Zorg, zorgverzekering, zorggroep en ketenzorg.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorg, zorgverzekering, zorggroep en ketenzorg."

Transcriptie

1 voetnoot April 2011 Nr. 11 Zorg, zorgverzekering, zorggroep en ketenzorg. Sinds 1 januari 2011 gelden nieuwe voorwaarden met betrekking tot de vergoeding van voetzorg. Lees hierover meer op pagina 4. ProVoet in Nationaal Actieprogramma Diabetes Het Nationaal Actieprogramma Diabetes (NAD) is een samenhangende bundeling van alle acties en initiatieven die in een periode van vijf jaar in Nederland ondernomen worden om de groei van diabetes in te perken. De acties zijn gericht op preventie van (complicaties van) diabetes en goede zorg voor mensen met diabetes. Het NAD is ontwikkeld en wordt uitgevoerd door de Nederlandse Diabetes Federatie, in opdracht van de overheid. 2 Nieuwe Beroepscompetentieprofielen Week van de Pedicure & The Statement 3 Veel gestelde vragen Voetenchecks op de Gezondheidsbeurs 4 Zorg, zorgverzekering, zorggroep en ketenzorg. 6 Trends in de zorg Vakbeurs Totale Voetverzorging (VTV) 7 Alg. Ledenvergadering ProVoet lidmaatschap Ook meewerken aan promotie activiteiten? 8 Omgevingsonderzoek Voetverzorging ProVoet is sinds 2009 actief lid van het NAD kernthema zorgstandaard. Binnen deze projectgroep heeft ProVoet het initiatief genomen een plan in te dienen om de samenwerking te verbeteren in de diabetische voetzorg, de multidisciplinaire samenwerking. De NAD heeft eind januari laten weten akkoord te zijn met de inhoud van het projectplan, we kunnen dus aan de slag! Vanuit ProVoet is bestuurslid Hans Fiolet voorzitter van de bijeenkomsten met de diverse beroepsgroepen. Loes Lemmens is als projectmanager verantwoordelijk voor de coördinatie van dit project. Aan tafel zitten onder andere de Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVvPO), V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners, de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen, de Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie en de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP). Module voetzorg De Module voetzorg is een gezamenlijk initiatief van ProVoet en de Nederlandse Vereniging voor Podotherapeuten. We gaan een samenwerking aan om de inhoudelijke diabetische voetzorg beter in kaart te brengen. Dat wordt gebundeld in een zogenoemde module voetzorg, een document waarin het werkgebied binnen de diabetische voetzorg beschreven wordt. Deze module voetzorg kan andere beroepsgroepen inzicht geven in de voetzorg die diabetespatiënten kunnen krijgen, bij welke zorgverzekeraar. De waarde en het belang van diabetische voetzorg wordt zoveel mogelijk aangetoond door middel van wetenschappelijke literatuur. De module voetzorg is naar verwachting nog voor de zomerperiode inhoudelijk gereed. Hierna start het communicatieproces waarbij zorggroepen, zorgverzekeraars en anderen erover worden geïnformeerd. 1

