Wim Stolwijk neemt afscheid als bestuurslid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wim Stolwijk neemt afscheid als bestuurslid"

Transcriptie

1 Onderlinge Zegveld Verzekeringsinfo Zomer 2011 Postbus 9 / 3474 ZG Zegveld Middenweg 7 / 3474 KC Zegveld Tel Internet: Wim Stolwijk neemt afscheid als bestuurslid In de ledenvergadering van 26 april j.l. heeft Wim Stolwijk afscheid genomen als bestuurslid van de onderlinge. Wim is op de kop af 25 jaar lid geweest van het bestuur en vond het hoog tijd om het stokje door te geven. Op 2 april 1986 is Wim in het bestuur gekozen. Hij volgde destijds zijn vader op, die vanwege leeftijd niet meer herkiesbaar was. Wim is tegelijkertijd met onze oud-voorzitter Dirk Heemskerk in het bestuur gekomen. In de afgelopen 25 jaar heeft de O nderlinge een stormachtige groei doorgemaakt. In 1991 kwam het eerste personeelslid, de huidige directeur Klaas van Elk. In de jaren daarna is het personeelsbestand naar 6 uitgebreid, terwijl het 7e personeelslid naar verwachting dit jaar nog zal instromen. Het verzekerd kapitaal brandverzekeringen steeg in die periode van f ,- ( ,-) naar ,-. Uiteraard is in de ledenvergadering op passende wijze afscheid genomen van Wim; ook langs deze weg bedanken wij hem nogmaals voor zijn inzet in de afgelopen jaren. Als opvolger is Paul Vonk in het bestuur gekozen, geen onbekende in ons dorp. Hij zal zich in een eerstvolgende Verzekeringsinfo aan u voorstellen. Geheel links, staand op deze foto Wim Stolwijk (gemaakt in 1992 bij het afscheid van administrateur Floor van der Wind). Terugblik jaarvergadering De jaarvergadering van 26 april j.l. werd dit jaar wederom goed bezocht; een kleine 60 leden waren aanwezig. Het boekjaar 2010 gaf een positief resultaat te zien van ruim ,- (2009: ,). Het verzekerd kapitaal brand steeg tot ruim ,-, de provisie-inkomsten schadeverzekeringen namen met 12% toe tot ,-. Het totale bedrag aan uitgekeerde schades lag hoger als gevolg van de storm in juli Na de pauze werd een bijzonder boeiende inleiding gehouden door dhr. Warning en mevr. Ottens van Warning & van Deuren Netwerk Notarissen. Het onderwerp erfrecht bleek bij de aanwezigen goed in de smaak te vallen en leidde tot diverse vragen. Als aandenken kregen de leden een miniatuur dorpsklok mee naar huis. Verzekeringsinfo Een periodieke uitgave van Onderlinge Verzekerings Maatschappij Zegveld e.o. U.A.

