Vergoeding van Medicinale Cannabis door Nederlandse Zorgverzekeraars

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergoeding van Medicinale Cannabis door Nederlandse Zorgverzekeraars"

Transcriptie

1 Vergoeding van Medicinale Cannabis door Nederlandse Zorgverzekeraars stand per 1 januari 2012 Een rapport van: STICHTING NEDERLANDSE ASSOCIATIE VOOR LEGALE CANNABIS EN HAAR STOFFEN ALS MEDICATIE

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Vergoeding medicinale cannabis per zorgverzekeraar 4 Agis 4 Azivo 5 CZ 6 Delta Lloyd 7 FBTO 9 De Friesland 10 Interpolis ZorgActief 11 Menzis 12 OHRA 13 ONVZ 14 Salland verzekeringen 15 Trias, Univé en VGZ 16 Zilveren Kruis Achmea 17 Statistieken 18 Conclusies 22 Bronvermelding 23 Bijlagen 24 I. Totaaloverzicht Verzekeringsaspecten Medicinale Cannabis per II. Enquête afgenomen onder De Friesland Zorgverzekeraar 25 III. Vervolgenquête afgenomen onder zorgverzekeraars anders dan De 27 Friesland Zorgverzekeraar 2

3 Inleiding Stichting NCSM Sinds september 2003 is medicinale cannabis van farmaceutische kwaliteit beschikbaar op recept van een arts. Het product wordt beschikbaar gesteld door het Bureau Medicinale Cannabis (BMC) van het Ministerie van VWS. De NCSM (Nederlandse associatie voor legale Cannabis en haar Stoffen als Medicatie) is een stichting die tot doel heeft om (wetenschappelijke) kennis over het medicinaal gebruik van cannabis te verbeteren en te verspreiden. Voor het verzamelen van kennis maakt de stichting veel gebruik van de wetenschappelijke literatuur, maar ze voert ook eigen onderzoek uit. Zo houdt de stichting zich bezig met het verzamelen van klinisch onderzoek naar de werking van cannabis, met verschillende toedieningsvormen zoals thee of verdampen, en met de effecten van overheidsbeleid op het gebruik en voorschrijven van medicinale cannabis. De verkregen kennis wordt voornamelijk verspreid via de website van de stichting (www.ncsm.nl) en verder via publicaties en presentaties. Ook voert NCSM actief gesprekken met patiënten(-verenigingen) en met professionals die in aanraking kunnen komen met medicinale cannabis, zoals artsen, apothekers en zorgverzekeraars. Op deze manier wil de stichting bijdragen aan veilig en verantwoord gebruik van cannabis als medicijn. De stichting is hierbij afhankelijk van donaties. Vergoeding van medicinale cannabis Medicinale cannabis in Nederland is momenteel (nog) geen geregistreerd geneesmiddel en wordt niet automatisch vergoed uit het basispakket. Het is nu verkrijgbaar als zogenoemde magistrale grondstof. Als gevolg daarvan zijn er geen algemeen geldende voorwaarden, en kan iedere zorgverzekeraar zijn eigen beleid ontwikkelen voor de vergoeding van cannabis. In 2009 voerde NCSM voor het eerst een onderzoek uit naar de vergoeding van medicinale cannabis door zorgverzekeraars (zie de NCSM website voor dit rapport uit 2009). Uit die studie bleek dat de bekendheid van dit product onder Nederlandse zorgverzekeraars behoorlijk groot was. Dit leidde echter niet automatisch tot gehele of gedeeltelijke vergoeding: in 2009 vergoedde slechts één verzekeraar medicinale cannabis vanuit de basisverzekering, terwijl vijf andere verzekeraars een coulanceregeling hanteerden bij bepaalde aandoeningen. De situatie in 2012 Sinds 2006 neemt het aantal recepten voor medicinale cannabis jaarlijks toe. Daarmee wordt het vergoeden van dit medicijn dus relevant voor een toenemend aantal patiënten in Nederland. Ruim twee jaar na het verschijnen van het eerste rapport over vergoeding van medicinale cannabis vonden wij het daarom tijd om de situatie weer eens onder de loep te nemen. Dit nieuwe rapport geeft een overzicht van het vergoedingbeleid van dezelfde 14 grote zorgverzekeraars als in Daarnaast is nu ook zorgverzekeraar De Friesland in de studie opgenomen. De NCSM hoopt dat dit verslag voor patiënten meer duidelijkheid schept over de verzekeringsaspecten van medicinale cannabis. Het rapport is gemaakt op basis van telefonische interviews met de betreffende verzekeraars, door middel van een standaard vragenlijst (zie de bijlagen van dit rapport). Stichting NCSM wil er op wijzen dat het altijd mogelijk is dat de hier getoonde informatie niet volledig is, of een fout kan bevatten. Deze informatie moet daarom enkel gezien worden als indicatief. Indien u meer wilt weten wordt u daarom aangeraden om zelf contact op te nemen met de betreffende verzekeraar. 3

4 Vergoeding medicinale cannabis per zorgverzekeraar Agis Zorgverzekeringen Sinds 2010 vergoedt Agis Zorgverzekeringen medicinale cannabis via een coulanceregeling vanuit de basisverzekering en niet meer vanuit een aanvullende verzekering. De aanvraag voor vergoeding moet ingediend worden door een specialist, die moet aangeven dat het om een medische noodzaak gaat. Ook dient de arts aan te geven hoeveel cannabis de patiënt nodig heeft. Vervolgens beslist een medisch beslisteam van Agis of de desbetreffende patiënt voor vergoeding in aanmerking komt. De vergoeding is niet langer beperkt tot de aandoeningen die in 2009 werden vermeld (zie tabel). Er wordt nu per persoon bekeken of Agis wel of niet overgaat tot vergoeding. Als de aanvraag is goedgekeurd en er vergoeding plaatsvindt, dan is deze vergoeding volledig zonder maximum. De cannabis moet afkomstig zijn uit de apotheek. Er is geen vergoeding van hulpmiddelen voor de toediening van medicinale cannabis. Agis Zorgverzekeringen Situatie in 2009 Situatie vanaf 2012 Is er vergoeding van medicinale cannabis? Vergoeding beperkt tot bepaalde aandoeningen? Middels welke polis / regeling vindt vergoeding plaats? : slaapstoornissen bij ALS, spierspasmen bij MS, pijn bij maligniteit Vanuit aanvullende verzekering Via coulanceregeling vanuit basisverzekering Kostenvergoeding Bepaald percentage? 75% 100% En/of tot maximaal bedrag? Moet cannabis uit apotheek afkomstig zijn? Afhankelijk van aanvullende verzekering: variërend van 200,- tot 600,- per jaar, afkomstig uit coffeeshop mag ook Zonder maximum Vergoeding hulpmiddelen mogelijk? Zo ja, op welke manier? - - Door wie moet aanvraag gedaan worden? Behandelend arts Specialist 4

5 Azivo Zorgverzekeraar In 2011 is Azivo onderdeel geworden van zorgverzekeraar Menzis. Azivo hanteert daarom met ingang van 2012 dezelfde regeling als Menzis met betrekking tot de vergoeding van medicinale cannabis. Het beleid van Menzis betreffende vergoedingen is ongewijzigd ten opzichte van Echter, omdat de regeling van Azivo verschilde van die van Menzis, is de vergoeding door Azivo veranderd. Azivo vergoedt in 2012 nog altijd medicinale cannabis. De vergoeding is nu echter beperkt tot bepaalde aandoeningen: - ernstige pijn bij kanker; - MS met ernstige krampen; - neuropatische pijn; - ernstige misselijkheid en verminderde eetlust als gevolg van AIDS. De vergoeding van medicinale cannabis vindt plaats via een coulanceregeling en bedraagt 75% van de gemaakte kosten met een maximum van 45,- per maand. De aanvraag voor vergoeding moet gedaan worden door een behandelend arts, wat een specialist of huisarts inhoudt. De cannabis moet uit de apotheek afkomstig te zijn, maar dat hoeft niet langer een eigen Azivo apotheek te zijn. Mogelijk kan er ook vergoeding van hulpmiddelen voor de toediening van cannabis plaatsvinden. Geadviseerd wordt om de vergoeding van cannabis en het toedieningmiddel samen aan te vragen. Er is nog geen zicht op hoe de vergoeding van deze hulpmiddelen plaatsvindt, omdat vergoeding nog niet is voorgekomen. Wanneer een hulpmiddel wordt vergoed, kan deze via de apotheek geleverd worden of men kan aan Azivo aangeven door welke leverancier het desbetreffende hulpmiddel kan worden geleverd. Azivo Zorgverzekeraar Situatie in 2009 Situatie vanaf 2012 Is er vergoeding van medicinale cannabis? Vergoeding beperkt tot bepaalde aandoeningen? Middels welke polis / regeling vindt vergoeding plaats? Via coulanceregeling Uit basisverzekering Via coulanceregeling Uit basisverzekering Kostenvergoeding Bepaald percentage? 75% 75% En/of tot maximaal bedrag? 45,- per maand 45,- per maand Moet cannabis uit apotheek afkomstig zijn? Vergoeding hulpmiddelen mogelijk?, uit eigen Azivo apotheek In principe niet, misschien in uitzonderlijk geval Mogelijk, op aanvraag samen met vergoeding medicinale cannabis Zo ja, op welke manier? - - Door wie moet aanvraag gedaan worden? Specialist Behandelend arts 5

