Tegengestelde beweging aan ambities Bestuurlijk Akkoord eerste lijn

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tegengestelde beweging aan ambities Bestuurlijk Akkoord eerste lijn 2014-2017"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal Leden van de Vaste Kamercommissie van VWS T.a.v. de heer drs. A.J. Teunissen Postbus EA DEN HAAG Datum 7 november 2014 Uw kenmerk - Ons kenmerk 2014/528318/EK/MN Betreft Reactie LHV/InEen t.b.v. begrotingsbehandeling VWS LHV-bureau Utrecht Domus Medica Mercatorlaan 1200 Postbus LB Utrecht (030) Geachte Leden, In de week van 18 november spreekt u met de minister van VWS over de VWS begroting Als huisartsenorganisaties willen wij onze zorgen over de afgesproken ambities in het hoofdlijnenakkoord eerste lijn onder uw aandacht brengen. Wellicht kunt u deze informatie betrekken in uw voorbereiding van het begrotingsdebat. Tegengestelde beweging aan ambities Bestuurlijk Akkoord eerste lijn Op 16 juli 2013 hebben de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), InEen (destijds nog LOK/VHN/LVG), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het ministerie van VWS een Bestuurlijk Akkoord eerste lijn gesloten waarin partijen gezamenlijk een aantal ambities hebben afgesproken waaronder: 1. de kosten van de gezondheidszorg binnen de perken houden; 2. meer zorg uit het ziekenhuis (tweede lijn) in de huisartsenpraktijk (eerste lijn) laten plaatsvinden. Het volgende citaat staat hierover in het Bestuurlijk Akkoord eerste lijn eerste lijn: de gezamenlijke inspanning waar alle partijen elkaar in zullen ondersteunen is. te sturen op verplaatsing van tweedelijns zorg naar de eerste lijn en het voorkomen dat mensen onnodig doorverwezen worden naar duurdere vormen van zorg. Dit vergt een gezamenlijke aanpak van huisartsen, eerstelijns zorgorganisaties en verzekeraars. Expliciet zijn afspraken gemaakt om substitutie de komende tijd een forse impuls te geven en om extra inspanningen door huisartsen beter te kunnen belonen. Hiervoor moest er een nieuw systeem voor bekostiging van huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg komen. Dit nieuwe systeem biedt diverse mogelijkheden voor verzekeraars en aanbieders om (financiële) afspraken te maken over het verplaatsen van zorg van de tweede naar de eerste lijn en het voorkomen van onnodige doorverwijzingen. Nu de contracten van zorgverzekeraars bij huisartsen, zorggroepen en gezondheidscentra op de mat vallen, zien we echter bij verschillende zorgverzekeraars een tegenstelde beweging. Wij hebben hierdoor grote twijfels of de beweging naar meer zorg in de eerste lijn wel gaat plaatsvinden.

