Zorgverzekeraars ondersteunen marktplaats voor hulpvragers en -aanbieders. Zorgverzekeraars Nederland nr november 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorgverzekeraars ondersteunen marktplaats voor hulpvragers en -aanbieders. Zorgverzekeraars Nederland nr 46-13 november 2013"

Transcriptie

1 Zorgverzekeraars Nederland nr november 2013 Nederlanders vragen aan zorgverzekeraars: Stop de kostenstijging in de zorg, maar behoud kwaliteit Het overgrote deel van de Nederlanders vindt dat de kostenstijging in de gezondheidszorg een groot probleem is en dat daaraan snel iets moet gebeuren. Maar dat mag niet ten koste gaan van de kwaliteit en de beschikbaarheid van zorg. Dat blijkt uit een representatief onderzoek door Veldkamp Marktonderzoek, onderdeel van TNS, in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland. Het onderzoek wijst uit dat mensen de zorgverzekeraars en de overheid zien als de eerst aangewezen partijen om de kostenstijging in de zorg te stoppen en tegelijk de kwaliteit van de zorg te bewaken. Mensen staan open voor veranderingen die de zorg doelmatiger maken, bijvoorbeeld: minder doorverwijzen en meer doen in de eerste lijn, controleren van de zorgnota door de patiënt en meer gebruik maken van ehealth. Positie De uitkomsten van het onderzoek zie ik als een steun in de rug, maar ze illustreren ook de lastige positie van zorgverzekeraars, zegt ZN-voorzitter André Rouvoet: Mensen verwachten van zorgverzekeraars dat ze de premie laag houden, maar dat ze ook zorgen dat de kwaliteit van de zorg goed is en dat de zorg altijd beschikbaar is als mensen die nodig hebben. Gelukkig kan dat ook in de zorg, daar ben ik van overtuigd. Maar dat kan niet door alles bij het oude te laten, er zullen wel dingen moeten veranderen. Daarom ben ik ook blij om te zien dat mensen veranderingen in de zorg acceptabel vinden, als die helpen de kosten te beheersen zonder dat de kwaliteit eronder lijdt. Dat sluit goed aan bij de inzet van zorgverzekeraars, bijvoorbeeld bij de concentratie van complexe spoedzorg, versterking van de eerste lijn en het bevorderen van ehealth. Rol zorgverzekeraars Zorgverzekeraars (57%) en de overheid (53%) zijn volgens de Nederlanders met afstand de belangrijkste partijen als het er om gaat de zorg anders dan nu te organiseren. De steun voor de rol van de zorgverzekeraars hierbij is opmerkelijk omdat 44% van de Nederlanders óók vindt dat de macht van de zorgverzekeraars te groot is. De rol van de zorgverzekeraars lijkt vooral ondersteund te worden als die in samenwerking met de overheid wordt uitgevoerd. Ook hier zie ik een uitdaging, aldus André Rouvoet. Zorgverzekeraars realiseren zich dat ze met hun rol in het stelsel niet altijd de populariteitsprijs winnen. Ik versta deze uitkomst als een oproep om bij alles wat we doen meer de dialoog aan te gaan en beter zichtbaar te maken welk maatschappelijk belang daarmee gediend is. En ik onderstreep nog eens de publieke kaders van het stelsel als het gaat om de grote betrokkenheid van de overheid bij de zorg: het basispakket wordt door de overheid vastgesteld, zorgverzekeraars hebben een acceptatieplicht én een zorgplicht en er is een verbod op risicoselectie. Zorgverzekeraars ondersteunen marktplaats voor hulpvragers en -aanbieders Nog niemand had van het woord participatiesamenleving gehoord toen de site een jaar geleden online ging. De site is een marktplaats waar mensen die hulp nodig hebben of willen aanbieden elkaar kunnen vinden, maar ook hun hulp samen kunnen organiseren. En dat komt op stoom: mensen hebben een hulpprofiel aangemaakt, 875 mensen vragen hulp en er zijn 375 hulpnetwerken. De site en coöperatie WeHelpen krijgen ondersteuning van onder meer zorgverzekeraars CZ, Menzis en Achmea. Deze week is het de Week Chronisch Zieken, met als thema mantelzorg. Initiatiefneemster en huidige directeur leden en communicatie van coöperatie WeHelpen Maaike Schnabel kreeg persoonlijk te maken met mantelzorg toen

2 ze borstkanker had. Ze miste een online platform voor vraag en aanbod. Met nog een patiënt en een mantelzorger bedachten we om vrager en aanbieder bij elkaar te brengen. En we zochten naar een systeem om de hulp rond een persoon makkelijk en snel te organiseren. Dat laatste is het hulpnetwerk op de site geworden. Dat bestaat uit een agenda met logboek waar een groep mensen samen rondom één persoon dingen met elkaar kunnen afspreken en uitwisselen, legt Schnabel uit. Duwtje voor hulpvragers Het idee werd omarmd door een aantal grote partijen die op zoek waren naar een systeem waarmee mensen hulp gratis zelf kunnen regelen, ook met het oog op de toekomst. Schnabel doelt daarbij op de huidige ontwikkelingen als zorgkostenbeheersing, de participatiesamenleving, vergrijzing en eigen regie bij ouderen en langdurig zieken. Dat is precies een van de redenen waarom CZ het project steunt. Wim van der Meeren, voorzitter van de Raad van Bestuur CZ: Wij voelen ons, samen met andere partijen die WeHelpen ondersteunen, verantwoordelijk voor de kostenontwikkeling in de ouderenzorg en bij chronisch zieken. En dit is een mogelijkheid om de maatschappij een stapje verder te helpen. Deze site kan bijvoorbeeld mensen een duwtje geven die geen hulp durven vragen. Iedereen heeft weleens hulp nodig De drempel om hulp te vragen kan lager worden met hulp van de site. Daarvoor hebben we onder andere credits geïntroduceerd, legt Maaike Schnabel uit. Een uur hulp is goed voor zes credits. De helper die credits verdient kan op een moment dat hij zelf hulp nodig heeft de credits gebruiken om hulp in te roepen. Dat is overigens niet beperkt tot informele zorg, maar kan bijvoorbeeld ook gaan over hulp bij de bouw van een website of bij een verhuizing. Dat is belangrijk voor de verwezenlijking van het doel van WeHelpen: We willen samen een beweging in gang zetten waarbij mensen hun netwerk uitbreiden op wijk- en buurtniveau. Iedereen heeft wel eens hulp nodig; individueel, op buurtniveau of voor je club. Coöperatiemodel Dat beaamt Rob van Willegen, programmamanager Strategie & Ontwikkeling bij Menzis. We vinden het op de eerste plaats een mooie tool voor mantelzorgers om hun eigen leven wat te vergemakkelijken. Maar het zorgt er ook voor dat mensen het vanzelfsprekender vinden om elkaar te helpen. Ook vinden we het goed dat het een coöperatie is zodat het ook echt eigendom is van iedereen in Nederland. Het coöperatiemodel zit ook diep in de vezels van Achmea. Als verzekeraar met een coöperatieve achtergrond vinden wij het principe samen met elkaar en voor elkaar belangrijk. Dit initiatief past daarom heel goed bij ons. We verwijzen onze klanten ook actief door naar WeHelpen, zegt Annick Wychgel, manager coöperatieve zaken bij Achmea. Expertise zorgverzekeraars De drie betrokken zorgverzekeraars hebben zitting in het oprichtingsbestuur van coöperatie WeHelpen. Ze hebben bij de opstart ook hun expertise aangeboden bijvoorbeeld op financieel, organisatorisch en juridisch gebied. Daarnaast leveren ze een financiële bijdrage en fungeren ze als promotors. Volgens WeHelpen-directeur leden en communicatie Schnabel is het uniek dat meerdere zorgverzekeraars verenigd zijn in één coöperatie waarmee we Nederland iets moois geven. Het blijft trouwens niet bij drie zorgverzekeraars want vanaf 1 januari 2014 sluit ook VGZ aan, naast de vele gemeenten en zorginstellingen die ondertussen lid zijn geworden van de coöperatie, meldt Schnabel. Nabuurschap De toekomst ziet Schnabel rooskleurig. Het moderne nabuurschap krijgt een grotere rol. Het wordt steeds belangrijker dat mensen elkaar makkelijk kunnen vinden. Op dit moment heeft in aansluiting op de Dag van de Mantelzorg een leuk extraatje voor zijn gebruikers om elkaar nóg makkelijker te vinden. Via kunnen hulpvragers en -aanbieders een digitale kaart sturen naar elkaar als bedankje of hart onder de riem.

