Tevredenheid cliënten afdeling Sociale Zaken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tevredenheid cliënten afdeling Sociale Zaken"

Transcriptie

1 Tevredenheid cliënten afdeling Sociale Zaken Rapportage kwantitatief onderzoek naar de tevredenheid van cliënten van de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Houten. dinsdag 4 november 26 Oakdale Group Consultancy onderzoek SZ Houten tekstrapport pagina van 8

2 Opdrachtgever: Gemeente Houten Postbus 3, 399 DA Houten Contactpersoon: Marije van de Wouw Telefoon: (3) Mail: Uitvoering: Oakdale Group Consultancy BV Postbus, 9695 ZG Bellingwolde Contactpersoon: Frank van der Hulst Telefoon: (597) Mail: Oakdale Group Consultancy BV is lid van de MarktOnderzoekAssociatie. Onderzoek wordt uitgevoerd conform de gedragscode van ESOMAR/ICC. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Oakdale Group Consultancy, 2-26 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande toestemming van Oakdale Group Consultancy. No part of this publication may be reproduced in any form by print, photo print, microfilm or any other means without written permission by Oakdale Group Consultancy. Oakdale Group Consultancy onderzoek SZ Houten tekstrapport pagina 2 van 8

3 Inleiding De Cliëntenraad Sociale Zaken en de gemeente Houten hebben in oktober 26 een onderzoek laten uitvoeren naar de tevredenheid van cliënten over de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Houten. Dit rapport bevat de resultaten van het kwantitatieve onderzoek. Onderzoeksvraag Hoe beoordelen cliënten van de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Houten de kwaliteit van de dienstverlening? Om de kwaliteit van dienstverlening van de afdeling Sociale Zaken in kaart te brengen is het onderzoek uitgesplitst naar de volgende thema s: Persoonlijke contact met Sociale Zaken Bereikbaarheid van Sociale Zaken Producten van Sociale Zaken Klachten De eerste aanzet tot de vragenlijst is door de opdrachtgever ontwikkeld in samenspraak met de Cliëntenraad Sociale Zaken. Oakdale heeft de inhoudelijke redactie verzorgd. Doelgroep Het onderzoek is uitgevoerd onder de cliënten van de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Houten. Onderzoeksopzet De onderzoeksvraag is kwantitatief van aard. Belangrijke criteria bij de beoordeling van de resultaten waren het responspercentage en de snelheid waarmee het veldwerk kon worden uitgevoerd. Daarom is gekozen voor een telefonisch onderzoek. Andere methoden leiden tot een lagere respons (schriftelijk onderzoek, online onderzoek) of tot een langere veldwerkperiode (schriftelijk onderzoek). Om een goede respons te realiseren is voorafgaand een vooraankondiging verstuurd (waarin de afdeling Sociale Zaken meldt dat er een onderzoek wordt uitgevoerd door een extern bureau). Het telefonische veldwerk werd door Oakdale uitgevoerd in oktober 26. Oakdale Group Consultancy onderzoek SZ Houten tekstrapport pagina 3 van 8

4 Toelichting rapportage Mate van tevredenheid Aan cliënten is steeds gevraagd een oordeel te geven over deze thema s in de vorm van de mate van tevredenheid. Om de verdeling van de tevredenheid over de cliënten inzichtelijk te maken is steeds aangegeven hoeveel procent respectievelijk zeer tevreden, tevreden, ontevreden of zeer ontevreden antwoordde. Berekend rapportcijfer Soms is het als het gaat om de tevredenheid - makkelijk om met rapportcijfers te werken. Om dat te bereiken zijn rapportcijfers berekend. De mate van waardering voor een bepaald thema of item wordt dan vervangen door een rapportcijfer. Vervolgens wordt een gemiddeld berekend rapportcijfer bepaald. Daarbij werden de volgende rapportcijfers gehanteerd: waardering rapportcijfer zeer tevreden tevreden 6,7 ontevreden 3,3 zeer ontevreden Om te kunnen bepalen of een cijfer een goede score te noemen is of een score waar verbetering mogelijk of noodzakelijk is, is in de rapportage de volgende legenda opgenomen: Rapportcijfer < Cijfer < 6 verbetering van de kwaliteit is noodzakelijk; het oordeel van klanten is (zeer) negatief. Cijfer 6-8 waar mogelijk dient de kwaliteit van dienstverlening verbeterd te worden; het oordeel van klanten is echter niet negatief. Cijfer > 8 de kwaliteit van de dienstverlening wordt als (zeer) positief ervaren. Het is van belang dit niveau van kwaliteit te bewaken en vast te houden. Oakdale Group Consultancy onderzoek SZ Houten tekstrapport pagina 4 van 8

5 Resultaten Respons In het totaal waren er 3 respondenten beschikbaar voor het onderzoek (cliënten van de afdeling Sociale Zaken met een bekend en bestaand telefoonnummer). Van die 3 zijn er 227 respondenten bereikt én bereid gevonden om aan het onderzoek mee te werken. Dit is een respons van 73. Om dit te realiseren is een groot aantal recalls gerealiseerd. Van standaard 5 is het aantal recalls tijdens de veldwerkperiode opgehoogd naar 5. Tevens is in overleg met de afdeling Sociale Zaken - de veldwerkperiode met een dag verlengd met als doel het maximaal aantal cliënten te bereiken. Dit verhoogde de respons van 63 naar 73. aantal percentage waarnemingen weigeringen 2 4 verkeerd/niet bestaand telefoonnummer 2 6 niet bereikt 52 7 De mensen die weigerden aan het onderzoek deel te nemen gaven daar verschillende redenen voor op o.a.: geen nut, geen zin, Nederlandse taal onvoldoende machtig om een gesprek te voeren, geen tijd, het is Ramadan, ik ben ziek. Persoonlijke contacten met Sociale Zaken Een derde (3) van de cliënten heeft het afgelopen jaar 2 of 3 keer contact gehad met zijn of haar casemanager. Een vijfde (2) heeft geen enkel contact met de eigen casemanager gehad. Het gemiddelde aantal bezoeken is 2,97 in de afgelopen 2 maanden. Met het aantal recalls wordt het aantal belpogingen bedoeld dat wordt ondernomen om een respondent aan de telefoon te krijgen. Deze recalls vinden steeds op verschillende tijdstippen / dagdelen en dagen plaats om de kans dat iemand daadwerkelijk bereikt wordt te maximaliseren. Oakdale Group Consultancy onderzoek SZ Houten tekstrapport pagina 5 van 8

