Heerlen, Limburgs Mooiste, vrijdag 14 juni, zaterdag 15 juni en zondag 16 juni

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Heerlen, Limburgs Mooiste, vrijdag 14 juni, zaterdag 15 juni en zondag 16 juni"

Transcriptie

1 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr juni 2019 Heerlen, Limburgs Mooiste, vrijdag 14 juni, zaterdag 15 juni en zondag 16 juni 2019 VERKEERSBESLUIT Burgemeester en Wethouders van Heerlen; Gelet op : De bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, de Algemene wet Bestuursrecht en het mandaatbesluit van 10 januari verwegende dat: Op vrijdag 14 juni 2019, zaterdag 15 juni 2019 en zondag 16 juni 2019 wordt het evenement Limburgs Mooiste georganiseerd door de Stichting Grand Ballon. Limburgs Mooiste is een wieler- en loopevenement dat jaarlijks plaatsvindt in het centrum van Heerlen. Om het verkeer te reguleren en om de overlast voor de bezoekers en de inwoners van Heerlen en omstreken te beperken worden op verschillende plaatsen verkeersmaatregelen genomen. Onder andere worden een aantal wegen afgesloten, parkeerverboden ingesteld en verkeersregelaars ingezet. Vooraankondigingen worden geplaatst en omleidingsroutes voor het doorgaande verkeer worden ingericht. Uit oogpunt van het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan, het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer, het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden, is het gewenst om: 1) De Geerstraat tussen de Schakelweg en de Valkenburgerweg in de richting van de Valkenburgerweg, het Burg. Van Grunsvenplein én de Apollolaan tussen de Homerusstraat en het Burg. van Grunsvenplein gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee van maandag 10 juni :00 uur tot maandag 17 juni :00 uur, met uitzondering voor bestemmingsverkeer richting de Laanderstraat. 2) Het fietspad parallel aan de Geerstraat gelegen aan de zijde van het Burg. van Grunsvenplein gesloten te verklaren in beide richtingen voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen van maandag 10 juni :00 uur tot maandag 17 juni :00 uur. 3) Een tijdelijk parkeerverbod in te stellen in de Apollolaan tussen de Homerusstraat en de Geerstraat van maandag 10 juni :00 uur tot maandag 17 juni :00 uur. De wegsleepregeling is van toepassing. 4) Een tijdelijk parkeerverbod in te stellen in de Apollolaan tussen de Homeruspassage en de hoek afrit N281 Apollolaan van vrijdag 14 juni :00 uur tot zondag 16 juni :00 uur. De wegsleepregeling is van toepassing. 5) Het Burg. van Grunsvenplein tussen de Apollolaan en de Geerstraat tijdelijk te bestemmen als voetpad van maandag 10 juni :00 uur tot maandag 17 juni :00 uur. 6) Een gebod in te stellen voor alle bestuurders om het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft in de Schakelweg voor het verkeer komende uit de richting van de Looierstraat én in de Geerstraat tussen de Honigmannstraat en de Schakelweg voor het verkeer in de richting van de Schakelweg van maandag 10 juni :00 uur tot maandag 17 juni :00 uur. 1

2 7) De maximumsnelheid tijdelijk te verlagen naar 30 km/uur voor alle bestuurders in de Geerstraat tussen de Honigmannstraat en de Schakelweg voor het verkeer richting van de Schakelweg van maandag 10 juni :00 uur tot maandag 17 juni :00 uur. 8) Een tijdelijk verbod in te stellen voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen in de Geerstraat tussen de Honigmannstraat en de Schakelweg voor het verkeer richting Schakelweg van maandag 10 juni :00 uur tot maandag 17 juni :00 uur. 9) Het fietspad tussen de Muzenlaan en de Geerstraat gesloten te verklaren voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen van donderdag 13 juni :00 uur tot zondag 16 juni :00 uur. 10) De Koekoeksweg tussen de Valkenburgerweg en het fietspad gelegen tussen de Koekoeksweg en Terworm gesloten te verklaren in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee van donderdag 13 juni 2019 tussen 7:00 uur tot zondag 16 juni :00 uur. 11) Een tijdelijk parkeerverbod in te stellen in de Koekoeksweg tussen de Valkenburgerweg en het fietspad gelegen tussen de Koekoeksweg en Terworm van donderdag 13 juni :00 uur tot zondag 16 juni :00 uur. De wegsleepregeling is van toepassing. 12) De Valkenburgerweg tussen de Euterpelaan en de Geerstraat gesloten te verklaren in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee van vrijdag 14 juni :00 uur tot zondag 16 juni :00 uur. 13) Een tijdelijk parkeerverbod in te stellen in de Valkenburgerweg tussen de Euterpelaan en de Geerstraat van vrijdag 14 juni :00 uur tot zondag 16 juni :00 uur. De wegsleepregeling is van toepassing. 14) Een tijdelijk parkeerverbod in te stellen in de Apollolaan tussen de Euterpelaan en de Homerusstraat aan de zijde van de rijbaan richting Euterpelaan over een lengte van 50 meter van vrijdag 14 juni :00 uur tot zondag 16 juni :00 uur. De wegsleepregeling is van toepassing. 15) De Geerstraat tussen de Valkenburgerweg en de Schakelweg in de richting van de Schakelweg gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee op zaterdag 15 juni 2019 tussen 5:30 uur en 23:00 uur en zondag 16 juni 2019 van 10:30 uur tot 17:00 uur. 16) De Valkenburgerweg tussen Welterhuisje en de Euterpelaan in de richting van de Euterpelaan én de Valkenburgerweg tussen de fietstunnel onder Nieuw Eyckholt en Welterhuisje gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee op zaterdag 15 juni 2019 tussen 5:30 uur en 23:00 uur en zondag 16 juni 2019 van 10:30 uur tot 17:00 uur. 17) De fietstunnel onder Nieuw Eyckholt, het fietspad langs Nieuw Eyckholt, tussen Welterhuisje en Valkenburgerweg, het fietspad langs de Valkenburgerweg tussen Nieuw Eyckholt en de Douvenrader Allee, én het fietspad tussen de John F. Kennedylaan huisnr. 1 en de fietstunnel gesloten te verklaren in beide richtingen voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen op zaterdag 15 juni 2019 tussen 5:30 uur en 23:00 uur en zondag 16 juni 2019 van 10:30 uur tot 17:00 uur. 18) Een tijdelijk parkeerverbod in te stellen in de Valkenburgerweg tussen Welterhuisje en Euterpelaan aan de zijde van de oneven huisnummers van zaterdag 15 juni 2019 tussen 6:00 tot zondag 16 juni :00 uur. De wegsleepregeling is van toepassing. 19) De maximumsnelheid tijdelijk te verlagen naar 30 km/uur voor alle bestuurders op de hoofdrijbaan van de John F. Kennedylaan tussen huisnummer 3 en de Valkenburgerweg, op de Valkenburgerweg tussen Douvenrader Allee en de John F. Kennedylaan én op Nieuw Eyckholt tussen T-aansluiting van Nieuw Eyckholt met Nieuw Eyckholt en de Valkenburgerweg zaterdag 15 juni 2019 tussen 5:30 uur en 23:00 uur en zondag 16 juni 2019 van 10:30 uur tot 17:00 uur. 20) De Dudoklaan tussen de Berlagestraat en In de Cramer én het fietspad parallel aan In de Cramer in de Richting van de Dudoklaan vanaf de Parallelweg gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee op zondag 16 juni 2019 van 10:00 uur tot 12:00 uur. 21) De Kruisstraat tussen de Coriovallumstraat en de Valkenburgerweg, de Coriovallumstraat westelijk van de Kruisstraat én het Burg. De Hesselleplein gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee op zondag 16 juni 2019 van 10:00 uur tot 13:00 uur. 2

