M A G A Z I N E. Iedereen gek. n u m m e r 8 1 F e b r u a r i g r a t i s m a g a z i n e

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "M A G A Z I N E. Iedereen gek. n u m m e r 8 1 F e b r u a r i 2 0 1 2 g r a t i s m a g a z i n e"

Transcriptie

1 F M A G A Z I N E o o l c o l o R Iedereen gek n u m m e r 8 1 F e b r u a r i g r a t i s m a g a z i n e

2 2 Van de redactie Colofon Van de redactie Als een gek zegt dat iedereen gek is, geloven we hem niet omdat hij gek is. Als een normaal persoon zegt dat iedereen gek is, zeggen we dat dat niet klopt omdat immers deze persoon zelf niet gek is en dus niet iedereen gek is. Iets wat buiten ons staat, een buitenaardse bijvoorbeeld, zou met recht kunnen zeggen dat alle mensen gek zijn. Maar hoe kan die buitenaardse dat weten? Hij is immers zelf geen mens, dus hoe zou hij kunnen weten of alle mensen gek zijn of niet? Dit is moeilijke materie waarvan je, als je er maar lang genoeg over nadenkt, zelf ook wel gek kunt worden. In deze Foolcolor kun je een en ander lezen over het begrip gek. Verder zijn er natuurlijk de vaste, vertrouwde rubrieken en is er dus weer voor elk wat wils. De lente staat weer voor de deur. Laten we hopen dat hij net zo warm en minder droog is dan de lente van vorig jaar. Gelukkig heb ik geen last van voorjaarsmoeheid. Toch schijnen veel mensen daar last van te hebben. Zij voelen zich vermoeid en loom gedurende de lente. Winterdepressie is ook niet voor de poes. Het wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een tekort aan licht. Het lijkt mij heel vervelend als je winterdepressie gevolgd wordt door voorjaarsmoeheid, maar gelukkig bestaat er niet zoiets als zomerdepressie of zomermoeheid. In de zomer voelt iedereen zich goed, denk ik. Het thema van het aprilnummer is Dwang en van het juninummer Vies. Als je een leuke bijdrage hebt, kun je die naar ons toesturen of mailen. Kijk ook eens op onze website: Veel plezier met deze FcM! Erik Bies Foolcolor is een magazine voor en door cliënten van Lentis Oplage: 3250 ISSN Redactie Joanne Hillenga, Andras Mebius, Gijs van der Paauw, Chris van Boetzelaer, Roelien Raidt, Frieda, Erik Bies, Herbert-Jan Schwander, Elisabeth Smelik, Bert Jan Born, Sjoerd Hesselmans Eindredactie Henk Santing Websitebeheer Brrrt, Ska Fotografie Fotobureau Foolcolor Media: Ed Lankhorst, Inge Jansen, Cindy van Helden, Alfons Wijninga, Thea Mulder Illustraties, cartoons Margje Molenkamp-van den Berg, Anna de Ruiter, Eriko, Henk de Vries, Houkje van Dijk Vormgeving Simone Scholtens, Ester Oegema Druk en afwerking Drukkerij Drupon Cover Fotobureau Foolcolor Media Met dank aan de modellen Redactieadres Foolcolor Media Van Oldenbarneveltlaan EA Groningen Telefoon Website adres Projectondersteuners Ine Paulien Weijer, Henk Santing Telefoon: Foolcolor Media is een werkproject van Lentis Aprilnummer Thema Dwangbehandeling Inzenden kopij vóór woensdag 8 februari 12 uur Juninummer Thema Vies Inzenden kopij vóór 12 uur Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die desondanks onvolledig of onjuist is opgenomen aanvaardt de redactie geen aansprakelijkheid. Tevens behoudt zij zich het recht voor advertenties en ingezonden kopij, zonder opgave van reden, te weigeren, in te korten en/of taalkundig te bewerken. Publiceren onder pseudoniem mag, mits naam en adres bij de redactie bekend zijn.

3 3 Inhoud Van de redactie De G van gek Appels en peren Achter de schermen van de psychiatrie: DSM-V Politici gediagnosticeerd Spons Steekje los De huisdieren van... <---- Nieuwe rubriek Bekende gevallen - Charlie Parker Alle gekheid in een hokje - Narcisme Vragenfestijn - Arno van der Heyden De goocheldoos van Meeterini Het is gezien Foppe vindt een boek Gedichten WAT?! Een fotoreportage Gijs op reis Uit het leven van Petje en Von Puckhausen Etalage In therapie - Schokkend Postvak in Op een rij Neus en Neus Supercliënt

4 4 Over gek in de literatuur De G van Gek In de preambule (inleiding) van zijn novellenbundel Paranoia schrijft Willem Frederik Hermans: Het enige wat deze zieken van de anderen onderscheidt, is hun onmacht zich op verzoek bij één der traditionele waansystemen neer te leggen. Zij staan tegen de muur van de gevangenis of het gekkenhuis, de meesten met hun rug, een enkele met zijn neus, aan de binnenkant. Deze laatste is niet geheimzinnig genoeg geweest, hij is weer opgenomen in de wereld waar alles gaat zoals het hoort, hij staat in het kaartsysteem onder de g. van gek.

