Handhavingsactie 2011 Wet pleziervaartuigen. Onderzoek naar de naleving van de Wet pleziervaartuigen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handhavingsactie 2011 Wet pleziervaartuigen. Onderzoek naar de naleving van de Wet pleziervaartuigen"

Transcriptie

1 Handhavingsactie 2011 Wet pleziervaartuigen Onderzoek naar de naleving van de Wet pleziervaartuigen

2 Handhavingsactie 2011 Wet pleziervaartuigen Onderzoek naar de naleving van de Wet pleziervaartuigen Versie Datum 23 april 2012 Status definitief

3 Colofon ILT/Scheepvaart Weena 723 Rotterdam T Pagina 2 van 21

4 Inhoud Colofon 2 Inhoud 3 Samenvatting 4 1 Aanleiding De Wet pleziervaartuigen en de sector Aanleiding handhavingsactie Onderzoeksvragen 6 2 Opzet Geselecteerde fabrikanten Bedrijfsgroepen die niet geselecteerd zijn Het onderzoek 8 3 Onderzoeksresultaten Inzicht in de omvang van de sector Nalevingsniveau Overeenstemmingsbeoordeling Vastgestelde afwijkingen Onveilige vaartuigen Vergelijk met de resultaten van het onderzoek in Conclusies Algemene indrukken Wat is het nalevingsniveau van de Wet pleziervaartuigen? Welk deel van de overtreders voert geen juiste overeenstemmingsbeoordeling uit of brengt geen CE markering aan? Welk deel van de onderzochte vaartuigen is onveilig? Hoe verhoudt het gemeten nalevingniveau zich tot de cijfers van 2010? Is er reden het toezicht op de Wet pleziervaartuigen op deze wijze voort te zetten in 2012? 12 5 Aanbevelingen Aanbevelingen voor de sector Aanbevelingen voor de ILT 13 6 Bijlagen Bijlage A, Begrippen en afkortingen Bijlage B, Checklist Bijlage C, leaflet 20 Pagina 3 van 21

5 Samenvatting De Wet pleziervaartuigen implementeert de Europese richtlijn pleziervaartuigen (EU 94/25) in de Nederlandse wet. Op grond van de Wet pleziervaartuigen is het verboden pleziervaartuigen met een lengte tussen de 2,5 en 24 meter in de handel te brengen zonder dat deze zijn voorzien van de CE markering van overeenstemming. De toenmalige Inspectie Verkeer en Waterstaat wordt in de Wet pleziervaartuigen genoemd als toezichthouder. De Inspectie Verkeer en Waterstaat is inmiddels opgegaan in de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Als toezichthouder ontvangt de inspectie met enige regelmaat signalen van fabrikanten en keuringsinstanties dat de naleving van de Wet pleziervaartuigen slecht zou zijn. In 2009 betrof dat een tiental meldingen. Deze slechte naleving resulteert niet aantoonbaar in een onveilige situatie. Wel is er bij een slechte naleving sprake van een verstoorde marktwerking. Om beter zicht te krijgen op de naleving van de Wet pleziervaartuigen en om, indien nodig, een verbeterde naleving af te dwingen, is de inspectie in 2010 een handhavingsactie gestart. Uit de resultaten van deze actie bleek dat het nalevingsniveau van de Wet pleziervaartuigen laag is. De slechte naleving van de wet was reden voor de inspectie het toezicht in 2011 te intensiveren. De inspectie wilde met deze actie bereiken dat de naleving verbetert. Tevens diende de actie om binnen de sector bekendheid te geven aan de verplichtingen uit de Wet pleziervaartuigen. Uit het onderzoek in 2011 blijkt dat het nalevingniveau erg laag is (84% van de onderzochte fabrikanten overtreedt de wet). Zowel bij de verplichte documentatie als bij de onderzochte vaartuigen zijn afwijkingen van de voorschriften geconstateerd. Deze afwijkingen resulteren in enkele gevallen in gevaarlijke producten. Veel van de geconstateerde administratieve overtredingen berusten op onzorgvuldigheid of onwetendheid. Hier is met voorlichting en een voortzetting van het huidige toezicht een grote verbeterslag te maken. Van de gecontroleerde fabrikanten brengt 27% geen CE markering aan of volgt geen overeenstemmingsbeoordeling zoals is voorgeschreven in de Europese richtlijn pleziervaartuigen. Deze fabrikanten brengen in de regel bewust, producten zonder CE markering in de handel of brengen de CE markering ten onrechte aan. Bij 8% van de gecontroleerde fabrikanten zijn afwijkingen geconstateerd die de veiligheid direct raken. De betrokken vaartuigen leveren bij gebruik volgens de aanwijzingen van de fabrikant een gevaar op voor de opvarenden. Samen met de sector zet de inspectie in 2012 in op voorlichting. Om te monitoren of er sprake is van een verbetering zal de inspectie ook in 2012 op basis van een onderzoeksprogramma fabrikanten onderzoeken op de naleving van de Wet pleziervaartuigen. Wanneer hierbij overtredingen worden vastgesteld zal sneller en harder opgetreden worden door in voorkomende gevallen pleziervaartuigen uit de handel te nemen of proces verbaal op te maken. Pagina 4 van 21

6 1 Aanleiding 1.1 De Wet pleziervaartuigen en de sector De Wet pleziervaartuigen implementeert de Europese richtlijn pleziervaartuigen (EU 94/25). Op grond van de Wet pleziervaartuigen is het verboden pleziervaartuigen met een lengte tussen de 2,5 en 24 meter in de handel te brengen zonder dat deze zijn voorzien van de CE markering van overeenstemming. Voor enkele onderdelen van pleziervaartuigen, (buitenboord)motoren en waterscooters geldt dezelfde verplichting. De richtlijn schrijft voor op welke wijze de producten getoetst moeten worden. Dit wordt de overeenstemmingsbeoordeling genoemd. De richtlijn schrijft ook voor aan welke criteria moet worden voldaan voordat de CE markering aangebracht mag worden. Voor kleinere vaartuigen die volgens de fabrikant bestemd zijn voor gebruik in beschutte wateren kan de producent zelf toetsen of aan deze criteria wordt voldaan. Voor grotere vaartuigen en vaartuigen die varen in minder beschutte gebieden dient een erkende keuringsinstantie (een deel van) het product of een prototype te beoordelen. De criteria waartegen getoetst wordt, worden essentiële eisen genoemd. Aangenomen wordt dat aan deze essentiële eisen wordt voldaan wanneer wordt ontworpen en gebouwd volgens de ISO-normen. Een fabrikant mag er ook voor kiezen andere, gelijkwaardige, normen te gebruiken. Dit moet de fabrikant dan wel goed documenteren. Wanneer aan alle eisen is voldaan, brengt de fabrikant de CE markering van overeenstemming aan op het vaartuig en stelt een verklaring van overeenstemming op waarin hij verklaart dat aan de eisen volgend uit de richtlijn pleziervaartuigen is voldaan en op welke wijze dat is gebeurd. De Inspectie Verkeer en Waterstaat, die inmiddels is opgegaan in de Inspectie Leefomgeving en Transport, wordt in de wet als toezichthouder aangewezen. Figuur 1.1 De CE markering van overeenstemming Pagina 5 van 21

