1. TITEL GES 17: PRODUCTIE VAN HARDSOLDEERLEGERINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. TITEL GES 17: PRODUCTIE VAN HARDSOLDEERLEGERINGEN"

Transcriptie

1 1. TITEL GES 17: PRODUCTIE VAN HARDSOLDEERLEGERINGEN Levenscyclus Korte benaming Formulering DU van nikkelmetaal Systematische benaming op basis van gebruiksomschrijving SU: SU14: Productie van basismetalen en -legeringen PC: Niet relevant ERC: SPERC, Formulering van massieve metalen (legeringen) PROC: PROC 8a: Overbrengen van stoffen of preparaten van/naar vaten/grote reservoirs in speciaal daarvoor bestemde faciliteiten PROC 22: Potentieel gesloten verwerkingsproces met mineralen/metalen bij hoge temperatuur PROC 23: Open verwerking- en overbrengingsproces met metalen bij hoge temperatuur PROC 24: Hoge (mechanische) energie-opwerking van stoffen in materialen PROC 26: Werken met vaste, anorganische stoffen bij omgevingstemperaturen PROC 0: Schoonmaak en onderhoud Processen, taken, activiteiten (omgeving) Processen, taken, activiteiten (arbeiders): Behandeling grondstoffen Smelten of mixen Gieten of vullen Afwerking Verpakking en transport Schoonmaak en onderhoud 2. Operationele omstandigheden en risicobeheersingsmaatregelen 2.1 Controle van blootstelling aan omgevingsfactoren Korte benaming, omgeving Systematische benaming op basis van gebruiksomschrijving (omgeving) SPERC: Formulering van massieve metalen (legeringen) Processen, taken, activiteiten (omgeving) Omgevingsevaluatiemethode Schatting van lokale concentraties op basis van het gebruik van SPERC voor de formulering van massief metaal (legeringen) en gemeten regionale concentraties worden gebruikt voor de berekening van PEC. Productkenmerken Nikkel: CuNi30 massieve platen, korrels of bladmetaal, op nikkel gebaseerd hardsoldeerlegeringspoeder Nikkelconcentratie: > 95% in korrels of bladmetaal, 4-82% nikkel in hardsoldeerlegeringspoeder Gebruikte hoeveelheden Maximaal dagelijks gebruik op een locatie 2,2 kg/dag (mediaan 50 e % emissiedagen, 50 e % tonnage) Voor het gebruik van de downstream-klanten Vale is alleen 1/6

2 Maximaal jaarlijks gebruik op een locatie 0,55 ton (mediaan 50 e %, 2007) Frequentie en gebruiksduur Patroon van vrijkomen in de omgeving 252 dagen per jaar (mediaan 50 e %) Omgevingsfactoren die niet beïnvloed worden door risicobeheersing Oppervlaktewater doorstroomsnelheid m 3 /d Verdunningscapaciteit, zoetwater - 10 (standaard) Verdunningscapaciteit, zeewater 100 (standaard) Andere operationele omstandigheden die de blootstelling van omgevingsfactoren beïnvloeden Technische omstandigheden en maatregelen op procesniveau (bron) om afgifte te voorkomen Technische omstandigheden ter plekke en maatregelen ter vermindering of beperking van afvoer, luchtemissies en bodemlozingen Afvalwater: Behandeling ter plekke van afvalwater in een fysisch-chemische zuiveringsinstallatie Afgiftefactor na behandeling ter plekke: Zoetwater en zeewater: 30 g/t Lucht: Behandeling in afzuigsysteem (doek- of zakfilters) Afgiftefactor na behandeling ter plekke: 50 g/t Organisatorische maatregelen ter voorkoming/beperking van afgifte ter plekke Omstandigheden en maatregelen in samenhang met de gemeentelijke zuiveringsinstallatie Gemeentelijke Zuiveringsinstallatie voor Afvalwater (STP) - Nee Hoeveelheid lozingen Gemeentelijke STP - Niet relevant Verbranding van het slib uit de Gemeentelijke STP - Niet relevant Omstandigheden en maatregelen in samenhang met externe behandeling van afvalstoffen voor verwijdering Nikkelhoudend afval dient behandeld te worden als gevaarlijke afvalstof en verwijderd te worden door een erkend afvalverwerkingsbedrijf, verbrand of gerecycled te worden. Omstandigheden en maatregelen in samenhang met externe terugwinning uit afval Niet van toepassing 2.2 Controle van blootstelling aan omgevingsfactoren Korte benaming voor arbeiders Betreffende gebruiksomschrijving PROC 8a: Overbrengen van stoffen of preparaten van/naar vaten/grote reservoirs in speciaal daarvoor bestemde faciliteiten Voor het gebruik van de downstream-klanten Vale is alleen 2/6

3 PROC 22: Potentieel gesloten verwerkingsproces met mineralen/metalen bij hoge temperatuur PROC 23: Open verwerking- en overbrengingsproces met metalen bij hoge temperatuur PROC 24: Hoge (mechanische) energie-opwerking van stoffen in materialen PROC 26: Werken met vaste, anorganische stoffen bij omgevingstemperaturen PROC 0: Schoonmaak en onderhoud Betreffende processen, taken, activiteiten Behandeling grondstoffen Smelten of mixen Gieten of vullen Afwerking Verpakking en transport Schoonmaak en onderhoud Evaluatiemethode Inschatting van blootstelling op basis van gemeten gegevens Productkenmerk Nikkelkorrels of bladmetaal, op nikkel gebaseerd hardsoldeerlegeringspoeder Nikkelconcentratie: > 95% in korrels of bladmetaal, 4-82% nikkel in hardsoldeerlegeringspoeder Gebruikte hoeveelheden Niet relevant Frequentie en gebruiks-/blootstellingsduur 8-urige werkdag Menselijke factoren die niet beïnvloed worden door risicobeheersing Ademhalingsvolume onder gebruiksomstandigheden - Niet relevant Afmeting van de ruimte en ventilatiegraad - Niet relevant Gebied waar sprake is van huidcontact met de stoffen onder gebruiksomstandigheden - Niet relevant Lichaamsgewicht - Niet relevant Andere operationele omstandigheden die de blootstelling van arbeiders beïnvloeden Behandeling grondstoffen: Omgevingstemperaturen Verwerking van bladmetaal of korrels: Verhitting van grondstoffen om smelt te vormen, dat vervolgens afgetapt en gegoten wordt Verwerking van hardsoldeerlegeringspoeder: Mixen van grondstoffen om smelt te vormen, dat vervolgens afgetapt en gegoten wordt Productbehandeling voor bladmetaal en korrels: Koelen, afwerken - kan snij-, slijp- en polijstwerkzaamheden omvatten Productbehandeling voor hardsoldeerlegeringspoeder: Koelen, vullen voor pasta. Schoonmaken: Vaste residuen mogen verwijderd worden uit de procesapparatuur met behulp van geschikt handgereedschap. Stof dient verwijderd te worden weggespoten (gevolg door de juiste afvalwaterbehandeling) of opgezogen met een stofzuiger die is uitgerust met een High Efficiency Filter. Onderhoud van een schone werkplek om ophoping van poeder en stof op oppervlakken te voorkomen. Voorkomen van stofvorming. Mondeling: Goede hygiëne op de werkplek Voor het gebruik van de downstream-klanten Vale is alleen 3/6