5 5 Hermans stelt in deze inleiding dat de maatschappij zoals wij die kennen (en die voortdurend verandert) gebaseerd is op de tamelijk willekeurige afspraken van de mensen in die maatschappij. Bijna iedereen houdt zich aan deze afspraken, al zijn er binnenskamers zeer velen die eigenlijk niet inzien waarom het leven op die bepaalde manier geleefd moet worden. In de romans en verhalen van Hermans komen veel personages voor die, zo ze niet krankzinnig zijn, dan toch wel balanceren op de rand tussen maatschappij en gekkenhuis. Het zijn mensen die niet inzien waarom het ene gebeuren zou en het andere niet, waarom het ene feit bestaat en het andere een hallucinatie is. Hoewel er in de boeken van Hermans veel krankzinnigen en halfkrankzinnigen voorkomen, was Hermans zelf verre van krankzinnig. Hij was wetenschapper en één van de grootste schrijvers in de Nederlandstalige literatuur. Bij Harry Mulisch komen we soortgelijke gedachten als bij Hermans tegen, maar Mulisch gaat eigenlijk nog een stapje verder door te beweren dat hijzelf niet krankzinnig is geworden, juist DANKZIJ de kunst. In Voer voor psychologen schrijft hij over zijn debuutroman Archibald Strohalm dat hij in deze roman de hoofdpersoon opzadelt met zijn eigen dreigende krankzinnigheid. Mulisch schrijft: Die ervaring met het diepe verleden delen hij (Nietzsche) en ik met vele krankzinnigen. Mulish: Al lezende stegen de angsten van toen weer in mij op, die van te sterven en de diepere: die van krankzinnig te worden. Ik was radeloos in de volstrekte zin van het woord, greep ieder moment naar de gedachte aan zelfmoord en zag de waanzin iedere dag naderbijgekomen. Was ik toch doorgegaan dan had mij het lot gewacht van Archibald Strohalm, die dit lot nu namens mij op te knappen kreeg. Zo werd Archibald Strohalm krankzinnig en niet Mulisch zelf. Bewust gooide ik hem voor de wolven. Het boek is ontstaan uit therapeutische noodzaak. Met het schrijven van het boek ontdeed Mulisch zich van de chaos in hemzelf en zadelde zijn personage ermee op. Na het boek kon Mulisch verder leven en het volgende boek gaan schrijven. Gerard Reve beweerde van zichzelf ook menigmaal dat hij krankzinnig was of, in ieder geval op z n minst een verknipte vogel. Hij bleef dit tot op hoge leeftijd in zijn boeken schrijven. In het verleden is Reve wel onder behandeling geweest van een psychiater, maar dat had ook te maken met verwarring omtrent zijn seksuele geaardheid. Ook heeft hij in de zestiger jaren een delirium gehad. Krankzinnig was uiteindelijk ook Reve niet. Het is opvallend dat bij deze drie schrijvers, die ook wel De Grote Drie worden genoemd, krankzinnigheid zo n grote rol speelt, vooral in hun beginwerk. Ook Jeroen Brouwers schrijft dat zijn personages vaak balanceren op de rand van de waanzin. Toch gaat het overgrote deel van de Nederlandstalige literatuur niet over krankzinnigheid, maar over liefde en dood. De meeste personages balanceren niet op de rand van de waanzin, maar staan stevig in de maatschappij. Twee grote schrijvers die wel opgenomen zijn geweest in psychiatrische inrichtingen zijn Jan Arends en Maarten Biesheuvel. De eerste is alweer jaren dood. Zijn verhalen, en dan vooral Ik had een strohoed en een wandelstok, ontroeren mij nog steeds. Biesheuvel schrijft altijd met veel humor en fantasie. Hij is een man die zich het leed van de wereld persoonlijk aantrekt en dat komt de psychische gesteldheid van een mens meestal niet ten goede. Gek of krankzinnig waren eigenlijk ook deze beide mensen niet. Een gek schrijft geen boeken die ook nog eens worden uitgegeven door grote (en commerciële) uitgeverijen. Het woord gek is wat mij betreft dan ook eigenlijk een achterhaald woord. Sinds Freud, maar soms ook al daarvoor, weten we dat een mens niet zomaar gek is, maar lijdt aan psychische aandoeningen die vaak ook nog goed te behandelen zijn. In 1880 (toen al!) schreef Dostojewski in zijn meesterwerk De gebroeders Karamazow over een arme, krankzinnige vrouw. Hij schrijft: Ik weet niet hoe dat nu is, maar toen ik nog een kind was, heb ik dikwijls in dorpen en kloosters zulke krankzinnigen gezien. Zij werden naar de kerk gebracht, zij beefden, jankten en blaften als wilde honden, maar zodra de geestelijke met de hostiekelk verscheen, werden ze ineens weer enige tijd rustig (...). Later heb ik van artsen gehoord dat het geen aanstellerij is, maar wel degelijk een soort vrouwenziekte, die wordt veroorzaakt doordat bij ons in Rusland de boerinnen te hard moeten werken en te veel kinderen ter wereld brengen, zonder enige medische hulp. De bevallingen zijn dikwijls zwaar en verlopen niet altijd normaal, en bovendien hebben ze veel zorgen en verdriet, worden door hun mannen geslagen, enzovoort, zodat zij het ten slotte niet langer kunnen verdragen en half gek worden. Ik wil niet zeggen dat Dostojewski een voorloper van Freud was, maar het is wel zo dat in het verleden wel meer intelligente mensen, vaak schrijvers en wetenschappers, hun nuanceringen van het begrip gek gegeven hebben. En hebben aangetoond dat mensen lijden aan psychische aandoeningen die vaak goed te verklaren en te behandelen zijn. Deze mensen moeten met begrip behandeld worden en niet buiten de maatschappij worden geplaatst. Als je in het woordenboek kijkt, zie je dat het woord gek niet alleen krankzinnig betekent, maar ook nog andere betekenissen heeft, zoals grappig, raar, origineel, aardig, moeilijk, lastig en kwinkslag. Ook het woord nar is een synoniem van gek. Omdat het woord gek zoveel betekenissen heeft, zal het voorlopig wel blijven bestaan, maar dan minder in de uitleg van krankzinnig dan in de andere. Erik Bies Illustratie: Ko Bulthuis

6 6 Appels en peren Over het algemeen wordt het woord normaal gebruikt als tegengestelde van gek. We denken er verder niet over na of deze woorden zo kunnen worden gebruikt. Want als bijna iedereen gek is en slechts een paar mensen normaal, draaien de rollen om. Dan zijn de paar normale mensen gek, want ze zijn niet wat alle andere mensen zijn. Hieronder eerst wat het woordenboek en de natuurkunde te zeggen hebben over gek en normaal. Woordenboek Gek: Krankzinnig, onnozel, dwaas, gek met iemand zijn, dol, een gek geval waar men mee zit, grappig, leuk: dat feest was wel te gek Krankzinnige, belachelijk mens: een verwaande gek, voor de gek houden: de spot met hem drijven; laten jullie me hier voor gek staan? Voor niemendal; op de eerste april houdt men de lieden voor het lapje (voor de gek); al te goed is buurmans gek, wanneer men al te goed is wordt er misbruik van gemaakt; één gek kan meer vragen dan honderd wijzen kunnen beantwoorden; gekken en dwazen schrijven hun namen op deuren en glazen; enz. Normaal: Overeenkomstig de regel, regelmatig, gewoon: bij normale ontwikkeling; het is niet normaal van iemand die dronken is of wiens geestvermogens niet in orde zijn; als norm dienend; normale arbeidsdag, waarvan de duur door de wet is vastgesteld. Loodlijn; in het bijzonder rechte die in een punt van een vlakke kromme of een oppervlak loodrecht staat op de raaklijn, respectievelijk het raakvlak in dat punt. Wikipedia Nor male verdeling De normale verdeling is een begrip uit de kansberekening. Deze verdeling vindt onder meer toepassing in de statistiek. Het is een continue kansverdeling. De bijbehorende kansdichtheid is hoog in het midden, en wordt naar lage en hoge waarden steeds kleiner zonder ooit echt nul te worden. Door de vorm wordt deze kansdichtheid ook wel klokkromme genoemd. Wanneer geleerden onder elkaar afspreken wat de norm is voor gek zijn in de zin van geestesziek en wie dat niet zijn dan is dat het gebied waarbij de kromme het hoogste is. Het is dus een afspraak en daarmee omkeerbaar. Als men afspreekt dat het middengebied betekent dat iemand gek is, dan zijn alle mensen die daarbuiten vallen normaal. Het is een