3 Uitvoerders zorgbeleid beperken samen administratieve lasten Uitvoering van zorgbeleid vraagt voorbereiding, tijd en tijdig inzicht in het beleid. Daar komt bij dat veel verschillende partijen betrokken zijn bij de uitvoering. Die partijen, zoals softwareleveranciers, (beroepsorganisaties van) zorgaanbieders, VWS, CVZ en NZa ontmoetten elkaar op 6 november op initiatief van Zorgverzekeraars Nederland, Vektis en VECOZO. Een belangrijke vaststelling van de verschillende partijen was dat beperking van administratieve lasten goed is voor iedereen: zorgaanbieders, patiënten en zorgverzekeraars. De jaarlijks terugkerende bijeenkomst ging over beleidsmatige ontwikkelingen die de administratieve processen in de zorgketen raken. De zorg heeft te maken met een continue stroom van beleidswijzigingen, bijvoorbeeld op het gebied van de Herziening Langdurige Zorg. De uitvoering vertaalt zich onder andere in ICT-toepassingen waar verschillende ketenpartners mee moeten werken. Het is dus zaak dat die ketenpartners, zoals zorgaanbieders, softwareleveranciers en zorgverzekeraars goed met elkaar samenwerken. Het gaat om veel partijen die niet altijd dezelfde focus, beschikbare tijd en mate van urgentie hebben, benadrukte Marnix Suijkerbuijk, directeur Zorg- en Declaratieservice CZ, die een presentatie verzorgde. Dat kan zelfs leiden tot conflicten. Suijkerbuijk adviseert om die conflicten niet uit de weg te gaan maar juist de confrontatie op te zoeken om vervolgens vertrouwen op te bouwen. Meer tijd voor patiënt Tijdens de bijeenkomst kwam ook nog een andere uitdaging voor de uitvoerende ketenpartners naar boven. Dat is het spanningsveld tussen de dynamiek van de politiek enerzijds en de uitvoering anderzijds. Voor uitvoering is tijdige informatie nodig die door onduidelijkheid van beleid vaak ontbreekt. Tijdens deze ochtend werden de hoofdlijnen van het beleid voor 2014 en verder geschetst zodat ketenpartners zich alvast kunnen voorbereiden op softwareaanpassingen in administratieve processen. Het staat als een paal boven water dat het gesprek over beleid met de ketenpartners behulpzaam is om onnodige administratieve lasten te voorkomen. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars nemen gezamenlijk verantwoordelijkheid om de ketenprocessen te verbeteren. Zo hebben zorgaanbieders uiteindelijk meer tijd voor de patiënt én zorgverzekeraars kunnen hun taken adequaat uitvoeren. Belonen van voorschrijfgedrag huisartsen loont Huisartsen die door zorgverzekeraars beloond worden op basis van hun voorschrijfgedrag, schrijven het beste volgens de richtlijnen voor. Dat concludeert het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) in zijn jaarlijkse onderzoek naar de kwaliteit van het voorschrijfbeleid van huisartsen. Goed volgens de richtlijnen voorschrijven voorkomt hoge geneesmiddelen- en zorgkosten, en vergroot de kwaliteit en de veiligheid van het medicijngebruik. Het IVM-rapport laat zien dat belonen van resultaten van zorg tot betere kwaliteit leidt, beaamt Martien Bouwmans, beleidsadviseur Zorg bij ZN. Daarbij komt dat het belonen van doelmatige zorgverlening perfect past in het nieuwe financieringssysteem voor huisartsen dat per 1 januari 2015 wordt ingevoerd, aldus Bouwmans. Overleg tussen huisartsen en apotheker ook belangrijk Achmea en Zorg en Zekerheid belonen huisartsen als ze hoog scoren op voorschrijfindicatoren. Huisartsen die niet beloond worden door de zorgverzekeraar, scoren beduidend lager. Meer zorgverzekeraars zouden dit beleid moeten volgen want het werpt duidelijk vruchten af, zegt IVM-directeur Ruud Coolen van Brakel. Maar uit het onderzoek blijkt ook dat het zinvol is om te investeren in het FTO-overleg. Hoe hoger het niveau en de kwaliteit van dit overleg, hoe beter huisartsen volgens de richtlijnen voorschrijven. In het overleg maken huisartsen en apothekers afspraken over het voorschrijfbeleid. Zowel voor de zorgverzekeraars als de zorgverleners is het volgens het IVM dus zinnig om werk te maken van het FTO.