2 2 Verzekeringsinfo zomer 2011 Onbezorgde vakantie met reisverzekering van Onderlinge Met een reisverzekering van de Onderlinge gaat u goed op reis. In aanvulling op de verzekeringsvoorwaarden vindt u hieronder enkele adviezen. Hulp en advies Als er iets mis gaat tijdens de reis dan kunt u een beroep doen op de Hulplijn van uw reisverzekeraar. Bel in ieder geval direct de Hulplijn bij ziekenhuisopname, ongeval of ziekte, noodgedwongen eerdere terugkeer en uitval van uw auto, caravan of kampeerauto. Houd uw verzekeringspas bij de hand en noteer eerst de plaatsnaam en het telefoonnummer waarop u te bereiken bent voor u met de Hulplijn belt. Artsbezoek Heeft u een arts nodig, bel dan met de Hulplijn en u wordt verwezen naar een betrouwbare arts. Dit heeft ook als voordeel dat u behandeld wordt zonder dat u hoeft te betalen. Moeten de kosten toch direct betaald worden, vraag dan een gespecificeerde rekening. Extra kosten Neem ook voor het maken van extra kosten, zoals extra reis- en verblijfskosten, vooraf contact op met de Hulplijn van uw reisverzekeraar. Diefstal/verlies/beschadiging bagage doe bij verlies of diefstal altijd aangifte bij de plaatselijke politie en vraag een schriftelijk bewijs; doe bij diefstal of verlies ook aangifte bij de reis-/hotelleiding; laat bij vermissing/beschadiging tijdens (openbaar) vervoer een schriftelijke verklaring opmaken door de vervoerder (luchtvaartmaatschappijen kennen hiervoor een zgn. Property Irregularity Report); bewaar beschadigde artikelen tot na de schadeafwikkeling. Voorzorgsmaatregelen vervoer geld, kostbaarheden, reisdocumenten en medicijnen als handbagage; laat nooit geld, kostbaarheden en reisdocumenten onbeheerd achter; laat in principe geen bagage in een vervoersmiddel achter. Neem handzaam in koffers en tassen verpakte bagage altijd mee naar het logiesverblijf, ook bij een enkele overnachting; diefstal van geld en reisdocumenten uit een vervoermiddel is nooit verzekerd. Annulering Neem bij (mogelijke) annulering zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 werkdagen, contact op met het kantoor waar de reis geboekt is en vraag bij ziekte of ongeval direct aan de arts of de reis naar verwachting kan doorgaan, ook al is de vertrekdatum nog ver weg. Het claimen van schade vul een schadeformulier in en onderteken dit; stuur het schadeformulier zo spoedig mogelijk op naar uw Onderlinge; voeg originele nota s, garantiebewijzen, verklaringen en andere bewijzen bij. Hoe vollediger u de schade omschrijft en bewijzen verstrekt, des te sneller kan een schade worden afgewikkeld. Rechtbank: zorgplicht van tussenpersoon niet 7 x 24 uur De zorgplicht van een assurantietussenpersoon reikt niet zo ver dat deze zijn kantoor zeven dagen per week 24 uur per dag voor zijn klanten moet openhouden. Dat heeft de rechtbank Roermond gesteld in een zaak tegen een tussenpersoon, aangespannen door een bedrijf dat op Goede Vrijdag verzocht een pand in dekking te nemen en dat pand in de nacht van eerste op tweede paasdag in vlammen zag opgaan. Het Limburgs kantoor waar dekking werd aangevraagd was in verband met Goede Vrijdag in de middaguren echter gesloten, evenals dat van de beoogde verzekeraar. De aanvraag voor de verzekering werd derhalve pas op de dinsdag na Pasen ingediend, waarop de verzekeringsmaatschappij de polisdekking en dus ook de schadevergoeding afwees. Het assurantiekantoor hoeft in de ogen van de Roermondse rechtbank niet voor die schade op te draaien. Het bedrijf dat de verzekering had aangevraagd, beweert de aangekochte boerderij een jaar eerder al ter verzekering te hebben aangemeld bij de betreffende tussenpersoon. Volgens de rechter houdt ook die claim geen stand. Enerzijds is niet bewezen dat het assurantiekantoor de betreffende brief wel heeft ontvangen, anderzijds staan daar essentiële zaken als bouwaard, dakdekking, bestemming en waarde van de betreffende boerderij niet in. De verantwoordelijkheid voor het (op de juiste wijze) aanvragen van de nodige of gewenste (opstal)verzekeringen blijft bij de belanghebbende., aldus de rechter. Wilt u een nieuw pand bij de Onderlinge verzekeren of een wijziging aan ons doorgeven? Doe dit dan a.u.b. tijdig om problemen zoals hierboven beschreven te voorkomen.

3 3 Een zitmaaier is volgens de wet een motorrijtuig. Indien je er mee op de openbare weg komt of op een terrein wat voor anderen toegankelijk is (denk aan oprit of boerenerf) dan ben je volgens de wet verplicht om hiervoor een WAverzekering af te sluiten. In veel gevallen is op een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) de aansprakelijkheid veroorzaakt door motorisch voortbewogen maaimachines, mits zij niet sneller kunnen dan 10 km per uur, meeverzekerd. Dit, voor zover niet gedekt door een andere verzekering. Voor zitmaaiers die sneller kunnen dan 10 km per uur moet een aparte verzekering afgesloten worden. Als we kijken naar de voorwaarden van uw inboedelverzekering, dan behoren motorrijtuigen niet tot de inboedel. Probeer te voorkomen dat u tijdens uw vakantie ongewenst voor verrassingen komt te staan. Zorg dus niet alleen voor een reis- en annuleringsverzekering, maar check voor vertrek ook het oliepeil, de koelvloeistof en de bandenspanning van uw voertuig(en). Krijgt u toch nog pech onderweg in het buitenland? Maak dan gebruik van deze tips! Verzekeren zitmaaiers Dus is de zitmaaier niet automatisch meeverzekerd op de inboedelverzekering. Een tweetal diefstalschaden in de afgelopen maand heeft er toe geleid de verzekering van de zitmaaier nog eens onder de aandacht te brengen. Als u een zitmaaier heeft, verzoeken wij u dat aan ons door te geven. We kunnen de Tips bij pech in het buitenland Niet in alle landen van Europa is er een Wegenwacht Service zoals wij die kennen. In landen als Frankrijk, Italië en Spanje worden bijvoorbeeld vooral bergingsbedrijven ingezet, omdat het daar wettelijk niet is toegestaan langs de weg te sleutelen. Houd er rekening mee dat de service en wachttijden in het buitenland anders kunnen zijn dan u gewend bent in Nederland. Pech onderweg Bel altijd direct met de Alarmcentrale. Bij het doorgeven van de locatie heeft u altijd een wegnummer en KM-aanduiding nodig. Ook moet u goed weten tussen welke plaatsen u staat. Alleen GPS-data zijn niet voldoende, deze kunnen nog niet ingezet worden om uw plaats te bepalen. Pech op de péage in Frankrijk Als u pech krijgt op de péage (tolweg) in Frankrijk mogen Alarmcentrales geen hulp regelen. Deze wegen zijn namelijk particulier eigendom en hebben eigen hulpdiensten. U kunt hulp inroepen door naar een praatpaal te lopen of het telefoonnummer 17 te bellen. Houd er wel rekening mee dat u dan Frans moet spreken. De hulpdienst zal uw gestrande auto naar een garage slepen. Daar aangekomen kunt u contact opnemen met de Nederlandse Alarmcentrale. zitmaaier dan als een afzonderlijk object op uw inboedelverzekering meeverzekeren voor onder andere het risico van diefstal. Wordt de zitmaaier echter uit een bijgebouw gestolen, dan moeten er wel sporen van braak aanwezig zijn aan een deugdelijk afgesloten ruimte. Voor bedrijven en agrariërs kunnen we de zitmaaier ook apart meeverzekeren. Dit kan op basis van extra uitgebreide voorwaarden waarbij diefstal is verzekerd indien er eveneens sprake is van braaksporen. Blijft u alert op zitmaaiers die harder kunnen dan 10 km per uur. Hiervoor moet minimaal een WA-verzekering gesloten worden. Het is ook mogelijk om het casco risico van de zitmaaier mee te verzekeren Hierbij wordt dan tevens het WA-risico meegenomen. Pech onderweg: wat wel en niet te doen? Vervangend vervoer of een huurauto nodig? In veel landen moet u zelf uw huurauto ophalen en inleveren bij het verhuurbedrijf. U kunt de huurauto dus niet achterlaten bij de garage. Daarnaast: Laat de huurauto altijd achter met een volle tank. Meestal mag u een huurauto alleen gebruiken in het land waar u de auto gehuurd heeft. U kunt dus in principe niet met uw huurauto de grens over. Als u met uw huurauto moet terugreizen naar Nederland, maakt u daarover speciale afspraken. Als borgstelling voor een huurauto heeft u altijd een creditcard nodig. Reparatie Garages voeren reparaties in de meeste gevallen niet gratis uit, ook als uw voertuig nog onder fabrieksgarantie valt. Zij verlangen dat u direct betaalt. Een gerepareerde auto moet u zelf ophalen bij de garage. Ongeval Schakel na een ongeval altijd de politie in en laat een proces-verbaal opstellen, zeker in Oost-Europese landen en landen als Turkije en Marokko. Anders loopt u het risico problemen te krijgen bij het verlaten van het land. Bel ook altijd direct met de Alarmcentrale.

