1-2tje november 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1-2tje november 2006"

Transcriptie

1 1-2tje november tje is het informatiebulletin van MCC Eemland, Meander Medisch Centrum en Symfora groep voor 1e- en 2e-lijns zorgaanbieders

2

3 Inhoud Van de redactie MCCE Algemeen 2 Diagnostiek 3 Van de vakgroepen 5 Symfora groep 6 Personalia 8 Van de redactie De redactie van het 1-2tje is blij met de komst van Kim Knobbe als nieuw redactielid. Kim Knobbe is HIDHA (huisarts in dienst van een huisarts) bij Frans Boonekamp in Hoogland. Ze is sinds drie jaar werkzaam als huisarts. We hopen dat zij met een kritische blik de artikelen zal lezen en zal nagaan of het van belang is voor de dagelijkse praktijk. Via deze weg bedanken we Anne-Marie Raat voor haar actieve bijdrage aan het 1-2tje. Wij wensen haar veel succes bij haar nieuwe werkzaamheden. Helaas ontbrak in het vorige 1-2tje voor de huisartsen de bijlage oncologische differentiatie per vakgroep. Hierbij ontvangen de huisartsen deze bijlage alsnog. Er zijn inmiddels twee aanvullingen op de lijst die bij de vorige uitgave is verzonden. Een actuele versie van dit overzicht is altijd te raadplegen op > Professionals > Specialismen / diensten > Oncologie. Verder vindt op donderdag 23 november a.s. de jaarlijkse kennismakingsbijeenkomst huisarts / specialist plaats in het personeelsrestaurant van Meander op locatie Amersfoort Lichtenberg. Dus niet op 24 november, zoals in het vorige 1-2tje werd vermeld. Colofon Het 1-2tje is een gezamenlijke uitgave van het MCCE, Meander Medisch Centrum en Symfora groep en verschijnt zes keer per jaar. Het 1-2tje informeert huisartsen en specialisten om zodoende een goede kwaliteit en afstemming van zorg, diagnostiek en behandeling in de regio te bereiken. Redactie: Loes Meijer (MCCE) Marianne Kleuters (MCCE) Maaike Hooft (Communicatiemedewerker Meander) Judith Hugen (Communicatiemedewerker Meander) Ans Zandee (Staffunctionaris communicatie Symfora groep) Frank Eskes (Bestuur Vereniging Medische Staf, Meander) Peter de Bruijne (huisarts) Kim Knobbe (huisarts) Hebt u vragen, opmerkingen of suggesties over de inhoud van het 1-2tje, of wilt u zelf een onderwerp communiceren, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. De redactieadressen vindt u in het colofon. De deadline voor het aanleveren van stukken voor het volgende nummer van het 1-2tje is woensdag 22 november Oplage: 1000 Redactieadressen: Meander Medisch Centrum, afdeling Communicatie Tel: MCC Eemland Tel: Symfora groep Tel:

4 MCCE Algemeen Verwijsformulieren bij regionale werkafspraken: het blijft zoeken De formulieren die bij sommige regionale werkafspraken horen, heeft u recent ontvangen op een USB-stick. Voor sommige verwijzingen die betrekking hebben op een regionale werkafspraak, is het belangrijk deze formulieren te gebruiken. Het blijkt dat er in een verwijsbrief uit het HIS (Huisartsen Informatie Systeem) vaak onvoldoende gegevens staan. Bij de rugpolikliniek bijvoorbeeld, wordt een MRI-scan gemaakt voordat de patiënt door de neuroloog gezien wordt. Om zeker te zijn dat er geen contra-indicaties voor een MRI zijn bij een specifieke patiënt (u vindt de contraindicaties in de werkafspraak), is het van belang dat expliciet gemeld wordt dat de patiënt geen contra-indicaties heeft. Voor de Hartfalenpolikliniek staan op het formulier diverse items die gescoord worden: bij een hartfalenscore kleiner dan drie is hartfalen onwaarschijnlijk en een verwijzing minder zinvol. Mocht het gebruik van een van de formulieren voor u op onoverkomelijke bezwaren stuiten, dan volstaat een verwijsbrief uit uw HIS. Van belang is dat alle items die in het formulier genoemd worden dan in uw brief vermeld staan. Voor meer informatie: Loes Meijer, MCCE, via Formulieren in het HIS Er zijn diverse huisartsen bezig om na te gaan op welke wijze de formulieren die echt noodzakelijk zijn in het HIS geïntegreerd kunnen worden. Voor Medicom en Omnihis zijn al een paar formulieren omgezet. Voordeel van een verwijsformulier direct in het HIS, is dat de ANW-gegevens er vanzelf in komen en dat het gebruik ervan vergemakkelijkt wordt. Voor de andere systemen zoeken we nog huisartsen die handig zijn in dit soort zaken en willen meedenken. De door u geïnvesteerde tijd wordt vergoed. Meldt u aan bij Marianne Kleuters of Loes Meijer, via telefoon of via Regionale werkafspraak rugpolikliniek: hoeveel patiënten zijn er al verwezen? De rugpolikliniek is op 1 juli van start gegaan aan het begin van de vakantie. In de maand juli werden vier mensen volgens deze logistiek verwezen. In de maanden augustus en september respectievelijk 19 en 22 mensen. De rugpolikliniek is niet bedoeld voor patiënten met niet-radiculaire pijn, oftewel geïsoleerde rugpijn. Onderzocht wordt of het traject nog efficiënter kan met zo min mogelijk wachttijden tussen de onderzoeken. We houden u op de hoogte. Voor meer informatie: Dianne Raaijmakers, neuroloog, Meander Medisch Centrum, via of Loes Meijer, MCCE, via Event Recording via het MCCE Cardiac event recording of periodieke holterregistratie zijn dezelfde begrippen voor het diagnosticeren van hartritmestoornissen door de huisarts. Met ingang van 1 november 2006 kunt u dit eenvoudig via het MCCE aanvragen. Als MCCE zijn we ervan overtuigd, gesteund door de literatuur, dat event recording bijdraagt aan een kwalitatief betere medische diagnostiek. In samenwerking met Hartis Hartritmediagnostiek, de meest ervaren aanbieder van event recording en facilitair partner in het BEAT-onderzoek, zijn we tot een zeer praktische formule gekomen waarmee we deze aanvullende diagnostische optie heel laagdrempelig en kwalitatief hoogwaardig aan u beschikbaar kunnen stellen. Het enige dat u als huisarts hoeft te doen: U faxt een gangbare verwijsbrief uit uw HIS naar het MCCE (faxnummer: ). Hierop vult u de indicatie in en enige medische gegevens, met name de cardiale voorgeschiedenis en medicatie. Bijvoorbeeld aanvalsgewijze hartkloppingen, extra systolen, (bijna)-collaps of lichtheid in het hoofd mogelijk ten gevolge van ritmestoornis, etc. U geeft de patiënt het telefoonnummer van het MCCE ( ) voor het maken van een afspraak. De patiënt wordt geïnstrueerd door het MCCE (desgewenst op locatie) en de berichtgeving volgt: U ontvangt van HARTIS een proef-ecg per fax. Daardoor weet u dat event recording bij uw patiënt is gestart. Bij relevante of verklarende ritmeregistraties ontvangt u de eerstvolgende werkdag een waarneembericht per fax. N.B. Er wordt gewerkt aan digitale verslaglegging. Aan het einde van de maximale registratieperiode van een maand (of korter als de diagnose eerder is gesteld) ontvangt u per post een ontslagbrief met het diagnostisch eindadvies van HARTIS. 2