7 7 beetje appels met peren vergelijken. Normaal komt van het wordt norm. Een norm is iets dat wordt afgesproken, zoals het normaal Amsterdams Peil, dat is een punt waarop men overeengekomen is dat dat punt het normale punt is. Zo is er ook afgesproken hoe lang een meter precies is. Wanneer je bent opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis is er een gelijke verdeling tussen wie gek is en het personeel, wanneer je ervan uitgaat dat iedere cliënt één hulpverlener heeft. De hulpverleners hebben besloten dat de opgenomen cliënten gek zijn. Volgens mij is de opgenomen groep mensen heel normaal op die plek. Zowel hulpverleners als cliënten zitten in het midden van de klokcurve. Heel normaal. Wanneer je naar de sauna gaat en je niet in je blootje in de sauna wilt, wijk je af van de norm. Iedereen is bloot, dus degene die niet bloot is, is gek. Maar dezelfde persoon is buiten een uurtje later aangekleed een normaal mens. lang zijn of juist heel klein. Als de wereld helemaal normaal zou worden, dan zou er geen verschil meer zijn tussen jou en mij. We zouden allemaal kloontjes zijn, met dezelfde kleur ogen, dezelfde kleur huid, dezelfde lengte, enzovoorts. Dat lijkt me een nachtmerrie. Nee, laat alle gekheid er maar zijn, als je gek bent ben je minstens zo normaal als wat wij een normaal mens noemen. Eng, zo n normaal mens, iemand die helemaal voldoet aan wat de door geleerden vastgestelde normen zijn. Ik blijf liever gek, en lief, en mens en uniek en bijzonder. Ik ben blij dat ik niet normaal ben. Elisabeth Smelik Wanneer je hierover na gaat denken, kom je steeds meer tegen dat eigenlijk iedereen gek is en daardoor weer normaal. Eén op de drie mensen heeft wel een psychische stoornis. Door de nieuwe DSM V (het diagnostisch handboek in de psychiatrie) hebben opeens heel veel meer mensen een psychische stoornis of psychiatrische aandoening. Bijna iedereen! Hé, hier draaien de rollen om, want normaal zijn wordt heel bijzonder. Aan de hand van deze nieuwe DSM heeft iemand die nagelbijt of iemand die altijd zijn neus leeg peutert om vervolgens het snot op te eten een dwangstoornis. Heel gek, want als je in de file staat zie je bosjes mensen in hun neus peuteren en het snot in hun mond doen. Bah, wat vies! Normaal of gek? Meteen valt op dat het woordenboek ook positieve voorbeelden geeft van gek: je kunt gek op iemand zijn, je kunt iemand voor de gek houden, een feestje kan te gek zijn. Deze drie voorbeelden maken gek juist leuk en hartstikke normaal. Tja, en verder moet je er toch niet aan denken dat iedereen normaal zou zijn, zou voldoen aan een of ander wetenschappelijk meetpunt? Juist de diversiteit van mensen, de verschillen in huidskleur (in China zou ik er met mijn rode haar echt wel gek uit zien), de introverte mensen en extraverte mensen, mensen die heel

8 8 Psychiater van Meeteren over het DSM handboek Psychiaterhandboek DSM-IV-TR Binnenkort komt er een nieuwe versie uit van het DSM handboek dat psychiaters gebruiken om een diagnose vast te stellen bij hun patiënten. Dit is voor ons aanleiding om Frederik van Meeteren (65), psychiater te Delfzijl, hierover te interviewen. Onze eerste vraag is waar DSM voor staat. Het was een Amerikaans initiatief, zegt van Meeteren, en het staat voor: diagnostic and statistical manual of mental disorders, oftewel een diagnostisch en statistisch handboek van psychiatrische/ psychische stoornissen. Vóórdat de DSM bestond, had in Nederland elke professor zo zijn eigen diagnosesysteem. Er waren verschillende scholen, bijvoorbeeld die van de psychoanalyse. westers systeem De DSM wordt gemaakt door een groep deskundigen op één psychiatrische ziekte. Er moet bij hen algehele overeenstemming bestaan over invoering en geldigverklaring van de beschreven stoornissen. De groep bestaat uit zo n twintig mensen uit verschillende landen. De DSM wordt gemaakt op basis van gedrag en dit gebeurt waardenvrij, er zit geen verklaring voor de betreffende ziekte achter. Het handboek mag in principe alleen gebruikt worden door daartoe opgeleide deskundigen. Tevens gebruiken we de codes voor de verzekeraar, zodat deze weet waarvoor hij betaalt. Iedere ziekte heeft een code en deze DSM-code geeft in principe recht op uitbetaling. Het is een westers systeem. De schrijver David Servan Schreiber, die Uw brein als medicijn schreef, was gefascineerd door het feit dat er in andere culturen anders tegen ziektebeelden wordt aangekeken. Ook de manier van betalen is hier anders, in het verre oosten betaal je alleen als je gezond blijft. Dus als je dan ziek wordt dan heeft de dokter gefaald. Ook onze opvattingen over geneeskunde zijn veranderd. De DSM is eigenlijk een boek gericht op klaaggedrag. We wachten tot iemand met een afwijking waar hij last van heeft, ons op komt zoeken.