6 CZ Zorgverzekeraar CZ Zorgverzekeraar hanteert momenteel een heel andere regeling voor vergoeding van cannabis dan die waar in 2009 sprake van was. Op dit moment is er in principe geen sprake van vergoeding, alleen in zeer uitzonderlijke situaties en na toestemming van CZ Zorgverzekeraar. De aanvraag voor vergoeding moet ingediend worden door een arts of specialist. De situatie waarin vergoeding plaats kan vinden, is niet beperkt tot bepaalde aandoeningen, maar deze hangt af van de medische toestand van de patiënt. Als CZ overgaat tot vergoeding van cannabis, is dit vanuit de basisverzekering. Alle kosten worden dan volledig en zonder maximum vergoed. De cannabis moet afkomstig zijn uit de apotheek. Mogelijk kan er ook vergoeding van hulpmiddelen voor de toediening van cannabis plaatsvinden. De aanvraag hiervoor moet tegelijk met die van de cannabis zelf worden gedaan. Er kan dan goedkeuring worden gegeven voor vergoeding van de cannabis en het hulpmiddel samen. CZ Zorgverzekeraar Situatie in 2009 Situatie vanaf 2012 Is er vergoeding van medicinale cannabis? Vergoeding beperkt tot bepaalde aandoeningen? Middels welke polis / regeling vindt vergoeding plaats? Vanuit aanvullende verzekering, in zeer uitzonderlijke situaties Via coulanceregeling vanuit basisverzekering Kostenvergoeding Bepaald percentage? 100% 100% En/of tot maximaal bedrag? Afhankelijk van aanvullende verzekering: tot 4500,- per jaar Zonder maximum Moet cannabis uit apotheek afkomstig zijn? Vergoeding hulpmiddelen mogelijk?, onder dezelfde voorwaarden als de cannabis zelf Mogelijk, op aanvraag samen met vergoeding medicinale cannabis Zo ja, op welke manier? - - Door wie moet aanvraag gedaan worden? - Arts of specialist 6

7 Delta Lloyd Zorgverzekering In 2009 vergoedde Delta Lloyd medicinale cannabis vanuit verschillende aanvullende verzekeringen. Op dit moment zijn er twee manieren waarop Delta Lloyd vergoed: nog steeds vanuit aanvullende verzekeringen en daarnaast is vergoeding ook via een coulanceregeling mogelijk. Wanneer de patiënt een compleet polis, of een comfort verzekering of een top verzekering als aanvullende verzekering heeft, is de vergoeding niet veranderd ten opzichte van Nog steeds is de vergoeding van medicinale cannabis in dit geval niet beperkt tot bepaalde aandoeningen: indien de patiënt een van bovenstaande aanvullende verzekeringen heeft, wordt, ongeacht de aandoening, de medicinale cannabis vergoed. De aanvraag voor vergoeding moet ingediend worden door de behandelend arts. De hoogte van de vergoeding hangt af van de aanvullende verzekering: - Compleet polis: 100% vergoeding tot maximaal 150,- per jaar - Comfort verzekering: 100% vergoeding tot maximaal 200,- per jaar - Top verzekering: 100% vergoeding zonder maximum Mogelijk kunnen hulpmiddelen voor toediening van de cannabis vergoed worden indien sprake is van een aanvullende verzekering. De behandelend arts moet duidelijk en uitgebreid onderbouwen waarom het gebruik van een verdamper beter is dan thee trekken van de cannabis, wat door Delta Lloyd is vastgesteld als werkzame toediening. Wanneer de vergoeding van hulpmiddelen zoals een verdamper is goedgekeurd, hangt de hoogte van het vergoede bedrag af van de aanvullende verzekering. Elke aanvullende verzekering heeft een maximaal bedrag dat beschikbaar is voor de vergoeding van hulpmiddelen. Dit is doorgaans 1000,- tot maximaal 1500,- per jaar. Indien de patiënt geen aanvullende verzekering heeft, is het nog altijd mogelijk een aanvraag in te dienen voor vergoeding van medicinale cannabis. De vergoeding geschiedt dan via een coulanceregeling. Deze regeling wordt getroffen wanneer het gaat om terminale patiënten, die uitbehandeld zijn en bij wie geen andere medicatie werkzaam is. De aanvraag voor medicinale cannabis moet door een specialist ingediend worden. Wat voor specialist dat moet zijn is niet vastgelegd. De specialist moet een uitgebreide, goed onderbouwde aanvraag indienen waarin moet worden aangegeven welke medicatie tot dan toe is toegediend, waarom dat niet voldoende is en waarom men tot toediening van medicinale cannabis wil overgaan. Ook andere patiënten zonder aanvullende verzekering kunnen een specialist vragen een aanvraag te in te dienen voor de vergoeding van medicinale cannabis. Hier is ook een zeer uitgebreide en goed onderbouwde aanvraag van een specialist voor nodig. Indien toestemming wordt gegeven voor vergoeding, dan is er 100% dekking zonder maximum. Vergoeding van hulpmiddelen voor de toediening van cannabis is in dergelijke situaties echter niet mogelijk. In alle gevallen, vanuit een aanvullende verzekering of via een coulanceregeling, moet de cannabis afkomstig zijn uit de apotheek. 7

8 Delta Lloyd Zorgverzekeraar Situatie in 2009 Situatie vanaf 2012 Is er vergoeding van medicinale cannabis? Vergoeding beperkt tot bepaalde aandoeningen? Middels welke polis / regeling vindt vergoeding plaats? Kostenvergoeding Bepaald percentage? En/of tot maximaal bedrag? Moet cannabis uit apotheek afkomstig zijn? Vergoeding hulpmiddelen mogelijk? Vanuit aanvullende verzekering Vanuit aanvullende verzekering Voornamelijk terminale patiënten Via coulanceregeling uit basisverzekering 100% 100% 100% Afhankelijk van aanvullende verzekering: 150,- of 200,- per jaar of zonder maximum Zo ja, op welke manier? - Door wie moet aanvraag gedaan worden? Afhankelijk van aanvullende verzekering: 150,- of 200,- per jaar of zonder maximum Zonder maximum, als in aanvullende verzekering is opgenomen Via aanvullende verzekering: bedrag afhankelijk van aanvullende verzekering Behandelend arts Behandelend arts Specialist - 8

9 FBTO Zorgverzekering Door FBTO Zorgverzekering wordt medicinale cannabis nog steeds vergoed, maar vanaf 2012 vindt de vergoeding alleen nog plaats bij de zes door BMC genoemde indicaties: - Multiple Sclerose - Ernstige misselijkheid en/of braken door chemo- of radiotherapie - Therapie-resistente neuropatische pijn - Gilles de la Tourette syndroom - Palliatieve behandeling bij pijn als gevolg van kanker of AIDS - Therapie-resistente glaucoom De vergoeding vindt plaats vanuit de basisverzekering, waarbij de kosten voor 100% vergoed worden, zonder maximum. Hierbij betaalt de patiënt wel eerst het wettelijk en eventueel vrijwillig eigen risico, voordat de kosten door FBTO Zorgverzekering vergoed worden. Niet elke behandelend arts kan nog een aanvraag voor vergoeding indienen, dat is beperkt tot een neuroloog, oncoloog of pijnspecialist. De cannabis moet afkomstig zijn uit de apotheek. Hulpmiddelen voor toediening van cannabis worden niet vergoed. FBTO Zorgverzekering Situatie in 2009 Situatie vanaf 2012 Is er vergoeding van medicinale cannabis? Vergoeding beperkt tot bepaalde aandoeningen? Middels welke polis / regeling vindt vergoeding plaats? Via coulanceregeling vanuit basisverzekering Via coulanceregeling vanuit basisverzekering Kostenvergoeding Bepaald percentage? 100% 100% En/of tot maximaal bedrag? Zonder maximum Zonder maximum Moet cannabis uit apotheek afkomstig zijn? Vergoeding hulpmiddelen mogelijk? Zo ja, op welke manier? - - Door wie moet aanvraag gedaan worden? Behandelend arts Neuroloog, oncoloog of pijnspecialist 9

10 De Friesland Zorgverzekeraar De Friesland Zorgverzekeraar is in dit onderzoek naar de vergoeding van medicinale cannabis voor het eerst over vergoeding benaderd. De huidige regeling betreffende vergoedingen wordt daarom niet vergeleken met hoe deze in 2009 was. Er vindt bij De Friesland Zorgverzekeraar vergoeding van medicinale cannabis plaats via een coulanceregeling. Deze geldt alleen als de patiënt aanvullend verzekerd is bij de Friesland Zorgverzekeraar, met een andere aanvullende verzekering dan de budgetaanvulling. De behandelend arts moet een gemotiveerde aanvraag indienen. Vergoeding vindt plaats bij een beperkt aantal indicaties: - Pijn en spiertrekkingen - Spierspasmen (Multiple Sclerose) - Misselijkheid, braken, verminderde eetlust of pijn bij kanker of AIDS - Misselijkheid en braken ten gevolge van een behandeling bij kanker of AIDS - Langdurige pijn aan het zenuwstelsel - Gordelroos - Gilles de la Tourette syndroom De vergoeding vindt daarnaast alleen plaats als de normale behandeling niet effectief blijkt te zijn. De kosten worden voor 100% vergoed,echter tot een maximum van 840,- per jaar. De cannabis mag afkomstig zijn van de apotheek of een coffeeshop. Er moet wel een nota overlegd kunnen worden. Een verdamper wordt mogelijk vergoed als de aanvraag hiervoor samen met de cannabis wordt gedaan. De aanvraag hiervoor moet tegelijk met die van de cannabis zelf worden gedaan. Er kan dan goedkeuring worden gegeven voor vergoeding van de cannabis en het hulpmiddel samen. De verdamper kan door een apotheek geleverd worden. Voor alle kosten geldt dat de patiënt deze eerst zelf betaalt. Na indiening van de desbetreffende nota wordt het aankoopbedrag door De Friesland Zorgverzekeraar overgemaakt aan de patiënt. De Friesland Zorgverzekeraar Situatie vanaf 2012 Is er vergoeding van medicinale cannabis? Vergoeding beperkt tot bepaalde aandoeningen? Middels welke polis / regeling vindt vergoeding plaats? Via coulanceregeling vanuit aanvullende verzekering Kostenvergoeding Bepaald percentage? 100% En/of tot maximaal bedrag? Moet cannabis uit apotheek afkomstig zijn? Vergoeding hulpmiddelen mogelijk? Zo ja, op welke manier? Door wie moet aanvraag gedaan worden? 840,- per jaar Mogelijk, op aanvraag samen met vergoeding medicinale cannabis Volledig nadat zelf vooruit is betaald Behandelend arts 10