3 Motivering: Door de bovengenoemde maatregelen wordt op de parkoers van Limburg Mooiste (incl. de route van de halve marathon) en de toe leidende wegen de verkeersveiligheid bevorderd en de doorstroming van het verkeer via de omliggende straten gewaarborgd. Belangenafweging: Limburg Mooiste is van grote promotionele waarde voor de stad. Het is derhalve van groot belang dat dit evenement plaatsvindt. Belanghebbenden worden niet onevenredig benadeeld door het treffen van de maatregel en er ontstaat geen onduidelijke verkeerssituatie. De verminderde bereikbaarheid is van tijdelijke aard en staat in geen verhouding tot het belang van Limburg Mooiste voor de stad. De gemeentelijke belangen wegen derhalve zwaarder dan de belangen van overige belanghebbenden. Gehoord/Overleg: Ingevolge artikel 24 van het BABW is vooraf overleg gepleegd met de korpschef van het regionale politiekorps; De genoemde straten zijn in beheer van de gemeente Heerlen. Besluiten: 1) Door middel van de plaatsing van de borden C01 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 op afzethekken, de Geerstraat tussen de Schakelweg en de Valkenburgerweg in de richting van de Valkenburgerweg, het Burg. Van Grunsvenplein én de Apollolaan tussen de Homerusstraat en het Burg. van Grunsvenplein gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee van maandag 10 juni :00 uur tot maandag 17 juni :00 uur, met uitzondering voor bestemmingsverkeer richting de Laanderstraat. 2) ) Door middel van de plaatsing van de borden C15 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 het fietspad parallel aan de Geerstraat gelegen aan de zijde van het Burg. van Grunsvenplein gesloten te verklaren in beide richtingen voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen van maandag 10 juni :00 uur tot maandag 17 juni :00 uur. 3) Door middel van de plaatsing van de borden E04 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met een onderbord met de tekst niet parkeren van 10/6/ :00h tot 17/06/ :00h een tijdelijk parkeerverbod in te stellen in de Apollolaan tussen de Homerusstraat en de Geerstraat van maandag 10 juni :00 uur tot maandag 17 juni :00 uur. De wegsleepregeling is van toepassing. 4) Door middel van de plaatsing van de borden E04 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met een onderbord met de tekst niet parkeren van 14/6/ :00h tot 16/06/ :00h een tijdelijk parkeerverbod in te stellen in de Apollolaan tussen de Homeruspassage en de hoek afrit N281 Apollolaan van vrijdag 14 juni :00 uur tot zondag 16 juni :00 uur. De wegsleepregeling is van toepassing. 5) Door middel van de plaatsing van de borden G07 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 het Burg. van Grunsvenplein tussen de Apollolaan en de Geerstraat tijdelijk te bestemmen als voetpad van maandag 10 juni :00 uur tot maandag 17 juni :00 uur. 6) Door middel van de plaatsing van het bord D02-LO van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 in de Schakelweg voor het verkeer komende uit de richting van de Looierstraat én door middel van de plaatsing het bord D02-RO van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 in de Geerstraat tussen de Honigmannstraat en de Schakelweg voor het verkeer in de richting van de Schakelweg een gebod in te stellen voor alle bestuurders om het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft van maandag 10 juni :00 uur tot maandag 17 juni :00 uur. 3

4 7) Door middel van de plaatsing van het bord A01 (30 km/uur) van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 de maximumsnelheid tijdelijk te verlagen naar 30 km/uur voor alle bestuurders in de Geerstraat tussen de Honigmannstraat en de Schakelweg voor het verkeer richting van de Schakelweg van maandag 10 juni :00 uur tot maandag 17 juni :00 uur. 8) Door middel van de plaatsing van het bord F01 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 een tijdelijk verbod in te stellen voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen in de Geerstraat tussen de Honigmannstraat en de Schakelweg voor het verkeer richting Schakelweg van maandag 10 juni :00 uur tot maandag 17 juni :00 uur. 9) Door middel van de plaatsing van de borden C015 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 het fietspad tussen de Muzenlaan en de Geerstraat gesloten te verklaren voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen van donderdag 13 juni :00 uur tot zondag 16 juni :00 uur. 10) Door middel van de plaatsing van de borden C01 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 op afzethekken de Koekoeksweg tussen de Valkenburgerweg en het fietspad gelegen tussen de Koekoeksweg en Terworm gesloten te verklaren in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee van donderdag 13 juni 2019 tussen 7:00 uur tot zondag 16 juni :00 uur. 11) Door middel van de plaatsing van de borden E04 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met een onderbord met de tekst niet parkeren van 13/6/ :00h tot 16/06/ :00h een tijdelijk parkeerverbod in te stellen in de Koekoeksweg tussen de Valkenburgerweg en het fietspad gelegen tussen de Koekoeksweg en Terworm van donderdag 13 juni :00 uur tot zondag 16 juni :00 uur. De wegsleepregeling is van toepassing. 12) Door middel van de plaatsing van de borden C01 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 op afzethekken de Valkenburgerweg tussen de Euterpelaan en de Geerstraat gesloten te verklaren in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee van vrijdag 14 juni :00 uur tot zondag 16 juni :00 uur. 13) Door middel van de plaatsing van de borden E04 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met een onderbord met de tekst niet parkeren van 14/6/ :00h tot 16/06/ :00h een tijdelijk parkeerverbod in te stellen in de Valkenburgerweg tussen de Euterpelaan en de Geerstraat van vrijdag 14 juni :00 uur tot zondag 16 juni :00 uur. De wegsleepregeling is van toepassing. 14) Door middel van de plaatsing van de borden E04 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met een onderbord met de tekst niet parkeren van 14/6/ :00h tot 16/06/ :00h een tijdelijk parkeerverbod in te stellen in de Apollolaan tussen de Euterpelaan en de Homerusstraat aan de zijde van de rijbaan richting Euterpelaan over een lengte van 50 meter van vrijdag 14 juni :00 uur tot zondag 16 juni :00 uur. De wegsleepregeling is van toepassing. 15) Door middel van de plaatsing van de borden C01 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 op afzethekken de Geerstraat tussen de Valkenburgerweg en de Schakelweg in de richting van de Schakelweg gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee op zaterdag 15 juni 2019 tussen 5:30 uur en 23:00 uur en zondag 16 juni 2019 van 10:30 uur tot 17:00 uur. 4

