Informatie voor Bewoners Locatie Duinrand

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie voor Bewoners Locatie Duinrand"

Transcriptie

1 Informatie voor Bewoners Locatie Duinrand DUINRAND - NOLENSSTRAAT CE KATWIJK EDITIE APRIL 2014

2 INHOUDSOPGAVE 1. WOONZORGLOCATIE DUINRAND DE EERSTE INFORMATIE BIJ UW VERHUIZING INHUIZING DE ZORGOVEREENKOMST CONTACTADRESSEN HET HUISREGLEMENT SLEUTELS DE FINANCIËN KOSTEN VAN ZORG EN VERBLIJF KOSTEN VOOR EXTRA PRODUCTEN EN DIENSTEN PROCEDURE VERMISSING EIGENDOMMEN INFORMATIE OVER UW APPARTEMENT INRICHTING VAN UW APPARTEMENT GEBREKEN/ VERLICHTING/ TECHNISCHE ZAKEN PRIVACY EN VEILIGHEID BRANDBEVEILIGING POSTBEZORGING BERGRUIMTE VOEREN VAN VOGELS E.D INFORMATIE OVER DE ZORGVERLENING ZORGVISIE PRIVACY BIJ DE ZORGVERLENING ZORGLEEFPLAN ZELFSTANDIGHEID MEDICIJNEN EN APOTHEEK GEESTELIJKE VERZORGING INTENSIEVE VERZORGING MEERZORG REANIMATIEBELEID ZORG ROND LEVENSEINDE ZORG NA OVERLIJDEN BEMIDDELING BIJ DE INZET VAN ANDERE (ZORGVERWANTE) HULPVERLENERS HUISHOUDELIJKE ZAKEN SCHOONHOUDEN VAN HET APPARTEMENT DE SCHOONMAAKMIDDELEN HUISDIEREN VEILIGHEID ROKEN WAS- EN LINNENVERZORGING HET MERKEN VAN UW ARTIKELEN DE WASVERZORGING KLEDING EN ANDERE BENODIGDHEDEN VOEDING MAALTIJDEN HET KEUZEMENU S DIEETMAALTIJDEN BROODMAALTIJDEN HET WINKELTJE

3 8.5. KOFFIE EN THEE EN EXTRA VERSTREKKINGEN ACTIVITEITEN EN DIVERSEN ACTIVITEITEN VRIJWILLIGERSWERK VIERING VERJAARDAGEN INSPRAAK, KLACHTEN EN PERSOONSREGISTRATIE CLIËNTENRAAD MENUCOMMISSIE KLACHTENBEHANDELING AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING DSV WET BESCHERMINGSPERSOONSGEGEVENS (WBP) TIJDELIJK WONEN TIJDELIJK WONEN BIJ DSV TENSLOTTE BIJLAGE 1 HUISREGLEMENT

4 EEN WOORD VOORAF DSV verzorgd leven is een protestants-christelijke organisatie die diensten verleent op het gebied van wonen, welzijn en zorg binnen de gemeenten Katwijk en Lisse. Onze zorg- en dienstverlening wordt zowel geboden aan mensen die verblijven binnen onze woonzorgcentra als aan thuiswonenden. Wij zijn vraaggericht, kleinschalig, lokaal betrokken en duidelijk zichtbaar voor u. Wij staan open voor iedereen. Wij zijn aangesloten bij de landelijke brancheorganisatie ActiZ en bij de regionale vereniging van zorgaanbieders in de verpleging en verzorging Avant. Wij hebben vier woonzorgcentra en drie zorgsteunpunten. In Katwijk zijn dat woonzorgcentrum Duinrand, Salem en zorgsteunpunten Cleijn Duijn en Gasthuishof. In Rijnsburg is dat woonzorgcentrum Vlietstede en zorgsteunpunt Westerhage. In Lisse is dat woonzorgcentrum Rustoord. Wij zijn een stichting met een sterke verankering op lokaal en regionaal niveau. Er worden nauwe contacten onderhouden met collegazorgaanbieders, huisartsen, GGD, woningcorporaties en het zorgkantoor Zuid-Holland Noord. Om zoveel tegemoet te komen aan uw wensen en interesses, worden er diverse activiteiten georganiseerd. Dan kunt u denken aan handwerken, zingen, biljarten, gezamenlijk koffiedrinken, kaarten, open maaltijdavonden en uitstapjes naar bijvoorbeeld de Keukenhof. Aan de geboden zorg- en dienstverlening ligt een protestants-christelijke levensovertuiging ten grondslag. Wij richten ons op de gehele mens, waarbij aandacht is voor zowel lichamelijke, geestelijke als sociale aspect. Wij hebben als doel het bevorderen van een optimaal welbevinden van u als onze cliënt in zowel de levens- als in de stervensfase. Centraal hierbij staat dat u zoveel mogelijk de eigen regie houdt en onze diensten aanvullend zijn op de eigen mogelijkheden. Deze informatiemap is in eerste instantie bestemd voor nieuwe cliënten van één van de DSV huizen. Daarnaast wordt de informatiemap ook verstrekt aan mogelijke nieuwe cliënten om hen te ondersteunen in hun keuze voor een andere woonsituatie. Voor heel DSV wordt een soortgelijke informatiemap gebruikt, die echter per locatie is aangepast met locatiespecifieke informatie. Op de voorzijde van de informatiemap staat aangegeven voor welke locatie deze map van toepassing is. In de inhoud van de map zult u verder alleen de naam van deze locatie aantreffen. 4

5 1. Woonzorglocatie Duinrand Duinrand is geopend in Het gebouw omvat 85 eenpersoonsappartementen, 8 tweepersoonskamers waarvan 1 tweepersoons-rolstoelkamer 5 éénpersoons-rolstoelkamers en 4 logeerkamers, verdeeld over vijf woonlagen. Er zijn vier appartementen voor tijdelijke opvang van ouderen, om bijvoorbeeld te herstellen na een ziekenhuisopname. Elk appartement in Duinrand is voorzien van een kitchenette met een bergmeubel, koelkast en elektrische kookplaat, een badkamer met toilet en douche en een medicijnkluisje Op iedere etage is een zorgpost en verschillende zitruimtes voor de cliënten. Behalve gemakkelijke trappen zijn er twee liften aanwezig. Op iedere woonlaag bevindt zich een badkamer voor algemeen gebruik. Voor het stallen van fiet Om deze informatiemap eenvoudig leesbaar te houden praten we in het algemeen kortweg over de Duinrand. Wanneer er onderwerpen worden behandeld die uitsluitend voor het Woonzorgcentrum of juist uitsluitend voor de zorg-/ aanleunwoningen gelden, wordt dit apart aangegeven. 5