2 WVDP 2011 Nieuwe Beroepscompetentieprofielen Een beroepscompentieprofiel (BCP) beschrijft de belangrijke criteria van een beroep. Het dient als basis voor een (branche)kwalificatiedossier, dat voor het onderwijsveld beschrijft wat een beginnend beroepsbeoefenaar moet weten en kunnen. Momenteel worden de BCP s voor het beroep pedicure en medisch pedicure herzien. Het Hoofd- Bedrijfschap Ambachten (HBA) financiert dit project, ProVoet coördineert en voert het project uit. De Commissie Voetverzorging van het HBA stelt de nieuwe beroepscompetentieprofielen uiteindelijk vast. Eens in de vijf jaar worden de profielen herzien om de maatschappelijke ontwikkelingen die gevolgen kunnen hebben voor de beroepen van pedicure en medisch pedicure, mee te nemen. Met mensen die werkzaam zijn binnen en buiten de branche zijn dergelijke ontwikkelingen geïnventariseerd. Ook is de beroepsgroep pedicures en medisch pedicures gevraagd een vragenlijst over hun competenties in te vullen. De uitkomsten van het omgevingsonderzoek (zie elders in deze Voetnoot) zijn ook meegenomen. Al deze bevindingen zijn verwerkt in de conceptversie van de beroepscompetentieprofielen en besproken door een deskundig panel van (medisch) pedicures. In de loop van 2011 worden beide profielen vastgesteld en kan de vertaalslag naar de kwalificatiedossiers voor het onderwijs beginnen. Week van de Pedicure & The Statement op televisie, radio en in tijdschriften ProVoet organiseert in de periode van 16 tot 21 mei 2011 voor de vierde keer de Week van de Pedicure. Deze promotiecampagne heeft als doel het informeren en voorlichten van consumenten over voetverzorging en het beroep pedicure. Week van de Pedicure 16 t/m 21 mei 2011 Kij k op voor een pedicure bij u in de buurt Tijdens de Week van de Pedicure zal ook de televisie commercial The Statement weer te zien zijn op de zenders van RTL. Om de consument zo goed mogelijk te bereiken zullen er ook advertenties worden geplaatst in tijdschriften zoals Margriet, Libelle en Gezond Nu. ProVoet plaatst ook advertenties in alle 225 regionale kranten van Wegener Uitgeverij, zodat alle leden hier profijt van kunnen hebben in hun eigen regio. De professionele pedicure herkent u aan het ProVoet logo! De consumentencampagne wordt in de voorjaarsperiode georganiseerd. Consumenten zijn in het voorjaar, net voor de zomerperiode met slippers, toegankelijk voor de boodschap. Ze vinden het dan vanzelfsprekend om na te denken over voetverzorging. Tweede consumentencampagne Dit jaar zijn we naast de voorjaarscampagne ook in het najaar aanwezig te zijn in de media. Dan wordt niet de reclame commercial op televisie getoond maar gaan we een samenwerking aan met Radio 100% NL, gedurende een periode van 2 weken. Poster voor uw praktijk ProVoet ondersteunt haar leden landelijk door de inzet van radio, televisie en advertenties in tijdschriften. Maar uiteraard is er voor elke pedicurepraktijk een poster beschikbaar en deze is als bijlage toegevoegd aan de Voetnoot. Er is ook een algemene poster bijgevoegd, deze kunt u langer laten hangen in uw praktijk. Wilt u meer posters ontvangen? Deze zijn via aan te vragen, wel zolang de voorraad strekt. 2

3 Veel gestelde vragen ProVoet beantwoordt uw vragen graag! Ook via de website worden de veelgestelde vragen overzichtelijk beantwoord. Een selectie hiervan treft u bijgaand aan: Vraag: Waarom krijgt mijn cliënt geen vergoeding van zijn/haar zorgverzekeraar? Antwoord: Door de wijzigingen in de zorgverzekeringswet zijn er nieuwe eisen opgesteld voor de informatie die op de factuur van de cliënt moet staan. Ontbreekt er noodzakelijke informatie, dan wordt er soms niet overgegaan tot betaling. U kunt de voorwaarden van de diverse zorgverzekeraars nalezen op de website of Vraag: Welk tarief moet ik hanteren voor mijn behandelingen? Antwoord: Pedicures zijn vrij in het bepalen van hun tarief. ProVoet mag geen uitspraken doen over welk tarief u moet of kunt hanteren. Wij hebben wel een tariefberekenhulp beschikbaar via de e-shop genaamd U en Uw tarief. Deze stappen kunt u doorlopen bij het berekenen van uw behandeltarief. Vraag: wat betekent de simms-classificatie? Antwoord: Bij de screening van voeten van mensen met diabetes, wordt de zogenaamde simms-classificatie aangehouden. De simms-classificatie is een risico-inventarisatie die in kaart brengt welke risico s de patiënt loopt op het mogelijk ontstaan van een ulcus of meerdere ulcera. De classificatie loopt van klasse 0 = geen verlies protectieve sensibiliteit (PS) of Perifeer arterieel vaatlijden ( PAV) tot klasse 3 = ulcus of amputatie in voorgeschiedenis. Voor de volledige informatie verwijzen wij naar de Richtlijn behandeling van voeten van personen met diabetes mellitus, ISBN , hoofdstuk 2. Vraag: Is de simms-classificatie op een nota noodzakelijk? Antwoord: Het is wettelijk vastgelegd dat in de basisverzekering alleen de behandeling van simms 1 t/m 3 voor vergoeding in aanmerking komt. Daarom eisen sommige zorgverzekeraars de vermelding van de simms-classificatie op de nota van de patiënt. Deze verandering is het gevolg van wijzigingen in het zorgstelsel. Vraag: Wanneer kun je een simms-classificatie vaststellen? Antwoord: Het is enkel mogelijk een simms-classificatie vast te stellen nadat u een screening heeft uitgevoerd, volgens de Richtlijn voor behandeling van de diabetische voet. Ook huisartsen, diabetesverpleegkundigen en podotherapeuten kunnen deze classificatie vaststellen. Bent u niet opgeleid om een screening uit te voeren, dan is het van belang de patiënt door te verwijzen naar een collega die wel bevoegd is. Medisch pedicures hebben de screening als onderdeel standaard in hun opleiding. Voetenchecks op de Gezondheidsbeurs Ook dit jaar kende de Nationale Gezondheidsbeurs een ProVoet voetenpaviljoen. Consumenten konden hier hun voeten laten checken en daar is zeer veel gebruik van gemaakt. Het team bestond uit 24 pedicures en 6 podotherapeuten, die gratis voetenchecks aanboden aan de bezoekers van de stand. Maar liefst 7 behandelstoelen waren 3 dagen van s morgens tot s avonds bezet, met gemiddeld 2 wachtenden per behandelstoel. Voor sommige belangstellenden was deskundig advies nodig maar dat gaf dan de doorslag om de drempel te overwinnen. Ook de media had volop belangstelling. Er zijn interviews voor radio en televisie afgenomen en kranten besteedden aandacht aan voetverzorging en de ProVoet pedicures. 3