5 16) Door middel van de plaatsing van de borden C01 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 op afzethekken de Valkenburgerweg tussen Welterhuisje en de Euterpelaan in de richting van de Euterpelaan én de Valkenburgerweg tussen de fietstunnel onder Nieuw Eyckholt en Welterhuisje gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee op zaterdag 15 juni 2019 tussen 5:30 uur en 23:00 uur en zondag 16 juni 2019 van 10:30 uur tot 17:00 uur. 17) ) Door middel van de plaatsing van de borden C15 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 de fietstunnel onder Nieuw Eyckholt, het fietspad langs Nieuw Eyckholt, tussen Welterhuisje en Valkenburgerweg, het fietspad langs de Valkenburgerweg tussen Nieuw Eyckholt en de Douvenrader Allee, én het fietspad tussen de John F. Kennedylaan huisnummer. 1 en de fietstunnel gesloten te verklaren in beide richtingen voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen op zaterdag 15 juni 2019 tussen 5:30 uur en 23:00 uur en zondag 16 juni 2019 van 10:30 uur tot 17:00 uur. 18) Door middel van de plaatsing van de borden E04 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met een onderbord met de tekst niet parkeren van 15/6/ :00h tot 16/06/ :00h een tijdelijk parkeerverbod in te stellen in de Valkenburgerweg tussen Welterhuisje en Euterpelaan aan de zijde van de oneven huisnummers van zaterdag 15 juni 2019 tussen 6:00 tot zondag 16 juni :00 uur. De wegsleepregeling is van toepassing. 19) Door middel van de plaatsing van het bord A01 (30 km/uur) van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 de maximumsnelheid tijdelijk te verlagen naar 30 km/uur voor alle bestuurders op de hoofdrijbaan van de John F. Kennedylaan tussen huisnummer 3 en de Valkenburgerweg, op de Valkenburgerweg tussen Douvenrader Allee en de John F. Kennedylaan én op Nieuw Eyckholt tussen T-aansluiting van Nieuw Eyckholt met Nieuw Eyckholt en de Valkenburgerweg zaterdag 15 juni 2019 tussen 5:30 uur en 23:00 uur en zondag 16 juni 2019 van 10:30 uur tot 17:00 uur. 20) Door middel van de plaatsing van de borden C01 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 op afzethekken de Dudoklaan tussen de Berlagestraat en In de Cramer én het fietspad parallel aan In de Cramer in de Richting van de Dudoklaan vanaf de Parallelweg gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee op zondag 16 juni 2019 van 10:00 uur tot 12:00 uur. 21) Door middel van de plaatsing van de borden C01 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 op afzethekken de Kruisstraat tussen de Coriovallumstraat en de Valkenburgerweg, de Coriovallumstraat westelijk van de Kruisstraat én het Burg. De Hesselleplein gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee op zondag 16 juni 2019 van 10:00 uur tot 13:00 uur. Heerlen, Burgemeester en wethouders van Heerlen, namens dezen, het hoofd van het bureau Beleid en bedrijfsvoering van de afdeling Beheer en onderhoud. A. Mathissen-Wetzelaer, Ter inzage legging en bezwaar: Het verkeersbesluit + tekening liggen eveneens ter inzage bij het Klantcontactcentrum van de afdeling Publiekszaken in de hal van het stadhuis, Geleenstraat 27 in Heerlen. 5

6 Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift bij ons indienen. Dit kunt u op twee manieren doen : digitaal of schriftelijk. Een bezwaarschrift moet u indienen binnen 6 weken na de datum van het besluit. Let op : doe dit op tijd, anders wordt uw bezwaar niet inhoudelijk afgehandeld. Dit geldt ook als u nog in overleg bent met de behandelend ambtenaar. Stuur desnoods een voorlopig bezwaarschrift. Hierin kunt u aangeven dat u uw bezwaar op een later moment nog verder zal toelichten. Digitaal indienen U kunt niet via een bezwaarschrift bij ons indienen. U kunt met het formulier voor bezwaarschriften tegen een besluit van de gemeente Heerlen uw bezwaar digitaal indienen. Door het digitale formulier te gebruiken, doorloopt u op eenvoudige wijze de verschillende stappen bij het indienen van een bezwaarschrift. In het formulier vragen wij u of u er mee kunt instemmen dat de verdere correspondentie met u via plaatsvindt. De gemeente Heerlen kan u dan eenvoudig en efficiënt op de hoogte houden van het verloop van de verdere procedure. U ontvangt dan geen papieren post meer. Schriftelijk indienen Wilt u of kunt u geen gebruik maken van het digitale formulier? Dan kunt u uw bezwaarschrift ook per post of fax sturen naar : Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerlen, Postbus 1, 6400 AA, Heerlen, fax : (045) Zet in uw bezwaarschrift ten minste : - tegen welk besluit u bezwaar maakt; - de datum en het kenmerk van het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur bij voorkeur een kopie mee); - uw naam, adres en woonplaats; - waarom u bezwaar maakt; - uw handtekening - als u voor iemand anders bezwaar maakt, bijvoorbeeld namens een bedrijf, stuur dan een machtiging mee. Het bezwaar heeft geen schorsende werking. Indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, kan -nadat bezwaar is gemaakt bij het College van Burgemeester en Wethouders- aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, bestuursrechtelijke zaken, postbus 950, 6040 AZ Roermond, worden verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. Hieraan zijn griffierechten verbonden. Bijlagen: 1) Limburgs Mooiste Fietsevenement, Maandag 10 juni - maandag 17 juni, Situatietekening verkeersmaatregelen, afzettings/omleidingsplan, dd ) Limburgs Mooiste Fietsevenement, Donderdag 13 juni 2019 Situatietekening, verkeersmaatregelen, afzettings/omleidingsplan, dd ) Limburgs Mooiste Fietsevenement, Vrijdag 14 juni - zondag 16 juni, Situatietekening verkeersmaatregelen, afzettings/omleidingsplan, dd ) Limburgs Mooiste Fietsevenement, Zaterdag 15 juni - zondag 16 juni, Situatietekening verkeersmaatregelen, afzettings/omleidingsplan, dd ) Limburgs Mooiste Fietsevenement, Zondag 16 juni 10h - 12h, Situatietekening verkeersmaatregelen, afzettings/omleidingsplan, dd ) Limburgs Mooiste Fietsevenement, Aanvulling Zondag 16 juni 10h - 13h, Situatietekening verkeersmaatregelen, afzettings/omleidingsplan, dd

Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 35585 22 juni 2018 Afsluiting doorsteek tussen Muiderslotstraat en de Amerongenstraat. Z2018-004392 d.d. 22 juni 2018.

Nadere informatie

Het in standhouden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan

Het in standhouden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan STAATSCOURANT 2 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 62213 november 2018 Vrachtwagenverbod Zandbergweg. Z2018-006703 d.d. 2 november 2018 Burgemeester en wethouders van Breda

Nadere informatie

Gemeente Beuningen - Verkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregelen Down the Rabbit Hole, Beuningen

Gemeente Beuningen - Verkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregelen Down the Rabbit Hole, Beuningen STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 30328 29 mei 2017 Gemeente Beuningen - Verkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregelen Down the Rabbit Hole, Beuningen Burgemeester

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Tijdelijke verkeersmaatregelen Noorderbrug. Nr juli Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

STAATSCOURANT. Tijdelijke verkeersmaatregelen Noorderbrug. Nr juli Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 38253 21 juli 2016 Tijdelijke verkeersmaatregelen Noorderbrug Ruimte / Mobiliteit / 2016-23448 Gemeente Maastricht Overwegingen

Nadere informatie

Het in standhouden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan. Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer

Het in standhouden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan. Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 54782 2 oktober 2017 Verwijderen zebramarkeringen bij voetgangersoversteekplaatsen Tilburgsweg. DV17VB2317 d.d. 2 oktober

Nadere informatie

dat de Jachtlaan gelegen is binnen de bebouwde kom van de gemeente Apeldoorn;

dat de Jachtlaan gelegen is binnen de bebouwde kom van de gemeente Apeldoorn; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 43469 27 juli 2018 Verkeersbesluit tijdelijke afsluiting Jachtlaan t.h.v. spoorwegovergang Nr. 2018-410162 Burgemeester

Nadere informatie

Verkeersbesluit ten behoeve van het plaatsen van noodzakelijke verkeerstekens voor evenementen in het centrum (grote zone) van Zandvoort.

