Ontwikkelingen in de zorgverzekeringsmarkt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontwikkelingen in de zorgverzekeringsmarkt"

Transcriptie

1 Ontwikkelingen in de zorgverzekeringsmarkt Versie van 12 oktober 2011 Aon Hewitt Consulting Corporate Wellness

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding De zorgverzekeringsmarkt per 1 januari Zorguitgaven Keuzegedrag van verzekerden Onverzekerden en wanbetalers Ontwikkeling Verzekeraars Wijzigingen per 1 januari Pakketaanpassingen Wettelijke premies Ontwikkeling van de nominale premie Basispremies bij verzekeraars Ontwikkeling marktwerking Selectieve contracttering Medisch-specialistische zorg SOS-arts Ontwikkeling transparantie: verhogen kwaliteit door beter inzicht Vergelijkingssite Nationaal Kwaliteitsinstituut voor de Zorg (Hoe) blijft het huidige stelsel betaalbaar? Korte termijn Beperken van pakket van de Basisverzekering Hogere eigen betalingen door verzekeren Akkoord over inperking kosten ziekenhuiszorg Wijziging in financiering van zorgverzekering: het vereveningsstelsel : aandoeningen met een lage ziektelast uit het basispakket Marktwerking Lange termijn: Schippers vraagt SER advies over betaalbaarheid zorg Marktwerking en de gevolgen voor werkgevers Ontwikkelingen tussen 2006 en en verder Zorgverzekeringsmarkt Contracttering en verder: gevolgen voor werkgevers Ophoging AOW-leeftijd Werkkostenregeling Over Aon... 28

3 1 Inleiding Voor u ligt de algemene rapportage van Aon Hewitt waarin wij de stand van de collectieve zorgverzekering schetsen. Dat doen wij in hoofdstuk 1. Maar het is dit jaar een uitgebreider verhaal geworden dan in voorgaande jaren. Wij hebben twee nieuwe hoofdstukken hebben opgenomen. Deze hoofdstukken zijn in onze ogen cruciaal voor (de toekomst van) uw collectieve verzekering. In hoofdstuk 3 beschrijven wij (wettelijke) maatregelen die ons zorgstelsel betaalbaar moeten houden. En hoofdstuk 4 gaat over één van die maatregelen in het bijzonder, namelijk marktwerking. Eén van de uitgangspunten van het nieuwe zorgstelsel is de centrale rol die de zorgverzekeraars hebben om de betaalbaarheid (en de kwaliteit) van de zorg te waarborgen. Eén van de middelen die zij daarvoor in handen hebben is selectieve contracttering: het wel of juist niet selecteren van zorgaanbieders. Wat heeft dit voor gevolgen voor de verzekering van uw werknemers. En wat doet u daar vervolgens mee? In hoofdstuk 5 een korte inleiding over de ophoging van de AOW-leeftijd en het laatste hoofdstuk gaat over de Werkkostenregeling. 1

4 2 De zorgverzekeringsmarkt per 1 januari 2012 In dit hoofdstuk gaan wij in op ontwikkelingen in de Nederlandse zorgverzekeringsmarkt en op voorgenomen wijzigingen in de basisverzekering per 1 januari Zorguitgaven Het afgelopen decennium zijn de zorgkosten in reële termen met zo n 4 procent per jaar gestegen. Het einde is niet in zicht. In absolute termen groeien de zorguitgaven deze kabinetsperiode (veruit) het meest van alle uitgavencategorieën: in de periode groeien de zorguitgaven met EUR 15 miljard. Zowel werkgevers als verzekerden voelen dit in hun portemonnee. Zo is de werkgeversbijdrage het afgelopen jaar met maar liefst 10% gestegen. Een huishouden met een modaal inkomen geeft nu al meer dan een vijfde van zijn inkomen uit aan zorg. Zonder kostenbeheersende maatregelen loopt dit op tot bijna 40 procent in 2040 (Miljoenennota 2012). Uit: Miljoenennota

5 Om de negatieve gevolgen van de stijgende zorgkosten te beteugelen, heeft het kabinet maatregelen genomen gericht op een betere kostenbeheersing. Dit gebeurt onder andere met het verder doorzetten van de gereguleerde concurrentie in de curatieve zorg. De zorgtoeslag daalt in periode met EUR 1,3 miljard naar EUR 3,3 miljard. Voor de verzekerden snijdt het mes dus aan twee kanten: stijgende kosten, dus hogere premies, en minder compensatie voor lagere inkomens. In hoofdstuk 3 gaan wij uitgebreider in op de stijgende kosten én maatregelen om die kosten te beperken Waar liggen nu de uitgaven binnen de Zorgverzekeringswet? Ongeveer de helft (van de EUR 36 miljard in 2010) is medisch-specialistische zorg, gevolgd door farmaceutische zorg met ca. 15% en geestelijke gezondheidszorg met ca. 12% medisch-specialistische zorg farmaceutische zorg geneeskundige ggz huisartsenzorg hulpmiddelen mondzorg paramedische zorg ziekenvervoer overig lasten totaal (progn.) Bron: CVZ 2.2 Keuzegedrag van verzekerden De nominale premie voor de basisverzekering is in 2011 fors gestegen, namelijk ruim EUR 100,- (10%). Dit heeft tot een sterkere prijsconcurrentie geleid en tot een hoger aantal overstappers. Percentage verzekerden dat jaarlijks van zorgverzekeraar switcht (bron: Vektis) 3

6 Bij de invoering van het nieuwe zorgstelsel stapte begin 2006 bijna 20% van de verzekerden over, maar in de jaren daarna schommelde het percentage overstappers rond de 4%. Dit jaar is sprake van een trendbreuk: het aantal overstappers is gestegen van 4,25% in 2010 tot 5,5% in Dit betekent dat ruim mensen zijn gewisseld van risicodrager. Het aantal overstappers is het hoogst tussen de 18 en 45 jaar: 7,6% stapt over in Van de personen tussen de 45 en 65 jaar stapt 4,4% over en van de groep 65-plussers slechts 1,4%. Sinds de introductie van de Zorgverzekeringswet is het aandeel collectief verzekerden elk jaar gestegen. Dit jaar is er slechts een lichte stijging: van 64% in 2010 tot 65% in Dit betekent dat bijna twee derde van de verzekerden collectief verzekerd is. De volgende grafiek toont de verdeling van collectief verzekerden naar de hoedanigheid van de collectiviteit waar zij bij zijn aangesloten. Uit de figuur blijkt dat de stijging van de categorie 'anders' (onder andere allerlei verenigingen, vakbonden, coöperaties, sociale diensten en internet collectiviteiten) ten koste gaat van de werkgeverscollectiviteiten. Collectief verzekerden naar soort collectiviteit Bron: NZa In het Regeerakkoord van 2010 staan enkele passages over de Zorgverzekeringswet: In de Zorgverzekeringswet staat dat een verzekeraar maximaal 10% collectiviteitkorting over de zorgverzekering (niet de aanvullende verzekering) mag geven. Dit percentage wordt losgelaten, zodat werkgevers afspraken zullen maken met verzekeraars over de te leveren prestaties en zorg. Gelegenheidscollectiviteiten worden verboden. Wat een gelegenheidscollectiviteit is, wordt niet duidelijk gemaakt. Tot op heden is het bij deze tekst gebleven. Ook de Miljoenennota 2012 wordt hierover niet concreet. In 2011 is er een lichte stijging waar te nemen van het aantal mensen dat kiest voor een vrijwillig eigen risico: van 5,3% naar 6%, waarvan bijna de helft voor het hoogste bedrag heeft gekozen (EUR 500). Negen van de tien verzekerden hebben in 2011 een aanvullende verzekering afgesloten, dat is vrijwel gelijk aan vorig jaar (89,0% in 2010 en 89,2% in 2011). 4

7 Percentage verzekerden zonder aanvullende verzekering Bron: Vektis Uit de tabel blijkt wel een groot verschil tussen collectief en individueel verzekerden. De mensen die wel kiezen voor een aanvullende verzekering hebben vaak een hoger zorggebruik, waardoor de kosten binnen de aanvullende verzekeringen per verzekerde stijgen. Gemiddelde zorgkosten AV per aanvullend verzekerde in ,0 200,0 150,0 100,0 50, ,0 Tandheelkundige hulp Paramedische zorg Hulpmiddelen Alternatieve geneeswijzen Hulp in buitenland Farmaceutische zorg Overig Totaal Bron: Vektis 5

8 2.3 Onverzekerden en wanbetalers Sinds vorig jaar controleert de overheid actief of mensen een zorgverzekering hebben. Hiervoor is de informatiecampagne Zoek dekking! gelanceerd. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waren in mensen onverzekerd. Het aantal onverzekerden is het hoogst in de leeftijdscategorie 20 tot 40 jaar. Verhoudingsgewijs zijn meer mannen dan vrouwen onverzekerd. Naast de onverzekerden zijn er inmiddels zo'n wanbetalers. Wanbetalers worden door hun zorgverzekeraar aangemeld bij het College voor zorgverzekeringen (CVZ) als zij langer dan een halfjaar geen premie voor de basisverzekering hebben betaald. Het is logisch te veronderstellen dat dit aantal de komende jaren alleen nog maar zal toenemen (doordat premie en eigen bijdragen omhoog en zorgtoeslag omlaag gaan). 2.4 Ontwikkeling Verzekeraars In toenemende mate vertoont de zorgverzekeringsmarkt kenmerken van een oligopolie: slechts een beperkt aantal zorgverzekeraars bepaalt de marktdynamiek. De zorgverzekeringsmarkt kenmerkt zich de laatste jaren door fusies en nieuwe samenwerkingsverbanden. Vier grote conglomeraten beheersen ca. 90% van de verzekerdenmarkt: Achmea: Zilveren Kruis, Agis, Avero 29% Uvit: Univé, VGZ, IZA, Trias 26% CZ: CZ, Delta Lloyd, Ohra 20% Menzis: Menzis, Anderzorg, Azivo 13% Marktaandelen zorgverzekeraars top 4 Bron: NZa en Vektis Ook De Friesland gaat tot het Achmea concern behoren. De Friesland was de grootste 'overige' verzekeraar. Univé-VGZ-IZA-Trias (UVIT) heeft ervoor gekozen haar zorg - en schadebedrijf als twee separate organisaties verder te laten gaan. Binnenkort zal de naam UVIT daarom verdwijnen. Het schadebedrijf gaat dan verder als Univé en het zorgbedrijf onder de nieuwe naam Coöperatie VGZ. Hierbij horen naast VGZ (waaronder het voormalige Trias en SIZ) ook de merken IZA, IZZ, Univé Zorg, UMC en Zekur. 6