9 9 geeft vooral schijnzekerheid Is obesitas een stoornis? Elke vijf jaar wordt de DSM herzien. Een exemplaar kost tachtig euro (voor de pocketeditie!) en het is een exclusief professioneel boek, hoewel je het meeste eruit ook op internet kunt vinden. Elke patiënt van de geestelijke gezondheidszorg krijgt een DSM-IV code in zijn of haar dossier waarbij de lichamelijke en geestelijke componenten worden aangegeven. Binnenkort komt DSM-V uit. Het is nog niet duidelijk welke nieuwe stoornissen erin komen te staan. Obesitas (vraatzucht) bijvoorbeeld is nu geen psychiatrische stoornis maar in de nieuwe DSM misschien wel. Echter volgens van Meeteren is een stoornis pas een stoornis als de patiënt aangeeft dat hij er last van heeft. Oprispingen in de kranten Er zijn ook maatschappelijke normen die meespelen: we zetten hier een lijn en bepalen daarmee wat abnormaal gedrag is en noemen het dan een psychiatrische stoornis. De laatste tijd zijn er veel krantenartikelen geschreven over mogelijke nieuwe stoornissen. Volgens van Meeteren was dit te verwachten in verband met DSM-V: Het zijn oprispingen die wel of niet doorgaan. Er is wat vijandigheid onder de psychologen die niet, zoals de psychiaters, een diagnose kunnen stellen en ook geen medisch specialist zijn. Van Meeteren stelt dat autisme een stoornis is voor de rest van je leven, het gaat niet over. In de DSM wordt het echter beschreven als iets dat wel kan veranderen. Er zijn volgens hem wel mensen die met medicatie redelijk goed kunnen leven en het is handig om hiermee rekening te houden. Er gaat veel mis We vragen of iedereen gek verklaard kan worden. Hij antwoordt: Iedereen heeft aanleg voor een psychiatrische stoornis. Ieder mens kan bijvoorbeeld psychotisch gemaakt worden. Dit kan gebeuren door overprikkeling maar ook door ónderprikkeling, meestal is dit een vorm van marteling. Ook de separeer is prikkelarm en kan een vorm van marteling zijn. De separeer is bedoeld om patiënten tot rust te laten komen maar sommige psychiaters misbruiken dit middel. Er gaat heel veel mis in Nederland. Van Meeteren is er niet vóór om holding, het vasthouden van patiënten, toe te passen in plaats van de separeer te gebruiken. Soms is de separeer tijdelijk nuttig en nodig. Niet te lang. Je moet de andere patiënten op de afdeling ook beschermen. Farmaceutische industrie en belangenverstrengeling We vragen hem naar de rol van de farmaceutische industrie. Hij zegt hierover: Een artsenbezoeker komt een nieuw medicijn aanbieden bij de arts. Hier krijgt hij niet rechtstreeks voor betaald. Het is een gunmarkt, er is geen winst bij de arts. Het is de vraag of de farmaceutische industrie niet te véél nieuwe medicijnen aanbiedt. Zij betalen zelf voor het onderzoek dus willen ze hier ook aan verdienen. Het is niet te meten wat de invloed hiervan is op de DSM. Er is soms sprake van belangenverstrengeling en er worden zelfs stoornissen bedacht om meer pillen te verkopen. Ook ontstaan er soms per ongeluk nieuwe medicijnen. Zo is viagra bij toeval ontdekt omdat ze een pil zochten voor betere hartdoorbloeding na een hartinfarct. Schijnzekerheid Volgens van Meeteren is het gevaar van de DSM dat mensen etiketten worden opgeplakt door de diagnose die er gesteld wordt. De DSM is boterzacht, het is een schijnzekerheid. Je kunt de DSM ook mísbruiken. Een GGZ diagnose is volgens hem in het algemeen maar twee jaar geldig. De situatie kan veranderen, zelfs genetische factoren kunnen veranderen: bij 50 procent van de eeneiige tweelingen met een psychiatrische stoornis werd bij de andere tweeling geen psychiatrische stoornis gevonden. Je kunt ook ziekelijk omgaan met plastische chirurgie. Sommige mensen zijn nooit tevreden en hiervoor is geen éénduidig persoonlijkheidskenmerk te vinden. Op zich is het geen psychiatrische stoornis als je naar de plastisch chirurg gaat, je kunt niet alle risico s vermijden in het leven. Het leven veraangenamen We vragen naar de motivatie van Meeteren: Ik ben psychiater geworden om mensen te veranderen en om ze meer van hun leven te laten maken. Zelf is hij jarenlang in leertherapie (waaronder psychoanalyse) geweest en hij vindt dat hij niet aan een psychiatrische stoornis lijdt. Gelukkig valt het vaak wel mee met de mensen die een psychiater opzoeken, volgens Van Meeteren: De behandelingen zijn er om het leven te veraangenamen. Joanne Hillenga, Roelien Raidt Foto: Thea Mulder

10 10 Gekke politici Als straks het nieuwe DSM (het diagnosehandboek voor psychiaters) verschijnt, zijn er zoveel psychiatrische stoornissen bijgekomen dat op iederéén wel een psychiatrisch etiket valt te plakken. Maar voor politici is dat nieuwe diagnosehandboek eigenlijk helemaal niet nodig; in het huidige vallen nog voldoende diagnoses te vinden die betrekking hebben op deze politieke persoonlijkheden. Maar we hebben ook wat nieuwe afwijkingen gevonden. Onze conclusie is dan ook dat je wel gek moet zijn om politicus te worden. We diagnostiseren een aantal bekende gevallen en hebben ook meteen de beste behandeling erbij gezocht. Mark Rutte Hij is nog steeds vrijgezel, waarschijnlijk omdat hij narcistische trekjes heeft (het valt niet mee om een relatie te hebben met een narcist). Ook kan het zijn dat hij een sociale fobie heeft met betrekking tot aantrekkelijke vrouwen of mannen. Hij is zeker een pathologische leugenaar (hij zat er even 50 miljard naast) en heeft een periodieke explosiviteitsstoornis (driftig: Doe zelf effe normaal joh! ) Wij adviseren psychoanalyse in combinatie met psychomotorische therapie en Goldsteintherapie: Hoe maak ik een praatje. Als hij een driftige periode voelt aankomen: een halve seresta. Henk Bleker Duidelijk een zwak psychotisch syndroom. Hij kan in zijn waanidee alles rechtpraten wat krom is. Een lage dosering antipsychotica in combinatie met veel praten is waarschijnlijk voldoende. Piet Hein Donner Hij slikt blijkbaar al medicijnen: Cisordinol. Duidelijk te zien aan de bijwerkingen: strak gelaat, houterige bewegingen en een monotone stem. Het lijkt ons verstandig dat hij een tijdje wordt opgenomen wegens zijn catatonische depressie. Job Cohen Hij lijdt aan de milde neurocognitieve stoornis (vergeetachtigheid bij ouderen) en een dementiefobie. Ook lijkt hij last te hebben van een gemengde angst-, depressie- en assertiviteitsstoornis. Cursus Grip op je dip van Lentis kan wonderen doen, net als assertiviteitstraining. Ook een licht antidepressivum om zijn onzekerheid te lijf te gaan. Marianne Thieme Ze lijdt aan vrij zware vorm van godsdienstwaanzin (vorm van psychose) met kenmerken van een rigidestoornis (star met strenge morele principes). En een heftige monomanie (éénzijdige fixatie). Meteen beginnen met een stemmingstabilisator Tegretol of Depakine. Verder gewenningstherapie en langdurige creatieve therapie. Alexander Pechtold Workaholic met een risico op burnout. Om dit te voorkomen bevelen wij aan: één keer per halfjaar verplicht twee weken naar een kuuroord in Spa.

11 11 Emiel Roemer Morbide obesitas (vreetstoornis) met een alcolholprobleem. Geeft tevens blijk van hypomane trekjes (altijd overdreven vrolijk). Tijdelijke opname in een afkickkliniek en een personal trainer. Lithium tegen de hypomanie. Edith Schippers Pathologisch leugenaar (eigenlijk lijden alle politici daar in meer of mindere mate aan). Premenstrueel syndroom of bipolair rapid cycling (de ene dag heel optimistisch en de andere dag een doetje die doet wat de kamer zegt). Aan de pil, maar ook meteen starten met lithium. Een aantal sessies bij een psycholoog en begeleiding in een groep (waar ze een PGB voor zal moeten aanvragen met bijhorende CIZ-indicatie). Geert Wilders In zeer ernstige mate: xenofobie (vreemdelingenangst), prikkelbaar syndroom (DMDD), autistisch/sociopatische stoornis (sociaal zeer onhandig, maar zichzelf geweldig vinden), infantiele stoornis (kinderachtig gedrag), dwangstoornis, gemengde angst en depressiestoornis (pessimist). We kunnen wel stellen dat hij een wandelend DSMhandboek is. Behandeling: Direct gedwongen opname met RM op een gesloten afdeling, langdurige therapieën en dwangmedicatie. Elisabeth Smelik, Joanne Hillenga Foto s Inge Jansen

12 12 Spons is het pseudoniem van José Bakker. José is kunstenares en publiceert in elke Foolcolor een nieuw werk.

