Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LAND- EN TUINBOUW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LAND- EN TUINBOUW"

Transcriptie

1 RLLL-RLLL-ADV-004bijl08 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LAND- EN TUINBOUW Opleiding Tuinbouwarbeider BO LT 003 (Ontwerp) Versie 1.0 Ontwerp Pagina 1 van 20

2 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 15 januari Opleiding Relatie opleiding referentiekader Inhoud Certificering Niveau Duur Plaats van de opleiding in het studiegebied Modules Leertraject (aangepast) Sleutelvaardigheden van de opleiding Teeltvoorbereidingen treffen Planten, zaaien en vermeerderen Gewassen beschermen Gewassen verzorgen Oogsten en naoogstbehandelingen uitvoeren Gewassen marktklaar maken Rapporteren Eigen deskundigheid opbouwen Ondersteunende kennis Biologisch telen Werkplekleren Veilig, ergonomisch, hygiënisch en milieubewust werken Modules Plantenkennis (M LT G014) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Module Snoeitechnieken voor de tuinbouw (M LT 0 15) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Module Teeltvoorbereiding (M LT 016) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Module Biologische teeltvoorbereiding (M LT 017) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Module Teeltbescherming en -verzorging (M LT 018) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Module Biologische teeltbescherming en verzorging (M LT 019) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Module Toediening gewasbeschermingsmiddelen (M LT GXXX) Versie 1.0 Ontwerp Pagina 2 van 20

3 3.7.1 Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Module Vermeerdering (M LT 020) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Module Biologische vermeerdering (M LT 021) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Module Oogsttechnieken (M LT 022) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Module Veiligheid en ergonomie in de tuinbouw (M LT G023) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Module Actuele technieken (M LT G024) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Module Machinegebruik (M LT G025) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Module Machineonderhoud (M LT G026) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Module Beroepspraktijk Werkplekleren tuinbouwarbeider (M LT 027) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Versie 1.0 Ontwerp Pagina 3 van 20

4 1 Opleiding 1.1 Relatie opleiding referentiekader De beroepsopleiding Tuinbouwarbeider hoort thuis in het studiegebied LAND- EN TUINBOUW. De opleiding werd afgeleid van het SERV beroepscompetentieprofiel Tuinbouwarbeider (WD/2008/4665/28) 1.2 Inhoud Een tuinbouwarbeider is actief in de groenten-, fruit- of sierteelt of de boomkwekerij, en dit doorheen het hele teeltproces, beginnend bij de bodemvoorbereiding tot en met de naoogstbehandelingen. Hij kan zowel met traditionele als biologische procédés werken. Hij werkt steeds onder het gezag van een leidinggevende. In de opleiding Tuinbouwarbeider leert de cursist meewerken aan de duurzame productie van groenten, fruit, bloemen, planten en bomen. Hij leert op een veilige, milieubewuste en hygiënische manier - de bodem voorbereiden op het zaaien, planten of stekken; - de teelten vermeerderen, zaaien of planten; - de teelten verzorgen en beschermen; - de teelten oogsten; - de geoogste producten sorteren en marktklaar maken. Hij leert ook verslag uitbrengen over de werkzaamheden aan de leidinggevende. De tuinbouwsector omvat verschillende deelsectoren, teeltsoorten en gewassen. Het beroepscompetentieprofiel stelt dat de verschillen in taken en competenties die van een tuinbouwarbeider worden verwacht, zich niet zozeer situeren op het niveau van de teeltwijzen of de deelsectoren, maar eerder op het niveau van de gewassen. Het formuleert daarom de competenties op een algemeen niveau. Het opleidingsprofiel Tuinbouwarbeider volgt deze benadering. 1.3 Certificering Deze opleiding leidt tot het certificaat TUINBOUWARBEIDER. Het certificaat van deze opleiding leidt in combinatie met het certificaat AANVULLENDE ALGEMENE VORMING tot het diploma secundair onderwijs. 1.4 Niveau De opleiding Tuinbouwarbeider situeert zich op het niveau secundair volwassenenonderwijs. 1.5 Duur De opleiding Tuinbouwarbeider omvat in totaal lestijden. 1.6 Plaats van de opleiding in het studiegebied Nr. Opleidingen Lestijden Referentiekader 1 Florist BO LT Geïnspireerd op sectorconvenanten Groene sectoren, Colo- Aequor en Nederlands Beroepscompetentieprofi elen, COBRA, Publ. Poortman,e.a., na valid. door KUFB. Versie 1.0 Ontwerp Pagina 4 van 20

5 2 Florist-medewerker BO LT idem 3 Tuinbouwarbeider BO LT SERV BCP 4 Hovenier onderhoud parken en BO LT SERV BP tuinen 5 Hovenier aanleg parken en BO LT SERV BP tuinen 6 Tuintekenaar BO LT Geïnspireerd op Brits beroepsprofiel Garden designer + valideringen Eduplus, Boerenbond en BFG 7 Boomverzorger BO LT SERV BP + ETW 1.7 Modules Naam Lestijden Plantenkennis M LT G Snoeitechnieken voor de tuinbouw M LT Teeltvoorbereiding M LT Biologische teeltvoorbereiding M LT Teeltbescherming en -verzorging M LT Biologische teeltbescherming en -verzorging M LT Toediening gewasbeschermingsmiddelen M LT GXXX 20 Vermeerdering M LT Biologische vermeerdering M LT Oogsttechnieken M LT Veiligheid en ergonomie in de tuinbouw M LT G Actuele technieken M LT G Machinegebruik M LT G Machineonderhoud M LT G Beroepspraktijk Werkplekleren tuinbouwarbeider M LT Versie 1.0 Ontwerp Pagina 5 van 20