9 Marktaandeel overige zorgverzekeraars Bron: NZa en Vektis Ontwikkeling in aanbod van basisverzekeringen naar soort polis Het online sluiten en speciale web(vergelijking)sites zijn het afgelopen jaar grotendeels verantwoordelijk geweest voor de groei van verschillende zorgportefeuilles: CZdirect, Independer.nl, Anderzorg (Menzis), Zekur (Univé). Ook per 1 januari 2012 komen verzekeraars die nog niet hadden gereageerd ook met nieuwe producten (al dan niet via internet): Ditzo (ASR), Zilveren Kruis Achmea en VGZ. In al deze nieuwe producten zien wij de volgende ontwikkelingen: Meer prijsconcurrentie, in combinatie met minder dekking en minder service; Meer variaties in basisverzekering; Groter onderscheid in natura- en restitutieverzekering (door contracttering); Groter onderscheid in kwaliteit. De grote vraag is dan natuurlijk: wat zijn hiervan de gevolgen voor de werkgever? Wij gaan hier in hoofdstuk 4 uitgebreider op in. 7

10 2.5 Wijzigingen per 1 januari 2012 Ieder jaar worden wijzigingen in de dekking en premie van de basisverzekering doorgevoerd. Zo ook dit jaar Pakketaanpassingen Per 1 januari 2012 zullen de volgende wijzigingen in het basispakket worden doorgevoerd: De vergoeding van programma's om te stoppen met roken worden (zitten er pas per 1 januari 2011 in) en dieetadvisering worden uit het basispakket gehaald Maagzuurremmers zullen vanaf 2012 geen onderdeel meer uitmaken van het basispakket. Chronisch gebruik wordt van deze maatregel uitgezonderd. Het aantal zittingen voor eerstelijnspsychologische zorg dat vergoed wordt, wordt teruggebracht van 8 naar 5. De behandeling van aanpassingsstoornissen wordt uit het verzekeringspakket gehaald. Het aantal behandelingen fysiotherapie en oefentherapie wat voor eigen rekening komt bij een chronische aandoening, wordt verhoogd van 12 naar 20 behandelingen. De lijst met chronische aandoeningen die voor fysiotherapievergoeding vanuit de zorgverzekeringswet in aanmerking komen, wordt beperkt. Wijzigingen eigen bijdrage 2011: De eigen bijdrage per zitting eerstelijnspsychologische zorg wordt verhoogd van EUR 10,- naar EUR 20,-. Voor een internetbehandeling wordt een eigen bijdrage van EUR 50,- per behandeltraject ingesteld. Voor tweedelijns geestelijke gezondheidszorg wordt een eigen bijdrage ingevoerd van EUR 100,- bij een DBC (Diagnose Behandeling Combinatie) tot 100 minuten. Bij een DBC van meer dan 100 minuten een eigen bijdrage van EUR 200,-. Een verzekerde betaalt per kalenderjaar maximaal EUR 200,- eigen bijdrage, exclusief eigen bijdrage in verband met verblijf. Invoering van een eigen bijdrage van EUR 145,- per maand bij intramurale zorg door een psychiater of een klinisch psycholoog. Het verplicht eigen risico gaat naar EUR 220,- (dit was EUR 170,-). 8

11 2.5.2 Wettelijke premies In onderstaande tabel worden cijfers over de inkomensafhankelijke bijdrage en de nominale premie weergegeven. Wettelijk vastgestelde premies ZVW-verzekeringen: Premieoverzicht Inkomensafhankelijke bijdrage (normaal tarief) 7,10% 7,75% 7,05% Inkomensafhankelijke bijdrage (verlaagd tarief) 5,00% 5,65% 4,95% Verplicht eigen risico EUR 220 EUR 170 EUR 165 Maximum premieloon voor Zorgverzekeringswet EUR EUR EUR Gebaseerd op de berekeningen van het Ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) voor verzekerden van 18 jaar of ouder gelden de volgende gemiddelden: Nominale rekenpremie (gemiddeld) EUR EUR EUR 983 Opslagpremies verzekeraars (gemiddeld) EUR 172 EUR 123 EUR 127 Nominale premie totaal (gemiddeld) EUR EUR EUR Eigen risico (gemiddeld) EUR 135 EUR 114 EUR 111 Nominale premie + eigen risico (gemiddeld) EUR EUR EUR De inkomensafhankelijke bijdrage daalt van 7,75% in 2011 naar 7,10% in De belangrijkste oorzaak voor de mutatie van de inkomensafhankelijke bijdrage resulteert uit de Wet uniformering loonbegrip. In het kader van die wet is besloten om de premiegrens van de inkomensafhankelijke bijdrage gelijk te stellen met de (fors hogere) premiegrens van de werknemersverzekeringen. Dit zou moeten leiden tot lagere administratieve lasten. In samenhang met de hogere premiegrens zijn de percentages verlaagd, zodat de macro opbrengst niet verandert. Los van deze aanpassing zou de inkomensafhankelijke bijdrage met 0,15%-punt zijn gestegen. Hoewel de Wet uniformering loonbegrip pas in 2013 ingaat, wordt de premiegrens wel al in 2012 verhoogd. De stijging van nominale premie zou dit jaar (relatief) beperkt moeten zijn. Dat komt deels natuurlijk de vermindering van dekking en deels door de verhoging van het verplichte eigen risico met EUR 50,-. De verwachting is dat de gemiddelde eigen betaling als gevolg van het eigen risico in 2012 EUR 135,- bedraagt, dit was in 2010 EUR 114,-. 9

12 2.6 Ontwikkeling van de nominale premie Onderstaande figuur geeft de opbouw en ontwikkeling van de nominale betalingen van verzekerden weer. De overheid (VWS) stelt de nominale rekenpremie jaarlijks zodanig vast dat op basis van de begroting (Prinsjesdag) de nominale betalingen en de (door werkgevers vergoede) inkomensafhankelijke premies aan elkaar gelijk zijn (50/50 verdeling). EUR EUR Nominale betalingen EUR EUR EUR 900 EUR 800 EUR eigen betalingen (overheid) opslagpremie (zorgverzekeraars) rekenpremie (overheid) EUR EUR Polisjaar Toelichting: De rekenpremie en de opslagpremie vormen samen de nominale premie voor de zorgverzekering (de cijfers zijn inclusief de collectiviteitkortingen). De rekenpremie en de eigen betalingen worden vastgesteld door de overheid in de begroting van VWS. De opslagpremie wordt bepaald door de zorgverzekeraars ter dekking van hun bedrijfskosten en exploitatiesaldi. De eigen betalingen bestaan uit het gemiddeld betaalde eigen risico minus de gemiddelde compensatie voor chronisch zieken. Wat opvalt, is het volgende: Verzekeraars hebben in 2009 pas voor het eerst winst gemaakt op de basisverzekering (we hebben het dus niet over de aanvullende verzekeringen). In dat jaar hebben zij de opslagpremie met EUR 33,- verhoogd naar EUR 112,- (gemiddeld). De stijging van de afgelopen twee jaren heeft enkel betrekking op de rekenpremie; de kostenopslag bij de zorgverzekeraars is gelijk gebleven. Wat weten we al voor 2012? Er zijn diverse factoren met verschillende effecten, zoals: De groei van de zorguitgaven is duidelijk hoger dan de groei van het aantal premiebetalers. Dit heeft een positief effect op de nominale premie van circa EUR 35,-. De verhoging van het eigen risico heeft een negatief op de rekenpremie met EUR 20,-. Het grootste positieve effect, wat dus tot een premiestijging leidt, heeft de afschaffing van de macronacalculatie in het vereveningssysteem. Onder aan de streep valt de verhoging van de (gemiddelde) nominale basispremie voor 2012 dus mee. Zeker in vergelijking met vorig jaar. 10

13 DSW is alweer de eerste zorgverzekeraar die de premie heeft bekend gemaakt. Op 27 september communiceerde zij een stijging van EUR 36,- naar EUR 1.230,- per jaar (DSW maakt geen onderscheid tussen de collectieve en individuele premie) Basispremies bij verzekeraars In onderstaande tabel staan de Basisverzekeringspremies vermeld, van de landelijk werkende verzekeraars voor zover deze bekend zijn. Indien een verzekeraar zowel een naturapolis als restitutiepolis aanbiedt, staat de naturapolis (goedkoopste optie) vermeld. Alleen voor Delta Lloyd is nog de restitutiepolis vermeld. Delta Lloyd kent vanaf 2011 ook met een naturapolis waarvan de premie EUR 1.145,88 bedraagt (hierop is geen collectiviteitkorting van toepassing). Goedkoopste optie per verzekeraar Verzekeraar Achmea Avero 1.146, , , ,96 Achmea Zilveren Kruis 1.104, , , ,00 Agis 1.089, , , ,20 Amersfoortse 1.128, , , ,40 CZ 1.089, , , ,00 Delta Lloyd* 1.134, , , ,88 Fortis ASR 1.128, , , ,40 IZA 1.086, , , ,40 Menzis 1.083, , , ,00 Ohra 1.129, , , ,00 ONVZ 1.164, , , ,00 Unive 1.091, , , ,00 VGZ 1.091, , , ,00 Dat geeft de volgende verschillen ten opzichte van Verschil t.o.v. vorig jaar Verzekeraar Achmea Avero 0,0% 2,7% 10,2% Achmea Zilveren Kruis 0,8% 4,0% 10,4% Agis 0,0% 5,2% 10,8% Amersfoortse 0,0% 7,4% 7,9% CZ 0,0% 3,3% 11,5% Delta Lloyd 1,3% 2,8% 8,1% Fortis ASR 0,0% 7,4% 7,9% IZA 2,7% 4,6% 8,9% Menzis 1,9% 3,0% 10,6% Ohra 0,0% 2,5% 9,6% ONVZ 0,0% 1,0% 9,2% Unive 2,2% 4,6% 8,7% VGZ 2,2% 4,6% 8,7% 11

