Kwaliteitscriteria PGB-regelingen zorgverzekeraars

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteitscriteria PGB-regelingen zorgverzekeraars"

Transcriptie

1 Kwaliteitscriteria PGB-regelingen zorgverzekeraars

2 2 Kwaliteitscriteria PGB-regelingen

3 Kwaliteitscriteria vanuit budgethoudersperspectief voor PGB-regelingen zorgverzekeraars Het persoonsgebonden budget in de Zorgverzekeringswet is per 2007 een feit. Per Saldo, de belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget, is blij dat verzekerden nu ook in de Zorgverzekeringswet kunnen kiezen voor een persoonsgebonden budget. Dit betekent dat verzekerden de regie in eigen hand kunnen nemen. Bij wet is geregeld dat zorgverzekeraars de keuze voor een persoonsgebonden budget mogelijk maken. Ze zijn vrij in de manier waarop ze de PGB-regeling invullen. Per Saldo heeft daarom kwaliteitscriteria vanuit budgethoudersperspectief voor deze PGB-regelingen opgesteld. Wanneer zorgverzekeraars deze criteria volgen, hebben ze een PGB-regeling die aan de wensen van verzekerden voldoet. En wie wil er nu niet tevreden klanten? In 2007 kent het persoonsgebonden budget slechts één doelgroep, de visueel gehandicapten. Zij kunnen met een persoonsgebonden budget hulpmiddelen inkopen. Vanaf 2008 kunnen mensen met psychische problematiek geneeskundige zorg, hulp en begeleiding met een persoonsgebonden budget inkopen. Per Saldo verwacht dat het persoonsgebonden budget in de toekomst voor nog meer vormen van chronische zorg mogelijk wordt. Om deze reden zijn de criteria breed geformuleerd, zodat zij gebruikt kunnen worden voor verschillende vormen van zorg, hulp, hulpmiddelen en begeleiding. 3

4 1. Uitgangspunten 1.1 De vraag van de klant is het uitgangspunt. 1.2 De klant houdt met het persoonsgebonden budget (PGB) de regie over zijn/haar zorg, hulp, hulpmiddelen en begeleiding in eigen hand. 1.3 Met het persoonsgebonden budget is de klant in staat om eigen keuzes te maken en de zorg, hulp, hulpmiddelen en begeleiding in te kopen die bij zijn/haar leven passen. 1.4 De klant, die voor een persoonsgebonden budget heeft gekozen, is zelf verantwoordelijk voor het inkopen van zorg, hulp, hulpmiddelen en begeleiding van goede kwaliteit. 1.5 De PGB-regelingen van de zorgverzekeraars zijn: eenvoudig helder vrij van administratieve rompslomp (zo min mogelijk procedures en formulieren voor de klant en zo min mogelijk berichtenverkeer). 1.6 Het tarief voor het persoonsgebonden budget stelt de klant in staat zorg, hulp, hulpmiddelen en begeleiding op hetzelfde kwaliteitsniveau in te kopen als in geval van de keuze voor zorg in natura. 1.7 De zorgverzekeraar ziet de meerwaarde van het aanbieden van de keuze tussen een persoonsgebonden budget en zorg in natura. 2. Voorlichting 2.1 De zorgverzekeraar neemt informatie over de keuze tussen zorg in natura en een persoonsgebonden budget op in zijn polis. 2.2 De zorgverzekeraar informeert de klant over de onderscheidende elementen van het persoonsgebonden budget tegenover zorg in natura. 2.3 De informatie over het persoonsgebonden budget is: duidelijk helder toegankelijk. 2.4 De informatievoorziening is aangepast aan de doelgroep. (Actueel in 2007 betekent dit dat de informatie voor blinden en slechtzienden in braille, digitaal, in grootletter en in gesproken vorm op cd beschikbaar is.) 2.5 De informatie is volledig en gaat over alle stappen waar de klant mee te maken krijgt. Dat wil zeggen over: de indicatieprocedure de keuzemogelijkheid voor zorg in natura of het persoonsgebonden budget de mogelijkheid om een eigen zorgverlener of leverancier te kiezen de rechtspositie van de klant: inzagerecht en bezwaartermijn dossier, privacywetgeving, bezwaar- en beroepsmogelijkheden, mogelijkheden second opion en dergelijke informatie over de gebruiksmogelijkheden van een persoonsgebonden budget de verantwoordingswijze en verantwoordingstermijnen, indien relevant 4

