1-2tje november 2006

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1-2tje november 2006"

Transcriptie

1 1-2tje november tje is het informatiebulletin van MCC Eemland, Meander Medisch Centrum en Symfora groep voor 1e- en 2e-lijns zorgaanbieders

2

3 Inhoud Van de redactie MCCE Algemeen 2 Diagnostiek 3 Van de vakgroepen 5 Symfora groep 6 Personalia 8 Van de redactie De redactie van het 1-2tje is blij met de komst van Kim Knobbe als nieuw redactielid. Kim Knobbe is HIDHA (huisarts in dienst van een huisarts) bij Frans Boonekamp in Hoogland. Ze is sinds drie jaar werkzaam als huisarts. We hopen dat zij met een kritische blik de artikelen zal lezen en zal nagaan of het van belang is voor de dagelijkse praktijk. Via deze weg bedanken we Anne-Marie Raat voor haar actieve bijdrage aan het 1-2tje. Wij wensen haar veel succes bij haar nieuwe werkzaamheden. Helaas ontbrak in het vorige 1-2tje voor de huisartsen de bijlage oncologische differentiatie per vakgroep. Hierbij ontvangen de huisartsen deze bijlage alsnog. Er zijn inmiddels twee aanvullingen op de lijst die bij de vorige uitgave is verzonden. Een actuele versie van dit overzicht is altijd te raadplegen op > Professionals > Specialismen / diensten > Oncologie. Verder vindt op donderdag 23 november a.s. de jaarlijkse kennismakingsbijeenkomst huisarts / specialist plaats in het personeelsrestaurant van Meander op locatie Amersfoort Lichtenberg. Dus niet op 24 november, zoals in het vorige 1-2tje werd vermeld. Colofon Het 1-2tje is een gezamenlijke uitgave van het MCCE, Meander Medisch Centrum en Symfora groep en verschijnt zes keer per jaar. Het 1-2tje informeert huisartsen en specialisten om zodoende een goede kwaliteit en afstemming van zorg, diagnostiek en behandeling in de regio te bereiken. Redactie: Loes Meijer (MCCE) Marianne Kleuters (MCCE) Maaike Hooft (Communicatiemedewerker Meander) Judith Hugen (Communicatiemedewerker Meander) Ans Zandee (Staffunctionaris communicatie Symfora groep) Frank Eskes (Bestuur Vereniging Medische Staf, Meander) Peter de Bruijne (huisarts) Kim Knobbe (huisarts) Hebt u vragen, opmerkingen of suggesties over de inhoud van het 1-2tje, of wilt u zelf een onderwerp communiceren, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. De redactieadressen vindt u in het colofon. De deadline voor het aanleveren van stukken voor het volgende nummer van het 1-2tje is woensdag 22 november Oplage: 1000 Redactieadressen: Meander Medisch Centrum, afdeling Communicatie Tel: MCC Eemland Tel: Symfora groep Tel:

4 MCCE Algemeen Verwijsformulieren bij regionale werkafspraken: het blijft zoeken De formulieren die bij sommige regionale werkafspraken horen, heeft u recent ontvangen op een USB-stick. Voor sommige verwijzingen die betrekking hebben op een regionale werkafspraak, is het belangrijk deze formulieren te gebruiken. Het blijkt dat er in een verwijsbrief uit het HIS (Huisartsen Informatie Systeem) vaak onvoldoende gegevens staan. Bij de rugpolikliniek bijvoorbeeld, wordt een MRI-scan gemaakt voordat de patiënt door de neuroloog gezien wordt. Om zeker te zijn dat er geen contra-indicaties voor een MRI zijn bij een specifieke patiënt (u vindt de contraindicaties in de werkafspraak), is het van belang dat expliciet gemeld wordt dat de patiënt geen contra-indicaties heeft. Voor de Hartfalenpolikliniek staan op het formulier diverse items die gescoord worden: bij een hartfalenscore kleiner dan drie is hartfalen onwaarschijnlijk en een verwijzing minder zinvol. Mocht het gebruik van een van de formulieren voor u op onoverkomelijke bezwaren stuiten, dan volstaat een verwijsbrief uit uw HIS. Van belang is dat alle items die in het formulier genoemd worden dan in uw brief vermeld staan. Voor meer informatie: Loes Meijer, MCCE, via Formulieren in het HIS Er zijn diverse huisartsen bezig om na te gaan op welke wijze de formulieren die echt noodzakelijk zijn in het HIS geïntegreerd kunnen worden. Voor Medicom en Omnihis zijn al een paar formulieren omgezet. Voordeel van een verwijsformulier direct in het HIS, is dat de ANW-gegevens er vanzelf in komen en dat het gebruik ervan vergemakkelijkt wordt. Voor de andere systemen zoeken we nog huisartsen die handig zijn in dit soort zaken en willen meedenken. De door u geïnvesteerde tijd wordt vergoed. Meldt u aan bij Marianne Kleuters of Loes Meijer, via telefoon of via Regionale werkafspraak rugpolikliniek: hoeveel patiënten zijn er al verwezen? De rugpolikliniek is op 1 juli van start gegaan aan het begin van de vakantie. In de maand juli werden vier mensen volgens deze logistiek verwezen. In de maanden augustus en september respectievelijk 19 en 22 mensen. De rugpolikliniek is niet bedoeld voor patiënten met niet-radiculaire pijn, oftewel geïsoleerde rugpijn. Onderzocht wordt of het traject nog efficiënter kan met zo min mogelijk wachttijden tussen de onderzoeken. We houden u op de hoogte. Voor meer informatie: Dianne Raaijmakers, neuroloog, Meander Medisch Centrum, via of Loes Meijer, MCCE, via Event Recording via het MCCE Cardiac event recording of periodieke holterregistratie zijn dezelfde begrippen voor het diagnosticeren van hartritmestoornissen door de huisarts. Met ingang van 1 november 2006 kunt u dit eenvoudig via het MCCE aanvragen. Als MCCE zijn we ervan overtuigd, gesteund door de literatuur, dat event recording bijdraagt aan een kwalitatief betere medische diagnostiek. In samenwerking met Hartis Hartritmediagnostiek, de meest ervaren aanbieder van event recording en facilitair partner in het BEAT-onderzoek, zijn we tot een zeer praktische formule gekomen waarmee we deze aanvullende diagnostische optie heel laagdrempelig en kwalitatief hoogwaardig aan u beschikbaar kunnen stellen. Het enige dat u als huisarts hoeft te doen: U faxt een gangbare verwijsbrief uit uw HIS naar het MCCE (faxnummer: ). Hierop vult u de indicatie in en enige medische gegevens, met name de cardiale voorgeschiedenis en medicatie. Bijvoorbeeld aanvalsgewijze hartkloppingen, extra systolen, (bijna)-collaps of lichtheid in het hoofd mogelijk ten gevolge van ritmestoornis, etc. U geeft de patiënt het telefoonnummer van het MCCE ( ) voor het maken van een afspraak. De patiënt wordt geïnstrueerd door het MCCE (desgewenst op locatie) en de berichtgeving volgt: U ontvangt van HARTIS een proef-ecg per fax. Daardoor weet u dat event recording bij uw patiënt is gestart. Bij relevante of verklarende ritmeregistraties ontvangt u de eerstvolgende werkdag een waarneembericht per fax. N.B. Er wordt gewerkt aan digitale verslaglegging. Aan het einde van de maximale registratieperiode van een maand (of korter als de diagnose eerder is gesteld) ontvangt u per post een ontslagbrief met het diagnostisch eindadvies van HARTIS. 2