6 Aantal malen contact in afgelopen 2 maanden nul keer keer 2 of 3 keer 4 of 5 keer 6 of meer keren Bij iets meer dan de helft (55) was het gesprek met de casemanager op initiatief van Sociale Zaken zelf. Op wiens initiatief vond de afspraak plaats? eigen initiatief Sociale Zaken 55 Bijna iedereen (96) vindt dat het makkelijk is om een afspraak te maken met Sociale Zaken. Het gemiddelde rapportcijfer komt daarmee op een 8,5. zeer ontevreden ontevreden tevreden zeer tevreden Het gemak waarmee u een afspraak kunt maken met Sociale Zaken Ongeveer tweederde (63) van de cliënten hoeft korter dan 5 minuten te wachten voordat zij geholpen worden aan de balie van Sociale Zaken. Daarnaast wordt op 6 (7) direct geholpen. Slechts 2 moet langer dan een kwartier wachten. Oakdale Group Consultancy onderzoek SZ Houten tekstrapport pagina 6 van 8

7 Hoe lang heeft u moeten wachten? niet hoeven wachten < 5 min. 5-5 min. 5-3 min. 3 min. Bijna iedereen (95) is (zeer) tevreden over de wachttijd bij de balie. In 24 was 9 (zeer) tevreden met de wachttijd. zeer ontevreden ontevreden tevreden zeer tevreden De wachttijd bij de balie In de onderstaande grafiek is te zien hoe tevreden de cliënten zijn over de verschillende aspecten en eigenschappen van de casemanager. Het meest tevreden is men over de manier waarop de case manager de cliënt behandelt (vriendelijkheid, behulpzaamheid en aandacht). Iets minder tevreden zijn de cliënten over zijn/haar kennis (deskundigheid, duidelijkheid van de informatie). Het minst zijn de cliënten te spreken over de privacy van de spreekkamer; een vijfde (9) is daar (zeer) ontevreden over. Uit de toelichtingen van de cliënten die (zeer) ontevreden zijn (34) blijkt dat de reden met name de gehorigheid is. Oakdale Group Consultancy onderzoek SZ Houten tekstrapport pagina 7 van 8

8 zeer ontevreden ontevreden tevreden zeer tevreden De aandacht die de casemanager aan u besteedde De vriendelijkheid van de casemanager De deskundigheid van de casemanager 7 8 De behulpzaamheid van de casemanager De duidelijkheid van de informatie die u van casemanager kreeg De privacy van de spreekkamer Hieronder volgen de rapportcijfers die op basis van de tevredenheid zijn berekend: cijfer De aandacht die de casemanager aan u besteedde 7,2 De vriendelijkheid van de casemanager 8, De deskundigheid van de casemanager 6,8 De behulpzaamheid van de casemanager 7,4 De duidelijkheid van de informatie die u van casemanager kreeg 6,8 De privacy van de spreekkamer 6,3 Het percentage respondenten dat (zeer) tevreden is over de vriendelijkheid van de casemanager is 93 (24: 96). Over zijn/haar deskundigheid ligt dit percentage op 88 (24: 82). De overige aspecten zijn in 24 niet (op gelijke wijze) in kaart gebracht. Wat de interviewers tijdens het veldwerk opviel was dat er regelmatig spontaan opmerkingen werden gemaakt over de vriendelijkheid van receptioniste van de afdeling Sociale Zaken. Bereikbaarheid van Sociale Zaken Meer dan de helft (52) van de cliënten is (zeer) ontevreden over de openingstijden van de balie. In 24 lag dit percentage op 58. Daarnaast is van elke 3 (29) (zeer) ontevreden over de telefonische bereikbaarheid. Oakdale Group Consultancy onderzoek SZ Houten tekstrapport pagina 8 van 8

9 zeer ontevreden ontevreden tevreden zeer tevreden De telefonische bereikbaarheid van Sociale Zaken De snelheid waarmee u de juiste medewerker aan de lijn krijgt De openingstijden van de balie van de afdeling Sociale Zaken Van de cliënten die aangaven ontevreden te zijn gaven er 28 een toelichting. Zij geven aan vooral langere openingstijden te willen. Tweederde geeft aan een middagopenstelling te willen. Waarom bent u ontevreden over de openingstijden van de balie? langer s middags ook Hieronder volgen de rapportcijfers die op basis van de tevredenheid zijn berekend: cijfer De telefonische bereikbaarheid van Sociale Zaken 6, De snelheid waarmee u de juiste medewerker aan de lijn krijgt 6,5 De openingstijden van de balie van de afdeling Sociale Zaken 4,9 Oakdale Group Consultancy onderzoek SZ Houten tekstrapport pagina 9 van 8

10 Producten van Sociale Zaken Het meest tevreden zijn de cliënten over de stiptheid van uitbetaling (slechts 4 is ontevreden). Daarna volgt op afstand de duidelijkheid van de brieven ( is ontevreden). De toon van de brieven zorgt echter voor ontevredenheid: een kwart is (zeer) ontevreden. Het minst tevreden zijn de cliënten over de Nieuwsbrief. zeer ontevreden ontevreden tevreden zeer tevreden De stiptheid waarmee u maandelijks uw uitkering krijgt uitbetaalt 4 86 De snelheid waarmee SZ uw aanvragen afhandelt 7 72 De duidelijkheid van formulieren van Sociale Zaken De duidelijkheid van de brieven van Sociale Zaken De toon van de brieven van Sociale Zaken De klantenmap van Sociale Zaken 6 72 De nieuwsbrief van Sociale Zaken De ontevredenheid over de Nieuwsbrief komt met name door de onregelmatige ontvangst ervan door de cliënten. Van de cliënten die ontevreden zijn, geven er 3 een toelichting. Driekwart (75) geeft aan de Nieuwsbrief zelfs nooit te hebben ontvangen, 6 heeft hem al lang niet gehad. Oakdale Group Consultancy onderzoek SZ Houten tekstrapport pagina van 8