5 2.6 De zorgverzekeraar vertelt klanten waar zij advies, informatie en ondersteuning kunnen inwinnen inzake het persoonsgebonden budget. Ook verstrekt hij adresgegevens van Per Saldo, de vereniging van mensen met een persoonsgebonden budget, MEE en andere relevante landelijke patiënten-/cliëntenorganisaties (2007 de Ooglijn). 3. Indicatiestelling 3.1 De indicatiestelling is: objectief onafhankelijk transparant functiegericht De indicatiesteller: is deskundig kent de richtlijnen en protocollen en weet deze goed toe te passen kan terugvallen op een multidisciplinair team van experts. 3.3 Bij de indicatiestelling zijn de zorgfuncties/functionaliteiten die iemand nodig heeft om te kunnen participeren uitgangspunt. 3.4 De indicatiesteller geeft voorlichting op maat over het persoonsgebonden budget. 3.5 De duur van de indicatie past bij de aandoening of handicap. 3.6 In het indicatiebesluit staan de mate van de beperking en de omvang van de zorgbehoefte vermeld. 3.7 De mate van de beperking en de omvang van de zorgbehoefte bepalen samen de hoogte van het budget. 3.8 De keuze voor een persoonsgebonden budget of zorg in natura heeft geen invloed op de indicatiestelling. De keuze wordt namelijk pas gemaakt nadat de indicatie is afgegeven. 4. Aanvraag persoonsgebonden budget 4.1 De aanvraagformulieren voor een persoonsgebonden budget zijn: eenvoudig transparant toegankelijk digitaal en schriftelijk in te vullen. De administratieve lasten voor de klant zijn zo laag mogelijk. 1 Uit de brief van VWS d.d. 18 september 2006 blijkt dat de indicatiestelling voor hulpmiddelen voor visueel gehandicapten functiegericht dient te zijn. Bij een functiegerichte indicatiestelling beoordeelt de indicatiesteller welke functie iemand nodig heeft ter compensatie van zijn/haar beperking. Men kan denken aan de volgende functies: mobiliteit, communicatie en oriëntatie. Hoewel dit zowel voor zorg in natura als het persoonsgebonden budget geldt, wil Per Saldo de functiegerichte indicatiestelling toch benoemen in deze kwaliteitscriteria. Als iemand voor een persoonsgebonden budget kiest, is het in het bijzonder van belang dat de indicatie functiegericht is gesteld. Op deze manier kan de budgethouder namelijk zelf kiezen welk hulpmiddel hij/zij prefereert. 5

6 5. Omvang en samenstelling persoonsgebonden budget 5.1 Het persoonsgebonden budget is zo opgebouwd dat de klant zorg, hulp, hulpmiddelen of begeleiding van goede kwaliteit kan inkopen. 5.2 Dit betekent dat het budget bestaat uit verschillende componenten. Bij het inhuren van menskracht voor zorg, hulp of begeleiding gaat het om: loon lasten werkgever (werkgeverspremies, loonbelasting, vakantiegeld, doorbetaling bij ziekte) overhead. Bij het aanschaffen van hulpmiddelen bestaat het bedrag uit: kosten voor het hulpmiddel zelf kosten voor aanleren/trainen kosten voor service en onderhoud. 6. Toekenning 6.1 Het bericht dat een persoonsgebonden budget wordt toegekend bevat informatie over de hoogte van het budget. 6.2 Het bericht bevat informatie over het uitkeringsmoment, uitkeringstermijnen en de verantwoordingsprocedure (indien relevant). 6.3 Na de indicatiestelling kent de zorgverzekeraar het budget binnen een redelijke termijn toe. 6.4 De zorgverzekeraar kan uitsluitend weigeren een persoonsgebonden budget toe te kennen als de zorgverzekeraar kan aantonen dat de klant het persoonsgebonden budget niet goed kan besteden. 6.5 De zorgverzekeraar dient het toegekende budget vooraf te verstrekken, zodat de klant met het budget de zorg, hulp, hulpmiddelen en begeleiding kan kopen die hij/zij nodig heeft De zorgverzekeraar keert, bij een terugkerende hulpvraag, het bedrag in termijnen uit. In overleg met de klant wordt afgesproken in welke termijnen het budget wordt uitgekeerd. De zorgverzekeraar keert een persoonsgebonden budget voor een hulpmiddel in één keer uit. 6.7 Als de klant het niet eens is met het besluit, kan hij/zij conform de Algemene wet bestuursrecht in beroep. 7. Het gebruik van het persoonsgebonden budget 7.1 De budgethouder heeft bestedingsvrijheid. Dit betekent dat de klant, wanneer hij/zij een indicatie heeft voor verschillende zorgfuncties/hulpmiddelen, hij/zij de verdeling over de zorgfuncties binnen het totale persoonsgebonden budget zelf kan invullen, zolang het gaat over zorg, hulp, hulpmiddelen en begeleiding. 7.2 De budgethouder heeft bestedingsvrijheid bij het inkopen van zorg, hulp, hulpmiddelen en begeleiding. De klant kiest daarbij zelf zijn of haar zorgverlener of begeleider uit. Bestedingsvrijheid betekent ook dat de klant zijn/haar hulpmiddelen, de gewenste uitvoering en leverancier kiest, mits het hulpmiddel de functionaliteit heeft waarvoor de indicatie is afgegeven. 7.3 De budgethouder is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg, hulp, hulpmiddelen of begeleiding die hij/ zij inkoopt met een persoonsgebonden budget. 7.4 De budgethouder is vrij om zorg, hulp, hulpmiddelen of begeleiding in te kopen bij een instelling of bij een natuurlijke persoon. 6