7 1.2 Aanleiding handhavingsactie De inspectie ontvangt met enige regelmaat signalen dat de naleving van de Wet pleziervaartuigen slecht zou zijn. Deze meldingen komen van de keuringsinstanties en van producenten die zich storen aan concurrenten die de Wet pleziervaartuigen niet naleven. Zowel in 2009 als in 2010 betrof dit een tiental meldingen van producenten en doorlopend klachten van één van de keuringsinstanties. Uit onderzoekstatistieken (oa. Twijnstra Gudde, Risicobeeld pleziervaart, maart 2009) blijkt geen significant verband tussen ongevallen met pleziervaartuigen en het ontbreken van de CE markering. Om beter zicht te krijgen op de naleving van de Wet pleziervaartuigen en om, indien nodig, een verbeterde naleving af te dwingen, is de inspectie in 2010 een handhavingsactie gestart. Uit de resultaten van deze actie bleek dat het nalevingsniveau van de Wet pleziervaartuigen laag is. 80% van de in 2010 onderzochte fabrikanten overtrad de wet in meer of mindere mate en 30% van de onderzochte fabrikanten werd aangemerkt als notoire overtreder. Er is in geen enkel geval vastgesteld dat het niet of op onterechte gronden aanbrengen van de CE markering leidde tot gevaarlijke vaartuigen. Het zeer lage nalevingsniveau is een teken dat de betrokken partijen hun verantwoordelijkheid nog onvoldoende nemen. Op grond van deze resultaten is besloten het intensiever toezicht op de sector voort te zetten. 1.3 Onderzoeksvragen Het doel van de handhavingsactie in 2011 is het vinden van het antwoord op de volgende onderzoeksvragen; 1) Wat is het nalevingsniveau van de Wet pleziervaartuigen? 2) Welk deel van de overtreders voert geen juiste overeenstemmingsbeoordeling uit of brengt geen CE markering aan? 3) Welk deel van de onderzochte vaartuigen is onveilig? 4) Hoe verhoudt het gemeten nalevingniveau zich tot de cijfers van 2010? 5) Is er reden het toezicht op de Wet pleziervaartuigen op deze wijze voort te zetten in 2012? Pagina 6 van 21

8 2 Opzet 2.1 Geselecteerde fabrikanten Om een goed beeld te krijgen zijn zoveel mogelijk verschillende fabrikanten onderzocht. Als basis voor de selectie is het overzicht van afgegeven fabriekscodes gebruikt. Deze codes worden door de Hiswa vereniging afgegeven aan fabrikanten die pleziervaartuigen op de markt brengen. Met deze code worden unieke nummers gemaakt voor de pleziervaartuigen, de zogenaamde CIN (Craft Identification Number) codes. Begin 2011 waren door de Hiswa vereniging ongeveer 800 codes afgegeven. Door gebruik te maken van de Hiswa gegevens vallen fabrikanten die deze codes niet aanbrengen, en daardoor per definitie de wet overtreden, buiten het toezicht. Uit gegevens van de onderzoeken naar overtredingen van de Wet pleziervaartuigen van de afgelopen jaren blijkt echter dat alle fabrikanten, ook de fabrikanten die zich niet aan de Wet pleziervaartuigen houden, wel een fabriekscode hebben aangevraagd. Tijdens het onderzoek bleek dat ongeveer 60% van de fabrikanten met een fabriekscode niet langer actief is in de productie van pleziervaartuigen. Voor het onderzoek in 2011 zijn er 75 fabrikanten op basis van deze lijst geselecteerd. Naast de selectie op basis van de fabriekscodes zijn 25 fabrikanten geselecteerd op basis van advertenties in verschillende watersportbladen. In totaal zijn 100 fabrikanten geselecteerd voor het onderzoek naar de naleving van de Wet pleziervaartuigen in Door onvoorziene omstandigheden konden vier fabrikanten niet bezocht worden zodat er in 2011 van deze 100 fabrikanten 96 daadwerkelijk zijn bezocht. Omdat uit de resultaten van de handhavingsactie 2010 niet bleek dat er verschil zat in de naleving van de Wet voor verschillende afmetingen en soorten vaartuigen (motorboten of zeilboten), is de selectie van fabrikanten in 2011 niet gedifferentieerd naar categorieën vaartuigen. Pagina 7 van 21

9 2.2 Bedrijfsgroepen die niet geselecteerd zijn De Wet pleziervaartuigen bevat ook voorschriften voor motoren voor pleziervaartuigen, waterscooters, bepaalde onderdelen voor pleziervaartuigen en de keuringsinstanties. Deze categorieën fabrikanten zijn in 2011 niet onderzocht. Bouwers van motoren en waterscooters zijn niet onderzocht omdat deze producten in Nederland niet gefabriceerd worden. Uit de historie van klachtenonderzoek naar de importeurs van deze producten blijkt dat er zelden tot nooit CE gerelateerde problemen zijn. De fabrikanten van onderdelen zijn in 2010 onderzocht. Er zijn zeer weinig van dergelijke fabrikanten in Nederland, waardoor dezelfde fabrikanten wederom bezocht zouden worden als deze categorie ondernemers weer geselecteerd zou zijn. Daarom is besloten dat niet te doen. De keuringsinstanties ten slotte, zijn in het kader van de handhavingsactie 2010 allemaal geaudit. Op basis van de auditresultaten is toen besloten tot een tweejaarlijkse audit cyclus. In 2011 zijn geen keuringsinstanties onderzocht. 2.3 Het onderzoek De geselecteerde fabrikanten zijn voor het bezoek geïnformeerd over het onderzoek zodat alle gewenste informatie en personen op het moment van inspectie daadwerkelijk aanwezig konden zijn. Het onderzoek bevatte, voor zover voor het te onderzoeken pleziervaartuig van toepassing, de volgende onderdelen: 1) CIN code: is deze correct samengesteld en aangebracht? 2) Is de CE markering van overeenstemming aangebracht? 3) Technisch Dossier (TD): Is het aanwezig, is het compleet en blijft het ten minste tien jaar bewaard? 4) Verklaring van overeenstemming: Is deze aanwezig, is deze compleet en blijft deze ten minste tien jaar bewaard? 5) Overeenstemmingsbeoordeling: Is de toegepaste beoordeling in de bedrijfsspecifieke omstandigheden toegestaan en is deze correct toegepast? 6) Essentiële eisen: Van alle essentiële eisen is, voor zover van toepassing, beoordeeld of het TD weergeeft op welke wijze aan de eisen is voldaan. 7) Voor zover mogelijk is het pleziervaartuig ter plaatse geïnspecteerd. Voor het onderzoek is een checklist gebruikt. Een afschrift hiervan is bijgevoegd als bijlage B. Voor zover er afwijkingen zijn geconstateerd is de producent verplicht herstel opgelegd. In die gevallen waarin de producent zich onvoldoende inspande de overtreding te herstellen is een traject van strafrechtelijke vervolging gestart. Pagina 8 van 21

10 3 Onderzoeksresultaten 3.1 Inzicht in de omvang van de sector Bij het onderzoek zijn 96 fabrikanten onderzocht. Daarvan kwamen er 71 van de lijst met bedrijfscodes en 25 fabrikanten zijn geselecteerd op basis van advertenties in verschillende watersportbladen. Van de 71 fabrikanten van de lijst met fabrikantencodes zijn er 45 niet meer actief in de bouw of import van pleziervaartuigen. Deze fabrikanten zijn niet nader onderzocht. In totaal heeft de inspectie 51 fabrikanten bezocht. Op grond van de lijst met fabrikantencodes en de schatting dat 60% van de fabrikanten op die lijst niet langer actief is in de productie van pleziervaartuigen, zijn er in Nederland ruim 300 fabrikanten die pleziervaartuigen produceren. Bij het onderzoek is ongeveer 30% van de producenten van pleziervaartuigen betrokken. 3.2 Nalevingsniveau De controles op de naleving van de Wet pleziervaartuig zijn een korte steekproef. Gezien de complexiteit van een deel van de onderzochte vaartuigen en de beschikbare tijd, zowel bij de ondernemer als bij de inspectie, is er voor gekozen niet ieder onderdeel tot in detail na te kijken. Het onderzoek heeft zich beperkt tot de hoofdlijnen. Alleen als daar aanleiding toe was zijn zaken verder in detail onderzocht. Op basis van dit algemene onderzoek is bij 8 van de 51 daadwerkelijk bezochte ondernemingen geen enkele afwijking van de voorschriften geconstateerd. Dat komt overeen met een nalevingsniveau van 16%. 3.3 Overeenstemmingsbeoordeling Van de 51 bezochte ondernemingen, voerden er 3 helemaal geen overeenstemmingsbeoordeling uit en 8 fabrikanten voeren een onvolledige of onjuiste overeenstemmingsbeoordeling uit. Door 8 fabrikanten werd geen CE markering op het vaartuig aangebracht. Dit zijn deels fabrikanten die geen juiste overeenstemmingsbeoordeling volgen, maar ook fabrikanten die wel een correcte overeenstemmingsbeoordeling volgen, maar toch geen CE markering aanbrengen. In totaal betreft de groep fabrikanten die geen juiste overeenstemmingsbeoordeling volgen of geen CE markering aanbrengen 14 ondernemingen, wat overeenkomt met 27% van de onderzochte fabrikanten. 3.4 Vastgestelde afwijkingen Naast de onjuiste overeenstemmingsbeoordeling en de CE markering zijn veel andere afwijkingen van de voorschriften geconstateerd. De meest voorkomende probleemgebieden zijn daarbij: - Geen of onvolledige verklaring van overeenstemming (37 fabrikanten, 73%) - Onjuiste, onvolledige of geen gebruikershandleiding (16 fabrikanten, 31%) - Onjuistheden op het bouwersplaatje (13 fabrikanten, 25%) - Onjuiste of geen CIN code (8 fabrikanten, 16%) - Afwijkingen in de elektrische installatie (5 fabrikanten, 10%) Pagina 9 van 21