13 13 De huisdieren van... WIE IS ER NOU GEK? Ze is 75 jaar en ze woont al jaren eenzaam en alleen in een klein dorp. Vrienden heeft ze niet. Die heeft ze wel gehad, ooit, lang geleden. Ze was een druk bezette vrouw die midden in het leven stond. Iedereen was welkom bij haar en ze leefde met iedereen mee. Vooral met mensen die in haar ogen toch wel een beetje gek waren. Omdat ze toch allemaal niet normaal waren, in tegenstelling tot haar, kon ze hen gemakkelijk onder de duim houden. Iedereen was altijd welkom, maar pas op als je het lef had om weg te blijven. Iedereen mocht langskomen, maar dan wel op haar voorwaarden. Zij was normaal, dus zij had het voor het zeggen. Zoals zij het wilde, zo gebeurde het. Zo ging dat jaren en jaren. De vriendenkring om haar heen groeide gestaag. Tot op een dag... Er begon iets te veranderen. Al een tijdje werd er stiekem over haar gepraat. Was ze wel helemaal normaal? Zij waren toch met z n allen niet gek? Ja, ze waren lang gek genoeg geweest om alles van haar te pikken. Nu begonnen ze haar vragen te stellen over haar gedrag. Ze begonnen haar tegen te spreken. Ze begonnen weg te blijven. Er viel toch niet met haar te praten. Wie zich niet aan haar regels hield, was gewoon gek. Het ging heel geleidelijk. Eerst had ze niets in de gaten. Maar langzamerhand merkte ze dat er steeds minder mensen bij haar kwamen. Ze hoorde steeds meer protesten en ze kreeg steeds vaker commentaar. Ze begreep er niets van. Ze was toch niet gek? Toen kwam de dag waarop ze besefte dat ze helemaal alleen was overgebleven. Al haar vrienden schenen gelukkig te zijn zonder haar. Ze begreep het niet. Ze was toch altijd zo aardig voor ze geweest. Ze waren echt allemaal knettergek dat ze haar zomaar in de steek lieten. Nou, ze deden maar. En ze vertrok uit de stad naar een klein dorpje waar niemand haar kende. Daar sleet ze de rest van haar leven in eenzaamheid. En waarom? Omdat ze dacht dat de hele wereld gek was behalve zij. Sonja Vrieling Sonja Vrieling heeft twee hondjes. Sonja: De dwergteckel is de jongste. Hij heet Bas. Hij is heel druk. Als hij in de psychiatrie opgenomen zou worden zou hij ADHD hebben. De ander heet Boomer. Hij is al bijna elf. Hij is een kruising tussen een Chizu en een Maltezer. Ze zijn voor mij heel belangrijk omdat ze je altijd nemen zoals je bent. Ook als je je slecht voelt, maakt dat voor hen niets uit. Bas noemen we soms Bassie, want het is vaak net een clown. Toen we hem nog maar net hadden, zat ik achter de computer en zag ik opeens een mandje over de vloer bewegen. Ik was even bang dat ik weer psychotisch was, maar het was Bas die onder het mandje gekropen was. Ik heb ook weleens de hond op bezoek gehad toen ik opgenomen was. De medecliënten werden daar ook heel vrolijk van. Bas is heel stoer. Als reutjes een bepaalde leeftijd krijgen, doen ze hun pootje omhoog bij het plassen. Bas deed dat toen zo krachtig dat hij er zelf van omviel. Boomer is een heel makkelijk hondje. Altijd vrolijk. s Avonds gaat mijn man altijd met de honden spelen en hij zingt daarbij. Boomer gaat dan altijd meezingen. De honden geven Sonja ook vastigheid. Als ik mij slecht voel heb ik toch de plicht voor hen te zorgen. Ze voegen heel veel toe aan mijn leven. Heel veel vreugde, ook in moeilijke tijden. Wij van Foolcolor zetten deze harige vrienden graag in het zonnetje. Sonja, bedankt voor je relaas en nog veel plezier met deze grappige viervoeters. Chris van Boetzelaer Foto: Thea Mulder

14 14 Charlie Parker ( )

15 15 H e l e m a a l b e t o e t e r d Charlie Parker, bijgenaamd Bird of Yardbird, is een van de grootste jazzsolisten en componisten aller tijden. Hij stond mede aan de wieg van de bebop (spreek uit: biebop), de jazzstroming die eind jaren veertig en begin jaren vijftig van de vorige eeuw furore maakte. Maar hij was tevens een tragische held: zijn leven stond ook in het teken van een zware heroïneverslaving. En hij is enige tijd opgenomen geweest in een psychiatrisch ziekenhuis. Charlie Parker wordt in 1920 geboren in Kansas City (Verenigde Staten). In zijn tienerjaren komt hij s avonds en s nachts vaak in de stad, waar dan veel livemuziek te horen is. Hij wil dolgraag saxofoon spelen. Op zijn dertiende krijgt hij van zijn moeder zijn eerste instrument. Sinds die tijd oefent hij onophoudelijk en zijn spel wordt langzaam beter en beter. Op zijn vijftiende ziet hij kans een vakbondsvergunning om te musiceren te verkrijgen. Het doet hem besluiten de school de school te laten en voortaan verder te gaan als professioneel jazzmuzikant. In hetzelfde jaar maakt Charlie voor het eerst kennis met heroïne. Het is het begin van een verslaving die hem zijn hele verdere leven zal vergezellen. Maar er is ook goed nieuws. Hij krijgt verkering met Rebecca Ruffin en hij trouwt met haar. In 1938 wordt een zoon geboren. New York In 1939 verhuist Parker naar New York. De eerste tijd kan hij daar geen werk vinden als muzikant. Daarom werkt hij tijdelijk als afwashulp in een restaurant waar de grote jazzpianist Art Tatum piano speelt. In latere jaren vindt hij weer werk als muzikant en wordt hij een frequent bezoeker van jamsessies, die vaak plaatsvinden in Minton s Uptown House in Harlem. Andere bezoekers van deze jamsessies zijn onder meer trompettist Dizzy Gillespie, gitarist Charlie Christian en de bekende pianist en componist Thelonious Monk. Het is in feite één groot jazzlaboratorium, er wordt volop geëxperimenteerd. Ten slotte leidt dit alles tot een heel nieuw soort jazzmuziek, met complexere harmonieën en ritmes: de bebop genoemd. Parker is een van de bekendste voormannen. Charlie vormt een band met Dizzy Gillespie en ze maken in de jaren 45 en 46 vele historische opnamen, die behoren tot de beste jazz die de vorige eeuw gespeeld is. Relaxen In 1947 maakt Parker met zijn band een trip naar de westkust van de Verenigde Staten, Los Angeles en omgeving. Doordat hij uit New York weg is, heeft Parker geen toegang meer tot zijn vaste heroïnedealer. Het feit dat hij het zonder zijn favoriete drug moet stellen heeft desastreuze gevolgen. Op 26 juni 1946 is de band bezig met de opname van het nummer Lover Man. Parker kan echter nauwelijks spelen. Hij stort totaal ineen. Besloten wordt tot opname in het Camarillo State Mental Hospital, iets ten noorden van Los Angeles. Hij verblijft daar zes maanden en wordt ontslagen in januari Hij schrijft er later een nummer over: Relaxin at Camarillo. Het is een opgewekte compositie, een bewijs dat het verblijf aldaar hem goed gedaan heeft. Europa Van 1947 tot 1951 heeft Parker eindelijk veel werk. Hij treedt op in allerlei nachtclubs en radiostudio s, soms solo spelend, maar vaak ook met allerlei jazzensembles. Hij krijgt enige erkenning. Hij maakt ook een tournee door Europa, die een groot succes is. Eén van zijn vele projecten is een opname met een strijkorkest, getiteld Parker with Strings. Niet al zijn fans zijn hiervan gecharmeerd: velen vinden dat hij op deze manier de bebop in de uitverkoop doet. Helaas blijft zijn leven ook in het teken staan van excessief drugsgebruik. Het leidt ertoe dat het in later jaren steeds slechter met hem gaat: zijn speelvergunning wordt ook enige tijd ingetrokken. Het jaar 1955 zal zijn laatste jaar worden. Hij speelt niet veel meer, zijn lichaam en geest zijn gesloopt door de heroïne en de alcohol. Hij heeft zijn leven met de intensiteit van een vulkaan geleefd: altijd op de grens, altijd tot het gaatje. Op 12 maart verschijnt hij voor het laatst in het openbaar, ironisch genoeg in de club Birdland (New York), die naar hem vernoemd is. Een week later overlijdt hij, slechts 34 jaar oud. Erfenis Het belang van Parker voor de jazzwereld kan nauwelijks overschat worden. Hij laat ons vele prachtige opnamen na. Momenteel zijn al zijn solo s uitgeschreven en verplicht studiemateriaal voor de studenten jazz aan conservatoria overal ter wereld. Het is jammer dat deze grote muzikant slechts 34 jaar geworden is. Hoewel hij een nieuw soort jazz speelde, was zijn spel altijd diep geworteld in die andere grote Afro-Amerikaanse traditie, die van de blues. Chris van Boetzelaer Foto: Inge Jansen