6 1.8 Leertraject (aangepast) Versie 1.0 Ontwerp Pagina 6 van 20

7 1.9 Sleutelvaardigheden Sleutelvaardigheid Specificatie Accuratesse Erop gericht zijn binnen de voorgeschreven tijd SV02 een taak nauwkeurig te voltooien. Leergierigheid In staat zijn om actief te zoeken naar situaties om SV19 zijn competenties te verbreden en te verdiepen. Verantwoordelijkheidszin Aandacht hebben voor de consequenties van een SV31 taak en beslissingen nemen op basis van mogelijke consequenties ervan. Veiligheids- en milieubewustzijn In staat zijn om actief en proactief in te staan voor de veiligheid en om situaties te voorkomen die mens en milieu kunnen schaden. SV30 Versie 1.0 Ontwerp Pagina 7 van 20

8 2 van de opleiding 2.1 Teeltvoorbereidingen treffen LT 003 BC 001 LT 003 BC 002 LT 003 BC 003 LT 003 BC 004 LT 003 BC Planten, zaaien en vermeerderen LT 003 BC 006 LT 003 BC 007 LT 003 BC 008 LT 003 BC Gewassen beschermen LT 003 BC 010 LT 003 BC 011 LT 003 BC 012 LT 003 BC 013 Nieuw 1 Nieuw 2 Nieuw 3 Nieuw 4 Nieuw 5 Nieuw 6 Nieuw Gewassen verzorgen LT 003 BC 014 LT 003 BC 015 LT 003 BC 016 LT 003 BC 017 LT 003 BC 018 LT 003 BC 019 LT 003 BC 020 LT 003 BC 021 de grond plantklaar maken. het materiaal voor de teeltopstart aanbrengen. teelttechnische bescherming aanbrengen. (jong)planten uitzetten. irrigatie voorzien. machinaal planten/zaaien. manueel planten/zaaien. gewas aan steunmateriaal bevestigen. naargelang de context oculeren, enten of stekken. bestrijdingsmiddelen volgens de vigerende wetgeving gebruiken. onkruid manueel of mechanisch verwijderen. geïntegreerde teelt toepassen. instructies voor klimaatregeling uitvoeren. De verschillende toepassingsvormen van gewasbeschermingsmiddelen beschrijven Het behandelingsmateriaal veilig en correct gebruiken Het behandelingsmateriaal afstellen Het behandelingsmateriaal reinigen Het behandelingsmateriaal onderhouden De dosering en de hoeveelheid spuitvloeistof berekenen De voorgeschreven behandeling uitvoeren irrigatie verzorgen. bemesting verzorgen. naargelang de context dunnen, dieven of toppen. gras maaien. planten verpotten. technieken van groeibeheersing toepassen. snoeiregels correct toepassen. snoeitechnieken voor de tuinbouw toepassen. 2.5 Oogsten en naoogstbehandelingen uitvoeren LT 003 BC 022 de gepaste oogsttechnieken toepassen. Versie 1.0 Ontwerp Pagina 8 van 20

9 LT 003 BC 023 LT 003 BC 024 LT 003 BC 025 de oogst opladen, registreren en stockeren. de grond na de oogst zuiver maken. de teeltomgeving opruimen. 2.6 Gewassen marktklaar maken LT 003 BC 026 gewassen reinigen. LT 003 BC 027 gewassen volgens markteisen, kwaliteits- en hygiënenormen sorteren. LT 003 BC 028 gewassen transportklaar maken. 2.7 Rapporteren LT 003 BC 029 LT 003 BC 030 LT 003 BC 031 LT 003 BC 032 Nieuw 8 ziekten en plagen rapporteren. schade aan materiaal rapporteren. afwijkingen van de planning rapporteren. productievorderingen rapporteren. aan de leidinggevende rapporteren. 2.8 Eigen deskundigheid opbouwen LT 003 BC 033 LT 003 BC 034 LT 003 BC Ondersteunende kennis LT 003 BC 036 LT 003 BC 037 LT 003 BC 038 LT 003 BC 039 LT 003 BC 040 LT 003 BC 041 LT 003 BC Biologisch telen LT 003 BC Werkplekleren LT 003 BC 044 informatie over bijscholingsinitiatieven opzoeken. nieuwe ontwikkelingen opvolgen. nieuwe actuele technieken toepassen. karakteristieken van planten beschrijven. groei van planten beschrijven. habitat van planten beschrijven. onderhoud van planten beschrijven. basisonderhoud van machines en gereedschap uitvoeren. machines en gereedschap gebruiken. machines en gereedschap reinigen. biologische procédés toepassen. werkzaamheden van een tuinbouwarbeider in een praktijkomgeving uitvoeren Veilig, ergonomisch, hygiënisch en milieubewust werken Versie 1.0 Ontwerp Pagina 9 van 20