11 3.5 Onveilige vaartuigen Van de 51 onderzochte fabrikanten is bij vier vaartuigen een afwijking aangetroffen die de veiligheid van het vaartuig direct raakt. Dat komt overeen met 8% van de onderzochte fabrikanten. In één geval betrof het een ondeugdelijke elektrische installatie, éénmaal betrof dit een gevaarlijke gasinstallatie. In twee andere gevallen bevatte het bouwersplaatje misleidende of onjuiste informatie. 3.6 Vergelijk met de resultaten van het onderzoek in 2010 Het eerste wat opvalt bij een vergelijk van de resultaten van de onderzoeken in 2010 en 2011, is dat in 2010 geen afwijkingen zijn geconstateerd die de veiligheid van het vaartuig direct raken terwijl in 2011 dit vier keer het geval is. De gemeten nalevingsniveaus zijn wel vergelijkbaar, in 2010 was dat 20%, in 2011 is het 16%. Hiermee lijkt de naleving in 2011 in ieder geval niet significant verbeterd ten opzichte van In 2010 is vastgesteld dat 30% van de fabrikanten geen of geen juiste overeenstemmingsbeoordeling volgt. Dat is in % wat vergelijkbaar is met de cijfers uit Onderstaande tabel geeft een overzicht van de resultaten van de onderzoeken in 2010 en De percentages zijn ten opzichte van het totaal aantal onderzochte fabrikanten in dat jaar. Geen overtreding Geen of geen juiste overeenstemmingsbeoordeling Geen of onvolledige verklaring van overeenstemming Onjuiste of geen gebruikershandleiding Onjuistheden op het bouwersplaatje Onjuiste of geen CIN code Afwijkingen in de elektrische installatie Resultaten 2010 Resultaten fabrikanten 8 fabrikanten 20% 16 % 10 fabrikanten 14 fabrikanten 32% 27% 19 fabrikanten 37 fabrikanten 59% 73% 5 fabrikanten 16 fabrikanten 16% 31 % 12 fabrikanten 13 fabrikanten 38% 25% 9 fabrikanten 8 fabrikanten 28% 16% 4 fabrikanten 5 fabrikanten 13% 10% Pagina 10 van 21

12 4 Conclusies 4.1 Algemene indrukken In de basis lijken er twee verschillende soorten overtreders te zijn waar het gaat om de naleving van de Wet pleziervaartuigen. Enerzijds zijn er ondernemingen die geen correcte overeenstemmingsbeoordeling volgen of geen CE markering aanbrengen. Daarnaast zijn er ondernemingen die na een correcte overeenstemmingsbeoordeling wel een CE markering aanbrengen, maar bij de administratieve afhandelingen of technische afronding een of meerdere fouten maken. De eerste groep kan als notoire overtreder beschouwd worden. Sinds de invoering van de richtlijn pleziervaartuigen in 1996 hebben de brancheverenigingen en de inspectie als toezichthouder de sector voortdurend voorgelicht, zodat verwacht mag worden dat iedereen in de sector in ieder geval op de hoogte is van de basisprincipes uit de Wet en de richtlijn pleziervaartuigen. De tweede groep overtreders kent deze basisprincipes wel en handelt daar ook naar, maar mist blijkbaar kennis over de verdere invulling van de verplichtingen volgend uit de Wet en de richtlijn pleziervaartuigen. 4.2 Wat is het nalevingsniveau van de Wet pleziervaartuigen? Uit het onderzoek blijkt dat 16% van de onderzochte fabrikanten zich aan alle voorschriften van de Wet pleziervaartuigen houdt. 84% van de fabrikanten overtreedt de wet dus in meerdere of mindere mate. 4.3 Welk deel van de overtreders voert geen juiste overeenstemmingsbeoordeling uit of brengt geen CE markering aan? Van de 43 onderzochte fabrikanten die zich in meerdere of mindere mate niet aan de Wet pleziervaartuigen houden, wordt door 14 fabrikanten een onjuiste overeenstemmingsbeoordeling uitgevoerd en/of geen CE markering aangebracht. Dat is één derde deel van de overtreders of 27% van het totaal aantal onderzochte fabrikanten. 4.4 Welk deel van de onderzochte vaartuigen is onveilig? Bij 4 fabrikanten zijn vaartuigen aangetroffen die de inspectie als onveilig aanmerkt. Dat komt overeen met 8% van alle onderzochte vaartuigen. 4.5 Hoe verhoudt het gemeten nalevingsniveau zich tot de cijfers van 2010? Binnen een kleine marge zijn de cijfers van het onderzoek naar de naleving van de Wet pleziervaartuigen in 2010 vergelijkbaar met de cijfers van het onderzoek in In 2010 is een nalevingniveau van 20% gemeten, in 2011 is dit 16%. Daarnaast is in 2010 vastgesteld dat 30% van de onderzochte ondernemingen geen juiste overeenstemmingsbeoordeling volgde, in 2011 was dat 27%. Pagina 11 van 21

13 4.6 Is er reden het toezicht op de Wet pleziervaartuigen op deze wijze voort te zetten in 2012? Zowel het aantal overtreders van de Wet pleziervaartuigen als het aantal fabrikanten dat geen juiste overeenstemmingsbeoordeling volgt, is voor de inspectie als toezichthouder onacceptabel. De slechte naleving van de wet rechtvaardigt een voortzetting van het intensieve toezicht dat in 2010 is ingezet. Voor die fabrikanten die problemen hebben met het voldoen aan de regelgeving, kan verdere verbetering van de naleving kan bereikt worden door de voorlichting over de verplichtingen uit de Wet pleziervaartuigen voort te zetten. Pagina 12 van 21

14 5 Aanbevelingen 5.1 Aanbevelingen voor de sector Een nalevingspercentage van 16% is absoluut onvoldoende. De inspectie verwacht van de sector dat zij zich de resultaten van dit onderzoek aantrekt en maatregelen treft om de naleving te verbeteren. Een eerste stap daartoe is reeds gezet door de Hiswa vereniging en de Koninklijke metaalunie die beiden, naar aanleiding van de eerste, voorlopige cijfers, een voorlichtingssessie hebben georganiseerd. Naast deze voorlichting zullen de individuele ondernemers er ook van doordrongen moeten raken dat de verplichtingen uit de Wet pleziervaartuigen meer behelzen dan het aanbrengen van de CE markering alleen. 5.2 Aanbevelingen voor de ILT Aangezien tweederde van de overtreders een juiste overeenstemmingsbeoordeling volgt en een CE markering aanbrengt maar op administratieve zaken verplichtingen niet nakomt, lijkt het erop dat onvoldoende duidelijk is wat deze administratieve verplichtingen zijn. Om voor deze groep in ieder geval op hoofdlijnen duidelijkheid te scheppen, heeft de inspectie inmiddels een leaflet uitgegeven met de belangrijkste verplichtingen. De leaflet is opgenomen als bijlage C van dit rapport. Naast publicatie op de website van de inspectie zal deze leaflet bij gelegenheden aangeboden worden aan de producenten van pleziervaartuigen. Voor de groep overtreders die geen volledige overeenstemmingsbeoordeling volgt en die geen CE markering aanbrengt, lijkt voorlichting een weinig zinvolle keuze. Anno 2012 mag van iedereen die in deze sector werkzaam is verwacht worden dat hij van het bestaan van de CE markering op de hoogte is. Wie pleziervaartuigen zonder CE markering in de markt brengt, kiest er bewust voor de wet te overtreden. De inspectie zal in voorkomende gevallen vaker en sneller sancties opleggen. Een vervolg van de handhavingsactie Wet pleziervaartuigen in 2012 is op zijn plaats om te bezien of bovenstaande acties tot een verbetering van de naleving leiden. Tot slot is het wenselijk om beter inzicht te krijgen in de ondertoezichtstaanden van de Wet pleziervaartuigen. Hiermee is in samenwerking met de HISWA vereniging een begin gemaakt door de lijst met afgegeven fabrikanten op te schonen. Pagina 13 van 21