Verkeersbesluit ten behoeve van het plaatsen van noodzakelijke verkeerstekens voor evenementen in het centrum (grote zone) van Zandvoort. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 40805 13 juli 2017 Verkeersbesluit ten behoeve van het plaatsen van noodzakelijke verkeerstekens voor evenementen in het

Nadere informatie

Verkeersbesluit, diverse tijdelijke verkeersmaatregelen, 31 mei, 1 en 2 juni en de Stadstriathlon op 7, 8 en 9 juni, Weert

Verkeersbesluit, diverse tijdelijke verkeersmaatregelen, 31 mei, 1 en 2 juni en de Stadstriathlon op 7, 8 en 9 juni, Weert STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 29768 24 mei 2019 Verkeersbesluit, diverse tijdelijke verkeersmaatregelen, 31 mei, 1 en 2 juni en de Stadstriathlon op

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Tijdelijke verkeersmaatregel Noorderbrug. Nr oktober Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

STAATSCOURANT. Tijdelijke verkeersmaatregel Noorderbrug. Nr oktober Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT 18 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 55366 oktober 2016 Tijdelijke verkeersmaatregel Noorderbrug Ruimte / Mobiliteit / 2016-33275 Gemeente Maastricht Overwegingen

Nadere informatie

Overwegende: dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit

Overwegende: dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit STAATSCOURANT 22 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 47219 december 2015 VERKEERSBESLUIT Nummer 15u0031264/ 2015.12819 Onderwerp: Herinrichting IJsselkade, Spinbaan, Melkweg

Nadere informatie

dat de gecombineerde oversteek van fietsers en voetgangers op de Clemensstraat als onveilig wordt ervaren;

dat de gecombineerde oversteek van fietsers en voetgangers op de Clemensstraat als onveilig wordt ervaren; STAATSCOURANT Nr. 33722 7 oktober 2015 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Verkeersbesluit wijzigen voorrang fietsoversteek Clemensstraat Soest Kenmerk Ruimte/1345519 Burgemeester

Nadere informatie

Voor de realisatie van voornoemd project worden werkterreinen en bouwwegen ingericht.

Voor de realisatie van voornoemd project worden werkterreinen en bouwwegen ingericht. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 6117 4 februari 2016 Verkeersbesluit plaatsing verkeersborden en aanbrengen verkeerstekens op het wegdek van afrit Harlingen

Nadere informatie

Besluit Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Vogelaarstraat 5954

Besluit Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Vogelaarstraat 5954 Besluit Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Vogelaarstraat 5954 Burgemeester en wethouders van Lansingerland; overwegende het volgende: Inleiding Aanvrager heeft een verzoek ingediend om nabij de woning

Nadere informatie

Verkeersbesluit tijdelijke afsluiting Prins Willem Alexanderlaan t.b.v. spoorwerkzaamheden

Verkeersbesluit tijdelijke afsluiting Prins Willem Alexanderlaan t.b.v. spoorwerkzaamheden STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 43464 27 juli 2018 Verkeersbesluit tijdelijke afsluiting Prins Willem Alexanderlaan t.b.v. spoorwerkzaamheden Nr. 2018-410177

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Definitief verkeersbesluit voetgangersgebieden Stadshart. Nr september 2017

STAATSCOURANT. Definitief verkeersbesluit voetgangersgebieden Stadshart. Nr september 2017 STAATSCOURANT 22 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 54353 september 2017 Definitief verkeersbesluit voetgangersgebieden Stadshart Burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Verkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregelen Oudeweg Haarlem

Verkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregelen Oudeweg Haarlem STAATSCOURANT 14 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 46146 december 2015 Verkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregelen Oudeweg Haarlem Nr. 2015/495731 Burgemeester en

Nadere informatie

Verkeersbesluit diverse wegafsluitingen ten behoeve van Serious Request 2017

Verkeersbesluit diverse wegafsluitingen ten behoeve van Serious Request 2017 STAATSCOURANT 2 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 63341 november 2017 Verkeersbesluit diverse wegafsluitingen ten behoeve van Serious Request 2017 Nr. 2017-580305 Burgemeester

Nadere informatie

STAATSCOURANT VERKEERSBESLUIT. Nr november Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

STAATSCOURANT VERKEERSBESLUIT. Nr november Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT 15 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 61040 november 2016 VERKEERSBESLUIT Nummer 1017729 Onderwerp: Aanpassingen Stationsomgeving Doetinchem Burgemeester

Nadere informatie

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Koningsdag centrum Haarlem

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Koningsdag centrum Haarlem STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 21857 16 april 2019 Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Koningsdag centrum Haarlem Nr. 2019/ 267536 Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Verkeersbesluit marktverplaatsing ten behoeve van Serious Request

Verkeersbesluit marktverplaatsing ten behoeve van Serious Request STAATSCOURANT 26 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 61865 oktober 2017 Verkeersbesluit marktverplaatsing ten behoeve van Serious Request Nr. 2017-564638 Burgemeester en

Nadere informatie

Tijdelijk verkeersbesluit

Tijdelijk verkeersbesluit STAATSCOURANT 29 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 68763 november 2017 Tijdelijk verkeersbesluit 1125222-2017 Diverse straten in het centrum Gouda: het instellen van tijdelijke

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere Aanwijzen van een locatie ten behoeve van het laden van elektrische auto s aan de W. Bruinstraat. Steller: Dienst: W. Schrier Stadsbeheer Nummer: 5147560 Datum: 5 april Gelet op: De bepalingen in de Wegenverkeerswet

Nadere informatie

Gemeenten Amsterdam Zuidoost -Tijdelijk Verkeersbesluit Kwaku 2015 - Nelson Mandela Park

Gemeenten Amsterdam Zuidoost -Tijdelijk Verkeersbesluit Kwaku 2015 - Nelson Mandela Park STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15259 3 juni 2015 Gemeenten Amsterdam Zuidoost -Tijdelijk Verkeersbesluit Kwaku 2015 - Nelson Mandela Park ZK15002015

Nadere informatie

Provincie Groningen: verkeersbesluit nieuwe situatie provinciale weg N361 te Lauwersoog

Provincie Groningen: verkeersbesluit nieuwe situatie provinciale weg N361 te Lauwersoog STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 31102 8 juni 2017 Provincie Groningen: verkeersbesluit nieuwe situatie provinciale weg N361 te Lauwersoog Zaaknr. : 651118

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Verkeersbesluit instellen verkeersmaatregelen voor diverse evenementen in 2018 in Pijnacker-Nootdorp. Nr