10 LT 003 BC 045 LT 003 BC 046 LT 003 BC 047 LT 003 BC 048 LT 003 BC 049 LT 003 BC 050 LT 003 BC 051 LT 003 BC 052 LT 003 BC 053 LT 003 BC 054 LT 003 BC 055 LT 003 BC 056 LT 003 BC 057 persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. vermijden. de werkruimte opruimen. hygiënische richtlijnen volgen. milieurichtlijnen volgen. veiligheidsvoorschriften en instructies toepassen. gevaarlijke producten correct gebruiken. afval en restproducten sorteren. ergonomisch werken. de vigerende wetgeving over basisveiligheid, gezondheid en milieu op het werk toepassen. gevaren herkennen. risico s beoordelen. gepast op gevaren of risico s reageren. Versie 1.0 Ontwerp Pagina 10 van 20

11 3 Modules 3.1 Plantenkennis (M LT G014) Situering van de module in de opleiding In deze module verwerft de cursist inzicht in het gangbare gamma planten. Hij leert van planten de karakteristieken, de habitat, de groei en het onderhoud kennen Instapvereisten voor de module Studieduur 40 Lt Module Plantenkennis karakteristieken van planten beschrijven. LT 003 BC 036 groei van planten beschrijven. LT 003 BC 037 habitat van planten beschrijven. LT 003 BC 038 onderhoud van planten beschrijven. LT 003 BC Module Snoeitechnieken voor de tuinbouw (M LT 0 15) Situering van de module in de opleiding In deze module verwerft de cursist het nodige inzicht in de methodes, technieken en gebruikte materialen bij het snoeien Instapvereisten voor de module Studieduur 40 Lt Module Snoeitechnieken voor de tuinbouw snoeitechnieken voor de tuinbouw toepassen. LT 003 BC 021 snoeiregels correct toepassen. LT 003 BC 020 Versie 1.0 Ontwerp Pagina 11 van 20

12 3.3 Module Teeltvoorbereiding (M LT 016) Situering van de module in de opleiding In de modules Teeltvoorbereiding, Vermeerdering, Teeltbescherming en verzorging en Oogsttechnieken leert de cursist om een gewas op te kweken vanuit het basismateriaal tot een verkoopsklaar product. In elke module kan een teelt volledig behandeld worden. In de module Teeltvoorbereiding ligt de nadruk op de voorbereidende technieken Instapvereisten voor de module Studieduur 40 Lt Module Teeltvoorbereiding de grond plantklaar maken. LT 003 BC 001 het materiaal voor de teeltopstart aanbrengen. LT 003 BC 002 teelttechnische bescherming aanbrengen. LT 003 BC 003 (jong)planten uitzetten. LT 003 BC 004 irrigatie voorzien. LT 003 BC 005 afwijkingen van de planning rapporteren. LT 003 BC 031 productievorderingen rapporteren. LT 003 BC Module Biologische teeltvoorbereiding (M LT 017) Situering van de module in de opleiding In de modules Biologische teeltvoorbereiding, Biologische vermeerdering, Biologische teeltbescherming en verzorging en Oogsttechnieken leert de cursist om een gewas biologisch op te kweken vanuit het basismateriaal tot een verkoopsklaar product. In elke module kan een biologische teelt volledig behandeld worden. In de module Biologische teeltvoorbereiding ligt de nadruk op de voorbereidende technieken Instapvereisten voor de module Studieduur 40 Lt Versie 1.0 Ontwerp Pagina 12 van 20

13 3.4.4 Module Biologische teeltvoorbereiding biologische procédés toepassen. LT 003 BC 043 de grond plantklaar maken. LT 003 BC 001 het materiaal voor de teeltopstart aanbrengen. LT 003 BC 002 teelttechnische bescherming aanbrengen. LT 003 BC 003 (jong)planten uitzetten. LT 003 BC 004 irrigatie voorzien. LT 003 BC 005 afwijkingen van de planning rapporteren. LT 003 BC 031 productievorderingen rapporteren. LT 003 BC Module Teeltbescherming en -verzorging (M LT 018) Situering van de module in de opleiding In de modules Teeltvoorbereiding, Vermeerdering, Teeltbescherming en verzorging en Oogsttechnieken leert de cursist om een gewas op te kweken vanuit het basismateriaal tot een verkoopsklaar product. In de module Teeltbescherming en verzorging ligt de nadruk op de technieken nodig tijdens de groeifase van het gewas Instapvereisten voor de module Studieduur 40 Lt Module Teeltbescherming en -verzorging bestrijdingsmiddelen volgens de vigerende wetgeving gebruiken. LT 003 BC 010 geïntegreerde teelt toepassen. LT 003 BC 012 instructies voor klimaatregeling uitvoeren. LT 003 BC 013 irrigatie verzorgen. LT 003 BC 014 bemesting verzorgen. LT 003 BC 015 naargelang de context dunnen, dieven of toppen. LT 003 BC 016 gras maaien. LT 003 BC 017 planten verpotten. LT 003 BC 018 technieken van groeibeheersing toepassen. LT 003 BC 019 onkruid manueel of mechanisch verwijderen. LT 003 BC 011 ziekten en plagen rapporteren. LT 003 BC 029 afwijkingen van de planning rapporteren. LT 003 BC 031 productievorderingen rapporteren. LT 003 BC 032 Versie 1.0 Ontwerp Pagina 13 van 20