4 Technische omstandigheden en maatregelen op procesniveau (bron) om afgifte te voorkomen Afsluiting en gebruik van afzuigsysteem voor het werken met op nikkel gebaseerd hardsoldeerlegeringspoeder. Afgesloten afwerkprocessen waarbij waarschijnlijk stof vrijkomt, zoals snij- en slijpwerkzaamheden en die uitgevoerd worden tijdens elke dienst. Technische omstandigheden en maatregelen om dispersie vanuit de bron naar de arbeider te controleren Afzuigsysteem voor rook tijdens verhitten en koelen. Een LEV voor werken met op nikkel gebaseerd hardsoldeerlegringspoeder en bij processen die periodiek uitgevoerd worden en waarbij waarschijnlijk stof vrijkomt, zoals snij- en slijpwerkzaamheden. Organisatorische maatregelen ter voorkoming/beperking van afgifte, dispersie en blootstelling Omstandigheden en maatregelen in samenhang met persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie Inhalatie: RPE dient gebruikt te worden voor schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden waarbij blootstelling aan stoffen in de lucht en/of stof dat metallisch nikkel mogelijk is. Dermaal: Handschoenen en andere geschikte, beschermende kleding om huidcontact met nikkelmetaal te minimaliseren. 3. Blootstelling en risicoinschatting Omgeving Omgeving Eenheid PNEC PEC Regionaal C Lokaal PEC RCR Berekeningsmethoden voor concentraties in de omgeving en PNEC Zoetwater μg Ni/l 3,6 2,9 0,02 2,92 0,81 Geschatte waarden, Tier 3-RWC Zeewater μg Ni/l 8,6 0,3 0,002 0,3 0,03 Geschatte waarden, Tier 3-RWC Terrestriaal mg Ni/kg 29,9 16,2 0, ,2 0,54 Geschatte waarden, Tier 3-RWC Arbeiders Eenheid DNEL Blootstellingsconcentratie Dermaal Acuut mg - NR systemisch Ni/kg/dag Acuut lokaal mg - NR Systemisch op Ni/cm 2 /dag mg Ni/kg/dag - NR RCR Berekeningsmethoden voor blootstelling Voor het gebruik van de downstream-klanten Vale is alleen 4/6

5 Lokaal op mg Ni/cm 2 /dag 0,015 0,004 0,3 Geschat 75 e percentiel voor dermale blootstelling aan onoplosbaar nikkel tijdens de productie van legeringen Inhalatie Acuut systemisch mg Ni/m ,03 <0,001 Driemaal het geschatte 75 e percentiel, waarbij er vanuit wordt gegaan dat een effectieve LEV geplaatst is en dat het proces onder afgesloten omstandigheden plaatsvindt. Acuut lokaal mg Ni/m 3 1,6 1 0,03 0,02 Driemaal het geschatte 75 e percentiel, waarbij er vanuit wordt gegaan dat een effectieve LEV geplaatst is en dat het proces onder afgesloten omstandigheden plaatsvindt. Systemisch op mg Ni/m 3 0,05 2,3 0,01 0,2 Schatting van het 75 e percentiel van gemiddelde blootstellingen tijdens een dienst, waarbij er vanuit wordt gegaan dat de processen onder afgesloten omstandigheden plaatsvinden en dat er een LEV geplaatst Lokaal op is. mg Ni/m 3 0,05 2,3 0,01 0,2 Schatting van het 75 e percentiel van gemiddelde blootstellingen tijdens een dienst, waarbij er vanuit wordt gegaan dat de processen onder afgesloten omstandigheden plaatsvinden en dat er een LEV geplaatst is. 1 Op basis van een MMAD van 1,5 um, vermeerdert met het stijgend MMAD (geschat op 6,4 mg Ni/m 3 voor blootstelling aan deeltjes met een MMAD van 30 um. 2 Bij het werken met poeders met een deeltjesdiameter lager dan 10 μm, dienen blootstellingen (8u TWA) aan deze poeders onder 0,01 mg Ni/m 3 gehouden te worden. 3 Bij blootstelling aan alleen metallische en oxydische nikkelstoffen (zonder blootstelling aan oplosbaar nikkel of sulfidisch nikkel), waarbij de gemiddelde deeltjesgrootte van de aerosol groter is dan een aerodynamische diameter van 10 μm ( 10% van de aerosolmassa in respirabele fractie), kunnen inhaleerbare blootstellingsniveaus van 0,2 mg Ni/m 3 redelijkerwijs als veilig worden beschouwd. Voor het gebruik van de downstream-klanten Vale is alleen 5/6

6 4. Leidraad voor DU om te evalueren of hij binnen de door ES vastgestelde grenzen werkt Omgeving Schaalgereedschap: EUSES IT-gereedschap voor metalen (gratis download: Schalen van de afgifte in lucht- en wateromgevingen omvat: Verfijnen van de afgiftefactor in lucht en afvalwater en/of de efficiëntie van de luchtfilter en de zuiveringsinstallatie voor afvalwater. Schalen van de PNEC voor wateromgevingen door middel van een trapsgewijze aanpak voor de correctie van biobeschikbaarheid en de achtergrondconcentratie (C lokaal -aanpak). Schalen van de PNEC voor terrestriale omgeving door middel van een trapsgewijze aanpak voor de correctie van biobeschikbaarheid en de achtergrondconcentratie (C lokaal -aanpak). Arbeiders Schalen, rekening houdend met gebruiksduur en -frequentie Procescontrolegegevens verzamelen. Gebruik informatie omtrent de grootte van aerosoldeeltjes, indien beschikbaar, ter bevestiging van het juiste gebruik van inhaleerbaar DNEL. Chemische specifcatiegegevens, die aantonen aan dat alleen nikkelmetaal en/of nikkeloxiden aanwezig zijn in de lucht op de werkplekken, kunnen gebruikt worden om RCR <1 bij blootstellingsniveaus tussen 0,05 and 0,2 mg Ni/m 3 aan te tonen. Voor het gebruik van de downstream-klanten Vale is alleen 6/6