11 Interpolis ZorgActief Interpolis kende in 2009 een vergoeding van medicinale cannabis, via een coulanceregeling na aanvraag door een specialist. In 2012 is de situatie iets gewijzigd. Vergoeding is nog steeds 100% na een machtiging door een specialist zoals een neuroloog, oncoloog of pijnarts. Vergoeding is nu echter beperkt tot de indicaties beschreven door BMC, te weten MS, misselijkheid en braken bij chemo- en radiotherapie bij kanker, therapieresistente pijn, Gilles de la Tourette syndroom, palliatieve zorg en therapieresistent glaucoom. De machtiging moet in eerste instantie aangevraagd zijn door een pijnspecialist, oncoloog of neuroloog. Vervolgmachtigingen mogen door een huisarts worden aangevraagd. Interpolis Zorgactief Situatie in 2009 Situatie vanaf 2012 Is er vergoeding van medicinale cannabis? Vergoeding beperkt tot bepaalde aandoeningen? Middels welke polis / regeling vindt vergoeding plaats? Via coulanceregeling, vanuit basisverzekering Via coulanceregeling vanuit basisverzekering Kostenvergoeding Bepaald percentage? 100% 100% En/of tot maximaal bedrag? 900,- nb Moet cannabis uit apotheek afkomstig zijn? nb Vergoeding hulpmiddelen mogelijk? nb Zo ja, op welke manier? - nb Door wie moet aanvraag gedaan worden? Specialist Neuroloog, oncoloog of pijnspecialist *nb: niet bekend 11

12 Menzis De vergoeding van medicinale cannabis door Menzis blijft grotendeels ongewijzigd ten opzichte van de situatie in Medicinale cannabis wordt door Menzis nog steeds alleen in het uiterste geval vergoed. Dit vindt dan plaats via een coulanceregeling en op aanvraag van de behandelend arts (huisarts of specialist). Deze aanvraag wordt vervolgens beoordeeld. Menzis vergoedt cannabis bij de volgende indicaties: - ernstige pijn bij kanker - MS met ernstige krampen - neuropatische pijn - ernstige misselijkheid en verminderde eetlust als gevolg van AIDS Voor alle aandoeningen geldt dat andere behandelingen onvoldoende werkzaam moeten zijn of te veel bijwerkingen geven. De vergoeding bedraagt 75% van de kosten tot een maximum van 45,- per maand. De cannabis moet uit de apotheek afkomstig zijn. Mogelijk kan er, net als bij partner Azivo, ook vergoeding plaatsvinden van hulpmiddelen zoals een verdamper. Geadviseerd wordt om de vergoeding van cannabis en de verdamper samen aan te vragen. De vergoeding van een verdamper is nog niet voorgekomen. Er is daarom nog geen zicht op hoe de vergoeding eruit ziet. Indien de verdamper vergoed wordt, kan deze via de apotheek geleverd worden, of men kan aan Menzis aangeven door welke leverancier het desbetreffende hulpmiddel kan worden geleverd. Menzis Situatie in 2009 Situatie vanaf 2012 Is er vergoeding van medicinale cannabis? Vergoeding beperkt tot bepaalde aandoeningen? Middels welke polis / regeling vindt vergoeding plaats? Via coulanceregeling, vanuit basisverzekering Via coulanceregeling, vanuit basisverzekering Kostenvergoeding Bepaald percentage? 75% 75% En/of tot maximaal bedrag? 45,- per maand 45,- per maand Moet cannabis uit apotheek afkomstig zijn? Vergoeding hulpmiddelen mogelijk? Mogelijk, op aanvraag samen met vergoeding medicinale cannabis Zo ja, op welke manier? - - Door wie moet aanvraag gedaan worden? Behandelend arts Behandelend arts 12

13 OHRA Zorgverzekeringen In 2009 was het bij OHRA weliswaar bekend dat cannabis als medicijn gebruikt kan worden, maar het werd niet vergoed. Dit komt doordat de overheid het niet als geregistreerd geneesmiddel heeft aangemerkt. OHRA vergoedt alleen geneesmiddelen die vermeld staan in het geneesmiddelen vergoedingssysteem (GVS) van de overheid, en hier wordt medicinale cannabis niet vermeld. Ook van vergoeding van hulpmiddelen zoals een verdamper, was geen sprake. Deze situatie is in 2012 gewijzigd. OHRA vergoedt medicinale cannabis in zeer uitzonderlijke situaties, coulancehalve uit de basisverzekering. Toestemming dient vooraf te worden aangevraagd. Indien toestemming wordt verleend wordt 100% vergoed. OHRA Zorgverzekeringen Situatie in 2009 Situatie vanaf 2012 Is er vergoeding van medicinale cannabis? Vergoeding beperkt tot bepaalde aandoeningen? Middels welke polis / regeling vindt vergoeding plaats?, in zeer uitzonderlijke situaties - nee - Via coulanceregeling uit basisverzekering Kostenvergoeding Bepaald percentage? - 100% En/of tot maximaal bedrag? - - Moet cannabis uit apotheek afkomstig zijn? - ja Vergoeding hulpmiddelen mogelijk? Zo ja, op welke manier? - - Door wie moet aanvraag gedaan worden? - specialist 13

14 ONVZ Zorgverzekeraar ONVZ heeft de regeling betreffende vergoedingen aangepast ten opzichte van In principe is er geen vergoeding, maar er kan wel een verzoek ingediend worden. Indien er vergoeding plaatsvindt, is dit via een coulanceregeling en niet langer vanuit een aanvullende verzekering. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moet er een aanvraag ingediend worden door een behandelend arts. Deze moet duidelijk verklaren waarom medicinaal gebruik van cannabis door de patiënt nodig is. De aanvraag wordt vervolgens voorgelegd aan een medisch adviseur van ONVZ. Of er vergoeding is, hoeveel en gedurende welke periode, is afhankelijk van de ernst van de situatie en zal vastgesteld worden door de medisch adviseur. De cannabis moet uit de apotheek afkomstig zijn. Er is niet bekend of er vergoeding is van hulpmiddelen zoals een verdamper. ONVZ Zorgverzekeraar Situatie in 2009 Situatie vanaf 2012 Is er vergoeding van medicinale cannabis? Vergoeding beperkt tot bepaalde aandoeningen? Middels welke polis / regeling vindt vergoeding plaats? Vanuit aanvullende verzekering Via coulanceregeling, vanuit basisverzekering Kostenvergoeding Bepaald percentage? 100% Afhankelijk van situatie En/of tot maximaal bedrag? Zonder maximum Afhankelijk van situatie Moet cannabis uit apotheek afkomstig zijn? Vergoeding hulpmiddelen mogelijk? - Zo ja, op welke manier? - - Door wie moet aanvraag gedaan worden? Behandelend arts Behandelend arts 14

15 Salland verzekeringen In 2009 was er al sprake van vergoeding van medicinale cannabis door Salland verzekeringen. Er was toen geen beperking in de indicaties waarbij vergoeding plaats kon vinden: via een coulanceregeling werd bepaald of de patiënt vergoeding kreeg en hoe hoog deze was. Voor 2012 heeft Salland verzekeringen op deze punten de regeling betreffende vergoedingen aangepast. Vergoeding vindt nu plaats als sprake is van de door BMC genoemde indicaties: - Multiple Sclerose - Ernstige misselijkheid en/of braken door chemo- of radiotherapie - Therapie-resistente neuropatische pijn - Gilles de la Tourette syndroom - Palliatieve pijn bij kanker of AIDS - Therapie-resistente glaucoom Cannabis wordt alleen vergoed wanneer voor bovenstaande indicaties andere middelen onvoldoende werken of te veel bijwerkingen hebben. De cannabis moet worden voorgeschreven door de behandelend arts (huisarts of specialist). Vergoeding vindt alleen plaats vanuit aanvullende verzekeringen die zogenoemde overige verstrekkingen bevatten. Dat zijn de aanvullende verzekeringen 55+ en Top. De hoogte van de vergoeding staat vast: deze bedraagt 100% tot een maximum van 250,- per jaar. Er wordt nog steeds geen uitspraak gedaan over of de cannabis uit de apotheek afkomstig moet zijn. Er is ook niet bekend of er vergoeding is van hulpmiddelen zoals de verdamper. Salland Zorgverzekering Situatie in 2009 Situatie vanaf 2012 Is er vergoeding van medicinale cannabis? Vergoeding beperkt tot bepaalde aandoeningen? Middels welke polis / regeling vindt vergoeding plaats? Via coulanceregeling, vanuit basisverzekering Vanuit aanvullende verzekering Kostenvergoeding Bepaald percentage? Per situatie bepaald 100% En/of tot maximaal bedrag? Per situatie bepaald 250,- per jaar Moet cannabis uit apotheek afkomstig zijn? - - Vergoeding hulpmiddelen mogelijk? - Zo ja, op welke manier? - - Door wie moet aanvraag gedaan worden? Arts of specialist Behandelend arts 15

16 Trias, Univé Zorgverzekering en VGZ Trias, Univé Zorgverzekering en VGZ, alle vallend onder de overkoepelende verzekeringsmaatschappij UVIT, hanteren dezelfde regeling omtrent vergoeding van medicinale cannabis. Daarom worden deze drie zorgverzekeraars hier samen genoemd. In 2009 kenden geen van deze drie verzekeraars vergoeding van medicinale cannabis en van de verdamper. In 2012 is deze situatie niet anders. Trias, Univé Zorgverzekering en VGZ Situatie in 2009 Situatie vanaf 2012 Is er vergoeding van medicinale cannabis? Vergoeding beperkt tot bepaalde aandoeningen? Middels welke polis / regeling vindt vergoeding plaats? Kostenvergoeding Bepaald percentage? - - En/of tot maximaal bedrag? - - Moet cannabis uit apotheek afkomstig zijn? - - Vergoeding hulpmiddelen mogelijk? Zo ja, op welke manier? - - Door wie moet aanvraag gedaan worden?