7 8. Verantwoording 8.1 De zorgverzekeraar stelt een verantwoordingsvrij bedrag vast. Dit betekent dat de budgethouder dit bedrag niet hoeft te verantwoorden. Dit bedrag kan 100 procent van het persoonsgebonden budget zijn. 8.2 De zorgverzekeraar legt zo min mogelijk verantwoordingstermijnen vast. 8.3 De zorgverzekeraar verstrekt eenvoudige, bruikbare formulieren om te verantwoorden. Daarnaast biedt de zorgverzekeraar de mogelijkheid om digitaal te verantwoorden. 8.4 Om de administratieve lasten zo laag mogelijk te houden kan de zorgverzekeraar er ook voor kiezen om steekproefsgewijs te controleren of de budgethouder het budget heeft besteed aan de geïndiceerde zorg, hulp, hulpmiddelen of begeleiding. 9. Beleid, uitvoering en evaluatie 9.1 De zorgverzekeraar betrekt belangenorganisaties en/of steunpunten bij het beleid, de uitvoeringsaspecten en de evaluatie van het experiment persoonsgebonden budget. Dit betekent dat de zorgverzekeraar overleg pleegt met relevante belangenorganisaties (Per Saldo, MEE, Viziris en Landelijk Platform Cliënten- en Familieorganisaties GGz), over bijvoorbeeld de voorlichting over het persoonsgebonden budget voor de diverse doelgroepen. De zorgverzekeraars zijn ook bereid om met belangenorganisaties te zoeken naar oplossingen voor gesignaleerde knelpunten. Met subsidie van het Fonds PGO, programma ZekereZorg, heeft Per Saldo deze kwaliteitscriteria vanuit budgethoudersperspectief voor PGB-regelingen van zorgverzekeraars beschreven. Per Saldo heeft deze kwaliteitscriteria ontwikkeld in samenspraak met een klankbordgroep, die speciaal voor dit doel in het leven is geroepen. De klankbordgroep bestond voor het merendeel uit ervaringsdeskundigen. Ineke Glorie Alwine Hardus Loeke Keuchenius Nic Vos de Wael Bernadette Wijnker Ko van Zeeland medewerker Ooglijn consulent Per Saldo PGB-consulent GGz, Stichting Cliënteninitiatieven Deventer e.o. Stichting Kwadraad, kwaliteit vanuit het cliëntenperspectief GGz Nederlandse Vereniging voor Autisme PGB-consulent GGz Daarnaast hebben twee experts hun bijdrage geleverd aan de kwaliteitscriteria. Helmi Speijkers, directeur Viziris, en Liesbeth Reitsma, vice-voorzitter van het GGz-platform, hebben Per Saldo voorzien van waardevol commentaar. Colofon Tekst: Marlies Kamperman, Hanneke Engel Eindredactie: Annelies Bloemers Fotografie: Sarah Carlier, Marieke Kijk in de Vegte Vormgeving: Druk: Thieme MediaCenter Nijmegen 7

8 De belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget. Voor informatie, advies en ondersteuning. T ( 0,20 per minuut) E I

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO Zelf aan zet in de WMO Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO 01 Inleiding Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt

Nadere informatie

Praktische handreiking voor gemeenten Risicogestuurde verantwoording en controle bij het pgb-wmo. Investeren in vertrouwen

Praktische handreiking voor gemeenten Risicogestuurde verantwoording en controle bij het pgb-wmo. Investeren in vertrouwen Praktische handreiking voor gemeenten Risicogestuurde verantwoording en controle bij het pgb-wmo Investeren in vertrouwen Colofon Programma Regeldruk en Administratieve Lastenvermindering van het ministerie

Nadere informatie

Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB)

Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB) Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB) Inleiding In Nederland bent u door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten verzekerd voor zorg die u nodig heeft bij onder meer langdurige ziekte,

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning De Wet maatschappelijke ondersteuning () op Schouwen-Duiveland Iedereen doet mee! Woord vooraf De Wet maatschappelijke ondersteuning (). U heeft er ongetwijfeld al het nodige over gehoord en gelezen. Maar

