Sien Magazine. Assertiviteitstraining. Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sien Magazine. Assertiviteitstraining. Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst:"

Transcriptie

1 #1 Sien Magazine Assertiviteitstraining Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst: praten over financiering van de zorg Sien campagne Stap voor stap ledenwerven nummer 1 / 2012 voor mensen met een verstandelijke beperking

2 2 Pieter Oudenaarden op stap met zijn zoon Jesse.

3 voorwoord Spannend! Sien bevindt zich in een cruciale fase van haar bestaan. Het blad dat nu voor u ligt is daar getuige van. Gekenmerkt door een frisse, zelfverzekerde opmaak en met to-the-point artikelen. Artikelen over het functioneren van de vereniging, over het vergroten van ons netwerk door het werven van nieuwe leden en vrienden zodat Sien ook toekomst heeft en over lokale zichtbaarheid dankzij het werk van regionale commissies. Kortom: een blad om weer eens eventjes voor te gaan zitten! Spannend voor bestuur en werkorganisatie: levert de nieuwe uitstraling in combinatie met artikelen die inspelen op wat u van ons wilt, nieuwe leden op? Is dit een koers die op steun van de achterban kan rekenen? Tegelijkertijd is het bestuur zich aan het bezinnen op de toekomst. Gaan we de continuïteit van Sien veilig stellen door intensiever te gaan samenwerken met andere belangenverenigingen? Of moeten we het juist zoeken in verbreding? Samenwerken met organisaties die aanvullend zijn op Sien? In dat kader voert het bestuur verkennende gesprekken met tal van organisaties in de omgeving van Sien. Onder andere deze gesprekken bieden input voor het gesprek met de ledenraad over de toekomst van de vereniging Sien. Als u een mening heeft over onze toekomst, dan horen we die natuurlijk graag van u. Want samen zijn wij Sien! Feit blijft dat dit een uitermate spannende tijd is, óók voor de leden van Sien. Allemaal voelen we aan dat we door de bezuinigingen meer en meer op onszelf worden teruggeworpen. Van de overheid hoeven we steeds minder te verwachten. Zelfredzaamheid is mooi maar wordt ingewikkeld als je niet de verstandelijke ontwikkeling hebt die participeren zonder hulp in zo n samenleving mogelijk maakt. Juist in zo n politiek-maatschappelijk klimaat kan een belangenvereniging als Sien meerwaarde bieden. Hoe denkt u daar eigenlijk over? Laat het ons weten! Pieter Oudenaarden, voorzitter PS: mail mij over uw gedachten op en volg mij op 3

4 inhoud Wat is er nieuw op Sien.nl 5 Ontdek nieuwe mogelijkheden Belangenbehartiging op regionaal vlak 6 Interview met secretaris Dik Langevoort Sien campagne 8 Stap voor stap ledenwerven Assertiviteitstraining 10 Interview met Erik Biemond 2 nieuwe berichten 12 Column van Esther Kant en Willemien Vereijken Voorjaarsbijeenkomst 14 Praten over financiering van de zorg Regionale Commissie Tholen is jarig 16 Droom: het verkleinen van de kloof Wij zijn Sien 17 Denk mee, praat mee, we horen het graag Sien jaarbeeld Lees wat we vorig jaar hebben gedaan zie achterzijde in dit nummer 4

5 sien-lid Wat is er nieuw op sien.nl? Inloggen Log nu in op het speciale ledengedeelte van Sien. Daar heb je direct toegang tot je eigen lidmaatschapsgegevens, het forum, de bibliotheek en speciaal voor jou geselecteerd regionieuws. Nog niet geregistreerd? Maak eenvoudig zelf je gebruikersnaam en wachtwoord aan en log direct in! Sien bibliotheek In de bibliotheek vind je producten (zoals brochures en boekjes, maar ook het T-shirt met de tekst ik ben anders net als jij!) die je direct kunt aanschaffen. Plusleden krijgen, als zij zijn ingelogd, 20% korting! Verder kun je hier dossiers lezen over de verschillende diensten van Sien en kun je als lid gratis brochures downloaden. Actie! Het jaar 2012 staat bij Sien helemaal in het teken van de ledenwerving. Vind hier het meest actuele leden- en vriendenaantal en kijk wie de meeste nieuwe leden en vrienden heeft geworven. Wil je ook actief als ambassadeur van de vereniging aan de slag? Vraag hier dan direct het ledenwerfpakket aan! Sien forum Kijk en praat mee op ons forum. Geef je mening en stel vragen. Je vindt er lotgenoten en de Sien consulent praat regelmatig mee en deelt actuele kennis over diverse onderwerpen. In de maanden april en mei is het onderwerp: financiering van de zorg. Sien zegt Sien twittert regelmatig. Op de website worden de meest actuele tweets getoond. Wil je Sien zelf volgen? Dat kan 5