2 Waarom hebben wij grote twijfels? Wat is er aan de hand? Twee zaken vallen op in de koers die zorgverzekeraars op dit moment varen: 1. Zorgverzekeraars kopen eerder minder dan meer huisartsenzorg in. Via het Meldpunt Contractering, het telefonisch spreekuur voor huisartsen en bijeenkomsten in het land ontvangen de LHV en InEen signalen van huisartsen, zorggroepen en gezondheidscentra dat zorgverzekeraars op dit moment veel minder zorg inkopen dan je zou verwachten als je de beweging naar substitutie wilt maken. Terwijl alle ondertekende partijen van het Bestuurlijk Akkoord eerste lijn , ook de zorgverzekeraars, hebben afgesproken dat de eerste lijn ruim baan moet krijgen en in ieder geval met 2,5% mag groeien. 2. Zorgverzekeraars stimuleren huisartsen, zorggroepen en gezondheidscentra onvoldoende tot substitutie. Een belangrijk doel van de nieuwe huisartsenbekostiging is dat eerstelijns partijen meer kunnen investeren in nieuwe zorgvormen en dat er meer werk wordt gemaakt van substitutie van zorg. Uiteindelijk bedoeld om de zorgverlening te verbeteren en deze dichter bij de patiënt te brengen. Substitutie van zorg betreft echter ook het waar mogelijk voorkomen dat mensen in de tweede lijn terecht komen of verplaatsing van zorg uit andere domeinen (zoals de GGZ of ouderenzorg). Dit feit alleen impliceert dat er goede ideeën of voorstellen in de eerste lijn kunnen bestaan die bijdragen aan substitutie of zorgvernieuwing zonder dat daar tweedelijnszorgaanbieders bij betrokken zijn. Bij de inkoop van bestaande ketenzorgprogramma s merken we dat zorgverzekeraars huisartsen, zorggroepen en gezondheidscentra niet belonen voor de inspanning die is geleverd inzake substitutie van zorg. Vijf voorbeelden om dit te illustreren: Voorbeeld 1: plaatsen van een spiraaltje In 2015 verandert de manier waarop je als huisarts wordt betaald voor het plaatsen van een spiraaltje. Uit het hele land krijgen wij signalen dat huisartsen willen stoppen met het plaatsen van spiraaltjes omdat het niet langer kostendekkend is. Hiermee duwen zorgverzekeraars zorg terug naar het ziekenhuis. Voorbeeld 2: pilot ouderenzorg in Amsterdam In Amsterdam loopt een goed initiatief op het terrein van ouderenzorg binnen de huisartsenpraktijk. De zorgverzekeraar financiert de praktijkondersteuner ouderzorg die veel werk uit handen neemt van de huisarts. Waar een wijkverpleegkundige of een medewerker van de thuiszorg een reden voor huisbezoek moet hebben (om iemand te verplegen of te verzorgen) kan een praktijkondersteuner zonder reden uitrukken. Dat is handig bij mensen waarover de huisarts zich zonder duidelijke aanwijzingen zorgen maakt. Een praktijkondersteuner doet alles, het hele pakket - van het doorlezen van de bijsluiter, tot de bloeddruk opnemen. En van het checken van het alarmsysteem tot het bestellen van zalf. Achmea stopt vanaf 2015 met de financiering van deze goedlopende pilot voor nieuwe huisartsenpraktijken. Dit betekent dat als nieuwe huisartsenpraktijken een praktijkondersteuner ouderenzorg in dienst willen nemen, ze de kosten zelf moeten dragen. 2/5

3 Voorbeeld 3: meekijkconsult In de nieuwe bekostiging zit het meekijkconsult, waarbij een specialist laagdrempelig mee kan kijken met een huisarts om zo onnodige verwijzing te voorkomen. Dat wordt zo nodeloos ingewikkeld gemaakt dat het huisartsen niet stimuleert om dit in te voeren. Nog los van het feit dat de kosten van de specialist op het bordje van de huisartsen komen in plaats van op het bordje van de tweedelijnszorg (waar je kosten aan het besparen bent). Voorbeeld 4: zorgaanbieder is geen zorginkoper Helaas moeten wij vaststellen dat er zorgverzekeraars zijn die aanvullende voorwaarden stellen, verantwoordelijkheden bij de zorgaanbieders neerleggen en substitutie alleen een kans geven als er in gezamenlijkheid door eerstelijnsaanbieders en tweedelijnsaanbieders voorstellen bij de verzekeraar worden ingediend. Dit is niet alleen jammer, maar ook tegennatuurlijk omdat de inkooprol zo bij de zorgaanbieders wordt gelegd. Voorbeeld 5: initiatieven voor samenwerking in de wijk afgewezen Voorstellen om de wijkverpleegkundige zorg bij de inkoop af te stemmen met de huisartsenzorg en multidisciplinaire samenwerking, worden door zorgverzekeraars afgewezen. Een gemiste kans om de eerste lijn te versterken en zorg in de buurt een impuls te geven. 3/5