4 Genomineerden Het Beste Zorgidee bekend De vijf genomineerden voor Het Beste Zorgidee zijn bekend. De finalisten zijn: Henriëtte Vredeveld-Mulders, Tjarko Rookmaker, Nienke Spaan samen met Christi Kuiper, Janno Barlage en René van Dijk. Op hetbestezorgidee.nl kan worden gestemd. De winnaar wordt 26 november 2013 bekend gemaakt. ONVZ Zorgverzekeraar daagt met Het Beste Zorgidee het Nederlands publiek uit mee te denken aan verbetering van de zorg. ONVZ organiseert dit jaar de vijfde editie van de wedstrijd. Erno Kleijnenberg, voorzitter van de Raad van Bestuur bij ONVZ Zorgverzekeraar: Niet eerder waren er zoveel inzendingen. De jury werd overladen met goede, praktische en briljant eenvoudige ideeën. Veruit de meeste inzendingen betreffen ideeën voor apps. Ook medicijntrouw, fraude, verspilling en preventie waren dankbare onderwerpen. Genomineerden ideeën Henriëtte Vredeveld-Mulders, patiënt uit Almelo bedacht een gekleurd polsbandje voor ziekenhuispatiënten. Met de kleur van de bandjes wordt aangegeven of een patiënt ergens allergisch voor is of bijvoorbeeld diabetes heeft. Het idee van Henriette voorziet in een groeiend probleem, aldus de jury. Tjarko Rookmaker, bedrijfsadviseur E-Business uit Heemstede, komt met een sociaal leenstelsel waarbij exstudenten hun studieschuld aflossen door sociale zorgdiensten te leveren. De jury: Een realistische vorm van de participatiemaatschappij. Scholieren Nienke Spaan en Christi Kuiper uit Broek in Waterland bedachten het mitella T-shirt, een T-shirt voor mensen met een armbreuk. De zestienjarige Nienke kwam met het idee toen ze met haar arm in een mitella liep en werkte haar idee samen met haar vriendin Christi uit tijdens een les industrieel ontwerpen. De jury vindt dat dit idee aanmoediging verdient. Ze kijken met een frisse blik naar een vertrouwd medisch hulpmiddel. Janno Barlage, fysiotherapeut uit Oosterbeek, constateerde dat informatie, tips en instructies die patiënten, vooral in eerstelijnszorg, krijgen van zorgverleners niet altijd wordt onthouden of begrepen. Zijn oplossing is om alle adviezen en instructies na een consult naar de patiënt te versturen via bijvoorbeeld de . Bij zelfmanagement wordt vaak gedacht aan complexe technologische systemen, aldus de jury. Het idee van Janno is een eenvoudig begin. René van Dijk, cardioloog uit Groningen, bedacht een digitale auto-amnese. Wanneer een patiënt door de huisarts naar de specialist wordt verwezen, krijgt de patiënt een digitale vragenlijst. Met deze informatie kan de juiste specialist worden gekozen en kan eventueel aanvullend onderzoek meteen worden gepland. De jury merkt vooral op dat de patiënt zelf inzicht krijgt in zijn of haar klachten. Het consult wordt daardoor waarschijnlijk kwalitatief beter. Stemmen voor Het Beste Zorgidee 2013 De stemming sluit op zondag 24 november 2013 middernacht. Tot die tijd kan iedereen zijn of haar stem uitbrengen op Op dinsdag 26 november wordt bekend wie zich winnaar van Het Beste Zorgidee 2013 mag noemen. Ellen Sijbers uitgeroepen tot Mooi Mens 2013 Anita Witzier maakte gisterenavond de winnaars bekend van de IZZ Mooi Mens Verkiezing 2013, dé verkiezing die zorgmedewerkers met een bijzonder initiatief in het zonnetje zet. Ellen Sijbers uit Son won de juryprijs vanwege haar initiatief de zalfpoli op te zetten in het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven. Jonge kinderen met huidproblemen krijgen daar de juiste informatie en goede smeerinstructies. Willy Schuurman uit Papendrecht won de publieksprijs door de meeste stemmen en likes op Facebook binnen te halen. Haar initiatief om een beleeftuin voor dementerenden op te richten maakte haar de publiekslieveling van Bij jonge kinderen kunnen huidproblemen enorme gevolgen hebben, zowel fysiek als geestelijk. Ze liggen hele nachten wakker van de jeuk, kunnen zich niet concentreren of worden op school gepest. Met de zalfpoli in het Catharina Ziekenhuis geeft Ellen Sijbers samen met haar collega zorg op maat voor deze kinderen. In een speciaal

5 ingerichte speelse behandelkamer helpt ze ouders en kinderen met het aanbrengen van de zalf. Ook geeft ze praktische adviezen om het eczeem beter onder controle te houden. Ellen maakte hiervoor zelfs een film, diploma's, kleurplaten en buttons. De film Kaatje Krab heeft kriebelplekjes zorgde al voor menige glimlach op de zalfpoli. Het is hartverscheurend om te zien hoe kindjes zichzelf helemaal kapot krabben. Met goede smeerinstructies en de juiste informatie zorg ik ervoor dat zij zichzelf kunnen zijn. Het is echt een cadeautje om ze weer te zien opbloeien, aldus Ellen. Publieksprijswinnaar Willy Schuurman: beleeftuin dementerenden Mocht Willy Schuurman één ding veranderen in het verpleeghuis waar ze werkt, dan zou dat de aanleg van een beleeftuin zijn. Toen ze daartoe de kans kreeg, twijfelde ze geen moment en ging ze met een flink aantal vrijwilligers aan de slag. Het resultaat mag er zijn. Een saai gazon is omgetoverd tot een weelderige beleeftuin die alle seizoenen bruikbaar is voor mensen met dementie. In de tuin worden hun zintuigen positief geprikkeld door objecten, bloemen en planten die herkenbaar zijn voor het beschadigde brein. Ook livemuziek, dieren, kinderen en beweging zijn terugkerende elementen in de tuin die nu volop gebruikt wordt door bewoners en familie. Laatst zat er een bonte specht in de tuin. Een bewoner die al tijden niets meer gezegd had, zei spontaan: Kijk, een specht wat mooi. Het bewijst dat de tuin echt bijdraagt aan het welzijn van bewoners. Het geeft hen een aangename dagbesteding en beleving en dat is ontzettend belangrijk, aldus Willy. Meer informatie over Willy is te vinden op haar persoonlijke facebook-pagina Over Stichting IZZ Stichting IZZ is in 1977 opgericht door werkgevers en werknemers in de zorg. Het doel is zorgmedewerkers een op de specifieke gezondheidsrisico s van het werken in de zorg afgestemde zorgverzekering te bieden en een bijdrage te leveren aan de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van zorgmedewerkers. Stichting IZZ is opdrachtgever voor de IZZ Zorgverzekering. ZN-weblog Tussen theorie en praktijk Daar zit je dan, de inkt op het diploma nog nat, de eerste voltijd baan en je bent beland in een wereld waar geen dag hetzelfde is. Je denkt dat je wel wat weet van zorg, je hebt immers een boekenkast vol over gezondheidseconomie, gezondheidsrecht en je hebt diverse ideeën over hoe de gezondheidszorg verder verbeterd kan worden. Ideeën over het kostenbewustzijn van verzekerden, het stimuleren van mantelzorg en een scriptie over de voor- en nadelen van verticale integratie, een serieus te nemen theorie. Maar de praktijk laat zich niet zo gemakkelijk uittekenen als een theorie. Het blijkt een groot verschil tussen van een afstand bestuderen wat gebeurt en er middenin staan. Langetermijnvisie strekt zich uit over een regeringsperiode. De bewustwording van de noodzaak tot hervorming van de langdurige zorg lijkt meer draagvlak in het veld te hebben dan bij sommigen in de politiek. Het regeerakkoord geldt tot een zorgakkoord en het zorgakkoord gaat op tot het begrotingsakkoord. AWBZ, UAZ, LIZ, WLZ; gelukkig hebben mijn collega s ervaring in het oppakken van veranderingen en is het voeren van een lobby op wetsvoorstellen een van onze kernactiviteiten geworden. Als ik iets mag concluderen, dan is het wel dat langdurige zorg niet saai is, noch langdurig, wel een zorg. Graag draag ik met u zorg voor een toekomstbestendige Wet Langdurige Zorg (WLZ)! Annika van der Heiden, beleidsadviseur Zorg bij ZN sinds 1 juli 2013

Niek de Jongprijs 2013 naar Thuisarts.nl

Niek de Jongprijs 2013 naar Thuisarts.nl Zorgverzekeraars Nederland nr 48-28 november 2013 Niek de Jongprijs 2013 naar Thuisarts.nl Thuisarts.nl, een project van het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG), heeft de Niek de Jongprijs 2013 gewonnen.

Nadere informatie

!7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG

!7: ZORG 'EHANDICAPTENZORG !7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE De inkoop van gehandicaptenzorg in 2015 1 Als het nodig is heb je recht op langdurige zorg. Denk aan thuiszorg, verblijf in een verpleeg-

Nadere informatie

Opbouw. Zorgverzekeringswet 2006 Redenen voor hervorming. De kern van Zvw. Privaat zorgstelsel met veel publieke randvoorwaarden

Opbouw. Zorgverzekeringswet 2006 Redenen voor hervorming. De kern van Zvw. Privaat zorgstelsel met veel publieke randvoorwaarden Opbouw De visie van zorgverzekeraars Jaarcongres V&VN, 10 april 2015 Marianne Lensink Het stelsel en de rol van zorgverzekeraars Opgaven voor de toekomst: - minder meer zorguitgaven - transparantie over

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Staatssecretaris verlengt concessie zorgkantoren

Staatssecretaris verlengt concessie zorgkantoren Zorgverzekeraars Nederland nr: 36 5 september 2012 Rouvoet: Ouderenzorg hoort bij zorgverzekeraars Vrijwel alle politieke partijen willen in de komende regeerperiode de ouderenzorg, inclusief verpleging

Nadere informatie

Verzekerd van vrije keuze.