6 Tekst: Weija Steffens / Wedis tekst en redactie Belangenbehartiging op regionaal vlak Krachten bundelen, samenwerken en lobbyen Regionale Commissies zijn zeer belangrijk voor Sien. Zij slaan een brug tussen de vereniging en de leden. Iedere commissie zet zich op haar eigen manier in voor mensen met een beperking. De ene commissie organiseert vooral veel activiteiten ter ontspanning en vermaak, de andere maakt zich hard voor collectieve belangenbehartiging en heeft contact met de lokale politiek. Zo ook de Regionale Commissie Drechtsteden. Secretaris Dik Langevoort over helpen, samenwerken en lobbyen. Hoe ziet u de rol van een Regionale Commissie? De functie van de Regionale Commissies wordt - nu de vereniging in zwaar weer verkeert - steeds belangrijker. Wij hebben direct contact met de achterban en weten wat er speelt. De basis van de Regionale Commissie ligt in het organiseren van ontmoetings- en ontspanningsactiviteiten voor mensen met een beperking. Daarnaast vind ik dat commissies meer initiatief zouden moeten ontplooien richting de politiek. De landelijke overheid bepaalt de kaders, maar de uitwerking wordt overgelaten aan de plaatselijke politiek. Als Regionale Commissie kun je daar zeker invloed op uitoefenen. Hoe pakt de commissie Drechtsteden dat aan? Wil je invloed hebben op het beleid, dan moet je krachten bundelen en samenwerken. Dan ben je een serieuze gesprekspartner voor politieke partijen, zorgaanbieders en -verzekeraars. Onze bestuursleden vertegenwoordigen Sien in verschillende platformen en adviesraden, zoals de WMO adviesraad, Platform VG en de Adviescommissie Maatschappelijke Ondersteuning. Kost dat niet veel tijd? Lobbyen vraagt zeker veel van onze bestuursleden. Al bestormen wij niet constant de politieke 6

7 interview partijen en wonen wij niet iedere gemeenteraadsvergadering bij. Wel heeft ons bestuur contact met personen die een politieke functie vervullen in de regionale partijen. Dat is vaak een jarenlange investering. Je moet geduld hebben voor je resultaat ziet. We proberen zoveel mogelijk onze visie onder de aandacht te brengen bij de regionale en lokale politiek en trachten invloed uit te oefenen op het beleid. We gaan ons dit jaar inderdaad focussen op elkaar helpen, iets betekenen voor de ander. Waarom is samenwerking met andere belangenverenigingen belangrijk? Eind 2010 besloten we een splitsing te maken tussen collectieve en individuele belangenbehartiging. Veel belangenverenigingen kampen met dezelfde problemen als Sien. Te weinig mankracht, ledenterugloop en bezuinigingen. Vanuit Platform VG werken wij nu samen met andere belangenverenigingen. We organiseren gezamenlijke thema-avonden voor mensen met een beperking, bijvoorbeeld over het persoonsgebonden budget. Ook kunnen we samen een vuist maken richting de politiek. Samen sta je veel sterker en bereik je op den duur meer. Waarvoor kunnen leden nog meer terecht bij de Regionale Commissie? We organiseren ieder jaar diverse activiteiten, voor zowel leden als niet-leden. Bij ons is iedereen welkom op de Pietenbingo, sportdag en het jaarlijkse dagje uit. Ook initiëren we Prokkeldagen (prikkelende ontmoetingen, red.), thema-avonden en aangepaste kerkdiensten. Om de leden goed te informeren hebben wij een eigen website en verspreiden we het blad Sien Actief. Wat zijn uw plannen voor komend jaar? Wij hebben net als de landelijke vereniging Sien ook te maken met vergrijzing. We merken dat de jongelui veel minder zijn geïnteresseerd in een belangenvereniging. Daarom gaan we dit jaar veel aandacht besteden aan ledenwerving. Net als de landelijke vereniging Sien kiezen we voor het organiseren van activiteiten gericht op de verschillende levensfases en daarnaast willen we ondersteuning bieden op maat. Wat houdt dat in? Mensen worden niet meer lid van een belangenvereniging voor algemene informatie over de beperking van hun kind. We gaan de voordelen van bijvoorbeeld collectieve belangenbehartiging onder de aandacht brengen, laten zien wat de Regionale Commissie voor individuele leden kan betekenen, advies geven op maat en begeleiden bij het verkrijgen van zorg. Uiteraard in samenwerking met de consulent van Sien. Door in te spelen op de behoeften van de achterban willen wij meer leden trekken. Waarbij we de nadruk leggen op er zijn voor elkaar. Is dat uw motto voor 2012? We gaan ons dit jaar inderdaad focussen op elkaar helpen, iets betekenen voor de ander. We willen hiermee niet alleen nieuwe leden werven, we willen ook bestaande leden enthousiasmeren zich in te zetten voor de commissie. Met de actie Leden Helpen Leden pogen wij dat leden zich gaan inzetten voor een eenmalige of terugkerende activiteit. Op een kaart hebben we de verschillende mogelijkheden aangegeven om te helpen. Van het bezorgen van het blad Sien Actief tot meewerken aan de catechese. Ook kunnen leden kiezen voor het afleggen van zieken- of verjaardagbezoeken of een cliënt helpen met het invullen van belastingformulieren. Je bent immers nooit te oud om een ander te helpen. Ook al is het maar één keer per jaar. Lees op pagina 4 en 5 van het jaarbeeldgedeelte de visie van Maarten Haasnoot (bestuur) en Freek Nieuwenhuis (ledenraad) over het betrekken van leden bij de vereniging; via de ledenraad en de regionale commissies. 7