14 3.6 Module Biologische teeltbescherming en verzorging (M LT 019) Situering van de module in de opleiding In de modules Biologische teeltvoorbereiding, Biologische vermeerdering, Biologische teeltbescherming en verzorging en Oogsttechnieken leert de cursist om een gewas biologisch op te kweken vanuit het basismateriaal tot een verkoopsklaar product. In elke module kan een biologische teelt volledig behandeld worden. In de module Biologische teeltbescherming en verzorging ligt de nadruk op de biologische technieken nodig tijdens de groeifase van het gewas Instapvereisten voor de module Studieduur 40 Lt Module Biologische teeltbescherming en -verzorging biologische procédés toepassen. LT 003 BC 043 bestrijdingsmiddelen gebruiken volgens de vigerende wetgeving. LT 003 BC 010 geïntegreerde teelt toepassen. LT 003 BC 012 instructies voor klimaatregeling uitvoeren. LT 003 BC 013 irrigatie verzorgen. LT 003 BC 014 bemesting verzorgen. LT 003 BC 015 naargelang de context dunnen, dieven of toppen. LT 003 BC 016 gras maaien. LT 003 BC 017 planten verpotten. LT 003 BC 018 technieken van groeibeheersing toepassen. LT 003 BC 019 onkruid manueel of mechanisch verwijderen. LT 003 BC 011 ziekten en plagen rapporteren. LT 003 BC 029 afwijkingen van de planning rapporteren. LT 003 BC 031 productievorderingen rapporteren. LT 003 BC 032 Versie 1.0 Ontwerp Pagina 14 van 20

15 3.7 Module Toediening gewasbeschermingsmiddelen (M LT GXXX) Situering van de module in de opleiding In deze module leert de cursist het behandelingsmateriaal en de gewasbeschermingsmiddelen op een professionele en veilige manier te gebruiken Instapvereisten voor de module Studieduur 20 Lt Module Toediening gewasbeschermingsmiddelen De verschillende toepassingsvormen van gewasbeschermingsmiddelen beschrijven Nieuw 1 Het behandelingsmateriaal veilig en correct gebruiken Nieuw 2 Het behandelingsmateriaal afstellen Nieuw 3 Het behandelingsmateriaal reinigen Nieuw 4 Het behandelingsmateriaal onderhouden Nieuw 5 De dosering en de hoeveelheid spuitvloeistof berekenen Nieuw 6 De voorgeschreven behandeling uitvoeren Nieuw 7 bestrijdingsmiddelen volgens de vigerende wetgeving toepassen. LT 004 BC 010 aan de leidinggevende rapporteren. Nieuw 8 persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. LT 004 BC 045 vermijden. LT 004 BC 046 hygiënische richtlijnen volgen. LT 004 BC 048 milieurichtlijnen volgen. LT 004 BC 049 veiligheidsvoorschriften en instructies toepassen. LT 004 BC 050 gevaarlijke producten correct gebruiken. LT 004 BC 051 afval en restproducten sorteren. LT 004 BC 052 ergonomisch werken. LT 004 BC Module Vermeerdering (M LT 020) Situering van de module in de opleiding In de modules Teeltvoorbereiding, Vermeerdering, Teeltbescherming en verzorging en Oogsttechnieken leert de cursist om een gewas op te kweken vanuit het basismateriaal tot een verkoopsklaar product. In elke module kan een teelt volledig behandeld worden. In de module Vermeerdering ligt de nadruk op het vermeerderen van de gewassen Instapvereisten voor de module Studieduur 40 Lt Versie 1.0 Ontwerp Pagina 15 van 20

16 3.8.4 Module Vermeerdering machinaal planten/zaaien. LT 003 BC 006 manueel planten/zaaien. LT 003 BC 007 gewas aan steunmateriaal bevestigen. LT 003 BC 008 naargelang de context oculeren, enten of stekken. LT 003 BC 009 afwijkingen van de planning rapporteren. LT 003 BC 031 productievorderingen rapporteren. LT 003 BC Module Biologische vermeerdering (M LT 021) Situering van de module in de opleiding In de modules Biologische teeltvoorbereiding, Biologische vermeerdering, Biologische teeltbescherming en verzorging en Oogsttechnieken leert de cursist om een gewas biologisch op te kweken vanuit het basismateriaal tot een verkoopsklaar product. In elke module kan een biologische teelt volledig behandeld worden. In de module Biologische vermeerdering ligt de nadruk op het biologisch vermeerderen van de gewassen Instapvereisten voor de module Studieduur 40 Lt Module Biologische vermeerdering biologische procédés toepassen. LT 003 BC 043 machinaal planten/zaaien. LT 003 BC 006 manueel planten/zaaien. LT 003 BC 007 gewas aan steunmateriaal bevestigen. LT 003 BC 008 naargelang de context oculeren, enten of stekken. LT 003 BC 009 afwijkingen van de planning rapporteren. LT 003 BC 031 productievorderingen rapporteren. LT 003 BC 032 Versie 1.0 Ontwerp Pagina 16 van 20