17 Zilveren Kruis Achmea De vergoeding van medicinale cannabis door Zilveren Kruis Achmea is op een aantal punten significant gewijzigd ten opzichte van de situatie in Zilveren Kruis Achmea vergoedde vanaf 2010 alleen vanuit een aanvullende verzekering (met 4 sterren). Met ingang van 2012 is dit weer gewijzigd en vergoeding vindt nu plaats vanuit de basisverzekering. Er moet wel eerst toestemming gegeven worden door adviseurs van Zilveren Kruis Achmea. De aanvraag voor vergoeding moet nog steeds worden ingediend door een neuroloog, oncoloog of pijnspecialist. Vervolgaanvragen mogen door de huisarts worden gedaan. Vergoeding vindt alleen plaats bij de zes door BMC genoemde indicaties: - Multiple Sclerose - Ernstige misselijkheid en/of braken door chemo- of radiotherapie - Therapieresistente neuropatische pijn - Gilles de la Tourette syndroom - Palliatieve behandeling bij pijn als gevolg van kanker of AIDS - Therapieresistente glaucoom De kosten worden voor 100% vergoed zonder maximum, nadat de patiënt de eerste kosten volgens het wettelijk en eventueel vrijwillig eigen risico zelf heeft betaald. Vergoeding is van toepassing op cannabis uit de apotheek. Er is geen vergoedingsregeling voor hulpmiddelen voor gebruik van medicinale cannabis. Zilveren Kruis Achmea Situatie in 2009 Situatie vanaf 2012 Is er vergoeding van medicinale cannabis? Vergoeding beperkt tot bepaalde aandoeningen? Middels welke polis / regeling vindt vergoeding plaats? Via coulanceregeling, vanuit basisverzekering Via coulanceregeling vanuit basisverzekering Kostenvergoeding Bepaald percentage? 75% 100% En/of tot maximaal bedrag? 900,- per jaar Zonder maximum Moet cannabis uit apotheek afkomstig zijn? Vergoeding hulpmiddelen mogelijk? Zo ja, op welke manier? - - Door wie moet aanvraag gedaan worden? Neuroloog, oncoloog of pijnspecialist Neuroloog, oncoloog of pijnspecialist 17

18 Statistieken In dit hoofdstukje zullen de antwoorden op de vijf kernvragen uit dit onderzoek schematisch worden weergegeven. De resulterende statistieken bieden een goed overzicht van de verdeling van de vergoeding onder de 15 benaderde zorgverzekeraars. Op die manier wordt in grote lijnen zichtbaar hoe het staat met bepaalde aspecten van de vergoeding van medicinale cannabis in Nederland. 1. Is er een vergoeding van medicinale cannabis? 3 ja nee Van de 15 benaderde zorgverzekeraars hebben er 12 bevestigd medicinale cannabis te vergoeden. In 2009 waren dat er 10 van de 14. De Friesland Zorgverzekeraar vergoedt cannabis en is voor 2012 voor het eerst benaderd voor onze studie. De zorgverzekeraars die in 2009 geen cannabis vergoedden, doen dit ook in 2012 nog steeds niet. Het gaat daarbij om Trias, Univé Zorgverzekering en VGZ (alle vallend onder de overkoepelende verzekeringsmaatschappij UVIT). Voor deze drie verzekeraars zijn onderstaande vragen niet relevant, en daarom worden zij niet meegenomen in de statistieken hieronder Middels welke polis / regeling vindt vergoeding plaats? 1 2 via basisverzekering 9 via aanvullende verzekering afhankelijk van soort verzekering Medicinale cannabis wordt door de diverse zorgverzekeraars op verschillende manieren vergoed. De vergoeding kan standaard plaatsvinden vanuit de basisverzekering of uit een aanvullende verzekering. In beide gevallen is meestal ook sprake van een individuele coulance regeling. Deze 18

19 is bedoeld om schrijnende situaties op te lossen, zonder dat andere patiënten daar rechten aan kunnen ontlenen. Het ligt in dat geval aan het oordeel van de verzekeraar om een beslissing te nemen over de noodzaak tot wel of niet vergoeden. In de meeste gevallen vindt vergoeding plaats via een dergelijke coulanceregeling. Bij één verzekeraar is de coulance alleen mogelijk wanneer de patiënt aanvullend verzekerd is, de anderen vergoeden via coulance uit de basisverzekering. Salland verzekeringen vergoedt vanuit de aanvullende verzekering, indien deze overige verstrekkingen bevat. Bij Delta Lloyd Zorgverzekering is de situatie anders: deze verzekeraar biedt vergoeding afhankelijk van de situatie: de patiënt kan vanuit een aanvullende verzekering vergoeding krijgen bij verschillende aandoeningen. Daarnaast heeft Delta Lloyd een coulanceregeling vanuit de basisverzekering voor een beperkte groep mensen, met name voor terminale patiënten. In het geval van een aanvullende verzekering, hangt de hoogte van de vergoeding af van het type aanvullende verzekering. De Friesland Zorgverzekeraar vergoedt alleen via een coulanceregeling bij een aanvullende verzekering; de patiënt kan in dat geval uit twee verschillende aanvullende verzekeringen kiezen. 3. Is vergoeding beperkt tot bepaalde aandoeningen? 1 ja 4 7 nee afhankelijk van regeling In 2009 was bij 2 van de 10 verzekeraars de vergoeding van medicinale cannabis beperkt tot bepaalde aandoeningen. Nu in 2012 is dit veel meer algemeen, namelijk bij 7 van de 12 verzekeraars. Vier van deze vergoeden cannabis indien sprake is van de door BMC opgestelde aandoeningen. Drie verzekeraars hebben zelf criteria gesteld. Alleen bij Delta Lloyd is de vergoeding afhankelijk van de regeling: wanneer de patiënt aanvullend verzekerd is bij Delta Lloyd, gelden geen beperkingen met betrekking tot de aandoeningen die de patiënt heeft om voor vergoeding in aanmerking te komen. Delta Lloyd vergoedt buiten aanvullende verzekeringen om, met name wanneer het om terminale patiënten gaat. Vier zorgverzekeraars stellen geen eisen aan het soort aandoeningen: zij kijken van patiënt tot patiënt of de cannabis wel of niet vergoed wordt. Bij drie van de vier verzekeraars die geen beperkingen aangeven, gaat de vergoeding dan ook via een coulanceregeling. 19

20 4. Moet de cannabis uit de apotheek afkomstig zijn? 2 1 ja nee niet bekend 9 Bij negen van de twaalf zorgverzekeraars die cannabis vergoeden moet de cannabis afkomstig zijn uit de apotheek. De Friesland Zorgverzekeraar is de enige die niet eist dat de cannabis uit de apotheek afkomstig is en staat daarmee toe dat patiënten zelf cannabis gaan kopen bijvoorbeeld in een coffeeshop. Er moet echter wel een nota overlegd kunnen worden om de cannabis vergoed te krijgen. Niet alle coffeeshops zijn bereid of in staat om een nota of bon te verschaffen bij aankoop. Van Interpolis en Salland Verzekeringen hebben wij niet vernomen wat het beleid is ten opzichte van herkomst van de medicinale cannabis. In 2009 was het beleid van Interpolis dat cannabis uit de apotheek afkomstig moest zijn. 5. Is vergoeding van hulpmiddelen mogelijk? 3 ja 4 nee 1 afhankelijk van regeling niet bekend 5 Onder hulpmiddelen verstaat de NCSM alle zaken die nodig zijn voor het veilig en efficiënt toedienen van de medicinale cannabis, zoals die in gedroogde bloemvorm in de apotheek wordt verkregen. Vooral wordt hierbij gedacht aan een apparaat voor toediening, zoals een cannabisverdamper. De stichting NCSM raadt daarbij de verdamper van het type Volcano aan, omdat dit apparaat aan alle wettelijke eisen voor een medisch hulpmiddel voldoet. Vergoeding van dergelijke hulpmiddelen is zeker nog geen algemene zaak; vier zorgverzekeraars hebben wel aangegeven dat vergoeding mogelijk zou kunnen zijn. Zij geven aan dat de aanvraag voor vergoeding voor een hulpmiddel, zoals een verdamper, tegelijk ingediend moet worden met de aanvraag voor vergoeding van de cannabis zelf. Vijf zorgverzekeraars hebben aangegeven 20

De Vergoeding van Medicinale Cannabis door zorgverzekeraars in Nederland

De Vergoeding van Medicinale Cannabis door zorgverzekeraars in Nederland De Vergoeding van Medicinale Cannabis door zorgverzekeraars in Nederland Een rapport van: STICHTING NEDERLANDSE ASSOCIATIE VOOR LEGALE CANNABIS EN HAAR STOFFEN ALS MEDICATIE 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1.

Nadere informatie

VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS BIJ AANKOPEN 123DROGISTERIJ

VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS BIJ AANKOPEN 123DROGISTERIJ VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS BIJ AANKOPEN 123DROGISTERIJ De situatie is op dit moment zo, dat zorgverzekeraars een aantal apotheken en gezondheidswinkels contracteert voor het leveren van medicijnen en

Nadere informatie

Vergoedingen Pedicurebehandelingen Verzekeraars 2010

Vergoedingen Pedicurebehandelingen Verzekeraars 2010 Vergoedingen Pedicurebehandelingen Verzekeraars 2010 verzekeraar polis vergoeding Aegon voorwaarden Pedicure bij Diabetische Voet of reumatische Voet Av extra Av compleet Av optimaal Maximaal 100,- p.p.p.j.

Nadere informatie

door podotherapeut, podoloog, pedicure DM en zolen samen. AV-Top Maximaal 100,00

door podotherapeut, podoloog, pedicure DM en zolen samen. AV-Top Maximaal 100,00 Vergoedingen pedicurebehandelingen verzekeraars 2010 VERZEKERAAR Vergoeding Aegon voorwaarden Pedicure bij DV of RV Av extra Av compleet Maximaal 100,- pppj Av optimaal Maximaal 200,- pppj Av top 100%

Nadere informatie

Vergoedingen pedicurebehandelingen verzekeraars 2009

Vergoedingen pedicurebehandelingen verzekeraars 2009 Vergoedingen pedicurebehandelingen verzekeraars 2009 VERZEKERAAR Vergoeding Agis Zorgverzekering Voorwaarden Gekwalificeerde pedicure in het bezit van de aantekening diab.voet / reuma voet, die aangesloten

Nadere informatie

Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2011 Informatie van Kiesbeter.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen

Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2011 Informatie van Kiesbeter.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2011 Informatie van Kiesbeter.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen Product Lidmaatschap patiëntenvereniging Voorwaarden Agis Compleet max. 25,- per

Nadere informatie

Medicinale cannabis. Polikliniek pijnbestrijding. Beter voor elkaar

Medicinale cannabis. Polikliniek pijnbestrijding. Beter voor elkaar Medicinale cannabis Polikliniek pijnbestrijding Beter voor elkaar 2 Medicinale cannabis De specialist van het pijnteam heeft in overleg met u besloten tot het voorschrijven van medicinale cannabis. Medicinale

Nadere informatie

overlegging van betalingsbewijs overlegging van betalingsbewijs

overlegging van betalingsbewijs overlegging van betalingsbewijs Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2011 Informatie van Kiesbeter.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen Product Lidmaatschap patiëntenvereniging Voorwaarden Agis Compleet max. 25,- per

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen zorgverzekeraars 2013 eerstelijns psychologische zorg en aanvullende verzekering.

Overzicht vergoedingen zorgverzekeraars 2013 eerstelijns psychologische zorg en aanvullende verzekering. Overzicht vergoedingen zorgverzekeraars 2013 eerstelijns psychologische zorg en aanvullende verzekering. AnderZorg Extra zittingen 5 sessies uit basisverzekering,1 e lijn. afhankelijk van aanvullende verzekering:

Nadere informatie

Medicinale Cannabis. Informatiebrochure voor patiënten

Medicinale Cannabis. Informatiebrochure voor patiënten Medicinale Cannabis Informatiebrochure voor patiënten 3 Wat doet het CIBG? Inhoudsopgave Inleiding 03 Wat is medicinale cannabis? 04 Bijwerkingen 07 Dosering en gebruik 08 Instructies voor gebruik en dosering

Nadere informatie

Vergoedingen pedicurebehandelingen verzekeraars 2009

Vergoedingen pedicurebehandelingen verzekeraars 2009 VERZEKERAAR VERGOEDING Agis Zorgverzekering Gekwalificeerde pedicure in het bezit van de aantekening diab.voet / reuma voet, die aangesloten is bij en voldoet aan de kwaliteitseisen van de brancheorganisatie

Nadere informatie

Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2013

Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2013 Aevitae Supervip 100% Wij vergoeden de minimale bijdrage voor het lidmaatschap van een, die is aangesloten bij de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) of de Chronisch zieken en Gehandicapten

Nadere informatie

Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2014 Informatie van independer.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen

Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2014 Informatie van independer.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2014 Informatie van independer.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen Product Lidmaatschap patiëntenvereniging Voorwaarden Aevitae Supervip 100% Wij

Nadere informatie

Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2014 Informatie van independer.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen

Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2014 Informatie van independer.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2014 Informatie van independer.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen Product Lidmaatschap patiëntenvereniging Voorwaarden Aevitae Supervip 100% Wij

Nadere informatie

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2014

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2014 Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2014 (inclusief DTD) Overzichten van zorgverzekeraars met polisinformatie zijn zorgvuldig samengesteld. Maar je kunt er geen rechten aan

Nadere informatie

verzekeraar Aanvullend pakket vergoeding

verzekeraar Aanvullend pakket vergoeding Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars voor Herstel & Balans versie januari 2011 Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden. Informeer altijd bij uw zorgverzekeraar naar de vergoeding,

Nadere informatie

Medicinale Cannabis. Informatiebrochure voor patiënten

Medicinale Cannabis. Informatiebrochure voor patiënten Medicinale Cannabis Informatiebrochure voor patiënten Inhoudsopgave Inleiding 03 Wat is medicinale cannabis? 04 Bijwerkingen 07 Dosering en gebruik 08 Instructies voor gebruik en dosering 10 Medicinale

Nadere informatie

Afkorting Naam Vergoedt Voorwaarde Mutatiedatum

Afkorting Naam Vergoedt Voorwaarde Mutatiedatum Aegon AGIS Aegon AGIS Shiatsu therapie. Compleetpolis: 75% per consult tot een maximum van 300. Comfortpolis: 75% per consult tot een maximum van 450. Comfortpluspolis: 75% per consult tot een maximum

Nadere informatie

verzekeraar Aanvullend pakket vergoeding 500,- per verzekerde per kalenderjaar Top

verzekeraar Aanvullend pakket vergoeding 500,- per verzekerde per kalenderjaar Top Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars voor Herstel & Balans versie januari 2010 Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden. Informeer altijd bij uw zorgverzekeraar naar de vergoeding,

Nadere informatie

Overzicht van alle zorgverzekeraars en hun vergoedingen voor haarwerken

Overzicht van alle zorgverzekeraars en hun vergoedingen voor haarwerken Overzicht van alle zorgverzekeraars en hun vergoedingen voor haarwerken AEVITAE Plus Pakket Supervip Pakket Top Pakket Vip Pakket 100%, max. 50,- per jaar (aanvulling op de basisverzekering) 100%, max.

Nadere informatie

OVERZICHT VERGOEDINGEN IN AANVULLENDE VERZEKERINGEN IN 2015 VOOR ARTSEN VOOR INTEGRALE GENEESKUNDE. dagmaximum jaarmaximum zorgverzekeraar polis

OVERZICHT VERGOEDINGEN IN AANVULLENDE VERZEKERINGEN IN 2015 VOOR ARTSEN VOOR INTEGRALE GENEESKUNDE. dagmaximum jaarmaximum zorgverzekeraar polis OVERZICHT VERGOEDINGEN IN AANVULLENDE VERZEKERINGEN IN 2015 VOOR ARTSEN VOOR INTEGRALE GENEESKUNDE dagmaximum jaarmaximum zorgverzekeraar polis max. 25,- p. dag, max. 100,- p. jr. CZ Direct Budget max.

Nadere informatie

Avéro Achmea ROYAAL max. 25,- Wij vergoeden het lidmaatschap tot maximaal 25,- per lidmaatschap per kalenderjaar EXCELLENT 100% -

Avéro Achmea ROYAAL max. 25,- Wij vergoeden het lidmaatschap tot maximaal 25,- per lidmaatschap per kalenderjaar EXCELLENT 100% - Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2012 Informatie van Kiesbeter.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen Product Lidmaatschap patiëntenvereniging Voorwaarden Agis Compleet max. 25,- per

Nadere informatie

Vergoeding ergotherapie aanvullende pakketten 2013

Vergoeding ergotherapie aanvullende pakketten 2013 Vergoeding ergotherapie aanvullende pakketten 2013 Aevitae (VGZ) Supervip Pakket 100% (aanvulling op de Agis 50+ Actief Polis 100%, max. 2 uur p.jr. (aanvulling op de 50+ Actief Polis 100%, max. 2 uur

Nadere informatie

Aevitae/ASR of Aevitae/VGZ Plus Pakket Max. 125,- per jaar. Agis. Anderzorg. Top Pakket Max. 250,- per jaar. Vip Pakket Max. 500,- per jaar.

Aevitae/ASR of Aevitae/VGZ Plus Pakket Max. 125,- per jaar. Agis. Anderzorg. Top Pakket Max. 250,- per jaar. Vip Pakket Max. 500,- per jaar. Vergoedingen 2013 1 Inhoudsopgave Aevitae 3 Agis 3 Anderzorg 3 Avéro Achmea 4 Azivo 4 AZVZ 4 CZ 5 CZdirect 6 De Amersfoortse 6 De Friesland 7 De Goudse 7 Delta Lloyd 8 Ditzo 9 DSW 9 DVZ 9 FBTO 10 Groene

Nadere informatie

Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2013 Informatie van Kiesbeter.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen.

Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2013 Informatie van Kiesbeter.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen. Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2013 Informatie van Kiesbeter.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen Product Lidmaatschap patiëntenvereniging Aevitae Supervip Voorwaarden Wij vergoeden

Nadere informatie

9-07-2015. Medicijngebruik. een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en apothekerskoepel KNMP

9-07-2015. Medicijngebruik. een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en apothekerskoepel KNMP 9-07-2015 Medicijngebruik een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en apothekerskoepel KNMP Over dit onderzoek Dit onderzoek over medicijngebruik is uitgevoerd door onderzoeksbureau MWM2 in opdracht

Nadere informatie

ZORGVERZEKERAARS DIE (EEN OF MEERDERE VORMEN VAN) VAKTHERAPIE VERGOEDEN: N.B. Aan dit overzicht kunnen géén rechten worden ontleend!

ZORGVERZEKERAARS DIE (EEN OF MEERDERE VORMEN VAN) VAKTHERAPIE VERGOEDEN: N.B. Aan dit overzicht kunnen géén rechten worden ontleend! ZORGVERZEKERAARS DIE (EEN OF MEERDERE VORMEN VAN) VAKTHERAPIE VERGOEDEN: N.B. Aan dit overzicht kunnen géén rechten worden ontleend! Aevitae Plus pakket Top pakket Vip pakket 80% tot max. 200 per kalenderjaar

Nadere informatie

VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2010. Wij adviseren u om bij uw zorgverzekeraar na te vragen of de reflexzonebehandelingen vergoed worden.

VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2010. Wij adviseren u om bij uw zorgverzekeraar na te vragen of de reflexzonebehandelingen vergoed worden. VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2010 Wij adviseren u om bij uw zorgverzekeraar na te vragen of de reflexzonebehandelingen vergoed worden. ÁEGON Aegon Zorgverzekering Top Aegon Zorgverzekering Super

Nadere informatie

Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2013 Informatie van Kiesbeter.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen

Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2013 Informatie van Kiesbeter.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2013 Informatie van Kiesbeter.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen Product Lidmaatschap patiëntenvereniging Voorwaarden Aevitae Supervip 100% Wij

Nadere informatie

Avéro Achmea Royaal Max. 25,- per verzekerde per kalenderjaar maximaal 25,- per lidmaatschap per verzekerde per kalenderjaar Excellent 100% -

Avéro Achmea Royaal Max. 25,- per verzekerde per kalenderjaar maximaal 25,- per lidmaatschap per verzekerde per kalenderjaar Excellent 100% - Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2013 Informatie van Kiesbeter.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen Product Lidmaatschap patiëntenvereniging Voorwaarden Aevitae Supervip 100% Wij

Nadere informatie

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2014

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2014 Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2014 (inclusief DTD) MAATSCHAPPIJ PRODUCT VERGOEDING AANVULLENDE VOORWAARDEN Agis Basispolis 100%, max. 3 uren p.kjr. Agis Basispolis Basic

Nadere informatie

Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2013 Informatie van Kiesbeter.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen

Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2013 Informatie van Kiesbeter.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2013 Informatie van Kiesbeter.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen Product Lidmaatschap patiëntenvereniging Voorwaarden Aevitae Supervip 100% Wij

Nadere informatie

Platform GGZ. Vergoeding tegen overlegging van betalingsbewijs.