8 8

9 LEDENWERVING Geacht lid van Sien! Hoeveel mensen kent u eigenlijk? En hoeveel mensen kennen u? Als u eens zou tellen, zijn het er vast meer dan u denkt. Wie facebook of LinkedIn gebruikt, weet hoe gemakkelijk het lijstje vrienden aangroeit tot een heuse menigte. Een netwerk, een woord dat niet meer weg te denken is uit de maatschappij van nu. Sien heeft uiteraard ook een netwerk en als lid hoort u daarbij. Samen maken we Sien sterk en slagvaardig en kunnen we de belangen behartigen van mensen met een verstandelijke beperking. Dat netwerk willen we graag vergroten om nóg beter en meer mensen te kunnen helpen. Meer leden en vrienden betekent simpelweg meer invloed, meer stem, meer steun. En dat is echt hard nodig in deze crisistijd waarin de zorg onder druk staat. U kunt ons helpen meer leden en vrienden te verwelkomen, want ook u heeft een netwerk. Daarom willen we u vragen uw familie, vrienden en kennissen te benaderen met de vraag of zij lid òf vriend van Sien willen worden. Daarbij maken we het u zo gemakkelijk mogelijk! Hoe werkt het? U ontvangt hierbij een setje ansichtkaarten met leuke acties, zoals: gratis kennismaken met Sien, gratis het T-shirt ontvangen en gratis naar een bijeenkomst van Sien. U stuurt deze kaarten naar uw bekenden. Wanneer zij vervolgens lid of vriend worden via sien.nl, vullen zij hun eigen gegevens en uw naam in. Heeft u 5 of meer leden en/of vrienden geworven? Dan ontvangt u van ons een Irischeque! Kent u geen mensen die zelf behoefte hebben aan informatie en advies? Wellicht willen zij Sien wel steunen met een vaste donatie als vriend van Sien! Ambassadeur worden? We zijn op zoek naar mensen die zich actief willen inzetten voor de vereniging. Mensen die als Sien-ambassadeur op pad willen gaan om leden en vrienden te werven. Heeft u interesse? Stuurt u ons een mail, dan krijgt u het uitgebreide ledenwerfpakket thuisgestuurd. Daarin vindt u alles wat u nodig hebt: ansichtkaarten, maar ook folders, posters en een handleiding voor het werven van nieuwe leden. Wij waarderen uw inzet enorm Daarom belonen we degene die de meeste leden werft met een verwenpakket van Rituals. Doe mee en vergroot het netwerk van Sien! Verspreid de ansichtkaarten of geef uzelf op als ambassadeur van Sien en vraag het uitgebreide ledenwerfpakket aan: of per telefoon: Met heel veel dank en groeten, Ben Bruijnes, directeur PS. Er staan nog een paar voorjaarsbijeenkomsten op de agenda! U bent welkom om bijgepraat te worden over de belangrijkste ontwikkelingen in de zorgfinanciering en recente regelgeving. Kijk voor de data op Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Tip: neem gerust een introducé mee! 9

10 Tekst: Weija Steffens / Wedis tekst en redactie Meer zelfvertrouwen door assertiviteitstraining Leren angst in de kiem te smoren Biemond Hulpverlening gaf afgelopen jaar in opdracht van Sien de assertiviteitstraining Agressie, goed voorbereid! aan 35 cliënten van Sjaloom Zorg. In deze cursus leren cliënten hoe zij kunnen omgaan met agressie van anderen. Iedereen heeft het wel eens meegemaakt. Je fietst op straat en uit het niets scheldt een voetganger je uit. Of je zit in de trein en je voelt je angstig door een groep baldadige jongelui. Een logische reactie is de andere kant opkijken, doen alsof je niets ziet of hoort. Veelvoorkomend gedrag, weet trainer Erik Biemond van Biemond Hulpverlening. Maar is het ook de juiste reactie? Eigenlijk ga je daardoor de situatie uit de weg, legt Biemond uit. Je keert letterlijk in jezelf, maar de angst blijft. Om die angst in de kiem te leren smoren, is deze assertiviteitstraining. Door zelfvertrouwen en lef te tonen schiet je minder snel in je angst en reageer je adequater Rollenspellen Biemond onderscheidt twee soorten agressie: verbale en fysieke. Vaak overheerst de angst voor fysiek geweld, terwijl verbaal agressieve uitingen meer voorkomen. In de training leren de cursisten geen fysieke zelfverdedigingstechnieken, maar er wordt vooral gewerkt aan het krijgen van meer zelfvertrouwen. Uiteindelijk draait het daarom. Door zelfvertrouwen en lef te tonen schiet je minder snel in je angst en reageer je adequater. De ervaringen van de cursisten zelf zijn de basis van de training, vertelt Biemond. Op basis daarvan gaat de groep rollenspellen doen. Iedere situatie is anders en je weet van tevoren nooit hoe iemand reageert. Maar door verschillende situaties en mogelijkheden na te bootsen in rollenspellen krijgen de cursisten meer zelfvertrouwen en beter inzicht in die actie-reactie. Zij worden minder kwetsbaar en leren situaties in te schatten waardoor ze beter met de toestand kunnen omgaan. Zelfvertrouwen Als voorbeeld neemt Biemond de jongen op de fiets die wordt uitgescholden. Wat doet de branieschopper als je stopt en zegt dat je het niet fijn vindt dat hij je uitscheldt? Of wat doet hij als je van je fiets stapt en twee stappen in zijn richting zet? In rollenspellen proberen we verschillende situaties uit. Zodat de cursist ervaart wat er gebeurt en wat het met hem doet. Uitgangspunt bij verbaal geweld is dat je altijd contact moet zoeken met de dader. Een andere pijler is dat deelnemers agressie nooit moeten accepteren. Niemand heeft het recht om agressief te zijn. Natuurlijk kan de situatie in de praktijk toch wel eens uit de hand lopen. 10