6 2. DE EERSTE INFORMATIE BIJ UW VERHUIZING U gaat verhuizen naar Woonzorgcentrum Duinrand. Alle belangrijke informatie met betrekking tot uw verhuizing kunt u terugvinden in deze informatiemap. Leest u de informatie in deze map daarom van tevoren aandachtig door. Indien u na afloop nog vragen over heeft kunt u altijd een beroep op ons doen Inhuizing Vanaf de dag dat u in een woonzorgcentrum van DSV komt wonen, ontvangt u begeleiding van de medewerkers van DSV. De mate waarin is afhankelijk van uw indicatie. Om dit op een juiste manier te laten verlopen dient de datum van de opname in onderling overleg met ons vast te stellen. U dient zelf uw verhuizing door te geven aan de gemeente De zorgovereenkomst Wanneer u in een woonzorgcentrum van DSV komt wonen, vragen wij u om een zogeheten zorgovereenkomst te ondertekenen inclusief de bijlage met betaalde diensten. In deze bijlage vindt u welke betaalde diensten DSV levert en wat de kosten daarvan zijn. U kunt aangeven welke diensten u wilt afnemen. De kosten zullen per automatische incasso worden afgeboekt van uw rekening. Naast deze zorgovereenkomst ontvangt u de algemene voorwaarden voor zorg met verblijf die door de verschillende belanghebbende partijen zijn vastgesteld Contactadressen De contactadressen zijn van groot belang bij eventuele ziekte en/of ziekenhuisopname. Om de gegevens actueel te houden is het noodzakelijk dat u in de toekomst eventuele adreswijzigingen van familieleden of tijdelijke afwezigheid als gevolg van bv. Vakantie, zo spoedig mogelijk doorgeeft aan de verzorging van Duinrand Het huisreglement vrijheden beschreven staan. Achter in deze infomap vindt u het huisreglement van Duinrand Sleutels Wanneer u uw intrek neemt in uw nieuwe appartement, ontvangt u één sleutel van uw voordeur. In het kader van veiligheid is het verboden om sleutels bij te laten maken voor uw mantelzorgers. De sleutel past op de deur van de hoofdingang en de fietsenstalling. Daarnaast ontvangt u een sleutel voor uw postvakje en voor uw wasbox. Bij verlies kunt u bij de Technische Dienst van Duinrand tegen kostprijs een nieuwe sleutel bestellen. Uit veiligheidsoverwegingen zijn extra sleutels zeer beperkt verkrijgbaar. Vanzelfsprekend moeten bij het ontruimen van het appartement alle sleutels worden ingeleverd. 6

7 3. DE FINANCIËN Zodra u in een woonzorgcentrum van DSV komt wonen krijgt u te maken met verschillende financiële zaken. Wat is de hoogte van mijn eigen bijdrage, voor welke diensten moet ik bij betalen? Hoe zit het met de verzekeringen? Hieronder vindt u de belangrijkste informatie hierover. Indien u verder nog vragen heeft kunt u terecht bij administratie van DSV Kosten van zorg en verblijf De zorg in een woonzorgcentrum van DSV wordt bekostigd via de AWBZ : de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Voor producten en diensten die onder de AWBZ vallen, betaalt u een verplichte eigen bijdrage. De eigen bijdrage kan voor iedereen verschillend zijn, omdat deze afhankelijk is van uw inkomen en uw vermogen. De eigen bijdrage wordt vastgesteld door het Zorgkantoor, welke zelf contact met u opneemt om de eigen bijdrage vast te stellen. Het Centraal Administratie Kantoor draagt zorg voor de inning van uw eigen bijdrage. U kunt meer lezen over de mee te houden dat het een aantal maanden kan duren voor u de eerste rekening van het Centraal Administratie Kantoor ontvangt Kosten voor extra producten en diensten DSV biedt bewoners van woonzorgcentra extra producten en diensten aan die buiten het toegewezen Zorgzwaartepakket vallen. DSV vraagt hiervoor een bijdrage in de kosten. U bent niet verplicht om deze bijdrage te betalen. Betaalt u de vrijwillige bijdrage voor een extra product of dienst niet? Dan hebt u er ook geen recht op. In de bijlage bij de zorgovereenkomst staat welke extra producten en diensten DSV aanbied en wat hiervoor de kosten zijn. Hieronder vindt u een overzicht van deze extra producten en diensten Merken van Kleding: We adviseren elke cliënt om alle kledingstukken en linnengoed te laten merken met uw naam en de naam van het woonzorgcentrum. Dit is in eerste instantie noodzakelijk als u alle kleding en linnengoed door DSV laat wassen. We adviseren u daarnaast dringend om ook, als DSV niet door DSV wordt gewassen, deze toch te laten merken om kwijtraken te voorkomen. DSV is niet aansprakelijk indien kleding niet is gemerkt, kwijt raakt. Het is mogelijk dat per abuis ongemerkte kleding naar de wasserij van DSV gaat en dan is het zeer moeilijk te traceren van wie de kleding is. Waskosten: u kunt al uw kleding en linnengoed door DSV laten wassen. Houdt u er wel rekening mee dat het enkele dagen kan duren voor dat de gewassen kleding en linnengoed weer terug is. Telefonie: Als bewoner kunt u gebruik maken van de telefoonaansluiting van het appartement. Bij de verhuizing kunt u de telefoonaanbieder (Bijv. KPN) verzoeken om uw telefoon te verhuizen/ aan te sluiten. De kosten hiervan zijn voor eigen rekening. Televisieaansluiting (CAI): Iedere cliënt heeft de keuze om al dan niet het televisiesignaal af te nemen van DSV. Door technische omstandigheden is het niet mogelijk om het signaal via de kabel via een andere provider te laten lopen dan Ziggo. Wel is het mogelijk om digitale televisie bij een andere provider te kiezen. 7

8 Inboedelverzekering: U bent zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een inboedel en WA verzekering voor de woning bij DSV. Wij adviseren aan nieuwe cliënten om uw bestaande verzekering niet te annuleren, maar om te zetten naar uw woning bij DSV Procedure vermissing eigendommen Er kunnen eigendommen verdwijnen. Dit hoeft niet altijd veroorzaakt worden door diefstal. Het kan ook gebeuren dat persoonlijke eigendommen tijdens het wasproces kwijtraken. U dient rekening te houden met de volgende punten: U dient zelf een WA en inboedel verzekering af te sluiten als u komt wonen bij DSV. Bij de aanschaf van nieuwe kleding of linnengoed moet de bon worden bewaard. Zonder bon kan er geen restitutie plaats vinden, indien dit nodig is. Het wordt afgeraden om persoonlijke eigendommen met een grote financiële waarde in het appartement te bewaren. Verlies en diefstal van gebit/sieraden/gehoorapparaten zijn voor eigen risico of te verhalen op de persoonlijke verzekering. 8