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015

Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015 Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015 Persoonsgebonden budget Wlz Van goede zorg verzekerd 2 Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015 Inleiding In Nederland bent u door de Wet langdurige zorg (Wlz) verzekerd

Nadere informatie

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 -

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - - 2 - Inhoud Heeft u hulp of zorg nodig? 4 Vier zorgwetten: welke wet regelt uw zorg? 4 Voor wie is de Wet langdurige

Nadere informatie

Wet Passend Onderwijs Informatieblad Ieder(in) Mei 2014

Wet Passend Onderwijs Informatieblad Ieder(in) Mei 2014 Wet Passend Onderwijs Informatieblad Ieder(in) Mei 2014 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Huidige situatie onderwijs 4 3. Wat verandert er met de invoering van de Wet passend onderwijs? 5 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Datum 23 september 2014 Betreft Commissiebrief over meer duidelijkheid over de kinderen die vallen onder de Intensieve Kindzorg

Datum 23 september 2014 Betreft Commissiebrief over meer duidelijkheid over de kinderen die vallen onder de Intensieve Kindzorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Dreigend gat tussen PGB en onderwijs

Dreigend gat tussen PGB en onderwijs Per Saldo - Dreigend gat tussen PGB en onderwijs zoeken home sitemap contact forum Nieuws Het PGB Per Saldo Steunpunten Hulp inhuren Lid worden Brochures Niet ingelogd nu inloggen Copyright 2004 Per Saldo

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Wie helpt de consument?

Onderzoeksrapport Wie helpt de consument? Onderzoeksrapport Wie helpt de consument? Een onderzoek naar de rol van het zorgkantoor vóór aanvang zorg januari 2010 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 13 1.1 Aanleiding 13 1.2 Een

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

Verkenning naar de AWBZ-begeleiding in het onderwijs Schets van de doelgroep die gebruik maakt van AWBZ-begeleiding in het onderwijs

Verkenning naar de AWBZ-begeleiding in het onderwijs Schets van de doelgroep die gebruik maakt van AWBZ-begeleiding in het onderwijs Verkenning naar de AWBZ-begeleiding in het onderwijs Schets van de doelgroep die gebruik maakt van AWBZ-begeleiding in het onderwijs Opgesteld in opdracht van het Ministerie van VWS en de VNG Den Haag,

Nadere informatie

Een visueel hulpmiddel waar je wat aan hebt!

Een visueel hulpmiddel waar je wat aan hebt! Een visueel hulpmiddel waar je wat aan hebt! Onderzoek naar de verstrekking van hulpmiddelen voor mensen met een visuele beperking, oogaandoening, doofblindheid Utrecht, maart 2015 Auteurs: Dominique van

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Welkom bij Jeugd ggz. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders

Welkom bij Jeugd ggz. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders Welkom bij Jeugd ggz Jeugd ggz ondersteunt kinderen en jongeren met psychiatrische problemen en hun omgeving. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders Welkom bij Jeugd ggz Uw kind is of komt

Nadere informatie

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 Versie 11: 1-7-2014 1 1 Introductie... 3 1.1 De drie decentralisaties... 3 1.2 Transitiefase... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Wat willen we bereiken?...

Nadere informatie

ADVIES aan B&W. Datum: 18 februari 2013. Onderwerp: Regiotaxi en Wmo CVV, invoering kilometer budget

ADVIES aan B&W. Datum: 18 februari 2013. Onderwerp: Regiotaxi en Wmo CVV, invoering kilometer budget ADVIES aan B&W Adviseur: Ellen van Assem Nummer: /148 Getoetst op financiële aspecten : Ja Getoetst op juridische kwaliteit : Ja Getoetst op communicatie aspecten : Ja Getoetst op duurzaamheidsaspecten

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Persoonsgebonden budget AWBZ Van goede zorg verzekerd 2 Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Inleiding In Nederland bent u door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Bronckhorst 2014

Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Bronckhorst 2014 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Bronckhorst Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Bronckhorst

Nadere informatie

Zorg thuis nodig? particulier persoonsgebonden budget

Zorg thuis nodig? particulier persoonsgebonden budget Zorg thuis nodig? particulier persoonsgebonden budget Florein zorgt, da s helder! Florein zorgt, da s helder! Er zijn tal van situaties te bedenken waarin u of iemand uit uw omgeving zorg nodig heeft.

Nadere informatie

Waarom dit informatieboekje?

Waarom dit informatieboekje? Een pgb, en dan? Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig dus! Bij

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Toelichting gemeente. Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo. Datum: 6 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Projectteam GO

Toelichting gemeente. Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo. Datum: 6 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Projectteam GO Toelichting gemeente Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo Datum: 6 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Projectteam GO Toelichting GO Wmo Versie 2.0 Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie