Zorg, zorgverzekering, zorggroep en ketenzorg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorg, zorgverzekering, zorggroep en ketenzorg."

Transcriptie

1 voetnoot April 2011 Nr. 11 Zorg, zorgverzekering, zorggroep en ketenzorg. Sinds 1 januari 2011 gelden nieuwe voorwaarden met betrekking tot de vergoeding van voetzorg. Lees hierover meer op pagina 4. ProVoet in Nationaal Actieprogramma Diabetes Het Nationaal Actieprogramma Diabetes (NAD) is een samenhangende bundeling van alle acties en initiatieven die in een periode van vijf jaar in Nederland ondernomen worden om de groei van diabetes in te perken. De acties zijn gericht op preventie van (complicaties van) diabetes en goede zorg voor mensen met diabetes. Het NAD is ontwikkeld en wordt uitgevoerd door de Nederlandse Diabetes Federatie, in opdracht van de overheid. 2 Nieuwe Beroepscompetentieprofielen Week van de Pedicure & The Statement 3 Veel gestelde vragen Voetenchecks op de Gezondheidsbeurs 4 Zorg, zorgverzekering, zorggroep en ketenzorg. 6 Trends in de zorg Vakbeurs Totale Voetverzorging (VTV) 7 Alg. Ledenvergadering ProVoet lidmaatschap Ook meewerken aan promotie activiteiten? 8 Omgevingsonderzoek Voetverzorging ProVoet is sinds 2009 actief lid van het NAD kernthema zorgstandaard. Binnen deze projectgroep heeft ProVoet het initiatief genomen een plan in te dienen om de samenwerking te verbeteren in de diabetische voetzorg, de multidisciplinaire samenwerking. De NAD heeft eind januari laten weten akkoord te zijn met de inhoud van het projectplan, we kunnen dus aan de slag! Vanuit ProVoet is bestuurslid Hans Fiolet voorzitter van de bijeenkomsten met de diverse beroepsgroepen. Loes Lemmens is als projectmanager verantwoordelijk voor de coördinatie van dit project. Aan tafel zitten onder andere de Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVvPO), V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners, de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen, de Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie en de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP). Module voetzorg De Module voetzorg is een gezamenlijk initiatief van ProVoet en de Nederlandse Vereniging voor Podotherapeuten. We gaan een samenwerking aan om de inhoudelijke diabetische voetzorg beter in kaart te brengen. Dat wordt gebundeld in een zogenoemde module voetzorg, een document waarin het werkgebied binnen de diabetische voetzorg beschreven wordt. Deze module voetzorg kan andere beroepsgroepen inzicht geven in de voetzorg die diabetespatiënten kunnen krijgen, bij welke zorgverzekeraar. De waarde en het belang van diabetische voetzorg wordt zoveel mogelijk aangetoond door middel van wetenschappelijke literatuur. De module voetzorg is naar verwachting nog voor de zomerperiode inhoudelijk gereed. Hierna start het communicatieproces waarbij zorggroepen, zorgverzekeraars en anderen erover worden geïnformeerd. 1

2 WVDP 2011 Nieuwe Beroepscompetentieprofielen Een beroepscompentieprofiel (BCP) beschrijft de belangrijke criteria van een beroep. Het dient als basis voor een (branche)kwalificatiedossier, dat voor het onderwijsveld beschrijft wat een beginnend beroepsbeoefenaar moet weten en kunnen. Momenteel worden de BCP s voor het beroep pedicure en medisch pedicure herzien. Het Hoofd- Bedrijfschap Ambachten (HBA) financiert dit project, ProVoet coördineert en voert het project uit. De Commissie Voetverzorging van het HBA stelt de nieuwe beroepscompetentieprofielen uiteindelijk vast. Eens in de vijf jaar worden de profielen herzien om de maatschappelijke ontwikkelingen die gevolgen kunnen hebben voor de beroepen van pedicure en medisch pedicure, mee te nemen. Met mensen die werkzaam zijn binnen en buiten de branche zijn dergelijke ontwikkelingen geïnventariseerd. Ook is de beroepsgroep pedicures en medisch pedicures gevraagd een vragenlijst over hun competenties in te vullen. De uitkomsten van het omgevingsonderzoek (zie elders in deze Voetnoot) zijn ook meegenomen. Al deze bevindingen zijn verwerkt in de conceptversie van de beroepscompetentieprofielen en besproken door een deskundig panel van (medisch) pedicures. In de loop van 2011 worden beide profielen vastgesteld en kan de vertaalslag naar de kwalificatiedossiers voor het onderwijs beginnen. Week van de Pedicure & The Statement op televisie, radio en in tijdschriften ProVoet organiseert in de periode van 16 tot 21 mei 2011 voor de vierde keer de Week van de Pedicure. Deze promotiecampagne heeft als doel het informeren en voorlichten van consumenten over voetverzorging en het beroep pedicure. Week van de Pedicure 16 t/m 21 mei 2011 Kij k op voor een pedicure bij u in de buurt Tijdens de Week van de Pedicure zal ook de televisie commercial The Statement weer te zien zijn op de zenders van RTL. Om de consument zo goed mogelijk te bereiken zullen er ook advertenties worden geplaatst in tijdschriften zoals Margriet, Libelle en Gezond Nu. ProVoet plaatst ook advertenties in alle 225 regionale kranten van Wegener Uitgeverij, zodat alle leden hier profijt van kunnen hebben in hun eigen regio. De professionele pedicure herkent u aan het ProVoet logo! De consumentencampagne wordt in de voorjaarsperiode georganiseerd. Consumenten zijn in het voorjaar, net voor de zomerperiode met slippers, toegankelijk voor de boodschap. Ze vinden het dan vanzelfsprekend om na te denken over voetverzorging. Tweede consumentencampagne Dit jaar zijn we naast de voorjaarscampagne ook in het najaar aanwezig te zijn in de media. Dan wordt niet de reclame commercial op televisie getoond maar gaan we een samenwerking aan met Radio 100% NL, gedurende een periode van 2 weken. Poster voor uw praktijk ProVoet ondersteunt haar leden landelijk door de inzet van radio, televisie en advertenties in tijdschriften. Maar uiteraard is er voor elke pedicurepraktijk een poster beschikbaar en deze is als bijlage toegevoegd aan de Voetnoot. Er is ook een algemene poster bijgevoegd, deze kunt u langer laten hangen in uw praktijk. Wilt u meer posters ontvangen? Deze zijn via aan te vragen, wel zolang de voorraad strekt. 2

3 Veel gestelde vragen ProVoet beantwoordt uw vragen graag! Ook via de website worden de veelgestelde vragen overzichtelijk beantwoord. Een selectie hiervan treft u bijgaand aan: Vraag: Waarom krijgt mijn cliënt geen vergoeding van zijn/haar zorgverzekeraar? Antwoord: Door de wijzigingen in de zorgverzekeringswet zijn er nieuwe eisen opgesteld voor de informatie die op de factuur van de cliënt moet staan. Ontbreekt er noodzakelijke informatie, dan wordt er soms niet overgegaan tot betaling. U kunt de voorwaarden van de diverse zorgverzekeraars nalezen op de website of Vraag: Welk tarief moet ik hanteren voor mijn behandelingen? Antwoord: Pedicures zijn vrij in het bepalen van hun tarief. ProVoet mag geen uitspraken doen over welk tarief u moet of kunt hanteren. Wij hebben wel een tariefberekenhulp beschikbaar via de e-shop genaamd U en Uw tarief. Deze stappen kunt u doorlopen bij het berekenen van uw behandeltarief. Vraag: wat betekent de simms-classificatie? Antwoord: Bij de screening van voeten van mensen met diabetes, wordt de zogenaamde simms-classificatie aangehouden. De simms-classificatie is een risico-inventarisatie die in kaart brengt welke risico s de patiënt loopt op het mogelijk ontstaan van een ulcus of meerdere ulcera. De classificatie loopt van klasse 0 = geen verlies protectieve sensibiliteit (PS) of Perifeer arterieel vaatlijden ( PAV) tot klasse 3 = ulcus of amputatie in voorgeschiedenis. Voor de volledige informatie verwijzen wij naar de Richtlijn behandeling van voeten van personen met diabetes mellitus, ISBN , hoofdstuk 2. Vraag: Is de simms-classificatie op een nota noodzakelijk? Antwoord: Het is wettelijk vastgelegd dat in de basisverzekering alleen de behandeling van simms 1 t/m 3 voor vergoeding in aanmerking komt. Daarom eisen sommige zorgverzekeraars de vermelding van de simms-classificatie op de nota van de patiënt. Deze verandering is het gevolg van wijzigingen in het zorgstelsel. Vraag: Wanneer kun je een simms-classificatie vaststellen? Antwoord: Het is enkel mogelijk een simms-classificatie vast te stellen nadat u een screening heeft uitgevoerd, volgens de Richtlijn voor behandeling van de diabetische voet. Ook huisartsen, diabetesverpleegkundigen en podotherapeuten kunnen deze classificatie vaststellen. Bent u niet opgeleid om een screening uit te voeren, dan is het van belang de patiënt door te verwijzen naar een collega die wel bevoegd is. Medisch pedicures hebben de screening als onderdeel standaard in hun opleiding. Voetenchecks op de Gezondheidsbeurs Ook dit jaar kende de Nationale Gezondheidsbeurs een ProVoet voetenpaviljoen. Consumenten konden hier hun voeten laten checken en daar is zeer veel gebruik van gemaakt. Het team bestond uit 24 pedicures en 6 podotherapeuten, die gratis voetenchecks aanboden aan de bezoekers van de stand. Maar liefst 7 behandelstoelen waren 3 dagen van s morgens tot s avonds bezet, met gemiddeld 2 wachtenden per behandelstoel. Voor sommige belangstellenden was deskundig advies nodig maar dat gaf dan de doorslag om de drempel te overwinnen. Ook de media had volop belangstelling. Er zijn interviews voor radio en televisie afgenomen en kranten besteedden aandacht aan voetverzorging en de ProVoet pedicures. 3

4 Zorg, zorgverzekering, zorggroep en ketenzorg. Sinds 1 januari 2011 gelden nieuwe voorwaarden met betrekking tot de vergoeding van voetzorg. Dit geldt met name voor de voetzorg van diabetespatiënten. In het algemeen gaan zorgverzekeraars steeds meer eisen stellen ten aanzien van de vergoeding. Zij leggen de nadruk op nut en noodzaak waarbij kostenreductie en -besparing belangrijke criteria zijn. Met de aanvullende verzekering proberen zorgverzekeraars bepaalde doelgroepen binnen te halen, zij bepalen zelf de voorwaarden. Cliënten kiezen er zelf voor om een specifieke aanvulling te nemen op hun verzekeringspakket. Daarentegen heeft iedereen recht op zorg die valt onder de basisverzekering. Niet de zorgverzekeraar bepaalt hier de voorwaarden, dat doet de overheid. De overheid bepaalt hier dus welke zorg voor vergoeding in aanmerking komt. 4

5 Bij chronische ziekten, zoals diabetes, is de basiszorg weergegeven in de zorgstandaard. Ook voetzorg is hierin opgenomen, deze wordt vergoed als een diabetespatiënt is geclassificeerd in een simms classificatie hoger dan 0. De diabeteszorg wordt bekostigd via de integrale bekostiging. Dat houdt in dat vanuit een zorggroep met een patiënt met diabetes mellitus een zorgprogramma/therapie wordt afgesproken. Als een patiënt met diabetes mellitus problemen heeft met zijn/haar voeten (hoger dan simms 0) komt hij/zij in aanmerking voor voetzorg en zal doorgestuurd worden naar een podotherapeut of (medisch) pedicure. De voetzorg die verleend wordt moet dan gedeclareerd worden bij de zorggroep. Omdat nog niet alles duidelijk is rondom de voetzorg accepteren de meeste zorgverzekeraars de declaratie van de patiënt. Wel stellen ze hierbij eisen ten aanzien van de factuur. Het jaar 2011 is een overgangsjaar, vanaf 2012 moet alles binnen deze nieuwe manier van zorgverlening duidelijk zijn. Eisen facturatie Om een goede controle te houden op het declaratiegedrag van haar cliënten worden steeds meer eisen gesteld ten aanzien van de facturatie. Vaak worden facturen die onvoldoende informatie bevatten niet meer vergoed hetgeen zowel bij cliënt als zorgverzekeraar irritatie oproept. Daarom is het belangrijk dat u gebruik maakt van een voorbeeldfactuur zoals die bij ProCERT is geplaatst op de website. De invoering van de nieuwe manier van bekostiging voor chronische aandoeningen heeft geleid tot de oprichting en inrichting van zorggroepen en zorgketens. In het algemeen worden zorgverleners verleid of gedwongen grotere samenwerkingsverbanden aan te gaan om goede zorg te kunnen (blijven) verlenen. Zelfmanagement De rol van patiënten in de chronische zorgketen is cruciaal en staat bekend onder de term zelfmanagement. Het verhoogt de betrokkenheid, het inzicht in de ziekte en motivatie bij de therapie. Zelfmanagement bespaart kosten van de professionele zorgaanbieder. De invoering van het zelfmanagement en de rol van de zorgketens verloopt op een aantal plaatsen nog erg moeizaam maar zal de komende jaren verder vorm krijgen. Eén van de eerste zorgketens is de diabeteszorg. Hier werken verschillende professionals samen om de patiënt met betrekking tot zijn ziekte de beste zorg/therapie te verstrekken. Omdat in de diabeteszorg de voetzorg een belangrijk onderdeel van de zorg kan zijn (let wel: bij een patiënt met diabetes en gezonde voeten, de simms 0, is geen sprake van noodzaak tot voetzorg) is deze in de basisverzekering opgenomen. Dat wil zeggen dat iedere diabetes patiënt met probleemvoeten recht heeft op een verantwoorde voetzorg. In het kader van de integrale zorgverlening wordt in de zorggroep de noodzaak hiervoor bepaald en de patiënt indien nodig naar een voetprofessional doorverwezen. Daarom heeft iedere patiënt met diabetes mellitus jaarlijks recht op een voetscreening. Op basis van die screening wordt bepaald welke voetzorg nodig is. Overgangsjaar Zoals u in uw omgeving ongetwijfeld ook zult merken, is nog lang niet alles uitgekristalliseerd! Alle betrokken partijen zien 2011 als overgangsjaar en zijn aan de slag gegaan om hier meer duidelijkheid in te krijgen. Zo moet de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) nog vaststellen welke prestaties precies vallen onder voetzorg. De zorggroepen hebben te maken met dit voor hen vaak nieuwe fenomeen. Hier moeten ze nog een goed antwoord op vinden. De zorgverzekeraars krijgen te maken met patiënten die niet bij een zorggroep terecht komen maar bij een zelfstandige huisarts. Het is nog niet duidelijk of deze groep ook recht heeft op voetzorg in de basisverzekering. Hoewel de pedicure de nota moet afhandelen met de zorggroep, vergoeden de meeste zorgverzekeraars de patiënt nog op basis van de rechtstreeks ingediende declaratie. Pedicures moeten de simms classificatie van de patiënt gaan vermelden op de factuur. Er zijn zo nog vele zaken te benoemen die nieuw zijn in de zorgverlening en waarvoor nog een oplossing gevonden moet worden. Multidisciplinaire samenwerking Module Voetzorg Daarom ontwikkelt ProVoet samen met de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten een Module Voetzorg. In deze module worden de belangrijke elementen van de diabetische voetzorg benoemd. In landelijk overleg kan deze gebruikt worden om eenduidigheid te krijgen. De module wordt ook ingezet in het project multidisciplinaire samenwerking rond de diabetische voet. In dit project zullen de verschillende professionals die in het kader van de diabeteszorg te maken hebben met voetzorg, afspraken maken over samenwerking in die zorg. Gezien het feit dat alles nog in ontwikkeling is en u toch al regelmatig met veranderingen te maken krijgt, adviseren wij u om de vakbladen en de website goed in de gaten te houden. Het is aan te bevelen om, voor zover dat nog niet gebeurd is, kennis te maken met de zorggroep(en) in uw regio. Een diabetes zorggroep is immers een groep van professionals waarin de pedicure niet mag ontbreken! 5

6 Trends in de zorg Onderhandeling diabeteshulpverleners Diabetes Mellitus is een chronische aandoening. Het aantal mensen dat lijdt aan Diabetes Mellitus type II neemt in de komende jaren sterk toe. Het is van belang om deze snel groeiende patiëntengroep optimale zorg te kunnen blijven bieden. Daarom zet de overheid een nieuw systeem van financiering op. Huisarts centrale rol Diabetes zorggroep De patiënt staat centraal, meestal voert de huisarts de regie in de Diabetes zorggroep. De huisarts doet dit samen met andere deskundige hulpverleners (professionals) in en rondom de huisartsenpraktijk. Samen vormen zij een Diabetes zorggroep. Deze vorm van langdurige zorg wordt ook wel ketenzorg genoemd. De hulpverleners zijn van verschillende disciplines, zoals praktijkondersteuners, diabetesverpleegkundigen, podotherapeuten, diëtisten en oogartsen. Maar ook de pedicure met een specialisatie diabetische voet of de medisch pedicure kan deel uitmaken van een zorggroep. Pedicurezorg in basis en aanvullende verzekering Verschillende diabetes zorggroepen doen op dit moment ervaring op met ketenzorg en de nieuwe financieringsvorm. Pedicurezorg valt hier ook onder maar de meeste zorgverzekeraars handelen het vooralsnog af zoals dat tot nu toe gebeurt met de aanvullende verzekering. Patiënt beheert gezondheid Van de patiënt wordt verwacht dat hij de eigen gezondheid gaat managen. De pedicure wordt vooral ingezet als een diabetespatiënt niet (meer) in staat is de eigen voeten goed te verzorgen en er geen sprake is van een verhoogd risico op complicaties. De gespecialiseerde en/ of medisch pedicure is getraind om afwijkingen te signaleren en dit door te geven aan de huisarts en/of podotherapeut. De overheid hoopt met deze aanpak een middel te hebben om aan de zorgvraag van het sterk stijgende aantal diabetespatiënten te voldoen. Bereken uw tarief jaarlijks Als pedicurezorg nodig is, wordt deze in de ketenzorg ingekocht door de zorggroep (veelal de huisarts). Voorop staat dat er kwalitatief goede diabeteszorg geleverd wordt, maar daarbij wordt er ook gekeken naar een, voor de zorggroep, aanvaardbare prijs. Het is voor u, als pedicure, van belang dat u in uw tarief alle kosten die gemoeid zijn met de uitoefening van uw praktijk meeneemt. Het tarief is niet een vaststaand gegeven, het is van belang dat u dit regelmatig bepaalt. ProVoet heeft hiervoor een makkelijk hulpmiddel beschikbaar in het assortiment ledenservice-artikelen. Kijk hiervoor op als lid/ledenservice/u en uw tarief. Zorg ervoor dat u, wanneer u door een zorggroep wordt benaderd, een goed onderbouwde tariefstelling kunt hanteren! ProVoet volgt de ontwikkelingen rond de ketenzorg nauwlettend en houdt u op de hoogte via de website en de ProVoet pagina s in de Podopost. Vakbeurs Totale Voetverzorging (VTV) 15,16 en 17 april 2011 Rijnhal Arnhem De Vakbeurs Totale Voetverzorging wordt van 15 tot en met 17 april georganiseerd in de Rijnhal te Arnhem. Naast de exposanten worden er lezingen en workshops verzorgd. U ontvangt als lid van ProVoet een interessante korting op de entreeprijs van 8,50. Workshops & lezingen geaccrediteerd Het programma met workshops en lezingen is geselecteerd door een hiervoor door de beurs ingestelde commissie. De lezingen worden gehouden in het auditorium van de Vakbeurs Totale Voetverzorging, er zijn zo n 300 plaatsen beschikbaar. De workshop vindt plaats in het auditorium en is toegankelijk voor maximaal 75 personen. Veel lezingen en workshops zijn door ProCERT geaccrediteerd indien u deze in z n geheel bijwoont. Voor deze lezingen en workshops geldt vol=vol. Het programma vindt u op NIEUW Trendy zusterhorloge & wandklok Het assortiment ledenservice-artikelen is uitgebreid met een trendy zusterhorloge en wandklok voor in de praktijk. Het zusterhorloge is toegestaan conform de Code van het voetverzorgingsbedrijf en voorzien van een klem om aan uw bedrijfskleding te bevestigen. Het heeft een uurwerk met metalen kast. Het uurwerk kan uit de houder worden gehaald, zodat u het goed kunt reinigen. De wandklok heeft een modern klassiek design en kan in uw praktijk een welkome aanvulling bieden. Beide artikelen zijn in een beperkte oplage beschikbaar. Wees er snel bij, want op=op! Vult u uw bestelformulier alvast thuis in zodat u bij de ProVoet stand uw bestelling direct mee kan nemen? Speciale beursaanbieding Tijdens de Vakbeurs Totale Voetverzorging (VTV) kunt u gebruikmaken van het voordeel om ProVoet ledenservice-artikelen tegen een gereduceerd tarief aan te schaffen. Deze beurs zijn er twee nieuwe artikelen toegevoegd aan het assortiment. 6

7 Algemene Ledenvergadering - 28 mei 2011 Komt u ook? ProVoet lidmaatschap Volop voordeel Het ProVoet lidmaatschap loopt per kalenderjaar en biedt u uiteenlopende voordelen: Gratis Jaarlijks de ProVoet agenda Gebruik van het ProVoet logo Uw vermelding op de ledenzoeker (indien gewenst en gediplomeerd) De ProVoet insigne en het ProVoet muurbord Korting 25,20 korting op de algemene heffing van het HBA van 85,50 9,60 korting op de bestemmingsheffing van het HBA van korting op uw registratie in het KwaliteitsRegister voor Pedicures Korting op ProVoet activiteiten zoals lezingen en workshops Exclusief voor leden De ProVoet ledenservice-artikelen; van afsprakenkaartjes tot bedrijfskleding, van deurmat tot EHBO-koffer. Een divers pakket van artikelen dat ieder jaar wordt uitgebreid. De mogelijkheid om gemakkelijk uw eigen, pedicure-website te bouwen en te vullen. Het abonnement kost 10 per maand; zonder extra startkosten. Collectieve Verzekeringen Via uw brancheorganisatie kunt u gebruik maken van een interessant aanbod collectieve verzekeringen. ProVoet organiseert op 28 mei 2011 in Veenendaal de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Tijdens deze vergadering worden allerlei belangrijke beslissingen genomen en informeert het bestuur u over de stappen die zij in het komende jaar gaat nemen. De algemene ledenvergadering is er voor alle leden, u kunt er uw stem laten horen en u laten informeren over de uitgezette beleidslijnen. U kunt tot 16 april 2011 onderwerpen inbrengen. Dit moet schriftelijk gebeuren en indien nodig kan om een toelichting gevraagd worden, die bijgevoegd wordt aan de stukken van de algemene ledenvergadering. Inschrijven voor deelname tot 1 mei 2011 De voorbereidingen voor de vergadering zijn inmiddels gestart. Inschrijving voor deze vergadering is noodzakelijk en kan via de website Wanneer u als lid inlogt, kunt u zich via het inschrijfformulier aanmelden. Inschrijven kan tot 1 mei Accreditatiepunten aangevraagd Voor de algemene ledenvergadering zijn 2 accreditatiepunten toegekend door ProCERT. Ook meewerken aan promotie activiteiten? De samenstelling van het team pedicures op consumentenbeurzen wisselt per activiteit. Het is best intensief om continue voetenchecks te blijven geven, maar ook heel dankbaar om met een team op dergelijke evenementen aanwezig te zijn. Wij vinden het leuk om ook samen met u een volgende ProVoet promotie tot een groot succes te maken! Wilt u als pedicure deelnemen aan een dergelijke activiteit? Wij ontvangen uw reactie graag per op Denk hierbij alstublieft aan het vermelden van uw naam, lidmaatschapsnummer, behaalde opleidingen en motivatie. 7