STAATSCOURANT. Verkeersbesluit instellen verkeersmaatregelen voor diverse evenementen in 2018 in Pijnacker-Nootdorp. Nr STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 7878 8 februari 2018 Verkeersbesluit instellen verkeersmaatregelen voor diverse evenementen in 2018 in Pijnacker-Nootdorp

Nadere informatie

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen IJsbaan. Kenmerk: 2018/ Datum: 05 november 2018 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ZANDVOORT

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen IJsbaan. Kenmerk: 2018/ Datum: 05 november 2018 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ZANDVOORT STAATSCOURANT 15 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 65233 november 2018 Verkeersbesluit verkeersmaatregelen IJsbaan Kenmerk: 2018/737087 Datum: 05 november 2018 BURGEMEESTER

Nadere informatie

Maatregelen In de week van dinsdag 20 juni tot en met maandag 26 juni 2017 worden uit het oogpunt van:

Maatregelen In de week van dinsdag 20 juni tot en met maandag 26 juni 2017 worden uit het oogpunt van: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 29351 24 mei 2017 Verkeersbesluit TT-festival Assen Team Ruimte, eenheid Leefomgeving Zaaknummer: 4681-2017 Onderwerp:

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ROERDALEN

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ROERDALEN STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 19436 10 april 2017 Verkeersbesluit: Instellen 30 km per uur-zone Hoofdstraat (bibeko), het realiseren van drie algemene

Nadere informatie

km in de gemeenten Nuth en Schinnen een snelheidsbeperking in te stellen.

km in de gemeenten Nuth en Schinnen een snelheidsbeperking in te stellen. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 18799 6 april 2018 VERKEERSBESLUIT: Rijksweg 76 het tijdelijk instellen van een snelheidsbeperking, alsmede het tijdelijk

Nadere informatie

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet, bevoegd dit verkeersbesluit te nemen,

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet, bevoegd dit verkeersbesluit te nemen, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34760 1 juli 2016 Onderwerp: Tijdelijke verkeersmaatregelen i.v.m. de doorkomst van de Internationale Nijmeegse Vierdaagse

Nadere informatie

Overwegende: dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit

Overwegende: dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12119 29 april 2015 ONTWERP - VERKEERSBESLUIT Herinrichting IJsselkade, Spinbaan, Melkweg en nieuw aan te leggen parallelweg

Nadere informatie

Overwegende: dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit

Overwegende: dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21507 26 april 2016 VERKEERSBESLUIT Nummer 2016.12175 Onderwerp: wijzigingen rondom Bilderdijkstraat en Bezelhorstweg

Nadere informatie

dat de Buitenrustlaan, Rustenburgerlaan, Schalkwijkerstraat en Schipholweg gelegen zijn binnen de bebouwde kom van Haarlem;

dat de Buitenrustlaan, Rustenburgerlaan, Schalkwijkerstraat en Schipholweg gelegen zijn binnen de bebouwde kom van Haarlem; STAATSCOURANT 4 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 59682 november 2016 Verkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregelen t.g.v. renovatiewerkzaamheden Buitenrustbruggen Haarlem

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Nr december Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Burgemeester en wethouders van Landgraaf

STAATSCOURANT. Nr december Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Burgemeester en wethouders van Landgraaf STAATSCOURANT 9 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 44633 december 2015 Gemeente Landgraaf Verkeersbesluit voor het treffen van diverse tijdelijke verkeersmaatregelen voor

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Nr oktober Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Zaaknummer:

STAATSCOURANT. Nr oktober Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Zaaknummer: STAATSCOURANT 18 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 58747 oktober 2018 Gemeente Katwijk, verkeersbesluit betreffende het instellen van twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WE THOUDERS VAN DE GEMEENTE GENNEP. Gelet op het bepaalde in artikel 18, eerste lid, onder b en d, van de Wegenverkeerswet 1994;

BURGEMEESTER EN WE THOUDERS VAN DE GEMEENTE GENNEP. Gelet op het bepaalde in artikel 18, eerste lid, onder b en d, van de Wegenverkeerswet 1994; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 18234 1 april 2019 TIJDELIJK VERKEERSBESLUIT GEMEENTE GENNEP Tot het instellen van tijdelijke verkeersmaatregelen op 17

Nadere informatie

Verkeersbesluit: Verkeersmaatregelen Ebbingestraten

Verkeersbesluit: Verkeersmaatregelen Ebbingestraten STAATSCOURANT 10 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 65387 november 2017 Verkeersbesluit: Verkeersmaatregelen Ebbingestraten Kampen Burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Verkeersbesluit: Tijdelijke verkeersmaatregelen ten behoeve van groot onderhoud Stadsbrug

Verkeersbesluit: Tijdelijke verkeersmaatregelen ten behoeve van groot onderhoud Stadsbrug STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 37128 29 juni 2018 Verkeersbesluit: Tijdelijke verkeersmaatregelen ten behoeve van groot onderhoud Stadsbrug Kampen Burgemeester

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Nr november Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Burgemeester en wethouders van Landgraaf

STAATSCOURANT. Nr november Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Burgemeester en wethouders van Landgraaf STAATSCOURANT 4 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 38356 november 2015 Gemeente Landgraaf - Verkeersbesluit voor het treffen van diverse tijdelijke verkeersmaatregelen

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990); STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 33388 2 juli 2018 Verkeersbesluit als aanvulling op het verkeersbesluit de Rode Loper in de Ferdinand Bolstraat en omliggende

Nadere informatie

Verkeersbesluit oversteek Norgerweg Roden

Verkeersbesluit oversteek Norgerweg Roden STAATSCOURANT 22 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 47279 december 2015 Verkeersbesluit oversteek Norgerweg Roden Verkeersbesluit oversteek Norgerweg Roden Burgemeester

Nadere informatie

Verkeersmaatregelen Noorderhaaks en omgeving

Verkeersmaatregelen Noorderhaaks en omgeving STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 29885 26 mei 2017 Verkeersmaatregelen Noorderhaaks en omgeving AU17.03116 college van burgemeester en wethouders van Den

Nadere informatie

Overwegende: dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit

Overwegende: dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit STAATSCOURANT 20 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 49776 september 2016 VERKEERSBESLUIT Nummer 2016.13321 Onderwerp: Aanpassen stationsomgeving Doetinchem Burgemeester

Nadere informatie

Voornemen verkeersbesluit gemeente Haarlemmermeer Leimuiderbrug Leimuiderdijk

Voornemen verkeersbesluit gemeente Haarlemmermeer Leimuiderbrug Leimuiderdijk STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 16865 25 maart 2019 Voornemen verkeersbesluit gemeente Haarlemmermeer Leimuiderbrug Leimuiderdijk Onderwerp: herinrichting

Nadere informatie

Beheer en Beleid Openbare Ruimte

Beheer en Beleid Openbare Ruimte 1,il tl VERKEERSBESLUIT Verkeersbesluit ten behoeve van tijdelijke verkeersmaatregelen voor het weekend van de Circuit Run 2019 te Zandvoort. Kenmerk: 2019/184447 Datblm;-S-maar:t-2O19- - BURGEMEESTER