17 3.10 Module Oogsttechnieken (M LT 022) Situering van de module in de opleiding In de modules Teeltvoorbereiding, Vermeerdering, Teeltbescherming en verzorging en Oogsttechnieken leert de cursist om een gewas op te kweken vanuit het basismateriaal tot een verkoopsklaar product. In de module Oogsttechnieken ligt de nadruk op het oogsten van het gewas en de opvolging ervan Instapvereisten voor de module Studieduur 40 Lt Module Oogsttechnieken de gepaste oogsttechnieken toepassen. LT 003 BC 022 de oogst opladen, registreren en stockeren. LT 003 BC 023 de grond na de oogst zuiver maken. LT 003 BC 024 de teeltomgeving opruimen. LT 003 BC 025 gewassen reinigen. LT 003 BC 026 gewassen volgens markteisen, kwaliteits- en hygiënenormen sorteren. LT 003 BC 027 gewassen transportklaar maken. LT 003 BC 028 afwijkingen van de planning rapporteren. LT 003 BC 031 productievorderingen rapporteren. LT 003 BC Module Veiligheid en ergonomie in de tuinbouw (M LT G023) Situering van de module in de opleiding In deze module leert de cursist aan de hand van de wetgeving met betrekking tot veiligheid, gezondheid, hygiëne en milieu op het werk gevaren herkennen, risico s beoordelen en gepast reageren Instapvereisten voor de module Studieduur 20 Lt Versie 1.0 Ontwerp Pagina 17 van 20

18 Module Veiligheid en ergonomie in de tuinbouw de vigerende wetgeving over basisveiligheid, gezondheid en milieu op het werk toepassen. LT 003 BC 054 gevaren herkennen. LT 003 BC 055 risico s beoordelen. LT 003 BC 056 gepast op gevaren of risico s reageren. LT 003 BC Module Actuele technieken (M LT G024) Situering van de module in de opleiding In deze module maakt de cursist kennis met de nieuwste technieken in zijn vakgebied. Hij leert deze technieken op een correcte manier toepassen in zijn vakgebied Instapvereisten voor de module Studieduur 20 Lt Module Actuele technieken informatie over bijscholingsinitiatieven opzoeken. LT 003 BC 033 nieuwe ontwikkelingen opvolgen. LT 003 BC 034 nieuwe actuele technieken toepassen. LT 003 BC Module Machinegebruik (M LT G025) Situering van de module in de opleiding In deze module leert de cursist om de machines en gereedschappen die hij nodig heeft tijdens zijn beroepsuitoefening correct en veilig te gebruiken en te reinigen Instapvereisten voor de module Studieduur 20 Lt Versie 1.0 Ontwerp Pagina 18 van 20

19 Module Machinegebruik machines en gereedschap gebruiken. LT 003 BC 041 machines en gereedschap reinigen. LT 003 BC 042 schade aan materiaal rapporteren. LT 003 BC Module Machineonderhoud (M LT G026) Situering van de module in de opleiding In deze module leert de cursist om een basisonderhoud van de machines die hij nodig heeft tijdens zijn beroepsuitoefening uit te voeren Instapvereisten voor de module Studieduur 20 Lt Module Machineonderhoud basisonderhoud van machines en gereedschap uitvoeren. LT 003 BC Module Beroepspraktijk Werkplekleren tuinbouwarbeider (M LT 027) Situering van de module in de opleiding In deze module implementeert de cursist op een systematische wijze de eerder verworven basiskennis en -vaardigheden in een praktijkgerichte context. Versie 1.0 Ontwerp Pagina 19 van 20

20 Instapvereisten voor de module Studieduur 80 Lt Module Beroepspraktijk Werkplekleren tuinbouwarbeider werkzaamheden van een tuinbouwarbeider in een praktijkomgeving uitvoeren. LT 003 BC 044 Versie 1.0 Ontwerp Pagina 20 van 20

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LAND- EN TUINBOUW

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LAND- EN TUINBOUW Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LAND- EN TUINBOUW Opleiding Tuinbouwarbeider BO LT 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 19 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 4 1.2

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LAND- EN TUINBOUW

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LAND- EN TUINBOUW RLLL-RLLL-ADV-004bijl06 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LAND- EN TUINBOUW Opleiding Hovenier onderhoud parken en tuinen BO LT 004 (Ontwerp) Versie 1.0 Ontwerp Pagina 1 van 22 Inhoud Vlaams

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LAND- EN TUINBOUW

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LAND- EN TUINBOUW Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LAND- EN TUINBOUW Opleiding Hovenier aanleg parken BO LT 005 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 24 Inhoud 1 Opleiding... 5 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LAND- EN TUINBOUW

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LAND- EN TUINBOUW Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LAND- EN TUINBOUW Opleiding Hovenier onderhoud BO LT 004 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 22 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 4 1.2

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LAND- EN TUINBOUW

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LAND- EN TUINBOUW RLLL-RLLL-ADV-004bijl07 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LAND- EN TUINBOUW Opleiding Hovenier aanleg parken en tuinen BO LT 005 (Ontwerp) Versie 1.0 Ontwerp Pagina 1 van 25 Inhoud Vlaams Ministerie

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LAND- EN TUINBOUW

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LAND- EN TUINBOUW RLLL-RLLL-ADV-004bijl09 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LAND- EN TUINBOUW Opleiding Boomverzorger BO LT 008 (Ontwerp) Versie 1.0 Ontwerp Pagina 1 van 13 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LAND- EN TUINBOUW

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LAND- EN TUINBOUW Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LAND- EN TUINBOUW Opleiding Boomverzorger BO LT 006 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LAND- EN TUINBOUW

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LAND- EN TUINBOUW Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 1 februari 2014 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LAND- EN TUINBOUW Opleiding Uitvoerend CAD-tekenaar inrichting buitenruimte, parken en tuinen BO LT 007

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DIAMANTBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DIAMANTBEWERKING Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DIAMANTBEWERKING Opleiding Kruiswerker BO DB 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 februari 2013 1 Opleiding...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED BOEKBINDEN

STUDIEGEBIED BOEKBINDEN STUDIEGEBIED BOEKBINDEN Modulaire opleiding Hulpboekbinder BO BB 305 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding - beroep... 3 1.1.2

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Opleiding Schoenmaker-ontwerper BO LB 03 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 12 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2011 1

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl19 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Opleiding BO LB 01 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs. STUDIEGEBIED Decoratieve technieken

Secundair volwassenenonderwijs. STUDIEGEBIED Decoratieve technieken RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl6 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Decoratieve technieken Opleiding Reclame- en decoratieschilder BO DT 001 (Ontwerp) technieken Reclame- en decoratieschilder - Versie

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Hout

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Hout STUDIEGEBIED Hout Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Daktimmerman BO HO 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 16 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

STUDIEFICHE SVWO. identificatie. Hovenier aanleg van parken en tuinen

STUDIEFICHE SVWO. identificatie. Hovenier aanleg van parken en tuinen identificatie opleiding Hovenier aanleg van parken en tuinen modulenaam Aanleg van grasvelden code module A4 goedkeuring door aantal lestijden 40 studiepunten datum goedkeuring structuurschema / volgtijdelijkheid

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Plaatser soepele vloerbekleding BO BW 012 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen RLLL-RLLL-ADV-002bijl11 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding BO JU 05 (Ontwerp) Versie {1.0} {Ontwerp} Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Behanger BO BW 009

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Behanger BO BW 009 STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Behanger BO BW 009 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs. STUDIEGEBIED Decoratieve technieken

Secundair volwassenenonderwijs. STUDIEGEBIED Decoratieve technieken Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Decoratieve technieken Opleiding Reclame- en decoratieschilder BO DT 001 decoratieschilder - Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 16 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen RLLL-RLLL-ADV-002bijl12 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding Graveur BO JU 06 (Ontwerp) Versie {1.0} {Ontwerp} Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE

STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE Zwevende modules Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud 1 Deel 1A Opleiding Industriële branders... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Inhoud... 3 1.1.2 Modules... 3 1.1.3

Nadere informatie

STUDIEFICHE SVWO. identificatie

STUDIEFICHE SVWO. identificatie identificatie opleiding Hovenier aanleg van parken en tuinen modulenaam Machineonderhoud code module C2 goedkeuring door aantal lestijden 20 studiepunten datum goedkeuring structuurschema / volgtijdelijkheid

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Hout

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Hout STUDIEGEBIED Hout Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Meubelstoffeerder BO HO 006 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl20 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Opleiding BO LB 03 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO RLLL/EXT/ADV/006bijl4 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO Zwevende modules (ontwerp) Versie 1.0 Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Zwevende modules in het studiegebied Auto... 3 1.1 Korte omschrijving...

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 STUDIEGEBIED BOUW. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Schilder BO BW 010

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 STUDIEGEBIED BOUW. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Schilder BO BW 010 STUDIEGEBIED BOUW Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Schilder BO BW 010 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

STUDIEFICHE SVWO. identificatie. Hovenier aanleg van parken en tuinen

STUDIEFICHE SVWO. identificatie. Hovenier aanleg van parken en tuinen identificatie opleiding Hovenier aanleg van parken en tuinen modulenaam Houtwerk code module B3 goedkeuring door aantal lestijden 40 studiepunten datum goedkeuring structuurschema / volgtijdelijkheid link:

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED AUTO. Modulaire opleiding Spuiter BO AU 001

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED AUTO. Modulaire opleiding Spuiter BO AU 001 STUDIEGEBIED AUTO Modulaire opleiding Spuiter BO AU 001 Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding Zilversmid BO JU 03 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud... 3 1.3

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen RLLL-RLLL-ADV-002bijl9 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding BO JU 03 (Ontwerp) Versie {1.0} {Ontwerp} Pagina 1 van 10 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL RLLL-RLLL- ADV-004bijl05 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding BO HA 008 (Ontwerp) Versie 1.0 Ontwerp Pagina 1 van 13 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Opleiding Marokijnbewerker BO LB 02 (Ontwerp) Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 13 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2011

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl18 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 15 januari 2011 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Uitbreidingsmodules (Ontwerp)

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen RLLL-RLLL-ADV-002bijl17 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding Computerdesigner juwelen BO JU 11 (Ontwerp) Versie {1.0} {Ontwerp} Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL RLLL/EXT/ADV/006bijl7 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Zwevende module Communicatie, telefonie en onthaal in een 3 e vreemde taal (Ontwerp) Bijlage bij Vlor-advies Pagina 1 van 7 Inhoud

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DIAMANTBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DIAMANTBEWERKING Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DIAMANTBEWERKING Opleiding Diamantbewerker BO DB 004 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 17 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 4 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen RLLL-RLLL-ADV-002bijl13 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding BO JU 07 (Ontwerp) Versie {1.0} {Ontwerp} Pagina 1 van 10 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Bouw

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Bouw Opleiding Polyvalent Onderhoudsmedewerker Gebouwen BO BW 030 gebouwen - BVR Pagina 1 van 22 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Polyvalent Verkoper BO HA 008 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 13 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 4 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

STUDIEFICHE SVWO. identificatie. Hovenier aanleg van parken en tuinen

STUDIEFICHE SVWO. identificatie. Hovenier aanleg van parken en tuinen identificatie opleiding Hovenier aanleg van parken en tuinen modulenaam Werken met de minigraver code module C4 goedkeuring door aantal lestijden 40 studiepunten datum goedkeuring structuurschema / volgtijdelijkheid