11 interview Wij leren de cursisten hoe ze zich kunnen verweren en dat ze altijd hulp moeten zoeken. Emoties Biemond geeft aan dat mensen met een beperking het vaker lastig vinden om vervelende gebeurtenissen, zoals agressief gedrag, te bespreken. Terwijl dit enorm belangrijk is. Aan het begin van deze cursus laat ik alle deelnemers aan het woord over hun ervaringen. We spreken van tevoren dan ook goed af dat alles wat wordt gezegd binnenskamers blijft en daardoor hangt er een vertrouwelijke sfeer. In de training gaan we in op verschillende emoties. Want hoe herken je iemand die wellicht agressief gedrag kan vertonen? Wanneer is iemand blij, bang, verdrietig, boos? En hoe kun je dat zien? We laten foto s zien, maar leren in rollenspellen ook hoe emoties kunnen worden getoond. Door agressie en emoties bespreekbaar te maken, hopen we dat cliënten nare situaties eerder uiten bij de leiding. Follow-up Vijfendertig cliënten verdeeld over zes groepen hebben de training Agressie, goed voorbereid! afgelopen jaar naar volle tevredenheid gevolgd. Doordat ik bij de rollenspellen uitging van waargebeurde en daardoor herkenbare situaties, sloot de training prima aan bij de belevingswereld van de cliënten. Het was voor de deelnemers duidelijk waar het over ging waardoor de boodschap beter blijft hangen. Uiteraard ben ik zeer benieuwd of de cursus ook daadwerkelijk effect heeft gesorteerd in spanningsvolle situaties op straat, op het werk of thuis. Op dat antwoord moet Biemond Hulpverlening nog even wachten. In het najaar van 2012 wordt er een follow-up georganiseerd. Tot die tijd gaat Biemond andere cursussen verzorgen voor Sjaloom Zorg. Zo ging in het voorjaar de cursus Sociale Vaardigheden van start. Agressie, goed voorbereid! Biemond Hulpverlening biedt training en begeleiding aan cliënten met een verstandelijke beperking. Aan cliënten van Sjaloom Zorg gaf Biemond Hulpverlening in opdracht van Sien de assertiviteitstraining Agressie, goed voorbereid!. Met als doel cliënten te leren omgaan met agressie van anderen. Door korte filmfragmenten en rollenspellen leren de deelnemers hoe zij kunnen reageren op agressie en ze krijgen meer zelfvertrouwen in conflictsituaties. Ook krijgen de cursisten duidelijke handvatten hoe ze zich kunnen opstellen in dergelijke situaties. Interesse in soortgelijke training? Laat het Sien weten: of mail naar: met als onderwerp: Sien magazine assertiviteitstraining. In het jaarbeeldgedeelte lees je op pagina 8 en 9 meer over de samenwerking van Sien met externe partijen op het gebied van cursussen en bijeenkomsten. 11

12 2 nieuwe berichten Esther Kant en Willemien Vereijken hebben allebei een bijzondere zoon én een passie voor schrijven. Zij houden een wekelijkse blog bij van Moeders zonder Grenzen. In Sien Magazine schrijven zij over hun gezin en de gebeurtenissen in hun leven. Deze keer: het is voorjaar - X Aan: Van: Datum: Onderwerp: Willemien Vereijken Esther Kant 3 april :16:25 GMT+02:00 Voorjaar met dikke onweerswolken Hé Willemien, De zon schijnt buiten Het lijkt erop dat het voorjaar eraan komt. En daar word ik altijd zó vrolijk van. Fluitende vogeltjes en vrolijke kleuren. Het voorjaar past écht bij mij. Toch hangen er dit voorjaar ook dikke onweerswolken in de lucht. Het zijn wolken die er eigenlijk het hele jaar al hangen. Wolken gevuld met snode plannen van de regering, wolken gevuld met bezuinigingen en wolken gevuld met tranen. Het zijn wolken die zelfs de meest zonnige dagen een grijs randje geven. Hij staat op barsten maar niemand weet precies wat eruit gaat komen. Onzekerheid en geen leuke dingen, dat weten we in ieder geval wél zeker. De zon schijnt buiten Ik krijg de voorjaarskriebels en ga de tuin vegen. Alle winterresten veeg ik weg. Ik doe verse aarde in de potten en zet vrolijke bloemen neer. De buurvrouw en ik drinken zelfs al ons eerste voorzichtige kopje koffie in de zon, daar in dat hoekje waar de wind niet waait en waar we ons warmen aan die eerste zonnestralen. Joris fietst op de stoep voor de deur wat heen en weer en groet iedereen vrolijk. Het lijkt zo mooi. En dan pak ik de krant erbij In dat heerlijke voorjaarszonnetje zonnetje ga ik even lekker lezen en af en toe groet ik Joris die voorbij fietst. Ik lees over passend onderwijs, ik lees over IQ s die aangepast gaan worden en ministers die vreemde uitspraken doen. Ik lees over betrokkenheid. Ook lees ik over PGB s en zorg en over bezuinigingen en maatregelen. Ik kijk voor me uit. De zon schijnt nog steeds buiten Ik doe de krant dicht en lees even helemaal niets meer. Ik ben stil. Joris parkeert zijn fiets en samen gaan we naar binnen. Die grote grijze wolken laten we buiten. We zetten binnen nog maar eens een kop koffie en we kijken elkaar aan. Ik vond het vandaag een leuk dagje, zegt Joris en hij kijkt me vrolijk aan. En zo is het maar net. Esther 12