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SMALLINGERLAND

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SMALLINGERLAND Onderwerp: Verkeersbesluit voor het instellen van verplichte fietspaden langs erftoegangswegen in het buitengebied en het opheffen van de voorrangregeling bij diverse fietspaden in het buitengebied van

Nadere informatie

Verkeersbesluit voor het plaatsen van verkeersborden en verkeerstekens in verband met de verbreding van de Waterlandseweg (N305)

Verkeersbesluit voor het plaatsen van verkeersborden en verkeerstekens in verband met de verbreding van de Waterlandseweg (N305) STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 21882 13 april 2017 Verkeersbesluit voor het plaatsen van verkeersborden en verkeerstekens in verband met de verbreding

Nadere informatie

Datum: 24 januari 2017 Onderwerp: verkeersbesluit voor bromfiets op de rijbaan Westtangent, Krusemanlaan, Zuidtangent en Broekerweg

Datum: 24 januari 2017 Onderwerp: verkeersbesluit voor bromfiets op de rijbaan Westtangent, Krusemanlaan, Zuidtangent en Broekerweg VERKEERSBESLUIT Bromfiets op de Rijbaan 2017 Datum: 24 januari 2017 Onderwerp: verkeersbesluit voor bromfiets op de rijbaan Westtangent, Krusemanlaan, Zuidtangent en Broekerweg BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Nadere informatie

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen het Singel Amsterdam. Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie voor stadsdeel Centrum

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen het Singel Amsterdam. Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie voor stadsdeel Centrum STAATSCOURANT 13 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 8501 februari 2018 Verkeersbesluit verkeersmaatregelen het Singel Amsterdam Nummer CE18-01286 d.d. 8 februari 2018 Het

Nadere informatie

Overwegende: dat de Heemradenlaan gelegen is binnen de bebouwde kom van de stad Apeldoorn;

Overwegende: dat de Heemradenlaan gelegen is binnen de bebouwde kom van de stad Apeldoorn; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 55426 1 oktober 2018 Verkeersbesluit parkeermaatregelen Heemradenlaan Burgemeester en wethouders van Apeldoorn; gelet op

Nadere informatie

Provincie Groningen: verkeersbesluit in verband met de uitvoering van het project Noordzeebrug in de stad Groningen

Provincie Groningen: verkeersbesluit in verband met de uitvoering van het project Noordzeebrug in de stad Groningen STAATSCOURANT 2 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 28123 september 2015 Provincie Groningen: verkeersbesluit in verband met de uitvoering van het project Noordzeebrug

Nadere informatie

dat op zondag 19 maart 2017 in Nijmegen de derde editie van de Stevensloop plaatsvindt;

dat op zondag 19 maart 2017 in Nijmegen de derde editie van de Stevensloop plaatsvindt; STAATSCOURANT 22 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10778 februari 2017 Verkeersbesluit Tijdelijke verkeersmaatregelen Stevensloop zondag 19 maart 2017 Kenmerk: 17.0001309

Nadere informatie

Besluit Dagelijks Bestuur van de Bestuurscommissie van Amsterdam Zuidoost. Het Dagelijks Bestuur van de Bestuurscommissie van Amsterdam Zuidoost;

Besluit Dagelijks Bestuur van de Bestuurscommissie van Amsterdam Zuidoost. Het Dagelijks Bestuur van de Bestuurscommissie van Amsterdam Zuidoost; STAATSCOURANT 13 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 65634 november 2017 Verkeersbesluit Venserpolder Parkeerschijfzone. Besluit Dagelijks Bestuur van de Bestuurscommissie

Nadere informatie

Tijdelijke maatregelen i.v.m. Drutenloop 2016 diverse straten te Druten, Afferden en Deest

Tijdelijke maatregelen i.v.m. Drutenloop 2016 diverse straten te Druten, Afferden en Deest STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1996 20 januari 2016 Tijdelijke maatregelen i.v.m. Drutenloop 2016 diverse straten te Druten, Afferden en Deest Verkeersbesluit

Nadere informatie

STAATSCOURANT VERKEERSBESLUIT DEFINITIEVE INRICHTING N329 TE OSS. Nr juli 2013

STAATSCOURANT VERKEERSBESLUIT DEFINITIEVE INRICHTING N329 TE OSS. Nr juli 2013 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21148 24 juli 2013 VERKEERSBESLUIT DEFINITIEVE INRICHTING N329 TE OSS Burgemeester en wethouders van Oss nemen dit verkeersbesluit

Nadere informatie

Verkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregelen P.C. Boutensstraat Haarlem

Verkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregelen P.C. Boutensstraat Haarlem STAATSCOURANT 22 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 47834 december 2015 Verkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregelen P.C. Boutensstraat Haarlem Nr. 2015/525709 Burgemeester

Nadere informatie

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Amsterdamsevaart

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Amsterdamsevaart STAATSCOURANT 7 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 63412 november 2018 Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Amsterdamsevaart Nr. 2018/433509 Burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Verkeersbesluit gemeente Haarlemmermeer Schiphol Nieuwe Inkeer / Schiphol Boulevard

Verkeersbesluit gemeente Haarlemmermeer Schiphol Nieuwe Inkeer / Schiphol Boulevard STAATSCOURANT 19 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 73719 december 2017 Verkeersbesluit gemeente Haarlemmermeer Schiphol Nieuwe Inkeer / Schiphol Boulevard Onderwerp: Realiseren

Nadere informatie

VERKEERSBESLUIT: Rijkswegen A/N2 en A79: verkeersmaatregelen in het kader van de uitvoering van het Project A2 Passage Maastricht

VERKEERSBESLUIT: Rijkswegen A/N2 en A79: verkeersmaatregelen in het kader van de uitvoering van het Project A2 Passage Maastricht STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 31317 16 juni 2016 VERKEERSBESLUIT: Rijkswegen A/N2 en A79: verkeersmaatregelen in het kader van de uitvoering van het

Nadere informatie

Verkeersbesluit voor instellen fietsers in de voorrang op vier oversteekplaatsen van de Zuidplaslaan

Verkeersbesluit voor instellen fietsers in de voorrang op vier oversteekplaatsen van de Zuidplaslaan STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 19351 4 april 2018 Verkeersbesluit voor instellen fietsers in de voorrang op vier oversteekplaatsen van de Zuidplaslaan

Nadere informatie

Verkeersbesluit geslotenverklaring aslast voertuigen bruggen Leijgraaf

Verkeersbesluit geslotenverklaring aslast voertuigen bruggen Leijgraaf GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Uden Nr. 113632 4 juli 2017 Verkeersbesluit geslotenverklaring aslast voertuigen bruggen Leijgraaf Gelet op de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het

Nadere informatie

GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN

GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN Groningen, 16 september 2015 Zaaknr. 578623 Corr. nr. 2015-24754 Verzonden: 16 september 2015 Overwegende: dat de provinciale Oostelijke Ringweg (N46) is

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Instellen parkeerverbod Venussstraat, Almere Poort Steller: A. E. Workel. Nummer: DSO/2016/ xm Datum: 20 juni 2016

GEMEENTEBLAD. Instellen parkeerverbod Venussstraat, Almere Poort Steller: A. E. Workel. Nummer: DSO/2016/ xm Datum: 20 juni 2016 Verkeersbesluit Gemeente Almere Instellen parkeerverbod Venussstraat, Almere Poort Steller: A. E. Workel Dienst: Stadsbeheer Nummer: DSO//4672564 xm Datum: 20 juni Burgemeester en wethouders van Almere,