5 U informeert de patiënt over de bevindingen als u meent voldoende te kunnen concluderen uit de verslaglegging van HARTIS. Wat levert het u op: Een gedegen verslag plus advies naar aanleiding van de ritmeregistraties bij uw patiënt. Een M&I-tarief van 25,50 (M&I 13011). Geen rompslomp maar een eenvoudig proces dat leidt tot nuttige diagnostische informatie. Voor informatie over Hartis: U kunt ook eerst nadere informatie bij Leo Weusten of Marianne Kleuters opvragen, via of of Diagnostiek Klinisch Chemisch Laboratorium Rectificatie: Hete zomers en lage kaliumwaardes Tot onze spijt heeft de redactie in het vorige 1-2tje een stukje weggelaten uit het artikel over de verlaging van het kaliumgehalte door warmte, dat van belang is om inzicht te krijgen in welke mate het kalium verlaagd wordt door temperatuurstijging. Langs deze weg nogmaals het artikel in zijn geheel. Hete zomers en lage kaliumwaardes Na een zeer warme periode afgelopen zomer genoten we in augustus van lage temperaturen met veel regen. De laatste omstandigheden lijken onverwacht een klein gunstig effect te hebben op onze laboratoriumactiviteiten. Er vinden geen meldingen meer plaats van onverklaarbaar lage kaliumwaardes bij huisartspatiënten. Vorig jaar vroegen wij aan huisartsen bij onbegrepen lage kaliumuitslagen is er mogelijk sprake van laxantiagebruik of veelvuldig braken? is er sprake van verlies door diureticagebruik (thiaziden)? hoe is de K-inname bij de patiënt? zonodig als vervolg diagnostiek magnesium meten en een alkalose uitsluiten. in zeldzame gevallen moet hyperaldosteronisme of hypercortisolisme worden uitgesloten. Anno 2006 komt daar een bijzondere vraag bij: hoe warm was het en hoe ver?. Recent onderzoek van collega Assink uit Groningen heeft namelijk aangetoond dat op warme dagen en bij enkele uren blootstelling aan hoge temperaturen (bij externe bloedafname, tijdens transport of bij wachten op voorbewerking) een verlaging van serum / plasma kalium in de nog niet gecentrifugeerde monsters plaatsvindt. Ten opzichte van gemiddeld 4,18 mmol/l bij 20 C vond Assink na drie uur opslaan bij 30 C een daling van de gemiddelde kalium naar 3,70 mmol/l +/- 0,21 een daling van gemiddeld 0,5 mmol/l. Wij zullen deze preanalytische storingsbron zo goed mogelijk proberen droog te leggen. Ondertussen willen we u vragen om op echte warme dagen bij onverwacht lage kaliumwaarden na externe afname, dit 3

6 voorzichtig te interpreteren en zonodig te laten herhalen, bij voorkeur met een afname in het ziekenhuis. Voor meer informatie: dienstdoende klinisch chemicus, Meander Medisch Centrum, via Cardiologie Slecht leesbare holterverslagen Een aantal malen bereikten ons klachten over holterverslagen die niet goed leesbaar zijn. Mocht u een niet goed leesbaar verslag aantreffen, dan verzoeken wij u dit te melden bij de cardioloog die de holter beoordeelt en het verslag geschreven heeft. Er zijn onderhandelingen gaande om te zijner tijd ook deze verslagen geautomatiseerd te verzenden. Tot die tijd graag uw reactie bij niet leesbare holterverslagen naar de cardiologen. Mocht u hierbij knelpunten ervaren, dan graag een kopie naar het MCCE, t.a.v. Loes Meijer, via Voor meer informatie: Jeff Senden, cardioloog, Meander Medisch Centrum, via Radiologie Aandachtspunten bij verwijzingen Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende bij het verwijzen van patiënten naar de afdeling Radiologie: Wilt u zo vriendelijk zijn een patiënt er op te wijzen dat hij altijd een afspraak moet maken voor het laten verrichten van onderzoek. Als een patiënt zonder afspraak komt, kan het voorkomen dat hij onverrichter zake naar huis wordt gestuurd. Het telefoonnummer voor het maken van afspraken is: Wilt u de patiënt ook vragen de röntgenaanvraag mee te nemen. Het onderzoek kan niet gedaan worden zonder aanvraag, omdat dan de medische gegevens en vraagstelling niet bekend zijn. Deze gegevens zijn absoluut noodzakelijk om de juiste opnamen te kunnen maken. Bovenstaande geldt voor alle locaties in Amersfoort, Baarn en Soest. Op locatie Soest is de afdeling Radiologie open van tot uur en s middags gesloten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met teammanager Radiologie Martha Peters, Meander Medisch Centrum, via