8 Omgevingsonderzoek Voetverzorging Hoe kijkt de beroepsomgeving naar de (medisch) pedicure in de zorgketen? In 2005 heeft ProVoet een omgevingsonderzoek laten uitvoeren om een beeld te krijgen van de manier waarop de beroepsomgeving (medisch specialisten, podotherapeuten, huisartsen etc.) aankeken tegen de (specialistisch) pedicure. De resultaten uit dat onderzoek hebben er mede toe bijgedragen dat in de pedicurebranche de opleiding medisch pedicure is ontwikkeld en er een KwaliteitsRegister voor Pedicures is opgezet. Eind 2010 heeft er een tweede omgevingsonderzoek plaatsgevonden, dit werd gesubsidieerd door het HoofdBedrijfschap Ambachten. In dit onderzoek is de omgeving van de (medisch) pedicure uitgebreid met diverse aangrenzende beroepsgroepen. De centrale vraag is: Wat verwachten deze groepen van de (medisch) pedicure in de ketenzorg? De voornaamste onderzoeksresultaten treft u in deze Voetnoot aan. Herkenbaar beroep De herkenbaarheid van het beroep van de (medisch) pedicure is ten opzichte van 2005 toegenomen; in 2010 herkende 73% van de beroepsomgeving het beroep ten opzichte van 25% in De beroepsomgeving ziet met name de verschillen tussen de pedicure en medisch pedicure op het gebied van voetverzorging bij patiënten met diabetes of reuma. Het toepassen van specialistische technieken en verzorging van andere risicovoeten door de medisch pedicure wordt minder herkend. Volgens de beroepsomgeving is het goed dat het beroep pedicure zich (verder) professionaliseert, waarbij men belangrijk vindt dat de meerwaarde van de medisch pedicure in de patiëntenzorg duidelijker wordt. Ook is er een afbakening van de taken van de (medisch) pedicure ten opzichte van andere beroepsgroepen nodig om overlap te voorkomen. Schriftelijke rapportage De beroepsomgeving vindt het wenselijk dat de (medisch) pedicure rapporteert en hen informeert over hun patiënt, wanneer ze er specifiek om vragen. Ze spreken een duidelijke voorkeur uit voor een korte schriftelijke rapportage. Ongewenst terugkoppelen van informatie over de voetbehandeling naar de beroepsomgeving kan irritatie oproepen. Mogelijkheden voor de (medisch) pedicure in de zorgketen Om een rol in de ketenzorg te verwerven, is het van groot belang dat (medisch) pedicures zich profileren bij de beroepsomgeving. Denk hierbij aan de coördinator van de keten-dbc s of andere (informele) samenwerkingsverbanden (bijv. huisartsen, internisten, reumatologen). Dit zijn noodzakelijke acties op zowel individueel als op brancheniveau. Op brancheniveau geeft ProVoet bekendheid aan de (medisch) pedicure door deelname aan beurzen en congressen, het plaatsen van advertenties en het uitgeven van folders. Op individueel niveau moeten (medisch) pedicures zich proactief opstellen en contacten leggen met de beroepsomgeving. Persoonlijk voorstellen behoort gezien de drukte in beide agenda s niet altijd tot de mogelijkheden, maar het versturen van introductiebrieven of het achterlaten van foldermateriaal zijn ook goede informatiebronnen. Wat zijn de grenzen van de (medisch) pedicure in de zorgketen? De beroepsomgeving vindt het belangrijk dat de (medisch) pedicure haar eigen grenzen kent. Het tijdig signaleren van problemen en het adviseren van cliënten om een andere discipline te bezoeken, wordt gezien als een belangrijke kwaliteit van de medisch pedicure. Samenwerking vindt veelal nog niet gestructureerd plaats en er zijn (nog) geen vastgelegde afspraken. Dit is wel een belangrijk aandachtspunt! Hiervoor is regelmatig overleg en kennisdeling met de pedicure noodzakelijk. De bereidheid lijkt er in ieder geval bij zowel de pedicures als de meeste andere zorgverleners te zijn. Colofon Voetnoot is een uitgave van ProVoet Kerkewijk 69, 3901 EC Veenendaal T (0318) Aan deze uitgave werkten mee: Cas van de Groes, Irene Frankfort en Loes Lemmens Eindredactie: Marjorie Oskam-Schoeman Ontwerp & realisatie: ColourPrint Drukkers & Vormgevers 8

Voetzorg 2015 voor diabetes mellitus buiten ketenzorg

Voetzorg 2015 voor diabetes mellitus buiten ketenzorg Voetzorg 2015 voor diabetes mellitus buiten ketenzorg Wij sluiten overeenkomsten met podotherapeuten die als hoofdaannemers de Voetzorg voor diabetes mellitus patiënten buiten de ketenzorg gaan organiseren.

Nadere informatie

Deelprestatie pedicure OIM Orthopedie

Deelprestatie pedicure OIM Orthopedie Deelprestatie pedicure OIM Orthopedie 2 Inhoudsopgave Deelprestatie Omschrijving deelprestatie pedicure... 3 Algemene verantwoording overeenkomst gehele voetzorg... 3 Omschrijving deelprestatie pedicure

Nadere informatie

Voetzorg 2015 voor diabetes mellitus. Binnen ketenzorg (zorggroep) Buiten ketenzorg. Veel gestelde vragen.

Voetzorg 2015 voor diabetes mellitus. Binnen ketenzorg (zorggroep) Buiten ketenzorg. Veel gestelde vragen. Voetzorg 2015 voor diabetes mellitus Binnen ketenzorg (zorggroep) Buiten ketenzorg Veel gestelde vragen. 1 Start: Welk zorgprofiel (ZP) heeft de verzekerde? (Weet niet? Verwijs naar huisarts.) ZP 0 (geen

Nadere informatie

Indicatie Classificatie Zorgprofiel. Jaarlijks gericht voetonderzoek en voetverzorgingsadviezen 1/2/3/4. Overige indicaties Ziekenhuiszorg

Indicatie Classificatie Zorgprofiel. Jaarlijks gericht voetonderzoek en voetverzorgingsadviezen 1/2/3/4. Overige indicaties Ziekenhuiszorg Voor de behandeling van diverse voetklachten is pedicure zeer geschikt. Ook kan pedicure worden toegepast voor het onderhouden en mooi houden van de voeten. Denk hierbij aan het het knippen en lakken van

Nadere informatie

Voetzorg 2016 voor diabetes mellitus. Binnen ketenzorg (zorggroep) Buiten ketenzorg. Veel gestelde vragen.

Voetzorg 2016 voor diabetes mellitus. Binnen ketenzorg (zorggroep) Buiten ketenzorg. Veel gestelde vragen. Voetzorg 2016 voor diabetes mellitus Binnen ketenzorg (zorggroep) Buiten ketenzorg Veel gestelde vragen. 1 Start: Welk zorgprofiel (ZP) heeft de verzekerde? (Weet niet? Verwijs naar huisarts.) ZP 0 (geen

Nadere informatie

Het ProVoet lidmaatschap. Volop voordeel!

Het ProVoet lidmaatschap. Volop voordeel! Het ProVoet lidmaatschap Volop voordeel! Karen (43): Het lidmaatschap staat voor kwaliteit. Je toont ermee aan dat je een gekwalificeerde opleiding hebt gevolgd. Mijn klanten zien dat terug op het bord

Nadere informatie

FAQ pedicures. 1. Algemeen:

FAQ pedicures. 1. Algemeen: FAQ pedicures 1. Algemeen: a. Wat is diabetesketenzorg? Het woord zegt het eigenlijk al, een keten van zorg rondom een patiënt met diabetes. In dit geval specifiek patiënten met Diabetes Mellitus type

Nadere informatie

Het ProVoet lidmaatschap. Volop voordeel!