4 Niettemin zijn er ook goede voorbeelden waar zorgverzekeraars substitutie van zorg naar de eerste lijn stimuleren. Uit onderstaande voorbeelden blijkt dat zorgverzekeraars veel mogelijkheden hebben om substitutie te stimuleren mits zij huisartsen met de juiste randvoorwaarden faciliteren. Twee voorbeelden om dit te illustreren: Voorbeeld 1: anderhalvelijnscentra in Friesland De Friesland Zorgverzekeraar en de LHV Huisartsenkring Friesland / Dokterszorg Friesland werken samen aan substitutie. Voor de uitvoering van substitutie wordt onder meer projectmatig gewerkt aan de oprichting van anderhalvelijnscentra. Het streven is om in Friesland 6 van deze centra te openen in De anderhalvelijnscentra bieden zorg dichtbij de patiënt. Activiteiten die in de centra kunnen plaatsvinden, zijn: diagnostiek die niet in iedere huisartsenpraktijk (doelmatig) aan te bieden is, maar die niet per se in de tweede lijn aangeboden hoeft te worden; spreekuren van specialisten; chirurgische behandelingen die onder aanvullende of bijzondere huisartsenzorg vallen ten behoeve van substitutie van zorg van ziekenhuis naar de eerste lijn; inzet van gespecialiseerde verpleegkundigen die nu nog veelal in het ziekenhuis werken; beschikbaarheid van huisartsenbedden voor observatie of behandeling van patiënten, zodat deze patiënten niet in het ziekenhuis opgenomen hoeven te worden; ouderenzorg. Het feit dat in Friesland één grote zorgverzekeraar is en er sprake is van een duidelijk begrensd zorggebied, is wellicht een reden waardoor het maken van afspraken tussen eerste lijn, tweede lijn en zorgverzekeraar mogelijk eenvoudiger is dan in andere gebieden. Desalniettemin is het een voorbeeld dat navolging verdient. Voorbeeld 2: stadspoli Maastricht De 'stadspoli is een gezamenlijk initiatief van de lokale huisartsenorganisatie (ZIO) en het Maastricht Universitair Medisch Centrum dat ondersteund wordt door zorgverzekeraar VGZ. Het is een nieuwe zorgvorm, waarbij de patiënt de specialist kan bezoeken in een poli buiten de muren van het ziekenhuis. De huisarts verwijst eerst naar deze buitenpoli, tenzij het duidelijk is dat een patiënt meteen naar het ziekenhuis moet. Het is geen verplaatste ziekenhuiszorg maar een soort meekijkconsult waarbij de kennis van de specialist vooral wordt ingezet om te bepalen of de patiënt echt naar het ziekenhuis moet of dat de huisarts met een advies van specialist zelf verder kan met zijn behandeling. Op dit moment kent de stadspoli de volgende specialismen: dermatologie, neurologie, reumatologie, oogheelkunde, interne geneeskunde en orthopedie. De voordelen: besparing van zorgkosten (duur ziekenhuisonderzoek blijkt vaak niet nodig), de patiënt kan er terecht zonder dat het ten koste gaat van zijn eigen risico en hij kan er direct terecht (geen wachttijden). 4/5

5 Hoe zou het wel moeten? 1. Zorgverzekeraars moeten ruimhartiger huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg inkopen. In het Bestuurlijk Akkoord eerste lijn is afgesproken dat er vol wordt ingezet op de eerste lijn. Maak het voor huisartsen mogelijk om de nodige investeringen te kunnen doen bijvoorbeeld een spreekkamer bij bouwen en extra praktijkondersteuning aan te nemen. Zodat huisartsen die extra zorg ook kunnen gaan leveren. Nu de zorgverzekeraars de hand op de knip houden betekent dit dat in de nabije toekomst de ambities uit het Bestuurlijk Akkoord eerste lijn niet waar gemaakt gaan worden. 2. Zorgverzekeraars moeten zorgaanbieders stimuleren tot substitutie van zorg. De rolverdeling tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders moet duidelijk zijn en blijven. Verzekeraars zijn verantwoordelijk voor de inkoop en contractering van zorg en daarmee ook voor het maken van afspraken met de tweede lijn. Niet de zorgaanbieder. Dat zou de omgekeerde wereld zijn. Tot slot benadrukken wij dat het belangrijk is dat huisartsen, zorggroepen en gezondheidscentra ook het gevoel krijgen dat ze samen met de zorgverzekeraars de uitdaging aangaan om zorg uit de tweede lijn over te nemen. Dat gevoel heerst nu absoluut niet. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Margriet Niehof, adviseur public affairs bij de LHV. Zij is bereikbaar op telefoonnummer of per U kunt ook contact opnemen met Marnix de Romph, directeur bij InEen. Hij is bereikbaar op telefoonnummer of per mail Met vriendelijke groet, Namens InEen Namens LHV M.J.W. Bontje Voorzitter Mevrouw E. Kalsbeek Voorzitter 5/5

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen ZORG IN DE TOEKOMST. Standpunten

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen ZORG IN DE TOEKOMST. Standpunten Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen ZORG IN DE TOEKOMST Standpunten Over de NVZ De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen is in twintig jaar tijd uitgegroeid tot een invloedrijke belangenbehartiger

Nadere informatie

Blauwe Zorg. Regio-experiment voor duurzame zorg in Maastricht en Heuvelland

Blauwe Zorg. Regio-experiment voor duurzame zorg in Maastricht en Heuvelland Blauwe Zorg Regio-experiment voor duurzame zorg in Maastricht en Heuvelland Auteurs ZIO G. Schulpen R. Meerlo C. van Uden VGZ T. Dekkers A. van Hees Huis voor de Zorg J. Maes Oktober 2012 www.zio.nl www.vgz.nl

Nadere informatie

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 1 april 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. De zorg in Nederland... 4 3. Visie Menzis... 5 4. Speerpunten Zorginkoop 2016... 6 4.1 Substitutie van zorg...7

Nadere informatie

Verbeteren door te verbinden. Naar geïntegreerde eerstelijnszorg in 2025

Verbeteren door te verbinden. Naar geïntegreerde eerstelijnszorg in 2025 Verbeteren door te verbinden Naar geïntegreerde eerstelijnszorg in 2025 Colofon Auteur Edse Dantuma ING Economisch Bureau Edse.Dantuma@ing.nl Redactie Alex Kuiper ING Sectormanagement Alex.Kuiper@ing.nl

Nadere informatie

Gemeenten aan zet. Twee wegen naar ggz voor zorggezinnen

Gemeenten aan zet. Twee wegen naar ggz voor zorggezinnen Gemeenten aan zet Twee wegen naar ggz voor zorggezinnen Drs. M.P. (Marcel) van Gastel ABD TOP consultant Oktober 2012 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 Welk probleem willen we oplossen?...4 Opdracht...4

Nadere informatie

Goede en betaalbare zorg, ook in de toekomst Een verdere verkenning van het toekomstige zorglandschap

Goede en betaalbare zorg, ook in de toekomst Een verdere verkenning van het toekomstige zorglandschap Goede en betaalbare zorg, ook in de toekomst Een verdere verkenning van het toekomstige zorglandschap Als maatschappelijk betrokken zorgverzekeraar zonder winstoogmerk, voelt Menzis de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Goed op Tijd! Naar een klantgerichte, efficiënte, effectieve en flexibele acute zorg. Discussienotitie acute zorg 2015 Ministerie van VWS

Goed op Tijd! Naar een klantgerichte, efficiënte, effectieve en flexibele acute zorg. Discussienotitie acute zorg 2015 Ministerie van VWS Goed op Tijd! Naar een klantgerichte, efficiënte, effectieve en flexibele acute zorg 1. Vooraf Discussienotitie acute zorg 2015 Ministerie van VWS Dit discussiedocument is een notitie ter voorbereiding

Nadere informatie

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen.