Nadere informatie

Reserveren van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto s op diverse locaties in Breda

Reserveren van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto s op diverse locaties in Breda GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Breda. Nr. 156298 11 november 2016 Reserveren van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto s op diverse locaties in Breda 1. Van Riebeecklaan, naast

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere Aanwijzen en inrichten van een algemene gehandicapten-parkeerplaats verslavingskliniek Amethist t.h.v. Boomgaardweg 2 Verkeersbesluit Gemeente Almere Aanwijzen en inrichten van een algemene gehandicaptenparkeerplaats

Nadere informatie

dat Westergracht gelegen is binnen de bebouwde kom van Haarlem;

dat Westergracht gelegen is binnen de bebouwde kom van Haarlem; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34135 28 juni 2016 Verkeersbesluit verkeersmaatregelenwestergracht Haarlem Nr. 2016/235814 Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Laurenburgstraat/Luxemburgstraat

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Laurenburgstraat/Luxemburgstraat STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22074 23 juli 2015 Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Laurenburgstraat/Luxemburgstraat (instellen partieel eenrichtingsverkeer/parkeerverbod)

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE HEERHUGOWAARD

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE HEERHUGOWAARD VERKEERSBESLUIT Datum: 6 mei 2014 Onderwerp: verkeersbesluit voor de Stationsweg. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE HEERHUGOWAARD Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet

Nadere informatie

op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn wij bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn wij bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Verkeersbesluit Instellen eenrichtingsweg parkeerterrein Watercipresstraat ter hoogte van de supermarkt. Nummer: DS0/2013/3210986ns Steller: Dienst: Stadsbeheer Da rum: 19 december 2013 Burgemeester en

Nadere informatie

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Anna van Buerenplein (voetgangersgebied, fietsen toegestaan, laden en lossen gedurende venstertijden)

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Anna van Buerenplein (voetgangersgebied, fietsen toegestaan, laden en lossen gedurende venstertijden) STAATSCOURANT Nr. 34285 27 november Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Anna van Buerenplein (voetgangersgebied, fietsen toegestaan, laden

Nadere informatie

Verkeersbesluit provinciale weg N278 Maastricht-Vaals. Reconstructiewerkzaamheden kom Vaals/ definitieve verkeersmaatregelen Ons Kenmerk 2013/ 7398

Verkeersbesluit provinciale weg N278 Maastricht-Vaals. Reconstructiewerkzaamheden kom Vaals/ definitieve verkeersmaatregelen Ons Kenmerk 2013/ 7398 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3601 8 februari 2013 Verkeersbesluit provinciale weg N278 Maastricht-Vaals Reconstructiewerkzaamheden kom Vaals/ definitieve

Nadere informatie

Parkeerverboden Bouwmeesterbuurt

Parkeerverboden Bouwmeesterbuurt Verkeersbesluit Parkeerverboden Bouwmeesterbuurt Nummer: DS0/2014/3430266 mp Steller: Dienst: Stadsbeheer Dacum: 21 mei 2014 Burgemeester en wethouders van Almere, op grond van artikel 18, eerste lid,

Nadere informatie

Verkeersbesluit Snelfietsroute Muntmeesterlaan, Muntweg, Goffertpark

Verkeersbesluit Snelfietsroute Muntmeesterlaan, Muntweg, Goffertpark STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20694 15 juli 2015 Snelfietsroute Muntmeesterlaan, Muntweg, Goffertpark Verkeersbesluit Snelfietsroute Muntmeesterlaan,

Nadere informatie

Verkeersbesluit voor instellen voorrang fietsers en voetgangers op rotondes

Verkeersbesluit voor instellen voorrang fietsers en voetgangers op rotondes STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 56152 3 oktober 2018 Verkeersbesluit voor instellen voorrang fietsers en voetgangers op rotondes 1. Aanleiding In de gemeente

Nadere informatie

Verkeersbesluit Uitbreiden en Instellen 60km/uur gebied met bijbehorende maatregelen in buitengebied Leende en Leenderstrijp

Verkeersbesluit Uitbreiden en Instellen 60km/uur gebied met bijbehorende maatregelen in buitengebied Leende en Leenderstrijp Verkeersbesluit Uitbreiden en Instellen 60km/uur gebied met bijbehorende maatregelen in buitengebied Leende en Leenderstrijp Besluit Burgemeester en wethouders besluiten gelet op artikel 18 lid 1d Wegenverkeerswet

Nadere informatie

Gemeente Vlaardingen. VERKEERSBESLUIT - parkeerverbodszone, éénrlchtlngverkeer- Vettenoordsepolder - Vlaardingen. Reg. Nr

Gemeente Vlaardingen. VERKEERSBESLUIT - parkeerverbodszone, éénrlchtlngverkeer- Vettenoordsepolder - Vlaardingen. Reg. Nr VERKEERSBESLUIT - parkeerverbodszone, éénrlchtlngverkeer- Vettenoordsepolder - Vlaardingen Reg. Nr. 1240478 Het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen, vastgesteld hebbend, dat de bestuurlijke

Nadere informatie

VERKEERSBESLUIT DIRECTIE RUIMTELIJKE ONTWIKKELING. Afdeling: Ruimtelijk beleid en advies

VERKEERSBESLUIT DIRECTIE RUIMTELIJKE ONTWIKKELING. Afdeling: Ruimtelijk beleid en advies DIRECTIE RUIMTELIJKE ONTWIKKELING Afdeling: Ruimtelijk beleid en advies betreft aanwijzing parkeerschijfzone en instellen eenrichtingsverkeer straat Herenstraat en Constantijn Huygensstraat nummer 954578-2015

Nadere informatie

Provincie Groningen: verkeersbesluit nieuwe situatie Oostelijke Ringweg bij Beijum-noord en Groningerweg in de stad Groningen

Provincie Groningen: verkeersbesluit nieuwe situatie Oostelijke Ringweg bij Beijum-noord en Groningerweg in de stad Groningen STAATSCOURANT 23 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 30826 september 2015 Provincie Groningen: verkeersbesluit nieuwe situatie Oostelijke Ringweg bij Beijum-noord en Groningerweg

Nadere informatie

Verkeersbesluit provinciale weg N278 Maastricht-Vaals. Reconstructiewerkzaamheden kom Vaals/ tijdelijke verkeersmaatregelen Ons kenmerk 2013/ 7395

Verkeersbesluit provinciale weg N278 Maastricht-Vaals. Reconstructiewerkzaamheden kom Vaals/ tijdelijke verkeersmaatregelen Ons kenmerk 2013/ 7395 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3600 8 februari 2013 Verkeersbesluit provinciale weg N278 Maastricht-Vaals Reconstructiewerkzaamheden kom Vaals/ tijdelijke

Nadere informatie

VERKEERSBESLUIT BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ROERMOND,

VERKEERSBESLUIT BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ROERMOND, . gemeente Roermond VERKEERSBESLUIT BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ROERMOND, No. 2013/UIT/55035. IN OVERWEGING NEMENDE, dat zij op grond van het bepaalde in artikel 18, eerste lid onder d van de Wegenverkeerswet