11 Waarom bent u ontevreden over de nieuwsbrief? slechts af en toe ontvangen lang niet meer gekregen nooit ontvangen geen behoefte mag frequenter De ontevredenheid over de Klantenmap van Sociale Zaken vindt haar oorzaak met name in de inhoud van de map. Van alle cliënten die ontevreden zijn over de Klantenmap hebben er 32 een toelichting gegeven. Een kwart vindt de map onvolledig, 9 onduidelijk; 47 vindt de map zelfs overbodig. Waarom bent u ontevreden over Klantenmap? overbodig onvolledig onduidelijk niet ontvangen mag beknopter Oakdale Group Consultancy onderzoek SZ Houten tekstrapport pagina van 8

12 De ontevredenheid over de toon van de brieven van Sociale Zaken komt met name door de dreiging (o.a. met sancties) die ervan uitgaat. 47 cliënten hebben een toelichting gegeven op hun ontevredenheid. Veel van hen geven de brieven driegend te vinden. Waarom bent u ontevreden over de toon van de brieven? dreigend en erg streng zakelijk en afstandelijk onpersoonlijk en onvriendelijk Hieronder volgen de rapportcijfers die op basis van de tevredenheid zijn berekend: cijfer De stiptheid waarmee u maandelijks uw uitkering krijgt uitbetaalt 9,4 De snelheid waarmee SZ uw aanvragen afhandelt 6,4 De duidelijkheid van formulieren van Sociale Zaken 6,3 De duidelijkheid van de brieven van Sociale Zaken 6,6 De toon van de brieven van Sociale Zaken 5,8 De klantenmap van Sociale Zaken 6,5 De nieuwsbrief van Sociale Zaken 5, Oakdale Group Consultancy onderzoek SZ Houten tekstrapport pagina 2 van 8

13 Tweederde (64) van de cliënten is op de hoogte van de Bijzondere Bijstand. Echter, van hen kan ongeveer een derde (2 van alle cliënten) niet vertellen wat het inhoudt. Bovendien kent ruim een derde (36) de Bijzondere Bijstand helemaal niet. Dat betekent dat het bij ruim de helft (56) aan kennis en informatie ontbreekt over dit product van Sociale Zaken. Bent u bekend met het feit dat u in bepaalde gevallen 'bijzondere bijstand' kunt aanvragen? Ja Ja, maar ik weet niet wat het Nee is Klachten en bezwaarschriften Van elke 4 respondenten heeft een klacht ingediend (7). Er zijn drie respondenten die aangeven dat zij dat wilden doen, maar niet hebben gedaan; één wist niet hoe, één meent dat het toch niet helpt, en één zegt dat het zich tegen iemand keert. Heeft u de afgelopen 2 maanden een schriftelijke klacht ingediend tegen een ambtenaar van Sociale Zaken? ja nee, ik had er geen reden voor Oakdale Group Consultancy onderzoek SZ Houten tekstrapport pagina 3 van 8

14 De 3 respondenten die een klacht hebben ingediend (7 van alle respondenten) zijn voornamelijk ontevreden over de klachtenafhandeling. Het meest stoort hen de manier waarop de klacht werd behandeld; een kwart (23) is zeer ontevreden hierover. zeer ontevreden ontevreden tevreden zeer tevreden De inhoud van de beslissing naar aanleiding van uw klacht De snelheid waarmee uw klacht werd behandeld De manier waarop uw klacht werd behandeld Hieronder volgen de rapportcijfers die op basis van de tevredenheid zijn berekend: cijfer De inhoud van de beslissing naar aanleiding van uw klacht 5,6 De snelheid waarmee uw klacht werd behandeld 4,3 De manier waarop uw klacht werd behandeld 4,4 Waardering voor Sociale Zaken als geheel De grote meerderheid (97) geeft een 6 of hoger voor Sociale Zaken als geheel, 3 geeft een onvoldoende. Het gemiddelde rapportcijfer is een 7,6. In 24 lag dit op 7,5. Rapportcijfer voor Sociale Zaken als geheel Uit de opmerkingen van de cliënten komen enkele duidelijke verbeterpunten naar voren. Een derde wil meer informatie over de Bijzondere Bijstand, een kwart wil ruimere (telefonische) openingstijden. Oakdale Group Consultancy onderzoek SZ Houten tekstrapport pagina 4 van 8

15 Bijlage Vragenlijst Introductietekst Goedemiddag/-avond, u spreekt met <callagent> van Oakdale. Wij voeren in opdracht van de gemeente Houten een onderzoek uit naar uw ervaringen met de afdeling Sociale Zaken. Daar heeft u vorige week een brief over gehad. Komt het gelegen dat ik u daar nu een paar vragen stel? Toelichting (alleen indien nodig). Het duurt ongeveer 5 minuten. Uw antwoorden worden uiteraard anoniem verwerkt, u hoeft dus niet bang te zijn dat de gemeente te weten komt wat úw antwoorden zijn. Persoonlijke contacten. Hoe vaak heeft u de afgelopen 2 maanden persoonlijk contact gehad (dus niet telefonisch) met uw casemanager van Sociale Zaken? nul keer keer 2 of 3 keer 4 of 5 keer 6 of meer keren IF = THEN 7 ELSE 2 2. Op wiens initiatief vond de laatste afspraak plaats? Evt. toelichten: wie heeft de afspraak gemaakt: wilde u zelf deze afspraak of heeft Sociale Zaken u gebeld? eigen initiatief Sociale Zaken IF 2 = sociale zaken THEN 4 ELSE 3 3. Hoe tevreden / ontevreden bent u over: (u kunt kiezen uit: zeer tevreden (), tevreden (2), ontevreden (3) of zeer ontevreden (4) bent (5=geen mening, nvt) Het gemak waarmee u een afspraak kunt maken met Sociale Zaken? Toen u de laatste keer bij Sociale Zaken kwam, hoe lang heeft u toen moeten wachten bij de balie van Sociale Zaken? niet hoeven wachten < 5 min. 5-5 min. 5-3 min. 3 min. 5. Hoe tevreden / ontevreden bent u over: Deze wachttijd bij de balie? Oakdale Group Consultancy onderzoek SZ Houten tekstrapport pagina 5 van 8

16 6. We willen graag weten hoe u geholpen bent door de casemanager. We stellen u wat vragen over het laatste contact. Wilt u ook hiervan aangeven of u hierover zeer tevreden (), tevreden (2), ontevreden (3) of zeer ontevreden (4) bent (5=geen mening, nvt) Hoe tevreden / ontevreden bent u over: De aandacht die de casemanager aan u bestede De vriendelijkheid van de casemanager De deskundigheid van de casemanager De behulpzaamheid van de casemanager De duidelijkheid van de informatie die u van casemanager kreeg De privacy van de spreekkamer Indien ontevreden of zeer ontevreden over een of meerdere onderdelen van vraag 6, per onderdeel doorvragen waarom men (zeer) ontevreden is. <open tekstveld> Bereikbaarheid van Sociale Zaken 7. Hoe tevreden / ontevreden bent u over: De telefonische bereikbaarheid van Sociale Zaken? De snelheid waarmee u de juiste medewerker aan de lijn krijgt? De openingstijden van de balie van de afdeling Sociale Zaken? Indien ontevreden of zeer ontevreden over een of meerdere onderdelen van vraag 7, per onderdeel doorvragen waarom men (zeer) ontevreden is. <open tekstveld> Producten van Sociale Zaken 8. Hoe tevreden / ontevreden bent u over: De stiptheid waarmee u maandelijks uw uitkering krijgt uitbetaalt De snelheid waarmee SZ uw aanvragen afhandelt De duidelijkheid van formulieren van Sociale Zaken De duidelijkheid van de brieven van Sociale Zaken De toon van de brieven van Sociale Zaken De klantenmap van Sociale Zaken De nieuwsbrief van Sociale Zaken Indien ontevreden of zeer ontevreden over een of meerdere onderdelen van vraag 8, per onderdeel doorvragen waarom men (zeer) ontevreden is. <open tekstveld> Oakdale Group Consultancy onderzoek SZ Houten tekstrapport pagina 6 van 8

17 9. Bent u bekend met het feit dat u in bepaalde gevallen bijzondere bijstand kunt aanvragen? Ja Ja, maar ik weet niet wat het is Nee Klachten. Heeft u in de afgelopen 2 jaar een schriftelijke klacht ingediend tegen een ambtenaar van Sociale Zaken? <spontaan laten antwoorden> ja nee, ik had er geen reden voor nee, ik wist niet dat dit kon nee, ik wist niet hoe dat moest nee, het helpt toch niet nee, dat keert zich alleen tegen je IF = ja THEN ELSE 2. Hoe tevreden / ontevreden bent u over: De inhoud van de beslissing naar aanleiding van uw klacht De snelheid waarmee uw klacht werd behandeld De manier waarop uw klacht werd behandeld Indien ontevreden of zeer ontevreden over de manier doorvragen waarom men (zeer) ontevreden is. <open tekstveld> 2. Welk rapportcijfer geeft u voor de dienstverlening van Sociale Zaken als geheel? < t/m > IF 2 = 6 THEN Waarom bent u minder tevreden? <open tekstveld> IF 2 < 6 THEN Waarom bent u niet tevreden? <open tekstveld> 3. Heeft u nog tips voor verbetering van de dienstverlening door de afdeling Sociale Zaken? (meer antwoorden mogelijk, zo concreet mogelijk opschrijven, doorvragen) <open tekstveld> Persoonlijke gegevens 4. Geslacht respondent <databaseveld> Afsluiting Dit waren de vragen. Namens de gemeente Houten wil ik hartelijk bedanken voor uw tijd! Oakdale Group Consultancy onderzoek SZ Houten tekstrapport pagina 7 van 8

18 Bijlage 2 Over Oakdale Oakdale is een gespecialiseerd bureau voor beleids- en marktonderzoek. Zij opereert steeds vanuit een integrale en tegelijk praktische benadering. Creatief en efficiënt. Recht door zee, wars van wolligheid en dikdoenerij. De adviseurs van Oakdale hebben jarenlange ervaring op hun vakgebied. Oakdale werkt voor grote en kleine organisaties, in zowel dienstverlening, industrie als (semi)overheid. Oakdale is lid van de MarktOnderzoekAssociatie. Onderzoek wordt uitgevoerd conform de gedragscode van ESOMAR/ICC. Oakdale is sponsor van OneMen. Kijk op Oakdale Group Consultancy onderzoek SZ Houten tekstrapport pagina 8 van 8

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003 Tevredenheid Abw-cliënten Benchmark rapportage gemeente Maassluis December 2003 Benchmark Werk, Inkomen en Zorg Postbus 85932 2508CP Den Haag telefoon (070) 346 93 00 e-mail: gsd.benchmark@vng.nl website:

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten Pijnacker-Nootdorp

Tevredenheid WWB-klanten Pijnacker-Nootdorp Tevredenheid WWB-klanten 2008 Pijnacker-Nootdorp Tevredenheid WWB-klanten 2008 Pijnacker-Nootdorp januari 2009 COLOFON Samenstelling Simon Wajer Vormgeving binnenwerk SGBO Druk SGBO SGBO Onderzoek > Advies

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten. ISD Optimisd

Tevredenheid WWB-klanten. ISD Optimisd Tevredenheid WWB-klanten ISD Optimisd Tevredenheid WWB-klanten ISD Optimisd augustus 2007 COLOFON Samenstelling Karin Jonker Vormgeving binnenwerk Safina Musahal Druk Sector Document Processing, VNG SGBO

Nadere informatie

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave ijs arbeid dat a zorg onderwijs zekerheid t enschap rg welzijn obilit eit n beleids- Het ITSmaakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave CE

Nadere informatie

Subsidievoorwaarden Rabozon 2012 Rabobank Alkmaar e.o.