4 Zorg, zorgverzekering, zorggroep en ketenzorg. Sinds 1 januari 2011 gelden nieuwe voorwaarden met betrekking tot de vergoeding van voetzorg. Dit geldt met name voor de voetzorg van diabetespatiënten. In het algemeen gaan zorgverzekeraars steeds meer eisen stellen ten aanzien van de vergoeding. Zij leggen de nadruk op nut en noodzaak waarbij kostenreductie en -besparing belangrijke criteria zijn. Met de aanvullende verzekering proberen zorgverzekeraars bepaalde doelgroepen binnen te halen, zij bepalen zelf de voorwaarden. Cliënten kiezen er zelf voor om een specifieke aanvulling te nemen op hun verzekeringspakket. Daarentegen heeft iedereen recht op zorg die valt onder de basisverzekering. Niet de zorgverzekeraar bepaalt hier de voorwaarden, dat doet de overheid. De overheid bepaalt hier dus welke zorg voor vergoeding in aanmerking komt. 4

5 Bij chronische ziekten, zoals diabetes, is de basiszorg weergegeven in de zorgstandaard. Ook voetzorg is hierin opgenomen, deze wordt vergoed als een diabetespatiënt is geclassificeerd in een simms classificatie hoger dan 0. De diabeteszorg wordt bekostigd via de integrale bekostiging. Dat houdt in dat vanuit een zorggroep met een patiënt met diabetes mellitus een zorgprogramma/therapie wordt afgesproken. Als een patiënt met diabetes mellitus problemen heeft met zijn/haar voeten (hoger dan simms 0) komt hij/zij in aanmerking voor voetzorg en zal doorgestuurd worden naar een podotherapeut of (medisch) pedicure. De voetzorg die verleend wordt moet dan gedeclareerd worden bij de zorggroep. Omdat nog niet alles duidelijk is rondom de voetzorg accepteren de meeste zorgverzekeraars de declaratie van de patiënt. Wel stellen ze hierbij eisen ten aanzien van de factuur. Het jaar 2011 is een overgangsjaar, vanaf 2012 moet alles binnen deze nieuwe manier van zorgverlening duidelijk zijn. Eisen facturatie Om een goede controle te houden op het declaratiegedrag van haar cliënten worden steeds meer eisen gesteld ten aanzien van de facturatie. Vaak worden facturen die onvoldoende informatie bevatten niet meer vergoed hetgeen zowel bij cliënt als zorgverzekeraar irritatie oproept. Daarom is het belangrijk dat u gebruik maakt van een voorbeeldfactuur zoals die bij ProCERT is geplaatst op de website. De invoering van de nieuwe manier van bekostiging voor chronische aandoeningen heeft geleid tot de oprichting en inrichting van zorggroepen en zorgketens. In het algemeen worden zorgverleners verleid of gedwongen grotere samenwerkingsverbanden aan te gaan om goede zorg te kunnen (blijven) verlenen. Zelfmanagement De rol van patiënten in de chronische zorgketen is cruciaal en staat bekend onder de term zelfmanagement. Het verhoogt de betrokkenheid, het inzicht in de ziekte en motivatie bij de therapie. Zelfmanagement bespaart kosten van de professionele zorgaanbieder. De invoering van het zelfmanagement en de rol van de zorgketens verloopt op een aantal plaatsen nog erg moeizaam maar zal de komende jaren verder vorm krijgen. Eén van de eerste zorgketens is de diabeteszorg. Hier werken verschillende professionals samen om de patiënt met betrekking tot zijn ziekte de beste zorg/therapie te verstrekken. Omdat in de diabeteszorg de voetzorg een belangrijk onderdeel van de zorg kan zijn (let wel: bij een patiënt met diabetes en gezonde voeten, de simms 0, is geen sprake van noodzaak tot voetzorg) is deze in de basisverzekering opgenomen. Dat wil zeggen dat iedere diabetes patiënt met probleemvoeten recht heeft op een verantwoorde voetzorg. In het kader van de integrale zorgverlening wordt in de zorggroep de noodzaak hiervoor bepaald en de patiënt indien nodig naar een voetprofessional doorverwezen. Daarom heeft iedere patiënt met diabetes mellitus jaarlijks recht op een voetscreening. Op basis van die screening wordt bepaald welke voetzorg nodig is. Overgangsjaar Zoals u in uw omgeving ongetwijfeld ook zult merken, is nog lang niet alles uitgekristalliseerd! Alle betrokken partijen zien 2011 als overgangsjaar en zijn aan de slag gegaan om hier meer duidelijkheid in te krijgen. Zo moet de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) nog vaststellen welke prestaties precies vallen onder voetzorg. De zorggroepen hebben te maken met dit voor hen vaak nieuwe fenomeen. Hier moeten ze nog een goed antwoord op vinden. De zorgverzekeraars krijgen te maken met patiënten die niet bij een zorggroep terecht komen maar bij een zelfstandige huisarts. Het is nog niet duidelijk of deze groep ook recht heeft op voetzorg in de basisverzekering. Hoewel de pedicure de nota moet afhandelen met de zorggroep, vergoeden de meeste zorgverzekeraars de patiënt nog op basis van de rechtstreeks ingediende declaratie. Pedicures moeten de simms classificatie van de patiënt gaan vermelden op de factuur. Er zijn zo nog vele zaken te benoemen die nieuw zijn in de zorgverlening en waarvoor nog een oplossing gevonden moet worden. Multidisciplinaire samenwerking Module Voetzorg Daarom ontwikkelt ProVoet samen met de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten een Module Voetzorg. In deze module worden de belangrijke elementen van de diabetische voetzorg benoemd. In landelijk overleg kan deze gebruikt worden om eenduidigheid te krijgen. De module wordt ook ingezet in het project multidisciplinaire samenwerking rond de diabetische voet. In dit project zullen de verschillende professionals die in het kader van de diabeteszorg te maken hebben met voetzorg, afspraken maken over samenwerking in die zorg. Gezien het feit dat alles nog in ontwikkeling is en u toch al regelmatig met veranderingen te maken krijgt, adviseren wij u om de vakbladen en de website goed in de gaten te houden. Het is aan te bevelen om, voor zover dat nog niet gebeurd is, kennis te maken met de zorggroep(en) in uw regio. Een diabetes zorggroep is immers een groep van professionals waarin de pedicure niet mag ontbreken! 5