Verzekerd van vrije keuze. Verzekerd van vrije keuze. Zorgdialoog: Kiezen en sturen op kwaliteit? 19 maart 2015 De krachten en machten in het zorgveld Rol van de zorgverzekeraar Ontwikkelingen (op het gebied van kwaliteit) Hoe verder

Nadere informatie

Verzekerd van vrije keuze. Zorgdialoog: Kiezen en sturen op kwaliteit? 16 oktober 2014.

Verzekerd van vrije keuze. Zorgdialoog: Kiezen en sturen op kwaliteit? 16 oktober 2014. Verzekerd van vrije keuze. Zorgdialoog: Kiezen en sturen op kwaliteit? 16 oktober 2014. 1 De krachten en machten in het zorgveld Rol van de zorgverzekeraar Ontwikkelingen (op het gebied van kwaliteit)

Nadere informatie

Toekomstbestendige ouderenzorg vergt nieuw paradigma

Toekomstbestendige ouderenzorg vergt nieuw paradigma Toekomstbestendige ouderenzorg vergt nieuw paradigma Prof.dr. Robbert Huijsman MBA, Bijzonder hoogleraar Management & Organisatie Ouderenzorg Senior manager Kwaliteit & Innovatie, Achmea Enkele belangrijke

Nadere informatie

Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg. Symposium Ietje de Rooij

Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg. Symposium Ietje de Rooij Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg Symposium Ietje de Rooij 28 september 2012 Inhoudsopgave Wat komt er op ons af? Wat doet de huidige situatie voor zorgvrager en zorgaanbieder? Hoe kunnen de we

Nadere informatie

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Zorginkoop Wlz 2017 Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017 April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Inkoopplan Jaarlijks bepalen we onze inkoopdoelen die

Nadere informatie

Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD.

Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD. Ketenzorg 2017 Amersfoortse (de) / Ditzo Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD. Onder ketenzorg

Nadere informatie

Voor- en nadelen van inkoopmacht zorgverzekeraars

Voor- en nadelen van inkoopmacht zorgverzekeraars Voor- en nadelen van inkoopmacht zorgverzekeraars Zorgvisie congres zorginkoop Lucy Kok Ede, 31 oktober 2012 NMa wijst klachten zorgaanbieders tegen zorgverzekeraars af Rechter: NMa moet klacht mondhygiënisten

Nadere informatie

Het verhaal van Careyn Het Dorp

Het verhaal van Careyn Het Dorp Het verhaal van Careyn Het Dorp Het Dorp staat voor een nieuwe manier van werken. Een werkwijze die de klant en kwaliteit van leven centraal stelt en waarbij onze zorgprofessional aan zet is. Het Dorp

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ D2D D2P D2D D2P D2D D2P P2D P2M P2D P2M P2D P2M

Zorginnovatie bij CZ D2D D2P D2D D2P D2D D2P P2D P2M P2D P2M P2D P2M Zorginnovatie bij CZ D2D D2P P2D P2M D2D D2P P2D P2M D2D D2P P2D P2M Durft u zich te onderscheiden? Dan zijn wij bijzonder geïnteresseerd in uw ideeën voor innovatie in de zorg! Het zijn woelige tijden

Nadere informatie

Dagbehandeling Somatiek

Dagbehandeling Somatiek Dagbehandeling Somatiek Dagbehandeling Somatiek Een langdurige ziekte of handicap kan uw leven behoorlijk op zijn kop zetten. Maar met wat extra zorg kunt u vaak gewoon thuis blijven wonen en aan het dagelijks

Nadere informatie

opening informatiebijeenkomst zorgaanbieders Zwolle, 25 juni 2014 Ria Stegehuis, directeur Zorg

opening informatiebijeenkomst zorgaanbieders Zwolle, 25 juni 2014 Ria Stegehuis, directeur Zorg Menzis wijkverpleging opening informatiebijeenkomst zorgaanbieders Zwolle, 25 juni 2014 Ria Stegehuis, directeur Zorg Programma 1. Opening bijeenkomst (Ria Stegehuis) 2. Menzis visie/ambitie Wijkverpleging

Nadere informatie

TRANSITIE LANGDURIGE ZORG VERGT INVESTERING IN SAMENWERKING

TRANSITIE LANGDURIGE ZORG VERGT INVESTERING IN SAMENWERKING ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND - ZN DIALOOG NR 6-9 OKTOBER 2014 1 TRANSITIE LANGDURIGE ZORG VERGT INVESTERING IN SAMENWERKING Hoe geef je in het licht van de transitie langdurige zorg optimaal vorm aan de

Nadere informatie

19.15-19.45 uur : Inloop met koffie en thee 19.45-20.00 uur : Opening door directie 20.00-20.30 uur : Univé zorg in 2015 20.30-21.

19.15-19.45 uur : Inloop met koffie en thee 19.45-20.00 uur : Opening door directie 20.00-20.30 uur : Univé zorg in 2015 20.30-21. 19.15-19.45 uur : Inloop met koffie en thee 19.45-20.00 uur : Opening door directie 20.00-20.30 uur : Univé zorg in 2015 20.30-21.00 uur : Pauze 21.00-21.30 uur : Veranderingen in de AWBZ 21.30-22.30 uur

Nadere informatie

Omdat onze vriendin niet alles meer onthoudt, helpen we haar een handje

Omdat onze vriendin niet alles meer onthoudt, helpen we haar een handje Omdat onze vriendin niet alles meer onthoudt, helpen we haar een handje Vandaag is: Donderdag 24 december 2015 Medicijnen 2 x paracetamol met een slokje water en vermelden in de app u- Pedicure Ik moet

Nadere informatie

Compensatie eigen risico is nog onbekend

Compensatie eigen risico is nog onbekend Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (M. Reitsma-van Rooijen, J. de Jong. Compensatie eigen risico is nog onbekend Utrecht: NIVEL, 2009) worden gebruikt. U

Nadere informatie

Samen verzekerd van goede zorg. André Rouvoet, voorzitter Zorgverzekeraars Nederland Congres Arts en Organisatie 10 juni 2016

Samen verzekerd van goede zorg. André Rouvoet, voorzitter Zorgverzekeraars Nederland Congres Arts en Organisatie 10 juni 2016 Samen verzekerd van goede zorg André Rouvoet, voorzitter Zorgverzekeraars Nederland Congres Arts en Organisatie 10 juni 2016 Status van de Nederlandse gezo dheidszorg Bron: VWS Nederland in internationaal

Nadere informatie

Kwaliteit en doelmatigheid van voorschrijven van medicijnen. Rob Essink, apotheker MPH, 28 maart 2013

Kwaliteit en doelmatigheid van voorschrijven van medicijnen. Rob Essink, apotheker MPH, 28 maart 2013 Kwaliteit en doelmatigheid van voorschrijven van medicijnen Rob Essink, apotheker MPH, 28 maart 2013 Inhoud presentatie 1. Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik 2. Monitoren voorschrijfgedrag,

Nadere informatie

Verslag en conclusie conferentie positieve gezondheid 4 april 2016

Verslag en conclusie conferentie positieve gezondheid 4 april 2016 Verslag en conclusie conferentie positieve gezondheid 4 april 2016 Op de conferentie waren vertegenwoordigers aanwezig van verschillende ketenpartners in de zorg: Adelante (revalidatie), Cohesie (huisartsen),

Nadere informatie

Van goede zorg verzekerd. Zorgverzekering. Oegstgeest 27 september 2014

Van goede zorg verzekerd. Zorgverzekering. Oegstgeest 27 september 2014 1 Van goede zorg verzekerd Zorgverzekering Oegstgeest 27 september 2014 Volksgezondheid Toekomst Verkenningen VTV 2013 Uitgangspunten zorgverzekeraars Zorgverzekeraars: Hanteren solidariteit en voor iedereen

Nadere informatie

Uw collectieve zorgverzekering

Uw collectieve zorgverzekering Uw collectieve zorgverzekering CZ en Stichting CVEZ bieden u verschillende diensten en handige tools bij uw collectieve zorgverzekering. Meer dan alleen zorg verzekeren CZ doet meer dan alleen zorg verzekeren.