5 U informeert de patiënt over de bevindingen als u meent voldoende te kunnen concluderen uit de verslaglegging van HARTIS. Wat levert het u op: Een gedegen verslag plus advies naar aanleiding van de ritmeregistraties bij uw patiënt. Een M&I-tarief van 25,50 (M&I 13011). Geen rompslomp maar een eenvoudig proces dat leidt tot nuttige diagnostische informatie. Voor informatie over Hartis: U kunt ook eerst nadere informatie bij Leo Weusten of Marianne Kleuters opvragen, via of of Diagnostiek Klinisch Chemisch Laboratorium Rectificatie: Hete zomers en lage kaliumwaardes Tot onze spijt heeft de redactie in het vorige 1-2tje een stukje weggelaten uit het artikel over de verlaging van het kaliumgehalte door warmte, dat van belang is om inzicht te krijgen in welke mate het kalium verlaagd wordt door temperatuurstijging. Langs deze weg nogmaals het artikel in zijn geheel. Hete zomers en lage kaliumwaardes Na een zeer warme periode afgelopen zomer genoten we in augustus van lage temperaturen met veel regen. De laatste omstandigheden lijken onverwacht een klein gunstig effect te hebben op onze laboratoriumactiviteiten. Er vinden geen meldingen meer plaats van onverklaarbaar lage kaliumwaardes bij huisartspatiënten. Vorig jaar vroegen wij aan huisartsen bij onbegrepen lage kaliumuitslagen is er mogelijk sprake van laxantiagebruik of veelvuldig braken? is er sprake van verlies door diureticagebruik (thiaziden)? hoe is de K-inname bij de patiënt? zonodig als vervolg diagnostiek magnesium meten en een alkalose uitsluiten. in zeldzame gevallen moet hyperaldosteronisme of hypercortisolisme worden uitgesloten. Anno 2006 komt daar een bijzondere vraag bij: hoe warm was het en hoe ver?. Recent onderzoek van collega Assink uit Groningen heeft namelijk aangetoond dat op warme dagen en bij enkele uren blootstelling aan hoge temperaturen (bij externe bloedafname, tijdens transport of bij wachten op voorbewerking) een verlaging van serum / plasma kalium in de nog niet gecentrifugeerde monsters plaatsvindt. Ten opzichte van gemiddeld 4,18 mmol/l bij 20 C vond Assink na drie uur opslaan bij 30 C een daling van de gemiddelde kalium naar 3,70 mmol/l +/- 0,21 een daling van gemiddeld 0,5 mmol/l. Wij zullen deze preanalytische storingsbron zo goed mogelijk proberen droog te leggen. Ondertussen willen we u vragen om op echte warme dagen bij onverwacht lage kaliumwaarden na externe afname, dit 3

6 voorzichtig te interpreteren en zonodig te laten herhalen, bij voorkeur met een afname in het ziekenhuis. Voor meer informatie: dienstdoende klinisch chemicus, Meander Medisch Centrum, via Cardiologie Slecht leesbare holterverslagen Een aantal malen bereikten ons klachten over holterverslagen die niet goed leesbaar zijn. Mocht u een niet goed leesbaar verslag aantreffen, dan verzoeken wij u dit te melden bij de cardioloog die de holter beoordeelt en het verslag geschreven heeft. Er zijn onderhandelingen gaande om te zijner tijd ook deze verslagen geautomatiseerd te verzenden. Tot die tijd graag uw reactie bij niet leesbare holterverslagen naar de cardiologen. Mocht u hierbij knelpunten ervaren, dan graag een kopie naar het MCCE, t.a.v. Loes Meijer, via Voor meer informatie: Jeff Senden, cardioloog, Meander Medisch Centrum, via Radiologie Aandachtspunten bij verwijzingen Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende bij het verwijzen van patiënten naar de afdeling Radiologie: Wilt u zo vriendelijk zijn een patiënt er op te wijzen dat hij altijd een afspraak moet maken voor het laten verrichten van onderzoek. Als een patiënt zonder afspraak komt, kan het voorkomen dat hij onverrichter zake naar huis wordt gestuurd. Het telefoonnummer voor het maken van afspraken is: Wilt u de patiënt ook vragen de röntgenaanvraag mee te nemen. Het onderzoek kan niet gedaan worden zonder aanvraag, omdat dan de medische gegevens en vraagstelling niet bekend zijn. Deze gegevens zijn absoluut noodzakelijk om de juiste opnamen te kunnen maken. Bovenstaande geldt voor alle locaties in Amersfoort, Baarn en Soest. Op locatie Soest is de afdeling Radiologie open van tot uur en s middags gesloten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met teammanager Radiologie Martha Peters, Meander Medisch Centrum, via

7 Van de vakgroepen Reumatologie Spreekuur nurse practitioner Vanaf 1 december is het mogelijk om nieuwe patiënten met verdenking op (hand)artrose en fibromyalgiepatiënten aan te melden voor het spreekuur van de nurse practitioner, mevrouw F.E. (Froukje) Genuit. Zij werkt onder supervisie van de reumatologen, dus de reumatoloog ziet deze patiënten ook nog. De nurse practitioner neemt de anamnese af, verricht intern en gewrichtsonderzoek en vraagt in overleg met de reumatoloog zonodig aanvullend onderzoek aan. De spreekuren worden op maandagen in Baarn en op donderdagen in Amersfoort gehouden. Afspraken kunnen gemaakt worden via het afsprakenbureau met vermelding spreekuur nurse practitioner reumatologie. Voor meer informatie: Ton Heurkens, reumatoloog, Meander Medisch Centrum, via Wachttijd poli Reumatologie opgelopen Helaas is door openstaande vacatures en lange wachtlijsten elders in de regio Utrecht de toestroom van nieuwe patiënten naar onze polikliniek zo groot geworden, dat wij niet in staat zijn deze stroom te verwerken. Vooral onze capaciteit voor het zien van controlepatiënten neemt hierdoor af en dit leidt tot te lange wachttijden. Om de controlepatiënten te kunnen blijven zien, hebben wij besloten om tot 1 januari 2007 geen nieuwe patiënten te plaatsen op de spreekuren van de reumatologen, maar alleen bij de artsassistent en de nurse practitioner (voor haar alleen artrose- en fibromyalgiepatiënten). Naar verwachting worden per 1 januari 2007 drie vacatures voor reumatologen in de regio ingevuld en zal de problematiek afnemen. Wij vragen uw begrip voor deze maatregel en hopen begin 2007 weer op de oude voet verder te kunnen en zonder wachtlijst te kunnen werken. Voor meer informatie: Iet van Albada, reumatoloog, Meander Medisch Centrum, via Klinische Pathologie Nieuwe naam: Klinische Pathologie Het Regionaal Pathologisch & Cytologisch Laboratorium (RPCL) heet voortaan Klinische Pathologie. Sinds het jaar 2000 is ons laboratorium al onderdeel van Meander Medisch Centrum op locatie Amersfoort Lichtenberg. De naam RPCL zal niet meer worden gebruikt. Uitbreiding service met koeriersdienst De service van de afdeling Klinische Pathologie is verder uitgebreid. We zijn gestart met een koeriersdienst voor het ophalen van patiëntenmateriaal bestemd voor Klinische Pathologie bij huisartsenpraktijken. Er wordt nu met alle praktijken een afspraak gemaakt voor een vast moment in de week. U wordt daarover door de koerier benaderd. Tegelijkertijd is het mogelijk om nieuwe benodigdheden van de koerier te krijgen (ten behoeve van baarmoederhals-onderzoek, HPV en histologie). Het telefoonnummer van de koerier is Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van Klinische Pathologie, via KNO Verschuivingen KNO-artsen In verband met het afscheid van Ron van der Wal, werkt KNO-arts Koos Mol sinds 1 november alleen nog in Baarn. Hij maakte al deel uit van de maatschap en neemt alle patiënten van Van der Wal over. Onze nieuwe collega Robert ter Rahé komt op locatie Amersfoort Elisabeth werken. Voor meer informatie: Chimène Jongejans, KNO-arts, Meander Medisch Centrum, via