1. GES 9: Poedermetallurgie

1. GES 9: Poedermetallurgie 1. GES 9: Poedermetallurgie Levenscyclus Korte benaming Eindgebruik DU van nikkelmetaal Gebruik van nikkelpoeder bij de productie van onderdelen (artikelen) Systematische benaming op basis van gebruiksomschrijving

Nadere informatie

1. GES 12: Productie van accu's met gebruik van positieve nikkelelektrodes

1. GES 12: Productie van accu's met gebruik van positieve nikkelelektrodes 1. GES 12: Productie van accu's met gebruik van positieve nikkelelektrodes Levenscyclus Korte benaming Eindgebruik DU van nikkelmetaal Productie van accu's Systematische benaming op basis van gebruiksomschrijving

Nadere informatie

1. GES 15: Productie van magneten (met gebruik van poeder)

1. GES 15: Productie van magneten (met gebruik van poeder) 1. GES 15: Levenscyclus Korte benaming Eindgebruik DU van nikkelmetaal Systematische benaming op basis van gebruiksomschrijving SU: SU 15: Productie van metalen producten, met uitzondering van machines

Nadere informatie

1. GES 8: EAF-koolstofstaalproductie

1. GES 8: EAF-koolstofstaalproductie 1. GES 8: EAF-koolstofstaalproductie Levenscyclus Korte benaming Formulering DU van nikkelmetaal EAF-koolstofstaalproductie Systematische benaming op basis van gebruiksomschrijving SU: SU 14: Productie

Nadere informatie

2.1 Controle van blootstelling aan omgevingsfactoren

2.1 Controle van blootstelling aan omgevingsfactoren 1. Titel GES 9: Productie van roestvaste, speciale staalsoorten en speciale legeringen (s4a) Levenscyclus Korte benaming Formulering DU van nikkelmetaal Productie van roestvaste, speciale staalsoorten

Nadere informatie

1. Titel GES 7: Geïntegreerde staal- en ijzerproductie

1. Titel GES 7: Geïntegreerde staal- en ijzerproductie 1. Titel GES 7: Geïntegreerde staal- en ijzerproductie Levenscyclus Korte benaming Formulering DU van nikkelmetaal Geïntegreerde staal- en ijzerproductie Systematische benaming op basis van gebruiksomschrijving

Nadere informatie

1. GES 7: Productie van nikkelhoudende pigmenten

1. GES 7: Productie van nikkelhoudende pigmenten 1. GES 7: Productie van nikkelhoudende pigmenten Levenscyclus Korte benaming Formulering DU van nikkeloxide Systematische benaming op basis van gebruiksomschrijving SU: SU 3: Industrieel gebruik PC: ERC:

Nadere informatie

1. GES 4: Productie van op nikkel gebaseerde poeders uit nikkeloxide

1. GES 4: Productie van op nikkel gebaseerde poeders uit nikkeloxide 1. GES 4: Productie van op nikkel gebaseerde poeders uit nikkeloxide Levenscyclus Korte benaming Formulering DU van nikkeloxide Systematische benaming op basis van gebruiksomschrijving SU: SU 3: Industrieel

Nadere informatie

1. GES 5: Productie van nikkelhoudende elektronische en thermisch functionerende keramieken

1. GES 5: Productie van nikkelhoudende elektronische en thermisch functionerende keramieken 1. GES 5: Productie van nikkelhoudende elektronische en thermisch functionerende keramieken Levenscyclus Korte benaming Eindgebruik DU van nikkeloxide Productie van nikkelhoudende elektronische en thermisch

Nadere informatie

1. GES 14: Gebruik van voorgereduceerde nikkelhoudende katalysatoren

1. GES 14: Gebruik van voorgereduceerde nikkelhoudende katalysatoren 1. GES 14: Gebruik van voorgereduceerde nikkelhoudende katalysatoren Levenscyclus Korte benaming Eindgebruik DU van nikkelmetaal Gebruik van voorgereduceerde nikkelhoudende katalysatoren Systematische

Nadere informatie

1. GES 6: Productie van nikkelhoudende fritten

1. GES 6: Productie van nikkelhoudende  fritten 1. GES 6: Productie van nikkelhoudende emailfritten Levenscyclus Korte benaming Formulering DU van nikkeloxide Systematische benaming op basis van gebruiksomschrijving SU: SU 13: Productie van andere niet-metallische,

Nadere informatie

1. GES 3: Industrieel gebruik van nikkeloxidehoudende katalysatoren voor de productie van katalysatoren die andere nikkelverbindingen bevatten

1. GES 3: Industrieel gebruik van nikkeloxidehoudende katalysatoren voor de productie van katalysatoren die andere nikkelverbindingen bevatten 1. GES 3: Industrieel gebruik van nikkeloxidehoudende katalysatoren voor de productie van katalysatoren die andere nikkelverbindingen bevatten Levenscyclus Korte benaming Eindgebruik DU van nikkeloxide

Nadere informatie

Webinar hoofdregistrant CSA/CSR (I) Deel 1 Inleiding chemische veiligheidsbeoordeling (CSA) 9 maart 2010. Wim De Coen, ECHA. http://echa.europa.