Subsidievoorwaarden Rabozon 2012 Rabobank Alkmaar e.o. abobank Alkmaar e.o. woensdag 4 april 2012 Contactadres rabozon@alkmaar.rabobank.nl abobank Alkmaar e.o., 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,

Nadere informatie

B-toets Vragenlijst Bejegening Versie voor jongeren

B-toets Vragenlijst Bejegening Versie voor jongeren B-toets Vragenlijst Bejegening Versie voor jongeren J.W. Veerman N. van Erve M. Poiesz Praktikon BV Postbus 6906 6503 GK Nijmegen tel. 024-3615480 www.praktikon.nl praktikon@acsw.ru.nl 2010 Praktikon

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 KLANTTEVREDENHEID WWB Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2012. Jobcoach organisatie Trace Daelzicht

Tevredenheidsonderzoek 2012. Jobcoach organisatie Trace Daelzicht Tevredenheidsonderzoek 2012 Jobcoach organisatie Trace Daelzicht Zoetermeer, maandag 4 februari 2013 In opdracht van Jobcoach organisatie Trace Daelzicht De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Studiecentrum Talen Eindhoven bv De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 1 Juni 1 Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de huidige mate van tevredenheid van tolken en vertalers, afnemers van tolk- en vertaaldiensten

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân Tevredenheid WWB-klanten 2013 Dienst SoZaWe NW Fryslân COLOFON Samenstelling Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Naomi Meys Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking Maart 2014 SGBO

Nadere informatie

Rapportage Tevredenheidonderzoek 2013 Collectief vervoer Gemeenten Noord-Oost Friesland

Rapportage Tevredenheidonderzoek 2013 Collectief vervoer Gemeenten Noord-Oost Friesland Rapportage Tevredenheidonderzoek 2013 Collectief vervoer Gemeenten Noord-Oost Friesland 25 juni 2014 Versie 1.0 Inhoudsopgave Doelstelling en Onderzoeksvragen 3 Werkwijze 4 Onderzoeksdoelgroep 5 Achtergrondinformatie

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015

NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015 NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015 Situatie en centrale vraagstelling Onderzoek naar de tevredenheid en loyaliteit van werkgevers en werknemers NV schade

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSONDERZOEK

DIENSTVERLENINGSONDERZOEK DIENSTVERLENINGSONDERZOEK Gemeente Dongen September 2013 GfK 2013 Gemeente Dongen Dienstverleningsonderzoek September 2013 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2. Samenvatting 3. Onderzoeksresultaten Publieksbalies

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Hogeschool van Amsterdam

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Hogeschool van Amsterdam Tevredenheidsonderzoek 2015 / 2016 Hogeschool van Amsterdam Zoetermeer, woensdag 9 november 2016 In opdracht van Hogeschool van Amsterdam De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het

Nadere informatie

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE Gemeente Vianen Onderzoek uitgevoerd op het Inwonerpanel Vianen, zomer 2012 GfK 2012 Dienstverlening en communicatie gemeente Vianen 18 september 2012 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 213, Leven a.s.r. Rapportcijfer 8, Rapportcijfer a.s.r., per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Allianz Rapportcijfer Allianz, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage gezondheidscentrum Noord

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage gezondheidscentrum Noord Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage gezondheidscentrum Noord ARGO BV 2014 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een vervolgmeting als onderdeel

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Universiteit van Amsterdam, INTT De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

AMBITIE.INFO. BPV Verkopen

AMBITIE.INFO. BPV Verkopen AMBITIE.INFO BPV Verkopen Colofon Uitgeverij: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Auteur: M. Steenbergen Redactie: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Inhoudelijke redactie: R. van Midde Vormgeving: Uitgeverij

Nadere informatie

Cliëntenaudit Bureau ABC

Cliëntenaudit Bureau ABC Cliëntenaudit Bureau ABC 2014 Zoetermeer 17 april 2015 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Avéro Achmea Rapportcijfer Avéro, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

Rapport Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland 2013 / 2014 Gemeente Renkum

Rapport Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland 2013 / 2014 Gemeente Renkum Rapport Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland 2013 / 2014 Gemeente Renkum 3 april 2015 Right Marktonderzoek Emmawijk 55-8011 CN Zwolle T 038 421 21 85 E info@rightmarktonderzoek.nl www.rightmarktonderzoek.nl

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Fox AOB

Tevredenheidsonderzoek Fox AOB Tevredenheidsonderzoek 2015 Fox AOB Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van Fox AOB De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting

Nadere informatie

DIENSTVERLENING - GRAVE PEILING Mei 2017

DIENSTVERLENING - GRAVE PEILING Mei 2017 DIENSTVERLENING - GRAVE PEILING 1 2017 Mei 2017 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl Datum: Mei 2017

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Publicatienummer: 1715 Datum: Februari 2013 In opdracht van: Gemeente Breda Kredietbank West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda

Nadere informatie

Handhaver toezicht en veiligheid (HTV)

Handhaver toezicht en veiligheid (HTV) Handhaver toezicht en veiligheid (HTV) Laat het professioneel vakmanschap slagen! Mannelijk/vrouwelijk Er bestaat in Nederland een dilemma als het gaat over het gebruik van woorden die als mannelijk en