15 6 Bijlagen 6.1 Bijlage A, Begrippen en afkortingen Aangewezen keuringsinstantie: ook notified body: door de overheid aangewezen instantie die keuringstaken als omschreven in de richtlijn pleziervaartuigen mag verrichten. Bouwersplaatje: plaatje dat door de fabrikant op het pleziervaartuig wordt aangebracht met daarop gegevens van de bouwer, het vaartuig en de CE markering. CIN code: (Craft Identification Number) uniek nummer dat de fabrikant aanbrengt op het pleziervaartuig. De code is opgebouwd uit nummers en cijfers waaruit de fabrikant, bouwjaar en bouwnummer herleidbaar zijn. Essentiële eisen: technische eisen waaraan een product volgens de richtlijn pleziervaartuigen moet voldoen voor het van de CE markering van overeenstemming mag worden voorzien. Fabrikant: (zoals gedefinieerd in de Wet pleziervaartuigen artikel 1.1 onder f.) Natuurlijk persoon of rechtspersoon die een onder de richtlijn vallend product ontwerpt en vervaardigt, of die een dergelijk product laat ontwerpen dan wel vervaardigen met de bedoeling het onder zijn eigen naam in de handel te brengen. Overeenstemmingsbeoordeling: procedure die gevolgd moet worden om aan te tonen dat het product voldoet aan de essentiële eisen. Richtlijn pleziervaartuigen: richtlijn 1994/25 EG zoals gewijzigd door Richtlijn 2003/44/EG. Technisch Dossier: documentatie waarmee de fabrikant heeft bepaald dat aan de essentiële eisen is voldaan. Verklaring van overeenstemming: verklaring van de fabrikant dat aan de eisen volgend uit de richtlijn pleziervaartuigen is voldaan. Wet pleziervaartuigen: wet die de Europese richtlijn pleziervaartuigen in de Nederlandse wetgeving implementeert. Pagina 14 van 21

16 6.2 Bijlage B, Checklist Pagina 15 van 21

17 Pagina 16 van 21

18 Pagina 17 van 21

19 Pagina 18 van 21

20 Pagina 19 van 21

21 6.3 Bijlage C, leaflet Pagina 20 van 21

22 Pagina 21 van 21

Handhavingsactie 2010 Wet pleziervaartuigen. Onderzoek naar de naleving van de Wet pleziervaartuigen

Handhavingsactie 2010 Wet pleziervaartuigen. Onderzoek naar de naleving van de Wet pleziervaartuigen Handhavingsactie 2010 Wet pleziervaartuigen Onderzoek naar de naleving van de Wet pleziervaartuigen Handhavingsactie 2010 Wet pleziervaartuigen Onderzoek naar de naleving van de Wet pleziervaartuigen

Nadere informatie

Algemeen. Bedrijfsnaam. KvK nummer. KvK vestigingsnummer. Straatnaam. Huisnummer. Huisnummertoevoeging. Postcode. Plaats. Straatnaam/Postbus

Algemeen. Bedrijfsnaam. KvK nummer. KvK vestigingsnummer. Straatnaam. Huisnummer. Huisnummertoevoeging. Postcode. Plaats. Straatnaam/Postbus Algemene toelichting De Vragenlijst Digitale Inspectie bij LED lampen Fabrikanten en Importeurs is een vragenlijst van drie inspectiediensten: Agentschap Telecom (AT), Inspectie Leefomgeving en Transport

Nadere informatie

De legionellacontrole van collectieve drinkwaterinstallaties in 2011 en 2012

De legionellacontrole van collectieve drinkwaterinstallaties in 2011 en 2012 De legionellacontrole van collectieve drinkwaterinstallaties in 2011 en 2012 Colofon Inspectie Leefomgeving en Transport Water, Bodem en Bouwen Graadt van Roggenweg 500 Utrecht Pagina 2 van 10 Colofon

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 669 Wijziging van de Wet pleziervaartuigen in verband met de invoering van uitlaat- en geluidsemissienormen voor pleziervaartuigen en uitbreiding

Nadere informatie

Toezicht door de VROM-Inspectie op het aanbrengen van CE-markering op bouwproducten in 2003.

Toezicht door de VROM-Inspectie op het aanbrengen van CE-markering op bouwproducten in 2003. Toezicht door de VROM-Inspectie op het aanbrengen van CE-markering op bouwproducten in 2003. 1. Inleiding en doel De komende jaren zullen vrijwel alle bouwproducten van het CE-markeringsteken moeten worden

Nadere informatie

Toezicht kermisattracties

Toezicht kermisattracties Toezicht kermisattracties Inspectieresultaten van 2016 De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt toezicht op de naleving van de veiligheidsregels door kermisexploitanten. Deze controles zijn

Nadere informatie

Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein

Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein Inspectieresultaten 2010 31 augustus 2011 Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein - Inspectieresultaten 2010 31 augustus 2011 Colofon Projectnaam

Nadere informatie

Controleresultaten Legionellapreventie Cluster 1: zwembaden en sauna's. Datum 25 september 2009 Status Definitief

Controleresultaten Legionellapreventie Cluster 1: zwembaden en sauna's. Datum 25 september 2009 Status Definitief Controleresultaten Legionellapreventie 2009 Cluster 1: zwembaden en sauna's Datum 25 september 2009 Status Definitief Colofon VROM-Inspectie Directie Uitvoering Programma Schoon en Veilig water Rijnstraat

Nadere informatie

Toezicht CE-markering Bouwproducten

Toezicht CE-markering Bouwproducten Toezicht CE-markering Bouwproducten R. Baaten Sr. Inspecteur Stabu. Ede, 2 december 2014 Tros Radar: CE markering medische hulpmiddelen Wat komt in deze presentatie aan de orde? I. Wie is de ILT en wat

Nadere informatie

Factsheet Toezicht kermisattracties

Factsheet Toezicht kermisattracties Factsheet Toezicht kermisattracties 2012-2013 Datum: 17 juli 2014 1 Colofon Projectnaam Toezicht Kermisattracties 2012-2013 Projectnummer P3NT12 (2012) en PDNT0000 (2013) Versienummer 8 juli 2014 Projectleiders

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 1. 2 Doelstelling 2 2.1 Relevante wetgeving 2

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 1. 2 Doelstelling 2 2.1 Relevante wetgeving 2 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Doelstelling 2 2.1 Relevante wetgeving 2 3 De Toezichtonderzoeken 4 3.1 Controle modaliteiten 4 3.2 Toezicht op naleving van het Besluit 4 3.3 Werkwijze 4

Nadere informatie

De Intentieverklaring.