6 Trends in de zorg Onderhandeling diabeteshulpverleners Diabetes Mellitus is een chronische aandoening. Het aantal mensen dat lijdt aan Diabetes Mellitus type II neemt in de komende jaren sterk toe. Het is van belang om deze snel groeiende patiëntengroep optimale zorg te kunnen blijven bieden. Daarom zet de overheid een nieuw systeem van financiering op. Huisarts centrale rol Diabetes zorggroep De patiënt staat centraal, meestal voert de huisarts de regie in de Diabetes zorggroep. De huisarts doet dit samen met andere deskundige hulpverleners (professionals) in en rondom de huisartsenpraktijk. Samen vormen zij een Diabetes zorggroep. Deze vorm van langdurige zorg wordt ook wel ketenzorg genoemd. De hulpverleners zijn van verschillende disciplines, zoals praktijkondersteuners, diabetesverpleegkundigen, podotherapeuten, diëtisten en oogartsen. Maar ook de pedicure met een specialisatie diabetische voet of de medisch pedicure kan deel uitmaken van een zorggroep. Pedicurezorg in basis en aanvullende verzekering Verschillende diabetes zorggroepen doen op dit moment ervaring op met ketenzorg en de nieuwe financieringsvorm. Pedicurezorg valt hier ook onder maar de meeste zorgverzekeraars handelen het vooralsnog af zoals dat tot nu toe gebeurt met de aanvullende verzekering. Patiënt beheert gezondheid Van de patiënt wordt verwacht dat hij de eigen gezondheid gaat managen. De pedicure wordt vooral ingezet als een diabetespatiënt niet (meer) in staat is de eigen voeten goed te verzorgen en er geen sprake is van een verhoogd risico op complicaties. De gespecialiseerde en/ of medisch pedicure is getraind om afwijkingen te signaleren en dit door te geven aan de huisarts en/of podotherapeut. De overheid hoopt met deze aanpak een middel te hebben om aan de zorgvraag van het sterk stijgende aantal diabetespatiënten te voldoen. Bereken uw tarief jaarlijks Als pedicurezorg nodig is, wordt deze in de ketenzorg ingekocht door de zorggroep (veelal de huisarts). Voorop staat dat er kwalitatief goede diabeteszorg geleverd wordt, maar daarbij wordt er ook gekeken naar een, voor de zorggroep, aanvaardbare prijs. Het is voor u, als pedicure, van belang dat u in uw tarief alle kosten die gemoeid zijn met de uitoefening van uw praktijk meeneemt. Het tarief is niet een vaststaand gegeven, het is van belang dat u dit regelmatig bepaalt. ProVoet heeft hiervoor een makkelijk hulpmiddel beschikbaar in het assortiment ledenservice-artikelen. Kijk hiervoor op als lid/ledenservice/u en uw tarief. Zorg ervoor dat u, wanneer u door een zorggroep wordt benaderd, een goed onderbouwde tariefstelling kunt hanteren! ProVoet volgt de ontwikkelingen rond de ketenzorg nauwlettend en houdt u op de hoogte via de website en de ProVoet pagina s in de Podopost. Vakbeurs Totale Voetverzorging (VTV) 15,16 en 17 april 2011 Rijnhal Arnhem De Vakbeurs Totale Voetverzorging wordt van 15 tot en met 17 april georganiseerd in de Rijnhal te Arnhem. Naast de exposanten worden er lezingen en workshops verzorgd. U ontvangt als lid van ProVoet een interessante korting op de entreeprijs van 8,50. Workshops & lezingen geaccrediteerd Het programma met workshops en lezingen is geselecteerd door een hiervoor door de beurs ingestelde commissie. De lezingen worden gehouden in het auditorium van de Vakbeurs Totale Voetverzorging, er zijn zo n 300 plaatsen beschikbaar. De workshop vindt plaats in het auditorium en is toegankelijk voor maximaal 75 personen. Veel lezingen en workshops zijn door ProCERT geaccrediteerd indien u deze in z n geheel bijwoont. Voor deze lezingen en workshops geldt vol=vol. Het programma vindt u op NIEUW Trendy zusterhorloge & wandklok Het assortiment ledenservice-artikelen is uitgebreid met een trendy zusterhorloge en wandklok voor in de praktijk. Het zusterhorloge is toegestaan conform de Code van het voetverzorgingsbedrijf en voorzien van een klem om aan uw bedrijfskleding te bevestigen. Het heeft een uurwerk met metalen kast. Het uurwerk kan uit de houder worden gehaald, zodat u het goed kunt reinigen. De wandklok heeft een modern klassiek design en kan in uw praktijk een welkome aanvulling bieden. Beide artikelen zijn in een beperkte oplage beschikbaar. Wees er snel bij, want op=op! Vult u uw bestelformulier alvast thuis in zodat u bij de ProVoet stand uw bestelling direct mee kan nemen? Speciale beursaanbieding Tijdens de Vakbeurs Totale Voetverzorging (VTV) kunt u gebruikmaken van het voordeel om ProVoet ledenservice-artikelen tegen een gereduceerd tarief aan te schaffen. Deze beurs zijn er twee nieuwe artikelen toegevoegd aan het assortiment. 6