Webinar hoofdregistrant CSA/CSR (I) Deel 1 Inleiding chemische veiligheidsbeoordeling (CSA) 9 maart 2010. Wim De Coen, ECHA. http://echa.europa. Webinar hoofdregistrant CSA/CSR (I) Deel 1 Inleiding chemische veiligheidsbeoordeling (CSA) 9 maart 2010 Wim De Coen, ECHA Overzicht Wettelijke vereisten: wanneer is een chemische veiligheidsbeoordeling

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform de Europese wetgeving (EC) No 1907/2006 (Reach)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform de Europese wetgeving (EC) No 1907/2006 (Reach) Pagina: 1 1. Identificatie Naam van het chemische product: NPK 12+10+18S Synoniemen: NPK Meststoffen 12-10-18 Ca Naam van de leverancier: Pokon Naturado B.V. Adres van de leverancier: Dynamostraat 22-24

Nadere informatie

RI&E Nanodeeltjes *) Uitgevoerd door: Faculteit: CTW/EWI/TNW Vakgroep: 1. Informatie Nanomateriaal Productnaam:

RI&E Nanodeeltjes *) Uitgevoerd door: Faculteit: CTW/EWI/TNW Vakgroep: 1. Informatie Nanomateriaal Productnaam: RI&E Nanodeeltjes *) Uitgevoerd door: Faculteit: CTW/EWI/TNW Vakgroep: 1. Informatie Nanomateriaal Productnaam: Chemische naam: CAS-reg. nr.: Grootteverdeling van deeltjes of primaire nm deeltjes in product

Nadere informatie

VOGELVLUCHT Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5

VOGELVLUCHT Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5 Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5 1 IDENTIFICATIE VAN HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING Productnaam: Toepassing: Leverancier: Vogelafweermiddel Koppert B.V. Veilingweg 17 2651 BE Berkel

Nadere informatie

CITROENZUUR MONOHYDRAAT VAST

CITROENZUUR MONOHYDRAAT VAST Bladzijde : 1 / 8 Revisie nr : 3 BLAD Datum : 29/3/2012 VEILIGHEIDSINFORMATIE CITROENZUUR MONOHYDRAAT VAST Vervangt : 24/6/2008 Code : 11480 Verantwoordelijke verdeler: In geval van nood: BRENNTAG N.V.

Nadere informatie

Utility Nickel (CONFORM EG-VERORDENING 1907/2006 (REACH) & 1272/2008 (CLP))

Utility Nickel (CONFORM EG-VERORDENING 1907/2006 (REACH) & 1272/2008 (CLP)) (CONFORM EG-VERORDENING 1907/2006 (REACH) & 1272/2008 (CLP)) Paragraaf 1. Identificatie van de stof en de onderneming 1.1 Productidentificatie: Productnaam: Utility Nickel Synoniemen: UNi Scheikundige

Nadere informatie

Glasvezel producten. Versie 1.0 Herzieningsdatum 21.10.2015 Printdatum 21.10.2015

Glasvezel producten. Versie 1.0 Herzieningsdatum 21.10.2015 Printdatum 21.10.2015 PARAGRAAF 0. ALGEMENE INFORMATIE Deze producten zijn items die vallen onder artikel 3.3 van verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH). Ze bevatten geen bestanddelen die vrijkomen onder normale of redelijkerwijs

Nadere informatie

Stoffenmanager, een tool voor Risico Identificatie en Evaluatie (RIE) en blootstellingscenario's

Stoffenmanager, een tool voor Risico Identificatie en Evaluatie (RIE) en blootstellingscenario's Stoffenmanager, een tool voor Risico Identificatie en Evaluatie (RIE) en blootstellingscenario's esds van mengsels van stoffen. Verplichtingen van de downstream gebruiker 8 mei 2015 Steven Verpaele, MSc

Nadere informatie

Resultaat Initieel onderzoek Luchtkwaliteit KunstKring Ruurlo

Resultaat Initieel onderzoek Luchtkwaliteit KunstKring Ruurlo Resultaat Initieel onderzoek Luchtkwaliteit KunstKring Ruurlo Steenwijk, 8 maart 2016 Inleiding Aanleiding van het onderzoek Naar aanleiding van vragen en zorgen van een aantal deelnemers en vrijwilligers

Nadere informatie

OVERZICHT EURALCODES VAN TE ACCEPTEREN AFVALSTOFFEN METABEL B.V.

OVERZICHT EURALCODES VAN TE ACCEPTEREN AFVALSTOFFEN METABEL B.V. OVERZICHT EURALCODES VAN TE ACCEPTEREN AFVALSTOFFEN METABEL B.V. 02 AFVAL VAN LANDBOUW, TUINBOUW, AQUACULTUUR, BOSBOUW, JACHT EN VISSERIJ EN DE VOEDINGSBEREIDING EN -VERWERKING 02 01 afval van landbouw,

Nadere informatie

Samenvatting van de Productkenmerken. Racumin foam

Samenvatting van de Productkenmerken. Racumin foam HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN BIJLAGE I bij het besluit d.d. 4 september 2015 tot wijziging van de toelating van het middel Racumin Foam, toelatingnummer NL-0008307-0000

Nadere informatie

Glasvezelfilamentgaren producten

Glasvezelfilamentgaren producten PARAGRAAF 0. ALGEMENE INFORMATIE Deze producten zijn items die vallen onder artikel 3.3 van verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH). Ze bevatten geen bestanddelen die vrijkomen onder normale of redelijkerwijs

Nadere informatie

Extended SDS. Steven Van de Broeck adviseur essenscia svb@essenscia.be

Extended SDS. Steven Van de Broeck adviseur essenscia svb@essenscia.be Extended SDS Steven Van de Broeck adviseur essenscia svb@essenscia.be Wat is een uitgebreid VIB / extended SDS? Extended SDS = SDS + blootstellingsscenario s (= exposure scenario s = ES) Inhoud volgens

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD conform 91/155/EEG 2001/58/EG

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD conform 91/155/EEG 2001/58/EG Blad: 1 van 5 1. Identificatie van de stof of preparaat en de vennootschap / onderneming. Identificatie van de stof of het preparaat: Productnaam: Gebruik: Groeiregulator voor de beworteling van stekken.

Nadere informatie

Uitgave nummer: 2 Tel. +31 (0) Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0) / E. Tacken

Uitgave nummer: 2 Tel. +31 (0) Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0) / E. Tacken Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0)774762708 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Handelsnaam: Viscolub + PTFE Toepassing: Universeel PTFE smeermiddel Bedrijfsidentificatie: Bremweg

Nadere informatie

Zorg dat de ventilatie aanstaat en werkt. Werk zorgvuldig en schoon. Gebruik speciale werkkleding en een speciale ruimte om de kleding op te bergen.