De Intentieverklaring. De www.omwb.nl De De OMWB heeft, in samenwerking met gemeenten en provincie, een nieuwe manier van verlening ontwikkeld: De. In dit document maken we duidelijk hoe deze nieuwe manier precies werkt. De

Nadere informatie

Controleresultaten Legionellapreventie Cluster 1: Ziekenhuizen en buitenpoliklinieken. Datum 5 november 2010 Status Definitief

Controleresultaten Legionellapreventie Cluster 1: Ziekenhuizen en buitenpoliklinieken. Datum 5 november 2010 Status Definitief Controleresultaten Legionellapreventie 2010 Cluster 1: Ziekenhuizen en buitenpoliklinieken Datum 5 november 2010 Status Definitief Colofon VROM-Inspectie Directie Uitvoering Programma Schoon en veilig

Nadere informatie

De nieuwe weg naar erkenning

De nieuwe weg naar erkenning De nieuwe weg naar erkenning Hoofdpunten nieuwe BMI schema s Seminar Brandmeld 5 september 2012 Harrit Broos, LPCB Nederland 1. Drie nieuwe certificatieschema s a. CCV Schema Brandmeldinstallaties 2011

Nadere informatie

Controleresultaten Legionellapreventie Cluster 2: Ziekenhuizen en buitenpoliklinieken. Datum 25 september 2009 Status Definitief

Controleresultaten Legionellapreventie Cluster 2: Ziekenhuizen en buitenpoliklinieken. Datum 25 september 2009 Status Definitief Controleresultaten Legionellapreventie 2009 Cluster 2: Ziekenhuizen en buitenpoliklinieken Datum 25 september 2009 Status Definitief Colofon VROM-Inspectie Directie Uitvoering Programma Schoon en Veilig

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Ministerie van Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 835 Invoering van de verplichting voor scheepseigenaren om een verzekering te hebben voor het schip en hiervan een bewijs aan boord te hebben

Nadere informatie

Naar aanleiding van de vele vragen die we krijgen, heeft het ILT onderstaand voor u de meest voorkomende vragen incl. antwoord op een rij gezet.

Naar aanleiding van de vele vragen die we krijgen, heeft het ILT onderstaand voor u de meest voorkomende vragen incl. antwoord op een rij gezet. Naar aanleiding van de vele vragen die we krijgen, heeft het ILT onderstaand voor u de meest voorkomende vragen incl. antwoord op een rij gezet. Wat is de aanleiding voor het nietig verklaren van de medisch

Nadere informatie

Auditstatuut. Systeemtoezicht Wegvervoer

Auditstatuut. Systeemtoezicht Wegvervoer Auditstatuut Systeemtoezicht Wegvervoer Datum: 17 januari 2013 Status: vastgesteld versie 1.0 Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Voorwoord 3 2 Audits 4 2.1 Systeemcriteria 4 3 Traject audit 5 3.1 Self-assessment

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27433 1 oktober 2014 Beleidsregel houdende vaststelling van regels voor de naleving en toezicht op de veiligheidsadviseur

Nadere informatie

Speeltoestellen in de Kinderopvang

Speeltoestellen in de Kinderopvang Speeltoestellen in de Kinderopvang Een onderzoek naar het veiligheidsniveau van speeltoestellen in kinderdagverblijven en peuterspeelzalen Auteur: ir. L. Lammers Senior Veiligheids- en trendonderzoeker

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 * CPR - REGULATION (EU) No 05/2011 Sir W. Churchill-laan 2 Telefoon +1 (0) 0 1 00 Fax +1 (0) 0 1 20 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Grondslag: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

Nadere informatie

Asbestonderzoek bij scheepswerven en treinonderhoudsplaatsen deelproject asbestobjecten 2010. Datum 16 mei 2011 Status Definitief

Asbestonderzoek bij scheepswerven en treinonderhoudsplaatsen deelproject asbestobjecten 2010. Datum 16 mei 2011 Status Definitief Asbestonderzoek bij scheepswerven en treinonderhoudsplaatsen deelproject asbestobjecten 2010 Datum 16 mei 2011 Status Definitief Colofon VROM-Inspectie Directie Uitvoering Milieugevaarlijke Stoffen Nieuwe

Nadere informatie

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid 2015 Veiligheid en Justitie Samenvatting resultaten Aanleiding Op basis van artikel 8 van het Besluit Verstrekking Gegevens Telecommunicatie is opdracht gegeven

Nadere informatie

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 VERORDENING (EU) Nr. 284/2011 VAN DE COMMISSIE van 22 maart 2011 tot vaststelling van specifieke voorwaarden en gedetailleerde procedures voor de invoer

Nadere informatie

Verantwoording CCV over 2014

Verantwoording CCV over 2014 Verantwoording CCV over 2014 Toelichting i) Jaarlijks voert de afdeling Toezicht van de NOvA namens alle dekens de centrale controle op de verordeningen (CCV) uit. In de CCV wordt teruggekeken naar het

Nadere informatie

Toezicht op Ecodesign. IE Motoren Event Utrecht, 20 september 2016

Toezicht op Ecodesign. IE Motoren Event Utrecht, 20 september 2016 Toezicht op Ecodesign IE Motoren Event Utrecht, 20 september 2016 Onderwerpen De Wettelijk kader Ecodesign Toezicht op Ecodesign Aandachtspunten motorenverordeningen De (ILT) Inspectiedienst onder verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Beleidskader intrekken erkenning als Jobcoachorganisatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Beleidskader intrekken erkenning als Jobcoachorganisatie STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13672 27 mei 2013 Beleidskader intrekken erkenning als Jobcoachorganisatie Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

Controleresultaten legionellapreventie 2009. Cluster 3: Zorginstellingen. Datum 1 juni 2010 Status Definitief

Controleresultaten legionellapreventie 2009. Cluster 3: Zorginstellingen. Datum 1 juni 2010 Status Definitief Controleresultaten legionellapreventie 2009 Cluster 3: Zorginstellingen Datum 1 juni 2010 Status Definitief Colofon VROM-Inspectie Directie Uitvoering Programma Schoon en Veilig Water Rijnstraat 8 Postbus

Nadere informatie

Resultaten legionellapreventie Cluster 4: Hotels, bed&breakfasts, campings en jachthavens. Datum 1 juni 2010 Status Definitief

Resultaten legionellapreventie Cluster 4: Hotels, bed&breakfasts, campings en jachthavens. Datum 1 juni 2010 Status Definitief Resultaten legionellapreventie 2009 Cluster 4: Hotels, bed&breakfasts, campings en jachthavens Datum 1 juni 2010 Status Definitief Colofon VROM-Inspectie Directie Uitvoering Programma Schoon en Veilig

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Rapport Toezicht Energielabel NVWA. Productveiligheid NVWA

Rapport Toezicht Energielabel NVWA. Productveiligheid NVWA Rapport Toezicht Energielabel NVWA 2013-2014 Productveiligheid Divisie Consument & Veiligheid NVWA Mei 2015 Colofon Projectnaam Toezicht energie labeling consumenten producten Versienummer 1.0 Projectleiders

Nadere informatie

21.12.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 373/1. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

21.12.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 373/1. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 21.12.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 373/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) Nr. 2182/2004 VAN DE RAAD van 6 december 2004 betreffende op

Nadere informatie

Gezamenlijke aanpak heling Rotterdam

Gezamenlijke aanpak heling Rotterdam Gezamenlijke aanpak heling Rotterdam Portefeuillehouder politie: K. van Moorsel Auteurs: T.M. Timmers (politie), M.B. Verhoef (gemeente Rotterdam), A. van den Brand (OM) Status: Definitief 2015 Politie,

Nadere informatie

Gelet op artikel 9, derde lid, van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht;

Gelet op artikel 9, derde lid, van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht; Concept ten behoeve van internetconsultatie september 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van, nr. IENM/BSK-, tot wijziging van de Regeling erkenningen vervoer gevaarlijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 600 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor het jaar 2003 Nr. 127 BRIEF

Nadere informatie

Een korte gids voor het identificeren van grondverzetmachines. die niet aan de voorschriften voldoen. Voldoet deze. wiellader

Een korte gids voor het identificeren van grondverzetmachines. die niet aan de voorschriften voldoen. Voldoet deze. wiellader Een korte gids voor het identificeren van grondverzetmachines die niet aan de voorschriften voldoen Voldoet deze wiellader aan de Europese wetgeving? INLEIDING Grondverzetmachines die voor de eerste keer