7 Algemene Ledenvergadering - 28 mei 2011 Komt u ook? ProVoet lidmaatschap Volop voordeel Het ProVoet lidmaatschap loopt per kalenderjaar en biedt u uiteenlopende voordelen: Gratis Jaarlijks de ProVoet agenda Gebruik van het ProVoet logo Uw vermelding op de ledenzoeker (indien gewenst en gediplomeerd) De ProVoet insigne en het ProVoet muurbord Korting 25,20 korting op de algemene heffing van het HBA van 85,50 9,60 korting op de bestemmingsheffing van het HBA van korting op uw registratie in het KwaliteitsRegister voor Pedicures Korting op ProVoet activiteiten zoals lezingen en workshops Exclusief voor leden De ProVoet ledenservice-artikelen; van afsprakenkaartjes tot bedrijfskleding, van deurmat tot EHBO-koffer. Een divers pakket van artikelen dat ieder jaar wordt uitgebreid. De mogelijkheid om gemakkelijk uw eigen, pedicure-website te bouwen en te vullen. Het abonnement kost 10 per maand; zonder extra startkosten. Collectieve Verzekeringen Via uw brancheorganisatie kunt u gebruik maken van een interessant aanbod collectieve verzekeringen. ProVoet organiseert op 28 mei 2011 in Veenendaal de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Tijdens deze vergadering worden allerlei belangrijke beslissingen genomen en informeert het bestuur u over de stappen die zij in het komende jaar gaat nemen. De algemene ledenvergadering is er voor alle leden, u kunt er uw stem laten horen en u laten informeren over de uitgezette beleidslijnen. U kunt tot 16 april 2011 onderwerpen inbrengen. Dit moet schriftelijk gebeuren en indien nodig kan om een toelichting gevraagd worden, die bijgevoegd wordt aan de stukken van de algemene ledenvergadering. Inschrijven voor deelname tot 1 mei 2011 De voorbereidingen voor de vergadering zijn inmiddels gestart. Inschrijving voor deze vergadering is noodzakelijk en kan via de website Wanneer u als lid inlogt, kunt u zich via het inschrijfformulier aanmelden. Inschrijven kan tot 1 mei Accreditatiepunten aangevraagd Voor de algemene ledenvergadering zijn 2 accreditatiepunten toegekend door ProCERT. Ook meewerken aan promotie activiteiten? De samenstelling van het team pedicures op consumentenbeurzen wisselt per activiteit. Het is best intensief om continue voetenchecks te blijven geven, maar ook heel dankbaar om met een team op dergelijke evenementen aanwezig te zijn. Wij vinden het leuk om ook samen met u een volgende ProVoet promotie tot een groot succes te maken! Wilt u als pedicure deelnemen aan een dergelijke activiteit? Wij ontvangen uw reactie graag per op Denk hierbij alstublieft aan het vermelden van uw naam, lidmaatschapsnummer, behaalde opleidingen en motivatie. 7

8 Omgevingsonderzoek Voetverzorging Hoe kijkt de beroepsomgeving naar de (medisch) pedicure in de zorgketen? In 2005 heeft ProVoet een omgevingsonderzoek laten uitvoeren om een beeld te krijgen van de manier waarop de beroepsomgeving (medisch specialisten, podotherapeuten, huisartsen etc.) aankeken tegen de (specialistisch) pedicure. De resultaten uit dat onderzoek hebben er mede toe bijgedragen dat in de pedicurebranche de opleiding medisch pedicure is ontwikkeld en er een KwaliteitsRegister voor Pedicures is opgezet. Eind 2010 heeft er een tweede omgevingsonderzoek plaatsgevonden, dit werd gesubsidieerd door het HoofdBedrijfschap Ambachten. In dit onderzoek is de omgeving van de (medisch) pedicure uitgebreid met diverse aangrenzende beroepsgroepen. De centrale vraag is: Wat verwachten deze groepen van de (medisch) pedicure in de ketenzorg? De voornaamste onderzoeksresultaten treft u in deze Voetnoot aan. Herkenbaar beroep De herkenbaarheid van het beroep van de (medisch) pedicure is ten opzichte van 2005 toegenomen; in 2010 herkende 73% van de beroepsomgeving het beroep ten opzichte van 25% in De beroepsomgeving ziet met name de verschillen tussen de pedicure en medisch pedicure op het gebied van voetverzorging bij patiënten met diabetes of reuma. Het toepassen van specialistische technieken en verzorging van andere risicovoeten door de medisch pedicure wordt minder herkend. Volgens de beroepsomgeving is het goed dat het beroep pedicure zich (verder) professionaliseert, waarbij men belangrijk vindt dat de meerwaarde van de medisch pedicure in de patiëntenzorg duidelijker wordt. Ook is er een afbakening van de taken van de (medisch) pedicure ten opzichte van andere beroepsgroepen nodig om overlap te voorkomen. Schriftelijke rapportage De beroepsomgeving vindt het wenselijk dat de (medisch) pedicure rapporteert en hen informeert over hun patiënt, wanneer ze er specifiek om vragen. Ze spreken een duidelijke voorkeur uit voor een korte schriftelijke rapportage. Ongewenst terugkoppelen van informatie over de voetbehandeling naar de beroepsomgeving kan irritatie oproepen. Mogelijkheden voor de (medisch) pedicure in de zorgketen Om een rol in de ketenzorg te verwerven, is het van groot belang dat (medisch) pedicures zich profileren bij de beroepsomgeving. Denk hierbij aan de coördinator van de keten-dbc s of andere (informele) samenwerkingsverbanden (bijv. huisartsen, internisten, reumatologen). Dit zijn noodzakelijke acties op zowel individueel als op brancheniveau. Op brancheniveau geeft ProVoet bekendheid aan de (medisch) pedicure door deelname aan beurzen en congressen, het plaatsen van advertenties en het uitgeven van folders. Op individueel niveau moeten (medisch) pedicures zich proactief opstellen en contacten leggen met de beroepsomgeving. Persoonlijk voorstellen behoort gezien de drukte in beide agenda s niet altijd tot de mogelijkheden, maar het versturen van introductiebrieven of het achterlaten van foldermateriaal zijn ook goede informatiebronnen. Wat zijn de grenzen van de (medisch) pedicure in de zorgketen? De beroepsomgeving vindt het belangrijk dat de (medisch) pedicure haar eigen grenzen kent. Het tijdig signaleren van problemen en het adviseren van cliënten om een andere discipline te bezoeken, wordt gezien als een belangrijke kwaliteit van de medisch pedicure. Samenwerking vindt veelal nog niet gestructureerd plaats en er zijn (nog) geen vastgelegde afspraken. Dit is wel een belangrijk aandachtspunt! Hiervoor is regelmatig overleg en kennisdeling met de pedicure noodzakelijk. De bereidheid lijkt er in ieder geval bij zowel de pedicures als de meeste andere zorgverleners te zijn. Colofon Voetnoot is een uitgave van ProVoet Kerkewijk 69, 3901 EC Veenendaal T (0318) Aan deze uitgave werkten mee: Cas van de Groes, Irene Frankfort en Loes Lemmens Eindredactie: Marjorie Oskam-Schoeman Ontwerp & realisatie: ColourPrint Drukkers & Vormgevers 8