4 4 Verzekeringsinfo zomer 2011 Brandverzekering en bestemmingswijziging Verandert de bestemming of het gebruik van uw woning of bedrijfsruimte dan moet dit onmiddellijk worden gemeld bij uw brandverzekeraar. Elke eigenaar of ondernemer verzekert zijn woning of bedrijfspand tegen brandschade. In de verzekeringspolis is veelal omschreven welke bestemming het pand heeft waarvoor de brandverzekering is aangegaan. In de regel wordt bij een bedrijfspand de aard van het bedrijf kort genoemd of beschreven. Soms, bijvoorbeeld wanneer van het pand ook woonruimte deel uitmaakt, is er vermeld dat het pand wordt gebruikt als bedrijfsruimte en voor bewoning (door de ondernemer of door derden). De verzekeraar beoordeelt voor het aangaan van de verzekeringsovereenkomst de risico s, mede gelet op de bestemming van het pand. Wat gebeurt er echter wanneer bijvoorbeeld een bovenwoning niet langer bewoond wordt, maar (uitsluitend) nog wordt gebruikt voor opslag van goederen? En als een deel van het gehele bedrijfspand (bijvoorbeeld een loods) tijdelijk leeg komt te staan? Wordt het pand in die gevallen nog wel gebruikt overeenkomstig de bestemming die het pand heeft volgens de verzekeringsovereenkomst? Een heel belangrijke vraag, want als die vraag ontkennend wordt beantwoord omdat het risico verzwaard is door een bestemmingswijziging, zou het wel eens zo kunnen zijn dat een verzekeraar niet uitkeert, verwijzend naar de bestemmingswijziging. De bevoegdheid zich daarop te beroepen ontleent de verzekeraar aan de wet. Het is essentieel voor de verzekerde het bestaan van dit fenomeen van risicoverzwaring te onderkennen. Weet u dat u het ook aan uw brandverzekeraar moet doorgeven als uw woning leeg komt te staan? Neem bij twijfel altijd contact op met uw Onderlinge. Een veilig gevoel begint bij preventie Thuis is een plek waar u zich veilig voelt. En dat wilt u graag zo houden. Maar hoe houdt u inbrekers buiten de deur? Bekijk uw woning eens door de ogen van een inbreker. Misschien ziet u zelf al een aantal mogelijkheden om inbraak te voorkomen. Een inbreker wil graag snel, geluidloos en ongezien uw woning binnenkomen. Hij houdt dus niet van prima sloten en buitenverlichting. Breken aan een goed afgesloten raam of deur maakt lawaai, kost tijd en is dus niet aantrekkelijk. Wat kunt u doen om woninginbraak te voorkomen? Verklein de kans op woninginbraak. Door een paar simpele voorzorgsmaatregelen te treffen, maakt u het de dief al een stuk moeilijker: Zorg dat uw hang- en sluitwerk voldoet aan de eisen van het politiekeurmerk Veilig Wonen. Draai de voor- en achterdeur altijd op slot; draai de sleutel minimaal een keer om. Hiermee voorkomt u dat het slot met bijvoorbeeld een stukje plastic gemakkelijk geopend kan worden. Zorg voor zicht en licht bij uw huis. Snoei of verwijder struiken waarachter een inbreker zich kan verschuilen en plaats buitenverlichting. Leg geen ladders of andere klimmateriaal in de tuin die als opstapje kunnen dienen voor een inbreker. Hang geen adres aan uw sleutelbos. Als u deze verliest kan iedereen uw huis in. Leg uw huissleutel nooit op een geheime plek buitenshuis (bijv. onder een bloempot). Leg geen waardevolle spullen zichtbaar in uw woning. Een alarmsysteem of een kluis kan ook een optie zijn als u waardevolle spullen in huis heeft of afgelegen woont. Merk en registreer uw eigendommen. Dit maakt uw goederen minder interessant en vergroot bij diefstal de kans op opsporen en terugbezorgen. Bent u een langere tijd van huis, vraag dan uw buren, familie of een kennis om de brievenbus te legen en een oogje in het zeil te houden. Vermeld niet op uw voic of op sociale media sites dat u niet thuis bent. Zorg voor een bewoonde indruk, ook als u afwezig bent. Pas op met social media! Wie kent het tegenwoordig niet. Twitter, Hyves, Facebook, Funda.nl, etc. Internet wordt steeds populairder, maar ook bij de inbrekers. Tegenwoordig wordt alles over het digitale net verstuurd. Foto s van net aangeschafte elektronica noem maar op. Steeds meer inbrekers houden de social media in de gaten. Even op funda.nl kijken naar de te koop aangeboden woningen en de afdeling foto s aanklikken. Mooie flatscreens, audio apparaten en andere dure spullen zijn zichtbaar. De inbreker weet precies wat er in de woning aanwezig is en hoe de woning is ingedeeld. De politie waarschuwt de mensen hiervoor. Het staat allemaal op internet en is ook zo bij de inbreker bekend. Als je wat publiceert, denk er nog een keer bij na wat je in de openbaarheid brengt. Een aangekondigde vakantie is voor een inbreker een uitnodiging.