8 Symfora groep Acute Psychiatrie Behandelprogramma 24-uurs zorg voor volwassenen Op de opnameafdeling Acute Psychiatrie voor Volwassenen worden a-selectief patiënten met alle voorkomende psychiatrische beelden opgenomen (30 bedden, waarvan 20 gesloten) voor de regio Oostelijk Utrecht. De doelstelling van Acute Psychiatrie is patiënten direct, maximaal binnen 24 uur, op te nemen. Dit gebeurt vaak in het kader van een Inbewaringstelling of Rechterlijke Machtiging, waarbij interventies op het risicogedrag, zoals suïcidaliteit, impulsiviteit en agressie, geïndiceerd zijn. Aanbod Een hoofdaccent ligt op (differentiaal) diagnostiek van het toestandsbeeld, waarbij verslaving en somatische co-morbiditeit uitgesloten en of behandeld dienen te worden. Hierna wordt het psychiatrische beeld volgens de geldende richtlijnen behandeld. Aangezien dwang- en drangmaatregelen vaak een vast onderdeel vormen van de behandeling, wordt dit voortdurend gemonitord en geëvalueerd met de betreffende patiënten, het team, maar ook door wetenschappelijk onderzoek. Samenwerking Er is intensieve samenwerking en communicatie met externe ketenpartners zoals Riagg, huisartsen, Intensive Care Meander, PAAZafdelingen en academische afdelingen, naast bijvoorbeeld gespecialiseerde forensische en verslavingsklinieken. Dit is een vereiste om de patiënt na een stabilisatie van de crisis zorg op maat te kunnen bieden. Regulier contact met politie, burgemeester, hulpdiensten rondom spoedeisende hulp en het multiproblemoverleg zijn een onderdeel van de externe overlegstructuur, waarbij overlasten delictpreventie binnen Amersfoort en omstreken centraal staan. De meeste patiënten worden ontslagen naar de verwijzers of vervolgen de behandeling binnen de Symfora groep in een van de behandelprogramma s. Divisie Kinderen & Jeugd Fornhese, Kinder- en Jeugdpsychiatrie Het behandelaanbod van Fornhese, onderdeel van de divisie Kinderen & Jeugd van de Symfora groep, is georganiseerd op leeftijd. Er zijn behandelprogramma s van 0-6 jaar, 6-12 jaar en jaar, waarin zowel ambulante, deeltijd en klinische behandeling in nauwe samenhang met elkaar worden aangeboden. Crisis / Acute psychiatrie Bij acuut psychiatrische problematiek verbindt ons secretariaat u door met de betreffende behandelaar. Buiten kantoortijden is de crisisdienst van Riagg Amersfoort & Omstreken bereikbaar, evenals bij een verzoek tot outreachende acute zorg. Aanmelding U kunt als verwijzer, net als het Bureau Jeugdzorg, zelfstandig naar Fornhese verwijzen als het gaat om diagnostiek en behandeling bij een vermoeden van ernstige psychiatrische problematiek. Voor vooroverleg, bijvoorbeeld bij twijfel rond een aanmelding, én voor aanmeldingen heeft Fornhese meerdere malen per week een telefonisch spreekuur. Dit spreekuur wordt vormgegeven door behandelinhoudelijke deskundigen. Een actueel overzicht hiervan kunt u vinden op Op onze website vindt u tevens informatie over de actuele wachttijden tussen aanmelding en het eerste contact. Mocht er op het moment dat u belt geen telefonisch spreekuur zijn, dan wordt er met u, zo mogelijk voor dezelfde dag, een terugbelafspraak gemaakt. U kunt bellen met: Of faxen: Mevrouw E.M. (Erica) Harteveld en de heer H.D. (Dik) van Leeuwen zijn beiden hoofdbehandelaar / psychiater. Aanmelding Telefoon: , fax: Informatie over procedure rond aanmelding en inhoudelijke vragen: de heer F.R. (Frank) Kruisdijk is hoofdbehandelaar / psychiater. 6