9 4. INFORMATIE OVER UW APPARTEMENT Wij gaan hieronder in op de belangrijkste informatie over de inrichting en de voorzieningen van uw appartement Inrichting van uw appartement In de eerste plaats is het appartement waarin u komt te wonen uw privé ruimte. Dat betekent dat u het kan inrichten zoals u dat wilt. Indien uw niet zelf uw kamer wilt inrichten, dan zorgt DSV voor een standaard inrichting. Bij het inrichten van uw appartement is het belangrijk om met een aantal zaken rekening te houden. Ten eerste een veilige inrichting: Zorg dat u goed bij de bedieningshendels van uw ramen kunt, de knop van de verwarming en de alarmering. Gebruik voor het neerzetten van uw kopje koffie of thee liever een hoog (bijzet)tafeltje naast uw stoel dan een salontafel. Die is meestal te laag en staat te ver weg om goed bij te kunnen. Zorg dat u makkelijk bij uw telefoon kunt, zodat u niet gehaast hoeft op te staan. Let bij het kiezen van uw vloerbedekking op eventueel (toekomstig) gebruik van een rollator of rolstoel. Vinyl, antislip zeil verdienen de voorkeur boven tapijt. Wilt u dit niet laten plakken i.v.m. beschadigen van de vloeren. Goede verlichting geeft veiligheid bij het lopen, maar is ook prettig als u zit te lezen, puzzelen of handwerken. Voldoende verlichting overdag is ook belangrijk voor een gezond dag/nachtritme. Zorg dat er geen snoeren van bijvoorbeeld de televisie, de telefoon of uw lampen rondslingeren Vermijd losse kleedjes en kleden (ook bij het toilet en de wastafel). Hier kunt u gemakkelijk over struikelen of uitglijden. Belangrijk is dat de vloer in de badkamer stroef genoeg is, zodat u niet uitglijdt. U kunt daarvoor antislipmaterialen (een goede antislipmat bijvoorbeeld) gebruiken. Bij het boren/spijkeren in de wanden kunnen leidingen en kabels worden beschadigd, doet u dit daarom zo veel mogelijk in overleg met onze technische medewerker. U kunt hem bereiken via de verzorging of teamleider. Het is niet toegestaan om spijkers, schroeven, haken, snoeren en kabels te bevestigen aan/in kozijnen, deuren en vaste kasten. Ten tweede het verkrijgen van zorg: Houdt bij de inrichting van uw appartement rekening met voldoende ruimte voor het gebruik van hulpmiddelen. Een seniorenbed dat voorzien is van wielen, een plastic matrashoes en een systeem voor het verstellen van de hoogte (voor de verzorging aan uw bed is de ideale werkhoogte 70 cm) is ideaal indien u zorg op bed nodig hebt. Daarom wordt dit van harte aanbevolen. Als een hoog/laagbed voor de verzorging noodzakelijk is, dan kan DSV dit voor u verzorgen. 9

10 4.2. Gebreken/ verlichting/ technische zaken Wanneer u uw appartement betrekt, dient deze vrij te zijn van gebreken. Wij controleren daarom uw appartement als deze leeg is. Om misverstanden te voorkomen verzoeken wij u om bij het betrekken zelf ook uw appartement te onderzoeken op mogelijke gebreken. Indien zich onverhoopt toch gebreken mochten voordoen, dient u dit direct te melden bij een medewerker van de afdeling waar u woont. De aanschaf en vervanging van verlichting in uw woning komt voor uw eigen rekening. Uitzonderingen hierop zijn de lampen in de toilet/ douche ruimte; deze worden door DSV zelf (kosteloos) vervangen. Gloeilampen zijn in de winkel van DSV verkrijgbaar. Wanneer u te maken krijgt met technische problemen in uw appartement, kunt u een beroep doen op onze technische dienst. U kunt al uw vragen en technische zaken doorgeven aan de verzorging. Er wordt dan een bon geschreven die de technische medewerker zo spoedig mogelijk in behandeling neemt. De technische dienst van DSV repareert geen privé-eigendommen. Uitzonderingen worden alleen in spoedeisende gevallen gemaakt. 4.3 Ontruiming van het appartement Wanneer u het appartement verlaat gelden een aantal regels t.a.v. de oplevering. We noemen hieronder de belangrijkste regels. In het huisreglement en in uw huur- en verzorgingsovereenkomst staat tevens de nodige informatie over het ontruimen van uw appartement. Bij het ontruimen dient u: Het appartement vrij van gebreken achter te laten; Het appartement leeg te maken, behoudens de vaste onderdelen die eigendom zijn van DSV; Het appartement stofvrij/ bezemschoon op te leveren (dus vloerbedekking verwijderen); De vloerbedekking in de keuken mag u laten liggen; Alle sleutels die u van DSV heeft ontvangen weer in te leveren bij de verzorging; Het appartement moet binnen 7 dagen na overlijden worden opgeleverd. Eventueel is de kamer per dag te huur voor een bedrag Privacy en veiligheid In aansluiting op het leven dat u leidde toen u zelfstandig woonde, moet u zich ook in de woonzorgcentra van DSV zoveel mogelijk vrij voelen en zelfstandig kunnen zijn; wij noemen dat uw een woonzorgcentrum van DSV heeft u recht op uw privacy. Dit wil zeggen dat u alle vrijheid heeft van bewegen, zowel binnen als buiten het woonzorgcentrum. Vanzelfsprekend kunt u echter niet zonder toestemming de appartementen van andere bewoners of de personeelsruimten binnengaan. Ook anderen hebben immers het recht op privacy! Van de medewerkers en vrijwilligers van DSV mag u verwachten dat zij uw privacy respecteren. Zij mogen niet zonder uw toestemming uw appartement betreden en voordat zij uw appartement betreden moet u in de gelegenheid worden gesteld om te reageren (antwoord geven of zelf uw deur openen). Bij het brengen van medicijnen en maaltijden en/ of wanneer u veel zorg nodig heeft, worden vaak andere afspraken met u gemaakt over het betreden van uw appartement. Afspraak is dat, indien u het prettig vindt dat de medewerker wacht tot u de deur van uw appartement opent, u een kleine rode sticker bij uw voordeur krijgt. Wilt u liever dat men direct na het bellen doorloopt, dan wordt dit aangegeven met een groene sticker bij uw voordeur. U kunt hier meer over lezen in 10