5 5 Looptijd van zakelijke verzekeringen drie jaar De maximale contractstermijn voor zakelijke schade- en inkomensverzekeringen wordt drie jaar, tenzij verzekeraar en verzekerde expliciet een langere termijn overeenkomen. Dit zijn de leden van het Verbond van Verzekeraars overeen gekomen in de Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen voor zakelijke schade- en inkomensverzekeringen. Na drie jaar kunnen verzekerden direct opzeggen met een opzegtermijn van een maand. Als alternatief voor een direct opzegbaar contract kan de verzekeraar na het aflopen van de contractstermijn een nieuw verzekeringsvoorstel doen voor een periode van maximaal drie jaar, tenzij de verzekerde expliciet instemt met een langere termijn. De gedragscode gaat in per 1 juli Het aanvaarden van deze code voor de zakelijke markt sluit aan bij stappen die verzekeraars hebben gezet op de particuliere markt, waarvoor het afgelopen jaar al de Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen werd geïntroduceerd. Rechtsbijstandverzekering voor hulp zonder hoge kosten Wat te doen bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst? Een (juridisch) meningsverschil, ruzie of conflict kan zomaar ontstaan. Wat is uw positie, wat moet u doen en wat vooral niet? Met een rechtsbijstandverzekering van de Onderlinge kunt u rekenen op de deskundige hulp van professionele juridische specialisten, zonder dat u voor hoge kosten komt te staan. Een belangrijke dekkingsmogelijkheid op een rechtsbijstandverzekering is de rubriek Inkomen. Door de economische crisis zijn of raken veel mensen hun baan kwijt. Waar moet u op letten? Hebben u en uw werkgever besloten uit elkaar te gaan? In een beëindigingsovereenkomst worden de afspraken over uw ontslag schriftelijk vastgelegd. In deze overeenkomst staat onder meer dat uw werkgever het initiatief heeft genomen om het dienstverband te beëindigen. Ook moet worden vermeld dat er geen dringende reden was om het dienstverband te beëindigen. Verder de datum van beëindiging,de hoogte van de door de werkgever te betalen vergoeding en de eindafrekening van het vakantiegeld. Krijgt u in zo n geval wel een WW-uitkering? U mag als werknemer in de meeste gevallen wel instemmen met een voorstel van uw werkgever tot beëindiging van uw arbeidsovereenkomst, zonder dat dit invloed heeft op uw WWuitkering. Als uw werkgever u een voorstel doet om te beëindigen, dan doet u er echter wel goed aan om de overeenkomst eerst met een juridisch adviseur te bespreken. In de beëindigingsovereenkomst kunt u met uw werkgever nog afspreken dat de beëindiging wordt gerealiseerd door een zogeheten formele ontbindingsprocedure bij de kantonrechter. De kantonrechter oordeelt dan niet inhoudelijk, maar bekrachtigt alleen de door partijen gemaakte afspraken. Wachttijd WW-uitkering Als u en uw werkgever het eens zijn over uw ontslag en de beëindigingsovereenkomst is getekend, dan gaat u op zoek naar ander werk. Als dat niet snel lukt, kunt u een werkloosheidsuitkering (ww-uitkering) aanvragen bij het UWV WERKbedrijf. Uw uitkering krijgt u meestal niet meteen. Er wordt namelijk rekening gehouden met de opzegtermijn waarmee uw werkgever bij uw ontslag normaal gesproken rekening moet houden. Pas na de opzegtermijn krijgt u een uitkering. Wanneer moet u niet akkoord gaan met uw ontslag? Als u ziek bent: in de eerste 2 jaar dat u ziek bent mag uw werkgever u niet ontslaan. Uw werkgever moet u in die periode namelijk het salaris doorbetalen. Als er een dringende reden voor het ontslag is: u krijgt dan waarschijnlijk geen WW-uitkering omdat u verwijtbaar werkloos bent geworden. Voor alle duidelijkheid: als u nu een rechtsbijstandverzekering afsluit dan vallen de geschillen die al lopen niet onder de dekking. Wacht dus niet met het aanvragen van een rechtsbijstandverzekering tot er sprake is van een (sluimerend) conflict of als u binnen afzienbare tijd een fusie, reorganisatie of sanering verwacht! Een complete rechtsbijstandverzekering geeft overigens ook recht op juridische hulp bij o.a. onroerend goed kwesties, verkeersschades en consumentenzaken.

6 6 Verzekeringsinfo zomer 2011 Hoe goed is uw pensioenregeling eigenlijk? Als u in loondienst bent bij een werkgever, heeft u wellicht een pensioenregeling die uw werkgever heeft opgezet. Veel mensen gaan ervan uit dat ze 70% van hun laatst verdiende loon opbouwen als pensioeninkomen. Dit soort pensioenregelingen zijn uitstervend omdat de kosten voor pensioenen fors stijgen. De AOW leeftijd die omhoog gaat en de versobering van pensioenregelingen zorgen ervoor dat veel mensen in de toekomst met een (flink) tekort in hun pensioeninkomen geconfronteerd gaan worden. Het is nu de tijd om daar bij stil te staan en indien nodig in te grijpen. Wat voor pensioenen zijn er? Ouderdomspensioen Het ouderdomspensioen gaat in vanaf de pensioendatum en loopt totdat u overlijdt. Er zijn verschillende pensioenregelingen: Beschikbare premie De werkgever stelt jaarlijks een vast bedrag aan pensioenpremie beschikbaar. Er wordt in deze vorm dus een pensioen opgebouwd, dat vrijwel geen enkele relatie meer heeft met uw salaris. Salaris/diensttijd regeling Uw uiteindelijk te bereiken pensioen hangt af van het aantal jaren dat u bij uw werkgever hebt gewerkt, de hoogte van uw salaris en het opbouwpercentage per dienstjaar. Eindloonregelingen en middelloonregelingen zijn voorbeelden van salaris/diensttijdregelingen Nabestaandenpensioen Nabestaandenpensioen is het pensioen dat na uw overlijden uitgekeerd wordt aan de nabestaanden. Er bestaat pensioen voor: de achterblijvende partner: partnerpensioen; de achterblijvende kinderen: wezenpensioen. Het is belangrijk dat na uw overlijden de nabestaanden financieel kunnen rondkomen. Op uw pensioenoverzicht (UPO) kunt u zien welk inkomen er voor uw gezin is als u overlijdt. Kijk ook of uw partner recht heeft op een ANW-uitkering van de overheid. Bij echtscheiding kan het zijn dat uw expartner een gedeelte van het opgebouwde nabestaandenpensioen meeneemt, waardoor een eventuele nieuwe partner minder nabestaandenpensioen ontvangt. Partnerpensioen Het partnerpensioen wordt na uw overlijden uitgekeerd aan uw partner. U moet wel op een aantal zaken letten: Komt uw partner in aanmerking voor partnerpensioen? Kijk goed na of uw partner in aanmerking komt voor het partnerpensioen. Als er een partnerpensioen is, komt de huwelijkspartner of de partner die als partner geregistreerd is bij de burgerlijke stand daarvoor in elk geval in aanmerking. Als u ongehuwd samenwoont zonder registratie is dat niet altijd het geval. Ook niet als er een samenlevingscontract is. Kijk dus goed in de pensioenregeling of uw partner voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor partnerpensioen Overigens kan ook in dit geval uw expartner een gedeelte van het pensioen (wat betrekking heeft op de huwelijkse jaren) meenemen. Hoe hoog is het partnerpensioen? In veel pensioenregelingen is het partnerpensioen 70% van het ouderdomspensioen dat u kunt bereiken tot de pensioendatum. Maar er zijn ook pensioenregelingen waarin het partnerpensioen veel lager is. Let daar dus goed op. Wezenpensioen Het wezenpensioen wordt na uw overlijden uitgekeerd aan uw kind(eren). Het gaat vaak om een halfwezenpensioen (er is nog één ouder in leven). Meestal stopt het wezenpensioen op 18- of 21-jarige leeftijd. De uitkering kan langer doorlopen (tot bijvoorbeeld uiterlijk het 27e jaar) als uw kind studeert of arbeidsongeschikt is. Als beide ouders (verzorgers) zijn overleden, krijgen de achtergebleven kinderen (volle wezen) meestal een dubbel wezenpensioen. Arbeidsongeschiktheidspensioen Het arbeidsongeschiktheidspensioen is een aanvulling op de wettelijke arbeidsongeschiktheidsregeling, de WIA. Het arbeidsongeschiktheidspensioen eindigt wanneer u de pensioendatum (vaak de 65-jarige leeftijd) bereikt. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid krijgt u ook maar een deel van het pensioen. Lang niet alle bedrijven kennen een regeling voor een arbeidsongeschiktheidspensioen. Wel is in de meeste pensioenregelingen vastgelegd dat bij arbeidsongeschiktheid de opbouw van ouderdoms- en partnerpensioen gewoon wordt voortgezet, zonder dat u premie betaalt. Wat kunt u nu doen? Het is daarom van groot belang dat u eens na gaat hoe het bij uw werkgever geregeld is in de pensioenregeling. Sinds begin dit jaar kunt u op de site van de gezamenlijke pensioenuitvoerders, met uw IDcode inloggen en bekijken hoeveel pensioen u bij uw huidige en oude werkgevers heeft opgebouwd. Als u meer wilt weten over de mogelijkheden hoe u uw pensioentekort kunt repareren, neemt u dan contact op met de Onderlinge. Zoekt u meer algemene informatie? Kijk dan ook eens op

7 7 Maak kans op een notebook Als u meedoet aan de puzzel maakt u kans op een notebook. Wij verzoeken u weer een aantal vragen te beantwoorden. Die antwoorden kunt u in deze uitgave terugvinden. Hieruit kunt u een woord samenstellen en dat is de oplossing van de puzzel. Iedereen kan deze puzzel dus oplossen. Om voor de hoofdprijs in aanmerking te kunnen komen, moet u de oplossing binnen twee weken na het verschijnen van de Verzekeringsinfo insturen. De prijswinnaars krijgen automatisch bericht. Zomerpuzzel 2011 Zoek de antwoorden in de artikelen op blz. 2 t/m 7.Vul de gevraagde woorden in. U leest dan in de vet omrande verticale kolom de oplossing en stuur deze in U moet niet akkoord gaan met uw ontslag als u. bent. Wat gaat in per 1 juli 2011? Wat kan langer doorlopen als uw kind studeert? Dit, voor zover niet gedekt door een. verzekering. Wat moet u niet aan uw sleutelbos hangen? Weet u dat u het ook aan uw. moet doorgeven als uw woning leeg komt te staan? Houd er wel rekening mee dat u dan. moet spreken. Wat moet u altijd doen bij verlies of diefstal? Volgens de rechter houdt ook die. geen stand. Colofon De Verzekeringsinfo is een gezamenlijke uitgave van verscheidene Onderlinge Verzekeringsmaatschappijen in heel Nederland. Een Onderlinge is een zelfstandige verzekeringsmaatschappij die voor eigen rekening branden aanverwante verzekeringen accepteert, zowel rechtstreeks en in sommige gevallen door bemiddeling van een beperkt aantal tussenpersonen. Een Onderlinge kan optreden als bemiddelaar voor alle vormen van verzekering, financiering, pensioen en hypotheek. U kunt zich rechtstreeks tot een Onderlinge wenden. Een Onderlinge is een vereniging, die ten behoeve van haar leden het verzekeringsbedrijf uitoefent, zonder winstoogmerk. Dat wil dus zeggen dat de leden het laatste woord hebben en de ledenvergadering het hoogste orgaan is. Ieder lid kan derhalve een werkzaam aandeel hebben door onder meer op de genoemde vergadering van zijn of haar rechten gebruik te maken. Aan de totstandkoming van deze Verzekeringsinfo is uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden auteur(s), redactie en uitgever geen aansprakelijkheid. Redactie, productie en vormgeving: Onderlinge Verzekeringsmaatschappijen. Druk: Media Center Rotterdam Antwoordkaart Wilt u met mij een afspraak maken inzake: Gratis en vrijblijvend advies voor al mijn lopende verzekeringen Gratis en vrijblijvend informatie over doorlopende reisverzekering Gratis en vrijblijvend informatie over ongevallenverzekering Oplossing puzzel Uw gegevens Naam Adres Postcode Woonplaats adres Telefoon Polisnummer(s)

8 8 Verzekeringsinfo zomer 2011 Voorwaarden opstal- en inboedelverzekering verbeterd Tijdens de jaarvergadering hebben de leden ook de invoering van de verbeterde voorwaarden van de opstalen inboedelverzekering goedgekeurd. De benaming EUDdekking is gewijzigd in Standaard dekking. Verbeterd zijn onder andere de dekking bij sneeuwdruk en hagelschade, omvallen van bomen en overstroming. Ook is de vergoeding voor opruimingskosten, herstelkosten van de tuin en vervangende woonruimte bij een gedekt evenement verruimd. De maximale vergoeding voor audio/video-apparatuur en computers is verhoogd van 7.500,- tot ,-, sieraden van 2.300,- tot 6.000,- bijzondere bezittingen van ,- tot ,- en diefstal van inboedel uit de auto van 225,- tot 500,-. Wij hopen deze wijzigingen in de loop van het jaar op de polissen verwerkt te hebben. De nieuwe voorwaarden zijn terug te vinden op onze website O.V.M. Zegveld en Omstreken Antwoordnummer XJ Woerden Antwoordkaart