9 Herstellingsoord Prins Hendriksoord Psychosociale problematiek Prins Hendriksoord in Laren is een centrum voor geestelijke gezondheidszorg en is bestemd voor volwassenen vanaf 17 jaar. Het concept van Prins Hendriksoord is uniek, omdat we kortdurende klinische behandeling aanbieden voor mensen met psychosociale problematiek. Die problematiek uit zich vaak in lichte tot matige psychische klachten als depressiviteit, angst en stressgerelateerde klachten. Prins Hendriksoord is bestemd voor mensen voor wie ambulante hulp niet (meer) toereikend is. Een zwaardere opname in een psychiatrische setting is niet nodig en kan hiermee voorkomen worden. Het uitgangspunt van Prins Hendriksoord is dat wij de klinische behandeling zo kort mogelijk houden. Dat kan ook omdat wij naast opnamemogelijkheden tevens beschikken over deeltijdbehandeling. Cliënten kunnen dus, zo snel als hun situatie en toestand dat toelaat, hun behandeling afronden in deeltijd. Tot slot, Prins Hendriksoord ligt in Laren (NH) in een mooie omgeving en biedt plaats aan 36 cliënten, die ieder over een eigen kamer met douche en toilet beschikken. Aanbod Prins Hendriksoord biedt een behandeling die kortdurend, intensief en doelgericht is. Wij bieden behandeling op gedragswetenschappelijke basis met psychiatrische en somatisch medische ondersteuning. Het accent van de behandeling ligt op verbetering van de probleemoplossende en stresshanterende vaardigheden. Iedere cliënt heeft een eigen behandelaar waarmee hij of zij het behandelplan opstelt en de individuele behandelgesprekken voert. Daarnaast neemt elke cliënt deel aan het basisprogramma dat bestaat uit sociotherapie, psycho-motore therapie en psycho-educatie. Op indicatie volgt de cliënt ook creatieve therapie, assertiviteitstraining, running, mannengroep, vrouwenautonomiegroep of cognitieve gedragstraining. Prins Hendriksoord beschikt tevens over lichttherapie, wat de behandeling van seizoensgebonden depressieve klachten mogelijk maakt. Naast de therapeutische activiteiten is er voldoende tijd om te ontspannen en tot rust te komen. De maximale opnameduur is twaalf weken. Indien wenselijk kan, in aansluiting op de klinische behandeling, het deeltijdprogramma (anderhalve dag in de week) worden gevolgd. De behandeling in zijn geheel duurt niet langer dan achttien weken maar kan ook korter zijn. In de weekenden verblijven de cliënten thuis. Hierdoor blijft de cliënt nauw verbonden met de thuissituatie en kan er geoefend worden met nieuw geleerd gedrag. Aanmelding Huisartsen kunnen cliënten telefonisch aanmelden via of via faxnummer Het eerste contact kan ook worden gelegd door andere disciplines of door de cliënt zelf, maar het aanmeldingsformulier dient altijd mede ondertekend te zijn door de huisarts. Een cliënt wordt binnen twee weken na aanmelding uitgenodigd voor een intakegesprek. Nadat binnen één week de indicatie voor behandeling is gesteld, kan deze op korte termijn van start gaan. Voor meer informatie rond aanmelding en wachttijden of inhoudelijke vragen zijn wij uiteraard altijd te bereiken op bovengenoemd telefoonnummer. Mevrouw S.A.M. (Saskia) van Broeckhuysen - Kloth is hoofdbehandelaar / klinisch psycholoog. 7

10 Personalia Nieuwe specialisten In het vorige 1-2tje werd vermeld dat John Westerga als patholoog bij Meander zou komen werken. Dit dienstverband is uiteindelijk niet tot stand gekomen. Vertrekkende specialisten Dhr. C.W. (Cees) Vette Radioloog Per 1 oktober 2006 Dhr. R.J. (Ron) van der Wal KNO-arts Per 1 november 2006 Op donderdag 16 november neemt Ron van der Wal afscheid met een symposium in de Pauluskerk op de Brink in Baarn. Aansluitend vindt daar vanaf uur de receptie plaats. U bent van harte uitgenodigd. Vervangende specialisten Prof. J.J. (Hans) Rasker Reumatoloog Van 10 november tot begin maart 2007 Tijdens het zwangerschapsverlof van reumatoloog Suzanne Linn, neemt reumatoloog J.J. Rasker haar waar. Dhr. M.L.R. (Manuel) Tjin-A-Ton Internist-oncoloog Van januari t/m maart 2007 In het kader van een uitwisselingsprogramma met het UMC Utrecht, is internist-oncoloog Cees Rodenburg gedurende deze periode werkzaam in het UMCU. Hij wordt waargenomen door Manuel Tjin-A-Ton uit het UMCU. 8

11

12

TRANSMURAAL PROTOCOL PSYCHIATRIE Herziene versie mei/juni 2009.

TRANSMURAAL PROTOCOL PSYCHIATRIE Herziene versie mei/juni 2009. TRANSMURAAL PROTOCOL PSYCHIATRIE Herziene versie mei/juni 2009. Werkafspraken De afdeling psychiatrie, gevestigd in het Academisch Psychiatrisch Centrum van het AMC, kent 4 zorglijnen: 1. Acute zorg 2.

Nadere informatie

INTER-PSY Vechtdal Kliniek

INTER-PSY Vechtdal Kliniek Informatie voor verwijzers INTER-PSY Vechtdal Kliniek Polikliniek, deeltijdbehandeling en kliniek /opname Informatie voor verwijzers INTER-PSY Vechtdal Kliniek Algemene informatie INTER-PSY Vechtdal Kliniek

Nadere informatie

WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN

WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN Huisartsenpraktijk (huisarts en/of POH) levert 1 e lijns zorg, d.w.z. doet diagnostisch onderzoek en behandeling t.b.v. álle inwoners in thuissituatie

Nadere informatie

Centrum Integrale Psychiatrie

Centrum Integrale Psychiatrie Centrum Integrale Psychiatrie Centrum Integrale Psychiatrie Het Centrum Integrale Psychiatrie (CIP) biedt ambulante zorg aan volwassenen met (zeer) complexe psychische en/of psychiatrische problemen.

Nadere informatie

MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten

MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten Brengt medische en psychische kennis samen MedPsych Center (MPC) voor klinische patiënten 1. Welkom 3 2. Voor welke patiënten is de MPU bedoeld? 3 3. Wachtlijst

Nadere informatie

WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN

WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN Begripsbepaling De werkgroep hanteert het NHG Standpunt. Kwetsbare ouderen zijn: ouderen met complexe problematiek, die diverse aandoeningen hebben

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Polikliniek psychiatrie. rkz.nl

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Polikliniek psychiatrie. rkz.nl Patiënteninformatie Polikliniek psychiatrie rkz.nl U bent verwezen naar de Afdeling Psychiatrie door uw huisarts of een andere hulpverlener/ instantie. De polikliniek Psychiatrie is bedoeld voor onderzoek

Nadere informatie

Poliklinische behandeling

Poliklinische behandeling Poliklinische behandeling Ouderen Poliklinische behandeling Introductie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van 65 jaar en ouder, die behoefte hebben aan behandeling,

Nadere informatie

PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE. Psychiatrisch Medische Unit (PMU)

PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE. Psychiatrisch Medische Unit (PMU) PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE Psychiatrisch Medische Unit (PMU) Psychiatrisch Medische Unit (PMU) U bent opgenomen op de psychiatrisch medische unit van het St. Antonius Ziekenhuis. De PMU is onderdeel van

Nadere informatie

volwassenen en ouderen

volwassenen en ouderen volwassenen en ouderen Inhoudsopgave 1. Aanmelding... 1 2. Eerste gesprek... 1 3. De verdere behandeling... 2 4. Privacy en kwaliteit... 2 5. Kosten... 3 6. Eigen risico... 3 7. Tot slot... 4 AmaCura is

Nadere informatie

GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray

GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray GGZ Centrum Roermond Informatie voor de cliënt 2 De Regionale Centra GGZ Venray, Venlo en Roermond Lichamelijke klachten heeft

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

Poliklinische behandeling

Poliklinische behandeling Poliklinische behandeling Ouderen Poliklinische behandeling Introductie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van 65 jaar en ouder, die behoefte hebben aan behandeling,