Nadere informatie

Toezicht- en naleeftekorten bij de IPPC branche intensieve veehouderij. Onderzoek naar luchtwassystemen en het effect op de ammoniakemissie

Toezicht- en naleeftekorten bij de IPPC branche intensieve veehouderij. Onderzoek naar luchtwassystemen en het effect op de ammoniakemissie Toezicht- en naleeftekorten bij de IPPC branche intensieve veehouderij Onderzoek naar luchtwassystemen en het effect op de ammoniakemissie T o e z - en i naleeftekorten c h bij de IPPC branche intensieve

Nadere informatie

Bevordering naleving Ventilatie en EPC regels. Verslag uitgevoerde activiteiten 2010. Datum 13 december 2010 Status Definitief

Bevordering naleving Ventilatie en EPC regels. Verslag uitgevoerde activiteiten 2010. Datum 13 december 2010 Status Definitief Bevordering naleving Ventilatie en EPC regels Verslag uitgevoerde activiteiten 2010 Datum 13 december 2010 Status Definitief Colofon Publicatienummer VROM-Inspectie Directie Uitvoering Programma Bouwen

Nadere informatie

L 120/20 Publicatieblad van de Europese Unie 7.5.2008 AANBEVELINGEN COMMISSIE

L 120/20 Publicatieblad van de Europese Unie 7.5.2008 AANBEVELINGEN COMMISSIE L 120/20 Publicatieblad van de Europese Unie 7.5.2008 AANBEVELINGEN COMMISSIE AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 6 mei 2008 inzake de externe kwaliteitsborging voor wettelijke auditors en auditkantoren die

Nadere informatie

VERWERKING EN AFVOEREN GEBREKSKAAS ACTIE MUIZENVAL II

VERWERKING EN AFVOEREN GEBREKSKAAS ACTIE MUIZENVAL II . VERWERKING EN AFVOEREN GEBREKSKAAS ACTIE MUIZENVAL II Voedsel en Waren Autoriteit Afdeling Signalering VP Project nr: OT04H010-1E September 2005 OT04H010-1E 15-12-2005 pagina 1 van 8 INHOUD SAMENVATTING...

Nadere informatie

Juridische aspecten verbonden aan import van led verlichting, armaturen en onderdelen

Juridische aspecten verbonden aan import van led verlichting, armaturen en onderdelen Juridische aspecten verbonden aan import van led verlichting, armaturen en onderdelen Mr. Thomas Goethals President Kennedypark 4A 8500 Kortrijk Tel.: 056/22.29.01 Fax: 056/22.29.02 IMPORT Aankoop Productie

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Beleidsnota Misbruik en Oneigenlijk gebruik. Gemeente Velsen

Beleidsnota Misbruik en Oneigenlijk gebruik. Gemeente Velsen Beleidsnota Misbruik en Oneigenlijk gebruik Gemeente Velsen 2 Inhoudsopgave Inleiding blz. 4 Definities blz. 5 Kader gemeente Velsen blz. 7 Beleidsuitgangspunten blz. 7 Aandachtspunten voor de uitvoering

Nadere informatie

Vragen van producenten, distributeurs en verhuurders. 1. Aan welke reglementering moeten gocarts voldoen?

Vragen van producenten, distributeurs en verhuurders. 1. Aan welke reglementering moeten gocarts voldoen? GOCARTS: VRAGEN EN ANTWOORDEN Vragen van producenten, distributeurs en verhuurders 1. Aan welke reglementering moeten gocarts voldoen? Gocarts moeten voldoen aan de wet van 9 februari 1994 betreffende

Nadere informatie

TOEZICHTINFORMATIE. Toezichtindicatoren Drank en horecawet

TOEZICHTINFORMATIE. Toezichtindicatoren Drank en horecawet TOEZICHTINFORMATIE Toezichtindicatoren Drank en horecawet Datum: december 2013 Versie: 1 2 Inhoud 1 Aanleiding 4 2 Leeswijzer 5 3 Toezichtindicatoren Drank en horecawet 6 3 1 Aanleiding Voor u liggen de

Nadere informatie

REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN EN TOEZICHT OP HET COLLECTIEVE EI-KEURMERK IKB

REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN EN TOEZICHT OP HET COLLECTIEVE EI-KEURMERK IKB REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN EN TOEZICHT OP HET COLLECTIEVE EI-KEURMERK IKB Het bestuur van de Stichting IKB EI, hierna te noemen: de Stichting, in aanmerking nemende dat, het Productschap Pluimvee en

Nadere informatie

CAO voorlichting en handhaving in de uitzendbranche

CAO voorlichting en handhaving in de uitzendbranche CAO-vragen? Neem contact op met de SNCU! SNCU Postbus 9438 3007 AK Rotterdam Telefoon algemeen: 0180-642-530 Fax: 0180-642-539 E-mail: info@sncu.nl Helpdesk: 0800-7008 (gratis) www.sncu.nl www.meldenhelpt.nl

Nadere informatie

Bijlage 1. Stappenschema met toelichting: geen vergunning groot evenement SCHEMA:

Bijlage 1. Stappenschema met toelichting: geen vergunning groot evenement SCHEMA: Bijlage 1. Stappenschema met toelichting: geen vergunning groot evenement SCHEMA: 1 TOELICHTING: De gemeentelijk toezichthouder of de gemeentelijke opsporingsambtenaar constateert, veelal naar aanleiding

Nadere informatie

Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces?

Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces? Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces? Versie 1.0 Datum 2 april 2014 Status Definitief Colofon ILT Ministerie van Infrastructuur en Milieu Koningskade 4 Den Haag Auteur ir. R. van Dorp

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 669 Wijziging van de Wet pleziervaartuigen in verband met de invoering van uitlaat- en geluidsemissienormen voor pleziervaartuigen en uitbreiding

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL NOV 2014 ontv.: Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL NOV 2014 ontv.: Routing Luttenbergstraat 2 Postbus 0078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 o.nl postbus@o. nl Provinciale Staten van O PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P^)/SLOiUlQC^b - 9 NOV 204

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 29 304 Certificatie en accreditatie in het kader van het overheidsbeleid Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal der Staten Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal der Staten Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34899 30 oktober 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 13 oktober 2015, nr. IENM/BSK-2015/105160,

Nadere informatie

Meldplicht Datalekken Boetebevoegdheid toezichthouder Sebyde Privacy Impact Programma

Meldplicht Datalekken Boetebevoegdheid toezichthouder Sebyde Privacy Impact Programma Meldplicht Datalekken Boetebevoegdheid toezichthouder Sebyde Privacy Impact Programma Samenvatting Er zijn een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de wetgeving met betrekking tot de privacy van

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2011 No. 44 Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 21 november 2011, nr. IENM/BSK-2011/156136, tot wijziging van het Besluit erkende organisaties

Nadere informatie

Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen

Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen De wetgeving met betrekking tot machines en arbeidsmiddelen is niet eenvoudig. Er zijn diverse richtlijnen en wetten binnen de Europese Unie en

Nadere informatie

MACHINEVEILIGHEID ALGEMEEN

MACHINEVEILIGHEID ALGEMEEN MACHINEVEILIGHEID ALGEMEEN Het werken met machines, apparaten, gereedschappen en installaties (hierna te noemen: machines) kan gevaren veroorzaken. Machines kunnen gevaarlijk zijn of gevaarlijk worden

Nadere informatie

Civielrechtelijke consequenties publicatie EN 50575:2012 en invoering Europese Verordening bouwproducten

Civielrechtelijke consequenties publicatie EN 50575:2012 en invoering Europese Verordening bouwproducten Nexans congres Fire safety events Civielrechtelijke consequenties publicatie EN 50575:2012 en invoering Europese Verordening bouwproducten Jørgen den Houting 2 Programma 1 Europese Verordening bouwproducten:

Nadere informatie

wetten.nl - Wet- en regelgeving printen - Wet kabelbaaninstallaties - BWBR00163...

wetten.nl - Wet- en regelgeving printen - Wet kabelbaaninstallaties - BWBR00163... wetten.nl - Wet- en regelgeving printen - Wet kabelbaaninstallaties - BWBR0016.. pagina 1 van 9 Wet kabelbaaninstallaties (Tekst geldend op: 25-02-2012) Wet van 5 februari 2004, houdende regels met betrekking

Nadere informatie

Vraag Het blijkt dat ik mijn zonnebank(en) moet aanpassen. Hoe nu verder?