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen. 030 296 81 11 info@nza.nl I www.nza.nl E De NZa is marktmeester voor die delen van de zorgmarkt waar vrije prijzen gelden. Als blijkt dat op een bepaalde deelmarkt geen daadwerkelijke concurrentie tot

Nadere informatie

Samen werken in de wijk

Samen werken in de wijk Samen werken in de wijk 2 Inhoudsopgave 1 Doel van deze werkmap 3 2 Kennismaken 6 3 Checklist: werkt u al samen? 15 4 Raakvlakken voor samenwerking 19 5 Tips voor samenwerking 29 Bijlage A - Gezamenlijke

Nadere informatie

Kwaliteit ziekenhuiszorg de indicator

Kwaliteit ziekenhuiszorg de indicator Kwaliteit ziekenhuiszorg de indicator Independer - versie 2.4 (19 februari 2014) Aanleiding In Hoofdstuk 7 van het Regeerakkoord van 29 oktober 2012 is onderstaande geschreven: Concentratie van voorzieningen

Nadere informatie

Monitor Basis GGZ Quickscan

Monitor Basis GGZ Quickscan Bijlage 3 GEZONDHEIDSZORG Monitor Basis GGZ Quickscan In opdracht van het Ministerie van VWS Juni 2014 Juni 2014 Dit rapport is uitsluitend bestemd voor het Ministerie van VWS. Het is niet bedoeld voor

Nadere informatie

Huisarts & Gemeente. Samen werken in de wijk

Huisarts & Gemeente. Samen werken in de wijk Huisarts & Gemeente Samen werken in de wijk 2 Inhoudsopgave 1 Doel van deze werkmap 3 2 Kennismaken 6 3 Checklist: werkt u al samen? 15 4 Raakvlakken voor samenwerking 19 5 Tips voor samenwerking 29 Bijlage

Nadere informatie

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar Welkom bij DSW Zorgverzekeraar Inhoudsopgave DSW - Goed voor je! 3 Wat biedt DSW? 4 De premies 5 Uw verzekering in 2015 6 Vergoedingen 8 Het eigen risico 9 Onze website 11 Gemakkelijk overstappen! Overstappen

Nadere informatie

Reactie op NZa rapport: Zorgverzekeraars hebben controles en fraudebestrijding geïntensiveerd

Reactie op NZa rapport: Zorgverzekeraars hebben controles en fraudebestrijding geïntensiveerd Zorgverzekeraars Nederland nr 09 / 26 februari 2014 Reactie op NZa rapport: Zorgverzekeraars hebben controles en fraudebestrijding geïntensiveerd Zorgverzekeraars werken, in samenwerking met alle betrokken

Nadere informatie

1 0 SGL 2013. Ministerie van Sociale Zaken en. Werkgelegenheid

1 0 SGL 2013. Ministerie van Sociale Zaken en. Werkgelegenheid 3! Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan de voorzitter van de Sociaal Economische Raad Ir. W. Draijer 2509 LK DEN HAAG Postbus 90405 Postbus 90801

Nadere informatie

Integrale zorg Naar nieuwe coalities in de zorg

Integrale zorg Naar nieuwe coalities in de zorg KPMG GEZONDHEIDSZORG Integrale zorg Naar nieuwe coalities in de zorg kpmg.nl kpmgplexus.nl 2 Integrale zorg - naar nieuwe coalities in de zorg Integrale zorg: een nieuw, maar begaanbaar pad voor de toekomst

Nadere informatie

De kosten van een ziekenhuisbezoek

De kosten van een ziekenhuisbezoek Gaat u binnenkort naar het MCL? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar om te kijken of deze een contract met ons heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Check ook uw polisvoorwaarden

Nadere informatie

Welzijn + Zorg = WinWin Meer welzijn minder zorgkosten

Welzijn + Zorg = WinWin Meer welzijn minder zorgkosten Welzijn + Zorg = WinWin Meer welzijn minder zorgkosten Colofon Welzijn + Zorg = WinWin Meer welzijn minder zorgkosten Uitgave MOgroep Maliebaan 71 H 3581 CG Utrecht telefoon: 030 721 07 21 e-mail: info@mogroep.nl