13 column - X Aan: Van: Datum: Onderwerp: Esther Kant Willemien Vereijken 10 april :02:33 GMT+02:00 Re: Voorjaar met dikke onweerswolken Ha Esther, Ook ik lees de krant en voel de kilte van zwaar weer dat op komst is. Je weet dat ik een aantal jaren in de zorg werkte en nu Engels geef in het Dovenonderwijs. Ik heb de afgelopen tien jaren gezien dat het al geen vetpot is, dat er al zo veel afgeschraapt is. Mensen met beperkingen hebben een goed leven, zo zegt men. Maar het is een leven waar alle extraatjes, tot en met de wandelingen in de lentezon afgeschraapt zijn. En heb je een goed leven als er niet genoeg begeleiding is om even samen naar buiten te gaan om de eerste krokussen te zien? Ook bij de leef/leergroep waar Ebel overdag naar toe gaat hebben we het de afgelopen jaren het alleen maar minder zien worden. In de eerste jaren ging hij nog drie dagen op schoolreisje en dat was heerlijk voor hem en minstens zo heerlijk voor ons. Twee keer per jaar gingen we dan met onze andere kinderen uit eten zonder dat mensen die hele avond naar ons keken en we de gemompelde vragen weer moesten horen. En wat was ik dan blij als Ebel weer thuis was, ik had de accu weer voor een jaar opgeladen. Dat reisje is wegbezuinigd. Ebel zwemt drie keer per week op school, beweging is zo belangrijk voor hem. Maar het zwembad is gesloten, er is geen geld voor de reparaties die nodig zijn. Op Ebels groep waren eerst drie begeleiders, nu zijn dat er nog twee. Voor Ebel betekent dat veel lege uren op een dag waarop hij achter de pc zit en dat kan hij thuis ook. In ons blog hebben wij nu toch meermalen de wijze heren en dames van de regering uitgenodigd eens een dagje uit Joris en Ebels leven mee te maken, maar geen van hen heeft tot nu toe op onze uitnodiging gereageerd. Maar toch, net als bij jou, geeft elk sneeuwklokje dat de kou doorstaat, elke zonnestraal die alweer wat warmer is dan die van de dag daarvoor en elke avond waarop het weer wat langer licht is mij een diep gevoel van optimisme. Er zullen nog veel stormen, ijskoude maatregelen en bevroren beleid over ons uitgestort worden, maar als de natuur er al zo lang in slaagt om elk jaar weer de lente te laten overwinnen, dan moeten wij er vertrouwen in hebben dat ook voor onze kinderen de warmte altijd weer na de kou zal komen. Willemien 13

14 VOORJAARSBIJEENKOMST Waar gaan we met de zorg naar toe? In april vonden de voorjaarsbijeenkomsten plaats. Sienconsulenten vertelden onder de titel Zorg voor iedereen? alles over de actuele zaken rondom de financiering van de zorg. In Den Haag rollen de maatregelen over elkaar heen. Niet meer iedereen met een beperking in de Wajong. Als je kunt werken moet je werken, ook al is het maar een beetje. Als je minder dan 10 uur zorg per week nodig hebt krijg je daar geen geld voor. Pas als ouders zo ongeveer overspannen zijn krijgen ze een indicatie voor kortdurend verblijf (logeren) voor hun kind. PGB is alleen nog beschikbaar voor mensen die eigenlijk in een zorginstelling zouden moeten wonen. Voor kinderen tot 17 jaar moet de zorg al wel heel intensief zijn, anders krijg je geen indicatie voor langdurig verblijf (wonen). Mensen met een IQ tussen de 70 en 85 raken per 2013 hun zorg kwijt. Gemeenten bereiden zich voor op de verschuivingen die de komende jaren gaan plaatsvinden van AWBZ naar WMO, maar weten nauwelijks wat hen te wachten staat en met welke vraag mensen bij hen komen aankloppen. Een klein lichtpuntje is het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) maakte voor staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten over de behoefte aan zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarin staat dat de zogenaamde IQ-maatregel de zorg voor ongeveer mensen met een lichtere verstandelijke beperking op het spel zet. En juist voor deze mensen, schrijft het SCP, is zorg wellicht verstandig uit preventief oogpunt. Immers, juist deze groep loopt veel risico om verkeerde vrienden tegen te komen, schulden te maken, in het criminele circuit terecht te komen. Er zijn aanwijzingen dat onder gedetineerden relatief veel mensen met een lichtere verstandelijke beperking zijn. Hoeveel van deze ellende kan voorkomen worden met een paar uur begeleiding per week? En de mensen uit deze groep van die wel zorg willen, gaan waarschijnlijk aankloppen bij de GGZ, de jeugdzorg of de gemeenten. Vestzak-broekzak verhaal dus. En verder schrijft het College voor Zorgverzekeringen dat je een IQ niet zomaar kunt vaststellen omdat het kan variëren. De behoefte aan zorg zou uitgangspunt voor beleid moeten zijn, niet de intelligentie. Nog zo n lichtpuntje. Voorjaarsbijeenkomsten Sien houdt de ontwikkelingen in de gaten en geeft informatie via de website en tijdens bijeenkomsten. Het Product van de maand voor april was: Informatie over Financiering van de zorg. Onder de titel Zorg voor iedereen? organiseerden we een landelijke informatieronde. Er staan nog enkele bijeenkomsten op het programma. Kijk op sien.nl voor info. Kijk dan gelijk in de bibliotheek... Er zijn over elk deelonderwerp brochures te koop waarin u alles nog eens rustig kunt nalezen. Praat mee over het onderwerp op het forum op sien.nl! 14

15 De informatieavonden zijn weer goed bezocht Het onderwerp riep veel vragen op omtrent de eigen, persoonlijke situaties reacties bezoekers: Het is heel nuttig om elkaars verhalen te horen Ik kan meteen mijn vragen stellen, waardoor de ingewikkelde materie duidelijker wordt. Het leuke is dat het interactief is. De uitleg was goed te volgen met mijn beperkte basiskennis. 15