Nadere informatie

Klinische opname. Algemene informatie

Klinische opname. Algemene informatie Klinische opname Algemene informatie In deze brochure van SymforaMeander centrum voor psychiatrie, vindt u algemene en praktische informatie over de behandeling en de gang van zaken in de kliniek. Leest

Nadere informatie

Afspraken over verwijzen, terugverwijzen en ontslag in de GGZ regio Arnhem voor patiënten/cliënten van 18 jaar en ouder

Afspraken over verwijzen, terugverwijzen en ontslag in de GGZ regio Arnhem voor patiënten/cliënten van 18 jaar en ouder Afspraken over verwijzen, terugverwijzen en ontslag in de GGZ regio Arnhem voor patiënten/cliënten van 18 jaar en ouder Verwijzen Criteria voor verwijzen vanuit de huisartsenpraktijk 1 Uit Landelijke samenwerkingsafspraken:

Nadere informatie

Medische psychiatrische unit (MPU)

Medische psychiatrische unit (MPU) PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE Medische psychiatrische unit (MPU) Unit B Medische Psychiatrische Unit (MPU) U bent opgenomen op de Medische Psychiatrische Unit van het St. Antonius Ziekenhuis. De MPU is onderdeel

Nadere informatie

Emerhese. behandelcentrum voor volwassenen met een autismespectrumstoornis (ASS) behandelcentrum voor volwassenen met ASS

Emerhese. behandelcentrum voor volwassenen met een autismespectrumstoornis (ASS) behandelcentrum voor volwassenen met ASS Emerhese behandelcentrum voor volwassenen met een autismespectrumstoornis (ASS) behandelcentrum voor volwassenen met ASS Emerhese, behandelcentrum voor volwassenen met een autismespectrumstoornis Inhoudsopgave

Nadere informatie

INTER-PSY Vechtdal Kliniek

INTER-PSY Vechtdal Kliniek Polikliniek en deeltijdbehandeling INTER-PSY Vechtdal Kliniek Polikliniek en deeltijdbehandeling Informatie voor patiënten, familie en naastbetrokkenen INTER-PSY Vechtdal Kliniek Algemene informatie INTER-PSY

Nadere informatie

Aanmelding, intake en diagnostiek. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Aanmelding, intake en diagnostiek. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Aanmelding, intake en diagnostiek Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Aanmelding, intake en diagnostiek Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de aanmelding, de intake

Nadere informatie

Polikliniek Psychiatrie

Polikliniek Psychiatrie Polikliniek Psychiatrie U bent door uw arts verwezen naar de polikliniek Psychiatrie, onderdeel van de Zorgeenheid Psychiatrie/PMU van Rijnstate. Deze folder beschrijft wie deel uitmaakt van het behandelteam

Nadere informatie

Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ

Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ Informatie voor huisartsen Organisatie voor geestelijke gezondheidszorg GGZ Rivierduinen biedt vele vormen van geestelijke gezondheidszorg voor alle leeftijden;

Nadere informatie

High Care - Kastanjehof

High Care - Kastanjehof High Care - Kastanjehof Behandelprogramma Acute Psychiatrie High Care - Kastanjehof Behandelprogramma Acute Psychiatrie Inhoudsopgave Wat...Pagina Inleiding...2 Voor wie...3 Aanmelding...3 Behandelaanbod...3

Nadere informatie

1-2tje december 2006

1-2tje december 2006 1-2tje december 2006 1-2tje is het informatiebulletin van MCC Eemland, Meander Medisch Centrum en Symfora groep voor 1e- en 2e-lijns zorgaanbieders Inhoud Van de redactie MCCE Algemeen 6 Diagnostiek 6

Nadere informatie

Generalistische basis ggz

Generalistische basis ggz Generalistische basis ggz Informatie voor verwijzers Generalistische basis ggz Met ingang van januari 2014 heeft Mondriaan, naast haar specialistische zorgaanbod, ook een aanbod in de generalistische basis

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Ouderen

Deeltijdbehandeling. Ouderen Deeltijdbehandeling Ouderen Deeltijdbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan

Nadere informatie

PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE. Psychiatrie gesloten acute opnameafdeling

PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE. Psychiatrie gesloten acute opnameafdeling PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE Psychiatrie gesloten acute opnameafdeling Psychiatrie gesloten acute opnameafdeling U bent opgenomen op de gesloten acute opnameafdeling van het St. Antonius Ziekenhuis. De gesloten

Nadere informatie

Inhoud. Van de redactie. Van de redactie. MCCE Algemeen 3. Van de huisartsen 3. Diagnostiek 4. Meander Algemeen 5. Van de vakgroepen 5.

Inhoud. Van de redactie. Van de redactie. MCCE Algemeen 3. Van de huisartsen 3. Diagnostiek 4. Meander Algemeen 5. Van de vakgroepen 5. Inhoud Van de redactie MCCE Algemeen 3 Van de huisartsen 3 Diagnostiek 4 Meander Algemeen 5 Van de vakgroepen 5 Van de redactie Voor u ligt alweer de derde uitgave van het 1-2tje. Op de eerste twee uitgaven

Nadere informatie

Informatie deeltijdbehandeling

Informatie deeltijdbehandeling PAAZ Informatie deeltijdbehandeling Voor verwijzers en deelnemers Deze brochure geeft u informatie over de deeltijdbehandeling van de psychiatrische afdeling in ziekenhuis Lievensberg te Bergen op Zoom.

Nadere informatie

Zorgprogramma. Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie. Amares

Zorgprogramma. Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie. Amares Zorgprogramma Amares Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie Deze folder is bedoeld voor kinderen en jongeren die behandeling krijgen bij Amares. De folder is ook bedoeld voor ouder(s)/verzorger(s) die binnenkort

Nadere informatie

Pijnbestrijding De pijnpoli en pijnbehandeling

Pijnbestrijding De pijnpoli en pijnbehandeling PIJNPOLI Pijnbestrijding De pijnpoli en pijnbehandeling Pijn is wat u als patiënt ervaart als pijn. Pijn is persoonlijk; iedereen beleeft pijn op zijn of haar eigen manier. Pijn wordt bepaald door genetische,

Nadere informatie

Instructie Consultatie Geriatrieteam

Instructie Consultatie Geriatrieteam Instructie Consultatie Geriatrieteam ZIO, Zorg in Ontwikkeling Versie 2 INLEIDING Per 1 april 2012 is het Geriatrieteam (GT) voor de regio Maastricht-Heuvelland van start gegaan. Dit team bestaat uit:

Nadere informatie

Carrouselbijeenkomst 2016 Samenwerkingsafspraken Karin Jansen, relatiemanager huisartsen

Carrouselbijeenkomst 2016 Samenwerkingsafspraken Karin Jansen, relatiemanager huisartsen Carrouselbijeenkomst 2016 Samenwerkingsafspraken Karin Jansen, relatiemanager huisartsen Agenda samenwerkingsafspraken Doel en totstandkoming Waar te vinden? Waar gaat het over? Specifieke afspraken toegelicht