voor de pedicures Uw praktijk in de schijnwerpers Mei 2012 nr. 38 Kies voor vier opvallende acties per jaar Geen seizoen zonder de pedicure

voor de pedicures Uw praktijk in de schijnwerpers Mei 2012 nr. 38 Kies voor vier opvallende acties per jaar Geen seizoen zonder de pedicure Mei 2012 nr. 38 Met deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de projecten die het Hoofdbedrijfschap Ambachten met de jaarlijkse heffing betaalt. Kies voor vier opvallende acties per jaar Geen seizoen

Nadere informatie

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 1 april 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. De zorg in Nederland... 4 3. Visie Menzis... 5 4. Speerpunten Zorginkoop 2016... 6 4.1 Substitutie van zorg...7

Nadere informatie

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen.

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen. 030 296 81 11 info@nza.nl I www.nza.nl E De NZa is marktmeester voor die delen van de zorgmarkt waar vrije prijzen gelden. Als blijkt dat op een bepaalde deelmarkt geen daadwerkelijke concurrentie tot

Nadere informatie

Vijf jaar cardiovasculair risicomanagement in Nederland: the state of the art

Vijf jaar cardiovasculair risicomanagement in Nederland: the state of the art Vijf jaar cardiovasculair risicomanagement in Nederland: the state of the art van en voor mensen met een hart- of vaatziekte Voorwoord Samen werken aan een betere aanpak van risicofactoren voor hart-

Nadere informatie

André Rouvoet: Zorgverzekeraars ondersteunen ParkinsonNet. Het nieuwe kwaliteitsbeleid van ParkinsonNet. Staatssecretaris Martin van Rijn

André Rouvoet: Zorgverzekeraars ondersteunen ParkinsonNet. Het nieuwe kwaliteitsbeleid van ParkinsonNet. Staatssecretaris Martin van Rijn 2012/2013 PN IS EEN UITGAVE VAN André Rouvoet: Zorgverzekeraars ondersteunen ParkinsonNet Het nieuwe kwaliteitsbeleid van ParkinsonNet Staatssecretaris Martin van Rijn Voor woord Beste collega, Er gebeurt

Nadere informatie

Monitor Basis GGZ Quickscan

Monitor Basis GGZ Quickscan Bijlage 3 GEZONDHEIDSZORG Monitor Basis GGZ Quickscan In opdracht van het Ministerie van VWS Juni 2014 Juni 2014 Dit rapport is uitsluitend bestemd voor het Ministerie van VWS. Het is niet bedoeld voor

Nadere informatie

Samen werken in de wijk

Samen werken in de wijk Samen werken in de wijk 2 Inhoudsopgave 1 Doel van deze werkmap 3 2 Kennismaken 6 3 Checklist: werkt u al samen? 15 4 Raakvlakken voor samenwerking 19 5 Tips voor samenwerking 29 Bijlage A - Gezamenlijke