14 2.7 Ontwikkeling marktwerking De zorgverzekeringswet biedt op verschillende plaatsen de mogelijkheid tot uitbreiding van marktwerking en differentiatie in dekking en vergoedingen. Tot nu toe wordt daar door verzekeraars en zorgaanbieders mondjesmaat invulling aan gegeven. Hieronder een aantal voorbeelden Selectieve contracttering CZ was in 2010 de eerste verzekeraar die heeft besloten om bepaalde ziekenhuizen niet meer te contracteren voor bepaalde zorg (borstkankerzorg) die op dat gebied volgens CZ niet voldoende presteren. Hiermee maakt CZ gebruik van de ruimte die de wet aan zorgverzekeraars biedt. Door de zorgverzekeraar een centrale (inkoop)rol te geven, zouden de kosten worden beheerst en de kwaliteit van de zorg worden gewaarborgd. Dat is althans het uitgangspunt van de wetgever geweest. Inmiddels zijn we één jaar verder en ligt de situatie anders: De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) heeft dit jaar normen opgesteld voor complexe, chirurgische behandelingen. Voor borstkanker, darmkanker en longkanker zijn minimum volumenormen per ziekenhuis opgesteld. Ziekenhuizen krijgen tot januari 2012 de tijd om hieraan te voldoen. Daarnaast geldt een aantal kwaliteitsnormen. De NVvH wil in een volgende stap meer kwaliteitsnormen opstellen. Alle chirurgische behandelingen zijn opgedeeld in vier categorieën: hoogcomplexe zorg die niet vaak voorkomt, hoogcomplexe zorg die vaak voorkomt, chirurgische behandelingen waarvoor alleen kwaliteitseisen gelden en chirurgische behandelingen waarbij er voldoende wetenschappelijk bewijs is om de eis van een minimumaantal operaties te rechtvaardigen. Het resultaat is dat patiënten binnenkort in minder ziekenhuizen terecht kunnen voor ingewikkelde operaties die niet zo vaak voorkomen. Alle grote verzekeraars nemen de normen van de NVvH over, maar vragen elk op hun eigen manier de gegevens uit bij de ziekenhuizen, of voegen er eigen criteria aan toe. CZ blijft voor borstkanker strengere eisen hanteren. Bij ziekenhuizen die voldoende operaties uitvoeren volgens de NVvH, maar te weinig volgens de CZ-norm, kopen wij dus niet in. Menzis, Achmea en UVIT nemen de normen in zijn geheel over. Achmea en CZ vinden het belangrijk dat de normen steeds verder worden aangescherpt om zo de lat steeds hoger te leggen. De meeste grote verzekeraars gaan per 2012 volgens de normen inkopen, behalve UVIT die de ziekenhuizen een jaar langer de kans geeft om aan de normen te voldoen. Menzis is het meest strikt bij de naleving: De beroepsgroep heeft deze normen zelf opgesteld, daar voldoe je aan, of niet. Achmea en UVIT zeggen coulance te betrachten. Ziekenhuizen die de norm net niet halen maar aantoonbaar groeien, krijgen wel een contract. Er moet dan wel een plan van aanpak komen, hoe zij de norm willen gaan halen. 12

15 2.7.2 Medisch-specialistische zorg Voor de goede werking van het zorgstelsel is van belang dat zorgverzekeraars meer werk gaan maken van selectieve inkoop, aldus de NZa en Minster Schippers. Feitelijk kopen er maar 5 partijen medisch specialistische zorg in. Naast de vier grote concern is dat de inkoopcombinatie Multizorg VRZ (voor De Friesland, DSW, ASR, Zorg en Zekerheid, ONVZ en Eno). Lasten voor medisch-specialistische zorg zijn grofweg de helft van de totale uitgaven onder de Zorgverzekeringswet SOS-arts Een ander voorbeeld van marktwerking is de dienst SOS-arts (naar het Franse voorbeeld: SOSmédecins) Mensen kunnen hierbij zelf bepalen wanneer zij, 24 uur per dag, een huisarts op bezoek willen laten komen met 'Zorg op afroep. Zij moeten daarvoor EUR 70,- tot 110,- zelf betalen of via een verzekeraar die deze zorg in de aanvullende verzekering wil opnemen. Verzekeraars bepalen of zij deze vorm van zorg willen inkopen en welke vergoeding zij daarvoor in hun polis opnemen. Deze dienst is dus niet gedekt onder de basisverzekering. SOS-Arts is een jaar geleden begonnen te werken in opdracht van bedrijven en organisaties, geheel buiten de basiszorgvoorziening. Door een overeenkomst met een arbodienst die een nieuw servicepakket lanceerde, konden de eerste SOS-artsen aan het werk. De eerstelijnszorg is kritisch over de SOS-arts, omdat de verleende dienst duur is en omdat ook niet-huisartsen ingezet kunnen worden als SOS-arts. 2.8 Ontwikkeling transparantie: verhogen kwaliteit door beter inzicht Sinds de invoering van de basisverzekering in 2006 wordt meer ruimte aan marktwerking in het Nederlandse zorgstelsel geboden. Dit moet bijdragen aan het realiseren van de maatschappelijke doelstellingen van zorg: kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid. Een probleem is alleen dat de zorgconsument onvoldoende op de hoogte is van de kwalitatieve verschillen tussen zorgaanbieders. De prestaties van zorgaanbieders moeten inzichtelijk zijn, zodat patiënten beter kunnen kiezen, zorgaanbieders aantoonbaar het verschil kunnen maken en zorgverzekeraars gerichte zorg kunnen inkopen en contracteren. Transparantie (in de kwaliteit van de zorgverleners) is een voorwaarde voor het succes van marktwerking Het kabinet heeft de doelstelling uitgesproken om de kwaliteit van de zorg zichtbaar te verhogen in 2011 ten opzichte van Onder andere doordat burgers op voor tachtig aandoeningen kunnen zien over welke kwaliteit de ziekenhuizen beschikken. Uitbreiding van informatie die op wordt geplaatst is een goed hulpmiddel. Op kan voor de behandeling van steeds meer aandoeningen een vergelijking tussen 13

16 ziekenhuizen worden gemaakt. Ook informatie over verpleeg- en verzorgingsinstellingen, thuiszorg en een deel van de GGZ-instellingen is vanaf deze website te raadplegen. De overige sectoren zullen later volgen Vergelijkingssite De website die opgezet is om gebruikers van geneesmiddelen te helpen bij het bepalen welke polis van welke zorgverzekeraar het beste bij hem of haar past, is uitgebreid met meer vergelijkingsmogelijkheden. Onder het motto 'de ene zorgverzekeraar is de andere niet' willen de makers van de site de markt op een transparante manier in kaart brengen. Nieuw is onder meer dat gebruikers een eigen profiel kunnen aanmaken, waardoor het vergelijken van verschillende polissen gemakkelijker wordt. Naast de mogelijkheid om de vergoeding van individuele geneesmiddelen te vergelijken, kunnen patiënten nu ook de vergoeding van hun gehele geneesmiddelenpakket door de verschillende zorgverzekeraars naast elkaar leggen Nationaal Kwaliteitsinstituut voor de Zorg Het plan van Minister Edith Schippers is dat het Nationaal Kwaliteitsinstituut voor de Zorg (NKZ) in 2013 van start gaat. Het nieuwe instituut bundelt allerlei bestaande instellingen: de Regieraad voor de zorg; het Coördinatieplatform Zorgstandaarden, het programma Zichtbare Zorg, de website kiesbeter.nl, het Centrum Klantervaringen Zorg en een deel van het CVZ. Het kwaliteitsinstituut moet ervoor zorgen dat artsen kwaliteitsnormen ontwikkelen. Als de doktoren daar te lang over doen, krijgt het instituut doorzettingsmacht om ervoor te zorgen dat de normen er snel komen. Daarnaast moet het instituut ervoor zorgen dat de kwaliteitsinformatie transparant wordt. Er moeten eenduidige uitkomstindicatoren komen waarmee patiënten en zorgverzekeraars kunnen zien waar de goede zorgaanbieders zitten. Het kwaliteitsinstituut krijgt ook een belangrijke taak bij het betaalbaar houden van het zorgstelsel, schrijft de minister. Daarvoor neemt het een aantal taken van het CVZ over: het beheer van het pakket, het duiden van verzekerde zorg en het bevorderen van gepast gebruik. Het kwaliteitsinstituut gaat dus bepalen welke zorg in het verzekerd pakket thuishoort. Ook moet het instituut ervoor zorgen dat zorgverleners geen onnodige zorg leveren, zoals onnodige medicalisering. 14