Nadere informatie

Casusbeschrijving Pleyade

Casusbeschrijving Pleyade Casusbeschrijving Pleyade Bekostiging Specialist ouderengeneeskunde buiten het verpleeghuis Colofon: D. van der Velden, sr. Beleidsadviseur Pleyade November 2016 Visie Pleyade Pleyade wil de kwetsbare

Nadere informatie

10-12-2015. Programma Dementie

10-12-2015. Programma Dementie 10-12-2015 Programma Dementie Dementie is een serieus probleem voor mens en maatschappij 2 CZ heeft de moeite genomen om mensen met een dementie en hun mantelzorgers te begrijpen. 3 De 26 knelpunten uit

Nadere informatie

INHOUD OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG

INHOUD OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG INHOUD Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Huisarts...1...1 Open vraag...1...1 Hoofdstuk 4 Apotheken en zorg voor geneesmiddelen...3...3 Open vraag...3...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

In deze Agis Zorgspecial

In deze Agis Zorgspecial Een uitgave van Agis Zorgverzekeringen www.agisweb.nl oktober 2012 Beste Agis klant, In deze Agis Zorgspecial De verkiezingen en Prinsjesdag liggen alweer achter ons. Er gaat de komende tijd veel veranderen

Nadere informatie

Financiering van de Zorg. Maarten Bakker Coöperatie VGZ Juni 2017

Financiering van de Zorg. Maarten Bakker Coöperatie VGZ Juni 2017 Financiering van de Zorg Maarten Bakker Coöperatie VGZ Juni 2017 Ir. M.G. Bakker MBA RC Manager Divisiecontrol Zorg (&Verevening); Coöperatie VGZ Feb. 2014 heden Manager Divisiecontrol Commercie; Coöperatie

Nadere informatie

Stand van zaken: introductie Menzis

Stand van zaken: introductie Menzis Stand van zaken: introductie Menzis Coöperatie Sturen op kwaliteit, prijs en volume 2,1 miljoen verzekerden 2.500 medewerkers 5,2 miljard premie (inclusief AnderZorg en Azivo) Menzis garandeert de beschikbaarheid

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus 2017

Producten- en Dienstencatalogus 2017 Producten- en Dienstencatalogus 2017 Voor thuiswonenden December 2016 Inhoud Voorwoord blz. 3 Thuiszorg blz. 5 Huishoudelijke zorg blz. 6 Dagbesteding blz. 7 Behandeling blz. 8 Maaltijd aan huis blz. 9

Nadere informatie

Ik word verantwoordelijk geacht voor de AWBZ en daarom krijg ik veel van de kritiek op mijn bordje.

Ik word verantwoordelijk geacht voor de AWBZ en daarom krijg ik veel van de kritiek op mijn bordje. Directie Voorlichting en Communicatie Parnassusplein 5 Postbus 20350 2500 EJ Den Haag T 070 340 79 11 T 070 340 60 00 F 070 340 62 92 Hebt u 's avonds of in het weekend dringend een voorlichter nodig,

Nadere informatie

Populatiemanagement: niet de patiënt maar de populatie centraal. Landelijke monitor populatiemanagement

Populatiemanagement: niet de patiënt maar de populatie centraal. Landelijke monitor populatiemanagement Populatiemanagement: niet de patiënt maar de populatie centraal Landelijke monitor populatiemanagement Actueel thema binnen huidig VWS beleid Uit regeerakkoord VVD-PvdA, 29 oktober 2012 Een derde prioriteit

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie De Friesland Zorgverzekeraar Wijzigingen Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 1 juli 2014 naar Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 7 juli 2014

Nadere informatie

https://insights.abnamro.nl/branche/drie-wetten-verantwoordelijk-voor-fin... Laatste update:: 19 mei 2016

https://insights.abnamro.nl/branche/drie-wetten-verantwoordelijk-voor-fin... Laatste update:: 19 mei 2016 Page 1 of 6 Laatste update:: 19 mei 2016 Page 2 of 6 Langdurige Zorg De langdurige zorg bestaat uit ondersteuning en verzorging van ouderen, chronisch zieken, gehandicapten en mensen met langdurig psychische

Nadere informatie

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Bijeenkomst cliëntenraden Zorgkantoor Friesland Wlz & De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Planning 10.00 11.00 Korte terugblik Presentatie Wlz Presentatie Wijkverpleging 11.00-11.45

Nadere informatie

Zorg en welzijn in Amsterdam IN ONTWIKKELING. Saskia Schalkwijk SIGRA 17 april 2014, EZDA Seminar

Zorg en welzijn in Amsterdam IN ONTWIKKELING. Saskia Schalkwijk SIGRA 17 april 2014, EZDA Seminar Zorg en welzijn in Amsterdam IN ONTWIKKELING Saskia Schalkwijk SIGRA 17 april 2014, EZDA Seminar SIGRA IS: Samenwerkingsverband van gezondheidszorgorganisaties in Groot Amsterdam: sinds 1962 Onafhankelijke

Nadere informatie

zorgwi 2015/2016 jzer

zorgwi 2015/2016 jzer zorgwijzer 2015/2016 1 2 Voorwoord Goede zorg is belangrijk. Wij denken hierover graag met u mee, want het kan soms best lastig zijn om een keuze te maken. Wij zetten de mogelijkheden en verschillen voor

Nadere informatie

Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar?

Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? April 2011 Ir. T. Lekkerkerk, projectleider Juli 2011 Rapport meldactie Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar NPCF 2011-298/DSB/01.01.01/TL/hm

Nadere informatie

De apotheker: zorgverlener én ondernemer? André Rouvoet, voorzi;er Zorgverzekeraars Nederland Masterclass Care For Pharmacy 4 april 2016

De apotheker: zorgverlener én ondernemer? André Rouvoet, voorzi;er Zorgverzekeraars Nederland Masterclass Care For Pharmacy 4 april 2016 De apotheker: zorgverlener én ondernemer? André Rouvoet, voorzi;er Zorgverzekeraars Nederland Masterclass Care For Pharmacy 4 april 2016 Welkom in de Farmacie Status van de Nederlandse gezondheidszorg

Nadere informatie

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden Enquête Mantelzorg en dementie 2014 Vooraf In juli 2014 vroegen wij onze leden naar hun ervaringen met mantelzorg in het algemeen, en mantelzorg

Nadere informatie

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Netwerkbijeenkomst decentraliseren = innoveren, georganiseerd door Zorg voor Innoveren, Utrecht, 26 juni 2014 Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Geert Oerlemans Huisarts Medisch Centrum Beek en Donk. 19e Grande Conférence Verona 2013

Geert Oerlemans Huisarts Medisch Centrum Beek en Donk. 19e Grande Conférence Verona 2013 Geert Oerlemans Huisarts Medisch Centrum Beek en Donk 19e Grande Conférence Verona 2013 Huisarts onder druk! kans of bedreiging? Omvang huisartsenzorg fors toegenomen Consulten met 7.3% per jaar gestegen

Nadere informatie

Langdurige zorg: evaluatie van het eerste jaar onafhankelijke ondersteuning van cliënten met een WLZ-indicatie of hun vertegenwoordigers

Langdurige zorg: evaluatie van het eerste jaar onafhankelijke ondersteuning van cliënten met een WLZ-indicatie of hun vertegenwoordigers Langdurige zorg: evaluatie van het eerste jaar onafhankelijke ondersteuning van cliënten met een WLZ-indicatie of hun vertegenwoordigers Sinds 1 januari 2015 hebben cliënten met een WLZ-indicatie het recht

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ

Zorginnovatie bij CZ Zorginnovatie bij CZ Het zorglandschap verandert snel, innovatie is nodig CZ groep wil de zorg nu en op lange termijn breed toegankelijk, goed en betaalbaar houden. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Regioregie. de weg naar Betere en betaalbare zorg. 1. Het huidige zorgstelsel is onhoudbaar

Regioregie. de weg naar Betere en betaalbare zorg. 1. Het huidige zorgstelsel is onhoudbaar Regioregie de weg naar Betere en betaalbare zorg Regioregie 1. Het huidige zorgstelsel is onhoudbaar De zorg is continu in beweging. Veel gaat goed, maar het kan en moet beter. We zitten met de zorg in

Nadere informatie

13 juni 2014. Onderzoek: Goedkopere zorgpolis zonder vrije artsenkeuze?

13 juni 2014. Onderzoek: Goedkopere zorgpolis zonder vrije artsenkeuze? 13 juni 2014 Onderzoek: Goedkopere zorgpolis zonder vrije artsenkeuze? Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis

Nadere informatie

De ambitie van de zorgverzekeraars voor de Nederlandse zorg in 2025

De ambitie van de zorgverzekeraars voor de Nederlandse zorg in 2025 De ambitie van de zorgverzekeraars voor de Nederlandse zorg in 2025 Missie zorgverzekeraars Nederland Zorgverzekeraars Nederland heeft ten doel om de zorgverzekeraars te verenigen, hun gezamenlijke belangen

Nadere informatie

Toekomstvisie zorgverzekeraars. 27 september 2017

Toekomstvisie zorgverzekeraars. 27 september 2017 Toekomstvisie zorgverzekeraars 27 september 2017 1.400 1.350 1.300 1.250 1.200 1.150 1.100 1.050 1.000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 6.000 5.500 5.000 4.500

Nadere informatie

Zorgverzekeringen 2014

Zorgverzekeringen 2014 Zorgverzekeringen 2014 Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: o Over Consumind o Basiszorgverzekering o Wijzigingen basispakket 2014 o Natura of vrije zorgkeuze polis o Top 5 meest gestelde

Nadere informatie

Toezicht op netwerkzorg aan kwetsbare ouderen in de wijk

Toezicht op netwerkzorg aan kwetsbare ouderen in de wijk Toezicht op netwerkzorg aan kwetsbare ouderen in de wijk Het zorglandschap verandert Patiënten met complexe zorgvraag blijven thuis wonen zorg, behandeling en ondersteuning rond de patiënt thuis georganiseerd

Nadere informatie

Toekomst van de zorg

Toekomst van de zorg Toekomst van de zorg Over uitdagingen die om bestuurlijke daadkracht vragen Congres Diagnose 2025 Jeanette Horlings-Koetje Directeur Zorginkoop Zorgverzekeraar Univé-VGZ-IZA Trias 1 Het vizier op de plannen

Nadere informatie

Ontwikkelingen in Zorg, Welzijn en Wonen

Ontwikkelingen in Zorg, Welzijn en Wonen Ontwikkelingen in Zorg, Welzijn en Wonen Voorzitter commissie Zorg, Welzijn en Wonen NVOG/KNVG Vereniging van DSM gepensioneerden s-hertogenbosch, 11 april 2017 Vergrijzing in Nederland Bevolkingsopbouw

Nadere informatie

Zorg en betaalbaarheid - de rol van zorgverzekeraars. AndrØ Rouvoet, Voorzitter Zorgverzekeraars Nederland Zorgseminar AvØro Achmea, 3 september 2013

Zorg en betaalbaarheid - de rol van zorgverzekeraars. AndrØ Rouvoet, Voorzitter Zorgverzekeraars Nederland Zorgseminar AvØro Achmea, 3 september 2013 Zorg en betaalbaarheid - de rol van zorgverzekeraars AndrØ Rouvoet, Voorzitter Zorgverzekeraars Nederland Zorgseminar AvØro Achmea, 3 september 2013 Rode draad De kosten van de zorg: een probleem? Rol

Nadere informatie

Visie op langdurige zorg: 4 beloftes van Coöperatie VGZ

Visie op langdurige zorg: 4 beloftes van Coöperatie VGZ Visie op langdurige zorg: 4 beloftes van Coöperatie VGZ Meer dan het verleden interesseert mij de toekomst, want daarin ben ik van plan te leven. A. Einstein Visie op langdurige zorg De langdurige zorg

Nadere informatie

Bouw en werking van de Nederlandse gezondheidszorg. Zorgdialoog. 16 oktober Dr. Janneke P. Schermers. Presentatie

Bouw en werking van de Nederlandse gezondheidszorg. Zorgdialoog. 16 oktober Dr. Janneke P. Schermers. Presentatie Bouw en werking van de Nederlandse gezondheidszorg Zorgdialoog 16 oktober 2014 Dr. Janneke P. Schermers Presentatie Bouw en werking van de Nederlandse gezondheidszorg Nederlandse gezondheidszorg spelers

Nadere informatie

Samenvatting consultatie Ledenraad. Zorginkoopbeleid 2018

Samenvatting consultatie Ledenraad. Zorginkoopbeleid 2018 Samenvatting consultatie Ledenraad Zorginkoopbeleid 2018 1 Introductie De Ledenraad is betrokken bij het zorginkoopbeleid en contractering van zorg middels: Enquête Formele Ledenraadsvergadering Regionale

Nadere informatie

Inhoud. Deel I Eerstelijnsgezondheidszorg. De gezondheidszorg in een notendop... XIII

Inhoud. Deel I Eerstelijnsgezondheidszorg. De gezondheidszorg in een notendop... XIII VII Inhoud De gezondheidszorg in een notendop........................................... XIII I Deel I Eerstelijnsgezondheidszorg 1 De huisarts als poortwachter......................................................