16 16 Een psychische stoornis kenmerkt zich door afwijkende ervaringen en gedragingen. Aan de hand van observatie en gesprekken met de patiënt kan de arts zo goed mogelijk proberen een diagnose te stellen. Hij of zij zal daarbij het handboek van diagnostiek (DSM) gebruiken waarin beschrijvingen en symptomen van stoornissen systematisch vermeld staan.

17 17 Narcisme De term Narcisme is afgeleid van de naam Narcissus. Narcissus is een figuur uit de Griekse mythologie. Het verhaal over Narcissus speelt zich af met de nimf Echo. Narcissus was een bijzonder mooie jongeman die leefde voor de jacht. Veel mannen en vrouwen werden verliefd op hem, maar hij had daar totaal geen interesse in. Echo, een nimf die door Hera (de vrouw van de oppergod Zeus) was gestraft met het ontnemen van de mogelijkheid om als eerste het woord te nemen, werd verschrikkelijk verliefd op Narcissus en ze volgde hem waar ze kon. Ze wachtte tot hij eerst zou spreken. Hij kwam haar tegen in een bos. Narcissus vroeg haar hem te vergezellen, maar toen zij op hem afrende om hem in haar armen te sluiten trok Narcissus zich terug, hard roepend dat ze van hem weg moest blijven. Op een dag was er een maagd die hem vergeefs probeerde te verleiden. In een gebed aan de goden vroeg ze om Narcissus te laten voelen hoe het was om iemand lief te hebben die je liefde niet beantwoordt. Narcissus kwam bij een heilige vijver met kristalhelder water. Toen Narcissus zich voorover boog om uit de vijver te drinken zag hij zijn eigen weerspiegeling en werd terstond stapelverliefd op het beeld dat hij zag. Van liefdesverdriet kwijnde Narcissus weg en stierf. De narcistische persoonlijkheidsstoornis (NPS) is een persoonlijkheidsstoornis die wordt gekenmerkt door een overdreven gevoel van eigenwaarde, een sterke behoefte aan bewondering en een laag inlevingsvermogen. De stoornis kan worden gezien als de pathologische vorm van narcisme. Naar schatting lijdt 0,7-1 procent van de bevolking aan NPS. De aandoening komt in meerderheid voor bij mannen (50-75 procent volgens het DSM-IV). Personen die lijden aan een NPS kunnen in eerste instantie overkomen als charmant en interessant, maar als relaties langer duren, blijkt hun egocentrisme vaak een ernstig obstakel. Niet zelden eisen ze een voorkeursbehandeling. Als dit niet gebeurt, voelen ze zich snel gekrenkt of ondergewaardeerd en zijn hierdoor vatbaar voor depressieve verschijnselen. Anderzijds kan hun kwetsbaarheid ook tot woedeaanvallen leiden. Een bekende narcist is bijvoorbeeld Pim Fortuyn. Pim leefde voor bewondering, voelde zich superieur, maar had veel verdriet omdat hij nooit de ware liefde heeft gekend. Mensen die deze stoornis hebben, zijn haast niet te helpen omdat ze vanwege hun enorme gevoel van superioriteit nooit zullen toegeven dat ze een stoornis hebben. Vrouwen die met een narcist zijn getrouwd worden daardoor vaak heel ongelukkig omdat hun partner niet in staat is zich in hun gevoelens te verplaatsen, terwijl tijdens de verliefdheid hun man echt bijzonder charmant en lief overkwam. Desalniettemin zie je dat mensen met narcistische trekken vaak hoge functies bekleden, juist omdat ze erg charmant en overtuigend kunnen zijn. Indien er vijf van de volgende eigenschappen aan de orde zijn, kan men al spreken van een narcistische persoonlijkheidsstoornis (overgenomen uit de DSM-IV): De persoon heeft gevoelens van grootsheid en eigen belangrijkheid (hij overdrijft bijvoorbeeld zijn prestaties, talent, kennis, contacten en persoonlijke eigenschappen en eist als superieur beschouwd te worden, ook als zijn prestaties hiertoe geen aanleiding geven). De persoon is geobsedeerd door fantasieën over succes, roem, (al)macht, genialiteit, schoonheid of seksuele prestaties of een ideale, blijvende liefde. De persoon ziet zichzelf als uniek en meent dat hij alleen begrepen kan worden door even unieke of speciale mensen (of instellingen). De persoon heeft enorme behoefte aan bewondering, aandacht en bevestiging of wil gevreesd en berucht zijn. De persoon gelooft dat hij meer rechten heeft dan anderen. Hij wil dat anderen zich aanpassen aan zijn onredelijke verwachting van een voorkeursbehandeling. De persoon is manipulerend en gebruikt anderen om zijn doel te bereiken. De persoon heeft een onderontwikkeld inlevingsvermogen. Hij of zij kan of wil geen rekening houden met de behoeften of opvattingen van anderen. De persoon is vaak jaloers, wat gepaard kan gaan met woede. Dit leidt tot paranoïde wanen, omdat hij denkt dat anderen jaloers zijn op hem en zich op dezelfde manier gedragen als hij. De persoon gedraagt zich arrogant. Hij voelt zich superieur, boven de wet verheven en alom aanwezig (magisch denken). Hij wordt kwaad als hij wordt tegengesproken door mensen die hij als minderwaardig beschouwt. Elisabeth Smelik Foto: Inge Jansen