17 3 (Hoe) blijft het huidige stelsel betaalbaar? De collectieve zorguitgaven vormen een steeds groter deel van het bruto binnenlands product (bbp): van 7,4% in 1998 naar 10% in Het afgelopen decennium zijn de zorgkosten in reële termen met zo n 4% per jaar gestegen. Als deze stijging zich voortzet zullen de zorguitgaven toenemen van 10% bbp nu naar circa 18 procent in 2040 (Miljoenennota 2012). Dit is een onhoudbare situatie; niet alleen voor de schatkist. Zo stijgen de zorguitgaven sneller dan de groei van de economie en drukken ze de koopkracht van burgers. Ook kan het mechanisme van solidariteitsoverdrachten van gezonden naar zieken, van jongeren naar ouderen, van hoge naar lage inkomens en van werkenden naar niet-werkenden onder druk komen te staan. De stijgende zorgkosten hebben ook een belangrijke invloed op het inkomen van huishoudens. Op dit moment geeft een modaal inkomen al meer dan een vijfde van zijn inkomen uit aan zorg. Zonder kostenbeheersende maatregelen loopt dit op tot bijna 40% in Voor een gedeelte is dit een inkomensafhankelijke premie die via de werkgever loopt en waar de werknemer belasting over betaalt. De forse stijging van de zorguitgaven wordt veroorzaakt door uiteenlopende factoren als de vergrijzing, medisch-technologische ontwikkelingen en het gegeven dat er steeds meer chronisch zieken zijn. In deze kabinetsperiode wordt EUR 15 miljard extra voor de zorg uitgetrokken. Wanneer er op korte termijn niet zou worden ingegrepen, zouden de kosten in 2015 een overschrijding van circa EUR 3 miljard kunnen laten zien. Stijgen de zorgkosten, dan stijgen automatisch de premies voor de basisverzekering mee. Het Ministerie van VWS heeft maatregelen voorgesteld om deze explosieve stijging tegen te gaan. Daarom wordt in 2012 wederom gesneden in de dekking van de basisverzekering, en zullen er op korte termijn door de verantwoordelijke minister, Schippers van VWS, ook op andere onderdelen van het gezondheidsstelsel maatregelen worden genomen om de uitgavengroei in de zorg te temperen. In dit hoofdstuk bespreken wij deze maatregelen op de korte termijn (lees: de komende jaren) en de gevolgen ervan voor werkgevers. 3.1 Korte termijn De volgende maatregelen zijn of worden genomen om de zorgkosten niet explosief te laten groeien: 1. Beperken van het wettelijk pakket in de Basisverzekering; 2. Hogere eigen betalingen door verzekeren (eigen risico's en eigen bijdragen); 3. Akkoord over inperking kosten ziekenhuiszorg (4 juli 2011); 4. Wijziging in het vereveningsstelsel; 5. Aandoeningen met een lage ziektelast uit het basispakket (vanaf 2015); 6. Marktwerking Beperken van pakket van de Basisverzekering Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) heeft met de inwerkingtreding van de Zorgverzekeringswet (Zvw) op 1 januari 2006 de wettelijke taak van het pakketbeheer gekregen. Vanwege die taak adviseert het CVZ jaarlijks in het voorjaar over het pakket van verzekerde zorg in de Zvw en de AWBZ. De inhoud van het pakket wordt getoetst aan begrippen als "Stand van de wetenschap", "Gepast gebruik" en "Voorwaardelijke toelating". 15

18 Daarnaast adviseert het CVZ de Minister over de concrete wijzigingen van jaar op jaar. Voor de meeste pakketwijzigingen geldt dat aanpassing van het Besluit zorgverzekering noodzakelijk is. In dat Besluit is de dekking van de basisverzekering omschreven. Gepast gebruik De Minister van VWS heeft aangegeven dat er "gepast gebruik" gemaakt moet worden van de aanspraken in de zorgverzekeringswet. Verzekerde krijgt die zorg vergoed waarop hij, gelet op zijn indicatie, redelijkerwijs is aangewezen. Hierbij moet vooral onder of overbehandeling worden voorkomen. De Minister is van menig dat dit kan door het systeem van stepped care. Hierbij wordt eerst een beperkte, eenvoudige behandeling ingezet en pas bij gebleken noodzaak wordt overgestapt op meer intensievere behandelingen. Standpunt Aon Hewitt Alhoewel dit middel in beginsel effectief lijkt, constateert Aon een bedreiging ten aanzien van het zo snel als mogelijk terug krijgen van werknemers op de werkvloer. Hier lijken de belangen van het Ministerie (kostenbeheersing) te kruisen met de belangen van de werkgever (snelle re-integratie van de werknemer). Voorwaardelijke toelating Naast "gepast gebruik" beschikt het Ministerie vanaf 2012 ook over het instrument "voorwaardelijke toelating". Met dit instrument wil het Ministerie bestaande en nieuwe behandelmethoden toetsen aan een aantal criteria zoals: Noodzakelijkheid; Effectiviteit; Kosteneffectiviteit; Doelmatigheid. Nieuwe behandelmethode die (mogelijk) in de toekomst aan deze criteria kunnen voldoen, worden tijdelijk, voor een periode van maximaal vier jaar, toegelaten tot de basisverzekering. Bestaande behandelingen die niet (of naar vermoeden niet) meer aan deze criteria voldoen kunnen ook de status "voorwaardelijke toelating" krijgen. In de periode van vier jaar dienen deze methoden zich te bewijzen volgens de gestelde criteria. Standpunt Aon Hewitt Aon juicht toe dat zorg wordt getoetst aan de hand van objectieve criteria. Hiermee wordt beoogd dat weinig effectieve behandelingen worden vervangen door effectieve behandeling. Dit heeft een gunstig effect op de kostenontwikkeling Voorgenomen wijzigingen in basisverzekering per 1 januari 2012 Minster Schippers is vooralsnog van plan de volgende wijzigingen in de basisverzekering per 1 januari 2012 door te voeren: 1. Geneesmiddelen De Minster zal dure geneesmiddelen en injectie- en denervatie technieken bij chronische aspecifieke lage rugklachten de status "voorwaardelijk toegelaten" geven. Er zal een pilot worden gestart voor de beperking van de verstrekking van dure geneesmiddelen en de behandeling van chronische lage rugklachten. 16

19 2. Eerstelijnspsychologische zorg De Minister wil het aantal zittingen eerstelijnspsychologische zorg dat vergoed wordt terugbrengen van acht naar vijf per jaar en de bijbehorende eigen bijdrage per zitting wordt verhoogd van EUR 10,- naar EUR 20,-. Opmerking Aon Hewitt Deze aanpassing heeft een impact op de rechten van de werknemers, maar ook op de mogelijkheid van werkgevers om dit middel in het kader van het verzuim of re-integratie beleid in te zetten. Overigens vallen de acht zittingen pas sinds enkele jaren onder de dekking van de Basisverzekering; bij invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006 waren verzekerden volledig op de aanvullende verzekering, of de werkgever, aangewezen. 3. Aanpassingsstoornissen De Minister stelt voor om de bevoegdheid om geneeskundige zorg van het Zvw-pakket uit te sluiten teneinde behandelingen van aanpassingsstoornissen van het pakket uit te sluiten, te verruimen. Hiermee bouwt het Ministerie de mogelijkheid in om op een later moment deze verstrekking te kunnen beperken. De impact hiervan is op dit moment niet te voorspellen. 4. Tweedelijnsgeestelijke gezondheidszorg De Minister wil de bevoegdheid om bij ministeriële regeling een eigen bijdrage voor tweedelijnsgeestelijke gezondheidszorg (tweedelijns-ggz) te regelen om zo een eigen bijdrage voor verzekerden van achttien jaar en ouder in te gaan voeren. Tweedelijnsgeestelijke gezondheidszorg is behandeling in een GGZ instelling of door een psychiater. 5. Eigen bijdrage verblijf GGZ instelling De Minister wil de bevoegdheid om voor het verblijf die noodzakelijk is voor behandeling in het kader van geneeskundige-ggz zorg een eigen bijdrage in te kunnen voeren voor verzekerden van 18 jaar of ouder. 6. Dieetadvisering De Minister wil de vergoeding voor dieetadvisering uit de basisverzekering schrappen. 7. Stoppen met roken De Minister wil de vergoeding voor stoppen-met-roken programma's uit de basisverzekering schrappen. Opmerking Aon Hewitt Dieetadvisering en cursus Stoppen met roken zijn voor steeds meer bedrijven een instrument in het gezondheids-, preventie- en re-integratiebeleid wordt ingezet. 8. Fysiotherapie (chronisch) De Minister wil dat de eerste twintig behandelingen fysiotherapie en oefentherapie niet meer vanuit de basisverzekering vergoed worden. Tot op heden wordt chronische fysiotherapie vanaf de 13e behandeling volledig vergoed vanuit de basisverzekering. 9. Fysiotherapie (vervolg) De Minister wil, in het kader van stringent pakketbeheer, enkele aandoeningen van de lijst van chronisch verzekerde aandoeningen fysio- of oefentherapie in de basisverzekering schrappen. 17

20 Standpunt Aon Hewitt Wij zien een aanzienlijke verslechtering ten aanzien van vergoedingen voor arbeidsgerelateerde zorgelementen als fysiotherapie, eerstelijnspsychologie, dieetadvisering en stoppen-met-roken programma's. De gevolgen voor werkgevers zijn tweeledig: 1. Verzuim gaat langer duren indien werknemers minder snel gebruik maken van zorgaanbieders doordat hun verzekering vergoeding niet langer dekt (en zij niet voor een uitgebreidere aanvullende verzekering hebben gekozen). 2. Kosten aan zorgaanbieders (preventief en curatief) gaan omhoog indien werknemers bij de werkgever aankloppen voor vergoeding van zorg dat niet langer onder de Basisverzekering valt. Een kostenverlagend effect van deze maatregelen kan optreden indien deze maatregelen ertoe leiden dat de premies voor de basisverzekering dalen; 50% wordt ten slotte door de werkgever betaald. Maar het zal de komende jaren niet een kwestie zijn van verlagen van de zorguitgaven, maar trachten de verhoging te beperken. Een advies van het CVZ dat de Minster niet overneemt, ligt in dezelfde lijn. Dat heeft betrekking op Preventie en gecombineerde leefstijlinterventie (GLI): Gebleken is dat de laatste jaren een aanzienlijke uitgave is voor preventiemiddelen als cholesterolverlagers, bloeddrukverlagers en maagzuurremmers het gevolg zijn van een ongezonde leefstijl. In veel richtlijnen en standaarden voor medische professionals is daarom aandacht gekomen voor advisering en begeleiding naar een gezondere leefstijl. De conclusie van het CVZ bij speerpunten als tabaksverslaving en de combi van te weinig beweging en ongezonde voeding, is dat het signaleren van de gezondheidsrisico's in de spreekkamer aan de hand van indicatiecriteria en het vervolgens adviseren en begeleiden van betrokkenen om de risico s te verkleinen, preventieve zorg is (zoals huisartsen, eerstelijnspsychologen, verloskundigen etc. die plegen te bieden) en dat deze inspanningen tot de verzekerde prestaties van de Zvw behoren. Dit betekent dat, naast de medicinale middelen, al de nodige preventiemaatregelen tot het Zvwpakket behoren. Ondanks het positieve advies heeft de Minister er voor gekozen om GLI niet op te nemen in de aanspraken van de basisverzekering. Standpunt Aon Hewitt Een belangrijk argument van de Minister, naast kostenoverwegingen op de korte termijn, is dat een ieder zelf verantwoordelijk is om gezond met zijn lichaam om te gaan. Hierin kunnen wij ons gedeeltelijk vinden. Het is namelijk ook een werkgeversaangelegenheid. Werkgevers ervaren problemen met het beïnvloeden van de (ongezonde) levensstijl van hun werknemers, of zijn daar huiverig voor. Het gevolg, productiviteitsverlies en hogere verzuim- en preventiekosten, wordt meer en meer bij de werkgever neergelegd. Het standpunt van de minister doet geen recht aan het feit dat werkgevers 50% van de zorgkosten betalen, maar hier in feite steeds minder voor terug krijgen. Aan de andere kant verplicht de overheid werkgevers wel om de kosten van de ongezonde levensstijl te dragen (twee jaar loondoorbetaling bij ziekte, 10 jaar financiële verantwoordelijkheid voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte (ex)werknemers, volledige financiële verantwoordelijkheid voor volledig arbeidsongeschikte (ex)werknemers). Waarom gaat de Minister niet, in het kader van "voorwaardelijke toelating", met verzekeraars, werkgevers en werknemers opzoek gaat naar de meest effectieve middelen voor snelle reintegratie van zieke werknemers? 18