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / Accessio Inburgering

Tevredenheidsonderzoek 2014 / Accessio Inburgering Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 Accessio Inburgering Zoetermeer, woensdag 5 augustus 2015 In opdracht van Accessio Inburgering De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers Samenvatting KTO NV schade 2015 31 maart 2016 Situatie en centrale vraagstelling Onderzoek naar de tevredenheid en loyaliteit

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014. STE Languages

Tevredenheidsonderzoek 2014. STE Languages Tevredenheidsonderzoek 2014 STE Languages Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van STE Languages De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl Zoetermeer, vrijdag 13 november 2015 In opdracht van Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Alle verzekeraars die het Keurmerk Klantgericht Verzekeren voeren laten jaarlijks binnen dezelfde normen klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren. De onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Wilt u uw fysiotherapeut tien minuten helpen om nog beter te worden? Daar wordt u zelf ook beter van.

Wilt u uw fysiotherapeut tien minuten helpen om nog beter te worden? Daar wordt u zelf ook beter van. Wilt u uw fysiotherapeut tien minuten helpen om nog beter te worden? Daar wordt u zelf ook beter van. We willen graag weten wat u van de zorg en dienstverlening van uw fysiotherapeut vindt. Of u nu tevreden

Nadere informatie

Basisvaardigheden Nederlands Deel 1 van 2

Basisvaardigheden Nederlands Deel 1 van 2 Basisvaardigheden Nederlands Deel 1 van 2 Colofon Auteur: Hanneke Molenaar Inhoudelijke redactie: Ina Berlet Redactie: Edu Actief b.v. Vormgeving: Crius Group Illustraties: Edu Actief b.v. Titel: Basisvaardigheden

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk ARGO BV 2015 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken Op vier locaties van de Stichting Leidsche Rijn

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Haren. Uitgave Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL VEENENDAAL EERSTE PEILING 2013 DIENSTVERLENING. GEMEENTE VEENENDAAL November 2013

RAPPORT BURGERPANEL VEENENDAAL EERSTE PEILING 2013 DIENSTVERLENING. GEMEENTE VEENENDAAL November 2013 RAPPORT BURGERPANEL VEENENDAAL EERSTE PEILING 2013 DIENSTVERLENING GEMEENTE VEENENDAAL November 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Rapportage Tevredenheidsonderzoek. Intergemeentelijke Sociale Dienst. Brabantse Wal 2014. Woensdrecht

Rapportage Tevredenheidsonderzoek. Intergemeentelijke Sociale Dienst. Brabantse Wal 2014. Woensdrecht Rapportage Tevredenheidsonderzoek Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal 2014 Woensdrecht augustus 2014 september 2014 1 Inhoud I Inleiding... 3 II Resultatenoverzicht... 5 2.1 Achtergrondgegevens...

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006 November 2006 Stefan Peters & Carolien van Ees 14162 Inhoudsopgave 1. Inleiding en onderzoeksdoel 2. Onderzoeksopzet 3. Conclusies 4. Resultaten Inleiding en

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2012 / A&P Partners

Tevredenheidsonderzoek 2012 / A&P Partners Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 A&P Partners Zoetermeer, zaterdag 3 augustus 2013 In opdracht van A&P Partners De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Een eigen bedrijf beginnen

Een eigen bedrijf beginnen 9 Een eigen bedrijf beginnen Naam:... Klas:... Colofon Uitgeverij: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Auteur: Arie Reijn Redactie: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Inhoudelijke redactie: Arie Reijn, Ingrid

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok

Tevredenheidsonderzoek De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok Zoetermeer, maandag 3 augustus 2015 In opdracht van De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok De verantwoordelijkheid voor de

Nadere informatie

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Samenvatting De afdeling Juridische Zaken (JZ) wil een vinger aan de

Nadere informatie

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Gemeentewinkel 3. Contact met de gemeente 4. Wensen en behoeften De gemeente Zwijndrecht heeft

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2012, Leven Erasmus Vertrouwelijk Disclaimer Alle resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2012, sector Leven staan onder embargo tot 20 december

Nadere informatie

Bouwers en hun gemeente

Bouwers en hun gemeente Bouwers en hun gemeente E e n pe iling in de aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezinge n 2014 1 2 Bouwers en hun gemeente E e n pe iling in de aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezinge n 2014 drs. Pim van

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Wormerveer

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Wormerveer Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Huisartsenpraktijk Wormerveer Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015 ROC A12

Tevredenheidsonderzoek 2015 ROC A12 Tevredenheidsonderzoek 2015 ROC A12 Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van ROC A12 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek ROC Kop van Noord-Holland bedrijfsopleidingen

Tevredenheidsonderzoek ROC Kop van Noord-Holland bedrijfsopleidingen Tevredenheidsonderzoek 2013 ROC Kop van Noord-Holland bedrijfsopleidingen Zoetermeer, dinsdag 4 februari 2014 In opdracht van ROC Kop van Noord-Holland bedrijfsopleidingen De verantwoordelijkheid voor

Nadere informatie

Zelfstandige Externe Stage

Zelfstandige Externe Stage IK, LEREN EN WERKEN Zelfstandige Externe Stage deel 4 van 6 Colofon Auteur: Marian van der Meijs, werkzaam bij ICBA Inhoudelijke redactie: Jacobien Ubbink Redactie: Edu Actief b.v. Vormgeving: PPMP Prepress,

Nadere informatie

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015 Gemeente Zeist Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Zeist Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek ROC De Leijgraaf

Tevredenheidsonderzoek ROC De Leijgraaf Tevredenheidsonderzoek 2015 ROC De Leijgraaf Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van ROC De Leijgraaf De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015. AM Werk Reïntegratie BV

Tevredenheidsonderzoek 2015. AM Werk Reïntegratie BV Tevredenheidsonderzoek 2015 AM Werk Reïntegratie BV Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van AM Werk Reïntegratie BV De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van