Paul Vonk nieuw bestuurslid van de Onderlinge Zegveld

Paul Vonk nieuw bestuurslid van de Onderlinge Zegveld 1 jaar Onderlinge Zegveld Verzekeringsinfo Najaar 2011 Postbus 9 / 3474 ZG Zegveld Middenweg 7 / 3474 KC Zegveld Tel. 0348-691777 E-mail: info@ovmzegveld.nl Internet: www.ovmzegveld.nl Paul Vonk nieuw

Nadere informatie

Verzekeringsinfo Najaar 2011 Plus Pop Cabauw is goed verzekerd bij De Onderlinge

Verzekeringsinfo Najaar 2011 Plus Pop Cabauw is goed verzekerd bij De Onderlinge DE WAARDEN Postbus 520 2870 AH Schoonhoven / Doelenplein 11 2871 CV Schoonhoven Tel. 0182-386999 Cabauwsekade 56 3411 ED Lopik Tel. 0348-552132 info@onderlingedewaarden.nl www.onderlingedewaarden.nl Verzekeringsinfo

Nadere informatie

Premies van zorgverzekering opnieuw omhoog

Premies van zorgverzekering opnieuw omhoog Onderlinge Zegveld Verzekeringsinfo Winter 2011/12 Postbus 9 / 3474 ZG Zegveld Middenweg 7 / 3474 KC Zegveld Tel. 0348-691777 E-mail: info@ovmzegveld.nl Internet: www.ovmzegveld.nl Premies van zorgverzekering

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Voorwaarden Doorlopende. Reisverzekering

Voorwaarden Doorlopende. Reisverzekering Voorwaarden Doorlopende Reisverzekering Reisverzekering fbto.nl Voorwaarden FBTO Doorlopende Reisverzekering Inhoud Inhoud Leeswijzer 5 Introductie 6 Contact 8 Algemene Voorwaarden 9 1 Waarop baseren wij

Nadere informatie

Uw Honeywell-pensioen

Uw Honeywell-pensioen Uw Honeywell-pensioen Mei 2015 2 Uw Honeywell-pensioen Lees de blauwe tekst voor de hoofdpunten Inleiding 5 Stopt u met werken met 67 jaar? 6 Uw pensioenuitkering 7 Wat kost uw pensioen? 11 Zorg voor uw

Nadere informatie

Zo claimt u een schade Wilt u een beroep doen op uw Doorlopende Verzekering voor Reizen? Hieronder leest u hoe u verschillende schades claimt.

Zo claimt u een schade Wilt u een beroep doen op uw Doorlopende Verzekering voor Reizen? Hieronder leest u hoe u verschillende schades claimt. Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Doorlopende Verzekering voor Reizen. Het is belangrijk dat u weet

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Zakelijke reisverzekering 05-12

Algemene Voorwaarden Zakelijke reisverzekering 05-12 Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze zakelijke reisverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

Autoverzekering M 03.2.30 D INLEIDING AUTOVERZEKERING

Autoverzekering M 03.2.30 D INLEIDING AUTOVERZEKERING POLISVOORWAARDEN Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering Arnhem MODEL M 03.2.30 D INLEIDING AUTOVERZEKERING Voor u ziet u de polisvoorwaarden van de Autoverzekering. Deze polisvoorwaarden bestaan

Nadere informatie

Met een reisverzekering van de Europeesche gaat u goed verzekerd op reis. Hieronder leest u enkele tips en adviezen voor als u op reis gaat.

Met een reisverzekering van de Europeesche gaat u goed verzekerd op reis. Hieronder leest u enkele tips en adviezen voor als u op reis gaat. Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Business Travel Insurance Collectief. Daarnaast ontvangt u een aantal

Nadere informatie

Doorlopende Verzekering voor Reizen

Doorlopende Verzekering voor Reizen 46 37 32 N 9 22 45 E Kavita Hoeseni Schadecoach, Europeesche Algemene Voorwaarden Wat u van ons kunt verwachten Dit kunt u van ons verwachten Hierbij ontvangt u de Algemene Voorwaarden voor onze. Wij raden

Nadere informatie

Wij leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met.

Wij leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met. N.V. Univé Schade Voorwaarden Univé Autoverzekering versie 2 Wij leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met. Deze voorwaarden gelden samen met ons Algemeen Reglement.