Zorgupdate Aan Tafel!

Zorgupdate Aan Tafel! Zorgupdate Aan Tafel! ONVZ Informatiebijeenkomsten Jean-Paul van Haarlem - oktober 2012 Ontwikkelingen in de zorgverzekeringsmarkt Mobiliteit 3 Ontwikkelingen in de zorgverzekeringsmarkt Premiestelling

Nadere informatie

Zorg 2012: kansen of bedreigingen?

Zorg 2012: kansen of bedreigingen? Zorg 2012: kansen of bedreigingen? ONVZ Informatiebijeenkomsten oktober 2011 Jean-Paul van Haarlem Lid Raad van Bestuur Uw vragen over Markt Social media Producten & Diensten Campagne Programma 1. De zorgmarkt

Nadere informatie

Welkom. 10-11-2005 KZ (Pensioen) Adviesgroep 1

Welkom. 10-11-2005 KZ (Pensioen) Adviesgroep 1 Welkom 10-11-2005 KZ (Pensioen) Adviesgroep 1 4. Nieuwe zorgstelsel per 1-1-2006 Alle ingezetenen van Nederland komen in aanmerking voor het nieuwe zorgstelsel Alle ziekenfondsplichtige en particuliere

Nadere informatie

Tot zover uw rechten en zekerheid. Wat moet u zelf doen? Ten eerste: hoe zit het nu met de kosten?

Tot zover uw rechten en zekerheid. Wat moet u zelf doen? Ten eerste: hoe zit het nu met de kosten? Uw zorgverzekering Wist u dat de zorgverzekering verplicht is? Wist u dat u altijd geaccepteerd moet worden voor een basisverzekering? Wist u dat een zorgverzekeraar een zorgplicht heeft om u de zorg uit

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2013. September 2013

Jaarcijfers 2013. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2013. September 2013 September 2013 In het eerste gedeelte van dit artikel staat de ontwikkeling van het aantal zorgverzekeraars centraal. In het tweede deel wordt ingegaan op het financiële resultaat van de zorgverzekeraars

Nadere informatie

Jaarcijfers 2015. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2015. Augustus 2015

Jaarcijfers 2015. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2015. Augustus 2015 Augustus 2015 In het eerste gedeelte van dit artikel staat de ontwikkeling van het aantal zorgverzekeraars centraal. In het tweede deel wordt ingegaan op het financiële resultaat van de zorgverzekeraars

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2012. September 2012

Jaarcijfers 2012. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2012. September 2012 September 2012 In het eerste gedeelte van dit artikel staat de ontwikkeling van het aantal zorgverzekeraars centraal. In het tweede deel wordt ingegaan op het financiële resultaat van de zorgverzekeraars

Nadere informatie

Verzekerd van vrije keuze.

Verzekerd van vrije keuze. Verzekerd van vrije keuze. Zorgdialoog: Kiezen en sturen op kwaliteit? 19 maart 2015 De krachten en machten in het zorgveld Rol van de zorgverzekeraar Ontwikkelingen (op het gebied van kwaliteit) Hoe verder

Nadere informatie

BS&F Nieuwsbrief December e jaargang - nummer 7

BS&F Nieuwsbrief December e jaargang - nummer 7 BS&F Nieuwsbrief December 2009-7e jaargang - nummer 7 Recente ontwikkelingen rond de zorgverzekering 1. Inleiding Het is inmiddels een traditie dat we u aan het eind van het jaar een doorkijkje bieden

Nadere informatie

Specifieke Zorgrapportage Delta Lloyd. Uw collectieve zorgverzekering in 2016

Specifieke Zorgrapportage Delta Lloyd. Uw collectieve zorgverzekering in 2016 Specifieke Zorgrapportage Delta Lloyd Uw collectieve zorgverzekering in 2016 Samenvatting Delta Lloyd biedt in 2016 de volgende basisverzekering aan: Zorgverzekering Restitutie. Hier wordt de rekening

Nadere informatie

Figuur 1: ontwikkeling totaal aantal zorgverzekeraars medio het jaar (bron: Vektis)

Figuur 1: ontwikkeling totaal aantal zorgverzekeraars medio het jaar (bron: Vektis) Jaarcijfers 2010 Zorgverzekeraars en zorgfinanciering December 2010 In het eerste gedeelte van dit artikel staat de ontwikkeling van het aantal zorgverzekeraars in 2008, 2009 en 2010 centraal. In het tweede

Nadere informatie

Verantwoording. In dit document wordt informatie gegeven over de vergelijking van zorgverzekeringen op Geld.nl.

Verantwoording. In dit document wordt informatie gegeven over de vergelijking van zorgverzekeringen op Geld.nl. Verantwoording Over Geld.nl Geld.nl gelooft dat je mensen in staat moet stellen om op een eenvoudige manier zelf de juiste financiële producten te kiezen. Mensen hebben over het algemeen een hekel aan

Nadere informatie

Verzekerd van vrije keuze. Zorgdialoog: Kiezen en sturen op kwaliteit? 16 oktober 2014.

Verzekerd van vrije keuze. Zorgdialoog: Kiezen en sturen op kwaliteit? 16 oktober 2014. Verzekerd van vrije keuze. Zorgdialoog: Kiezen en sturen op kwaliteit? 16 oktober 2014. 1 De krachten en machten in het zorgveld Rol van de zorgverzekeraar Ontwikkelingen (op het gebied van kwaliteit)

Nadere informatie

Jaarcijfers 2014. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2014. Augustus 2014

Jaarcijfers 2014. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2014. Augustus 2014 Augustus 2014 In het eerste gedeelte van dit artikel staat de ontwikkeling van het aantal zorgverzekeraars centraal. In het tweede deel wordt ingegaan op het financiële resultaat van de zorgverzekeraars

Nadere informatie

Het aantal zorgverzekeraars is in 2008 opnieuw afgenomen als gevolg van verdere vormen van samenwerking en integratie.

Het aantal zorgverzekeraars is in 2008 opnieuw afgenomen als gevolg van verdere vormen van samenwerking en integratie. Jaarcijfers 2009 Zorgverzekeraars en -financiering November 2009 In dit artikel staat de ontwikkeling van het aantal zorgverzekeraars, en de inkomsten en uitgaven van deze groep in 2007 en 2008 centraal.

Nadere informatie

BS&F Nieuwsbrief December 2011-9e jaargang - nummer 3

BS&F Nieuwsbrief December 2011-9e jaargang - nummer 3 BS&F Nieuwsbrief December 2011-9e jaargang - nummer 3 Recente ontwikkelingen rond de zorgverzekering Ook dit jaar brengen wij kort voor de jaarwisseling een nieuwsbrief uit met daarin de recente ontwikkelingen

Nadere informatie

Avondsymposium HANAV. Zorg voor Zorginkoop. 12 november Dominique Vijverberg / Pieter van de Winckel

Avondsymposium HANAV. Zorg voor Zorginkoop. 12 november Dominique Vijverberg / Pieter van de Winckel Avondsymposium HANAV Zorg voor Zorginkoop 12 november 2015 Dominique Vijverberg / Pieter van de Winckel 1 Inhoud 1. Introductie (Stichting) IZZ, perspectief 2. Zorg in geld 3. Zorginkoop Vraagstukken voor

Nadere informatie

Jaarcijfers Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Zorgverzekeraars en verzekerden in Augustus 2016

Jaarcijfers Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Zorgverzekeraars en verzekerden in Augustus 2016 Augustus 2016 Vektis geeft elk jaar de jaarcijfers over de zorgverzekeraars en de zorgfinanciering. In dit artikel vindt u de informatie over 2016. In het eerste deel staat de ontwikkeling van het aantal

Nadere informatie

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2014

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2014 Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2014 (inclusief DTD) Overzichten van zorgverzekeraars met polisinformatie zijn zorgvuldig samengesteld. Maar je kunt er geen rechten aan

Nadere informatie

De zorg verandert, het werk van de CRA ook? Paulien Nieuwendijk april 2012

De zorg verandert, het werk van de CRA ook? Paulien Nieuwendijk april 2012 De zorg verandert, het werk van de CRA ook? 1 Paulien Nieuwendijk april 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. De zorgmarkt hoe ziet die markt eruit? 2. De stijging van de zorgkosten 3. Kostenbeheersing;

Nadere informatie

Opbouw. Zorgverzekeringswet 2006 Redenen voor hervorming. De kern van Zvw. Privaat zorgstelsel met veel publieke randvoorwaarden

Opbouw. Zorgverzekeringswet 2006 Redenen voor hervorming. De kern van Zvw. Privaat zorgstelsel met veel publieke randvoorwaarden Opbouw De visie van zorgverzekeraars Jaarcongres V&VN, 10 april 2015 Marianne Lensink Het stelsel en de rol van zorgverzekeraars Opgaven voor de toekomst: - minder meer zorguitgaven - transparantie over

Nadere informatie

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2014

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2014 Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2014 (inclusief DTD) MAATSCHAPPIJ PRODUCT VERGOEDING AANVULLENDE VOORWAARDEN Agis Basispolis 100%, max. 3 uren p.kjr. Agis Basispolis Basic

Nadere informatie

De zorgverzekeringswet

De zorgverzekeringswet De zorgverzekeringswet De invoering van de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de wet op de Zorgtoeslag vanaf 1 januari 2006 is een feit. Hierdoor ontstaat er één zorgverzekering voor iedereen, waarmee het onderscheid

Nadere informatie

Jaarcijfers Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in Augustus 2017

Jaarcijfers Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in Augustus 2017 Augustus 2017 Vektis publiceert elk jaar de jaarcijfers over de zorgverzekeraars en de zorgfinanciering. In het eerste gedeelte van dit artikel staat de ontwikkeling van het aantal zorgverzekeraars centraal.