Platform GGZ. Vergoeding tegen overlegging van betalingsbewijs. Product Lidmaatschap patiëntenvereniging Voorwaarden Aevitae Supervip 100% Wij vergoeden de minimale bijdrage voor het lidmaatschap van een patiëntenvereniging, die is aangesloten bij de Nederlandse Patiënten

Nadere informatie

Ervaringen van verzekerden met hun zorgverzekeraar

Ervaringen van verzekerden met hun zorgverzekeraar Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL in 2006. De gegevens mogen met bronvermelding (Olga Damman, Michelle Hendriks, Diana Delnoij Ervaringen van verzekerden met hun zorgverzekeraar, NIVEL 2006) worden

Nadere informatie

Aegon. Aevitae. Agis. Ander Zorg. Geen beperkingen volgens Reglement Hulpmiddelen (pag. 14) hoeveelheid materiaal bestellen, voldoende

Aegon. Aevitae. Agis. Ander Zorg. Geen beperkingen volgens Reglement Hulpmiddelen (pag. 14) hoeveelheid materiaal bestellen, voldoende Aegon Geen beperkingen volgens Reglement Hulpmiddelen (pag. 14) hoeveelheid materiaal bestellen, voldoende voor max. 2 maanden. Aevitae Zelfde voorwaarden als VGZ. Agis Opvangzakjes en kleefplaten en de

Nadere informatie

Vergoeding lidmaatschap patiëntenvereniging 2015 Informatie van independer.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen

Vergoeding lidmaatschap patiëntenvereniging 2015 Informatie van independer.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen Vergoeding lidmaatschap patiëntenvereniging 2015 Informatie van independer.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen Product Vergoeding lidmaatschap patiëntenvereniging Voorwaarden Agis (Verzekeringen

Nadere informatie

Trias Jong Nee 0 Fit en vrij Nee 0 Gezin Nee 0 Vitaal Ja 250 per jaar

Trias Jong Nee 0 Fit en vrij Nee 0 Gezin Nee 0 Vitaal Ja 250 per jaar Verzekeraar Aangeboden polissen Diëtist Menzis Jongeren verzorgd Ja 4 Extra verzorgd 1 Nee 0 Extra verzorgd 2 Ja 4 Extra verzorgd 3 Ja 4 Extra verzorgd 4 Ja 6 Uren CZ Jongeren 18 t/m 30 Ja jr Jongeren

Nadere informatie

MBOG overzicht Zorgverzekeraars

MBOG overzicht Zorgverzekeraars ABN AMRO ZorgBeter Instap ZorgBeter Uitgebreid ZorgBeter Compleet ZorgBeter Compleet extra 100% Aegon Zorgverzekering Zorgverz. Extra/Compleet (Artsen) Zorgverz. Optimaal (Artsen) Zorgverz. Top Zorgverz.

Nadere informatie

Vergoeding lidmaatschap patiëntenvereniging 2016 Informatie van independer.nl, zorgwijzer.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen

Vergoeding lidmaatschap patiëntenvereniging 2016 Informatie van independer.nl, zorgwijzer.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen Vergoeding lidmaatschap patiëntenvereniging 2016 Informatie van independer.nl, zorgwijzer.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen Product Vergoeding lidmaatschap patiëntenvereniging Voorwaarden

Nadere informatie

Lijst 2011 van zorgverzekeraars die consulten van therapeuten van de LVNG vergoeden in euro's.

Lijst 2011 van zorgverzekeraars die consulten van therapeuten van de LVNG vergoeden in euro's. Lijst 2011 van zorgverzekeraars die en van therapeuten van de LVNG vergoeden in euro's. Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. Zorgverzekeraar Soort Aanvullende Polis Maximale vergoeding per

Nadere informatie

VNT overzicht Zorgverzekeraars 2010*

VNT overzicht Zorgverzekeraars 2010* VNT overzicht Zorgverzekeraars 2010* * Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. * Vergoeding geldt uitsluitend voor de genoemde aanvullende polissen. * Dit overzicht vermeldt

Nadere informatie

OVERZICHT VERGOEDINGEN VAKTHERAPIE (feb 2011) N.B. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend

OVERZICHT VERGOEDINGEN VAKTHERAPIE (feb 2011) N.B. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend OVERZICHT VERGOEDINGEN VAKTHERAPIE (feb 2011) N.B. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend Opmerking 1: met ingang van januari 2011 vergoeden alle bij UVIT zorgverzekeraars (Univé, VGZ, IZA/IZZ

Nadere informatie

VNT overzicht Zorgverzekeraars 2010*

VNT overzicht Zorgverzekeraars 2010* VNT overzicht Zorgverzekeraars 2010* * Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. * Vergoeding geldt uitsluitend voor de genoemde aanvullende polissen. * Dit overzicht vermeldt

Nadere informatie

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2013

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2013 Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2013 MAATSCHAPPIJ PRODUCT VERGOEDING AANVULLENDE VOORWAARDEN Agis Basispolis 100%, max. 3 uren p.kjr., anders verwijzing nodig van huisarts,

Nadere informatie

Bijzonderheden (raadpleeg de polisvoorwaarden) AEVITAE TOP tot 18 jr. 100% VIP tot 18 jr. 100% vanaf 18 jr.; max. 1.135,-

Bijzonderheden (raadpleeg de polisvoorwaarden) AEVITAE TOP tot 18 jr. 100% VIP tot 18 jr. 100% vanaf 18 jr.; max. 1.135,- AEVITAE TOP tot 18 jr. 100% VIP tot 18 jr. 100% vanaf 18 jr.; max. 1.135,- AGIS (Achmea) Compleet tot 18 jr. 90% max. 750,- 90 % max. 250,- Comfort tot 18 jr. 90% max. 1.500,- 90 % max. 500,- Comfort Plus

Nadere informatie

100% tot max. 1000,- per verzekerde per jaar

100% tot max. 1000,- per verzekerde per jaar Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars voor Herstel & Balans 2014 versie januari 2014 Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden. Informeer altijd bij uw zorgverzekeraar naar de vergoeding,

Nadere informatie

Overzicht Vergoedingen Zorgverzekeringen 2015

Overzicht Vergoedingen Zorgverzekeringen 2015 Overzicht Vergoedingen Zorgverzekeringen 2015 De meeste zorgverzekeraars vergoeden de lactatiekundige zorg geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering. Voorwaarde is meestal wel dat de lactatiekundige

Nadere informatie

LVNG overzicht zorgverzekeraars 01-01-2008. Aanvullende pakketten onder gebracht bij ONVZ

LVNG overzicht zorgverzekeraars 01-01-2008. Aanvullende pakketten onder gebracht bij ONVZ LVNG overzicht zorgverzekeraars 01-01-2008 Aegon Ziektekosten Aanvullende pakketten onder gebracht bij ONVZ Agis Product Dekking Alt. geneesmiddelen compactpolis geen vergoeding compleetpolis 75% max.

Nadere informatie

ZORGVERZEKERAARS DIE (EEN OF MEERDERE VORMEN VAN) VAKTHERAPIE VERGOEDEN: N.B. Aan dit overzicht kunnen géén rechten worden ontleend!

ZORGVERZEKERAARS DIE (EEN OF MEERDERE VORMEN VAN) VAKTHERAPIE VERGOEDEN: N.B. Aan dit overzicht kunnen géén rechten worden ontleend! ZORGVERZEKERAARS DIE (EEN OF MEERDERE VORMEN VAN) VAKTHERAPIE VERGOEDEN: N.B. Aan dit overzicht kunnen géén rechten worden ontleend! Achmea (PWZ,Avero,Centraal beheer,topland, Het groene achmea,euro cross

Nadere informatie

ZORGVERZEKERINGEN 2014 * KOEPEL ACHMEA. premie per maand. compleet 40,00 per dag, maximaal 350,00 per jaar 10,95

ZORGVERZEKERINGEN 2014 * KOEPEL ACHMEA. premie per maand. compleet 40,00 per dag, maximaal 350,00 per jaar 10,95 1 ZORGVERZEKERINGEN 2014 * KOEPEL ACHMEA AGIS premie per maand compleet 40,00 per dag, maximaal 350,00 per jaar 10,95 comfort 40,00 per dag, maximaal 500,00 per jaar 32,50 comfortplus 40,00 per dag, maximaal

Nadere informatie

Vergoeding basisverzekering

Vergoeding basisverzekering Vergoeding basisverzekering De vergoeding van fysiotherapie en oefentherapie uit het basispakket hangt af van de leeftijd van de patiënt/verzekerde en of hij/zij een aandoening heeft die op de chronische

Nadere informatie

Overzicht Vergoedingen Zorgverzekeringen 2013

Overzicht Vergoedingen Zorgverzekeringen 2013 Overzicht Vergoedingen Zorgverzekeringen 2013 De meeste zorgverzekeraars vergoeden de lactatiekundige zorg geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering. Voorwaarde is meestal wel dat de lactatiekundige

Nadere informatie

Inhoud Acne- en huidbehandelingen... 6

Inhoud Acne- en huidbehandelingen... 6 Inhoud Acne- en huidbehandelingen... 6 Aevitae (VGZ)... 6 Agis... 6 Anderzorg... 6 Avéro Achmea... 7 Azivo... 7 CZ... 7 De Amersfoortse... 7 De Friesland... 8 De Goudse... 8 Delta Lloyd... 8 Ditzo... 8

Nadere informatie

Bron: http://www.zorgkiezer.nl/vergoedingen/fysiotherapie Prijs per maand Aevitae Plus Pakket 100%, max. EUR 250,- p. jr. 11,47 Supervip Pakket 100%

Bron: http://www.zorgkiezer.nl/vergoedingen/fysiotherapie Prijs per maand Aevitae Plus Pakket 100%, max. EUR 250,- p. jr. 11,47 Supervip Pakket 100% Bron: http://www.zorgkiezer.nl/vergoedingen/fysiotherapie Verzekeraar Vergoeding Prijs per maand Aevitae Plus Pakket 100%, max. EUR 250,- p. jr. 11,47 Supervip Pakket 100% 55,12 Top Pakket 100%, max. 20

Nadere informatie

Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD.

Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD. Ketenzorg 2017 Amersfoortse (de) / Ditzo Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD. Onder ketenzorg

Nadere informatie

VNT overzicht Zorgverzekeraars 2009*

VNT overzicht Zorgverzekeraars 2009* VNT overzicht Zorgverzekeraars 2009* * Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. * Vergoeding geldt uitsluitend voor de genoemde aanvullende polissen. * Dit overzicht vermeldt

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen sportzorg door zorgverzekeraars 2011. Maximaal 150,- per verzekerde per. kalenderjaar voor de gezamenlijke kosten

Overzicht vergoedingen sportzorg door zorgverzekeraars 2011. Maximaal 150,- per verzekerde per. kalenderjaar voor de gezamenlijke kosten Naam verzekeraar Pakketnaam (Aanvullend) Vergoeding voor AnderZorg Anderzorg Jong AnderZorg Extra Advies en Sportkeuring (m.u.v. prestatie begeleiding of een cursus) Vergoeding Max. 225,- per kalenderjaar

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen eigen bijdrage per kalenderjaar: 2015 Stichting Transman Vergoeding Verzekeraar Pakketnaam

Overzicht vergoedingen eigen bijdrage per kalenderjaar: 2015 Stichting Transman Vergoeding Verzekeraar Pakketnaam Overzicht vergoedingen eigen bijdrage per kalenderjaar: 2015 Stichting Transman Vergoeding Verzekeraar Pakketnaam Eigen bijdrage Opmerking Aevitae VGZ VGZ Ruime keuze 0 VGZ Goede keuze VGZ Eigen keuze

Nadere informatie

Vergoedingen Mesologie 2015

Vergoedingen Mesologie 2015 Vergoedingen Mesologie 2015 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend. Wij raden u aan om deze richtlijn na te vragen bij uw verzekeraar. Elke verzekeringsmaatschappij bepaalt

Nadere informatie

Vergoedingen Mesologie 2013

Vergoedingen Mesologie 2013 verleend Vergoedingen Mesologie 2013 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden Verzekeraars. Vergoeding Dekking Aegon Agis Zorgverzekeringen Anderzorg onderdeel van Menzis Aevitae (ook

Nadere informatie

Product Vergoeding lidmaatschap patiëntenvereniging Voorwaarden

Product Vergoeding lidmaatschap patiëntenvereniging Voorwaarden Vergoeding lidmaatschap patiëntenvereniging 2017 Informatie van independer.nl, zorgwijzer.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen Vanaf juli 2016 heet de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie

Nadere informatie

Aanvullend pakket Dekking Maximale vergoeding Premie p/m. Plus (VGZ) 100% 300 ( 50 per behandeling) 11,76 p/m

Aanvullend pakket Dekking Maximale vergoeding Premie p/m. Plus (VGZ) 100% 300 ( 50 per behandeling) 11,76 p/m Vergoedingsmogelijkheden vaktherapie Aevitae Plus (VGZ) 100% 300 ( 50 per behandeling) 11,76 p/m Top (VGZ) 100% 400 ( 50 per behandeling) 31,38 p/m Vip (VGZ) 100% 600 ( 50 per behandeling) 48,30 p/m Supervip

Nadere informatie

Vergoedingen Mesologie 2013 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend

Vergoedingen Mesologie 2013 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend Vergoedingen Mesologie 2013 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend Verzekeraars. Vergoeding Dekking Aegon = ONVZ Agis Compact zorg: geen vergoeding Zorgverzekeringen Compleet

Nadere informatie

Vergoedingen zorgverzekeraars 2011

Vergoedingen zorgverzekeraars 2011 Vergoedingen zorgverzekeraars 2011 In dit document vindt u een overzicht van alle zorgverzekeraars in Nederland. U kunt hier zien in hoeverre de zorgverzekeraars de natuurgeneeskundige consulten van BATC

Nadere informatie

Vergelijkmondzorg.nl ()

Vergelijkmondzorg.nl () Overzicht Tandartsverzekeringen 2013 - Vergelijk tandartstarieven 2013 & tandartsverzekering 2013. Vin... Page 1 of 10 Vergelijkmondzorg.nl () Overzicht Tandartsverzekeringen 2013 Monday 19 November, 2012

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars voor Herstel & Balans 2015

Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars voor Herstel & Balans 2015 Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars voor Herstel & Balans 2015 versie januari 2015 Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden. Informeer altijd bij uw zorgverzekeraar naar de vergoeding,

Nadere informatie

Overzicht van dekking van oefentherapie-mensendieck bij meest voorkomende aanvullende zorgverzekeringen

Overzicht van dekking van oefentherapie-mensendieck bij meest voorkomende aanvullende zorgverzekeringen Aegon Zorgverzekering Zorgverzekering Compleet Zorgverzekering Extra Zorgverzekering Optimaal Zorgverzekering Agis Comfortpolis Comfortpolis Compleetpolis Compactpolis 50 Actief Polis TakeCareNow! Compactpolis

Nadere informatie

MBOG overzicht Zorgverzekeraars

MBOG overzicht Zorgverzekeraars Aegon Zorgverzekering Zorgverz. Extra/Compleet (Artsen) Zorgverz. Optimaal (Artsen) Zorgverz. Top Zorgverz. Super Aevitae Agis Plus Pakket Top Pakket Vip Pakket Compactpolis Compleetpolis Comfortpolis

Nadere informatie

Vergoedingen ooglaseren en lensimplantatie zorgverzekeraars 2012

Vergoedingen ooglaseren en lensimplantatie zorgverzekeraars 2012 Vergoeding zorgverzekeraar plus extra korting bij Rijnzicht Oogkliniek CZ Plus max. 100 1x per 2 jaar 200 per oog bij CZ Top max. 200 1 x per 2 jaar Excellent Supertop max. 300 1 x per 2 jaar max. 300

Nadere informatie

Overzicht Vergoedingen Zorgverzekeringen 2011

Overzicht Vergoedingen Zorgverzekeringen 2011 Overzicht Vergoedingen Zorgverzekeringen 2011 Verzekering Polis voorwaarden Vergoeding Aegon (zie ONVZ) Aevitae Aevitae Plus Pakket Aevitae Pakket Aevitae Vib Pakket Agis AnderZorg ASR Verzekering Avero

Nadere informatie

Tarieven 2013. Dordrecht. www.vitaliz.info

Tarieven 2013. Dordrecht. www.vitaliz.info Dordrecht www.vitaliz.info Binnen Vitaliz werken uitsluitend fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in de behandeling en begeleiding van de ouder wordende mens. In deze brochure leest u over de algemene

Nadere informatie

Vergoedingen Mesologie 2015 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend

Vergoedingen Mesologie 2015 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend 1 Vergoedingen Mesologie 2015 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend Verzekeraars. Vergoeding Dekking Aegon Agis Zorgverzekeringen (per 1-1-2015 Zilveren Kruis) Anderzorg

Nadere informatie

Overzicht Vergoedingen BGN-gewichtsconsulenten 2012

Overzicht Vergoedingen BGN-gewichtsconsulenten 2012 Versie 5-2011 Laatst gewijzigd: 19-12-2011 Overzicht Vergoedingen BGN-gewichtsconsulenten 2012 Vergoeding BGN geregeld Via de volgende link kun je de polissen van alles zorgverzekeraars terugvinden: http://www.verzekeringssite.nl/zorgverzekering/info/voorwaarden.cfm

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen OrthoManuele geneeskunde door zorgverzekeraars 2012. consulten. Top 50,- 400,- 50,- 750,- Compactpolis Geen vergoeding

Overzicht vergoedingen OrthoManuele geneeskunde door zorgverzekeraars 2012. consulten. Top 50,- 400,- 50,- 750,- Compactpolis Geen vergoeding Naam verzekeraar Achmea Pakketnaam (aanvullend) Onderdeel Maximaal aantal consulten Zie: Interpolis, Zilveren Kruis Achmea, FBTO, Avero Achmea, AGIS, OZF Achmea, DVZ Achmea Maximaal per consult/dag Maximaal

Nadere informatie

Vergoeding dieetadvisering 2012 Agis

Vergoeding dieetadvisering 2012 Agis Vergoeding dieetadvisering 2012 Agis ComfortPluspolis 100%, max. EUR 240,- p.jr. AnderZorg Extra 100%, max. 4 uur p.jr. Jong 100%, max. 4 uur p.jr. Avéro Achmea Excellent medisch: 100%, max. EUR 240,-

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen OrthoManuele geneeskunde door zorgverzekeraars 2013

Overzicht vergoedingen OrthoManuele geneeskunde door zorgverzekeraars 2013 Naam verzekeraar Pakketnaam (aanvullend) Onderdeel Maximaal aantal consulten Maximaal per consult/dag Maximaal per kalenderjaar Achmea Zie: Interpolis, Zilveren Kruis Achmea, FBTO, Avero Achmea, AGIS,

Nadere informatie

OVERZICHT VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS 2008 M.B.T.ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN, CONSULTEN EN BEHANDELING:

OVERZICHT VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS 2008 M.B.T.ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN, CONSULTEN EN BEHANDELING: OVERZICHT VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS 2008 M.B.T.ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN, CONSULTEN EN BEHANDELING: Zorgverzekeraar Aanvullend pakket =Vergoeding: Alternatieve Geneeswijzen* =Vergoeding: alleen Acupunctuur**

Nadere informatie

max. 6 consulten p.jr. ( 42,- per consult) + vergoeding eigen bijdrage (max. 100,- p.jr.)

max. 6 consulten p.jr. ( 42,- per consult) + vergoeding eigen bijdrage (max. 100,- p.jr.) U kunt één keer per jaar van zorgverzekeraar veranderen. Uw huidige zorgverzekeraar stuurt aan het einde van het jaar de nieuwe premie en de nieuwe polisvoorwaarden voor het volgende jaar. U kunt dan voor

Nadere informatie

Lijst 2014 van zorgverzekeraars die consulten van LVNG-therapeuten vergoeden, in euro s.

Lijst 2014 van zorgverzekeraars die consulten van LVNG-therapeuten vergoeden, in euro s. Lijst 2014 van zorgverzekeraars die consulten van LVNG-therapeuten vergoeden, in euro s. Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. Staat uw verzekeraar niet op de lijst, of twijfelt u, neem dan

Nadere informatie

Orthodontie kinderen Orthodontie volwassenen Bijzonderheden

Orthodontie kinderen Orthodontie volwassenen Bijzonderheden AEGON ZORGVERZEKERING Extra - - Compleet tot 18 jr. max. 1.365,- *) - *) = voor de gehele duur van de verzekering Optimaal tot 18 jr. 100% - Top tot 18 jr. 100% vanaf 18 jr. max. 500,-- per kalenderjaar.