Nadere informatie

Samen kom je verder. De eerste lijn en de GGZ over mededinging in de zorg

Samen kom je verder. De eerste lijn en de GGZ over mededinging in de zorg Samen kom je verder De eerste lijn en de GGZ over mededinging in de zorg Samen kom je verder De eerste lijn en de GGZ over mededinging in de zorg In de debatten tijdens de rondgang over het mededingingstoezicht

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Toekomstvisie op de Friese gezondheidszorg in 2020

Toekomstvisie op de Friese gezondheidszorg in 2020 Toekomstvisie op de Friese gezondheidszorg in 2020 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding 3 Toekomst in kaart 4 Goede zorg is servicegericht 7 Goede zorg is toegankelijk 11 Goede zorg is van de beste kwaliteit

Nadere informatie

INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN. Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien

INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN. Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien Gemeente Groningen, mei 2013 1 Minstens twee goede redenen U kunt niet omvallen.

Nadere informatie

Financiering en bekostiging van ehealth

Financiering en bekostiging van ehealth Flim Projectmanagement in samenwerking met RVZ Financiering en bekostiging van ehealth Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies Consumenten-eHealth Den Haag, 2015 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2

Nadere informatie

Monitor multidisciplinaire samenwerking binnen de eerste lijn Achtergronden en resultaten van een trend- en verdiepingsstudie

Monitor multidisciplinaire samenwerking binnen de eerste lijn Achtergronden en resultaten van een trend- en verdiepingsstudie Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Monitor multidisciplinaire samenwerking binnen de eerste lijn Achtergronden en resultaten van een trend-

Nadere informatie

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ Rapport Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ november 2013 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding 11 1.2 Doelstelling 11 1.3 Definitie

Nadere informatie

Visie op kwaliteit. Samenwerken voor de verzekerde

Visie op kwaliteit. Samenwerken voor de verzekerde Samenwerken voor de verzekerde juni 2011 Samenwerken voor de verzekerde 2-3 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Visie op kwaliteit 5 2.1 Waarom een gezamenlijke visie op kwaliteit? 5 2.2 De definitie en scope

Nadere informatie

TRANSITIE LANGDURIGE ZORG VERGT INVESTERING IN SAMENWERKING

TRANSITIE LANGDURIGE ZORG VERGT INVESTERING IN SAMENWERKING ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND - ZN DIALOOG NR 6-9 OKTOBER 2014 1 TRANSITIE LANGDURIGE ZORG VERGT INVESTERING IN SAMENWERKING Hoe geef je in het licht van de transitie langdurige zorg optimaal vorm aan de

Nadere informatie

Help! de dokter... Bureaucratie, wantrouwen en ongelijkwaardigheid in de praktijk. www.hetroermoetom.nu

Help! de dokter... Bureaucratie, wantrouwen en ongelijkwaardigheid in de praktijk. www.hetroermoetom.nu Help! de dokter... Bureaucratie, wantrouwen en ongelijkwaardigheid in de praktijk www.hetroermoetom.nu dokter omslag.indd 1 27-05-15 15:14 Help! de dokter... Bureaucratie, wantrouwen en ongelijkwaardigheid

Nadere informatie

Praktijk is een uitgave van Maastricht Universitair Medisch Centrum+ voor huisartsen en andere verwijzers. nummer 2 2014 P R A K T J A A R I J K

Praktijk is een uitgave van Maastricht Universitair Medisch Centrum+ voor huisartsen en andere verwijzers. nummer 2 2014 P R A K T J A A R I J K nummer 2 2014 Praktijk is een uitgave van Maastricht Universitair Medisch Centrum+ voor huisartsen en andere verwijzers P R A K T 5 I J K 5 J A A R Thema Substitutie in de ketenzorg Zorgsubstitutie in

Nadere informatie

Schriftelijke reacties op consultatie

Schriftelijke reacties op consultatie Schriftelijke reacties op consultatie Inhoudsopgave - Reactie GGZ Nederland - Reactie Nederlandse Associatie Physician Assistants - Reactie Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen - Reactie Orde van Medisch

Nadere informatie