7 Van de vakgroepen Reumatologie Spreekuur nurse practitioner Vanaf 1 december is het mogelijk om nieuwe patiënten met verdenking op (hand)artrose en fibromyalgiepatiënten aan te melden voor het spreekuur van de nurse practitioner, mevrouw F.E. (Froukje) Genuit. Zij werkt onder supervisie van de reumatologen, dus de reumatoloog ziet deze patiënten ook nog. De nurse practitioner neemt de anamnese af, verricht intern en gewrichtsonderzoek en vraagt in overleg met de reumatoloog zonodig aanvullend onderzoek aan. De spreekuren worden op maandagen in Baarn en op donderdagen in Amersfoort gehouden. Afspraken kunnen gemaakt worden via het afsprakenbureau met vermelding spreekuur nurse practitioner reumatologie. Voor meer informatie: Ton Heurkens, reumatoloog, Meander Medisch Centrum, via Wachttijd poli Reumatologie opgelopen Helaas is door openstaande vacatures en lange wachtlijsten elders in de regio Utrecht de toestroom van nieuwe patiënten naar onze polikliniek zo groot geworden, dat wij niet in staat zijn deze stroom te verwerken. Vooral onze capaciteit voor het zien van controlepatiënten neemt hierdoor af en dit leidt tot te lange wachttijden. Om de controlepatiënten te kunnen blijven zien, hebben wij besloten om tot 1 januari 2007 geen nieuwe patiënten te plaatsen op de spreekuren van de reumatologen, maar alleen bij de artsassistent en de nurse practitioner (voor haar alleen artrose- en fibromyalgiepatiënten). Naar verwachting worden per 1 januari 2007 drie vacatures voor reumatologen in de regio ingevuld en zal de problematiek afnemen. Wij vragen uw begrip voor deze maatregel en hopen begin 2007 weer op de oude voet verder te kunnen en zonder wachtlijst te kunnen werken. Voor meer informatie: Iet van Albada, reumatoloog, Meander Medisch Centrum, via Klinische Pathologie Nieuwe naam: Klinische Pathologie Het Regionaal Pathologisch & Cytologisch Laboratorium (RPCL) heet voortaan Klinische Pathologie. Sinds het jaar 2000 is ons laboratorium al onderdeel van Meander Medisch Centrum op locatie Amersfoort Lichtenberg. De naam RPCL zal niet meer worden gebruikt. Uitbreiding service met koeriersdienst De service van de afdeling Klinische Pathologie is verder uitgebreid. We zijn gestart met een koeriersdienst voor het ophalen van patiëntenmateriaal bestemd voor Klinische Pathologie bij huisartsenpraktijken. Er wordt nu met alle praktijken een afspraak gemaakt voor een vast moment in de week. U wordt daarover door de koerier benaderd. Tegelijkertijd is het mogelijk om nieuwe benodigdheden van de koerier te krijgen (ten behoeve van baarmoederhals-onderzoek, HPV en histologie). Het telefoonnummer van de koerier is Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van Klinische Pathologie, via KNO Verschuivingen KNO-artsen In verband met het afscheid van Ron van der Wal, werkt KNO-arts Koos Mol sinds 1 november alleen nog in Baarn. Hij maakte al deel uit van de maatschap en neemt alle patiënten van Van der Wal over. Onze nieuwe collega Robert ter Rahé komt op locatie Amersfoort Elisabeth werken. Voor meer informatie: Chimène Jongejans, KNO-arts, Meander Medisch Centrum, via