Nadere informatie

Diagnostisch Onderzoekscentrum Psycho-Geriatrie (DOC-PG) patiëntenvoorlichting

Diagnostisch Onderzoekscentrum Psycho-Geriatrie (DOC-PG) patiëntenvoorlichting Diagnostisch Onderzoekscentrum Psycho-Geriatrie (DOC-PG) patiëntenvoorlichting Eerste azm dag datum: van uur tot ongeveer uur...... Tweede azm dag datum: van uur tot ongeveer uur...... Melden bij de balie

Nadere informatie

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ Inhoudsopgave Indigo Brabant 2 Wat is de Basis GGZ? 2 Wat kan Indigo mij bieden? 4 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Specialistische GGZ 7 Heeft u vragen? 7 Contact

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Barneveld. volwassenen deeltijd

Deeltijdbehandeling. Barneveld. volwassenen deeltijd Deeltijdbehandeling Barneveld volwassenen deeltijd Inhoudsopgave Wat is deeltijdbehandeling? 2 Voor wie is de behandeling bedoeld? 2 De behandeling 3 Doel 3 Behandelplan 3 Inhoud 3 Programma 4 Individuele

Nadere informatie

Kop 2, pagina 1! Ouderenpsychiatrie. A-Borg. Winschoten

Kop 2, pagina 1! Ouderenpsychiatrie. A-Borg. Winschoten Lentis De Opnamekliniek van Kop 1,Ouderenpsychiatrie pagina 1 Kop 2, pagina 1! Opnamekliniek A-Borg Lentis Ouderenpsychiatrie Winschoten A-Borg Ouderen kunnen door allerlei oorzaken last hebben van psychische

Nadere informatie

Psychosomatiek Eikenboom

Psychosomatiek Eikenboom specialistische geestelijke gezondheidszorg informatie voor patiënten en verwijzers Psychosomatiek Eikenboom Er zijn mensen, die jarenlang tobben met lichamelijke klachten waarvoor artsen geen afdoende

Nadere informatie

1-2tje september 2006

1-2tje september 2006 1-2tje september 2006 1-2tje is het informatiebulletin van MCC Eemland, Meander Medisch Centrum en Symfora groep voor 1e- en 2e-lijns zorgaanbieders Inhoud Van de redactie Diagnostiek 3 Meander Algemeen

Nadere informatie

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor:

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor: Inleiding Patiënten worden in het ziekenhuis regelmatig door meerdere medisch specialisten tegelijk behandeld. In het verleden is verschillende malen geconstateerd dat de onderlinge verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Onderzoek, diagnostiek en behandeling bij: onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten combinatie van psychische en lichamelijke klachten Informatie voor cliënten

Nadere informatie

WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN

WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN Begripsbepaling De werkgroep hanteert het NHG Standpunt. Kwetsbare ouderen zijn: ouderen met complexe problematiek, die diverse aandoeningen hebben

Nadere informatie

Ambulante Centra Ouderen

Ambulante Centra Ouderen Ambulante Centra Ouderen Informatie voor (toekomstige) patiënten en geïnteresseerden Deze folder is bestemd voor (toekomstige) patiënten (en hun familie, verzorgers en mantelzorgers) van onze Ambulante

Nadere informatie

Welkom Casemanagement Dementie 12 april 2016

Welkom Casemanagement Dementie 12 april 2016 Welkom Casemanagement Dementie 12 april 2016 Inhoud Iets over de GGZ Via afdeling Ouderenzorg Naar taken van de SPV Het GGZ traject dementie Met aandeel van de SPV (PIT?) Naar gedwongen afronding (IBS/RM)

Nadere informatie

Generalistische basis ggz

Generalistische basis ggz Generalistische basis ggz Informatie voor patiënten Generalistische basis ggz U bent door uw huisarts verwezen voor behandeling naar de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) van Mondriaan. Mondriaan Generalistische

Nadere informatie

PersonaCura. Uw specialist in persoonlijkheid & gedrag bij senioren

PersonaCura. Uw specialist in persoonlijkheid & gedrag bij senioren PersonaCura Uw specialist in persoonlijkheid & gedrag bij senioren Inleiding We willen allemaal oud worden, maar het liever niet zijn. Ouder worden betekent immers omgaan met verlies van gezondheid, van

Nadere informatie

High & Intensive Care

High & Intensive Care High & Intensive Care Waarom krijg ik deze folder? U bevindt zich in een (tijdelijk) ontregelde situatie die u niet zelf de baas meer bent. Het is in uw situatie nodig om intensieve begeleiding en behandeling

Nadere informatie

Inbewaringstelling. Informatie voor patiënten

Inbewaringstelling. Informatie voor patiënten Inbewaringstelling Informatie voor patiënten Inbewaringstelling In deze folder vindt u informatie over de inbewaringstelling (IBS). Inbewaringstelling Inleiding In de afgelopen jaren zijn er voor de (geestelijke)

Nadere informatie

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Inleiding In deze brochure geven wij

Nadere informatie

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Onderzoek, diagnostiek en behandeling bij: Verklaarde- en onverklaarde lichamelijke klachten gecombineerd met psychische klachten Informatie voor patiënten Lichamelijke

Nadere informatie

Binnen 2 uur hartonderzoek & behandelplan. Nieuw Cardicare

Binnen 2 uur hartonderzoek & behandelplan. Nieuw Cardicare Binnen 2 uur hartonderzoek & behandelplan Nieuw Cardicare St. Antonius Cardicare Gooi en Vechtstreek St. Antonius Cardicare, locatie Gooi & Vechtstreek is een nieuwe kliniek op het gebied van hart- en

Nadere informatie

Behandelhuis afdeling Psychiatrie

Behandelhuis afdeling Psychiatrie Behandelhuis afdeling Psychiatrie U bent opgenomen of overweegt u te laten opnemen in het Behandelhuis van de afdeling Psychiatrie van Rijnstate Arnhem. Meer informatie hierover vindt u in deze folder.

Nadere informatie

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Inleiding

Nadere informatie

Opname op afdeling Argo en gedwongen opname. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Opname op afdeling Argo en gedwongen opname. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Opname op afdeling Argo en gedwongen opname Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Opname op afdeling Argo en gedwongen opname Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de

Nadere informatie

(echt)parengroep werken aan. je relatie. verder met autisme. polikliniek amsterdam. dr. leo kannerhuis

(echt)parengroep werken aan. je relatie. verder met autisme. polikliniek amsterdam. dr. leo kannerhuis (echt)parengroep werken aan je relatie polikliniek amsterdam Een partner relatiegroep voor (echt)paren waarvan één van de partners een diagnose binnen het autisme spectrum (ASS) heeft februari 2013 centrum

Nadere informatie

Naast deze hoofdbehandelgroepen zijn er nog mogelijkheden voor eendaagse nazorgtrajecten en werken sommige groepen met een voorwerktraject.