Zorg dat de ventilatie aanstaat en werkt. Werk zorgvuldig en schoon. Gebruik speciale werkkleding en een speciale ruimte om de kleding op te bergen. Zorg dat de ventilatie aanstaat en werkt. Werk zorgvuldig en schoon. Gebruik speciale werkkleding en een speciale ruimte om de kleding op te bergen. Neem de werkkleding nooit mee naar huis. Gebruik persoonlijke

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad 01. Identificatie van het product en het bedrijf Productnaam Gebruik product Niet-geadviseerd gebruik Leverancier Noodgevallen : ACCU-LUBE VLOEISTOF, LB2000, TYPE HD : Micro-smeermiddel

Nadere informatie

*** VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ***

*** VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD *** *** VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD *** 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING PRODUCT BENAMING COOL-BIND 1300 AANBEVOLEN TOEPASSINGEN LEVERANCIER Lijm Van Asperen Kleefstoffen

Nadere informatie

Bedrijfsinterne richtlijn. Fenneke Linker. Arbeidshygiëne & Toxicologie

Bedrijfsinterne richtlijn. Fenneke Linker. Arbeidshygiëne & Toxicologie 0 Bedrijfsinterne richtlijn Risk Assessment Working with Nanomaterials Fenneke Linker Arbeidshygiëne & Toxicologie ARBOdienst DSM Kennis mbt veilig werken met nanomaterialen 1 Gezondheidsraad rapport (2006)

Nadere informatie

Irriterend voor de ademhalingswegen Zeer irriterend voor de ogen (gevaar voor oogletsel) Buikpijn, diarree, braken

Irriterend voor de ademhalingswegen Zeer irriterend voor de ogen (gevaar voor oogletsel) Buikpijn, diarree, braken Bladzijde : 1 Verantwoordelijke verdeler : Telefoon noodgevallen EURO TABS s.c.r.i.s. Route de la Barrière 24 a Antigif centrum België B 6970 TENNEVILLE Tel : 084 / 45.70.91 070 / 245.245 Fax : 084 / 45.70.89

Nadere informatie

R-zinnen en S-zinnen. R-zinnen... 2 Gecombineerde R-zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9

R-zinnen en S-zinnen. R-zinnen... 2 Gecombineerde R-zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9 -zinnen en S-zinnen Inhoud Pag. -zinnen... 2 Gecombineerde -zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9 -zinnen (aanduiding bijzondere gevaren, isk-zinnen) -nummer Gevarenaanduiding 1 2 3 4 5

Nadere informatie

Nickel (CONFORM EG-VERORDENING 1907/2006 (REACH) & 1272/2008 (CLP))

Nickel (CONFORM EG-VERORDENING 1907/2006 (REACH) & 1272/2008 (CLP)) Updated: 01/08 Nickel Powder Type 123 Page 2 of 3 Nickel (CONFORM EG-VERORDENING 1907/2006 (REACH) & 1272/2008 (CLP)) 1. Identificatie Van De Stof En De Onderneming 1.1 Productidentificatie: Productnaam:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 18.08.04 Herziening: 17.08.2015 Verstuurd naar: nl Revisie nr. 2 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

1. RISK & SAFETY ZINNEN

1. RISK & SAFETY ZINNEN 1. RISK & SAFETY ZINNEN Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen R-zinnen geven bijzondere gevaren (Risks) aan. S-zinnen geven veiligheidsaanbevelingen (Safety) aan. De zinnen zijn

Nadere informatie

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD 1 Identificatie van de stof en van de leverancier. 1.1 Identificatie van de stof. Chemische naam van de stof: calciumcarbonaat Chemische formule: CaCO3 Commerciële naam: Calhix Synoniemen: Krijt, marmer,

Nadere informatie

Particles Matter: Transformation of Suspended Particles in Constructed Wetlands B.T.M. Mulling

Particles Matter: Transformation of Suspended Particles in Constructed Wetlands B.T.M. Mulling Particles Matter: Transformation of Suspended Particles in Constructed Wetlands B.T.M. Mulling Zwevende stof vormt een complex mengsel van allerlei verschillende deeltjes, en speelt een belangrijke rol

Nadere informatie

BRALETZ PRODUCTS BVBA

BRALETZ PRODUCTS BVBA Bladzijde: 1/5 1 Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap/onderneming Toepassing van het product: Interieurreinigings/-onderhoudsmiddel voor professioneel gebruik. Fabrikant/leverancier:

Nadere informatie

ASEPTA FERTICHEL IJZER

ASEPTA FERTICHEL IJZER 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE FIRMA. Productnaam Chemische naam Actieve Stof(fen) Identificatie product Toepassing IJzersulfaat lignine polycarboxylaat. Vloeistof. Meststof (opheffen

Nadere informatie

GECONTROLEERDE BLOOTSTELLING? TOON HET AAN! 13 april 2016

GECONTROLEERDE BLOOTSTELLING? TOON HET AAN! 13 april 2016 GECONTROLEERDE BLOOTSTELLING? TOON HET AAN! 13 april 2016 Agenda REACH - Zorgstoffen Eisen aan het blootstellingscenario Onderbouwing met meetgegevens Conclusies Zorgstoffen onder REACH SVHC: substance

Nadere informatie

Texaco Ruitensproeier antivries concentraat

Texaco Ruitensproeier antivries concentraat 1. Identificatie van het product : Texaco ruitenproeier antivries concentraat Toepassing : Ruitenproeier antivries concentraat Leverancier : Firma J. van der Graaf & Zn. Patrijsweg 1 4791 RV Klundert -

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Veiligheidsinformatieblad voor producten volgens de EG-richtlijn 91/155 EEG Datum: Januari 2004 Blad 7/1

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Veiligheidsinformatieblad voor producten volgens de EG-richtlijn 91/155 EEG Datum: Januari 2004 Blad 7/1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Veiligheidsinformatieblad voor producten volgens de EG-richtlijn 91/155 EEG Datum: Januari 2004 Blad 7/1 KB TERRAS-NET Conc. 1) Identificatie van het product en van het bedrijf.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Pagina 1 van 5 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Identificatie van het preparaat: 4 x 1 kg en 2 kg 1.2 Identificatie van de

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap / onderneming Handelsnaam: SIXTY SECONDS EPOXY SYSTEM(HARS) Bestelnummer(s): 46309 Fabrikant: Versachem Corporation, Riviera Beach,

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina :1/5 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming Productnaam: Producttype: Leverancier: Adres: Bitumen-rubber kit/kleefstof. Shell Nederland Verkoopmaatschappij

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 91/155/EEG, 93/112/EG, 2001/58/EG

Veiligheidsinformatieblad volgens 91/155/EEG, 93/112/EG, 2001/58/EG Bladzijde: 1/5 1 Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap/onderneming Toepassing van het product: Luchtverfrisser voor professioneel gebruik. Fabrikant/leverancier: JohnsonDiversey

Nadere informatie

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1.1 Identificatie van de stof of het preparaat Product: Synoniemen: Aard: Met water mengbaar concentraat 1.2 Gebruik van de stof of het

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

TOOLBOX. Veilig werken met glaswol en steenwol

TOOLBOX. Veilig werken met glaswol en steenwol TOOLBOX Veilig werken met glaswol en steenwol In het kader van het project Duurzaam inzetbaar dakwerk Veilig en gezond op het dak Afspraken glas en steenwol Arbocatalogus Platte daken Er zijn twee soorten

Nadere informatie

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF/PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Identificatie van de stof of het preparaat Product: Synoniemen: FINY (B: 9482/B); FINY (NL: 12965 N) Aard: Geformuleerd product

Nadere informatie

Tip-It Siliconenpakking Zwart

Tip-It Siliconenpakking Zwart 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productnaam : Artikelnummer : - Firma naam : Tippoint Trading BV Straat : Hogebrinkerweg 27 Postcode : 3871 KM Plaats : Hoevelaken Tel.

Nadere informatie

Integrale tekst Afvalstoffenlijst

Integrale tekst Afvalstoffenlijst VROM Integrale tekst Afvalstoffenlijst Herpublicatie integrale tekst Europese afvalstoffenlijst In de publicatie van de integrale tekst van de Europese afvalstoffenlijst in de Staatscourant van 28 maart

Nadere informatie

PRODUCT VEILIGHEIDSBLAD pagina 1 van 5

PRODUCT VEILIGHEIDSBLAD pagina 1 van 5 BIJLARD BOUWCHEMIE B.V. Edisonstraat 87 2723 RT Zoetermeer tel : 079-3437538 fax: 079-3437539 e-mail: bijlard@wxs.nl datum uitgifte: 12 januari 2001 revisiedatum : 01 januari 2002 CAS-nummer: 64742-49-0

Nadere informatie

Exposure Scenarios (ES) in het esds

Exposure Scenarios (ES) in het esds Exposure Scenarios (ES) in het esds hoe zien ze eruit? welke informatie bevatten ze? hoe pas je ze toe in de praktijk? Dook Noij NVvA symposium, Zeist, 13 april 2011 1 Inhoud van de presentatie Introductie

Nadere informatie

Hoe beschermt u zichzelf

Hoe beschermt u zichzelf Hoe beschermt u zichzelf Tips bij werkzaamheden met gevaarlijke stoffen: Gebruik altijd zo weinig mogelijk van de gevaarlijke stof. Mensen denken bijvoorbeeld vaak dat veel schoonmaakmiddel gebruiken beter

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD conform 91/155/EEG 2001/58/EG

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD conform 91/155/EEG 2001/58/EG Blad: 1 van 6 1. Identificatie van de stof of preparaat en de vennootschap / onderneming. Identificatie van de stof of het preparaat: Productnaam: Gebruik: Groeiregulator voor de beworteling van stekken.

Nadere informatie

Aanslag en beton verwijderaar voor industriele toepasingen.

Aanslag en beton verwijderaar voor industriele toepasingen. 1/5 Creet Aanslag en beton verwijderaar voor industriele toepasingen. Dasic International Ltd Winchester Hill Romsey Hampshire SO51 7YD UK www.dasicinter.com + (0)179 51219 + (0)179 52236 info@dasicinter.com

Nadere informatie

HSE guidelines december 2012 KWIK HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines december 2012 KWIK HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS H HSE guidelines december 2012 KWIK HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan gesloten installaties en systemen zijn strikte procedures

Nadere informatie

Code Voorzorgsmaatregelen Gevarenklasse Gevarencategorie

Code Voorzorgsmaatregelen Gevarenklasse Gevarencategorie Lijst van voorzorgsmaatregelen (P-zinnen) Algemeen Code Voorzorgsmaatregelen Gevarenklasse Gevarencategorie P101 P102 P103 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. IDENTIFICATIIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE FIRMA Produktnaam Leverancier Telefoonnr. noodgevallen : : Rhizopon BV Postbus 110 2394 ZG Hazerswoude Tel: +31-(0)71-3415146 Telefax: +31-(0)71-3415829

Nadere informatie

Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen

Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen RISK & SAFETY ZINNEN Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen Laatste update: 11 maart 2003 Volgens het 'Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen', behorende bij

Nadere informatie

Daarnaast zijn er ook S-zinnen; deze geven aanbevelingen voor het veilig werken met bepaalde stoffen. S staat hier voor Safety.

Daarnaast zijn er ook S-zinnen; deze geven aanbevelingen voor het veilig werken met bepaalde stoffen. S staat hier voor Safety. - en S-zinnen -zinnen zijn internationaal gestandaardiseerde risicobeschrijvingen die (indien van toepassing) dienen te worden aangebracht op verpakkingen van stoffen die bepaalde risico s met zich meebrengen.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD conform 91/155/EEG 2001/58/EG

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD conform 91/155/EEG 2001/58/EG Blad: 1 van 6 1. Identificatie van de stof of preparaat en de vennootschap / onderneming. Identificatie van de stof of het preparaat: Productnaam: Gebruik: Groeiregulator voor de beworteling van stekken.

Nadere informatie

VEILIGHEIDS-INFORMATIEBLAD EVAL RESIN 1. INDENTIFICATIE VAN DE STOF EN VAN DE ONDERNEMING

VEILIGHEIDS-INFORMATIEBLAD EVAL RESIN 1. INDENTIFICATIE VAN DE STOF EN VAN DE ONDERNEMING VEILIGHEIDS-INFORMATIEBLAD EVAL RESIN 1. INDENTIFICATIE VAN DE STOF EN VAN DE ONDERNEMING PRODUCTNAAM EVAL RESIN M100A, M100B L101A, L101B, LR101A, LR101B, LT171B L171A, L171B F101A, F101B, F171A, F171B

Nadere informatie

Directe acties: do s and don t s

Directe acties: do s and don t s Procedure voor het veilig opruimen van gebroken spaarlampen of fluorescentielampen Directe acties: do s and don t s Zorg er voor dat er niet door het gebroken materiaal wordt gelopen, hiermee voorkomt

Nadere informatie

Veilig omgaan met asbest

Veilig omgaan met asbest Nieuwsbrief 63 Herfst deel 2 2012 Veilig omgaan met asbest Wetgeving Zoals beschreven in het eerste deel van deze nieuwsbrief is de wetgeving omtrent asbest complex en uitgebreid. Ondermeer volgende besluiten

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) L 144/27 VERORDENING (EU) 2016/863 VAN DE COMMISSIE van 31 mei 2016 tot wijziging van de bijlagen VII en VIII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie

Nadere informatie

VEILIGHEIDS- INFORMATIE- BLAD

VEILIGHEIDS- INFORMATIE- BLAD VEILIGHEIDS- INFORMATIE- BLAD COLORSIL VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1.- IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productbenaming: COLORSIL 1.2 Fabrikant: COSENTINO

Nadere informatie

Bedankt voor uw vertrouwen in SUBESTA en tot ziens. Pagina 1 van 6

Bedankt voor uw vertrouwen in SUBESTA en tot ziens. Pagina 1 van 6 V E I L I G H E I D S I N F O R M A T I E B L A D 9 1 / 1 5 5 / C E E SUBESTA REINIGINGSPRODUCTEN 1. IDENTIFICATIE Product benaming: SUBESTA 25 Leverancier: SUBESTA Toby Verkerk 2406 GA ALPHEN AAN DEN

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productnaam : Artikelnummer : - Firma naam : Tippoint Trading BV Straat : Hogebrinkerweg 27 Postcode : 3871 KM Plaats : Hoevelaken Tel.

Nadere informatie

Beschrijving fabrikant : Wilsor Kunstharsen Tel: 0321-331167 Noorderbaan 46-48 Fax: 0321-331074 8256 PR Biddinghuizen E-mail: info@wilsor.

Beschrijving fabrikant : Wilsor Kunstharsen Tel: 0321-331167 Noorderbaan 46-48 Fax: 0321-331074 8256 PR Biddinghuizen E-mail: info@wilsor. 1. BESCHRIJVING VAN PRODUKT EN FABRIKANT Handelsnaam : Polyesterplamuur / / Beschrijving fabrikant : Tel: 0321-331167 -48 Fax: 0321-331074 E-mail: info@wilsor.nl the Netherlands Intenet: www.wilsor.nl

Nadere informatie

Safety Data Sheet According to 1907/2006/EC, Article 31

Safety Data Sheet According to 1907/2006/EC, Article 31 Pagina 1 van 5 According to 1907/2006/EC, Article 31 1 Identificatie van de stof/preparaat en de producent/leverancier Product details - Handelsnaam: TORIEL GLUE PO- 186 - Toepassing /omschrijving: B i

Nadere informatie

Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. 3 Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

Nadere informatie

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: R-zinnen

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: R-zinnen 1 van 8 Rzinnen & S zinnen Datum: 18032013 Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: Rzinnen R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 R 14 R 15 R 16 R 17

Nadere informatie

Productnaam Zône Brandspiritus 85%

Productnaam Zône Brandspiritus 85% 1. Identificatie van het product Productnaam : Brandspiritus 85% Tel.nr.voor noodgevallen : Nationaal Vergiftigingen Centrum Tel.nr: 030-2748888 (Uitsluitend voor een behandelend arts bij vergiftiging)

Nadere informatie

NATRIUMHYPOCHLORIET 12,5% BRENNTAG

NATRIUMHYPOCHLORIET 12,5% BRENNTAG Bladzijde : 1 / 10 Revisie nr : 2 BLAD Datum : 14/10/2013 VEILIGHEIDSINFORMATIE NATRIUMHYPOCHLORIET 12,5% BRENNTAG Vervangt : 8/7/2013 Code : 16187 Verantwoordelijke verdeler: In geval van nood: BRENNTAG

Nadere informatie

resultaten van werkplekmetingen uitgevoerd in het NANOSH project

resultaten van werkplekmetingen uitgevoerd in het NANOSH project Blootstelling aan nanodeeltjes: resultaten van werkplekmetingen uitgevoerd in het NANOSH project NVvA symposium, 25 maart Birgit van Duuren-Stuurman Inhoud Inleiding Waarom onderzoek? NANOSH project Waarom

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 Pagina 1 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap / onderneming Productbenaming: Plasticrète deel A : P- Cast A02 Gebruik: Diverse industriële toepassingen. Verantwoordelijke

Nadere informatie

Indelen van gevaarlijke (afval)stoffen. EURAL versus ADR

Indelen van gevaarlijke (afval)stoffen. EURAL versus ADR Indelen van gevaarlijke (afval)stoffen EURAL versus ADR Wie ben ik? Pascal Smetsers Wat doe ik? Bedrijfsadviseur gevaarlijke (afval)stoffen Opslag: PGS Vervoer: Alle vervoersmodaliteiten Gebruik: (EU-)GHS,

Nadere informatie

MILIEU- & PREVENTIEFLITS

MILIEU- & PREVENTIEFLITS DOC-125-versie01 31/05/2012 MILIEU- & PREVENTIEFLITS EVALUATIE, COMMUNICATIE EN DOCUMENTATIE NA ONTVANGST esds In deze milieu en preventieflits wordt toegelicht hoe u kan beoordelen of de beschrijvingen

Nadere informatie

Muren en plafonds binnenshuis

Muren en plafonds binnenshuis PRODUKTNAAM : MAGNEETVERF 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productnaam: Onderneming: Chemische naam/typering: Toepassing: Magneetverf MagneetVerf, Veldhunten.