Vraag Het blijkt dat ik mijn zonnebank(en) moet aanpassen. Hoe nu verder? Informatie over zonnebanken van de Voedsel en Waren Autoriteit Bron: www.vwa.nl en antwoord Het blijkt dat ik mijn zonnebank(en) moet aanpassen. Hoe nu verder? Neem voor advies contact op met uw leverancier.

Nadere informatie

Traplift zonder vergunning Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven

Traplift zonder vergunning Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Traplift zonder vergunning Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven 10 november 2009 RA0944475 Samenvatting Een huiseigenaar beklaagt zich over het feit dat de Dienst

Nadere informatie

code INV VS 07 versie 01 Ingangsdatum 22-04-2014 pag. 1 van 5

code INV VS 07 versie 01 Ingangsdatum 22-04-2014 pag. 1 van 5 code INV VS 07 versie 01 Ingangsdatum 22-04-2014 pag. 1 van 5 versie datum toelichting 0.1 01-10-2013 Nieuw document 1. Voorschrift Verder vervoer Dit voorschrift beschrijft hoe verder vervoer werkt. Een

Nadere informatie

Inspectierapport. kdv de Kinderkeet (KDV) Meibergdreef AZ AMSTERDAM ZUIDOOST Registratienummer:

Inspectierapport. kdv de Kinderkeet (KDV) Meibergdreef AZ AMSTERDAM ZUIDOOST Registratienummer: Inspectierapport kdv de Kinderkeet (KDV) Meibergdreef 9 1105 AZ AMSTERDAM ZUIDOOST Registratienummer: 137239488 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie: 30-05-2016

Nadere informatie

nota Handhavingsbeleid ATB-v

nota Handhavingsbeleid ATB-v 1 - nota Handhavingsbeleid ATB-v Europalaan 40 Utrecht Postbus 1511 3500 BM Utrecht T 070 456 41 31 F 070 456 41 99 www.ivw.nl Contactpersoon A.J. Cornelisse T 06 557 44 686 adriaan.cornelisse@ivw.nl 8

Nadere informatie

De 7 zekerheden van het Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen

De 7 zekerheden van het Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen De 7 zekerheden van het Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen 1. U ontvangt een deskundig advies van vakmensen die zorgvuldig zijn opgeleid op gebied van advisering, vervaardiging en aanpassing van hulpmiddelen;

Nadere informatie

Schoonderbeek en Partners Advies BV Postbus 374 6710 BJ Ede Trefwoorden: Gezondheidszorgfunctie, (sub)brandcompartimentering Datum: 7 oktober 2010

Schoonderbeek en Partners Advies BV Postbus 374 6710 BJ Ede Trefwoorden: Gezondheidszorgfunctie, (sub)brandcompartimentering Datum: 7 oktober 2010 AANVRAAG Registratienummer: Betreft: Eisen bestaand gezondheidszorggebouw Aanvrager: ir. C.A.E. (Kees) Rijk Schoonderbeek en Partners Advies BV Postbus 374 6710 BJ Ede Trefwoorden: Gezondheidszorgfunctie,

Nadere informatie

BIJLAGEN Bijlage I Protocol Aanvraag gebruiksvergunning Bijlage II Protocol Controles oplevering bouwwerken

BIJLAGEN Bijlage I Protocol Aanvraag gebruiksvergunning Bijlage II Protocol Controles oplevering bouwwerken BIJLAGEN Bijlage I Bijlage II Bijlage III Bijlage IV Bijlage V Bijlage VI Bijlage VII Protocol Aanvraag gebruiksvergunning Protocol Controles oplevering bouwwerken Protocol Controles gebruiksvergunning

Nadere informatie

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Verordening (EG) Nr. /2004 van de Raad betreffende op euromunten lijkende medailles en penningen

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Verordening (EG) Nr. /2004 van de Raad betreffende op euromunten lijkende medailles en penningen RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 september 2004 (OR. en) 12043/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/0010 (CNS) UEM 149 ECOFIN 294 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Verordening (EG)

Nadere informatie

Stand van zaken naleving brandveiligheidseisen bij opslagen van gevaarlijke stoffen. Actualisatie 2012

Stand van zaken naleving brandveiligheidseisen bij opslagen van gevaarlijke stoffen. Actualisatie 2012 Stand van zaken naleving brandveiligheidseisen bij opslagen van gevaarlijke stoffen Actualisatie 2012 Stand van zaken naleving brandveiligheidseisen bij opslagen van gevaarlijke stoffen Actualisatie 2012

Nadere informatie

Afwijkingen inrichting, uitrusting en gebruik luchthavens

Afwijkingen inrichting, uitrusting en gebruik luchthavens Afwijkingen inrichting, uitrusting en gebruik luchthavens Pagina 1 Luchthavens in Nederland zijn ingericht en uitgerust in overeenstemming met (inter)nationale voorschriften. Dit bevordert het veilig gebruik

Nadere informatie

onderzoeksopzet handhaving

onderzoeksopzet handhaving onderzoeksopzet handhaving Rekenkamercommissie Onderzoeksopzet Handhaving rekenkamercommissie Oss 29 april 2009 1 Inhoudsopgave 1. AANLEIDING EN ACHTERGROND... 3 2. AFBAKENING... 4 3. DOELSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN...

Nadere informatie

Onderzoek elektratechnische installaties bij ondernemers

Onderzoek elektratechnische installaties bij ondernemers Onderzoek elektratechnische installaties bij ondernemers Inleiding Deze rapportage beschrijft de resultaten en conclusies van de uitgevoerde inspecties van de elektrotechnische installatie bij een groep

Nadere informatie

CE markering constructiehout. Peter de Graauw SKH Wageningen

CE markering constructiehout. Peter de Graauw SKH Wageningen CE markering constructiehout Peter de Graauw SKH Wageningen Na afloop digitaal beschikbaar: 1) Deze presentatie 2) Bijbehorende uitleg 3) CPR 4) brochure CE-markering op bouwproducten Wat gaan we doen?

Nadere informatie

Markttoezicht: met elkaar méér effect. Safety event, 13 mei 2014 Drs. Ineke Lemmen Programmamanager Markttoezicht

Markttoezicht: met elkaar méér effect. Safety event, 13 mei 2014 Drs. Ineke Lemmen Programmamanager Markttoezicht Markttoezicht: met elkaar méér effect Safety event, 13 mei 2014 Drs. Ineke Lemmen Programmamanager Markttoezicht Inspectie SZW, 13 mei 2014 Inspectie SZW: historie en werkveld Historie: Arbeidsinspectie

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VERLOF. Eerste onderzoek

RAPPORT VAN BEVINDINGEN MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VERLOF. Eerste onderzoek RAPPORT VAN BEVINDINGEN MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VERLOF Eerste onderzoek Basisschool De Wingerd Plaats : Lelystad Gemeente : Lelystad BRIN-nummer : 15FM-C1 Onderzoeksnummer : 292716 Datum onderzoek

Nadere informatie

Boren zonder Zorgen Erkenningsregeling. RWS Leefomgeving / Bodem+ Jan Frank Mars

Boren zonder Zorgen Erkenningsregeling. RWS Leefomgeving / Bodem+ Jan Frank Mars Boren zonder Zorgen Erkenningsregeling RWS Leefomgeving / Bodem+ Jan Frank Mars Inhoud 1. Wet- en regelgeving 2. Erkenningsregeling 3. Rol Inspectie Leefomgeving & Transport 4. Rol toezicht & Handhaving

Nadere informatie

Introductie. en implementeren in projecten. Waarom het onderwerp Europese richtlijnen:

Introductie. en implementeren in projecten. Waarom het onderwerp Europese richtlijnen: Europese Richtlijnen: toepassen en implementeren in projecten Geleen, 31-05-2012 Waarom het onderwerp Europese richtlijnen: Toepassing in projecten niet altijd vanzelfsprekend; Regelgeving is niet altijd