Naast deze hoofdbehandelgroepen zijn er nog mogelijkheden voor eendaagse nazorgtrajecten en werken sommige groepen met een voorwerktraject. Dagbehandeling PAAZ 2 U bent aangemeld voor psychiatrische dagbehandeling op de PAAZ van CWZ. In deze folder vindt u informatie over de aanmeldingsprocedure en de behandelmogelijkheden. Heeft u na het

Nadere informatie

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid Volwassenen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Verslavingszorg Introductie Verslavingszorg verleent hulp aan volwassenen met problematisch gebruik van alcohol, drugs, medicijnen, gameverslaving en met

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

1.1 Gang van zaken: van aanmelding tot aan de eerste afspraak

1.1 Gang van zaken: van aanmelding tot aan de eerste afspraak Inleiding U bent verwezen voor een afspraak op de polikliniek Pijnbehandeling van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht), locatie Academisch Ziekenhuis Utrecht (AZU). De polikliniek Pijnbehandeling

Nadere informatie

Een verwijzing naar de polikliniek Kinderen Jeugdpsychiatrie

Een verwijzing naar de polikliniek Kinderen Jeugdpsychiatrie Een verwijzing naar de polikliniek Kinderen Jeugdpsychiatrie Algemene informatie Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Doelgroep 1 Aanmelding 2 Intake 2 Uitslag/advies 3 Aanvullend onderzoek

Nadere informatie

Dagbehandeling. Ouderen

Dagbehandeling. Ouderen Dagbehandeling Ouderen Dagbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen

Nadere informatie

MedPsych Center Voor poliklinische patiënten

MedPsych Center Voor poliklinische patiënten MedPsych Center Voor poliklinische patiënten Brengt medische en psychische kennis samen MedPsych Center voor poliklinische patiënten 1. Inleiding 3 2. Welke patiënten kunnen bij de MPC terecht? 4 3. Diagnostiek

Nadere informatie

Richtlijn Communicatie in de GGZ-keten Drenthe

Richtlijn Communicatie in de GGZ-keten Drenthe Richtlijn Communicatie in de GGZ-keten Drenthe Inleiding In de (geestelijke) gezondheidszorg is communicatie tussen verwijzers (huisartsen) en zorgverleners en tussen zorgverleners onderling van cruciaal

Nadere informatie

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MAAK KENNIS MET DE SWAAI

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MAAK KENNIS MET DE SWAAI centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MAAK KENNIS MET DE SWAAI De Swaai is een samenwerking tussen GGZ Friesland en Talant en biedt jongeren en volwassenen met zowel een verstandelijke

Nadere informatie

Ambulant. Algemene informatie voor patiënten

Ambulant. Algemene informatie voor patiënten Ambulant Algemene informatie voor patiënten 2 In deze folder staat wat u van de ambulante afdeling van Altrecht Senior kunt verwachten. Wanneer kunt u behandeld worden bij Altrecht Senior, Ambulant? Ambulant

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid Deeltijdbehandeling Informatie voor cliënten Ouderen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Ouderen Deeltijdbehandeling De Divisie Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Een niet vrijwillige opname in het verpleeghuis

Een niet vrijwillige opname in het verpleeghuis Een niet vrijwillige opname in het verpleeghuis Ouderen Een niet vrijwillige opname in het verpleeghuis Introductie Op dit moment is uw dementerend familielid in behandeling bij Mondriaan Ouderen van Mondriaan.

Nadere informatie

Een verwijzing naar de polikliniek Kinderen Jeugdpsychiatrie

Een verwijzing naar de polikliniek Kinderen Jeugdpsychiatrie Een verwijzing naar de polikliniek Kinderen Jeugdpsychiatrie Algemene informatie Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Doelgroep 1 Aanmelding 2 Intake 2 Uitslag/advies 3 Aanvullend onderzoek

Nadere informatie

De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum. Medische Psychologie

De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum. Medische Psychologie De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum Medische Psychologie In deze folder informeren we u over de manier van werken van de psycholoog, verbonden aan de afdeling Medische psychologie van Zuyderland

Nadere informatie

Psychologie, medische (volwassenen) Medische psychologie. www.catharinaziekenhuis.nl

Psychologie, medische (volwassenen) Medische psychologie. www.catharinaziekenhuis.nl Psychologie, medische (volwassenen) Medische psychologie www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl PSV003 / Medische psychologie / 16-10-2015 2 Medische

Nadere informatie

HART AAN DE SLAG VOOR UW PRAKTIJK Hartritme-diagnostiek op afstand DE STAPPEN DE FUNCTIES DE PRAKTIJK

HART AAN DE SLAG VOOR UW PRAKTIJK Hartritme-diagnostiek op afstand DE STAPPEN DE FUNCTIES DE PRAKTIJK HART AAN DE SLAG VOOR UW PRAKTIJK Hartritme-diagnostiek op afstand DE PRAKTIJK Hartis in uw praktijk Hartritmestoornissen zijn vaak lastig vast te stellen. Kunt u als huisarts zelf behandelen of moet u

Nadere informatie

PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE. Psychiatrie open afdeling

PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE. Psychiatrie open afdeling PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE Psychiatrie open afdeling Psychiatrie open afdeling U bent opgenomen op de open opnameafdeling van het St. Antonius Ziekenhuis. De open opnameafdeling is onderdeel van de afdeling

Nadere informatie

Stichting Pandora GEDWONGEN OPNAME. Stichting Pandora, februari 2003 1/8

Stichting Pandora GEDWONGEN OPNAME. Stichting Pandora, februari 2003 1/8 Stichting Pandora, februari 2003 1/8 GEDWONGEN OPNAME Stichting Pandora Stichting Pandora, februari 2003 2/8 Gedwongen opname Niemand wil tegen z'n zin in een psychiatrisch ziekenhuis terechtkomen. Dat

Nadere informatie

EENDAAGSE GROEPSPSYCHOTHERAPEUTISCHE DAGBEHANDELING

EENDAAGSE GROEPSPSYCHOTHERAPEUTISCHE DAGBEHANDELING 1 2 EENDAAGSE GROEPSPSYCHOTHERAPEUTISCHE DAGBEHANDELING 3 INFORMATIE OVER PSYMENS PsyMens is een kleinschalige GGZ instelling met vestigingen in Utrecht, Nieuwegein, Woerden en Amersfoort. Wij bieden een

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Informatie voor ouders Wat is De Banjaard? De Banjaard is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. We zijn er voor kinderen en jongeren tussen 4 en 19 jaar bij wie er (vermoedelijk) sprake is van

Nadere informatie

Consultatie Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Consultatie Kinder- en Jeugdpsychiatrie hoofd, hals en zenuwstelsel info voor de ouders Consultatie Kinder- en Jeugdpsychiatrie Alles wat u moet weten voor een eerste afspraak Inhoud 01 Voorwoord... 04 02 Hoe werkt de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Nadere informatie

Polikliniek Reumatologie

Polikliniek Reumatologie Patiënteninformatie Polikliniek Reumatologie Informatie over uw onderzoek op de polikliniek Reumatologie 1234567890-terTER_ Inhoudsopgave Pagina Reumatologie 4 Op de polikliniek Reumatologie 5 Waar moet

Nadere informatie

Inleiding Deze folder geeft u informatie over de gang van zaken rond de geheugenpolikliniek van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis. Wij adviseren u de

Inleiding Deze folder geeft u informatie over de gang van zaken rond de geheugenpolikliniek van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis. Wij adviseren u de Geheugenpolikliniek Inleiding Deze folder geeft u informatie over de gang van zaken rond de geheugenpolikliniek van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis. Wij adviseren u de informatie zorgvuldig te lezen.