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 STUDIEGEBIED BOUW. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Stukadoor BO BW 007

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 STUDIEGEBIED BOUW. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Stukadoor BO BW 007 STUDIEGEBIED BOUW Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Stukadoor BO BW 007 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 12 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Hout

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Hout STUDIEGEBIED Hout Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Binnenschrijnwerker BO HO 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 19 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel

Nadere informatie

STUDIEGEBIED VOEDING

STUDIEGEBIED VOEDING STUDIEGEBIED VOEDING Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Medewerker brasserie taverne bistro BO VO 022 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding Juweelhersteller BO JU 05 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl18 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Opleiding BO LB 02 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 13 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding IJzervlechter BO BW 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: PRESS

STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: PRESS STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: PRESS Modulaire opleiding Flexodrukker BO GR 204 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding - beroep...

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 STUDIEGEBIED KANT. Modulaire opleiding Naaldkant AO KA 003

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 STUDIEGEBIED KANT. Modulaire opleiding Naaldkant AO KA 003 STUDIEGEBIED KANT Modulaire opleiding Naaldkant AO KA 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 6 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Inhoud... 3 1.1.2 Modules... 3 1.1.3 Niveau en soort

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Bouw. Secundair volwassenenonderwijs Zwevende Modules

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Bouw. Secundair volwassenenonderwijs Zwevende Modules STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Zwevende Modules Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 14 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Zwevende modules in het studiegebied

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Tegelzetter BO BW 008 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 10 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Opleiding Monteur Fotovoltaïsche Systemen BO ME 401 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 17 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Muziekinstrumentenbouw

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Muziekinstrumentenbouw RLLL/EXT/ADV/004bijl9 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Muziekinstrumentenbouw Modulaire opleiding Klavierinstrumentenbouwer BO MI 003 (Ontwerp) Klavierinstrumentenbouwer Pagina 1 van 1 Inhoud

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED CHEMIE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED CHEMIE RLLL-RLLL-ADV-004bijl04 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED CHEMIE Opleiding Technicus BO CH 006 Versie 1.0 Ontwerp Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Bouw

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Bouw STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Schilder-decorateur BO BW 011 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 22 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel

Nadere informatie

STUDIEGEBIED VOEDING

STUDIEGEBIED VOEDING STUDIEGEBIED VOEDING Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Bierkenner BO VO 026 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen RLLL-RLLL-ADV-002bijl10 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding BO JU 04 (Ontwerp) Versie {1.0} {Ontwerp} Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2011 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Telefonist-receptionist BO HA 004 Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding...3 1.1 Relatie

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG RLLL/EXT/ADV/006bijl9 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG Opleiding Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde BO PZ 002 (Ontwerp) Informatiekunde Versie {1.0} Bijlage

Nadere informatie

STUDIEGEBIED BOEKBINDEN

STUDIEGEBIED BOEKBINDEN STUDIEGEBIED BOEKBINDEN Modulaire opleiding Boekvergulder BO BB 306 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 7 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding - beroep... 3 1.1.2

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED CHEMIE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED CHEMIE Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED CHEMIE Opleiding Technicus in Fermentatieprocessen - Zuivel BO CH 006 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Opleiding Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde BO BD 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl17 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 15 januari 2011 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Opleiding Behoudsmedewerker

Nadere informatie

STUDIEGEBIED VOEDING

STUDIEGEBIED VOEDING STUDIEGEBIED VOEDING Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Wijnkenner BO VO 025 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 10 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Leuvenseplein 4 19 december Brussel RLLL/EXT/ADV/007bijl5. STUDIEGEBIED Bouw ZWEVENDE MODULES

Leuvenseplein 4 19 december Brussel RLLL/EXT/ADV/007bijl5. STUDIEGEBIED Bouw ZWEVENDE MODULES Vlaamse Onderwijsraad Raad Levenslang en Levensbreed Leren Leuvenseplein 4 19 december 2006 1000 Brussel RLLL/EXT/ADV/007bijl5 STUDIEGEBIED Bouw ZWEVENDE MODULES Bijlage bij het advies van de Vlor Pagina

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Betonhersteller BO BW 002 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 10 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Magazijnmedewerker BO HA 010 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden

STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Vrachtwagenchauffeur BO BN 003 Versie 2.1 BVR Pagina 1 van 17 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Nadere informatie

Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT

Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT RLLL-RLLL-ADV-002bijl19 Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT Modulaire opleiding BO ME 402 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 10 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair Volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BOUW. Opleiding Natuursteenbewerker

Secundair Volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BOUW. Opleiding Natuursteenbewerker Secundair Volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BOUW Opleiding Natuursteenbewerker BO BW 029 Pagina 1 van 12 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2010 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Hout

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Hout RLLL-RLLL-ADV-002bijl7 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Hout Opleiding BO HO 010 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 21 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 STUDIEGEBIED KANT. Modulaire opleiding Borduren AO KA 004

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 STUDIEGEBIED KANT. Modulaire opleiding Borduren AO KA 004 STUDIEGEBIED KANT Modulaire opleiding Borduren AO KA 004 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 19 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 4 1.1 Korte beschrijving... 4 1.1.1 Inhoud... 4 1.1.2 Modules... 4 1.1.3 Niveau en soort