Het ProVoet lidmaatschap. Volop voordeel! Het ProVoet lidmaatschap Volop voordeel! Karen (43): Het lidmaatschap staat voor kwaliteit. Je toont ermee aan dat je een gekwalificeerde opleiding hebt gevolgd. Mijn klanten zien dat terug op het bord

Nadere informatie

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch Het aantal patiënten met chronische zorg zoals diabetes, COPD en andere chronische ziektebeelden neemt toe. Dit vraagt om een beter gestructureerde organisatie van de gezondheidszorg. Uw huisarts uit de

Nadere informatie

Het ProVoet lidmaatschap. Volop voordeel!

Het ProVoet lidmaatschap. Volop voordeel! Het ProVoet lidmaatschap Volop voordeel! Karen (43): Het lidmaatschap staat voor kwaliteit. Je toont ermee aan dat je een gekwalificeerde opleiding hebt gevolgd. Mijn klanten zien dat terug op het bord

Nadere informatie

Het ProVoet lidmaatschap. Volop voordeel!

Het ProVoet lidmaatschap. Volop voordeel! Het ProVoet lidmaatschap Volop voordeel! Karen (43): Het lidmaatschap staat voor kwaliteit. Je toont ermee aan dat je een gekwalificeerde opleiding hebt gevolgd. Mijn klanten zien dat terug op het bord

Nadere informatie

Afspraken Levering Voetzorg 2015

Afspraken Levering Voetzorg 2015 Afspraken Levering Voetzorg 2015 Samenwerkingsovereenkomst podotherapeut en pedicure inzake preventieve voetzorg voor diabetes mellitus patiënten Ondertekening Naam podotherapiepraktijk Adres: Postcode:

Nadere informatie

Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD.

Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD. Ketenzorg 2017 Amersfoortse (de) / Ditzo Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD. Onder ketenzorg

Nadere informatie

NDF diabetes standaard

NDF diabetes standaard Deze presentatie behandelt.. DM voetzorg Samen sterker!! Een korte terugblik waar we vandaan komen Waar staan we nu En..waargaan we naar toe NDF diabetes standaard Pakketscan Diabetes CVZ 2008 Pakket a

Nadere informatie

Zorginkoopdocument 2012

Zorginkoopdocument 2012 Zorginkoopdocument 2012 2a Ketenzorg 0 Basisdocument (visie, uitgangspunten, Achmea Divisie Zorg en Gezondheid) 1 Basis Huisartsenzorg 2 Ketenzorg Inkoopvoorwaarden 3 Geïntegreerde Eerstelijnszorg Inkoopvoorwaarden

Nadere informatie

Overzicht Ketenzorg 2015

Overzicht Ketenzorg 2015 Overzicht Ketenzorg 2015 De Amersfoortse/ BeterDichtbij/Ditzo Voor iedere verzekerde van achttien jaar of ouder geldt een verplicht eigen risico van 375,- aan kosten van zorg of overige diensten die voor

Nadere informatie

Overzicht Ketenzorg 2013

Overzicht Ketenzorg 2013 Overzicht Ketenzorg 2013 Agis / Take Care Now Ketenzorg voor Diabetes Mellitus type 2 voor verzekerden vanaf 18 jaar. Een zorgprogramma voor diabetes type 2 door een team van zorgverleners, waarbij de

Nadere informatie

Wijziging Voetzorg binnen de diabetes keten in 2015

Wijziging Voetzorg binnen de diabetes keten in 2015 Wijziging Voetzorg binnen de diabetes keten in 2015 Zoals u weet, vinden er per 1 januari 2015 wijzigingen plaats in de voetzorg voor diabetici. Dit komt doordat het Zorginstituut Nederland (voorheen College

Nadere informatie

Zorginkoopdocument 2014 Ketenzorg Diabetes Mellitus Type 2

Zorginkoopdocument 2014 Ketenzorg Diabetes Mellitus Type 2 Zorginkoopdocument 2014 Ketenzorg Diabetes Mellitus Type 2 Zorginkoopdocument 2014 Ketenzorg Diabetes Mellitus Type 2 1 Inleiding Dit document bevat een omschrijving van het Diabetes Mellitus type 2 (hierna

Nadere informatie

Het is van belang uitleg aan de patiënt te geven waarbij een voetverzorgings- en schoenadvies niet mag ontbreken.

Het is van belang uitleg aan de patiënt te geven waarbij een voetverzorgings- en schoenadvies niet mag ontbreken. 5.2 Voetzorg De gebruikelijke voetscreening wordt verricht door de POH. De frequentie van voetonderzoek hangt af van de Simm's classificatie en het zorgprofiel. naar pedicure en podotherapeut vindt plaats

Nadere informatie

Algemeen Doorverwijzing Verwijzing naar internist en overige specialisten Contracten pedicures en podotherapeuten...

Algemeen Doorverwijzing Verwijzing naar internist en overige specialisten Contracten pedicures en podotherapeuten... 5.2 Voetzorg Algemeen... 1 Doorverwijzing... 4 Verwijzing naar internist en overige specialisten... 5 Contracten pedicures en podotherapeuten... 5 Algemeen De gebruikelijke voetscreening wordt verricht

Nadere informatie

Aanvullende informatie op het inkoopbeleid voor zorggroepen 2015, Coöperatie VGZ

Aanvullende informatie op het inkoopbeleid voor zorggroepen 2015, Coöperatie VGZ Aanvullende informatie op het inkoopbeleid voor zorggroepen 2015, Coöperatie VGZ Onderwerpen 1. Nieuwe huisartsenbekostiging 2. Voetzorg 3. CQI 4. Meekijkconsult en consult medisch specialist 5. Labonderzoek

Nadere informatie

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos Ketenzorg inleiding Ph.E. de Roos Waarom ketenzorg Vormen van financiering KOP tarief, hoe en wat Aanpak ketenzorg CVRM en HF Spelers in CVRM en HF keten Workshop VRM en HF Discussie en vragen Agenda Waarom

Nadere informatie

Overzicht Financiering eerste lijn

Overzicht Financiering eerste lijn Overzicht Financiering eerste lijn Wat gaan we doen? Terugblik inventarisatie ZonMw onder 22 praktijkprojecten Overzicht financieringsbronnen Goed voorbeeld In dialoog met Waarom deze workshop? Quickscan

Nadere informatie

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD)

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) BELEIDSREGEL Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Voorkom voetproblemen bij Diabetes Mellitus. Het belang van goede voetzorg bij Diabetes Mellitus

Voorkom voetproblemen bij Diabetes Mellitus. Het belang van goede voetzorg bij Diabetes Mellitus Voorkom voetproblemen bij Diabetes Mellitus Het belang van goede voetzorg bij Diabetes Mellitus Door Diabetes Mellitus (suikerziekte) kunnen de bloedvaten en zenuwvezels in uw voeten beschadigd raken.

Nadere informatie

Het ProVoet lidmaatschap. Volop voordeel!

Het ProVoet lidmaatschap. Volop voordeel! Het ProVoet lidmaatschap Volop voordeel! Karen (43): Het lidmaatschap staat voor kwaliteit. Je toont ermee aan dat je een gekwalificeerde opleiding hebt gevolgd. Mijn klanten zien dat terug op het bord

Nadere informatie

2. De dieetadvisering die vergoed wordt op basis van dit standpunt over artikel 2.6 lid 7 Bzv, valt onder het verplichte eigen risico binnen de Zvw.

2. De dieetadvisering die vergoed wordt op basis van dit standpunt over artikel 2.6 lid 7 Bzv, valt onder het verplichte eigen risico binnen de Zvw. 2012095565 DE UITVOERING VAN ARTIKEL 2.6 lid 7 Bzv In het bijgevoegde standpunt legt CVZ artikel 2.6 lid 7 Bzv uit. Op 1 januari 2012 is de omschrijving van de prestatie 'dieetadvisering' in het Besluit

Nadere informatie

Vergoedingen Pedicurebehandelingen Verzekeraars 2010

Vergoedingen Pedicurebehandelingen Verzekeraars 2010 Vergoedingen Pedicurebehandelingen Verzekeraars 2010 verzekeraar polis vergoeding Aegon voorwaarden Pedicure bij Diabetische Voet of reumatische Voet Av extra Av compleet Av optimaal Maximaal 100,- p.p.p.j.