Nadere informatie

Psychiatrische Intensieve Thuiszorg

Psychiatrische Intensieve Thuiszorg Psychiatrische Intensieve Thuiszorg Informatie voor cliënten en familie Ouderen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Ouderen Psychiatrische Intensieve Thuiszorg De Divisie Ouderen is een onderdeel van

Nadere informatie

KINDERGENEESKUNDE IN HET FRANCISCUS GASTHUIS

KINDERGENEESKUNDE IN HET FRANCISCUS GASTHUIS KINDERGENEESKUNDE IN HET FRANCISCUS GASTHUIS FRANCISCUS GASTHUIS Kindergeneeskunde in het Franciscus Gasthuis Het Franciscus Gasthuis heeft deze folder over de gang van zaken op de polikliniek en kliniek

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling onbegrepen lichamelijke klachten

Deeltijdbehandeling onbegrepen lichamelijke klachten Deeltijdbehandeling onbegrepen lichamelijke klachten 2 Deze folder geeft u informatie over het deeltijdprogramma (gedeeltelijk) onbegrepen lichamelijke klachten op de zorgeenheid Psychiatrie van het CWZ.

Nadere informatie

Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur.

Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur. Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur. Om in de polikliniek geholpen te worden, hebt u altijd een pasje van ons ziekenhuis nodig. Dit kunt

Nadere informatie

Militaire Kliniek. Militaire Geestelijke Gezondheidszorg. Kliniek MGGZ Conner van Stee, BN 1e Verpleegkundige GGZ

Militaire Kliniek. Militaire Geestelijke Gezondheidszorg. Kliniek MGGZ Conner van Stee, BN 1e Verpleegkundige GGZ Militaire Kliniek Militaire Geestelijke Gezondheidszorg Kliniek MGGZ Conner van Stee, BN 1e Verpleegkundige GGZ 2 3 4 5 6 Nieuwe definitie van gezondheid (M. Huber) Kern is: gezondheid wordt gezien als

Nadere informatie

Bijlage Programma van Eisen

Bijlage Programma van Eisen Bijlage Programma van Eisen Functie: Jeugdzorgplus voor Zeer Intensieve Kortdurende Observatie en Stabilisatie Toegangscriteria 1. Karakteristieken van het kind: De algemene karakteristieken van de cliënten

Nadere informatie

De ZAG- Werkwijze. Het ZorgAfstemmingsGesprek

De ZAG- Werkwijze. Het ZorgAfstemmingsGesprek Het ZorgAfstemmingsGesprek De ZAG- Werkwijze Zorgen voor een goede afstemming en samenwerking tussen de cliënt, het ambulante team, de kliniek, betrokken professionals en naasten voor optimale aansluiting

Nadere informatie

specialistische hulp kleinschalig dichtbij

specialistische hulp kleinschalig dichtbij P R A K T I S C H E I N F O R M A T I E specialistische hulp kleinschalig dichtbij De Hoofdlijn De menselijke maat in hulpverlening Doorverwijzing Als u bent doorverwezen naar De Hoofdlijn, meestal door

Nadere informatie

Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur.

Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur. Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur. Om in de polikliniek geholpen te worden, hebt u altijd een pasje van ons ziekenhuis nodig. Dit kunt

Nadere informatie

Afdeling C4. Afdeling C4. Miljoenenlijn Ouderen

Afdeling C4. Afdeling C4. Miljoenenlijn Ouderen Afdeling C4 Afdeling C4 Miljoenenlijn Ouderen Afdeling C4 Introductie Mondriaan Ouderen behandelt mensen met psychische problemen van 65 jaar en ouder. Het komt voor dat ook patiënten jonger dan 65 jaar

Nadere informatie

Bijlage 1: Programma van Eisen

Bijlage 1: Programma van Eisen Bijlage 1: Programma van Eisen Functie: Stichting Nijmeegs Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid afdeling Jeugd < 18 jaar Toegangscriteria 1. Karakteristieken van het kind: De algemene karakteristieken

Nadere informatie

Klinische behandeling

Klinische behandeling Klinische behandeling voor kinderen met ASS informatie voor cliënten, ouders en verwijzers september 2013 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Klinische behandeling voor kinderen

Nadere informatie

(Net)werking van een PAAZ

(Net)werking van een PAAZ (Net)werking van een PAAZ Frederic Ulburghs (hoofverpleegkundige) en Henrik Palmans (psychiatrisch verpleegkundige) Voorstelling PAAZ Enkele cijfers: +/- 13 FTE verpleegkundigen +/- 3 FTE psychologen +/-

Nadere informatie

Afdeling A3. Afdeling A3. Glaspaleis Ouderen

Afdeling A3. Afdeling A3. Glaspaleis Ouderen Afdeling A3 Afdeling A3 Glaspaleis Ouderen Afdeling A3 Introductie Ouderenpsychiatrie in Mondriaan is gevestigd in Wijerode. Het is een groot gebouw en er zijn veel afdelingen. Om herkenbaarheid van de

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

Welkom bij De Hondsberg

Welkom bij De Hondsberg Welkom bij De Hondsberg Inhoud 7 Een eerste kennismaking met De Hondsberg Voor wie is De Hondsberg? Veel deskundigheid Onze werkwijze Het multidisciplinaire team 9 Samen kijken we verder Observatie en

Nadere informatie

Dementiepoli. Mondriaan. Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen. Ouderen. voor geestelijke gezondheid

Dementiepoli. Mondriaan. Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen. Ouderen. voor geestelijke gezondheid Dementiepoli Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen Ouderen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Ouderen Dementiepoli Als je geheugen je in de steek laat... September 2011 Copyright Mondriaan

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Afdeling Psychiatrie: deeltijdbehandeling

Patiënteninformatie. Afdeling Psychiatrie: deeltijdbehandeling Patiënteninformatie Afdeling Psychiatrie: deeltijdbehandeling Afdeling Psychiatrie: deeltijdbehandeling U heeft een afspraak in Tergooi voor een behandeling. Onze artsen en medewerkers doen er alles aan

Nadere informatie

De verschillen tussen Eerstelijns én Tweedelijns

De verschillen tussen Eerstelijns én Tweedelijns De verschillen tussen Eerstelijns én Tweedelijns & In de Bres biedt 'Eerstelijns Kortdurende Hulp' en 'Tweedelijns Specialistische Zorg', maar wat is het verschil? In Nederland ziet de zorgstructuur er

Nadere informatie