11 Het woonzorgcentrum kunnen betreden. Voor uw en onze veiligheid is er een systeem waarbij de in- en uitgangen van het woonzorgcentrum worden bewaakt. Het kan echter voorkomen dat er toch een ongewenste uw voordeur altijd op slot te doen Brandbeveiliging Aan het plafond van uw appartement is een rookmelder bevestigd. Deze reageert zeer snel op rook of stoom. De melder reageert soms ook als hij wordt afgestoft. Voorkom daarom aanraking van de melder! Volg bij brand altijd de instructies op van de medewerkers van DSV en/ of de brandweer. Bij een brandalarm sluiten de tochtdeuren van de gangen zich automatisch. De brandweer is binnen enkele minuten aanwezig Postbezorging Op iedere etage heeft elke bewoner een eigen postvakje waarin post wordt bezorgd. De postvakjes zijn afsluitbaar en voorzien van hetzelfde nummer als het nummer van uw appartement. U heeft van Duinrand een sleutel ontvangen waarmee u het postvakje kunt openen. Wanneer u hiertoe niet meer in staat bent kan dit door de familie of, indien dit een groot probleem is, in overleg door de verzorging worden overgenomen. De meeste post wordt bezorgd door de gastvrouw/gastheer van Duinrand. Het is heel belangrijk dat uw post volledig geadresseerd is. Uw naam en appartementnummer moeten altijd worden vermeld: Voorbeeld: Mw. A. Jansen Pietersen, appartementnr.: 35. DSV, locatie Duinrand Nolensstraat CE Katwijk Wanneer u uitgaande post heeft, kunt u bij de gastvrouw/gastheer van Duinrand postzegels kopen. De post kunt u vervolgens zelf posten in de brievenbus op de hoek van de Nolensstraat of afgeven bij de gastvrouw/gastheer Bergruimte In uw appartement heeft u slechts de beschikking over beperkte kastruimte. Om de werkzaamheden in uw appartement te vergemakkelijken, wordt u vriendelijk verzocht in uw appartement geen dozen en/ of koffers neer te zetten. (Dus ook niet onder uw bed of in de badkamer). Uw rolstoel/ rollator dient u zo veel mogelijk in uw eigen appartement op te bergen of te stallen (zo nodig opgeklapt). Op last van de brandweer dienen de gangen zoveel mogelijk vrij te blijven van obstakels Voeren van vogels e.d. Om ongedierte te voorkomen, wordt u dringend verzocht geen vogels of andere dieren te voeren vanuit uw appartement. 11

12 5. INFORMATIE OVER DE ZORGVERLENING DSV biedt u naast het appartement ook de gelegenheid tot (begeleiding bij of gehele overname van) verzorging. De zorgverlening van DSV wordt verricht op basis van de zorgvisie Zorgvisie Aan de geboden zorg- en dienstverlening ligt een protestants-christelijke overtuiging ten grondslag. Wij richten ons op de gehele mens waarbij aandacht is voor zowel lichamelijke, geestelijke als sociale aspect. Wij hebben als doel het bevorderen van een optimaal welbevinden aan u als onze cliënt in zowel de levens- als in de stervensfase. Centraal hierbij dat u zoveel de eigen regie houdt en onze diensten aanvullend zijn op de eigen mogelijkheden Privacy bij de zorgverlening Al eerder in deze informatiemap gaven wij een uitleg over uw recht op privacy. Wij gaven daarbij aan dat u vrij bent in uw doen en laten en dat de medewerkers en vrijwilligers uw privacyrecht moeten respecteren. Bij het verlenen van uw lichamelijke verzorging zullen de medewerkers letten op het afsluiten van de deur(en) en het voorkomen van inkijk (gordijnen sluiten). Natuurlijk mag u de en. Vooral ten aanzien van het betreden van uw appartement. De medewerkers zullen uw appartement vaker moeten betreden en wellicht kunt u zelf minder goed reageren op de bel of op het kloppen aan de deur. Om toch op een juiste wijze de zorg aan u te leveren worden er daarom afspraken met u gemaakt over het betreden van uw appartement op momenten dat u niet meer (snel) kunt reageren. Deze afspraken worden vastgelegd in uw Zorgleefplan Voor alle bewoners die in Duinrand wonen wordt een Zorgleefplan gemaakt. In de Zorgleefplannen worden al uw persoonlijke zaken die met uw zorg- en dienstverlening te maken hebben genoteerd. Voorbeelden hiervan zijn: uw leeftijd, de medicatie die u gebruikt, uw huisarts, eventuele dieetgegevens, uw verzekeringsgegevens en een lijst met afspraken over wat u nog zelfstandig kunt doen, wat uw familie nog kan doen en wat door de medewerkers van DSV wordt gedaan. Daarnaast bevat het Zorgleefplan een Zorgplan. Het Zorgleefplan wordt altijd in overleg met u samengesteld en u heeft altijd recht op inzage en correctie. De informatie in de zorgmap is verder alleen bedoeld voor de medewerkers van DSV die u verzorging en dienstverlening bieden, eventuele hulpverleners van buiten DSV (zoals de fysiotherapeut of uw huisarts) en met uw toestemming uw mantelzorg. De informatie die in het zorgleefplan is vastgelegd, laten wij nooit zonder uw toestemming aan anderen zien. Omdat DSV graag toekomstige medewerkers wil opleiden, kan het zijn dat u te maken krijgt met een leerling en/of stagiaire. 12

13 5.4. Zelfstandigheid In DSV streven alle medewerkers ernaar u te helpen waar u dat zelf nodig acht of waar dat naar de mening van DSV nodig is. U dient dus alles, waartoe u zelf in staat bent, zo lang mogelijk zelfstandig schoonhouden van uw appartement en het verzorgen van uw boodschappen. Uw familieleden en kennissen kunnen u hierbij blijven ondersteunen, zoals bij een bezoek aan de arts of specialist, het ophalen van de post en het doen van een klein wasje. Dit alles blijft normaal doorgaan, zoals u het altijd gewend was. Het is voor ons vanzelfsprekend dat wanneer u (een deel van) de zelfzorg niet meer kunt en/ of wanneer anderen u die hulp niet meer kunnen verlenen, wij deze zorg zo spoedig mogelijk van u overnemen, daar waar wij de mensen en middelen ervoor hebben. Wij maken dan altijd nieuwe zorgafspraken met u of met uw contactpersoon die weer worden opgenomen in uw zorgleefplan Medicijnen en apotheek In principe kunt u uw medicijnen in eigen beheer houden. Zo nodig of indien gewenst beheert de verzorging de voorgeschreven medicijnen. Voor een snelle afhandeling van bestellingen van medicijnen, zijn de woonzorgcentra in gemeente Katwijk aangesloten bij Als u bij de verhuizing naar een van onze woonzorgcentra, ook naar een andere apotheek gaat, dient u aan uw oude apotheek door te geven dat u gaat verhuizen. Telkens als u medicijnen haalt, wordt uw dossier bijgewerkt. Uw eigen apotheek bewaakt het juiste medicijngebruik. Als uw wilt dat uw dossier compleet blijft, meldt u uw adreswijziging dan bij uw apotheek. Alle medicijnen die door de medewerkers van de verzorging worden beheerd, worden voor één week per z.g. Baxter geleverd zodat er altijd voldoende voorgeschreven medicatie d aanwezig is Geestelijke verzorging De pastor van DSV is ds. P. Zeedijk. Hij heeft vele jaren ervaring als wijkpredikant en heeft zich nu gespecialiseerd in pastorale zorg aan bewoners van woonzorgcentra. Hij is bereikbaar via de gastvrouw/gastheer van de woonzorgcentra. U kunt ook een mail sturen naar Schriftelijk kan ook naar DSV Verzorgd Leven, Postbus 26, 2220 AA Katwijk. Cliënten, die wonen of gaan wonen in één van de woonzorgcentra van DSV en die kerken bij een (wijk)gemeente, blijven verbonden met deze (wijk)gemeente. Dit houdt in dat de kerkelijke gemeente ook verantwoordelijk blijft voor het pastoraat van hun leden in de woonzorgcentra. U kunt dus nog steeds bezocht worden door de predikant/ouderling vanuit uw eigen (wijk)gemeente Intensieve verzorging Wanneer u in een woonzorgcentrum van DSV komt wonen kunt u wellicht nog verschillende onderdelen van de verzorging zelfstandig verrichten. Het kan in een latere fase in uw leven echter voorkomen dat u intensieve verzorging nodig heeft door onze medewerkers. Zo lang als het mogelijk en verantwoord is, zullen wij u verzorgen en zonodig verplegen in uw eigen appartement Meerzorg In samenwerking met deskundigen van het verpleeghuis wordt voor bewoners die door geestelijke achteruitgang niet meer zelfstandig kunnen functioneren een aangepaste vorm van begeleiding, verzorging en verpleging geboden in de vorm M - cliënten bij wie de diagnose dementie is gesteld) komen in aanmerking voor plaatsing op de Meerzorgafdeling. Plaatsing vindt echter alleen plaats in overleg met de bewoner en diens familie. 13