8 Symfora groep Acute Psychiatrie Behandelprogramma 24-uurs zorg voor volwassenen Op de opnameafdeling Acute Psychiatrie voor Volwassenen worden a-selectief patiënten met alle voorkomende psychiatrische beelden opgenomen (30 bedden, waarvan 20 gesloten) voor de regio Oostelijk Utrecht. De doelstelling van Acute Psychiatrie is patiënten direct, maximaal binnen 24 uur, op te nemen. Dit gebeurt vaak in het kader van een Inbewaringstelling of Rechterlijke Machtiging, waarbij interventies op het risicogedrag, zoals suïcidaliteit, impulsiviteit en agressie, geïndiceerd zijn. Aanbod Een hoofdaccent ligt op (differentiaal) diagnostiek van het toestandsbeeld, waarbij verslaving en somatische co-morbiditeit uitgesloten en of behandeld dienen te worden. Hierna wordt het psychiatrische beeld volgens de geldende richtlijnen behandeld. Aangezien dwang- en drangmaatregelen vaak een vast onderdeel vormen van de behandeling, wordt dit voortdurend gemonitord en geëvalueerd met de betreffende patiënten, het team, maar ook door wetenschappelijk onderzoek. Samenwerking Er is intensieve samenwerking en communicatie met externe ketenpartners zoals Riagg, huisartsen, Intensive Care Meander, PAAZafdelingen en academische afdelingen, naast bijvoorbeeld gespecialiseerde forensische en verslavingsklinieken. Dit is een vereiste om de patiënt na een stabilisatie van de crisis zorg op maat te kunnen bieden. Regulier contact met politie, burgemeester, hulpdiensten rondom spoedeisende hulp en het multiproblemoverleg zijn een onderdeel van de externe overlegstructuur, waarbij overlasten delictpreventie binnen Amersfoort en omstreken centraal staan. De meeste patiënten worden ontslagen naar de verwijzers of vervolgen de behandeling binnen de Symfora groep in een van de behandelprogramma s. Divisie Kinderen & Jeugd Fornhese, Kinder- en Jeugdpsychiatrie Het behandelaanbod van Fornhese, onderdeel van de divisie Kinderen & Jeugd van de Symfora groep, is georganiseerd op leeftijd. Er zijn behandelprogramma s van 0-6 jaar, 6-12 jaar en jaar, waarin zowel ambulante, deeltijd en klinische behandeling in nauwe samenhang met elkaar worden aangeboden. Crisis / Acute psychiatrie Bij acuut psychiatrische problematiek verbindt ons secretariaat u door met de betreffende behandelaar. Buiten kantoortijden is de crisisdienst van Riagg Amersfoort & Omstreken bereikbaar, evenals bij een verzoek tot outreachende acute zorg. Aanmelding U kunt als verwijzer, net als het Bureau Jeugdzorg, zelfstandig naar Fornhese verwijzen als het gaat om diagnostiek en behandeling bij een vermoeden van ernstige psychiatrische problematiek. Voor vooroverleg, bijvoorbeeld bij twijfel rond een aanmelding, én voor aanmeldingen heeft Fornhese meerdere malen per week een telefonisch spreekuur. Dit spreekuur wordt vormgegeven door behandelinhoudelijke deskundigen. Een actueel overzicht hiervan kunt u vinden op Op onze website vindt u tevens informatie over de actuele wachttijden tussen aanmelding en het eerste contact. Mocht er op het moment dat u belt geen telefonisch spreekuur zijn, dan wordt er met u, zo mogelijk voor dezelfde dag, een terugbelafspraak gemaakt. U kunt bellen met: Of faxen: Mevrouw E.M. (Erica) Harteveld en de heer H.D. (Dik) van Leeuwen zijn beiden hoofdbehandelaar / psychiater. Aanmelding Telefoon: , fax: Informatie over procedure rond aanmelding en inhoudelijke vragen: de heer F.R. (Frank) Kruisdijk is hoofdbehandelaar / psychiater. 6