Nadere informatie

Het aantal zorgverzekeraars is in 2008 opnieuw afgenomen als gevolg van verdere vormen van samenwerking en integratie.

Het aantal zorgverzekeraars is in 2008 opnieuw afgenomen als gevolg van verdere vormen van samenwerking en integratie. Jaarcijfers 2009 Zorgverzekeraars en -financiering November 2009 In dit artikel staat de ontwikkeling van het aantal zorgverzekeraars, en de inkomsten en uitgaven van deze groep in 2007 en 2008 centraal.

Nadere informatie

geen vergoeding Psychosociale module

geen vergoeding Psychosociale module Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars voor Herstel & Balans (voor zover bekend) versie februari 2009 Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden. Vraag altijd even aan uw zorgverzekeraar

Nadere informatie

niet-gecontracteerd: 80%, max. 12 behandelingen p.jr. (aanvulling op de hoofdverzekering)

niet-gecontracteerd: 80%, max. 12 behandelingen p.jr. (aanvulling op de hoofdverzekering) Aegon Zorgverzekering 2011 (OT en FT samen) wordt ONVZ Zorgverzekering Compleet Zorgverzekering Extra Zorgverzekering Optimaal 100% max. 35 behandelingen p.jr. (aanvulling op de hoofdverzekering) Zorgverzekering

Nadere informatie

100%, max. 9 behandelingen p.jr., vergoed tot een max. p. behandeling (aanvulling op de hoofdverzekering)

100%, max. 9 behandelingen p.jr., vergoed tot een max. p. behandeling (aanvulling op de hoofdverzekering) Aegon Zorgverzekering 2010 (OT en FT samen) Zorgverzekering Compleet Zorgverzekering Extra Zorgverzekering Optimaal 100% max. 35 behandelingen p.jr. (aanvulling op de hoofdverzekering) Zorgverzekering

Nadere informatie

Product Vergoeding lidmaatschap patiëntenvereniging Voorwaarden

Product Vergoeding lidmaatschap patiëntenvereniging Voorwaarden Vergoeding lidmaatschap patiëntenvereniging 2016 Informatie van independer.nl, zorgwijzer.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen Product Vergoeding lidmaatschap patiëntenvereniging Voorwaarden

Nadere informatie

verzekeraar Aanvullend pakket vergoeding Optimaal Top

verzekeraar Aanvullend pakket vergoeding Optimaal Top Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars voor Herstel & Balans (voor zover bekend) versie februari 2009 Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden. Vraag altijd even aan uw zorgverzekeraar

Nadere informatie

Consult max. 50,00 per behandeling met maximum van 750,00 per jaar voor alle alternatieve behandelingen en

Consult max. 50,00 per behandeling met maximum van 750,00 per jaar voor alle alternatieve behandelingen en VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2012 Onderstaande verzekeraars vergoeden de behandelingen van therapeuten die bij ons zijn aangesloten. Aan dit overzicht kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen verzekeringsmaatschappijen in 2015

Overzicht vergoedingen verzekeringsmaatschappijen in 2015 pagina 1 / van 9 Attentie: de verzekerde kan bij twijfel over vergoeding contact met de verzekeringsmaatschappij opnemen Verzekerings- Pakketvorm Vergoeding per Vergoeding per Speciale opmerkingen Hieronder

Nadere informatie

Plus Pakket Supervip Pakket Top Pakket Vip Pakket 50+ Actief Polis 50+ Actief Polis 50+ Actief Polis + Vrouw Plus 50+ Actief Polis + Vrouw Plus

Plus Pakket Supervip Pakket Top Pakket Vip Pakket 50+ Actief Polis 50+ Actief Polis 50+ Actief Polis + Vrouw Plus 50+ Actief Polis + Vrouw Plus Aevitae Plus Pakket 100%, max. EUR 125,- p. jr. Supervip Pakket 100% Top Pakket 100%, max. EUR 250,- p. jr. Vip Pakket 100%, max. EUR 500,- p. jr. Agis 50+ Actief Polis 50+ Actief Polis 50+ Actief Polis

Nadere informatie

200,- per verzekerde per jaar (1 paar podotherapeutische zolen).

200,- per verzekerde per jaar (1 paar podotherapeutische zolen). Overzicht vergoedingen per zorgverzekeraar 2012 Aevitae Plus Pakket 100%, max. EUR 125,- p. jr. Top Pakket 100%, max. EUR 250,- p. jr. Vip Pakket 100%, max. EUR 500,- p. jr. Agis 50+ Actief Polis ComfortPluspolis

Nadere informatie

Verzekeraar Pakketnaam Vergoeding Eigen bijdrage Opmerking Aevitae VGZ VGZ Ruime keuze - Eigen bijdragen medicijnkosten tellen

Verzekeraar Pakketnaam Vergoeding Eigen bijdrage Opmerking Aevitae VGZ VGZ Ruime keuze - Eigen bijdragen medicijnkosten tellen Aevitae VGZ VGZ Ruime keuze Eigen bijdragen medicijnkosten tellen VGZ Goede keuze VGZ Eigen keuze Aevitae Avéro Select Zorgplan Eigen bijdragen medicijnkosten tellen Keuze Zorg Plan Aevitae ASR ASR Natura

Nadere informatie

Consult max. 50,00 per behandeling met maximum van 400,00 per jaar voor alle alternatieve behandelingen en. geneesmiddelen samen. geneesmiddelen samen

Consult max. 50,00 per behandeling met maximum van 400,00 per jaar voor alle alternatieve behandelingen en. geneesmiddelen samen. geneesmiddelen samen VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2014. Onder voorbehoud! Menzis/Anderzorg/Azivo nog niet duidelijk Onderstaande verzekeraars vergoeden de behandelingen van therapeuten die bij ons zijn aangesloten.

Nadere informatie

VERGOEDING zorgverzekeraars

VERGOEDING zorgverzekeraars VERGOEDING zorgverzekeraars Agis 50+ Actief Geen Compactpolis Geen Compleetpolis Geen Comfortpolis Geen Comfort Plus Geen AnderZorg AnderZorg Extra AnderZorg Jong 80%; max. 400,- p.p. per jaar (incl. alternatieve

Nadere informatie

Aevitae Naam dekking Uitleg Prijs p/m. Plus Pakket 100%, max. EUR 250,- p. jr. vanaf 11,47. Supervip Pakket 100% vanaf 55,12

Aevitae Naam dekking Uitleg Prijs p/m. Plus Pakket 100%, max. EUR 250,- p. jr. vanaf 11,47. Supervip Pakket 100% vanaf 55,12 Aevitae Plus Pakket 100%, max. EUR 250,- p. jr. vanaf 11,47 Supervip Pakket 100% vanaf 55,12 Top Pakket 100%, max. 20 behandelingen p. jr. vanaf 30,61 Vip Pakket 100%, max. 36 behandelingen p. jr. vanaf

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen OrthoManuele geneeskunde door zorgverzekeraars 2008. consulten. Alternatieve geneeswijzen 35,- 175,-

Overzicht vergoedingen OrthoManuele geneeskunde door zorgverzekeraars 2008. consulten. Alternatieve geneeswijzen 35,- 175,- Naam verzekeraar Achmea (Zilverenkruis, Groene Land, DVZ, PWZ) Pakketnaam (aanvullend) Onderdeel Beter Af Plus Polis 1 ster Geen vergoeding Beter Af Plus Polis 2 sterren Beter Af Plus Polis 3 sterren Beter

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen OrthoManuele geneeskunde door zorgverzekeraars 2009. consulten. Geen vergoeding. Alternatieve geneeswijzen 35,- 175,-

Overzicht vergoedingen OrthoManuele geneeskunde door zorgverzekeraars 2009. consulten. Geen vergoeding. Alternatieve geneeswijzen 35,- 175,- Naam verzekeraar Achmea (Zilverenkruis, Interpolis, Groene Land, DVZ, PWZ) Pakketnaam (aanvullend) Beter Af Plus Polis 1 ster Beter Af Plus Polis 2 sterren Beter Af Plus Polis 3 sterren Beter Af Plus Polis

Nadere informatie

Nederland Binnen EU/Verdragslanden Buiten EU/Verdragslanden Aevitae (ASR) Basisverzekering Natura. Neem contact op met de klantenservice van deze

Nederland Binnen EU/Verdragslanden Buiten EU/Verdragslanden Aevitae (ASR) Basisverzekering Natura. Neem contact op met de klantenservice van deze Dialyse op vakantie - vergoedingen Nederland Binnen EU/Verdragslanden Buiten EU/Verdragslanden Aevitae (ASR) Natura gemaximeerd tot 100% van gemiddelde e (ASR) Zorgverzekering Flexibel Agis Basispolis

Nadere informatie

Lijst 2013 van zorgverzekeraars die consulten van LVNG-therapeuten vergoeden, in euro s.

Lijst 2013 van zorgverzekeraars die consulten van LVNG-therapeuten vergoeden, in euro s. Lijst 2013 van zorgverzekeraars die consulten van LVNG-therapeuten vergoeden, in euro s. Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. Staat uw verzekeraar niet op de lijst, of twijfelt u, neem dan

Nadere informatie

Verzekeraar Voorwaarden Mutatiedatum Aevitae (mits in zorggids vermeld)

Verzekeraar Voorwaarden Mutatiedatum Aevitae (mits in zorggids vermeld) Zorgverzekeraars Hierbij een opsomming van zorgverzekeraars die bereid zijn onze consulten en behandelingen geheel of gedeeltelijk te vergoeden vanuit de aanvullende polisvoorwaarden. Consulten en behandelingen

Nadere informatie

Naam verzekering Dekking Prijs p/m. ZorgEnVrij Eenvoudig max. 45,- per dag, max 150,- p.jr. vanaf 10,20

Naam verzekering Dekking Prijs p/m. ZorgEnVrij Eenvoudig max. 45,- per dag, max 150,- p.jr. vanaf 10,20 Alleen verzekeringen die alternatieve zorg en geneesmiddelen vergoeden tussenpersonen (de volmachten) zijn niet vermeld, zoals Kettlitz, Nedasco en Turien in alfabetische volgorde Aevitae (ASR) ZorgEnVrij

Nadere informatie