14 5.9 Reanimatiebeleid Bij DSV worden alle verzorgenden geschoold in het uitvoeren van een reanimatie en het gebruik van een AED (Automatische Externe Defibrillator). Een EAD is een apparaat waarmee doormiddel van elektrische schokken geprobeerd wordt om het hart weer op gang te krijgen. Elke woonzorgcentrum van DSV beschikt over een AED. Als u in een woonzorgcentrum van DSV komt wonen, dan wordt aan u de vraag gesteld of u gereanimeerd wil worden als plotseling uw hart niet meer functioneert (acute hartstilstand). Dit wordt vastgelegd in een reanimatieverklaring. Als u hebt gekozen voor wel reanimeren, dan wordt bij een acute hartstilstand direct gestart met reanimeren en de ambulance gebeld. Als u kiest voor niet niet gestart met reanimeren, maar direct de huisarts gebeld. De door u getekende reanimatieverklaring wordt naar de huisarts gestuurd, zodat hij/zij ook op de hoogte is van uw wens. Het kan zijn dat uw huisarts bij u langs komt om uw keuze te bespreken. Als uw twijfelt over wat u moet kiezen, dan adviseren we u dit te overleggen met uw huisarts. Als er geen reanimatieverklaring is ingevuld, dan gaan medewerkers van DSV er vanuit dat u wel gereanimeerd wil worden Zorg rond levenseinde Voor de cliënten is de verhuizing naar een woonzorgcentrum een ingrijpende stap in hun laatste levensfase. Het is goed om na te denken over de verwachtingen en wensen in deze levensperiode. DSV vindt het erg belangrijk dat u betrokken en waardige zorg krijgt, met name als het levenseinde dichterbij komt. Er is veel aandacht voor zorg als er geen genezing meer wordt verwacht, zogenaamde palliatieve zorg. Als het nodig is vraagt DSV advies aan medewerkers van de Hospice Katwijk of aan het Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Holland Noord. DSV adviseert om met uw huisarts te bespreken wat uw wensen zijn als het levenseinde nadert. Er kan veel gedaan worden om de pijn, ongemakken en lijden te verlichten. Het kan zijn dat ondanks alle extra zorg en medische behandeling toch een verzoek doet aan de huisarts om euthanasie. Onder euthanasie verstaan wij; "het opzettelijk levensbeëindigend handelen op verzoek van de cliënt". Zo'n verzoek wordt serieus tegemoet getreden, waarbij, in overleg met betrokkenen (uzelf, uw huisarts, uw familie, de verzorgers, uw geestelijk verzorger, voor zover van toepassing en door u gewenst), wordt nagegaan of er geen alternatieven zijn. Er wordt nagegaan of er alternatieven zijn die een oplossing bieden voor uw problemen waaruit uw wens tot euthanasie is voortgekomen en zo opzettelijk levensbeëindigend handelen niet nodig maken. Als u uiteindelijk toch bij de wens tot euthanasie blijft, is DSV niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de uitvoering. Hierbij zal DSV, voor zover dat mogelijk is, erop toezien dat wet- en regelgeving en/of jurisprudentie worden gerespecteerd. Personeel kan, op uw verzoek, bij de uitvoering van euthanasie slechts op vrijwillige basis en onder leiding en verantwoordelijkheid van de uitvoerend arts aan u ondersteuning verlenen. 14

15 5.11. Zorg na overlijden Wanneer een bewoner van een woonzorgcentrum van DSV komt te overlijden, dient de uitvaart door diens naasten (familie en/of kennissen) te worden geregeld. DSV biedt de mogelijkheid om een overleden bewoner op te baren in zijn of haar appartement of in het eigen rouwcentrum. De plaatselijke begrafenisondernemers kunnen u hierover alle gewenste informatie verstrekken Bemiddeling bij de inzet van andere (zorgverwante) hulpverleners Wanneer u gebruik wenst te maken van andere vormen van hulpverlening, zoals huisarts, kapper en pedicure, dient u dit in eerste instantie zelfstandig te regelen. De medewerkers van DSV kunnen zonodig voor u bemiddelen bij de onderstaande (zorgverlenende) personen en instanties. * Huisarts Nadat u uw intrek heeft genomen in woonzorgcentrum van DSV kiest of houdt u uw eigen huisarts. Bij ziekte of ongeval kunt u zelfstandig de huisarts benaderen (echter het liefst in overleg met de verzorging, voor de afstemming met andere visites). Wanneer u het zelf niet meer kunt, nemen de medewerkers van de verzorging dit van u over. * Kapper Iedere donderdag en vrijdagochtend van tot uur is er in de kapsalon op de tweede etage een dames en heren kapper aanwezig. U kunt zelf ook een afspraak maken in de kapsalon. * Pedicure Voetverzorging behoort tot het standaardpakket wat betaald wordt vanuit de AWBZ. In eerste instantie zal deze zorg dan ook door verzorgenden van uw afdeling worden verleend. Indien er echter een indicatie door een arts is afgegeven, bijvoorbeeld in het geval van diabetes, dan kan er een pedicure worden ingeschakeld. Deze kosten worden dan vergoed. Wilt u echter uw voeten laten verzorgen door de pedicure en bestaat hiervoor geen noodzakelijke medische indicatie, dan zijn de kosten voor uzelf. In dit geval kunt u uw eigen pedicure aanhouden en kunt u zelf uw afspraken blijven maken. 15