Nadere informatie

Uitwerking NHG-Standpunt. Zorg voor patiënten met diabetes mellitus type 2

Uitwerking NHG-Standpunt. Zorg voor patiënten met diabetes mellitus type 2 Dit standpunt is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 12 mei 2005. Uitwerking NHG-Standpunt Zorg voor patiënten met een veelvoorkomende chronische aandoening in de eerste lijn voor de Zorg voor

Nadere informatie

Overeenkomst voetzorg Diabetes Mellitus buiten de ketenzorg 2016

Overeenkomst voetzorg Diabetes Mellitus buiten de ketenzorg 2016 Overeenkomst voetzorg Diabetes Mellitus buiten de ketenzorg 2016 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: Correspondentieadres: Verder aangeduid als: de Zorgverzekeraar VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar

Nadere informatie

De diabetische voet en de Simm s classificatie

De diabetische voet en de Simm s classificatie De diabetische voet en de Simm s classificatie De diabetische voet en de Simm s classificatie Margreet van Putten Houten 2012 2012 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma DM - Eerste lijn (2013)

Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma DM - Eerste lijn (2013) Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma DM - Eerste lijn (2013) Inhoudsopgave Verslag Samenvatting resultaten Bijlage - Vragenlijst Cohesie Cure and Care Hagerhofweg 2 5912 PN VENLO +31 (77) 3203736

Nadere informatie

door podotherapeut, podoloog, pedicure DM en zolen samen. AV-Top Maximaal 100,00

door podotherapeut, podoloog, pedicure DM en zolen samen. AV-Top Maximaal 100,00 Vergoedingen pedicurebehandelingen verzekeraars 2010 VERZEKERAAR Vergoeding Aegon voorwaarden Pedicure bij DV of RV Av extra Av compleet Maximaal 100,- pppj Av optimaal Maximaal 200,- pppj Av top 100%

Nadere informatie

Declaratievoorschrift multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2 1, CVR 2 )

Declaratievoorschrift multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2 1, CVR 2 ) REGELING CV/NR-100.106 Declaratievoorschrift multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2 1, CVR 2 ) Gelet op artikel 37 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de

Nadere informatie

FAQs voetzorg. Frequently Asked Questions ten aanzien van voetzorg binnen de eerstelijns ketenzorg DM2 Regio Maastricht-Heuvelland

FAQs voetzorg. Frequently Asked Questions ten aanzien van voetzorg binnen de eerstelijns ketenzorg DM2 Regio Maastricht-Heuvelland FAQs voetzorg Frequently Asked Questions ten aanzien van voetzorg binnen de eerstelijns ketenzorg DM2 Regio Maastricht-Heuvelland 1. Welke patiënten ontvangen vanaf 1 januari 2015 voetzorg binnen de ketenzorg

Nadere informatie

Medisch Pedicure (MP) In KRP geregistreerd sinds: november 2008 KRP-nummer: 780. Voetzorg Kwaliteitsbewust handelen Professionaliteit

Medisch Pedicure (MP) In KRP geregistreerd sinds: november 2008 KRP-nummer: 780. Voetzorg Kwaliteitsbewust handelen Professionaliteit Praktijkprofiel Pedicurepraktijk Joke Bijlsma-Vos Stelmakerij 45 9932 GK Nederland 0596-626766 contact@pedicurejokebijlsma.nl Medisch Pedicure (MP) In KRP geregistreerd sinds: november 2008 KRP-nummer:

Nadere informatie

Projectbeschrijving Multidisciplinaire samenwerking rond de diabetische voet'.

Projectbeschrijving Multidisciplinaire samenwerking rond de diabetische voet'. 1 Projectbeschrijving Multidisciplinaire samenwerking rond de diabetische voet'. (Werk)Titel Multidisciplinaire samenwerking rond de diabetische voet. Samenvatting Doel van het project is de multidisciplinaire

Nadere informatie

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Paramedische Zorg

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Paramedische Zorg OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Paramedische Zorg DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel 1 Toepasselijkheid Op alle zorg zoals beschreven in deze overeenkomst zijn te allen tijde de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Eerstelijns ketenzorg Diabetes Mellitus type 2. Instructie voetonderzoek

Eerstelijns ketenzorg Diabetes Mellitus type 2. Instructie voetonderzoek Eerstelijns ketenzorg Diabetes Mellitus type 2 Instructie voetonderzoek 2014 ZIO (ZORG IN ONTWIKKELING) REGIO MAASTRICHT - HEUVELLAND VERSIE 1.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Het vaststellen

Nadere informatie

Multidisciplinaire samenwerking rond preventie van diabetische voetulcera

Multidisciplinaire samenwerking rond preventie van diabetische voetulcera Multidisciplinaire samenwerking rond preventie van diabetische voetulcera Multidisciplinaire samenwerking rond preventie van diabetische voetulcera Initiatief: In samenwerking met: Gefinancierd door Mede

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan Diabetes Mellitus, een

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

voor de pedicures Pedicure gaat digitaal Mail & win Oktober 2011 nr. 37 Accent collectieve promotiecampagne 2012

voor de pedicures Pedicure gaat digitaal Mail & win Oktober 2011 nr. 37 Accent collectieve promotiecampagne 2012 Oktober 2011 nr. 37 Met deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de projecten die het Hoofdbedrijfschap Ambachten met de jaarlijkse heffing betaalt. Mail & win Houd de Viva, Beau Monde, Marie Claire,

Nadere informatie

Multidisciplinaire samenwerking rond preventie van diabetische voetulcera

Multidisciplinaire samenwerking rond preventie van diabetische voetulcera Multidisciplinaire samenwerking rond preventie van diabetische voetulcera Initiatief: In samenwerking met: Mede mogelijk gemaakt door: Inleiding 5 Aanleiding Door wetenschappelijk onderzoek is aangetoond

Nadere informatie

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD)

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) BELEIDSREGEL BR/CU-7012 Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening

Nadere informatie

Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2017

Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2017 Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2017 Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Anderzorg N.V. En De zorgaanbieder: Hierna gezamenlijk te noemen partijen. Komen overeen: Definities

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst 2016

Samenwerkingsovereenkomst 2016 Samenwerkingsovereenkomst 2016 Podotherapie Sneek en Pedicure. Gecontracteerde medisch Pedicure/ Pedicure DM, hierna aangeduid met Pedicure Podotherapie Sneek, hierna aangeduid met Podotherapeut. Deze

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst podotherapeut en pedicure inzake preventieve voetzorg 2016 voor patiënten met diabetes mellitus

Samenwerkingsovereenkomst podotherapeut en pedicure inzake preventieve voetzorg 2016 voor patiënten met diabetes mellitus 1 Samenwerkingsovereenkomst podotherapeut en pedicure inzake preventieve voetzorg 2016 voor patiënten met diabetes mellitus Persoonsgegevens en Ondertekening gegevens Podotherapiepraktijk Podotherapiepraktijk:

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

0530.2015132661. Datum 7 december 2015 Betreft Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet

0530.2015132661. Datum 7 december 2015 Betreft Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet QO\SO\oU ~ 8 DEf.?U1ü > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen Aan de Geschillencommissie van Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) T.a.v. mevrouw Postbus 291 3700 AG ZEIST 0530.2015132661

Nadere informatie

Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas. zelf. management

Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas. zelf. management Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas zelf management Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas Patiënten helpen zelf regie te voeren over hun gezondheid. Dat is waar zelfmanagementondersteuning

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst 2015 tussen Podopedie (praktijk voor podotherapie) en zelfstandige Pedicure

Samenwerkingsovereenkomst 2015 tussen Podopedie (praktijk voor podotherapie) en zelfstandige Pedicure Samenwerkingsovereenkomst 2015 tussen Podopedie (praktijk voor podotherapie) en zelfstandige Pedicure Gecontracteerde zelfstandig Pedicure hierna aangeduid met Pedicure Podopedie hierna aangeduid met Podotherapeut

Nadere informatie

4.1 Geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten

4.1 Geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten BELEIDSREGEL Beleidsregel overige geneeskundige zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST VOETZORG BIJ DIABETICI 2018

ZORGOVEREENKOMST VOETZORG BIJ DIABETICI 2018 ZORGOVEREENKOMST VOETZORG BIJ DIABETICI 2018 Partijen: A. De zorgverzekeraars, O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. gevestigd te Leiden, voor haar label: Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar (Uzovi-code

Nadere informatie

Zorg op maat voor Diabetes type 2 Waarom ontvangt u deze folder?

