking, aansluiting

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6, maart 2011

Nieuwsbrief 6, maart 2011 Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Nieuwsbrief 6, maart 2011 Steeds beter op de kaart Na de presentatie van de glossy in september is er weer genoeg gebeurd. In de gemeente Lopik is in

Nadere informatie

Putten, 22 december 2015. Aan het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Putten.

Putten, 22 december 2015. Aan het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Putten. Putten, 22 december 2015 Aan het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Putten. Betreft: Mantelzorgondersteuning Gemeente Putten 2016 Geacht College, Op 1 december jl. ontving de Wmo-raad de adviesaanvraag

Nadere informatie

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. Een online cursus waarin per les informatie wordt gegeven over een specifiek onderwerp. Bijvoorbeeld over: borst- en flesvoeding; ouderschap; verzorging van je kind; balans tussen kind en relatie. De lessen

Nadere informatie

Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt

Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt 1.1. Doelstelling Het maatschappelijk doel is het stimuleren van actief burgerschap en maatschappelijke betrokkenheid. Het middel hiervoor is het vergroten en verbeteren

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties 2014

Tevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties 2014 pagina 1 van 7 Tevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties 2014 Bent u niet degene die ons bureau kan beoordelen dan vragen wij u om de link naar deze vragenlijst door te sturen naar die betreffende

Nadere informatie

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal Nieuws voor professionals op het gebied van opvoeden en opgroeien 10 Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal In deze nieuwsbrief vindt u als professional, informatie over de ontwikkelingen van

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Gemeente Emmen ^^Q^ku 8 APR >? "2

Gemeente Emmen ^^Q^ku 8 APR >? 2 ^npufi?? Geadresseerde Gemeente Emmen ^^Q^ku 8 APR -2009 3>? "2 HET STEUNPUNT IS ER VOOR U MAAK ER GEBRUIK VAN Drenthe Het Haagje 131 7902 LE Hoogeveen Telefoon (0522) 27 39 25 Internet www.mantelzorg.info

Nadere informatie

Invulling mantelzorgcompliment in Asten en Someren

Invulling mantelzorgcompliment in Asten en Someren Invulling mantelzorgcompliment in Asten en Someren Inleiding Tot 1 januari 2015 ontvingen mantelzorgers die aan bepaalde criteria voldeden via het SVB het mantelzorgcompliment. Per 1-1-2015 is deze regeling

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Clientprofielen maatwerkvoorzieningen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014

Clientprofielen maatwerkvoorzieningen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014 Welbevinden Doel Het bevorderen van welzijn en de kwaliteit van leven, achteruitgang vertragen en mantelzorgers ontlasten door het dragelijk houden van de effecten van de aandoening van de cliënt en langer

Nadere informatie

Online oplossingen voor meer zelfredzaamheid en burgerparticipatie

Online oplossingen voor meer zelfredzaamheid en burgerparticipatie Online oplossingen voor meer zelfredzaamheid en burgerparticipatie Achtergrond Zorgvoorelkaar Ontstaan vanuit Stichting I-nspire Breng mensen dichter bij elkaar: vraag en aanbod van zorg en welzijn transparant

Nadere informatie

Workshop Dementie-netwerk RPD en Alzheimer Nederland Afd. West-Brabant

Workshop Dementie-netwerk RPD en Alzheimer Nederland Afd. West-Brabant Workshop Dementie-netwerk RPD en Alzheimer Nederland Afd. West-Brabant Voorstellen (15 minuten) Alzheimer Nederland Afdeling West-Brabant RPD dementie-netwerk Meerwaarde samenwerking Uit elkaar in groepjes

Nadere informatie