16 6. HUISHOUDELIJKE ZAKEN 6.1 Schoonhouden van het appartement De zorg voor het dagelijks schoonhouden van het appartement berust bij de bewoner zelf. Eventueel wordt hierbij hulp geboden. Voor de wekelijkse standaardschoonmaakbeurt is er per appartement gemiddeld 45 minuten huishoudelijke hulp beschikbaar. Dit gebeurt in overleg met de bewoner. Voor ebben onze medewerkers geen tijd beschikbaar. Onder een grote schoonmaak verstaan wij o.a.: het in de was zetten van meubilair, kasten opruimen en schoonmaken, zilver/ koper poetsen, vloerbedekking reinigen, vitrages/ gordijnen/ spreien/ dekens wassen enz. Wanneer u toch een grote schoonmaak wilt laten verrichten in uw appartement, dient u een beroep te doen op uw familie/ kennissen of aanvullende particuliere hulp. Wilt u hiervan gebruik dan kunt u dit aangeven bij de cliëntbegeleider of teamleider De schoonmaakmiddelen Wanneer de servicemedewerkers van DSV in uw appartement komen schoonmaken, nemen zij hun eigen schoonmaakmiddelen mee. Zij gebruiken speciale milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen van hoge kwaliteit. Omdat wij van u en uw familie verwachten dat u ook nog de nodige huishoudelijke werkzaamheden verricht, willen wij u erop wijzen dat u beter geen chloor kunt gebruiken. Verder staat het u vrij om uw eigen schoonmaakmiddelen te gebruiken Huisdieren Het houden van huisdieren is toegestaan, mits u deze zelfstandig kunt verzorgen en de dieren geen overlast veroorzaken voor andere bewoners of problemen geven bij de verzorging Veiligheid Omwille van de veiligheid is het niet toegestaan brand- en ontploffingsgevaarlijke stoffen zoals aceton, wasbenzine, spiritus, gas en verplaatsbare verwarmingapparaten en dergelijke te bewaren of te gebruiken. Alleen goedgekeurde elektrische apparaten, contactdozen en stekkers mogen worden gebruikt. Bij twijfel dient u de technische dienst te raadplegen. In het huis is een elektrische brandmeldinginstallatie aanwezig. Op last van de brandweer mogen er in huis ook geen echte kaarsen worden gebrand. De vluchtwegen in het gebouw zijn erg belangrijk. Een ieder wordt verzocht zich op een rustig moment hiervan op de hoogte te stellen. Bij alarm komen de bewoners dan niet voor verrassingen te staan. De uitgangen zijn aangegeven met de groen-witte bordjes UIT. Ten behoeve van de veiligheid vragen wij de bewoners om geen rollators op de gang te plaatsen. 16

17 6.5 Roken Een woonzorgcentrum is een openbaar gebouw. Roken in het woonzorgcentrum is daarom niet toegestaan. Dit geldt ook voor de huiskamers van kleinschalig wonen of op meerzorg afdelingen. Uw appartement is echter uw privéwoonplek, daar mag u dus wél roken. Op momenten dat u hulp of zorg krijgt van een vrijwilliger of medewerker van DSV mag er niet worden gerookt in uw appartement. Hierover kunnen geen individuele afspraken worden gemaakt met medewerkers en cliënten. Om de brandveiligheid te waarborgen is het ook niet toegestaan dat u in bed rookt, tenzij dit onder begeleiding van een naaste of familielid gebeurt. Als de brandveiligheid of het leveren van verantwoordelijke zorg in gevaar komt door uw rookgedrag, dan kan de teamleider hierover afspraken maken met u. In uiterste geval kan de teamleider ingrijpen door het roken te verbieden. 17

18 7. WAS- EN LINNENVERZORGING 7.1. Het merken van uw artikelen Vóórdat u uw intrek neemt in een woonzorgcentrum van DSV zullen al uw artikelen zoals kledingstukken, handdoeken, theedoeken e.d. door onze medewerkers van de wasserij worden gemerkt. Om dit op tijd te laten plaatsvinden dient u ruim van tevoren uw artikelen bij de wasserij/ linnenkamer in te leveren (uiterlijk 1 week van tevoren!) Zolang uw artikelen niet voorzien zijn van een wasmerkje van DSV, kunnen wij deze artikelen niet aanvaarden voor de wasverzorging! medewerkers doen dit op een plaats waar u er het minste hinder van ondervindt. Op ieder merkje staat uw naam, de naam van het woonzorgcentrum en uw kamernummer vermeld. Voor het merken van al uw artikelen brengen wij eenmalig een bedrag in rekening. Wanneer u in een later stadium nieuwe artikelen aanschaft worden deze kosteloos voorzien van een merkje. Wel vragen wij u om ook eventuele nieuwe artikelen weer eerst te laten merken alvorens deze door onze wasserij gewassen kunnen worden De wasverzorging Uw vuile wasgoed kunt u op maandag neerzetten op het plankje van uw voordeur in een wasbox. Uw vuile was wordt opgehaald door de medewerkers van DSV. Op donderdag- en vrijdagmiddag kunt u zelf de schone was weer ophalen uit het wasvakje in de wand bij de linnenkamer (begane grond). Natuurlijk mag u de was ook door uw familieleden laten halen. U dient zelf zorg te dragen voor het laten stomen van uw wasgoed bij de stomerij. U kunt hierbij gebruik maken van de service die de stomerij u biedt. Op aanvraag komt de stomerij in Duinrand langs. De stomerij kan (voor uw eigen rekening) zorg dragen voor de reiniging van (niet wasbare) bovenkleding, dekens, dekbedden en andere artikelen. Indien er iets van uw wasgoed zoek raakt, of er is door het personeel schade aan de was veroorzaakt, dan kunt u dit melden bij de Teamleider verzorging of facilitaire dienst. Er zal dan met u een passende regeling worden getroffen. De medewerkers van DSV verrichten geen herstelwerkzaamheden aan uw wasgoed. Wanneer u iets wilt verstellen zult u hier zelf voor moeten zorgen. 18

19 7.3. Kleding en andere benodigdheden Natuurlijk bent u vrij in uw keuze van kleding en andere benodigdheden. Echter vaak krijgen wij de van het onderstaande mee te nemen: - bovenkleding - onderkleding - ochtendjas - plastic beschermhoes voorhet matras - wasbare dekens - handdoeken/ washandjes - toiletbenodigdheden - closetborstel + houder - servies - bestek - keukenbenodigdheden - pedaalemmer - koffiezetapparaat - melkpannetje (elektrisch kookplaatje) - waterketel (elektrisch kookplaatje) Voor andere benodigdheden kunt u zich altijd wenden tot de medewerkers van de dienst verzorging. A.U.B. geen wollen, maar goed wasbare kleding aanschaffen. Wanneer u tijdens uw verblijf uw kledingvoorraad aanvult, dient u de nieuwe kleding in de linnenkamer af te geven om te worden gemerkt. (gratis) 19