Nadere informatie

Business Travel Insurance Individueel

Business Travel Insurance Individueel 40 44 16 N 73 59 30 W Bart Ploeger Accountmanager, Europeesche Algemene Voorwaarden Business Travel Insurance Individueel Wat u van ons kunt verwachten 341-201_12-14 Beste klant, Hierbij ontvangt u de

Nadere informatie

Pensioen. in het kort

Pensioen. in het kort Pensioen in het kort 1 2 Inhoud 1. Het pensioen in het kort 4 2. Uw ouderdomspensioen in het kort 5 3. Hoeveel (ouderdoms)pensioen krijgt u straks? 7 4. Pensioen voor uw partner en kinderen 10 5. Wanneer

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN. Autoverzekering MT 13

POLISVOORWAARDEN. Autoverzekering MT 13 POLISVOORWAARDEN Autoverzekering MT 13 Voorwaarden bij uw autoverzekering U heeft een autoverzekering bij ons. U heeft daarbij een of meer onderdelen gekozen die hieronder staan. Op uw polis staat welke

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Inhoudsopgave Drie vragen 4 Wat is er voor u geregeld? 6 Als er iets verandert in uw situatie 13 Wij houden u op de hoogte 18 2 Welkom bij Pensioenfonds Zorg en

Nadere informatie

Onderlinge staat voor persoonlijk advies

Onderlinge staat voor persoonlijk advies Editie 20132 Ons werk Tips tegen inbraak Alpe d HuZes ONDERLINGE NIEUWS Reisadvies Onderlinge staat voor persoonlijk advies Gelukkig. De dagen dat een colporteur in verzekeringen ongevraagd bij u aan de

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG FlexPolis Particulier juli 2015

Voorwaarden ARAG FlexPolis Particulier juli 2015 Voorwaarden ARAG FlexPolis Particulier juli 2015 2 Voorwaarden ARAG FlexPolis Particulier juli 2015 Altijd juridische hulp, verzekerd of niet U heeft een Rechtsbijstandverzekering bij ons afgesloten: de

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Colofon Over de grens is een uitgave van: Jabes Verzekeringen Postbus 136 3850 AC Ermelo 0341-764020 www.jabesverzekeringen.nl

Colofon Over de grens is een uitgave van: Jabes Verzekeringen Postbus 136 3850 AC Ermelo 0341-764020 www.jabesverzekeringen.nl 1 Colofon Over de grens is een uitgave van: Jabes Verzekeringen Postbus 136 3850 AC Ermelo 0341-764020 www.jabesverzekeringen.nl Vormgeving en druk: Match2Print Drukwerkmanagement www.match2print.nl 2e

Nadere informatie

HYPOTHEEK OPVANG POLIS

HYPOTHEEK OPVANG POLIS HYPOTHEEK OPVANG POLIS ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN Overal waar in deze verzekeringsvoorwaarden hij staat, bedoelen we ook zij. U hebt bij ons een Hypotheek Opvang Polis (HOP) afgesloten. Wat spreken

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

GAAT ER IETS MIS OP REIS?

GAAT ER IETS MIS OP REIS? Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden voor onze Menzis Doorlopende Vakantie Reisverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

Themabijlage bij nieuwsbrief september 2014

Themabijlage bij nieuwsbrief september 2014 Themabijlage bij nieuwsbrief september 2014 Wonen & verkeer Jongeren duur uit met autoverzekering Waarom een ongevallenverzekering? Hoe veilig is dat studentenhuis? Voorkom een woningoverval Leegstand

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 05

Inhoudsopgave. Inleiding 05 Pensioenregeling Pensioenregeling Inhoudsopgave Inleiding 05 Het pensioenpakket van PPF 06 Ouderdomspensioen 06 Premievrije deelneming 06 Invaliditeitspensioen 06 Nabestaandenpensioen 07 Wezenpensioen

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Autoverzekering

Polisvoorwaarden Autoverzekering Polisvoorwaarden Autoverzekering Inhoudsopgave Model AUT1402 Algemene voorwaarden Autoverzekering Artikel 1 Waar is deze verzekering voor? 2 Artikel 2 Voor wie is deze verzekering? 2 Artikel 3 Waar bent

Nadere informatie

Zo claimt u een schade Wilt u een schadeclaim aan ons doorgeven? Hieronder leest u hoe u verschillende schades claimt.

Zo claimt u een schade Wilt u een schadeclaim aan ons doorgeven? Hieronder leest u hoe u verschillende schades claimt. Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Voorwaarden voor onze ACSI Caravanreisverzekering. Het is belangrijk dat u goed weet waar u wel

Nadere informatie

Schade U kunt uw schade online indienen via europeesche.nl/klantenservice/schademelden. Wij handelen uw schade dan direct af.

Schade U kunt uw schade online indienen via europeesche.nl/klantenservice/schademelden. Wij handelen uw schade dan direct af. Beste klant, Hierbij ontvangt u de voorwaarden voor onze Kortlopende Reisverzekering. Het is belangrijk dat u weet waar u wel en waar u niet voor verzekerd bent, en wat u verder van ons kunt verwachten.

Nadere informatie

Voorwaarden Autoverzekering van InShared. December 2014

Voorwaarden Autoverzekering van InShared. December 2014 Voorwaarden Autoverzekering van InShared December 2014 Voorwaarden Autoverzekering van InShared U heeft een autoverzekering bij InShared. Die heeft u afgesloten op www.inshared.nl. U heeft daarbij 1 of

Nadere informatie