Nadere informatie

In 2013 verandert het basispakket van de zorgverzekering als volgt:

In 2013 verandert het basispakket van de zorgverzekering als volgt: Zorgverzekering Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een basisverzekering hebben. Dit basispakket dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. Daarnaast kunt u zich

Nadere informatie

Verantwoording. Volledigheid Zorgvergelijker Geld.nl

Verantwoording. Volledigheid Zorgvergelijker Geld.nl Verantwoording Met de Zorgvergelijker 2015 van Geld.nl kun je op basis van je specifieke zorgwensen bepalen welke zorgverzekering de beste dekking voor de laagste premie biedt. Alle data aangaande de voorwaarden

Nadere informatie

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2013

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2013 Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2013 MAATSCHAPPIJ PRODUCT VERGOEDING AANVULLENDE VOORWAARDEN Agis Basispolis 100%, max. 3 uren p.kjr., anders verwijzing nodig van huisarts,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 517 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Veelgestelde vragen Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Iedereen van 18 jaar en ouder in Nederland is verplicht zich te verzekeren voor de zorgverzekering. De overheid stelt vast welke

Nadere informatie

De Raad van State gehoord (advies van.., nummer ); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van..

De Raad van State gehoord (advies van.., nummer ); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van.. Besluit van houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het vervangen van de no-claimteruggave door een verplicht eigen risico Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Percentage overstappers afgenomen; Keuzevrijheid minstens zo belangrijk als premie

Percentage overstappers afgenomen; Keuzevrijheid minstens zo belangrijk als premie Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen en Judith de Jong. Percentage overstappers afgenomen; Keuzevrijheid minstens zo belangrijk

Nadere informatie

Van goede zorg verzekerd. Zorgverzekering. Oegstgeest 27 september 2014

Van goede zorg verzekerd. Zorgverzekering. Oegstgeest 27 september 2014 1 Van goede zorg verzekerd Zorgverzekering Oegstgeest 27 september 2014 Volksgezondheid Toekomst Verkenningen VTV 2013 Uitgangspunten zorgverzekeraars Zorgverzekeraars: Hanteren solidariteit en voor iedereen

Nadere informatie

SPECIAL PZO ZORGCOLLECTIEF Platform Zelfstandige Ondernemers december 2005 (geactualiseerd)

SPECIAL PZO ZORGCOLLECTIEF Platform Zelfstandige Ondernemers december 2005 (geactualiseerd) SPECIAL PZO ZORGCOLLECTIEF Platform Zelfstandige Ondernemers december 2005 (geactualiseerd) In deze special: Uw ziektekostenverzekering via PZO 1. PZO sluit collectieve contracten met vier verzekeraars

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid

Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid Aanleiding en achtergrond van het onderzoek Goede gezondheidszorg wordt steeds belangrijker: ook in Nederland nemen problemen als overgewicht, diabetes en hartproblemen

Nadere informatie

Zorgverzekeringen 2014

Zorgverzekeringen 2014 Zorgverzekeringen 2014 Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: o Over Consumind o Basiszorgverzekering o Wijzigingen basispakket 2014 o Natura of vrije zorgkeuze polis o Top 5 meest gestelde

Nadere informatie

Bijna 8% wisselt van zorgverzekeraar. Premie is de belangrijkste reden om te wisselen.

Bijna 8% wisselt van zorgverzekeraar. Premie is de belangrijkste reden om te wisselen. Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen, Anne Brabers & Judith de Jong. Bijna 8% wisselt van zorgverzekeraar. Premie is de belangrijkste

Nadere informatie

Marktmacht Zorgverzekeraars. Oktober 2015

Marktmacht Zorgverzekeraars. Oktober 2015 Marktmacht Zorgverzekeraars Oktober 2015 Titel Index 1. Introductie 2. Vergelijking basisverzekeringen Budgetpolissen (reguliere) Naturapolissen Restitutiepolissen Tussenconclusies 3. Conclusies: valt

Nadere informatie

BS&F Nieuwsbrief December 2013-11 e jaargang - nummer 3

BS&F Nieuwsbrief December 2013-11 e jaargang - nummer 3 BS&F Nieuwsbrief December 2013-11 e jaargang - nummer 3 Recente ontwikkelingen rond de zorgverzekering Als afsluiting van ieder jaar versturen wij half december traditiegetrouw onze eindejaarsnieuwsbrief

Nadere informatie

Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD.

Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD. Ketenzorg 2017 Amersfoortse (de) / Ditzo Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD. Onder ketenzorg

Nadere informatie

Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag 2009

Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag 2009 Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag 2009 Er is rust op de zorgverzekeringsmarkt: 96,5% van de verzekerden blijft bij de huidige zorgverzekeraar en scherpt de polis aan Er is een stabiele mobiliteit van

Nadere informatie

FAQ zorgverzekeringen 2014 20 december 2013

FAQ zorgverzekeringen 2014 20 december 2013 FAQ zorgverzekeringen 2014 20 december 2013 Inhoud: 1. Over DVN zorgverzekeringen p.1 2. Over zorgverzekeringen in het algemeen p.2 3. Over de voorgenomen wijzigingen bij zorgverzekeraars p.4 1. Over DVN

Nadere informatie

De zorg en uw portemonnee. Grip op je vermogen 19 april 2013 Peter Ruys Directeur ZorgKiezer.nl

De zorg en uw portemonnee. Grip op je vermogen 19 april 2013 Peter Ruys Directeur ZorgKiezer.nl De zorg en uw portemonnee Grip op je vermogen 19 april 2013 Peter Ruys Directeur ZorgKiezer.nl 12,5 jaar Transparantie Vanaf 2005 ZorgKiezer.nl, nu grootste onafhankelijke zorgsite van Nederland Trends

Nadere informatie

Zorgverzekering 2015: overstappen?

Zorgverzekering 2015: overstappen? Zorgverzekering 2015: overstappen? Samenvatting Aandachtspunten bij kiezen zorgverzekering 1. Uw zorgverzekeringspolis kan ieder jaar veranderen. Kijk elk jaar uw zorgverzekering goed na en vraag u af

Nadere informatie

Vrije keuze van zorgaanbieders van belang bij het kiezen van een polis Margreet Reitsma-van Rooijen, Anne E.M. Brabers en Judith D.

Vrije keuze van zorgaanbieders van belang bij het kiezen van een polis Margreet Reitsma-van Rooijen, Anne E.M. Brabers en Judith D. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Reitsma-van Rooijen, M., Brabers, A.E.M., Jong, J.D. de. Vrije keuze van zorgaanbieders van belang bij het kiezen van een

Nadere informatie

Rapport Telefonische Informatieverstrekking zorgverzekeraars

Rapport Telefonische Informatieverstrekking zorgverzekeraars Rapport Telefonische Informatieverstrekking zorgverzekeraars ONDERZOEK NAAR DE TELEFONISCHE INFORMATIEVERSTREKKING DOOR ZORGVERZEKERAARS TIJDENS DE OVERSTAPPERIODE december 016 Inhoud Inleiding 4 De scores

Nadere informatie

Percentage wisselaars blijft gelijk. Premie net als in eerdere jaren de belangrijkste reden om te wisselen.

Percentage wisselaars blijft gelijk. Premie net als in eerdere jaren de belangrijkste reden om te wisselen. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (A. Brabers, A. Verleun, R. Hoefman en J. de Jong, Percentage wisselaars blijft gelijk. Premie net als in eerdere jaren

Nadere informatie

Figuur 1 aanbod concerns en zorgverzekeraars 2010 concern Naam zorgverzekeraar Totaal

Figuur 1 aanbod concerns en zorgverzekeraars 2010 concern Naam zorgverzekeraar Totaal Figuur 1 aanbod concerns en zorgverzekeraars 2010 concern Naam zorgverzekeraar UVIT IZA ZORGVERZEKERAAR NV IZZ ZORGVERZEKERAAR N.V. N.V. UNIVÉ ZORG NV ZORGVERZEKERAAR UMC TRIAS ZORGVERZEKERAAR NV VGZ ZORGVERZEKERAAR

Nadere informatie

Uw verzekering in Bijsl SH Algemeen b26

Uw verzekering in Bijsl SH Algemeen b26 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Uw verzekering in 2010 100222-Bijsl SH Algemeen b26 Inhoudsopgave Voorwoord De premies Uw verzekering in 2010 Het eigen risico Onze website 3 4 5 6 7 Natasja

Nadere informatie

Zorgverzekeraars 2016, prijzen en voorwaarden. December 2015

Zorgverzekeraars 2016, prijzen en voorwaarden. December 2015 Zorgverzekeraars 2016, prijzen en voorwaarden December 2015 Titel Index 1. Introductie 2. Vergelijking basisverzekeringen Budgetpolissen (reguliere) Naturapolissen Restitutiepolissen 3. Conclusies Titel

Nadere informatie

Betreft: Collectieve zorgverzekering bij Zilveren Kruis en Aevitae (VGZ) via Aedes

Betreft: Collectieve zorgverzekering bij Zilveren Kruis en Aevitae (VGZ) via Aedes Aan de leden van Vereniging van Woningcorporaties Aedes Afdeling Behandeld door Rotterdam, Corporate Wellness H. Mulder december 2015 Telefoon rechtstreeks E-mail 06 493 323 28 harm.mulder@aonhewitt.com

Nadere informatie

Bent u ziekenfonds of particulier?