Nadere informatie

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de gebruikerspeiling over de regeling Koopsubsidie. Meer specifiek gaat het

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren Hogeschool Inholland Amsterdam/Diemen

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren Hogeschool Inholland Amsterdam/Diemen Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Hogeschool Inholland Amsterdam/Diemen Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Hogeschool Inholland Amsterdam/Diemen De verantwoordelijkheid voor

Nadere informatie

Ziekenhuis Bethesda. Patiënttevredenheidsonderzoek. December 2008

Ziekenhuis Bethesda. Patiënttevredenheidsonderzoek. December 2008 Ziekenhuis Bethesda Patiënttevredenheidsonderzoek December 2008 Soort onderzoek : Patiënttevredenheidsonderzoek Uitgevoerd door : Right Marktonderzoek en Advies B.V. Datum : 11 december 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Medistate - Huisarts Naber

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Medistate - Huisarts Naber Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Huisartsenpraktijk Medistate - Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Rapportage levensverzekeringen 2011

Klanttevredenheidsonderzoek. Rapportage levensverzekeringen 2011 Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage levensverzekeringen 2011 Rapportcijfer: per klantgroep 2010-2011 Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 10 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

Rapportage Tevredenheidsonderzoek. Intergemeentelijke Sociale Dienst. Brabantse Wal 2014. Bergen op Zoom

Rapportage Tevredenheidsonderzoek. Intergemeentelijke Sociale Dienst. Brabantse Wal 2014. Bergen op Zoom Rapportage Tevredenheidsonderzoek Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal 2014 Bergen op Zoom augustus 2014 september 2014 1 Inhoud I Inleiding... 3 II Resultatenoverzicht... 5 2.1 Achtergrondgegevens...

Nadere informatie

Praktische sectororiëntatie. De 4 sectoren

Praktische sectororiëntatie. De 4 sectoren Praktische sectororiëntatie De 4 sectoren Colofon Auteurs: Jacobien Ubbink, Ronald Broos (ROC West Brabant), Hanneke Molenaar, Anja Reimert (Graafschapcollege), Clem Witsel (Graafschapcollege) Redactie:

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Nieuwland Opleidingen B.V.

Tevredenheidsonderzoek Nieuwland Opleidingen B.V. Tevredenheidsonderzoek 2015 Nieuwland Opleidingen B.V. Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van Nieuwland Opleidingen B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

M E M O R A A D. de leden van de raad college van Heusden Datum: 28 januari 2014 klanttevredenheid aan de publieksbalie ter kennisname/ter informatie

M E M O R A A D. de leden van de raad college van Heusden Datum: 28 januari 2014 klanttevredenheid aan de publieksbalie ter kennisname/ter informatie M E M O R A A D Aan: de leden van de raad Van: college van Heusden Datum: 28 januari 2014 Onderwerp: klanttevredenheid aan de publieksbalie Doel: ter kennisname/ter informatie Aanleiding: informatie (algemeen)

Nadere informatie

UWV Klantgerichtheidsmonitor Landelijk - 1e tertiaal 2013

UWV Klantgerichtheidsmonitor Landelijk - 1e tertiaal 2013 UWV Klantgerichtheidsmonitor Landelijk - 1e tertiaal 2013 Amsterdam/Heerlen, mei 2013 RMI FULLSERVICE MARKTONDERZOEK 2013 RMI. Alle rechten voorbehouden. Aan de informatie in deze presentatie kunnen geen

Nadere informatie

DIENSTVERLENING MILL EN SINT HUBERT PEILING Mei 2017

DIENSTVERLENING MILL EN SINT HUBERT PEILING Mei 2017 DIENSTVERLENING MILL EN SINT HUBERT PEILING 2 2017 Mei 2017 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Particulier onderzoeker Wettelijke kaders

Particulier onderzoeker Wettelijke kaders Particulier onderzoeker Wettelijke kaders ex:pla n ex:pla n smart smart educational educational tools tools Mannelijk/vrouwelijk Er bestaat in Nederland een dilemma als het gaat over het gebruik van woorden

Nadere informatie

Taal op niveau Schrijven niveau 1F

Taal op niveau Schrijven niveau 1F Taal op niveau Schrijven niveau 1F Naam: Groep: Uitgeverij: Edu Actief b.v. Meppel Auteur: Annemieke Struijk Redactie: Edu Actief b.v. Meppel Inhoudelijke redactie: Jos Schuurman Vormgeving: Edu Actief

Nadere informatie

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL 2014. December 2014 Marij Tillmanns 36683 GfK 2014 CTO Oval December 2014

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL 2014. December 2014 Marij Tillmanns 36683 GfK 2014 CTO Oval December 2014 CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL December Marij Tillmanns 36683 1 Inhoud 1. Management Summary 2. Resultaten Algemeen Overall tevredenheid Bedrijfsarts Casemanager Achtergrondkenmerken 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Onderzoek naar patiënttevredenheid

Onderzoek naar patiënttevredenheid Onderzoek naar patiënttevredenheid Uitslag patiënten enquête 2012 Dermatologisch Centrum Amstel & Vechtstreek Oktober 2012 Introductie In dit rapport vindt u de resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid

Nadere informatie

Hoofdstuk 11. Bezoek Burgerzaken

Hoofdstuk 11. Bezoek Burgerzaken Hoofdstuk 11. Bezoek Burgerzaken Samenvatting De afdeling Burgerzaken is op werkdagen dagelijks open van 8.30 tot 16.00 uur, donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur en maandagochtend gesloten. Ruim

Nadere informatie

PrOmotie. Cultuur en Maatschappij. Werkboek Rondkomen

PrOmotie. Cultuur en Maatschappij. Werkboek Rondkomen PrOmotie Cultuur en Maatschappij Werkboek Rondkomen Colofon Auteurs: Mieke van Wieringen, Ruud Schinkel Onder redactie van: Ina Berlet (SLO), Enschede en Sluiter boekproductie, Lelystad Met dank aan: Aveline