9 Herstellingsoord Prins Hendriksoord Psychosociale problematiek Prins Hendriksoord in Laren is een centrum voor geestelijke gezondheidszorg en is bestemd voor volwassenen vanaf 17 jaar. Het concept van Prins Hendriksoord is uniek, omdat we kortdurende klinische behandeling aanbieden voor mensen met psychosociale problematiek. Die problematiek uit zich vaak in lichte tot matige psychische klachten als depressiviteit, angst en stressgerelateerde klachten. Prins Hendriksoord is bestemd voor mensen voor wie ambulante hulp niet (meer) toereikend is. Een zwaardere opname in een psychiatrische setting is niet nodig en kan hiermee voorkomen worden. Het uitgangspunt van Prins Hendriksoord is dat wij de klinische behandeling zo kort mogelijk houden. Dat kan ook omdat wij naast opnamemogelijkheden tevens beschikken over deeltijdbehandeling. Cliënten kunnen dus, zo snel als hun situatie en toestand dat toelaat, hun behandeling afronden in deeltijd. Tot slot, Prins Hendriksoord ligt in Laren (NH) in een mooie omgeving en biedt plaats aan 36 cliënten, die ieder over een eigen kamer met douche en toilet beschikken. Aanbod Prins Hendriksoord biedt een behandeling die kortdurend, intensief en doelgericht is. Wij bieden behandeling op gedragswetenschappelijke basis met psychiatrische en somatisch medische ondersteuning. Het accent van de behandeling ligt op verbetering van de probleemoplossende en stresshanterende vaardigheden. Iedere cliënt heeft een eigen behandelaar waarmee hij of zij het behandelplan opstelt en de individuele behandelgesprekken voert. Daarnaast neemt elke cliënt deel aan het basisprogramma dat bestaat uit sociotherapie, psycho-motore therapie en psycho-educatie. Op indicatie volgt de cliënt ook creatieve therapie, assertiviteitstraining, running, mannengroep, vrouwenautonomiegroep of cognitieve gedragstraining. Prins Hendriksoord beschikt tevens over lichttherapie, wat de behandeling van seizoensgebonden depressieve klachten mogelijk maakt. Naast de therapeutische activiteiten is er voldoende tijd om te ontspannen en tot rust te komen. De maximale opnameduur is twaalf weken. Indien wenselijk kan, in aansluiting op de klinische behandeling, het deeltijdprogramma (anderhalve dag in de week) worden gevolgd. De behandeling in zijn geheel duurt niet langer dan achttien weken maar kan ook korter zijn. In de weekenden verblijven de cliënten thuis. Hierdoor blijft de cliënt nauw verbonden met de thuissituatie en kan er geoefend worden met nieuw geleerd gedrag. Aanmelding Huisartsen kunnen cliënten telefonisch aanmelden via of via faxnummer Het eerste contact kan ook worden gelegd door andere disciplines of door de cliënt zelf, maar het aanmeldingsformulier dient altijd mede ondertekend te zijn door de huisarts. Een cliënt wordt binnen twee weken na aanmelding uitgenodigd voor een intakegesprek. Nadat binnen één week de indicatie voor behandeling is gesteld, kan deze op korte termijn van start gaan. Voor meer informatie rond aanmelding en wachttijden of inhoudelijke vragen zijn wij uiteraard altijd te bereiken op bovengenoemd telefoonnummer. Mevrouw S.A.M. (Saskia) van Broeckhuysen - Kloth is hoofdbehandelaar / klinisch psycholoog. 7

10 Personalia Nieuwe specialisten In het vorige 1-2tje werd vermeld dat John Westerga als patholoog bij Meander zou komen werken. Dit dienstverband is uiteindelijk niet tot stand gekomen. Vertrekkende specialisten Dhr. C.W. (Cees) Vette Radioloog Per 1 oktober 2006 Dhr. R.J. (Ron) van der Wal KNO-arts Per 1 november 2006 Op donderdag 16 november neemt Ron van der Wal afscheid met een symposium in de Pauluskerk op de Brink in Baarn. Aansluitend vindt daar vanaf uur de receptie plaats. U bent van harte uitgenodigd. Vervangende specialisten Prof. J.J. (Hans) Rasker Reumatoloog Van 10 november tot begin maart 2007 Tijdens het zwangerschapsverlof van reumatoloog Suzanne Linn, neemt reumatoloog J.J. Rasker haar waar. Dhr. M.L.R. (Manuel) Tjin-A-Ton Internist-oncoloog Van januari t/m maart 2007 In het kader van een uitwisselingsprogramma met het UMC Utrecht, is internist-oncoloog Cees Rodenburg gedurende deze periode werkzaam in het UMCU. Hij wordt waargenomen door Manuel Tjin-A-Ton uit het UMCU. 8

11

12

december 2013 In dit nummer o.a: Jaargang 9, nummer 6 MCCE

december 2013 In dit nummer o.a: Jaargang 9, nummer 6 MCCE december 2013 1-2TJE IS HET INFORMATIEBULLETIN VAN MCC EEMLAND, MEANDER MEDISCH CENTRUM, MEANDER DIAGNOSTISCH CENTRUM, GGZ CENTRAAL EN SYMFORAMEANDER - CENTRUM VOOR PSYCHIATRIE, VOOR 1E- EN 2E LIJNS ZORGAANBIEDERS

Nadere informatie

Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen

Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen Afdeling Psychiatrie UMC St. Radboud Nijmegen Ontwikkelingen uit de projectgroep ADHD Juni 2004 F.E. van Dijk C.C. Kan INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2 Inleiding 2 Methode

Nadere informatie

Ouderbrochure. Informatie voor ouders/verzorgers van patiënten over diagnostiek & behandeling bij Curium-LUMC

Ouderbrochure. Informatie voor ouders/verzorgers van patiënten over diagnostiek & behandeling bij Curium-LUMC Ouderbrochure Informatie voor ouders/verzorgers van patiënten over diagnostiek & behandeling bij Curium-LUMC Over deze brochure Deze brochure is bedoeld voor de ouders van patiënten die bij Curium-LUMC