16 uit de regio Tekst: Weija Steffens / Wedis tekst en redactie Van soos tot barbecue 45-jarig jubileum voor Regionale Commissie Tholen Rien Moerland zet zich al 23 jaar in voor de Regionale Commissie Tholen om activiteiten te organiseren voor mensen met een verstandelijke beperking. Het is zijn droom de kloof tussen de Zeeuwse gemeenschap en mensen met een beperking te verkleinen. Iedere week organiseert de Stichting Ontspanning Gehandicapten, voortgekomen uit de oudervereniging Philadelphia, een soos voor mensen met een verstandelijke beperking. We hebben een eigen clubgebouw waar we samenkomen. Voor een spelletje, een partijtje biljart of een bingoavond. Zo n 25 bezoekers, begeleid door zo n tien enthousiaste vrijwilligers, komen hierop af. Naast de soos organiseren we ook andere bezigheden, zoals de jaarlijkse zomerbarbecue ter afsluiting van het soosseizoen, de kerst- en sinterklaasviering en de dagreis in september. Met alle bezoekers van de soos en de leiding gaan we naar bijvoorbeeld de dierentuin, Efteling of Madurodam. Of we maken een rondvaart of huifkartocht. De dag sluiten we af met een gezellig etentje. Naast de uitjes organiseren we ook eens in de twee weken een catecheseavond waar twee ervaren vrijwilligers een groep van achttien personen het geloof in de Heere Jezus op begrijpelijke wijze overbrengt. Rommelmarkt Om zulke activiteiten te organiseren en het clubhuis te onderhouden, houden we ieder jaar een rommelmarkt en een boekenmarkt. De rommelmarkt is inmiddels een begrip op Tholen. In 2011 hebben we maar liefst 8.000,- opgehaald! Ruim 65 enthousiaste vrijwilligers hielpen mee. Het is in onze regio gelukkig niet moeilijk aan hulp te komen. Familie en kennissen zetten zich graag in voor onze met andere gaven bedeelde medemensen. Iedereen ervaart het als dankbaar en mooi werk. Jubileum Dit jaar bestaat de Regionale Commissie Tholen 45 jaar en dat vieren we met een optreden van het Jostiband Orkest in november. Om de afstand tussen inwoners van Tholen en mensen met een beperking te verkleinen organiseren we zo n openbare activiteit. Ook kaarten we deze kwestie aan bij de kerken. De Regionale Commissie en alle vrijwilligers hopen dit werk nog vele jaren te mogen voortzetten met de gedachte dient elkander door de liefde. Sien werkt veel samen met andere organisaties. Op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Lees meer hierover in het jaarbeeldgedeelte op pagina 10 en

17 WIJ ZIJN SIEN WIJ ZIJN sien Wie zijn eigenlijk de mensen achter Sien? Met wie hebt u contact wanneer u vragen heeft of advies wilt? Welke mensen zorgen ervoor dat de website actueel is en het documentatiemateriaal in orde is? Wie zorgt er voor de (leden-)administratie en neemt de telefoon op? En tenslotte: bij wie kunt u in uw lokale omgeving terecht voor een luisterend oor en uitstapjes waarbij ontmoeting en plezier voorop staan? Op het verenigingsbureau in Utrecht houden directie, secretariaat, administratie, team communicatie en team beleid- en dienstverlening kantoor. In de regio wordt Sien vertegenwoordigd door de regioconsulenten en de regionale commissies, bestaande uit enthousiaste vrijwilligers. Sien wordt aangestuurd door het bestuur en de ledenraad vertegenwoordigt de belangen van alle verenigingsleden, fungeert als aanspreekpunt, toetst het beleid en beoordeelt de jaarcijfers. Bekijk ons zelf: sien.nl > over sien > medewerkers U BENT OOK sien Wij zijn Sien, maar u net zo goed. We willen geen eilandje zijn. We willen weten wat u bezighoudt. Waar u mee zit en tegenaan loopt. Maar ook wat u van óns vindt. Hoe u over onze naam denkt. Of we in onze dienstverlening iets kunnen verbeteren. Kortom: we willen graag van u horen. Meedenken? Graag! Hebt u een idee voor een artikel in ons nieuwe Sien Magazine? Wie weet past het goed in een van de volgende nummers. We hebben regelmatig redactievergaderingen. Dan zullen we uw idee meenemen en bespreken. Wat kan er beter? Loopt u ergens tegenaan in de medische wereld? Krijgt u van de gemeente geen bevredigend antwoord op uw vraag, of weet u niet waar u dat zoeken moet? Meld het ons. We proberen samen een antwoord te vinden op uw vragen. Verhalen uitwisselen Iedereen heeft zijn persoonlijke verhaal. Die verhalen passen nooit allemaal in dit magazine, maar we willen wel graag ruimte maken voor bijzondere verhalen. Van ervaringen delen worden we immers allemaal wijzer. Wilt u ons uw verhaal vertellen, dan kunt u ons mailen of schrijven. Wat is uw talent? Er zijn zonder twijfel mensen met allerlei talenten onder onze leden. Leden die graag fotograferen of filmen. Misschien schrijft u gedichten, verhalen of reisverslagen. Misschien hebt u een ander talent. Daar zijn we benieuwd naar. Laat het ons weten! mailen > bellen > schrijven > Postbus 85278, 3508 AG Utrecht 17