20 8. VOEDING 8.1. Maaltijden De warme maaltijd wordt u tussen en uur aangeboden. De maaltijd op de kamer wordt -systeem. Dit bestaat uit een roestvrij stalen onderbord, met daarop een porseleinen bord voor de warme maaltijd. Het geheel wordt afgesloten -systeem zijn voorverwarmd. Het -bord staat op een dienblad, waar tevens een toetje en eventuele andere maaltijdonderdelen op staan. Na gebruik van de warme maaltijd kunt u het dienblad en toebehoren neerzetten op het plankje naast uw voordeur. Eventueel kunt u daarbij hulp krijgen. Gebruikte dienbladen worden opgehaald en naar de afwaskeuken gebracht. U hoeft dus niet zelf de vaat van de warme maaltijd af te wassen! (Let wel op uw bestek) Indien u het prettiger vindt kunt u de maaltijd ook gebruiken in ons restaurant in de met vrijdag geopend. Indien u van deze mogelijkheid gebruikt wenst te maken, gelieve dit dan even door te geven aan uw verzorgende of de Teamleider verzorging Het Duinrand werkt met een zogenaamd dat u uit drie verschillende menucomponenten uw maaltijd kunt samenstellen. Ook de bewoners met een dieet kunnen hieruit een keuze maken. sie welk om de drie maanden gehouden wordt. De voedingsdienst brengt zoveel mogelijk afwisseling aan in het menu. Wanneer u bepaalde voedingsmiddelen niet kunt verdragen of echt niet lust, kunt u dit kenbaar maken bij de edere etage en in de hal zodat u van te voren weet wat er gegeten wordt Dieetmaaltijden Het verzorgen van dieetmaaltijden door de voedingsdienst vindt uitsluitend plaats voor bewoners die een schriftelijk dieetadvies van een arts of diëtiste hebben. De voedingsdienst dient dit advies van u of uw arts/ diëtiste te ontvangen. U kunt vervolgens gewoon uw menukeuze aangeven op de menulijst, de voedingsdienst past uw keuze automatisch aan uw dieetvoorschrift aan. Dit houdt in dat de dieetmaaltijd die u daadwerkelijk ontvangt, af kan wijken van de keuze die u heeft aangegeven op de menulijst, de voedingsdienst probeert echter altijd uw keuze zoveel mogelijk te respecteren Broodmaaltijden In het winkeltje kunt u brood, beleg, melk en pap kopen. Op iedere afdeling is een magnetron aanwezig om pap op te warmen. Voor cliënten die niet zelf boodschappen kunnen doen, wordt een vrijwilliger gezocht om dit in het winkeltje van Duinrand te doen. De verzorging helpt indien dit nodig is met het klaarmaken van de maaltijd Het winkeltje Naast de benodigdheden voor de broodmaaltijd, kunt u in de winkel ook terecht voor melk, snoepgoed, sigaren, sigaretten, frisdranken, koffie/ thee, fruit, wc-papier, schoonmaakmiddelen enz. De winkel is van maandag t/m vrijdag geopend van uur en uur. Op zaterdag is de winkel geopend van 9.30 tot uur. 20

Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord

Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord RUSTOORD - RUSTOORDLAAN 1-2161 GC LISSE 0252 417050 WWW.DSV-VERZORGDLEVEN.NL EDITIE APRIL 2014 INHOUDSOPGAVE 1. WOONZORGLOCATIE RUSTOORD --------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Welkom. 1 Wonen

Inhoudsopgave. Welkom. 1 Wonen Inhoudsopgave Welkom 1 Wonen 1.1 Inleiding 1.2 Woonruimte 1.2.1 Verpleegafdeling Orchidee 1.3 Telefoon, internet, televisie en radio 1.4 Kleding wassen/stomen en/of merken 1.5 Bezoek 1.6 Bereikbaarheid

Nadere informatie

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh 1 Versiedatum: juli 2015 2 Inleiding In deze brochure staat informatie over onze woon- en zorgcentra en de voorzieningen die worden geboden. Het eerste deel bevat

Nadere informatie

elkom Nadat we onze organisatie aan u hebben voorgesteld bespreken we in deze wegwijzer de diverse onderwerpen op alfabetische volgorde.

elkom Nadat we onze organisatie aan u hebben voorgesteld bespreken we in deze wegwijzer de diverse onderwerpen op alfabetische volgorde. W elkom Wij heten u van harte welkom als nieuwe bewoner en wensen u een aangenaam verblijf als bewoner van het Woonzorgcentrum Huize Sint Jozef. Wij vinden het van belang u duidelijke informatie te geven

Nadere informatie

Informatiebrochure. januari 2013

Informatiebrochure. januari 2013 januari 2013 Informatiebrochure Inhoud: Pagina 1. Welkom 3 2. Woonzorgvisie 4 - identiteit - de bewoner centraal - medewerkers en werkomgeving 3. Wonen en zorg 5 - verzorgingshuis - verpleeghuis (psychogeriatrie)

Nadere informatie

Welkom in woonzorgcentrum Beatrix

Welkom in woonzorgcentrum Beatrix Welkom in woonzorgcentrum Beatrix Regio midden-man/pr&comm-wj/12maart2015 QuaRijn Woonzorgcentrum Beatrix 1 Inhoudsopgave QuaRijn, dichtbij in zorg... 4 Contact... 4 Inleiding... 5 Hartelijk welkom!...

Nadere informatie

Informatie De Wetering

Informatie De Wetering Informatie De Wetering Zorgcentrum Humanitas-IJsselmonde Zelfstandig wonen mét zorg en verblijf Kleinschalig wonen voor dementerenden Zorgcentrum Humanitas De Wetering 1 Welkom in zorgcentrum De Wetering

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Huis ter Wijck 5 Administratieve zaken bij verhuizing 6 -

Nadere informatie

Welkom in het kleinschalig wonen De Ridderhof

Welkom in het kleinschalig wonen De Ridderhof Welkom in het kleinschalig wonen De Ridderhof regio oost-man/pr&comm-wj/27feb2015 QuaRijn Kleinschalig Wonen in De Ridderhof 1 INHOUD Namen en telefoonnummers 3 Vooraf 4 QuaRijn, dichtbij in zorg 5 Identiteit

Nadere informatie

Informatiegids voor de nieuwe zorgvragers. Versiedatum: 05-12-2013. Pagina 1 van 38

Informatiegids voor de nieuwe zorgvragers. Versiedatum: 05-12-2013. Pagina 1 van 38 Informatiegids voor de nieuwe zorgvragers Versiedatum: 05-12-2013 Pagina 1 van 38 Voorwoord Hierbij ontvangt u de informatiegids van woon- en zorgcentrum De Nieuwpoort. Deze informatiegids is geschreven

Nadere informatie

Informatiegids voor nieuwe zorgvragers van de afdeling Duinvogel. Versiedatum: 05-12-2013

Informatiegids voor nieuwe zorgvragers van de afdeling Duinvogel. Versiedatum: 05-12-2013 Versiedatum: 05-12-2013 Informatiegids voor nieuwe zorgvragers van de afdeling Duinvogel Voorwoord Hierbij ontvangt u de informatiegids van afdeling Duinvogel van woonen zorgcentrum De Nieuwpoort. Deze

Nadere informatie

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Wegwijzer Meerweide Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 Meerweide... 1 3 Prettig Wonen...