18 18

19 19 V R A G E N F E S T IJ N Arno van der Heyden is chansonnier, cabaretier, acteur en presentator. In 1992 won hij de publieks- en persoonlijkheidsprijs op het Camerettenfestival in Rotterdam en sindsdien maakte hij acht muzikale cabaretvoorstellingen. Hij speelt in kleine en middelgrote zalen door heel Nederland. Momenteel toert hij met pianist Bas Mulder en technicus/fotograaf Pjotr Wiese met de voorstelling Zó. Arno presenteert al meer dan tien jaar de dagelijkse talkshow Arno s Aperitief op het Noorderzon Festival. Bij Radio Noord is hij iedere zaterdagochtend te horen als presentator van het programma Noord Op Stee. Naam: Geboortedatum: Woonplaats: Opleiding: Professie: Liefde: Inspiratiebron: Vrijheid: IJdeltuit: Publiek: Sleur: Forum: Tram: Stad of Ommeland: Pé of Rinus: Suikerfabriek: Mantelzorg: Toekomst: Ergernis: 30 jaar geleden: Vandaag: Over 10 jaar: Foolcolor: Bedtijd: Wie als volgende? Arno van der Heyden Groningen Uh geen Cabaretier, zanger, acteur, presentator zonder opleiding Inspiratiebron Liefde Blijheid Beetje, maar ach de tijd steelt alle zonden Geheim Nooit! Staat dat er nou nog niet? Opschieten! Voor mij hoeft het niet Stad én Ommeland, de één kan niet zonder de ander Pé én Rinus! (Zie: Stad of Ommeland ) Als suiker vandaag de dag werd uitgevonden zou het op de lijst van verboden middelen komen. Weg ermee. Modern woord voor garderobe? Zonovergoten eiland, visje op de BBQ en een flesje witte wijn. Onverdraagzaamheid Dromer Werker Dromer (Zie Toekomst ) en/of mantelzorger Bravo! Verloren tijd Pé of Rinus Elisabeth Smelik Foto:Ed Lankhorst

20 20 Goochelrubriek Van Meeterini (orig. The Klutz Book of Magic, 1990, USA) PINKPENETRATIE Een impromptu effect m.b.v. een veter of een touwtje. 1. Vraag een vrijwilliger. Leg uit dat dit experiment heel pijnlijk kan zijn, maar dat hoort bij de show. Vraag om de rechter hand uit te steken, vingers van elkaar in verticale positie. Dan leg je een lus om de pink, precies zoals op de tekening (verkeerd om wordt ècht heel pijnlijk!). Draai de veter precies zó om de pink Zodra de veter om de vinger getrokken zit vraag je de vrijwilliger goed naar deze vinger te kijken zodat deze een eventuele breuk kan gaan zien gebeuren. Met lage stem: Ontspan helemaal. Maak je pink plank-hard, anders gaat het mis......en neem beide einden stevig in de handen; 3. Pak beide einden in iedere hand stevig beet mèt enige spanning op de pink. Met een ferme ruk trek je de beide einden uit elkaar. Houdt de beide einden stevig vast en ruk...met een korte snelle beweging. 4. Hopelijk is het touw van de pink afgegleden (anders had je de lus verkeerd om en dan trek je de pink juist vaster aan!) Bij het aantrekken het touw iets naar de handpalm trekken en de illusie van een penetratie ziet er perfect uit! - Advertenties - NIKS TE MELDEN? Ook dan zien we graag jouw inzending tegemoet! Stuur jouw verhaal, gedicht, tekening, strip, ervaring enzovoorts op naar Foolcolor Magazine En misschien staat jouw bijdrage in de volgende editie van Foolcolor Magazine!

...over psychische problemen

...over psychische problemen OPEN...over psychische problemen LEEF! spreekuur met de stemmen in JE hoofd Mama of mantelzorger? Komt een psycholoog bij de dokter de Omgekeerde Wereld 2011 / nummer 01 (advertentie) Niet lekker in je

Nadere informatie

Hoe leef je het langst zonder angst

Hoe leef je het langst zonder angst Hoe leef je het langst zonder angst 1 2 Hoe leef je het LANGST Zonder ANGST Edwin Selij Uitgeverij Darshan 3 4 Dit Boek was onmogelijk geweest, zonder de steun van mijn vrouw, Suzanne 5 Colofon Uitgeverij

Nadere informatie

samen zoeken naar balans

samen zoeken naar balans LANDELIJKE DAG PSYCHISCHE GEZONDHEID, 10 OKTOBER 2006 B orderline B ulletin samen zoeken naar balans Van het ene uiterste in het andere een typisch geval van borderline Sommigen mensen menen precies te

Nadere informatie

investeren in je relatie

investeren in je relatie jaargang 8 nummer 1 april 2008 investeren in je relatie bij elkaar, ondanks de crisis > in therapie: emdr geloof en hulpverlening > interview met laura > voor mij geen roze wolk columns > de weg terug

Nadere informatie

narcistisch psychotisch depressief autistisch schizofreen borderline paranoide Zin en onzin van diagnostiek

narcistisch psychotisch depressief autistisch schizofreen borderline paranoide Zin en onzin van diagnostiek 2 Nieuwsbrief van de Stichting PVP 22e jaargang nummer 2 zomer 2012 narcistisch Zin en onzin van diagnostiek Doe eens normaal interview met Malou van Hintum Jaarverslag 2011 Geen kosten meer bij Bopz-zaken?

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

Stigma. Thema. 2013-kl. Begrip en luisterend oor voor familie. Ouderen terug naar de wijk. Het gevoel van stigma & zelfstigma

Stigma. Thema. 2013-kl. Begrip en luisterend oor voor familie. Ouderen terug naar de wijk. Het gevoel van stigma & zelfstigma Alter Gratis magazine over geestelijke gezondheid 2013-kl Jaargang 14 - maart 2013 + Begrip en luisterend oor voor familie Thema Stigma Ouderen terug naar de wijk + + Het gevoel van stigma & zelfstigma

Nadere informatie

Mantelzorg en werk combineren kun je leren. Magazine

Mantelzorg en werk combineren kun je leren. Magazine Mantelzorg en werk combineren kun je leren Magazine Dit magazine is een eenmalige uitgave en onderdeel van het project 'BaanBrekend. Mantelzorg en werk, combineren kun je leren' De artikelen 'Alles over

Nadere informatie

Leven met een borderliner

Leven met een borderliner Paul Mason & Randi Kreger Leven met een borderliner Een praktische gids tweede editie Oorspronkelijke titel: Stop Walking on Eggshells: Taking Your Life Back When Someone You Care About Has Borderline