Nadere informatie

1. Identificatie van de stof of het preparaat en de onderneming. 2. Samenstelling en informatie over de bestanddelen.

1. Identificatie van de stof of het preparaat en de onderneming. 2. Samenstelling en informatie over de bestanddelen. Datum : 21/06/2005 Geldig vanaf : 21/06/2005 Bladzijde: 1/5 1. Identificatie van de stof of het preparaat en de onderneming. Gegevens betreffende het product : Metselspecie Commercïele naam : KNAUF METSELSPECIE

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Veiligheidsinformatieblad voor producten volgens de EG-richtlijn 91/155 EEG Datum: juni 2003 Blad 7/1 KB TERRAS-NET RTU

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Veiligheidsinformatieblad voor producten volgens de EG-richtlijn 91/155 EEG Datum: juni 2003 Blad 7/1 KB TERRAS-NET RTU VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Veiligheidsinformatieblad voor producten volgens de EG-richtlijn 91/155 EEG Datum: juni 2003 Blad 7/1 KB TERRAS-NET RTU 1) Identificatie van het product en van het bedrijf. -

Nadere informatie

KOOKPUNTBENZINE 100/140

KOOKPUNTBENZINE 100/140 Bladzijde : 1 / 10 Revisie nr : 0 BLAD Datum : 25/9/2012 VEILIGHEIDSINFORMATIE KOOKPUNTBENZINE 100/140 Vervangt : 0/0/0 Code : 16429 Verantwoordelijke verdeler: In geval van nood: BRENNTAG N.V. België:

Nadere informatie

Datum van herziening 02-apr-2015

Datum van herziening 02-apr-2015 Datum van uitgifte 01-apr-2015 Datum van herziening 02-apr-2015 Veiligheidsinformatieblad RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens Verordening (EU) 1907/2006, Bijlage II Productbenaming Fyrquel 220 Productidentificatie 7030 Datum van herziening 06072014 Revisie: 4 Vervangt 05032014 1.: Identificatie

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad 377 Batteriepol Schutzlack 07377015AB 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming

Veiligheidsinformatieblad 377 Batteriepol Schutzlack 07377015AB 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Veiligheidsinformatieblad 07377015AB 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Opgesteld op: 15-05-2007/ KR Productgebruik: Batteriepol Schutzlack. 2. Identificatie van de gevaren

Nadere informatie

Scale. VEILIGHEIDS- INFORMATIEBLAD opgesteld volgens het veiligheidsinformatiebladenbesluit W.M.S.

Scale. VEILIGHEIDS- INFORMATIEBLAD opgesteld volgens het veiligheidsinformatiebladenbesluit W.M.S. Scale VEILIGHEIDS- INFORMATIEBLAD opgesteld volgens het veiligheidsinformatiebladenbesluit W.M.S. 1. Identificatie van het preparaat en de onderneming. Handelsnaam : SaniWonder Scale Leverancier : Veromatic

Nadere informatie

Bijlage IX AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN :

Bijlage IX AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN : Bijlage IX R 1 : In droge toestand ontplofbaar AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN : R 2 : Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken

Nadere informatie

Adres van de leverancier Koopvaardijlaan Gent België Telefoonnummer in geval van nood: Antigif Centrum

Adres van de leverancier Koopvaardijlaan Gent België Telefoonnummer in geval van nood: Antigif Centrum 1. Identificatie Naam van het chemische product: Mengmeststoffen Synoniemen: NPK 12 + 10 + 18 CA Naam van de leverancier Triferto Belgium Adres van de leverancier Koopvaardijlaan 180-182 9000 Gent België

Nadere informatie

BOSCH STOFZUIGER GAS 35 M AFC IN COMBINATIE MET 125 MM HAAKSE SLIJPER EN TNO/DUSTTOOL AFZUIGKAP

BOSCH STOFZUIGER GAS 35 M AFC IN COMBINATIE MET 125 MM HAAKSE SLIJPER EN TNO/DUSTTOOL AFZUIGKAP Samenvatting van onderzoek Prestatietoets Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus 49 2600 AA Delft STOFVRIJWERKEN.TNO.NL F 088 86 63023 T 088 86 63410 Het kwaliteitssysteem van TNO is gecertificeerd overeenkomstig

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Veiligheidsinformatieblad voor producten volgens de EG-richtlijn 91/155 EEG Datum: Oktober 2001 Blad 7/1 BIO TRISSOL

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Veiligheidsinformatieblad voor producten volgens de EG-richtlijn 91/155 EEG Datum: Oktober 2001 Blad 7/1 BIO TRISSOL VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Veiligheidsinformatieblad voor producten volgens de EG-richtlijn 91/155 EEG Datum: Oktober 2001 Blad 7/1 1) Identificatie van het product en van het bedrijf. - Productnaam : Bio

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens EG 1907/2006

Veiligheidsinformatieblad volgens EG 1907/2006 Bladzijde: 1/5 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Toepassing van het product: Interieurreinigings/-onderhoudsmiddel voor professioneel gebruik. Fabrikant/leverancier: Diversey

Nadere informatie

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten (R-zinnen)

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten (R-zinnen) Document Milieu-, Natuur- en Energiebeleid Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 Brussel Tel 02 553 03 55 - Fax 02 553 80 06 beleid@lne.vlaanderen.be Onderwerp Status versie datum auteur R-zinnen en S-zinnen

Nadere informatie

StoSilent A-Tec Panel Alu 1200 x 625 x 25 mm

StoSilent A-Tec Panel Alu 1200 x 625 x 25 mm 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Identificatie van de stof of het preparaat Gebruik van de chemische stof/preparaat Identificatie van de onderneming : : Akoestieksysteem

Nadere informatie

Checklist: Gezondheidsklachten door fijnstof

Checklist: Gezondheidsklachten door fijnstof Checklist: Gezondheidsklachten door fijnstof Er komt kwartsstof vrij wanneer je kwarts-houdend materiaal zoals hardsteen en baksteen bewerkt. De fijnstof kan via de huid en de inademing in je lichaam terechtkomen

Nadere informatie

Overzicht te accepteren euralcode s 1 / 9

Overzicht te accepteren euralcode s 1 / 9 Overzicht te accepteren euralcode s 1 / 9 Overzicht te accepteren euralcode s. euralcode en omschrijving Op- en verslag / verwerken 02 AFVAL VAN LANDBOUW, TUINBOUW, AQUACULTUUR, BOSBOUW, JACHT EN VISSERIJ

Nadere informatie

: BRISE - KAARS ANTI TABAK

: BRISE - KAARS ANTI TABAK 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING Productinformatie Productbenaming Gebruik van de stof of het mengsel : : Luchtverfrisser Firma : S.C. Johnson Benelux N.V./S.A. Groot Mijdrechtstraat

Nadere informatie

Perfect Aqua Line Fosfor Cleaner 4300 Versie 11/2012

Perfect Aqua Line Fosfor Cleaner 4300 Versie 11/2012 1. IDENTIFICATIE Productnaam: Perfect Aqua Line Fosfor Cleaner 4300 Toepassing: Industrieel gebruik Gecombineerd ijzerfosfateer- en ontvettingsproduct voor sproei- en hogedruktoepassingen Importeur en

Nadere informatie