Nadere informatie

vveert GEMEENTE - een roodbord met witte balk, RVV C02 verboden in te rijden en onderbord

vveert GEMEENTE - een roodbord met witte balk, RVV C02 verboden in te rijden en onderbord GEMEENTE vveert VERKEERSBESLUIT 2Ol4-4L= Wertha boulevard Burgemeester en wethouders van Weert, Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994, zijn wij bevoegd dit verkeersbesluit

Nadere informatie

Verkeersbesluit aanwijzen van parkeerplaatsen t.b.v. opladen van elektrische voertuigen aan het Witte de Withplein

Verkeersbesluit aanwijzen van parkeerplaatsen t.b.v. opladen van elektrische voertuigen aan het Witte de Withplein STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 43357 25 juli 2017 Verkeersbesluit aanwijzen van parkeerplaatsen t.b.v. opladen van elektrische voertuigen aan het Witte

Nadere informatie

Ontwerp verkeersbesluit

Ontwerp verkeersbesluit Ontwerp verkeersbesluit voetgangersgebieden Stadshart Bij16-464 Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn

Nadere informatie

Gemeente Katwijk, verkeersbesluit plaatsen beweegbare fysieke afsluiting en aanvullende verkeersmaatregelen Voorstraat Katwijk aan Zee

Gemeente Katwijk, verkeersbesluit plaatsen beweegbare fysieke afsluiting en aanvullende verkeersmaatregelen Voorstraat Katwijk aan Zee STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 17128 22 maart 2018 Gemeente Katwijk, verkeersbesluit plaatsen beweegbare fysieke afsluiting en aanvullende verkeersmaatregelen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Middachtenlaan ter hoogte van huisnummer 87 Verkeersbesluit Gemeente Almere Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Dienst: Stadsbeheer Nummer: DSO/2015/ 4346649 hk Datum: 18 november 2015

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Dienst: Stadsbeheer Nummer: DSO/2015/ 4346649 hk Datum: 18 november 2015 Verkeersbesluit Gemeente Almere Aanwijzen en inrichten van een locatie ten behoeve van het parkeren en laden van elektrische auto s aan de Frans Halsweg Steller: W. Schrier Dienst: Stadsbeheer Nummer:

Nadere informatie

VERKEERSBESLUIT PROVINCIALE WEG N276 (BRUNSSUM-ST.JOOST) (BinckBank Tour 2017)

VERKEERSBESLUIT PROVINCIALE WEG N276 (BRUNSSUM-ST.JOOST) (BinckBank Tour 2017) STAATSCOURANT 1 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 44557 augustus 2017 Provincie Limburg - Tijdelijke verkeersmaatregelen gedeeltelijke afsluiting N276 in verband met internationale

Nadere informatie

Definitief verkeersbesluit Waarderbrug - Spaarndamseweg - Industrieweg

Definitief verkeersbesluit Waarderbrug - Spaarndamseweg - Industrieweg Definitief verkeersbesluit Waarderbrug - Spaarndamseweg - Industrieweg Haarlem Nr. 2013/475521 Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem, Gelet op de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994),

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere Invoeren van voorrangssituatie fietsers ter hoogte van ingang Bommelveste in Almere Buiten. Verkeersbesluit Gemeente Almere Invoeren van voorrangssituatie fietsers ter hoogte van ingang Bommelveste in

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Verkeersbesluit: Geslotenverklaring Achillesstraat Gemeente Almere Nummer: DSO//3924337xm Steller: Dienst: Datum: Stadsbeheer Burgemeester en wethouders van Almere, op grond van artikel 18, eerste lid,

Nadere informatie

Provincie Groningen: verkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregelen N355 en bouwweg bij Nieuwklap in de gemeente Zuidhorn

Provincie Groningen: verkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregelen N355 en bouwweg bij Nieuwklap in de gemeente Zuidhorn STAATSCOURANT 3 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 40356 augustus 2016 Provincie Groningen: verkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregelen N355 en bouwweg bij Nieuwklap

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere Aanwijzen van een locatie ten behoeve van het laden van elektrische auto s aan de Rentmeesterstraat. Steller: Dienst: W. Schrier Stadsbeheer Nummer: 5043860 Datum: 07 februari Gelet op: De bepalingen in

Nadere informatie

Definitief verkeersbesluit uitbreiding 30 km zone Veldwijk en Hooge Riet en instellen gesloten verklaring vrachtwagens Veldwijk

Definitief verkeersbesluit uitbreiding 30 km zone Veldwijk en Hooge Riet en instellen gesloten verklaring vrachtwagens Veldwijk STAATSCOURANT 8 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 64144 november 2017 Definitief verkeersbesluit uitbreiding 30 km zone Veldwijk en Hooge Riet en instellen gesloten verklaring

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere De aanleg van een fietspad/calamiteitendoorsteek ter hoogte van De Binderij met huisnummers 70-72 in Almere Stad Verkeersbesluit Gemeente Almere De aanleg van een fietspad/calamiteitendoorsteek t.h.v.

Nadere informatie

dat zich in de wijk Biezen aan de Koekoekstraat de Fenikshof bevindt;

dat zich in de wijk Biezen aan de Koekoekstraat de Fenikshof bevindt; STAATSCOURANT 19 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 70561 december 2016 Verkeersbesluit Parkeerschijfzone parkeervakken Fenikshof Nijmegen Kenmerk: 16.0011220 BURGEMEESTER

Nadere informatie

Verkeersbesluit Schoolzone Huntum /2. Het Dagelijks Bestuur van de Bestuurscommissie van Amsterdam Zuidoost;

Verkeersbesluit Schoolzone Huntum /2. Het Dagelijks Bestuur van de Bestuurscommissie van Amsterdam Zuidoost; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 3547 19 januari 2018 Verkeersbesluit Schoolzone Huntum /2 B esluit Dagelijks Bestuur van Amsterdam Zuidoost Datum: 19 december

Nadere informatie

Verkeersbesluit Kwaku Summer Festival. Besluit Dagelijks Bestuur van de Bestuurscommissie van Amsterdam Zuidoost

Verkeersbesluit Kwaku Summer Festival. Besluit Dagelijks Bestuur van de Bestuurscommissie van Amsterdam Zuidoost STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 23073 20 april 2017 Verkeersbesluit Kwaku Summer Festival 2017 Besluit Dagelijks Bestuur van de Bestuurscommissie van Amsterdam

Nadere informatie

D Bouwen D Milieu El Verkeer Ruimtelijke Ordening o Kapvergunning D Commissie agenda en stukken o Raadsagenda en stukken

D Bouwen D Milieu El Verkeer Ruimtelijke Ordening o Kapvergunning D Commissie agenda en stukken o Raadsagenda en stukken g emeent e Ter Inzage B E. 'R GE N Limburg Rubriek D Bouwen D Milieu El Verkeer Ruimtelijke Ordening o Kapvergunning D Commissie agenda en stukken o Raadsagenda en stukken Overig D Algemene Wet Bestuursrecht

Nadere informatie

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Hengelolaan, nabij basisschool De Opperd (diverse verkeersmaatregelen)

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Hengelolaan, nabij basisschool De Opperd (diverse verkeersmaatregelen) STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14630 28 mei 2015 Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Hengelolaan, nabij basisschool De Opperd (diverse verkeersmaatregelen)

Nadere informatie