Nadere informatie

Praktijk is een uitgave van Maastricht Universitair Medisch Centrum+ voor huisartsen en andere verwijzers. nummer 2 2014 P R A K T J A A R I J K

Praktijk is een uitgave van Maastricht Universitair Medisch Centrum+ voor huisartsen en andere verwijzers. nummer 2 2014 P R A K T J A A R I J K nummer 2 2014 Praktijk is een uitgave van Maastricht Universitair Medisch Centrum+ voor huisartsen en andere verwijzers P R A K T 5 I J K 5 J A A R Thema Substitutie in de ketenzorg Zorgsubstitutie in

Nadere informatie

MENTALE BALANS MAGAZINE VAN GGZ NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG. AFDELING NEUROPSYCHIATRIE HEEFT TOPGGz ERKEND KEURMERK ONTVANGEN

MENTALE BALANS MAGAZINE VAN GGZ NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG. AFDELING NEUROPSYCHIATRIE HEEFT TOPGGz ERKEND KEURMERK ONTVANGEN MENTAAL MAGAZINE VAN GGZ NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG JAARGANG 5 NR 4 AUGUSTUS 2009 MENTALE BALANS AFDELING NEUROPSYCHIATRIE HEEFT TOPGGz ERKEND KEURMERK ONTVANGEN OOSTENRIJKEXPEDITIE VOOR JONGEREN VAN 15

Nadere informatie

Monitor Basis GGZ Quickscan

Monitor Basis GGZ Quickscan Bijlage 3 GEZONDHEIDSZORG Monitor Basis GGZ Quickscan In opdracht van het Ministerie van VWS Juni 2014 Juni 2014 Dit rapport is uitsluitend bestemd voor het Ministerie van VWS. Het is niet bedoeld voor

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Afdeling Medische Psychologie & Psychiatrie

Afdeling Medische Psychologie & Psychiatrie Afdeling Medische Psychologie & Psychiatrie Volwassenen Kind & Jeugd 2011-2012 Patiënteninformatie 1175685PR/1-2011/Afdeling Medische psychologie & Psychiatrie Welkom bij de afdeling Medische Psychologie

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Onderzoeksrapport op basis van een enquête en spiegelgesprek met patiënten van de POH-GGZ in de regio Gooi en Vechtstreek 1 Ervaringen

Nadere informatie

Jeugdzorg zonder drempels

Jeugdzorg zonder drempels Jeugdzorg zonder drempels Eindverslag van een project over de toegankelijkheid en de kwaliteit van de jeugdzorg voor allochtone cliënten Hans Bellaart en Fadua Azrar 1 Trefwoorden: Auteurs: Hans Bellaart

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

EM nr. 04 14. Ergotherapie Magazine - jaargang 42 - juni 2014

EM nr. 04 14. Ergotherapie Magazine - jaargang 42 - juni 2014 EM nr. 04 14 Ergotherapie Magazine - jaargang 42 - juni 2014 Ergotherapeuten Maxime Delhez en Elise Draijer: Niet lullen maar poetsen Even voorstellen: De leden van de raad van toezicht Arthur Warmer van

Nadere informatie

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Goede zorg voor iedereen met COPD Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Colofon Uitgever Binnenkort Longfonds 2010 Astma Fonds Astma Fonds Stationsplein 127 3818 LE Amersfoort Telefoon (033) 434 12 12

Nadere informatie

Met Psycholoog in Praktijk bent u snel weer klachtenvrij 4. Met welke psychische klachten kunt u bij ons terecht? 4. Uitgebreide dienstverlening 8

Met Psycholoog in Praktijk bent u snel weer klachtenvrij 4. Met welke psychische klachten kunt u bij ons terecht? 4. Uitgebreide dienstverlening 8 Cliënten 2 Inhoudsopgave Met Psycholoog in Praktijk bent u snel weer klachtenvrij 4 Met welke psychische klachten kunt u bij ons terecht? 4 Uitgebreide dienstverlening 8 Onze werkwijze 10 Onderzoek en

Nadere informatie

R A A K L I J N E N. Redactioneel Raaklijnen. Quartz viert 20-jarig bestaan met symposium. Grande Conférence 2010

R A A K L I J N E N. Redactioneel Raaklijnen. Quartz viert 20-jarig bestaan met symposium. Grande Conférence 2010 Qualiteit regionale transmurale zorg Twintigste jaargang nummer 4 oktober 2010 Redactioneel Raaklijnen Quartz viert 20-jarig bestaan met symposium Grande Conférence 2010 CVA nazorgprocedure: helpen bij

Nadere informatie

De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen

De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen R. Roskam S. Hofstra A. Slotman J. Peterson Mei, 2008 De verschuiving van zorg- naar zorgleefplan Ter

Nadere informatie

Hersenletsel hoe nu verder?