18 JAARBEELD 2011 #Verandering voor mensen met een verstandelijke beperking

19 colofon Redactieadres Sien Communicatie Postbus 85278, 3508 AG Utrecht Verenigingsbureau Maliebaan 71-L Postbus 85278, 3508 AG Utrecht tel (030) website Bankrelatie Rabobank , t.n.v. Sien, Utrecht. Voor contributie: Rabobank Verandering, Jaarbeeld 2011 Sien - mei 2012 Hoofdredactie: Ben Bruijnes Eindredactie: Karen Jansen Tekst: Weija Steffens, Karen Jansen, e.a. Fotografie: Erik Kottier, Jaco Klamer, e.a. Basisontwerp O-utrecht Vormgeving IDD concept.communicatie. creatie Druk Kon. BDU Grafisch Bedrijf B.V., Barneveld Met dank aan: Familie Ommering Fonds VG Fonds NutsOhra Gemeente Houten Gemeente Zeist GGF-gelden Je Maintiendrai fonds Kerk in Actie NSGK Zorgbelang Gelderland Sien magazine Het tweede gedeelte van deze uitgave wordt ingevuld door de editie van Sien Magazine # 1 van jaargang 54, oplage ISSN Hierin vindt u artikelen die gerelateerd zijn aan de onderwerpen in het Jaarbeeld 2011 en daarnaast informatie over de ledenwerfcampagne en het voorjaarsthema: Financiering van de zorg. Voorwoord 3 Verandering Vereniging in fris, modern nieuw jasje 4 Ambitie: nieuwe leden in 2014 Kijken in de glazen bol 6 Voortbestaan belangenvereniging onder druk Informatiebijeenkomsten en cursussen 8 Lokale bijeenkomsten en samenwerkingsverbanden Proosten op de toekomst 10 Sien-KansPlus viert succesvolle samenwerking Dienstverlening 12 Op het juiste spoor met persoonlijk advies Kwaliteit van zorg 14 Het belang van persoonlijk contact Trots op Sien 16 Aanbevelingen van Esmé Wiegman De werkorganisatie 18 De dienstverlening van onze vereniging Opzeggen U kunt het lidmaatschap beëindigen door minimaal 3 maanden voor het einde van de contractperiode het lidmaatschap schriftelijk op te zeggen. De redactie behoudt zich het recht voor veranderingen aan te brengen in de aangeboden kopij, die in haar ogen de tekst verbeteren, zonder evenwel de bedoeling daarvan te veranderen of aan te tasten. Sien is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar verwezen wordt in dit blad. Sien is een Christelijke Vereniging voor mensen met een verstandelijke beperking, ingeschreven onder dossiernr. V in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht e.o. Uitreiking blijk van waardering 2011: Mevrouw Sonja Hoogenboom (bestuurslid) De heer Atanas Koev (tolk) Mevrouw Elena Vassileva (tolk) Mevrouw Ada Mulder (Emmen) 2

20 voorwoord Verandering Inspiratie was de titel van jaarbeeld Geïnspireerd door onze identiteit en de kracht van onze leden hebben wij onze activiteiten uitgevoerd. Deze inspiratie was in 2011 nog steeds de Bron van waaruit wij putten. We voelen ons gesterkt en aangemoedigd om ondanks allerlei bewegingen in de samenleving die het voor mensen met een verstandelijke beperking en hun ouders of belangenbehartigers lastig maken, te strijden voor de rechten en belangen van mensen met een beperking. De verdere invoering van ieders eigen verantwoordelijkheid, een grote mate van zelfredzaamheid en de verschuiving van aansturing door de landelijke politiek naar de lokale overheid, hebben zich in 2011 verder doorgezet en zullen de komende jaren de agenda van de gemeenten gaan bepalen. Vast staat dat de gemeente het beleid met minder budget uit Den Haag moet gaan uitvoeren. Of de burger daar beter van wordt is op het moment dat ik dit voorwoord schrijf nog niet gegarandeerd. Er wordt een groot beroep gedaan op mantelzorgers en vrijwilligers in de veronderstelling dat er nog niet zoveel op dit terrein gebeurt. U en ik weten beter. Zorgverlening en welzijnsactiviteiten zullen zonder de inzet van deze mensen niet meer mogelijk zijn. De landelijke overheid heeft ons losgelaten. De steun en betrokkenheid van leden en vrienden is daarom belangrijker dan ooit. Het is noodzakelijk geweest de werkorganisatie aan te passen. Nieuwe kansen zien we in samenwerking met andere belangenorganisaties. De vereniging heeft zich in het verslagjaar gebogen over haar taken, doelstellingen en toekomst. Resultaat daarvan is de strategienota waarin we beschrijven we hoe we onze leden de komende jaren gaan bedienen èn hoe we daarnaast onze producten en diensten op de markt willen gaan presenteren. Onderzoek naar het bereiken van nieuwe doelgroepen en inspelen op de actuele ontwikkelingen horen daar ook bij. Onder onze nieuwe naam Sien gaan we met goede moed en vertrouwen dit proces in. Dit is de toekomst van Sien! Ik wens u veel leesplezier toe. Ben Bruijnes, directeur PS: reageren? Graag! Mail mij op 3

MagaSien. 1 januari 2015, en wat dan? Participatiesamenleving. in de praktijk DOWN VOOR DUMMIES KRACHTENBUNDELING IN BELANGENHARTIGING

MagaSien. 1 januari 2015, en wat dan? Participatiesamenleving. in de praktijk DOWN VOOR DUMMIES KRACHTENBUNDELING IN BELANGENHARTIGING MagaSien #3 KRACHTENBUNDELING IN BELANGENHARTIGING 1 januari 2015, en wat dan? Participatiesamenleving in de praktijk DOWN VOOR DUMMIES nummer 3 / 2014 voor mensen met een verstandelijke beperking INHOUD

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Campagnevoeren Praktische bouwstenen voor een succesvolle verkiezingscampagne