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE VERZORGINGSHUIS AMARIS THEODOTION. Johanniter centrum voor wonen, zorg en behandeling

INFORMATIEBROCHURE VERZORGINGSHUIS AMARIS THEODOTION. Johanniter centrum voor wonen, zorg en behandeling Stijlvol ouder worden INFORMATIEBROCHURE VERZORGINGSHUIS AMARIS THEODOTION Johanniter centrum voor wonen, zorg en behandeling Versie 33; 18-06-2012 Let op: Met spoed aanleveren de onder Administratie genoemde

Nadere informatie

Verpleeghuis Heemswijk

Verpleeghuis Heemswijk Verpleeghuis Heemswijk Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Heemswijk 5 - indeling kamer - huisdieren - sleutel - telefoon -

Nadere informatie

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum Informatie voor bewoners en verwanten Stuifakkers Woonzorgcentrum Stuifakkers woonzorgcentrum Adres: Briggemandreef 2 3235 DZ Rockanje E-mailadres: stuifakkers@catharinastichting.nl Centraal telefoonnummer:

Nadere informatie

Breepeper Kleinschalig wonen

Breepeper Kleinschalig wonen Breepeper Kleinschalig wonen Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Breepeper 5 - Huisdieren - Sleutel - Telefoon - Televisie en/of

Nadere informatie

Welkom in het kleinschalig wonen woonzorgcentrum Beatrix

Welkom in het kleinschalig wonen woonzorgcentrum Beatrix Welkom in het kleinschalig wonen woonzorgcentrum Beatrix regio west-man/pr&comm-wj/26mei2015 QuaRijn I Kleinschalig wonen in woonzorgcentrum Beatrix 2 Inhoud Wie is wie... 6 Welkom... 7 Contact... 7 Inleiding...

Nadere informatie

Wegwijzer De Twee Bruggen

Wegwijzer De Twee Bruggen Wegwijzer De Twee Bruggen Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over De Twee Bruggen bij de hand! Welkom in De Twee Bruggen Verpleegd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 De Twee Bruggen...

Nadere informatie

mariënburg informatieboekje mariënburg Burgemeester Grothestraat 80 3761 CM Soest T (035) 602 20 44 E marienburg@beweging3.nl www.beweging3.

mariënburg informatieboekje mariënburg Burgemeester Grothestraat 80 3761 CM Soest T (035) 602 20 44 E marienburg@beweging3.nl www.beweging3. mariënburg woonzorgcentrum een locatie van beweging informatieboekje mariënburg Burgemeester Grothestraat 80 3761 CM Soest T (035) 602 20 44 E marienburg@beweging3.nl www.beweging3.nl welkom Geachte lezer,

Nadere informatie

Informatieboekje. Welkom in De Sterrenlanden

Informatieboekje. Welkom in De Sterrenlanden Informatieboekje Welkom in De Sterrenlanden De Prinsemarij Vreedonk Inhoud Pagina Over De Sterrenlanden 2 Onze zorg en diensten 5 Bezoekers 10 Cliëntenraad 10 Klachtenfunctionaris 10 Medewerkers 10 Waardering

Nadere informatie

Welkom bij Inovum Zorg met verblijf. Informatiegids voor nieuwe bewoners

Welkom bij Inovum Zorg met verblijf. Informatiegids voor nieuwe bewoners Welkom bij Inovum Zorg met verblijf Informatiegids voor nieuwe bewoners januari 2012 Inhoudsopgave Welkom bij Inovum; Zorg met verblijf 4 1 Zorg en diensten van Inovum 5 1.1 Uw indicatie 5 1.2 Persoonlijke

Nadere informatie

Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe zaken zijn geregeld als u in ons woonzorgcentrum woont.

Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe zaken zijn geregeld als u in ons woonzorgcentrum woont. Geachte bewoner, Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe zaken zijn geregeld als u in ons woonzorgcentrum woont. In deze Wegwijzer staat op alfabetische volgorde uitgebreide informatie over Het wonen

Nadere informatie

Product- en Dienstengids

Product- en Dienstengids S t i c h t i n g N u s a n t a r a Product- en Dienstengids Stichting Nusantara Zorg Product- en Dienstengids November 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 1 Het ontstaan van de organisatie... 2 Patria (de

Nadere informatie

Welkom bij SOVAK Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten

Welkom bij SOVAK Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten Welkom bij SOVAK Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten WELKOM Geachte lezer, Graag heet ik u van harte welkom bij SOVAK. SOVAK is er voor mensen met een verstandelijke

Nadere informatie

Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk. Informatie voor bewoners en familie

Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk. Informatie voor bewoners en familie Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk Informatie voor bewoners en familie 2 Welkom Geachte mevrouw, meneer, Om u en/of uw naasten met het kleinschalig groepswonen vertrouwd te maken, bieden

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Informatie voor ouders Inhoud Voorwoord 7 DEEL 1 Voorbereiding op de opname 9 Uw kind voorbereiden 9 Meenemen 10 Besmettelijke ziekten 11 MRSA-besmetting 11 Opnamedag 12 De opnamedatum 12 Waar melden?

Nadere informatie

Welkom bij SOVAK. Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten

Welkom bij SOVAK. Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten Welkom bij SOVAK Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten Informatiebrochure 2009 Informatiebrochure 2009 2/55 WELKOM Geachte lezer, Graag heet ik u van harte welkom bij

Nadere informatie

Wegwijzer bij opname Radboud universitair medisch centrum

Wegwijzer bij opname Radboud universitair medisch centrum Wegwijzer bij opname Inhoud Voorwoord 6 Voorbereiding op de opname 7 Wat neemt u mee? 7 Gesprek over uw medicijngebruik 7 Wat niet meenemen? 8 Opnamedag 8 Opnamedatum 8 Hoe ziet de opnamedag eruit? 8

Nadere informatie

Inhoud WELKOM IN AMPHIA 3

Inhoud WELKOM IN AMPHIA 3 Welkom in Amphia 2 Inhoud Welkom in Amphia 4 Voorbereiding op uw opname 6 Uw verblijf in het ziekenhuis 9 Voorzieningen tijdens uw verblijf 12 Hulpverleners tijdens uw verblijf 18 Na uw ziekenhuisopname

Nadere informatie

Wonen in ActiVite Hof van Alkemade (groepswoning)

Wonen in ActiVite Hof van Alkemade (groepswoning) Wonen in ActiVite Hof van Alkemade (groepswoning) Inhoudsopgave Even voorstellen...4 Indicatie en zorgzwaartepakket...5 Verhuizing naar woonservicecentrum...5 Wonen...5 Inrichting...5 Privacy...6 Toegang

Nadere informatie