Nadere informatie

Taal op niveau Schrijven Op weg naar niveau

Taal op niveau Schrijven Op weg naar niveau Taal op niveau Schrijven Op weg naar niveau 1F Naam: Groep: Uitgeverij: Edu Actief b.v. Meppel Auteur: Annemieke Struijk Redactie: Edu Actief b.v. Meppel Inhoudelijke redactie: Elma Draaisma en Willem

Nadere informatie

KLANTERVARINGEN PARTICIPATIEWET

KLANTERVARINGEN PARTICIPATIEWET Rapport KLANTERVARINGEN PARTICIPATIEWET Goeree-Overflakkee Juli 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/111 Datum Juli 2017

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland

Tevredenheidsonderzoek 2014 / Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland Zoetermeer, donderdag 13 augustus 2015 In opdracht van Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2010 / Olympia uitzendbureau

Tevredenheidsonderzoek 2010 / Olympia uitzendbureau Tevredenheidsonderzoek 2010 / 2011 Olympia uitzendbureau Zoetermeer, donderdag 4 augustus 2011 In opdracht van Olympia uitzendbureau De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Samenvatting Burgerzaken is op werkdagen dagelijks open van 8.30 tot 16.00 uur, donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur en op zaterdagochtend. Voor de bezoekuren in

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD Gemeente Eemnes Juni/Juli 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Loopbaanoriëntatie -begeleiding

Loopbaanoriëntatie -begeleiding Ik, leren en werken Loopbaanoriëntatie en -begeleiding Loopbaanlogboek voor fase 2 Voorbereiding Colofon Auteur: Edu Actief b.v. Redactie: Edu Actief b.v. Vormgeving: Edu Actief b.v. Illustraties: Edu

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wajong Talenten B.V.

Tevredenheidsonderzoek Wajong Talenten B.V. Tevredenheidsonderzoek 2015 Wajong Talenten B.V. Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van Wajong Talenten B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

DIA, SOZAWE, ROEZ en Hulpverleningsdienst

DIA, SOZAWE, ROEZ en Hulpverleningsdienst 1 Klanttevredenheidsonderzoek Baliebezoek 2012 DIA, SOZAWE, ROEZ en Hulpverleningsdienst 2 3 Resultaten Klanttevredenheidsonderzoek 2012 Publieksbalies DIA/SOZAWE/ROEZ/ Hulpverleningsdienst Als onderdeel

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen Van goed naar beter 23-11-2015 Inhoudsopgave Werkwijze 3 Resultaten huurderstevredenheidonderzoek per kern 4 - Over de respondent

Nadere informatie

Onderzoek Burgerpanel maart 2013

Onderzoek Burgerpanel maart 2013 Rapportage Onderzoek Burgerpanel maart 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Heerhugowaard Patrick Blokzijl Utrecht, maart 2013 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 2: Ervaringen E met de aanvraag van SNL 203 April 203. Inleiding In januari en februari 203 is een peiling georganiseerd over de ervaringen met de aanvraag

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Medisch Centrum 't Sant - Huisartsen van den Heuvel en de Koning

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Medisch Centrum 't Sant - Huisartsen van den Heuvel en de Koning Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Medisch Centrum 't Sant - Huisartsen van den Heuvel en de Koning Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2011. BHP Groep Loopbaanadvisering

Tevredenheidsonderzoek 2011. BHP Groep Loopbaanadvisering Tevredenheidsonderzoek 2011 BHP Groep Loopbaanadvisering Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van BHP Groep Loopbaanadvisering De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia/Stratus.

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / De Nieuwe Werkgever

Tevredenheidsonderzoek 2014 / De Nieuwe Werkgever Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 De Nieuwe Werkgever Zoetermeer, dinsdag 4 augustus 2015 In opdracht van De Nieuwe Werkgever De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van

Nadere informatie

Deze vragenlijst vul je in door aan te kruisen in welke mate je het eens bent met de uitspraken in de vragenlijst.

Deze vragenlijst vul je in door aan te kruisen in welke mate je het eens bent met de uitspraken in de vragenlijst. Wij, Verloskundigenpraktijk Baarn, hebben je begeleid tijdens je zwangerschap, bevalling en/of kraambed. Omdat wij graag kwalitatief goede zorg willen aanbieden, zijn wij zelf voortdurend aan het onderzoeken

Nadere informatie

Onze cliënten aan het woord

Onze cliënten aan het woord Onze cliënten aan het woord Instrument om ervaringen van cliënten in kaart te brengen Naam cliënt : Naam invuller vragenlijst : Woning cliënt : Datum : 1 Toelichting Inleiding Naam instelling wil graag

Nadere informatie

Bedrijfsnummer: 469. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Stichting ActiefTalent

Bedrijfsnummer: 469. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Stichting ActiefTalent Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Stichting ActiefTalent Juni 2009 1 Bedrijfsnaam: Stichting ActiefTalent Inleiding Voor u ligt het definitieve rapport van het tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. RegioTaxi Haaglanden

Klanttevredenheidsonderzoek. RegioTaxi Haaglanden Klanttevredenheidsonderzoek Ricardo Poppeliers Dammis van t Zelfde RegioTaxi Haaglanden Inhoud presentatie Uitgangspunten onderzoek Opzet van het onderzoek Resultaten Conclusies Uitgangspunten Uitvraag

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Gezondheidscentra Medi-Mere

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Gezondheidscentra Medi-Mere Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Samenvatting Gezondheidscentra Medi-Mere Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie Landelijke Vereniging

Nadere informatie

BURGERS DIE VAN ZICH LATEN HOREN

BURGERS DIE VAN ZICH LATEN HOREN BURGERS DIE VAN ZICH LATEN HOREN Wie zitten er in het burgerpanel? Het burgerpanel telt 645 actieve leden. Aan het klanttevredenheidsonderzoek van 2011 hebben 264 burgers deelgenomen. Dit is 41% van de

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index April 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en

Nadere informatie