Zorg op maat voor Diabetes type 2 Waarom ontvangt u deze folder? Ketenzorg Zorg op maat voor Diabetes type 2 Waarom ontvangt u deze folder? Bij u is de chronische ziekte Diabetes vastgesteld. Om zo goed mogelijk met uw ziekte om te gaan, bent u onder behandeling van

Nadere informatie

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg > Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg Mijn huisarts is aangesloten bij een zorggroep, en nu? Inhoudsopgave Inleiding: Chronische zorg, hoe nu verder? 1. Wat kenmerkt een chronische ziekte? 2. Wat

Nadere informatie

De voet snel en effectief ter hand genomen, alles draait om de Simm s classificatie. Gelijk maar een vraag! Simm s Klasse 0.

De voet snel en effectief ter hand genomen, alles draait om de Simm s classificatie. Gelijk maar een vraag! Simm s Klasse 0. De voet snel en effectief ter hand genomen, alles draait om de Simm s classificatie Gelijk maar een vraag! Vindt U dat type 2 diabetes patiënten zonder risicovoeten kunnen volstaan met minder uitgebreid

Nadere informatie

Vergoedingen pedicurebehandelingen verzekeraars 2009

Vergoedingen pedicurebehandelingen verzekeraars 2009 Vergoedingen pedicurebehandelingen verzekeraars 2009 VERZEKERAAR Vergoeding Agis Zorgverzekering Voorwaarden Gekwalificeerde pedicure in het bezit van de aantekening diab.voet / reuma voet, die aangesloten

Nadere informatie

Inwendige geneeskunde. Diabetescarrousel

Inwendige geneeskunde. Diabetescarrousel Inwendige geneeskunde Diabetescarrousel 1 Diabetes mellitus, in de volksmond suikerziekte, is een aandoening waarbij het bloedglucose is verhoogd. Om de kans op complicaties te voorkomen of uit te stellen

Nadere informatie

Voetzorg bij diabetes

Voetzorg bij diabetes Voetzorg bij diabetes Voetzorg 2015 Internist hoofdbehandelaar Wat is er anders in 2015? Mieke Pero 24-02-2015 Agenda Welkom De diabetische voet College Voor Zorgverzekeringen (CVZ, tegenwoordig ZIN) Zorgmodule

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan Diabetes Mellitus, een

Nadere informatie

Goed verzekerd met een smalle beurs. IZA Cura Drechtsteden B402-201310

Goed verzekerd met een smalle beurs. IZA Cura Drechtsteden B402-201310 Goed verzekerd met een smalle beurs IZA Cura Drechtsteden B402-201310 Wijzigingsoverzicht 2014 U zit goed bij IZA Cura Drechtsteden Als er iets is met uw gezondheid, of met die van een familielid, dan

Nadere informatie

Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2016

Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2016 Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2016 Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Anderzorg N.V. Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer: Hierna gezamenlijk

Nadere informatie

Ondergetekenden: De Zorggroep, gevestigd te Woonplaats aan de Adres, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door xxx, hierna te noemen: Zorggroep ; en

Ondergetekenden: De Zorggroep, gevestigd te Woonplaats aan de Adres, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door xxx, hierna te noemen: Zorggroep ; en Overeenkomst Levering pedicure voetzorg 2012 Ondergetekenden: De Zorggroep, gevestigd te Woonplaats aan de Adres, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door xxx, hierna te noemen: Zorggroep ; en naam:...

Nadere informatie

Diagnostische technieken door optometristen gehanteerd behoren tot te verzekeren prestaties. De optometrist verricht diagnostiek in de oogheelkundige

Diagnostische technieken door optometristen gehanteerd behoren tot te verzekeren prestaties. De optometrist verricht diagnostiek in de oogheelkundige Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Diagnostische technieken door optometristen gehanteerd behoren tot te verzekeren prestaties De optometrist verricht diagnostiek in de oogheelkundige zorg. Een

Nadere informatie

Contractmanagement Locker 040 Postbus AK EINDHOVEN.

Contractmanagement Locker 040 Postbus AK EINDHOVEN. <Naam> <postadres><nr> <postcode><plaats> <bankrekeningnummer> De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. Univé Zorg N.V. VGZ Cares Correspondentieadres: Verder

Nadere informatie

Preventieve Voetzorg Waarom ontvangt u deze folder?

Preventieve Voetzorg Waarom ontvangt u deze folder? Ketenzorg Preventieve Voetzorg Waarom ontvangt u deze folder? Mensen met diabetes hebben een verhoogd risico op het ontstaan van voetproblemen. De praktijkondersteuner van uw huisartsenpraktijk heeft uw

Nadere informatie

Kosten patiëntenzorg VUmc: veelgestelde vragen Inhoud

Kosten patiëntenzorg VUmc: veelgestelde vragen Inhoud Kosten patiëntenzorg VUmc: veelgestelde vragen Inhoud Hoofdstuk 1. Zorgverzekering en vergoeding van zorgkosten... 1 Hoofdstuk 2. Factuur... 4 Hoofdstuk 3. Betaling en saldo... 8 Hoofdstuk 4. Bezwaar...

Nadere informatie

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg Welkom bij de Mauritsklinieken. Om u vooraf zo volledig mogelijk te informeren over de kosten en procedures van het zorgtraject dat u bij de Mauritsklinieken doorloopt, hebben wij voor u een overzicht

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Veelgestelde vragen Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Iedereen van 18 jaar en ouder in Nederland is verplicht zich te verzekeren voor de zorgverzekering. De overheid stelt vast welke

Nadere informatie

Waarom een voetonderzoek

Waarom een voetonderzoek PATIËNTEN INFORMATIE Waarom een voetonderzoek bij Diabetes Mellitus 2 PATIËNTENINFORMATIE Door middel van deze folder wil het Diabetesteam van het Maasstad Ziekenhuis u informeren waarom een voetonderzoek

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ketenzorg Friesland BV oktober 2013

Nieuwsbrief Ketenzorg Friesland BV oktober 2013 Nieuwsbrief Ketenzorg Friesland BV oktober 2013 Indicatoren 2013 en kengetallen praktijk Op dit moment zijn wij bezig met de voorbereidingen voor het aanleveren van de indicatorenrapporten 2013. Van alle

Nadere informatie

Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas. zelf. management

Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas. zelf. management Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas zelf management Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas Patiënten helpen zelf regie te voeren over hun gezondheid. Dat is waar zelfmanagementondersteuning

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een Waarom CLIQ Mail Ron Legerstee Ik ga er vooralsnog vanuit dat de behoefte aan een classificatie van hulpmiddelen bestaat. Of CLIQ daarop hét antwoord is en zal blijven weet ik niet. Wel denk ik dat enige

Nadere informatie

DiHAG-statement voetzorg. Inleiding

DiHAG-statement voetzorg. Inleiding DiHAG-statement voetzorg Secretariaat: p/a Nederlands Huisartsen Genootschap Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht Tel. 030 2823500 Fax 030 2823501 E-mail: dihag@nhg.org www.dihag.nl KvK: 41261381