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding Edelsteenzetter BO JU 04 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 14 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 4 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LAND- EN TUINBOUW

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LAND- EN TUINBOUW RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl16 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LAND- EN TUINBOUW Opleiding Florist-medewerker BO LT 003 (Ontwerp) Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT

Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT RLLL-RLLL-ADV-002bijl18 Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT Plaatser Modulaire opleiding BO ME 401 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding

Nadere informatie

Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT

Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT RLLL-RLLL-ADV-002bijl20 Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT Modulaire opleiding Servicetechnicus Fotovoltaïsche Systemen BO ME 403 (Ontwerp) Servicetechnicus Fotovoltaïsche Systemen Versie {1.0}

Nadere informatie

STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING

STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING Modulaire opleiding Hairstylist voor theater, film en tv BO LV 206 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Hout

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Hout STUDIEGEBIED Hout Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Restauratievakman meubelstofferen BO HO 008 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 14 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Opleiding BO BD 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING Opleiding Nagelstylist BO LV 011 Opleidingsprofiel Volwassenenonderwijs Studiegebied Lichaamsverzorging Nagelstylist - Versie 1.0 BVR Pagina

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LAND- EN TUINBOUW

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LAND- EN TUINBOUW Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LAND- EN TUINBOUW Opleiding Florist-medewerker BO LT 002 Versie 1.0 - BVR Pagina 1 van 16 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde

STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde Hoger Beroepsonderwijs Modulaire opleiding Gids BO HB 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 17 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Contactcentermedewerker BO HA 009 BVR Pagina 1 van 13 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud... 3 1.3

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO Opleiding Bestuurder interne transportmiddelen BO AU 309 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 17 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED VOEDING

STUDIEGEBIED VOEDING STUDIEGEBIED VOEDING Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Hotelonthaal BO VO 027 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING RLLL-RLLL-ADV-004bijl22 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING Opleiding Nagelstylist BO LV 011 (Ontwerp) Bijlage bij het Vlor-advies - Opleidingsprofiel Volwassenenonderwijs Studiegebied

Nadere informatie

Opleiding: HOVENIER AANLEG

Opleiding: HOVENIER AANLEG Opleiding: HOVENIER AANLEG De opleiding hovenier- aanleg kan een aanvulling zijn op het certificaat als hovenier- onderhoud. Omdat veel opleidingselementen terugvallen op deze vorige opleiding is het wenselijk

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Koeling en warmte

STUDIEGEBIED Koeling en warmte STUDIEGEBIED Koeling en warmte Modulaire opleiding Installateur individuele gasverwarming BO KW 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer BO HA 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud... 3 1.3

Nadere informatie

STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING

STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING Modulaire opleiding Kappersmedewerker BO LV 201 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding beroep...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED CHEMIE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED CHEMIE Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED CHEMIE Opleiding Technicus in Fermentatieprocessen - Bieren BO CH 003 Opleidingsprofiel Volwassenenonderwijs Studiegebied Chemie Technicus in fermentatieprocessen

Nadere informatie

Secundair Volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Hout

Secundair Volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Hout Secundair Volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Hout Opleiding Meubelmaker BO HO 005 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 39 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding - beroep... 4 1.2 Inhoud... 4 1.3 Certificering...

Nadere informatie

Leuvenseplein 4 19 december 2006 1000 Brussel RLLL/EXT/ADV/007bijl7. STUDIEGEBIED Hout. Modulaire opleidingen

Leuvenseplein 4 19 december 2006 1000 Brussel RLLL/EXT/ADV/007bijl7. STUDIEGEBIED Hout. Modulaire opleidingen Vlaamse Onderwijsraad Raad Levenslang en Levensbreed Leren Leuvenseplein 4 19 december 2006 1000 Brussel RLLL/EXT/ADV/007bijl7 STUDIEGEBIED Hout Modulaire opleidingen Inhoud 1 Binnenschrijnwerker (BO HO

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Breien BO MO 023

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Breien BO MO 023 STUDIEGEBIED MODE Modulaire opleiding Breien BO MO 023 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Medisch administratief bediende BO HA 005 Pagina 1 van 15 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud... 3

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL RLLL/EXT/ADV/006bijl5 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer BO HA 001 (Ontwerp) Bijlage bij het Vlor-advies Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden

STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden Secundair volwassenenonderwijs Zwevende Modules Versie 2.1 BVR Pagina 1 van 16 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Zwevende modules

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl12 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Telefonist-receptionist BO HA 004 (Ontwerp) Bijlage bij het Vlor-advies [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR MACHINAAL HOUTBEWERKER

OPLEIDINGENSTRUCTUUR MACHINAAL HOUTBEWERKER OPLEIDINGENSTRUCTUUR MACHINAAL HOUTBEWERKER 1 1. BESCHRIJVING Referentiekader: Nota WELZIJN OP HET WERK (SERV oktober 2004) SECTOR STOFFERING EN HOUTBEWERKING Beroepenstructuur (SERV in samenwerking met

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED CHEMIE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED CHEMIE Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED CHEMIE Opleiding Technicus in Fermentatieprocessen - Wijnen BO CH 004 Opleidingsprofiel Volwassenenonderwijs Studiegebied Chemie Technicus in fermentatieprocessen

Nadere informatie

STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS

STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Naaien AO HU 002 Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 14 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1

Nadere informatie