Hersenletsel hoe nu verder? Model voor de organisatie van zorg in het ziekenhuis rondom de neuropsychologische gevolgen van hersenletsel. Opdrachtgever: Stichting Hersenletsel Organisaties Nederland () drs. J.M. Carlier drs. G.J.A.

Nadere informatie

Medisch noodzakelijke opname in de GGZ. Over behandeling, verblijf, wonen en werken

Medisch noodzakelijke opname in de GGZ. Over behandeling, verblijf, wonen en werken Medisch noodzakelijke opname in de GGZ Over behandeling, verblijf, wonen en werken 17 februari 2015 De Helster 23 6661 AH Elst Nederland Tel: 0481 377 521 secretariaat@tangram.info www.tangram.info Bij

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

training voor volwassenen met een autisme-spectrumstoornis verder met autisme dr. leo kannerhuis

training voor volwassenen met een autisme-spectrumstoornis verder met autisme dr. leo kannerhuis training voor volwassenen met een autisme-spectrumstoornis (ass) informatie voor cliënten, belangrijke anderen en verwijzers maart 2012 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Visie

Nadere informatie

Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag

Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag A.M. van Hemert, A.J.F.M. Kerkhof, J. de Keijser,

Nadere informatie

Vertrouwd op weg. Jaarverslag 2013. Contact. www.vvgi.nl. Vincent van Gogh voor geesteijke gezondheidszorg

Vertrouwd op weg. Jaarverslag 2013. Contact. www.vvgi.nl. Vincent van Gogh voor geesteijke gezondheidszorg Vertrouwd op weg Contact Jaarverslag 2013 Vincent van Gogh voor geesteijke gezondheidszorg Postbus 5 5800 AA Venray Stationsweg 46 5803 AC Venray Tel. 0478-527 527 info@vvgi.nl www.vvgi.nl VVG0004_cover_A4_W.indd

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Utrecht juli 2015 V1005309 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Kwaliteitsrichtlijnen Palliatieve terminale zorg. in en vanuit het verpleeghuis

Kwaliteitsrichtlijnen Palliatieve terminale zorg. in en vanuit het verpleeghuis Kwaliteitsrichtlijnen Palliatieve terminale zorg in en vanuit het verpleeghuis f Kwaliteitsrichtlijnen Palliatieve terminale zorg in en vanuit het verpleeghuis Deze publicatie is geschreven door Prismant

Nadere informatie

Oktober 2012. Wilt u ook een bijdrage aanleveren aan een volgende nieuwsbrief? Uw kopij kunt u mailen naar onderstaande adressen!

Oktober 2012. Wilt u ook een bijdrage aanleveren aan een volgende nieuwsbrief? Uw kopij kunt u mailen naar onderstaande adressen! Nieuwsbrief Niet- aangeboren Hersenletsel (NAH) Noord-Holland Inhoud Oktober 2012 Nieuws uit Noord-Holland 1. Symposium NAH en arbeid/dagbesteding 10 december 2012. 2. Een beroerte en dan? 3. Digitale

Nadere informatie

Definitief Eindrapport. Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen

Definitief Eindrapport. Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen Definitief Eindrapport Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 MANAGEMENT SAMENVATTING... 4 VOORWOORD... 8 1. INLEIDING... 9 1.1. ACHTERGROND EN AANLEIDING...

Nadere informatie

ZORG MET PASSIE DRIE

ZORG MET PASSIE DRIE ZORG MET PASSIE DRIE ZMP III ZORG MET PASSIE DRIE Inhoud 1 Inleiding 7 2 Waar komen we vandaan? 9 3 Wie zijn we? 11 4 De wereld om ons heen 15 4.1 Demografie en patiëntenpopulatie 15 4.2 Kosten en zorgverzekeraars

Nadere informatie