Nadere informatie

Toelichting op de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Heemstede 2014

Toelichting op de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Heemstede 2014 Toelichting op de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Heemstede 2014 Algemene toelichting Hoofdstuk 2 Herstellend traject In een herstellend traject zijn verschillende

Nadere informatie

1 Onderwerp. 2 Wettelijke basis. Erkende quarantainevoorzieningen voor vogels afkomstig uit 3 e landen

1 Onderwerp. 2 Wettelijke basis. Erkende quarantainevoorzieningen voor vogels afkomstig uit 3 e landen code OVQV-01 versie 02 ingangsdatum 08-01-2014 pag. 1 van 6 versie datum toelichting 02 December 2013 Aanpassing aan NVWA sjabloon en enkele correcties 1 Onderwerp Vogels, die ingevoerd worden uit 3e-landen,

Nadere informatie

Inspectierapport ViaViela Spijkenisse (GOB) Oostendeelplein TM Zuidland Registratienummer

Inspectierapport ViaViela Spijkenisse (GOB) Oostendeelplein TM Zuidland Registratienummer Inspectierapport ViaViela Spijkenisse (GOB) Oostendeelplein 36 3214TM Zuidland Registratienummer 510383154 Toezichthouder: GGD Rotterdam-Rijnmond In opdracht van gemeente: Nissewaard Datum inspectie: 10-03-2017

Nadere informatie

CE-MARKERING VOOR BOUTVERBINGEN IN STAALCONSTRUCTIES (EN 15048 en EN 14399)

CE-MARKERING VOOR BOUTVERBINGEN IN STAALCONSTRUCTIES (EN 15048 en EN 14399) CE-MARKERING VOOR BOUTVERBINGEN IN STAALCONSTRUCTIES (EN 15048 en EN 14399) Historie / Achtergrond: De Europese Richtlijn voor Bouwproducten is opgezet om te komen tot een uniforme wetgeving binnen de

Nadere informatie

Handhaving voedingclaims 2010. Datum: oktober 2010

Handhaving voedingclaims 2010. Datum: oktober 2010 Handhaving voedingclaims 2010 Datum: oktober 2010 Samenvatting In de tweede helft van 2010 heeft de nvwa een handhavingsactie uitgevoerd op het gebruik van voedingsclaims. Voor voedingsclaims gelden de

Nadere informatie

De Inspecteur-Generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit,

De Inspecteur-Generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, code IB02-SPEC37 versie 05 Inwerkingtreding: 15 februari 2017 pag. 1 van 6 De Minister van Versie Datum vaststelling Volksgezondheid, Welzijn en Sport/ De Nederlandse Voedsel en Wijzigingen ten opzichte

Nadere informatie

Bijlage Erkenninghouder snelheidsbegrenzers

Bijlage Erkenninghouder snelheidsbegrenzers Bijlage Erkenninghouder snelheidsbegrenzers HOOFDSTUK 1 - TOELICHTING OP DE BIJLAGE ERKENNINGHOUDER SNELHEIDSBEGRENZERS... 3 1.1 TOELICHTING... 3 1.2 INDELING... 3 1.3 TITEL... 3 1.4 ERKENNINGEN EN BEVOEGDHEDEN...

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel

Nadere informatie

Bestuurlijke Boete. 2 Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete 3

Bestuurlijke Boete. 2 Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete 3 Bestuurlijke Boete Bestuurlijke Boete De bewaakt en bevordert een veilig en duurzaam gebruik van weg, water, lucht en rail door burgers en ondernemers. Dat wordt bijvoorbeeld gedaan door controles langs

Nadere informatie

Toezicht & Handhaving in de Gemeente Meerssen

Toezicht & Handhaving in de Gemeente Meerssen Toezicht & Handhaving in de Gemeente Meerssen INLEIDING De meeste mensen willen graag wonen in een gemeente die veilig is en er netjes en verzorgd uitziet. Maar we willen ook wel eens iets aan de omgeving

Nadere informatie

De aanvullende eisen zijn speciaal ontwikkeld voor kinderbedden en boxen die in de

De aanvullende eisen zijn speciaal ontwikkeld voor kinderbedden en boxen die in de 1 Aanvullende eisen kinderbedden en boxen in kinderopvang Vragen en antwoorden 1. Wat houden de aanvullende eisen in? De aanvullende eisen zijn speciaal ontwikkeld voor kinderbedden en boxen die in de

Nadere informatie

RICHTLIJNEN. (Voor de EER relevante tekst)

RICHTLIJNEN. (Voor de EER relevante tekst) L 355/42 12.12.2014 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2014/106/EU VAN DE COMMISSIE van 5 december 2014 tot wijziging van de bijlagen V en VI bij Richtlijn 2008/57/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende

Nadere informatie

Verordening 305/2011 voor het verhandelen van bouwproducten (CPR) Infosessie kabels. Catherine Grimonpont 20 juni 2017 FOD Economie

Verordening 305/2011 voor het verhandelen van bouwproducten (CPR) Infosessie kabels. Catherine Grimonpont 20 juni 2017 FOD Economie Verordening 305/2011 voor het verhandelen van bouwproducten (CPR) Infosessie kabels Catherine Grimonpont 20 juni 2017 FOD Economie Inhoudstabel 1. Europees kader CPR 2. Prestatieverklaring 3. CE-markering

Nadere informatie

Keurmerkreglement IKB Ei

Keurmerkreglement IKB Ei Definities Artikel 1 1. Dit reglement is een bijlage bij de AV IKB Ei. in dit reglement zijn de definities van de AV IKB Ei overgenomen, in aanvulling hierop wordt verstaan onder: 1. Aangewezen rechtspersoon:

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel van: Initiële

Nadere informatie

compacte graafmachine Voldoet deze aan de Europese wetgeving? Een korte gids voor het identificeren van grondverzetmachines

compacte graafmachine Voldoet deze aan de Europese wetgeving? Een korte gids voor het identificeren van grondverzetmachines Een korte gids voor het identificeren van grondverzetmachines die niet aan de voorschriften voldoen. Voldoet deze compacte graafmachine aan de Europese wetgeving? INLEIDING Grondverzetmachines die voor

Nadere informatie

ATEX jaar na dato werkt het? Leo van Schie Certification Manager Explosion Safety

ATEX jaar na dato werkt het? Leo van Schie Certification Manager Explosion Safety ATEX 114 1 jaar na dato werkt het? Leo van Schie Certification Manager Explosion Safety Leo van Schie 14 jaar werkzaam voor DEKRA Projectleider en Certificatie Manager explosieveiligheid Leidt keuringen

Nadere informatie

Celsius Temperatuursnormen vlees tijdens vervoer

Celsius Temperatuursnormen vlees tijdens vervoer Celsius Temperatuursnormen vlees tijdens vervoer Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Celsius Temperatuursnormen vlees tijdens vervoer Datum: September 2008 Versie: extern Auteur: AID Communicatie

Nadere informatie

code IB02-SPEC35 versie 02 Inwerkingtreding: 1 oktober 2017 pag. 1 van 5

code IB02-SPEC35 versie 02 Inwerkingtreding: 1 oktober 2017 pag. 1 van 5 code IB02-SPEC35 versie 02 Inwerkingtreding: 1 oktober 2017 pag. 1 van 5 Versie Datum De Staatssecretaris van Wijzigingen ten opzichte van eerdere versie Vaststelling Economische Zaken 02 05-09-2017 De

Nadere informatie

Bijlage 1. Procedure inspecties toezichthouder

Bijlage 1. Procedure inspecties toezichthouder Bijlage 1 Procedure inspecties toezichthouder Voorinspectie 1. Ontvangst melding (artikel 45, eerste lid Wet Kinderopvang), afdeling Welzijn. 2. Controleren of er sprake is van kinderopvang (artikel 4

Nadere informatie

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Pagina 1 van 6 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal De directie van Werkvloertaal, overwegende, dat het in verband

Nadere informatie