Bent u ziekenfonds of particulier? Uitgave: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres: Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Juli 2005 Informatie Wilt u na het lezen van deze brochure

Nadere informatie

De rol van de NZa bij zorginkoop

De rol van de NZa bij zorginkoop De rol van de NZa bij zorginkoop Toezicht in het belang van de consument Henk van Vliet Raadadviseur NZa De zorgdriehoek NZa is marktmeester in de zorg Missie: De NZa maakt en bewaakt goed werkende zorgmarkten.

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Besluit van houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met de aanpassing van het verplicht eigen risico en de uitbreiding van de groep verzekerden met meerjarige, onvermijdbare zorgkosten

Nadere informatie

Toegankelijkheid en betaalbaarheid dure geneesmiddelen gaan hand in hand met elkaar Expertmeeting ziekenhuisfarmacie

Toegankelijkheid en betaalbaarheid dure geneesmiddelen gaan hand in hand met elkaar Expertmeeting ziekenhuisfarmacie Toegankelijkheid en betaalbaarheid dure geneesmiddelen gaan hand in hand met elkaar Expertmeeting ziekenhuisfarmacie Alexander Bybau 17 mei 2016 Agenda Zilveren Kruis, even voorstellen Visie en ambitie

Nadere informatie

Hogere zorgkosten, afvlakking premies basisverzekering, stijging vermogens zorgverzekeraars 2006 2013

Hogere zorgkosten, afvlakking premies basisverzekering, stijging vermogens zorgverzekeraars 2006 2013 Hogere zorgkosten, afvlakking premies basisverzekering, stijging vermogens zorgverzekeraars 2006 2013 09-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl CBS 2014 Working Paper 1 1. Hogere zorgkosten, afvlakking premies

Nadere informatie

10 jaar Zvw. Operatie Cure geslaagd? Centraal Planbureau

10 jaar Zvw. Operatie Cure geslaagd? Centraal Planbureau 10 jaar Zvw Operatie Cure geslaagd? 10 jaar Zvw: Resultaten in grote lijnen Werkt het zoals beoogd? Hoe nu verder? Ontwikkeling uitgaven in de curatieve zorg 9 Volumegroei curatieve zorg in % (rechteras)

Nadere informatie

DE KLEINTJES AAN KOP

DE KLEINTJES AAN KOP SERVICE ZORGVERZEKERAARS ZORGVERZEKERAARS BEOORDEELD DE KLEINTJES AAN KOP Jaarlijks vragen we zo n 10.000 panelleden wat ze van hun zorgverzekeraar vinden. Na vijf jaar is het tijd om de balans op te maken.

Nadere informatie

Op zoek naar een verzekeraar die fysiotherapie in 2013 voor u prima vergoedt?

Op zoek naar een verzekeraar die fysiotherapie in 2013 voor u prima vergoedt? VvAA Zilveren Kruis Achmea Verzekering Mix Jong Pakket Mix Gezin Pakket Mix Mix Plus 2 Plus 3 Beter Af Plus Polis 3 sterren Beter Af Plus Polis 4 sterren Zorg en Zekerheid AV Totaal Op zoek naar een verzekeraar

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012

Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012 Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012 Nibud, 16 september 2011 Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding

Nadere informatie

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2014

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2014 Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2014 MAATSCHAPPIJ PRODUCT VERGOEDING AANVULLENDE VOORWAARDEN Aevitae AV Plus 100%, max. 2 behandeluren p. kjr. Medisch doel. Na verwijzing

Nadere informatie

Uw verzekering in 2009. 100222-Bijsl SH Algemeen B27

Uw verzekering in 2009. 100222-Bijsl SH Algemeen B27 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Uw verzekering in 2009 100222-Bijsl SH Algemeen B27 Inhoudsopgave De premies Uw verzekering in 2009 Het eigen risico Onze website 3 4 6 7 Revka 37 jaar Holland

Nadere informatie

ZORGVERZEKERINGEN 2014 * KOEPEL ACHMEA. premie per maand. compleet 40,00 per dag, maximaal 350,00 per jaar 10,95

ZORGVERZEKERINGEN 2014 * KOEPEL ACHMEA. premie per maand. compleet 40,00 per dag, maximaal 350,00 per jaar 10,95 1 ZORGVERZEKERINGEN 2014 * KOEPEL ACHMEA AGIS premie per maand compleet 40,00 per dag, maximaal 350,00 per jaar 10,95 comfort 40,00 per dag, maximaal 500,00 per jaar 32,50 comfortplus 40,00 per dag, maximaal

Nadere informatie

Zorgverzekering 2016. Waar u rekening mee moet houden bij de keuze van uw zorgverzekeraar voor 2016

Zorgverzekering 2016. Waar u rekening mee moet houden bij de keuze van uw zorgverzekeraar voor 2016 Zorgverzekering 2016 Waar u rekening mee moet houden bij de keuze van uw zorgverzekeraar voor 2016 Einde van het jaar Het einde van het jaar is weer aangebroken en dat betekent dat u weer mag veranderen

Nadere informatie

I N I T I A T I E F V O O R S T E L

I N I T I A T I E F V O O R S T E L I N I T I A T I E F V O O R S T E L Op de bres voor betaalbare collectieve zorg 1. Inleiding Op 1 januari 2006 treedt de nieuwe zorgverzekeringswet in werking. Nu al is duidelijk dat het nieuwe zorgstelsel

Nadere informatie

April 26, 2016 Bernard van den Berg

April 26, 2016 Bernard van den Berg 15-Jul-16 1 Financiële organisatie van het Nederlandse zorgsysteem: Welke gezondheidseconomische principes liggen ten grondslag aan het Nederlandse zorgstelsel? April 26, 2016 Bernard van den Berg Email:

Nadere informatie

Financiële administratie Ziekenhuiszorg: wat betaalt u?

Financiële administratie Ziekenhuiszorg: wat betaalt u? Financiële administratie Ziekenhuiszorg: wat betaalt u? Gaat u binnenkort naar het ziekenhuis? Of bent u al patiënt? In deze folder vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg. Lees deze folder

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen

Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen Belangenvereniging pensioengerechtigden Politie 21 november 2012 Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG. Belangenvereniging Pensioengerechtigden

Nadere informatie

Werken grotendeels alleen met collectieve verzekeringen met volmachten van VGZ, Avéro en ASR

Werken grotendeels alleen met collectieve verzekeringen met volmachten van VGZ, Avéro en ASR VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2015. Onderstaande zorgverzekeraars vergoeden de behandelingen in de genoemde aanvullende verzekeringen. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Wij adviseren

Nadere informatie

Vergoedingen 2016 per verzekeraar Voor hoortoestellen, tinnitusinstrumenten en -maskeerders Bron: www.hoorwijzer.nl van Stichting Hoormij/NVVS

Vergoedingen 2016 per verzekeraar Voor hoortoestellen, tinnitusinstrumenten en -maskeerders Bron: www.hoorwijzer.nl van Stichting Hoormij/NVVS Vergoedingen 2016 per verzekeraar Voor, tinnitusinstrumenten en -maskeerders Bron: www.hoorwijzer.nl van Stichting Hoormij/NVVS LET OP! - Vanuit de basiszorgverzekering krijgt u als u 18 jaar of ouder

Nadere informatie

Werken grotendeels alleen met collectieve verzekeringen met volmachten van VGZ, Avéro en ASR. Max. 45,- per dag met een max. van 200,- per jaar

Werken grotendeels alleen met collectieve verzekeringen met volmachten van VGZ, Avéro en ASR. Max. 45,- per dag met een max. van 200,- per jaar VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2016 Onderstaande zorgverzekeraars vergoeden de behandelingen in de genoemde aanvullende verzekeringen. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Wij adviseren

Nadere informatie

Op welke vragen geeft dit digitale kaartenboek antwoord?

Op welke vragen geeft dit digitale kaartenboek antwoord? Op welke vragen geeft dit digitale kaartenboek antwoord? Wie doet wat in de bekostiging, verstrekking, financiering en het pakketbeheer van specialistische en? Hoe kan een specialistisch worden bekostigd?