Nadere informatie

voor de pedicures Uw praktijk in de schijnwerpers Mei 2012 nr. 38 Kies voor vier opvallende acties per jaar Geen seizoen zonder de pedicure

voor de pedicures Uw praktijk in de schijnwerpers Mei 2012 nr. 38 Kies voor vier opvallende acties per jaar Geen seizoen zonder de pedicure Mei 2012 nr. 38 Met deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de projecten die het Hoofdbedrijfschap Ambachten met de jaarlijkse heffing betaalt. Kies voor vier opvallende acties per jaar Geen seizoen

Nadere informatie

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg > Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg Mijn huisarts is aangesloten bij een zorggroep en nu? Inhoudsopgave Inleiding: Chronische zorg, hoe nu verder? 1. Wat kenmerkt een chronische ziekte? 2. Wat

Nadere informatie

FAQ FNV 4 machtiging fysiotherapie/ oefentherapie versie 16-12-2014

FAQ FNV 4 machtiging fysiotherapie/ oefentherapie versie 16-12-2014 Vraag Is er sprake van een chronische aandoening die voorkomt op de lijst van chronische ziekten 2015 zoals deze door het Ministerie van VWS is opgesteld? Uw fysiotherapeut kan u aangeven of dit in 2015

Nadere informatie

Declaratievoorschrift multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2 1, CVR 2, COPD 3 )

Declaratievoorschrift multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2 1, CVR 2, COPD 3 ) REGELING CV/NR-100.106.2 Declaratievoorschrift multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2 1, CVR 2, COPD 3 ) Gelet op artikel 37 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

Nadere informatie

Internationaal Opleidingsinstituut Thomas. Voorbereid op de toekomst. Medisch Pedicure en Workshops Schooljaar

Internationaal Opleidingsinstituut Thomas. Voorbereid op de toekomst. Medisch Pedicure en Workshops Schooljaar Internationaal Opleidingsinstituut Thomas Voorbereid op de toekomst Medisch Pedicure en Workshops Schooljaar 2017-2018 Algemene Informatie In de samenleving is een grotere behoefte aan ondernemende professionals.

Nadere informatie

Positionering & Profilering. Petra van Bemmelen Aty Dobbenberg

Positionering & Profilering. Petra van Bemmelen Aty Dobbenberg Positionering & Profilering Petra van Bemmelen Aty Dobbenberg 1 Onderwerpen; Salaris Ontwikkeling als professional Specialist - Generalist 2 SALARIS 3 Stelling 1 Ik weet in welke salarisschaal ik ingedeeld

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Voetzorg

Veelgestelde vragen Voetzorg Veelgestelde vragen Voetzorg Overeenkomst podotherapeuten Wat zijn de voorwaarden voor een praktijk podotherapie om in aanmerking te komen voor een overeenkomst met Zorg en Zekerheid? - Op alle podotherapeuten

Nadere informatie

Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2018

Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2018 Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2018 Partijen De Zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Anderzorg N.V. En in geval de Zorgaanbieder in het Handelsregister van de KvK als maatschap 1 is ingeschreven,

Nadere informatie

Multidisciplinaire samenwerking rond preventie van diabetische voetulcera - Concept -

Multidisciplinaire samenwerking rond preventie van diabetische voetulcera - Concept - Multidisciplinaire samenwerking rond preventie van diabetische voetulcera - Concept - Initiatief: In samenwerking met: Logo Ned. Ver. Van Revalidatieartsen Inleiding 5 Aanleiding Door wetenschappelijk

Nadere informatie

Verandering op komst: functionele, integrale bekostiging voor niet-complexe chronische zorgvormen. Wat betekent dit voor u!

Verandering op komst: functionele, integrale bekostiging voor niet-complexe chronische zorgvormen. Wat betekent dit voor u! Verandering op komst: functionele, integrale bekostiging voor niet-complexe chronische zorgvormen Wat betekent dit voor u! Agenda 1. Actuele ontwikkelingen in de bekostiging 2. Wat is functionele bekostiging

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST PODOTHERAPEUT EN ZELFSTANDIGE PEDICURE Inzake 3D Voetcentrum Nederland locaties Eindhoven.

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST PODOTHERAPEUT EN ZELFSTANDIGE PEDICURE Inzake 3D Voetcentrum Nederland locaties Eindhoven. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST PODOTHERAPEUT EN ZELFSTANDIGE PEDICURE Inzake 3D Voetcentrum Nederland locaties Eindhoven. ONDERTEKENING Naam : 3D Voetcentrum Nederland (Sport) Podotherapie (hoofdvestiging)

Nadere informatie

VOETZORGEN. Woensdag 15 april Jan van Herpen, kaderhuisarts DM2 Marlies Dennemann, podotherapeute René Ottens, podotherapeut

VOETZORGEN. Woensdag 15 april Jan van Herpen, kaderhuisarts DM2 Marlies Dennemann, podotherapeute René Ottens, podotherapeut VOETZORGEN Woensdag 15 april Jan van Herpen, kaderhuisarts DM2 Marlies Dennemann, podotherapeute René Ottens, podotherapeut Voetenzorg binnen OCE Onderzoek en classificaties van Simm s en zorgprofiel:

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners 1 op de 3 mensen in Nederland overlijdt aan een hart- of vaatziekte.

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders voor zover deze de prestatie Stoppen-met-rokenprogramma leveren.

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders voor zover deze de prestatie Stoppen-met-rokenprogramma leveren. REGELING Stoppen-met-rokenprogramma Gelet op de artikelen 36 derde lid, 37 eerste lid aanhef onder a, 38 derde en zevende lid van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC Diabetes Mellitus Eerste lijn

Klanttevredenheidsonderzoek DBC Diabetes Mellitus Eerste lijn Inleiding: Sinds 1 januari 2008 wordt in Noord-Limburg de diabeteszorg in de eerste lijn door Cohesie Cure and Care georganiseerd. De diabeteszorg wordt als DBC Diabetes Mellitus Eerste Lijn op gestructureerde

Nadere informatie

Bijlage 8 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Bijlage 8 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 8 zorginkoopbeleid 2018-2019 Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 8 Ketenzorg DM2, VRM, COPD en Astma Programmatische multidisciplinaire zorg (ketenzorg) wordt ingekocht op basis van

Nadere informatie

Reglement Kwaliteitsregister voor de Pedicure

Reglement Kwaliteitsregister voor de Pedicure Reglement Kwaliteitsregister voor de Pedicure Vastgesteld door het bestuur van Stichting ProCERT november 2014, Veenendaal Ingangsdatum: 1 januari 2015 Stichting ProCERT Kerkewijk 69a 3901 CE Veenendaal

Nadere informatie

Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer?

Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer? Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer? Geert Groenenboom, senior manager zorginkoop eerste lijn Achmea Divisie Zorg & Gezondheid 14 juni

Nadere informatie

Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans!

Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans! Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans! Eric Koster Clustercoördinator chronische ziekten en screeningen, directie Publieke Gezondheid Lid kernteam Inhoud 1. Aanleiding 2. Aanpak

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12327 11 juli 2011 Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD)

Nadere informatie

Vergoedingen en voorwaarden 2011

Vergoedingen en voorwaarden 2011 Vergoedingen en voorwaarden 2011 Datum: december 2010 Versie: 1.0, definitief Auteur: Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 4 1. PODOTHERAPIE IN DE BASIS- OF

Nadere informatie

Kapsalons. Goed gekapt en er verzorgd uitzien

Kapsalons. Goed gekapt en er verzorgd uitzien Kapsalons Goed gekapt en er verzorgd uitzien Dames en heren zijn van harte welkom in de binnendoor bereikbare senioren kapsalons van Gerard Wanrooy in de woonzorgcentra Crabbehoff en Dubbelmonde. Beide

Nadere informatie

Een chronische ziekte, uw zorg is onze zorg

Een chronische ziekte, uw zorg is onze zorg Een chronische ziekte, uw zorg is onze zorg Chronos Zorggroep Vughterweg 47E, 5211 CK 's-hertogenbosch Tel: 073-760 0530 Fax: 073-760 0539 www.zorggroepchronos.nl info@zorggroepchronos.nl Heldere afspraken

Nadere informatie