Nadere informatie

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN Prof. Dr. Pim Cuijpers, VU Amsterdam Oorspronkelijke uitgave december 1996, hoofdstuk 4 herzien door dr. Tara Donker in 2014 Momenteel is professor Pim Cuijpers hoofd

Nadere informatie

Gefeliciteerd met je BURN-OUT IN 7 STAPPEN WEER STRALEN. Marina Schriek

Gefeliciteerd met je BURN-OUT IN 7 STAPPEN WEER STRALEN. Marina Schriek Gefeliciteerd met je BURN-OUT IN 7 STAPPEN WEER STRALEN Marina Schriek Chronische stress, depressie of burn-out? Dit boek is de oplossing! Met voorwoord van professor dr. Paul de Blot SJ, hoogleraar Business

Nadere informatie

Vriendschap. Versterkt de banden tussen mensen' Werken aan je eigen doel Een gesprek met trainer Bert Wirken

Vriendschap. Versterkt de banden tussen mensen' Werken aan je eigen doel Een gesprek met trainer Bert Wirken Cliëntenblad SBWU 4 2013 Werken aan je eigen doel Een gesprek met trainer Bert Wirken Veranderingen in de WMO Wat betekent dit voor mij? Vriendschap Versterkt de banden tussen mensen' Het mooiste van alles

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld 2 Uitgave Gemeente Leiden Afdeling Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

www.exitnarcist.nl Fleur Irene EBOOK NARCISME

www.exitnarcist.nl Fleur Irene EBOOK NARCISME 1 INHOUD EBOOK NARCISME Narcisme... 3 Wat is narcisme?... 3 Is narcisme een stoornis?... 6 Hoe ziet de kern van een narcist er uit?... 6 Symptomen van de psychische gesteldheid van een narcist.... 8 Hoe

Nadere informatie

Voorwoord 3. 1. Achtergrond van deze brochure 5 Ouders en seksualiteit 5 Het doel van seksuele opvoeding 6

Voorwoord 3. 1. Achtergrond van deze brochure 5 Ouders en seksualiteit 5 Het doel van seksuele opvoeding 6 Inhoud Voorwoord 3 1. Achtergrond van deze brochure 5 Ouders en seksualiteit 5 Het doel van seksuele opvoeding 6 2. Een positieve benadering 8 Openheid 8 Hechting 8 Communicatie en betrokkenheid 9 Zelfbeeld,

Nadere informatie

Artrose? Wat nu? 27 verhalen van patiënten. Wat nu? 1

Artrose? Wat nu? 27 verhalen van patiënten. Wat nu? 1 Artrose? Wat nu? 27 verhalen van patiënten Wat nu? 1 Artrose? Wat nu? 27 verhalen van patiënten Colofon Initiatiefnemer: Poly-artrose Lotgenoten Vereniging Auteurs: 27 leden van de P-AL Vormgeving en

Nadere informatie

ALCOHOL EN DRUGS. Een informatiepakket voor een werkstuk of spreekbeurt

ALCOHOL EN DRUGS. Een informatiepakket voor een werkstuk of spreekbeurt ALCOHOL EN DRUGS Een informatiepakket voor een werkstuk of spreekbeurt COLOFON Tekst: Jan Bemelmans Illustraties: AA, CMO en zijn licentiegevers, Channel 4, Dependency, High Amsterdam, Jellinek, MedicalFacts,

Nadere informatie

Buitengewoon verliefd!! (Waarom trouwen we een partner met ASS?)

Buitengewoon verliefd!! (Waarom trouwen we een partner met ASS?) Buitengewoon verliefd!! (Waarom trouwen we een partner met ASS?) Vanwege privacy van de personen, mag niets uit dit document gekopieerd of gebruikt worden zonder toestemming. Anja Trapman De Wezel 18 3972

Nadere informatie

Wat als mijn kind een eetstoornis heeft?

Wat als mijn kind een eetstoornis heeft? Wat als mijn kind een eetstoornis heeft? Handleiding door ouders voor ouders 2 / Handleiding eetstoornissen voor ouders / Buro PUUR Sponsoren Deze handleiding is gesponsord door : TDS Schiedam www.tds.nu

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Denkraam. Geestelijke Gezondheidszorg Maatschappelijke Opvang Verslavingszorg. gratis magazine voor en door cliënten in de regio Rijnmond

Denkraam. Geestelijke Gezondheidszorg Maatschappelijke Opvang Verslavingszorg. gratis magazine voor en door cliënten in de regio Rijnmond Denkraam Geestelijke Gezondheidszorg Maatschappelijke Opvang Verslavingszorg gratis magazine voor en door cliënten in de regio Rijnmond nummer 7 - februari 2004 [2] Colofon Redactie: Christian Dogterom,

Nadere informatie

Denkraam. www.denkraam.info. gratis magazine voor en door cliënten in de regio Rijnmond nummer 32 - mei 2008

Denkraam. www.denkraam.info. gratis magazine voor en door cliënten in de regio Rijnmond nummer 32 - mei 2008 Denkraam www.denkraam.info Geestelijke Gezondheidszorg Maatschappelijke Opvang Verslavingszorg gratis magazine voor en door cliënten in de regio Rijnmond nummer 32 - mei 2008 [1] Colofon Redactie: Irmlinda

Nadere informatie

De Vrijheid van de Sudbury Valley School. Daniel Greenberg en anderen. 35 jaar ervaringen en inzichten

De Vrijheid van de Sudbury Valley School. Daniel Greenberg en anderen. 35 jaar ervaringen en inzichten De Vrijheid van de Sudbury Valley School Daniel Greenberg en anderen 35 jaar ervaringen en inzichten Daniel Greenberg en anderen De Vrijheid van de Sudbury Valley School vijfendertig jaar ervaringen en

Nadere informatie

U woont nu hier. Werken in de psychogeriatrie. Gerke de Boer Leraar verpleegkunde

U woont nu hier. Werken in de psychogeriatrie. Gerke de Boer Leraar verpleegkunde U woont nu hier Werken in de psychogeriatrie Gerke de Boer Leraar verpleegkunde Colofon Redactie: Vormgeving, fotografie en illustraties: Druk: Jetske de Blaauw ZieSa, PR en creatief ontwerp Banda Heerenveen

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Presenteren met Plezier

Presenteren met Plezier E-book Presenteren met Plezier ~ www.j-dl.nl ~ janssen@j-dl.nl Andalusië/Nijmegen juli 2011 Presenteren met Plezier het e- book met de 14 gouden tips! Rob Janssen Inleiding Ken je dat? Je bereidt een presentatie

Nadere informatie

Pathologische Esthetica. normaal of abnormaal? Sloopkogel in je kop. Valorisatie. Psychische problemen. Belangrijke

Pathologische Esthetica. normaal of abnormaal? Sloopkogel in je kop. Valorisatie. Psychische problemen. Belangrijke magazine voor studenten en medewerkers van de han Sloopkogel in je kop Psychische problemen Valorisatie Belangrijke HAN-pijler jrg 18 #6 13 november 2013 normaal of abnormaal? Pathologische Esthetica op

Nadere informatie