Campagnevoeren Praktische bouwstenen voor een succesvolle verkiezingscampagne Handreiking Campagnevoeren Praktische bouwstenen voor een succesvolle verkiezingscampagne Colofon Uitgever: CDA-bureau Afdeling Communicatie Postbus 30453 2500 GL Den Haag 070-3424888 cda@cda.nl www.cda.nl

Nadere informatie

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen Ik hoop dat ze zelfstandige wereldburgers worden Wow! Kunnen wij zulke hoge mensen in het echt zien? 5 10 PAOO courant www.paoo.nl Platform allochtone ouders en onderwijs Effect na één jaar PAOO: 22 lokale

Nadere informatie

Boeijend Nieuws. Vanboeijen investeert in digitale communicatie. Het voelt als vrijheid. Ik hoop dat zingeving belangrijk blijft

Boeijend Nieuws. Vanboeijen investeert in digitale communicatie. Het voelt als vrijheid. Ik hoop dat zingeving belangrijk blijft Boeijend Nieuws Relatieblad Vanboeijen Optimale communicatie met onze doelgroepen Vanboeijen investeert in digitale communicatie Levensverhaal Het voelt als vrijheid Interview Ik hoop dat zingeving belangrijk

Nadere informatie

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Meninge Informatief magazine over leven met een beperking in Zuidoost-Brabant Jaargang 5, oktober 2009 Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Nummer 19 4 Stichting Regie over Eigen Leven 10

Nadere informatie

Mensenkinderen. Ouders en school

Mensenkinderen. Ouders en school Mensenkinderen t i j d s c h r i f t v o o r e n o v e r j e n a p l a n o n d e r w i j s Ouders en school p a r t i c i p a t i e e n b e t r o k k e n h e i d g e z a m e n l i j k e v e r a n t w o

Nadere informatie

Zorgaanbieders verzetten zich tegen wijkzusters

Zorgaanbieders verzetten zich tegen wijkzusters Ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant Februari 2011 Jaargang 13, nr. 1 Oplage: 45.000 exemplaren Inhoud Pagina 2 Expertmeeting voor rol nieuwe wijkzuste Wijkzusters vergroten elkaars

Nadere informatie

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

Witboek. The Return of the Parents

Witboek. The Return of the Parents Witboek The Return of the Parents Inhoud Voorwoord 3 De meerwaarde van ouder- en familieverenigingen 4 Leeswijzer 5 Lotgenotencontact 6 Wij zoeken contact met andere ouders met een kind met Spina Bifida

Nadere informatie

Een sterk sociaal netwerk!

Een sterk sociaal netwerk! Een sterk sociaal netwerk! Handleiding voor vrijwilligers en organisaties Iedereen een sociaal netwerk! Deze handleiding is bedoeld voor vrijwilligers en organisaties die een netwerk willen opzetten voor

Nadere informatie

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend.

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend. 1. Ondernemend. Niet de man die geen cent bezit is arm, maar de man die geen dromen heeft. Harry Kemp Introductie Dit boekwerk bevat handige tips voor zowel startende als gevestigde ondernemers. Het helpt

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1

JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1 JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1 Pesten op het werk: het vergeten taboe Eric de Macker voorzitter CNV Publieke Zaak Kent u de fiscale spelregels? Vitamine CNV werkt! februari 2009 F B T O R E I S V E R Z

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

AanZet. Gouden jubilaris. Paralympics 2012

AanZet. Gouden jubilaris. Paralympics 2012 Nummer 3 juli 2012 AanZet Gouden jubilaris Paralympics 2012 En verder Ouderwetse wijkzuster goedkoper en beter Maatschappelijke coalitie vraagt keuze voor Eigen Regie Tuinbouw van de Wereld in Limburg

Nadere informatie

Toolkit Familieparticipatie

Toolkit Familieparticipatie PDF Compressor Pro Toolkit Familieparticipatie April 2013, Vilans De materialen en teksten uit deze toolkit kunt u gratis printen en downloaden. Zorgorganisaties kunnen dit materiaal kopiëren, aanpassen

Nadere informatie

Kom in contact met een mentor Bladzijde 3

Kom in contact met een mentor Bladzijde 3 SpraakZien Bril met ondertitels Meld u aan als proefpersoon! Zie bladzijden 18 en 19 Kom in contact met een mentor Bladzijde 3 Jaargang 23 nr. 3 september 2012 In dit nummer o.m. pagina 3 Van het bestuur

Nadere informatie

Weergave van 33 gesprekken. Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag

Weergave van 33 gesprekken. Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag Weergave van 33 gesprekken Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag Weergave van 33 gesprekken Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag 4 Werkconferentie 18.11.09 bijzonder dichtbij bijzonder dichtbij We zijn

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

Mentaal Lokaal. GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008

Mentaal Lokaal. GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008 Lokaal WMO-MAGAZINE VAN GGZ NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008 GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Mentaal Lokaal jaargang 2 Nummer 2 oktober

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie

WORDEN DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS ACCOUNTANT

WORDEN DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS ACCOUNTANT ACCOUNTANT WORDEN 2014-2015 magazine over accountancy DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS RA AnneMartine deelt een dag

Nadere informatie

nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Van Haagen geeft antwoord Geslaagde Ledendag OVPN beelden dat aardig uit.

nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Van Haagen geeft antwoord Geslaagde Ledendag OVPN beelden dat aardig uit. ovpn it de gemeente Pijnacker-Nootdorp september 2011 nummer 24 nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp 6 Van Haagen geeft antwoord 10 Geslaagde Ledendag 14 Samenwerking met

Nadere informatie