Nadere informatie

Workshop Positieve gezondheid en geluk Co-productie institute for Positive Health (iph) en HKN huisartsen

Workshop Positieve gezondheid en geluk Co-productie institute for Positive Health (iph) en HKN huisartsen Workshop Positieve gezondheid en geluk Co-productie institute for Positive Health (iph) en HKN huisartsen Ellen van Steekelenburg, Femke Beelen, 5 oktober 2017 Onze bijdrage in grote lijnen: Positieve

Nadere informatie

Zorgverzekering en Publieke Gezondheid: Een paar apart? Geert van Hoof. arts Maatschappij en Gezondheid medisch adviseur Medisch Advies Groep CZ

Zorgverzekering en Publieke Gezondheid: Een paar apart? Geert van Hoof. arts Maatschappij en Gezondheid medisch adviseur Medisch Advies Groep CZ Zorgverzekering en Publieke Gezondheid: Een paar apart? Geert van Hoof arts Maatschappij en Gezondheid medisch adviseur Medisch Advies Groep CZ Presentatie RAC, 29 september 2014 Voorstellen Geert van

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 29 mei 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 29 mei 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Samengesteld op 30 maart 2016

Samengesteld op 30 maart 2016 Samengesteld op 30 maart 2016 Zorginkoopbeleid 2017 Zorginkoopbeleid Zorg en Zekerheid 2017 In dit stuk vindt u de missie en visie van Zorg en Zekerheid op de inkoop van zorg. Het inkoopbeleid voor de

Nadere informatie

Jaarplan Platform Dementie Zaanstreek/ Waterland. augustus 2015 - augustus 2016

Jaarplan Platform Dementie Zaanstreek/ Waterland. augustus 2015 - augustus 2016 Jaarplan Platform Dementie Zaanstreek/ Waterland augustus 2015 - augustus 2016 Inleiding In dit jaarplan worden visie, uitgangspunten en producten beschreven die de ketenzorg Dementie in Zaanstreek/ Waterland

Nadere informatie

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Partijen Het Zorgkantoor Nijmegen,( Coöperatie VGZ. hierna te noemen het Zorgkantoor, De Coöperatie VGZ Hierna te noemen VGZ, en het

Nadere informatie

Financiering in de zorg: Van aanbodmanagement naar populatiemanagement

Financiering in de zorg: Van aanbodmanagement naar populatiemanagement Financiering in de zorg: Van aanbodmanagement naar populatiemanagement Aldien Poll 10 december 2014 Jan van Es Instituut waarom Evolutie Zorgsysteem gezondheid proces Stervensbegeleidin g Antibiotica,

Nadere informatie

Voorwoord. Ook wanneer u vragen hebt over uw gezondheid, staan wij voor u klaar. Aarzel dan ook niet om contact met ons op te nemen.

Voorwoord. Ook wanneer u vragen hebt over uw gezondheid, staan wij voor u klaar. Aarzel dan ook niet om contact met ons op te nemen. 2015/2016 2 Voorwoord Goede zorg is belangrijk. Wij denken hierover graag met u mee, want het kan soms best lastig zijn om een keuze te maken. Wij zetten de mogelijkheden en verschillen voor u op een rij

Nadere informatie

Gezondheidszorg in 2020

Gezondheidszorg in 2020 Gezondheidszorg in 2020 Een transitieproces Ida Spelt huisarts in Wassenaar kwaliteitsfunctionaris bij ELZHA Leerdoelen Inzicht in de zorgkosten tussen nu en 2020 Inzicht in organisatie van zorg in het

Nadere informatie

Curatieve en langdurige zorg moeten beter aansluiten

Curatieve en langdurige zorg moeten beter aansluiten Home no. 1 Februari 2016 Themanummer Antibiotica Eerdere edities Verenso.nl Curatieve en langdurige zorg moeten beter aansluiten Interview met Arno Rutte, Kamerlid VVD Bert Bukman redactie@verenso.nl Hij

Nadere informatie

Zorgt u al goed voor uzelf? Mis m niet: de WZW Zorgverzekering Alleen voor medewerkers in de zorg

Zorgt u al goed voor uzelf? Mis m niet: de WZW Zorgverzekering Alleen voor medewerkers in de zorg Zorgt u al goed voor uzelf? Mis m niet: de WZW Zorgverzekering Alleen voor medewerkers in de zorg Wat vindt u nou echt belangrijk aan een zorgverzekering? Een zo laag mogelijke premie? De hoogte van de

Nadere informatie

Integrale zorg Het geheel zien in elk deel én in elk deel in het geheel zien

Integrale zorg Het geheel zien in elk deel én in elk deel in het geheel zien Integrale zorg Het geheel zien in elk deel én in elk deel in het geheel zien Integrale zorg koopt zorg in met een focus op kwaliteit, kosten en klantbeleving. De verschillende deelgebieden leiden in hun

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens Wat? In december 2011 zijn de organisaties van huisartsen(posten), apothekers en ziekenhuizen met de NPCF tot een akkoord gekomen

Nadere informatie

Van zorg op afstand naar samen zorgen in de wijk. Toon van de Looy VanMorgen

Van zorg op afstand naar samen zorgen in de wijk. Toon van de Looy VanMorgen Van zorg op afstand naar samen zorgen in de wijk Toon van de Looy VanMorgen Programma 1. Stand van zaken Zorg op Afstand 2. Integratie Zorg op Afstand binnen het zorgproces bij ZuidZorg 3. Geleerde lessen

Nadere informatie

De zorgverzekeraar en de ROS. Masterclass zorg op de juiste plaats Bijeenkomst ROSSEN op 4 oktober 2012

De zorgverzekeraar en de ROS. Masterclass zorg op de juiste plaats Bijeenkomst ROSSEN op 4 oktober 2012 De zorgverzekeraar en de ROS Masterclass zorg op de juiste plaats Bijeenkomst ROSSEN op 4 oktober 2012 Agenda De verzekeraar neemt een risico van je over dat jezelf niet kan dragen De zorgverzekeraar is

Nadere informatie

Van beleid naar praktijk. De agoog in de frontlinie van ambitueuze zorgvernieuwing: de patiënt helpen richting zelfredzaamheid. Wie helpt de agoog?

Van beleid naar praktijk. De agoog in de frontlinie van ambitueuze zorgvernieuwing: de patiënt helpen richting zelfredzaamheid. Wie helpt de agoog? Van beleid naar praktijk De agoog in de frontlinie van ambitueuze zorgvernieuwing: de patiënt helpen richting zelfredzaamheid. Wie helpt de agoog? De onderwerpen Agenda voor de Zorg Bestuurlijk akkoord

Nadere informatie

Gewoon lekker leven in Vitaal Vechtdal

Gewoon lekker leven in Vitaal Vechtdal Gewoon lekker leven in Vitaal Vechtdal Populatiemanagement in de praktijk HIMSS Las Vegas, 1 maart 2016 Karin Zwager, Medisch Specialist 1 De aanleiding Doelen en overwegingen Doel: Een gezonde bevolking

Nadere informatie

Zorgverzekeraars Nederland steunt keuze voor integrale ouderenzorg

Zorgverzekeraars Nederland steunt keuze voor integrale ouderenzorg Zorgverzekeraars Nederland nr 45-6 november 2013 Zorgverzekeraars Nederland steunt keuze voor integrale ouderenzorg Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is positief over de keuze van het kabinet om per 2015

Nadere informatie

e-health op de HAP door de zorg voor de zorg Gert-Jo van Doornik Vera van Andel Ilva Schoorlemmer

e-health op de HAP door de zorg voor de zorg Gert-Jo van Doornik Vera van Andel Ilva Schoorlemmer e-health op de HAP door de zorg voor de zorg Gert-Jo van Doornik Vera van Andel Ilva Schoorlemmer Filmpje HAP Onderzoek IQ healthcare heeft onderzocht: 40% twijfelt óf men wel naar de dokter moet Ons devies:

Nadere informatie

Integrale zorg & regionale gezondheid. Paul Habets Pauline Terwijn

Integrale zorg & regionale gezondheid. Paul Habets Pauline Terwijn Integrale zorg & regionale gezondheid Paul Habets Pauline Terwijn 12 juni 2015 ... Chronische zorg volgt op chronisch ongezond regionale verbinding van maatschappelijke domeinen 5499 5500 uur Risicofactoren