Nadere informatie

Uw verzekering in 2012

Uw verzekering in 2012 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Uw verzekering in 2012 100222-Bij SH01-2012 Bianca Tuinder Gezondheid = Holland = Inhoudsopgave Stad Holland - Een dijk van een zorgverzekeraar! De premies

Nadere informatie

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2015

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2015 Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2015 MAATSCHAPPIJ PRODUCT VERGOEDING AANVULLENDE VOORWAARDEN Amersfoortse (de) BV Flexibel 100%, max. 3 Uitsluitend op verwijzing van huisarts,

Nadere informatie

Overzicht vergoeding Diëtetiek vanuit de Basisverzekering 2016

Overzicht vergoeding Diëtetiek vanuit de Basisverzekering 2016 Overzicht vergoeding Diëtetiek vanuit de Basisverzekering 2016 MAATSCHAPPIJ PRODUCT VERGOEDING AANVULLENDE VOORWAARDEN Amersfoortse (de) Zorgverzekering Flexibel Gecontracteerd: 100%, max. 3 Niet-gecontracteerd:

Nadere informatie

Overzicht Ketenzorg 2013

Overzicht Ketenzorg 2013 Overzicht Ketenzorg 2013 Agis / Take Care Now Ketenzorg voor Diabetes Mellitus type 2 voor verzekerden vanaf 18 jaar. Een zorgprogramma voor diabetes type 2 door een team van zorgverleners, waarbij de

Nadere informatie

Zorgthermometer. Jaargang 18, april 2013

Zorgthermometer. Jaargang 18, april 2013 Zorgthermometer Jaargang 18, april 2013 Verzekerden in beweging 2013 Over Vektis gesproken Vektis, informatiecentrum voor de zorg. Vektis verzamelt en analyseert gegevens over de kosten en de kwaliteit

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 44403 9 december 2015 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 2 december 2015, kenmerk 873674-144431-Z,

Nadere informatie

Kabinetsbeleid Gezondheidszorg in het licht van de toekomst. Marcelis Boereboom Directeur-Generaal Langdurige Zorg

Kabinetsbeleid Gezondheidszorg in het licht van de toekomst. Marcelis Boereboom Directeur-Generaal Langdurige Zorg Kabinetsbeleid Gezondheidszorg in het licht van de toekomst Marcelis Boereboom Directeur-Generaal Langdurige Zorg Inhoud 1.Gevolgen van stijgende zorguitgaven 2.Oplossingen nu en in de toekomst Blik op

Nadere informatie

Nieuwsbrief Branches & Koepels

Nieuwsbrief Branches & Koepels Nieuwsbrief Branches & Koepels Nummer 6, oktober 2012 Deze nieuwsbrief staat in het teken van Prinsjesdag. De belangrijkste maatregelen op het terrein van zorg, sociale zekerheid en pensioen zijn gebaseerd

Nadere informatie

Vergoedingen chiropractie 2011

Vergoedingen chiropractie 2011 Vergoedingen chiropractie 2011 Zorgverzekeraar Aanvullend pakket Vergoeding AEGON Vervallen, zie ONVZ AGIS Compact (PROLIFE) Compleet 75% 300,00 Comfort 75% 450,00 Comfort plus 75% 600,00 50+ actief 75%

Nadere informatie

Specifieke Zorgrapportage VGZ. Uw collectieve zorgverzekering in 2014

Specifieke Zorgrapportage VGZ. Uw collectieve zorgverzekering in 2014 Specifieke Zorgrapportage VGZ Uw collectieve zorgverzekering in 2014 Conclusie en advies Conclusie VGZ gaat haar aanvullende verzekeringen drastisch aanpassen. De bestaande verzekeringpakketten worden

Nadere informatie

Kwaliteitsonderzoek telefonische informatieverstrekking zorgverzekeraars

Kwaliteitsonderzoek telefonische informatieverstrekking zorgverzekeraars Kwaliteitsonderzoek telefonische informatieverstrekking zorgverzekeraars Rapportage TNS NIPO 11 december 15 Henrike Bijlstra, Rosan Spiers Aanleiding De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hecht er veel waarde

Nadere informatie

De zorgverzekeringsmarkt

De zorgverzekeringsmarkt De zorgverzekeringsmarkt Masterclass NieuweZorg 7 april 2017 Wim Groot Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 1 Onderwerpen

Nadere informatie

Zorg en verzekering 2015

Zorg en verzekering 2015 Zorg en verzekering 2015 De markt voor ziektekostenverzekeringen in cijfers Dit rapport geeft een overzicht van de verzekeraars die actief zijn met het aanbieden van basis- en aanvullende zorgverzekeringen

Nadere informatie

8% wisselt van zorgverzekeraar. Deel verzekerden lijkt steeds vaker inhoudelijke overwegingen mee te nemen bij keuze zorgverzekering.

8% wisselt van zorgverzekeraar. Deel verzekerden lijkt steeds vaker inhoudelijke overwegingen mee te nemen bij keuze zorgverzekering. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (W. van der Schors, A.E.M. Brabers, & J.D. de Jong. 8% wisselt van zorgverzekeraar. Deel verzekerden lijkt steeds vaker

Nadere informatie

Eigen risico De zorg die Reade levert valt onder de basisverzekering. Wel krijgt u te maken met uw verplichte en eventueel aanvullende eigen risico.

Eigen risico De zorg die Reade levert valt onder de basisverzekering. Wel krijgt u te maken met uw verplichte en eventueel aanvullende eigen risico. Tarieven & vergoedingen Verzekerde zorg Iedereen die in Nederland woont of werkt is wettelijk verplicht zich te verzekeren tegen ziektekosten. De meeste mensen hebben een polis voor zorg in natura. Indien

Nadere informatie

Consult max. 50,00 per behandeling met maximum van 750,00 per jaar voor alle alternatieve behandelingen en

Consult max. 50,00 per behandeling met maximum van 750,00 per jaar voor alle alternatieve behandelingen en VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2012 Onderstaande verzekeraars vergoeden de behandelingen van therapeuten die bij ons zijn aangesloten. Aan dit overzicht kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Nadere informatie

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2015

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2015 Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2015 MAATSCHAPPIJ PRODUCT VERGOEDING AANVULLENDE VOORWAARDEN Amersfoortse (de) AV Basis Niet gedekt N.v.t. Amersfoortse (de) AV Budget

Nadere informatie

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2014

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2014 Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2014 MAATSCHAPPIJ PRODUCT VERGOEDING AANVULLENDE VOORWAARDEN Aevitae AV Plus 100%, max. 2 behandeluren p. kjr. Medisch doel. Na verwijzing

Nadere informatie

Zorgthermometer. Jaargang 20, april 2015

Zorgthermometer. Jaargang 20, april 2015 Zorgthermometer Jaargang 20, april 2015 Verzekerden in beeld 2015 Over Vektis gesproken Vektis, informatiecentrum voor de zorg. Vektis verzamelt en analyseert gegevens over de kosten en de kwaliteit van

Nadere informatie

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2009

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2009 Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2009 Bij DSW is de premie opnieuw nét kostendekkend. Goedkoper kan niet, duurder hoeft niet. 100222-Bijsl Welkom Inhoudsopgave Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 3 Wat biedt

Nadere informatie

Zorgverzekeraars in 2013

Zorgverzekeraars in 2013 Zorgverzekeraars in 2013 (Campagne 2014) Consumentenbond Ramona de Jong September 2014 Index Management Samenvatting 1. Introductie 2. Winst zorgverzekeraars 3. Solvabiliteit zorgverzekeraars 4. Bedrijfskosten

Nadere informatie

Specifieke Zorgrapportage Delta Lloyd. Uw collectieve zorgverzekering in 2017

Specifieke Zorgrapportage Delta Lloyd. Uw collectieve zorgverzekering in 2017 Specifieke Zorgrapportage Delta Lloyd Uw collectieve zorgverzekering in 2017 Inhoudsopgave Samenvatting Basisverzekering Premies aanvullende (tandarts)verzekeringen Wijzigingen aanvullende verzekeringen

Nadere informatie

Prolongatie zorgcontract bij Delta Lloyd per 1 januari 2012

Prolongatie zorgcontract bij Delta Lloyd per 1 januari 2012 Prolongatie zorgcontract bij Delta Lloyd per 1 januari 2012 BaliePlus B.V. 17 november 2011 Aon Hewitt Consulting Corporate Wellness Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Conclusie en advies...

Nadere informatie

Specifieke Zorgrapportage VGZ. Uw collectieve zorgverzekering in 2016

Specifieke Zorgrapportage VGZ. Uw collectieve zorgverzekering in 2016 Specifieke Zorgrapportage VGZ Uw collectieve zorgverzekering in 2016 Samenvatting Een belangrijk verschil ten opzichte van 2015 is dat VGZ in haar basisverzekering Goede Keuze het vergoedingspercentage

Nadere informatie

Gezond Gedrag Is (G)een Keuze. Conferentie duurzame inzetbaarheid in de zorg

Gezond Gedrag Is (G)een Keuze. Conferentie duurzame inzetbaarheid in de zorg Gezond Gedrag Is (G)een Keuze Conferentie duurzame inzetbaarheid in de zorg Workshop Het zorgstelsel Conferentie Gezond gedrag is (g)een keuze WGV Zorg en Welzijn, Menzis, Zilveren Kruis, Colijn & Partners

Nadere informatie

19.15-19.45 uur : Inloop met koffie en thee 19.45-20.00 uur : Opening door directie 20.00-20.30 uur : Univé zorg in 2015 20.30-21.

19.15-19.45 uur : Inloop met koffie en thee 19.45-20.00 uur : Opening door directie 20.00-20.30 uur : Univé zorg in 2015 20.30-21. 19.15-19.45 uur : Inloop met koffie en thee 19.45-20.00 uur : Opening door directie 20.00-20.30 uur : Univé zorg in 2015 20.30-21.00 uur : Pauze 21.00-21.30 uur : Veranderingen in de AWBZ 21.30-22.30 uur

Nadere informatie

D ELTA L LOYD Z ORGG ARANT

D ELTA L LOYD Z ORGG ARANT D ELTA L LOYD Z ORGG ARANT I NDIVIDUEEL Delta Lloyd Zorgverzekering NV Postbus 29677 2502 LR Den Haag Uw assurantie-adviseur: F 01.9.45/1205 Zeker Delta Lloyd, al meer dan 150 jaar Delta Lloyd zorgt voor

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ PRODUCT VERGOEDING AANVULLENDE VOORWAARDEN

MAATSCHAPPIJ PRODUCT VERGOEDING AANVULLENDE VOORWAARDEN Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2014 In 2014 wordt voedingsadvisering en dieetbehandeling vergoed vanuit de basisverzekering voor drie uren per jaar. Meer uren vergoeding

Nadere informatie

Is een aanvullende verzekering nog wel voor iedereen weggelegd? Marloes van Dijk, Anne Brabers, Margreet Reitsma en Judith de Jong

Is een aanvullende verzekering nog wel voor iedereen weggelegd? Marloes van Dijk, Anne Brabers, Margreet Reitsma en Judith de Jong Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Marloes van Dijk, Anne Brabers, Margreet Reitsma en Judith de Jong. Is een aanvullende verzekering nog wel voor iedereen

Nadere informatie