Nadere informatie

DE STEM VAN DE PATIËNT IN VASCULAIR RISICOMANAGEMENT

DE STEM VAN DE PATIËNT IN VASCULAIR RISICOMANAGEMENT DE STEM VAN DE PATIËNT IN VASCULAIR RISICOMANAGEMENT Cliëntraadpleging Platform Vitale Vaten Rapportage Weesp, mei 2007 Colofon Titel: Opdrachtgever: Onderzoek Auteur Datum en Plaats De stem van de patiënt

Nadere informatie

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

Huisarts & Gemeente. Samen werken in de wijk

Huisarts & Gemeente. Samen werken in de wijk Huisarts & Gemeente Samen werken in de wijk 2 Inhoudsopgave 1 Doel van deze werkmap 3 2 Kennismaken 6 3 Checklist: werkt u al samen? 15 4 Raakvlakken voor samenwerking 19 5 Tips voor samenwerking 29 Bijlage

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Inkoopvoorwaarden 2015 Multidisciplinaire zorg

Inkoopvoorwaarden 2015 Multidisciplinaire zorg Inkoopvoorwaarden 2015 Multidisciplinaire zorg Inhoudsgave 1. Introductie 2. Algemene voorwaarden 3. Diabetes Mellitus type 2 4. COPD 5. Resultaatbeloning Multidisciplinaire zorg DM/COPD. 6. Astma/COPD

Nadere informatie

Ketenzorg en casemanagement bij dementie

Ketenzorg en casemanagement bij dementie Ketenzorg en casemanagement bij dementie Ketenregisseurs over inkoop, uitvoering en borging in 2015 Anneke L. Francke (NIVEL) José M. Peeters (NIVEL) Met medewerking van: Wendy Werkman (Alzheimer Nederland)

Nadere informatie

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding advies 11 1.2 Totstandkoming

Nadere informatie

Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014

Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014 Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014 Nederlandse Stomavereniging Januari 2010 Inleiding Voor u ligt het meerjarenplan 2010-2014 van de Nederlandse

Nadere informatie

Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting

Nadere informatie

Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving. Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO

Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving. Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO Versie 1.2 Februari 2015 Inleiding De grote veranderingen in de zorg leveren onmiskenbaar

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Gezondheidscentrum Lewenborg

Jaarverslag. Stichting Gezondheidscentrum Lewenborg Jaarverslag 2013 Stichting Gezondheidscentrum Lewenborg Inhoudsopgave Hoofdstuk 1; Algemene informatie... 2 Hoofdstuk 2; Ontwikkelingen in 2013... 11 Hoofdstuk 3; Ouderenzorg... 17 Hoofdstuk 4; Diabetes...

Nadere informatie

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Onderzoeksrapport op basis van een enquête en spiegelgesprek met patiënten van de POH-GGZ in de regio Gooi en Vechtstreek 1 Ervaringen

Nadere informatie

Samenwerken en concurreren in de zorgsector

Samenwerken en concurreren in de zorgsector Samenwerken en concurreren in de zorgsector Kansen Mogelijkheden Grenzen Nederlandse Mededingingsautoriteit Samenwerken en concurreren in de zorgsector Kansen Mogelijkheden Grenzen Disclaimer: Deze brochure

Nadere informatie

De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen

De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen R. Roskam S. Hofstra A. Slotman J. Peterson Mei, 2008 De verschuiving van zorg- naar zorgleefplan Ter

Nadere informatie

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg Zorgprogramma Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. HISTORIE EN PROGNOSES 04 1.1 Historie: Het landelijk Dementie Programma

Nadere informatie

Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010. Augustus 2009

Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010. Augustus 2009 Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010 Augustus 2009 Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010 Publicatienummer 09.108 Augustus 2009, Utrecht Zorgorganisaties

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

Monitor multidisciplinaire samenwerking binnen de eerste lijn Achtergronden en resultaten van een trend- en verdiepingsstudie

Monitor multidisciplinaire samenwerking binnen de eerste lijn Achtergronden en resultaten van een trend- en verdiepingsstudie Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Monitor multidisciplinaire samenwerking binnen de eerste lijn Achtergronden en resultaten van een trend-

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ Rapport Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ november 2013 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding 11 1.2 Doelstelling 11 1.3 Definitie

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon Het actieprogramma Handhaven op Niveau stimuleert en faciliteert overheden en handhavende instanties bij het werken aan handhaving. Het bevordert daartoe verdere professionalisering van handhaving en samenwerking

Nadere informatie