Nadere informatie

C.R.C. Huizinga-Arp. Praktijkorganisatie voor apothekersassistenten

C.R.C. Huizinga-Arp. Praktijkorganisatie voor apothekersassistenten C.R.C. Huizinga-Arp Praktijkorganisatie voor apothekersassistenten Houten 013 9 De bekostiging van de zorg.1 Inleiding 10. Definitie van de zorg 10.3 De kosten van de zorg 10.4 De betalers van de zorg

Nadere informatie

Toegankelijkheid en betaalbaarheid dure geneesmiddelen gaan hand in hand met elkaar Expertmeeting ziekenhuisfarmacie

Toegankelijkheid en betaalbaarheid dure geneesmiddelen gaan hand in hand met elkaar Expertmeeting ziekenhuisfarmacie Toegankelijkheid en betaalbaarheid dure geneesmiddelen gaan hand in hand met elkaar Expertmeeting ziekenhuisfarmacie Alexander Bybau 17 mei 2016 Agenda Zilveren Kruis, even voorstellen Visie en ambitie

Nadere informatie

Zet de volgende stap! Naar een nieuwe manier van zorgverlenen

Zet de volgende stap! Naar een nieuwe manier van zorgverlenen Zet de volgende stap! Naar een nieuwe manier van zorgverlenen Het is duidelijk: zorgverleners, ook die uit uw zorggroep, kunnen per jaar in verhouding maar weinig uren besteden aan hun patiënten met een

Nadere informatie

wat leeft er in de zorg?

wat leeft er in de zorg? wat leeft er in de zorg? Wat leeft er in de zorg? Samenvatting uitkomsten Nationale Enquête Werken in de Zorg 2010. Kwaliteit van de zorg onder druk Nationale Enquête Werken in de Zorg van Menzis: zorgverleners

Nadere informatie

De noodzaak van een geïntegreerd ECD

De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Whitepaper 2 UNIT4 De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Papieren dossier maakt plaats voor geïntegreerd ECD dat multidisciplinair

Nadere informatie

ehealth in de langdurige zorg Hans Ossebaard & Angelie van der Aalst 29 oktober 2015

ehealth in de langdurige zorg Hans Ossebaard & Angelie van der Aalst 29 oktober 2015 ehealth in de langdurige zorg Hans Ossebaard & Angelie van der Aalst 29 oktober 2015 Zorginstituut Nederland 2 Werkterrein: publieke zorgverzekering Zorgverzekeringswet (Zvw) Wet langdurige zorg (Wlz)

Nadere informatie

Burgerpartcipatie. Sandra ter Veen. Delfzijl 3 februari 2014

Burgerpartcipatie. Sandra ter Veen. Delfzijl 3 februari 2014 Werkplaats Burgerpartcipatie Zorg voor Sandra ter Veen Delfzijl 3 februari 2014 Welkom Programma Introductie: Waarom zijn we hier? Vragen En nu? Afsluiting en afspraken Ontwikkelingen in de regio Krimp

Nadere informatie

Opstart met WeHelpen voor (zorg)instellingen

Opstart met WeHelpen voor (zorg)instellingen Opstart met WeHelpen voor (zorg)instellingen Opgesteld door: Vilans in opdracht van coöperatie WeHelpen Datum: 9 juni 2013 Versie: 1.0 Opstart met WeHelpen In dit document bieden we een aantal handvatten

Nadere informatie

Informatiebrochure ParkinsonNet

Informatiebrochure ParkinsonNet Informatiebrochure ParkinsonNet voor Zorgverleners Het ParkinsonNet concept wordt ondersteund door: 2 De ziekte van Parkinson De ziekte van Parkinson is een veel voorkomende en complexe aandoening. Parkinson

Nadere informatie

Bijlage 5 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Bijlage 5 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 5 zorginkoopbeleid 2018-2019 Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 5 Resultaatbeloning doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen Vanaf 2018 heeft Menzis in samenspraak met een vertegenwoordiging

Nadere informatie

WERKWIJZE. Medisch Centrum Aan de Berg Nuenen 2017

WERKWIJZE. Medisch Centrum Aan de Berg Nuenen 2017 WERKWIJZE Nuenen 2017,, HA Zorg Het praktiseren van reguliere generalistische huisartsgeneeskundige zorg dichtbij huis. 90% zelf behandelen Meestal behandelen wij die zelf. Anders verwijzen wij u gericht

Nadere informatie

Innovatie in de Zorg en in de farmacie

Innovatie in de Zorg en in de farmacie Innovatie in de Zorg en in de farmacie niets nieuws onder de horizon, wel bitter noodzakelijk Patrick Edgar Senior Manager Zorginkoop Is innovatie in de zorg nodig? Het gaat toch goed? Nederlanders leven

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

De OZG, ons ziekenhuis. met elkaar, respectvol, gastvrij

De OZG, ons ziekenhuis. met elkaar, respectvol, gastvrij De OZG, ons ziekenhuis met elkaar, respectvol, gastvrij De OZG, óns ziekenhuis De eerste keer dat ik binnenkwam bij de Ommelander Ziekenhuis Groep in 2011 voelde dat voor mij als binnenlopen in een huis

Nadere informatie

Het persoonlijk gezondheidsdossier. Geef mij mijn medische gegevens!

Het persoonlijk gezondheidsdossier. Geef mij mijn medische gegevens! Het persoonlijk gezondheidsdossier Geef mij mijn medische gegevens! 2 Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie 3 Een persoonlijk gezondheidsdossier voor iedereen die dit wil Cijfers 68% Nederlanders

Nadere informatie

Zorg Verandert en wat nu? 141103, SBOG, Westervoort

Zorg Verandert en wat nu? 141103, SBOG, Westervoort Zorg Verandert en wat nu? 141103, SBOG, Westervoort Zorg Verandert Wie zijn wij? We richten ons op Wat gaan we doen? Informeren over veranderingen voor zover mogelijk Veranderingen wegen Wat doen we niet?

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Welkom bij Menzis! Bijeenkomst wijkverpleegkundigen Wageningen, 5 februari 2015

Welkom bij Menzis! Bijeenkomst wijkverpleegkundigen Wageningen, 5 februari 2015 Welkom bij Menzis! Bijeenkomst wijkverpleegkundigen Wageningen, 5 februari 2015 Programma 1400 Welkom (René Bouma) 1410 Menzis / ambitie wijkverpleging (Esther van Dijk) 1430 Beleid wijkverpleging 2015

Nadere informatie

Visie op zorg: marktwerking anno nu

Visie op zorg: marktwerking anno nu Visie op zorg: marktwerking anno nu 5 juni 2014 Stelling: Zonder samenwerking geen verandering in de zorg Agenda Visie op ziekenhuiszorg Aanpak transitie Toekomst: innovatie en preventie 2 Visie op ziekenhuiszorg

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de zorg en consequenties voor ziekenhuizen en medisch specialisten. Pieter Wijnsma Directeur Academie voor Medisch Specialisten

Ontwikkelingen in de zorg en consequenties voor ziekenhuizen en medisch specialisten. Pieter Wijnsma Directeur Academie voor Medisch Specialisten Ontwikkelingen in de zorg en consequenties voor ziekenhuizen en medisch specialisten Pieter Wijnsma Directeur Academie voor Medisch Specialisten Thema s: Ontwikkelingen in de samenleving Ontwikkeling van

Nadere informatie